Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Αιγαίου"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Ακαδημαϊκό Έτος

2 Περιεχόμενα Πλαίσιο... 2 Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 3 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης... 3 Αντικείμενο Άσκησης... 4 Διαδικασία υλοποίησης ΠΑ... 8 Συμμετοχή φορέων υποδοχής ΠΑ... 8 Συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών... 8 Κριτήρια... 9 Διαδικασία αξιολόγησης ανάρτησης προσωρινής & εξέτασης ενστάσεων.. 9 Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Φοιτητριών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις Διακοπή Πρακτικής Άσκησης / απόσυρση αίτησης συμμετοχής Άδειες Φοιτητών/Φοιτητριών κατά την Πρακτική Άσκηση Εποπτεία - Αξιολόγηση Υποβολή Εντύπων Ολοκλήρωσης Στάδια Υλοποίησης

3 Πλαίσιο Η «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Ο συγκεκριμένος Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών καλύπτει το ακαδημαϊκό έτος και δύναται να παραταθεί και για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη εφόσον δεν προκύψει ανάγκη επικαιροποίησης αυτού. Ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 117/ Απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 Τμήμα Κοινωνιολογίας Κωδικός Μαθήματος 340 ECTS 6 Εξάμηνο Διάρκεια Περίοδος Κριτήρια Επιλογής Τύπος Υπολογισμού Μορίων Παραδοτέα Ασκούμενων 6 ο Διδασκαλία στο εαρινό εξάμηνο και 2 μήνες πρακτική σε φορέα Εαρινό εξάμηνο Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο τρίτο (3 ο ) έτος σπουδών, να έχουν συγκεντρώσει μέχρι το δεύτερο έτος σπουδών τους τουλάχιστον 90 ECTS (15 μαθήματα), οι φοιτητές/τριες του τέταρτου (4 ου ) έτους, να έχουν συγκεντρώσει μέχρι το τρίτο έτος σπουδών 120 ECTS (20 μαθήματα). Κριτήριο επιλογής αποτελούν το εξάμηνο σπουδών των φοιτητών/τριών και ο αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχει προκύψει μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας της επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου του κάθε ακαδημαϊκού έτους. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ = ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (*0,5) + ΑΡΙΘΜΟΣ ECTS (*0,5) Έκθεση πεπραγμένων κατά την άσκηση της 1 Στον συγκεκριμένο Πίνακα συνοψίζονται οι βασικές πληροφορίες του μαθήματος Πρακτικής Άσκησης όπως αυτές προβλέπονται στο Περίγραμμα του Μαθήματος από τον Οδηγό Σπουδών αλλά και την ισχύουσα Απόφαση Θεσμοθέτησης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. 2

4 πρακτικής τους άσκησης Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης Απογραφικό Δελτίο Ωφελούμενου κατά την είσοδο και έξοδο από την πράξη Στόχοι - Πλεονεκτήματα Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποσκοπεί στην άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων τους σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον εργασιακό χώρο και προϋποθέτουν την αξιοποίηση των επιστημονικών αυτών γνώσεων. Γενικότερος στόχος τόσο του μαθήματος όσο και του προγράμματος είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση των γνώσεων των φοιτητών/τριών μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνιολογίας και της κοινωνικής επιστήμης ευρύτερα. Η αξιοποίηση αυτή των γνώσεων λαμβάνει χώρα σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας στον κοινωνικό τομέα, αλλά και σε φορείς στους οποίους οι κοινωνικές επιστήμες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά και να υποστηρίζουν δραστηριότητες με σύγχρονα επιστημονικά εφόδια. Κρίσιμο σημείο στο σχεδιασμό αποτελεί η ενσωμάτωση νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία προσφέρονται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί κατά τη φάση του σχεδιασμού το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εξυπηρετεί αφενός εκπαιδευτικές ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας, αφετέρου δράσεις που συνδέουν το εκπαιδευτικό έργο με τη γνώση ζητημάτων που προκύπτουν μέσα σε επαγγελματικούς χώρους που προάγουν την κοινωνική επιστήμη και τους τομείς απασχόλησης που θεραπεύουν. Επιπλέον, σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να αποσκοπεί στην ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, στην καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση και σύζευξη διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, αλλά και στην ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκούμενων φοιτητών. Οι ειδικότεροι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνουν: τη γνωριμία των ασκούμενων με εν δυνάμει εργοδότες, την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας των ασκούμενων, την εξοικείωση των ασκούμενων με τις παραγωγικές διαδικασίες, την ανάληψη ευθυνών και την απόκτηση εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται: 1) με την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας με στόχο την κοινωνική ανάλυση, κατανόηση και εξήγηση σύνθετων κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων και κοινωνικών εντάσεων όπως ανισότητες, αποκλεισμός, διάκριση 2) τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων που στοχεύουν σε κοινωνικές ομάδες που απειλούνται με αποκλεισμό ή βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο, 3) την 3

5 προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας και την επιστημονική μελέτη εργασιακών θεμάτων (σχέσεις εργασίας, δικαιώματα, ασφάλεια, και συνθήκες εργασίας, επιμόρφωση και συμβουλευτική ανέργων), 4) την κοινωνική διαμεσολάβηση και την συνηγορία κοινωνικών ευάλωτων ομάδων, 5) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης σε όλες τις βαθμίδες και σε πεδία όπως (ενδεικτικά) εγκληματολογία, εκπαίδευση υγεία, ψυχική υγεία (ευαισθητοποίηση, συμβουλευτική, εμψύχωση και επανένταξη), 6) την παροχή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 7) την επιστημονική μελέτη και τεκμηρίωση ζητημάτων που σχετίζονται με το υλικό δομημένο περιβάλλον και το φυσικό (προστασία, φυσικές καταστροφές, οργάνωση του αστικού χώρου και ποιότητα ζωής, ευαισθητοποίηση, βιώσιμη ανάπτυξη), 8) την επίλυση συγκρούσεων και την προαγωγή της ειρηνικής διαπραγμάτευσης, 9) την παροχή διοικητικού επιστημονικού έργου σε όλες τις βαθμίδες της κρατικής διοίκησης (κεντρική, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια) καθώς και την κοινωνική διοίκηση, 10) τη μελέτη και την παρακολούθηση τήρησης των θεμελιωδών οικουμενικών δικαιωμάτων και θεμάτων Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 11) τη διαπολιτισμική μεσολάβηση και τη διαχείριση κρίσεων, 12) την κοινωνιολογική θεμελίωση της ανάπτυξης και λειτουργίας Μ.Κ.Ο., 13) τον συντονισμό ομάδων αυτοβοήθειας, αμοιβαίας υποστήριξης, και άλλων που στοχεύουν στην κοινωνική χειραφέτηση ανθρώπων που έχουν βρεθεί στο κοινωνικό περιθώριο, τον καλύτερο προσανατολισμό των ασκούμενων ως προς την επιλογή εξειδικεύσεων στην περαιτέρω φοιτητική τους πορεία, τη γνωριμία των φορέων απασχόλησης με εν δυνάμει υπαλλήλους, τη γνωριμία και αξιοποίηση από τους φορείς απασχόλησης νέων ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, σε οργανισμούς και δίκτυα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής οικονομίας, κέντρα τεκμηρίωσης και κοινωνικής έρευνας, την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας και γνώσης που στοχεύουν στη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας, την πρόληψη, την κατανόηση και ανάλυση σύνθετων κοινωνικών μεταβολών και ιδεολογικών φαινομένων, την εφαρμογή κοινωνιολογικών και κοινωνιοψυχολογικών θεωριών στις σφαίρες της παραγωγής και αναπαραγωγής. Διάρκεια Περίοδος Άσκησης Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται από τον μήνα Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης με τον/την Τμηματικό Υπεύθυνο/η μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετική περίοδο. Η προτεινόμενη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 2 μήνες. Προετοιμασία Προγραμματισμός Πρακτικής Άσκησης Δεδομένου ότι η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό και αναπόσπαστο πλέον μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της σύνδεσης της θεωρητικής εκπαίδευσης με την πράξη και τις εφαρμογές επιστημονικών εξειδικεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ο βαθμός της συμβολής αυτής μέσα από την αξιοποίηση των γνώσεων και των 4

6 δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές, η συμβατότητα των γνώσεων με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν στους φορείς και η ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας Σε επίπεδο προγραμματισμού ολοκληρώνονται επαφές στην κατεύθυνση της εύρεσης φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, τόσο αυτών που έχουν συνεργαστεί με το Τμήμα Κοινωνιολογίας και επιθυμούν ανανέωση της συνεργασίας, όσο και νέων φορέων που δραστηριοποιούνται σε συναφές περιβάλλον εργασίας με τα μαθήματα που διενεργούνται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται ένας από τους κεντρικούς στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος που επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία ζήτησης μέσα από τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση πρωτότυπων προγραμμάτων απασχόλησης των φοιτητών σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς. Αυτό είναι αποτέλεσμα επανεκτίμησης των δυνατοτήτων και των προοπτικών του επιστημονικού αντικειμένου της Κοινωνιολογίας σύμφωνα και με τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας. Κατά αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχής ενημέρωση του υπάρχοντος δικτύου συνεργαζόμενων φορέων έχει ως στόχο την αναβάθμιση σε επίπεδο ενημέρωσης και εμπλουτισμού των δεδομένων του δικτυακού τόπου που βρίσκεται στη διάθεση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Ενημέρωση Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, επιχειρείται αρχικά η γνωστοποίηση των στόχων του προγράμματος από τη μεριά των στελεχών του γραφείου Πρακτικής Άσκησης μέσα από δράσεις πληροφόρησης / ενημέρωσης των υφιστάμενων, αλλά και των δυνητικών φορέων υλοποίησης. Παράλληλα υποβάλλονται τα αιτήματα των φοιτητών/τριών προς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τα οποία αξιολογούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές σύμφωνα με τα κριτήρια συμμετοχής που έχουν εγκριθεί από τη Γ.Σ του Τμήματος και αναγράφονται στο Τ.Δ του εγκεκριμένου προγράμματος. Στη συνέχεια αποστέλλονται οι επιστολές συνεργασίας στους φορείς, οι οποίοι είχαν επιδείξει ενδιαφέρον στο παρελθόν, αλλά και σε νέους φορείς με τις οποίες διευκρινίζονταν οι στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον επιχειρείται να προδιαγραφεί το προφίλ της απασχόλησης των φοιτητών σε συνεργασία με τον επόπτη στους χώρους εργασίας, αλλά και να προσδιοριστεί η περιγραφή συγκεκριμένων θέσεων εργασίας καθώς και να οριστικοποιηθούν και επικαιροποιηθούν συναφή επαγγελματικά περιγράμματα. Επαφές με Φορείς ΠΑ Στο χρονικό αυτό διάστημα πραγματοποιούνται όλες οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την οργάνωση του Προγράμματος και πραγματοποιούνται όλες οι αναγκαίες επαφές με τους υπεύθυνους συντελεστές στο Πρόγραμμα. Μετά τις επίσημες απαντήσεις των φορέων δημοσιοποιείται στους φοιτητές ο κατάλογος με 5

7 τους φορείς, ενώ από τη μεριά τους οι φοιτητές υποβάλουν αιτήσεις στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης εκδηλώνοντας την προτίμησή τους για κάποιες θέσεις. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία των συμμετεχόντων φοιτητών και φοιτητριών ώστε να γνωρίσουν το φάσμα των δραστηριοτήτων των φορέων στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν και των αρμοδιοτήτων τους στους φορείς απασχόλησης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης προβλέπεται συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία του προγράμματος και ικανοποίηση επιμέρους αιτημάτων, βελτίωσης επιμέρους σημείων και αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων. Να σημειωθεί ότι η δικτύωση με επιχειρήσεις και φορείς παροχής θέσεων πρακτικής άσκησης διευρύνεται σημαντικά μέσα από την αξιοποίησης της συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς του ιδρύματος. Συντονισμός και δικτύωση Επειδή ο συντονισμός και η οργάνωση των δομών επιχειρείται πλέον σε ενιαίο περιβάλλον δράσεων (όπως θα δούμε παρακάτω) δίδεται ιδιαίτερη προσοχή προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν την ενίσχυση της σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό επιτελούνται οι απαραίτητες διαδικασίες και συγκεντρώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και υλικό για τους σκοπούς του Ολοκληρωμένου (ΟΠΣ) Πληροφορικού Συστήματος παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων που διευκολύνει τη δικτύωση και τη διασύνδεση ώστε να δημιουργηθούν δίαυλοι μεταφοράς γνώσεων και εμπειριών καθώς και η από κοινού αξιοποίηση ευκαιριών. Η όλη διαδικασία λαμβάνει υπόψη : - την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας - προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα και στον εμπλουτισμό του βιογραφικού των αποφοίτων, - την εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα με αποτέλεσμα την ευκολότερη ένταξη στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, - την ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων και στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, - την παροχή δυνατότητας διερεύνησης των κατευθύνσεων επαγγελματικής απασχόλησης καθώς και των σχετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, - την πιθανή πρόσληψη των αποφοίτων σε φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα παραπάνω συνδέονται με την προώθηση των σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης / αγοράς εργασίας κυρίως με - την ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, - τη δημιουργία ενός 6

8 δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος και των σχετικών φορέων ώστε να διευκολύνεται η περαιτέρω συνεργασία, - τη συμβολή στη δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και διάγνωσης των μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας σε επιστημονικό δυναμικό Οι δράσεις αυτές αναπτύσσονται με ιδιαίτερα παραγωγικό τρόπο με αποτέλεσμα να παγιώνεται σταδιακά η ουσιαστική σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις απαιτήσεις ανάγκες του εξωτερικού Επιχειρησιακού / Επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από μια διαδικασία ανάδρασης, ενώ διευρύνονται και διατηρούνται μονιμότερες σχέσεις συνεργασίας με τους φορείς της αγοράς εργασίας Αντικείμενο Άσκησης Στο πλαίσιο της ΠΑ οι φορείς απασχόλησης θα πρέπει να προσφέρουν θέσεις οι οποίες να σχετίζονται με τις γνωστικές και τεχνολογικές δεξιότητες που προάγει το Τμήμα Κοινωνιολογίας. Σε επίπεδο διεύρυνσης των ερευνητικών δυνατοτήτων της Π.Α επιχειρείται, στο πλαίσιο των μαθημάτων και σε προγραμματισμένες συναντήσεις με τους φοιτητές μια εμβάθυνση στο επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο της Κοινωνιολογίας ως επιστήμης με σημαντικό επαγγελματικό προσανατολισμό κυρίως σε επίπεδο εδραίωσης και ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους και των δομών που το διέπουν και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ώριμη αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και της Κοινωνιολογίας ειδικότερα. Ένα επίσης κρίσιμο θέμα διαλόγου αποτελεί και η αξιοποίηση διαδικτυακού κόμβου πληροφόρησης και τεκμηρίωσης (ψηφιακής βιβλιοθήκης) με επιστημονικό υλικό για ζητήματα σταδιοδρομίας, αγοράς εργασίας, νεανικής επιχειρηματικότητας συλλέγοντας όλο το υλικό που έχει παραχθεί σχετικά μέχρι σήμερα στο πλαίσιο σχετικών παρεμβάσεων αλλά και διασυνδέοντας σχετικούς κόμβους υλικού από άλλους φορείς (π.χ στο πλαίσιο της παρέμβασης θυρίδες νεανικής επιχειρηματικότητας κλπ). Το αντικείμενο απασχόλησης, μπορεί να περιλαμβάνει: κοινωνική έρευνα και τεκμηρίωση κοινωνικών εντάσεων και μεταβολών σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων επίλυση συγκρούσεων, κοινωνική διαμεσολάβηση και συνηγορία κοινωνική ανάλυση της κοινωνικής δομής, των ιδεολογικών φαινομένων και της κοινωνικής δράσης (ατομικής και συλλογικής) πρόληψη και επανένταξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων κοινωνική οικονομία και εργασιακά θέματα προστασία περιβάλλοντος, ποιότητα ζωής και διαχείριση φυσικών καταστροφών επιστημονικό διοικητικό έργο σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης (τοπική, κεντρική και περιφέρεια) ανθρώπινα δικαιώματα και θέματα σχετικά με την κοινότητα αξιών της Ευρώπης. 7

9 Για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, ο φορέας θα παρέχει θέση εργασίας (δηλ. γραφείο, Η/Υ, απαραίτητο λογισμικό, ή άλλο απαραίτητο εξοπλισμό), ώστε ο ασκούμενος ή η ασκούμενη να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του αντικειμένου απασχόλησης που θα του/της ανατεθεί. Με ευθύνη του ακαδημαϊκού επόπτη και του επόπτη του Φορέα Υποδοχής πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. Στην περίπτωση που η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται μέσω τηλεργασίας στο πλαίσιο περιορισμού της πανδημίας οι όροι και το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται κατόπιν συνεννόησης του ακαδημαϊκού επόπτη με τον επόπτη του φορέα υποδοχής. Διαδικασία υλοποίησης ΠΑ Συμμετοχή φορέων υποδοχής ΠΑ Για την πραγματοποίηση της ΠΑ απαιτείται από τον φορέα να εγγραφεί στο Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» το οποίο έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζει την πρακτική άσκηση όλων των φοιτητών και φοιτητριών των Α.Ε.Ι. της χώρας. Στο σύστημα αυτό, ο φορέας, μετά την εγγραφή του οφείλει να αναρτήσει τις θέσεις που διαθέτει για πρακτική άσκηση. Για τη διασφάλιση της ποιότητας της ΠΑ οι φορείς διεξαγωγής της άσκησης θα πρέπει: να είναι επιχειρήσεις ικανού εύρους, να είναι σε θέση να διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο και αντικείμενο άσκησης, αλλά και να παρέχουν την απαραίτητη εποπτεία και συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα καθηγητή/καθηγήτρια. Επιπλέον κριτήρια επιλογής των φορέων είναι τα παρακάτω: δυναμική παρουσία στην αγορά εργασίας, αντικείμενο απασχόλησης συναφές με τα ευρύτερα επιστημονικά αντικείμενα της Κοινωνιολογίας θετική ανταπόκριση στους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στις διαδικασίες συγχρηματοδότησης του/της ασκούμενου/ης, που δηλώνεται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας του φορέα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, δυνατότητα / προοπτική προσφοράς μόνιμης ή μερικής απασχόλησης του ασκούμενου μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, ικανοποιητική προηγούμενη συνεργασία -σε περίπτωση που ο φορέας έχει ήδη απασχολήσει φοιτητές-τριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας κατά τα προηγούμενα έτη- Συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών 8

10 Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην ΠΑ είναι η δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος κατά τη διάρκεια των εγγραφών εαρινού εξαμήνου. Οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κατ έτος ορίζονται αρχικά βάσει σχετικού αλγορίθμου, ωστόσο δύναται να τροποποιηθούν βάσει της διαμορφωθείσας συνολικής ζήτησης θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε επίπεδο Πανεπιστημίου Αιγαίου και των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος. Επίσης, για την αποζημίωση και ασφάλιση των ασκούμενων είναι απαραίτητη η ύπαρξη ΑΜΚΑ-ΙΚΑ καθώς και Τραπεζικού Λογαριασμού όπου η ασκούμενη/ο ασκούμενος θα αναγράφεται ως δικαιούχος. Σε περίπτωση που η ασκούμενη/ο ασκούμενος είναι συνδικαιούχος, το όνομα της/του θα πρέπει να αναφέρεται πρώτο. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2 Για την επιλογή και κατάταξη των φοιτητών/τριών στις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ, λαμβάνεται υπόψη: Η επιλογή των φοιτητών/τριων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος για υποψήφιους για Πρακτική Άσκηση φοιτητές του 6ου, 8ου,10ου εξαμήνου και άνω. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο τρίτο (3 ο ) έτος σπουδών, να έχουν συγκεντρώσει μέχρι το δεύτερο έτος σπουδών τους τουλάχιστον 90 ECTS (15 μαθήματα), οι φοιτητές/τριες του τέταρτου (4 ου ) έτους, να έχουν συγκεντρώσει μέχρι το τρίτο έτος σπουδών 120 ECTS (20 μαθήματα). Τα ανωτέρω υπολογίζονται μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας της επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου του κάθε ακαδημαϊκού έτους. Προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές/τριες του έκτου (6 ου ) εξαμήνου σπουδών, ακολουθούν οι φοιτητές/τριες του όγδοου (8 ου ) εξαμήνου σπουδών και τέλος φοιτητές/τριες του δέκατου (10 ου ) εξαμήνου σπουδών. Ως εκ τούτου, το 80% των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κατ έτος διατίθενται στους φοιτητές/τριες του έκτου (6ου) εξαμήνου σπουδών, το 15% στους φοιτητές/τριες του όγδοου (8 ου ) εξαμήνου σπουδών και το 5% στους φοιτητές/τριες του δέκατου (10 ου ) εξαμήνου σπουδών. Στην περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ανά ανωτέρω κατηγορία είναι μικρότερος των προβλεπόμενων θέσεων, αυτές μπορούν να καλυφθούν από υποψηφίους της επόμενης κατηγορίας. 2 Το άρθρο «κριτήρια» (όλο το κείμενο) ιδανικά πρέπει να βρίσκεται αναρτημένο στο site Πρακτικής του Τμήματος για την αμεσότερη πρόσβαση από τους/τις ενδιαφέρομενους/ενδιαφερόμενες. 9

11 Για την επιλογή και κατάταξη των φοιτητών/τριών στις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ, λαμβάνεται υπόψη: το εξάμηνο σπουδών, όπου οι φοιτητές του έκτου (6ου) εξαμήνου σπουδών λαμβάνουν τρεις (3) μονάδες, οι φοιτητές/τριες του όγδοου (8ου) εξαμήνου σπουδών λαμβάνουν δύο (2) μονάδες, οι φοιτητές/τριες του δέκατου (10ου) και άνω εξαμήνου σπουδών λαμβάνουν μία (1) μονάδα ο αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχει προκύψει μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας της επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου του κάθε ακαδημαϊκού έτους. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ = ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (*0,5) + ΑΡΙΘΜΟΣ ECTS (*0,5) Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την κατάταξη και την επιλογή λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων, όπως αυτό προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία που παρέχεται από τη γραμματεία του Τμήματος. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Η διαδικασία αξιολόγησης των Αιτήσεων των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων, διαμορφώνεται εξελικτικά ως εξής: 1 ο Στάδιο: Το αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εξάγει αυτόματα τον πίνακα (excel) των υποψηφίων που κατέθεσαν αίτηση από το αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικής Άσκησης και τον αποστέλλει ηλεκτρονικά στον/στην Τμηματικά Υπεύθυνο/η αμέσως μετά την προκαθορισμένη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 2 ο Στάδιο: Ο/Η Τμηματικά Υπεύθυνος/νη μεριμνά για την αξιολόγηση των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ή από τη Συνέλευση του Τμήματος βάσει των κριτηρίων που καθορίζει ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και κατόπιν σχετικής εισήγησης με σκοπό την έκδοση ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατάταξης όλων υποψηφίων. 3 ο Στάδιο: Ο/Η Τμηματικά Υπεύθυνος/νη μεριμνά για την ανάρτηση των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατάταξης στην Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Στους Πίνακες αναγράφεται τουλάχιστον η σειρά κατάταξης, ο Αριθμός Μητρώου και όχι το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων 10

12 (προστασία προσωπικών δεδομένων), οι επιτυχόντες, οι επιλαχόντες, καθώς και αναλυτικά τα Μόρια ανά κριτήριο αξιολόγησης και όποια άλλη πληροφορία κρίνεται σημαντική όπως η προσωρινή αντιστοίχιση με Φορείς Υποδοχής. 4 ο Στάδιο: Από την ημέρα ανάρτησης των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στην Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προκειμένου να κατατεθούν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθορίσει το Τμήμα και αποτυπώνεται ρητά στον παρόντα Οδηγό ή τη διαδικασία που έχει προβλεφθεί κεντρικά σε επίπεδο έργου (Δικαίωμα Υποβολής Ενστάσεων - Site Πρακτικής Άσκησης). 5 ο Στάδιο: Εφόσον προκύψουν ενστάσεις πραγματοποιείται εξέταση αυτών βάσει της διαδικασίας που έχει καθορίσει το Τμήμα και αποτυπώνεται ρητά στον παρόντα Οδηγό ή τη διαδικασία που έχει προβλεφθεί κεντρικά σε επίπεδο έργου (Δικαίωμα Υποβολής Ενστάσεων - Site Πρακτικής Άσκησης). 6 ο Στάδιο: Με Εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης ή του/της Τμηματικά Υπευθύνου/ης η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τα ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κατάταξης. 7 ο Στάδιο: Ο/Η Τμηματικά Υπεύθυνος/νη μεριμνά για την ανάρτηση των ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ και του Πρακτικού της εγκριτικής Απόφασης Συνέλευσης του Τμήματος στην Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Στους Πίνακες Τελικής Κατάταξης αναγράφεται τουλάχιστον ο αριθμός συνεδρίασης της εγκριτικής απόφασης που έλαβε η Συνέλευση του Τμήματος, η σειρά κατάταξης, ο Αριθμός Μητρώου και όχι το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων (προστασία προσωπικών δεδομένων), αναλυτικά τα Μόρια ανά κριτήριο αξιολόγησης, οι επιτυχόντες, οι επιλαχόντες, οι Ακαδημαϊκοί Επόπτες, η αντιστοίχιση με Φορείς Υποδοχής και όποια άλλη πληροφορία κρίνεται σημαντική. Τα Προσωρινά Αποτελέσματα, τα Τελικά Αποτελέσματα, καθώς και τα αντίστοιχα Πρακτικά Αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος παραμένουν αναρτημένα στο site καθ όλη τη διάρκεια του Έργου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες προχωρούν στην αναζήτηση κατάλληλης θέσης πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, σε συνεργασία με το Γραφείο ΠΑ της Σχολής. Η δέσμευση και ανάθεση της θέσης σε αντίστοιχη φοιτήτρια/ αντίστοιχο φοιτητή γίνεται από το Γραφείο ΠΑ της Σχολής, σε συνεννόηση με την/τον Τμηματικό Υπεύθυνη/ο, η οποία/ος εισηγείται τον ορισμό της αντίστοιχης ακαδημαϊκής επόπτριας / του αντίστοιχου ακαδημαϊκού επόπτη στη Συνέλευση του Τμήματος. 11

13 Τα παραπάνω γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σε Σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των τεσσάρων (4) συμβαλλόμενων μερών (του Φορέα Απασχόλησης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, της/του Επιστημονικά Υπεύθυνης/ου της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 3 και της φοιτήτριας/του φοιτητή), αναφέρονται οι ειδικοί όροι που ισχύουν κατά την υλοποίηση της πρακτικής από φοιτήτριες/φοιτητές στον Φορέα Απασχόλησης, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχει η /ο κάθε συμβαλλόμενη/ος στο πλαίσιο αυτής. Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Φοιτητριών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 του Συντάγματος περί προστασίας των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και τον ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ορίζεται ότι Φοιτητές/Φοιτήτριες που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Νόμο /3557, συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, καταλαμβάνοντας το 5% των προβλεπόμενων θέσεων του Τμήματος, κατ αναλογία του προβλεπόμενου ποσοστού 5% για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Άρθρο 35 - Νόμος 3794/2009), υπό την προϋπόθεση ότι επιδεικνύουν αντίστοιχο Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής κατά την υποβολή της αίτησής τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας πραγματοποιείται βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο υφιστάμενος Κανονισμός του Τμήματος. Τέλος, στην περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ειδικής κατηγορίας είναι μικρότερος των προβλεπόμενων θέσεων, αυτές μπορούν να καλυφθούν από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας και αντιστρόφως. Με ευθύνη του ακαδημαϊκού επόπτη και του επόπτη του Φορέα Υποδοχής πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. 3 Ορίζεται με Απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος και στην οικεία Ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης ιδανικά πρέπει να βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Πρακτικό. 12

14 Διακοπή Πρακτικής Άσκησης / απόσυρση αίτησης συμμετοχής Στην περίπτωση που φοιτητής/φοιτήτρια, μετά την υποβολή αίτησής του/της, με υπαιτιότητά του/της αποσύρει την αίτησή του/της ή διακόψει την Πρακτική Άσκηση, αφενός δεν δικαιούται αποζημίωση, καθώς δεν πληροί το κριτήριο της επιτυχούς ολοκλήρωσης και αφετέρου δεν έχει το δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, μέσω ΕΣΠΑ, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Σε ανάλογες περιπτώσεις η Πρακτική Άσκηση διακόπτεται με εισήγηση του/της Τμηματικά Υπευθύνου και είναι απαραίτητη η άμεση γραπτή- ενημέρωση της Κεντρικής Δομής Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες. Άδειες Φοιτητών/Φοιτητριών κατά την Πρακτική Άσκηση Στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, δεν υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση αδειών. Η απουσία φοιτητών/φοιτητριών είναι δυνατή μόνο για λόγους υγείας (απαιτείται προσκόμιση ιατρικής σύστασης περί των ημερών ανάρρωσης) ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η έγκαιρη ενημέρωση (από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια), τόσο του Φορέα Υποδοχής, όσο και του/της επόπτη/επόπτριας καθηγητή/καθηγήτριας. Η άδεια φοιτητών/φοιτητριών για τους προαναφερόμενους λόγους δεν δύναται να ξεπερνά τις 3 ημέρες. Όταν οι μέρες αδείας είναι περισσότερες 3 (πχ βλέπε καραντίνα λόγω covid καθ υπόδειξη υγειονομικού φορέα) τότε γίνεται διακοπή της σύμβασης και επανεκκίνηση αυτής με το υπόλοιπο των ημερών προκειμένου να συμπληρωθεί συνολικά το απαιτούμενο διάστημα. Στην περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας η Πρακτική Άσκηση διακόπτεται με εισήγηση του/της Τμηματικά Υπευθύνου και είναι απαραίτητη η άμεση γραπτήενημέρωση της Κεντρικής Δομής Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες. Εποπτεία - Αξιολόγηση 13

15 Για κάθε φοιτητή/τρια που εντάσσεται στην ΠΑ ορίζονται δύο επόπτες: ο ακαδημαϊκός επόπτης (ΑΕ) - μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ του Τμήματος, και ο εργασιακός επόπτης (ΕΕ) στέλεχος του φορέα διεξαγωγής της άσκησης, ο οποίος ορίζεται από τον φορέα Ο ΑΕ, εγκρίνεται από τη ΓΣ του Τμήματος, κατόπιν σχετικής εισήγησης του/της Τμηματικά Υπεύθυνου/ης της ΠΑ ο/η οποίος/α έχει αναλάβει και το μάθημα της ΠΑ του αντίστοιχου εξαμήνου. Για τον σκοπό αυτό η ΓΣ συνεκτιμά μεταξύ άλλων τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ, διδασκόντων ΕΔΙΠ/ΕΕΠ, καθώς και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΔΕΠ με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης. Ο ΑΕ συνεργάζεται με τον ΕΕ για τον ακριβή προσδιορισμό του είδους της εργασίας που πρέπει να γίνει από τον/την φοιτητή/τρια και την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών (βιβλιογραφία κ.α.). Η πρόοδος του/της φοιτητή/τριας ελέγχεται από τον ΑΕ, με άμεση ή έμμεση επικοινωνία με τον/την αντίστοιχο/η επόπτη/τρια του φορέα (επίσκεψη στο χώρο της ΠΑ, τηλεφωνικά, μέσω ). Ο ΕΕ επιβλέπει τους/τις φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της ΠΑ και εκτιμά την απόδοσή τους συμπληρώνοντας ένα τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης το οποίο αφορά στη συνέπεια, στη συνεργατικότητα και την απόδοση του/της φοιτητή/τριας, μέσω του ΟΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εκτίμηση του ΕΕ, γνωστοποιείται στον αντίστοιχο ΑΕ, ο/η οποίος/α κάνει την τελική κρίση για την απόδοση του/της φοιτητή/τριας συνεκτιμώντας την έκθεση πεπραγμένων του/της φοιτητή/τριας και προτείνει τη σχετική βαθμολογία στον/στην τμηματικά υπεύθυνο/η της ΠΑ. Τέλος, η βαθμολογία του/της φοιτητή/τριας κατατίθεται στη Γραμματεία από τον/την τμηματικά υπεύθυνο/η, το αργότερο 15 μέρες μετά τη λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Υποβολή Εντύπων Ολοκλήρωσης Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και εντός 15 ημερών: (Α) Ο/Η ασκούμενος/η θα πρέπει να εισέλθει με τα στοιχεία του λογαριασμού του/της στη διεύθυνση του ΟΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να συμπληρώσει: i) την Έκθεση πεπραγμένων ii) το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης 14

16 iii) Ο/Η ασκούμενος/η σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής χρειάζεται να συμπληρώσει το «Απογραφικό Δελτίο Ωφελούμενου κατά την έξοδο από την πράξη». 4 (Β) Ο/Η νόμιμος/η εκπρόσωπος του φορέα υποδοχής θα πρέπει εντός 15 ημερών να εισέλθει με τα στοιχεία του λογαριασμού του/της στη διεύθυνση του ΟΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να συμπληρώσει: i) την Έκθεση επίδοσης με πλήρη περιγραφή του έργου που εκτέλεσε ο/η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια, ii) το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από τη συνεργασία αυτή, και iii) να τυπώσει και να συμπληρώσει τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα Απασχόλησης και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης οι οποίες θα πρέπει να είναι ακριβώς οι ίδιες με τις ημερομηνίες που αναφέρονται στη Σύμβαση. Επίσης, η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης θα πρέπει να είναι η ίδια με την τελευταία ημέρα πρακτικής του φοιτητή/τριας ή μεταγενέστερη. Τέλος, η Βεβαίωση ολοκλήρωσης, θα πρέπει να παραδοθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του φορέα. (Γ) Ο αντίστοιχος ΑΕ θα πρέπει να εισέλθει με τα στοιχεία του λογαριασμού του/της στη διεύθυνση του ΟΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να συμπληρώσει: i) το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου/ης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση των ασκούμενων είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος Πρακτικής Άσκησης, ήτοι να έχει βαθμολογηθεί με βαθμό > ή = του 5, ως εκ τούτου ο/η Τμηματικά Υπεύθυνος/η πρέπει να παρέχει ανάλογη βεβαίωση πριν την έκδοση εντάλματος πληρωμής/αποζημίωσης των ασκούμενων σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 4 Έχει συμπληρώσει «Απογραφικό Δελτίο Ωφελούμενου κατά την είσοδο στην πράξη» 15

17 Στάδια Υλοποίησης Το παρακάτω Σχήμα 1 συνοψίζει τα στάδια υλοποίησης της ΠΑ των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Σχήμα 1- Στάδια Υλοποίησης ΠΑ-Φοιτητές-τριες 16

18 Το παρακάτω Σχήμα 2 συνοψίζει τα στάδια υλοποίησης της ΠΑ που χρειάζεται να ακολουθήσει ο Φορέας Υποδοχής για κάθε ασκούμενο/η, όπως περιεγράφηκαν παραπάνω. Σχήμα 2- Στάδια Υλοποίησης ΠΑ-Φορείς Υποδοχής ΠΡΟΣΟΧΗ (!): Οι Φορείς Υποδοχής που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος ΔΕΝ έχουν καμία μισθολογική, ασφαλιστική ή άλλη υποχρέωση οικονομικής φύσεως απέναντι στους/στις φοιτητές/τριες. Οφείλουν ωστόσο να κάνουν αναγγελία πρόσληψης (έναρξης - λήξης) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξολοκλήρου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καμία οικονομική επιβάρυνση για τους Φορείς Υποδοχής. Χωρίς την αναγγελία πρόσληψης (έναρξης - λήξης) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΔΕΝ είναι δυνατή η αποζημίωση των ασκούμενων. 17

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Και Διατροφής. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Και Διατροφής. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Και Διατροφής Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητών & Φοιτητριών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης. Φοιτητών & Φοιτητριών

Φοιτητών & Φοιτητριών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης. Φοιτητών & Φοιτητριών Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών ακαδημαϊκά έτη έως

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών ακαδημαϊκά έτη έως ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 έως 2021-2022 Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Οδηγού Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Κοινωνιολογίας

Υπόδειγμα Οδηγού Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Κοινωνιολογίας Υπόδειγμα Οδηγού Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Κοινωνιολογίας Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 1. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Κανονισμός Υλοποίησης Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

ΕΝΤΥΠΟ 1. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Κανονισμός Υλοποίησης Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών ΕΝΤΥΠΟ 1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Κανονισμός Υλοποίησης Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα 1. Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 2. Το μάθημα της ΠΑ - Διάρκεια Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διευρυμένης. Πρακτικής Άσκησης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οδηγός Διευρυμένης. Πρακτικής Άσκησης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Οδηγός Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Προϋποθέσεις Διευρυμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτος 2013-2014 (Χειμερινό Εξάμηνο) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017 Άρθρο 1. Πρακτική Άσκηση α) Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητριών/ών του Τμήματος Χημείας επιδοτείται μέσω του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Περιεχόμενα Βήμα 1 ο : Αποστολή επιστολών σε επιχειρήσεις για εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, δύνανται να πραγματοποιούν την θεσμοθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Υλοποίησής Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος «Ένταξη Φοιτητών και Αποφοίτων ΤΔΕ στην αγορά εργασίας» (κωδ. 2053)

Διαδικασίες Υλοποίησής Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος «Ένταξη Φοιτητών και Αποφοίτων ΤΔΕ στην αγορά εργασίας» (κωδ. 2053) Διαδικασίες Υλοποίησής Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος «Ένταξη Φοιτητών και Αποφοίτων ΤΔΕ στην αγορά εργασίας» (κωδ. 2053) Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μέσω του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 1. Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Χημείας επιδοτείται μέσω του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΚΠΑ Τμήμα Χημείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100 Τηλ.: 22510 36778, http://pa.aegean.gr/ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ Του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» Φεβρουάριος 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019 ΚΕΡΚΥΡΑ 2019 Με την από 16/03/2016 απόφαση της 7 ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η πρακτική άσκηση (Π.Α.) αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα στο πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Παναγιώτα Φατούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Παναγιώτα Φατούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Παναγιώτα Φατούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τηλ. 2810 393549, e-mail: faturu AT csd.uoc.gr Επίβλεψη φοιτητών-υποστήριξη προγράμματος Mαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014 Η Πρακτική Άσκηση 2 Η Πρακτική Άσκηση είναι ένα καθοριστικό βήμα στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018 ΚΕΡΚΥΡΑ 2018 Με την από 16/03/2016 απόφαση της 7 ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» Ενημέρωση για τους Φορείς Υποδοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» Ενημέρωση για τους Φορείς Υποδοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ενημέρωση για τους Φορείς Υποδοχής Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Φαρμακευτικής, Α.Π.Θ. Διονυσία Παπαγιαννοπούλου, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική, πραγματοποιείται κατά το 4 ο έτος σπουδών, δεν έχει προαπαιτούμενα μαθήματα, αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Αθήνα 2018 Περιεχόμενα 1. Πρακτική Άσκηση... 2 2. Ενημέρωση για τη Πρακτική Άσκηση... 3 3. Διάρκεια και ωράριο Πρακτικής Άσκησης... 3 4. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Εγχειρίδιο υλοποίησης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Εγχειρίδιο υλοποίησης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εγχειρίδιο υλοποίησης Σύνταξη: Ευτυχία Ναθαναήλ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Βόλος, Απρίλιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση 2007-2013. Ιδρυματικός Υπεύθυνος Ι.Α. Ρουσιάς Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Πειραιά»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Βασικό Ενημερωτικό Έντυπο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ένας από τους πιο κρίσιμους εκπαιδευτικούς

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Βασικό Ενημερωτικό Έντυπο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ένας από τους πιο κρίσιμους εκπαιδευτικούς ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Βασικό Ενημερωτικό Έντυπο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ένας από τους πιο κρίσιμους εκπαιδευτικούς θεσμούς των Α.Τ.Ε.Ι. Αποτελεί τμήμα των σπουδών, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΜΦΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΜΦΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΜΦΕ 2016-17 Γενικά Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός ως προς τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Θεσσαλονίκη 2018 Τρέχουσα αναθεώρηση και έγκριση από της Συνέλευση του Τμήματος αριθ..-.../.../.. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η Πρακτική Άσκηση ηηείναι ένα καθοριστικό βήμα στην επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών και γενικότερα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση 2007-2013. Ιδρυματικός Υπεύθυνος Ι.Α. Ρουσιάς Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Πειραιά»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Αθήνα 2017 Περιεχόμενα 1. Πρακτική Άσκηση και Γραφείο Πρακτικής Άσκησης... 2 2. Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών... 2 2.1. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΩΗΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΩΗΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα θεσμοθετήθηκε με απόφαση της 2ης Συνεδρίασης του Ακαδημαϊκού Έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανονισμός Υποτροφιών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Σελίδα 1 Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Οκτώβριος 2017 ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 1. Εισαγωγή 2. Προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΠ9-60Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΠ9-60Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Τμηματικά Υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κωνσταντίνος Στεργίου kstergiou@uowm.gr Κοζάνη, Δευτέρα 16

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017 ΚΕΡΚΥΡΑ 2017 Με την από 16/03/2016 απόφαση της 7 ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών α) Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών α.1. α.2. α.3. Ανταπόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Υποστήριξη Π.Α. ΤΕΠΑΕ: Πολυξένη Φίλιου Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΜΜΕ)

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΜΜΕ) Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ...

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... Περιεχόμενα 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 18... 3 2 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ... 3 2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 4 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 5 4 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ... 5 5 ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Έκδοση 5.5.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Έκδοση 5.5. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Έκδοση 5.5. ΚΕΡΚΥΡΑ, 2012 Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας λειτουργεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Πρακτική Άσκηση

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Πρακτική Άσκηση ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην επαφή των φοιτητών/ριών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Υποστήριξη Π.Α. Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Υποστήριξη Π.Α. Τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας: Πολυξένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών 1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου είναι οι εξής: Συγκέντρωση 104 ECTS (στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχούν σε 22 μαθήματα) από τα βασικά υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Υποστήριξη Π.Α. ΠΤΔΕ: Πολυξένη Φίλιου Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Επιστημονικά Υπεύθυνος για το Τμήμα Νομικής Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ...

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... Περιεχόμενα 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 18... 3 2 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ... 3 2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 4 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 5 4 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ... 5 5 ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Περιεχόμενα 1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.»...

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Άρθρο 1: Γενικές Αρχές... 2 Άρθρο 2: Όροι και προϋποθέσεις... 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριων

Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριων Α κ α δ η μ α ϊ κ ό Έ τ ο ς 2 0 1 1-2012 Γ ρ α φ ε ί ο Π Α Ε υστράτιος Σ τυλιανίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ. Ε.Γ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ. Ε.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.edulll.gr/ www.epanad.gr / www.epdm.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» (ΣΥ.Ε.Π.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»;

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2013-2014 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: Π.Δ. 174 της 20/29.3.85. 'Ασκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α' 59). 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 "Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Ξάνθη, 08/04/2015 Αρ.Πρωτ. 9936 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Επιστημονικός υπεύθυνος: Αβραάμ Χα, Καθηγητής (από 2009) Διοικητική - Γραμματειακή υποστήριξη: Σταυρούλα Κωστούλα (BS.c.,

Διαβάστε περισσότερα