Α. Όροι και Προϋποθέσεις του C2 Rewards Club:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Όροι και Προϋποθέσεις του C2 Rewards Club:"

Transcript

1 Α. Όροι και Προϋποθέσεις του C2 Rewards Club: 1. Το C2 Rewards Club είναι το πρόγραμμα μάρκετινγκ του Integrated Casino Resorts Cyprus Limited ( ICR ), το οποίο στο εξής αναφέρεται ως RsC, και ισχύει μόνο στο καζίνο Λεμεσού και στα Δορυφορικά καζίνο («καζίνο») με την επωνυμία Cyprus Casinos ή εναλλακτικά C2. 2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τους βασικούς κανόνες συμμετοχής στο C2 Rewards Club και υπόκεινται σε αλλαγές από καιρό σε καιρό χωρίς ειδοποίηση. Τα μέλη θα έχουν πρόσβαση στους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή μέσα στο καζίνο και θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά. 3. Υπογράφοντας και υποβάλλοντας την αντίστοιχη αίτηση του C2 Rewards Club ζητάτε να γίνετε Μέλος του C2 Rewards Club. Το C2 Rewards Club (RsC) διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποδεχτεί αυτή την αίτηση. Εάν το RsC αποδεχθεί αυτή την αίτηση, θα εκδοθεί κάρτα αρχικής βαθμίδας και ο αιτητής θα είναι Μέλος του C2 Rewards Club (εφεξής "Μέλος"). Η χρήση της Κάρτας RsC για τη συλλογή και την εξαργύρωση βαθμών και σχετικών Ωφελημάτων και Ανταμοιβών θεωρείται ως αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων. 4. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ICR ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ICR για το RsC και / ή άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από την ICR. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθορίζει πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς τα χρησιμοποιούμε και ποια δικαιώματα και επιλογές έχετε σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε. Η εν λόγω πολιτική είναι διαθέσιμη στα γραφεία του RsC. 5. Σε περίπτωση που τα Μέλη εξασκούν το δικαίωμα στη λήθη σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων παραχωρεί αυτό το δικαίωμα, η κάρτα RsC θα απενεργοποιηθεί και οποιαδήποτε Ωφελήματα και Ανταμοιβές έχουν αποκτηθεί θα χαθούν αυτόματα. 6. Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται από το Μέλος για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν από την ICR για τη διεξαγωγή ελέγχων και περιορισμών, όπως απαιτείται από οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, και τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις για τη συλλογή εγγράφων, όταν το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει το ημερήσιο όριο των 2,000 ευρώ σε μία μόνο συναλλαγή ή πολλές συναλλαγές. Μπορεί να ισχύουν και άλλα όρια συναλλαγής. 7. Τα Μέλη μπορούν να συλλέγουν βαθμούς και να συμμετέχουν σε προωθητικές ενέργειες ακόμη και αν δεν χρησιμοποιούν την κάρτα τους, ενώ η δραστηριότητά τους στο παιχνίδι πρέπει να καταγράφεται ανά πάσα στιγμή και να συνδέεται με τον αριθμό του λογαριασμού τους. 8. Η συμμετοχή δεν επιτρέπεται σε άτομα κάτω των 21 ετών ή σε νομικά πρόσωπα ή άλλες ομάδες ή οργανισμούς. Πρέπει να υποβληθούν έγκυρα αποδεικτικά ταυτότητας, ενώ μια φωτογραφία προσώπου του αιτούντος πρέπει να ληφθεί κατά την εγγραφή με σκοπό την επαλήθευση ταυτότητας και την αποφυγή κατάχρησης πόντων. 9. Στα Μέλη θα εκδοθεί μια Κάρτα RsC όπου θα εμφανίζεται το μικρό όνομα του αιτητή, το αρχικό γράμμα του επωνύμου του και ο αριθμός λογαριασμού μέλους. Περιστασιακά, τα Μέλη ενδέχεται να λάβουν προσωρινή κάρτα που θα εμφανίζει μόνο τον αριθμό του λογαριασμού μέλους. Τα Μέλη μπορούν να αντικαταστήσουν αυτήν την κάρτα με μία καινούργια στα σημεία εξυπηρέτησης και στα Rewards Booths. 10. Η Κάρτα Mέλους είναι αυστηρά προσωπική. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να δίνουν την Κάρτα Μέλους σε τρίτους. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να πωληθεί ή να δανειστεί σε κάποιον άλλο. 11. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά άτομο. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να μεταφερθεί ή να εκχωρηθεί σε τρίτους. Οι ανταμοιβές και άλλα ωφελήματα μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο από τον κάτοχο της Κάρτας. 12. Το RsC μπορεί να ζητήσει από ένα Μέλος να επιλέξει έναν προσωπικό αριθμό αναγνώρισης («PIN») σε μορφή που καθορίζεται από το RsC. Ο κωδικός PIN που έχει επιλεγεί από ένα Μέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από αυτό το Μέλος. Το Μέλος δεν πρέπει να αποκαλύψει το PIN του σε άλλο πρόσωπο ή Μέλος για οποιονδήποτε σκοπό. 13. Το RsC διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει την ικανότητα ενός Μέλους να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε Ανταμοιβές, Οφέλη ή Προσφορές, περιορίζοντας την επιλεξιμότητα των Μελών που διαθέτουν αριθμό PIN.

2 14. Οι Ανταμοιβές, τα Ωφελήματα ή οι Προσφορές που προσφέρονται από το RsC κατά καιρούς στα Μέλη δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, να αντικατασταθούν, να παραταθούν, να τροποποιηθούν ή να επιστραφούν, εκτός εάν έχουν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από εκπρόσωπο του RsC. 15. Όλες οι Ανταμοιβές ή/και τα Οφέλη πιστώνονται στο λογαριασμό του Μέλους εντός 48 ωρών. Οποιαδήποτε αξίωση εξαργύρωσης θα χρεώνεται αυτόματα στο λογαριασμό του Μέλους. 16. Ενδείξεις δόλιας συσσώρευσης Ανταμοιβών ή/και Ωφελημάτων θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή ή τον τερματισμό της ιδιότητας Μέλους στο RsC. 17. Η ταυτοποίηση μέσω φωτογραφίας έγκυρων εγγράφων όπως διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας, θα απαιτείται κατόπιν αιτήματος για οποιανδήποτε διαδικασία εξαργύρωσης βαθμών, αντικατάσταση της κάρτας, έκδοση PIN, καθώς και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες του RsC. Το RsC ενδέχεται από καιρό σε καιρό να απαιτεί από το Μέλος να παρέχει στοιχεία ταυτοποίησης ή να ανανεώνει την φωτογραφία του. 18. Το RsC διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή το πρόγραμμα C2 Rewards Club χωρίς καμία ευθύνη, προειδοποίηση ή απόδοση οποιωνδήποτε λόγων. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι σωρευμένες Ανταμοιβές ή/και Οφέλη θα καταργηθούν αυτόματα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. 19. Το RsC μπορεί να τερματίσει την ιδιότητα Mέλους εάν: το Mέλος παραβιάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, προσπαθήσει να αποκτήσει βραβεία ή οφέλη παρέχοντας ψευδείς πληροφορίες ή με οποιονδήποτε άλλο ανάρμοστο ή καταχρηστικό τρόπο, ή συμπεριφέρεται απείθαρχα. Μετά τον τερματισμό της ιδιότητας Mέλους, οποιεσδήποτε Ανταμοιβές, Οφέλη ή Προσφορές θα θεωρούνται ότι έχουν λήξει. 20. Το RsC διατηρεί το δικαίωμα να λήξει όλους τους αχρησιμοποίητους Πόντους που κερδίζονται ή πιστώνονται στο λογαριασμό του Μέλους. Οι βαθμοί συνήθως λήγουν εντός 15 μηνών. Το RsC θα καθορίσει και κοινοποιήσει τη μέθοδο και την περίοδο λήξεως των πόντων σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Συνήθως, αν δεν υπάρχει τουλάχιστον μία καταγραφή δραστηριότητας τυχερού παιγνιδιού για 365 συνεχόμενες μέρες στον λογαριασμό του Μέλους, τότε όλες οι Ανταμοιβές και άλλα Οφέλη θα λήξουν. Εντούτοις, ενδέχεται να ισχύουν άλλες ειδικές προϋποθέσεις. 21. Τα δώρα, ο αριθμός των πόντων που απαιτούνται για κάθε δώρο, καθώς και ο αριθμός των πόντων που κερδίζονται ανά αξία στοιχήματος, ορίζονται από το RsC, το οποία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει και να τροποποιήσει αυτούς τους αριθμούς και τα ίδια τα δώρα χωρίς τη συγκατάθεση του Μέλους. Το RsC μπορεί να ορίζει διαφορετικές αναλογίες πόντων ανά αξία στοιχήματος στα ηλεκτρονικά και επιτραπέζια παιχνίδια, ανάλογα με τον τύπο του παιχνιδιού, τη θέση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, το ελάχιστο στοίχημα ή τον χρόνο ή την ημέρα συμμετοχής. Το ίδιο ισχύει για τα επιτραπέζια παιχνίδια. Το RsC μπορεί επίσης να καθορίσει διαφορετικό αριθμό πόντων που μπορούν να κερδηθούν στα ηλεκτρονικά και επιτραπέζια παιχνίδια ανά βαθμίδα μέλους. Στα υφιστάμενα κριτήρια μπορούν να προστεθούν και νέα, ανάλογα με τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού συστήματος. 22. Τα δώρα μπορούν, μεταξύ άλλων, να είναι αντικείμενα, δωροκουπόνια, κουπόνια για άλλα προωθητικά προγράμματα, Free Play, επιπρόσθετους πόντους, παροχές ή υπηρεσίες, όμως η αναλογία εξαργύρωσης πόντων καθορίζεται κατά περίπτωση και δεν σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την αξία των δώρων. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του καζίνο να καθορίζει ποια δώρα είναι διαθέσιμα και πότε μπορούν να εξαργυρωθούν, καθώς και να καθορίσουν ένα μέγιστο ημερήσιο όριο για την εξαργύρωση των πόντων ανά βαθμίδα δώρου, συλλογικά ή ανά πελάτη. Το καζίνο έχει επίσης το δικαίωμα να ορίσει ένα όριο βαθμών που θα έπρεπε να είχε συγκεντρώσει ο πελάτης στον λογαριασμό του. 23. Τα κριτήρια, οι παροχές, τα προνόμια και οι υπηρεσίες ανά βαθμίδα Μέλους μπορούν να ανακοινώνονται από το RsC σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή και σε διαφημιστικό υλικό. Από καιρό σε καιρό, τα πιο πάνω εξατομικεύονται και κοινοποιούνται αποκλειστικά στο ενδιαφερόμενο μέρος. 24. Ορισμένα προνόμια και υπηρεσίες προσφέρονται από τρίτους, οι οποίοι έχουν συνάψει συμβόλαια με την ICR. Το καζίνο δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση που το τρίτο μέρος αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες και τα προνόμια που υποσχέθηκε. 25. Το Μέλος μπορεί να εξαργυρώσει τους πόντους του και να λάβει τα ανάλογα δώρα και υπηρεσίες στο καζίνο και τα παραρτήματά του, καθώς και σε συγκεκριμένα σημεία έξω από το καζίνο σε χρονική περίοδο που θα καθοριστεί από το καζίνο. Οι εξαργυρωμένοι πόντοι αφαιρούνται από τον συνολικό αριθμό των βαθμών που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι εκείνη

3 τη στιγμή στον λογαριασμό. Οι εξαργυρωμένοι πόντοι δεν μπορούν να επιστραφούν, σε περίπτωση που ο πελάτης αλλάξει γνώμη αργότερα. Τα Μέλη ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρουσιάσουν έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης και να υπογράψουν ένα έντυπο παραλαβής δώρου στο σημείο εξαργύρωσης. 26. Το RsC έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να καθορίζει, να αλλάζει ή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις αναβάθμισης, υποβιβασμού και ανανέωσης του είδους της Κάρτας που εκδίδεται στο Μέλος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και επεξήγηση τυχόν λόγων στα Μέλη. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ανταμοιβής αποκτούν πρόσβαση και γίνονται δεκτοί στην αντίστοιχη βαθμίδα μέλους με απόφαση της Διεύθυνσης του το RsC. Ομοίως, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αλλάζουν βαθμίδα με απόφαση της Διεύθυνσης και δεν απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση προς το Μέλος. Τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση / βαθμίδα των Μελών μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, ο αριθμός επισκέψεων του πελάτη κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ή ο αριθμός των πόντων που έχουν συλλέξει σε συγκεκριμένο αριθμό επισκέψεων με ενεργή συμμετοχή στα παιχνίδια του καζίνο ή συνδυασμός αυτών. Όλα τα προνόμια και οι παροχές, καθώς και τα κριτήρια εισδοχής σε κάθε βαθμίδα καθορίζονται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τα αλλάξει, να τα τροποποιήσει ή ακόμα και να τα ανακαλέσει, εάν το κρίνει κατάλληλο, χωρίς τη συγκατάθεση του Μέλους. 27. Εάν ένα Μέλος πληρεί τα κριτήρια για αναβάθμιση της βαθμίδας του, το RsC μπορεί να καλέσει το Μέλος να συμμετάσχει σε περίοδο αξιολόγησης ή μπορεί να απορρίψει την αναβάθμιση χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσει με το Μέλος και να εξηγήσει τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση. Ομοίως, σε περίπτωση υποβάθμισης ενός Μέλους, το RsC καλεί ένα Μέλος να συμμετάσχει σε μια δοκιμαστική περίοδο αξιολόγησης προτού προχωρήσει σε τέτοια ενέργεια. 28. Σε ορισμένα επίπεδα, η διαδικασία αναβάθμισης και υποβάθμισης μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα χωρίς ειδοποίηση προς το Μέλος. 29. Εκτός από τα προαναφερθέντα γενικά επίπεδα, μπορεί να υπάρχουν και άλλες βαθμίδες ή ακόμη και υπο-βαθμίδες Μελών, τα οποία το RsC μπορεί να δημιουργήσει ή να ακυρώσει, αν το κρίνει κατάλληλο. 30. Το RsC κατά τη διακριτική του ευχέρεια μπορεί να δημιουργήσει και να παραδώσει μια κάρτα «επίτιμων μελών» (ή ακόμα και να χρησιμοποιήσει μια υπάρχουσα Κάρτα Μέλους από συγκεκριμένη βαθμίδα) σε περιορισμένο αριθμό πελατών. 31. Τα Μέλη χρησιμοποιούν αυτές τις κάρτες ως συνήθως, αλλά μπορούν επίσης να απολαμβάνουν κάποια επιπρόσθετα προνόμια πέραν από τα υφιστάμενα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους στα παιχνίδια του καζίνο και τη βαθμίδα τους. Ενώ ο τύπος της κάρτας συνήθως συνδέεται με τα οφέλη της κάθε βαθμίδας, στην περίπτωση αυτή ο κανόνας δεν ισχύει καθώς τα «επίτιμα μέλη» δεν θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα οφέλη της βαθμίδας που σχετίζονται με την κάρτα τους, ωστόσο θα μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη που συνδέονται με την πραγματική βαθμίδα στην οποία ανήκουν. 32. Το RsC δεν ευθύνεται για Ανταμοιβές ή/και Οφέλη που συσσωρεύονται ανακριβώς ως αποτέλεσμα τεχνικής δυσλειτουργίας, σφάλματος χειριστή, ψευδούς δήλωσης ή οποιασδήποτε αιτίας πέραν από τον έλεγχο του RsC. Το RsC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια πόντων που δεν συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού λόγω εσφαλμένης χρήσης της Κάρτας, δυσλειτουργίας του μηχανήματος ανάγνωσης καρτών ή βλάβης σε αυτήν ή λόγω διακοπής της επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό σύστημα. Είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερώνει τους υπαλλήλους του καζίνο για τυχόν δυσλειτουργία του του μηχανήματος ανάγνωσης καρτών ή για τυχόν ζημιές στην Κάρτα του που μπορεί να οδηγήσει στην άρνηση αποδοχής της κάρτας και της συλλογής πόντων. 33. Αρχικά, το Μέλος μπορεί να έχει μόνο ένα λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα, συνδεδεμένο με μια Κάρτα Μέλους. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, με την προϋπόθεση ότι το ηλεκτρονικό σύστημα προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, το καζίνο μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από μία κάρτες που να συνδέονται με τον ίδιο λογαριασμό, για περιορισμένο αριθμό πελατών. Το καζίνο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε επιπρόσθετη κάρτα που δημιουργήθηκε. 34. Το δικαίωμα επί των συλλεχθέντων πόντων δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να κληρονομηθεί. 35. Οι πόντοι συγκεντρώνονται σε ακέραιη και όχι σε δεκαδική μορφή. 36. Ορισμένες από τις βαθμίδες θα μπορούσαν να προσφέρουν στα αντίστοιχα Μέλη τους την ευκαιρία - αλλά όχι το δικαίωμα - να εισέλθουν (με την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης) στον ιδιωτικό χώρο διεξαγωγής παιχνιδιών «Salon Prive» μαζί με συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών και να απολαύσουν τα προνόμια και υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτό τον χώρο. Κάθε φορά που ένα Μέλος του προγράμματος ανταμοιβής εισέρχεται σε αυτόν τον χώρο, πρέπει να έχει ξεχωριστή εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης. Επιπλέον, η είσοδος στον ιδιωτικό χώρο παιχνιδιών «Salon Prive» αποτελεί αποδοχή των

4 συγκεκριμένων Όρων και Προϋποθέσεων, όπως περιγράφονται εδώ. Η συχνή είσοδος ενός μέλους στον ιδιωτικό χώρο «Salon Prive» δεν αποτελεί δικαίωμα εισόδου σε αυτόν τον χώρο κατά βούληση, αφού κάθε φορά πρέπει να χορηγείται άδεια με ξεχωριστή εξουσιοδότηση από τη Διεύθυνση. Η Διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο του Μέλους στο «Salon Prive», χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσει τους λόγους αυτής της απόφασης. 37. Η Λέσχη Ανταμοιβής μπορεί να αντικαταστήσει χαμένες ή κλεμμένες κάρτες κατά την αποκλειστική της κρίση. Η Λέσχη Ανταμοιβής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει αμοιβή για την αντικατάσταση των καρτών με μορφή αποκοπής βαθμών ή/και χρηματικού ποσού. 38. Η κάρτα είναι ιδιοκτησία της ICR και πρέπει να επιστραφεί άνευ όρων και αμέσως μόλις ζητηθεί. 39. Το RsC έχει το δικαίωμα και εξουσιοδοτείται από το Μέλος να διακόψει, να αλλάξει ή να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση της. Η απόφαση του RsC θα είναι τελεσίδικη σε περίπτωση διαφωνίας. 40. Τίποτα απ όσα περιέχονται εδώ δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως υποχρέωση του RsC να διαθέσει οποιεσδήποτε συγκεκριμένες Ανταμοιβές, Οφέλη ή Προσφορές. 41. Η αγγλική εκδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων υπερισχύει όποτε υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής εκδοχής. B. Όροι και Προϋποθέσεις του Ιδιωτικού Χώρου Διεξαγωγής Παιχνιδιών «Salon Privé» Ο ιδιωτικός χώρος «Salon Prive» είναι μέρος της ICR στην Λεμεσό και αποτελείται από: Α. Δύο (2) χώρους Υποδοχής Β. Περιοχές παιγνίων καζίνο (χώρο με ηλεκτρονικά παιχνίδια υψηλού κέρδους και επιτραπέζια παιχνίδια Salon Prive) Γ. Δύο (2) χώρους παιγνίων για επίσημα πρόσωπα VVIP (μόνο με πρόσκληση) Δ. Ένα ταμείο (Cage) E. Ένα μπαρ 1. Η είσοδος στο ιδιωτικό χώρο «Salon Prive» επιτρέπεται μόνο σε Μέλη ειδικής βαθμίδας του προγράμματος ανταμοιβής, κατόπιν έγκρισης από τα Cyprus Casinos. Μη Mέλη και Mέλη άλλων βαθμίδων του προγράμματος ανταμοιβής μπορούν να επισκεφθούν τον χώρο μόνο με πρόσκληση. Παρ 'όλα αυτά, μόλις εισέλθουν στην αίθουσα αποδέχονται αμετάκλητα τους κανονισμούς που παρατίθενται εδώ. 2. Η πρόσβαση στο δωμάτιο VVIP του «Salon Prive» επιτρέπεται μόνο με πρόσκληση ή με ειδική εξουσιοδότηση των Cyprus Casinos. Τα Μέλη που επιθυμούν να παίξουν σε ένα τραπέζι σε αυτό το δωμάτιο θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα στο Cyprus Casinos, το οποίο θα αποφασίσει αν θα επιτραπεί η είσοδος ή όχι. Η βαθμίδα στην οποία ανήκει ο αιτητής δεν έχει σημασία στην περίπτωση αυτή. Τα Cyprus Casinos διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την πρόσβαση ή ακόμη και να ακυρώσει τη συμμετοχή ενός Μέλους σε ένα παιχνίδι ή ένα τουρνουά και να ζητήσει από οποιονδήποτε παίκτη να αποχωρήσει από το τραπέζι ή το δωμάτιο χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσει τους λόγους αυτής της απόφασης. Παίκτης που συμμετείχε σε παιχνίδι το οποίο διεξήχθη στη συγκεκριμένη αίθουσα στο παρελθόν, είτε κατόπιν πρόσκλησης είτε όχι, δεν αποκτά δικαίωμα εισόδου στην περιοχή, αφού κάθε πρόσκληση ή εξουσιοδότηση είναι ξεχωριστή και ισχύει μόνο για μία μέρα. Γ. Κώδικας Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του Salon Prive 1. Τα Μέλη που εισέρχονται στο χώρο του «Salon Prive» πρέπει να συμπεριφέρονται με πολιτισμένο τρόπο και να σέβονται τους άλλους επισκέπτες. Θα πρέπει να αποφεύγουν να υψώνουν τη φωνή τους και να σέβονται τους άλλους επισκέπτες. Οι παίκτες απαγορεύεται να συμμετέχουν στα παιχνίδια που διοργανώνονται στο χώρο του «Salon Prive», εκτός εάν προσκληθούν από τα Cyprus Casinos. 2. Όλοι οι επισκέπτες απαγορεύεται να εισέλθουν στην περιοχή υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

5 3. Σε περίπτωση διαφωνίας ή αν προκύψει κάποια διαφωνία μεταξύ δύο επισκεπτών, θα πρέπει να αποφύγουν την αντιπαράθεση και να ενημερώσουν έναν υπάλληλο των Cyprus Casinos ο οποίος θα προσπαθήσει να επιλύσει τη διαφορά με πολιτισμένο τρόπο. Η απόφαση των Cyprus Casinos πρέπει να γίνεται σεβαστή και αποδεκτή. 4. Παροχές και υπηρεσίες: Όλοι οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε ορισμένες δωρεάν παροχές και υπηρεσίες, ωστόσο ενδέχεται κατά καιρούς να τους ζητηθεί να πληρώσουν γι αυτές. Τα Μέλη του προγράμματος που κάνουν χρήση αυτών των παροχών και υπηρεσιών, δεν θα τις καταχρώνται, αλλά αντίθετα θα ενεργούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Cyprus Casinos. Τα Επίτιμα Μέλη έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες και οφέλη. Τα Επίτιμα Μέλη δεν συμμετέχουν στις προωθητικές δραστηριότητες και κληρώσεις που προορίζονται για τις αντίστοιχες βαθμίδες που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο «Salon Prive». 5. Όλοι οι επισκέπτες και Μέλη του «Salon Prive» οφείλουν να έχουν διακριτική παρουσία και να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για όλες τις δραστηριότητες παιγνίων. 6. Τα Μέλη πρέπει να εισέρχονται στην περιοχή κομψά ντυμένοι. Τα Cyprus Casinos διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την είσοδο στο χώρο, εάν δεν τηρείται ο κώδικας ενδυμασίας. 7. Τα Cyprus Casinos διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την είσοδο και/ή να περιορίσουν την παραμονή των Μέλων και των επισκεπτών στο χώρο του «Salon Prive» σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με τον Κώδικα Συμπεριφοράς και δεν συμμορφώνονται με τις παρατηρήσεις και/ή συστάσεις των Cyprus Casinos. 8. Τα Cyprus Casinos είναι η μόνη αρμόδια αρχή να καθορίσει, βάσει του ισχύοντος κανονισμού, αν η συμπεριφορά και η εμφάνιση των Μελών και των επισκεπτών είναι ακατάλληλη και/ή αν θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του «Salon Prive» ή/και της ασφάλειας του προσωπικού και άλλων προσώπων. 9. Σε περίπτωση παραβίασης του κανόνα 1, τα Cyprus Casinos διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόσουν πειθαρχικά μέτρα όπως: Α. Προφορική προειδοποίηση Β. Προσωρινή απαγόρευση εισόδου Γ. Επ αόριστον απαγόρευση εισόδου στην περιοχή του «Salon Prive». 10. Η ICR δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων λόγω κλοπής ή βλάβης. 11. Οι ώρες λειτουργίας του «Salon Prive» καθορίζονται αυστηρά από τα Cyprus Casinos και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή»

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» 1. Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο «ανταμοιβή» (στο εξής Σχέδιο ) αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο επιστρέφει στους Κατόχους

Διαβάστε περισσότερα

To Σχέδιο έχει ισχύ από τον Ιούνιο 2016 και θα διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις (στο εξής Όροι ).

To Σχέδιο έχει ισχύ από τον Ιούνιο 2016 και θα διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις (στο εξής Όροι ). Οροι & προϋποθέσεις 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: Το Σχέδιο «ανταμοιβή» (στο εξής Σχέδιο ) αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο επιστρέφει στους Κατόχους Καρτών που συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η MAPED HELLAS ΑΕ όπου εδρεύει Πέλλης 3Γ Χαλάνδρι, ΤΚ 15234 διοργανώνει ένα δωρεάν διαγωνισμό χωρίς την υποχρέωση αγοράς από 28-8-2018 στις 14:30 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγγράφου; ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Η G4S είναι ένας «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα». Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι να αποφασίσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση προστασίας απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR

Δήλωση προστασίας απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR Δήλωση προστασίας απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα ΟΠΑΠ PLAY Εισαγωγή Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Απορρήτου Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018 Η V.L. Toolbox Express Computer Solutions Ltd ("εμείς", "σ εμάς" ή "μας") λειτουργεί τον ιστότοπο https://vltoolbox.com.cy/

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μεταμόρφωση, 18 Μαΐου 2018 ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Stars ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ VISA ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC / HSBC Advance / HSBC Premier / U Start!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Stars ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ VISA ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC / HSBC Advance / HSBC Premier / U Start! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Stars ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ VISA ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC / HSBC Advance / HSBC Premier / U Start! ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC Η HSBC Bank plc, Ελλάδος προσφέρει το πρόγραμμα Επιβράβευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Υποκείμενου Δεδομένων για Πρόσβαση (ΓΚΔΠ)

Αίτηση Υποκείμενου Δεδομένων για Πρόσβαση (ΓΚΔΠ) Αίτηση Υποκείμενου Δεδομένων για Πρόσβαση (ΓΚΔΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Το Άρθρο 15 του Κανονισμού 2016/679 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΔΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ KΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Online Survey» Ημερομηνία 3/12/2015

ΟΡΟΙ KΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Online Survey» Ημερομηνία 3/12/2015 ΟΡΟΙ KΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Online Survey» Ημερομηνία 3/12/2015 Ο Διαγωνισμός «Online Survey» (εφεξής «Διαγωνισμός») διενεργείται από την εταιρεία με την επωνυμία Marketing Greece ΑΕ, που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου. Το EURid είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Πολιτική απορρήτου. Το EURid είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Πολιτική απορρήτου Στο EURid δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία του απορρήτου σας. Στην Πολιτική Απορρήτου μας θα θέλαμε να κάνουμε σαφές ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιον λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Tελευταία τροποποίηση: 12/07/2018 Η εταιρεία «AΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», η οποία εδρεύει επί της Λ. Αθηνών αρ. 71 (εφεξής «η Εταιρεία» ή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PANATHINAIKOS F.C. VISA

Α. ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PANATHINAIKOS F.C. VISA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ PANATHINAIKOS F.C. VISA Α. ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PANATHINAIKOS F.C. VISA 1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η ART-εμείς, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) στην οποία ανήκει ο παρόν δικτυακός τόπος http://www.artemeis.gr/, δεσμεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανωτές διαγωνισμού

Διοργανωτές διαγωνισμού Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries Digital ΙΚΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου 8) (εφεξής καλούμενη ως «Cambo Industries») έχει αναλάβει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΩΡΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΩΡΩΝ 1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), διοργανώνει κλήρωση δώρων, (εφεξής η «Κλήρωση») στην οποία µπορούν να συµµετάσχουν συγκεκριµένοι κάτοχοι (εφεξής οι «Κάτοχοι»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η MTN Cyprus Ltd (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «MTN MADWALK INVITATIONS»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Κατασκήνωση

Όροι Διαγωνισμού Κατασκήνωση Όροι Διαγωνισμού Κατασκήνωση The Ranch 1.Η εταιρεία «the ranch - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΕ» (εφεξής καλούμενη Διοργανωτής/ Διοργανώτρια ) διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό.

Διαβάστε περισσότερα

WIND Βρές το κλειδί για τον παράδεισο της επικοινωνίας

WIND Βρές το κλειδί για τον παράδεισο της επικοινωνίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Βρές το κλειδί για τον παράδεισο της επικοινωνίας Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 11 (ΤΕΠ-11)

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 11 (ΤΕΠ-11) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 11 (ΤΕΠ-11) Συστήματα Επιβράβευσής σε Καζίνο (Bonus Systems in Casinos) Έκδοση: 1.0 Σ ε λ ί δ α 1 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ (BONUS SYSTEMS) ΣΕ ΚΑΖΙΝΟ 1.1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οι κάρτες διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE και τους

Οι κάρτες διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE και τους Οι κάρτες διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE και τους προκριματικούς αγώνες του UEFA EUROPA LEAGUE ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. - ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

1. - ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 1. - ΠΡΟΟΙΜΙΟ Για την τήρηση όσων προβλέπονται από τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, (ΝΟΜΟΣ 3471/2006 - ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006), η PRAXIS HISPANIA, S.L. (στο εξής PRAXIS) ενημερώνει τον χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ DYNAMIC AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ DYNAMIC AMERICAN EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ DYNAMIC AMERICAN EXPRESS 1. Περιγραφή του Προγράμματος Το Πρόγραμμα Επιστροφών DYNAMIC AMERICAN EXPRESS αποτελεί πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο, επί τη βάσει της αξίας της καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της χρήσης του ιστότοπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της χρήσης του ιστότοπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «Midnight Dolphin Ltd», που στο Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία, με αριθμό μητρώου 09803896 (εφεξής «Εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ BATTLEGROUNDS

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ BATTLEGROUNDS Τα Battlegrounds είναι μια νέα εμπειρία τουρνουά του League of Legends που σας φέρνει αντιμέτωπους με άλλες από τη χώρα σας. Αν βρίσκεστε στο επίπεδο 30, απλώς δημιουργήστε μια ομάδα πέντε ατόμων στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ο παρόν ιστότοπος λειτουργεί υπό την εταιρεία «ICON FITNESS A.E. Εκμετάλλευση Γυμναστηρίων», που εδρεύει στην οδού Σέκερη, αριθμός 5 στην Αθήνα, με ΑΦΜ 800760680, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών (ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά.

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά. Πολιτική Απορρήτου Η ιστοσελίδα μας Dietbook.gr έχει δεσμευτεί να διατηρήσει ένα υψηλό πρότυπο, ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στο τμήμα «Πολιτική Απορρήτου» θα θέλαμε να μοιραστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Υποκείμενου Δεδομένων για Διαγραφή (ΓΚΔΠ)

Αίτηση Υποκείμενου Δεδομένων για Διαγραφή (ΓΚΔΠ) Αίτηση Υποκείμενου Δεδομένων για Διαγραφή (ΓΚΔΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Το Άρθρο 17 του Κανονισμού 2016/679 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΔΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Προοίμιο

Όροι Χρήσης. Προοίμιο Όροι Χρήσης Προοίμιο Η Mondelez Europe Services GmbH και η Mondelez Ελλάς ΑΕ, συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου εταιρειών Mondelēz International Inc. είναι κάτοχοι και χειριστές της παρούσας ιστοσελίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού "ERGO Drive&Win Autumn Rally"

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού ERGO Drive&Win Autumn Rally Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού "ERGO Drive&Win Autumn Rally" Η ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία (καλουμένη εφεξής η «ERGO») διοργανώνει Διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός») για τους χρήστες της Υπηρεσίας ERGO

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας Η Cardlink (στο εξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ) δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.cardlink.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» Όροι και Κανονισμοί

Διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» Όροι και Κανονισμοί Διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» Όροι και Κανονισμοί 1. Διοργανώτρια Εταιρεία: Ο διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» διοργανώνεται από και ανήκει στην εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης Λτδ, 347 Λεωφόρος Λεμεσού, βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική, μη χρησιμοποιείτε,, το application ή άλλα τα

Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική, μη χρησιμοποιείτε,, το application ή άλλα τα Η ELASTRAK SA (και εν γένει ο όμιλος ΕΛΤΡΑΚ), δηλώνει ότι σέβεται την ιδιωτική ζωή (ιδιωτικότητα- privacy) και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ TOY PUBLIC BLOG

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ TOY PUBLIC BLOG ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ TOY PUBLIC BLOG 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Όροι Ενοικίασης Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων (Ι.Τ.Θ.)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Όροι Ενοικίασης Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων (Ι.Τ.Θ.) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Όροι Ενοικίασης Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων (Ι.Τ.Θ.) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με βάση τον Περί Ταχυδρομείων (Εγκατάσταση Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΤΗΣ SGS BE DATA SAFE

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΤΗΣ SGS BE DATA SAFE ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΤΗΣ SGS BE DATA SAFE ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 4 Πεδίο εφαρμογής 5 Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων της SGS 2 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ OFFICER

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Πωλήσεων Capture the Culture. Επίσημοι Κανόνες

Προσφορά Πωλήσεων Capture the Culture. Επίσημοι Κανόνες Προσφορά Πωλήσεων Capture the Culture Επίσημοι Κανόνες ΚΑΜΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. ΑΓΟΡΑ Ή ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ CATAWIKI

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ CATAWIKI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ CATAWIKI 117123150.249275284 Η Catawiki επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που επισκέπτονται την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα και χρησιμοποιούν την

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας

Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η ανώνυμη εταιρεία «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφ.Αθηνών αρ. 90 με ΑΦΜ: 094176994, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής «Η εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ. Στις 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 «ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ BIKE BONUS»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ. Στις 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 «ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ BIKE BONUS» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Στις 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 «ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ» Η Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. - ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει

8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει ΟΡΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε που εδρεύει ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Τ.Κ 84700 Τ.Θ 119 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016)

Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016) Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016) 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων αρ. 81) όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Meals & More (εφεξής «Πάροχος») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου για την εφαρμογή κινητής συσκευής Match Attax της Topps. Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Πολιτική απορρήτου για την εφαρμογή κινητής συσκευής Match Attax της Topps. Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 Πολιτική απορρήτου για την εφαρμογή κινητής συσκευής Match Attax της Topps Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 Πολιτική απορρήτου για παιδιά Ποια δεδομένα συλλέγουμε και γιατί συλλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

CELESTYAL CRUISES LIMITED ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

CELESTYAL CRUISES LIMITED ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ CELESTYAL CRUISES LIMITED ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 1 Δήλωση Πολιτικής Το δικαίωμα των υποκειμένων δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισµού «Vodafone DAILY»

Όροι Διαγωνισµού «Vodafone DAILY» Όροι Διαγωνισµού «Vodafone DAILY» Εισαγωγή Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Vodafone-Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής η VODAFONE )

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «DISNEYLAND BONUS MASTERCARD»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «DISNEYLAND BONUS MASTERCARD» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «DISNEYLAND BONUS MASTERCARD» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (εφεξής Τράπεζα), διοργανώνει Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια») για τους κατόχους καρτών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

2. - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

2. - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. - ΠΡΟΟΙΜΙΟ Για την τήρηση όσων προβλέπονται από τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, (ΝΟΜΟΣ 3471/2006 - ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006), η PRAXIS HISPANIA, S.L. (στο εξής PRAXIS) ενημερώνει τον χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 10 (ΤΕΠ-10)

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 10 (ΤΕΠ-10) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 10 (ΤΕΠ-10) Συστήματα Προωθητικών λειτουργιών σε καζίνο (Pr omoti onal System s i n Casi nos) Έκδοση: 1.0 Σ ε λ ί δ α 1 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2018 Α. Η εταιρεία «DEREBU MON. IKE» είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Λ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@pantelides-dental.gr θέλει να σας ενημερώσει για το πώς συλλέγουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «KICK A.E ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Χάλκης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οι παρόντες Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass θα πρέπει να διαβάζονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμός Μαγειρέψτε με την Πολυεστία Ελ Γκρέκο H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Vodafone Match Day»

Όροι Διαγωνισμού «Vodafone Match Day» Όροι Διαγωνισμού «Vodafone Match Day» Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής η VODAFONE

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Ορισμοί

Πολιτική Απορρήτου. Ορισμοί Πολιτική Απορρήτου Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 24 Μαΐου 2018 Η i2s SA ("εμείς", "εμείς" ή "μας") λειτουργεί την ιστοσελίδα www.i2s.gr (η "Υπηρεσία"). Αυτή η σελίδα σάς ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «ELPEDISON IRONMAN»

Όροι Διαγωνισμού «ELPEDISON IRONMAN» Όροι Διαγωνισμού «ELPEDISON IRONMAN» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΑΕ» με έδρα στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εμείς, η «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού. «Οκτώβρης όλο απόλαυση και δώρα, by Ticket Restaurant & Fridays»

Όροι Διαγωνισμού. «Οκτώβρης όλο απόλαυση και δώρα, by Ticket Restaurant & Fridays» Όροι Διαγωνισμού «Οκτώβρης όλο απόλαυση και δώρα, by Ticket Restaurant & Fridays» [1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΕ» που εδρεύει στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΠΑ Έκδοση :1 Ημερ/νια: 16/5/2018 Σελίδα 1 από 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου θέλουμε να σας ενημερώσουμε:

Κωδικός: ΠΑ Έκδοση :1 Ημερ/νια: 16/5/2018 Σελίδα 1 από 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου θέλουμε να σας ενημερώσουμε: Κωδικός: ΠΑ Έκδοση :1 Ημερ/νια: 16/5/2018 Σελίδα 1 από 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την FIBRAN, για αυτό λειτουργούμε την επιχείρησή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Το Pallini Tennis Park (εφεξής PTP) διοργανώνει το PTP Athens Rankings Υπεύθυνοι των αγώνων είναι οι κύριοι Σουλεΐδής Αλέξανδρος & Γκότσης Δημήτρης (εφεξής διοργανωτές).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ», και διακριτικό τίτλο MEDIA STROM η οποία εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕTROMEDIA Α.Ε.», (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS )

OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS ) OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS ) Α. OΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ BONUS Ι. Περιγραφή του Προγράμματος Το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

9. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

9. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Εταιρία με την επωνυμία HD Insurance LTD, που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Σπύρου Κυπριανού αρ. 18, με ΑΦΜ 10289025S, Δ.Ο.Υ. Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2017 (Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ) Τροποποίηση Άδειας Π1- Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα