ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Καταψύκτης Οριζόντιου Τύπου. Περιεχόμενα. 1. Πληροφορίες για την ασφάλεια Σελίδα 1~ Επισκόπηση Σελίδα 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Καταψύκτης Οριζόντιου Τύπου. Περιεχόμενα. 1. Πληροφορίες για την ασφάλεια Σελίδα 1~ Επισκόπηση Σελίδα 11"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Καταψύκτης Οριζόντιου Τύπου Περιεχόμενα 1. Πληροφορίες για την ασφάλεια Σελίδα 1~10 2. Επισκόπηση Σελίδα Εγκατάσταση Σελίδα 12~13 4. Καθημερινή χρήση Σελίδα 14~18

2

3 Πληροφορίες για την ασφάλεια Για την ασφάλεια σας, αλλά και για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση, πριν από την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των υποδείξεων και των προειδοποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι πλήρως εξοικειωμένα με τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν μαζί με την συσκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε όλοι όσοι τη χρησιμοποιούν στη διάρκεια της ζωής τους να ενημερώνονται κατάλληλα για τη χρήση και την ασφάλεια της συσκευής. Για την ασφάλεια της ζωής και της ιδιοκτησίας, διατηρήστε τις προφυλάξεις αυτών των οδηγιών του χρήστη, καθώς ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκαλούνται από παράλειψη. Ασφάλεια παιδιών και ευάλωτων ατόμων Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση περιθωρίου, εάν τους έχει δοθεί πολύ καλή όραση ή εγκατάσταση σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε χρηματοκιβώτιο τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν αυτήν τη συσκευή. 1

4 Πληροφορίες για την ασφάλεια Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν μπορεί να γίνει από παιδιά, εκτός εάν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και εποπτεύονται. Κρατήστε όλες τις συσκευασίες μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Πριν απορρίψετε τη συσκευή, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας ή παγίδευσης παιδιών που παίζουν. Εάν αυτή η συσκευή που διαθέτει μαγνητικά στεγανοποιητικά πορτών αντικαθιστά μια παλαιότερη συσκευή που έχει ένα ελατήριο (μάνδαλο) στην πόρτα ή το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο έχει αχρηστευτεί πριν απορρίψετε την παλιά συσκευή. Αυτό θα το αποτρέψει από το να γίνει κίνδυνος για ένα παιδί. Γενική ασφάλεια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διατηρείτε τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, μακριά από εμπόδια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστά ο κατασκευαστής. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψυκτικού. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως συσκευές 2

5 Πληροφορίες για την ασφάλεια παρασκευής παγωτού) στο εσωτερικό ψυκτικών συσκευών, εκτός εάν έχουν εγκριθεί για τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τη λάμπα εάν έχει ανάψει για μεγάλο χρονικό διάστημα επειδή μπορεί να είναι πολύ ζεστή. 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετείτε πολλές φορητές προεκτάσης τροφοδοσίας ή τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ύλες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτήν τη συσκευή. Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R-600a) περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού της συσκευής, ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά. - αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης - αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τις προδιαγραφές ή να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με πολλούς τρόπους. Τυχόν ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία. (1) Εάν υπάρχει φως στον θάλαμο. 3

6 Πληροφορίες για την ασφάλεια Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως - χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας - αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών. - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast - catering και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικού εμπορίου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οποιαδήποτε ηλεκτρικά εξαρτήματα(βύσμα,καλώδιο τροφοδοσίας, συμπιεστής κ.λπ.) πρέπει να αντικατασταθούν από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο λαμπτήρας που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή είναι ένας «λαμπτήρας ειδικής χρήσης» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την παρεχόμενη συσκευή. Αυτή η "λάμπα ειδικής χρήσης" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακό φωτισμό. 1) Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκυνθεί. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας δεν είναι σπασμένο ή κατεστραμμένο από το πίσω μέρος της συσκευής. Ένα σπασμένο ή κατεστραμμένο φις μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να έρθετε στο βύσμα της συσκευής. Μην τραβάτε το καλώδιο δικτύου. (1) Εάν υπάρχει φως στον θάλαμο. 4

7 Πληροφορίες για την ασφάλεια Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Δεν πρέπει να χειρίζεστε τη συσκευή χωρίς τη λάμπα. Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να προσέχετε κατά τη μετακίνηση. Μην αφαιρείτε ούτε αγγίζετε αντικείμενα από το χώρο κατάψυξης εάν τα χέρια σας είναι υγρά / βρεγμένα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εκδορές στο δέρμα ή εγκαύματα από παγετό / καταψύκτη. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως. Καθημερινή χρήση Μην βάζετε τίποτα ζεστό κοντά στα πλαστικά μέρη της συσκευής. Μην τοποθετείτε προϊόντα διατροφής που ακουμπούν απευθείας στην πλάτη του καταψύκτη. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά αφού ξεπαγώσουν. 1) Αποθηκεύστε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευής κατεψυγμένων τροφίμων. 1) Οι συστάσεις του κατασκευαστή περί αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες. Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στο χώρο της κατάψυξης καθώς δημιουργεί πίεση στο δοχείο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά η συσκευή. 1) (1) Εάν υπάρχει φως στον θάλαμο 5

8 Πληροφορίες για την ασφάλεια Οι γρανίτες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα από τον πάγο εάν καταναλωθούν απευθείας από τη συσκευή. Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής. Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης. Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο σε παροχή νερού, εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες. Φυλάσσετε ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, για να μην έρχεται σε επαφή ή στάζει σε άλλα τρόφιμα. Οι θάλαμοι δύο αστέρων με κατεψυγμένα τρόφιμα (εάν παρουσιάζονται στη συσκευή) είναι κατάλληλοι για αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού και παγακίων. Οι θάλαμοι ενός, δύο και τριών αστέρων (εάν εμφανίζονται στη συσκευή) δεν είναι κατάλληλοι για την ψύξη φρέσκων τροφίμων. Εάν η συσκευή παραμείνει κενή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την, κάντε απόψυξη, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή. Φροντίδα και καθαρισμός Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη 6

9 Πληροφορίες για την ασφάλεια συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα δικτύου. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον παγετό από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ξύστρα. 1) Ελέγχετε τακτικά την αποχέτευση στο ψυγείο για απόψυξη νερού. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την αποχέτευση. Εάν η αποστράγγιση είναι μπλοκαρισμένη, θα συγκεντρωθεί νερό στο κάτω μέρος της συσκευής. 2) Εγκατάσταση Σημαντικό! Για ηλεκτρική σύνδεση ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται σε συγκεκριμένες παραγράφους. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε εάν υπάρχουν ζημιές σε αυτήν. Μην συνδέετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε πιθανές ζημιές αμέσως στο μέρος απ όπου την αγοράσατε. Σε αυτήν την περίπτωση διατηρήστε τη συσκευασία. Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή για να επιτρέψετε στο λάδι να επιστρέψει στον συμπιεστή. 1) Εάν υπάρχει θάλαμος καταψύκτη. 2) Εάν υπάρχει χώρος αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων. 7

10 Πληροφορίες για την ασφάλεια Η επαρκής κυκλοφορία του αέρα θα πρέπει να εξασφαλίζεται γύρω από τη συσκευή, καθώς αυτό δεν οδηγεί σε υπερθέρμανση. Για να επιτύχετε επαρκή αερισμό ακολουθήστε τις οδηγίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση. Όπου είναι δυνατόν, τα διαχωριστικά του προϊόντος πρέπει να βρίσκονται σε τοίχο για να αποφευχθεί η επαφή ή η πρόσφυση θερμών μερών (συμπιεστής, συμπυκνωτής) για την αποφυγή πιθανής πυράκτωσης. Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ ή κουζίνες. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση της συσκευής. Επισκευές Οποιαδήποτε εργασία που απαιτείται για τη συντήρηση της ηλεκτιρκής συσκευής πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο άτομο. Αυτό το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Εξοικονόμηση ενέργειας Μην βάζετε ζεστό φαγητό στη συσκευή. Μην στοιβάζετε τρόφιμα με μικρή απόσταση καθώς αυτό εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό δεν αγγίζει το πίσω μέρος του θαλάμου. Εάν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, μην ανοίξετε τις πόρτες. Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες. Μην κρατάτε τις πόρτες ανοιχτές για πολλή ώρα. Μην ρυθμίζετε το θερμοστάτη σε υπερβολικές θερμοκρασίες. 8

11 Πληροφορίες για την ασφάλεια Όλα τα εξαρτήαμτα, όπως συρτάρια, μπαλκόνια ραφιών, πρέπει να φυλάσσονται στην θέση τους για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Προστασία Περιβάλλοντος Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τη στιβάδα του όζοντος, είτε στο ψυκτικό κύκλωμα είτε στα μονωτικά υλικά. Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απορρίμματα και σκουπίδια. Ο μονωτικός αφρός περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της συσκευής για παραλαβή από τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη μονάδα ψύξης, ειδικά τον εναλλακτή θερμότητας Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συσκευή με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα. Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην αντιμετωπίζεται ως οικιακά απόβλητα. Αντ 'αυτού, θα πρέπει να μεταφερθεί σε κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εάν διασφαλίσετε ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων αυτού του προϊόντος. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες 9

12 Πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό σας συμβούλιο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Υλικά συσκευασίας Τα υλικά με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία συλλογής για ανακύκλωση. Απόρριψη της συσκευής 1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 2. Κόψτε το καλώδιο δικτύου και πετάξτε το. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την χρήση, επισκευή και απόρριψη της συσκευής, προσέξτε το σύμβολο παρόμοιο με την αριστερή πλευρά, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (πίσω πάνελ ή συμπιεστής) με κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα. Είναι προειδοποιητικό σύμβολο κινδύνου πυρκαγιάς. Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στους ψυκτικούς σωλήνες και στον συμπιεστή. Να βρίσκεστε μακριά πηγή φωτιάς κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψη. 10

13 Επισκόπηση Επισκόπηση 1 Χωνευτή λαβή 2 Τροχός (ή ρυθμιζόμενο πόδι) 3 Καλάθι 4 Πίνακας ελέγχου 5 Οπή αποστράγγισης Σημείωση: αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ενσωματωμένη συσκευή Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική συσκευή είναι πιθανώς διαφορετική. 11

14 Εγκατάσταση Εγκαταστήστε την εξωτερική λαβή της πόρτας (εάν υπάρχει εξωτερική λαβή) Βήμα 1 Βήμα 1 Βγάλτε 4 βίδες και την λαβή βάσης από την τσάντα των εξαρτημάτων. Στη συνέχεια, στερεώστε τη βάση λαβής με την πόρτα με τις 4 βίδες.. Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 2 Τοποθετήστε το κάλυμμα της λαβής στη βάση της λαβής μέχρι το κλικ. Βήμα 3 Μάνδαλο ασφάλισης βίδας στον θάλαμο του καταψύκτη με άλλες 2 βίδες. Σημείωση: Εάν ο δακτύλιος ασφάλισης απέτυχε να συγκρατήσει την κλειδαριά κατά την εγκατάσταση της λαβής, ξεβιδώστε τις βίδες στρογγυλής κεφαλής ( ) στο πίσω μέρος της πόρτας και ρυθμίστε τη θέση της πόρτας πάνω και κάτω. Στη συνέχεια, βιδώστε τη βίδα για να στερεώσετε τη λαβή. 12

15 Εγκατάσταση Απαιτήσεις χώρου Απαιτείται χώρος κατά τη χρήση Μοντέλο W1 / mm (Πλάτος Προϊόντος) D1 / mm (Βάθος προϊόντος) H1 / mm (Ελάχιστο Ύψος) C1 / mm (Ελάχιστη Απόσταση) BE1-10C BE BE1-20C BE BE BE1-26C BE BE1-38C Remark: D1 δεν περιέχει το μέγεθος της εξωτερικής λαβής. Τοποθέτηση Εγκαταστήστε αυτήν τη συσκευή σε μια τοποθεσία όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κατηγορία κλίματος που αναφέρεται στην πινακίδα ονομαστικής τιμής της συσκευής: Για ψυκτικές συσκευές με κλιματική κατηγορία: - εκτεταμένο εύκρατο: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10 C έως 32 C (SN). - εύκρατο: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 C έως 32 C (N). - υποτροπικό: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 C έως 38 C (ST). - τροπικό: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 C έως 43 C (T). Τοποθεσία Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί πολύ μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο ηλιακό φως κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω μέρος του θαλάμου. Για να διασφαλιστεί η καλύτερη απόδοση, εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη κάτω από μια κρεμαστή μονάδα τοίχου, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της κορυφής του κουτιού και της μονάδας τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm. Στην ιδανική περίπτωση, ωστόσο, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από τις κρεμαστές μονάδες τοίχου. Η ακριβής τοποθέτηση εξασφαλίζεται από ένα ή περισσότερα πόδια με δυνατότητα ρύθμισης στη βάση του θαλάμου. Προειδοποίηση! Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος. το βύσμα πρέπει επομένως να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση. Ηλεκτρονική σύνδεση Πριν την σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που εμφανίζονται στην πινακίδα αντιστοιχούν στην οικιακή τροφοδοσία. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή για το σκοπό αυτό. Εάν η οικιακή πρίζα δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε ξεχωριστή γείωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο κατασκευαστής αρνείται κάθε ευθύνη εάν δεν τηρούνται οι παραπάνω προφυλάξεις ασφαλείας. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες Ε.Ο.Κ.Πρώτη χρήση 13

16 Καθημερινή Χρήση Καθαρισμός του εσωτερικού Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά αξεσουάρ με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε την τυπική μυρωδιά ενός ολοκαίνουργιου προϊόντος και μετά στεγνώστε καλά. Σημαντικό! Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λειαντικές σκόνες, καθώς αυτά θα καταστρέψουν το φινίρισμα. Ρύθμιση θερμοκρασίας Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας Ένδειξη γρήγορης ψύξης Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Πλήκτρο Ρύθμισης Πλήκτρο Απενεργοποίησης 1.0 Ηλεκτρική σύνδεση Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED θα αναβοσβήνουν μία φορά. Μετά η συσκευή θα συνεχίσει τη λειτουργία που είχε οριστεί πριν από την διακοπή. 2.0 Ρύθμιση θερμοκρασίας > Ρύθμιση: Πατήστε το κουμπί "SET", και μπείτε στη λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας. Η μπάρα ένδειξης θερμοκρασίας αυξάνει μια κλίμακα μετά από κάθε πάτημα. Αυτή η ρύθμιση εκτελείται σε κύκλους. Η θερμοκρασία μπορεί να κυμαίνεται από την κλίμακα MIN έως την κλίμακα MAX. Η κλίμακα MAX είναι η πιο κρύα. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα σε 5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα. Συμβουλή: Συνήθως, συνιστάται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε "ΚΑΝΟΝΙΚΗ" ή πιο κρύα για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων. Ο μεγαλύτερος χρόνος αποθήκευσης σε αυτήν την περίπτωση δεν υπερβαίνει τον 1 μήνα. Η μη προτεινόμενη ρύθμιση ενδέχεται να μειώσει τον χρόνο αποθήκευσης. > Υπερψύξη v 'Πατήστε το κουμπί «SET» διαδοχικά για να εισέλθετε στη λειτουργία «SUPER» από την κλίμακα MAX, η μπάρα ένδειξης στα αριστερά θα γίνει σκούρα ενώ η ενδεικτική λυχνία του «SUPER» ανάβει. Αυτή η λειτουργία ρυθμίζεται αυτόματα σε 5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα. / Ο συμπιεστής συνεχίζει να λειτουργεί σε κατάσταση ψύξης "SUPER". ν 'Εάν η λειτουργία "SUPER" συνεχίσει να λειτουργεί για 52 ώρες και δεν σταματήσει χειροκίνητα, το σύστημα θα διακόψει αυτόματα αυτήν τη λειτουργία, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει στην κλίμακα Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση Εάν η συσκευή λειτουργεί, πατήστε "ON / OFF" για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση. Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε "ON / OFF" για 3 δευτερόλεπτα για να την ενεργοποιήσετε. 3.0 Ενδεικτική λυχνία Ενδεικτική Λυχνία θερμοκρασίας (φωτεινό μπλε): Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από την κλίμακα MIN έως την κλίμακα MAX. Το MAX είναι το πιο κρύο. Ενδεικτική λυχνία Super Freezing (φωτεινό μπλε): Λυχνία αναμμένη = σε λειτουργία "SUPER", Λυχνία σβηστή = έξοδος από τη λειτουργία "SUPER". Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (Φωτεινό πράσινο): Λυχνία αναμμένη = συμπιεστής σε λειτουργία, λυχνία σβηστή = διακοπή λειτουργίας συμπιεστή. 30 λεπτά μετά την τελευταία λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει στη μισή φωτεινότητα. 4.0 Λειτουργία επαναφοράς Η συσκευή θα συνεχίσει αυτόματα τη λειτουργία που είχε οριστεί πριν από την ηλεκτρική διακοπή. 14

17 Καθημερινή Χρήση 5.0 Συναγερμός Σφάλματος Αισθητήρα Θερμοκρασίας Όταν υπάρχει αποσύνδεση ή βραχυκύκλωμα από τον αισθητήρα θερμοκρασίας, ως συναγερμός σφάλματος, η γραμμή ένδειξης θερμοκρασίας αναβοσβήνει από τα αριστερά προς τα δεξιά κάθε 0,5 δευτερόλεπτα. Καθημερινή Χρήση Ψύξη φρέσκων τροφών Ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για ψύξη φρέσκων τροφίμων και αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και τροφίμων βαθιάς κατάψυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τοποθετήστε το φρέσκο φαγητό προς ψύξη στο κάτω μέρος. Η μέγιστη ποσότητα φαγητού που μπορεί να καταψυχθεί σε 12 ώρες καθορίζεται στην πινακίδα. Η διαδικασία ψύξης διαρκεί 12 ώρες: κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μην προστίθετε άλλα τρόφιμα προς ψύξη. Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Κατά την πρώτη εκκίνηση ή μετά από μια περίοδο εκτός χρήσης, πριν τοποθετήσετε το προϊόν στο χώρο αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις. Σημαντικό! Σε περίπτωση τυχαίας απόψυξης, για παράδειγμα, η τροφοδοσία έχει απενεργοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την τιμή που φαίνεται στο γράφημα τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενότητα "αυξανόμενος χρόνος", τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται γρήγορα ή να μαγειρεύονται αμέσως και στη συνέχεια να ψύχονται πάλι (μετά το μαγείρεμα). Παγόλυση Τα κατεψυγμένα τρόφιμα ή τα βαθιάς κατάψυξης, πριν από τη χρήση, μπορούν να ξεπαγώσουν σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο για αυτήν τη λειτουργία. Τα μικρά κομμάτια μπορούν να μαγειρευτούν ακόμα κατεψυγμένα, απευθείας από τον καταψύκτη. Σε αυτήν την περίπτωση, το μαγείρεμα θα διαρκέσει περισσότερο. Χρήσιμες συμβουλές Συμβουλές για κατάψυξη Για να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη διαδικασία ψύξης, ακολουθούν μερικές σημαντικές συμβουλές: Η μέγιστη ποσότητα φαγητού που μπορεί να καταψυχθεί σε 12 ώρες εμφανίζεται στην πινακίδα ονομαστικής τιμής. Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 12 ώρες. Δεν πρέπει να προστεθεί επιπλέον φαγητό προς ψύξη κατά την περίοδο αυτή Ξεκινήστε τη λειτουργία SUPER 24 ώρες προτού τοποθετήσετε τρόφιμα στη συσκευή, ώστε να βοηθήσετε στην καλύτερη ικανότητα ψύξης. Καταψύξτε μόνο φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα κορυφαίας ποιότητας. Ετοιμάστε φαγητό σε μικρές μερίδες για να καταστεί δυνατή η ταχεία και πλήρης ψύξη και, στη συνέχεια, να καταστεί δυνατή η απόψυξη μόνο της απαιτούμενης ποσότητας. Τυλίξτε το φαγητό σε αλουμινόχαρτο ή πολυαιθυλένιο και βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς. Μην αφήνετε φρέσκα, παγωμένα τρόφιμα να αγγίζουν τρόφιμα που είναι ήδη κατεψυγμένα, αποφεύγοντας έτσι την αύξηση της θερμοκρασίας των τελευταίων. 15

18 Καθημερινή Χρήση Τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και περισσότερο από τα λιπαρά. Το αλάτι μειώνει τη διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων. Το παγωμένο νερό, εάν καταναλώνεται αμέσως μετά την απομάκρυνση από την κατάψυξη, ενδέχεται να προκαλέσουν κάψιμο στο δέρμα. Συνιστάται να εμφανίζεται η ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε μεμονωμένη συσκευασία, ώστε να μπορείτε να την απομακρύνετε από το χώρο κατάψυξης, καθώς μπορεί να προκαλέσει κάψιμο στο δέρμα. Συνιστάται να εμφανίζεται η ημερομηνία ψύξης σε κάθε μεμονωμένη συσκευασία, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τον χρόνο αποθήκευσης. Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από αυτήν τη συσκευή, θα πρέπει να: Βεβαιωθείτε ότι τα εμπορικά κατεψυγμένα τρόφιμα αποθηκεύονταν επαρκώς από τον πωλητή. Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα μεταφέρονται από το κατάστημα τροφίμων στον καταψύκτη το συντομότερο δυνατό. Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα ή μην την αφήνετε ανοιχτή περισσότερο απ όσο είναι απολύτως απαραίτητο. Μόλις αποψυχθούν, τα τρόφιμα αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν να καταψυχθούν ξανά. Μην υπερβαίνετε την περίοδο αποθήκευσης που υποδεικνύεται κατά την παρασκευή τροφίμων. Καθάρισμα Για λόγους υγιεινής, το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων εσωτερικού χώρου, πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Προσοχή! Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο κατά τον καθαρισμό. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πριν από τον καθαρισμό του διακόπτη, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από το δίκτυο, ή απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη ή την ασφάλεια. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστή. Η υγρασία μπορεί να συσσωρευτεί ηλεκτρικά εξαρτήματα και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι καυτοί ατμοί μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη. Η συσκευή πρέπει να στεγνώσει πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία. Σημαντικό! Αιθέρια έλαια και οργανικοί διαλύτες μπορούν να προσβάλλουν πλαστικά μέρη, π.χ. χυμός λεμονιού ή χυμός πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ, καθαριστικό που περιέχει οξικό οξύ. Μην αφήνετε τέτοιες ουσίες να έρθουν σε επαφή με τα μέρη της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά Αφαιρέστε το φαγητό από τον καταψύκτη. Αποθηκεύστε τα σε δροσερό μέρος, καλά καλυμμένο. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από το δίκτυο ή απενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη της ασφάλειας. Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά εξαρτήματα με ένα πανί και χλιαρό νερό. Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε με φρέσκο νερό και στεγνώστε. Η συσσώρευση σκόνης στο συμπυκνωτή αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Για το λόγο αυτό καθαρίστε προσεκτικά το συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής μία φορά το χρόνο με μαλακή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα. Αφού όλα τα μέρη είναι στεγνά, τοποθετήστε τη συσκευή σε λειτουργία. Απόψυξη του καταψύκτη Ο καταψύκτης, ωστόσο, θα καλυφθεί προοδευτικά με πάγο. Αυτός πρέπει να αφαιρεθεί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για να ξύσετε τον πάγο από τον εξατμιστή, καθώς θα μπορούσατε να τον καταστρέψετε. Ωστόσο, όταν ο πάγος γίνεται πολύ παχύς στην εσωτερική επένδυση, θα πρέπει να πραγματοποιείται πλήρης απόψυξη: Αποσυνδέστε τη μονάδα. Αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης από το εσωτερικό του καταψύκτη. Η απόψυξη διαρκεί συνήθως μερικές ώρες. Για πιο γρήγορη απόψυξη, διατηρήστε την πόρτα του καταψύκτη ανοιχτή. Για αποστράγγιση, τοποθετήστε ένα δίσκο κάτω από το εξωτερικό πώμα αποστράγγισης. Τραβήξτε έξω τον επιλογέα αποστράγγισης. Περιστρέψτε τον επιλογέα αποστράγγισης 180 μοίρες. Αυτό θα αφήσει το νερό να ρέει έξω στο δίσκο. Όταν τελειώσετε, πιέστε τον επιλογέα αποστράγγισης. Επανατοποθετήστε το βύσμα αποστράγγισης μέσα στο χώρο του καταψύκτη. Σημείωση: παρακολουθήστε το δοχείο κάτω από την αποχέτευση για να αποφύγετε την υπερχείλιση. Σκουπίστε το εσωτερικό του καταψύκτη και αντικαταστήστε το ηλεκτρικό φις στην πρίζα. Επαναφέρετε τον έλεγχο θερμοκρασίας στην επιθυμητή ρύθμιση. 16

19 Καθημερινή Χρήση Προσοχή! Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό. Μόνο ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να διαχειρίζεται τα προβλήματα που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Σημαντικό! Ακούγονται ορισμένοι ήχοι και κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης (συμπιεστής, κυκλοφορία ψυκτικού). Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Λύση Το κύριο βύσμα δεν είναι συνδεδεμένο ή είναι χαλαρό Εισαγάγετε την πρίζα. Η δόση της συσκευής δεν λειτουργεί Η συσκευή παγώνει πάρα πολύ Το φαγητό δεν ψύχεται επαρκώς Μεγάλη συσσώρευση πάγου στο λάστιχο της πόρτας Η ασφάλεια έχει καεί ή είναι ελαττωματική Η υποδοχή είναι ελαττωματική Ελέγξτε την ασφάλεια, αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο. Οι βασικές δυσλειτουργίες πρέπει να διορθωθούν από ηλεκτρολόγο. Γυρίστε προσωρινά το ρυθμιστή Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ θερμοκρασίας σε θερμότερη ρύθμιση. κρύα ή η συσκευή λειτουργεί στη ρύθμιση "7". Η θερμοκρασία δεν ρυθμίζεται Ανατρέξτε στην αρχική ενότητα σωστά. Ρύθμισης θερμοκρασίας. Η πόρτα ήταν ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μια μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού τοποθετήθηκε στη συσκευή τις τελευταίες 24 ώρες. Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας. Το λάστιχο της πόρτας δεν είναι αεροστεγές. Ανοίξτε την πόρτα μόνο όσο χρειάζεται. Γυρίστε προσωρινά τη ρύθμιση θερμοκρασίας σε ψυχρότερη ρύθμιση. Ανατρέξτε στην ενότητα τοποθεσίας εγκατάστασης. Θερμάνετε προσεκτικά τα τμήματα που διαρρέουν από το λάστιχο της πόρτας με στεγνωτήρα μαλλιών (σε δροσερή ρύθμιση) Ταυτόχρονα διαμορφώστε το λάστιχο της πόρτας που θερμάνθηκε με το χέρι έτσι ώστε να κάθεται σωστά. Ασυνήθιστοι ήχοι Η συσκευή δεν είναι επίπεδη. Ελέγξτε τη συσκευή και ισοπεδώστε την με μερικά άρθρα. Η συσκευή αγγίζει τον τοίχο ή άλλα Μετακινήστε τη συσκευή ελαφρώς. αντικείμενα. Ένα εξάρτημα, π.χ. ένας σωλήνας, στο πλάι της συσκευής αγγίζει ένα άλλο μέρος της συσκευής ή τον τοίχο. Εάν είναι απαραίτητο, λυγίστε προσεκτικά το εξάρτημα ώστε να απομακρυνθεί. Εάν η δυσλειτουργία εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για να σας βοηθήσουν γρήγορα και σωστά. Γράψτε τα απαραίτητα δεδομένα εδώ, ανατρέξτε στην ετικέτα ονομαστικής τάσης. 17

20 Καθημερινή Χρήση Αντικατάσταση λάμπας Ο διακόπτης της λυχνίας LED ελέγχεται από τη βαρύτητα, όταν η γωνία ανοίγματος της πόρτας είναι μεγαλύτερη από 30 μοίρες, το φως θα ανάψει και θα σβήσει όταν η γωνία είναι μικρότερη από 30 μοίρες. Σημείωση: Όταν η λυχνία LED δεν λειτουργεί όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, ελέγξτε τα παρακάτω βήματα: Πρώτα, χαλαρώστε τις βίδες στο κάλυμμα της λάμπας Δεύτερον, χαλαρώστε τις βίδες που είναι στερεωμένες στα ηλεκτρονικά μέρη της λάμπας16 Τρίτον, ελέγξτε τους ακροδέκτες καλωδίων των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και τους ακροδέκτες των γραμμών επαφής για το ότι η λάμπα της πόρτας χαλαρώνει ή όχι. Διορθώστε τα εάν δεν έχουν διορθωθεί. Στη συνέχεια, ελέγξτε ότι η λυχνία είναι αναμμένη ή όχι. Εάν η λάμπα είναι αναμμένη, εγκαταστήστε το κάλυμμα της λάμπας. Εάν όχι, ελέγξτε περαιτέρω ότι το ηλεκτρονικό μέρος είναι άθικτο ή όχι. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το ηλεκτρονικό εξάρτημα για να ελέγξετε ότι η λάμπα είναι αναμμένη ή όχι. Εάν η λάμπα εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το προσωπικό της εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια. Τα βήματα της εγκατάστασης λυχνίας LED Στερεώστε τους ακροδέκτες καλωδίων των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και των γραμμών επαφής στην επένδυση της πόρτας. Εγκαταστήστε το ηλεκτρονικό τμήμα LED στην επένδυση της πόρτας και στερεώστε με βίδες. Τοποθετήστε το κάλυμμα της λάμπας στη βάση και στερεώστε για να ολοκληρώσετε όλη τη διαδικασία. 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 Manual Content 1. Safety Information Page 1~9 2. Overview Page Installation Page 11~12 4. Daily Use Page 13~17

26 1

27 2

28 3

29 4

30 5

31 6

32 7

33 All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption. 8

34 During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor. It s risk of fire warning ymbol. Thereare flammable materials in refrigerant pipes and compressor. Pleasebefar away fire sourceduring using, service and disposal. 9

35 (or adjustable foot) Control panel Note: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance Above picture is for reference only. Real appliance probably is different. 10

36 11

37 H1 H1 C1 W1 C1 C1 D1 Model W1 / mm (Product Width) For refrigerating appliances with climate class: extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 C to 32 C (SN); temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 C to 32 C (N); subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 C to 38 C (ST); tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 C to 43 C (T); on Space Required In Use D1 / mm (Product Depth) 12 H1 / mm (Minimum Heigth) C1 / mm (Minimum Clearance) BE BE BE BE BE BE BE BE Remark: D1 doesn t contain the external handel size.

38 Tip: Normally, it's recommended to set the temperature to "NORMAL" or colder for optimum food preservation. The longest storage time in this situation is no more than 1 month. Not set recommended setting may reduce the storage time. 13

39 to start the SUPPER function 24 hours before placing food in appliance can help the best freezing capacity; 14

40 15

41 Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual. Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation). Problem Possible cause Solution Appliance dose not work Appliance freezes too much The food is not frozen enough Heavy build-up of frost on the door seal. Unusual noises Mains plug is not plugged in or is loose Fuse has blown or is defective Socket is defective Temperature is set too cold or the appliance runs at 7" setting. Temperature is not properly adjusted. Door was open for an extended period. A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours. The appliance is near a heat source. Door seal is not air-tight. Appliance is not level. The appliance is touching the wall or other objects. A component, e.g. a pipe, in the side of the appliance is touching another part of the appliance or the wall. Insert mains plug. Check fuse, replace if necessary. Mains malfunctions are to be corrected by an electrician. Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily. Please look in the initial Temperature Setting section. Open the door only as long as necessary. Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily. Please look in the installation location section. Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly. Check the appliance and level it by some articles. Move the appliance slightly. If necessary, carefully bend the component out of the way. 16

42 17

43 18

44 19

45 20

46 21

47 22

48 23

49 24

50 25

51 26

52 27

53 28

54 29

55 30

56 31 CKDVL-D01-H

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πληροφορίες ασφαλείας και ειδοποιήσεις: Σελίδα 2 Γενική ασφάλεια: Σελίδα 3 Ηλεκτρική ασφάλεια: Σελίδα 4 Καθημερινή χρήση: Σελίδα 5 Φροντίδα και καθαρισμός: Σελίδα 5 Επισκευή:

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Καταψύκτης Οριζόντιου Τύπου. Περιεχόμενο. 1. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Σελίδα 1 ~ Γενική επισκόπηση Σελίδα 12

Οδηγίες Χρήσης. Καταψύκτης Οριζόντιου Τύπου. Περιεχόμενο. 1. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Σελίδα 1 ~ Γενική επισκόπηση Σελίδα 12 Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Οριζόντιου Τύπου Περιεχόμενο 1. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Σελίδα 1 ~11 2. Γενική επισκόπηση Σελίδα 12 3. Εγκατάσταση Σελίδα 13~14 4. Ημερήσια Χρήση Σελίδα 15~21 1 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: DE-38 NF & DE-38 NF SI

Οδηγίες Χρήσης ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: DE-38 NF & DE-38 NF SI Οδηγίες Χρήσης ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: DE-38 NF & DE-38 NF SI Τοποθέτηση Χειρολαβών Τοποθέτηση χειρολαβής στην πόρτα της κατάψυξης:1 Τοποθετήστε το πάνω µέρος της χειρολαβής στην αντίστοιχη οπή της πόρτας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. UND1448R UND1450R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αφήστε αρκετά ανοίγματα για τον σωστό εξαερισμό της συσκευής. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΨΥΓΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πληροφορίες Ασφαλείας Σελίδες 1-5 2. Επισκόπηση Σελίδα 6 3. Πίσω Πόρτα Σελίδες 7-9 4. Εγκατάσταση Σελίδες 10-11 5. Καθημερινή Χρήση Σελίδες 12-17 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, για την αποφυγή βλάβης από λανθασμένη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA EL Οδηγίες Χρήσης Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3 Λειτουργία 5 Πριν από την πρώτη χρήση 6 Καθημερινή χρήση 6 Υποδείξεις και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560 x2 90 C 540 345 97 20 473 595 Μέγ 89 537 572 5,5 6 4 538 595 ελάχ. 550 ελάχ. 550 ελάχ. 500 600 30 ελάχ. 560 ελάχ. 500 ελάχ. 560 583 + 2 30 5 = = ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. : R-6061 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V~ 50Hz. Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. : R-6061 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V~ 50Hz. Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. : R-6061 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V~ 50Hz 2000W Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 1.1 Προειδοποίηση 1 1.2 Σημασία των συμβόλων προειδοποίησης ασφαλείας 2 1.3 Προειδοποιήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα 2 1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση 3 1.5 Προειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή πρέπει να τηρείτε βασικούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

GR Πλήρως αυτόματος μάγειρας ρυζιού

GR Πλήρως αυτόματος μάγειρας ρυζιού SRM 1890SS SRM 1891RD GR Πλήρως αυτόματος μάγειρας ρυζιού - 1 - GR Πλήρως αυτόματος μάγειρας ρυζιού Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Α. Ψυγείο 1. Συρτάρι για φρούτα και λαχανικά 2. Ράφια και περιοχή για τα ράφια 3. Θερμοστάτης και φωτισμός 4. Ραφάκια 5. Ράφι για φιάλες 6. Αφαιρούμενο στήριγμα για φιάλες 7. Πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M (220-240V~50/60HZ 9 φέτες: 2000Watt 13 φέτες: 2500 Watt) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά Η εταιρία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ EKTOR 16, 26, 36, 46, 56, 60 SGL/ HGL 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 1. Γυάλινο καπάκι με πλαστική λαβή ανθεκτική στη θερμότητα 2. Επαφές για το θερμοστάτη 3. Υποδοχή για το θερμοστάτη 4. Κάλυμμα προστασίας 5. Ζεστή πλάκα 6. Θερμοστάτης 7. Αισθητήρας θερμοκρασίας-μετρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10 2 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Οι οδηγίες χρήσης αναφέρονται σε διαφορετικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ User Manual Δίπορτο Ψυγείο PRD-121W PRD-105 PRD-105 X 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.philco.gr, e-mail: sales@lozos.eu, Τηλ. Service: 210-620.3838,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έχετε υπόψη σας τις εξής πληροφορίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1153 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Personal Sports Blender D1202

Personal Sports Blender D1202 Personal Sports Blender D1202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 EL F E G D B C A 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 38-40 4 HAIR DRYER HD 3700 Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας Οδηγός Υγείας και ασφάλειας EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης HERENTHAL Tοστιέρα HT-ST750.14 Οδηγίες Χρήσης Aγαπητέ πελάτη, Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς από λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ψυγείο

Οδηγίες χρήσης Ψυγείο Οδηγίες χρήσης Ψυγείο ES8118 / ES8118 SILVER Περιεχόμενα 1 Πληροφορίες για την ασφάλεια Σελίδα 1 από 5 2 Επισκόπηση Σελίδα 6 3 Αναστροφή της φοράς της πόρτας Σελίδα 7-9 4 Εγκατάσταση Σελίδα 10-11 5 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852 Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμαντικό Μαρμάρου Μοντέλο: MMT Εγχειρίδιο Χρήσης

Θερμαντικό Μαρμάρου Μοντέλο: MMT Εγχειρίδιο Χρήσης Θερμαντικό Μαρμάρου Μοντέλο: MMT-16224 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας & σημαντικές προφυλάξεις 2-3 Τεχνικά στοιχεία 4 Χαρακτηριστικά 4 Αφαίρεση της συσκευασίας 4 Σημάνσεις σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών Οδηγίες χρήσης

Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών Οδηγίες χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Nuvelle Μηχανή Καφέ Φίλτρου CFP 1019W

Nuvelle Μηχανή Καφέ Φίλτρου CFP 1019W Nuvelle Μηχανή Καφέ Φίλτρου CFP 1019W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός βραστήρας

GR Ηλεκτρικός βραστήρας SWK 1750SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s SWK 2510WH SWK 2511BK GR Βραστήρας - 1 - GR Βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: LFH-05 Ref. No: 891-4151 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH D S Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH 1117 ➂ ➁ ➀ ➃ ➄ Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ Αγαπητέ πελάτη, Ελπίζουμε ότι αυτό το προϊόν, το οποίο έχει κατασκευαστεί σε σύγχρονες εργοστασιακές εγκαταστάσεις και πέρασε από αυστηρούς ποιοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. Φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΟΚΟΠΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. R V~ 50Hz, 550W Nom / 650W Max

ΠΑΝΤΟΚΟΠΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. R V~ 50Hz, 550W Nom / 650W Max ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΤΟΚΟΠΤΗΣ R-516 220-240V~ 50Hz, 550W Nom / 650W Max ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα