9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ"

Transcript

1 Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε ) Περιεχόμενα συσκευασίας ) Γενικές προφυλάξεις ) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση ) Εγκατάσταση της μονάδας-πηγής ) Αφαίρεση της μονάδας-πηγής ) Καλωδίωση και συνδέσεις ) Σύνδεση των εξαρτημάτων ) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση 1. Πριν ξεκινήσετε, ετοιμάστε όλα τα απαραίτητα αντικείμενα για την εγκατάσταση της μονάδας-πηγής. 2. Εγκαταστήστε τη μονάδα σε γωνία 30 από το οριζόντιο επίπεδο. (Εικόνα 2) 3. Αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε εργασίες στο αμάξωμα του Μέγ. 30 αυτοκινήτου, όπως να ανοίξετε τρύπες, συμβουλευτείτε πρώτα την αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου σας. 4. Για την εγκατάσταση χρησιμοποιήστε τις συνοδευτικές βίδες. Η χρήση άλλων βιδών μπορεί να προκαλέσει ζημιά. (Εικόνα 3) Σασί Σασί Μέγ. 6 mm (βίδα M5) Ζημιά 1) Πριν ξεκινήσετε Εικόνα 2 Εικόνα 3 1. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε αυτοκίνητα με παροχή ρεύματος 12 V και αρνητική γείωση. 2. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τον ακροδέκτη της μπαταρίας πριν ξεκινήσετε. Αυτό γίνεται για αποφυγή βραχυκυκλωμάτων κατά την εγκατάσταση. (Εικόνα 1) 2) Περιεχόμενα συσκευασίας Μονάδα-πηγή... 1 Στεφάνη επένδυσης... 1 Βραχίονας στερέωσης... 1 Βίδες M5x6 mm... 4 Κλειδί L (κλειδί αφαίρεσης)... 2 Λαστιχένιο πώμα... 1 Εικόνα 1 Μπαταρία αυτοκινήτου Ειδική βίδα (m4x42)... 1 Εγχειρίδιο κατόχου... 1 Καλώδιο τροφοδοσίας... 1 Καλώδιο ηχείου... 1 Ειδική βίδα (κλείδωμα μπροστινού πίνακα). 1 5) Εγκατάσταση της μονάδας-πηγής 1. Τοποθετήστε το βραχίονα στερέωσης στον πίνακα οργάνων, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να λυγίσετε προς τα μέσα κάθε αναστολέα του βραχίονα στερέωσης και μετά ασφαλίστε τους αναστολείς. 2. Τοποθετήστε τα καλώδια όπως απεικονίζεται στην Ενότητα Ωθήστε τη μονάδα-πηγή στο βραχίονα στερέωσης έως ότου ασφαλίσει. 4. Προσέξτε το επάνω και το κάτω μέρος της στεφάνης επένδυσης και τοποθετήστε την έτσι ώστε να ασφαλίζουν όλα τα άγκιστρα. Σημειώσεις: 1. Σε ορισμένα μοντέλα αυτοκινήτων απαιτούνται ειδικά κιτ τοποθέτησης για τη σωστή εγκατάσταση. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Clarion. 2. Στερεώστε τον μπροστινό αναστολέα με ασφάλεια, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αποσύνδεσης της μονάδας-πηγής. Διαστάσεις ανοίγματος κονσόλας 3) Γενικές προφυλάξεις 1. Μην ανοίγετε το περίβλημα. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από το χρήστη. Αν σας πέσει κάτι στο εσωτερικό της μονάδας κατά την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Clarion. 2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρό πανί, διαλυτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα κ.λπ. Για δύσκολους ρύπους, ρίξτε λίγο κρύο ή χλιαρό νερό σε ένα μαλακό πανί και σκουπίστε τους απαλά. (182 mm) Οπή 53 mm 116 CZ104E

2 Σημειώσεις για την εγκατάσταση 1. Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει σωστά τις συνδέσεις και ότι η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Η εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα. 2. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά και μόνο πρόσθετα εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για αυτήν τη μονάδα. Οποιαδήποτε άλλα μη εγκεκριμένα πρόσθετα εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα. 3. Πριν την εγκατάσταση, στερεώστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας. 4. ΜΗΝ εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε θερμό σημείο, ώστε να μην προκληθεί βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, π.χ. στην κεφαλή λέιζερ. 5. Εγκαταστήστε τη μονάδα οριζόντια. Αν εγκαταστήσετε τη μονάδα με κλίση μεγαλύτερη από 30 μοίρες κατακόρυφα, ίσως παρουσιάσει κακή απόδοση. 6. Για την αποτροπή ηλεκτρικών σπινθήρων, συνδέστε πρώτα τον θετικό πόλο και μετά Ταμπλό αυτοκινήτου τον αρνητικό πόλο. 7. ΜΗΝ μπλοκάρετε την έξοδο του ανεμιστήρα ψύξης, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαφυγή της θερμότητας της μονάδας, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μονάδα. Εγκατάσταση της μονάδας Μέθοδος A 1. Τοποθετήστε το βραχίονα στερέωσης στο ταμπλό αυτοκινήτου. Επιλέξτε την κατάλληλη γλωττίδα στερέωσης σύμφωνα με το πλάτος του διάκενου. Λυγίστε τη γλωττίδα στερέωσης προς τα έξω με ένα κατσαβίδι για να ασφαλίσετε το βραχίονα στερέωσης στη θέση του. 2. Βιδώστε τη βίδα M4 42 στην οπή της μονάδας και τοποθετήστε το λαστιχένιο πώμα στη βίδα. (βλ. εικόνα παρακάτω) 3. Ωθήστε τη μονάδα στο βραχίονα έως ότου ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο (κλικ). Κατσαβίδι Λαστιχένιο πώμα Ειδική βίδα (M4x42) Μέθοδος Β Πλαίσιο στερέωσης (M5 x 6mm) Ταμπλό αυτοκινήτου 1. Εισαγάγετε τη μονάδα απευθείας στο άνοιγμα του ταμπλό αυτοκινήτου. 2. Περάστε κυλινδρικές βίδες M5 6 διαμέσου των οπών του πλαισίου στερέωσης, που βρίσκεται μέσα στο άνοιγμα, και στις οπές της μονάδας και στερεώστε τις βίδες αριστερά και δεξιά. Τοποθέτηση στεφάνης επένδυσης Τοποθετήστε τη στεφάνη επένδυσης γύρω από τον μπροστινό πίνακα. Προσέξτε το επάνω και το κάτω μέρος της στεφάνης επένδυσης και τοποθετήστε την έτσι ώστε όλα τα άγκιστρα να ασφαλίζουν. 6) Αφαίρεση της μονάδας-πηγής Αποσυναρμολόγηση της στεφάνης επένδυσης 1. Ωθήστε τη στεφάνη επένδυσης προς τα δεξιά και τραβήξτε προς τα έξω το δεξιό μέρος της. 2. Ωθήστε τη στεφάνη επένδυσης προς τα αριστερά και τραβήξτε προς τα έξω το αριστερό μέρος της. Αποσυναρμολόγηση της μονάδας 1. Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος. 2. Αφαιρέστε τον πίνακα. 3. Αφαιρέστε τον διάτρητο δακτύλιο. 4. Εισαγάγετε τα κλειδιά αφαίρεσης ευθεία προς τα πίσω έως ότου ασφαλίσουν και μετά τραβήξτε τη μονάδα προς τα έξω. 5. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια. Ελληνικά Βραχίονας στερέωσης Επάνω Κάτω CZ104E 117

3 Ελληνικά 7) Καλωδίωση και συνδέσεις 8) Σύνδεση των εξαρτημάτων Κεραία ραδιοφώνου Σύνδεση σε εξωτερικό ενισχυτή Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικούς ενισχυτές μέσω των συνδέσεων εξόδου RCA 2 καναλιών. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις δεν είναι γειωμένες ή βραχυκυκλωμένες, ώστε να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη μονάδα. Κόκκινο Δεξιά Αριστερά Λευκό Πίσω έξοδος ήχου Κίτρινο καλώδιο (καλώδιο εφεδρικού αντιγράφου μνήμης) Απευθείας σύνδεση στην μπαταρία Κόκκινο καλώδιο (καλώδιο τροφοδοσίας) Πρόσθετο εξάρτημα 12V Γκρι Γκρι/Μαύρο Λευκό Λευκό/Μαύρο Μοβ Μοβ/Μαύρο Πράσινο Πράσινο/Μαύρο Εμπρός δεξιά Εμπρός αριστερά Πίσω δεξιά Πίσω αριστερά Πορτοκαλί/Λευκό καλώδιο (καλώδιο φωτισμού) Σύνδεση στον ακροδέκτη τροφοδοσίας για φωτισμό Μπλε/Λευκό καλώδιο (καλώδιο ενεργοποίησης ενισχυτή και κεραίας) Σύνδεση στο καλώδιο ενεργοποίησης τηλεχειρισμού ή στον ενισχυτή Μαύρο καλώδιο (καλώδιο γείωσης) Σύνδεση στη γείωση σασί του οχήματος Σύστημα 4 ηχείων ή Σύστημα 2 ηχείων Γκρι Γκρι/Μαύρο Λευκό Λευκό/Μαύρο Μοβ Εμπρός δεξιά Εμπρός αριστερά Μοβ/Μαύρο Πράσινο Ενισχυτής 2 καναλιών Πράσινο/Μαύρο Δεν χρησιμοποιείται. Μονώστε κάθε καλώδιο 118 CZ104E

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE Συστάσεις για τα καύσιµα: είτε τη σελίδα 1-1 Συστάσεις για το λάδι του κινητήρα: Βενζινοκινητήρας: Ποιότητα: SG, SH, SJ, SL ή SM Ιξώδες: Κινητήρας 1.6 L ή 2.4 L: SAE 0W-20, 5W-30,

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Πρόκειται για το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς Σχ. 1 Επισκόπηση και περιγραφή προϊόντος Το Βίντεο-λαρυγγοσκόπιο King Vision είναι φορητό, άκαμπτο, ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα