ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2022 ΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2022 ΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2022 ΚΑ: CPV: (Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνησης) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά στοιχεία : Η παρούσα µελέτη συντάσσεται προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες για την επισκευή και συντήρηση τµηµάτων δηµοτικών κτιρίων (όπως το ηµαρχείο Κηφισιάς, η ηµοτική Βιβλιοθήκη, το κτίριο «Μελίνα Μερκούρη», το Γ ΚΑΠΗ στην Ν. Κηφισιά, το κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου και το κτίριο του Κοιµητηρίου). Η ανάγκη για τις παρεµβάσεις αυτές προκύπτει εξαιτίας των προβληµάτων που έχουν παρουσιαστεί σ αυτά τα κτίρια και τα οποία αφορούν σε φθορές: επιχρισµάτων, επενδύσεων όψεων, φερόντων οργανισµών (αποσάθρωση σκυροδέµατος, οξείδωση οπλισµού και σηµάδια αποµείωσης διατοµών λόγω εισροής υδάτων), κεραµοσκεπών, διαχωριστικών πετασµάτων ή και ψευδοροφών, και κουφωµάτων. Οι δε επεµβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των χώρων. Το έργο, µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022» έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του του ήµου Κηφισιάς ως πολυετής δαπάνη, µε το ποσό των 1.000,00 για το έτος 2022 και ,00 για το 2023, µε Κ.Α και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Αναλυτικότερα τα θέµατα που έχουν προκύψει καθώς και οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν ανά κτίριο είναι: 2. Προτεινόµενες εργασίες: Α) ηµαρχείο Κηφισιάς ( ιονύσου και Μυρσίνης): Στο κτίριο του ηµαρχείου έχουν παρουσιαστεί σοβαρά προβλήµατα από την εισροή οµβρίων:

2 α) στο υπόγειό του όπου φυλάσσεται το έντυπο αρχείο των υπηρεσιών, τα µηχανήµατα της µηχανογράφησης, αποθηκευµένα υλικά και όπου επίσης βρίσκεται και ο χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων, δηµιουργώντας εκτός από καταστροφές υλικών αγαθών και πιθανές συνθήκες επικινδυνότητας ως προς την επάρκεια της στατικότητας του κτιρίου, λόγω της αποµείωσης των διατοµών του οπλισµού του φέροντος οργανισµού του, (υποστυλωµάτων, δοκών και της πλάκας της οροφής του) από την διάβρωση. Η εισροή νερού γίνεται κυρίως από τον υπερκείµενο χώρο του αιθρίου για τον οποίο προτείνεται η αποξήλωση των πλακοστρώσεών του και η επιµελής στεγάνωσή του, η σφράγιση του αρµού διαστολής και µετά η αποκατάσταση όλων των τοπικών βλαβών στα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. β) από την οροφή της αίθουσας «Σ. Βόλκος» στην υποκείµενη αίθουσα και στα γραφεία του κοιµητηρίου. Προτείνεται αντικατάσταση του κατεστραµµένου ασφαλτόπανου και κατασκευή στεγάστρου στο βατό τµήµα του δώµατος ώστε να αποφορτιστεί από την ποσότητα των οµβρίων κατά τις έντονες βροχοπτώσεις, γ) στο δώµα του κτιρίου, και στα σηµεία επαφής µε τους φωταγωγούς και τον εξαερισµό των WC. Προτείνεται η επιµελής στεγάνωση των περιοχών µε επαλοιφόµενο αφού πρώτα σφραγιστούν τοπικά οι ρωγµές και τα σηµεία συναρµογής µε ελαστοµερή, συγκολλητική και σφραγιστική µαστίχη, και δ) από τα σηµεία συναρµογής των κουφωµάτων µε τα τοιχία (φέροντα ή πλήρωσης) του κτιρίου τα οποία και θα σφραγιστούν µε µαστίχη. Προτείνονται επίσης επισκευές στεγάνωσης στο βατό δώµα του πρώτου ορόφου του κτιρίου µε αλλαγή των ρύσεων ούτως ώστε η απορροή των οµβρίων να γίνεται προς την οδό Μυρσίνης και όχι προς στο αίθριο, και αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα (οφειλοµένων στην διάβρωση του οπλισµού) σε κάποια σηµεία της οροφής της υποκείµενης pilotis, όπως και των όψεων του κτιρίου των Οικονοµικών Υπηρεσιών. Όσον αφορά στον τοίχο µε διακοσµητικό τούβλο, στην Ανατολική πλευρά του κυρίως κτιρίου όπως και στην γωνία δεξιά της εισόδου του ηµαρχείου (καθ όλο το ύψος της) όπου εµφανίζεται εικόνα αποκόλλησης τους, θα καθαιρεθούν µε προσοχή (για να επαναχρησιµοποιηθούν σε τµήµατα που χρήζουν µερικής-τοπικής αποκατάστασης) και θα δοµηθούν πάλι µε αγκυρώσεις στα παρακείµενα τοιχία ανά τακτά διαστήµατα (ανά µέτρο περίπου και µετά από 5-6 σειρές τούβλων ξανά σε θέσεις που να σχηµατίζουν σταυρό µε τα προηγούµενα αγκύρια κ.ό.κ.). Πιο αναλυτικά:

3 1) Αποξήλωση πλακών πεζοδροµίου και επανατοποθέτηση τους µε το πέρας των εργασιών στεγάνωσης στις περιοχές γύρω από το αίθριο στο ισόγειο και τον όροφο του ηµαρχείου, 2) Καθαίρεση πλακοστρώσεων σε σηµεία που δεν είναι δυνατή η αποξήλωσή τους, 3) Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα οφειλουµένων στην διάβρωση του οπλισµού µε χρήση αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαµάτων, 4) Αφαίρεση-αποξήλωση θερµοµονώτικων πλακών, 5) Αποξήλωση ασφαλτόπανου και λοιπών λεπτών επιστρώσεων, 6) Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης, 7) Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεµα (ενισχυµένο µε 100kg τσιµέντο ανά m3) για ρύσεις, 8) Πολυεστερικό ύφασµα διαχωρισµού στεγανωτικών στρώσεων, 9) Σφραγγιστικό κορδόνι αρµού πολυαιθυλενίου γιά σφράγιση αρµού διαστολής, 10) Σφράγιση αρµών και ρωγµών υποστρώµατος µε ελαστοµερή συγκολλητική και σφραγιστική µαστίχη, 11) Γεωύφασµα στεγάνωσης φυτεµένου δώµατος, 12) Αποστράγγιση µε µεµβράνη σε φυτεµένο δώµα, 13) Επάλειψη µε πολυουρεθανικό ασφαλτικό στεγανωτικό δύο συστατικών, (οι τελευταίες τρείς εργασίες αφορούν το φυτεµένο τµήµα πάνω από την ράµπα εισόδου προς το υπόγειο και το παρτέρι του αιθρίου), 14) Στεγανωτικές επιστρώσεις µε επαλειφόµενο πολυουρεθανικής βάσης, επί οποιασδήποτε επιφάνειας δώµατος, αιθρίου, κερκίδων κ.λ.π., 15) Κατασκευή αντιολισθηρού δαπέδου µε χαλαζιακή άµµο στα πατήµατα σκαλοπατιών και κερκίδων, 16) Στεγανωτικές επιστρώσεις µε υβριδικό, επαλειφόµενο, ελαστοµερές, στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσης, επί επιφανειών υψηλής υγρασίας (όπως φρεάτιο συλλογής οµβρίων), 17) Καµπύλες υδρορροής χαλύβδινες γαλβανισµένες, 18) Μεταλλικό προστατευτικό σφραγιστικού υλικού για αρµό διαστολής, 19) Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων µε βοτσαλόπλακες, 20) Φορτοεκφορτώσεις υλικών µε τα χέρια ή µε µηχανικά µέσα, 21) Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε ή χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την διάστρωση των προιόντων µετά την εκφόρτωση.

4 Β) Μουσείο ροσίνη- ηµοτική Βιβλιοθήκη (. Κυριακού και Αγ. Θεωδώρων) Στο διατηρητέο κτίριο της ηµοτικής Βιβλιοθήκης έχουν παρουσιαστεί σοβαρά προβλήµατα από την εισροή οµβρίων από την στέγη του στους χώρους του Μουσείου στον όροφο του κτιρίου (µε την διαβροχή τοίχων και πατωµάτων και µε κίνδυνο καταστροφής µουσειακών εκθεµάτων), όπως επίσης και στους χώρους του ισογείου του, µε κίνδυνο καταστροφής των βιβλίων και του όποιου έντυπου υλικού της δανειστικής βιβλιοθήκης. Όσον αφορά το βοηθητικό κτίριο στο πίσω µέρος της αυλής έχει επίσης υποστεί ζηµιές από την εισροή οµβρίων σε ψευδοροφές και επιχρίσµατα. Προτείνονται επισκευές στις στέγες (κυρίως όσον αφορά στην στεγάνωση τους), σε επιχρίσµατα εσωτερικά και εξωτερικά, επισκευή και συντήρηση των ξύλινων κουφωµάτων και της εξώθυρας (προς την οδό Αγ. Θεωδώρων), όπως και αντικατάσταση του δαπέδου του ορόφου του βοηθητικού κτιρίου, (ενδεχόµενα και του εξώστη). Πιο αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν είναι: 1) Καθαίρεση επικεραµώσεως, 2) Καθαίρεση των κατεστραµµένων τµηµάτων του φέροντος οργανισµού της στέγης, 3) Αποξηλώσεις κατεστραµµένων ψευδοροφών και τοιχοπετασµάτων και αντικατάστασή τους µε νέα, 4) Καθαιρέσεις επιχρισµάτων, 5) Αντικατάσταση ή επισκευή τµηµάτων των ζευκτών από ανάλογα στοιχεία πελεκητής ξυλείας, 6) Επισκευή και συντήρηση τεγίδωσης στέγης από πελεκητή ξυλεία, 7) Μονώσεις στέγης µε ασφαλτόπανο και πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης, 8) Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαικού τύπου, 9) Συντήρηση, επισκευή ή αλλαγή κουφωµάτων, 10) Καθαίρεση κατεστραµµένης πλακόστρωσης και διάστρωση µε νέα, 11) Επιχρίσµατα, 12) Χρωµατισµοί τοίχων, ξύλινων κουφωµάτων και σιδηρών κικγλιδωµάτων. Γ) Κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» (Παράδροµος Α/ ΠΑΘΕ και Πλατάνων) Στο εν λόγω κτίριο και µετά από εκτεταµένες ζηµιές στην στέγη του από εισροή οµβρίων προτείνεται η πλήρης αντικατάστασή της (όσον αφορά το κυρίως κτίριο) αφού πρώτα στεγανωθεί επιµελώς και η πλάκα της οροφής του. Επίσης έλεγχος και συντήρηση της επικεράµωσης της προσθήκης στην Βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου, όπως επίσης και αντικατάσταση της µεταλλικής πόρτας της κυρίας εισόδου του κτιρίου. Πιο αναλυτικά: 1) Προσεκτική αποξήλωση επικεράµωσης της προσθήκης, για έλεγχο και συντήρηση,

5 2) Καθαίρεση επικεράµωσης του κυρίως κτιρίου, 3) Αποξήλωση τεγίδωσης στέγης, 4) Καθαίρεση φέροντος οργανισµού στέγης, 5) Αποξηλώσεις κατεστραµµένων ψευδοροφών και τοιχοπετασµάτων, 6) Καθαιρέσεις επιχρισµάτων, 7) Στεγάνωση δώµατος, 8) Τεγίδωση στέγης από πελεκητή ξυλεία, 9) Μονώσεις στέγης µε ασφαλτόπανο και πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης, 10) Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαικού τύπου, 11) Αλλαγή αλουµινένιου κουφώµατος, 12) Επιχρίσµατα, 13) Χρωµατισµοί. ) Γ ΚΑΠΗ Κηφισιάς (συµβολή οδών Αγραύλης και Κηφισσού) Στο κτίριο όπου στεγάζεται το Κ.Α.Π.Η. της Ν. Κηφισιάς και προκειµένου αυτό να συµµορφωθεί µε τις ισχύουσες διατάξεις πυροπροστασίας θα κατασκευαστεί στο υπόγειό του πέτασµα γυψοσανίδας διαιρώντας τον εννιαίο χώρο σε δύο µικρότερους, µε άνοιγµα που εξυπηρετεί την όδευση διαφυγής, ενώ για τον ίδιο λόγο η γκαραζόπορτα θα αποξηλωθεί και θα αντικατασταθεί µε αλουµινένια δίφυλη πόρτα εξόδου κινδύνου όπως επίσης και θα αλλάξει η φορά ανοίγµατος εσωτερικής µεταλλικής πόρτας. Στο δε ισόγειο θα αφαιρεθεί η πόρτα ανάµεσα στην κουζίνα και το καθιστικό και θα αλλάξει η φορά ανοίγµατος της εξωτερικής πόρτας αλουµινίου στη κουζίνα. Εξωτερικά στις γωνίες του κτιρίου παρατηρούνται εκτεταµένες φθορές στο χρώµα και τα επιχρίσµατα εξαιτίας υγρασίας από το δώµα του. Αφού γίνει έλεγχος για τυχόν αστοχίες στις ρύσεις του και χρειαστεί, θα διορθωθούν µε ενισχυµένο κισηρόδεµα, θα σφραγιστούν οι ρωγµές του υποστρώµατος και θα στεγανωθεί όλο το δώµα µε επαλειφόµενο. Οι φθορές στα επιχρίσµατα όπως και τυχόν φθορές στο οπλισµένο σκυρόδεµα θα αποκατασταθούν. Παρατηρούνται επίσης οριζόντιες ρωγµές του σοβά σε εκτεταµµένα σηµεία συναρµογής της πλάκας του δώµατος µε το στηθαίο από τούβλο. Τα σηµεία εκείνα θα οπλισθούν µε υαλόπλεγµα ενίσχυσης σοβάδων αυξάνοντας έτσι την ελαστικότητα του υλικού, αφού αποµακρυνθούν τα σαθρά. Ενδεικτικό ύψος πλέγµατος 25 εκατοστά. Περιµετρικά του κτιρίου και στα σηµεία επαφής των τοιχίων του υπογείου µε τον περιβάλλοντα χώρο είναι εµφανή σηµάδια ανιούσας υγρασίας τα οποία και θα αντιµετωπισθούν µε στεγάνωσή τους µε τσιµεντοειδές επαλειφόµενο, και αποστραγγιστική µεµβράνη σε πλάτος περίπου 80 εκ. (50εκ. βάθος και 30 εκ. πάνω από την επιφάνεια του

6 χώµατος). Θα προηγηθεί εκσκαφή γαιωδών βάθους και πλάτους περίπου 60 εκ. Μετά το πέρας της στεγάνωσης η επιφάνεια του εδάφους θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Το κανάλι συλλογής οµβρίων στην απόληξη της ράµπας και πριν την είσοδο στο υπόγειο του κτιρίου θα καθαριστεί επιµελώς και θα συντηρηθεί µε επιστρώσεις από επαλειφόµενο ελαστοµερές, ειδικό για επιφάνειες υψηλής υγρασίας. Πιο αναλυτικά: 1) Καθαίρεση σαθρών επιχρισµάτων, 2) Επισκευή τοπικών βλαβών οπλισµένου σκυροδέµατος σε σηµεία που έχει υποστεί φθορά, 3) Επισκευή τοπικών βλαβών στα επιχρίσµατα µε χρήση υαλοπλέγµατος σοβάδων, 4) Κατασκευή σωστών ρύσεων µε ενισχυµένο κισηρόδεµα στο δώµα του κτιρίου, 5) Σφράγιση τυχόν ρωγµών του υποστρώµατος µε σφραγιστική µαστίχη, 6) Στεγάνωση δώµατος µε ελαστοµερές επαλειφόµενο το οποίο θα γυρίζει και στην κατακόρυφη και οριζόντια επιφάνεια των στηθαίων, 7) Στεγάνωση τοιχίων υπογείου µε τσιµεντοειδές επαλειφόµενο και αποστραγγιστική µεµβράνη, 8) Στεγάνωση καναλιού συλλογής οµβρίων, 9) Κατασκευή τοιχοπετάσµατος στο υπόγειο του κτιρίου, 10) Αλλαγή φοράς ανοίγµατος σε προυπάρχοντα κουφώµατα, 11) Αποξήλωση της γκαραζόπορτας του υπογείου, 12) Τοποθέτηση νέων θερµοµονωτικών κουφωµάτων αλουµινίου, 13) Τοποθέτηση νέων κινητών σιτών αερισµού στα ήδη υπάρχοντα εξωτερικά κουφώµατα του υπογείου, 14) Επιχρίσµατα, 15) Χρωµατισµοί τοίχων, ξύλινης πέργκολας και σιδηρών κικγλιδωµάτων. Ε) Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών (συµβολή οδών ιονύσου και Σπάρτης) Στο κτίριο όπου στεγάζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου Κηφισιάς υπάρχει επίσης θέµα µε υγρασίες σε τοίχους εξωτερικούς και εσωτερικούς, σε τµήµατα ψευδοροφών, όπως και εισροή υδάτων από βροχοπτώσεις στο εσωτερικό του κτιρίου από τα ξύλινα κουφώµατα. Και εδώ θα αντιµετωπισθούν µε τον ίδιο τρόπο όπως στα προαναφερθέντα.

7 Έλεγχος της στέγης και του δώµατος και λύση των όποιων θεµάτων µε επισκευές της επικεράµωσης και της µόνωσης τους. Σφράγιση µε τσιµεντοκονία των κενών που δηµιουργούνται στις άκρες της επικεράµωσης µεταξύ κεράµων και υποστρώµατος. Σφράγιση µε ελαστοµερή, συγκολλητική και σφραγιστική µαστίχη των ρωγµών που έχουν δηµιουργηθεί από την πάροδο του χρόνου στα σηµεία προσαρµογής διαφορετικών µεταξύ τους δοµικών στοιχείων ή υλικών, όπως των µαρµάρινων πατηµάτων του εξωτερικού κλιµακοστασίου µε την επιφάνεια της λιθοδοµής στην πρόσοψη του κτιρίου, των σηµείων συναρµογής της ξύλινης περιµετρικής απόληξης της στέγης, κ.ά. Συντήρηση επίσης και αποκατάσταση όπου χρήζει ανάγκης των υλικών αρµολογήµατος της πέτρας. Έλεγχος και επισκευή-συντήρηση των ξύλινων κουφωµάτων µε αντικατάσταση των σαθρών τµηµάτων τους ή πλήρη αντικατάστασή τους (µε την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας) εάν δεν επισκευάζονται. Συντήρηση κιγκλιδωµάτων και άλλων σιδηρών επιφανειών στο κτίριο και την περίφραξή του. Στο χώρο που βρίσκεται κάτω από την βεράντα, στην Ανατολική του πλευρά σηµειώνονται υγρασίες από τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο (ανοδικές) όπως και από την επικάλυψη µε επικεράµωση της προέκτασης του προς το Νότο. Η ανιούσα υγρασία µπορεί να περιοριστεί µε την κατασκευή πλάκας από σκυρόδεµα (12 περίπου εκ.) εξωτερικά και σε επαφή µε το κτίριο µε ρύσεις κατάλληλες για την αποµάκρυνση των οµβρίων από την κατακόρυφη επιφάνεια του κτιρίου. Οι δε φθορές από την εισροή νερού από πάνω µε έλεγχο και επισκευή της επικεράµωσης και σφράγισης του αρµού συναρµογής της µε το κτίριο. Ένα άλλο σοβαρότατο θέµα που άπτεται της «υγιεινής» των εργαζοµένων και της απρόσκοπτης λειτουργίας του κτιρίου έχει να κάνει µε τα συνεχή προβλήµατα που παρουσιάζει η αποχέτευσή του. Έπειτα από επανειληµµένες προσπάθειες για να δοθεί λύση στο πρόβληµα (χωρίς µόνιµο αποτέλεσµα), προτείνεται ο έλεγχος και η αντικατάσταση του τµήµατος εκείνου από όπου εµφανίζεται το πρόβληµα και µέχρι την τελική του σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο της οδού ιονύσου από ειδικό συνεργείο υδραυλικών εργασιών. Αναλυτικότερα θα πραγµατοποιηθούν: 1) Καθαίρεση επιχρισµάτων και σαθρών υλικών αρµολόγησης της πέτρας στις όψεις του κτιρίου, 2) Συντήρηση της επικεράµωσης και της στεγάνωσης της στην απόληξη του κτιρίου και στην προέκταση του χώρου κάτω από την βεράντα στην ανατολική όψη του κτιρίου, 3) Αποξηλώσεις κατεστραµµένων ψευδοροφών και αντικατάστασή τους µε νέες, 4) Σφράγιση τυχόν ρωγµών υποστρώµατος (δώµατος) και σηµείων προσαρµογής υλικών µε σφραγιστική µαστίχη, 5) Στεγάνωση δώµατος µε ελαστοµερές επαλειφόµενο,

8 6) Κατασκευή επιφάνειας σκυροδέµατος στην Ανατολική πλευρά του κτιρίου και σε επαφή µε τον πέτρινο τοίχο, 7) Επιχρίσµατα, 8) Επισκευή ή αλλαγή κουφωµάτων, 9) Χρωµατισµοί τοίχων, ξύλινων κουφωµάτων και σιδηρών κικγλιδωµάτων, 10) Έλεγχος και αποκατάσταση της απρόσκοπτης λειτουργίας της αποχέτευσης του κτιρίου. ΣΤ) Κτίριο Κοιµητηρίου Κηφισιάς (οδός Καρπάθου και Κυψέλης). Το κτίριο του ιστορικού κοιµητηρίου Κηφισιάς (τµήµα του οποίου οικοδοµήθηκε το 1890), παρουσιάζει εκτεταµένες φθορές κυρίως από υγρασίες στην στέγη και την λιθοδοµή του. Η συντήρησή του θα γίνει µε προσοχή και σεβασµό στην ιστορικότητα του χώρου, κατά τµήµατα, ούτως ώστε να µπορέσει να συνεχιστεί χωρίς προβλήµατα η λειτουργία του όσο διαρκεί η επισκευή και αποκατάστασή του. Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν λοιπόν θα αποτελούν το ένα πέµπτο ή το ένα τέταρτο της συνολικής επιφάνειας όψεων του κτιρίου και θα µετακινούνται κάθε φορά ανά τµήµα κατασκευής. Αποξηλώνονται όλοι οι θάµνοι µπορντούρας στην υτική όψη του κτιρίου, αποµακρύνοντας έτσι κάθε εστία υγρασίας και αντικαθιστώνται από ανάλογες µπορντούρες και λουλούδια στην εξωτερική πλευρά του πεζοδροµίου (προς το κράσπεδο και τον δρόµο, γύρω από τα ήδη υπάρχοντα δέντρα). Περιµετρικά του κτιρίου, στις εξωτερικές του πλευρές θα ανακατασκευαστεί το πεζοδρόµιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών (και µε ράµπα πρόσβασης ΑΜΕΑ), µε ρύσεις τέτοιες που θα αποµακρύνουν τα νερά της βροχής από τις κατακόρυφες επιφάνειές του. Αποξήλωση τµηµάτων της επικεράµωσης µε προσοχή (γιά να µπορέσουν να ξαναχρησιµοποιηθούν οι κέραµοι), για να αποκαλυφθούν και επισκευαστούν οι φθορές στον φέροντα οργανισµό της (στο πέτσωµα της στέγης, τις επιτεγίδες, τεγίδες, δοκίδες κ.λ.π. φέροντα στοιχεία), και αφού συντηρηθούν να στεγανωθούν και µονωθούν εκ νέου. Όπου τα φέροντα στοιχεία δεν µπορούν να επισκευαστούν θα αντικατασταθούν. Καθαίρεση και επισκευή των επιχρισµάτων της λιθοδοµής και των συνδετικών της κονιαµάτων όπου χρήζει ανάγκης. Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν: 1) Καθαίρεση κατεστραµµένων πλακοστρώσεων στην Βόρεια και δυτική όψη του κτιρίου,

9 2) Εκρίζωση θάµνων µπορντούρας από την υτική όψη του κτιρίου και καθ όλο το µήκος του, 3) Καθαιρέσεις επιχρισµάτων και σαθρών υλικών αρµολόγησης της πέτρας στις όψεις του κτιρίου, 4) Προσεκτική αποξήλωση επικεραµώσεως για έλεγχο και συντήρηση, 5) Αποξήλωση των στεγανωτικών και λοιπών λεπτών επιστρώσεων, 6) Επισκευή ή αντικατάσταση και συντήρηση µε επάλειψη µυκητοκτόνων του ξύλινου φέροντος οργανισµού της επικεράµωσης είτε αυτό αφορά επιτεγήδες, είτε τεγήδες, δοκίδες ή όποιου άλλου στοιχείου του, 7) Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη στεγάνωσης, 8) Θερµοµόνωση, 9) Επικεράµωση µε τα κεραµίδια που αποξηλώθηκαν από την ήδη υπάρχουσα στέγη και συµπλήρωσή τους µε νέα ανάλογου τύπου και διαστάσεων και θα χρησιµοποιηθούν: τα µεν γερά από την προυπάρχουσα επικεράµωση κυρίως ως καπάκια, και τα νέα, κυρίως ως λούκια. 10) Επισκευή του αρµολογήµατος της λιθοδοµής των όψεων, 11) Επίχρισµα ανάλογο του προυπάρχοντος, και 12) Χρωµατισµοί τοίχων και κουφωµάτων. Όλες οι παραπάνω εργασίες, σε όλα τα κτίρια που συµπεριλαµβάνονται στην µελέτη θα εκτελεστούν από έµπειρους και ειδικευµένους τεχνίτες, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και θα ακολουθούν πιστά τις οδηγίες εφαρµογής των κατασκευαστών των υλικών, ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι λειτουργικά και αισθητικά άρτιο. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των προβληµάτων θα καλύπτουν τις προδιαγραφές των προτύπων του ΕΛΟΤ, θα φέρουν την σήµανση CE, θα είναι µη τοξικά, συµβατά µεταξύ τους και θα έχουν άριστη συµπεριφορά για τον σκοπό που προορίζονται. Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες θα συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής και ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφαλείας καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρµογή τους. Στο Τιµολόγιο Μελέτης περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες, ο τρόπος κατασκευής και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν. Η περαίωση των εργασιών θα γίνει σε δώδεκα ( 12 ) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και για την έναρξη των εργασιών απαιτείται η προ 48 ωρών ενηµέρωση της Υπηρεσίας όµησης.

10 3. Οικονοµικά στοιχεία : Ο προϋπολογισµός του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022» του ήµου Κηφισιάς µε την εφαρµογή της Αριθ. ΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/ Απόφασης του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα: «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων» ανέρχεται σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Προϋπολογίζεται δε ως ακολούθως: Άθροισµα ,80 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% ,56 Άθροισµα ,36 Απρόβλεπτα 15,00% ,55 Άθροισµα ,91 Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ ,00 Άθροισµα ,91 ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών ,00 Άθροισµα ,91 Πρόβλεψη αναθεώρησης 3.697,22 Άθροισµα ,13 ΦΠΑ 24,00% ,87 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Το ποσό των ,00 που έχει προβλεφθεί και συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του έργου ως Απολογιστικά, θα χρησιµοποιηθεί κυρίως: α) Για τη διαχείριση περίσσειας υλικών από εκσκαφές ή καθαιρέσεις σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης όπως ορίζεται από το Ν.4042 /2012 (ΦΕΚ24/Α) και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) άρθρο 7 παρ.3,β,3, και σύµφωνα µε την οποία ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από το εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. β) Για τις επισκευές ηλεκτροµηχανολογικών ή και υδραυλικών εγκαταστάσεων που µπορεί να προκύψουν κατά την εξέλιξη του έργου και δεν έχουν προβλεφθεί στα άρθρα της παρούσας µελέτης.

11 γ) Ιδιαίτερα όσον αφορά στο κτίριο των Τεχνικών Υπηρεσιών θα καλύψει την διόρθωση, ή και αντικατάσταση-µετατροπή των σωληνώσεων της αποχέτευσης, του ενδιάµεσου φρεατίου και των ρύσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της αποχέτευσης. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά και οι εργασίες αποξήλωσης των παλιών σωληνώσεων, η εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως των υδραυλικών υποδοχέων, η σύνδεσή τους µε τον κεντρικό αγωγό, οι δοκιµές σύνδεσης και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Οι δε δαπάνες που αφορούν το έργο και υπάρχουν ήδη ως άρθρα στην παρούσα µελέτη θα υπολογίζονται από αυτά. δ) Για την έκδοση όποιων αδειών πιθανόν απαιτηθούν για την υλοποίηση της µελέτης (και µε ότι αυτές συνεπάγονται όπως πιθανές τακτοποιήσεις κάποιων από τα ηµοτικά κτίρια κ.λ.π.). ε) Όσον αφορά δε το ηµαρχείο Κηφισιάς θα χρησιµοποιηθεί για Προσεισµικό Έλεγχο της δοµικής και µη δοµικής τρωτότητας του βάσει των προδιαγραφών του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.). Αυτό θα περιλαµβάνει κατ αρχήν έναν Πρωτοβάθµιο, Ταχύ Οπτικό Έλεγχο -Τ.Ο.Ε.- και αν και εφ όσον κριθεί απαραίτητο τον περαιτέρω έλεγχο µε την εφαρµογή επί τόπου µη καταστροφικών δοκιµών, αποτύπωση και καταγραφή ή επαλήθευση διατοµών και οπλισµών σε κρίσιµα δοµικά στοιχεία στο υπόγειο του κτιρίου, λήψη δοκιµίων και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο, για την εκτέλεση προσεγγιστικών υπολογισµών αντοχής. Εάν κριθεί ως περίπτωση χαµηλής αντοχής οπότε και επισφαλές, τότε θα εκπονηθεί Μελέτη Αποτίµησης-Ανασχεδιασµού (Στατικής Επάρκειας) µε τα µέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν, και στ) για λοιπές αφανείς και απρόβλεπτες εργασίες που µπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν µπορούν να προµετρηθούν στην παρούσα φάση της µελέτης,, όλα µετά την παράδοση αντιστοίχων τιµολογίων από τον ανάδοχο. Η µελέτη συντάσσεται βάσει του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.4782/2021) που αφορά την ανοικτή διαδικασία και αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη: 4. Περιεχόµενα µελέτης: 1) Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή 2) Προµέτρηση 3) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4) Ενδεικτικό Τιµολόγιο µελέτης 5) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 6) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 7) ΣΑΥ

12 8)ΦΑΥ 9) Σχέδιο ιακήρυξης 10) Έντυπο οικ. Προσφοράς Κηφισιά, Η συντάξασα Κηφισιά, Ελέγχθηκε Η Αναπλ/τρια Προϊστάµενη Τµ. Προγραµµατισµού & Μελετών Κηφισιά, Θεωρήθηκε H Προϊσταµένη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πηνελόπη Χήναρη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ ήµητρα ηµάκα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Ελένη Γιαννιτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την επισκευή της στέγης-δώµατος του Κέντρου Υγείας Καλλονής.

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την επισκευή της στέγης-δώµατος του Κέντρου Υγείας Καλλονής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α..Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 17-11-2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 21593 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Γ φάση και εργασίες επισκευής της εξαµενής υδροδότησης του Πανεπιστηµίου 1. Χωµατουργικά 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ΝΑΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 1 m3 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Έργο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ- Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προυπ: 30.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 24 %) Πηγή: ΣΑΤΑ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών Πολιτικού Μηχανικού. Η συντάξασα. Παναγιώτης Λεβιθόπουλος Πολιτικός Μηχανικός M.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών Πολιτικού Μηχανικού. Η συντάξασα. Παναγιώτης Λεβιθόπουλος Πολιτικός Μηχανικός M. Κ.Α.: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε δώματα κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών». ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι οικοδοµικές εργασίες που πρόκειται να γίνουν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης ανήκουν σε δύο κατηγορίες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι οικοδοµικές εργασίες που πρόκειται να γίνουν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης ανήκουν σε δύο κατηγορίες ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οικοδοµικές Εργασίες Οι οικοδοµικές εργασίες που πρόκειται να γίνουν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης ανήκουν σε δύο κατηγορίες Εργασίες αντικατάστασης ψευδοροφής του κεντρικού Αµφιθεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Μερική Δαπάνη. 4 Μεταφορά υλικών με ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ tonx1 100,00 2,00 200,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Μερική Δαπάνη. 4 Μεταφορά υλικών με ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ tonx1 100,00 2,00 200,00 ΕΡΓΟ : Στεγάνωση δωμάτων και κτιρίων του Α.Π.Θ. έτους 2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ. 1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με 10.01.02 μηχανικά μέσα ΟΙΚ 1104 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οικοδοµικές Εργασίες. Πρόκειται να γίνουν εργασίες υγροµόνωσης στα δώµατα των παρακάτω κτιρίων της Πανεπιστηµιούπολης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οικοδοµικές Εργασίες. Πρόκειται να γίνουν εργασίες υγροµόνωσης στα δώµατα των παρακάτω κτιρίων της Πανεπιστηµιούπολης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οικοδοµικές Εργασίες Πρόκειται να γίνουν εργασίες υγροµόνωσης στα δώµατα των παρακάτω κτιρίων της Πανεπιστηµιούπολης. Κτίρια Αµφιθέατρα Θετικών Επιστηµών (Α.Θ.Ε.) (Αµφ. 11-12) Αµφιθέατρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έ ρ ε υ ν α Α γ ο ρ ά ς υ π α ρ ι θ μ /

Έ ρ ε υ ν α Α γ ο ρ ά ς υ π α ρ ι θ μ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: Θεσσαλονίκη: 15-11-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ:Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ » ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ » ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018-2019» ΚΑΕ: 30.7331.02 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΝΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΝΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολίχνη, 12/01/2018 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ: Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Aρχιτ. Σχεδ. & Μελετών Έργων Ταχ. Δ/νση: Θ.Καρυπίδη 2 56533, Πολίχνη Πληροφορίες: Κυπαρίδου Ελπίδα Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ: Βόλος Αρ. Πρωτ.: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 114 /ΤΥ (17.10.12) εισηγητικό έγγραφο της /ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Τοπικές Επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έ ρ ε υ ν α Α γ ο ρ ά ς υ π α ρ ι θ μ. 100 /

Έ ρ ε υ ν α Α γ ο ρ ά ς υ π α ρ ι θ μ. 100 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: Θεσσαλονίκη: 01/11/2017

Διαβάστε περισσότερα

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Είδος έργου και χρήση αυτού: Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων και εκριζώσεις στο ήµο Χαλανδρίου Το έργο κυρίως προβλέπει εργασίες ανακατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 3 4 5 6 7 8 2 1 1. ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 4 5 6 7 3 2 1 1. ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2017 ΕΣΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΑΡΙΘΜ.. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2017 ΕΣΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΡΑΞΗ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 : 245.000,00 ΧΡΗΜ :ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα Αριθ. Πρωτ

Ιωάννινα Αριθ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 Ιωάννινα 18-04-2019 Αριθ. Πρωτ. 11270 Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,00 ΦΠΑ : ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ.

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,00 ΦΠΑ : ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ. : 10/2017 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 13/12/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.OIK 15741 YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ θα υποβάλλονται μόνον εφόσον πληρούν τις πλήρες προδιαγραφές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Τιμή Περιγραφή Εργασίας. Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Μονάδα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Τιμή Περιγραφή Εργασίας. Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Μονάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο : ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Α.Τ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Πρ/σμος : Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Μονάδα Τιμή Α/Α Περιγραφή Εργασίας Ποσότητες Δ α π ά ν η (ΕΥΡΩ) Κωδικός Τιμολογίου Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος εισροής υδάτων στα κλιμακοστάσια του 5 ου Δημοτικού Σχολείου»

«Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος εισροής υδάτων στα κλιμακοστάσια του 5 ου Δημοτικού Σχολείου» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Επείγουσες εργασίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αθήνα, 31.05.2016 ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά σε επεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ.

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41/2011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Μερική Δαπάνη. 3 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m2 900,00 5,60 5.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Μερική Δαπάνη. 3 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m2 900,00 5,60 5. ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Τ.Ε/ Π.Δ.Μ Τ Ε ΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελ. 1/8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α.Μ.: Κ.Α. : CPV: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» 350.000,00 14/2016 30.7333.09 45233222-1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΣ: Σορβόλου 24 - Αθήνα [1] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο κτίριο επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. : 210-529 4870 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Στοιχεία οικοπέδων 1.2. Στοιχεία μελέτης 1.3. Αντικείμενο τεχνικής περιγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& Μυτιλήνη: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& Μυτιλήνη: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& Μυτιλήνη: 20-06-2017 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 10135 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α Α: ΩΙΜ346907Ο-Ρ92 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α..Α.Μ. 17PROC001556674

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση στέγης 3ου ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά Αριθ. Μελ. 6 /2016 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ-ΡΟΥΣΒΕΛΤ)» Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020/

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 2 - 2.1 ΒΙΤΩΛΗ Πρόκειται για λιθόκτιστο κεραµοσκεπές κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1951. Αποτελείται από τρεις χώρους, από τους οποίους ο µεγαλύτερος χρησιµοποιούνταν ως αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών στις όψεις της οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Νομός Αττικής ΕΡΓΟ: Προσθήκη πτέρυγας τεσσάρων αιθουσών στο 2 ο Γυμνάσιο Αλίμου - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λάρισα 10/2/2016 Αρ. πρ. : 8000 αρμόδια : Κατερίνα Ιωαννίδου Τηλ: 2413-500268 FAX: 2410-251339 e-mail: synsxol@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΤΜΗΜΑ Β' [ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ]

ΤΜΗΜΑ Α' ΤΜΗΜΑ Β' [ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ] ΕΡΓΟ: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Β, Γ,, Τριανδίας ηµοτικών Κοινοτήτων,.Θ. έτους 2017 Αρ. Μελέτης: ΚΣ 5/31-01-2018 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΑΣ [ΦΑΥ] Π.. 305/96 άρθρο 3 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑ Α' Ο Φάκελος Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ. : 02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 12. Κωδικός εναρίθμου στο ΠΔΕ 2014ΣΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 12. Κωδικός εναρίθμου στο ΠΔΕ 2014ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ. ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 12 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κωδικός εναρίθμου στο ΠΔΕ 2014ΣΕ54600012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ».

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Κεντρική Υπηρεσία /νση Τεχνικών Έργων και Ακινήτων Αιόλου 100 10188 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση επιστρώσεων προαύλιου χώρου στάθµευσης υπηρ. Αυτοκινήτων (παλαιού) Κ..Α., συντήρηση ράµπας φορτοεκφόρτωσης»

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΥΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο του έργου είναι η συντήρηση του κτιρίου όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ Α) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 5 3 4 2 1 1. ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2015 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Είναι γνωστό ότι ο Δήμος διαθέτει: 7 Νηπιαγωγεία, 6 Δημοτικά Σχολεία, 3 Γυμνάσια και 2 Λύκεια, καθώς και 3 Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Από το φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Μονώσεις Ανακατασκευές Στεγών σε Σχολικά Κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2013. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ)

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Τίτλος Έργου: «Στεγάνωση Οροφής Κτιρίου Αγοράς Λιμένος Βόλου» Προϋπολογισμός: 30.088,08 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών»

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών» Π Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ54600022 Πάτρα 10/10/2016 «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 364.643,41

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2018 2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: ιδακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 12/2016 ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Διαλαμπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΥΔ/ ΕΠ 'ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ». ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Εργο : ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης : ΑΚ2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΦΑΡΣΑΛΑ "Προσθήκη του 2ου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «Βελτίωση υφιστάµενων χώρων στάθµευσης επί της πλατείας Γάτσου της ηµοτικής Ενότητας Νεάπολης και της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΈΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Αρ. Μελέτης : 2 / 2017 Προϋπολογισμός : ,08 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ : Αρ. Μελέτης : 2 / 2017 Προϋπολογισμός : ,08 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΔΕΛΤΑ Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2016) ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.293,03 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή οχετού στην εκκλησία Αγ. Αποστόλων και επισκευή περιβόλου. νεκροταφείου στην Τ.Κ. Βούρµπιανης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κατασκευή οχετού στην εκκλησία Αγ. Αποστόλων και επισκευή περιβόλου. νεκροταφείου στην Τ.Κ. Βούρµπιανης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 9 /2017 Κατασκευή οχετού στην εκκλησία Αγ. Αποστόλων και επισκευή περιβόλου νεκροταφείου στην Τ.Κ. Βούρμπιανης Κατασκευή οχετού στην εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α.Μ.: Κ.Α. : CPV: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ» 233.500,00 01/2017 30.7333.02

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α... 3 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ... 3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : 7/2018 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Αρ. Μελέτης : 7/2018 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΡΓΟ : Συντήρηση κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Παλιαμπέλων Αρ. Μελέτης : 7/2018 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ A/A Είδος Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΥΟΣΜΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: "Προσθήκη 28 ου 2/Θέσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΔΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΔΑ ΣΧΕΤ.: ΕΠ Φ. 900/26/325111/Σ. 111/28 Απρ 15/ΓΕΝ/Γ4-ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα