Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς."

Transcript

1 Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 283/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διαγωνισμού και Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση και Βιώσιμη κινητικότητα δικτύου οδών ΠΕ (Κηφισιάς Βότση)». Καλαμαριά, , ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε στην 12 η τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ αριθμ / έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κ. Αικ. Τσαπικίδου Αντιδημάρχου Καλαμαριάς, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Τσαπικίδου Αικατερίνη 2. Βουλγαράκης Νεκτάριος 3. Καριπίδης Φίλιππος 4. Κώστας Ζαχαρίας 5. Πασαλίδου Αμαλία 6. Φωτόπουλος Στυλιανός Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Λαμτζίδης Εμμανουήλ 2. Πενόπουλος Ιωάννης 3. Πετκάκης Σωκράτης Η Δ.Σ κ. Α. Πασαλίδου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε αμέσως. Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία της Προέδρου της Ο.Ε. κ. Αικατερίνης Τσαπικίδου Η Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 14 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθ. πρωτ / εισήγησή του Αντιδημάρχου κ. Π. Θεοδοσιάδη, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Επιτροπή το παρακάτω θέμα : ΙΣΤΟΡΙΚΟ : Με την υπ αριθμό: 44/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο φάκελος του έργου/μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματική αναβάθμιση και βιώσιμη κινητικότητα δικτύου οδών ΠΕ (Κηφισιάς-Βότση) και τροποποιήθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα έτους Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση και το συνημμένο φάκελο του έργου/μελέτης, η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των: ,61 ευρώ (με το Φ.Π.Α.). Το έργο/μελέτη εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2016 και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ (σε βάρος του Κ.Α ). Με την υπ αριθμό: 147/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε: α)η έγκριση του τρόπου εκτέλεσης, β)η έγκριση των όρων προκήρυξης, της ανοικτής διαδικασίας (διαγωνισμού) για τη σύναψη σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση και Βιώσιμη κινητικότητα δικτύου οδών ΠΕ (Κηφισιάς Βότση)», σύμφωνα με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ., το Νόμο 3316/2005, τα οριζόμενα στα τεύχη διαγωνισμού και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που 1

2 διέπει την ανοικτή διαδικασία (διαγωνισμό), την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, και γ)η ψήφιση πίστωσης ποσού ,61 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.: «Βιοκλιματική αναβάθμιση και βιώσιμη κινητικότητα δικτύου οδών ΠΕ (Κηφισιάς- Βότση)», προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμαριάς, έτους 2016, του έργου/μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματική αναβάθμιση και βιώσιμη κινητικότητα δικτύου οδών ΠΕ (Κηφισιάς- Βότση) και τροποποιήθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα έτους Σύμφωνα με την παράγραφο 1.ε. του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η διαδικασία του διαγωνισμού μπορεί να διεξάγεται είτε απευθείας από την Οικονομική Επιτροπή είτε από Επιτροπή Διαγωνισμού την οποία αυτή συστήνει. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του Ν. 3316/2005, για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του εν λόγω Νόμου η Προϊσταμένη Αρχή, συγκροτεί με Απόφασή της Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και υπηρετούν στην αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης, είτε και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του (παρ 1.). Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα Αρχή πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε.. Για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της Επιτροπής ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Ν. 2690/1999 (παρ 3.). Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ αριθμό 20463/ διαβιβαστικό έγγραφο, αιτήθηκε προς το Τ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, τον ορισμό εκπροσώπου και του αναπληρωτή του σχετικά με την επιτροπή του Διαγωνισμού της εν λόγω Σύμβασης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3316/2005, τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/ Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση & Βιώσιμη κινητικότητα δικτύου οδών ΠΕ (Κηφισιάς Βότση)». Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά μέλη και έπειτα για τα αναπληρωματικά μέλη. Η κλήρωση έγινε με το διαδικτυακό πρόγραμμα random.org. Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ κατά αντιστοιχία των τακτικών 2 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 2

3 3* ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ * Αποτελεί μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην περίπτωση μόνο κατά την οποία μετά το σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί εντός προθεσμίας 15 ημερών για την υπόδειξη του τρίτου μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού και του αναπληρωτή του όπως ορίζει ο Ν. 3316/2005 (άρθρο 21). Η παραπάνω διαδικασία Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διαγωνισμού πρωτοκολλήθηκε με αριθμό: 20372/ και αποτελεί συνημμένο και αναπόσπαστο έγγραφο της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: 1. Παρ.1.ε. του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 2. Άρθρο 21 του Ν.3316/2005, 3. Άρθρο 26 του Ν.4024/2011, 4. Υπ αριθμό: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/ Απόφαση Υπουργού Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ: Η υπ αριθμό: 44/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Η υπ αριθμό:147/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ: Η υπ αριθμό: 44/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Η υπ αριθμό:147/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Το πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, υπ αριθμό πρωτ.: 20372/ , Το αίτημα υπ αριθμό πρωτ.: 20463/ , ορισμού εκπροσώπου ΤΕΕ και του αναπληρωτή του. ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ: η παρούσα Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, Ανάθεση της μελέτης στον επιλεγέντα Ανάδοχο σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και σύναψη Σύμβασης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω: προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 1)την έγκριση του πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, υπ αριθμό πρωτοκόλλου: 20372/ , 2)την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση και Βιώσιμη Κινητικότητα δικτύου οδών ΠΕ 14 & 15 (Κηφισιάς- Βότση)». ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ κατά αντιστοιχία των τακτικών 3

4 2 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 3* ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ * Αποτελεί μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην περίπτωση μόνο κατά την οποία μετά το σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί εντός προθεσμίας 15 ημερών για την υπόδειξη του τρίτου μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού και του αναπληρωτή του όπως ορίζει ο Ν. 3316/2005 (άρθρο 21). -Το πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διαγωνισμού υπ αριθμό πρωτ.: 20372/ αποτελεί συνημμένο και αναπόσπαστο έγγραφο της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Η Ο.Ε. αφού πήρε υπόψη της: 1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ε του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3316/ Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, 5. Την Υπ αριθμό: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/ Απόφαση Υπουργού Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 6. Την υπ αριθμό: 44/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 7. Την υπ αριθμό: 147/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 8. Το υπ αριθμό 20463/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Καλαμαριάς προς Τ.Ε.Ε 9. Το πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, υπ αριθμό πρωτ.: 20372/ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 1. Εγκρίνει το υπ αρ. πρ / πρακτικό διενέργειας κλήρωσης, για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, της μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση και Βιώσιμη κινητικότητα δικτύου οδών ΠΕ (Κηφισιάς Βότση)», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Συγκροτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση και Βιώσιμη Κινητικότητα δικτύου οδών ΠΕ 14 & 15 (Κηφισιάς-Βότση)» 4

5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ κατά αντιστοιχία των τακτικών 2 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 3* ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ * Αποτελεί μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην περίπτωση μόνο κατά την οποία μετά το σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί εντός προθεσμίας 15 ημερών για την υπόδειξη του τρίτου μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού και του αναπληρωτή του όπως ορίζει ο Ν. 3316/2005 (άρθρο 21 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 283/2016 Το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής : Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΠΙΚΙΔΟΥ 5

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/24-08-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 469/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας κληρώσεων, για τη συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 0/08-0-06 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 9/06 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση ανεκτέλεστης συνεχιζόμενης δαπάνης ποσού.97.90,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 08/21-04-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 201/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Ρ.Π Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/27-04-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 284/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22/06.08.2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 155/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικών διενέργειας του υπ αριθ. 22289/14-06-2019

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 5/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 5/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. A.N Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5/03-02-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 79/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση ανεκτέλεστης συνεχιζόμενης δαπάνης και δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. A.N. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 1/05-01-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 02/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση δαπάνης ποσού 15.208.680,00 ευρώ και δέσμευση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/07.06.2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 125/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του από 6-05-2019 πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 13/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 13/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13/18.06.2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 329/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.167,17 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/01.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 41/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την παραλαβή εργασιών-υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 5/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 5/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. A.N Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5/03-02-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 106/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της /3.06.06 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 77/06 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 13/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 13/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. A.B. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13/11-05-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 305/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 31/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 31/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 31/08-12-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 514/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εξέταση ένστασης της εταιρείας «E-CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15/26-05-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 342/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αποκλεισμός διαγωνιζομένου / επιλεγέντος αναδόχου. Ανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 3/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 3/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3/19-01-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 31/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 5.064.869,04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24/ EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24/ EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24/14.10.2016 EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Μαρμαρά 16 - Δήμος Καλαμαριάς για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Α.Ν Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/10-11-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 438/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ.πρωτ.38214/3.11.2016 εξουσιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/20-05-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 o: Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας μετακίνησης, διαμονής σε ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/26.01.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 06/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α) Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την παραλαβή εργασιών-υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19/20.07.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 355/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση διενέργειας προμήθειας - ευπρεπισμού - για τις

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22/15-10-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 438/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση συμμετοχή της υπαλλήλου Δήμητρας Δάλιου (ΙΔΑΧ)

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 31/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 31/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 31/21-09-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 497/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/21.08.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 467/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 184/2019 απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/24-08-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 468/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έκπτωση του Ο.Φ. «ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε.». Ανακήρυξη προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15/27.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 382/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων για τις

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/25-01-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 42/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. N.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/27-04-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 274/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27/ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27/ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27/21.08.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο: Έγκριση της υπ αριθμ. 184/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όπου αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/18.01.2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 08/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22/06-07-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 414/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

232/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

232/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10/19-05-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 232/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.655,40

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Μ. Λ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/29.07.2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 541/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ανάκληση της υπ αριθμόν 454/2014 Απόφασης Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Ρ.Π Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/27-04-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 280/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/12.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 429/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της 44θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 03/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 102/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Από το πρακτικό της 03/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 102/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Φ.Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 03/18-02-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 102/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.065,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 20/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 20/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 20/26.06.2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 136/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 29/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 29/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29/19-11-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 723/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Διόρθωση της υπ αρ. 137/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

1. ζήτημα ελλιπούς συγκρότησης του φακέλου του έργου απουσία φυτοτεχνικής μελέτης.

1. ζήτημα ελλιπούς συγκρότησης του φακέλου του έργου απουσία φυτοτεχνικής μελέτης. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13/07-07-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 289/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εξέταση της ένστασης (υπ αρ. πρ. 22982/05-07-2016) κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 09/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 09/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 09/18.03.2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 55/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Μ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/07.06.2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 134/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση της υπ αριθμ. 66/2019 Απόφασης Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 26/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Ν. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 26/14-11-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 521/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Μερική και ολική ανάκληση πιστώσεων που διατέθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15/22.04.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 386/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 83/2019 απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/30-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 496/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση σχεδίου του πίνακα 5Α περί Σ οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/18.01.2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 05/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 05/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 05/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 05/03.03.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : Εξέταση ένστασης κατά της υπ. αριθ. 5515/20-02-15 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 07/04.04.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 160/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση διοργάνωσης της 10 ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας του

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22/29.08.2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 637/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση πίστωσης ποσού -39.765,90-ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10/19-05-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 227/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 01/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 01/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 01/21.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 14/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 13/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 13/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. A.B. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13/12-05-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 321/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση (δεύτερη) της υπ αριθ. 89/2017 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/21.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 377/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του υπ αριθμ. 42θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 25/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 25/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 25/03.11.2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 389/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αποδοχή ΣΑΤΑ 8ης εντολής μεταφοράς πίστωσης 2014. Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 05/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 05/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Μ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 05/18.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 141/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής για τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 07/23.03.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 112/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 (2 η ). Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 36/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 36/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 36/26.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 941/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση των υπ αριθμ. 99/2018, 100/2018, 101/2018, 102/2018,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/10.07.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 439/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του από 27/6/2019 πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 0/5-0-06 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 85/06 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Επιβολή προστίμου διαφήμισης στον ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 24/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 24/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 24/27-10-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 461/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Μητρώο Φορέων Πολιτισμού Δήμου Καλαμαριάς. Καλαμαριά,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 23/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 23/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 23/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 691/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 10/2018 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 06/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 06/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 06/22.02.2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 36/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10/27.04.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 152/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έκδοση ψηφίσματος για την μεταλλευτική δραστηριότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 06/16-03-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 116/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση παράτασης για χρονικό διάστημα έως δύο μήνες της

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10/30.04.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 308/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έκδοση ψηφίσματος ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/21.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 376/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του υπ αριθμ. 41θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 04/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 04/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 04/29.01.2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 27/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 9/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Α.Ν. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 9/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Ν. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 164/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση εκδηλώσεων Εβδομάδας Περιβάλλοντος 2017 και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 06/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 06/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 06/22-03-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 125/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 30/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 30/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 30/19-12-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 576/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 98θ/2016 απόφασης της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΩΜΠΓΩΕΡ-308 Από το πρακτικό της 10/27.04.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 152/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έκδοση ψηφίσματος για την μεταλλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10/15-05-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 216/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του υπ αριθμ. 31θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 08/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 08/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 08/13-04-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (9 η ). ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 14/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 14/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ζ.Φ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 14/30.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 407/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση για τη διοργάνωση τριών (3) εκδηλώσεων στο Κυβερνείο.

Διαβάστε περισσότερα

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία της Προέδρου της Ο.Ε. κ. Αικατερίνης Τσαπικίδου

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία της Προέδρου της Ο.Ε. κ. Αικατερίνης Τσαπικίδου Ρ.Β Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/10-11-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 457/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια οικοδομικών χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.10/1-3-2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 9/2013 απόφασης της Εκτελεστικής

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 9/2013 απόφασης της Εκτελεστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29/30.11.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 516/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή της υπ αρ. 492/2015 της Ο. Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 15/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15/18-06-2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 372/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Απόφασης 64/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (4 η ).

Αριθμ. Απόφασης 64/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (4 η ). Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 03/15.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 64/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (4 η ).

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/28-01-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 22/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. Μελέτης 27/2014 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 29/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 29/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Ν.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29/24-11-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 491/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙΙ. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 30/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 30/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΩΠΔ2ΩΕΡ-1ΜΔ Από το πρακτικό της 30/02-12-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 494/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισμός των τελών χρήσης κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 06/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 06/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 06/22-03-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 102/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 19/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 08/08.03.2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 48/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικών ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 39/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 39/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 39/17.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 1056/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση συνέχισης υλοποίησης του Προγράμματος REACT με

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28/08.12.2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 449/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση ανάθεσης εργασίας σε τρίτο, ενδεικτικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30/ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30/ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30/18.09.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο: Έγκριση ανάθεση δικαστικών υποθέσεων στην Αντιγόνη Σ. Σωτηριάδου, δικηγόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3/2016 από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3/2016 από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 04/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 131/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Από το πρακτικό της 04/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 131/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Φ.Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 04/03-03-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 131/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/25.05.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 209/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της διοργάνωσης Αθλητικών Εκδηλώσεων στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 21/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 21/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α το πρακτικό της 21/26-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. φασης 380/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση της υπ αρίθμ. 12355/2013 σύμβασης του υποέργου 9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 434/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 434/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:57081/11.12.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 434/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 05/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 05/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 05/18.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 125/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση υλοποίησης κατασκηνωτικού προγράμματος κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/31.03.2017 ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.740,00 ευρώ για τις δαπάνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 337/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 33/22-12-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 06/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 06/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 06/17-03-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο: Εξέταση της από 10-3-2016 (αρ. πρωτ. 8149/11.3.2016) εμπροθέσμως υποβληθείσα ένσταση της επιχείρησης Κουνατίδης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19/18.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 413/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για επιστροφή συμψηφισμό

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ζ.Φ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/14.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 361/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 49/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27890/23.06.2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 200/2017 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα