ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσης

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 Τα παρακάτω αποτελούν σύντοµες περιγραφές των χαρακτηριστικών στοιχείων του Greenkeeper. Καθένα από αυτά τα µέρη θα παρατεθεί µε περισσότερη λεπτοµέρεια στα κατάλληλα µέρη προγραµµατισµού, λειτουργίας και εγκατάστασης του οδηγού αυτού. 1. Οθόνη LCD Α. Ένδειξη έναρξης. Το ξυπνητήρι εµφανίζεται όταν τοποθετούνται οι ώρες έναρξης των προγραµµάτων. Β. Οι αριθµοί 1-4 αντιστοιχούν στις 4 ενάρξεις των προγραµµάτων. C. Βασικές ενδείξεις καθώς και η ώρα εµφανίζονται εδώ. D. Ενδείξεις των προγραµµάτων A, B και C. E. Ένδειξη ποτίσµατος Η σταγόνα νερού πιστοποιεί την λειτουργία κάποιας ζώνης ποτίσµατος. F. Ενδειξη παύσης ποτίσµατος Η σταγόνα νερού µε την κάθετη γραµµή πιστοποιεί την παύση οποιασδήποτε λειτουργίας ποτίσµατος. G. Ενδειξη απενεργοποίησης Εµφανίζεται όταν διακόπτεται η παροχή ρεύµατος ή όταν αποσυνδέεται ο µετασχηµατιστής. Στην περίπτωση αυτή ο προγραµµατιστής εξαρτάται αποκλειστικά από την ισχύ της µπαταρίας. H. Ενδειξη χαµηλής ισχύος της µπαταρίας Πιστοποιεί την χαµηλή ισχύ της µπαταρίας (όταν ο µετασχηµατιστής αποσυνδεθεί). I. Αριθµοί ένδειξης της ζώνης ποτίσµατος. J. Ενδειξη ποσοστού Φανερώνει ότι το χαρακτηριστικό εποχιακής τροποποίησης είναι ενεργοποιηµένο. K. Οι συντοµογραφίες αναφέρονται στις ηµέρες της εβδοµάδας. L. Ενδειξη διάρκειας λειτουργίας Η κλεψύδρα εµφανίζεται όταν καθορίζετε την διάρκεια λειτουργίας των ζωνών ποτίσµατος (ηλεκτροβανών). 2. Πλήκτρα ελέγχου. Αυξάνει το χρόνο ένδειξης και επιλέγει τις ηµέρες ποτίσµατος ανάλογα µε τη θέση του διακόπτη ελέγχου (+). Μειώνει το χρόνο ένδειξης και διαγράφει τις ηµέρες ποτίσµατος ανάλογα µε τη θέση του διακόπτη ελέγχου (-). Προχωρά στο επόµενο στάδιο των πληροφοριών του προγράµµατος, ξεκινά ξανά το πότισµα εάν αυτό είχε διακοπεί και προχωρά στις στάσεις χειροκίνητα κατά τη διάρκεια του ποτίσµατος. Επίσης χρησιµοποιείται για την επικύρωση των πληροφοριών που του έχουµε δώσει ( enter). Χρησιµοποιείται προκειµένου να τεθούν χειροκίνητα τα προγράµµατα ποτίσµατος σε λειτουργία.

3 3. Κεντρικός ιακόπτης Ελέγχου Επιλέγει όλες τις εντολές προγραµµατισµού και λειτουργίας (εκτός απο την χειροκίνητη). 3 Θέσεις ιακόπτη Ελέγχου AUTO/ON Κανονική θέση για όλες τις αυτόµατες και χειροκίνητες λειτουργίες. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΗΜΕΡΑΣ/ΩΡΑΣ ίνει τη δυνατότητα καθορισµού ηµέρας και ώρας. ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ίνει τη δυνατότητα καθορισµού και αλλαγής των ηµερών ποτίσµατος (ηµερολογιακά-cal, ή κατά διαστήµατα-int). ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ OFF ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ίνει τη δυνατότητα καθορισµού και αλλαγής των ωρών ενάρξεως του προγράµµατος. ίνει τη δυνατότητα καθορισµού και αλλαγής της διάρκειας λειτουργίας ζώνης (ηλεκτροβάνας). Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό ελέγχου εποχιακής ρύθµισης (βλ. Σελ 8) ιακόπτει και παρεµποδίζει οποιαδήποτε δραστηριότητα ποτίσµατος, αυτόµατη ή χειροκίνητη. Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό ελέγχου καθυστέρησης ποτίσµατος λόγω βροχής (βλ. Σελ 7). 4. ιακόπτης Επιλογής Προγράµµατος ιακόπτης µε συρόµενα χειριστήρια τριών θέσεων για την επιλογή του προγράµµατος ποτίσµατος A, B, ή C κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού και κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης λειτουργίας ποτίσµατος. Σηµείωση: Οταν ο προγραµµατιστής βρίσκεται στην αυτόµατη λειτουργία (AUTO/ON) δεν έχει σηµασία ποιά θα είναι η θέση του διακόπτη. 5. Ασφάλεια 0.75 Amp 6. Αισθητήριος ιακόπτης Ελέγχει την είσοδο από το προαιρετικό αισθητήριο βροχόπτωσης (εάν έχει εγκατασταθεί). 7. ιακόπτης Επιλογής Μπαταρίας Θέση για αλκαλική µπαταρία και για µπαταρία Νικελίου Καδµείου προκειµένου να επιλέξετε τον τύπο µπαταρίας. 8. Ακροδέκτες Σύνδεσης Αισθητηρίου Βροχής (εφόσον έχει εγκατασταθεί το αισθητήριο βροχής) 9. Ακροδέκτες Σύνδεσης Μετασχηµατιστή 10. Ακροδέκτης Σύνδεσης Αντλίας/Κεντρικής Ηλεκτροβάνας (εφόσον υπάρχει στο δίκτυο) 11. Ακροδέκτης Σύνδεσης Κοινού Καλωδίου Ηλεκτροβανών 12. Χαρακτηριστικό ώρας 12/24ώρου Μια µικρή καλωδιωµένη γέφυρα η οποία µπορεί να αποκοπεί για να επιλέξει τον 24ωρο τύπο ώρας (παρέχεται αποκοµµένο). 13. Χαρακτηριστικό Καθυστέρησης Λειτουργίας (προαιρετικό). Μια µικρή καλωδιωµένη γέφυρα η οποία µπορεί να αποκοπεί για να επιλέξει µια καθυστέρηση 15 δευτερολέπτων προτού µια ζώνη ξεκινήσει το πότισµα. 3

4 14. Πλακέτα Επέκτασης 2 Στάσεων Κάθε πλακέτα όταν τοποθετείται προσθέτει 2 στάσεις (2 ηλεκτροβάνες). Μπορούν να τοποθετηθούν µέχρι και 4 πλακέτες Μπαταρία τάσεως 9 Volt. Η µπαταρία διατηρεί την µνήµη και την τρέχουσα ώρα του προγραµµατιστή εάν απενεργοποιηθεί ο µετασχηµατιστής. Μπορεί να τοποθετηθεί είτε αλκαλική είτε µπαταρία Νικελίου-Καδµείου. 16. Μετασχηµατιστής Παρέχει ισχύ 24 VAC στον προγραµµατιστή. Τοποθετείται σε µια εγκατεστηµένη υποδοχή στον τοίχο. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο Greenkeeper µπορεί να δεχθεί µπαταρία των 9 Volt, αλκαλική ή επαναφορτιζόµενη (Ni-Cd). Η αλκαλική µπαταρία θα διατηρήσει το ρολόι του προγραµµατιστή και την µνήµη προγραµµατισµού σε λειτουργία για περίπου 72 ώρες. Η µπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται κάθε χρόνο. Μία πλήρως φορτισµένη µπαταρία Ni-Cd θα διαρκέσει για περίπου 24 ώρες, αλλά µπορεί να φορτίζεται διαρκώς ώστε να σας καλύψει αρκετά χρόνια. Σηµείωση: Η µπαταρία δεν παρέχει ισχύ για την λειτουργία των ηλεκτροβανών των ζωνών. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να παρέχεται ενέργεια από τον µετασχηµατιστή. Σπρώξτε το χειριστήριο (7) αριστερά για να ενεργοποιήσετε την αλκαλική µπαταρία ή δεξιά για να ενεργοποιήσετε την Ni-Cd µπαταρία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο διακόπτης της µπαταρίας πρέπει να τοποθετηθεί σωστά. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον προγραµµατιστή από µια λανθασµένη φόρτιση αλκαλικής µπαταρίας. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Καθυστέρηση Λειτουργίας 15 δευτερολέπτων Το χαρακτηριστικό αυτό είναι χρήσιµο στα δίκτυα εκτοξευτών που χρησιµοποιείται αντλία ή κεντρική ηλεκτροβάνα (master). Για παράδειγµα, µια αντλία όταν ανοιχτεί συνήθως χρειάζεται µερικά δευτερόλεπτα για να δηµιουργήσει πίεση. Με την καθυστέρηση των 15 δευτερολέπτων η αντλία θα λειτουργήσει (ή η κεντρική ηλεκτροβάνα θα ξεκινήσει)15 δευτερόλεπτα πρίν ξεκινήσει η πρώτη ζώνη να ποτίζει. Η καθυστέρηση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί και ενδιάµεσα στις λειτουργίες των ζωνών. Αυτό βοηθά να σιγουρευτείτε ότι µια βάνα έχει κλείσει πρίν ανοίξει µια άλλη. Σηµείωση: Εάν δεν επιλέξετε αυτή την λειτουργία υπάρχει µια καθυστέρηση λειτουργίας 2 δευτερολέπτων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι έχει αποσυνδεθεί ο µετασχηµατιστής κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας προκειµένου να αποφευχθεί βλάβη στον προγραµµατιστή. 1. Κόψτε τη γέφυρα (13) για να επιλέξετε τον 24ωρο τύπο ώρας (εάν δεν είναι ήδη κοµµένη) και κόψτε τη γέφυρα (12) για να επιλέξετε την καθυστέρηση λειτουργίας των 15 δευτερολέπτων. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ GREENKEEPER Ο Greenkeeper έχει ένα σταθερό πρόγραµµα ποτίσµατος στην µνήµη του που σας βοηθά µε δύο τρόπους. Πρώτον, θα επαναφέρει τη διαδικασία ποτίσµατος σε περίπτωση που το πρόγραµµα ποτίσµατος έχει χαθεί λόγω διακοπής ρεύµατος που ξεπέρασε την αντοχή της µπαταρίας. Αυτή η λειτουργία δεν επιτρέπει την παύση ποτίσµατος στην έκτασή σας σε περίπτωση που πέσει η ενέργεια ενώ λείπετε. Επειτα, εάν δεν θέλετε να προγραµµατίσετε τον Greenkeeper, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το σταθερό πρόγραµµα ποτίσµατος για να λειτουργήσουν οι εκτοξευτές. Απλά δώστε την τρέχουσα ηµέρα και ώρα και ο Greenkeeper είναι έτοιµος να λειτουργήσει αυτόµατα.

5 Το σταθερό πρόγραµµα ποτίσµατος λειτουργεί ως εξής: Οταν τροφοδοτείται µε ενέργεια, το ρολόι του προγραµµατιστή είναι ρυθµισµένο στις 12:00 πµ., ηµέρα Κυριακή. Το πρόγραµµα Α έχει ένα Ηµερολογιακό πρόγραµµα ποτίσµατος ρυθµισµένο να ποτίζει καθηµερινά. Μιά ώρα έναρξης του προγράµµατος είναι ρυθµισµένη για τις 5:00 π.µ. και ένας χρόνος λειτουργίας της τάξεως των 10 λεπτών είναι ρυθµισµένος για κάθε ζώνη. Τα προγράµµατα Β και C είναι κλειστά και δεν έχουν ώρες ενάρξεως προγράµµατος ούτε χρόνους λειτουργίας. Σηµείωση: Παρέχεται ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό το οποίο επιτρέπει στην µνήµη του Greenkeeper να µηδενιστεί και να επανέλθει στο αρχικό-σταθερό πρόγραµµα ή να διαγραφεί εντελώς, εάν αυτό είναι επιθυµητό. Μηδενισµός της Μνήµης του Προγραµµατιστή Η µνήµη του Greenkeeper µπορεί να µηδενιστεί και να επανέλθει στο σταθερό πρόγραµµα ή να σβήσει εντελώς οποιαδήποτε στιγµή χωρίς να υπάρχει ανάγκη απενεργοποίησης του προγραµµατιστή. Επιλέγοντας το σταθερό πρόγραµµα διαγράφονται όλες οι εντολές που έχουµε δώσει και ο προγραµµατιστής επανέρχεται στις εντολές του σταθερού προγράµµατος. Η διαγραφή της µνήµης του προγράµµατος απενεργοποιεί όλα τα στοιχεία του προγράµµατος - Off (δηλ. χωρίς ενεργές ηµέρες ποτίσµατος, ενάρξεις προγράµµατος ή χρόνους λειτουργίας ζωνών). Θα δείτε ότι αυτό απλοποιεί τη ρύθµιση του προγραµµατιστή εάν οι δικές σας απαιτήσεις διαφέρουν αρκετά από τα χαρακτηριστικά του σταθερού προγράµµατος. Σηµείωση: Οταν αρχικά προσδίδεται ενέργεια στον προγραµµατιστή, ο Greenkeeper µηδενίζεται πάντα και επανέρχεται στο σταθερό πρόγραµµα. Επιλογή του Σταθερού Προγράµµατος 1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση Off. Η ένδειξη Off θα φανεί στην οθόνη. 2. Πιέστε το πλήκτρο και το πλήκτρο ταυτοχρόνως µέχρις ότου η ένδειξη CLR φανεί στην οθόνη. 3. Γυρίστε ξανά τον διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη θέση ιαγραφή της Μνήµης 1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση Off. Η ένδειξη Off θα φανεί στην οθόνη. 2. Πιέστε το πλήκτρο και το πλήκτρο ταυτοχρόνως µέχρις ότου η ένδειξη CLR0 φανεί στην οθόνη. 3. Γυρίστε ξανά τον διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη θέση 5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Α. Τοποθέτηση της Τρέχουσας Ηµέρας και Ωρας. 1. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση ΗΜΕΡΑΣ/ΩΡΑΣ. Τα ψηφία της ώρας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. 2. Για να τοποθετήσετε την τρέχουσα ώρα πιέστε το πλήκτρο για να προχωρήσετε µπροστά και το πλήκτρο για να κινηθείτε πρός τα πίσω. Σηµείωση: Η οθόνη θα αρχίσει να µεταβάλλει τις ενδείξεις πολύ γρήγορα εάν οποιοδήποτε από τα δύο κουµπιά κρατηθεί πατηµένο περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα. 3. Πατήστε το πλήκτρο. Τα ψηφία των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. 4. Για να τοποθετήσετε το τρέχον λεπτό, πιέστε το πλήκτρο για να προχωρήσετε µπροστά και το πλήκτρο για να κινηθείτε πρός τα πίσω. 5. Πιέστε το πλήκτρο. Η συντοµογραφία των ηµερών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 5

6 6 6. Για να τοποθετήσετε την τρέχουσα ηµέρα της εβδοµάδας, πιέστε το πλήκτρο για να προχωρήσετε µπροστά και το πλήκτρο για να κινηθείτε πρός τα πίσω έως ότου εµφανιστεί η τρέχουσα ηµέρα. Οι συντοµογραφίες των ηµερών είναι οι ακόλουθες: 1 =SU (Κυριακή) 2= MO ( ευτέρα) 3 =TU (Τρίτη) 4= WE (Τετάρτη) 5 =TH (Πέµπτη) 6= FR (Παρασκευή) 7= SA (Σάββατο) Β. Τοποθέτηση Προγραµµάτων Ποτίσµατος Για κάθε πρόγραµµα µπορείτε να επιλέξετε έναν από τούς παρακάτω τρόπους ποτίσµατος: α) Ηµερολογιακό πρόγραµµα (CAL) δηλ. άρδευση σε συγκεκριµένες ηµέρες της εβδοµάδας(πχ. ευτέρα-πέµπτη-παρασκευή) β) Πρόγραµµα άρδευσης κατά τακτά χρονικά διαστήµατα (Int.) δηλ. άρδευση κάθε µέρα, κάθε δύο ηµέρες κ.ο.κ. γ) Εκτός Λειτουργίας - Κλειστό (Off). Αφού αποφασίσετε για τον τρόπο άρδευσης που επιθυµείτε, προχωρήστε στην παράγραφο α, β, ή γ αντίστοιχα. α) Ηµερολογιακό Προγραµµα 1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ. 2. Ελέγξτε τον διακόπτη Προγραµµάτων. Εάν χρειαστεί, στρέψτε το διακόπτη ώστε να επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα. 3. Το τρέχον πρόγραµµα ποτίσµατος θα εµφανιστεί στην οθόνη. CAL για το Ηµερολογιακό, Int για το πρόγραµµα µε διάκενο ή OFF. Εάν αναβοσβήνει το CAL, προχωρήστε στο βήµα 4. Εάν αναβοσβήνει το Int ή το OFF, πιέστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο για να επιλέξετε το CAL και κατόπιν προχωρήστε στο βήµα Πιέστε το πληκτρο. Θα εµφανιστούν οι ηµέρες ποτίσµατος που έχουν ρυθµιστεί στο τρέχον πρόγραµµα. Η πρώτη ηµέρα (SU) που είναι η Κυριακή θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 5. Για να επιλέξετε την πρώτη ηµέρα (Κυριακή) ως ηµέρα ποτίσµατος, πιέστε το πλήκτρο. Για να αφαιρέσετε την Κυριακή από το πρόγραµµα ποτίσµατος, πιέστε το πλήκτρο. Η δεύτερη ηµέρα MO ( ευτέρα) θα αρχίσει τώρα να αναβοσβήνει. Συνεχίστε για να επιλέξετε ή να αφαιρέσετε την κάθε ηµέρα µέχρι να εµφανιστούν µόνο οι ηµέρες ποτίσµατος. 6. Για να επικυρώσετε το Ηµερολογιακό πρόγραµµα ποτίσµατος πατήστε το πλήκτρο. Το CAL θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα εµφανιστούν οι επιλεγµένες ηµέρες ποτίσµατος. 7. Για να ρυθµίσετε µία Ηµερολογιακή ρύθµιση για άλλο πρόγραµµα επαναλάβετε όλα τα βήµατα ξεκινώντας από το βήµα Όταν τελειώσετε την διαδικασία της Ηµερολογιακής ρύθµισης για κάθε πρόγραµµα γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη θέση β) Πρόγραµµα Αρδευσης κατά Τακτά ιαστήµατα 1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ. 2. Ελέγξτε το διακόπτη προγραµµάτων. Εάν χρειάζεται, περιστρέψτε τον για να επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα. 3. Το τρέχον πρόγραµµα ποτίσµατος θα εµφανιστεί στην οθόνη: CAL για το Ηµερολογιακό, Int για το πρόγραµµα κατά διαστήµατα ή OFF. Εάν εµφανιστεί το CAL ή το OFF πιέστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο για να επιλέξετε το Int και κατόπιν προχωρήστε στο βήµα 4. Εάν εµφανιστεί το Int προχωρήστε στο βήµα Πιέστε το πλήκτρο. Ο τρέχων αριθµός διαστήµατος (1-7) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Θα εµφανιστεί η ηµέρα της εβδοµάδος κατά την οποία θα ξεκινήσει το πότισµα. 1=κάθε µέρα 2=κάθε δεύτερη ηµέρα 3=κάθε τρίτη ηµέρα 4=κάθε τέταρτη ηµέρα 5=κάθε πέµπτη ηµέρα 6=κάθε έκτη ηµέρα 7=κάθε έβδοµη ηµέρα (1 φορά την εβδοµάδα)

7 7 5. Για να αλλάξετε τον αριθµό του διαστήµατος, πιέστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει ο επιθυµητός αριθµός. 6. Πιέστε το πλήκτρο. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ηµέρα που θα ξεκινήσει το πότισµα. 7. Για να αλλάξετε την ηµέρα εκκίνησης του διαστήµατος, πιέστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυµητή ηµέρα. 8. Για να δηµιουργήσετε µια ρύθµιση µε διάστηµα για κάποιο άλλο πρόγραµµα, επαναλάβετε όλα τα βήµατα ξεκινώντας από το βήµα 2. γ) Πρόγραµµα Εκτός Λειτουργίας - Κλειστό Σηµείωση: Επιλέγοντας το OFF δεν µετατρέπετε ούτε διαγράφετε το Ηµερολογιακό πρόγραµµα ή το πρόγραµµα µε διάκενο. Απλώς θέτετε αυτά τα δύο προγράµµατα σε αναµονή µέχρι να αποφασίσετε να επιλέξετε ξανά το Ηµερολογιακό ή το πρόγραµµα µε διάκενο. 1. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ. 2. Ελέγξτε τον διακόπτη Προγραµµάτων. Εάν χρειαστεί περιστρέψτε τον ώστε να επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα. 3. Το τρέχον πρόγραµµα ποτίσµατος θα φανεί στην οθόνη. CAL για το Ηµερολογιακό πρόγραµµα,int για το πρόγραµµα µε διάκενο ή OFF. Πιέστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο έως ότου η ένδειξη OFF αρχίσει να αναβοσβήνει. 4. Για να απενεργοποιήσετε κάποιο άλλο πρόγραµµα, επαναλάβετε τα βήµατα 2 και Επαναφέρετε τον διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη θέση Γ. Ρύθµιση των Ωρών Έναρξης του Προγράµµατος Η ώρα έναρξης του προγράµµατος αναφέρεται στην ώρα της ηµέρας κατά την οποία θα ξεκινήσει αυτόµατα ένας κύκλος ποτίσµατος. Εχετε την δυνατότητα να επιλέξετε έως και 4 ενάρξεις ανά ηµέρα. Την ώρα έναρξης που θα επιλέξετε θα ξεκινήσει αυτόµατα η πρώτη ηλεκτροβάνα να ποτίζει. Αφού ολοκληρώσει η πρώτη θα ακολουθήσουν διαδοχικά οι υπόλοιπες. Σηµείωση: Οι αριθµοί 1,2,3,4 που εµφανίζονται στο άνω µέρος της οθόνης αναφέρονται στην 1η, 2η, 3η, 4η ώρα έναρξης του προγράµµατος αντίστοιχα και όχι στις ηλεκτροβάνες. 1. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΕΩΣ. 2. Ελέξτε τον διακόπτη Προγραµµάτων. Εάν χρειαστεί περιστρέψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα. 3. Η ώρα έναρξης 1 του προγράµµατος θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Η τρέχουσα ώρα έναρξης του προγράµµατος ή το OFF θα εµφανιστεί στην οθόνη για την ώρα έναρξης 1. Για να επιλέξετε την ώρα έναρξης του προγράµµατος 2, 3 ή 4 πιέστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο έως ότου ο επιθυµητός αριθµός αρχίσει να αναβοσβήνει. 4. Πιέστε το πλήκτρο. Τα ψηφία (ή το ψηφίο) της ώρας ή το OFF θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Σηµείωση: Για να αφαιρέσετε κάποια ώρα ενάρξεως επιλέξτε το OFF πιέζοντας τα πλήκτρα και ταυτοχρόνως. Κατόπιν συνεχίστε στο βήµα Για να ρυθµίσετε την ώρα πιέστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο έως ότου η επιθυµητή ώρα αρχίσει να αναβοσβήνει. 6. Πιέστε το πλήκτρο. Τα ψηφία των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. 7. Για να ρυθµίσετε τα λεπτά πιέστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο έως ότου η επιθυµητή ένδειξη λεπτών αρχίσει να αναβοσβήνει. 8. Πιέστε το πλήκτρο. Ο αριθµός έναρξης του επόµενου προγράµµατος θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 9. Για να επιλέξετε µια άλλη ώρα έναρξης πιέστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο µέχρις ότου η επιθυµητή ώρα έναρξης αρχίσει να αναβοσβήνει. 10. Για να ρυθµίσετε, να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε µια ώρα έναρξης του προγράµµατος µε µια επιλεγµένη ώρα έναρξης επαναλάβετε όλα τα βήµατα ξεκινώντας από το βήµα Για να ρυθµίσετε τις ώρες έναρξης του προγράµµατος για κάποιο άλλο πρόγραµµα, επαναλάβετε όλα τα βήµατα ξεκινώντας από το βήµα Οταν ολοκληρώσετε την διαδικασία των ωρών ενάρξεως για κάθε πρόγραµµα, επαναφέρετε τον διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη θέση 7

8 8. Τοποθέτηση της ιάρκειας Ποτίσµατος των Ηλεκτροβανών Εχετε την δυνατότητα να επιλέξετε για κάθε ηλεκτροβάνα χρόνο ποτίσµατος από 1λεπτό έως 4 ώρες (µε ακρίβεια λεπτού). 1. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στην θέση ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΩΝ. 2. Ελέγξτε τον διακόπτη Προγραµµάτων. Εάν χρειαστεί περιστρέψτε τον ώστε να επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα. 3. Η ζώνη 1 θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η τρέχουσα ώρα λειτουργίας της ή το OFF θα εµφανιστεί στην οθόνη. Για να επιλέξετε έναν άλλο αριθµό ζώνης πιέστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο έως ότου η επιθυµητή ζώνη αρχίσει να αναβοσβήνει. 4. Πιέστε το πλήκτρο. Ο χρόνος λειτουργίας (ή το OFF) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 5. Για να ρυθµίσετε τον χρόνο λειτουργίας πιέστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο έως ότου ο επιθυµητός χρόνος λειτουργίας εµφανιστεί στην οθόνη. Σηµείωση: Για να αφαιρέσετε τον χρόνο λειτουργίας, επιλέξτε το OFF πιέζοντας τα πλήκτρα και ταυτοχρόνως. 6. Πιέστε το πλήκτρο. Ο αριθµός της επόµενης ζώνης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 7. Επαναλάβετε τα βήµατα 5 και 6 για να ρυθµίσετε, για να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε τον χρόνο λειτουργίας στις υπόλοιπες ζώνες. 8. Για να ρυθµίσετε τον χρόνο λειτουργίας ζώνης σε κάποιο άλλο πρόγραµµα, επαναλάβετε όλα τα βήµατα ξεκινώντας από το βήµα 2. Σηµείωση: Εάν ο χρόνος άρδευσης µιας ζώνης είναι σε θέση OFF σε ένα πρόγραµµα, αυτή δεν θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια του κύκλου άρδευσης του προγράµµατος αυτού. Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να τοποθετήσετε τις ηλεκτροβάνες σε διαφορετικά προγράµµατα. Ε. Χειροκίνητη Λειτουργία Οι χειροκίνητες λειτουργίες δίδουν την δυνατότητα έναρξης των αυτόµατων προγραµµάτων ποτίσµατος οποιαδήποτε στιγµή. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας µπορούν να γίνουν προσωρινές αλλαγές προκειµένου να αυξήσετε ή να µειώσετε το χρόνο λειτουργίας ζώνης, να επέµβετε στην ακολουθία ποτίσµατος ζώνης και να διακόψετε ή να σταµατήσετε το πότισµα. Επειτα από την ολοκλήρωση µιας χειροκίνητης λειτουργίας ποτίσµατος, ο προγραµµατιστής θα επανέλθει στον αυτόµατο τύπο. Χειροκίνητη Έναρξη Προγραµµάτων 1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου βρίσκεται στην αυτόµατη θέση 2. Περιστρέψτε τον διακόπτη προγραµµάτων ώστε να επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα που θα ξεκινήσει. 3. Πιέστε το πλήκτρο χειροκίνητης έναρξης 4. Για να θέσετε σε λειτουργία κάποια ζώνη πιέστε το πλήκτρο. Για να την ακυρώσετε πιέστε το πληκτρο. Επαναλάβετε αυτό το βήµα έως ότου εµφανιστούν στην οθόνη οι επιθυµητές ζώνες ποτίσµατος µόνο. 5. Ξαναπιέστε το πλήκτρο. Χαρακτηριστικά Ελέγχου Ποτίσµατος Τα παρακάτω χαρακτηριστικά ελέγχου ποτίσµατος δίδουν την δυνατότητα περαιτέρω ελέγχου κατά την διάρκεια λειτουργίας. Τα χαρακτηριστικά ελέγχου ποτίσµατος βρίσκουν εφαρµογή στα προγράµµατα που ξεκινούν και αυτόµατα και χειροκίνητα. ιακοπή Ποτίσµατος Πιέστε τα πλήκτρα και ταυτοχρόνως. Η προσωρινά ποτίζουσα ζώνη θα κλείσει. Το σύµβολο «Ποτίσµατος» θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Η οθόνη θα δείξει τον υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας που έχει αποµείνει στην ζώνη που έχει διακοπεί. Σηµείωση: Εάν το πότισµα δεν συνεχιστεί µετά την πάροδο 8 λεπτών, όλες οι λειτουργίες ποτίσµατος θα ακυρωθούν και ο προγραµµατιστής θα επανέλθει στον αυτόµατο τύπο.

9 Συνέχιση Ποτίσµατος (κατόπιν διακοπής) Πιέστε το πλήκτρο. Η δραστηριότητα ποτίσµατος θα συνεχιστεί από το σηµείο που είχε διακοπεί. 9 Ακύρωση Ποτίσµατος Πιέστε τα πλήκτρα και ταυτοχρόνως-δύο φορές. Ολες οι διαδικασίες ποτίσµατος θα ακυρωθούν και ο προγραµµατιστής θα επανέλθει στον αυτόµατο τύπο. Σηµείωση: Η τοποθέτηση του διακόπτη ελέγχου στη θέση OFF για δύο δευτερόλεπτα και η επαναφορά του έπειτα στην αυτόµατη θέση AUTO/ON, επίσης θα ακυρώσει όλες τις δραστηριότητες ποτίσµατος. Παράλειψη Ζώνης Πιέστε το. Η τρέχουσα ζώνη θα σταµατήσει και θα ξεκινήσει η επόµενη. Εάν η τελευταία ζώνη παραλειφθεί, το πρόγραµµα θα τελειώσει. Εάν έχουν ρυθµιστεί να λειτουργήσουν επιπλέον προγράµµατα, το επόµενο σε αλφαβητική σειρά πρόγραµµα θα ξεκινήσει. Προσαρµογή του Χρόνου Λειτουργίας Ζώνης Πιέστε το πλήκτρο για να αυξήσετε τον χρόνο λειτουργίας ή το πλήκτρο για να τον µειώσετε. Εάν ο χρόνος λειτουργίας της ζώνης µειωθεί σε λιγότερο από ένα λεπτό, η ζώνη θα κλείσει. Η επόµενη κατά σειρά ζώνη θα ξεκινήσει. Ο χρόνος λειτουργίας ζώνης αλλάζει µόνο κατά την διάρκεια αυτής της λειτουργίας. Η µνήµη του προγράµµατος δεν µεταβάλλεται. ΣΤ. Κλείσιµο του Greenkeeper Οταν ο διακόπτης ελέγχου τεθεί στην θέση OFF, ο προγραµµατιστής διακόπτει οποιαδήποτε τρέχουσα λειτουργία ποτίσµατος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η παραµονή του διακόπτη ελέγχου στη θέση OFF θα παρεµποδίσει οποιαδήποτε αυτόµατη ή χειροκίνητη λειτουργία. Ο προγραµµατιστής εξακολουθεί να διατηρεί την τρέχουσα ηµέρα και ώρα της εβδοµάδας. Για την παρατεταµένη διακοπή του συστήµατος εκτόξευσης αφήστε τον διακόπτη ελέγχου στην θέση OFF. Η ένδειξη OFF θα εµφανιστεί για 8 λεπτά. Η ένδειξη της αυτόµατης φάσης θα εµφανιστεί µε την ένδειξη του συµβόλου διακοπής ποτίσµατος όπως φαίνεται στο παράδειγµα. Η αυτόµατη λειτουργία θα συνεχιστεί επαναφέροντας τον διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη θέση Ζ. Χαρακτηριστικό Καθυστέρησης Ποτίσµατος. Το χαρακτηριστικό αυτό δίδει την δυνατότητα καθυστέρησης όλων των δραστηριοτήτων ποτίσµατος από 1-7 ηµέρες. Για παράδειγµα, προβλέπεται να βρέξει τις επόµενες δύο ηµέρες. Αντί να κλείσετε τον προγραµµατιστή (και πιθανώς να ξεχάσετε να τον ξανανοίξετε), µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα µια καθυστέρηση βροχής 3 ηµερών. Μετά το τέλος των 3 ηµερών, ο προγραµµατιστής θα συνεχίσει την αυτόµατη λειτουργία όπως ήταν προγραµµατισµένη. 1. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ. Η ένδειξη καθυστέρησης βροχής θα αρχίσει να εναλλάσεται µε την ένδειξη της αυτόµατης θέσης. 2. Για να ρυθµίσετε τον αριθµό ηµερών καθυστέρησης, πιέστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο έως ότου ο επιθυµητός αριθµός ηµερών (1-7) αρχίσει να αναβοσβήνει. 3. Επαναφέρετε τον διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη θέση Σηµείωση: Ο αριθµός καθυστέρησης ηµερών θα µειώνεται αυτόµατα µε την πάροδο κάθε ηµέρας. Οταν ο αριθµός φθάσει στο 0 (µηδέν), η αυτόµατη λειτουργία θα συνεχίσει µε την επόµενη προκαθορισµένη ώρα έναρξης. Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση βροχής, στρέψτε στιγµιαία τον διακόπτη ελέγχου στη θέση Η. Χαρακτηριστικό Εποχιακής Ρύθµισης. Το χαρακτηριστικό εποχιακής ρύθµισης σας επιτρέπει να αλλάξετε τη διάρκεια λειτουργίας όλων των ζωνών που έχουν ανατεθεί στο πρόγραµµα, ταυτοχρόνως, ανοδικά ή καθοδικά, κατά 10% µε το πάτηµα του πλήκτρου. OFF. 9

10 10 Οι ρυθµίσεις µπορούν να µειωθούν έως 10% ή να αυξηθούν µέχρι 200% στη προκαθορισµένη διάρκεια λειτουργίας κάθε ζώνης. Μία ρύθµιση 50% για παράδειγµα, θα µείωνε τη διάρκεια λειτουργίας µιας 20λεπτης ζώνης κατά 10 λεπτά. Οι αυξήσεις ωστόσο λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Με οποιαδήποτε ρύθµιση ανώτερη του 100%, ο Greenkeeper αρχικά θα αυξήσει τη διάρκεια λειτουργίας κατά το ποσοστό που του έχει δοθεί, µετά θα διαιρέσει στο χρόνο στη µέση και θα τρέξει το πρόγραµµα ποτίσµατος δύο φορές. Αυτό επιτρέπει στο νερό να απορροφηθεί αντί να λιµνάσει ή να ξεχειλίσει. Για παράδειγµα, µια ρύθµιση της τάξεως του 150% αρχικά θα αυξήσει το χρόνο λειτουργίας µιας 20λεπτης ζώνης στα 30 λεπτά, µετά θα τον χωρίσει σε δύο µέρη και θα εκτελέσει δύο κύκλους ποτίσµατος από 15 λεπτά τον καθένα. Κατά την λειτουργία το σύµβολο του ποσοστού (%) αναβοσβήνει υποδεικνύοντας µια πολλαπλή δραστηριότητα ποτίσµατος. Σηµείωση: Ολοι οι χρόνοι λειτουργίας των ζωνών διατηρούνται στην µνήµη του προγραµµατιστή και επανέρχονται στην αρχική τους ρύθµιση όταν το χαρακτηριστικό εποχιακής ρύθµισης ρυθµίζεται στο 100%. Η µοναδική περίπτωση όπου ο χρόνος λειτουργίας ζώνης θα εµφανιστεί αλλαγµένος είναι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. 1. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. Η ένδειξη της εποχιακής ρύθµισης θα εµφανιστεί στην οθόνη και το 100% θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 2. Ελέξτε τον διακόπτη Προγραµµάτων. Εάν χρειαστεί, περιστρέψτε τον διακόπτη ώστε να επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα. 3. Πιέστε τα πλήκρο ή το έως ότου η επιθυµητή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει. 4. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3 για να προσαρµόσετε κάποιο άλλο πρόγραµµα. 5. Επαναφέρετε τον διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη θέση Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. www.geomechaniki.gr email info@geomechaniki.gr Οδηγίες Χρήσης 2 Για τη σωστή λειτουργία του προγραµµατιστή πρέπει να τοποθετήσετε την µπαταρία των 9V. Η µπαταρία των 9 Volt ενεργοποιεί την οθόνη LCD. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TMC-212 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

TMC-212 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ TMC-212 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΑΜΟΥ 22 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΗΛ. 2102321942-3 FAX: 2102321944 SITE: www.gardener.gr EMAIL: info@gardener.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εξαρτήµατα προγραµµατιστή......... σελ 3 Β. Επιλογή προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα προγραμματιστή

Εξαρτήματα προγραμματιστή Εξαρτήματα προγραμματιστή 1 Οθόνη LCD Α Έναρξη Το ρολόι εμφανίζεται όταν μπαίνουν οι ώρες έναρξη των προγραμμάτων. Β - Καθυστέρηση Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν η λειτουργία καθυστέρησης είναι σε χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες Χρήσης www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Οδηγίες Χρήσης Εξαρτήµατα προγραµµατιστή 1 Οθόνη LCD Α Έναρξη Το ρολόι εµφανίζεται όταν µπαίνουν οι ώρες έναρξη των προγραµµάτων. Β - Καθυστέρηση Η ένδειξη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης Εγκαταστήστε τον προγραµµατιστή σε σταθερή επιφάνεια. Εάν τον τοποθετήσετε σε φρεάτιο, προτείνεται να τον τοποθετήσετε κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR.

Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR. XC Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1. Βιδώστε μία βίδα στον τοίχο. 2. Κρεμάστε τον

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Logic προγραμματιστής 4&6 στάσεων indoor

Eco-Logic προγραμματιστής 4&6 στάσεων indoor Οδηγίες εγκατάστασης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Αφαιρέστε το κάλυµµα στο κάτω µέρος του προγραµµατιστή. βιδώστε µία βίδα στον τοίχο και κρεµάστε τον προγραµµατιστή από την οπή σε σχήµα κλειδαρότρυπας

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOM COMMAND. Οδηγίες Χρήσης

CUSTOM COMMAND. Οδηγίες Χρήσης CUSTOM COMMAND Οδηγίες Χρήσης ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ EIKONA 1 1. Οθόνη LCD - Ένδειξη προγράµµατος και ώρας. 2. Πλήκτρα +/On & -/Off - Εντολές εισαγωγής προγράµµατος 3. Πλήκτρο ΝΕΧΤ - Επιλογή εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V.

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V. . Ο δ η γ ί ε ς Χ ρ ή σ η ς Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά έτσι ώστε να εξοικoιωθείτε µε τις λειτουργίες,

Διαβάστε περισσότερα

LANDCO ΕΠΕ Τ , .

LANDCO ΕΠΕ Τ ,  . 1 2 Ξεκινώντας Χαρακτηριστικά Πάνω από 3 ενάρξεις ημερησίως Τροφοδοσία με μπαταρία Εύκολη εγκατάσταση Πλήρως αδιάβροχος Εύκολος προγραμματισμός Μέρη λειτουργίας 1. Καπάκι οθόνης 2. Οθόνη 3. Πηνίο 4. Κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. η ποιότητα στην άρδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. η ποιότητα στην άρδευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ η ποιότητα στην άρδευση ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ RAIN DIAL Plus ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ.. Τοποθετήστε το διακόπτη (Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ TOTAL CONTROL Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ η ποιότητα στην άρδευση 1. LCD Display : Οθόνη υγρών κρυστάλλων. 2. Πλήκτρα +/- : Για ρύθμιση των παραμέτρων του προγραμματιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕTAFIM BY MOTOROLA 1 1.ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Ο προγραµµατιστής που έχετε αγοράσει έχει τις ακόλουθες δυνατότητες : Έχει δυνατότητα να ενεργοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για προγραμματιστή ποτίσματος ΝΑ4000

Οδηγίες χρήσης για προγραμματιστή ποτίσματος ΝΑ4000 Οδηγίες χρήσης για προγραμματιστή ποτίσματος ΝΑ4000 Τεχνικά χαρακτηριστικά. 1. Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 0,5bar Μέγιστη πίεση λειτουργίας 12bar 2. Μέγιστη θερμοκρασία νερού 40 ο C. Τοποθέτηση: 1. Αφαιρέστε

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

NODE. υδραυλις Ε.Π.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 1,2,4 ή 6 στάσεων

NODE. υδραυλις Ε.Π.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 1,2,4 ή 6 στάσεων NODE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 1,2,4 ή 6 στάσεων υδραυλις Ε.Π.Ε Ιναχος Αργους 212 00, Τηλ:27510-31 155-6, 31 204, Fax: 27510-31 559 Γραφείο Αθήνας: Αγ. ηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Εισαγωγή Ο προγραµµατιστής TMC-424 επεκτείνεται πάρα πολύ εύκολα από 4 έως 24 στάσεις µε ηλεκτρική σύνδεση από 4 έως 8 εξωτερικές πλακέτες επέκτασης. Ο σχεδιασµός,

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ T1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

3.2.1 Σχεδιάζοντας τον προγραµµατισµό: Παράδειγµα προγραµµατισµού:

3.2.1 Σχεδιάζοντας τον προγραµµατισµό: Παράδειγµα προγραµµατισµού: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2ΤΧ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστής Ποτίσματος Ρεύματος AC Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης

Προγραμματιστής Ποτίσματος Ρεύματος AC Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης Προγραμματιστής Ποτίσματος Ρεύματος AC Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικά Χαρακτηριστικά... 2 Κεφάλαιο 1 Εγκατάσταση ηλεκτροβαλβίδων... 3 Κεφάλαιο 2 Χειροκίνητη λειτουργία ηλεκτροβαλβίδων...

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ XC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1. Βιδώστε μία βίδα στον τοίχο. 2. Κρεμάστε τον προγραμματιστή

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό. Επεξήγηση ενδείξεων ασύρματου θερμοστάτη RF Digi 2HF Εισαγωγή και εξαγωγή μπαταριών Ο θερμοστάτης έχει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει πότε οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μόλις η φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2RDR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

G75 Προγραμματιστής ποτίσματος 4 στάσεων

G75 Προγραμματιστής ποτίσματος 4 στάσεων G75 Προγραμματιστής ποτίσματος 4 στάσεων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Ξεκινώντας Χαρακτηριστικά Συνδέεται σε τέσσερις χωριστές βάνες και κυρίως παροχή. Πάνω από 3 ενάρξεις ημερησίως. Εύκολη εγκατάσταση και προγραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ρύθμιση θερμοκρασίας συνδεδεμένης συσκευής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ TS10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ηλεκτρικές θερμαντικές πλάκες MADE IN CZECH REPUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL R

ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL R ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL R Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 1 Θέση μπαταρίας 2 Καλωδιοταινία σύνδεσης ηλεκτρονικού μέρους 3 Τερματικό σύνδεσης γείωσης Σύνδεση με τρίγωνο γείωσης ή μεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

MEGA STICK 527 Lite ΣΥΝΟΨΗ

MEGA STICK 527 Lite ΣΥΝΟΨΗ MEGA STICK 527 Lite ΣΥΝΟΨΗ 1. Καπάκι Μπαταρίας 2. Διακόπτης Κλειδώματος 3. Καπάκι Συνδετήρα USB 4. Συνδετήρας USB 5. Άναμμα/Σβήσιμο και Αναπαραγωγή/Παύση (Play/Pause) 6. Ένταση φωνής 7. MENU 8. Fn A->B

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

X-CORE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR &

X-CORE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & X-CORE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1. Βιδώστε µία βίδα στον τοίχο. 2. Κρεµάστε τον προγραµµατιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

AC-4, AC-6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AC-4, AC-6 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

AC-4, AC-6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AC-4, AC-6 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AC-4, AC-6 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC-4, AC-6 Η Εταιρεία GALCON μέσω της Εταιρ. Αγροδομή εγγυάται την καλή κατασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες Θερμοστάτης LTC 730 Οδηγίες Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED, και εμφανίζει την τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες)

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ 1 5 2 3 4 1 Hμέρα 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία 3 Θέρμανση ανοικτή / κλειστή 4 Νύχτα 5 Κλειδί λειτουργίας 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) 7 Θερμοκρασία νύχτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ XC hybrid ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 4,6,8,10 & 12 στάσεων υδραυλις Ε.Π.Ε Ιναχος Αργους 212 00, Τηλ:27510-31 155-6, 31

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Simple To Program (STPi) Controller. Καλωσορίσατε! Οδηγός Εγκατάστασης, Προγραμματισμού και Λειτουργίας

Περιεχόμενα. Simple To Program (STPi) Controller. Καλωσορίσατε! Οδηγός Εγκατάστασης, Προγραμματισμού και Λειτουργίας Καλωσορίσατε Simple To Program (STPi) Controller (Προγραμματιστής με εύκολο προγραμματισμό) Οδηγός Εγκατάστασης, Προγραμματισμού και Λειτουργίας Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Προγραμματιστή με εύκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GR.10.2018.Rv1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα electro έχει IP44 και μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους με υγρασία, όπως είναι το λουτρό, στις ζώνες όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 RWB9 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και προγραµµατισµού, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον RWB9 σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

X-CORE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR

X-CORE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR X-CORE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΚΕΝΤΡΙΚΟ:Λόφος Κυριλλου 19 300 Ασπρόπυργος Τηλ:210-48 31 708,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. NETAFIM AQUA PRO. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 1) Γενικά : Εύκολο στη χρήση προγραµµατιστή άρδευσης µπαταρίας. ύο σε ένα : προγραµµατιστής άρδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή Senior Helper"

Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή Senior Helper Κ4 Elderly Care System Οδηγίες Χρήσεως Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή Senior Helper" για smart phones και να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό ενχειρίδιο προγραμματιζόμενου θερμοστατη AutoHeat

Τεχνικό ενχειρίδιο προγραμματιζόμενου θερμοστατη AutoHeat Τεχνικό ενχειρίδιο προγραμματιζόμενου θερμοστατη AutoHeat Επτά τρόποι λειτουργίας: Άνεση, Νυχτερινή, Αντιπαγωτική, Fil-Pilote, Chrono, Χρονοδιακόπτης-2h, Stand-by. - Λειτουργία "Άνεσης": Ο θερμοστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-262 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 6 ΠΡΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το HA-266 είναι ένα έξυπνο σύστηµα συναγερµού µε 6 ζώνες ελέγχου, που έχει σχεδιαστεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

PRO-C. υδραυλις Ε.Π.Ε

PRO-C. υδραυλις Ε.Π.Ε PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά µοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR µε πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δηµιουργία µοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

VENUS VHS-704 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

VENUS VHS-704 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ VENUS VHS-704 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1.Εξαρτήματα και λειτουργίες Οι κωδικοί 8200 έως 8231 χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την διεύθυνση της κάθε θυροτηλεόραση από 00 έως 31.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο κεντρικής διαχείρισης εντολών πραγματικά απλό!

Τηλεχειριστήριο κεντρικής διαχείρισης εντολών πραγματικά απλό! Τηλεχειριστήριο κεντρικής διαχείρισης εντολών πραγματικά απλό! Somfy School 2011 1 Γενικά 1. Εισαγωγή... Σελ. 3 2. Περιεχόμενα Συσκευασίας... Σελ. 4 3. Το Telis 16 RTS... αναλυτικά Σελ. 5 4. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O ΗΤ 300 touch θερμοστάτης χώρου έχει χωριστές εξόδους για εντολή μόνο θέρμανσης και μόνο ψύξης. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat Danfoss Heating User Guide Οδηγίες χρήσης Index 1.0 Οδηγίες χρήσης...18 1.1 Εισαγωγή στον προγραμματιζόμενο θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης.

Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης. Κ4 Elderly Care System Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης. ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό τηλεχειριστήριο ScrollSmart της HP (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Φορητό τηλεχειριστήριο ScrollSmart της HP (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Φορητό τηλεχειριστήριο ScrollSmart της HP (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως. Κάτοψη Συσκευής. SOS 100 Elderly Care System. Κύρια χαρακτηριστικά SOS 100

Οδηγίες Χρήσεως. Κάτοψη Συσκευής. SOS 100 Elderly Care System. Κύρια χαρακτηριστικά SOS 100 SOS 100 Elderly Care System Οδηγίες Χρήσεως Κύρια χαρακτηριστικά SOS 100 1. GSM Quad-Band συχνότητες: 850/900/1800/1900MHz. 2. 16 Αιαθητήρες. 3. Περιοχή παρακολούθησης καθημερινών δραστηριοτήτων 4. Ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους Εγχειρίδιο χρήσεως Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του καινοτόμου ασύρματου ποντικιού. Με εξαιρετική ακρίβεια ως προς τις λεπτομέρειες της επιφάνειας και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP4000 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP4000 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Range Electronic Programmable Room Thermostat Danfoss Heating User Guide Range Electronic programmable room thermostat For a large print version of these instructions please

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ...1 1. Μενού...2 2. Master Reset...3 3. Ώρα / Ημερομηνία...4 4. Τμήματα...6 5. Μηδενισμός Ζ & Μεταφορά στοιχείων...9 6. FORMAT προσωρινής μνήμης...10 7. Αλλαγή ταχύτητας...10

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα