Δίκαιο Πληροφοριακών Συστημάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκαιο Πληροφοριακών Συστημάτων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δίκαιο Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα: Προστασία και άρση του απορρήτου Γεώργιος Πρεζεράκος Τμήμα ΗΥΣ

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας Παρουσίαση της ΑΔΑΕ και του νομοθετικού πλαισίου της λειτουργίας της Κατανόηση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία και άρση του απορρήτου Συζήτηση για τα μέτρα και τις διαδικασίες που απορρέουν από τους κανονισμούς της ΑΔΑΕ. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας 1. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) 2. Προστασία & Άρση του Απορρήτου Ι 3. Προστασία & Άρση του Απορρήτου ΙΙ 4. Γνωμοδοτήσεις 5. Κανονισμοί της ΑΔΑΕ 6. Διαδικασίες Ελέγχου 5

6 ΑΔΑΕ

7 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Σύσταση της Αρχής βάσει του Ν. 3115/2003 Εκπλήρωση συνταγματικής επιταγής Άρθρο 19 του Συντάγματος Η ΑΔΑΕ λειτουργεί από 1/8/

8 Σκοπός της ΑΔΑΕ (1/2) Άρθρο 19 παραγρ.1 του Συντάγματος «το απόρρητο της κάθε είδους επικοινωνίας είναι απόλυτα κατοχυρωμένο και ότι η άρση του επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις» Λόγοι εθνικής ασφάλειας Διακρίβωση ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων Ν. 2225/94 «Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» μέτρα για την διασφάλιση της επικοινωνίας κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων ακολουθητέα διαδικασία για τις περιπτώσεις άρσης απορρήτου. 8

9 Σκοπός της ΑΔΑΕ (2/2) Άρθρο 1 Ν.3115/2003 «με σκοπό την προστασία του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.» «Στην έννοια της προστασίας του απορρήτου περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου.» 9

10 Αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (1/4) Άρθρο 6, Ν.3115/2003 Διενέργεια ελέγχων, με σκοπό την προστασία του απορρήτου επιστολών και επικοινωνιών. Οι έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι Αφορούν εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία, βάσεις δεδομένων 10

11 Αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (2/4) Παραδείγματα εποπτευόμενων φορέων: Δημόσιες υπηρεσίες Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) Ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ως γενικό αντικείμενο την επικοινωνία όπως, Εταιρίες σταθερής / κινητής τηλεφωνίας, πάροχοι διασύνδεσης στο διαδίκτυο, πάροχοι υπηρεσιών κτλ Εκδίδει κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν λεπτομερώς τις υποχρεώσεις των εποπτευόμενων από την ΑΔΑΕ φορέων Δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 11

12 Αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (3/4) Άρθρο 6, Ν.3115/2003 Εξετάζει καταγγελίες σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων, όταν θίγονται από τον τρόπο και τη διαδικασία άρσης του απορρήτου Καλεί σε ακρόαση τους εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες, εταιρίες και κάθε άλλο πρόσωπο που ενδέχεται να συμβάλει στην εκπλήρωση της αποστολής της Προβαίνει σε κατάσχεση μέσων παραβίασης του απορρήτου, καταστροφή στοιχείων που έχουν καταγραφεί παράνομα. Εποπτεύει τη λειτουργία και οργάνωση των υπηρεσιών ταχυδρομείων 12

13 Αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (4/4) Άρθρο 9, Ν.3115/2003 Εγγύηση και διασφάλιση της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία ρυθμίζονται οι διαδικασίες, καθώς και οι τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου, μετά από αρμόδια δικαστική και εισαγγελική έγκριση Καθορισμός στοιχείων στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση Τεχνικές μέθοδοι πρόσβασης Υποχρεώσεις παρόχων επικοινωνίας Τεχνικές λήψης, αναπαραγωγής, μεταβίβασης στοιχείων Εγγυήσεις για χρήση και καταστροφή τους Άλλες λεπτομέρειες της διαδικασίας 13

14 Προστασία & Άρση του Απορρήτου Ι ΠΔ 47-10/03/2005 Ν. 2225/1994 Ν. 3115/2003

15 Εισαγωγή (1/2) Το Προεδρικό Διάταγμα 47/ ορίζει τις διαδικασίες καθώς και τις τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διασφάλισή του. 15

16 Εισαγωγή (2/2) Η άρση του απορρήτου πραγματοποιείται μόνο στο βαθμό που δε θίγεται η ιδιωτική ζωή και η προσωπικότητα του πολίτη, παρά μόνο στο μέτρο και για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο, χάριν της προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της διακρίβωσης εγκλημάτων όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία και των εν γένει ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. 16

17 Ορισμοί Διάταξη Άρσης Απορρήτου Η απόφαση για άρση του απορρήτου που εκδίδεται από Δικαστική Αρχή Αρμόδια Αρχή Η Δικαστική ή άλλη δημόσια αρχή, η οποία δικαιούται να υποβάλει αίτηση για άρση του απορρήτου Πάροχος Η επιχείριση η οποία παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό ή η επιχείριση η οποία εγκαθιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο που παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών 17

18 Αδικήματα (1/4) Σύμφωνα με τον Ν. 2225/1994 (με τις ανανεώσεις και τις τροποποιήσεις του) άρση του απορρήτου επιτρέπεται μόνο για Λόγους εθνικής ασφάλειας Συγκεκριμένες κακουργηματικές πράξεις του Ποινικού Κώδικα 18

19 Αδικήματα (2/4) εσχάτη προδοσία (άρθρο 134 Π.Κ.) διάδοση εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων ή συνωμοσία με σκοπό την εσχάτη προδοσία (άρθρο Π.Κ.) απόπειρα δολοφονίας πρωθυπουργού, προέδρου της βουλής, αναπληρωτών τους, προέδρου κοινοβουλευτικού κόμματος (άρθρο 134Α Π.Κ.) βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρα 137Α Π.Κ., 137Β Π.Κ.) επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας (άρθρο 138 Π.Κ.) προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας (άρθρο 139 Π.Κ.) προδοσία της χώρας (άρθρο 140 Π.Κ.) στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό (άρθρο 143 Π.Κ.), υποστήριξη πολεμικής δύναμης του εχθρού (άρθρο 144 Π.Κ.) παραβίαση μυστικών της πολιτείας (άρθρο 146 Π.Κ.) κατασκοπεία που θέτει σε κίνδυνο τη χώρα ή σύμμαχο (άρθρο Π.Κ.) νόθευση ή καταστροφή εγγράφων του κράτους (άρθρο 150 Π.Κ.) 19

20 Αδικήματα (3/4) κατάχρηση πληρεξουσιότητας του κράτους (άρθρο 151 Π.Κ.) βία κατά πολιτικών σωμάτων και της κυβέρνησης (άρθρο 157 Π.Κ.) προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας (άρθρο 168 Π.Κ.) εγκληματική οργάνωση (άρθρο Π.Κ.) πρόσκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές (άρθρο 207 Π.Κ.) σύσταση ένοπλης ομάδας (άρθρο 208 Π.Κ.) εμπρησμός που μπορεί να οδηγήσει σε ή είχε αποτέλεσμα το θάνατο (άρθρο 264 περ. β - γ Π.Κ.) έκρηξη (άρθρο 270 Π.Κ.) παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες (άρθρο 272 Π.Κ.) καταστροφή προστατευτικών εγκαταστάσεων που μπορεί να οδηγήσει σε ή είχε αποτέλεσμα θάνατο (άρθρο 275 β -γ Π.Κ.) διατάραξη μετακίνησης με τρένο, πλοίο, αεροσκάφος που μπορεί να οδηγήσει σε ή είχε αποτέλεσμα θάνατο (άρθρο 291 Π.Κ.) ανθρωποκτονία με πρόθεση (άρθρο 299 Π.Κ.) αρπαγή (άρθρο 322 Π.Κ.) αρπαγή ανηλίκων (άρθρο 324 Π.Κ.) 20

21 Αδικήματα (4/4) διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής (άρθρο 374 Π.Κ.) ληστεία (άρθρο 380 Π.Κ.) εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.) παραχάραξη νομίσματος κακουργήματα σχετικά με το εμπόριο όπλων κακουργήματα σχετικά με τα ναρκωτικά κακουργήματα σχετικά με τα τελωνεία κακουργήματα σχετικά με τις πληροφορίες κεφαλαιαγοράς. Παιδική Πορνογραφία (Ν.3666/2008); Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας; 21

22 Είδη Επικοινωνίας (1/2) Η άρση του απορρήτου δεν αφορά τη δια ζώσης επικοινωνία Αφορά κάθε είδους επικοινωνία, η οποία διαξάγεται μέσω δικτύου επικοινωνίας ή παρόχου υπηρεσιών επικοινωνιών 22

23 Είδη Επικοινωνίας (2/2) Επιστολογραφία Τηλετυπική Επικοινωνία Τηλεφωνική Επικοινωνία Επικοινωνία μέσω δικτύων δεδομένων Επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου Ασύρματη Επικοινωνία Δορυφορική Επικοινωνία Επικοινωνία μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Συνδυασμός των παραπάνω 23

24 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Ενδεικτικά: Αυτόματος τηλεφωνητής Γραπτά μηνύματα (SMS/MMS) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πρόσβαση σε ιστοσελίδες Ηλεκτρονικές συναλλαγές Πολύ συχνά, διαφοροποιείται ο πάροχος πρόσβασης από τον πάροχο της υπηρεσίας 24

25 Στοιχεία Επικοινωνίας (1/2) Εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, διάφορα στοιχεία είναι δυνατόν να ζητούνται από τους παρόχους, σε μία διάταξη άρσης του απορρήτου. Ενδεικτικά αναφέρονται: Τηλεφωνική επικοινωνία Καλών και καλούμενος αριθμός κλήσης, συνδρομητής και πελάτης, ακόμα και στις αναπάντητες κλήσεις Ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας Γεωγραφικός εντοπισμός καλούντος και καλούμενου Περιεχόμενο επικοινωνίας... 25

26 Στοιχεία Επικοινωνίας (2/2) Επικοινωνίες μέσω διαδικτύου Επισκεπτόμενες διευθύνσεις Χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες Ανταλλαγή αρχείων μέσω π.χ. FTP Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας Φωνητικά μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή Στοιχεία και περιεχόμενο μηνυμάτων FAX, SMS/MMS Περιεχόμενο, διευθύνσεις αποστολέων και παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αριθμοί πιστωτικών καρτών, τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία συναλλασσομένων προσώπων σε ηλεκτρονικές συναλλαγές... 26

27 Ειδικές Περιπτώσεις (1/2) Αριθμοί κλήσης εκτός δημοσίων καταλόγων Η αρμόδια αρχή λαμβάνει γνώση από τον πάροχο Φορητότητα αριθμών κλήσης Η αρμόδια αρχή απευθύνεται στο φορέα που διαθέτει τη σχετική βάση δεδομένων Εκτροπή κλήσης Στην περίπτωση της εκτροπής σε αριθμό του ίδιου παρόχου, η διάταξη αφορά και το νέο αριθμό Στην περίπτωση άλλου παρόχου, πραγματοποιείται ενημέρωση της αρμόδιας αρχής, η οποία εκδίδει νέα διάταξη για τον άλλο πάροχο 27

28 Ειδικές Περιπτώσεις (2/2) Περιαγωγή Η καταγραφή του περιεχομένου της επικοινωνίας είναι δυνατή μόνο με τη συνεργασία του παρόχου του εξωτερικού Ωστόσο, οι καλούμενοι και καλούντες αριθμοί κλήσης και ο χρόνος καταγράφονται Συνδρομητικά κέντρα και Ιδιωτικά Δίκτυα Η αρμόδια αρχή μεριμνά και εξασφαλίζει τη συνεργασία του ιδιοκτήτη Τηλεκάρτες ή κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας Εξατομίκευση των καρτών, εφόσον προβλέπεται Ανάλυση επικοινωνιών που διεξάγονται από κοινόχρηστες παροχές 28

29 Ειδικές Περιπτώσεις Υπηρεσιών Διαδικτύου Όταν από την ίδια σύνδεση μέσω LAN ή VPN εξυπηρετούνται περισσότεροι του ενός χρήστες, ο εντοπισμός κάθε χρήστη γίνεται με ανάλυση των διεξαγομένων επικοινωνιών, σε συνεργασία με τον πάροχο Σε περίπτωση εξυπηρέτησης χρήστη από πάροχο υπηρεσίας Internet του εξωτερικού (π.χ. για ), η εκτέλεση της διάταξης πραγματοποιείται με παρακολούθηση και ανάλυση των πακέτων IP Για την περίπτωση του κρυπτογραφημένου περιεχομένου: Η αρμόδια αρχή επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στα απαραίτητα δημόσια ή ιδιωτικά κλειδιά Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή 29

30 Απαραίτητος εξοπλισμός (1/2) Οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ή/και λογισμικό για την άρση του απορρήτου Σε περιπτώσεις αναβάθμισης ή τροποποίησης των υφιστάμενων συστημάτων/υπηρεσιών, οι πάροχοι πρέπει να φροντίζουν για την ανάλογη αναβάθμιση του απαραίτητου εξοπλισμού ή/και λογισμικού για την άρση του απορρήτου 30

31 Απαραίτητος εξοπλισμός (2/2) Σε περιπτώσεις μη ύπαρξης του απαραίτητου εξοπλισμού, πρέπει να ενημερώνεται η ΑΔΑΕ Τα απαραίτητα μισθωμένα κυκλώματα για την άρση του απορρήτου εξασφαλίζονται από την αρμόδια αρχή, η οποία αναλαμβάνει και το σχετικό κόστος Εφόσον είναι διαθέσιμος ο απαραίτητος εξοπλισμός, ο πάροχος υποχρεούται να τον ενεργοποιεί μέσα σε τρεις ώρες από τη γνωστοποίηση της διάταξης 31

32 Μέσα και Μέθοδοι (1/6) Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου, προσδιορίζει τις συγκεκριμένες μορφές και τα στοιχεία επικοινωνίας στα οποία αναφέρεται η άρση και εξατομικεύει τα στοιχεία αυτά Η εκτέλεση μιας διάταξης για άρση του απορρήτου πραγματοποιείται με τη συνεργασία του παρόχου και της αρμόδιας αρχής 32

33 Μέσα και Μέθοδοι (2/6) Την ευθύνη για την εκτέλεση μιας διάταξης για άρση του απορρήτου έχει η αρμόδια αρχή Σε περίπτωση που ζητείται καταγραφή του περιεχομένου της επικοινωνίας για συγκεκριμένο διάστημα, πραγματοποιείται: Στις εγκαταστάσεις της αρμόδιας αρχής με επισύνδεση μέσω μισθωμένου κυκλώματος, ή Με άλλο κατάλληλο τρόπο με ταυτόχρονη διαβίβαση του περιεχομένου και των στοιχείων της επικοινωνίας στην αρμόδια αρχή 33

34 Μέσα και Μέθοδοι (3/6) Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν μπορεί να παραδώσει αμέσως τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρμόδια αρχή, αποθηκεύονται με μέριμνα του παρόχου και για χρονικό διάστημα έως επτά ημέρες Ο πάροχος πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής και ταυτόχρονης διάθεσης στα στοιχεία επικοινωνίας από περισσότερες της μίας αρμόδιας αρχής 34

35 Μέσα και Μέθοδοι (4/6) Η εκτέλεση της διάταξης και η διαβίβαση των στοιχείων στην αρμόδια αρχή πρέπει να γίνονται με τρόπο τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζεται αξιοπιστία, εγκυρότητα, ακρίβεια, ταχύτητα και ασφάλεια Στη διαδικασία εκτέλεσης της διάταξης πρέπει να εμπλέκεται ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός προσώπων Τα χρησιμοποιούμενα μέσα για την εκτέλεση μίας διάταξης διατίθενται από τον πάροχο, τον οποίο βαρύνει το σχετικό κόστος 35

36 Μέσα και Μέθοδοι (5/6) Σε περίπτωση που τα διατιθέμενα στοιχεία απαιτείται να υποβληθούν σε ειδική επεξεργασία, η εργασία αυτή πραγματοποιείται κατά περίπτωση, είτε από την αρμόδια αρχή είτε από τον πάροχο Σε περίπτωση που η επεξεργασία από τον πάροχο συνεπάγεται κόστος, αυτό καταβάλλεται από την αρμόδια αρχή 36

37 Μέσα και Μέθοδοι (6/6) Σε περίπτωση που για την εκτέλεση μίας διάταξης απαιτείται ειδική διαδικασία ή εξοπλισμός ή επιπρόσθετα στοιχεία, ο πάροχος ενημερώνει την αρμόδια αρχή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σχετικά προβλήματα Σε περίπτωση που κάποια διάταξη δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί για τεχνικούς ή άλλους λόγους, ο πάροχος πρέπει να δικαιολογήσει πλήρως την αδυναμία στην αρμόδια αρχή και την ΑΔΑΕ, με σχετικό έγγραφο 37

38 Υποχρεώσεις των Παρόχων (1/4) Η άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα για άρση του απορρήτου Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την παροχή των τεχνικών πληροφοριών που αφορούν στη μεταξύ τους διασύνδεση προκειμένου να παραγματοποιείται η απρόσκοπτη και ακριβής εκτέλεση κάθε διάταξης Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά την εκτέλεση των διατάξεων 38

39 Υποχρεώσεις των Παρόχων (2/4) Η ενημέρωση της ΑΔΑΕ και της αρμόδιας αρχής στην περίπτωση που για την εκτέλεση κάποιας διάταξης απαιτείται η συνεργασία ή συμμετοχή άλλο παρόχου Η ενημέρωση της ΑΔΑΕ και της αρμόδιας αρχής για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό ή πρόβλημα που εμφανίζεται κατά την εκτέλεση κάποιας διάταξης Η γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή των αριθμών κλήσης που είναι εκτός καταλόγων, εφόσον ζητηθούν 39

40 Υποχρεώσεις των Παρόχων (3/4) Η διαβίβαση στην αρμόδια αρχή των ζητουμένων στοιχείων σε αποκωδικοποιημένη μορφή, σε περίπτωση που ο πάροχος χρησιμοποιεί μεθόδους κωδικοποίησης, συμπίεσης ή κρυπτογράφησης Η επιλογή ενός υπαλλήλου - «εξουσιοδοτημένου προσώπου» για την τήρηση του απορρήτου, που παρέχει πλήρη εγγύηση τόσο σε επίπεδο τεχνικών γνώσεων όσο και σε προσωπική ακεραιότητα και γνωστοποίηση των στοιχείων του στην ΑΔΑΕ 40

41 Υποχρεώσεις των Παρόχων (4/4) Η παροχή στις αρμόδιες αρχές των απαραίτητων διεπαφών για τη διαβίβαση των στοιχείων Η διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές του περιεχομένου και των στοιχείων της επικοινωνίας κατά το χρόνο που αυτή διεξάγεται, καθ όλο το εικοσιτετράωρο Η διατήρηση της αξιοπιστίας του συστήματος διασύνδεσης σε υψηλότατο επίπεδο 41

42 ΕΥΠ & απόρρητο (1/3) Με βάση σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε από την Βουλή τον Φεβ Η ΕΥΠ καθίσταται Τεχνικής Φύσεως Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών (INFOSEC), κατά την παρ. 5 του ΜΕΡΟΥΣ Ι της υπ αριθμ. 264/ Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και την παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ.325/2003 Μεριμνά για την ασφάλεια των εθνικών επικοινωνιών και των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και για την πιστοποίηση του διαβαθμισμένου υλικού των εθνικών επικοινωνιών. 42

43 ΕΥΠ & απόρρητο (2/3) Με βάση σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε από την Βουλή τον Φεβ Αποτελεί την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, κατά την παρ. 36 Τμήμα ΧΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ της υπ αριθμ. 264/ Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 325/2003 Μεριμνά για τη στατική και ενεργητική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις πρόκλησης βλάβης ή καταστροφής δικτύων επικοινωνιών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής. 43

44 ΕΥΠ & απόρρητο (3/3) Επίσης θεσπίζεται η θέση εισαγγελέα «πλήρους, αποκλειστικής απασχόλησης με τριετή θητεία» αποκλειστικά για την ΕΥΠ 44

45 Προστασία και άρση του απορρήτου ΙΙ Ν. 3674/

46 Φιλοσοφία Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη προστασία από τις υποκλοπές στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις για την παραβίαση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 46

47 Τακτικοί Έλεγχοι Οι εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας υποχρεώνονται σε τακτικούς ελέγχους των συστημάτων τους, καθώς και σε πλήρη γνώση των τεχνικών δυνατοτήτων τους, ώστε να μην μπορούν να επικαλεστούν άγνοια, σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών. 47

48 Πολιτικές ασφαλείας Οι πάροχοι επικοινωνιών υποχρεώνονται να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφάλειας για την προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτων Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). 48

49 Υπεύθυνος Ασφαλείας Σε περίπτωση παραβίασης ενημερώνεται αμέσως: Η εισαγγελική αρχή Η ΑΔΑΕ Οι θιγόμενοι συνδρομητές Ορίζεται και η υποχρέωση διασφάλισης των αποδεικτικών στοιχείων της τελέσεως του εγκλήματος. 49

50 Ποινές (1/3) Σε βαθμό κακουργήματος τιμωρείται η παραβίαση δικτύου, εφόσον ο δράστης είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον, παράνομο περιουσιακό όφελος ή να προκαλέσει περιουσιακή ζημία σε άλλον. Ακόμα αυστηρότερα τιμωρείται η τέλεση τέτοιων εγκλημάτων αν προκληθεί κίνδυνος στο δημοκρατικό πολίτευμα ή σε απόρρητο που αναφέρεται στην ασφάλεια του κράτους ή στην ασφάλεια εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας. 50

51 Ποινές (2/3) Τιμωρείται ακόμη η αθέμιτη διάθεση στο εμπόριο, ή και η δημόσια διαφήμιση, τεχνικών μέσων για την τέλεση υποκλοπών ή προσφορά υπηρεσιών για την τέλεση των εν λόγω πράξεων. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου τιμωρείται όχι μόνον η μαγνητοφώνηση προφορικής συνομιλίας, αλλά γενικώς η αποτύπωσή τους σε άλλα μέσα όπως σε μνήμες κινητών τηλεφώνων, φωτογραφικών μηχανών, κλπ. 51

52 Ποινές (3/3) Το αδίκημα της τηλεφωνικής υποκλοπής αναβαθμίζεται σε κακούργημα τιμωρούμενο με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Παράλληλα απαγορεύεται, απολύτως και χωρίς διάκριση, η χρήση αποδεικτικών μέσων, που έχουν αποκτηθεί παράνομα, ενώ προβλέπεται η αστική ευθύνη εκείνου που κατά παράβαση του νόμου προκαλεί σε άλλον περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη. 52

53 ΕΛ.ΑΣ. & Απόρρητο Με το νομοσχέδιο, τέλος, ανατίθεται και ρητώς στην Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητα για την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων παραβίασης του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 53

54 Γνωμοδοτήσεις

55 Η γνωμοδότηση Σανιδά (6/2009) Τα blogs και τα εξωτερικά στοιχεία των κλήσεων δεν προστατεύονται από το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης και επικοινωνίας 55

56 Η γνωμοδότηση Σανιδά (1/3) Έτσι, δεν θα απαιτείται άδεια οποιασδήποτε Αρχής (συγκεκριμένα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως ρητά αναφέρει η γνωμοδότηση) για να μπορούν προανακριτικές, ανακριτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές να ζητούν «ηλεκτρονικά ίχνη» εγκληματικής πράξης (όπως υβριστικών ή απειλητικών δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο ή φωτογραφιών παιδικής πορνογραφίας). 56

57 Η γνωμοδότηση Σανιδά (2/3) Η γνωμοδότηση αφορά κυρίως τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και τα «εξωτερικά στοιχεία» τους: τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία συνδρομητών, αριθμοί τηλεφώνων, χρόνος και τόπος κλήσης και διάρκεια συνδιάλεξης θα είναι προσβάσιμα στις αρχές με απλό αίτημά τους στους παροχείς των υπηρεσιών. 57

58 Η γνωμοδότηση Σανιδά (3/3) Η γνωμοδότηση αναφέρει ρητά ότι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών δεν δικαιούται να ελέγξει το εάν η απόφαση των δικαστικών αρχών για άρση του απορρήτου είναι σύννομη ή όχι, καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε «υπέρβαση της δικαιοδοσίας της». 58

59 Η γνωμοδότηση Τέντε (9/2009) Μετά από ερώτημα της ΑΔΑΕ Επιβεβαιώνει την γνωμοδότηση Σανιδά Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εξύβρισης / δυσφήμισης 59

60 Νομικό αδιέξοδο (1/2) Ποινική δίωξη για την άρνηση της Cosmote να αποκαλύψει τον κάτοχο κινητού (16/7/2009) Ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου στην Cosmote άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών μετά την άρνηση της εταιρείας να κοινοποιήσει τα στοιχεία κατόχου κινητού, σε βάρος του οποίου είχε γίνει καταγγελία για απειλητικά μηνύματα. 60

61 Νομικό αδιέξοδο (2/2) Η ποινική δίωξη ασκήθηκε αυτεπαγγέλτως για δύο κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, υπόθαλψη εγκληματία και απόκρυψη στοιχείων. Η εταιρεία αρνήθηκε να ικανοποιήσει παραγγελία της Εισαγγελίας για την αποκάλυψη της ταυτότητας πελάτη της επικαλούμενη τις ανεξάρτητες αρχές για τις Επικοινωνίες και τα Προσωπικά Δεδομένα 61

62 Κανονισμοί της ΑΔΑΕ

63 Κανονισμοί της ΑΔΑΕ (1/3) ΦΕΚ 87/26 Ιαν 2005: Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την Παροχή Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσω Ασύρματων Δικτύων 63

64 Κανονισμοί της ΑΔΑΕ (2/3) ΦΕΚ 88/26 Ιαν 2005: Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου ΦΕΚ 298/8 Μαρ. 2005: Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των συναλλαγών κατά τη χρήση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ATMs) 64

65 Κανονισμοί της ΑΔΑΕ (3/3) Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κανονισμός ΦΕΚ Β' 2715/ Αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους 65

66 Πολιτικές ασφαλείας Οι κανονισμοί της ΑΔΑΕ εισάγουν υποχρεωτικά στη χώρα μας την ανάγκη για ύπαρξη Πολιτικών ασφαλείας Διαδικασιών ασφαλείας Στους φορείς που διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα για μετάδοση φωνής ή/και δεδομένων Συλλογή και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων επικοινωνίας 66

67 Κανονισμός ΦΕΚ Β' 2715/ (1/2) Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας Πολιτική Λογικής Πρόσβασης Πολιτική Απομακρυσμένης Λογικής Πρόσβασης Πολιτική Διαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας 67

68 Κανονισμός ΦΕΚ Β' 2715/ (2/2) Πολιτική Ασφάλειας Δικτύου Πολιτική Ελέγχου Εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών Πολιτική Αντιμετώπισης Κακόβουλου Λογισμικού Πολιτική Χρήσης Κρυπτογραφίας 68

69 Διασφάλιση Απορρήτου κατά την παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών O Κανονισμός περιλαμβάνει: Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (ΠΔΑΣΤΥ) Πολιτική Προστασίας Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Πολιτική Επεξεργασίας των Δεδομένων Επικοινωνίας Πολιτική σε σχέση με το προσωπικό και τους συνεργάτες Πολιτική Πρόσβασης Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης 69

70 Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές O Κανονισμός περιλαμβάνει: Πολιτική Ασφάλειας Παρόχου Πολιτική Πρόσβασης Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Βασικοί Κανόνες Τήρησης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Υποχρεώσεις χρήστη 70

71 Διασφάλιση του Απορρήτου των Διαδικτυακών Υποδομών O Κανονισμός περιλαμβάνει: Πολιτική Ασφάλειας Περιμέτρου Πολιτική Διαχείρισης και Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Πολιτική Αντιγράφων Ασφάλειας Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Διαδικασία Χειρισμού Περιστατικών Ασφάλειας Διαδικασία Ελέγχου Ασφάλειας Δικτύου Διαδικασία Αποτίμησης Κινδύνων 71

72 Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών O Κανονισμός περιλαμβάνει: και Χρήστη Διαδικτύου Πολιτική Ασφάλειας Χρήστη Διαδικτύου Πολιτική Ορθής (Δεοντολογικής) Συμπεριφοράς Χρήστη Χρήση Κρυπτογραφικών Αλγορίθμων Χρήση Κωδικών Ασφαλείας Προστασία και Αποτροπή Ιών Πολιτική Ασφάλειας Παρόχου Υπηρεσίας Εφαρμογής Διαδικασία Σύμβασης Υπεργολαβίας 72

73 Διαδικασίες ελέγχου

74 Έλεγχοι Ασφάλειας για την προστασία του Απορρήτου (1/2) Επικοινωνία: μετάδοση δεδομένων μέσα από οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας (τεχνολογίες μετάδοσης και το φυσικό μέσο) και Επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την οργάνωση και μετάδοσή τους στα κανάλια επικοινωνίας. Η Διασφάλιση Απορρήτου επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση των παρακάτω αρχών : περιορισμός χρήσης: τα δεδομένα δεν θα αποκαλύπτονται σε όποιους τρίτους. εγγυήσεις ασφαλείας: προφύλαξη έναντι στην απώλεια, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αλλοίωση ή αποκάλυψη. διαφάνεια: αποδεικνύεται ο σκοπός ύπαρξης των δεδομένων και ο ιδιοκτήτης των δεδομένων. 74

75 Έλεγχοι Ασφάλειας για την προστασία του Απορρήτου (2/2) Οι παραπάνω αρχές ικανοποιούνται μέσα από τις ακόλουθες υπηρεσίες: Εμπιστευτικότητα δεδομένων (τα δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε μη εξουσιοδοτημένες οντότητες). Ικανοποιούν την αρχή περιορισμού της χρήσης. Πιστοποίηση και έλεγχος προσπέλασης δεδομένων (αποδεικνύεται η ταυτότητα μίας οντότητας καθώς και η γνησιότητα των δεδομένων που ανταλλάσσονται). Ικανοποιούν την αρχή περιορισμού της χρήσης. Ακεραιότητα δεδομένων (τα δεδομένα δεν τροποποιούνται κατά την μεταφορά τους). Ικανοποιεί την αρχή εγγυήσεων ασφάλειας. Μη αποποίηση (απαραίτητη για να αποδεικνύεται ο σκοπός ύπαρξης των δεδομένων). Ικανοποιεί την αρχή της διαφάνειας. 75

76 Ασφάλεια Πληροφορίας και Επικοινωνιών για τη Διασφάλιση του Απορρήτου 76

77 Έλεγχοι της ΑΔΑΕ Η ΑΔΑΕ εποπτεύει τη διασφάλιση του απορρήτου μέσα από ελέγχους στον κύκλο ζωής της Ασφάλειας Πληροφορίας και Επικοινωνιών των εποπτευόμενων φορέων 77

78 Έλεγχοι της ΑΔΑΕ Διαχείριση Ασφάλειας Έλεγχος του εποπτευόμενο φορέα για το κατά πόσον έχει πραγματοποιήσει ανάλυση πληροφοριακού κινδύνου, με σκοπό τον εντοπισμό των ευαίσθητων από πλευράς ασφάλειας πληροφοριακών πόρων. Έλεγχος Γενικής Πολιτικής Ασφάλειας καθώς και επιμέρους ειδικών Πολιτικών και συμμόρφωση αυτών με τα όσα ορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς της ΑΔΑΕ. Έλεγχος Τεχνικών Εγχειριδίων που περιγράφουν τη διαμόρφωση των συστημάτων ασφάλειας. 78

79 Έλεγχοι της ΑΔΑΕ Υλοποίηση Ασφάλειας Έλεγχος εφαρμογής κατάλληλης αρχιτεκτονικής ασφάλειας δικτύου με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού όπου απαιτείται (firewalls, VPNs, routers, κτλ) Έλεγχος εφαρμογής κατάλληλων κρυπτογραφικών τεχνικών και αλγορίθμων και τεχνικών διαχείρισης κρυπτογραφικών κλειδιών Ύπαρξη προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα. 79

80 Έλεγχοι της ΑΔΑΕ Παρακολούθηση Ασφάλειας Έλεγχος στις διαδικασίες εντοπισμού περιστατικών ασφάλειας Έλεγχος στις διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας Έλεγχος στα συστημάτων ειδοποίησης και αντιμετώπισης επιθέσεων (Intrusion Detection and Response Systems) Έλεγχος στις διαδικασίες συνέχειας λειτουργιών (Business Continuity Plan) 80

81 Έλεγχοι της ΑΔΑΕ Επιβεβαίωση Ασφάλειας Έλεγχο διαδικασιών εσωτερικών ελέγχων ασφάλειας των εποπτευόμενων φορέων, όπως self-audits Έλεγχο των τεχνικών διείσδυσης στο δίκτυο και τα συστήματα (Penetration testing) που πιθανώς πραγματοποιεί ο εποπτευόμενος φορέας. 81

82 Βιβλιογραφία

83 Τέλος Ενότητας

Σεµινάρια για Προσωπικό. Αρµοδιότητες της Α ΑΕ. Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου

Σεµινάρια για Προσωπικό. Αρµοδιότητες της Α ΑΕ. Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου Σεµινάρια για Προσωπικό Αρµοδιότητες της Α ΑΕ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου οµή Παρουσίασης 1. Σκοπός της Α ΑΕ 2. ιάρθρωση της Α ΑΕ 3. Αρµοδιότητες 4. Έλεγχοι που πραγµατοποιούνται από την Α ΑΕ 5. Παραχθέν

Διαβάστε περισσότερα

Απόρρητο των Επικοινωνιών: Η ελληνική εµπειρία

Απόρρητο των Επικοινωνιών: Η ελληνική εµπειρία Απόρρητο των Επικοινωνιών: Η ελληνική εµπειρία Χρήστος ουληγέρης Πανεπιστήµιο Πειραιώς και Αρχή ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών cdoulig@unipi.gr Ηµερίδα ΤΕΕ- ΣΑ, ΥΜΕ 1 Ιουνίου 2006 οµή Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Αιγυπτιάδου Δικηγόρος -Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν/μιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ A. ΓΕΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ A. ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ A. ΓΕΝΙΚΑ A1. Η Εταιρεία NICTECH P.C. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα Πολιτική οποιαδήποτε στιγμή κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας σχετικά τους Συνδρομητές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 10: Απελευθέρωση Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς και Τηλεπικοινωνιακές Πολιτικές

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 10: Απελευθέρωση Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς και Τηλεπικοινωνιακές Πολιτικές Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 10: Απελευθέρωση Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς και Τηλεπικοινωνιακές Πολιτικές Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών Θέματα ρυθμιστικού πλαισίου Επιπτώσεις της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα ΟΠΑΠ PLAY Εισαγωγή Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε Εισαγωγή Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το διαδίκτυο προσφέρει: Μετατροπή των δεδομένων σε ψηφιακή - ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα εξασφάλισης του απορρήτου των δεδομένων ( vs Patient Link)

Πρότυπα εξασφάλισης του απορρήτου των δεδομένων ( vs Patient Link) Οι βασικότεροι κίνδυνοι κατά την μετάδοση ενός ηλεκτρονικού μηνύματος είναι: Υποκλοπή πληροφορίας κατά την μετάδοση του μηνύματος Μέσω e-mail δεν παρέχεται πιστοποίηση. Ακόμα και αν η αποστολή γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας...

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου Άρθρο 1: Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών ή Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 11: Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 11: Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 11: Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας (Η ενημέρωση αυτή αφορά ειδικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.εταιρεια.eu, www.agrotax.eu και www.agrobay.eu)

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Η εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Η εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Eν όψει της αναθεώρησης της οδηγίας e-privacy (2002/58/EK). - Β. Προσωπικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 2: Εφαρμογές πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 2: Εφαρμογές πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 2: Εφαρμογές πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Portal

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Portal Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Portal Τελευταία τροποποίηση: 29 Ιουνίου 2018 Η εταιρία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ», με διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Apollo

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Apollo Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Apollo Τελευταία τροποποίηση: 20 Μαρτίου 2019 Η εταιρία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ», με διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα Α: Γραμμικά Συστήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα Α: Γραμμικά Συστήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα Α: Γραμμικά Συστήματα Όνομα Καθηγητή: Ραγκούση Μαρία Τμήμα: Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του. Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του. Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ΑΔΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008 Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για την «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» Την 27η Απριλίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον υπ αριθμ. 2016/679 Κανονισμό «για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα Γενικές αρχές Πολιτική είναι η επικοινωνία που πραγματοποιείται για την προώθηση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με το Ν. 3115/03, συστάθηκε, σε εκτέλεση του άρθρου 19 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγγράφου; ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Η G4S είναι ένας «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα». Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι να αποφασίσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία και προέλευσή τους

1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία και προέλευσή τους ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - (GDPR) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Την 25.05.2018 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει αναπτύξει και λειτουργεί σύγχρονη υποδομή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δίκτυο Επικοινωνιών, Υπολογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4535, 16.10.2015 Ν. 147(Ι)/2015 147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 7: Ιδιωτική Τηλεόραση Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 7: Ιδιωτική Τηλεόραση Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 7: Ιδιωτική Τηλεόραση Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εσάς προσωπικά ή από τρίτους εκ μέρους σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εσάς προσωπικά ή από τρίτους εκ μέρους σας. Δήλωση Απορρήτου Εισαγωγή Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής (στο εξής Το Κέντρο ) είναι εγγεγραμμένος φιλανθρωπικός οργανισμός και δραστηριοποιείται στη σφαίρα της προληπτικής παιδιατρικής. Για τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 53 /2009) Θέμα: «Αρμόδιες Αρχές κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο». Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/798/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/798/ του Διοικητικού Συμβουλίου AΠΟΦΑΣΗ 1/798/12.10.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Προσαρμογή στην Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Εισαγωγή Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαγορεύεται επικοινωνία με τον οφειλέτη για οφειλές για τις οποίες έχει προβεί σε δικαστικές ενέργειες αμφισβήτησης

1. Απαγορεύεται επικοινωνία με τον οφειλέτη για οφειλές για τις οποίες έχει προβεί σε δικαστικές ενέργειες αμφισβήτησης Απαγορεύεται οι εισπρακτικές εταιρείες να μας πιέζουν να πουλήσουμε ένα περιουσιακό στοιχείο για να εξοφλήσουμε. Απαγορεύεται επίσης να μας τηλεφωνούν όποια ώρα θέλουν ή ακόμη και να μας κάνουν ρεζίλι

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Εισαγωγή Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ο εν Ελλάδι Όμιλος εταιρειών G4S δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ο εν Ελλάδι Όμιλος εταιρειών G4S δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας. 2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ο εν Ελλάδι Όμιλος εταιρειών G4S δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ο εν Ελλάδι Όμιλος εταιρειών G4S δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ο εν Ελλάδι Όμιλος εταιρειών G4S δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας. 2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ο εν Ελλάδι Όμιλος εταιρειών G4S δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Εισαγωγή Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους Εισαγωγή Ο κανονισμός 679/2016 της Ε.Ε. θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

PRIVACY NOTICE. Να συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο και να φροντίζει τα δεδομένα να είναι ακριβή και ενημερωμένα.

PRIVACY NOTICE. Να συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο και να φροντίζει τα δεδομένα να είναι ακριβή και ενημερωμένα. PRIVACY NOTICE Η Γ Κυρλακης ΑΕ Ασφαλιστικής πρακτόρευσης (εφεξής η «Εταιρεία»), με έδρα τον Πειραια, Καραίσκου 117 και με άδεια πράκτορα ασφαλειών, δύναται να συλλέγει, διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ( αριθ: 175/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ. ( αριθ: 175/2015 ) Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2740 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 175/2015 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «ON TELECOMS A.E.», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η ART-εμείς, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) στην οποία ανήκει ο παρόν δικτυακός τόπος http://www.artemeis.gr/, δεσμεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας: Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας:

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας: Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας: Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Συμποσίου Τεχνολογίας και της Επικοινωνιακής Δράσης της ΕΔΕΤ ΑΕ Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Εθνικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: 1. αφ ενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy Notice)

Θέμα: Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy Notice) Αγ. Ι. Ρέντης 18/05/2018 Θέμα: Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy Notice) Η παρούσα ενημέρωση αφορά στην itrack Services Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 301/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 301/2015 ) Μαρούσι, 18 Απριλίου 2016 Αριθ. πρωτ.:798 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 301/2015 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» (εφεξής καλούμενη Κανονισμός για τη Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

21/4/2018. Μετά την εφαρμογή του Κανονισμού θα σταματήσω δέχομαι τηλεφωνικές κλήσεις, μεσημεριανές ώρες για προσφορές συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας;

21/4/2018. Μετά την εφαρμογή του Κανονισμού θα σταματήσω δέχομαι τηλεφωνικές κλήσεις, μεσημεριανές ώρες για προσφορές συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας; Παπαθανασίου Αναστάσιος Γέρμανος Γεώργιος Μετά την εφαρμογή του Κανονισμού θα σταματήσω δέχομαι τηλεφωνικές κλήσεις, μεσημεριανές ώρες για προσφορές συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας; Μετά την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 7: Τοπικά δίκτυα

Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 7: Τοπικά δίκτυα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 7: Τοπικά δίκτυα Ανδρέας Βέγλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Εισαγωγή Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Αθήνα 8/11/2013 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται αλλά και κείμενα Συλλόγων που έχουν φτάσει στη Δ.Ο.Ε. (π.χ. Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 10 : Ασφάλεια. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 10 : Ασφάλεια. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 10 : Ασφάλεια Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (εφεξής «ΑΕΔΑΚ») αναγνωρίζουμε τη σημασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής «δεδομένα») των επισκεπτών του διαδικτυακού μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» (εφεξής «ο εργοδότης») που εδρεύει στο Κρυονέρι

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 24/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μεταμόρφωση, 18 Μαΐου 2018 ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRIVACY NOTICE. Να συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο και να φροντίζει τα δεδομένα να είναι ακριβή και ενημερωμένα.

PRIVACY NOTICE. Να συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο και να φροντίζει τα δεδομένα να είναι ακριβή και ενημερωμένα. PRIVACY NOTICE Η Safe plus Μεσίτες Ασφαλίσεων AE (εφεξής η «Εταιρεία»), με έδρα στον Πειραιά, Καραίσκου 117 και με άδεια μεσίτη ασφαλειών, δύναται να συλλέγει, διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται τα προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πολιτική Απορρήτου Prudential Actuarial Solutions 1

Περιεχόμενα. Πολιτική Απορρήτου Prudential Actuarial Solutions 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Εισαγωγή... 2 1.1 Σχετικά... 2 1.2 Τροποποιήσεις... 2 2. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα... 3 2.1 Συλλογή... 3 2.2 Μεταβίβαση... 3 2.3 Διατήρηση... 4 3. Δικαιώματα των Υποκειμένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» και τον δ.τ. COSMOTE (εφεξής COSMOTE) που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (ΑΦΜ 094493766,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ: 31/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ: 31/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ: 31/2018 Μαρούσι, 6 Ιουνίου 2018 Αρ. πρωτ.: 1825 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Θέµα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία., µε αντικείµενο τον έλεγχο ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Η ΑΡΠΕΔΩΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενών μαζί της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΤΕΑ/ΕΕΚΕ) είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του σκοπού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση πελατών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία

Ενημέρωση πελατών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία Ενημέρωση πελατών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία H Εταιρία μας «Eurotrust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων Ενημέρωση χρηστών και συνδρομητών για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία τροποποίηση: 25 Μαΐου 2018 Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας («Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ποινικό Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 216(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1996

Ν. 216(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4547, 31.12.2015 Ν. 216(I)/2015 Ν. 216(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1996 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία τροποποίηση: 25 Μαΐου 2018 Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας («Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα 11: Δικτυακές απειλές - συστήματα προστασίας Θεματική Ενότητα: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της

Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της 16.12.2008. Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του Ν. 3663/2008 τροποποιείται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/40 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων και τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα