CD140. GR Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CD140. GR Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο"

Transcript

1 CD140 GR Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Προειδοποίηση Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Φορτίστε το ακουστικό(ά) για 24 ώρες πριν τη χρήση.

2

3 Περιεχόμενα 1 Σημαντικό Απαιτήσεις ισχύος Συμμόρφωση Ανακύκλωση και διάθεση Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ( EMF ) 4 2 Το τηλέφωνό σας Τί περιέχει το κουτί Επισκόπηση του τηλεφώνου 6 3 Ξεκινώντας Σύνδεση του σταθμού βάσης Εγκατάσταση επαναφορτιζόμενων μπαταριών Τοποθέτηση του ακουστικού στη βάση φόρτισης Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά Εγγραφή του ακουστικού σας 12 4 Χρήση του τηλεφώνου σας Πραγματοποιήστε μια κλήση Απαντήστε μια κλήση Τερματίστε μια κλήση Επανάκληση Πως να χρησιμοποιήσετε την ενδοσυνεννόηση Πώς θα βρείτε ένα ακουστικό 16 5 Χρησιμο-ποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας Κλήση σε εξέλιξη Τηλεφωνικός κατάλογος Αρχείο κλήσεων Λίστα επανάκλησης Ρυθμίσεις Προεπιλεγμέ-νες ρυθμίσεις 24 6 Συχνές ερωτήσεις 25 Περιεχόμενα 1

4 1 Σημαντικό Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το CD140 σας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας. 1.1 Απαιτήσεις ισχύος Το παρόν προϊόν απαιτεί ηλεκτρική παροχή volt AC. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί. Το ηλεκτρικό δίκτυο χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος για να απενεργοποιήσετε το φορτιστή είναι η αποσύνδεση της ηλεκτρικής ισχύος από την πρίζα. Διασφαλίστε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη. Προειδοποίηση Μην αφήνετε τις επαφές φόρτωσης ή την μπαταρία να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Αποτρέπετε την επαφή του φορτιστή με υγρά. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ οποιαδήποτε άλλη μπαταρία εκτός από αυτή που παρέχεται με το προϊόν ή προτείνει η Philips: κίνδυνος έκρηξης. Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται με το προϊόν. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο: βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αφτί σας. Ο εξοπλισμός αυτός δεν είναι σχεδιασμένος για κλήσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια διακοπής της ισχύος. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μία εναλλακτική λύση που να επιτρέπει κλήσεις εκτάκτου ανάγκης. 1.2 Συμμόρφωση Εμείς, η Philips, δηλώνουμε ότι το προϊόν βρίσκεται σε συμφωνία με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη σελίδα Ανακύκλωση και διάθεση Οδηγίες για τη διάθεση παλαιών προϊόντων: Η οδηγία WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2000/96/EC Οδηγία Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 2 Σημαντικό

5 Εξοπλισμού) έχει τεθεί σε ισχύ προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται με τη χρήση της καλύτερης διαθέσιμης μεθόδου, τις τεχνικές ανάκτησης και ανακύκλωσης για να διασφαλίσουν την ανθρώπινη υγεία και την υψηλή προστασία του περιβάλλοντος. Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, των οποίων η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση είναι δυνατή. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό μεμονωμένο σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων σημειωμένων με το εξής σύμβολο. Χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές απόρριψης: Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, βύσματα και εξαρτήματά του) στις καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής WEEE. Εάν αγοράσετε ένα καινούριο προϊόν, παραδώστε ολόκληρο το παλαιό σας προϊόν στο κατάστημα πώλησης. Θα πρέπει να το δεχτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας WEEE. Οδηγίες απόρριψης των μπαταριών: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πληροφορίες συσκευασίας: Η Philips έχει επισημάνει τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να προωθούν την ανακύκλωση και κατάλληλη απόρριψη των παλαιών προϊόντων σας. Μια χρηματική συμβολή έχει καταβληθεί στο σχετικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης. Το επισημασμένο υλικό συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο. 1.4 Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα ακουστικά DECT GAP και οι σταθμοί βάσης συμμορφώνονται με ένα ελάχιστο πρότυπο λειτουργίας ανεξάρτητα του σήματός τους. Το ακουστικό και ο σταθμός βάσης CD140/145 Σημαντικό 3

6 είναι σύμφωνα με το πρότυπο GAP, γεγονός που σημαίνει ότι οι ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες τους είναι: εγγραφή ενός ακουστικού, λήψη της γραμμής, λήψη και πραγματοποίηση μιας κλήσης. Οι προηγμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό ακουστικό από το CD140/145 με το σταθμό βάσης σας. Για να εγγράψετε και χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά CD140/145 με ένα σταθμό βάσης προτύπου GAP άλλης μάρκας, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 3.5. Για να εγγράψετε ένα ακουστικό άλλης μάρκας στο σταθμό βάσης CD140/145, τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία εγγραφής (Ενότητα 3.5) και στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδικασία στις οδηγίες του κατασκευαστή. 1.5 Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ( EMF ) 1 Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πωλεί πολλά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία συνήθως, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ικανότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. 4 2 Μια από τις κυριότερες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων υγιεινής και ασφάλειας για τα προϊόντα μας, ώστε να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και να ικανοποιούν πλήρως τα πρότυπα EMF που ισχύουν κατά την παραγωγή των προϊόντων. 3 Η Philips έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική προώθηση προϊόντων που δεν προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία. 4 Η Philips επαληθεύει ότι εάν τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται κατάλληλα σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση τους, είναι ασφαλή στη χρήση σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα. 5 Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων EMF και ασφάλεια, γεγονός που της επιτρέπει να αναμένει περαιτέρω εξελίξεις στην τυποποίηση για πρώιμη ενοποίηση στα προϊόντα της. Σημαντικό

7 2 Το τηλέφωνό σας 2.1 Τί περιέχει το κουτί Ακουστικό τηλεφώνου Σταθμός βάσης Μετασχηματιστής Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Οδηγός γρήγορης εκκίνησης CD140 Εγχειρίδιο χρήστη Κάρτα εγγύησης Σημείωση Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Μπορείτε να βρείτε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο κουτί. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου. Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά, φορτιστές με μετασχηματιστές και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Το τηλέφωνό σας 5

8 2.2 Επισκόπηση του τηλεφώνου Ακουστικό 6 A B C D E A Πλήκτρο αρχείου κλήσεων Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε για πρόσβαση στη λίστα αρχείου κλήσεων B Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο C Πλήκτρο ομιλίας Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε για απάντηση μιας εισερχόμενης κλήσης Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε για πραγματοποίηση κλήσης Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Πιέστε για τερματισμό μιας κλήσης D Πλήκτρο επανάκλησης/flash Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε για πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης Σε λειτουργία προεπιλογής: Πιέστε για να εισάγετε ένα ψηφίο flash Σημείωση Το πρώτο ψηφίο δεν μπορεί να είναι flash κατά την προεπιλογή. E Πλήκτρο διαγραφής/ επιστροφής/ σίγασης Σε λειτουργία επεξεργασίας/ λειτουργία προεπιλογής: Πιέστε για λίγο για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα/ ψηφίο Σε λειτουργία επεξεργασίας/ λειτουργία προεπιλογής: Πιέστε παρατεταμένα για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες/ τα ψηφία Σε λειτουργία ανασκόπησης τηλεφωνικού καταλόγου/ ανασκόπησης αρχείου κλήσεων/ ανασκόπησης λίστας επανάκλησης: Πιέστε για έξοδο από την ανενεργή λειτουργία Σε λειτουργία ρύθμισης τηλεφώνου: Πιέστε για έξοδο στο προηγούμενο επίπεδο Το τηλέφωνό σας

9 F G H I J Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης κλήσης: Πιέστε για σίγαση του μικροφώνου F Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο G Πλήκτρο αστερίσκου Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε για λίγο για να εισάγετε ένα χαρακτήρα * Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου H Πλήκτρο δίεσης Σε ανενεργή λειτουργία/ λειτουργία προεπιλογής: Πιέστε για λίγο για να εισάγετε ένα χαρακτήρα # Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε παρατεταμένα για σίγαση του κουδουνιού Σε λειτουργία επιλογής: Πιέστε παρατεταμένα για να εισάγετε μία παύση I Πλήκτρο μεταφοράς κλήσης/ Ενδοσυνεννόησης/ Συνδιάσκεψης Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε για λίγο για έναρξη μιας κλήσης ενδοσυνεννόησης Κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εξωτερικής κλήσης: Πιέστε για λίγο για να πραγματοποιήσετε μια εσωτερική κλήση ή για εναλλαγή μεταξύ μιας εσωτερικής και μιας εξωτερικής κλήσης Πιέστε παρατεταμένα για έναρξη μιας κλήσης συνδιάσκεψης με μια εξωτερική κλήση και με μια άλλη εσωτερική κλήση J Πλήκτρο προγραμματισμού Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε για είσοδο στη λειτουργία ρυθμίσεων τηλεφώνου Σε λειτουργία ρυθμίσεων τηλεφώνου (εκτός της λειτουργίας επεξεργασίας): Πιέστε για επαλήθευση και αποθήκευση των ρυθμίσεων Το τηλέφωνό σας 7

10 2.2.2 Εικονίδια οθόνης στο ακουστικό Υποδηλώνει τη στάθμη της μπαταρίας. Εμφανίζεται το εικονίδιο άδειας μπαταρίας όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, διαφορετικά, εμφανίζεται το εικονίδιο γεμάτης μπαταρίας. Εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται το τηλέφωνο. Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του κουδουνίσματος. Αναβοσβήνει κατά τη λήψη νέων μηνυμάτων τηλεφωνητή που δεν έχουν διαβαστεί ακόμη Εμφανίζεται κατά την περιήγηση στο αρχείο κλήσεων. Αναβοσβήνει κατά τη λήψη αναπάντητων κλήσεων. Εμφανίζεται κατά την περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο Εμφανίζεται όσο το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία ρυθμίσεων τηλεφώνου Εμφανίζεται όσο το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο Εμφανίζεται όσο το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο (σίγαση) Εμφανίζεται όσο το κουδούνι είναι απενεργοποιημένο Εμφανίζεται όταν το ακουστικό είναι εγγεγραμμένο και εντός εμβέλειας του σταθμού βάσης. Αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά μια βάση Σταθμός βάσης A A Πλήκτρο Αναζήτησης Πιέστε για αναζήτηση του ακουστικού Πιέστε παρατεταμένα για τρία δευτερόλεπτα για έναρξη της διαδικασίας εγγραφής 8 Το τηλέφωνό σας

11 3 Ξεκινώντας 3.1 Σύνδεση του σταθμού βάσης Προσοχή Αποφύγετε να τοποθετήσετε το σταθμό βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως ερμάρια αρχειοθέτησης, σώματα καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. Κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα ήχου. Κτίρια με χοντρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους μπορεί να εμποδίζουν τη μετάδοση των σημάτων από και προς τη βάση. Προειδοποίηση Όταν ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος στη συσκευή και στην πρίζα είναι υπό τάση. Ο μόνος τρόπος να τον απομονώσετε πλήρως είναι να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα. Επομένως, εξασφαλίστε ότι είναι εύκολη η πρόσβαση στην πρίζα. Χρησιμοποιείτε πάντα το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που συνοδεύει τη συσκευή. Διαφορετικά, ίσως να μην ακούγεται ήχος κλήσης. 1 Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος στην υποδοχή στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης. 2 Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου τηλεφώνου στην υποδοχή στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης. Το καλώδιο του μετασχηματιστή και της τηλεφωνικής γραμμής πρέπει να συνδεθούν σωστά, διότι η λανθασμένη σύνδεση μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή. Ξεκινώντας 9

12 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος. 1 Σπρώξτε προς τα έξω το κάλυμμα των μπαταριών Σημείωση Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου. 3.2 Εγκατάσταση επαναφορτιζόμενων μπαταριών Το CD140 συνοδεύεται από δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Προτού χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, εγκαταστήστε τις μπαταρίες στο ακουστικό και φορτίστε τις πλήρως Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στη θήκη των μπαταριών και επανατοποθετήστε το κάλυμμά τους. 3.3 Τοποθέτηση του ακουστικού στη βάση φόρτισης Φορτίστε το ακουστικό τουλάχιστον για 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, ο χρόνος ομιλίας του CD140 σας είναι περίπου 12 ώρες και ο χρόνος αναμονής περίπου 120 ώρες. 1 Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση φόρτισης του σταθμού βάσης. 2 Όταν φορτιστεί πλήρως το ακουστικό, εμφανίζεται η ένδειξη. Ξεκινώντας

13 3.4 Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά Προτού χρησιμοποιήσετε το CD140, πρέπει να το ρυθμίσετε σύμφωνα με τη χώρα στην οποία θα χρησιμοποιηθεί. Ανάλογα με τη χώρα σας, η οθόνη επιλογής χώρας ίσως να μην εμφανιστεί. Σε αυτή την περίπτωση, δε χρειάζεται να επιλέξετε τον κωδικό χώρας για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Μετά από φόρτιση λίγων λεπτών, εμφανίζεται η οθόνη επιλογής κωδικού χώρας. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ρυθμίσετε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας: 1 Πιέστε. Στην οθόνη θα εμφανιστούν μόνο οι κωδικοί χώρας που είναι διαθέσιμοι σε αυτό το προϊόν. 2 Πιέστε επανειλημμένα για να μετακινηθείτε στον επιθυμητό κωδικό χώρας. (Ανατρέξτε στον πίνακα ρυθμίσεων χωρών για αναφορά). 3 Πιέστε για επαλήθευση Το τηλέφωνό σας ρυθμίζεται σύμφωνα με τον κωδικό χώρας που επιλέξατε και επιστρέφει στην οθόνη αναμονής. Πίνακας ρύθμισης χώρας Κωδικός Χώρα 01 Γερμανία 02 Αυστρία 03 Τουρκία 04 Αγγλία 05 Ιρλανδία 06 Γαλλία 07 Ιταλία 08 Πορτογαλία 09 Ελλάδα 10 Ισπανία 11-1 Ελβετία 11-2 Ελβετία 11-3 Ελβετία 12 Γαλλία 13 Ολλανδία 14-1 Βέλγιο 14-2 Βέλγιο 15 Σουηδία 16 Νορβηγία 17 Φινλανδία 18 Δανία 21 Ρουμανία 22 Πολωνία 23 Τσεχία 24 Ουγγαρία 25 Σλοβακία Ξεκινώντας 11

14 Κωδικός Χώρα 26 Σλοβενία 27 Κροατία 28 Βουλγαρία 29 Σερβία 30 Σιγκαπούρη 31 Ινδονησία 32 Μαλαισία 35 Αυστραλία 36 Νέα Ζηλανδία 39 Βραζιλία 40 Μεξικό Σημείωση Αφού επιλεγεί η χώρα, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γραμμής για την επιλεγμένη χώρα εφαρμόζονται αυτόματα στο τηλέφωνό σας. Συμβουλή Εάν επιλέξετε λάθος τη χώρα που χρησιμοποιείτε ή θέλετε να αλλάξετε τη χώρα μετά την πρώτη ρύθμιση στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, μπορείτε να πιέσετε,, να εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN (το προεπιλεγμένο PIN είναι 0000) και να πιέσετε στη λειτουργία αναμονής. Το ακουστικό επιστρέφει στην οθόνη επιλογής κωδικού χώρας και μπορείτε να επιλέξετε και 12 πάλι τον κωδικό χώρας. Εάν δεν απαιτείται επιλογή χώρας, το ακουστικό θα επιστρέψει στην οθόνη αναμονής μετά την επαναρύθμιση. 3.5 Εγγραφή του ακουστικού σας Εάν το ακουστικό σας δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά ή θέλετε να το εγγράψετε σε μια άλλη βάση, τότε θα πρέπει να κάνετε εγγραφή του. Μπορείτε να εγγράψετε μέχρι τέσσερα ακουστικά σε ένα σταθμό βάσης. Προτού εισάγετε τον 4ψήφιο PIN, πιέστε στη μονάδα βάσης για περίπου τρία δευτερόλεπτα ενώ η βάση είναι σε λειτουργία αναμονής. 1 Πιέστε, 2 Εισάγετε τον προεπιλεγμένο ή τον υφιστάμενο 4ψήφιο κωδικό PIN. (Το προεπιλεγμένο PIN είναι 0000) 3 Πιέστε για να ξεκινήσει η εγγραφή Σημείωση Εάν ο κωδικός PIN που εισάγατε είναι λάθος, ακούγεται ένα μπιπ διαρκείας και το τηλέφωνο επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής. Ξεκινώντας

15 4 Χρήση του τηλεφώνου σας 4.1 Πραγματοποιήστε μια κλήση Προεπιλογή 1 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (το πολύ 24 ψηφία) 2 Πιέστε για να καλέσετε τον αριθμό Η κλήση πραγματοποιείται Απευθείας επιλογή 1 Πιέστε για να πάρετε γραμμή 2 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου Η κλήση πραγματοποιείται Κλήση από το αρχείο κλήσεων Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων (CLI) της εταιρίας τηλεφωνίας σας. 1 Πιέστε για να εμφανιστεί η τελευταία καταχώρηση του αρχείου κλήσεων 2 Πιέστε επανηλειμμένα για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα αναπάντητων κλήσεων και να επιλέξετε την αναπάντητη κλήση που επιθυμείτε 3 Πιέστε για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό Σημείωση Η παλαιότερη καταχώρηση διαγράφεται όταν γεμίσει η μνήμη Κλήση από το ευρετήριο 1 Πιέστε και εμφανίζεται ο πρώτος αριθμός του τηλεφωνικού καταλόγου Εμφανίζεται ο αριθμός που είναι αποθηκευμένος στη θέση μνήμης 0 εάν έχει αποθηκευτεί ένας αριθμός σε αυτή τη θέση, διαφορετικά, εμφανίζεται μόνο ο αριθμός θέσης μνήμης Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τηλεφώνου Συμβουλή Για αριθμούς αποθηκευμένους στις θέσεις με αριθμό 0 έως 9, μπορείτε να εισάγετε απευθείας τον αριθμό θέσης τηλεφωνικού καταλόγου για πρόσβαση στον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου. Για τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στις θέσεις μνήμης 10 έως 19, πιέστε επανηλειμμένα για πρόσβαση. Χρήση του τηλεφώνου σας 13

16 3 Πιέστε για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό Η κλήση πραγματοποιείται Κλήση από τη λίστα επανάκλησης 1 Πιέστε Η οθόνη εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε. Σημείωση Το ακουστικό αποθηκεύει τους τελευταίους πέντε αριθμούς που καλέσατε. 2 Πιέστε επανηλειμμένα για εμφάνιση των άλλων τελευταίων αριθμών που καλέσατε 3 Πιέστε για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό Χρονόμετρο κλήσης Το χρονόμετρο κλήσης δείχνει τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης όταν κλείνετε το τηλέφωνό σας. Εμφανίζεται σε μορφή λεπτών και δευτερολέπτων (ΛΛ-ΔΔ). 4.2 Απαντήστε μια κλήση Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε. Η κλήση πραγματοποιείται. 4.3 Τερματίστε μια κλήση Πιέστε κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης κλήσης Η κλήση τερματίζεται. Ή Τοποθετήστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης. Η κλήση τερματίζεται. 4.4 Επανάκληση Για να έχετε αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία και να συμβουλευτείτε την τοπική εταιρία τηλεφωνίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επανάκλησης για να κάνετε ή να λάβετε μία δεύτερη κλήση. Οι λειτουργίες που αναφέρονται στις Ενότητες και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την τοπική εταιρία τηλεφωνίας. Συμβουλευτείτε την τοπική εταιρία τηλεφωνίας για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία επανάκλησης αυτής της υπηρεσίας Πως να πραγματοποιήσετε μια δεύτερη κλήση Κατά την κλήση: 1 Πιέστε για να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή Ακούγεται ο τόνος επιλογής. 2 Εισάγετε τον αριθμό της δεύτερης κλήσης και θα κληθεί. 3 Όταν απαντηθεί η δεύτερη κλήση, μπορείτε να πιέσετε και για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων. 14 Χρήση του τηλεφώνου σας

17 4.4.2 Πως να απαντήσετε μια δεύτερη κλήση Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία της τοπικής εταιρίας τηλεφωνίας σας. Εάν λάβετε και άλλη κλήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη, ακούγεται περιοδικά ένα σύντομο μπιπ: 1 Πιέστε για να απαντήσετε τη δεύτερη κλήση Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή. 2 Πιέστε ξανά το και για εναλλαγή της σύνδεσης κλήσης μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου καλούντα Σημείωση Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός τηλεφώνου αυτών που σας καλούν. 4.5 Πως να χρησιμοποιήσετε την ενδοσυνεννόηση Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο εγγεγραμμένα ακουστικά. Σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις χωρίς χρέωση, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα ακουστικό σε ένα άλλο ακουστικό και να πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοσυνεννόησης Πως να πραγματοποιήσετε μια εσωτερική κλήση 1 Πιέστε 2 Πιέστε τον αριθμό ακουστικού με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε 3 Πιέστε στο καλούμενο ακουστικό Η ενδοσυνεννόηση ενεργοποιείται. Σημείωση Εάν το ακουστικό που καλείτε είναι απασχολημένο, ακούγεται ένας τόνος απασχολημένου από το ακουστικό που πραγματοποίησε την κλήση Πως να μεταφέρετε μια εξωτερική κλήση σε ένα άλλο ακουστικό Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης: 1 Πιέστε 2 Πιέστε τον αριθμό ακουστικού με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε Το ακουστικό που καλείτε κουδουνίζει εάν είναι διαθέσιμο, πιέστε στο ακουστικό που καλείτε για την ενεργοποίηση της ενδοσυνεννόησης και η εξωτερική κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή. Χρήση του τηλεφώνου σας 15

18 Σημείωση Μπορείτε να πιέσετε για εναλλαγή της κλήσης μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής κλήσης. 3 Πιέστε για να μεταφέρετε την εξωτερική κλήση στο ακουστικό από το οποίο καλείτε Το ακουστικό από το οποίο καλείτε μεταφέρει την εξωτερική κλήση στο ακουστικό που καλείτε Πως να πραγματοποιήσετε μια 3μερή κλήση συνδιάσκεψης Η δυνατότητα κλήσεων συνδιάσκεψης επιτρέπει την κοινή χρήση μιας εξωτερικής κλήσης από δύο ακουστικά (σε ενδοσυνεννόηση). Τα τρία μέρη μπορούν να συνομιλούν χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο δίκτυο. Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης: 1 Πιέστε 2 Πιέστε τον αριθμό ακουστικού με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε και το οποίο κουδουνίζει εάν είναι διαθέσιμο 16 3 Πιέστε στο ακουστικό το οποίο καλείτε για τη δημιουργία μιας σύνδεσης κλήσης με το ακουστικό από το οποίο καλείτε 4 Πιέστε παρατεταμένα στο ακουστικό από το οποίο καλείτε Η κλήση συνδιάσκεψης ενεργοποιείται. Κατά τη διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης: 1 Πιέστε για να βάλετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή και να επιστρέψετε στην εσωτερική κλήση Η εξωτερική κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή. 2 Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε και πάλι την κλήση συνδιάσκεψης Σημείωση Οποιοδήποτε ακουστικό κλείσει κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης αφήνει το άλλο ακουστικό συνδεδεμένο με την εξωτερική κλήση. 4.6 Πώς θα βρείτε ένα ακουστικό Μπορείτε να εντοπίσετε ένα ακουστικό πιέζοντας στο σταθμό βάσης. Όλα τα ακουστικά που είναι εγγεγραμμένα στη βάση θα αναπαράγουν τον τόνο αναζήτησης και μπορείτε να διακόψετε την ανάζητηση πιέζοντας στο ακουστικό ή στη βάση ξανά. Χρήση του τηλεφώνου σας

19 5 Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας 5.1 Κλήση σε εξέλιξη Σίγαση/Κατάργηση σίγασης μικροφώνου Κατά την κλήση: 1 Πιέστε. Το μικρόφωνο απενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη. 2 Πιέστε και πάλι για να ενεργοποιήσετε και πάλι το μικρόφωνο Πως να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού Κατά την κλήση: 1 Πιέστε. 2 Εμφανίζεται η τρέχουσα στάθμη έντασης του ακουστικού 3 Πιέστε, ή για να επιλέξετε την επιθυμητή σας στάθμη έντασης του ακουστικού Το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη σύνδεσης κλήσης. 5.2 Τηλεφωνικός κατάλογος Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου σε 20 διαφορετικές θέσεις μνήμης του ακουστικού σας. Κάθε αριθμός τηλεφώνου μπορεί να έχει το πολύ 24 ψηφία. Εάν έχετε περισσότερα από ένα ακουστικά, κάθε ακουστικό έχει τον δικό του τηλεφωνικό κατάλογο Πως να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο Σε ανενεργή λειτουργία: 1 Πιέστε 2 Πιέστε 3 Πιέστε επανηλειμμένα για να επιλέξετε τον αριθμό θέσης μνήμης που θέλετε 4 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου 5 Πιέστε για να αποθηκεύσετε τον αριθμό Ο αριθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση μνήμης. Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας 17

20 Σημείωση Εάν η θέση μνήμης είναι κατηλειμμένη, εμφανίζεται ο αριθμός που είναι αποθηκευμένος σε αυτή τη θέση. Μπορείτε να πιέσετε για επεξεργασία του αριθμού τηλεφώνου Πως να προσπελάσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο Σε ανενεργή λειτουργία: 1 Πιέστε για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο Εάν έχει αποθηκευτεί ένας αριθμός στη θέση μνήμης 0, αυτός εμφανίζεται. 2 Πιέστε για να δείτε και άλλες καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου Συμβουλή Για να επιλέξετε αριθμούς αποθηκευμένους στις θέσεις μνήμης από 0 έως 9, μπορείτε να πιέσετε απευθείας τους αριθμούς θέσεων μνήμης για να δείτε τους αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου Πως να επεξεργαστείτε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου ή να διαγράψετε έναν αριθμό 1 Πιέστε. 2 Πιέστε. 3 Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός 4 Πιέστε για να διαγράψετε ένα-ένα τα ψηφία Συμβουλή Μπορείτε να πιέσετε παρατεταμένα για να διαγράψετε ολόκληρο τον αριθμό, στη συνέχεια να πιέσετε για να διαγράψετε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου και το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη αναμονής. 5 Επεξεργαστείτε τον αριθμό 6 Πιέστε για επιβεβαίωση Το περιεχόμενο της επιλεγμένης θέσης μνήμης ενημερώνεται Πως να διαγράψετε ολόκληρο τον τηλεφωνικό κατάλογο 1 Πιέστε. 2 Πιέστε. 3 Πιέστε. 4 Πιέστε. 18 Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας

21 Όλες οι καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου διαγράφονται. 5.3 Αρχείο κλήσεων Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων (CLI) της εταιρίας τηλεφωνίας σας. Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 10 αναπάντητες κλήσεις. Η ένδειξη αναβοσβήνει ως υπενθύμιση τυχόν αναπάντητων κλήσεων που έχετε λάβει. Εάν έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI), και δεδομένου ότι ο αριθμός καλούντα δεν είναι κρυφός εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντα. Οι αναπάντητες κλήσεις εμφανίζονται με χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη κλήση στην κορυφή της λίστας Πως να προσπελάσετε το αρχείο κλήσεων 1 Πιέστε για απευθείας πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων Εμφανίζεται η τελευταία αναπάντητη κλήση. Σημείωση Εάν το αρχείο κλήσεων είναι κενό, εμφανίζεται η ένδειξη Πιέστε επανηλειμμένα για να δείτε και άλλες αναπάντητες κλήσεις Πως να διαγράψετε ολόκληρο το αρχείο κλήσεων 1 Πιέστε. 2 Πιέστε. 3 Πιέστε. 4 Πιέστε. Όλες οι καταχωρήσεις του αρχείου κλήσεων διαγράφονται. 5.4 Λίστα επανάκλησης Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τους τελευταίους πέντε αριθμούς που έχετε καλέσει. Μόνο τα πρώτα 24 ψηφία κάθε αριθμού αποθηκεύονται Πως να προσπελάσετε τη λίστα επανάκλησης 1 Πιέστε Εμφανίζεται ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε. 2 Πιέστε επανειλημμένα για να δείτε και άλλους αριθμούς που καλέσατε Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας 19

22 5.5 Ρυθμίσεις Πως να ρυθμίσετε την ώρα 1 Πιέστε 2 Πιέστε 3 Εισάγετε την ώρα (ΩΩ-ΛΛ) σε 24ωρη μορφή 4 Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις Πως να επιλέξετε μελωδία κουδουνίσματος Το τηλέφωνό σας συνοδεύεται από 10 διαφορετικές μελωδίες κουδουνίσματος. 1 Πιέστε 2 Πιέστε Αναπαράγεται η τρέχουσα μελωδία κουδουνίσματος. 3 Πιέστε ένα από τα πλήκτρα ψηφίων από έως για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία κουδουνίσματος 4 Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις Πως να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνίσματος Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 επίπεδα έντασης. 1 Πιέστε 2 Πιέστε Αναπαράγεται κι εμφανίζεται η τρέχουσα στάθμη έντασης κουδουνίσματος. 3 Πιέστε ένα από τα πλήκτρα ψηφίων από έως για να επιλέξετε την επιθυμητή στάθμη έντασης κουδουνίσματος 4 Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις Συμβουλή Μπορείτε να πιέσετε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα. Εμφανίζεται η ένδειξη Πως να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις στάθμες έντασης ακουστικού. 1 Πιέστε 2 Πιέστε Εμφανίζεται η τρέχουσα στάθμη έντασης του ακουστικού. 20 Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας

23 3 Πιέστε (χαμηλή), (μεσαία) ή (υψηλή) για να επιλέξετε την επιθυμητή στάθμη έντασης ακουστικού 4 Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις Πως να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου 1 Πιέστε παρατεταμένα Εάν το κλείδωμα του πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο εμφανίζεται η ένδειξη. 2 Πιέστε και πάλι παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου Εάν απενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου εξαφανίζεται η ένδειξη Συμβουλή Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου αφαιρώντας και επανατοποθετώντας τις μπαταρίες του ακουστικού Πως να επιλέξετε χρόνο επανάκλησης Ο χρόνος επανάκλησης είναι η καθυστέρηση αποσύνδεσης της γραμμής μετά από πίεση του. Η προεπιλεγμένη τιμή χρόνου επανάκλησης του CD140 θα πρέπει να είναι η βέλτιστη για το τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας σας. Δε χρειάζεται να τον αλλάξετε. 1 Πιέστε. 2 Πιέστε. 3 Πιέστε ένα από τα πλήκτρα ψηφίων από έως για να επιλέξετε το χρόνο επανάκλησης Σημείωση Ο αριθμός διαθέσιμων τιμών χρόνου επανάκλησης διαφέρει ανάλογα τη χώρα. 4 Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις Πως να επιλέξετε λειτουργία κλήσης Η ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης εξαρτάται από τη χώρα. Η παλμική λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες. 1 Πιέστε 2 Πιέστε Εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας 21

24 3 Πιέστε για παλμική λειτουργία ή για τονική λειτουργία 4 Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις Πως να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων 1 Πιέστε. 2 Εάν ο ήχος πλήκτρων είναι ενεργοποιημένος από πριν, πιέστε για να τον απενεργοποιήσετε 3 Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Η πίεση των πλήκτρων από εκεί και πέρα δεν ακούγεται Πως να ορίσετε το αυτόματο πρόθεμα Το μέγιστο μήκος ενός αριθμού αυτόματου προθέματος είναι 10 ψηφία. Αφού οριστεί ο αριθμός, εισάγεται αυτόματα στην αρχή κάθε αριθμού που καλείτε. 1 Πιέστε, 2 Εισάγετε τον αριθμό ανίχνευσης, όπου το μήκος του δεν μπορεί να ξεπερνά τα πέντε ψηφία 3 Πιέστε. 4 Εισάγετε τον αριθμό αυτόματου προθέματος 5 Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις Πως να αλλάξετε το master PIN Το master PIN είναι ένα 4ψήφιο PIN για την εγγραφή του ακουστικού και την επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας. Το προεπιλεγμένο master PIN είναι Αυτό το PIN χρησιμοποιείται και για την προστασία των ρυθμίσεων του ακουστικού σας. Όποτε απαιτείται το PIN, το ακουστικό θα σας το ζητήσει. Σημείωση Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN του τηλεφώνου έχει ρυθμιστεί σε Εάν αλλάξετε αυτόν τον κωδικό PIN, κρατήστε τα στοιχεία PIN σε ασφαλές και άνετο σε πρόσβαση μέρος. Μη χάσετε τον κωδικό PIN. 1 Πιέστε. 2 Πιέστε. 3 Εισάγετε τον προεπιλεγμένο / τρέχοντα 4ψήφιο κωδικό PIN (0 έως 9) 4 Πιέστε. 5 Εισάγετε το νέο 4ψήφιο PIN 6 Πιέστε. 7 Εισάγετε και πάλι το νέο 4ψήφιο PIN για επαλήθευση 8 Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Το νέο PIN αποθηκεύεται. 22 Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας

25 Σημείωση Εάν ο κωδικός PIN που εισάγατε είναι λάθος, ακούγεται ένα μπιπ διαρκείας και το τηλέφωνο επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής Πως να προγραμματίσετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου Ορισμένες εταιρίες τηλεφωνίας προσφέρουν υπηρεσίες φωνητικού ταχυδρομείου. Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα. Μπορείτε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου σας απευθείας στο πλήκτρο. 1 Πιέστε. 2 Πιέστε. 3 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου της θυρίδας φωνητικού ταχυδρομείου σας. 4 Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις Πως να προσπελάσετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου σας 1 Πιέστε παρατεταμένα για να καλέσετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου σας Πως να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Όποτε θέλετε, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας (βλέπε Ενότητα 5.6). Μετά από μια επαναφορά, διαγράφονται όλες οι προσωπικές ρυθμίσεις σας και οι καταχωρήσεις του αρχείου κλήσεων, ενώ παραμένει αμετάβλητος ο τηλεφωνικός σας κατάλογος. 1 Πιέστε. 2 Πιέστε. 3 Εισάγετε το 4ψήφιό σας PIN Πιέστε. Το τηλέφωνο έχει επανέλθει στις αρχικές του ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας 23

26 5.6 Προεπιλεγμέ-νες ρυθμίσεις Στοιχεία Προεπιλεγμένες τιμές Ένταση ακουστικού Επίπεδο 2 Μελωδία κουδουνίσματος Μελωδία 1 Ένταση κουδουνιού Επίπεδο 3 Ήχος πλήκτρων ΑΝΟΙΚΤΟ Χρόνος επανάκλησης (Recall) Εξαρτώμενος από τη χώρα Λειτουργία κλήσης Εξαρτώμενος από τη χώρα Master PIN 0000 Λίστα επανάκλησης Κενή Αρχείο κλήσεων Κενό Μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου Παραμένει αμετάβλητη 24 Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας

27 6 Συχνές ερωτήσεις Στο κεφάλαιο αυτό, θα βρείτε τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας. Σύνδεση Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται! Φορτίστε την μπαταρία: Τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή. Μετά από λίγα λεπτά, το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί Ελέγξτε τις συνδέσεις του φορτιστή Χρησιμοποιείτε μόνο τις ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. Το τηλέφωνο δε λειτουργεί καθόλου. Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής και το καλώδιο τηλεφώνου έχουν συνδεθεί σωστά Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες και τοποθετημένες σωστά. Αυτό το τηλέφωνο δε λειτουργεί κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος. Η επικοινωνία χάθηκε κατά τη διάρκεια μίας κλήσης! Φορτίστε τις ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης Κακή ποιότητα ήχου Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή Δεν ακούγεται ήχος κλήσης Ελέγξτε τις συνδέσεις. Κάντε επαναφορά του τηλεφώνου: αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι με την πρίζα Φορτίστε τις μπαταρίες για τουλάχιστον 24 ώρες Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής Συνδέστε τον προσαρμοστή τηλεφωνικής γραμμής (όταν απαιτείται) με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής Συχνές ερωτήσεις 25

28 Αναβοσβήνει το εικονίδιο. Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης Ελέγξτε τη στάθμη των μπαταριών Εγγράψτε το ακουστικό στο σταθμό βάσης Εμφανίζεται το εικονίδιο. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες (χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) Το ακουστικό δεν εμφανίζει τίποτα, εκτός από την ένδειξη που αναβοσβήνει Δοκιμάστε πάλι αποσυνδέοντας και συνδέοντας την τροφοδοσία του σταθμού βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής ενός ακουστικού (βλέπε Ενότητα 3.5) Αφαιρέστε και τοποθετήστε πάλι τις μπαταρίες του ακουστικού Ρύθμιση Η αναγνώριση κλήσεων δε λειτουργεί σωστά. Επιβεβαιώστε με την τοπική εταιρία τηλεφωνίας σας ότι έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων Αφήστε το τηλέφωνο να κουδουνίσει τουλάχιστον μια φορά προτού απαντήσετε Δεν είναι δυνατή η απάντηση της κλήσης σε αναμονή. Συμβουλευθείτε την τοπική σας εταιρία τηλεφωνίας για τη σωστή διάρκεια επανάκλησης Ήχος Το ακουστικό δε κουδουνίζει! Αυξήστε την ένταση Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής και το καλώδιο τηλεφώνου έχουν συνδεθεί σωστά Μετακινήστε το ακουστικό πιο κοντά στη βάση Βεβαιωθείτε ότι το κουδούνι του ακουστικού είναι ενεργοποιημένο (δεν εμφανίζεται η ένδειξη στην οθόνη LCD). Ο καλών δεν με ακούει! Το μικρόφωνο μπορεί να βρίσκεται στη σίγαση: Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε 26 Συχνές ερωτήσεις

29 Παρεμβολή θορύβου στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση Μετακινήστε το μετασχηματιστή ή το σταθμό όσο το δυνατόν μακρύτερα Συμπεριφορά προϊόντος Το τηλέφωνό σας επανέρχεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο PIN (0000). Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου δε διαγράφονται. Η υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης δε λειτουργεί Ελέγξτε τη συνδρομή σας με την εταιρία τηλεφωνίας σας Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου Διαγράψτε μια καταχώρηση για να ελευθερώσετε μνήμη Δεν είναι δυνατή η εγγραφή του ακουστικού Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το για τρία δευτερόλεπτα. Σε κάθε βάση μπορούν να εγγραφούν μέχρι τέσσερα ακουστικά. Κάθε ακουστικό μπορεί να εγγραφεί μόνο σε μια βάση. Ξέχασα το PIN μου 1 Πιέστε 2 Πιέστε 3 Πιέστε ##**793 Συχνές ερωτήσεις 27

30

31

32 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αριθμός εγγράφου:

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

CD145. GR Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο

CD145.  GR Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο CD145 www.philips.com/support GR Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Προειδοποίηση Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Φορτίστε το ακουστικό(ά) για 24 ώρες πριν τη χρήση. Περιεχόμενα 1 Σημαντικό 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Εγγράψτε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 Σύνδεση 2 Τοποθέτηση 3 Ευχάριστη χρήση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Kαλώς ήλθατε. Οδηγός ταχείας εγκατάστασης. Σύνδεση. Εγκατάσταση. Απόλαυση

Kαλώς ήλθατε. Οδηγός ταχείας εγκατάστασης. Σύνδεση. Εγκατάσταση. Απόλαυση Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο SE 140 Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή SE 145 Kαλώς ήλθατε Οδηγός ταχείας εγκατάστασης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Περιεχόμενα συσκευασίας SE140/SE145

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο SE 240 Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή SE 245

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο SE 240 Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή SE 245 Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο SE 240 Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή SE 245 Kαλώς ήλθατε Οδηγός ταχείας εγκατάστασης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Περιεχόμενα συσκευασίας SE240/SE245

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD181/CD186

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD181/CD186 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD181/CD186 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Μοντέλα: S1201, S1202, S1203 και S1204

Motorola S12. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Μοντέλα: S1201, S1202, S1203 και S1204 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Motorola S12 Μοντέλα: S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση: Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλώς ορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D120 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome D150 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε. CD190 CD195

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε.  CD190 CD195 Μπορείτε να καταχωρίσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD190 CD195 Οδηγός γρήγορης έναρξης 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε. CD191 CD196

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε.  CD191 CD196 Μπορείτε να καταχωρίσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD191 CD196 Οδηγός γρήγορης έναρξης 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome D400 D405 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome D6050 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση Motorola C6 Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D230 D235 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Motorola D1O. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O. Προειδοποίηση

Motorola D1O. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O. Προειδοποίηση Motorola D1O Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D450 D455 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome D200 D205 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης SE888

Οδηγός γρήγορης έναρξης SE888 Οδηγός γρήγορης έναρξης SE888 Τι περιέχεται στη συσκευασία Συσκευή χειρός * Σταθμός βάσης Βάση φόρτισης * Τροφοδοτικό * Καλώδιο τηλεφώνου ** Οδηγός γρήγορης έναρξης CD ROM Εγγύηση Σημείωση * Σε σετ πολλών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη www.philips.com/support M550 M555 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D130 D135 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση MOTOROLA CD3 Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304 Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση 1 Καλωσορίσατε Στο νέο σας ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Motorola CD301 100 θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D4550 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης και αμφίδρομης επικοινωνίας για μωρό VB601

Ασύρματη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης και αμφίδρομης επικοινωνίας για μωρό VB601 Ασύρματη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης και αμφίδρομης επικοινωνίας για μωρό VB601 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support M330 M335 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Mira Κομψό ασύρματο τηλέφωνο (M560) Κομψό ασύρματο τηλέφωνο με τηλεφωνητή (M565) Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Motorola C12. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Μοντέλα: C1201, C1202, C1203 και C1204

Motorola C12. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Μοντέλα: C1201, C1202, C1203 και C1204 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Motorola C12 Μοντέλα: C1201, C1202, C1203 και C1204 Προειδοποίηση: Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλώς ορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

2 Τοποθέτηση του τηλεφώνου 3 Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

2 Τοποθέτηση του τηλεφώνου 3 Γνωρίστε το τηλέφωνό σας NICE Για μέγιστη κάλυψη και τη μείωση των παρεμβολών, αυτά είναι μερικά κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης, - Τοποθετήστε τον σε μια βολική, υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support M660 M665 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome D700 D705 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε. XL390 XL395

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε.  XL390 XL395 Μπορείτε να καταχωρίσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome XL390 XL395 Οδηγός γρήγορης έναρξης 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε Τι περιλαμβάνει η συσκευασία Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. www.philips.com/welcome CD290 CD295. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. www.philips.com/welcome CD290 CD295. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD290 CD295 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 3 2 Το τηλέφωνό σας 4 Τι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 202X

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 202X Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 202X Προετοιµασία τηλεφώνου Πληροφορίες για την ασφάλεια Προσοχή: Είναι σηµαντικό να διαβάσετε τις υποδείξεις ασφαλείας πριν από την εκκίνηση. Έλεγχος των περιεχοµένων της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP6011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP6011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP6011 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP3011 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης PL-320

Οδηγίες Χρήσης PL-320 Οδηγίες Χρήσης PL-320 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Motorola C42. Σταθερό και ασύρματο ψηφιακό τηλέφωνο. Μοντέλα: C4201, C4202, C4203 και C4204

Motorola C42. Σταθερό και ασύρματο ψηφιακό τηλέφωνο. Μοντέλα: C4201, C4202, C4203 και C4204 Σταθερό και ασύρματο ψηφιακό τηλέφωνο Motorola C42 Μοντέλα: C4201, C4202, C4203 και C4204 Προειδοποίηση: Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλώς ορίσατε... Στο

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support M888 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Μοντέλο: PBT2125 Οδηγίες χρήσης www.fandu.gr 1. Υποδοχή Micro SD 2. Υποδοχή SD 3. Pause/Play 6 1 3 2 7 4 8 5 10 11 15 12 13 14 9 4. Ένταση 5. Προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30. Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού. Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN. Εγκατάσταση

ΗΧ-GD30. Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού. Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN. Εγκατάσταση ΗΧ-GD30 Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε. CD290 CD295

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε.  CD290 CD295 Μπορείτε να καταχωρίσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD290 CD295 Οδηγός γρήγορης έναρξης 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε Τι περιλαμβάνει η συσκευασία Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD280/CD285

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD280/CD285 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD280/CD285 Τι περιέχεται στη συσκευασία Συσκευή χειρός * Σταθμός βάσης (CD285) Σταθμός βάσης (CD280) Βάση φόρτισης * Τροφοδοτικό * Καλώδιο τηλεφώνου ** Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP6013. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP6013. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP6013 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφωνικής Συσκευής

Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφωνικής Συσκευής Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφωνικής Συσκευής 1 ) Οθόνη 2 Χ 20 χαρακτήρων. 2 ) Προγραμματιζόμενα πλήκτρα διπλής λειτουργίας. 3 ) 2 nd Πλήκτρο επιλογής της δεύτερης λειτουργίας των πλήκτρων. 4 ) Transfer / Diversion

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Linea V Κομψό ασύρματο τηλέφωνο (M350) Κομψό ασύρματο τηλέφωνο με τηλεφωνητή (M355) Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά D1010 της Motorola

Σειρά D1010 της Motorola Σειρά D1010 της Motorola Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Προειδοποίηση Χρησιµοποιήστε µόνο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Καλώς ήρθατε... στο νέο σας ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο D1011 της Motorola!

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD270/CD275

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD270/CD275 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD270/CD275 Τι περιέχεται στη συσκευασία Συσκευή χειρός * Σταθμός βάσης (CD275) Σταθμός βάσης (CD270) Βάση φόρτισης * Τροφοδοτικό * Καλώδιο τηλεφώνου ** Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Motorola T1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Μοντέλα: T101, T102, T103 και T104

Motorola T1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Μοντέλα: T101, T102, T103 και T104 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Motorola T1 Μοντέλα: T101, T102, T103 και T104 Προειδοποίηση: Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 16 ώρες. Καλώς ορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Butler 3501 Οδηγίες χρήσης

Butler 3501 Οδηγίες χρήσης Butler 3501 Οδηγίες χρήσης !! Σημαντικό!! Η λειτουργία "αναγνώρισης κλήσης", απαιτεί την ενεργοποίηση της υπηρεσίας στην τηλεφωνική σας γραμμή, από τον τηλεπικοινωνιακό σας φορέα π.χ ΟΤΕ, έναντι μηνιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PHILIPS BASELINE PRO CLI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PHILIPS BASELINE PRO CLI ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PHILIPS BASELINE PRO CLI 1/10 Επεξήγηση συμβόλων Έναρξη / λήξη χρονομέτρησης διάρκειας τηλεφωνήματος. Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη. Έλεγχος αριθμού που βρίσκεται αποθηκευμένος

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BTCLIPVISION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Πλήκτρο Πολλαπλών Χρήσεων 2- LED φως 3- Πλήκτρο έντασης + / FF 4- Πλήκτρο έντασης -/ Rew 5- Micro USB θύρα φόρτισης 6- Οθόνη 7-Κλιπ 8-Μικρόφωνο 9-Υποδοχή εξόδου ήχου (3.5mm) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Motorola CD3. Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο. Μοντέλα: CD301, CD302, CD303 και CD304

Motorola CD3. Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο. Μοντέλα: CD301, CD302, CD303 και CD304 Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Motorola CD3 Μοντέλα: CD301, CD302, CD303 και CD304 Προειδοποίηση: Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 16 ώρες. Καλωσορίσατε Στο νέο σας ψηφιακό ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Διακοπή ρεύματος-τροφοδοσίας συσκευής Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος η εξωτερική γραμμή 1 συνδέεται αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση 3 Επιλέγοντας χώρα 3 Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας 3 Απόδοση μπαταρίας 3 Ώρα και ημερομηνία 4 Χειροκίνητη ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας 4 Κάνοντας μια κλήση 4 Κάνοντας μια κλήση

Διαβάστε περισσότερα

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε πρώτα τον Οδηγό ασφαλείας και γενικών πληροφοριών της Lenovo.

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε πρώτα τον Οδηγό ασφαλείας και γενικών πληροφοριών της Lenovo. Διαβάστε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας και τις σημαντικές συμβουλές στα εγχειρίδια που παρέχονται προτού χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας. Σημειώσεις Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε πρώτα τον

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD250 SE250 EL Τηλέφωνο Προειδοποίηση Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Φορτίστε το ακουστικό για 24

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση Εγχειρίδιο χρήσης BT55 Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Δήλωση 2 Συμμόρφωση 2 Φροντίδα του περιβάλλοντος 2 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης D460 D465 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο τηλέφωνο Ασύρματο τηλέφωνο με τηλεφωνητή Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά Ηχείο HP Roar Plus Άλλα χαρακτηριστικά Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. του ομίλου εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Πλήκτρα άμεσης κλήσης 2 Ετικέτα για τη σημείωση της αντιστοίχισης των πλήκτρων άμεσης κλήσης και ταχείας κλήσης 3 Πλήκτρο ταχείας κλήσης 4 Πλήκτρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Faro Κομψό ασύρματο τηλέφωνο (M770) Κομψό ασύρματο τηλέφωνο με τηλεφωνητή (M775) Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Calisto Ηχείο ανοικτής ακρόασης USB. Εγχειρίδιο χρήσης

Calisto Ηχείο ανοικτής ακρόασης USB. Εγχειρίδιο χρήσης Calisto 7200 Ηχείο ανοικτής ακρόασης USB Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Επισκόπηση 3 Σύνδεση με υπολογιστή 4 Καθημερινή χρήση 5 Λειτουργία 5 Ένταση ήχου 5 Σίγαση/Κατάργηση σίγασης 5 Απάντηση ή τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα