QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ ΟΚΙΜΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΠΡΟΤΥΠΑ EN / ISO 9862 TEST REPORT QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS STANDARDS EN / ISO 9862 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE 342DQ5 Το Εργαστήριο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 1725 και είναι διαπιστευµένο από το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης (Αριθ. Πιστοπ. ιαπίστευσης 311()2). The Laboratory satisfies the requirements of standard ELOT EN ISO/IEC 1725 and it has accreditation from the National Accreditation Authority of Greece (Accreditation Cert. No. 311()2). οκιµές Αρ. Πιστ Αγ. Παρασκευή, Αττική Τηλ.: (21) Fax: (21) GR Ag. Paraskevi, Greece Tel.: Fax: Web site:

2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ ΟΚΙΜΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤA ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ * / ISO 9862** TEST REPORT QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ACCORDING TO STANDARDS EN * / ISO 9862** * ISO 9862: Test methods for solar collectors Part 2: Qualification test procedures. * EN : Thermal solar systems and components Solar Collectors Part 2: Test methods. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / NCSR DEMOKRITOS LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS ρ. Σ. Μπαµπαλής / Dr. S. Babalis Υπεύθυνος οκιµών / Responsible for Testing Ηµεροµηνία / Date: 15/4/28 ρ. Β. Μπελεσιώτης / Dr. V. Belessiotis Προϊστάµενος / Laboratory Head ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Τα αποτελέσµατα αφορούν µόνο τους συλλέκτες στους οποίους πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές και οι οποίοι προσκοµίστηκαν από τον πελάτη. 2) Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί παρά µόνο στο σύνολό της χωρίς την γραπτή έγγριση του Εργαστηρίου. 3) Ο µετρητικός εξοπλισµός καλύπτει τις ανάγκες ακρίβειας των προτύπων. εν δίδονται αβεβαιότητες στα αποτελέσµατα. NOTES: 1) The results are related only with the collectors on which tests were performed and which were delivered by the customer. 2) This report can be reproduced without the writen permission of the Laboratory only in full. 3) Measurement equipment conforms with the accuracy/precision requirements of the standards. Uncertainty of results is not provided. Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 2 από / from 28

3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ / TEST REPORT Πελάτης: SAMMLER B. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Χίου 18, 193 Ασπρόπυργος Customer:SAMMLER V. MIHALOPOYLOS ΑΕΒΕ Chiou 18, 193 Aspropyrgos Τηλ.: Fax: Tel.: Fax: Ηµεροµηνία παραλαβής συλλέκτη (καλή κατάσταση) / Receipt date of collector (in good condition): 21/9/27 Α.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / SOLAR COLLECTOR DESCRIPTION A.1.1 Βασικά Στοιχεία / Basic data Όνοµα Κατασκευαστή *:...SAMMLER solar Name of Manufacturer *:... Χαρακτηριστικά Συλλέκτη *:...ARIS24 (PICCINETTI SOLARE) Collector model *: Κωδικός συλλέκτη(ων) δοκιµής: , 343 Collector (s) code : A.1.2. Συλλέκτης / Collector Τύπος: / Type : Επίπεδος / Flat plate Σωλήνων κενού / Evacuated tube Άλλος / Other:... Eµβαδόν ολικής επιφάνειας / Gross area : m 2 Eµβαδόν επιφάνειας παραθύρου / Aperture area : m 2 Αριθµός καλυµµάτων / Number of covers :... 1 Υλικά καλυµµάτων* :...Κρύσταλλο ασφαλείας / Security glass Cover materials* : Πάχος καλυµµάτων* :... 4 mm Cover thickness* : (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 3 από / from 28

4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 Αριθµός σωλήνων ή καναλιών / Number of tubes or channels :... 9 ιάµετρος σωλήνων (εσωτερική) ή διαστάσεις καναλιών*:... 7 mm Tube diameter (inside) or channel dimensions*: Απόσταση σωλήνων ή καναλιών* / Tube or channel pitch*:...1 cm A.1.3 Μέσο Μεταφοράς Θερµότητας* / Heat Transfer Medium* Τύπος: / Type : Νερό / Water Λάδι / Oil Άλλο / Other Ιδιότητες (πρόσθετα κ.τ.λ.):... ** Specifications (additives etc.) :... ** A.1.4 Απορροφητής* / Αbsorber* Yλικό:...σωλήνες χαλκού µονοκόµατο φύλλο Al πάχους.5 mm Material:... copper tubes one piece Al sheet.5 mm thickness Τρόπος επεξεργασίας της επιφάνειας:...επιλεκτική βαφή Surface treatment :... sunselective coating Τύπος κατασκευής:...συγκολλητός/welded Construction type: Βάρος υγρού / Fluid content :... 2,13 kg Εµβαδόν / Area : m 2 A.1.5 Θερµική Μόνωση και Πλαίσιο / Thermal Insulation and Casing Υλικό µόνωσης, πλάτη*:...φύλλο πετροβάµβακα Insulation material, back* :...rockwool blanket Πάχος θερµικής µόνωσης πλάτηςπλευρικά *:.44 mm(πλάτη/back)2mm (πλευρικά/side) Back and edgeways thermal insulation thickness* Υλικό µόνωσης, πλευρικά*:...φύλλο υαλοβάµβακα Insulation material, sides* glasswool blanket Yλικό πλαισίου, πλευρικά*: mm Προφίλ Αλουµινίου Casing material, sides* :...1.5mm Al Alloy Profile (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 4 από / from 28

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 Yλικό πλαισίου, πλάτη*:....5 mm γαλβαλουµιν Casing material, back*:...5 mm aluminum sheet Ολικό βάρος συλλέκτη χωρίς υγρό / Τοtal mass of collector without fluid* : kg Ολικές διαστάσεις / Gross dimensions :...(23 x 129 x 92) mm ιαστάσεις παραθύρου / Aperture dimensions :... (1975 x 965) mm Στεγανοποιητικά υλικά*:...σιλικόνη Sealing material* :..... silicone A.1.6 Περιορισµοί* / Liminations* Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας / Maximum temperature of operation* :...1 o C Μέγιστη πίεση λειτουργίας / Maximum operating pressure* :... 1 MPa A.1.7 Κλιµατολογικές Συνθήκες Αναφοράς / Climate Reference Conditions Κλάση κλίµατος / Climatic class : G>85 W/m 2, H>14 MJ/m 2, t a >1 C (κλάση / class Α ISO 9862) (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 5 από / from 28

6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 Α.1.8 Φωτογραφία Συλλέκτη / Photo of the Collector (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη Specifications supplied by customer Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 6 από / from 28

7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.1.9 Σχηµατική Παράσταση Συλλέκτη / Schematic Diagram of Solar Collector Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 7 από / from 28

8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ RECORD OF TEST SEQUENCE AND SUMMARY OF MAIN RESULTS Όλες οι σηµαντικές φθορές στους συλλέκτες, καθώς και η διείσδυση νερού, αναφέρονται συνοπτικά στον πίνακα A.1. Λεπτοµέρειες δίνονται σε επόµενες σελίδες. All significant damage to the collectors, including penetration, are summarised in table A.1. Full details are given in the individual test result sheets. Πίνακας Α.1 / Table A.1 οκιµή Ηµεροµηνία / Date Ανασκόπηση Αποτελεσµάτων Test Έναρξη / Start Λήξη / End Summary of Main Test Results Εσωτερική πίεση Internal pressure Αντοχή σε υψηλή θερµοκρασία Hightemperature resistance Θερµική απόδοση Thermal performance 'Εκθεση στον ήλιο Exposure Εξωτερικό θερµικό πλήγµα (1 ο ) External thermal shock (first) Εξωτερικό θερµικό πλήγµα (2 ο ) External thermal shock (second) Εσωτερικό θερµικό πλήγµα (1 ο ) Internal thermal shock (first) Εσωτερικό θερµικό πλήγµα (2 ο ) Internal thermal shock (second) ιείσδυση βροχής Rain penetration Αντοχή σε παγετό Freezing test Εσωτερική πίεση (επανάληψη) Internal pressure (retest) Μηχανικές δοκιµές Mechanical load Αντοχή σε κρούση Impact resistance Τελικός έλεγχος Final inspection εν παρατηρήθηκαν αστοχίες No failures were observed εν παρατηρήθηκαν αστοχίες No failures were observed εν έγινε η δοκιµή Test was not performed εν παρατηρήθηκαν αστοχίες No failures were observed εν παρατηρήθηκαν αστοχίες No failures were observed εν παρατηρήθηκαν αστοχίες No failures were observed εν παρατηρήθηκαν αστοχίες No failures were observed εν παρατηρήθηκαν αστοχίες No failures were observed ιείσδυση 16 gr νερού Water penetration of 16 gr εν έγινε η δοκιµή Test was not performed εν παρατηρήθηκαν αστοχίες No failures were observed εν παρατηρήθηκαν αστοχίες No failures were observed εν παρατηρήθηκαν αστοχίες No failures were observed Βλέπε Παράγραφο Α.17 See paragraph A.17 Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 8 από / from 28

9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 Α.3 ΟΚΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ INTERNAL PRESSURE TEST FOR METALLIC ABSORBERS A.3.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συλλέκτη / Technical Details of Collector A Τύπος Συλλέκτη / Collector Type Συλλέκτης υγρού / Liquid heating Συλλέκτης αέρα / Air heating Με κάλυµµα / Glazed Χωρίς κάλυµµα / Unglazed A Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας που καθορίζει ο Κατασκευαστής:... 1 bar Maximum Collector Operating Pressure Specified by Manufacturer (1 bar=1 5 Pa) A.3.2 Συνθήκες οκιµής / Test Conditions Θερµοκρασία δοκιµής / Test temperature : C Πίεση δοκιµής / Test pressure : bar ιάρκεια δοκιµής / Test duration :...1 min A.3.3 Αποτελέσµατα οκιµής / Test Results εν παρατηρήθηκαν αστοχίες. No failures were observed. Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 9 από / from 28

10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 Α.4. ΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ HIGHTEMPERATURE RESISTANCE TEST Α.4.1 Χρησιµοποιούµενη Μέθοδος για την Θέρµανση του Συλλέκτη Method Used to Heat Collectors οκιµή στο ύπαιθρο / Outdoor testing Α.4.2 Συνθήκες οκιµής για οκιµή στο Ύπαιθρο / Test Conditions for Testing Outdoors Γωνία κλίσης του συλλέκτη / Collector tilt angle (degrees from horizontal)...45 Μέση ένταση ακτινοβολίας κατά τη δοκιµή στο συλλέκτη (ολική)*: W/m 2 Average irradiance during test on collector plane (total)* Μέση ένταση ακτινοβολίας κατά τη δοκιµή στο συλλέκτη (χωρίς ενίσχυση)...12 W/m 2 Average irradiance during test on collector plane (without enhancement) Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος / Average surrounding air temperature :. 2.4 C Μέση ταχύτητα ανέµου κατά τη δοκιµή Average surrounding air speed :...86 m/s Μέση θερµοκρασία απορροφητή / Average absorber temperature : C ιάρκεια δοκιµής / Duration of test :...6min Σηµείωση: Η ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στους συλλέκτες δεν ενισχύθηκε µε κάτοπτρα. Note: Solar irradiance incident on collectors was not enhanced with the use of mirrors. A.4.4 Αποτελέσµατα οκιµής / Test Results Η θερµοκρασία στασιµότητας του απορροφητή στις συνθήκες της δοκιµής µετρήθηκε ίση µε C. εν παρατηρήθηκαν αστοχίες. The standstill temperature of the collector was measured C in the conditions of the test. No failures were observed Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 1 από / from 28

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 Α.5 ΟΚΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ / EXPOSURE TEST 5.1 Συνθήκες οκιµής / Test Conditions Γωνία κλίσης του συλλέκτη / Collector tilt angle :...45 Στους πίνακες Α.2 και Α.3 δίνονται λεπτοµερή στοιχεία των κλιµατολογικών συνθηκών όλων των ηµερών που διήρκεσε η δοκιµή, και συγκεκριµένα υπάρχουν στοιχεία για: Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας, G (W/m 2 ) Ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία, H (MJ/m 2 ) Χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία η ένταση ακτινοβολίας G, η ηµερήσια ακτινοβολία Η και η θερµοκρασία του αέρα t a είναι µεγαλύτερες από τις τιµές που καθορίζονται για την κλάση Α του πίνακα 4 του προτύπου. ( ηλαδή: G>85 W/m 2, H>14 MJ/m 2, t a >1 C) Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος, t a ( C) Βροχόπτωση (mm) In the tables A.2 and A.3 full details are given of the climatic conditions for all days during the test, including: Global irradiance, G (W/m 2 ) Daily global irradiation, H (MJ/m 2 ) Periods when the global irradiance G, the daily global irradiation H and the surrounding air temperature t a have values greater than those specified for class A climate reference conditions of table 4 of the standard. (i.e. : G>85 W/m 2, H>14 MJ/m 2, t a >1 C) Surrounding air temperature, t a ( C) Rain (mm) Σηµείωση: Η ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στους συλλέκτες δεν ενισχύθηκε µε κάτοπτρα. Note: The solar irradiance incident on collectors was not enhanced with the use of mirrors. 5.2 Αποτελέσµατα οκιµής / Test Results Επιθεώρηση έγινε σύµφωνα µε την παράγραφο Α.5.5. Inspection has been conducted according to paragraph A.5.5. εν παρατηρήθηκαν αστοχιες. No failure was observed. Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 11 από / from 28

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.5.3 Kλιµατολογικές συνθήκες όλων των ηµερών που διήρκεσε η δοκιµή Climatic conditions for all days during the test Πίνακας Α.2 / Table A.2 Ηµεροµηνία Date H (MJ/m 2 ) t a ( C) Βροχή Rain (mm) Ηµεροµηνία Date H (MJ/m 2 ) t a ( C) Βροχή Rain (mm) 1/Oct/ /Nov/ /Oct/ /Dec/ /Oct/ /Dec/ /Oct/ /Dec/ /Oct/ /Dec/ /Oct/ /Dec/ /Oct/ /Dec/ /Oct/ /Dec/ /Oct/ /Dec/ /Oct/ /Dec/ /Nov/ /Jan/ /Nov/ /Jan/ /Nov/ /Jan/ /Nov/ /Jan/ /Nov/ /Jan/ Σύνολο: 3 ηµέρες µε Η>14 MJ/m 2 Total : 3 days in which H>14 MJ/m 2 Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 12 από / from 28

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.5.4 Χρονικά διαστήµατα όπου η ένταση της ακτινοβολίας και η θερµοκρασία περιβάλλοντος αέρα έχουν τιµές µεγαλύτερες από αυτές που προδιαγράφονται για την Κλάση Α του Πίνακα 4 του προτύπου. Time periods on which irradiance and surrounding air temperature have values greater than those specified for Class A Climate Reference Conditions of Table 4 of the standard. (G>85 W/m 2, H>14 MJ/m 2, t a >1 C) Πίνακας Α.3 / Table A.3 Ηµεροµηνία Date G (W/m 2 ) t a ( C) Χρονικά διαστήµατα Time periods (min) 1/Oct/ /Oct/ /Oct/ /Oct/ /Oct/ /Oct/ /Oct/ /Oct/ /Oct/ /Oct/ /Nov/ /Nov/ /Nov/ /Nov/ /Nov/ /Nov/ /Dec/ Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 13 από / from 28

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 Πίνακας Α.3 / Table A.3 (συνέχεια / continue) Ηµεροµηνία Date G (W/m 2 ) t a ( C) Χρονικά διαστήµατα Time periods (min) 2/Dec/ /Dec/ /Dec/ /Dec/ /Dec/ /Dec/ /Dec/ /Dec/ /Jan/ /Jan/ /Jan/ /Jan/ /Jan/ Σύνολο / Total : 75 h Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 14 από / from 28

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.5.5 Αποτελέσµατα των Επιθεωρήσεων / Inspection Results Η εκτίµηση κάθε πιθανού προβλήµατος έγινε µε βάση την ακόλουθη κλίµακα : Each potential problem has been evaluated according to the following scale: εν υπάρχει πρόβληµα / No problem 1 Υπάρχει µικρό πρόβληµα / Μinor problem 2 Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα / Severe problem * εν ήταν δυνατός ο χαρακτηρισµός / Inspection to establish the conditions was not possible Μέρος του Συλλέκτη Collector Component a) Πλαίσιο συλλέκτη / δεσίµατα Collector box / fasteners b) Στηρίγµατα / κατασκευή Mountings / structure c) Λάστιχα / στεγανοποιητικά Seals / gaskets d) ιαφανές κάλυµµα / ανακλαστήρες Cover / reflector e) Eπικάλυψη απορροφητή Absorber coating f) Σωληνώσεις απορροφητή Absorber tubes and headers g) Στηρίγµατα απορροφητή Absorber mountings h) Μόνωση Insulation Ατέλεια / Ελάττωµα Potential Problem Ρωγµές / στρέβλωση / διάβρωση Cracking / warping / corrosion ιείσδυση βροχής Rain penetration Αντοχή / ασφάλεια Strength / safety Ρωγµές Cracking / adhesion / elasticity / πρόσφυση / ελαστικότητα Ρωγµές / ραγίσµατα / λυγισµός Cracking / crazing / bucking Ξεφλούδισµα / στρέβλωση / εξαέρωση Delamination / warping / outgassing Ρωγµές / ραγίσµατα / φουσκάλιασµα Cracking / crazing / blistering Παραµόρφωση / διάβρωση / διαρροή Deformation / corrosion / leakage Απώλεια επαφής σωλήναπτερυγίου Loss of bonding Παραµόρφωση / διάβρωση Deformation / corrosion Κατακράτηση νερού / εξαέρωση Water retention / outgassing Υποβάθµιση Degradation Χαρακτηρισµός Evaluation Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 15 από / from 28

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.6 ΟΚΙΜΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΠΡΩΤΗ ΟΚΙΜΗ EXTERNAL THERMAL SHOCK TEST FIRST TEST A.6.1 Συνθήκες οκιµής / Test Conditions H δοκιµή έγινε /Test performed : Με φυσικό ηλιασµό / Outdoors Η δοκιµή συνδιάστηκε µε την δοκιµή έκθεσης / Test combined with exposure test: Ναι / Yes Όχι / No Γωνία κλίσης του συλλέκτη / Collector tilt angle (degrees from horizontal) :...45 Μέση τιµή ακτινοβολίας κατά τη δοκιµή / Average irradiance during test:: W/m 2 Ελάχιστη τιµή ακτινοβολίας κατά τη δοκιµή / Minimum irradiance during test::...18 W/m 2 Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος κατά τη δοκιµή: C Average surrounding air temperature : Ελάχιστη θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος κατά τη δοκιµή: C Minimum surrounding air temperature : Χρονικό διάστηµα ισορροπίας πριν από τη δοκιµή:...6 min Period during which steady state conditions were maintained prior to testing : Ρυθµός παροχής ψεκασµού / Flowrate of water spray :...,83 l/s Θερµοκρασία νερού ψεκασµού / Temperature of water spray : C ιάρκεια ψεκασµού / Duration of water spray :...15min Θερµοκρασία απορροφητή τη χρονική στιγµή πριν αρχίσει ο ψεκασµός:... 13,9 C Absorber temperature immediately prior to water spray : Σηµείωση: Η ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στους συλλέκτες δεν ενισχύθηκε µε κάτοπτρα. Note: The solar irradiance incident on collectors was not enhanced with the use of mirrors. A.6.2 Αποτελέσµατα οκιµής / Test Results εν παρατηρήθηκαν αστοχίες. No failures were observed. Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 16 από / from 28

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.7 ΟΚΙΜΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΕΥΤΕΡΗ ΟΚΙΜΗ EXTERNAL THERMAL SHOCK TEST SECOND TEST A.7.1 Συνθήκες οκιµής / Test Conditions H δοκιµή έγινε /Test performed : Με φυσικό ηλιασµό / Outdoors Η δοκιµή συνδιάστηκε µε την δοκιµή έκθεσης / Test combined with exposure test: Ναι / Yes Όχι / No Γωνία κλίσης του συλλέκτη / Collector tilt angle (degrees from horizontal) :...45 Μέση τιµή ακτινοβολίας κατά τη δοκιµή / Average irradiance during test:: W/m 2 Ελάχιστη τιµή ακτινοβολίας κατά τη δοκιµή / Minimum irradiance during test:: W/m 2 Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος κατά τη δοκιµή: C Average surrounding air temperature : Ελάχιστη θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος κατά τη δοκιµή: C Minimum surrounding air temperature : Χρονικό διάστηµα ισορροπίας πριν από τη δοκιµή:...6 min Period during which steady state conditions were maintained prior to testing : Ρυθµός παροχής ψεκασµού / Flowrate of water spray :...,83 l/s Θερµοκρασία νερού ψεκασµού / Temperature of water spray : C ιάρκεια ψεκασµού / Duration of water spray :...15 min Θερµοκρασία απορροφητή τη χρονική στιγµή πριν αρχίσει ο ψεκασµός: C Absorber temperature immediately prior to water spray : Σηµείωση: Η ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στους συλλέκτες δεν ενισχύθηκε µε κάτοπτρα. Note: The solar irradiance incident on collectors was not enhanced with the use of mirrors. A.7.2 Αποτελέσµατα οκιµής / Test Results εν παρατηρήθηκαν αστοχίες. No failures were observed. Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 17 από / from 28

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.8 ΟΚΙΜΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΠΡΩΤΗ ΟΚΙΜΗ INTERNAL THERMAL SHOCK TEST FIRST TEST A.8.1 Συνθήκες οκιµής / Test Conditions H δοκιµή έγινε /Test performed : Με φυσικό ηλιασµό / Outdoors Γωνία κλίσης του συλλέκτη / Collector tilt angle (degrees from horizontal) :...45 Μέση τιµή ακτινοβολίας κατά τη δοκιµή / Average irradiance during test::...14 W/m 2 Ελάχιστη τιµή ακτινοβολίας κατά τη δοκιµή / Minimum irradiance during test::...99 W/m 2 Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος κατά τη δοκιµή: C Average surrounding air temperature : Ελάχιστη θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος κατά τη δοκιµή: C Minimum surrounding air temperature : Χρονικό διάστηµα ισορροπίας πριν από τη δοκιµή:...6 min Period during which steady state conditions were maintained prior to thermal shock : Ρυθµός παροχής ρευστού µεταφοράς θερµότητας::...,59 l/s Flowrate of heat transfer fluid : Θερµοκρασία ρευστού θερµότητας / Temperature of heat transfer fluid : C ιάρκεια κυκλοφορίας του υγρού µεταφοράς θερµότητας :...5 min Duration of heat transfer fluid flow : Θερµοκρασία απορροφητή αµέσως πριν αρχίσει η κυκλοφορία του ρευστού: ,6 C Absorber temperature immediately prior to heat tranfer fluid flow : Σηµείωση: Η ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στους συλλέκτες δεν ενισχύθηκε µε κάτοπτρα. Note: The solar irradiance incident on collectors was not enhanced with the use of mirrors. A.8.2 Αποτελέσµατα οκιµής / Test Results εν παρατηρήθηκαν αστοχίες. No failures were observed. Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 18 από / from 28

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.9 ΟΚΙΜΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΕΥΤΕΡΗ ΟΚΙΜΗ INTERNAL THERMAL SHOCK TEST SECOND TEST (Μόνο ΕΝ / ΕΝ only) A.9.1 Συνθήκες οκιµής / Test Conditions H δοκιµή έγινε /Test performed : Με φυσικό ηλιασµό / Outdoors Γωνία κλίσης του συλλέκτη / Collector tilt angle (degrees from horizontal) :...45 Μέση τιµή ακτινοβολίας κατά τη δοκιµή / Average irradiance during test:: W/m 2 Ελάχιστη τιµή ακτινοβολίας κατά τη δοκιµή / Minimum irradiance during test:: W/m 2 Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος κατά τη δοκιµή: C Average surrounding air temperature : Ελάχιστη θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος κατά τη δοκιµή: C Minimum surrounding air temperature : Χρονικό διάστηµα ισορροπίας πριν από τη δοκιµή:...6 min Period during which steady state conditions were maintained prior to thermal shock : Ρυθµός παροχής ρευστού µεταφοράς θερµότητας::...,55 l/s Flowrate of heat transfer fluid : Θερµοκρασία ρευστού θερµότητας / Temperature of heat transfer fluid : C ιάρκεια κυκλοφορίας του υγρού µεταφοράς θερµότητας :...5 min Duration of heat transfer fluid flow : Θερµοκρασία απορροφητή αµέσως πριν αρχίσει η κυκλοφορία του ρευστού: C Absorber temperature immediately prior to heat tranfer fluid flow : Σηµείωση: Η ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στους συλλέκτες δεν ενισχύθηκε µε κάτοπτρα. Note: The solar irradiance incident on collectors was not enhanced with the use of mirrors. A.9.2 Αποτελέσµατα οκιµής / Test Results εν παρατηρήθηκαν αστοχίες. No failures were observed. Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 19 από / from 28

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.1 ΟΚΙΜΗ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ / RAIN PENETRATION TEST A.1.1 Συνθήκες οκιµής / Test Conditions A Τοποθέτηση συλλέκτη / Collector mounting : Ο συλλέκτης τοποθετήθηκε σε /Collector mounted on : Σε ελεύθερο πλαίσιο / Open frame Σε οµοίωµα οροφής / Simulated Roof Γωνία κλίσης συλλέκτη / Collector tilt angle (degrees from horizontal) :...3 A Χρησιµοποιούµενη µέθοδος διατήρησης του απορροφητή ζεστού Method used to keep absorber warm Κυκλοφορία ζεστού νερού / Hot water circulation A Ψεκασµός νερού / Water spray Παροχή ψεκασµού / Water spray flowrate :...,6 l/s ιάρκεια ψεκασµού / Duration of water spray:... 4 h A.1.2 Αποτελέσµατα οκιµής / Test Results A Βάρος συλλέκτη / Collector weight Βάρος συλλέκτη πριν από τον ψεκασµό: g + 3 g Collector mass before spraying : Βάρος συλλέκτη µετά τον ψεκασµό: g + 3 g Collector mass after spraying : A Λεπτοµέρειες για τη διείσδυση του νερού µετά τη δοκιµή Details of water penetration after the test Παρατηρήθηκε διείσδυση 16 γραµµαρίων νερού στον συλλέκτη. Water penetration of 16 gr was measured in the collector. Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 2 από / from 28

21 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.11 ΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ / FREEZING TEST Η δοκιµή δεν γίνεται / Not applicable Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 21 από / from 28

22 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.12 ΟΚΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ (EΠΑΝΑΛΗΨΗ) INTERNAL PRESSURE TESTS FOR METALLIC ABSORBERS (RETEST) A.12.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συλλέκτη / Technical Details of Collector A Τύπος Συλλέκτη / Collector Type Συλλέκτης υγρού / Liquid heating Συλλέκτης αέρα / Air heating Με κάλυµµα / Glazed Χωρίς κάλυµµα / Unglazed A Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας που καθορίζει ο Κατασκευαστής:... 1 bar Maximum Collector Operating Pressure Specified by Manufacturer : (1 bar=1 5 Pa) A.12.2 Συνθήκες οκιµής / Test Conditions Θερµοκρασία δοκιµής / Test temperature :... 2 C Πίεση δοκιµής / Test pressure : bar ιάρκεια δοκιµής / Test duration :...1 min A.12.3 Αποτελέσµατα οκιµής / Test Results εν παρατηρήθηκαν αστοχίες. No failures were observed. Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 22 από / from 28

23 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.13 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ / MECHANICAL LOAD TEST ΟΚΙΜΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / POSITIVE PRESSURE TEST OF THE COLLECTOR COVER (Μόνο ΕΝ / ΕΝ only) A.13.1 Χρησιµοποιούµενη µέθοδος άσκησης της πίεσης Method used to apply pressure: Τοποθέτηση νερού στο κάλυµµα του συλλέκτη / Loading with water A.13.2 Συνθήκες οκιµής / Test Conditions Μέγιστη πίεση δοκιµής / Maximum pressure load:... 1 Pa A.13.3 Αποτελέσµατα οκιµής / Test Results εν παρατηρήθηκαν αστοχίες. No failures were observed. Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 23 από / from 28

24 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.14 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ / MECHANICAL LOAD TEST ΟΚΙΜΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / NEGATIVE PRESSURE TEST OF FIXINGS BETWEEN THE COVER AND THE COLLECTOR BOX (Μόνο ΕΝ / ΕΝ only) A.14.1 Χρησιµοποιούµενη µέθοδος άσκησης της πίεσης Method used to apply pressure: Βεντούζες / Suction cups A.14.2 Συνθήκες οκιµής / Test Conditions Μέγιστη πίεση δοκιµής / Maximum pressure load:... 1 Pa A.14.3 Αποτελέσµατα οκιµής / Test Results εν παρατηρήθηκαν αστοχίες. No failures were observed. Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 24 από / from 28

25 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.15 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ / MECHANICAL LOAD TEST ΟΚΙΜΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / NEGATIVE PRESSURE TEST OF COLLECTOR MOUNTINGS (Μόνο ΕΝ / ΕΝ only) Η δοκιµή δεν έγινε / Test was not performed Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 25 από / from 28

26 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.16 ΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ (προαιρετική) IMPACT RESISTANCE TEST (optional) A.16.1 Συνθήκες οκιµής / Test Conditions ιάµετρος σφαίρας / Ball diameter : mm Μάζα σφαίρας / Βall mass : g Η δοκιµή έγινε χρησιµοποιώντας / Test performed using : Κατακόρυφη πτώση / Vertical drops Εκκρεµές / Pendulum A.16.2 ιαδικασία οκιµής / Test Procedure Ύψος πτώσης (m) Drop height (m) Αριθµός πτώσεων No. of drops A.16.3 Αποτελέσµατα οκιµών / Test Results Το κάλυµµα του συλλέκτη δεν έσπασε. The collector cover was not broken. Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 26 από / from 28

27 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR REFERENCE : 342DQ5 EN / ISO 9862 A.17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ FINAL INSPECTION RESULTS Η εκτίµηση κάθε πιθανού προβλήµατος έγινε µε βάση την ακόλουθη κλίµακα : Each potential problem has been evaluated according to the following scale: εν υπάρχει πρόβληµα / No problem 1 Υπάρχει µικρό πρόβληµα / Μinor problem 2 Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα / Severe problem * εν ήταν δυνατός ο χαρακτηρισµός / Inspection to establish the conditions was not possible Μέρος του Συλλέκτη Collector Component a) Πλαίσιο συλλέκτη / δεσίµατα Collector box / fasteners b) Στηρίγµατα / κατασκευή Mountings / structure c) Λάστιχα / στεγανοποιητικά Seals / gaskets d) ιαφανές κάλυµµα / ανακλαστήρες Cover / reflector e) Eπικάλυψη απορροφητή Absorber coating f) Σωληνώσεις απορροφητή Absorber tubes and headers g) Στηρίγµατα απορροφητή Absorber mountings h) Μόνωση Insulation Ατέλεια / Ελάττωµα Potential Problem Ρωγµές / στρέβλωση / διάβρωση Cracking / warping / corrosion ιείσδυση βροχής Rain penetration Αντοχή / ασφάλεια Strength / safety Cracking / adhesion / elasticity Ρωγµές / πρόσφυση / ελαστικότητα Ρωγµές / ραγίσµατα / λυγισµός Cracking / crazing / bucking Ξεφλούδισµα / στρέβλωση / εξαέρωση Delamination / warping / outgassing Ρωγµές / ραγίσµατα / φουσκάλιασµα Cracking / crazing / blistering Παραµόρφωση / διάβρωση / διαρροή Deformation / corrosion / leakage Απώλεια επαφής σωλήναπτερυγίου Loss of bonding Παραµόρφωση / διάβρωση Deformation / corrosion Κατακράτηση νερού / εξαέρωση Water retention / outgassing Υποβάθµιση Degradation Χαρακτηρισµός Evaluation Ε Κ7.12 / 4. Σελίδα / Page 27 από / from 28

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 19 Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Α. Θ. Διαμαντούδης

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1)

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1) Installation, use and maintenance instructions Oδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης GB GR Oil burner Καυστήρες Πετρελαίου One stage operation Μονοβάθμιοι CODE - Κ ΙΚΟΣ MODEL - ΜΟΝΤΕΛΟ TYPE - ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 11 Λοιπές Οικοδοµικές Εργασίες 20 Εφαρµογές Ψυχρών Υλικών (cool materials) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/2 ο Γρ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΣΗ 7 η Π-ΓΕΣ-ΕΤΑ-88 Σεπ 2008 ΚΑ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/6 ο : 2640 01 012-110908 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα