Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»"

Transcript

1 Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου προγράμματος. Περισσότερες λεπτομέρειες και ενδεικτικές προσφορές χρηματοδότησης θα λάβετε αν επισκεφτείτε ένα Κατάστημα της Τράπεζας Eurobank, όπου ο Στεγαστικός Σύμβουλος της Τράπεζας, θα σας αναλύσει τις διαφορετικές δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το «Πράσινο Δάνειο Κατοικίας Εξοικονόμηση Κατ Οίκον». Α. Το Πρόγραμμα 1. Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»; Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» δίνει, υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα (επιδοτούμενο άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο έως και τυχόν επιχορήγηση ποσού), σε ιδιοκτήτες νόμιμων υφιστάμενων κατοικιών, προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά το ακίνητό τους, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες και επιλέξιμες μετατροπές, κατόπιν επιθεώρησης από ειδικό ενεργειακό επιθεωρητή. Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων στην εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 796 εκ. ευρώ και με βάση τις εκτιμήσεις της πολιτείας προβλέπεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά περίπου κατοικίες σε όλη τη χώρα, με την ευρύτερη δυνητική αγορά να ανέρχεται σε ~1,5 εκατ. σπίτια. 2. Πότε ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος και μέχρι πότε θα διαρκέσει; Η υποβολή των αιτήσεων σε συνεργαζόμενη τράπεζα γίνεται από *01/02/2011 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος ανά περιφέρεια. Θα υπάρχουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικές ανακοινώσεις για το πλήθος των αιτήσεων και του προϋπολογισμού αυτών ανά Περιφέρεια. 3. Που θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν ερωτήματα/διευκρινήσεις επί του προγράμματος; Έχει δημιουργηθεί για τη διευκόλυνση των πολιτών γραφείο αρωγής (help desk) στο τηλέφωνο : (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 14:00) και σχετική ιστοσελίδα ( με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Επίσης οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στην Τράπεζά μας που έχει επιλεγεί από την Πολιτεία να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. 4. Που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν την ΚΥΑ προκήρυξης του προγράμματος, τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, την αίτηση υπαγωγής και όλα τα σχετικά έντυπα; Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα ανωτέρω έγγραφα του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος ( 5. Πως χρηματοδοτείται το πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από : 1

2 την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που προκρίθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 396 εκ., ενώ η συμμετοχή των Τραπεζών σε 400 εκ (συνολικός προϋπολογισμός 796 εκ ). Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει συσταθεί βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης το Ταμείο «Εξοικονομώ Κατ Οίκον», διαχειριστής του οποίου είναι το Ε.Τ.Ε.Α.Ν ΑΕ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης). 6. Ποιες Τράπεζες προκρίθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα; Οι Τράπεζες που προκρίθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι : Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, και Τράπεζα Πειραιώς. 7. Ποιες περιφέρειες της Ελλάδας καλύπτονται από το πρόγραμμα; Το πρόγραμμα καλύπτει όλη την επικράτεια (και τις 13 περιφέρειες της χώρας). Β. Κριτήρια & Προϋποθέσεις 8. Ποιες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτει ο ενδιαφερόμενος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα; Να είναι φυσικό πρόσωπο. Να έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία που έχει αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Το ατομικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του να μην υπερβαίνει τα ή (εάν είναι έγγαμος) το οικογενειακό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα να μην υπερβαίνει τα Να μην έχει υποβάλλει άλλη αίτηση για το ίδιο ακίνητο. 9. Ποιες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτει το ακίνητο για να θεωρηθεί επιλέξιμο για το πρόγραμμα; Να είναι νόμιμο (να διαθέτει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο), ανεξαρτήτως ημερομηνίας κατασκευής. Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των /τ.μ., όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις Το ακίνητο μπορεί να είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας ή πολυκατοικία ως ενιαίο κτήριο. Χρησιμοποιείται ως κατοικία (είναι αποδεκτή και η εξοχική ή οποιαδήποτε άλλη δευτερεύουσα κατοικία), ενώ δίνεται η δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες αρκεί να έχουν χρησιμοποιηθεί ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα 3 τελευταία χρόνια). Κατόπιν της 1 ης Ενεργειακής Επιθεώρησης έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης δεν υπερβαίνει τα Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο. Γ. Παρεμβάσεις & Ενεργειακή Επιθεώρηση 10. Τι είναι οι «επιλέξιμες παρεμβάσεις»; Ποιες είναι αυτές; Επιλέξιμες παρεμβάσεις : Οι εργασίες που θα γίνουν στο ακίνητο προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος, που δεν είναι άλλος από την αναβάθμιση της κατοικίας σε ανώτερη ενεργειακή κατηγορία και η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας για τον ενδιαφερόμενο. 2

3 Οι παρεμβάσεις που θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει στο ακίνητο του προκύπτουν από τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την 1 η Ενεργειακή Επιθεώρηση (βλ. ερώτηση 15), και ενδεικτικά περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επιλογές : Οι παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και θα αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Λόγω της απαίτησης του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά). 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισμοί). 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες: Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ). Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης. Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ). Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα/ λέβητα πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσματα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκμηριώνεται επαρκώς, από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, η ανάγκη για την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χημικού καθαρισμού (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές). Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται τυχόν: Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών) κ.λπ. Το κόστος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον Ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου». 11. Πρέπει να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις; Μετά την ενεργειακή επιθεώρηση ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέξει σε συνεργασία με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή όποιες και όσες παρεμβάσεις έχουν προταθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή και είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα και παράλληλα οδηγούν στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας του 3

4 κατά μία τουλάχιστον κατηγορία και πληρούν τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων). Σημαντικό στοιχείο βέβαια, για την επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα, θα είναι ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει τις παρεμβάσεις εκείνες που θα του φέρουν την μεγαλύτερη εξοικονόμηση με το λιγότερο δυνατό κόστος. 12. Ποια η σκοπιμότητα επιδότησης των συγκριμένων τεχνολογιών και μέτρων; Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως στη θερμομόνωση του κτηρίου και το σύστημα θέρμανσης έχουν επιλεγεί ως οι πλέον ωφέλιμες για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Αποτελούν τις πρώτες και πλέον αποδοτικές επιλογές στην κλίμακα αξιολόγησης των τεχνολογιών εξοικονόμησης στον κτηριακό τομέα χωρίς ασφαλώς να υποβαθμίζεται και η σχετική σημασία των άλλων τεχνολογιών που δεν επιδοτούνται. 13. Πώς θα γνωρίζει ο πολίτης τις παρεμβάσεις που θα τον οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας; Η πρόταση παρεμβάσεων του ενεργειακού επιθεωρητή θα είναι αρκετά αναλυτική και θα προσδιορίζει την εξοικονομούμενη ενέργεια καθώς και το ενδεικτικό κόστος αυτής. Το τελικό κόστος θα προκύψει από τις προσφορές που θα αναζητήσει ο πολίτης από την αγορά. 14. Από ποια ημερομηνία μπορούν να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες; Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία έκδοσης του απαιτούμενου πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης από τον ενεργειακό επιθεωρητή. Οι εν λόγω δαπάνες γίνονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και θα είναι επιλέξιμες εφόσον το αίτημά του υπαχθεί στο πρόγραμμα. 15. Η τοποθέτηση ενός ενεργειακού τζακιού «τζάκι λέβητα» ή η ενεργειακή σόμπα με ξύλα μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη; Στο κεφάλαιο 3 προβλέπεται ως παρέμβαση: Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες: - Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.) με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και του δικτύου διανομής. Εξαιρούνται οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ.). - Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης. - Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ). Εφόσον ο ενεργειακός επιθεωρητής αποφανθεί ότι η θέρμανση της κατοικίας θα καλύπτεται από σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, που λειτουργεί με καύση στερεής βιομάζας ξύλα), οι σχετικές παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες. 16. Η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας ή λέβητα ιόντων είναι επιλέξιμη δαπάνη; Το πρόγραμμα επιδοτεί την αντλία θερμότητας για θέρμανση/ψύξη εφόσον αυτή λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε. (δηλαδή όταν ο Seasonal Performance Factor (SPF) είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 3,3). Στην περίπτωση αυτή, η παρέμβαση κατατάσσεται στην κατηγορία 3Δ με ανώτατο όριο Ο λέβητας ιόντων δεν είναι επιλέξιμος διότι χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια. 4

5 17. Το σπίτι που κατοικώ είναι κατασκευασμένο με πέτρα και έχει πρόβλημα υγρασίας και δεν θέλω να τοποθετήσω κουφώματα αλουμινίου λόγο του ότι το πρόβλημα γίνεται εντονότερο. Μπορώ να τοποθετήσω ξύλινα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες σε αυτήν την περίπτωση? Το πρόγραμμα δεν προδιαγράφει υλικά και τεχνολογίες. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 3 οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Συγκεκριμένα η παρέμβαση «Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης» αφορά κατά βάση αλλά όχι αποκλειστικά θερμό - διακοπτόμενα κουφώματα με διπλά τζάμια (κουφώματα αλουμινίου, ξύλου, συνθετικά pvc κλπ). Γενικά, οι προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλονται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτουν, και για αυτό είναι υπεύθυνος ο ενεργειακός επιθεωρητής, τις ακόλουθες απαιτήσεις: α. να οδηγούν, βάσει της υπολογιζόμενης εξοικονομούμενης ενέργειας, στην αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία και β. τα δομικά στοιχεία και οι επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπου γίνονται οι παρεμβάσεις, να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ σε συμφωνία και με τα οριζόμενα στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟ ΤΕΕ). Εξαιρείται η απαίτηση για το μέγιστο επιτρεπόμενο μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας(um). Επιπλέον τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 18. Οι τέντες είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα; Όπως και η τοποθέτηση σταθερών σκιάστρων και εξωφύλλων (πατζούρια, ρολά), έτσι και η τοποθέτηση μη σταθερών σκιάστρων (π.χ.τέντες) εμπίπτει στις επιλέξιμες παρεμβάσεις και συγκεκριμένα υπάγεται στην κατηγορία 1.Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό έως ανά ιδιοκτησία. 19. Είναι επιλέξιμη η θερμομόνωση-υγρομόνωση σε δώμα (ταράτσα) από το Πρόγραμμα όταν η αίτηση υποβάλλεται ως «μεμονωμένο διαμέρισμα»; Ναι, εφόσον συναινέσουν οι συνιδιοκτήτες. Τεχνικά ορθή λύση είναι η μόνωση όλης της επιφάνειας του δώματος (ταράτσας) ή της πυλωτής όμως, βάσει των όρων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ ), επιλέξιμες δαπάνες στο πρόγραμμα είναι μόνο αυτές που αντιστοιχούν σε παρεμβάσεις που αφορούν στην ιδιοκτησία σας. Εν προκειμένω μπορούν να ενταχθούν μόνο τα m2 που αφορούν στο επιλέξιμο «μεμονωμένο» διαμέρισμα. 20. Τι ισχύει για την περίπτωση εγκατάστασης φυσικού αερίου σε πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα αναφορικά με την συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας; Ειδικά για την περίπτωση τοποθέτησης λέβητα φυσικού αερίου όπως αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987, ΦΕΚ Α , η οποία έχει προστεθεί με την παρ.4 άρθρ.29 Ν.3175/2003,ΦΕΚ Α 207 και συμπληρωθεί με την παρ.4 του άρθρου 13 του Ν.3661/2008,ΦΕΚ Α 89/ : οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών, σχετικά με την αλλαγή καυσίμου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με υγρά καύσιμα και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού αριθμού και μίας πλέον των ψήφων των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής. Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνεται κάθε άλλη σχετική απόφαση για την υλοποίηση και ρύθμιση των παραπάνω αποφάσεων, όπως ενδεικτικά για την τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θέρμανσης, για την αλλαγή εξοπλισμού, για επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου, την όδευση σωληνώσεων και αγωγών, την τοποθέτηση καπναγωγών και καπνοδόχων και εν γένει για κάθε απαραίτητη μεταρρύθμιση, μεταβολή ή επέμβαση στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2364/ 1995 (ΦΕΚ 252 Α). Με την ίδια ως άνω πλειοψηφία δύναται να λαμβάνεται απόφαση για τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με χρήση υγρών καυσίμων και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, όσων κυρίων μεμονωμένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής." 5

6 Η απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών δεν είναι αναγκαία, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής, στην περίπτωση που η τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου διενεργείται από κύριες μεμονωμένες ιδιοκτησίες σε υφιστάμενες οικοδομές, οι οποίες δεν έχουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης 21. Υπάρχουν προδιαγραφές για τα υλικά και έχει υπολογιστεί το ύψος των δαπανών; Προδιαγραφές : Οι ανώτατες τιμές μονάδας ανά εξειδικευμένη παρέμβαση είναι διαθέσιμες στον Οδηγό του προγράμματος. Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Επισημαίνεται ότι επιτυγχάνεται αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας όταν τα δομικά στοιχεία και οι επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν, μετά τις παρεμβάσεις, τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ σε συμφωνία και με τα οριζόμενα στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟ ΤΕΕ). Ο ενεργειακός επιθεωρητής θέτει τις απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά των υλικών και συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 22. Τι συμπεριλαμβάνει το ανώτατο επιδοτούμενο ύψος δαπανών; Στο ανώτατο επιδοτούμενο ύψος δαπανών ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται τυχόν: Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών) κ.λπ. Το κόστος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον Ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου». Επίσης περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. 23. Τι θα γίνει σε περίπτωση που η προσφορά που θα φέρει ο πελάτης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης που αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος; Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα προσαρμοστεί στα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος και ο Ωφελούμενος θα πρέπει να καταβάλλει το επιπλέον κόστος. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 24. Τι είναι η Ενεργειακή Επιθεώρηση; Γιατί αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα; Η Ενεργειακή Επιθεώρηση (όπως περιγράφεται στο Π.Δ. 100/ (ΦΕΚ Α 177), άρθρο 2) είναι η αυτοψία που πραγματοποιείται από πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή μηχανικό, στο ακίνητο, ο οποίος ελέγχει και εκτιμά την πραγματική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου, των παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς και τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας του ακινήτου, με την υπόδειξη προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης του. Το αποτέλεσμα της Ενεργειακής Επιθεώρησης αποτυπώνεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κτηρίου στο οποίο αναγράφεται και η ενεργειακή του κατηγορία (Α έως Ζ). Για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα απαραίτητη προϋπόθεση είναι, αφενός η διεξαγωγή μίας 1 ης Ενεργειακής Επιθεώρησης προκειμένου να διερευνηθεί εάν το ακίνητο ανήκει σε ενεργειακή κατηγορία ίση η χαμηλότερη της Δ, καθώς και να προταθούν από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος. Εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ακίνητο είναι απαραίτητο να διενεργηθεί 2 η Ενεργειακή Επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν οι παρεμβάσεις στο ακίνητο έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και το ακίνητο έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά. 6

7 25. Οποιοσδήποτε μηχανικός μπορεί να είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής; Που μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει κάποιον Ενεργειακό Επιθεωρητή; Όχι, δεν είναι οποιοσδήποτε μηχανικός Ενεργειακός Επιθεωρητής. Ενεργειακός Επιθεωρητής κτηρίου είναι το φυσικό πρόσωπο που διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτήρια και έχει αποκτήσει σχετική προς τούτο άδεια, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 100/ (ΦΕΚ Α 177). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει Ενεργειακό Επιθεωρητή με έναν από τους παρακάτω τρόπους : Εφόσον συνεργαστεί με την Τράπεζα μας, η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στον πελάτη, η εύρεση Ενεργειακού Επιθεωρητή συμπεριλαμβάνεται σε αυτό. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί ανεξάρτητο Ενεργειακό Επιθεωρητή θα μπορεί να ανατρέξει στη Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ που μπορεί να το αναζητήσει στο site του Υπουργείου ( 26. Μπορεί ο ίδιος ενεργειακός επιθεωρητής να κάνει την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και έπειτα και την δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση; Η πρώτη και η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο ενεργειακό επιθεωρητή. Το πρόγραμμα δεν ορίζει επιπλέον περιορισμούς σχετικά με την επιλογή του Ενεργειακού Επιθεωρητή πέραν από τους περιορισμούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 100/ (ΦΕΚ Α 177), όπου ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο. 27. Υπάρχει ασυμβατότητα του ενεργειακού επιθεωρητή που κάνει την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και του αναδόχου/ προμηθευτή; Όχι δεν υπάρχει. Βάσει των περιορισμών της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 100/ (ΦΕΚ Α 177), όπου ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο, υπάρχει ασυμβίβαστο στην περίπτωση που ο προμηθευτής/ ανάδοχος πραγματοποιήσει την 2η ενεργειακή επιθεώρηση. 28. Πόσο κοστίζει η Ενεργειακή Επιθεώρηση; Δεν παρέχεται δωρεάν από το Πρόγραμμα; Βάσει του Π.Δ. 100/ (ΦΕΚ Α 177) η ελάχιστη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για ακίνητα με χρήση κατοικίας υπολογίζεται με 1-2 ανά τ.μ. επιφάνειας του ακινήτου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200 (πλέον ΦΠΑ 23%). Επιπλέον, το κόστος επιθεωρήσεων λέβητα και εγκαταστάσεων θέρμανσης κυμαίνεται από 150 έως 300 (πλέον ΦΠΑ 23%), ενώ το κόστος επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων κλιματισμού κυμαίνεται από 300 έως 500 (πλέον ΦΠΑ 23%). O ενδιαφερόμενος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβάλει την αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, να ζητήσει τη σχετική απόδειξη και εφόσον εγκριθεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα τα χρήματα των επιθεωρήσεων θα του επιστραφούν στο λογαριασμό του κατά την εκταμίευση του δανείου (στην τελευταία καταβολή πιστώνονται στο λογαριασμό του πελάτη). Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης βαραίνει τον ενδιαφερόμενο και τα χρήματα που κατέβαλε δεν του επιστρέφονται. Συμπερασματικά λοιπόν, το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που καθορίζονται σε αυτή. 29. Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό; Όχι, το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι επιπλέον των , και επιδοτείται στο 100%, για τους ωφελούμενους όλων των κατηγοριών (Α1, Α2 και Β), εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα. 30. Σε περίπτωση που μια πρόταση τελικά δεν ενταχθεί στο πρόγραμμα ποιος επιβαρύνεται το κόστος της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης; 7

8 Το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης θα είναι επιλέξιμο μόνο εφόσον η πρόταση ενταχθεί τελικά στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, το ενεργειακό πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο κατά την πώληση ή ενοικίαση μιας κατοικίας, επομένως δεν αποτελεί έξοδο χωρίς αντίκρισμα. 31. Πώς θα γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος ότι πιθανόν ανήκει στην Ενεργειακή Κατηγορία Δ και μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα; Οι κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί πριν το 1990 και χωρίς θερμομόνωση, είναι οι πλέον ενεργοβόρες και εφόσον δεν έχουν προβεί σε ριζική ανακαίνιση, θα βρίσκονται με μεγάλη πιθανότητα σε κατηγορία μικρότερη ή το πολύ ίση της Δ. Σε κάθε περίπτωση η ενεργειακή κατηγορία θα προκύψει από την ενεργειακή επιθεώρηση και θα καταγράφεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακή Απόδοσης (ΠΕΑ) που θα εκδοθεί από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή. 32. Τι είναι το κτήριο αναφοράς; Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ «Κτήριο αναφοράς» είναι το κτήριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτήριο. Το κτήριο αναφοράς πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του, όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που αφορούν τη θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό των εσωτερικών χώρων, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και το φωτισμό. Ουσιαστικά το «Κτήριο αναφοράς» είναι ένα «πρότυπο» κτήριο «όμοιο» σε ότι αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τη θέση, τον προσανατολισμό, τη χρήση και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτήριο με καθορισμένα όμως τεχνικά χαρακτηριστικά. Η κατανάλωση του κτηρίου αναφοράς καταγράφεται στο ΠΕΑ και η ενεργειακή κατηγορία του είναι Β ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 33. Τι είναι ο σύμβουλος έργου και ποιος ο ρόλος του στο Πρόγραμμα; Από το Μάρτιο του 2012, οι πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» μπορούν προαιρετικά να προσλάβουν έναν σύμβουλο έργου, ο οποίος θα διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο, παρέχοντας του: συμβουλευτική υπηρεσία σχετικά με το Πρόγραμμα, τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, κλπ. διεκπεραιωτική υπηρεσία, καθώς θα αναλάβει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που ορίζονται από το Πρόγραμμα (δηλ. να συντάξει τον πλήρη φάκελο της αίτησης για την απόφαση υπαγωγής, να επιβλέψει την ολοκλήρωση του έργου να συγκεντρώσει τα σωστά παραστατικά από τους ανάδοχους του έργου, να ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα τους και τη διαφορά μεταξύ αρχικού και τελικού προϋπολογισμού, μέχρι και την Τελική Εκταμίευση) Σύμβουλος έργου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε (εκτός του ωφελούμενου) ο οποίος δύναται να εκδώσει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και να γνωρίζει σε βάθος το Πρόγραμμα και τη διαδικασία του (πρακτικά μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκ ΑΠΥ). Η αμοιβή του συμβούλου έργου καλύπτεται από το Πρόγραμμα, και ανέρχεται σε 250 πλέον ΦΠΑ (ή έως 800 πλέον ΦΠΑ, εάν το αίτημα αφορά πολυκατοικία). Καταβολή αμοιβής συμβούλου έργου : Ο σύμβουλος έργου εκδίδει παραστατικό επί πιστώσει και λαμβάνει τα χρήματα κατά την τελική εκταμίευση του δανείου, σε λογαριασμό που διατηρεί (ή έχει ανοίξει για το σκοπό αυτό) στην Τράπεζα - δηλ. ο σύμβουλος έργου λαμβάνει την αμοιβή του όπως οι λοιποί προμηθευτές / εργολάβοι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Δ. Ακίνητα : Προϋποθέσεις & Επιλεξιμότητα 34. Σε περίπτωση που η κατοικία έχει κτιστεί μεταπολεμικά, δεν έχει οικοδομική άδεια ούτε και έχει δηλωθεί στη βάση του νόμου " ΤΡΙΤΣΗ" αλλά δηλώνεται κανονικά στη φορολογική δήλωση είναι επιλέξιμη; Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν για την παραπάνω κατοικία. Η Δήλωση της κατοικίας στη φορολογική δήλωση δεν συνεπάγεται ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα. Πρέπει να προσκομισθεί οικοδομική άδεια ή αντίστοιχο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο (π.χ. εξαίρεση από 8

9 κατεδάφιση) ότι το κτήριο υφίσταται πλέον νόμιμα στη βάση και των οδηγιών που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στις Περιπτώσεις όπου αποκτήθηκε πρόσφατα ένα ακίνητο (π.χ. δωρεά, αγορά κ.λ.π.) και αποτελεί την πρώτη / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία του δικαιούχου, αλλά δεν έχει δηλωθεί στο Ε1, θα μπορούσε να προσκομισθεί ο σχετικός τίτλος ιδιοκτησίας και να το ελέγξει η Τράπεζα; Στην περίπτωση που το ακίνητο αποκτήθηκε πρόσφατα, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (Παράρτημα IV-Δ) που αναγράφει «Απέκτησα το δικαίωμα πλήρους κυριότητας / ψιλής κυριότητας / επικαρπίας) του ακινήτου μετά την πλέον πρόσφατη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Χρησιμοποιείται/ ενοικιάζεται το ακίνητο ως κύρια κατοικία / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία». Παράλληλα προσκομίζεται ο εν λόγω τίτλος ιδιοκτησίας καθώς και το πιστοποιητικό μετεγγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. 36. Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα διαμέρισμα που στο Ε2 έχει δηλωθεί ως «κενό»; Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Κένο διαμέρισμα είναι αποδεκτό από το Πρόγραμμα εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί ως κατοικία τα τελευταία 3 έτη και αποδεικνύεται με απλή προσκόμιση ενοικιαστηρίου συμβολαίου (αντίγραφο). 37. Γιατί δεν μπορεί να επιδοτηθεί ιδιώτης που νοικιάζει την κατοικία του σε επαγγελματία (χρησιμοποιείται ως ιατρείο, γραφείο, κλπ) ενώ μπορεί σε λίγους μήνες να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία; Σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδοτούνται κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Η προϋπόθεση πρέπει να ικανοποιείται βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματα 2009). Μόνο στην περίπτωση που το ακίνητο αποκτήθηκε πρόσφατα, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (Παράρτημα IV-Δ) που αναγράφει «Απέκτησα το δικαίωμα πλήρους κυριότητας / ψιλής κυριότητας / επικαρπίας) του ακινήτου κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ και ημερομηνίας ισχύος του Οδηγού. Χρησιμοποιώ/ ενοικιάζω το ακίνητο ως κατοικία». 38. Διαμέρισμα το οποίο ενοικιάζεται σε τρίτο και χρησιμοποιείται ως κατοικία μπορεί να επιδοτηθεί; Ναι, μπορεί να επιδοτηθεί εφόσον χρησιμοποιείται από τον ενοικιαστή ως κατοικία. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του ενοικιαστή (Έντυπο Παραρτήματος VI) που να αναφέρει ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία και ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί. 39. Στην περίπτωση όπου ένα ακίνητο ήταν ενοικιασμένο κατά το 2010 ως κατοικία και το 2011 παραχωρήθηκε σε συγγενικό πρόσωπο, είναι επιλέξιμο για το πρόγραμμα; Εάν ναι, τι δικαιολογητικά απαιτούνται; Για να ενταχθεί το ανωτέρω ακίνητο πρέπει να προσκομιστεί το Ε2 του οικ. έτους 2011 όπου φαίνεται ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κατοικία, Υ.Δ. του αιτούντα ότι παραχωρεί στο συγγενικό πρόσωπο το ακίνητο για χρήση ως κατοικία καθώς και Υ.Δ. του συγγενικού προσώπου ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία. 40. Τι είναι η τιμή ζώνης; Η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή και αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας, καινούργιας κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α' όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο και με Συντελεστή Εμπορικότητας ίσο με τη μονάδα. Η τιμή ζώνης είναι καταγεγραμμένη στο έντυπο του ΕΤΑΚ. 41. Γιατί έχει τεθεί ο περιορισμός της τιμής ζώνης; Η τιμή ζώνης και το εισόδημα αποτελούν τα κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος, που είναι απαίτηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου Στόχος μας είναι το πρόγραμμα να λειτουργήσει ως μοχλός λήψης απόφασης για επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης από τους πολίτες με τα χαμηλότερα εισοδήματα, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική συνοχή. 9

10 42. Πώς θα πιστοποιείται η επιλεξιμότητα βάσει της τιμής ζώνης; Οι τιμές ζώνης είναι διαθέσιμες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας. Ο πολίτης θα προσκομίζει σχετικό δικαιολογητικό (ΕΤΑΚ), ή λογαριασμό της ΔΕΗ ή άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (για έλεγχο από την τράπεζα). 43. Όταν δεν έχουμε δικαιολογητικό για τιμή ζώνης από εφορία τι άλλο μπορούμε να ζητήσουμε; Εφόσον ο πολίτης προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διαθέτει δικαιολογητικό από ΔΟΥ (ΕΤΑΚ, βεβαίωση), μπορεί να προσκομίσει λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα για την τελική καταχώρηση της τιμής ζώνης διενεργεί έλεγχο βάσει της λίστας με τις τιμές ζώνης του Υπουργείου Οικονομικών. 44. Όταν υπάρχει οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση είναι η κατοικία επιλέξιμη; Ναι. Στην περίπτωση εξαίρεσης από κατεδάφιση βάσει των Ν.410/1968, Ν.720/1977 και Ν.1337/1983, προσκομίζεται σχετικό έγγραφο από την αρμόδια πολεοδομία από το οποίο να προκύπτει η εν λόγω εξαίρεση. 45. Το σπίτι μου είναι πριν το 1955 και δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, είναι η κατοικία επιλέξιμη; Αν ναι τι νομιμοποιητικό έγγραφο πρέπει να προσκομιστεί; Στην περίπτωση ανέγερσης πριν την ισχύ του βασιλικού διατάγματος της , προσκομίζεται: α. μεταγενέστερη πολεοδομική άδεια/έγκριση για την εκτέλεση εργασιών στο κτήριο από την οποία να προκύπτει η αρχική ημερομηνία κατασκευής της κατοικίας, ή β. αποδεικτικό έγγραφο ότι το κτήριο προϋφίσταται του 1955, όπως συμβόλαιο ή τίτλοι ιδιοκτησίας όπου γίνεται αναφορά στο εν λόγω κτήριο με ημερομηνία προ της Ελλείψει σχετικών εγγράφων προσκομίζεται βεβαίωση η οποία υπογράφεται από τον αιτούντα και 2 μάρτυρες, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι το κτήριο ή τμήμα αυτού προϋφίσταται της Τι συμβαίνει σε περιπτώσεις προσφυγικών ή εργατικών κατοικιών; Για κτήριο ή τμήμα αυτού που βάσει ειδικών διατάξεων έχει ανεγερθεί χωρίς την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία (π.χ. κτήριο που κατασκευάστηκε από την Πρόνοια) θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία (π.χ. Τμήμα Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας στο οποίο τηρούνται σήμερα τα στοιχεία). 47. Τι γίνεται σε περίπτωση που τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται δεν είναι άμεσα διαθέσιμα ή σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει χαθεί; Για τις περιπτώσεις κτηρίων που είναι νομίμως υφιστάμενα, εάν τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, καθώς και στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει χαθεί, στη φάση της υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα προσκομίζεται Υ.Δ. του αιτούντος, όπου δηλώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία για έκδοση αντιγράφου των ως άνω αναφερόμενων εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να προσκομιστούν πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση βεβαιωμένης, από την αρμόδια υπηρεσία, απώλειας οικοδομικής άδειας ή/ και αρχείων βάσει των οποίων μπορούν να εκδοθούν νομιμοποιητικά έγγραφα, προσκομίζεται άλλο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. συμβόλαιο, παραχωρητήριο, φωτοαντίγραφο άδειας συνοδευόμενο από Υ.Δ. για τη γνησιότητά του, κλπ) από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός της άδειας ή τα στοιχεία κατασκευής του κτηρίου/ τμήματος αυτού. 48. Τι γίνεται σε περίπτωση που τα m2 που αναγράφονται στο ΠΕΑ είναι διαφορετικά από τα m2 που αναγράφονται στην οικοδομική άδεια; Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της συνολικής επιφάνειας που δηλώνεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και της επιφάνειας που εμφανίζεται στην οικοδομική άδεια /νομιμοποιητικό έγγραφο του κτηρίου (ή τμήματος αυτού), η αίτηση στο Πρόγραμμα θα πρέπει να καταχωρείται, σε κάθε περίπτωση, βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στο ΠΕΑ, δεδομένου ότι, τόσο το εν λόγω πρόγραμμα, όσο και το πρόσφατο σχετικό θεσμικό πλαίσιο στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου 10

11 κτηριακού αποθέματος, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά από αποτύπωση των πραγματικών χαρακτηριστικών του κτηρίου ή τμήματος αυτού. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 49. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ένα μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας; Ναι. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί το μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας ως επιλέξιμη κατοικία και να μπορεί να υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη του, είναι: συναίνεση : ο ιδιοκτήτης να έχει εξασφαλίσει, όπου απαιτείται, τη συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Επιπλέον, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις, σχετικά με τη θέρμανση, να αφορούν εγκατάσταση συστήματος / συσκευής θέρμανσης αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαμερίσματος. 50. Ο πολίτης μπορεί να κάνει αίτηση Υπαγωγής για μια μονοκατοικία ή ένα μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας και παράλληλα αιτήσεις Υπαγωγής για διαμερίσματα (περισσότερα από ένα) που έχει στην ιδιοκτησία του σε μία ή περισσότερες πολυκατοικίες χωρίς κανένα περιορισμό στον αριθμό των διαμερισμάτων και τον αριθμό των πολυκατοικιών, εφόσον αποτελούν αιτήσεις «Πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου»; Ναι. Επιτρέπεται μία μονοκατοικία ή ένα μεμονωμένο διαμέρισμα και όσα διαμερίσματα επιθυμεί ο πολίτης που εντάσσονται σε μία ή περισσότερες πολυκατοικίες ως σύνολο κτηρίου. 51. Πως μπορεί να ενταχθεί μία πολυκατοικία ως ενιαίο σύνολο; Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο κτηρίου, επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα: Τουλάχιστον το 50% των διαμερισμάτων να χρησιμοποιείται ως κατοικία (βλ. Σχήμα 1). Δεν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου). Υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο στην οποία περιλαμβάνονται οι επιμέρους αιτήσεις του συνόλου των ιδιοκτητών. Υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που αφορά στο σύνολο του κτηρίου. 52. Υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις για να αιτηθεί μια πολυκατοικία στο σύνολό της ένταξη στο πρόγραμμα; Για την ένταξη της πολυκατοικίας στο πρόγραμμα αρκεί μόνο το 50% των διαμερισμάτων να χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Σε αυτήν την περίπτωση είναι επιλέξιμοι και οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται ως εξοχική ή άλλη δευτερεύουσα κατοικία. Επιπλέον κίνητρο για την πολυκατοικία : Εάν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας Α (Α1 και Α2) τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία Β εντάσσονται στην κατηγορία Α2, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Β, εντάσσονται στην κατηγορία Β. Εάν δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας Α από το 50% των ιδιοκτητών, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα (έχουν υψηλότερα εισοδήματα της Β κατηγορίας) συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι από ενεργειακής πλευράς τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα όταν οι παρεμβάσεις αφορούν στο σύνολο της πολυκατοικίας. Σημειώνεται πως είναι πολύ σημαντικό να έχουν συμφωνήσει πριν την υποβολή της αίτησης όλοι οι ιδιοκτήτες στο πλαίσιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας και να έχουν δεσμευτεί για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ή τη συμμετοχή τους με ίδια κεφάλαια εάν δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα (περίπτωση που δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας Α (Α1 και Α2) από το 50% των ιδιοκτητών και τα εισοδήματά τους είναι υψηλότερα του ορίου της Β κατηγορίας). Εάν έστω και ένας ιδιοκτήτης υπαναχωρήσει από το πρόγραμμα ή αρνηθεί να συμμετέχει με ίδια κεφάλαιο απορρίπτεται αυτομάτως το αίτημα της πολυκατοικίας ως σύνολο. 11

12 Δ Γ Β Α ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΟ: 50% < ανήκουν στην Α Κατηγορία Οροφοδιαμέρισμα Α : Ο ιδιοκτήτης έχει ατομικό εισόδημα (Α1 Κατηγορία) Οροφοδιαμέρισμα Β : Οι ιδιοκτήτες (ανδρόγυνο) έχουν οικογενειακό εισόδημα (Β Κατηγορία) Οροφοδιαμέρισμα Γ : Οι ιδιοκτήτες (ανδρόγυνο) έχουν οικογενειακό εισόδημα (Α2 Κατηγορία) Οροφοδιαμέρισμα Δ : Ο ιδιοκτήτης έχει ατομικό εισόδημα (εκτός ορίων προγράμματος) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Αναβαθμίζονται οι ιδιοκτήτες κατά 1 κατηγορία Οι 2 στους 4 ιδιοκτήτες (50%) καλύπτουν το εισοδηματικό κριτήριο της Α1 ή Α2 Κατηγορίας και για τον λόγο αυτό οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες «ανεβαίνουν» κατά μία κατηγορία : Οι ιδιοκτήτες του οροφοδιαμερίσματος Β θα χρηματοδοτηθούν σαν να είναι Α2 Κατηγορία (ενώ ανήκουν στη Β Κατηγορία) Ο ιδιοκτήτης του οροφοδιαμερίσματος Δ θα χρηματοδοτηθεί σαν να είναι Β Κατηγορία (ενώ είναι εκτός ορίων προγράμματος). Σχήμα 2 Παράδειγμα πολυκατοικίας που οι ιδιοκτήτες καλύπτουν το εισοδηματικό κριτήριο. Δ Δ Γ Β Α ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΟ: 50% < ΔΕΝ ανήκουν στην Α Κατηγορία Οροφοδιαμέρισμα Α : Ο ιδιοκτήτης έχει ατομικό εισόδημα (Α2 Κατηγορία) Οροφοδιαμέρισμα Β : Οι ιδιοκτήτες (ανδρόγυνο) έχουν οικογενειακό εισόδημα (Β Κατηγορία) Οροφοδιαμέρισμα Γ : Οι ιδιοκτήτες (ανδρόγυνο) έχουν οικογενειακό εισόδημα (Β Κατηγορία) Οροφοδιαμέρισμα Δ : Ο ιδιοκτήτης έχει ατομικό εισόδημα (εκτός ορίων προγράμματος) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Οι ιδιοκτήτες παραμένουν στην Κατηγορία που ανήκουν Απαιτείται ίδια συμμετοχή ιδιοκτητών εκτός ορίων Καθώς δεν καλύπτεται το εισοδηματικό κριτήριο (1 μόνο στους 4 ανήκει στην Α1 ή Α2 Κατηγορία < 50%), αφενός οι ιδιοκτήτες θα χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με την Κατηγορία που ανήκουν, ενώ θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οροφοδιαμερίσματος Δ (που δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα λόγω εισοδημάτων) να συμφωνήσει να συμμετέχει στην υλοποίηση των εργασιών με ίδια κεφάλαια για να μπορεί η πολυκατοικία να ενταχθεί στο πρόγραμμα ως ενιαίο σύνολο. Σε κάθε άλλη περίπτωση απορρίπτεται συνολικά το αίτημα της πολυκατοικίας. Σχήμα 3 Παράδειγμα πολυκατοικίας που οι ιδιοκτήτες ΔΕΝ καλύπτουν το εισοδηματικό κριτήριο. 53. Στην περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο για να ενταχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες κινήτρων; Γενικά η αίτηση κάθε ιδιοκτήτη εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα εισοδήματά του. Για να διευκολυνθεί όμως η λήψη απόφασης στην περίπτωση πολυκατοικίας ισχύουν τα κίνητρα που αναφέρονται στην απάντηση της ερώτησης («Υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις για να αιτηθεί μια πολυκατοικία στο σύνολό της ένταξη στο πρόγραμμα»). 12

13 54. Μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης να ενταχθεί στην Α2 κατηγορία και κάποιος άλλος στην ίδια πολυκατοικία να ενταχθεί στην Β κατηγορία; Στην περίπτωση αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα δεν υπάρχει σύνδεση των αιτήσεων και άρα η κάθε αίτηση εντάσσεται στις κατηγορίες κινήτρων βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων. Στην περίπτωση αίτησης ως ενιαίο σύνολο κτηρίου ισχύουν τα κίνητρα που αναφέρθηκαν στην απάντηση της ερώτησης «Υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις για να αιτηθεί μια πολυκατοικία στο σύνολό της ένταξη στο πρόγραμμα;» 55. Ποιο ποσοστό θα απαιτείται για συμφωνία στη Γενική Συνέλευση (για την περίπτωση των πολυκατοικιών); Το ποσοστό καθορίζεται στον κανονισμό πολυκατοικίας και συνήθως είναι το 100% των συνιδιοκτητών. Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 56. Πόσο εύκολη θα είναι η επίτευξη συμφωνίας σε μία πολυκατοικία ώστε να έρθει ως σύνολο κτηρίου για ένταξη στο πρόγραμμα; Καταρχήν θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι κάθε επέμβαση από αυτές που θεωρούνται «κοινόχρηστες» απαιτούν επίτευξη συμφωνίας στην πολυκατοικία, ανεξαρτήτως του προγράμματός μας. Υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί σε αυτό που απορρέουν από το ιδιοκτησιακό ιδιωτικό δίκαιο αλλά και τον ΓΟΚ. Παρόλα αυτά επειδή τεχνικά και για ουσιαστικούς λόγους ενεργειακής απόδοσης (σωστή θερμομόνωση) είναι καλύτερα η πολυκατοικία να αντιμετωπιστεί ενιαία, δίνουμε σημαντικά επιπλέον κίνητρα για τις πολυκατοικίες. Με τον τρόπο αυτό υπηρετούμε καλύτερα τον πρωταρχικό στόχο του προγράμματος που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. 57. Τι θα ισχύει για τις επιλέξιμες αιτήσεις πολυκατοικιών (στη φάση αφού έχει υποβληθεί η προσωρινή αίτηση) όταν ένας ή περισσότεροι επιμέρους ιδιοκτήτες κατοικιών: κριθούν αρνητικά στην Οικονομική Προέγκριση; ή τελικά δε θα προσκομίσουν σε πληρότητα τα δικαιολογητικά τους; ή τελικά υπαναχωρήσει, παραιτηθεί και δεν υποβάλει την αίτησή του; Απορρίπτεται όλη η αίτηση πολυκατοικίας με όλες τις επιμέρους αιτήσεις της; Οι υπόλοιποι επιμέρους ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μεμονωμένες αιτήσεις; Το αίτημα της πολυκατοικίας είναι κοινό. Έτσι, είτε όλοι πληρούν τις προϋποθέσεις και εντάσσονται, είτε απορρίπτονται όλοι εάν έστω και ένας δεν τις πληροί. Τυχόν υπαναχώρηση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ειδικό τρόπο καθώς στην ουσία σημαίνει μη συμφωνία για την υποβολή της αίτησης της πολυκατοικίας. Εάν όντως συμβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω, απορρίπτεται το αίτημα ως σύνολο πολυκατοικίας. Αυτό που εμείς θα πρέπει να τονίσουμε στους ενδιαφερόμενους είναι: Να εξασφαλίσουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την συμμετοχή όλων των ιδιοκτητών της Πολυκατοικίας, ενώ σε περίπτωση που κάποιοι δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στην κατηγορία Β να «δεσμευτούν» στη Γενική Συνέλευση ότι θα συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. (βλ. σελ. 12 του Οδηγού) 58. Τι θα ισχύει για τις εγκεκριμένες αιτήσεις πολυκατοικιών (στη φάση πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης) όταν ένας ή περισσότεροι επιμέρους ιδιοκτήτες κατοικιών: κριθούν αρνητικά στην προσυμβατική Πιστοληπτική Αξιολόγηση (ενώ είχαν κριθεί θετικά στην οικονομική προέγκριση); ή τελικά υπαναχωρήσει, παραιτηθεί και δεν υπογράψει τη σύμβασή του; Απεντάσσεται όλη η αίτηση πολυκατοικίας με όλες τις επιμέρους αιτήσεις της; Οι υπόλοιποι επιμέρους ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν μεμονωμένες συμβάσεις στον 1ο κύκλο του προγράμματος με κάποιου είδους τροποποίηση του έργου, και αντίστοιχη έγκριση/παράταση από ΕΤΕΑΝ/ΥΠΕΚΑ ; Οι πολίτες που έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση υπαγωγής έχουν το δικαίωμα να υπογράψουν δανειακή σύμβαση και να προχωρήσουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων (ή μέρος αυτών) της απόφασης υπαγωγής. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί στους πολίτες ότι θα απενταχθούν από το πρόγραμμα, εάν δεν επιτευχθεί ο κοινός ενεργειακός στόχος. Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, για να θεωρηθεί ότι έχουν ικανοποιηθεί οι ενεργειακοί στόχοι της επιλέξιμης αίτησης, θα πρέπει η επιλέξιμη κατοικία να έχει αναβαθμιστεί κατά μία κατηγορία και η εξοικονομούμενη ενέργεια να ισούται τουλάχιστον με το 80% αυτής που τέθηκε στην επιλέξιμη αίτηση. Δηλαδή ότι ακόμα κι αν 1-2 διαμερίσματα δεν προχωρήσουν τελικά στα έργα, διότι οι ιδιοκτήτες που θα συμμετείχαν με ίδια κεφάλαια τελικά απεντάχθηκαν από το Πρόγραμμα για κάποιο λόγο, πάντα θα υπάρχει 13

14 ένα περιθώριο ανοχής 20% ( 7.2 σελ. 29 Οδηγού). Όμοια με παραπάνω, εάν τελικά δεν καλύπτεται ούτε το 80% του στόχου, απορρίπτεται συνολικά το αίτημα της πολυκατοικίας. 59. Πότε η αίτηση της πολυκατοικίας απορρίπτεται; Εάν κάποιοι στην πολυκατοικία δεν τους εγκριθεί δάνειο αλλά έχουν τα ίδια κεφάλαια για να συμμετέχουν, η συνολική αίτηση της πολυκατοικίας να απορρίπτεται ή όχι; Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος (σημείο και σημείο 6.3) υποβάλλονται επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από το εάν εντάσσονται στο Πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή στο κόστος των παρεμβάσεων μπορεί να περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις (κοινόχρηστες ή μη) που αντιστοιχούν στα μέρη του κτηρίου που δεν είναι επιλέξιμα στο Πρόγραμμα (έχουν συμπεριληφθεί στο έντυπο Πρότασης παρεμβάσεων). Συνεπώς εφόσον οι ιδιοκτήτες αυτοί έχουν συναινέσει στην υλοποίηση των παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ) είναι μεν μη επιλέξιμοι αλλά η αίτηση της πολυκατοικίας δεν απορρίπτεται. 60. Στις αιτήσεις διαμερίσματος ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας και στην περίπτωση που πληρείται ο όρος αναβάθμισης μίας κατηγορίας κινήτρων (το 50% των ιδιοκτητών κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας ανήκει στην εισοδηματική κατηγορία Α), ποια είναι η κατηγορία (Α ή Β) που καταγράφεται; Αυτή με βάση την εισοδηματική του κατηγορία ή η αναβαθμισμένη? Η ικανοποίηση του εισοδηματικού κριτηρίου του 50% των ιδιοκτητών μπορεί να διαπιστωθεί μόνο μετά την υποβολή του συνόλου των αιτήσεων. Υπάρχει σχετική επισήμανση στο έντυπο της αίτησης του κάθε ιδιοκτήτη ότι ο Ωφελούμενος θα ενημερωθεί για πιθανή μετάβασή του σε ανώτερη κατηγορία από το Διαχειριστή, κατά την τελική κρίση της αίτησης, ως κατ αρχήν επιλέξιμης. Άρα, η τελική κατηγορία καταγράφεται στην τελική αίτηση του διαχειριστή. 61. Πώς θα διασφαλίζουμε ότι θα συμμετέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες σε μία πολυκατοικία; Να ζητάμε σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών; Υπάρχει απόφαση γενικής συνέλευσης, όπου οφείλουν να συμμετέχουν όλοι, και η απόφαση αυτή προσκομίζεται στην Τράπεζα, ως απαιτούμενο δικαιολογητικό. Επίσης, και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής και ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας καλούνται να γράψουν σε ξεχωριστές φάσεις τον αριθμό των διαμερισμάτων στην αίτηση. Οι δύο εγγραφές και η απόφαση της γενικής συνέλευσης θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους. 62. Που μπορεί να βρει κάποιος περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων και το Π.Δ. των Ενεργειακών επιθεωρητών; Ο ΚΕΝΑΚ ήδη έχει δημοσιευθεί με το ΦΕΚ 407/Β /2010, ενώ το σχέδιο του Π.Δ. των ενεργειακών επιθεωρητών που είχε δημοσιευτεί προς διαβούλευση υπάρχει στο ΣΤ. Δάνειο και Θέματα Χρηματοδότησης 63. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες είναι οι επιδοτήσεις; Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι, ανάλογα με το εισόδημα τους εντάσσονται σε δύο κατηγορίες κινήτρων, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία. Συγκεκριμένα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ατομικό Ετήσιο Δηλωθέν Εισόδημα : Έως Οικογενειακό Ετήσιο Δηλωθέν Εισόδημα : Έως ΚΙΝΗΤΡΑ Δάνειο : Άτοκο δάνειο* (30% του προϋπολογισμού) Επιχορήγηση Ποσού : Ναι, το 70% του προϋπολογισμού Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει από το Πρόγραμμα θα αποπληρώσει άτοκα. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 14

15 Ατομικό Ετήσιο Δηλωθέν Εισόδημα : Από Έως Οικογενειακό Ετήσιο Δηλωθέν Εισόδημα : Από Έως ΚΙΝΗΤΡΑ Δάνειο : Άτοκο δάνειο* (65% του προϋπολογισμού) Επιχορήγηση Ποσού : Ναι, το 35% του προϋπολογισμού Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει από το Πρόγραμμα θα αποπληρώσει άτοκα. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ατομικό Ετήσιο Δηλωθέν Εισόδημα : Από έως Οικογενειακό Ετήσιο Δηλωθέν Εισόδημα : Από έως ΚΙΝΗΤΡΑ Δάνειο : Άτοκο δάνειο* (85% του προϋπολογισμού) Επιχορήγηση Ποσού : Ναι, έως το 15% του προϋπολογισμού Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει από το Πρόγραμμα θα αποπληρώσει άτοκα. *Σε κάθε κατηγορία κινήτρων το δάνειο είναι άτοκο (πλέον εισφοράς Ν.128/75 0,12%) έως την 31/12/2015. Από την 1/1/2016, το δάνειο αποπληρώνεται έντοκα με επιτόκιο 4,93% πλέον εισφοράς Ν.128/75 0,12%, έως τη λήξη του. 64. Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου; Για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η λήψη δανείου, ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση χωρίς επιβάρυνση. 65. Μπορεί να μπει εγγυητής στο δάνειο; Πλέον και κατόπιν εισήγησης των Τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μπορεί να μπει εγγυητής στο δάνειο στις εξής περιπτώσεις : Όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (οφειλέτης) είναι υπερήλικας ή ανήλικος. Όταν τα εισοδήματα του οφειλέτη δεν επαρκούν. Όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (οφειλέτης) πάσχει από νοητική καθυστέρηση. 66. Για τη λήψη δανείου θα τίθενται από την εκάστοτε τράπεζα υποδοχής αιτήσεων επιπλέον προϋποθέσεις; Τίθενται προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της πιστοληπτικής αξιολόγησης που διενεργεί η κάθε τράπεζα για τη χορήγηση δανείου. 67. To 2010 στο εκκαθαριστικό έχουμε δηλωμένο οικογενειακό εισόδημα. Στη διάρκεια του 2011 ο σύζυγος απεβίωσε. Για την ένταξή της σε κατηγορία λαμβάνεται υπόψη το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα; Για την ένταξη σε εισοδηματική κατηγορία λαμβάνεται υπόψη ό,τι αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του Οικονομικού Έτους 2010 που προσκομίζεται. 68. Στην περίπτωση της μονοκατοικίας ή ενός μεμονωμένου διαμερίσματος, ποιος υποβάλλει αίτηση σε περίπτωση συνιδιοκτησίας; Θα πρέπει να ενέχονται όλοι οι ιδιοκτήτες στο δάνειο; Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συνιδιοκτησίας σε επιλέξιμη κατοικία η αίτηση για το πρόγραμμα και το δάνειο υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων (ανεξάρτητα από το είδος ιδιοκτησίας -επικαρπία ή ψιλή κυριότητα- και ανεξάρτητα από το ποσοστό συνιδιοκτησίας), μετά από συμφωνία των υπολοίπων, οι οποίοι δηλώνουν την συγκατάθεσή τους με τη συμπλήρωση και υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης (Απόφαση Συνιδιοκτητών) (βλ. Έντυπα του Προγράμματος) 69. Ο ιδιοκτήτης ως μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας πρέπει να εξασφαλίσει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών. Οι συνιδιοκτήτες βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις. Μπορούν να προσκομιστούν ξεχωριστές υπογεγραμμένες αποφάσεις από τους συνιδιοκτήτες ή πρέπει η απόφαση να είναι μία και να φέρει την υπογραφή όλων; 15

16 Πρέπει να τηρηθεί η συνήθη διαδικασία λήψης απόφασης από τη γενική συνέλευση. Η συναίνεση ιδιοκτήτη που δεν παραβρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης θα μπορούσε να εξασφαλιστεί στη βάση Υπεύθυνης Δήλωσης ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. 70. Εάν η πλήρης κυριότητα ανήκει σε άτομο που δεν έχει δικαίωμα υπογραφής (ανήλικο ή άτομα που έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση), ποια διαδικασία ακολουθείται; Στην περίπτωση αυτή, αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα από εκπρόσωπο ανηλίκου ή δικαστικό συμπαραστάτη θα γινόταν δεκτή από το Πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα δεν αλλάζει διαδικασίες που ορίζονται από το νόμο. Τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τη συνήθη διαδικασία, που ορίζεται στο νόμο (Αστικός Κώδικας και Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), εφαρμοζομένων των διατάξεων περί γονικής μέριμνας, επιτροπείας ανηλίκου και δικαστικής συμπαράστασης (στερητικής και επικουρικής). Η αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που συμπεριλαμβάνουν τα ιδιοκτησιακά στοιχεία του «ατόμου που βρίσκεται υπό την επιμέλεια τρίτου». Για την κατάταξη του «άτομου που βρίσκεται υπό την επιμέλεια τρίτου» στις εισοδηματικές κατηγορίες ωφελουμένων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου. Στην περίπτωση που το «άτομο που βρίσκεται υπό την επιμέλεια τρίτου», υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ο νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει ως δικαιολογητικά τις φορολογικές δηλώσεις αυτού του ατόμου, οι οποίες και λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη του «άτομου που βρίσκεται υπό την επιμέλεια τρίτου», στις εισοδηματικές κατηγορίες ωφελουμένων. 71. Σε περιπτώσεις που κάποιος εκ των συγκύριων δεν έχει δικαίωμα υπογραφής (είναι ανήλικος ή άτομα που έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση), είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του και πώς πιστοποιείται αυτή; Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του και αυτή θα δοθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο, όπως ορίζεται στο νόμο (Αστικός Κώδικας και Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), εφαρμοζομένων των διατάξεων περί γονικής μέριμνας, επιτροπείας ανηλίκου και δικαστικής συμπαράστασης (στερητικής και επικουρικής). 72. Τι εννοείτε με τον όρο «εξασφαλίσεις» στη δανειακή σύμβαση; Εξασφαλίσεις νοούνται οι εμπράγματες εξασφαλίσεις (πχ. προσημείωση ακινήτου) και δεν απαιτούνται. Επιπλέον, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου αιτήματος και κόστος διαχείρισης δανείου. 73. Ποιο το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού; Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις Γιατί έχει επιλεγεί το ποσό των ανά ιδιοκτησία ως ανώτατος προϋπολογισμός; Αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες; Για τον υπολογισμό του ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού, μελετήθηκε μια μέση κατοικία (περίπτωση διαμερίσματος και μονοκατοικίας) και βρέθηκε ότι τα μεγέθη αυτά καλύπτουν τις επιθυμητές παρεμβάσεις. Άλλωστε για να διατηρήσει το πρόγραμμα την κοινωνική του διάσταση θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο ανά ωφελούμενο. 75. Έστω ότι ένας πελάτης αιτείται (αρχικός επιλέξιμος προϋπολογισμός). Εάν υποθέσουμε πως ανήκει στην Α2 Κατηγορία και στο τέλος φέρει παραστατικά για , α) ποιο είναι το ποσό δανείου, β) ποια η επιχορήγηση, και γ) τα συμβαίνει με το υπερβάλλον ποσό των ; α) Το πόσο του δανείου που θα πάρει υπολογίζεται : Αρχικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ( ) x 65% = β) Η επιχορήγηση υπολογίζεται : Αρχικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ( ) x 35% = γ) Καθώς τα παραστατικά που προσκομίζει υπερβαίνουν τον Αρχικό Επιλέξιμο Προϋπολογισμό κατά θα πρέπει ο πελάτης να καταθέσει το ποσό αυτό στον καταθετικό λογαριασμό εξ ιδίων χρημάτων πριν την τελική εκταμίευση. 16

17 76. Υπάρχει πρόβλημα εάν τελικά ο πελάτης προσκομίσει παραστατικά δαπανών με διαφορετική τιμή από αυτή της προσφοράς που είχε επισυνάψει με την αίτησή του και που είχε εγκριθεί; Σε περίπτωση που το κόστος, σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης, που αναγράφεται στα παραστατικά δαπανών υπερβαίνει το αρχικό επιλέξιμο κόστος τότε το επιπλέον κόστος θα πρέπει να καλυφθεί από τον πολίτη. Στην περίπτωση που το κόστος υπολείπεται του αρχικού επιλέξιμου κόστους ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός προσαρμόζεται στο κόστος που αναγράφεται στα παραστατικά δαπανών. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι επιλέξιμες δαπάνες που αντιστοιχούν σε άλλες υποκατηγορίες δαπανών από αυτές που είχαν συμπεριληφθεί στην αίτηση και έχουν εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής. Για διαχειριστικούς λόγους προτείνεται να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις κόστους μεταξύ των προσκομισθέντων προσφορών που έχουν κριθεί επιλέξιμες και των παραστατικών δαπανών. 77. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη; Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου. 78. Ποιο το επιτόκιο του δανειακού προγράμματος; Είναι διαφορετικό σε κάθε Τράπεζα; (νέα) Σε όλες τις κατηγορίες το επιτόκιο για τον πελάτη είναι 4,93% (πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,12%), όπου ισχύει 100% επιδότηση τόκων (τελικό επιτόκιο = 0,12%) έως την 31/12/2015. Από την 1/1/2016 η επιδότηση τόκων παύει να ισχύει και το δάνειο αποπληρώνεται κανονικά με σταθερό επιτόκιο 4,93% (πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,12%), έως τη λήξη του. Το επιτόκιο είναι κοινό για όλες τις Τράπεζες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. 79. Το επιτόκιο είναι σταθερό ή κυμαινόμενο; Το επιτόκιο και κατά την άτοκη και κατά την έντοκη περίοδο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου. 80. Ποια η μέγιστη διάρκεια του δανείου; Υπάρχει δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας; (νέα) Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη, με καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής το αργότερο τη Oι τόκοι που βαρύνουν τον Ωφελούμενο είναι επιδοτούμενοι μέχρι τις 31/12/2015 (σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006). Τι γίνεται σε περίπτωση που το δάνειο συναφθεί σε χρονικό σημείο όπου η διάρκειά του εκτείνεται μετά τις 31/12/2015; Οι τόκοι επιδοτούνται; (νέα) Επιδοτούμενοι κατά 100% είναι οι τόκοι που προκύπτουν βάσει του επιτοκίου 4,93% μέχρι τις 31/12/2015. Οι τόκοι που προκύπτουν μετά τις 31/12/2015 δεν επιδοτούνται αλλά επιβαρύνουν ελάχιστα τον πολίτη. Παράδειγμα: Συνολικό κόστος παρεμβάσεων με 35% επιχορήγηση. Συνάπτεται 4ετες δάνειο ύψους στις 1/3/2012 με καταβολή πρώτης δόσης στις 1/4/2012 και λήξη δανείου 1/3/2016, με επιτόκιο 5,01% (4,93% επιτόκιο + 0,12% εισφορά του Ν. 128 επί των κεφαλαίων της τράπεζας (2/3 του δανείου)). Οι συνολικοί τόκοι που θα επιβαρυνθεί ο πολίτης για τους 3 μήνες της περιόδου 1/1/2016-1/3/2016 ανέρχονται συνολικά σε περίπου 3, Υπάρχει η δυνατότητα Περιόδου Χάριτος ή Τοκοπληρωμής; Παρέχεται δυνατότητα περιόδου Τοκοπληρωμής για ένα 1 έτος εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης. Δεν υπάρχει η δυνατότητα για Περίοδο Χάριτος (τόκου και κεφαλαίου). 83. Απαιτείται προσημείωση ακινήτου για το δάνειο ή κάποια άλλη εμπράγματη εξασφάλιση; Όχι, το δάνειο χορηγείται χωρίς εξασφάλιση. 84. Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής Αποπληρωμής; Ναι. Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη. 17

18 85. Οι ιδιώτες που έχουν μπει στον Τειρεσία μπορούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα; Για τη λήψη του δανείου θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης που διενεργεί η κάθε Τράπεζα. 86. Με ποιον τρόπο γίνεται η εκταμίευση του δανείου; Με σταδιακές εκταμιεύσεις, ως εξής : Α Καταβολή (προκαταβολή) : εκταμιεύεται το 40% του συνολικού προϋπολογισμού (ή το 30% στην περίπτωση της Κατηγορίας Α1). Β Καταβολή (υπόλοιπο ποσό) : η Β Καταβολή δίνεται στον πελάτη μετά το πέρας των εργασιών και κατόπιν της 2 ης Ενεργειακής Επιθεώρησης, και εφόσον έχουν καλυφθεί οι στόχοι του προγράμματος. Η Β Καταβολή περιλαμβάνει το υπόλοιπο ποσό δανείου, την τυχόν επιχορήγηση του ποσού, καθώς και την επιστροφή του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Η εκταμίευση του ποσού δανείου και η επιχορήγηση γίνονται με πίστωση του λογαριασμού του Προμηθευτή / Εργολάβου που τηρεί στην Τράπεζα μας, ενώ τα χρήματα των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων πιστώνονται στο λογαριασμό του πελάτη. 87. Πως αξιολογείται το αίτημα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και τι είναι η «Απόφαση Υπαγωγής»; Τα αιτήματα αξιολογούνται από την ETEAN ΑΕ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) με βάση την υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονομούμενη ενέργεια ανά τετραγωνικό μέτρο θερμαινόμενης επιφάνειας προς το κόστος των προτεινόμενων παρεμβάσεων βάσει των υποβαλλόμενων προσφορών [kwh/(τ.μ. * έτος)]/. Το ΕΤΕΑΝ υποβάλλει τον πίνακα κατάταξης στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ Οίκον», η οποία τον εγκρίνει και καταρτίζει, ανά Περιφέρεια, τον πίνακα Ωφελουμένων. Βάσει του πίνακα αυτού εκδίδεται η «Απόφαση Υπαγωγής» που πιο απλά δηλώνει την έγκριση (ή την απόρριψη) της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα. 88. Τι θα συμβεί στο δάνειο εάν ο πελάτης τελικά δεν εγκριθεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα; Εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί, το δάνειο θα γυρίσει στο πρόγραμμα της Eurobank «Πράσινο Δάνειο Κατοικίας Εξοικονόμηση Ενέργειας» και θα λάβει νέα έγκριση με την τιμολόγηση του προγράμματος που θα ισχύει εκείνη τη στιγμή. Ζ. Θέματα Διαδικασίας 89. Ποια είναι η βασική διαδικασία υποβολής - έγκρισης των Προτάσεων; Βήμα 1-1 η Ενεργειακή Επιθεώρηση. Στο πρώτο στάδιο καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος (αρχικός επιλέξιμος προϋπολογισμός). Βήμα 2 Αίτηση. Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη Τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στο ίδιο υποκατάστημα. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού. Βήμα 3 Έλεγχος Επιλεξιμότητας. Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων. Βήμα 4 Απόφαση Υπαγωγής / Ένταξη Ωφελούμενου στο Πρόγραμμα / Έγκριση Δανείου. Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων γίνεται η συγκριτική αξιολόγηση και η κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς το κόστος παρέμβασης από το ΕΤΕΑΝ / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη Τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου. Βήμα 5 1 η Εκταμίευση Δανείου (προκαταβολή) / Εργασίες. Υλοποίηση εργασιών. 18

19 Βήμα 6 2 η Ενεργειακή Επιθεώρηση. 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Βήμα 6 Ολοκλήρωση Εκταμίευσης. Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει: o α) τα παραστατικά των δαπανών o β) το δεύτερο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Βήμα 7 Έλεγχος ΕΥΕΠΕΝ. Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ. Βήμα 8 Τελικός Έλεγχος και Ολοκλήρωση Διαδικασίας. Πιστοποίηση / Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ. 90. Ποια τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι πολίτες για ένταξη στο πρόγραμμα; Τα δικαιολογητικά παρουσιάζονται στον οδηγό του προγράμματος και ενδεικτικά αναφέροντα: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συναίνεση των συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο από το όποιο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου Ωφελούμενου Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου (έντυπο Παραρτήματος) ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος του Οικονομικού Έτους 2011 Αντίγραφο Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2011 (εισοδήματος 2010) Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία του ενδιαφερόμενου: Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν και Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ενοίκου (Έντυπο Παραρτήματος): o ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή επαγγελματική στέγη o ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί, Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Έντυπο Προτάσεων Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος) Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα (Έντυπο Παραρτήματος) Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο μέρος των δικαιολογητικών υποβάλλονται από τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συμμετοχή στο πρόγραμμα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας (Έντυπο παραρτήματος). Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου Εκπροσώπου Πολυκατοικία Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο ΕΤΑΚ για κάποιο από τα Διαμερίσματα ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Έντυπο Προτάσεων Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος) Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών Έντυπο Επιμερισμού Κόστους ανά Ιδιοκτησία, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους ιδιοκτήτες (Έντυπο παραρτήματος IV) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα ως εκπροσώπου πολυκατοικίας (Έντυπο Παραρτήματος) Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με την αίτηση, εκτός ίσως από την οικοδομική άδεια, αφορά σε έγγραφα που ο πολίτης είτε έχει στην κατοχή του (π.χ. εκκαθαριστικό) και δεν χρειάζεται να τα αναζητήσει σε κάποια υπηρεσία είτε αφορούν σε συμφωνίες μεταξύ ιδιωτών (π.χ. απόφαση γενικής Συνέλευσης πολυκατοικίας). 19

20 91. Όπου αναφέρεται ότι «η αίτηση συνυπογράφεται από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό» ζητείται υπογραφή που να δεσμεύει την Τράπεζα, δηλ. Α υπογραφή ή απλή υπογραφή του Στεγαστικού Συμβούλου; Η υπογραφή θα πρέπει να δεσμεύει την τράπεζα. Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται 2 υπογραφές εκ των οποίων η μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι Α τάξης. 92. Ποιο εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους προσκομίζω σε περίπτωση που έχω στη διάθεσή μου το ηλεκτρονικά χορηγούμενο έντυπο κατά την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης, αλλά και αυτό που έχει αποσταλεί από την αρμόδια ΔΟΥ; Οι πολίτες υποβάλλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος που τους έχει αποσταλεί από την αρμόδια ΔΟΥ. 93. Όλες οι ΥΔ απαιτούν Γνήσιο Υπογραφής ; Από ΚΕΠ / Αστυνομία; Ή θα αρκούσε η πιστοποίηση της Τράπεζας; (σφραγίδα S/V = Signature Verification;) Ο ενδιαφερόμενος υπογράφει ενώπιον της τράπεζας Υ.Δ. (άρα αρκεί πιστοποίηση) ότι όλα τα προσκομιζόμενα στοιχεία είναι αληθή. Συνεπώς, δεν απαιτείται οι υπόλοιπες Υ.Δ. τρίτων να επικυρώνονται με γνήσιο της υπογραφής. 94. Πως διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση συγκυριότητας στο ακίνητο έχουν συμφωνήσει όλοι οι λοιποί συνιδιοκτήτες; Χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος και οι συνιδιοκτήτες να προσκομίσουν Ε9; Δεν ζητείται το Ε9 των συγκυρίων. Αρκούν μόνο οι Υ.Δ. 95. Είναι απαραίτητο να προσκομιστούν οι προσφορές στις Τράπεζες κατά το στάδιο υποβολής αιτήσεων; Η προσκόμιση των προσφορών από προμηθευτές/ αναδόχους στην Τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική είναι η καταγραφή των προσφορών στους πίνακες του Παραρτήματος VII. Εάν προσκομιστούν προσφορές, σε περίπτωση ασυμφωνίας των προσφορών και των ποσών βάσει προσφορών που είναι καταγεγραμμένες στους Πίνακες του Παραρτήματος VII λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στους ανωτέρω Πίνακες. 96. Ποια θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των Προτάσεων που θα υποβάλλουν οι Ωφελούμενοι; Η επιλογή των αιτήσεων θα γίνει βάσει ημερομηνίας υποβολής μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια. 97. Η τελική επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από τις Τράπεζες; Όχι η τελική επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης και η απόφαση ένταξης των ωφελουμένων θα γίνει από το ΕΤΕΑΝ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ. 98. Κατά την υποβολή αίτησης χρειάζεται να καταγράφεται κάπου το πραγματικό κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης μαζί με το αντίστοιχο Φ.Π.Α.; Όχι, δεν απαιτείται. 99. Χρειάζεται να καταχωρείται η ημερομηνία του ΠΕΑ; Όχι, δεν απαιτείται από το Πρόγραμμα, αλλά είναι επιθυμητό και διαθέσιμο στοιχείο Πως θα γίνει η αποπληρωμή των παραστατικών για δαπάνες κοινοχρήστων όταν αυτό περιλαμβάνει και επαγγελματική στέγη; Η περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις όπου το έργο έχει υλοποιηθεί με υπέρβαση του επιλέξιμου προϋπολογισμού (Κεφάλαιο 7.3 σημείο δ του οδηγού). Το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που αντιστοιχούν στην επαγγελματική στέγη καταβάλλεται στην τράπεζα και ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός διενεργεί τις πληρωμές για το υπερβάλλον κόστος βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών μετά από εντολή του εκπροσώπου. 20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες Σε ισχύ βρίσκεται από το Μάρτιο του 2012, με ανανεωμένους ευνοϊκούς για τους ενδιαφερόμενους όρους, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις. 01.06.2011 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» 2011 Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου Αρ. Πρωτ.: Προς: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ»

«Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» Με γνώμονα την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και έχοντας ως κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, των εκπομπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 1.Ερ.: Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις;

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 1.Ερ.: Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις; There are no translations available. Mια αναλυτική παρουσίαση (τι είναι, πού απευθύνεται, προϋποθέσεις ένταξης, διαδικασίες, παρεμβάσεις, οφέλη, επιδοτήσεις, συχνές ερωτήσεις) του πρωτοποριακού για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Οκτώβριος 2012 «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ερ. : Ποιό είναι το ύψος της χρηµατοδότησης και πώς κατανέµεται στις Περιφέρειες; Ερ.: Η κάθε Περιφέρεια θα έχει τον δικό της προϋπολογισµό?

Ερ. : Ποιό είναι το ύψος της χρηµατοδότησης και πώς κατανέµεται στις Περιφέρειες; Ερ.: Η κάθε Περιφέρεια θα έχει τον δικό της προϋπολογισµό? ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ερ. : Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραµµα; Απ.: Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας. Ερ. : Ποιό είναι το ύψος της χρηµατοδότησης και πώς κατανέµεται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ κατ' οίκον

Εξοικονομώ κατ' οίκον Εξοικονομώ κατ' οίκον ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» με ευνοϊκούς όρους. Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»; Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά πάλι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με επιδότηση έως ευρώ

Ξεκινά πάλι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με επιδότηση έως ευρώ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ξεκινά πάλι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με επιδότηση έως 17.500 ευρώ Έως και 17.500 ευρώ επιδότηση μπορούν να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 << ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ 2>> % 5% 70%

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 << ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ 2>> % 5% 70% ΠΙΝΑΚΑΣ 1 > Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Επιδότηση Αύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος Μέγιστη Επιδότηση 0-10.000 0-20.000 60%

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας Πρόγραμμα Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Δρ. Αποστολίδου Ελένη Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας Υπεύθυνη Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διευθύντρια των εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ε. Ρόζης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π

Γεώργιος Ε. Ρόζης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π 1 Γεώργιος Ε. Ρόζης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π Το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ οίκον ΙΙ, περιλαμβάνει επεμβάσεις στο κέλυφος και στα συστήματα του κτιρίου με σκοπό την ενεργειακή του αναβάθμιση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας. 1 Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραµµα; 2 Ποιό είναι το ύψος της χρηµατοδότησης και πώς κατανέµεται στις Περιφέρειες; 3 Η κάθε Περιφέρεια θα έχει τον δικό της προϋπολογισµό? 4 Ποιοί έχουν δικαίωµα συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Μάιος 2012 1 Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση κατ οίκον Ενημέρωση Ιδιοκτητών

Εξοικονόμηση κατ οίκον Ενημέρωση Ιδιοκτητών 2019 Εξοικονόμηση κατ οίκον Ενημέρωση Ιδιοκτητών * Με βάση τον τελευταίο οδηγό του προγράμματος Τι είναι το Πρόγραμμα ; Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ερ. : Ποιες Περιφέρειες αφορά το Πρόγραµµα; Απ.: Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία» μπορεί. εναλλακτικά να πιστοποιηθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του Ε1.

1. Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία» μπορεί. εναλλακτικά να πιστοποιηθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του Ε1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία» μπορεί εναλλακτικά να πιστοποιηθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του Ε1. 2. Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής συμψηφισμού π ροστίμων Ν4178

Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής συμψηφισμού π ροστίμων Ν4178 Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής συμψηφισμού π ροστίμων Ν4178 Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ για τον συμψηφισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Αθήνα, 2 η Τροποποίηση Ιούνιος 2018 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας& Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης- Υφυπουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Φεβρουάριος 2011 1 Η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογο με 39 ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ Οίκον» εκπόνησαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Κατάλογο με 39 ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ Οίκον» εκπόνησαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος. ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 39 ερωτήσεις - απαντήσεις για το «Εξοικονομώ κατ οίκον» Κατάλογο με 39 ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ερ.: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις;

1. Ερ.: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις; 1. Ερ.: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις; Απ.: Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών ενεργειακής κατηγορίας Δ και κάτω,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων 1 Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ CONSTRUCTION & QUALITY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 19 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ 2410-252603, 6932369006,6932735339 Η εταιρία μας σας δίνει την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων Αθήνα, 1 η Τροποποίηση Ιούνιος 2018 1 Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 4.c.1 «Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια»

Δράση 4.c.1 «Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2. «Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» Δράση 4.c.1 «Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής ράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

0BΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α 2BΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ

0BΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α 2BΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ 0BΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α 1BΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2BΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ 3BΜέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 (δηλαδή πριν την εφαρμογή του Κανονισμού θερμομόνωσης και άρα είναι θερμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων Αθήνα, 3 η Τροποποίηση Μάρτιος 2019 1 Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόμηση Kατ' Οίκον ΙΙ»

«Εξοικονόμηση Kατ' Οίκον ΙΙ» Financing Energy Efficiency in Greece and Cyprus Athens, 31 Μαΐου 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Kατ' Οίκον ΙΙ» ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ. TOMEAΣ EΝΕΡΓΕΙΑΣ Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον" Προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων Β κύκλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων Β κύκλος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων Β κύκλος 1 Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠ, MSc ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Γ Τάξης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠ, MSc ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Γ Τάξης 1 η τροποποίηση του νέου «εξοικονομώ» Διαδικασία υποβολή αίτησης και ένταξης στο πρόγραμμα ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Τα βήματα της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα είναι: Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόμηση Kατ' Oίκον ΙΙ»

«Εξοικονόμηση Kατ' Oίκον ΙΙ» 5 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών σε συνδιοργάνωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Λιζίδης, ΛΒΕ Α, ΥΕΕΒΤ, Κύπρος Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την ενεργειακή απόδοση σε Ελλάδα και Κύπρο, Αθήνα, 31/5/2018

Ανδρέας Λιζίδης, ΛΒΕ Α, ΥΕΕΒΤ, Κύπρος Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την ενεργειακή απόδοση σε Ελλάδα και Κύπρο, Αθήνα, 31/5/2018 Ανδρέας Λιζίδης, ΛΒΕ Α, ΥΕΕΒΤ, Κύπρος Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την ενεργειακή απόδοση σε Ελλάδα και Κύπρο, Αθήνα, 31/5/2018 Ταυτότητα Σχεδίου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Το Σχέδιο Αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

1) Πρόγραμμα επιδότησης κόστους εγκατάστασης φυσικού αερίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ

1) Πρόγραμμα επιδότησης κόστους εγκατάστασης φυσικού αερίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ 1) Πρόγραμμα επιδότησης κόστους εγκατάστασης φυσικού αερίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες προς

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Kατ' Οίκον ΙΙ και νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Εξοικονόμηση Kατ' Οίκον ΙΙ και νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Τεχνική Ημερίδα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ Εφαρμογή του Προγράμματος και σχετιζόμενες πολεοδομικές διατάξεις Εξοικονόμηση Kατ' Οίκον ΙΙ και νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Έργων Ενεργειακής Απόδοσης Προγραμματική Περίοδος

Χρηματοδότηση Έργων Ενεργειακής Απόδοσης Προγραμματική Περίοδος Χρηματοδότηση Έργων Ενεργειακής Απόδοσης Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Μάιος 2019 Προγραμματική περίοδος 2014-2020 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Κατ Οίκον 2 (ΕΚΟ 2)

Εξοικονόμηση Κατ Οίκον 2 (ΕΚΟ 2) Ημερίδα: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια: Κτίρια nzeb Εξοικονομώ κατ οίκον - Χρηματοδότηση» Εξοικονόμηση Κατ Οίκον 2 (ΕΚΟ 2) Οδηγός Προγράμματος Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 VerdeTEC MEC Παιανίας Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2018 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ II»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ II» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ II» Αθήνα, Φεβρουάριος 2018 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών» Εξοικονόμηση Κατ Οίκον 2 (ΕΚΟ 2)

Ημερίδα: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών» Εξοικονόμηση Κατ Οίκον 2 (ΕΚΟ 2) Ημερίδα: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών» Εξοικονόμηση Κατ Οίκον 2 (ΕΚΟ 2) Οδηγός Προγράμματος Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 ΠΑ.ΣΥ. Ι.Π. Αθήνα Χρυσούλα Β. Βαΐτση ρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στις οδηγίες για την εκταμίευση στο»εξοικονομώ II»

Αλλαγές στις οδηγίες για την εκταμίευση στο»εξοικονομώ II» Αλλαγές στις οδηγίες για την εκταμίευση στο»εξοικονομώ II» Με στόχο την υποστήριξη των χρηστών (Ωφελούμενοι, Σύμβουλοι, Προμηθευτές, κλπ) στο έργο τους και την όσο το δυνατό πληρέστερη υποβολή των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ II»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ II» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ II» Α ΚΥΚΛΟΣ Αθήνα, 5 η Τροποποίηση Ιούνιος 2019

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόμηση Kατ' Oίκον ΙΙ»

«Εξοικονόμηση Kατ' Oίκον ΙΙ» TEE Verde.tec MEK 3.3.2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Kατ' Oίκον ΙΙ» ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ. TOMEAΣ EΝΕΡΓΕΙΑΣ Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον" Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Απόφαση Υπαγωγής για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΔ 420/1987: Εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές.βλ.& Ν.3175/03 (15260) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ Αναβαθμίζω στις Κατοικίες

Εξοικονομώ Αναβαθμίζω στις Κατοικίες Εξοικονομώ Αναβαθμίζω στις Κατοικίες Α Προκήρυξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Λήφθηκαν: 164 Λήφθηκαν: 1138 Α Στάδιο Ελέγχου Α Στάδιο Ελέγχου Έγινε επιτόπια επιθεώρηση : 164 Έγινε Α επιτόπια επιθεώρηση : 1138

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον» ΑΝΑΛΥΣΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων Αθήνα, 31 Μαΐου 2018 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγραμματική περίοδος 2014-2020 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες.

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. 1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. Για να είναι αποδεκτό έντυπο που φέρει διόρθωση / τροποποίηση / προσθήκη, πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μονογραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου για τη χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και επιχειρήσεων

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου για τη χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και επιχειρήσεων Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για τη χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και επιχειρήσεων ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2019 Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4495/2017 : Όλες οι αλλαγές για την αυτόνομη θέρμανση στις πολυκατοικίες στο σχέδιο νόμου για τον Έλεγχο και προστασία δομημένου περιβάλλοντος

Νόμος 4495/2017 : Όλες οι αλλαγές για την αυτόνομη θέρμανση στις πολυκατοικίες στο σχέδιο νόμου για τον Έλεγχο και προστασία δομημένου περιβάλλοντος Νόμος 4495/2017 : Όλες οι αλλαγές για την αυτόνομη θέρμανση στις πολυκατοικίες στο σχέδιο νόμου για τον Έλεγχο και προστασία δομημένου περιβάλλοντος Αυτόνομες μονάδες θέρμανσης φυσικού αερίου σε διαμερίσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής Έκδοση 1 η / Ιούλιος 2018 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιούλιος 2017 Αρχικός Προϋπολογισμός Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Η υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές 5 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2018 Μαρία Λ. Παύλου Μέλος ΔΣ Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 Εισαγωγή Συμπεράσματα Περισσότερες Πληροφορίες... 24

Σελ. 1 Εισαγωγή Συμπεράσματα Περισσότερες Πληροφορίες... 24 Σ ε λ ί δ α 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 Εισαγωγή... 3 2 Ανάλυση στατιστικών αποτελεσμάτων για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων έτους 2017... 4 2.1. Κτίρια Κατοικιών. 4 2.2. Κτίρια τριτογενούς τομέα.. 5 2.3. Νέα/ριζικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου για τη χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και επιχειρήσεων

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου για τη χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και επιχειρήσεων Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για τη χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και επιχειρήσεων ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2019 Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής Έκδοση 2 η / Νοέμβριος 2018 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ II» Β ΚΥΚΛΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ II» Β ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ II» Β ΚΥΚΛΟΣ Αθήνα, Ιούνιος 2019 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου για τη χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και επιχειρήσεων

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου για τη χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και επιχειρήσεων Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για τη χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και επιχειρήσεων ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2019 Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» 4 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών σε συνδιοργάνωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει και κάποιο άλλο δάνειο για μένα;

Υπάρχει και κάποιο άλλο δάνειο για μένα; Υπάρχει και κάποιο άλλο δάνειο για μένα; Δάνεια Μικροεπισκευών & Μικροβελτιώσεων Ποσό δανείου : Μέχρι 20.000,00 Επιτόκιο : Διάρκεια : Σκοπός : Δικαιούχοι : Συνομολόγηση : Ασφάλεια : Απόδοση : 7% για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των ενεργειακών επιθεωρητών για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»

Ενημέρωση των ενεργειακών επιθεωρητών για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής Ενημέρωση των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Εξοικονόμηση κατ οίκον II - Β Κύκλος»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Εξοικονόμηση κατ οίκον II - Β Κύκλος» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον II - Β Κύκλος» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Ερ.: Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα; Απ.: Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδότηση για εγκατάσταση φυσικού αερίου MecPlan φυσικό αέριο - θέρμανση mecplan.gr Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος :00

Επιδότηση για εγκατάσταση φυσικού αερίου MecPlan φυσικό αέριο - θέρμανση mecplan.gr Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος :00 Επιδότηση απο 550 ως 3.500 ευρώ για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου θέρμανσης. Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την εγκατάσταση συστημάτων φυσικού αερίου σε κατοικίες και πολυκατοικίες, ανακοίνωσε η εταιρεία διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Π.Α. / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας ΕΝΗΜΕΡΩTIKO KEIMENO

Ε.Σ.Π.Α. / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας ΕΝΗΜΕΡΩTIKO KEIMENO Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ ΑΛ Ι ΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ε.Σ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: /02/ Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων

Αριθ. πρωτ.: /02/ Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 157427-05/02/2013 - Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς Τελική Εκταμίευση για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Οδηγίες για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς Τελική Εκταμίευση για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ Οδηγίες για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς Τελική Εκταμίευση για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ Έκδοση 01 / Φεβρουάριος 2019 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα -Εξοικονόμηση κατ Οίκον-

Αριθμός Πρωτοκόλλου: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα -Εξοικονόμηση κατ Οίκον- Πίνακας περιεχομένων Αριθμός Πρωτοκόλλου: 214610 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα -Εξοικονόμηση κατ Οίκον- Ημ. Απόφασης: 18/08/2016 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 214610 Ξενίας 24 115 28 Αθήνα Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» 1 Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα