ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 5/2017 από 29/3/2017. Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και στο Δημαρχείο ( Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς), στην οδό Αβάντων 18, σήμερα την 29η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19 : 00 μ. μ, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 4098/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους κατά περίπτωση Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ξεχωριστά στον καθένα, με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 του Ν. 3463/06 και 67 του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη, ήτοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2. ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3. ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 5. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 8. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

2 15. ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΜΥΤΑΛΑ ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 18. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19. ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20. ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21. ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 23. ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 24. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Γεώργιος Ψαθάς και η δημοτική υπάλληλος Τζαβάρα Ευαγγελία, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Δήμαρχος ζήτησε να συζητηθεί, εκτός ημερήσιας διάταξης, ως έκτακτο και κατεπείγον, το παρακάτω θέμα: 1 ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας». Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον και το έκτακτο χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος.

3 Α/ Α ΘΕΜΑ 21 ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52 / 2017 «Περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους». Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών γίνεται κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου μπορεί να γίνει ολόκληρη ή εν μέρει διαγραφή, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλούμε όπως γίνει διαγραφή ποσού που βεβαιώθηκε στους κατωτέρω: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΑΡ. ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝ Ο ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 1. ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 886/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 50 για τέλος χρήσης αιγιαλού του έτους 2016 όπως αυτό προκύπτει από το υπ' αριθμ. 8090/ μισθωτήριο συμβόλαιο που απέστειλε το Αυτοτελές Γραφείο Ευβοίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το ανωτέρω μισθωτήριο το ποσό προς βεβαίωση ανέρχεται στο 50% των 600 ευρώ του συνόλου του ήτοι 300 ευρώ υπέρ του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων το οποίο και εξοφλήθηκε με τον Α.Δ. 227 Α'/ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3. ΒΑΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ,48 123,48 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 4202/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 123, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7959 (κτίσμα 163,35 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Στροπώνων. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το προσκομισθέν Ε9 του έτους 2013 & την υπ. αριθμ / βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ περί διακοπής ηλεκτροδότησης της παροχής με αρ το Τ.Α.Π. για τα εν λόγω έτη εξοφλούνταν μέσω ΔΕΗ έως τις 9/3/ / ,24 50,24 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 3758/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 50, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7687

4 (κτίσμα 184 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά τα προσκομισθέντα υπ. αριθμ. 166/ & υπ. αριθμ. 167/ συμβόλαια ιδιοκτησίας του εξοφληθεί έως και το έτος 2011 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 8186/ βεβαίωση του Δ.

5 4. ΡΙΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / ,29 13,29 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 3791/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 13, για τα δηλωθέντα με αρ. φακέλου 7957 (κτίσμα 54,12 τ.μ.) & αρ. φακέλου 7991 (κτίσμα 75,55 τ.μ.) ακίνητα του στην Τ.Κ. Στροπώνων. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά ην προσκομισθείσα υπ. αριθμ / βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ καθώς και το Ε9, το Τ.Α.Π. για τα εν λόγω ακίνητα έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2011 μέσω λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ,80 37,80 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 3875/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 37, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8438 (κτίσμα 100 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά ην προσκομισθείσα υπ. αριθμ / βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ καθώς και το Ε2, το Τ.Α.Π. για τα εν λόγω ακίνητα έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2011 μέσω λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής / ,16 47,16 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 3888/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 47, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 9268 (οικόπεδο 1.688,51 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς το εν λόγω ακίνητο αποκτήθηκε το έτος 2015 σύμφωνα με το προσκομισθέν υπ. αριθμ / συμβόλαιο ιδιοκτησίας / ,84 39,84 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 3923/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 39, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7469 (οικόπεδο 2.852,51 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Πάλιουρα. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 24941/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί έως και το έτος 2011 όπως αναφέρεται

6 στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ.

7 8. ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9. ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10. ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 11. ΣΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / ,36 10,36 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 3991/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 10, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8819 (οικόπεδο 454 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Πάλιουρα. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 2065/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί έως και το έτος 2012 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ / ,16 14,16 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 4092/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 14, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8703 (οικόπεδο 414 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Καθενών. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το προσκομισθέν υπ. αριθμ / συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου το Τ.Α.Π. για το εν λόγω ακίνητο έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2012 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ. Διρφύων- Μεσσαπίων / ,48 29,48 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 4481/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 29, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7496 (οικόπεδο 1.055,9 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 398/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου το Τ.Α.Π. για το εν λόγω ακίνητο έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2012 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 321/ βεβαίωση του Δ. Διρφύων- Μεσσαπίων / ,99 53,99 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 4522/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 53,99 για τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του έτους 2009 για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7418 (οικόπεδο 9.463,64 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Καμπιών. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε

8 24.970/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί για το έτος 2009 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 7852/ βεβαίωση του Δ.

9 12. ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ,75 14,75 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 4993/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 14, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8504 (οικόπεδο 634,11 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 12536/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί για τα έτη όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ. 13. ΠΑΤΑΤΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14. ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / ,18 4,18 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 5487/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 4,18 για τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του έτους 2009 για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7750 (50% οικοπέδου τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 1066/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί για το έτος 2009 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 253/ βεβαίωση του Δ / ,18 4,18 Ο οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 5488/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 4,18 για τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του έτους 2009 για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7750 (50% οικοπέδου τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 1066/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί για το έτος 2009 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 253/ βεβαίωση του Δ.

10 15. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17. ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 18. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ / ,28 5,28 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ / ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 5, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7397 (οικόπεδο 509,48 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Βούνων. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 11005/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί για τα έτη όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 2681/ βεβαίωση του Δ. Διρφύων / ,58 45,58 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 4187/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 45, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8191 (κτίσμα 60 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Αμφιθέας. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς το ακίνητο έχει υπαχθεί με την υπ' αριθμ δήλωση ένταξης στον Ν.4178/2013 βάση του οποίου (άρθρο 24 παρ. 8) δεν προκύπτουν αναδρομικές χρεώσεις τελών πριν την ημερομηνία ψήφισης του εν λόγω νόμου (ήτοι πριν τις 8/8/2013) / ,82 165,82 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 8473/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 165, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8904 (οικόπεδο τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Πάλιουρα. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το εκ των υστέρων προσκομισθέν υπ. αριθμ / συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου καθώς και το Ε9 προκύπτει ότι το ακίνητο είναι αγροτεμάχιο / ,32 4,32 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 5898/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 4, για τα δηλωθέντα με αρ. φακέλου 8930 (οικόπεδο 573,77 τ.μ.) & 8931 (οικόπεδο 44,88 τ.μ.) ακίνητα του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το προσκομισθέν υπ. αριθμ. 3464/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου το Τ.Α.Π. για το

11 19. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 21. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ εν λόγω ακίνητο έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2011 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ / ,74 4,74 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 5898/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 4, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8929 (οικόπεδο 226,86 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 3321/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί έως και το έτος 2011 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 3288/ βεβαίωση του Δ / ,32 4,32 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 2230/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 4, για τα δηλωθέντα με αρ. φακέλου 8930 (οικόπεδο 573,77 τ.μ.) & 8931 (οικόπεδο 44,88 τ.μ.) ακίνητα του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το προσκομισθέν υπ. αριθμ. 3464/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου το Τ.Α.Π. για το εν λόγω ακίνητο έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2011 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ / ,32 4,32 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 2229/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 4, για τα δηλωθέντα με αρ. φακέλου 8930 (οικόπεδο 573,77 τ.μ.) & 8931 (οικόπεδο 44,88 τ.μ.) ακίνητα του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το προσκομισθέν υπ. αριθμ. 3464/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου το Τ.Α.Π. για το εν λόγω ακίνητο έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2011 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ / , 59/ , 142/ , 194/ , 15,59 15,59 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ / ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 15,59

12 23. ΚΑΝΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24. ΜΑΝΤΕΣΚΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25. ΜΑΝΤΕΣΚΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 26. ΕΝΩΤΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 219/ & για το οικόπεδο της εμβαδού 456,75 τ.μ. στην Τ.Κ. Πολιτικών. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το προσκομισθέν υπ. αριθμ / συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου αυτό ανήκει πλέον σε άλλο ιδιοκτήτη στο όνομα του οποίου έχει καταχωρηθεί το εν λόγω ακίνητο με αρ. φακέλου / ,19 268,19 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ / ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 268, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7787 (οικόπεδο τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Αμφιθέας. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς όπως προκύπτει κατά το εκ των υστέρων προσκομισθέν υπ. αριθμ / συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου καθώς και το Ε9 του πρόκειται για αγροτεμάχιο / ,54 3,54 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 3868/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 3, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7509 (οικόπεδο 98,75 τ.μ.) ακίνητο της στην Τ.Κ. Στροπώνων. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το εκ των υστέρων προσκομισθέν υπ. αριθμ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου καθώς και το Ε9 του υπάρχει μόνο ένα οικόπεδο 300 τ.μ. και υπάρχει ήδη εγγραφή με αρ. φακέλου / ,73 6,73 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 3868/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 6, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7510 (οικόπεδο 187,50 τ.μ.) ακίνητο της στην Τ.Κ. Στροπώνων. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το εκ των υστέρων προσκομισθέν υπ. αριθμ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου καθώς και το Ε9 του υπάρχει μόνο ένα οικόπεδο 300 τ.μ. και υπάρχει ήδη εγγραφή με αρ. φακέλου / ,34 58,34 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 4355/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 58,34

13 για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7769 (οικόπεδο τ.μ.) ακίνητο της στην Τ.Κ. Αμφιθέας. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά την υπ' αριθμ / βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ και το προσκομισθέν Ε9 στο εν λόγω οικόπεδο υπάρχει ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα με την υπ' αριθμ παροχή ρεύματος από 25/1/1986. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και του Ν / 2010, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών που βεβαιώθηκαν με χρηματικούς καταλόγους ως κάτωθι: Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΑΡ. ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝ Ο ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 27. ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 886/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 50 για τέλος χρήσης αιγιαλού του έτους 2016 όπως αυτό προκύπτει από το υπ' αριθμ. 8090/ μισθωτήριο συμβόλαιο που απέστειλε το Αυτοτελές Γραφείο Ευβοίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το ανωτέρω μισθωτήριο το ποσό προς βεβαίωση ανέρχεται στο 50% των 600 ευρώ του συνόλου του ήτοι 300 ευρώ υπέρ του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων το οποίο και εξοφλήθηκε με τον Α.Δ. 227 Α'/ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ / ,48 123,48 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 4202/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 123, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7959 (κτίσμα 163,35 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Στροπώνων. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το προσκομισθέν Ε9 του

14 29. ΒΑΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έτους 2013 & την υπ. αριθμ / βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ περί διακοπής ηλεκτροδότησης της παροχής με αρ το Τ.Α.Π. για τα εν λόγω έτη εξοφλούνταν μέσω ΔΕΗ έως τις 9/3/ / ,24 50,24 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 3758/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 50, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7687 (κτίσμα 184 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά τα προσκομισθέντα υπ. αριθμ. 166/ & υπ. αριθμ. 167/ συμβόλαια ιδιοκτησίας του εξοφληθεί έως και το έτος 2011 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 8186/ βεβαίωση του Δ. 30. ΡΙΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / ,29 13,29 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 3791/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 13, για τα δηλωθέντα με αρ. φακέλου 7957 (κτίσμα 54,12 τ.μ.) & αρ. φακέλου 7991 (κτίσμα 75,55 τ.μ.) ακίνητα του στην Τ.Κ. Στροπώνων. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά ην προσκομισθείσα υπ. αριθμ / βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ καθώς και το Ε9, το Τ.Α.Π. για τα εν λόγω ακίνητα έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2011 μέσω λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ / ,80 37,80 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 3875/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 37, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8438 (κτίσμα 100 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά ην προσκομισθείσα υπ. αριθμ / βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ καθώς και το Ε2, το Τ.Α.Π. για τα εν λόγω ακίνητα έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2011 μέσω λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής / ,16 47,16 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 3888/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 47,16

15 33. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34. ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 35. ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 9268 (οικόπεδο 1.688,51 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς το εν λόγω ακίνητο αποκτήθηκε το έτος 2015 σύμφωνα με το προσκομισθέν υπ. αριθμ / συμβόλαιο ιδιοκτησίας / ,84 39,84 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 3923/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 39, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7469 (οικόπεδο 2.852,51 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Πάλιουρα. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 24941/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί έως και το έτος 2011 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ / ,36 10,36 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 3991/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 10, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8819 (οικόπεδο 454 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Πάλιουρα. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 2065/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί έως και το έτος 2012 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ / ,16 14,16 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 4092/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 14, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8703 (οικόπεδο 414 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Καθενών. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το προσκομισθέν υπ. αριθμ / συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου το Τ.Α.Π. για το εν λόγω ακίνητο έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2012 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ. Διρφύων-

16 Μεσσαπίων. 36. ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ / ,48 29,48 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 4481/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 29, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7496 (οικόπεδο 1.055,9 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 398/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου το Τ.Α.Π. για το εν λόγω ακίνητο έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2012 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 321/ βεβαίωση του Δ. Διρφύων- Μεσσαπίων. 37. ΣΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / ,99 53,99 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 4522/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 53,99 για τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του έτους 2009 για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7418 (οικόπεδο 9.463,64 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Καμπιών. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε / συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί για το έτος 2009 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 7852/ βεβαίωση του Δ. 38. ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ,75 14,75 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 4993/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 14, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8504 (οικόπεδο 634,11 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 12536/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί για τα έτη όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ. 39. ΠΑΤΑΤΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ,18 4,18 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 5487/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 4,18 για τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του έτους 2009 για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7750 (50% οικοπέδου τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Αγίου

17 40. ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 41. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42. ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθανασίου. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 1066/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί για το έτος 2009 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 253/ βεβαίωση του Δ / ,18 4,18 Ο οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 5488/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 4,18 για τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του έτους 2009 για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7750 (50% οικοπέδου τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 1066/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί για το έτος 2009 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 253/ βεβαίωση του Δ / ,28 5,28 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ / ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 5, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7397 (οικόπεδο 509,48 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Βούνων. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 11005/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί για τα έτη όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 2681/ βεβαίωση του Δ. Διρφύων / ,58 45,58 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 4187/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 45, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8191 (κτίσμα 60 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Αμφιθέας. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς το ακίνητο έχει υπαχθεί με την υπ' αριθμ δήλωση ένταξης στον Ν.4178/2013 βάση του οποίου (άρθρο 24 παρ. 8) δεν προκύπτουν αναδρομικές χρεώσεις τελών πριν την ημερομηνία ψήφισης του εν λόγω νόμου (ήτοι πριν τις 8/8/2013).

18 43. ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 44. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 45. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ / ,82 165,82 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 8473/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 165, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8904 (οικόπεδο τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Πάλιουρα. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το εκ των υστέρων προσκομισθέν υπ. αριθμ / συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου καθώς και το Ε9 προκύπτει ότι το ακίνητο είναι αγροτεμάχιο / ,32 4,32 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 5898/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 4, για τα δηλωθέντα με αρ. φακέλου 8930 (οικόπεδο 573,77 τ.μ.) & 8931 (οικόπεδο 44,88 τ.μ.) ακίνητα του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το προσκομισθέν υπ. αριθμ. 3464/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου το Τ.Α.Π. για το εν λόγω ακίνητο έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2011 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ / ,74 4,74 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 5898/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 4, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 8929 (οικόπεδο 226,86 τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε 3321/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του εξοφληθεί έως και το έτος 2011 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 3288/ βεβαίωση του Δ.

19 46. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 48. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 49. ΚΑΝΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ,32 4,32 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 2230/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 4, για τα δηλωθέντα με αρ. φακέλου 8930 (οικόπεδο 573,77 τ.μ.) & 8931 (οικόπεδο 44,88 τ.μ.) ακίνητα του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το προσκομισθέν υπ. αριθμ. 3464/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου το Τ.Α.Π. για το εν λόγω ακίνητο έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2011 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ / ,32 4,32 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ. 2229/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 4, για τα δηλωθέντα με αρ. φακέλου 8930 (οικόπεδο 573,77 τ.μ.) & 8931 (οικόπεδο 44,88 τ.μ.) ακίνητα του στην Τ.Κ. Στενής. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το προσκομισθέν υπ. αριθμ. 3464/ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου το Τ.Α.Π. για το εν λόγω ακίνητο έχει εξοφληθεί έως και το έτος 2011 όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ / βεβαίωση του Δ / , 59/ , 142/ , 194/ , 219/ ,59 15,59 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ / ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 15, & για το οικόπεδο της εμβαδού 456,75 τ.μ. στην Τ.Κ. Πολιτικών. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το προσκομισθέν υπ. αριθμ / συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου αυτό ανήκει πλέον σε άλλο ιδιοκτήτη στο όνομα του οποίου έχει καταχωρηθεί το εν λόγω ακίνητο με αρ. φακέλου / ,19 268,19 Ο οφειλέτης με την αίτηση του υπ' αριθμ / ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 268, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7787 (οικόπεδο τ.μ.) ακίνητο του στην Τ.Κ. Αμφιθέας. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε

20 50. ΜΑΝΤΕΣΚΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 51. ΜΑΝΤΕΣΚΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 52. ΕΝΩΤΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ λανθασμένα καθώς όπως προκύπτει κατά το εκ των υστέρων προσκομισθέν υπ. αριθμ / συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου καθώς και το Ε9 του πρόκειται για αγροτεμάχιο / ,54 3,54 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 3868/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 3, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7509 (οικόπεδο 98,75 τ.μ.) ακίνητο της στην Τ.Κ. Στροπώνων. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το εκ των υστέρων προσκομισθέν υπ. αριθμ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου καθώς και το Ε9 του υπάρχει μόνο ένα οικόπεδο 300 τ.μ. και υπάρχει ήδη εγγραφή με αρ. φακέλου / ,73 6,73 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 3868/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 6, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7510 (οικόπεδο 187,50 τ.μ.) ακίνητο της στην Τ.Κ. Στροπώνων. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά το εκ των υστέρων προσκομισθέν υπ. αριθμ συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου καθώς και το Ε9 του υπάρχει μόνο ένα οικόπεδο 300 τ.μ. και υπάρχει ήδη εγγραφή με αρ. φακέλου / ,34 58,34 Η οφειλέτης με την αίτηση της υπ' αριθμ. 4355/ ζητά διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 58, για το δηλωθέν με αρ. φακέλου 7769 (οικόπεδο τ.μ.) ακίνητο της στην Τ.Κ. Αμφιθέας. Η εν λόγω βεβαίωση διενεργήθηκε λανθασμένα καθώς κατά την υπ' αριθμ / βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ και το προσκομισθέν Ε9 στο εν λόγω οικόπεδο υπάρχει ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα με την υπ' αριθμ παροχή ρεύματος από 25/1/1986.

21 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52 /2017. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων - Μεσσαπίων Κοντογιάννης Δημήτριος (υπογραφή) (ακολουθούν υπογραφές) Ακριβές απόσπασμα Ψαχνά, 30 / 3 / 2017 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων Κοντογιάννης Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/2016 από 23/6/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 14/2016 από 23/11/2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/2015 από 29/4/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 14/2016 από 23/11/2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 9/2016 από 28/7/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/2015 από 29/4/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 5/2016 από 25/5/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 21/2012 από 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, με αριθμό 16/2014 από 10/11/2014. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 5/2016 από 25/5/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 14/2016 από 23/11/2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/05 από //05. Στην Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 14/2015 από 5/11/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 15/2013 από 9/7/2013. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2014 από 15/4/2014. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 9/2012 από 10/5/2012. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 21/2012 από 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 21/2014 από 22/12/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 169/ /7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 169/ /7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 169/2011-22/7/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 11/2015 από 31/8/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 10/2013 από 23/4/2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2014 από 2/12/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 10/2016 από 13/9/2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 14/2015 από 5/11/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 13/2016 από 22/11/2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 19 η του μηνός Μαίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

01 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιανουαρίου 2017

01 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 01 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.012/2017 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2017 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 5 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08 : 30 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 17/2015 από 22/12/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 14 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11: 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, αριθμό 3/2016 από 21/3/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 3 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 158/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 25 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13 ης Οκτωβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 274/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό /06 από 4/0/06. Στην Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/06 από 9//06. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α της 9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 9/ κ. Μαρία Σαράντη ότι ΔΕΝ παρίσταται

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α της 9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 9/ κ. Μαρία Σαράντη ότι ΔΕΝ παρίσταται Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α της 9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30 η ) του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 2/2016 από 16/2/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Οκτωβρίου 2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 245/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 15/2015 από 20/11/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 27 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Δεκεμβρίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 376/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..13η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/6/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 379/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..13η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/6/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 379/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..13η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/6/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 379/2018.. ΘΕΜΑ 16ο: «Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2017 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 21 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4263/2-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 47/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 21 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

05 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μαρτίου 2017

05 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 01 ης Μαρτίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.079/2017 Π Ε Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, με αριθμό 10/2015 από 15/7/2015. Στην Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

20 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σεπτεμβρίου 2016

20 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σεπτεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Σεπτεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.334/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..13η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/6/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 373/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..13η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/6/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 373/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..13η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/6/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 373/2018.. ΘΕΜΑ 10ο:«Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 31 ης Μαρτίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.114/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 20 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 20, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..13η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/6/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 374/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..13η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/6/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 374/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..13η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/6/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 374/2018.. ΘΕΜΑ 11ο: «Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2014

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 170/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 31 ης Μαρτίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.113/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.409/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..13η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/6/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 375/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..13η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/6/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 375/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..13η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/6/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 375/2018.. ΘΕΜΑ 12ο:«Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας».

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 10

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 27 ης Ιουλίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.256/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΡ8ΩΞΧ-6ΥΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 346/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 346/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 346/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 123/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 123/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 123/2018.. ΘΕΜΑ 134ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 25/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 25/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Μ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 25/29.08.2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 208/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΔΤ ΔΦ και ΤΑΠ Καλαμαριά,

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Σεπτεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.336/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 09 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Μαΐου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.186/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13 ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.434/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.207/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 8 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 08 : 30 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 202 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 202, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 2 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2017 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 26 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 08 : 30 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2012 από 10/4/2012. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου Αριθμός Απόφασης 49

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου Αριθμός Απόφασης 49 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 8 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/207 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:40/207 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα