Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΔΟΜΟΚΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

2 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

3 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ Π1: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ Π2: ΣΤΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ (Σ.Σ.Σ.) (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (Σ.Δ.) Αντικείμενο Όροι που πρέπει να πληρούνται για την ενσωμάτωση των αλλαγών σε Σ.Σ.Σ Ενσωμάτωση αλλαγών σε Σ.Σ.Σ Συντήρηση των αλλαγών ΑΡΘΡΟ Π3: ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13230) Αντικείμενο Τεχνικά Στοιχεία: Ποιότητα υλικών Τρόπος και τόπος παράδοσης του υλικού: Χρόνος Παράδοσης Τρόπος μέτρησης και παραλαβής του υλικού Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή υλικών Εκτελωνισμός Φόροι Δασμοί Παραλαβή Γλώσσα των πιστοποιητικών ΑΡΘΡΟ Π4: ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β93 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ LOARG 326, 327, Ποιοτικός έλεγχος Έλεγχος συστήματος - Παραλαβή Αποθήκευση, μεταφορά στρωτήρων Παράδοση των στρωτήρων και των συνδέσμων Δαπάνες ικανοποίησης των όρων της παρούσας προδιαγραφής ΑΡΘΡΟ Π5: ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΑΖΟΜΠΕ ΜΕ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΡΩΓΜΩΝ ΤΥΠΟΥ GANG-NAIL ΚΕΦΑΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΑΡΘΡΟ Π6: ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 2

4 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ Π7: ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ (1435ΧΛΣΤ) ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ Γενικοί όροι προμήθειας Γενικά χαρακτηριστικά των αλλαγών Ειδικά χαρακτηριστικά των αλλαγών a. Ποιότητα υλικών b. Ανταλλακτικά εξαρτήματα c. Λοιποί όροι ΑΡΘΡΟ Π8: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ UIC60 1:9 ΣΕ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΞΥΛΙΝΟΥΣ Γενικοί όροι Χαρακτηριστικά των διασταυρώσεων Ειδικά χαρακτηριστικά των διασταυρώσεων Ποιότητα υλικών Ανταλλακτικά - εξαρτήματα Λοιποί όροι ΑΡΘΡΟ Π9: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΣΔ) ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Π10: ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ( ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ - BUFFER STOP ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ Π11: ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΕΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΔΗΣΕΩΣ (BUFFER STOP) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΠΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ Π12: ΑΝΤΙΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 3

5 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ Π13: ΦΕΡΟΥΣΑ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Π14: ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΕΤΟ ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ (ΚΘΑ) ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΝΕΡΟ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ Π15: ΑΡΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ Στρώση ΚΘΑ Πλήρωση δαπέδου μέσα στη σήραγγα Φέρουσα στρώση από σκυρόδεμα Σκυρόδεμα πλήρωσης Διαμήκης αρμός στην πλήρωση δαπέδου ΑΡΘΡΟ Π16: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Συντήρηση της στρώσης Κ.Θ.Α Συντήρηση της πλήρωσης δαπέδου Συντήρηση της φέρουσας στρώσης από σκυρόδεμα Συντήρηση του σκυροδέματος πλήρωσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 4

6 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ Π17: ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ (Σ.Ε.) ΑΡΘΡΟ Π18: ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Π19: ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ IOARV ΓΙΑ V > 200KM/H ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΘΡΟ Π20: ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΜΗ ΜΕ ΕΡΜΑ Μεταβάσεις υποδομής Μεταβάσεις επιδομής ΑΡΘΡΟ Π21: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (Σ.Δ.) ΕΥΡΟΥΣ MM ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΔΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΡΜA ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ Π22: ΛΕΙΑΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ Αντικείμενο Χαρακτηριστικά γραμμών Δικαίωμα συμμετοχής Προδιαγραφή λειάνσεως γραμμής Απαιτούμενα πιστοποιητικά ΑΡΘΡΟ Π23: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Γενικά Τοποθέτηση Πινακίδων και Σημάτων Γενικές οδηγίες Υλικά κατασκευής των Πινακίδων Σταθερών Σημάτων ΑΡΘΡΟ Π24: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΟΓΟΜΩΣΗΣ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΜΠΟΥΡΕΖΑ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 5

7 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» 24.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ Π25: ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ (ΡΕΓΚΑΛΕΖΑ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΡΘΡΟ Π26: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΟΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 6

8 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ Π1: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ Παρατήρηση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνο σε σιδηροδρομικές γραμμές ή παραλλαγές αυτών που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η προδιαγραφή: ΓΑΙΩΔΕΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε Εξασφάλιση άξονα γραμμής 1. Γενικά 1.1 Η εξασφάλιση του άξονα της διπλής γραμμής θα γίνει ως ακολούθως: α. Με έμπηξη δύο πασσάλων (πάσσαλοι από σιδηροτροχιά) οι οποίοι θα τοποθετούνται καθέτως και κατακόρυφα εκατέρωθεν του άξονα της διπλής γραμμής. β. Στις σήραγγες, γέφυρες, κρηπιδώματα σταθμών κλπ. (όπου δεν είναι δυνατόν η έμπηξη πασσάλων στην επιθυμητή απόσταση) η εξασφάλιση θα γίνει από λάμες αλουμινίου επίπεδες οι οποίες θα καρφώνονται ή θα συγκολλούνται καθέτως και εκατέρωθεν του άξονα της διπλής γραμμής σε σημεία που θα υποδειχθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. Οι διαστάσεις των λαμών θα είναι 100*300*2,5 mm 1.2. Για την εξασφάλιση του άξονα θα χρησιμοποιηθούν για πάσσαλοι παλιές άχρηστες σιδηροτροχιές, τις οποίες θα διαθέσει ο ΟΣΕ σε διάφορα μήκη. Τις λάμες θα τις προμηθευτεί ο Ανάδοχος του έργου από το εμπόριο Η εργασία εξασφάλισης του άξονα της διπλής γραμμής περιλαμβάνει: Εξασφάλιση με πασσάλους α. Κοπή - μεταφορά και διασπορά των εκ σιδηροτροχιών πασσάλων επί τόπου του έργου. β. Έμπηξη πασσάλων εξασφάλισης (διάνοιξη οπής, τοποθέτηση πασσάλου, πλήρωση με σκυρόδεμα Σ100). γ. Τοποθέτηση του εξασφαλιστικού σημείου (ποντάρισμα). δ. Βαφή πασσάλων Εξασφάλιση με λάμες α. Προμήθεια, διαμόρφωση και διασπορά των λαμών αλουμινίου επί τόπου του έργου. β. Κάρφωμα των λαμών. γ. Τοποθέτηση του εξασφαλιστικού σημείου (ποντάρισμα). δ. Βαφή λαμών. ε. Τοποθέτηση επί των λαμών ετικέτας αλουμινίου στην οποία θα έχει αναγραφεί με ανάγλυφα στοιχεία η απόσταση μεταξύ του σημείου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 7

9 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» εξασφάλισης και του άξονα της πλησιέστερης γραμμής, όταν η γραμμή θα είναι στην τελική οριζοντιογραφική θέση της Η χάραξη του άξονα διπλής γραμμής, ήτοι : Η πύκνωση του τριγωνομετρικού δικτύου της Γ.Υ.Σ. με ίδρυση νέων τριγωνομετρικών σημείων κατά μήκος της χάραξης της γραμμής με πυκνότητα ανά ένα χιλιόμετρο, σε επιλεγμένα σημεία που θα υποδειχθούν επί τόπου από την Υπηρεσία Η υψομετρική εξάρτηση του δικτύου από τις χωροσταθμικές αφετηρίες της Γ.Υ.Σ. που υπάρχουν στην περιοχή με χρήση διπλών γεωμετρικών χωροσταθμήσεων Η οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση των χαρακτηριστικών σημείων του υπάρχοντος επιχώματος (πόδι, φρύδι) στην ανοικτή γραμμή και εντός σηράγγων (με τη λήψη διατομών εντός σηράγγων). Στις περιοχές των Σταθμών, των Ι.Δ. και άλλων σημείων που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία θα γίνει αποτύπωση διευρυμένης ζώνης σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Η οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση σημείων λεπτομερειών όπως κτίσματα, κρηπιδώματα, παράπλευροι ή κάθετοι δρόμοι, ρέματα, κανάλια, παρτέρια, δίκτυα ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.τ.λ Η παράδοση των τευχών των τοπογραφικών υπολογισμών (συνόρθωση δικτύου, γεωμετρικών χωροσταθμήσεων) και πινάκων συντεταγμένων σε συμβατική και ψηφιακή μορφή. Η παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων θα γίνει σε συμβατική (κλίμακα 1/1000) και ψηφιακή μορφή (σειριακά αρχεία Π.Ψ.Υ.Μ.Ο. και αρχεία.dwg) 1.5. Η απόσταση του εξασφαλιστικού πασσάλου από τον άξονα της διπλής γραμμής θα είναι 5.25m ενώ από τον άξονα της πλησιέστερης γραμμής 3.00 m Η απόσταση μεταξύ των πασσάλων κατά μήκος της γραμμής θα είναι: α. Για ευθυγραμμίες 50 m. β. Για καμπύλες 10 m και γ. Υποχρεωτικά θα τοποθετείται πάσσαλος στην αρχή, στο τέλος των παραβολικών τόξων των καμπυλών και στο μέσον της καμπύλης. 1.7 Το ύψος του ζεύγους των πασσάλων σε κάθε διατομή θα είναι 25 cm +5 cm πάνω από την τελική στάθμη της σιδηροτροχιάς της γραμμής. Στις καμπύλες σαν ύψος σιδηροτροχιάς θα λαμβάνεται το ύψος της υψηλότερης σιδηροτροχιάς της γραμμής. 1.8 Το ζεύγος των πασσάλων θα απέχει μεταξύ των 10.50m. 1.9 Ο πάσσαλος θα εμπήγνυται στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 0,50m εντός οπής διαμέτρου άνω των 40cm η οποία θα πληρούται με σκυρόδεμα C12/15 (Β160). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 8

10 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» 1.10 Η εργασία της εξασφάλισης του άξονα διπλής γραμμής θα γίνει πριν από τις εργασίες στρώσης. Η στρώση και η παραλαβή των γραμμών θα γίνει σύμφωνα με τους εξασφαλιστικούς πασσάλους Οι πάσσαλοι δύναται να προέλθουν από την κοπή με οξυγόνο ή με οιουδήποτε τρόπο ακόμα και παλιών άχρηστων σιδηροτροχιών βάρους έως 50Kg Οι λάμες θα προέλθουν από φύλλα αλουμινίου πάχους 2,5mm τα οποία θα αγορασθούν, θα κοπούν, και θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο του έργου. 2. Τοποθέτηση εξασφαλιστικών πασσάλων και λαμών. 2.1 Έμπηξη πασσάλων. Η έμπηξη των πασσάλων θα γίνει σύμφωνα με την παραγ Ο πάσσαλος θα εμπήγνυται κατακόρυφα και καθέτως προς τον άξονα της διπλής γραμμής. Ο άξονας του πασσάλου από σιδηροτροχιά θα απέχει από τον ξύλινο πάσσαλο σήμανσης του άξονα της διπλής γραμμής m ± 2cm. Το πέλμα της σιδηροτροχιάς του άξονα θα βρίσκεται πάντα προς την πλευρά της κίνησης των αμαξοστοιχιών. 2.2 Το κάρφωμα των λαμών θα γίνεται με ειδικό εργαλείο καρφώματος, και θα τοποθετούνται στις κάθετες πλευρές της σήραγγας και των κρηπιδωμάτων κάθετα προς τον πάσσαλο του άξονα της διπλής γραμμής. 2.3 Η συγκόλληση των λαμών, όπου απαιτηθεί, θα γίνεται από ηλεκτροκόλληση, κάθετα προς τον πάσσαλο του άξονα της διπλής γραμμής. 3. Τοποθέτηση εξασφαλιστικού σημείου (ποντάρισμα) 3.1 Στους πασσάλους, με ειδική πόντα θα γίνεται βαθούλωμα στο πέλμα, το βαθούλωμα αυτό είναι το εξασφαλιστικό σημείο και θα απέχει από το καρφί του ξύλινου πασσάλου σημάνσεως του άξονα διπλής γραμμής 5,25m. Υψομετρικά το εξασφαλιστικό σημείο για μεν τις ευθυγραμμίες θα βρίσκεται στο ίδιο υψόμετρο με το τελικό υψόμετρο της κεφαλής της σιδηροτροχιάς της γραμμής, στις δε καμπύλες στο ίδιο υψόμετρο με το τελικό υψόμετρο της εσωτερικής σιδηροτροχιάς της γραμμής. Στις καμπύλες θα αναγράφεται και η υπερύψωση (Ντεβέρ). 3.2 Στις λάμες που θα είναι τοποθετημένες σε σήραγγα κρηπιδώματα, και γέφυρες με την βοήθεια ειδικής πόντας θα γίνεται βαθούλωμα πάνω στην επιφάνεια της λάμας, το βαθούλωμα αυτό θα είναι το εξασφαλιστικό σημείο, και η απόσταση από τον άξονα της πλησιέστερης γραμμής θα αναγράφεται σύμφωνα με την παρ επί της λάμας. Υψομετρικά το σημείο εξασφάλισης για μεν τις ευθυγραμμίες θα βρίσκεται στο ίδιο υψόμετρο με το τελικό υψόμετρο της κεφαλής σιδηροτροχιάς της γραμμής στις δε καμπύλες στο ίδιο υψόμετρο με το τελικό υψόμετρο της εσωτερικής σιδηροτροχιάς της γραμμής. Στις καμπύλες θα αναγράφεται και η υπερύψωση (Ντεβέρ). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 9

11 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» 4. Βαφή πασσάλων και λαμών. 4.1 Η βαφή των πασσάλων θα γίνει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη θα είναι βάψιμο με αντισκωριακό πριν την έμπηξη θα ακολουθήσουν σε δύο στρώσεις με ελαιόχρωμα. Το χρώμα βαφής του πασσάλου διαφέρει ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται: Ευθυγραμμία, και κυκλικό τόξο : κάτω μαύρο, πάνω λευκό. Παραβολή : κάτω μαύρο, πάνω κόκκινο. Κατακόρυφα τόξα : κάτω μαύρο, πάνω μπλε Η βαφή των λαμών θα γίνει σε τρεις φάσεις, η πρώτη φάση θα είναι βάψιμο με αντισκωριακό και των δύο πλευρών της λάμας, η δεύτερη φάση θα είναι βάψιμο με ελαιόχρωμα χρώματος λευκού. Οι δύο φάσεις αυτές θα γίνουν πριν την τοποθέτησή τους. Η Τρίτη φάση θα είναι βάψιμο των λαμών αφού τοποθετηθούν και ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται : Ευθυγραμμία, και κυκλικό τόξο : κάτω μαύρο, πάνω λευκό. Παραβολή : κάτω μαύρο, πάνω κόκκινο. Κατακόρυφα τόξα : κάτω μαύρο, πάνω μπλε. Εξασφάλιση ορίων απαλλοτρίωσης Η σήμανση των ορίων απαλλοτρίωσης θα γίνει ως ακολούθως: 1. Με έμπηξη πασσάλων εκ σιδηροτροχιών οι οποίοι θα τοποθετούνται κατακόρυφοι εκατέρωθεν του άξονα της γραμμής και σύμφωνα με τις συντεταγμένες κορυφών του ορίου απαλλοτρίωσης (αριθμ Σχεδίου 2. Για την σήμανση των ορίων απαλλοτρίωσης δύναται να χρησιμοποιηθούν για πάσσαλοι ακόμα και παλιές άχρηστες σιδηροτροχιές. 3. Οι συντεταγμένες του ορίου απαλλοτρίωσης αναφέρονται στα σχέδια γ/δ όπου γ η απόσταση του ορίου απαλλοτρίωσης από τον άξονα χάραξης διπλής γραμμής και δ η χιλιομετρική απόσταση του ορίου απαλλοτρίωσης στον άξονα χάραξη της διπλής γραμμής. 4. Οι ως άνω πάσσαλοι ορίων απαλλοτρίωσης, θα είναι πακτωμένοι μέσα σε βάση από μη οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β160), διαστάσεων 0,40x0,40x0,50m, κατά τρόπον ώστε το άλλο άκρο του δείκτη οριοθέτησης να εξέχει από το έδαφος κατά 0,80m 5. Βαφή πασσάλων. Οι πάσσαλοι θα βαφούν αφού μπηχθούν με μία στρώση αντισκωριακό και με δύο στρώσεις με ελαιόχρωμα, χρώματος λευκού. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 10

12 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ Π2: ΣΤΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ (Σ.Σ.Σ.) (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (Σ.Δ.) 2.1 Αντικείμενο Η παρούσα Τεχνική Οδηγία έχει ως αντικείμενο, τον προσδιορισμό των όρων, προϋποθέσεων και των απαιτούμενων ενεργειών για τη στρώση αλλαγών γραμμής ενσωματωμένων σε Σ.Σ.Σ. χωρίς παρεμβολή Σ.Δ. 2.2 Όροι που πρέπει να πληρούνται για την ενσωμάτωση των αλλαγών σε Σ.Σ.Σ. Κατά γενικό κανόνα οι αλλαγές που είναι ενσωματωμένες σε Σ.Σ.Σ., πρέπει να έχουν ενωθεί με τα εκατέρωθεν τμήματα των Σ.Σ.Σ. με κολλήσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία γραμμής κατά U.I.C. και τη μέγιστη ταχύτητα κυκλοφορίας, αρκεί να ανταποκρίνονται στους όρους που περιγράφονται στη συνέχεια. 2.1 Αλλαγές που μπορούν να ενσωματωθούν σε ζώνη Σ.Σ.Σ., είναι οι αλλαγές UIC 60 και UIC 54 που έχουν καρδιές με ειδικές συγκολλήσεις στα άκρα και προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους δυνατότητα ενσωμάτωσης τους σε Σ.Σ.Σ. 2.2 Σε περίπτωση μιας μεμονωμένης αλλαγής (π.χ. παρακαμπτήριος προς εργοστασιακή σύνδεση επί ανοικτής γραμμής), η αποκλίνουσα γραμμή δεν μπορεί να συγκολληθεί με Σ.Σ.Σ., παρά μόνον εάν η εφαπτόμενη της γωνίας διασταύρωσης του αποκλίνοντος κλάδου εάν η εφαπτόμενη της γωνίας διασταύρωσης του αποκλίνοντος κλάδου με την κύρια γραμμή είναι μικρότερη από τοξ. εφ.=0,034 (1/29,4) (τέτοιου είδους αλλαγές δεν υπάρχουν ακόμη στον ΟΣΕ). Στην περίπτωση αυτή η παρακαμπτήρια γραμμή μπορεί να είναι αμφιδετούμενη ή ΣΣΣ με ΣΔ ή προσωρινά με 3 αρμούς. 2.3 Στην περίπτωση διαγωνίου μεταξύ δύο γραμμών με Σ.Σ.Σ., οι δύο αλλαγές μπορούν να ενσωματωθούν και να συγκολληθούν οι αποκλίνοντες κλάδοι τους ή να ενωθούν με κολλητό μονωτικό αρμό ανεξάρτητα από τη γωνία τους. Κατά την περίπτωση αυτή, αν κατά τη διάρκεια των φάσεων των εργασιών χρειασθεί να διακοπεί η Σ.Σ.Σ. από τη μια πλευρά της αλλαγής γεγονός που ισοδυναμεί με αποενσωμάτωση τότε θα πρέπει να κοπεί η Σ.Σ.Σ. και από την άλλη πλευρά της αλλαγής. 2.4 Η αλλαγή που ενσωματώνονται σε Σ.Σ.Σ., πρέπει να τοποθετείται εκτός ζώνης εκτόνωσης, δηλαδή σε απόσταση μεγαλύτερη των 150m από το άκρο μιας γραμμής. 2.5 Οι αλλαγές που ενσωματώνονται σε Σ.Σ.Σ. πρέπει να πλαισιώνονται από σιδηροτροχιές μήκους 18m ίδιας διατομής ή από μεταβατικές σιδηροτροχιές μήκους 18m (12m + 6m). Οι σιδηροτροχιές αυτές στρώνονται ομοίως επί ξύλινων στρωτήρων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 11

13 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» 2.6 Το σκύρο στις αλλαγές και σε μήκος 50m εκατέρωθεν έχει ενισχυμένη διατομή κατά τα ισχύοντα στον ΟΣΕ (πλάτος διατομής σκύρου πέραν της κεφαλής του στρωτήρα 60cm υπερύψωση 25cm). 2.7 Για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική αγκύρωση της Σ.Σ.Σ., η οποία καταλήγει στην εξωτερική σιδηροτροχιά της αποκλίνουσας γραμμής της αλλαγής και για να αποφευχθεί η δημιουργία ζώνης εκτόνωσης στην περιοχή των βελονών, οι σιδηροτροχιές της αποκλίνουσας γραμμής συγκολλούνται πέραν της καρδιάς της αλλαγής σε μήκος 15m έως 30m. Αυτό ισχύει για την περίπτωση μεμονωμένης αλλαγής (βλ. παραγρ. 2.2). Εάν η αποκλίνουσα γραμμής καταλήγει σε άλλη αλλαγή και το μήκος αυτό δεν μπορεί να τηρηθεί, είναι αναγκαίο μνα ενωθεί η αποκλίνουσα γραμμής με την επόμενη αλλαγή με συγκόλληση. 2.3 Ενσωμάτωση αλλαγών σε Σ.Σ.Σ. 3.1 Για να ενσωματωθεί μια αλλαγή σε Σ.Σ.Σ. γίνονται οι ακόλουθες κατά σειρά εργασίες: α. Στρώση της πλήρους αλλαγής β. Σκυρόστρωση (βλ. 2.6) γ. Οριστική υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση δ. Εκτέλεση εσωτερικών συγκολλήσεων (βλ. 3.2) ε. Ενσωμάτωση της αλλαγής στις Σ.Σ.Σ. με εκτέλεση των εξωτερικών συγκολλήσεων (βλ. 3.3). 3.2 Εκτέλεση εσωτερικών συγκολλήσεων των αλλαγών (βλ. παράρτημα 1) Γενικά όλες οι αλλαγές τροχιάς μπορούν να συγκολληθούν εσωτερικά (συναρμολόγηση), εκτός εάν υψομετρικά και οριζοντιογραφικά δεν είναι στη θέση τους ή δεν έχουν τη σωστή διατομή έρματος και τη σωστή θέση και έδραση των στρωτήρων ή είναι στρωμένες σε όχι καλή υποδομή (που να παρουσιάζει π.χ. κατολισθήσεις ή καθιζήσεις χωρίς να έχει επέλθει ηρεμία) ή φέρουν οπές στην περιοχή των συγκολλήσεων (10cm εκατέρωθεν του αρμού συγκολλήσεως). Πριν αρχίσουν οι εργασίες συγκολλήσεως της αλλαγής, ελέγχεται η σωστή θέση αυτής καθώς και των βελόνων αντιβελόνων και ρυθμίζονται όταν τούτο κριθεί αναγκαίο. Τα προβλεπόμενα για την συγκόλληση (αλουμινοθερμική) διάκενα δημιουργούνται δι αποκοπής με δίσκο ή πριόνι τμήματος της κανονικής σιδηροτροχιάς και όχι των ειδικώς διατομών (όπως π.χ. βελόνες) Οι συγκολλήσεις 1 έως 6 (βλέπε παράρτημα 1) είναι εσωτερικές συγκολλήσεις της αλλαγής και εκτελούνται με τη σειρά αρίθμησης τους και αφού έχει προηγηθεί η οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση της αλλαγής. Το διάκενο που απαιτείται για τις συγκολλήσεις αυτές είναι το προβλεπόμενο για τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 12

14 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις. Η θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς κατά την εκτέλεση των συγκολλήσεων αυτών πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ C και C, μετρούμενη με θερμόμετρο ακριβείας τοποθετημένο στην σκιερή πλευρά της ψυχής της σιδηροτροχιάς. Κατά την εκτέλεση των συγκολλήσεων 1 έως 4 πρέπει να γίνει σύσφιξη των προσηλώσεων στις περιοχές βελονών και αντιβελόνων καθώς και στο ήμισυ του μήκους των σιδηροτροχιών μεταξύ αντιβελόνων και περιοχής καρδιάς. Συνιστάται όπως η διαφορά της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εσωτερικών συγκολλήσεων μιας αλλαγής να μην είναι μεγαλύτερη των 10 0 C από συγκόλληση σε συγκόλληση Οι συγκολλήσεις (S) στην αρχή και το πέρας της αλλαγής καθώς και οι συγκολλήσεις των βελονών (βλέπε παράρτημα 1) εκτελούνται μετά το τέλος όλων των εργασιών τοποθέτησης της αλλαγής (τακτοποίηση της αλλαγής στην οριστική της θέση, διαμόρφωση της απαιτούμενης διατομής έρματος, συμπύκνωση αυτού κ.λπ.). Για τις συγκολλήσεις (S) που συνδέουν την αλλαγή με τις ΣΣΣ πρέπει να προβλεφθεί διάκενο αρμού ανάλογο με τη θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς κατά τη στρώση της αλλαγής. Οι συγκολλήσεις αυτές εκτελούνται με θερμοκρασία σιδηροτροχιάς εντός των ορίων της θερμοκρασίας απελευθέρωσης των ΣΣΣ (23 0 C t 35 0 C) το Δε προβλεπόμενο για τη συγκόλληση διάκενο δημιουργείται δι αποκοπής τμήματος της σιδηροτροχιάς και όχι της αλλαγής. Οι συγκολλήσεις των βελονών εκτελούνται επίσης μετά το πέρας όλων των εσωτερικών συγκολλήσεων (1 έως 6 και αφού έχει επέλθει η σχετική συρρίκνωση των συγκολλήσεων αυτών και πάντως σε θερμοκρασία απελευθέρωσης 23 0 C t 35 0 C. Για την καλή και εύκολη λειτουργία του ασφαλίστρου της αλλαγής απαιτείται προ της συγκολλήσεως των βελονών να ελεγχθεί και ρυθμιστεί η απόσταση αυτών καθώς και το μέγεθος της αποστάσεως «α» του σκαριφήματος 1 του παραρτήματος 1. Το μέγεθος αυτό «α» λαμβάνοντας υπόψη και τη συρρίκνωση της συγκόλλησης (2 mm περίπου), είναι ανάλογο της θερμοκρασίας της σιδηροτροχιάς και δίδεται στον παρακάτω πίνακα: Θερμοκρ. Σιδηροτρ. ο C Απόσταση «α» σε mm προ της συγκόλλησης για Μέγεθος Απόσταση «α» σε mm προ της συγκόλλησης για ακτίνα R αλλαγής συρρίκνωσης ακτίνα R αλλαγής 190/300/ /1200 σε mm 190/300/ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 13

15 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» Η συγκόλληση συνεχόμενων αλλαγών είναι δυνατή και εκτελείται εντός των ορίων της θερμοκρασίας απελευθερώσεως των ΣΣΣ (23 0 C t 35 0 C), παρεμβάλλεται Δε μεταξύ των αλλαγών τμήμα γραμμής (μεταβατικό). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αύξηση του πλάτους της ερμάτωσης κατά 60cm προ των κεφαλών όλων των στρωτήρων του μεταβατικού τμήματος. 3.3 Οι εργασίες ενσωμάτωσης εκτελούνται μόνο σε θερμοκρασία t τέτοια ώστε 23 0 C t 35 0 C. Ταυτόχρονα με τις εξωτερικές συγκολλήσεις S γίνεται η εκτέλεση των συγκολλήσεων των δυο εκατέρωθεν τμημάτων ανοικτής γραμμής 150m έκαστο. Εάν μετά την εκτέλεση των συγκολλήσεων S και κατά την εκτέλεση των υπολοίπων συγκολλήσεων των εκατέρωθεν της αλλαγής τμημάτων η θερμοκρασία εξέλθει των παραπάνω ορίων (23 0 C t 35 0 C), εκτελούνται οι συγκολλήσεις και εκ των υστέρων γίνεται απελευθέρωση των τμημάτων αυτών (χωρίς τη χρήση συσκευών θερμάνσεως στην αλλαγή). Συνιστάται η απελευθέρωση των τμημάτων γραμμής ΣΣΣ που πρόκειται να συγκολληθούν επί αλλαγών τροχιάς να γίνεται στο επάνω όριο της θερμοκρασίας απελευθέρωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία η θερμοκρασία είναι εκτός των ανωτέρω ορίων (23 0 C t 35 0 C) και δεν προβλέπεται να κυμανθεί σύντομα εντός των παραπάνω ορίων, τότε συγκολλώνται στον ευθύγραμμο κλάδο εκατέρωθεν της αλλαγής από 1 σιδηροτροχιά των 18m και στη συνέχεια τοποθετούνται τρεις σιδηροτροχιές των 18m και δημιουργούνται 4 αρμοί σύμφωνα με τη σχετική τεχνική Οδηγία. Μόλις η θερμοκρασία κυμανθεί στα όρια των θερμοκρασιών απελευθέρωσης (23 0 C t 35 0 C) τότε αντικαθίστανται οι σιδηροτροχιές των 18m που φέρουν οπές στα άκρα τους, συγκολλώνται οι αρμοί και γίνεται απελευθέρωση των τάσεων των Σ.Σ.Σ. σε μήκος 150m εκατέρωθεν της αλλαγής. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση που αντί των 4 αρμών υπάρχουν Σ.Δ. οι οποίες αντικαθίστανται με κουπόνι σιδηροτροχιάς αντίστοιχου μήκους κατά τα ισχύοντα για Σ.Σ.Σ. Στην ίδια την αλλαγή κατά την απελευθέρωση των τάσεων δεν γίνεται χαλάρωση συνδέσμων αλλά δίνονται μερικά κτυπήματα με μπάλα από καουτσούκ ή ξύλο. Στα εκατέρωθεν μιας ενσωματωμένης αλλαγής καταλήγοντα τμήματα των Σ.Σ.Σ. τοποθετούνται 80 αντιοδευτικά γραμμής σε μήκος 50m περίπου, στρωτήρα παρά στρωτήρα εναλλάξ, όπως φαίνεται στο Παράρτημα Συντήρηση των αλλαγών. Κατά τη συντήρηση των αλλαγών πρέπει να εφαρμόζονται με μεγάλη αυστηρότητα οι ισχύοντες κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες που αφορούν τις Σ.Σ.Σ. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τα ακόλουθα: α. Θέση αντιοδευτικών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 14

16 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» Η σωστή τοποθέτηση των αντιοδευτικών εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της αγκύρωσης των συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών στους στρωτήρες των εκατέρωθεν της αλλαγής ευθύγραμμων τμημάτων μήκους 50 m έκαστον. Κάθε χρόνο, σε θερμοκρασίες σιδηροτροχιών που περιλαμβάνονται μεταξύ 23 0 και 35 0 θα βεβαιώνεται η σωστή τοποθέτηση των αντιοδευτικών και εάν είναι αναγκαίο θα επαναφέρονται στην σωστή θέση τα μετατοπισμένα αντιοδευτικά. β. Έλεγχος του πρώτου αμφιδετούμενου αρμού του αποκλίνοντος κλάδου των αλλαγών των ενσωματωμένων σε Σ.Σ.Σ. Στην αποκλίνουσα γραμμή της αλλαγής, είναι αναγκαίο να βεβαιώνεται ότι ο πρώτος αμφιδετούμενος αρμός δεν έχει παρεκκλίνει και ότι παρουσιάζει επαρκές άνοιγμα. Η εξακρίβωση αυτή θα γίνεται κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου. Αν κατά την εφαρμογή της παρούσας δημιουργηθούν απορίες ή εμφανιστούν θέματα που δεν αντιμετωπίζονται από την παρούσα να ζητηθούν σχετικές οδηγίες από τη Διεύθυνση Γραμμής του ΟΣΕ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 15

17 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 16

18 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 17

19 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ Π3: ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13230) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ΜΕ ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ UIC 54 Η /ΚΑΙ UIC Αντικείμενο Η παρούσα Τεχνική Οδηγία έχει ως αντικείμενο, τον προσδιορισμό των όρων, προϋποθέσεων και των απαιτούμενων ενεργειών για τη στρώση αλλαγών γραμμής ενσωματωμένων σε Σ.Σ.Σ. χωρίς παρεμβολή Σ.Δ Η παρούσα προδιαγραφή αφορά ολόσωμους στρωτήρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα με όλο το υλικό των συνδέσμων στερέωσης των σιδηροτροχιών επ αυτών όπως και τα ελαστικά υποθέματα Η προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΟΣΕ για τα υπό προμήθεια υλικά. 3.2 Τεχνικά Στοιχεία: 2.1. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τα κάτωθι έγγραφα, στην Υπηρεσία, τα οποία θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι όροι και πρέπει απαραιτήτως να προσκομισθούν: Πίνακα Περιεχομένων όπου θα αναγράφονται με την ίδια σειρά και αρίθμηση τα δικαιολογητικά και έγγραφα του παρόντος άρθρου, καθώς και ο αριθμός των φύλλων εκάστου εξ αυτών Δικαιολογητικά και έγγραφα για το κάθε επιμέρους υλικό : Για τον Στρωτήρα: Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου, στην οποία θα δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του Εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου υλικού, ήτοι επωνυμία, ιδιοκτήτης, τόπος εγκατάστασης, τηλέφωνο επικοινωνίας αυτού Περιγραφή του Τεχνικού Εξοπλισμού του εργοστασίου και τα μέσα ποιοτικού ελέγχου για την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας Παραγωγική δυνατότητα του Εργοστασίου παραγωγής στρωτήρων Πιστοποιητικό του Εργοστασίου παραγωγής στρωτήρων κατά EN ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 18

20 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» Πιστοποιητικό (σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο) από Σιδηροδρομικό Δίκτυο Υψηλών ταχυτήτων (με ταχύτητα κυκλοφορίας 200 Km/h, αξονικό φορτίο 225 KN, εύρος γραμμής 1435 mm) που θα βεβαιώνει ότι: Στρωτήρες ακριβώς ίδιοι με τον προσφερόμενο έχουν τοποθετηθεί σε μήκος τουλάχιστον 30 Km ( τεμάχια) σε εν εκμεταλλεύσει γραμμές με τα παραπάνω χαρακτηριστικά (με ταχύτητα κυκλοφορίας 200 Km/h, αξονικό φορτίο 225 KN, εύρος γραμμής 1435 mm) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν έχει κατασκευάσει ο ίδιος τους προσφερόμενους και πιστοποιούμενους σύμφωνα με τα ανωτέρω, στρωτήρες, θα προσκομίσει επίσης: α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο Ανάδοχος να δηλώνει, ότι θα συνεργαστεί με τρίτο, ο οποίος έχει κατασκευάσει τους προσφερόμενους και πιστοποιούμενους στρωτήρες. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 τoυ παραπάνω τρίτου προς την ΕΡΓΟΣΕ, ότι θα συνεργαστεί με τον Ανάδοχο καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης, θα υποστηρίξει και θα παρακολουθεί ανελλιπώς την κατασκευή των πιστοποιούμενων στρωτήρων και ότι θα είναι συνυπεύθυνος για την άριστη και σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους ποιότητα αυτών Πλήρη μελέτη με την οποία θα δικαιολογείται και θα τεκμηριώνεται η διαστασιολόγηση του στρωτήρα. Η μελέτη θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά σχεδίων και αναλυτικό υπολογισμό των κρισίμων ροπών στη θέση έδρασης της σιδηροτροχιάς και στο μέσο του στρωτήρα Τα απαιτούμενα από το άρθρο του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ :2002, ήτοι: Πλήρη σειρά αναλυτικών σχεδίων (κάτοψη, όψεις, τομές, τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού) του προσφερόμενου στρωτήρα (που είναι και πιστοποιούμενος), εγκεκριμένα από το παραπάνω δίκτυο υψηλών ταχυτήτων (σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα). Χαρακτηριστικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του στρωτήρα και οι πηγές προέλευσης αυτών. Περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής των στρωτήρων Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν έχει κατασκευάσει ο ίδιος τους προσφερόμενους και πιστοποιούμενους σύμφωνα με τα ανωτέρω, στρωτήρες, τα απαιτούμενα στο άρθρο , και της παρούσας πρέπει να έχουν εκδοθεί επονόματι του τρίτου Ο Ανάδοχος θα υποβάλει μαζί με τα ανωτέρω και τους Κανονισμούς και τις προδιαγραφές της χώρας της οποίας το Σιδηροδρομικό δίκτυο χρησιμοποιεί το προσφερόμενο υλικό (στρωτήρα) στην Ελληνική γλώσσα. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 19

21 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» Για τον Σύνδεσμο : Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου, στην οποία θα δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του Εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου υλικού, ήτοι επωνυμία, ιδιοκτήτης, τόπος εγκατάστασής, τηλέφωνο επικοινωνίας αυτού Κατάσταση υποπρομηθευτών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην κατασκευή επιμέρους υλικών των συνδέσμων Πιστοποιητικό του Εργοστασίου παραγωγής των συνδέσμων κατά ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου Πιστοποιητικό (σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο) από Σιδηροδρομικό Δίκτυο Υψηλών ταχυτήτων (με ταχύτητα κυκλοφορίας 200 Km/h, αξονικό φορτίο 225 KN, εύρος γραμμής 1435 mm) που θα βεβαιώνει ότι: Σύνδεσμοι ακριβώς ίδιοι με τον προσφερόμενο έχουν τοποθετηθεί σε μήκος τουλάχιστον 30 Km ( τεμάχια στρωτήρων x 4= σύνδεσμοι) σε εν εκμεταλλεύσει γραμμές με τα παραπάνω χαρακτηριστικά (με ταχύτητα κυκλοφορίας 200 Km/h, αξονικό φορτίο 225 KN, εύρος γραμμής 1435mm). Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι δυνατόν να έχουν τοποθετηθεί σε στρωτήρες διάφορους από τον προσφερόμενο Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν κατασκευάζει συνδέσμους, θα προσκομίσει επίσης : α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο Ανάδοχος να δηλώνει, ότι θα συνεργαστεί με τρίτο, ο οποίος έχει κατασκευάσει τους προσφερόμενους (πιστοποιούμενους) συνδέσμους. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 τoυ παραπάνω τρίτου, ότι θα συνεργαστεί με τον Ανάδοχο καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης, θα υποστηρίξει και θα παρακολουθεί ανελλιπώς την κατασκευή των προσφερομένων συνδέσμων και ότι θα είναι συνυπεύθυνος για την άριστη και σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους ποιότητα αυτών Πλήρη μελέτη της καταπόνησης των στοιχείων του συνδέσμου υπό τα ονομαστικά φορτία σχεδιασμού. Η μελέτη θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά σχεδίων. Η μελέτη θα συνοδεύεται επίσης από αναλυτικά στοιχεία/περιγραφή των υλικών κάθε στοιχείου του συνδέσμου και θα αναφέρεται: Στις μηχανικές ιδιότητες των αντιστοίχων σταθερών, διακυμάνσεις τούτων σε συνάρτηση με εξωγενείς επιρροές (φορτία, θερμοκρασία, διάγραμμα φορτίου παραμόρφωσης κλπ) από τα οποία θα προκύπτει η εξασφάλιση της εφαρμοζόμενης δύναμης και της λειτουργίας του προσφερόμενου συνδέσμου. Στην αντιστοιχία με κανονισμούς και ειδικές άδειες παραγωγής. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 20

22 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν έχει κατασκευάσει ο ίδιος τους προσφερόμενους συνδέσμους σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα απαιτούμενα στο άρθρο και της παρούσας, πρέπει να έχουν εκδοθεί επονόματι του τρίτου Ο προσφέρων θα υποβάλει μαζί με τα ανωτέρω και τους Κανονισμούς και τις προδιαγραφές της χώρας της οποίας το Σιδηροδρομικό δίκτυο χρησιμοποιεί το προσφερόμενο υλικό (σύνδεσμοι) στην Ελληνική γλώσσα Για το ελαστικό υπόθεμα : Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου, στην οποία θα δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του Εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου υλικού, ήτοι επωνυμία, ιδιοκτήτης, τόπος εγκατάστασής, τηλέφωνο επικοινωνίας αυτού Πιστοποιητικό του Εργοστασίου παραγωγής των ελαστικών υποθεμάτων κατά ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου Πιστοποιητικό (σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο) από Σιδηροδρομικό Δίκτυο Υψηλών ταχυτήτων (με ταχύτητα κυκλοφορίας 200 Km/h, αξονικό φορτίο 225 KN, εύρος γραμμής 1435 mm) που θα βεβαιώνει ότι: Ελαστικά υποθέματα ακριβώς ίδια με τα προσφερόμενα έχουν τοποθετηθεί σε μήκος τουλάχιστον 30 Km ( τεμάχια στρωτήρων χ 2= ελαστικά υποθέματα) σε εν εκμεταλλεύσει γραμμές με τα παραπάνω χαρακτηριστικά (με ταχύτητα κυκλοφορίας 200 Km/h, αξονικό φορτίο 225 KN, εύρος γραμμής 1435 mm). Αυτά τα ελαστικά υποθέματα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί με ίδιους συνδέσμους με τον προσφερόμενο Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν κατασκευάζει ελαστικά υποθέματα, θα προσκομίσει επίσης: α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο Ανάδοχος να δηλώνει, ότι θα συνεργαστεί με τρίτο, ο οποίος έχει κατασκευάσει τα προσφερόμενα (πιστοποιούμενα) ελαστικά υποθέματα. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 τoυ παραπάνω τρίτου, ότι θα συνεργαστεί με τον προσφέροντα καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης, θα υποστηρίξει και θα παρακολουθεί ανελλιπώς την κατασκευή των προσφερομένων ελαστικών υποθεμάτων και ότι θα είναι συνυπεύθυνος για την άριστη και σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους ποιότητα αυτών Πλήρη μελέτη που να αποδεικνύει ότι το προσφερόμενο ελαστικό υπόθεμα είναι συμβατό με τον προσφερόμενο σύνδεσμο. Η μελέτη θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά σχεδίων του προσφερομένου ελαστικού υποθέματος Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν έχει κατασκευάσει ο ίδιος τα προσφερόμενα ελαστικά υποθέματα σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα απαιτούμενα στο άρθρο και της παρούσας πρέπει να έχουν εκδοθεί επονόματι του τρίτου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 21

23 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» Ο Ανάδοχος θα υποβάλει μαζί με τα ανωτέρω και τους Κανονισμούς και τις προδιαγραφές της χώρας της οποίας το Σιδηροδρομικό δίκτυο χρησιμοποιεί το προσφερόμενο υλικό (ελαστικά υποθέματα) στην Ελληνική γλώσσα. 2.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Αναδόχου, ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας. 2.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Αναδόχου, ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (Οδηγία 96/48 ΕΚ). 2.5 Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι καινουργή και αμεταχείριστα. 2.6 Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα, αν το επιθυμεί, να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων που θα υποβληθούν. Επίσης, η Υπηρεσία, με τα αρμόδια όργανά της, έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί τα δηλωθέντα εργοστάσια και να προβεί σε επιτόπια επιθεώρηση των δηλωθέντων στην προσφορά στοιχείων, με δαπάνη της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Υπηρεσία όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την ευχερή μετάβασή της στον χώρο των εργοστασίων και την πρόσβασή της στις απαιτούμενες πληροφορίες. 2.7 Τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να περιγράφουν και να αναλύουν όλα τα επιμέρους υλικά που αποτελούν το παραπάνω σύνολο στρωτήρων - συνδέσμων υποθεμάτων, ελικωτών, κλπ με αναφορά στην ποσότητα εκάστου στοιχείου. 3.3 Ποιότητα υλικών 3.1 Η ποιότητα των στρωτήρων που απαιτούνται θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ , και με τα αναφερόμενα στην παρούσα. 3.2 Οι τιμές των ροπών κάμψης και των συντελεστών κρούσης του προσφερόμενου στρωτήρα θα είναι σύμφωνες με αυτές του πιστοποιημένου στρωτήρα που έχει καθορίσει το σιδηροδρομικό δίκτυο ή οι αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες του Κράτους στο δίκτυο του οποίου βρίσκεται εν χρήση ο πιστοποιημένος στρωτήρας (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ ). 3.3 Οι στρωτήρες θα είναι ολόσωμοι (monoblock) από προεντεταμένο σκυρόδεμα, μήκους 2,60 m, μεγίστου πλάτους 0,30 m, μεγίστου ύψους 0,25 m. 3.4 Η επιφάνεια εδράσεως της σιδηροτροχιάς πρέπει να έχει επίκλιση προς το μέσο του στρωτήρα 1:20. Ο πιστοποιούμενος τύπος στρωτήρα που έχει τοποθετηθεί στο πιστοποιούν σιδηροδρομικό δίκτυο, μπορεί να έχει διαφορετική επίκλιση. 3.5 Οι ανοχές για όλες τις διαστάσεις, θα είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 22

24 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» 3.6 Οι στρωτήρες θα είναι για γραμμές κανονικού εύρους (1435 mm) και για σιδηροτροχιές 60 Ε1 (UIC 60) ή 54 Ε1 (UIC 54). Με έγγραφο της Υπηρεσίας θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο το είδος της σιδηροτροχιάς. 3.7 Πριν από την έναρξη παράδοσης των στρωτήρων θα γίνουν οι έλεγχοι αποδοχής που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τους ελέγχους αυτούς υπό την προϋπόθεση ότι στον προσφερόμενο πλήρη στρωτήρα έχουν γίνει στα πλαίσια παλαιότερων προμηθειών στρωτήρων οι έλεγχοι αποδοχής που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ και ο προσφερόμενος στρωτήρας είναι ακριβώς ο ίδιος με τον στρωτήρα στον οποίο έχουν γίνει οι έλεγχοι αυτοί. 3.8 Επιπλέον οι στρωτήρες θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις δοκιμές που προβλέπονται από τις αντίστοιχες ΕΝ. 3.9 Τα προσφερόμενα ελαστικά υποθέματα θα έχουν δυναμική ακαμψία K DYN 100 KN/mm, και πάχος 7-10 mm. Ελαστικά υποθέματα με K DYN > 100KN/mm δεν γίνονται αποδεκτά Ο προσφερόμενος σύνδεσμος πρέπει, για να γίνει αποδεκτός, να παρέχει ακόμη ασφάλεια και στην περίπτωση θραύσης της σιδηροτροχιάς, για τον λόγο αυτό η αντίσταση επιμήκυνσης της σιδηροτροχιάς κατά μήκος του άξονά της, για τον προσφερόμενο σύνδεσμο, δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 9 KN Η ποιότητα των συνδέσμων και των ελαστικών υποθεμάτων θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ , , με τα αναφερόμενα στην παρούσα και στις FICHES UIC για τα αντίστοιχα υλικά, τελευταίας έκδοσης, όπου αυτές δεν αντιβαίνουν τα παραπάνω πρότυπα Το σύστημα κάθε συνδέσμου και υποθέματος πρέπει να είναι απλό και να συντίθεται από, κατά το δυνατό, μικρό αριθμό στοιχείων. Ο σύνδεσμος πρέπει, για να γίνει αποδεκτός, να προσυναρμολογείται επί του στρωτήρα. Προσυναρμολογούμενος (προμονταρισμένος) σύνδεσμος νοείται ο σύνδεσμος που κατά τις εργασίες στρώσης και συντήρησης γραμμής επιτρέπει την απευθείας τοποθέτηση/απομάκρυνση της σιδηροτροχιάς στον/από τον στρωτήρα χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούμενη αποσυναρμολόγηση του ίδιου του συνδέσμου και η εν συνεχεία επανατοποθέτηση του στο στρωτήρα Γενικά όλα τα υλικά θα συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 3.4 Τρόπος και τόπος παράδοσης του υλικού: 4.1 Οι στρωτήρες, θα παραδοθούν ελεύθεροι παντός δασμού επί εδάφους σε χώρους που θα μισθώσει ο Ανάδοχος. Στην περιοχή του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μισθώσει, με δική του φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη, χώρο για την αποθήκευση των σκύρων, για όσο διάστημα χρειαστεί, μετά από έγκριση της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. για την ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 23

25 ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» καταλληλότητα του χώρου. Η παράδοση των στρωτήρων θα γίνει σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 4.2 H ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. θα έχει την αποκλειστική διαχείριση του αποθηκευόμενου υλικού εντός των αποθηκευτικών χώρων και οποιαδήποτε φορτοεκφόρτωση θα γίνεται με την επίβλεψη εκπροσώπου της. 4.3 Οι σύνδεσμοι μετά των ελαστικών υποθεμάτων, κλπ, θα παραδοθούν ελεύθεροι παντός δασμού προσυναρμολογημένοι επί των στρωτήρων. Η παράδοση των συνδέσμων μετά των ελαστικών υποθεμάτων, κλπ, θα γίνει σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 4.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει χώρο στο εργοστάσιο παραγωγής του αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παρούσης προμήθειας. Στον συγκεκριμένο χώρο θα δύναται να αποθηκευτεί ποσότητα τουλάχιστον τεμαχίων πλήρων στρωτήρων. Η πληρωμή της ανωτέρω ποσότητας θα γίνεται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή στους τόπους παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 4.5 Η βάση έδρασης του χώρου όπου θα αποθηκευτούν οι στρωτήρες, τόσο στο εργοστάσιο παραγωγής όσο και στους χώρους παράδοσης που προβλέπονται από την παρούσα, θα διαμορφώνονται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου και θα πρέπει να είναι υπολογισμένη ώστε να αντέχει οποιοδήποτε φορτίο που θα προκύψει από την αποθήκευση των στρωτήρων. 4.6 Κατά την μεταφορά των πλήρων στρωτήρων γραμμής από το εργοστάσιο έως και την αποθήκευση τους στους παραπάνω χώρους, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανόνων της σωστής και ασφαλούς μεταφοράς καθώς και της σωστής αποθήκευσης. 4.7 Η τοποθέτηση των στρωτήρων καθ ύψος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) σειρές και θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι διακριτή κάθε παρτίδα παραγωγής (παρεμβολή μεταξύ των στρώσεων καταλλήλων ξύλινων παρεμβλημάτων προς αποφυγή έδρασης στρωτήρα επί συνδέσμου, κλπ.). 4.8 Η συσκευασία θα είναι κατάλληλη για την προστασία του συγκεκριμένου υλικού από τους κινδύνους μεταφοράς ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς (π.χ. οξείδωση, κρούση) και σύμφωνη και με τα παρακάτω: Οι στρωτήρες τόσο στον τόπο παραγωγής όσο και κατά την παράδοση στους υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους, θα στοιβάζονται με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου σε κατάλληλα επίπεδα ορθογωνικής διατομής. Όλες οι στρώσεις θα είναι οριζόντιες. Μεταξύ των στρωτήρων μιας στρώσης θα παρεμβάλλονται κατάλληλα ξύλινα υποθέματα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα έδρασης στρωτήρα επί συνδέσμου. Η προμήθεια των ξύλινων υποθεμάτων θα βαρύνει τον Ανάδοχο και συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Δ. 635 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 24

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-02-03-10 07 Σιδηροδροµικά έργα 02 Ειδικά θέµατα 03 Εξασφάλιση γραµµών 10 Εξασφάλιση γραµµών µε εξασφαλιστικούς πασσάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-07-03-10 07 Σιδηροδροµικά Έργα 07 Συγκολλήσεις 03 Σκυρόγραµµα συνεχώς συγκολληµένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 10 Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-03-54 07 Σιδηροδροµικά Έργα 03 Στρώση γραµµών 03 Σκυρογραµµή συνεχώς συγκολληµένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) 54 Απελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε 01.01.20. Έκδοση 1.0/28-4-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 01.01.20. Έκδοση 1.0/28-4-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 01.01.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0/28-4-2009 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 20 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ / 4.334.013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση Γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 10 Γενικές ιατάξεις Στρώσεις Γραµµής Όρια Σφαλµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07 Σιδηροδρομικά Έργα 03 Στρώση γραμμών 03 Σκυρογραμμή συνεχώς συγκολλημένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) 54 Απελευθέρωση τάσεων των Συνεχώς Συγκολλημένων Σιδηροτροχιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Έκδοση 1.0 / ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε Έκδοση 1.0 / ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 01.01.22 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 22-7-2009 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 22 ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ / 4.334.671

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 07 Σιδηροδροµικά έργα 06 Συσκευές γραµµής 03 Συσκευές διαστολής 30 Ρύθµιση Συσκευών ιαστολής Γαλλικού Τύπου (UIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΓΟ : CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008 136/ΔΕ ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07 Σιδηροδρομικά έργα 03 Στρώση Γραμμών 01 Γενικά περί στρώσεως 10 Γενικές Διατάξεις Στρώσης Γραμμής Όρια Σφαλμάτων Γραμμής - Τυπικές Διατομές Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-02-10 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση Γραµµών 02 Σκυρογραµµή µε αρµούς 10 Γενικές ιατάξεις Στρώσης Γραµµής µε Αρµούς

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07 Σιδηροδρομικά έργα 03 Στρώση Γραμμής 03 Σκυρογραμμή Σ.Σ.Σ. 10 Στρώση - απελευθέρωση των τάσεων των σιδηροτροχιών των συγκολλημένων σε μεγάλα μήκη (Σ.Σ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-50 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση Γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 50 Οριζοντιογραφική και υψοµετρική τακτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ 26 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΟΛΘ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ 26 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΟΛΘ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ 26 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 20 Κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής (επιδοµή) Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07 Σιδηροδρομικά έργα 03 Στρώση γραμμών 01 Γενικά περί στρώσεως 20 Κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής (επιδομή) Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΓΡΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4 Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07 Σιδηροδρομικά έργα 08 Yλικά Γραμμής 03 Σύνδεσμοι 30 Χρήση συνδέσμου KS (SKL 12) Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-03-10 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση Γραµµής 03 Σκυρογραµµή Σ.Σ.Σ. 10 Στρώση - απελευθέρωση των τάσεων των σιδηροτροχιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 18/03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.985,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07 Σιδηροδρομικά έργα 03 Στρώση Γραμμών 01 Γενικά περί στρώσεως 50 Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής Έκδοση 1η

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6.1 Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική εκµετάλλευση ενός σιδηροδροµικού δικτύου αποτελεί η δυνατότητα ένωσης, τοµής, διχασµού και σύνδεσης των γραµµών σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Έκδοση 1.0 / ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 04 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 01 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ε Έκδοση 1.0 / ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 04 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 01 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ε 04.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 29-6-2009 04 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 01 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 10 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ.: Χ. Τσελεγκαρίδου Τηλ.: 2310-966928 Fax: 2310-283117 Email: promithies@eyath.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κατασκευή και τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων Φυματιολογικού Εργαστηρίου της ΝΜΝΘ

ΘΕΜΑ : Κατασκευή και τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων Φυματιολογικού Εργαστηρίου της ΝΜΝΘ ΘΕΜΑ : Κατασκευή και τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων Φυματιολογικού Εργαστηρίου της ΝΜΝΘ ΓΕΝΙΚΑ Η δαπάνη να περιλαμβάνει όλα τα υλικά, την κατασκευή και τοποθέτηση των πάγκων, καθώς και την απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

θέμα:κατασκευή εργαστηριακών πάγκων στα εργαστήρια Βιοχημικό - Αιματολογικό.

θέμα:κατασκευή εργαστηριακών πάγκων στα εργαστήρια Βιοχημικό - Αιματολογικό. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ θέμα:κατασκευή εργαστηριακών πάγκων στα εργαστήρια Βιοχημικό - Αιματολογικό. ΓΕΝΙΚΑ Η δαπάνη να περιλαμβάνει όλα τα υλικά, την κατασκευή και τοποθέτηση των πάγκων, καθώς και την απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07 Σιδηροδρομικά έργα 03 Στρώση Γραμμών 03 Σκυρογραμμή Σ.Σ.Σ. 50 Απελευθέρωση τάσεων των συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) σε φυσική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 1519

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 1519 CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Ορισμοί 3. Κριτήρια εκτίμησης / κατηγορίες βλαβών 4. Είδη και εκτίμηση βλαβών 4.1 Ρωγμές 4.1.1 Διαμήκεις ρωγμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-20/6 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-20/6 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2017 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-20/6 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων»

«Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων» ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ: 32097/14-9-2017 Σεπτέμβριος 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2017. Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική ΣΤΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ. Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου Λέκτορας ΕΜΠ. Ιωάννα Σπυροπούλου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ.

Σιδηροδρομική ΣΤΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ. Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου Λέκτορας ΕΜΠ. Ιωάννα Σπυροπούλου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σιδηροδρομική Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου Λέκτορας ΕΜΠ kkepap@central.ntua.gr ΣΤΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: «Εσωτερική διαρρύθμιση χώρων υγιεινής με ελαφριά διαχωριστικά, στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 16.855,93 ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ Ε.Ο. &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ Ε 18.04.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκδοση 1 / 26-04-2013 18 ΕΠΙΔΟΜΗ 04 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΧΙΑΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Απρίλιος 2013 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 (Απόδοση του Αγγλικού κειµένου στα Ελληνικά) ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Τύποι σχηµατισµών γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6..1 ιακλάδωση γραµµών/ αλλαγές ιακλάδωση γραµµών είναι ο σχηµατισµός µε τον οποίον παρέχεται η δυνατότητα σε οχήµατα και συρµούς να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-20 / 4

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-20 / 4 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-20 / 4 ΧΑΛΥΒ ΙΝΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ I. ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή αυτή αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την κατασκευή, και τις δοκιµές ικριωµάτων που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» Ο σχεδιασμός μιας οδού είναι μια σύνθετη και επαναληπτική διαδικασία. Με τα σημερινά μέσα (υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Κεντρική Υπηρεσία /νση Τεχνικών Έργων και Ακινήτων Αιόλου 100 10188 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση επιστρώσεων προαύλιου χώρου στάθµευσης υπηρ. Αυτοκινήτων (παλαιού) Κ..Α., συντήρηση ράµπας φορτοεκφόρτωσης»

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 Θεσσαλονίκη 6/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 18284 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πάτρα: 29/3/2019 Αρ. Πρωτ.: 205/1080/9108 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996620 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-08-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 07 Σιδηροδροµικά έργα. 03 Σύνδεσµοι 30 Χρήση συνδέσµου KS (SKL 12)

ΠΕΤΕΠ 07-08-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 07 Σιδηροδροµικά έργα. 03 Σύνδεσµοι 30 Χρήση συνδέσµου KS (SKL 12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-08-03-30 07 Σιδηροδροµικά έργα 08 Yλικά Γραµµής 03 Σύνδεσµοι 30 Χρήση συνδέσµου KS (SKL 12) Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ. Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής. Tεύχος 09/1 Έκδοση 1.0

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ. Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής. Tεύχος 09/1 Έκδοση 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής Tεύχος 09/1 Έκδοση 1.0 Μάιος 2009 Συνοπτικά Περιεχόμενα 1 ΑΙΤΙΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ Σ.Σ.Σ.... 5 2

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών»

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών» Π Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ54600022 Πάτρα 10/10/2016 «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τ-7 Εκτύλιξη - ρύθμιση - πρόσδεση αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000148 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 24-10-2012 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Θύµιος Μισοκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

3η Διάλεξη Αλληλεπίδραση τροχού σιδηροτροχιάς: Μελέτη της επιφάνειας τροχού σιδηροτροχιάς και φορτία ασκούμενα επί της σιδηροδρομικής γραμμής

3η Διάλεξη Αλληλεπίδραση τροχού σιδηροτροχιάς: Μελέτη της επιφάνειας τροχού σιδηροτροχιάς και φορτία ασκούμενα επί της σιδηροδρομικής γραμμής 3η Διάλεξη Αλληλεπίδραση τροχού σιδηροτροχιάς: Μελέτη της επιφάνειας τροχού σιδηροτροχιάς και φορτία ασκούμενα επί της σιδηροδρομικής γραμμής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ T Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΡΓΟ : «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07 Σιδηροδρομικά έργα 08 Υλικά γραμμής 03 Σύνδεσμοι 10 Χρήση συνδέσμου «Κ» Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 26504 Ομάδα εκτέλεσης έργου: Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/ 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/ 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/ 2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: Φ.Π.Α. 24% : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 8.063,45 ΕΥΡΩ 1.935,23 ΕΥΡΩ 9.998,68 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΓΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΓΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΓΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα δομικά συστήματα στις σύμμικτες κτιριακές κατασκευές, αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ε-1 1 Ε - 1 ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ (1) Σε σχέση με την Π.Τ.Π. Ο 150 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.Δ.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ραφιών βαρέως τύπου και Προβολικών Ραφιών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ραφιών βαρέως τύπου και Προβολικών Ραφιών» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 19-07-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΠΥΡΓΟΙ 9 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μέρος αυτό των προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50 Εγχειρίδιο σχεδιασμού σύμμικτων πλακών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ 1993.01.03:2006) και τον Ευρωκώδικα 4 (EN 1994.01.04:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τ-7 Εκτύλιξη - ρύθμιση - πρόσδεση αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ-ΡΟΥΣΒΕΛΤ)» Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020/

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των φορέων καταστρώματος γεφυρών η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07 Σιδηροδρομικά έργα 05 Συντήρηση Γραμμών 03 Σκυρογραμμή Σ.Σ.Σ. 10 Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) - Βασικές Αρχές Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Παταριού με ράφια - Ραφοπάταρο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Παταριού με ράφια - Ραφοπάταρο» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 24-08-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προµηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τα παρακάτω όρους και να καταθέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και Εθνική Συμμετοχή 20%

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και Εθνική Συμμετοχή 20% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: 1.915.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ T Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΡΓΟ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 15/6/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : Γ2/4753/16-6-2017 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ----------------- Τμήμα : Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/ ISO 14001:2004 252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008 136/ Ε ΙSO 27001:2013 25/ΑΠ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Ερώτηση 1: Στο άρθρο 8.VII της διακήρυξης αναφέρεται : «ή θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α..964

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α..964 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ.0+400 ΕΩΣ Χ.Θ.6+170 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (02/17)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (02/17) Θεσσαλονίκη, 23.03.2017 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Γ. Τσακιρόπουλος, Ν. Ηλίου Τηλέφωνο : 2310 891-252, 2310 891-233 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (02/17) Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Τίτλος Έργου: «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια κινητών και σταθερών αρχειοθηκών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια κινητών και σταθερών αρχειοθηκών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων Ταχ. Δ/νση : Δικαστικό Μέγαρο Ταχ. Κωδ. : 546 26 Πληροφορίες : Δ. Βεργετίδης Θεσσαλονίκη 27-06-2016 Αρίθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα