Μαγαζία ΤΣΟΥΡΙΔΗ.... με πάθος να δημιουργούμε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαγαζία ΤΣΟΥΡΙΔΗ.... με πάθος να δημιουργούμε"

Transcript

1 Μαγαζία ΤΣΟΥΡΙΔΗ... με πάθος να δημιουργούμε

2 Αγλήγορον Παρουσίασιν

3 Απάν από 19 χρόνα ασχολήγουμες με την ισκιάν άπέσ και να ομορφήνομε, εποίκε μας σο να έχομε οσήμερον έναν α σα πιο τρανά ποικιλιάς από προϊόντα ντοεφτάνεισκιάν, ντο δουλεύ νε μεταχέρακαιμετορεύμαν. Ο τόπος εμούν το Σαλονίκ εφτάμε δουλείας σ όλεν την Ελλάδαν και ατώρα και σην Κύπρον. Γιαταπροϊόνταντοέχομε θαπαίρετε έναν εικόναν απ αβούτο την παρουσίασιν. Το ποίος είμεσε θα γνωρίζετε μας όσταν θα συνεργάσκουστουν αντάμαν εμουν. Παρακουλουθούμε την διεθνήν παραγωγήν, φέρουμε συνέχεια καινούρια προϊόντα, με υψηλόν ομορφίαν και τεχνολογίαν γιαταοποίαανθέλετε επορούμε να λέγομε σας ήνταν θέλετε.

4 Τερέστε ντο προϊόντα έχομε Σιδηρόδρομους μηχανισμούς Μηχανισμούς ηλεκτροκίνητους Προϊόνταγια ισκιάν για απέσ και οξουκά για τα τόπο σουν Σήτας συστήματα για τα κουνούπια Μεμβράνας για τον ήλιον και μεμβράνας ασφάλειας Κουπαστάς Χαλία για τα κατωθήρα Ιδέας για ομορφίαν: κορνίζας, εκτυπώσεις, ταπετσαρίας, υφάσματα, κουρτίνας και άλλα.

5 Σιδηρόδρομους-Μηχανισμούς

6 Σιδηρόδρομους-Μηχανισμούς Σιδηρόδρομοι ντο λυγίζ νε εύκολα με γερόν και τρανόν αντοχήν για ειδικά περιπτώσεις. Είναι μακρέα ους και 40 μέτρα.

7 Σιδηρόδρομους-Μηχανισμούς Μηχανισμός Roman Έχομε μηχανισμούς roman τύπου blind με μάκρος ους 1,60 ΔΩΡΟΝεφτάμε για όσους διαλέγ νε το ύφασμαν απ εμάς.

8 Μηχανισμοί ντο κινήγουνταν με το ρεύμαν

9 Σιδηρόδρομοι με ρεύμαν για οσπίτια, κάμαρια ξενοδοχείων, βαπόρα... Μηχανισμοί ντο κινήγουνταν με το ρεύμαν

10 Μηχανισμοί ντο κινήγουνταν με το ρεύμαν Σιδηρόδρομοι με ρεύμαν για να ανοίγ νε έναν κλασσικόν ελλενικόν θεατρικόν σκηνήν ήένανχώρισμανγιαπολλάτρανόναίθουσαν. Μηχανισμους για αυλαίας ελληνικού τύπου και roman. Άνοιγμαν με ήνταν τρόπο θέλ τα. Σύρ νε ους 500 κιλά βάρος.

11 Μηχανισμοί ντο κινήγουνταν με το ρεύμαν Δεκνύζω σας έργατα και δουλείας ασαμαγαζίατσουρίδη Μουσικόν Σκηνήν CASABLANCA, Αθήνα 66 ο Γυμνάσιον σην Αθήναν Οσπίτ τη Πολιτισμού σο Ρέθυμνον

12 Μηχανισμοί ντο κινήγουνταν με το ρεύμαν Ηλεκτροκίνητα panel (japanese blinds) τριών, τεσσάρων και πέντε διαδρομών.

13 Μηχανισμοί ντο κινήγουνταν με το ρεύμαν Ηλεκτρικά Roman ση Σκεπήν (Skylight). Ισκιάν σε γυάλενα σκεπήα ή ταβάνα ντο είναι ίσα, σε λοξά παράθυρα και σε καμάρας για το καλόν έλεγχον τη ήλονος.

14 Προϊόντα για την ισκιάν Τα τελευταία εμορφίας και τα τεχνικά προτάσεις σην διεθνήν αγοράν έχωμ ατα σην διάθεσην τ εσέτερον, χάρη σο ανήσυχον αχούλ εμουν και το δημιουργικόν εμουν ιδιοσυγκρασίαν!

15 Ισκιάν σα ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ τόπα

16 Ισκιάν σα εσωτερικά τόπα Οριζόντια Περσίδας Α σον Αλουμίν Α σό Ξύλον και κυματιστόν

17 Ισκιάν σα εσωτερικά τόπα Κάθετα Περσίδας Υφασμάτινα String Ξύλενα

18 Ισκιάν σα εσωτερικά τόπα Προϊόντα με υψηλόν τεχνολογίαν ασήν Verosol Day Night πλισέ και roller. Ελέπετε το επίσημον ιστοσελίδα μουν

19 Ισκιάν σα εσωτερικά τόπα Shutter Blinds Εφτάμε έλεγχο την ισκιάν απέσ.

20 Ισκιάν σα εσωτερικά τόπα Roller Blinds Έχομε ποικιλίας από σχέδια και χρώματα που κ επορείτε να φαντάσκουστουν.

21 Ισκιάν σα εσωτερικά τόπα Zebra Blinds A σα τελευταία όμορφα εφαρμογάς!

22 Ισκιάν σα εσωτερικά τόπα Sillouette Βlinds Έναν κομψοτέχνημαν υψηλόν αισθητικής.

23 Ισκιάν σα εσωτερικά τόπα Eφαρμογάς Prismaplex Πρισματικά περσίδας μερ αφήνε πολλά φως, εφτάνε ισκιάν και κρατούνε δροσερόν τον τόπον. Έναν προϊόν για βιοκλιματικόν εφαρμογήν με την υπογραφήν της υψηλής γερμανικής τεχνολογίας.

24 Ισκιά για ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ τόπα

25 Ισκιά για εξωτερικά τόπα Οριζόντια Περσίδας Μεταλλικά Ξύλενα

26 Ισκιά για εξωτερικά τόπα Roller Βlinds για εξωτερικόν τόπον σε ντίζας ή με πλαϊνούς οδηγούς.

27 Ισκιά για εξωτερικά τόπα Πλέγματα που κι σκουριάζ νε Για ισκιάν, ψευτικά οροφάς και στόλισμαν Λ. Συγγρού, «ΦΙΞ»

28 Ισκιά για εξωτερικά τόπα Σκίαση Oροφής Eξωτερικού Xώρου Ισκιά σε ταβάν οξούκα μερέαν τ οσπιτί.

29 Ισκιά για εξωτερικά τόπα Πέργκολας Ρeddy Shield ντο κινήγουνταν με τα χέρια. Απλά κατασκευάς με υψηλόν τεχνολογίαν. Ύφασμαν που κι νε βραχκετε, πλύσκετε σα 40. Τα ντίζας και τα μεταλλικά μέρε τουν κι σκουριάζ νε. Peddy Shield: και σύντομα

30 Σήτας Για κουνούπια, μύ ας κτλ.

31 Σήτες Για κουνούπια, μύας Σήτες Free: Το τελευταίον τεχνολογικόν κατόρθωμαν σα σήτας. Ιδανικόν μοντέλον για ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα κάμαρια εύκολα σην λειτουργείαν, ατουν, όπως και για τρανά ανοίγματα.

32 Σήτες Για κουνούπια, μύας Σήτας ντο κινήγουνταν με το ρεύμαν......αλλά και ήταν είδος σήταν θέλετε θα ευρίκετε σ εμάς :

33 Μεμβράνας για τον ήλον Μεμβράνας για προστασίαν

34 Μεμβράνας για τον ήλιον Μεμβράναν για τρανόν προστασίαν α σον ήλιον πριν Προστασία α σον ήλον και ομορφίαν. μετά

35 Μεμβράνας για Ασφάλειαν Απαράβατα μεμβράνας ασφάλειας Γερόν μεμβράνη ασφάλειας που θίκ να απ απέσ μερέαν τη τζαζμί, οπότε αν το τζάμ τσακούτε απομέν αέτσ, που τα κομμάτια να κρατήγουνταν α σην μεμβράνην.

36 Κουπαστάς

37 Κουπαστάς Κουπαστάς μερ κι σκουργιάζ νε από καθαρόν ατσάλ με ποικιλίαν από στολίδα. Απλά και πολλά εύκολα να βάλλ τς ατα.

38 Μικρά και τρανά χαλία για τα κατώθηρα

39 Χαλία για Κατωθήρα Τρανόν ποικιλίαν από μοκέτας γιανακαλύφκετεσκαλοπάτιασ όποια μέτρα θέλετε. Και επορούμε να τυπώνωμε ήνταν θέλετε!

40 Ιδέας για Στόλισμαν

41 Ιδέας για Στόλισμαν Κορνίζας για στόλισμαν μερ θα ικανοποιούν κάθεν απαίτησιν ντο έχετε. Επορούν να ίνταν και κορνίζας για τον αϊνάν (καθρέφτην).

42 Ιδέας για Στόλισμαν Τυπώνωμε σε roller blind, σε πανίν και σε χαρτίν ταπετσαρίας ανάλογα ντο ανάγκας και ντο επιθυμίας έχετε.

43 Ιδέας για Στόλισμαν Μπορντούρας Ταπετσαρίας με ήνταν θέματα θέλετε.

44 Ιδέας για Στόλισμαν Κουρτίνας & Υφάσματα υψηλόν ποιότηταν και ομορφίαν

45 Κουρτίνας & Υφάσματα Ιδέας για Στόλισμαν Ειδικά βελούδα μερ κι κάγουνταν εύκολα, διπλά σο φάρδος, έμορφα και α σα δύο μερέας για αυλαίας θεάτρου.

46 Ευχαριστώ σας από καρδίας για την προσοχήν εσούν. Ήταν χρειάσκουστουν, είμαι πάντα σουμά σουν. Πανίκας Τσουρίδης

47 ... με πάθος να δημιουργούμε Μαγαζία Τσουρίδης Θεσσαλονίκη Ερμού & Κομνηνών 36 Τηλ.: Fax : Βασ. Όλγας 90 & Μ. Μπότσαρη Τηλ.:

ΤΙ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΔΑΡΙ Σκόπια και τεβενούμ' πασί

ΤΙ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΔΑΡΙ Σκόπια και τεβενούμ' πασί ΤΙ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΔΑΡΙ Σκόπια και τεβενούμ' πασί Έ λοιπόν, επουγαλεύτα. Ά θα αρχινώ και λέγω ξάν...κι επεκεί λέτεν, εσύ όλο κάτ' ευρίκς και λές. Τη π...ας τα παιδία, ατώρα εγνέφσανε, και εθυμέθαν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Τι πάει να πει «Ενεργειακοί Υαλοπίνακες» και τι διαφορά έχουν αυτοί, από τα τζάμια που έχω στο σπίτι μου;

Τι πάει να πει «Ενεργειακοί Υαλοπίνακες» και τι διαφορά έχουν αυτοί, από τα τζάμια που έχω στο σπίτι μου; Τι πάει να πει «Ενεργειακοί Υαλοπίνακες» και τι διαφορά έχουν αυτοί, από τα τζάμια που έχω στο σπίτι μου; Ο όρος «Ενεργειακοί Υαλοπίνακες» χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ως ελεύθερη μετάφραση του

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρίστε τα πάντα µε ατµό Εγχειρίδιο χρήστη για καθαρισµό και σιδέρωµα µε ατµό

Καθαρίστε τα πάντα µε ατµό Εγχειρίδιο χρήστη για καθαρισµό και σιδέρωµα µε ατµό Καθαρίστε τα πάντα µε ατµό Εγχειρίδιο χρήστη για καθαρισµό και σιδέρωµα µε ατµό Περιεχόµενα Καθαρισµός χωρίς χηµικά προϊόντα 3 Λειτουργία και ασφάλεια 4 Τοµείς εφαρµογής 5 Πώς καθαρίζω: Επιφάνειες µε λίπη

Διαβάστε περισσότερα

Ποντιακά ίστιχα Σκέψεις - προβληµατισµοί. Χωλίδης Ιωάννης

Ποντιακά ίστιχα Σκέψεις - προβληµατισµοί. Χωλίδης Ιωάννης Ποντιακά ίστιχα Σκέψεις - προβληµατισµοί Χωλίδης Ιωάννης UΠοντιακά ίστιχα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Εγέρασα κε κ έλλαξα, τα παλαλάµ κι αφήνω να λάσκουµε και να γλεντώ, και να τρώγω και πίνω Αψέα καλατσέβωσε και για τατό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Euronet 50/50 Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία E-Pack Ενημέρωση - Οδηγός για το πρόγραμμα 50/50 1 Εισαγωγή Ο παρών οδηγός έχει στόχο να σας προσφέρει μια μεθοδολογία οργάνωσης του προγράμματος 50/50

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Υπεροχή στα Ξύλινα Kουφώματα! EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ΞYΛINΩN KOYΦΩMATΩN

Φυσική Υπεροχή στα Ξύλινα Kουφώματα! EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ΞYΛINΩN KOYΦΩMATΩN Φυσική Υπεροχή στα Ξύλινα Kουφώματα! EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ΞYΛINΩN KOYΦΩMATΩN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γνωριμία με την εταιρία TSIGAS A.E. 3 Oι εγκαταστάσεις μας 4 2 Υαλοστάσια Παντζούρια Εξωτερικές πόρτες Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΔΑΡΙ

ΤΗ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΔΑΡΙ ΤΗ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΔΑΡΙ Το χωρίον Χωρίον: τό, κοιν. χωρίο Σεμ. Σούρμ. Χωρίος ο, Οιν. Τραπ. ο χωρίος Χαλδ. Το αρχ. ουσ. χωρίον = χώρος, τόπος. 1) χωρίον, κώμη. 2) χωρίον. Τοπων. Χαλδ. Πολιτεία: η κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ»

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» Aπόσπασμα από το σεμινάριο «Συνάντηση με τον εαυτό μας» του Ερμή του Τρισμέγιστου που γίνεται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βλέπε τις ανακοινώσεις των Σεμιναρίων στην

Διαβάστε περισσότερα

Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου

Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου Στεφανάκη Ελευθερία Μιχαήλ Αναστασία Σ..Ο. Τµήµα Τουριστικ ών Επιχ / σεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Βερνάρδου Ειρήνη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ ΜΕΡΟΣ Ά... 1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ..

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμα πιο εξελιγμένη. Ακόμα πιο εύκολη. Ακόμα πιο έξυπνη.

Ακόμα πιο εξελιγμένη. Ακόμα πιο εύκολη. Ακόμα πιο έξυπνη. Ακόμα πιο εξελιγμένη. Ακόμα πιο εύκολη. Ακόμα πιο έξυπνη. ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ VIERA & ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ VIERA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ Γιατί να σπαταλάτε το χρόνο σας αναζητώντας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους.

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους. ΜΑΤΙΑ Γενικά Τα μάτια αποτελούν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του προσώπου. Αυτά δίνουν έκφραση και ζωντάνια. Πολλές φορές έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις προθέσεις κάποιου άλλου από το βλέμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μετατροπής Ενεργειακού Τζακιού

Οδηγίες Μετατροπής Ενεργειακού Τζακιού Οδηγίες Μετατροπής Ενεργειακού Τζακιού Η μετατροπη ενός ενεργειακου τζακιου θεωρητικα είναι ευκολη (γνωριζοντας παντα τα βασικα και απαραιτητα) Στη πραξη είναι όμως δυσκολη διαδικασια. Τα βασικα και απαραιτητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - Τροιζήνας - Μεθάνων Πρόγραμμα Πρόγραμμα Π.Ε. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ renault megane coupe. ΝΕΟ renault megane coupe. drive the change. (www.renault.gr)

ΝΕΟ renault megane coupe. ΝΕΟ renault megane coupe. drive the change. (www.renault.gr) ΝΕΟ renault megane coupe ΝΕΟ renault megane coupe (www.renault.gr) φωτογραφιεσ εκδοσησ: P. OTTO, R. SHOEHUYS, T. LEBRALY - προσαρμογη: GENCO POWER SA - εκτυπωθηκε στην ε.ε. - 7711MC3012 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MERTEN ΟΛΑ ΟΣΑ ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΟ

ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MERTEN ΟΛΑ ΟΣΑ ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΟ ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MERTEN ΟΛΑ ΟΣΑ ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΟ 2 ΤΙ ΕΙΚΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ; ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ MERTEN Κτίζοντας ή ανακαινίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσδοκίες σας είναι η έμπνευσή μας για ακόμα πιο έξυπνες λύσεις.

Οι προσδοκίες σας είναι η έμπνευσή μας για ακόμα πιο έξυπνες λύσεις. Dacia Οι προσδοκίες σας είναι η έμπνευσή μας για ακόμα πιο έξυπνες λύσεις. Αυτό που σας συνδέει με τη Dacia είναι οι έξυπνες επιλογές. Σας αρέσουν οι έξυπνες λύσεις και θέλετε να τις αποκτήσετε σε καλή

Διαβάστε περισσότερα

SAVE. Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο

SAVE. Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο SAVE Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Από το 1966, η IGV, τοποθετώντας πάντα τον πελάτη στο κέντρο της αποστολής της, σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένα συστήματα και εξαρτήματα ανελκυστήρων.

Διαβάστε περισσότερα

Μια παρέα με... καρδιά!

Μια παρέα με... καρδιά! Μια παρέα με.. καρδιά! Copyright: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας 2 ΑΘΗΝΑ 10674 Tηλ. 210-7272100 Fax: 210-7244620 URL: http://ec.europa.eu/ellada e-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΟ VOLVO S40 Επιδόσεις 6 Περιβάλλον του οδηγού 10 Ψυχαγωγία μέσα στο αυτοκίνητο 16 Προσωπική ασφάλεια 18 Ασφάλεια και περιβάλλον 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΟ VOLVO S40 Επιδόσεις 6 Περιβάλλον του οδηγού 10 Ψυχαγωγία μέσα στο αυτοκίνητο 16 Προσωπική ασφάλεια 18 Ασφάλεια και περιβάλλον 20 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ VOLVO ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΟΤΙ Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΚΑΙ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΟΥΤ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΥΠΑΡΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μια χήνα τόση δα µια νανόχηνα! Ευγενία Πανώριου Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή

Μια χήνα τόση δα µια νανόχηνα! Ευγενία Πανώριου Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή Μια χήνα τόση δα µια νανόχηνα! Ευγενία Πανώριου Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή Μια χήνα τόση δα μια νανόχηνα! Ευγενία Πανώριου Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή Όλα τα πλάσματα που ζουν στον μακρινό Βορρά μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 445 7 Δεκεμβρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέμα τα άσκησης καθηκόντων τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

8. Δυναμικό, ευκίνητο και έτοιμο για δράση. 14. Ευέλικτο, άνετο και έτοιμο για όλες τις διαδρομές. 16. Σχεδιασμένο για την τελειότητα.

8. Δυναμικό, ευκίνητο και έτοιμο για δράση. 14. Ευέλικτο, άνετο και έτοιμο για όλες τις διαδρομές. 16. Σχεδιασμένο για την τελειότητα. Mazda6 Mazda6 4. Mazda6. Ένα καθαρόαιμο σπορ αυτοκίνητο. Το στιλ που κόβει την ανάσα είναι μόνο η αρχή. 8. Δυναμικό, ευκίνητο και έτοιμο για δράση. Έτοιμο να οδηγηθεί σε όλες τις συνθήκες. 10. Συντονισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T.

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T. ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TÜV TIMES No.11 Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 TÜV AUSTRIA HELLAS Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 429 Ι 153 43 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3.1 Γενικά Τα μεταλλικά φύλλα μπορούν να κοπούν με μια μεγάλη ποικιλία από εργαλεία, όπως ψαλίδια μαχαιρωτά, ψαλίδια με ορθογωνισμένες κοπτικές ακμές, ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά Θέματα Φυσικών ΦΥΣΙΚΑ 1 Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο

Διαβάστε περισσότερα