Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 0/0--0 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 6/0 Περίληψη Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 0. Στην Σιάτιστα και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα στις 0 Νοεμβρίου 0, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.0 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου συγκεντρώθηκε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ. 75/6..0 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.85/00 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή σε σύνολο 7 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες (5) και (0) Εκπρόσωποι & Πρόεδροι Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν προσκληθεί, ήτοι: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Παρόντες Μακρής Χρήστος, Πρόεδρος 4 Νιόπλιας Γεώργιος Βλαχάβα Μαρία 5 Παλασόπουλος Δημήτριος Γαρούφος Παναγιώτης 6 Παπαδιώτη Γλυκερία 4 Γιώτης Θεόκλητος 7 Παπαϊωάννου Βασίλειος 5 Ζευκλής Χρήστος 8 Περπερής Παναγιώτης 6 Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος 9 Παπαναστασίου Αντώνιος 7 Καραμπατζιάς Μιχαήλ 0 Πήττας Θεόδωρος 8 Κατσικάς Αθανάσιος Σίμος Ηλίας 9 Κισκίνη Καλλιόπη Σταμπολούς Βασίλειος 0 Κόλιας Δημήτριος Στεργίου Χρήστος Κολίτσας Αριστείδης 4 Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος Λαμπρόπουλος Δημήτριος 5 Ώττας Βασίλειος Λυσσαρίδης Χρήστος Απόντες Δελημάνης Κωνσταντίνος Παπασίμου Συμεών ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Παπαϊωάννου Χρήστος, Μικροκάστρου Κολιός Ιωάννης, Νεάπολης Τζάνας Παύλος, Δαμασκηνιάς ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) Χαλδούπης Γεώργιος, Ναμάτων 4 Παπαδόπουλος Παύλος, Διχειμάρρου Ντάφα Ανθή, Αλιάκμονα 5 Σιωμούλης Κων/νος, Μόρφης Δαφόπουλος Δημήτριος, Περιστέρας 6 Λιάτος Κων/νος, Πολυκάστανου Προσελεύσεις & Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων: Η Δ.Σ. κ. Βλαχάβα Μαρία αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. κ. Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. κ. Κόλιας Δημήτριος αποχώρησε κατά την διάρκεια του ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και προσήλθε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 6ου θέματος της Η.Δ. 4 Ο Δ.Σ. κ. Κολίτσας Αριστείδης αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 6ου θέματος της Η.Δ. 5 Ο Δ.Σ. κ. Νιόπλιας Γεώργιος προσήλθε πριν από την έναρξη της συζήτησης του ου θέματος της Η.Δ αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 5ου θέματος της Η.Δ. 6 Η Δ.Σ. κ. Παπαδιώτη Γλυκερία αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του ου θέματος της Η.Δ. 7 Ο Δ.Σ. κ. Παπαϊωάννου Βασίλειος αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του ου θέματος της Η.Δ. 8 Ο Δ.Σ. κ. Παπαναστασίου Αντώνιος αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 0 ου θέματος της Η.Δ. 9 Ο Δ.Σ. κ. Στεργίου Χρήστος αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του ου θέματος της Η.Δ. 0 Ο Δ.Σ. κ. Τσαρτσαμπαλίδης αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος της Η.Δ.

2 Η Δήμαρχος κ. Παναγιώτα Ορφανίδου ήταν παρούσα. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ζηκόπουλος Φώτιος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ύστερα από πρόταση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου έγινε απόσυρση από την ημερήσια διάταξη του θέματος: «Λήψη μέτρων για την υπέρ κατανάλωση που διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση νερού στη Δ.Ε. Σιάτιστας» & αλλαγή της σειράς συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ: 4ο Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρούφο Π. ο οποίος είπε τα εξής: Προκειμένου να καταρτισθεί το τεχνικό πρόγραμμα, το Τμήμα Προγραμματισμού του δήμου μας με έγγραφη επιστολή απευθύνθηκε στους Προέδρους & εκπροσώπους των Κοινοτήτων, για να προτείνουν με ιεράρχηση τα έργα που κρίνουν αναγκαία να εκτελεστούν στις Κοινότητες τους. Στη συνέχεια οι μηχανικοί του Δήμου επισκέφθηκαν όλες τις δημοτικές ενότητες, προκειμένου να έχουν γνώση της κατάστασης για να εκτιμήσουν και να προμετρήσουν τα προτεινόμενα έργα. Πριν από την ανάθεση των έργων θα γίνει η σύνταξη των τεχνικών εκθέσεων από τους μηχανικούς του Δήμου. Στις οριζόντιες δράσεις του δήμου εντάξαμε προμήθειες όπως ασφάλτου, αδρανών υλικών κλπ καθώς επίσης προβλέψαμε και τη σύνταξη κάποιων μελετών. Γενικά εντάξαμε έργα που μας προτάθηκαν από τους τοπικούς εκπροσώπους και από την Τεχνική μας υπηρεσία ανά δημοτική ενότητα και έχουν να κάνουν με:. Επιστρώσεις οδοποιίας, συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων. Αγροτική οδοποιία, συντηρήσεις αγροτικών δρόμων. Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, δημοτικά πάρκα κλπ) 4. Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης 5. Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινόχρηστων χώρων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 08 του Ν. 46/006, το Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεώνεται κάθε χρόνο να καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τα προς εκτέλεση έργα, των οποίων η δαπάνη δύναται να αντιμετωπισθεί από έσοδα του προϋπολογισμού του Δήμου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παράγραφος α του Ν. 85/00 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου (σχετική απόφαση πήρε η επιτροπή διαβούλευσης του δήμου Βοΐου), ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. γ του ιδίου Νόμου η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του. Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 86 παράγραφος 4 το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής Κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται πριν την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του

3 δήμου, οι σχετικές αποφάσεις υπάρχουν στο αρχείο του τμήματος Προγραμματισμού, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειας του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε πιστά και θέτω υπόψη σας το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βοΐου για το τρέχον οικονομικό έτος ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα το οποίο περιλαμβάνει έργα συνεχιζόμενα και τα έργα τα οποία προτάθηκαν από τα συμβούλια καθώς επίσης και τις οριζόντιες δράσεις του δήμου με δύο μόνο πρόσφατες και επείγουσες προσθήκες από την τεχνική υπηρεσία. Η μία αφορά έργο αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στο κεντρικό δρόμο Δρυοβούνου και η άλλη αφορά την δημιουργία φρεατίων στη Γαλατινή. Ζητώ την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου Βοΐου για το έτος 0 όπως ακριβώς κατατέθηκε στη γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου και γνωστοποιήθηκε ηλεκτρονικά στις δημοτικές παρατάξεις σε έργα και ποσά μαζί με τις δύο προσθήκες που προανέφερα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως περιέχεται αναλυτικά στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Κατά ψήφισαν Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι κ.κ. ) Λυσσαρίδης Χρήστος, ) Καραμπατζιάς Μιχαήλ Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Περπερής Παναγιώτης κατά την ψηφοφορία δήλωσε τα εξής: Εγώ και πάλι επιμένω τη λεκάνη πέριξ του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλονερίου να τη δείτε με άλλο μάτι, ψηφίζω θετικά. Οι υπόλοιποι παρόντες Δ. Σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 85/00 Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Π. Γαρούφου και είδε Την παρ. του άρθρου 66, την περίπτ.γ άρθρο 6, την παρ.α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.85/00 Το άρθρο 08 του Ν. 46/06 Την υπ αριθ. /0 απόφαση γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δ.Σ. για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Την υπ αριθ. /0 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, λαμβανομένης υπόψη και τις εισηγήσεις των συμβουλίων δημοτικών και των τοπικών κοινοτήτων (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων και των κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν

4 Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βοΐου έτους 0, όπως αυτό υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθμ. /0 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου και το οποίο επισυνάπτεται αυτής της απόφασης, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/0 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. (Ακολουθούν Υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σιάτιστα..0 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ Χρήστος Μακρής 4

5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 0 0

6 ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ

7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ σε ΜΕΤΡΟ Ε.Π ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προµήθεια ασφάλτου 5.000, Προµήθεια αδρανών 5.000,00 υλικών Προµήθεια 5.000,00 σκυροδέµατος Μελέτη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκου Πάρκου γύρω από το κτίριο του ηµαρχείου Ασκίου 6.50, Ηλεκτρ/ση & , υδροδότηση σφαγείων Βοϊου Τεχνική υποστήριξη για.000, την ιστοσελίδα του ήµου Βοϊου Επέκταση δικτύου 5.9,00 ύδρευσης Προµήθεια επίπλων και.000,00 σκευών Προµήθεια Η/Υ, 7.000,00 9. ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Επέκταση -βελτίωση , ΦΟΠ Ολοκλήρωση ωρίµανσης του έργου «κατασκευή συνδετήριας οδού και διαµόρφωση κόµβου προσπέλασης χώρου νέου σφαγείου Βοϊου Εκπόνηση µελετών , Τουριστικός οδηγός Επιβ/ση διαχ/κής επάρκειας ήµου σύµφωναµε τα πρότυπα ΕΛΟΤ Επέκταση - αναβάθµιδη δοµηµένης καλωδίωσης ηµαρχείου Σιάτιστας 8.450,00 4η κατανοµή 0 4 η κατανοµή , ΣATA , , ,00 0

8 Προµήθεια λαµπτήρων LED 0.000,00 0 Μισθ/τα µηχ/των για έργα 0.000, Προµήθεια πατητήρα.000,00 0 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Συντήρηση στέγης αρχ. Μανούση στη Σιάτιστα Ανακατασκευή ασφ/ση οδού Βαρβέρη στη Σιάτιστας ,00.60 η κατανοµή ΣΑΤΑ , ,00ΣΑΤΑ 0 4 η κατανοµή Ελαιοχρωµατισµός ηµαρχείου στη Σιάτιστα.000,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση του κτιρίου του Κ..Α.Π στην.κ Σιάτιστας 0.000,00 ΣΑΤΑ Εσωτερική οδοποϊα 0.000, Ασφαλτόστρωση δρόµων µε πλακόστρωτο.56, Φωτισµός πάρκου στο ο νηπιαγωγείο.000,00. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τσιµεντόστρωση δρόµου από τον οικισµό Παλαιοκαστρου προς τα κοιµητήρια του χωριού 9.956, , ,7 0

9 κατασκευή οµβροδεξαµενών.405,7 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ Ασφ/σεις εσωτερικού. ικτύου και συλλογή οµβρίων υδάτων Τ.Κ Μικροκάστρου 0.646, ,86 ΣΑΤΑ Συντήρηση αύλειου χώρου κα κτιρίων ηµοτικού σχολείου στην Τ.Κ Μικροκάστρου 6.,4. 4.,4 0 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου ηµοτικού σχολείου Εράτυρας 9.800,00 η κατανοµή εκπόνηση µελέτης για την Κατασκευή δικτύου οµβρίων στην Τ.Κ Εράτυρας , ,48 ΣΑΤΑ 0 ΣΑΤΑ 0-0 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ Προµήθεια εξοπλισµού Κλ. Γυµναστηρίου Γαλατινής.000,00 ΣΑΤΑ Συντ/ση Καλοριφέρ Κλ. Γυµναστηρίου Γαλατινής.000, Συντ/ση βελτίωση του κτιρίου αναµεταδοτών στη Γαλατινή.000,00 η κατανοµή 4

10 5.76. Καθαρισµός καταβόθρας & σύνδεση αντλ/σίου µε κεντρ. Αγωγό στη Γαλατινή 5.000, Ασφαλτοστρώσεις τσιµεντοστρώσεις στη Γαλατινής 0.000,00 4 η κατανοµή Συντήρηση εσωτερικής οδοποιϊας.480, Κατασκευή σχαρών 7.000,00 6 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ Κατασκευή αντλιοστασίων στη θέση δίπλα από το ποτάµι στην Τ.Κ Σιασανίου 0.7. Αποκατάσταση αποκολληµένων πλακών στο κεντρικό δρόµο και σχάρας στην πλατεία 6.8,84.406,9. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Κατασκευή φρεατίων οµβρίων & τοποθέτηση σχαρών στον Πελεκάνο 4.40,8 η κατανοµή Καλ/γεια πηγής δίπλα από κτήµα Καλλεάδη στον Πελεκάνο.60, Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου από οικία Ι. Βλάχου ως δίκτυο 5.5,7.4 5

11 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ Επισκευή ποτίστρων Νταρνοβίκου 806, ιαµόρφωση & επίστρωση µονοπατιού από γεφυράκι στο Καλονέρι 0.7. Ανακατασκευή οδοστρώµατος από οικία Λάµπρου εως οικία Κγίρνη (Κεχαϊδη).078, 4.6,8 από η 5.668,4. κατανοµή 6.66,8 από 4 η κατανοµή 0 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΜΑΤΩΝ ιαµόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στα όρια του οικισµού Ναµάτων (Ελικοδρόµιο) Κατασκευή αγωγού οµβρίων στην είσοδο του χωριού στην Τ.Κ Ναµάτων.56, ,56 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ σε ΜΕΤΡΟ Ε.Π ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 0.7. Νεάπολης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.000,00 ΠΟΣΟ ,00 Αηδονοχωριου 5.508,50 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΡΟΜΩΝ Αλιακµονος.459,90 Ασπρουλας Βελανιδιας ρυοβουνου Μεσολογγου 7.79,0 7.47, ,80.640,40 ΣΑΤΑ οριζόντιες δράσεις 6

12 Μολόχας 9.000,00 Πεπονιάς 6.7,00 Περιστέρας.86, Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας οικισµών Αλιάκµονα,Περιστέρας, ρυόβουνο, Μεσόλογγου Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας οικισµών Πολύλακκου, πεπονιάς, Νεάπολης, Αηδονοχωρίου, Καλλιστρατίου, Πυλωρίου Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας, οικισµών Χειµερινού, Πλατανιάς, Σήµαντρου, Στέρνας, Βελανιδιάς, Κρυονέρίου, Λευκοθέας, Ασπρούλας, Χορηγού Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 4.8, ,00.487, ,00 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ σε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Συντήρηση παιδικής 6.408,0 χαράς στην είσοδο Νεάπολης Προµήθεια και 4.678,80 τοποθέτηση φωτιστικών ιστών στην έξοδο Νεάπολης προς Πυλωρίου ιαµόρφωση 5.07,75 ανάπλαση προαύλιου χώρου παιδικού σταθµού στην.κ Νεάπολης Προµήθεια καθισµάτων και συντήρηση κερκίδων στο δηµοτικό γήπεδο Νεάπολης 500, ,78 7

13 Προµήθεια ρυθµιστικών πινακίδων και καθρεπτών κυκλοφορίας Σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης και µελέτης βιωσιµότητας για τη δηµιουργία µονάδας τυποποίησης ζωοτροφών Ανάπλαση πάρκου κρύας βρύσης 5.000, , ,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΛΗΜΑΤΟΣ Αντικατάσταση κουφωµάτων στο Πολιτιστικό Κέντρο Κλήµατος Επισκευή - Συντήρηση ηµοτικού σχολείου Κλήµατος. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΥΟΒΟΥΝΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΝΑΣ Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης από οικ Τζανιδη ως οικ Σουµαρα Επισκευή ηµοτικού σχολείου Στέρνας. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ Συντήρηση ποτίστρας στη Λεκοθέα.487, , , ,0.4,0 αντικατάσταση κουφωµάτων, σκεπής, κ.α. η κατανοµή Συντήρηση Αγροτικής οδοποϊας 670, Συντήρηση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης 670,00.4 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Τσιµεντώστρωση σε διάφορες τοποθεσίες του χωριού περιοχές µήκους 50 περίπου µέτρων η µία 8

14 Αµµοβολή και αρµοκάλυψη εξωτερικής τοιχοποιίας ηµοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Πλατανιάς Ολοκλήρωση αµµοβολής και αρµοκάλυψης εξωτερικής τοιχοποιίας ηµοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Πλατανιάς ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΩΡΙΟΥ Επισκευή ποτίστρων στο Τ.Κ Πυλωρίου Κυκλικό πέτρινο παρτέρι στην Πλατεία του χωριού ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΛΑΚΟΣ Κατασκευή ποτίστρας στη θέση Μάριο Πολυλάκκου.86, ,65.05,75.07, ,5 η κατανοµή ΣΑΤΑ 0 η κατανοµή η κατανοµή Συντήρηση δικτύου ύδρευσης σε πηγές νερού 9,08.4 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΡΟΥ Ολοκλήρωση του έργου συντήρηση ηµοτικού Σχολείου Στέρνα Σήµαντρο ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ιάµόρφωση και 0.7. χαλικόστρωση δρόµου προς γήπεδο στην Τ.Κ. Σκαλοχωρίου 4.500,00 ΣΑΤΑ 0 4.4,99 Εσωτερική Οδοποιϊα 4.5,0 ΣΑΤΑ 0-0 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑΣ Συντήρηση ηµοτικών WC.490,80. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΟΥ Κατ/υή ποτίστρας στη θέση Σίτκας & φρεατίου στη θέση Σταυροφωλιά Χορηγού Τοποθέτηση πινακίδων και καθρεπτών οδοσήµανσης ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Περίφραξη-ανάπλαση προαύλιου χώρου Ιατρείου στη Τ.Κ Χειµερινού.664,5.868,0.8,45. 0 η κατανοµή 9

15 0.7. Χαλικόστρωση αγροτικών δρόµων.5,8. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ασφάλεια δρόµου Βυθού - Αυγερινού.467, Τοποθέτηση στηθαίου και απογορευτικών πινακίδων στη γέφυρα του δρόµου Λούβρης Κριµήνι 4.99,46 4 η κατανοµή.0, Ασφάλεια δρόµου Πολυκάστανου -Αυγερινού 6.895,6 4 Κατασκευή δρόµου από Αγία Σωτήρα ως κεντρική δεξαµενή δικτύου φράγµατος Πραµόριτσας 0.000,00 5 Κατασκευή δρόµου από Τ.Κ Πλακίδας ως Τ.Κ Σκαλοχωρίου , Προµήθεια δικλείδων ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγίων Αναργύρων και στην Τ.Κ. Κριµηνίου Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στις Τ.Κ. Ανθοχωρίου, αµασκηνιάς και Οµαλής.758,90 ΣΑΤΑ ,9 ΣΑΤΑ Αγροτική οδοποιϊα 0.000,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ προµήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων σε παιδική χαράς Τσοτυλίου.6,49 η κατανοµή 0

16 Κατασκευή τσιµεντένιου κρασπέδου µε ρείθρο πλάι του δρόµου στο χώρο της βιοτεχνίας «Αποστολίδης & ΣΙΑ Χαλικόστρωση του δρόµου από ξενώνα Τσοτυλίου προς "Σιουντα" στη Κ Τσοτυλίου Κατασκευή σχάρας όµβριων υδάτων στο Επισκοπείο οικία Σεβασλίδη στη Τ.Κ Τσοτυλίου 87,95.477,0.00,89 4 η κατανοµη πληρώθηκε ποσό 8.868, Ασφαλτόστρωση οδού Π. Μελά από αρτοποιϊο µέχρι οδό Κολοκοτρώνη Κατασκευή αυλόγυρου στη δηµοτική έκταση απέναντι από τον ξενώνα Τσοτυλίου 0.000,00.67, ιάνοιξη κεντρ. δρόµου Τσοτυλίου ιαµ/ση χώρου απέναντι από το γηροκοµείο Τσοτυλίου 8.69,65.84, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ προµήθεια και τοπ/ση κιγκλιδωµάτων στα κοιµητήρια Τ.Κ Αγιάσµατος Ασφαλτοστρώσεις δρόµων από Αγ θεόδωρο Αγ Παρασκευή κοιλάδι Ιαµατικά νερά ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ Κατασκευή δεξαµενής κοντά στο χωριό για συγκέντρωση πόσιµου νερού Συντήρηση χώρου βρύσης στη θέση Μέγας Ανθούσας 4.00, ,8..89,5.778, 4 η κατανοµή η κατανοµή

17 ιαµόρφωση εισόδου Ανθούσας 0.6,64 0 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ Επισκευή Συντήρηση του πέτρινου αυλόγυρου του σχολείου και του αύλειου χώρου ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ιαµόρφωση αγροτικού δρόµου από Μνήµατα ως ποιµνιοστασια Μπαϊραχτάρη, Τριανταφύλλου, Ταγάρα στην Τ.Κ. Αυγερινού συντήρηση wc και περιβάλλοντος χώρου πνευµατικού κέντρου Αυγερινού Επένδυση µε πέτρα και επισκευή δεξαµενής στη θέση Μυχός στην Τ.Κ. Αυγερινού Επισκευή φρεατίων ύδρευσης και τοποθέτηση σωλήνων από φρεάτιο ως πηγάδι Μυχός στην Τ.Κ Αυγερινού Αντικ/ση κεραµοσκεπής & στο Πνευµ.Κέντρο Αυγερινού Κατ/υή φραγµατίου στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ Αυγερινού ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 σε κοινοτικό χώρο Ωρίµανση µελέτης ύδρευσης αµασκηνιάς.6, ,7.04,75.678,7.9,4.00, ,5 6.07,7.8,76 4 η κατανοµή 4 η κατανοµή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΗΣ Επισκευή τα στέγης στο κοινοτικό γραφείο στην Τ.Κ Ζώνης Επισκευή συντήρηση δηµοτικού σχολείου Ζώνης 4.775, 4.068,.

18 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΒΡΗΣ Επικάλυψη µε πέτρες τα κυρίας εισόδου του ηµοτικού Σχολείου Συντήρηση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης 8, ,49.4 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΚΟΜΙΟΥ Αντικ/ση αγωγού δικτύου ποτίστρας & τεχν. Έργο στο Λουκόµι Επένδυση µε πλάκα (σκάλας) στην κεντρική πλατεία ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟ ΡΟΜΙΟΥ Τσιµεντόστρωση δρόµου µήκους 55µ στην περιοχή Τσαούστα τα µεσόλλογο στη Τ.Κ Σταυροδροµίου Μελέτη οικιστικής ανάπλασης του οικισµού σε πρότυπο παραδοσιακό χωριό ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΚΝΑ ΩΝ Αντικ/ση στέγης στο ηµοτικό σχολείο στην Τ.Κ Λικνάδων.45,8.567, ,45.08,7.800,00 η κατανοµή η κατανοµή η κατανοµή Αντικατάσταση αµυαντοσωλήνων στο δίκτυο από πηγή µέχρι δεξαµενή ιαµ/ση περιβ.χώρου δηµ. Σχολείου Λικνάδων.48, ,00 0 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΧΕΙΜΑΡΟΥ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ σε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ηµιουργία τουαλέτας στο.984,50 σχολείο ιχειµάρρου η κατανοµή Συντήρηση δηµ κτιρίων 99,5

19 Χώρος αναψυχής οικ. ιχείµαρρου 4.868,5 0 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΩΡΙΑΣ Καλλιέργεια πηγής & συντήρηση Βρύσης στην Κλεισώρεια Κεντρική θέρµανση στην αίθουσα πολιτισµού.55,75 η κατανοµή.700,004 η κατανοµή.555,75.746,6. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Συντήρηση εσωτερικής οδοποιϊας.89,5. η κατανοµή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΓΑΣΙΑΣ Συντ/ση & επισκευή φρεατίων ύδρευσης & κατασκευή τεχν.έργου σττην περιοχή Βαγκρινίτσα στη Τ.Κ ραγασιάς Επικεράµωση στο Αγροτικό Ιατρείο στην Τ.Κ ραγασιάς.770,55.84,0 η κατανοµή Κατασκευή κιγκλιδωµάτων (µασιφ) στη νότια πλευρά τα πλατείας 99,6 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΟΝΤΗΣ Χαλ/ση δρόµου από Νταλάγκα µέχρι Ποτάµι & κατ/υή τεχν. Έργων στη αµασκηνιά και δρόµου Αϊ Γιώργη Τ.Κ Βροντής προµήθεια τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης στην Τ.Κ Βροντής ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΗΣ Κατασκευή µικρού πάρκου στη θέση µεταξύ οικίας Σαροπούλου Π & Καραµητροπούλου Ενίσχυση του έργου ανάπλαση κεντρικού δρόµου οµαλής.95,05 700,00 0.6,7 6.6,7 4 η κατανοµή 4 η κατανοµή.000 ΣΑΤΑ 0 ΣΑΤΑ 0 και 0 4

20 0.7.5 Ανάπλαση κεντρικού δρόµου Οµαλής 4.986,07 0 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΦΗ Τοπ/ση κιόσκι & διαµ/ση χώρου στην περιοχή Καζαναριό Κορυφής 4.86,5 η κατανοµή Εσωτερική οδοποιία στην Τ.Κ. Κορυφής.4, Κατασκευή πέτρινης Βρύσης στη διασταύρωση του δρόµου τα Γρεβενά.4,6. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΧΩΡΙΝΑ Πλακόστρωση υφιστάµενου Πάρκου στη διασταύρωση Βουχωρίνας.40,5 4 η κατανοµή Πλακόστρωση υφιστάµενου πάρκου στην διασταύρωση στην Τ.Κ. Βουχωρίνας 500, Συντήρηση πλακόστρωτου Πλατείας.567, Προµήθεια στηθαίων για τη γέφυρα Βουχωρίνας 700, Ανάπλαση πλατείας Βουχωρίνας 6.50,00 0 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΟΝΤΗΣ Εσωτερική Οδοποιία 6.90,09 ΣΑΤΑ 0-0 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΝΗ Χαλικόστρωση δρόµου από τον κεντρικό τα Αυγερινό µέχρι το υδραγωγείο και κατασκευή τεχνικών για τη συγκέντρωση οµβρίων (500µ περίπου).90,70 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΡΦΗΣ 5

21 0.7.5 Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ Μόρφης.849,9 η κατανοµή Επισκευή και αντικατάσταση καλντεριµιού από οικ Γ Σιωµούλη ως οικ Γ Νανόπουλου Ολοκλήρωση γηπέδου µπάσκετ Μόρφης.848, ,00 0 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ Συντήρηση- επισκευή στον περιβάλλοντα χώρο του Νερόµυλου Τ.Κ Χρυσαυγής.00,00 500,00 η κατανοµή 700,00 4 η κατανοµή Πλακόστρωση χώρου γύρο από την πλατεία στην Τ.Κ Χρυσαυγής Αντικατάσταση στέγης ηµοτικού Σχολειου Χρυσαυγής 4.850,00 7.0,88 4 η κατανοµή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΧΩΡΙΟΥ Επισκευή του παλιού γκαλντεριµιού από οικία Ν. Ασµή έως οικία Ε. Τσαγκάδα στη Τ.Κ Ροδοχωρίου ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΚΙ ΑΣ Επισκευή σχολείου (κοινοτικό γραφείο) στην Τ.Κ Πλακίδας ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στην Τ.Κ. Πολυκαστάνου ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΙΜΗΝΙΟΥ Κατασκευή λιθοδοµής στη βρύση Κρανιά στη Τ.Κ Κριµηνίου προµήθεια δικλείδων ύδρευσης στη Τ.Κ Κριµηνίου.45,04 800, ,8.67,0 900,00 4 η κατανοµή 4 η κατανοµή 6

22 0.7.7 Επισκευή δρόµου από οικ Γατσούλη µέχρι Πλατεία Πλακόστρωση γύρω από την εκκλησία.57,0. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΚΙΟΥ Αντικ/ση εσωτ. ικτύου ύδρευσης οικ. Φυτωκίου 6.778, Ολοκλήρωση πλατείας παιδ.χαράς Φυτωκίου.6,4 0 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Συντήρηση Αγροτικής οδοποιϊας 0.000, Συντήρηση οδοποιίας από Πεντάλοφο προς Βυθό οικία Τσίνα Π. και από οικία Γκατζούλη Ζ. ως οικία Περβανά Ν. στην Τ.Κ Πενταλόφου 8.000,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Ιδια συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδ.σχεδίου Προβολή & προώθηση της παρ. χρήσης πέτρας στα Μαστοροχώρια Πενταλόφου" Συντ/ση ποτιστρών Πενταλόφου 4.469,00.500,00 η κατανοµή Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ Πενταλόφου 6.49, Αντικατάσταση επισκευή δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ Πενταλόφου 5.000, ,00 4 η κατανοµή 7

23 Προµήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων στο ηµοτικό Σχολείο στην Τ.Κ. Πενταλόφου 7.9,08 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΥΘΟΥ Βαφή & συντ/ση κουφωµάτων δηµ. κατ/µα ΒΥΘΟΥ Συντήρηση πλακόστρωτου Πλατείας Βυθού Επανακατασκευή τµήµατος λιθοδοµής κάτωθεν της πλατείας Μάρµαρος στη Τ.Κ Βυθού.500,00.500, ,00 η κατανοµή 4 η κατανοµή Με τροποποιηση από 4η κατανοµή ΣΑΤΑ 0 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ Κατασκευή τζακιού στην αίθουσα τελετών του ηµοτικού σχολείου Τ.Κ Αγίας Σωτήρας Συντήρηση παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Αγίας Σωτήρας.740,76.99,60 η κατανοµή Συντήρηση πλακόστρωτου στην πλατεία.4,76. 8

24 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

25 Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠ Ο ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗ Δ.Ε ΑΣΚΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ 8.000, ,00 0,00 ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΜΑΤΩΝ 0.000, ,00 0, ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ , , , ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ 7.000, , , ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ,00 47, ,00 8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΜΑΤΩΝ , , ,00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ ΠΕΤΡΑ 0.000, ,58 400,4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ.670,00.670,00.6,5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ , ,76 66,4 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ , , ,46 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ , , , ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΝΑΜΑΤΩΝ 5.000, ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΣΚΙΟΥ , ,00.560,00 ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΡΑΤΥΡΑΣ.540,.8,77 57,6 0

26 Α/Α Κ.Α Δ.Ε ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ 5.000, ,00.700,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Δ. ΑΣΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 6.880, ,00 0,00 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠ Ο ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΚΟ ΑΕ 6.000, ,00 0, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 7.640, ,00 5.6,8 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ , ,00.00,09 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΑΦΝΕΡΟΥ 6.700, ,00 0,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 9.,00.04,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 6.88,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4.600,00 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 6.998, ,95 0, ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΕΡΑΤΥΡΑΣ , , , ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ , , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (Η Σ.Σ.) 4.000, , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Κ. ΔΟΥΚΑ , , , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ 4.000, ,00

27 ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5.05, 5.05, 5.05,

28 Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 06.6, ,95 0,00 ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΑΝΤΖΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5.949, ,8 Δ.Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΥ 90.7, , ,7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Δ. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 86.40, ,8 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ 0.000, ,00 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΝΗΣΙ" ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ 0.00, ,00 0,00 Δ.Ε ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ - ΚΟΙΛΑΔΙ 0.000, ,00 0,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ , ,00.580,4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 0.899, ,78 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ - ΚΟΙΛΑΔΙ 69.57, ,94 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ , , ,0

29 Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠ Ο ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚ. ΟΜΑΛΗΣ ,7 59.5,6 5.9,47 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 4.085, ,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 6., ,40 89, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΥΡΙΑΣ , , ,0 0 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ , ,00 5.8,05 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ , ,00 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 5.000, , ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 4.80, ,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΜΑΛΗΣ 44.47, ,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΩΝΗΣ 4.05, ,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΩΡΕΙΑΣ , ,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ 4.095, ,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΒΡΗΣ , , ,7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΥΧΩΡΙΝΑΣ - ΒΡΟΝΤΗΣ 9.08, ,00 0,00 Δ.Ε ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 7.0, ,00 0,00 4

30 Α/Α Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) 69.50,00 0,00 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης Κ.Δ. Διλόφου 6.95, ,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης Κ.Δ. Αγ.Σωτήρας 6.95, ,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης Κ.Δ. Βυθού 6.95, ,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης Κ.Δ. Πενταλόφου 6.95, ,00 0,00 Εξωτερική επέκταση δικτύου αποχέτευσης Κ.Δ. Πενταλόφου 6.95, ,00 0,00 Εξωτερική επέκταση δικτύου αποχέτευσης Κ.Δ. Αγ.Σωτήρας 6.95, ,00 0,00 Εξωτερική επέκταση δικτύου αποχέτευσης Κ.Δ. Βυθού 6.95, ,00 0,00 Εξωτερική επέκταση δικτύου αποχέτευσης Κ.Δ. Διλόφου 6.95, ,00 0,00 Επισκευή και συντήρηση καταθλιπτικού αγωγού Κ.Δ. Βυθού 6.95, ,00 0,00 Επισκευή και συντήρηση καταθλιπτικού αγωγού Κ.Δ. Πενταλόφου 6.95, ,00 0,00 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 56.04, ,6 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 9.46, ,79 0,00 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ,00 Προµήθεια-µεταφορά πλάκας σκεπής 5.50,00 0,00 5

31 Α/Α Κ.Α ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙ Σ ΥΠΟΛΟΙΠ Ο ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤ ΟΔΟΤΗΣ Η ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Προµήθεια-µεταφορά πλάκας δαπέδου.890,00 0,00 Προµήθεια-µεταφορά ξυλείας (καστανιάς) στέγης 6.500,00 0,00 ιενέργεια ενεµάτων σε παραδοσιακό κτίσµα.000,00 0,00 φιλοξενεία των συµµετοχόντων φοιτητών και διδασκόντων στο Εθνικό Ιδρυµα Νεότητος Πενταλόφου ,00.600,00 ιανυκτέρευση διδασκόντων Πανεπιστηµιακών καθηγητών 864,00 0,00 Προµήθεια διαφηµιστικού υλικού-χαρτικά 94,0 0,00 Κατασκευή τοιχοποιϊας µε λιθοδοµή σε παραδοσιακό κτίριο στο Κ.. ίλοφου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου.554,00 0,00 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 570.6,44 Υπομελέτη : Βελτίωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και του αποστραγγιστικού δικτύου του αγροκτήματος Νεάπολης 9.000,00 Υπομελέτη : Μελέτη Αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινόμενων στον οικισμό Πλατανιάς Δήμου Βοΐου 4.6,44 Υπομελέτη : Μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας κυνοκομείου στον οικισμό Νεάπολης 0.000,00 Υπομελέτη 4: Επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Αλιάκμονα , , , , , ,6 5 6

32 Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοίου Α/Α Κ.Α ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ Υπομελέτη 5: Επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Δρυόβουνου Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοίου.4,6 Υπομελέτη 6: Επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Μελιδονίου Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοίου , ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ , ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ - ΔΟΥΚΑ ΤΖΑΤΣΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ , ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ.97, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ 8.98, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΪΟΥ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΑΜΟΡΤΣΑΣ 0.000,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗ.4, , , , 46.97,8 8.98, , 00 7

33 ΕΡΓΑ ΘΗΣΕΑ 8

34 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ Κ.Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 9

35 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σύνολο οφειλής ,00 Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης οµβρίων-ακαθάρτων ήµου Μελέτη Γενικού Πολεοδοµικού σχεδίου ήµου Σιάτιστας , Προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Γκαγκαράτσους 07.05, Εσωτερική οδοποιία Σιάτιστας.99, ιαµόρφωση πάρκου πλατείας «Κουκουλίδη».90, Μελέτες. Σιάτιστας α. Βελτίωση δρόµου προς το όρος Μπούρινος 50.69, β. ιαµόρφωση χώρων αναψυχής - αστικού & περιαστικού πρασίνου στο πρώην στρατόπεδο "Κασοµούλη" 6.675, γ. Επικαιροποίηση µελέτης τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου Σιάτιστας δ. Μελέτη ολοκληρωµένου σχεδίου ήπιας και βιώσιµης οικοτουριστικής ανάπτυξης του ήµου Σιάτιστας, 5.700, Προγραµµατική σύµβαση για την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Παλαιοντολογική έρευνα των απολιθωµάτων από την ευρύτερη περιοχή της Σιάτιστας (Ν. Κοζάνης Μακεδονίας) και ανάδειξη της συλλογής στο Τραπάντζειο Γυµνάσιο , ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΝΕΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ 7.8, ,07 8. Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΣΥΜΒΑΣΗ K.A ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 0

36 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Α ΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΑΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΑΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ & ΙΣΤΟΡ.ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ 4.760,00.85, , , , ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΩΝΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙ ΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΟΛΟΧΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 9.677, , , , Ολοκλήρωση Ξενώνα Ζώνης 8.650, Στάλθηκαν δελτία χρηµατοδότησης για 77.08, Προσθήκη ορόφου και αλλαγή χρήσης σχολείου σε ξενοδοχείο Γ τάξης τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων 8 κλινών στο.. αµασκηνιάς 68., Στάλθηκε δελτίο χρηµατοδότησης για 5.96,9 Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου.. Ροδοχωρίου ήµου Τσοτυλίου 5.00, Στάλθηκε δελτίο χρηµατοδότησης για 5.00, , (ος ΑΠΕ) Εκκρεµούν οι πληρωµές των µέρος 4ου, 5ου, 6ου, 7ου και 8ου λογαριασµού συνολικού ποσού 77.89, 4 Χώρος αναψυχής στη θέση «Αη-Γιάννης».. Τσοτυλίου.770, Στάλθηκε δελτίο τροποποίησης για αύξηση της εγκεκριµένης πίστωσης στις 6.000,00 Στάλθηκε δελτίο χρηµατοδότησης για.68,47 5 Ανάπλαση πλατείας Βουχωρίνας 0.800, ,00 σύνολο οφειλής 6 ιαµόρφωση εισόδου Ανθούσας 9.750,00 Στάλθηκε δελτίο χρηµ/σης για µέρος ου λογαριασµού σύνολο οφειλής 0.6,64

37 7 ιάνοιξη κεντρικού δρόµου Τσοτυλίου (περιοχή Αγίου Αθανασίου) 9.500,00 9 Κατασκευή πεζοδροµίων.. Τσοτυλίου.75, ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΜΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 64.04, : ος ΑΠΕ Στάλθηκε δελτίο χρηµ/σης για µέρος ου λογαριασµού (9.500,00 ) σύνολο οφειλής 64.04, 0. Αναθεώρηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου οικισµού Τσοτυλίου & Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων στο Τ.. Τσοτυλίου , Στάλθηκε δελτίο χρηµατοδότησης για µέρος της ης πιστοποίησης Σύνολο οφειλής ,66 0. Περιβαλλοντική µελέτη: «Κατασκευή νέας δεξαµενής ύδρευσης στον οικισµό αµασκηνιάς» 0. Ανάπλαση οικισµού Ζώνης 4 Ολοκλήρωση ουρµουσόγλειου ηµοτικού Γηροκοµείου Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων Προµήθεια εξοπλισµού ουρµουσόγλειου ηµοτικού Γηροκοµείου Αντικατάσταση τµήµατος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης.. Βροντής.845, , Στάλθηκε δελτίο χρηµατοδότησης για.845,00 Στάλθηκε δελτίο τροποποίησης για µείωση της εγκεκριµένης πίστωσης στις 0.449,94 ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ , Σύνολο οφειλής 9.70,.87, ος ΑΠΕ: , , ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΕΤΗ.56, Αποκατάσταση οικίας κληρονόµων Γ. Θεοδοσιάδη στο.. Κριµηνίου 8.080, ! ος ΑΠΕ: 6.958,69 Στάλθηκε δελτίο χρηµατοδότησης για µέρος του ου λογαριασµού (8.,87 : ος λογ.) σύνολο οφειλής ,69 7 Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς στο.. Μόρφης (σιδηρουργείο) 0.400, ος ΑΠΕ: ,64 Στάλθηκε δελτίο χρηµατοδότησης για µέρος του ου λογαριασµού σύνολο οφειλής.7,64 8 Συντήρηση αγροτικών ιατρείων Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου.077, ος ΑΠΕ: 4.077,6 Στάλθηκε δελτίο χρηµατοδότησης για το ο λογαριασµό 9 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.. Χρυσαυγής ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ Σύνταξη φακέλου του έργου: Κατασκευή φράγµατος στη λεκάνη του ρέµατος «Κατινίστη» του.. Πλακίδας ήµου Τσοτυλίου 4.87, ,6 Στάλθηκε δελτίο χρηµατοδότησης για 4.87,9 Σύνταξη οριστικής µελέτης του έργου: Κατασκευή φράγµατος στη λεκάνη του ρέµατος «Κατινίστη» του.. Πλακίδας ήµου Τσοτυλίου 0.44,8

38 4 5 6 Ανάδειξη πέτρινου δηµοτικού σχολείου Γλυκοκερασιάς ως λαογραφικο µουσείο Ανάδειξη πέτρινου δηµοτικού σχολείου Χρυσαυγής ως λαογραφικο µουσείο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΥΤΩΚΙΟΥ Ολοκλήρωση ουρµουσόγλειου ηµοτικού Γηροκοµείου ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΘΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΨΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΙΑΧΟΒΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

39 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Ή ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4

40 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΟΪΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΧΟΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 7.796, , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 007-0» - «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 007-0» - «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) του Ε.Π. «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 007-0» Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ,00 Π.Α.Α ,00 ΥΠΕΚΑ Πράσινο Ταµείο «Αστική Αναζωογόνηση 0-05» ,00 Ιωαννίδειο Ίδρυµα 5

41 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ.. ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΗΜΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ.Θ. «ΑΓ. 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟ ΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 5 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 6 Β ΦΑΣΗ «ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) 7 ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΪΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ)» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 8 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ» ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ , ,00 5.7, , , , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» 6

42 Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ IBAN: GR ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ - ΓΛΥΚΟΚΕΡΑΣΙΑΣ (ΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΥ) ΣΑΕ 05, 07 (ΕΠΑ ΗΜ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΕΡΝΑ- ΣΗΜΑΝΤΡΟ Κατασκευή γηπέδου καλαθορφαίρισης και ανακατασκευή κικλιδώµατος στο Γυµνάσιο της τ.κ Πενταλόφου. 8.4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 8.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΗΜΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 8.44 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΦΝΕΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΣ 8.45 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ ΣΤΟ.. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ 8.7 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΓΗΠΕ ΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΣΕ 5Χ5, ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ , , ,00 Π.Τ.. Μακεδονίας Θράκης Π.Τ.. Μακεδονίας Θράκης Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης ΣΑΕ 07 ΣΑΕ 05 ΣΑΕ 05 ΣΑΕ ,00 ΣΑΕ 05 ΕΠΑ ΥΜ ΕΠΑ ΥΜ: , ,8 7

43 Υ.ΜΑ.Θ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΖΩΝΗΣ 8.000,00 Υ.ΜΑ.Θ. στο ταµείο 8.000,00 Από Τ.Π 40.70, , Αγορά-Συντήρηση Αρχοντικού Φλιώνη στη Τ.Κ Τσοτυλίου Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 8.5 Ολοκλήρωση αίθουσας 7.000,00 Βροντής Ολοκλήρωση γηπέδου 9.000,00 Μπάσκετ Τ.Κ Μόρφης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΚΑΛΑΘΟΡΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 5 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΚΛΙ ΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 0.000,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ. ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.Ε ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΡΑΝΕΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΠΟΥΡΙΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΠΟΥΛΚΩΣ 5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 6 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.Ε ΑΣΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ,00 ΠΙΝ ΟΣ ,00 ΠΙΝ ΟΣ ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ- ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ,00 ΕΣΠΑ µε φορέα εκτέλεσης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ,00 ΕΑΠ ΝΑ ,00 ΟΣΚ , ,00 ΕΣΠΑ (µέσω Ν.Α. Κοζάνης) ΕΣΠΑ (µέσω Ν.Α. Κοζάνης) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,00 ΕΣΠΑ 8

44 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΑΤΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ, ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΙ ΤΚ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ 000 ΣΤΡ.Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ.Κ ΝΕΑΠΟΛΗΣ.Ε ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ - ΓΛΥΚΟΚΕΡΑΣΙΑΣ (ΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΥ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ ΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΡΟ ΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ ΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ,45 (µέσω Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Κ. Μακεδονίας) Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (µέσω Ν.Α. Κοζάνης) Εντάχθηκε (857/ Απόφαση ΥΠΕΚΑ) ,00 ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 0.000,00 ΟΣΚ ,00 Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ 5.000,00 Υπουργείο Πολιτισµού -Γ.Γ.Α ,00 Υπουργείο Πολιτισµού -Γ.Γ.Α 5.000,00 Π.Τ.Α υτικής Μακεδονίας ,69 ΕΠΠΕΡΑΑ- ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ , , ,00 Π.Τ.. Μακεδονίας - Θράκης ΘΗΣΕΑΣ Γραµµατείας Αθλητισµού ΘΗΣΕΑΣ Γραµµατείας 9

45 ΚΡΙΜΗΝΙΟΥ Αθλητισµού Σιάτιστα..0 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ Χρήστος Μακρής 40

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/205 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 20/205 Περίληψη Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 20.857,05 5.003,74 20.000,00

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 20.857,05 5.003,74 20.000,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ος : ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ σε Προµήθεια ασφάλτου 0.64,00 Προµήθεια σκυροδέµατος 0.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ σε ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προµήθεια ασφάλτου 30.000,00 Προµήθεια σκυροδέµατος 0.000,00 3 προµήθεια αµµοχάλικων 4.979,0 4 προµήθεια λαµπτήρων 0.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 84.979,0 ΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. /04 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 346/04 Περίληψη Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 339/2014 Περίληψη Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 448/2014 Περίληψη Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 459/2014 Περίληψη Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 6/206 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 40/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 04 / 2011 συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του ήµου Χερσονήσου. Σήµερα την 30 η / 03 / 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 11 ο πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 11 ο πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 66/14 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 11 ο πρακτικό της 28-07-14 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 333/2014 Περίληψη Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 15-11-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2013 Τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 30/30-11-2012 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 375/2012 Περίληψη Διόρθωση των βεβαιωτικών καταλόγων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Μαργαρώνης και προσήλθε η κ. Πίκουλα)

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Μαργαρώνης και προσήλθε η κ. Πίκουλα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 9 Νοεμβρίου 06, ημέρα Τετάρτη και ώρα 0:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 5/12-3-2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 92/2014 Περίληψη [Επιλογή υποτρόφων από τα έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ Αριθ.Αποφ 26/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ Αριθ.Αποφ 26/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ Αριθ.Αποφ 26/206 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό /207 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 26 Πρακτικό της με αριθμό 5ης/04.02.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 10-1-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2012 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ 2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ 07 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ 07 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ σε ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προµήθεια ασφάλτου

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το. θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοϖοίησεις για την διαχείρηση των αστικών αϖορριµµάτων ,00

ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοϖοίησεις για την διαχείρηση των αστικών αϖορριµµάτων ,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 06 /27-01-2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός Απόφασης: 28/2015 ΘΕΜΑ: Ψήφιση πιστώσεων Στη ράµα και στο ηµοτικό Κατάστηµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΗΜΟΥ ΑΝ ΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΗΜΟΥ ΑΝ ΡΟΥ 2015 ΗΜΟΥ ΑΝ ΡΟΥ Α/Α ΚΑ Περιγραφή Αιτούµενες πιστώσεις ( ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΣΙΟΥ (49.148,00 ) 1 15.7135.0003 ΣΑΤΑ - Προµήθεια εξοπλισµού ποδοσφαιρικού γηπέδου Μπατσίου 8,000.00 2 70.6262.0011 ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη, 6 Σεπτεμβρίου 07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: /07 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Σαφρά Μαρία 9005, Νέα Μάκρη Τηλ.: 94 059 - Fax: 94 0808 e-mail: hr@marathon.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 03/2011 απόφασή της εισηγήθηκε προς το ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό πρόγραµµα του ήµου Αµυνταίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 03/2011 απόφασή της εισηγήθηκε προς το ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό πρόγραµµα του ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2011 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου. Θέµα: Εγκριση Τεχνικού Προγράµµατος2011 ήµου. ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 97 /2011 Στο Αµύνταιο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2010 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 30 η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παρευρίσκεται η υπάλληλος του ήµου Βλαχάκη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παρευρίσκεται η υπάλληλος του ήµου Βλαχάκη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αρ. 12 / 9.5.217 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης 55 / 217 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΠΙΣΤΩΣΗ 2017 3.413.045,00 853.045,00 1.103.343,00 1.103.343,00 4.516.388,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σήμερα 16 Φεβρουαρίου 216, ημέρα Τρίτη και ώρα 1: π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 15/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα. της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα. της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/2015 από 29/4/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Εκτελεστική Επιτροπή /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι Τηλ: 213 2023922, FAX: 2132023925 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 19/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 19/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 19/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό της 03-02-15 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας) ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 0 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 07 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.0/-3-07 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές 05/02/2018. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών

Αχαρνές 05/02/2018. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το Πρακτικό της 4 ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 5 ης /02/2018 Αριθμ.Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα:

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: 1. Έργα Π.Ε. Κοζάνης για το ΕΑΠ 2012 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΑΠ ΠΔΜ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 1 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Κύρκου Κυριάκος

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Κύρκου Κυριάκος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 23/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Τεχνικό πρόγραμμα έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3954 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3954 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 2-2-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3954 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Πράξης : 4 Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σιάτιστα /0/05 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 89 Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 2009 Γ Π.Ε.Π. Κ.Α.Π.-Τ.Ε.Ο Ο.Σ.Κ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Προϋπολογισµός: : 2.445.000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (µπάρες, µάτια γάτας,πινακίδες, διαγρ/σεις)

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σιάτιστα 0.09.05 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 757 Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε φανερή, προφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου Με ομόφωνη απόφασή του το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Τυρνάβου εισηγείται προς το δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, να εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013 την εκτέλεση έργων που θεωρούνται απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2019

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2019 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 209 Ενίσχυση και επέκταση δηµ. φωτισµού 200.000,00 200.000,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00 200.000,00 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 208 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 2. Υ ΡΕΥΣΗ 209 Υδροδότηση πάρκων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ./--0 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΓΡΑΦ ΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κερατσίνι: 2-- ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ---------- Αρ. πρωτ: 23146 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/15-03-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

4.Τη δυνατότητα ωρίμανσης και υλοποίησης μέσα στο 2019 ορισμένων χρηματοδοτούμενων έργων

4.Τη δυνατότητα ωρίμανσης και υλοποίησης μέσα στο 2019 ορισμένων χρηματοδοτούμενων έργων ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 2 η /2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 22-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 2/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 22/10/2018 της 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 13/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 13/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 13/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΙΠΔΩΗ3-5Γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ: 3726/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΩΙΠΔΩΗ3-5Γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ: 3726/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΩΙΠΔΩΗ3-5Γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ: 3726/21-02-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 4ης/2019 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 14/2015 Περίληψη Έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΒΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Συνεδρίαση της 7-10-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 Πρόσκληση 16133/2-10 -2015 Παρόντες Δ.Σ.: 22 Απόντες: 5 Παρών ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Κωδικός Εντύπου: Έκδοση: Ε01-01.02 1 η ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας I. Νέα έργα και μελέτες έτους 2016 Δήμου Διονύσου

Πίνακας I. Νέα έργα και μελέτες έτους 2016 Δήμου Διονύσου Πίνακας I. Νέα έργα και μελέτες έτους 2016 Δήμου Προϋπολογισμός α/α Κ.Α. Τίτλος έργου Ίδιοι Πόροι Χρηματοδότηση Σύνολο Παρατηρήσεις 10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 10.7413.0001 Μελέτη αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

6 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

6 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 09.02.2017 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 5665/10.02.2017 6 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 1 Το Τεχνικό πρόγραµµα έργων του 2011 καταρτίστηκε µε βάση: Τις διατάξεις του Νόµου 3852/10

Διαβάστε περισσότερα