ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δεκέμβριος 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Για τις ανάγκες του προγράμματος «Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

2 Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με το παρόν δηλώνω ότι με ενδιαφέρει η συμμετοχή μου στη διαδικασία προεπιλογής προτάσεων για τη συγκρότηση ομάδας σχεδιασμού και δημιουργίας της εκπαιδευτικής ύλης του προγράμματος Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Όνομα Επώνυμο Τηλέφωνο Κινητό Fax Επάγγελμα / Ιδιότητα Σημείωσεις / Παρατηρήσεις Υπογραφή Στοιχεία επικοινωνίας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να αποσταλλεί μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2006 στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης - υπόψη της Κας Προκόπη- στον αριθμό φαξ Ο φάκελλος κάθε πρότασης πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου Στη συνέχεια θα ορισθεί -σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο- η ημερομηνία που θα γίνει η παρουσίαση της πρότασης. - Ο ενδεικτικός προυπολογισμός του έργου που περιγράφεται στις επόμενες σελίδες είναι της τάξης των ΕΥΡΩ. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία στα εξής τηλέφωνα: / 3 και

3 Εισαγωγικό Σημείωμα H ΚΕΔΚΕ (www.kedke.gr & kedke.ntua.gr), έχει ορισθεί Τελικός Δικαιούχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» για την «Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 168 Μέτρο 2,5 «Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και μελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης»). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενημέρωσης-ευασθητοποίησης-επιμόρφωσης (και όχι συμβατικής κατάρτισης) του συνόλου των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης με στόχο την κατανόηση της προοπτικής και των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο ψηφιακό περιβάλλον στη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Δήμου -με την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διοίκησης και τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών- στην επικοινωνία-σχέση με τους πολίτες, τη συμμετοχή και την τοπική ανάπτυξη, ώστε να επιταχυνθούν οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους. Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει αναλάβει -για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ- την προετοιμασία, οργάνωση και επίβλεψη του έργου. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει με ολοκληρωμένη πρόταση ομάδας στο σχεδιασμό και τη δημιουργία του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού, την ανάπτυξή του σε ποικίλες μορφές, και την υποστήριξη εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων στην διάρκεια υλοποίησης του έργου (1/1/ /8/2008). Το γενικό πλαίσιο Βασικοί στόχοι Το συνολικό έργο συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση του ψηφιακού ελλείματος στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο οφείλεται και στην ενημέρωση των στελεχών που έχουν την ευθύνη διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων για τα συναφή θέματα- και υποστηρίζει τις αλλαγές που γίνονται και έχουν ως στόχο την ποιοτική αναδιοργάνωση των δομών και των υπηρεσιών του Δήμου. Πιο συγκεκριμμένα, το έργο προσβλέπει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση κι εξοικείωση με τη χρήση του Η/Υ/ του συνόλου των αιρετών εκπροσώπων της ΤΑ που αναδείχθηκαν από τις τοπικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006, στους ΟΤΑ (Δήμους και Κοινότητες) της χώρας. Το αντικείμενο της επιμόρφωσης θα αφορά σε θέματα που σχετίζονται με την κατανόηση των δυνατοτήτων και της προοπτικής που προσφέρει η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τόσο για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες όσο και για την εσωτερική αναδιοργάνωση των οργανισμών της ΠΤΑ, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση υλοποιούμενων έργων όπως τα ΚΕΠ, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Πληροφοριακά συστήματα Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιών και Δήμων. Επίσης, αντικείμενο του έργου θα είναι να δημιουργηθεί «ηλεκτρονική κουλτούρα» στο αιρετό ανθρώπινο δυναμικό της Αυτοδιοίκησης μέσα από την εξοικείωσή τους με τη χρήση Η/Υ. Ενδεικτικά αναφέρονται η λήψη, αποστολή και διαχείριση , η πρόσβαση στο διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης και περιήγηση σε ιστοσελίδες, η ψηφιακή παρακολούθηση της ροής των διοικητικών διαδικασιών, η ψηφιακή ψηφοφορία και / δημοσκόπηση, η αναζήτηση πληροφοριών από άλλους φορείς/ υπηρεσίες, καθώς και η εξοικείωση και η χρήση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που υλοποιούνται απο φορείς του Δημοσίου και τους Δήμους.

4 Για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας εκπαίδευσης των αιρετών θα συγκροτηθεί ένα ανθρώπινο δίκτυο που θα περιλαμβάνει τις επιτόπιες δομές στήριξης με σκοπό την υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος, την προώθηση και υποστήριξη σε συνεχή βάση της χρήσης των ΤΠΕ στην ΠΤΑ. Προβλέπονται συνολικά ανθρωποώρες επιμόρφωσης/κατάρτισης για τους αιρετούς, με την χρήση καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης, όπως η προσωποποιημένη εκπαίδευση, η τηλεκατάρτιση, η δημιουργία εκπαιδευτικής πύλης του έργου (portal), που θα παρέχει ελεύθερα όλο το εκπαιδευτικό υλικό και θα επιτρέπει σε κάθε εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο να διατηρεί δικό του εκπαιδευτικό προφίλ. Το έργο θα καλύψει το σύνολο της χώρας και θα υποστηριχθεί από κατάλληλες δράσεις εκπαίδευσης εκπαιδευτών και επικοινωνίας. Άξονες - Αντικείμενα κατάρτισης Το έργο κατάρτισης έχει δύο βασικούς στόχους-άξονες, στους οποίους θα είναι προσανατολισμένα τα αντικείμενα κατάρτισης Στη σύνταξη του εκπαιδευτικού υλικού σκόπιμο είναι να αξιο-ποιηθούν μελέτες που έχουν υλοποιηθεί απο φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ΚΕΔΚΕ, Υπουργεία και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. > Ο πρώτος άξονας Αφορά το θεσμικό ρόλο των αιρετών εκπροσώπων, της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε σχέση με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ενδεικτικά θέματα κατάρτισης είναι τα ακόλουθα: Συνεργατικά Εργαλεία (Collaboration Tools) Ευρυζωνικά Δίκτυα (ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν, την προώθησή τους και την ωφελιμότητα για τους ΟΤΑ, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις) Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου Εφαρμογές διαχείρισης οικονομικών και πληροφοριών των συναλλασσόμενων με τον δήμο (συστήματα CRM, CMS, ERP-διπλογραφικό σύστημα) Στατιστική επεξεργασία δεδομένων Διαχείριση έργων (project management) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.). Αξιοποίηση on-line υπηρεσιών που προσφέρουν ή είναι υπο ανάπτυξη απο έργα όπως το ΤΑΧIS, τα ΚΕΠ, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Πληροφοριακά συστήματα Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιών και άλλων φορέων. Πύλες Πολιτιστικού και Τουριστικού Περιεχομένου Δίκτυα (intranet / extranet) Στο πλαίσιο αυτού του άξονα, πρέπει να γίνει ενημέρωση για τις δυνατότητες της διοίκησης, τα εργαλεία και τις μεθόδους που διαθέτει. Ιδιαιτέρως πρέπει να γίνει κατανοητό στους αιρετούς, ότι το ευρύτερο πλαίσιο της ΤΑ γίνεται αποτελεσματικότερο με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, κι επιδέχεται βελτιώσεις και σταδιακές αλλαγές οργανωτικού και διοικητικού χαρακτήρα.

5 Για τους σκοπούς του πρώτου άξονα θα πραγματοποιηθούν από μία (1) Ημερίδα σε κάθε νομό, και τρεις τρίωρες επιμορφωτικές συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σε κάθε Δήμο. Παραλλήλως, θα αναπτυχθούν διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα και υποστηρικτικό υλικό στη δικτυακή πύλη του προγράμματος για την παροχή/ εξυπηρέτηση της προσωποποιημένης εκπαίδευσης. Ημερίδες Στόχος των ημερίδων είναι: (α) η ευαισθητοποίηση των αιρετών σε θέματα που αφορούν τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (β) η ενημέρωση των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τους στόχους, τα οφέλη και το αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης του προγράμματος στο Νομό τους. Κάθε ημερίδα σημαίνει την έναρξη του προγράμματος στον κάθε Νομό και θα προηγείται των επόμενων κύκλων δράσης που θα γίνουν στο συγκεκριμένο νομό. Συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Στόχος των συνεδριάσεων είναι να κατανοήσουν οι αιρετοί τη χρησιμότητα εφαρμογής των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με πρακτικά παραδείγματα απο την Ελλάδα και την Ευρώπη. > Ο δεύτερος άξονας Στοχεύει στην εξοικείωση των αιρετών με τη χρήση επιλεγμένων εφαρμογών πληροφορικής και θα υλοποιηθεί πρωτίστως μέσα από έναν εκπαιδευτικό κύκλο 15ωρων σεμιναρίων, στις πρωτεύουσες των νομών, στα οποία θα πάρουν μέρος, όσοι των αιρετών το επιθυμούν (εκτιμάται ότι ο σχετικός αριθμός θα προσεγγίσει τους αιρετούς) και δευτερευόντως μέσα από δράσεις και υλικό που θα φιλοξενούνται στη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρονται η πλοήγηση και η αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η σύνταξη κειμένων παρουσιάσεων και συναφών λειτουργιών, η αναζήτηση πληροφοριών από άλλους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και η εξοικείωση και η χρήση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που υλοποιούνται στους Δήμους αλλα και τον on-line υπηρεσιών που παρέχονται ή ειναι υπο ανάπτυξη απο φορείς του δημοσίου. Στο τέλος του σχετικού εκπαιδευτικού κύκλου, κάθε καταρτιζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες on-line υπηρεσίες από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικό του διαδικτυακό ημερολόγιο (blog), σημείο αποθήκευσης των αγαπημένων του συνδέσμων (πχ. del.icio.us) και άλλα συναφή προσωποποιημένα εργαλεία που παρέχονται -άνευ χρέωσης- στο διαδίκτυο. Το τελικό ζητούμενο, βάσει του οποίου θα γίνεται μεγάλο μέρος αξιολόγησης της επιτυχίας, είναι να ενσωματωθεί όσο γίνεται περισσότερο η χρήση ενός ή δύο εργαλείων πληροφορικής (πχ. και web) στη ζωή των αιρετών που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο κύκλο.

6 > Διαχρονική αξία και μελλοντική λειτουργία Η διαχρονική αξία του έργου (τόσο στη φάση υλοποίησης όσο και στη μελλοντική λειτουργία του) διασφαλίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Τη λειτουργία κατά την διάρκεια του έργου, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του, της κεντρικής πύλης (portal) του προγράμματος, ως κομβικού σημείου επικοινωνίας, συνεργασίας, και αναφοράς για γενικότερα ζητήματα που αφορούν την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και για ειδικευμένα θέματα (π.χ. GIS, project management, κ.α.). Τη διασφάλιση εκείνων των χαρακτηριστικών στην παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού (web, έντυπου και ψηφιακού) που του επιτρέπουν : α) να αναδειχθεί σε υλικό αναφοράς και οργάνωσης των συγκεκριμμένων γνωστικών πεδίων που καλύπτει, β) να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα ως πλήρες εκπαιδευτικό υλικό, γ) να προσφέρει μεγαλύτερη ανάπτυξη των σχετικών θεμάτων σε όποιον επιθυμεί να έχει πρόσβαση και (δ) να έχει διαχρονική αξία ως υλικό αναφοράς και οργάνωσης των συγκεκριμένων πεδίων που θα καλυφθούν. Τη δυνατότητα συντήρησης και δραστηριοποίησης του ανθρώπινου δικτύου που θα δημιουργηθεί μέσα από και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, προκειμένου να στηρίξει την προώθηση των εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών, τεχνικά, εκπαιδευτικά, και επιχειρησιακά. Βασικοί Άξονες Άξονας 1ος Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση Άξονας 2ος Εξοικείωση αιρετών με χρήση υπολογιστών και διαδικτύου Διαχρονική Αξία Φάσεις Έργου Α. Προετοιμασία Β. Λειτουργία Γ. Διαχρονική Λειτουργία Κύκλοι Επιμόρφωσης Ημερίδες Δημοτικά Συμβούλια Σεμινάρια Παρουσιάσεις και εισηγήσεις (2 ωρών) Βασικό βιβλίο ύλης (Αλφαβητάρι) Σύνοψη πραγματικών εφαρμογών (cases) Σενάρια εφαρμογών και προσομοιώσεις Τετράδιο εργασίας Σενάρια χρήσης των εφαρμογών Παραδοτέα Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με συμμετοχή του επιμορφούμενου (interactive multimedia) Υλικό εκπαίδευσης των εκπαιδευτών Αναλυτικό υλικό αναφοράς για εκπαιδευτές Αρχικό περιεχόμενο για την εκπαιδευτική πύλη του έργου Συνεχής παραγωγή (εκπαιδευτικού) πέριεχομένου για την εκπαιδευτική πύλη του έργου Μεθοδολογία και υλικό αξιολόγησης για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους Σχημα: Οργάνωση και σχέσεις μεταξύ των εννοιών του προγράμματος Χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμός του έργου Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα στάδια και οι κύκλοι του προγράμματος και αναφέρονται τα πεδία ευθύνης και συμμετοχής των υπεύθυνων εκπαιδευτικής ύλης. Τα βασικά οργανωτικά στάδια του προγράμματος: Προκειμένου να υλοποιηθεί και να εξελιχθεί όσο γίνεται καλύτερα, το πρόγραμμα κατάρτισης έχει χωριστεί σε δύο βασικά στάδια (προετοιμασία και επιχειρησιακή λειτουργία).

7 Α. Στάδιο σχεδιασμού και δημιουργίας του υλικού Στη φάση αυτή θα παραχθεί το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού και των διαφόρων μορφών του και θα γίνει η εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικής ύλης θα έχουν ευθύνη ή/και θα συμμετάσχουν στα εξής: - Σχεδιασμός και παραγωγή του συνόλου της εκπαιδευτικής ύλης και των υλικών που θα τη συνοδεύουν - Αρχική εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών του προγράμματος - Οργάνωση, συντονισμός και συμμετοχή σε πιλοτικές υλοποιήσεις των κύκλων κατάρτισης σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Δήμων για να βγουν συμπεράσματα και να εντοπιστούν πιθανές δυσλειτουργίες, τόσο στη μεθοδολογία όσο και στην εκπαιδευτική ύλη. - Δημιουργία αρχικού περιεχομένου για χρήση μέσα απο το υποσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης απο την δικτυακή πύλη του προγράμματος. Β. Στάδιο επιχειρησιακής λειτουργίας Κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής λειτουργίας (καταρτίσεις), θα πρέπει να ανανεώνεται και να εμπλουτίζεται το εκπαιδευτικό υλικό, κυρίως στη διαδικτυακή πύλη του προγράμματος. Επιπλέον θα παρέχεται υποστήριξη προς τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, μέσω διεξαγωγής εκπαιδεύσεων για την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν οι πρώτοι, και παροχής απαντήσεων σε ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν κι από τις δύο ομάδες. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικής ύλης θα έχουν ευθύνη ή/και συμμετοχή στα εξής: - Απαντήσεις και διευκρινήσεις σε ερωτήματα -εκπαιδευτών και αιρετών- που αφορούν το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό. - Υποστήριξη του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτών. - Συμμετοχή στην περαιτέρω εκπαίδευση των εκπαιδευτών ώστε να ανανεωθεί η ικανότητα τους, αλλά και για να ενσωματωθούν νέα στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα. - Συντονισμός και επίβλεψη της παραγωγής νέου εκπαιδευτικού υλικού. Στην αρχή της επιχειρησιακής λειτουργίας θα παραχθεί και θα παραδοθεί πλούσιο πρωτογενές υλικό από τις ημερίδες, τις συνεδρίες των Δημοτικών Συμβουλίων, και από τα σεμινάρια (κυρίως σε μαγνητοσκοπημένη μορφή), το οποίο θα πρέπει συνδυαστεί με το προϋπάρχον υλικό με στόχο να δημιουργηθεί μία ψηφιακή βιβλιοθήκη από αυτόνομα πολυμεσικά εκπαιδευτικά συστατικά. Η εν λόγω βιβλιοθήκη θα φιλοξενείται στην εκπαιδευτική πύλη του προγράμματος κατάρτισης. Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής ύλης και του σχετικού υλικού - Το υλικό οφείλει να αφορά άμεσα την τοπική αυτοδιοίκηση και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της. Τα συστατικά του εκπαιδευτικού υλικού, από τις φωτογραφίες μέχρι τα παραδείγματα εφαρμογών, πρέπει να έχουν αναφορές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να γίνει πιο εύκολα κατανοητό κι αποδεκτό από το συγκεκριμένο κοινό.

8 Οι συγκεκριμένες εφαρμογές τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα αναπτύσσονται στη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης πρέπει να αφορούν άμεσα και διακριτά τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω περιοχές: Συνεργατικά Εργαλεία (Collaboration Tools) Ευρυζωνικά Δίκτυα (ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν, την προώθησή τους και την ωφελιμότητα για τους ΟΤΑ, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις) Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου Εφαρμογές διαχείρισης οικονομικών και πληροφοριών των συναλλασσόμενων με τον δήμο (συστήματα CRM, CMS, ERP-διπλογραφικό σύστημα) Στατιστική επεξεργασία δεδομένων Διαχείριση έργων (project management) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.). Αξιοποίηση on-line υπηρεσιών που προσφέρουν ή είναι υπο ανάπτυξη απο έργα όπως το ΤΑΧIS, τα ΚΕΠ, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Πληροφοριακά συστήματα Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιών και άλλων φορέων. Πύλες Πολιτιστικού Τουριστικού Περιεχομένου Δίκτυα (intranet / extranet) Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες μίας πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δείτε το σχετικό τμήμα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα στο σύνδεσμο - Πρέπει να απευθύνεται και να βοηθά στο ρόλο που έχει ένας Δήμαρχος, αντιδήμαρχος δημοτικός σύμβουλος και να έχει σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. - Είναι επιθυμητό να αναδεικνύει το πολιτικό και δημόσιο περιεχόμενο των θεμάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Είναι επιθυμητό να αναδεικνύονται πολιτικά και δημόσιου ενδιαφέροντος θέματα που προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ στην κοινωνία. Τέτοια θέματα είναι, η πληρέστερη πληροφόρηση του πολίτη του με την διάθεση on-line των εργασιών και σχετικών εισηγήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η πληροφόρηση για έργα που χρηματοδοτήθηκαν ή προγραμματίζονται από τον Δήμο με στοιχεία για τις διαδικασίες ανάθεσης και το κόστος, ζητήματα πρόσβασης και αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων, και άλλα. - Οφείλει να είναι κατάλληλο για ενήλικες με διάφορο εκπαιδευτικό επίπεδο και εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία - Πρέπει να καλύπτει σύντομα και περιεκτικά τα θέματα που απασχολούν τους αιρετούς, και την τοπική αυτοδιοίκηση όπως: Ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες ενός Δήμου που μπορούν να υποβοηθηθούν ή να δημιουργηθούν / παρασχεθούν με χρήση εφαρμογών ΤΠΕ Θέματα ποιότητας παροχής υπηρεσιών και βασικά ερωτήματα/πολιτικές που πρέπει να τίθενται σχετικά με την υποδομή ΤΠΕ μίας υπηρεσίας

9 - Είναι σημαντικό να ακολουθηθεί αρθρωτή δομή που θα επιτρέπει την ευελιξία προσαρμογής, ανάλογα με τον τύπο του εκάστοτε Δήμου Οι Δήμοι θα ταξινομηθούν με βάση μία τυπολογία που θα δημιουργηθεί από το ΙΤΑ (πχ. είδος τοπικής οικονομίας, έκταση Δήμου, πληθυσμός κ.λπ.) - Πρέπει να καταρτίζει τους αιρετούς (που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα σχετικά σεμινάρια) στη χρήση κύριων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σημαντική προϋπόθεση του υλικού γι αυτόν τον κύκλο κατάρτισης είναι να προβλεφθεί η ελεύθερη και όσο το δυνατό πιο εύκολη πρόσβαση εκ μέρους των αιρετών στις εφαρμογές που θα περιλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - Μορφές εκπαιδευτικού υλικού Α. Υλικό για τους αιρετούς εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1. Παρουσιάσεις για τις Ημερίδες (2 εκπαιδευτικές ώρες ) 2. Εκπαιδευτικό Υλικό για τις συνεδριάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια (9 εκπαιδευτικές ώρες) - Σύνοψη πραγματικών εφαρμογών (case studies). Τα παραδείγματα εφαρμογών ΤΠΕ (case studies) για υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος θα πρέπει να είναι αυτόνομες ενότητες. - Βασικό βιβλίο( Αλφαβητάρι) προγράμματος (50 σελίδων). Το βιβλίο αυτό θα περιλαμβάνει -κυρίως- [α] το βασικό κορμό του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τις συνεδριάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια και [β] υλικό αναφοράς και χρήσιμες κατευθύνσεις. - Σενάρια εφαρμογών και προσομοιώσεις για χρήση στη διάρκεια των συνεδριάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια, ώστε να προαχθεί η πιο ενεργή συμμετοχή των αιρετών στη διαδικασία. 3. Εκπαιδευτικό Υλικό για τα σεμινάρια (15 εκπαιδευτικές ώρες) - Τετράδιο εργασίας για τα σεμινάρια (workbook). Το συγκεκριμένο υλικό θα υποστηρίζει τη διαδικασία κατάρτισης των αιρετών στη διάρκεια των σεμιναρίων. Θα περιέχει συνοπτικές οδηγίες και παραδείγματα χρήσης των εφαρμογών ΤΠΕ που θα καλυφθούν στη διάρκεια των σεμιναρίων. - Σενάρια χρήσης των εφαρμογών που θα καλυφθούν στη διάρκεια των σεμιναρίων. Β. Υλικό για τους εκπαιδευτές που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα - Εκπαιδευτικό υλικό κατάρτισης επιμορφωτών Οι επιμορφωτές θα πρέπει να κατανοήσουν τους στόχους του έργου και το εκπαιδευτικό υλικού που θα χρησιμοποιηθεί. - Αναλυτικό υλικό αναφοράς και περιγραφής της μεθοδολογίας που πρέπει να ακολουθηθεί, για κάθε εκπαιδευτικό συστατικό (βασικό βιβλίο, case studies, σενάρια, προσομοιώσεις, και λοιπά). Γ. Συμπληρωματικό υλικό και εκπαιδευτικά εργαλεία - Αρχικό περιεχόμενο για το εκπαιδευτικό portal του προγράμματος Ως αρχικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού portal θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή όλο το πρωτότυπο υλικό που θα παραχθεί. Είναι επιθυμητό επίσης να παραχθεί υλικό που θα παρέχεται αποκλειστικά από το εκπαιδευτικό portal, ώστε να προαχθεί η χρήση του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου. - Συνεχής παραγωγή περιεχομένου για το εκπαιδευτικού portal του προγράμματος

10 Πέρα από το αρχικό περιεχόμενο που θα φιλοξενείται στο εκπαιδευτικό portal, είναι επιθυμητό να υπάρχει συνεχής ανανέωση και παραγωγή νέου υλικού, ώστε να προάγεται η χρήση του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου σε όλη τη διάρκεια του έργου από τους εκπαιδευτές, και τους εκπαιδευόμενους. - Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με συμμετοχή του επιμορφούμενου (interactivity) Αυτό το υλικό θα πρέπει να διατρέχει -ως προς το περιεχόμενο- και τους τρεις κύκλους κατάρτισης, και θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα σε επιμορφωτικό κι εκπαιδευτικό επίπεδο. Θα παραδοθεί στους αιρετούς ως περιεχόμενο οπτικού δίσκου(dvd) και θα είναι διαθέσιμο από το εκπαιδευτικό portal του προγράμματος. - Μεθοδολογία και υλικό αξιολόγησης για εκπαιδευτές Προκειμένου να υπάρχει εποπτεία της πορείας και της απόδοσης του έργου συνολικά, πρέπει να παραχθεί το ανάλογο σύστημα αξιολόγησης και τα ανάλογα έντυπα/ψηφιακές φόρμες που θα το συνοδεύουν. Μέσα εκπαίδευσης Η κατάρτιση θα συμπληρωθεί με την χρήση καινοτόμων μεθόδων όπως η προσωποποιημένη τηλεκατάρτιση μέσω της εκπαιδευτικής πύλης (portal) του έργου που θα παρέχει ελεύθερα όλο το εκπαιδευτικό υλικό και θα επιτρέπει σε κάθε εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο να διατηρεί το δικό του εκπαιδευτικό προφίλ. Αξιολόγηση και Περιεχόμενα του Φακέλου της Πρότασης Κάθε ομάδα θα πρέπει να παραδώσει προς αξιολόγηση τις εξής ενότητες: - Συνοπτική πρόταση που θα καλύπτει τα «βασικά συστατικά» όπως αυτά αναλύονται πιο κάτω. Η γραπτή σύνοψη δεν χρειάζεται να ξεπερνά τις 4 σελίδες. - Χρονοδιάγραμμα παραγωγής υλικού και λειτουργίας της ομάδας εκπαιδευτικού υλικού - Παρουσίαση της πρότασης ενώπιον ειδικής επιτροπής του ΙΤΑ. - Εκτιμώμενος προϋπολογισμός υλοποίησης της πρότασης. - Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή του ΙΤΑ. - Το έργο θα ανατεθεί σε φυσικά πρόσωπα με συμβάσεις έργου σύμφωνα (α) με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΙΤΑ και (β) τα οριζόμενα στην απόφαση ένταξης του έργου της Διαχειριστικής Αρχής της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η συνοπτική πρόταση θα πρέπει να απαντά στα παρακάτω ερωτήματα. Γενική προσέγγιση - Πως προσεγγίζεται η επίτευξη των κύριων στόχων του προγράμματος, μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό [Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση, και εκμάθηση χρήσης] - Με ποια προσέγγιση θα αναδειχθούν τα κύρια πεδία της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου μπορούν να συμβάλλουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών [εσωτερική οργάνωση, ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, επικοινωνία και συμμετοχή, ευρυζωνικά δίκτυα, τοπική αναπτυξιακή προοπτική] - Ποιά προσέγγιση προτείνεται για την αρχική και συνεχιζόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτών; 10

11 - Ποια είναι η προσέγγιση που προτείνεται για την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευόμενων; - Ποιά είναι τα περιεχόμενα του τεύχους απολογισμού που θα επιδοθεί στο τέλος του προγράμματος; Εξειδίκευση προσέγγισης ανά βασικό στόχο - Πως προσεγγίζεται ειδικότερα ο στόχος της ευαισθητοποίησης; - Πως προσεγγίζεται ειδικότερα ο στόχος της επιμόρφωσης; - Πως προσεγγίζεται ειδικότερα ο στόχος της εκμάθησης χρήσης εφαρμογών; Διάρθρωση και περιεχόμενα εκπαιδευτικής ύλης - Πως διαρθρώνεται συνολικά η εκπαιδευτική ύλη, από την αρχή (Ημερίδες) μέχρι το τέλος (σεμινάρια και ασύγχρονη τηλεκατάρτισης); - Πως θα εξασφαλιστεί μία ευέλικτη αρθρωτή διάταξη του υλικού ώστε να καλύπτονται πολλαπλοί τύποι Δήμων και απαιτήσεων; - Ποιά είναι η προτεινόμενη διάρθρωση του υλικού για τις Ημερίδες (~2 ώρες); - Ποιά είναι η προτεινόμενη διάρθρωση του υλικού για τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων (τρεις τρίωρες συνεδριάσεις ανά Δήμο); - Ποιά είναι η προτεινόμενη διάρθρωση του υλικού για τα σεμινάρια κατάρτισης και εκμάθησης χρήσης βασικών εφαρμογών ΤΠΕ (15 ώρες); - Ποια είναι η προτεινόμενη διάρθρωση και οι λειτουργίες του υλικού που θα χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτές προκειμένου να προετοιμάσουν κάθε κύκλο στον οποίο θα συμμετάσχουν; Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού - Πως θα εξασφαλίζεται η παραγωγή υλικού που θα συνάδει με τους βασικούς άξονες προδιαγραφών που αναφέρονται στο παρόν κείμενο; - Με ποιους τρόπους θα εξασφαλίζεται η διαχρονικότητα του εκπαιδευτικού υλικού; - Με ποιους τρόπους θα εξασφαλίζεται η αυτόνομη λειτουργία κάθε υλικού ή ομάδας υλικών; - Πως, που, και πώς θα χρησιμοποιηθούν πολυμέσα ή/και διαδραστικές υλοποιήσεις; Οργάνωση, Λειτουργία ομάδας εκπαιδευτικού υλικού και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. - Ποια είναι η σύνθεση, η διάρθρωση και το χρονοδιάγραμμα της ομάδας εκπαιδευτικού υλικού για τα εξής στάδια και λειτουργίες: > Σχεδιασμός και παραγωγή αρχικού εκπαιδευτικού υλικού > Συνεργασία με φορέα που θα αναλάβει την εκπαίδευση των εκπαιδευτών > Βελτίωση υλικού μέσα από πιλοτικές υλοποιήσεις εκπαιδευτικών κύκλων > Παραγωγή, ανανέωση και επικαιροποίηση υλικού για το portal του προγράμματος > Παροχή υποστήριξης επί του υλικού σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους > Συνδρομή στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτών - Συνοπτικά βιογραφικά με έμφαση στις σχετικές γνώσεις, σχετική εμπειρία και δεξιότητες των μελών της ομάδας που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τις παραπάνω λειτουργίες. 11

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα