όγκος (ο) (Ουσιαστικό, Ο14 ) (ό-γκος) [αρχ. γκος]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "όγκος (ο) (Ουσιαστικό, Ο14 ) (ό-γκος) [αρχ. γκος]"

Transcript

1 όγκος (ο) (Ουσιαστικό, Ο14 ) (ό-γκος) [αρχ. γκος] οδηγώ (Ρήμα, Ρ5) (ενεστ. ο-δη-γώ, αόρ. οδήγησα, παθ. αόρ. οδηγήθηκα, παθ. μτχ. οδηγημένος) [αρχ. δηγ < δ ς + γω] οδός (η) (Ουσιαστικό) (ο-δός, γεν. -ού, πληθ. -οί) [αρχ. δ ς] 1. ο χώρος που πιάνει ένα στερεό, υγρό ή αέριο σώμα: Η μονάδα μέτρησης του όγκου είναι το κυβικό μέτρο. 2. (μτφ.) μεγάλο πλήθος, μεγάλη ποσότητα: Οι μαθητές της τελευταίας τάξης έχουν μεγάλο όγκο εργασίας για γράψιμο. 1. (μτβ.) χειρίζομαι και κινώ κάποιο όχημα: Οδηγούσε το λεωφορείο με μεγάλη προσοχή. 2. (μτβ.) δείχνω το δρόμο σε κάποιον, τον κατευθύνω εκεί που πρέπει: Τους οδήγησε στο μοναστήρι μέσα από ένα παλιό μονοπάτι. 1. δρόμος: Μένω στην οδό Σολωμού (μτφ.) μέθοδος, ο τρόπος που ενεργεί κάποιος: Ακολουθεί τη νόμιμη οδό, για να λύσει τα προβλήματά του. Σύνθ.: ογκόλιθος, ογκολόγος, υπέρογκος Οικογ. Λέξ.: ογκίδιο, ογκώδης Προσδιορ.: άμορφος, συμπαγής, γεωμετρικός Συνών: καθοδηγώ (2) Σύνθ.: καθοδηγώ Οικογ. Λέξ.: οδήγημα, οδήγηση, οδηγισμός, (καθ)οδηγητής, οδηγήτρια, οδηγία Σύνθ.: οδοιπόρος, οδοκαθαριστής, άνοδος, είσοδος, έξοδος, πάροδος, πρόοδος, σύνοδος, οδόφραγμα Προσδιορ.: κεντρική, παραλιακή Φράσεις: Καθ οδόν (= κατά τη διάρκεια της πορείας) 143

2 144 οικογένεια οικογένεια (η) (Ουσιαστικό, Ο20) (οι-κο-γέ-νει-α) [µτγν. ο κογένεια < ο κογεν ς (= δούλος γεννηµένος στο σπίτι)] οικολόγος (ο, η) (Ουσιαστικό, Ο14) (οι-κο-λό-γος) [οικολόγος < πρβλ. αγγλ. ecologist] οικονομία (η) (Ουσιαστικό, Ο19) (οι-κο-νο-μί-α) [αρχ. ο κονοµία < ο κονόµος] οιωνός (ο) (Ουσιαστικό, Ο13) (οι-ω-νός, γεν. -ού, πληθ. -οί) [αρχ. ο ων ς] 1. ομάδα ατόμων που συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς αίματος και συνήθως ζουν στην ίδια κατοικία: Η οικογένειά του αποτελείται από τέσσερα άτομα. 2. ομάδα ανθρώπων, ζώων, φυτών και πραγμάτων με κοινά χαρακτηριστικά: Το λιοντάρι, η τίγρη και ο πάνθηρας ανήκουν στην οικογένεια των αιλουροειδών. αυτός που ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του περιβάλλοντος και αγωνίζεται για την επίλυσή τους: Οι οικολόγοι αγωνίζονται για την προστασία της θάλασσας από τη ρύπανση. 1. το σύνολο των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την παραγωγή και την κατανάλωση των αγαθών: Κάθε χώρα ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της οικονομίας της. 2. το να μην κάνει κανείς πολλά έξοδα: Έκανε πολλές οικονομίες, για να σπουδάσει τα παιδιά του. 1. μαντικό πουλί που από το πέταγμα και τις κραυγές του οι μάντεις στην αρχαία Ελλάδα προέβλεπαν το μέλλον: Το πέταγμα και το κρώξιμο του οιωνού δήλωναν αυτό που θα συνέβαινε στο μέλλον. Σύνθ.: οικογενειάρχης Οικογ. Λέξ.: οικογενειακός Προσδιορ.: αξιότιμη, ένδοξη, ιστορική, πολυμελής Οικογ. Λέξ.: οικολογία, οικολογικός Αντίθ.: σπατάλη (2) Σύνθ.: οικονομολόγος Οικογ. Λέξ.: (εξ)οικονομώ, οικονόμος, οικονομικός Προσδιορ.: αγροτική, ε- θνική, οικιακή, πολιτική, ελεύθερη, αναπτυγμένη, α- ναπτυσσόμενη Συνών: σημάδι, προμήνυμα (2) Σύνθ.: οιωνοσκόπος, οιωνοσκοπία

3 όλεθρος (ο) (Ουσιαστικό, Ο16) (ό-λε-θρος, γεν. -ου, πληθ. - ) [αρχ. λεθρος < λλυµι (= αφανίζω, καταστρέφω)] όλος, -η, -ο (Επίθετο, Ε2, άψυχα) (ό-λος) [αρχ. λος] ομάδα (η) (Ουσιαστικό, Ο21) (ο-μά-δα) [αρχ. µ ς, -άδος] ομαλός, -ή, -ό (Επίθετο, Ε1, έμψυχα και άψυχα) (ο-μα-λός) [αρχ. µαλ ς < - µ ς] 2. (συνήθ. μτφ.) κάθε σημείο που μας επιτρέπει να κάνουμε πρόβλεψη για το μέλλον: Οι παγκόσμιοι κωπηλατικοί αγώνες ξεκίνησαν με καλούς οιωνούς. η πλήρης καταστροφή, η ολοκληρωτική φθορά: Ο πόλεμος είναι ένας πραγματικός όλεθρος για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. 1. ολόκληρος: Μερικές φορές χρειάζεται να ταξιδεύει όλη την ημέρα, για να φτάσει στον προορισμό του. 2. (με άρθρο) ολικός, συνολικός: Η όλη εργασία για την έκδοση του βιβλίου τελειώνει σύντομα. 1. σύνολο προσώπων ή και πραγμάτων με κοινό χαρακτηριστικό: Μια ο- μάδα μαθητών του σχολείου παρουσίασε μία θεατρική παράσταση. 2. σύνολο αθλητών που ασχολούνται με το ίδιο ομαδικό άθλημα και αντιμετωπίζουν άλλες αντίστοιχες ομάδες: Η εθνική ομάδα στίβου πέτυχε σημαντικές νίκες. 1. που είναι επίπεδος και ίσιος, χωρίς εξογκώματα ή εσοχές: Ο δρόμος που βγάζει στο εκκλησάκι είναι ομαλός και χωρίς λακκούβες. 2. (μτφ.) αυτός που είναι φυσιολογικός, κανονικός: Χάρη στις προσπάθειες της ομαλός Αντίθ.: λύτρωση, σωτηρία Συνών: αφανισμός Σύνθ.: πανωλεθρία Προσδιορ.: ανεπανόρθωτος, ολικός Συνών.: πλήρης, ακέραιος Σύνθ.: ολόγιομος, ολόκληρος, ολονυχτία Οικογ. Λέξ.: ολικός, ολότητα Φράσεις: Όλα κι όλα (= δέχομαι τα πάντα εκτός από αυτό) Μέσα σ όλα (= παντού) Σύνθ.: ομαδοποίηση, ομαδάρχης Οικογ. Λέξ.: ομαδικός, ομαδικά (επίρρ.), ομαδικότητα Προσδιορ.: αθλητική, πειθαρχημένη, εθνική (1, 2), θεατρική, κοινοβουλευτική, πολιτική Φράσεις: Ομάδα αίματος (= για καθεμία από τις κατηγορίες αίματος) 145

4 146 ομογένεια ομογένεια (η) (Ουσιαστικό, Ο20) (ο-μο-γέ-νει-α) [µτγν. µογένεια < µογεν ς] όμοιος, -α, -ο (Επίθετο, Ε4, έμψυχα και άψυχα) (ό-μοι-ος) [αρχ. µοιος < - µ ς] ομόνοια (η) (Ουσιαστικό, Ο20) (ο-μό-νοι-α, γεν. -ας, πληθ. ) [αρχ. µόνοια < µόνους] όμορφος, -η, -ο (Επίθετο, Ε2, έμψυχα και άψυχα) (ό-μορ-φος) [µεσν. µµορφος < αρχ. ε µορφος < ε + µορφ ] Τροχαίας, η κίνηση στους δρόμους εξακολουθεί να είναι ομαλή. 1. η προέλευση από το ίδιο γένος, η κοινή καταγωγή: Η κάθε ομογένεια υποστηρίζει τα δίκαια της χώρας της. 2. το σύνολο των Ελλήνων που ζουν μόνιμα σε χώρα του εξωτερικού: Η ελληνική ομογένεια είναι εγκαταστημένη και στις πέντε ηπείρους. 1. αυτός που έχει τα ίδια γνωρίσματα με άλλον: Στο πρόσωπο είναι όμοιος με τον παππού του. 2. ισάξιος, ισοδύναμος, ισότιμος: Στο άλμα εις μήκος τρεις μαθητές της τάξης έχουν όμοιες επιδόσεις. ειρηνική και αρμονική συμβίωση με άλλους στο ίδιο περιβάλλον: Οι δυο λαοί ζουν με ομόνοια και συνεργασία. 1. αυτός που είναι ωραίος, ελκυστικός: Η Λέσβος είναι ένα όμορφο νησί του Βορείου Αιγαίου. 2. που προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα: Τα παιδικά χρόνια συνδέονται Αντίθ.: ανώμαλος, αντικανονικός (2) Σύνθ.: ανώμαλος Οικογ. Λέξ.: ομαλά (επίρρ.), ομαλότητα, (εξ)ομαλύνω, (εξ)ομάλυνση Προσδιοριζ.: κυκλοφορία, σχέσεις (οι), διαδοχή (2) Συνών.: ομοεθνία Οικογ. Λέξ.: ομογενής Αντίθ.: ανόμοιος, διαφορετικός, κατώτερος (2) Συνών.: ίδιος, παρόμοιος, παρεμφερής Σύνθ.: ομοιοκαταληξία, ομοιομορφία, ομοιογενής, ανόμοιος, παρόμοιος Οικογ. Λέξ.: όμοια (επίρρ.), μοιάζω, ομοιότητα, ομοίωμα Προσδιοριζ.: χαρακτήρας, φυσιογνωμία Αντίθ.: διχόνοια Συνών.: ομοψυχία Οικογ. Λέξ.: ομονοώ, μονοιάζω, μόνοιασμα Προσδιορ.: οικογενειακή, εθνική Παροιμ.: Η ομόνοια φτιάχνει σπίτι κι η διχόνοια το χαλάει Σύνθ.: ομορφάνθρωπος, ομορφόπαιδο, πεντάμορφος, πανέμορφος Οικογ. Λέξ.: όμορφα (επίρρ.), ομορφιά, ομορφαίνω Αντίθ.: άσχημος

5 οξυγόνο όνειρο (το) (Ουσιαστικό, Ο34) (ό-νει-ρο, γεν. -είρου, πληθ. -α, -είρατα) [αρχ. νειρον] όνομα (το) (Ουσιαστικό, Ο40) (ό-νο-μα, γεν. -όματος, πληθ. -όματα) [αρχ. νοµα] οξυγόνο (το) (Ουσιαστικό, Ο32) (ο-ξυ-γό-νο) [λόγ. οξυγόνο < ξ + γόνος] με όμορφες αναμνήσεις. 1. φανταστικά γεγονότα που βλέπουμε, όταν κοιμόμαστε: Είδα ένα παράξενο όνειρο και φοβήθηκα πολύ. 2. έντονη επιθυμία, πόθος: Το όνειρό του ήταν να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. 3. καθετί ιδιαίτερα ωραίο: Η χθεσινή βραδιά με την πανσέληνο ήταν ένα όνειρο. 1. το βαπτιστικό όνομα: Η νονά έδωσε στο παιδί μου το όνομα Βασίλης. 2. (γραμμ.) κάθε λέξη που δηλώνει πρόσωπο, ζώο ή πράγμα (όνομα ουσιαστικό) ή τις ιδιότητές τους (όνομα επίθετο): Τα ονόματα, ουσιαστικά και επίθετα, είναι λέξεις που κλίνονται. 1. άχρωμο και άοσμο αέριο που είναι βασικό συστατικό του ατμοσφαιρικού αέρα και του νερού: Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την ύπαρξη ζωής. 2. (μτφ.) ο υγιεινός, ο καθαρός αέρας: Κάθε καλοκαίρι πηγαίνουμε στο χωριό, για να χορτάσουμε οξυγόνο. Προσδιοριζ.: νησί, πίνακας, χρόνια (τα), ζωή, μάτια (τα) (1, 2) Συνών.: ονειροπόλημα (2) Σύνθ.: ονειροπόλος, ονειροκρίτης, ονειροπαρμένος Οικογ. Λέξ.: ονειρεύομαι, ονειρικός Προσδιορ.: ανεξήγητο, ε- φιαλτικό,, απραγματοποίητο (2), ωραίο (1, 2, 3) Σύνθ: ονοματεπώνυμο, ονοματολογία Οικογ. Λέξ: ονομάζω, ονομασία, ονομαστός, ονομαστικός, ονοματίζω Προσδιορ: δοξασμένο, τιμημένο, υποκοριστικό, μεγεθυντικό, προσηγορικό (= όχι τα κύρια) (2) Φράσεις: Για όνομα του Θεού (= για έντονη διαμαρτυρία) Όνομα και μη χωριό (= για πρόσωπα που δε θέλουμε να κατονομάσουμε) Παροιμ.: Κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά το όνομα Σύνθ.: οξυγονοκόλληση, οξυγονοθεραπεία Οικογ. Λέξ.: οξυγονούχος, οξυγονώνω, οξυγόνωση 147

6 όπλο όπλο (το) (Ουσιαστικό, Ο32) (ό-πλο) [αρχ. πλον] όργανο (το) (Ουσιαστικό, Ο34) (όρ-γα-νο, γεν. -άνου, πληθ. -α) [αρχ. ργανον] οργίζομαι (Ρήμα, Ρ4) (ενεστ. ορ-γί-ζο-μαι, παθ. αόρ. οργίστηκα, παθ. μτχ. οργισμένος) [αρχ. ργίζοµαι] 1. καθετί που χρησιμοποιούμε για άμυνα, επίθεση ή κυνήγι: Το ρόπαλο ήταν ένα από τα αρχαιότερα όπλα για την άμυνα του ανθρώπου. 2. (μτφ.) οτιδήποτε χρησιμεύει για την επιτυχία κάποιου σκοπού: Ένα σημαντικό όπλο για την επιτυχία στις εξετάσεις είναι η συστηματική προετοιμασία. 1. εργαλείο που χρησιμοποιεί κάποιος, για να κάνει κάτι: Ο διαβήτης είναι ένα γεωμετρικό όργανο. 2. κάθε μέρος του οργανισμού που επιτελεί μια ορισμένη λειτουργία: Το μάτι είναι το όργανο της όρασης. 3. πρόσωπο που το χρησιμοποιούν οι άλλοι για δικό τους συμφέρον: Χωρίς να το καταλάβει, έγινε όργανο των αντιπάλων του. (αμτβ.) βρίσκομαι σε κατάσταση μεγάλου θυμού ή αγανάκτησης: Οργίζομαι πάρα πολύ, όταν σκέφτομαι πως υπάρχουν άνθρωποι που βασανίζουν τα ζώα. Σύνθ: οπλαρχηγός, οπλοφορία, άοπλος, πάνοπλος Οικογ. Λέξ.: οπλή, οπλίζω, οπλίτης, οπλισμός Προσδιορ.: βιολογικό, κυνηγετικό, πρωτόγονο, πυρηνικό Φράσεις: Καταθέτω τα όπλα (= παραδίνομαι, συνθηκολογώ) Ρίχνω τα όπλα (= τρέπομαι σε φυγή) Σύνθ.: οργανοπαίχτης, ενόργανος, ανόργανος Οικογ. Λέξ.: οργανικός, οργανώνω, οργάνωση, οργανωτής Προσδιορ.: άβουλο, πειθήνιο (3), μουσικό, γεωμετρικό, ευαίσθητο (1, 2) Συνών: θυμώνω, εξοργίζομαι Σύνθ.: εξοργίζομαι Οικογ. Λέξ.: οργή, οργίλος Φράσεις: Οργισμένα νιάτα (= ασυμβίβαστοι νέοι) 148 ορεινός, -ή, -ό (Επίθετο, Ε1, έμψυχα και άψυχα) (ο-ρει-νός) [αρχ. ρειν ς < - ρος] 1. αυτός που σχετίζεται με το βουνό: Πολλές περιοχές της Ελλάδας έχουν ορεινό κλίμα. 2. τόπος που έχει πολλά βουνά: Η Ελλάδα είναι ορεινή χώρα. Αντίθ.: πεδινός, καμπίσιος (2) Συνών.: βουνίσιος, ορεσίβιος Σύνθ.: ημιορεινός Οικογ. Λέξ.: όρος, ορεινά (τα) Προσδιοριζ.: όγκος, χωριό (1, 2)

7 ορμώ ορθοπεδικός (ο) (Ουσιαστικό, Ο13) (ορ-θο-πε-δι-κός) [λόγ. < γαλλ. orthopédique] ο ειδικευμένος γιατρός που ασχολείται με τις παθήσεις του κινητικού συστήματος, δηλ. των οστών, των αρθρώσεων και των μυών: Ο ορθοπεδικός επισκέφτηκε το σχολείο, για να διαπιστώσει αν υπάρχουν μαθητές με σκολίωση (= πάθηση της σπονδυλικής στήλης). ορίζοντας (ο) (Ουσιαστικό, Ο3) (ο-ρί-ζο-ντας) [λόγ. < αρχ. ρίζων] η νοητή γραμμή όπου ο ουρανός φαίνεται να ακουμπά τη γη ή τη θάλασσα: Ένα μεγάλο πλοίο φάνηκε μακριά στον ορίζοντα. Οικογ. Λέξ.: οριζόντιος, οριζοντιώνω Προσδιορ.: μακρινός, τεχνητός, στενός, ευρύς, νέος, υδροφόρος Φράσεις: Ανοίγω νέους ορίζοντες (= δημιουργώ καινούργιες προοπτικές) Κάτι φαίνεται στον ορίζοντα (= κάτι αρχίζει να γίνεται) ορκωμοσία (η) (Ουσιαστικό, Ο19) (ορ-κω-μο-σί-α ) [αρχ. ρκωµοσία < ρκος + µνυµι] το να ορκίζεται κανείς ενώπιον επίσημης αρχής κατά την ανάληψη καθηκόντων, την ολοκλήρωση των σπουδών του κ.ά.: Η ορκωμοσία των βουλευτών γίνεται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Προσδιορ.: επίσημη ορμώ (Ρήμα, Ρ5) (ενεστ. ορ-μώ, αόρ. όρμησα) [αρχ. ρµ < ρµ ] 1. (αμτβ.) κινούμαι βιαστικά προς τα εμπρός: Οι φίλαθλοι όρμησαν στο γήπεδο, για να πανηγυρίσουν τη νίκη της ομάδας τους. 2. (μτβ.) κάνω επίθεση: Ο εχθρός όρμησε εναντίον της φρουράς του κάστρου με όλες τις δυνάμεις που διέθετε. Σύνθ.: εξορμώ, εφορμώ Οικογ. Λέξ.: ορμή, ορμητήριο, ορμητικός, ορμητικότητα 149

8 όρος όρος (ο) (Ουσιαστικό, Ο14) (ό-ρος) [λόγ. < αρχ. ρος] Προσοχή! όρος (το) = το βουνό ορός (ο) = διάλυµα που χρησιµοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς 1. απαραίτητη προϋπόθεση, για να υπάρξει κάτι άλλο: Θα έρθω μαζί σου διακοπές, υπό τον όρο ότι θα πάμε σε κάποιο νησί. 2. (πληθ.) παράγοντες που επηρεάζουν την εργασία, τη ζωή και τις δραστηριότητες κάποιου: Οι όροι εργασίας των ναυτικών έχουν βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό. 3. η ονομασία ενός πράγματος ή μιας έννοιας στην επιστήμη ή την τέχνη: Η λέξη «οπτική» είναι όρος της Φυσικής. Σύνθ.: ορολογία Προσδιορ.: επιστημονικός, μουσικός, διεθνής, ασαφής Φράσεις: Όροι του κλάσματος (= ο αριθμητής και ο παρονομαστής) Μέσος όρος (= το ενδιάμεσο μεταξύ δύο ακραίων σημείων) Εφ όρου ζωής (= για ολόκληρη τη ζωή) Άνευ όρων (= χωρίς περιορισμούς) ουσία (η) (Ουσιαστικό, Ο19) (ου-σί-α) [αρχ. ο σία < ο σα < ε µ ] 1. κάθε είδος ύλης, φυσικό σώμα: Στο γάλα υπάρχουν πολλές θρεπτικές ουσίες. 2. το πιο σημαντικό στοιχείο, ό,τι είναι σπουδαιότερο και σοβαρότερο σ ένα θέμα, μια υπόθεση κ.λπ.: Ο ανταποκριτής της εφημερίδας προσπάθησε να καταγράψει την ουσία των γεγονότων. Συνών.: νόημα, βάρος, σπουδαιότητα (2) Σύνθ.: απουσία, εξουσία, παρουσία, περιουσία Οικογ. Λέξ.: ουσιώδης, ουσιωδώς (επίρρ.), ουσιαστικός, ουσιαστικό (το), ουσιαστικά (επίρρ.) Προσδιορ.: οργανική, α- νόργανη, δηλητηριώδης, θρεπτική, τοξική, φαρμακευτική Φράσεις: Ξοδεύω φαιά ουσία (= σκέφτομαι) Στην ουσία / κατ ουσία (= στην πραγματικότητα) οφείλω (Ρήμα) (ενεστ. ο-φεί-λω, παρατ. όφειλα) [αρχ. φείλω] 1. (μτβ.) χρωστώ: Αγόρασα σπίτι και οφείλω χρήματα στην Τράπεζα. 2. (μτβ.) είμαι υποχρεωμένος, έχω καθήκον να κάνω κάτι: Οφείλω πολλά στους δασκάλους μου. Συνών.: χρωστώ (1, 2) Οικογ. Λέξ.: όφελος, οφειλή, οφειλέτης 150

9 όψη (η) (Ουσιαστικό, Ο27) (ό-ψη, γεν. -ης, -εως, πληθ. -εις) [λόγ. < αρχ. ψις < ρ (= βλέπω)] 1. η εξωτερική εμφάνιση: Η μπροστινή όψη του κτιρίου είναι διακοσμημένη με μάρμαρο. 2. η φυσιογνωμία, το πρόσωπο και η έκφραση ενός ατόμου: Από την όψη του φαινόταν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του. όψη Συνών.: θωριά (1, 2) Σύνθ.: άποψη, κάτοψη, πρόσοψη, σύνοψη Προσδιορ.: ευχάριστη, θλιμμένη, ταλαιπωρημένη (1, 2) Φράσεις: Λαμβάνω / έχω υπόψη μου (= δεν ξεχνώ) Η άλλη όψη του νομίσματος (= η αντίθετη πλευρά ενός ζητήματος) Οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος (= για δυο πράγματα που είναι ίδια) 151

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9 1η-6η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 10 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 11 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:ΒΑΚΑΡΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η. Γραμματική. Λεξιλογικές Ασκήσεις. Ορθογραφία. Ενότητα 1η / Απαντήσεις

Ενότητα 1η. Γραμματική. Λεξιλογικές Ασκήσεις. Ορθογραφία. Ενότητα 1η / Απαντήσεις Ενότητα 1η / Απαντήσεις Γραμματική Ενότητα 1η 1. Υποκείμενο, ρήμα, κατηγορούμενο, αντικείμενο. 2. Κακοκαιρία πλήττει το Μεξικό και την Αυστραλία. Κακοκαιρία πλήττει το Μεξικό. 3. Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα 151 του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 66 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑΞΗ Α 71 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 71 1 Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ 71 2 Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ 72 3 Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.30' συνεδρίασε στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής η Επιτροπή Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση Β Λυκείου

Περιεχόμενα. Έκθεση Β Λυκείου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 Πώς οδηγούμαι στην περίληψη... 2 Τι πρέπει να προσέχω σε μια περίληψη... 4 Κανόνες για τη σύνταξη της περίληψης... 4 Αξιολόγηση περίληψης... 8 Περίληψη και αυτο αξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία «ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ»

Πτυχιακή Εργασία «ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Πτυχιακή Εργασία «ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΜΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.Μ. 12312

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2008 Βρήκα τις σελίδες που ακολουθούν μέσα στο βιβλίο μου «Ημέρες Βελονισμού και Laser» του 1993. Τις ανέσυρα γιατί αυτές αποτελούν ένα κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρικό εργαστήρι του Ηλεκτρον. (εφημερίδα των μαθητών της Β λυκείου) Τεύχος 2ο Σεπτέμβριος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝ"

Θεατρικό εργαστήρι του Ηλεκτρον. (εφημερίδα των μαθητών της Β λυκείου) Τεύχος 2ο Σεπτέμβριος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ (εφημερίδα των μαθητών της Β λυκείου) Τεύχος 2ο Σεπτέμβριος 2014 Είμαστε οι μαθητές της Β λυκείου από το Δίκτυο Δράσεων Υποστηρικτικής Εκπαίδευσης «Ηλεκτρον» του Ωρωπού και σας καλωσορίζουμε στην ομαδική

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου ήµος Χλωπτσιούδης Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου κριτήρια αξιολόγησης Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Γ Λυκείου κριτήρια αξιολόγησης ISBN: 978-618-80632-8-0 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οικιακή Οικονομία Αγωγή Υγείας Τετράδιο εργασιών Α

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙTΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αλεξανδρούπολη η διεξαγωγή του Μεσογειακού Κυπέλλου Συγχρονισμένης Κολύμβησης

Στην Αλεξανδρούπολη η διεξαγωγή του Μεσογειακού Κυπέλλου Συγχρονισμένης Κολύμβησης Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 199 Στην Αλεξανδρούπολη η διεξαγωγή του Μεσογειακού Κυπέλλου Συγχρονισμένης Κολύμβησης Θα διεξαχθεί από τις 4 έως 7 Σεπτεμβρίου 2014 και θα συμμετάσχουν περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α Γυμνασίου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α Γυμνασίου Συγγραφή και συνεργασία: Γιώργος Κουτσίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικά Νέα. Συμπεράσματα του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Συνέντευξη με τον Frederik Schroyens.

Ομοιοπαθητικά Νέα. Συμπεράσματα του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Συνέντευξη με τον Frederik Schroyens. Ομοιοπαθητικά Νέα Homeo News Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Δεκέμβριος 09 - Φεβρουάριος 10 #15 Συμπεράσματα του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής www.homeopathy.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνω την ορθογραφία μου

Βελτιώνω την ορθογραφία μου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Βελτιώνω την ορθογραφία μου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Τζαμαλή Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα