Από τη θεωρία της αφήγησης στη διδακτική πράξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από τη θεωρία της αφήγησης στη διδακτική πράξη"

Transcript

1 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Γ Λυκείου Εργαστήριο Από τη θεωρία της αφήγησης στη διδακτική πράξη Μαρία Παπαλεοντίου Φιλόλογος - Λειτουργός Π.Ι. Νοέμβριος

2 Ερωτήματα-ερεθίσματα για προβληματισμό και συζήτηση (α) Σε τι μας χρησιμεύει στη διδασκαλία μας η αφηγηματολογική προσέγγιση; Ποιος είναι ο ρόλος της στη γνώση περιεχομένου και στην ενίσχυση δεξιοτήτων λογοτεχνικής ανάγνωσης; Πώς η γνώση περί αφηγηματολογίας μπορεί να μετασχηματιστεί σε δεξιότητες ανάλυσης και ερμηνείας των κειμένων; 2

3 Ερωτήματα-ερεθίσματα για προβληματισμό και συζήτηση (β) Τι θα πρέπει να προσέξουμε κατά τη διδακτική μαθησιακή διαδικασία, ούτως ώστε να μην καταλήξουμε σε άγονα και φορμαλιστικά «μονοπάτια»; Ποια στοιχεία της θεωρίας της αφήγησης μπορούμε να αξιοποιήσουμε κατά την επεξεργασία πεζών κειμένων; Πώς μπορούμε να διατυπώσουμε τα ερωτήματα διερεύνησης (και κατ επέκταση αξιολόγησης), με τρόπο κατανοητό για τους μαθητές; 3

4 Ζητήματα αφηγηματικών τεχνικών στην πεζογραφία Κείμενα (Γ Λυκείου) Εργαστήριο Σοροκάδα, Ν. Κάσδαγλης Αριάγνη, Στρ. Τσίρκας ϯ , Γ. Ιωάννου Το ψαράκι της γυάλας, Μ. Χάκκας Ο Πορτοκαλόκηπος, Γ. Φ. Πιερίδης 4

5 Η θεωρία της αφήγησης στην τάξη Διερεύνηση βασικών στοιχείων της αφηγηματολογικής προσέγγισης, σε σχέση με: τον αφηγητή και την οπτική γωνία στην αφήγηση. τις αφηγηματικές τεχνικές και τη λειτουργία τους. τον χρόνο στην αφήγηση. 5

6 Εργασία σε ομάδες (α) Ανιχνεύουμε τα προαναφερθέντα στοιχεία στα πέντε πεζά κείμενα από την ύλη της Γ Λυκείου, τεκμηριώνοντας παράλληλα με αναφορές στα κείμενα. Προσπαθούμε να διατυπώσουμε τα σχετικά ερωτήματα, όπως θα τα δίναμε στους μαθητές μας, στο πλαίσιο μιας ομαδοσυνεργατικής διερευνητικής διαδικασίας. 6

7 Εργασία σε ομάδες (β) Προβληματιζόμαστε σε σχέση με το τι προσφέρεται περισσότερο σε κάθε κείμενο να διερευνηθεί από άποψη αφηγηματολογίας. Σχολιάζουμε την «προθετικότητα» του κάθε συγγραφέα, με βάση τις «λαβές» που μας δίνουν τα ίδια τα κείμενα. Προσεγγίζουμε συγκριτικά τα κείμενα ως προς τις τεχνικές προώθησης της διήγησης: εντοπίζουμε κοινά /διαφορετικά στοιχεία (συνανάγνωση κειμένων διακειμενική προσέγγιση). 7

8 Ερωτήματα για διερεύνηση στην τάξη (α) Σχετικά με τον αφηγητή Ποιος μας λέει την ιστορία και σε ποιο πρόσωπο (πρώτο, δεύτερο, τρίτο); Πώς λειτουργεί η αφήγηση στο κάθε πρόσωπο; Ο αφηγητής συμμετέχει ως πρόσωπο στην ιστορία και εάν ναι, με ποια ιδιότητα (ως κεντρικός ήρωας, ως δευτερεύον πρόσωπο ή ως αυτήκοος /αυτόπτης μάρτυρας); Ποιος «βλέπει» κυριολεκτικά ή μεταφορικά τα δρώμενα και από ποια οπτική γωνία; ξ 8

9 Ερωτήματα για διερεύνηση στην τάξη (β) Σχετικά με τις αφηγηματικές τεχνικές: Ποιες αφηγηματικές τεχνικές χρησιμοποιεί ο συγγραφέας (διήγηση, περιγραφή, μονόλογο, εσωτερικό μονόλογο, διάλογο, εγκιβωτισμένη αφήγηση κτλ.); Τι εξυπηρετούν και πώς λειτουργούν οι συγκεκριμένες τεχνικές; Από πού παίρνουμε πληροφορίες για τα πρόσωπα, μέσα από ποιες τεχνικές (μέσα από την περιγραφή τους, τη διήγηση πράξεών τους, τον μονόλογό τους ή τον διάλογό τους με άλλα πρόσωπα); 9

10 Ερωτήματα για διερεύνηση στην τάξη (γ) Σχετικά με τον χρόνο στην αφήγηση: Πώς ξεκινά η αφήγηση των γεγονότων (από την αρχή της ιστορίας μας ή στη μέση της ιστορίας); Η χρονική σειρά των γεγονότων είναι κανονική (ευθύγραμμη) ή μήπως διακόπτεται (με αναδρομές στο παρελθόν ή με αναφορές στο μέλλον); Η αφήγηση είναι συνοπτική - πυκνή ή διεξοδική - εκτεταμένη; Ένα γεγονός που συνέβη μία φορά στην ιστορία με ποια συχνότητα αναφέρεται στην αφήγηση; Αναφέρεται μια φορά ή επανέρχεται στην αφήγηση; Επαναλαμβάνεται πανομοιότυπα ή παραλλαγμένα και τι εξυπηρετεί αυτό κάθε φορά; 10

11 Σ η μ α ν τ ι κ έ ς ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς (α) Λ ε ι το υ ρ γ ί α α φ η γ η μ α τ ι κ ώ ν π ρ ο σ ώ π ω ν Έχει τη δύναμη της προσωπικής μαρτυρίας, εξασφαλίζει αμεσότητα, πειστικότητα και αληθοφάνεια στην αφήγηση, της προσδίδει εμπιστευτικό, εξομολογητικό χαρακτήρα. Αποτελεί αποστροφή εις εαυτόν, μονόλογο. Το δεύτερο πρόσωπο ουσιαστικά υποκρύπτει ένα «εγώ». Πιθανόν να αποτελεί αποστροφή και προς τον αναγνώστη. Προσδίδει δραματικότητα και θεατρικότητα στην αφήγηση. Αποδίδεται συνήθως με αυτήν η απόλυτη παντογνωσία ή η σχετική γνώση του αφηγητή. Δημιουργεί την αίσθηση της αντικειμενικότητας, της αποστασιοποίησης από τα δρώμενα. 11

12 Σημαντικές η μ α ν τ ι κ έ επισημάνσεις ς ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς (β) Λ ε ι το υ ργ ί α α φ η γ η μ α τ ι κώ ν τ ε χ ν ι κώ ν α) Ρόλος - λειτουργία διαλόγου: Προσδίδει στην αφήγηση δραματικότητα, φυσικότητα και ζωντάνια. Συντελεί στην πειστικότερη διαγραφή των χαρακτήρων - τα πρόσωπα αποκτούν αληθοφάνεια. Προσιδιάζει στην ανθρώπινη ιδιότητα του αφηγητή, που δεν μπορεί να είναι παντογνώστης. Ο αναγνώστης αντλεί μέσω του διαλόγου πληροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα. Εξυπηρετεί την εξέλιξη της δράσης - προετοιμάζει σκηνές που θα ακολουθήσουν. 12

13 Σημαντικές μ α ν τ ι κ έ ς επισημάνσεις ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς (γ) Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α α φ η γ η μ α τ ι κ ώ ν τ ε χ ν ι κ ώ ν β) Ρόλος - λειτουργία περιγραφής: Σκιαγραφεί τα πρόσωπα, στήνει το σκηνικό της δράσης και γενικά φωτίζει την αφήγηση με διάφορες άμεσες ή έμμεσες πληροφορίες. Συντελεί στη μετάβαση από το ένα αφηγηματικό μέρος στο άλλο. Προκαλεί αγωνία και αναμονή στον αναγνώστη με την επιβράδυνση της δράσης. Προσφέρει αισθητική απόλαυση στον αναγνώστη. Η περιγραφή αποτελεί στατικό στοιχείο του κειμένου σε διάκριση /αντίθεση με την αφήγηση που θεωρείται δυναμικό στοιχείο. Στην περιγραφή βασικό ρόλο κατέχει το επίθετο, ενώ στην αφήγηση το ρήμα. 13

14 Σημαντικές μ α ν τ ι κ έ ς επισημάνσεις ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς (δ) Διάκριση αφηγηματικών τεχνικών από τα εκφραστικά μέσα και τις υφολογικές επιλογές του συγγραφέα. Αφηγηματικές τεχνικές (τεχνικές έκθεσης των γεγονότων - προώθησης της διήγησης): διήγηση, περιγραφή, μονόλογος, εσωτερικός μονόλογος, διάλογος, εγκιβωτισμένη αφήγηση, σχόλιο αφηγητή. Τεχνικές σε σχέση με τον αφηγηματικό χρόνο: ευθύγραμμη σειρά αναχρονίες (αναδρομές προδρομές), αρχή αφήγησης της ιστορίας ab ovo in medias res, επιτάχυνση αφήγησης επιβράδυνση κ.ά. Εκφραστικά μέσα: σχήματα λόγου (μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση, παρήχηση, ασύνδετο, αλληγορία κ.ά.) Ύφος συγγραφέα: λιτό ύφος γλαφυρό ύφος, χιουμοριστικό σατιρικό ύφος, ειρωνικό σαρκαστικό ύφος (βλ. λ.χ. τα κείμενα: Σοροκάδα, ϯ , Το ψαράκι της γυάλας) κτλ. 14

15 Διδακτικές επισημάνσεις (α) Ε ί ν α ι σ η μ α ν τ ι κ ό ν α έ χ ο υ μ ε υ π ό ψ η ό τ ι : Συνιστάται να αξιοποιήσουμε, ως εκπαιδευτικοί, ποικίλες μεθοδολογικές - ερμηνευτικές προσεγγίσεις λογοτεχνικών έργων, χωρίς προσκόλληση σε μία απ αυτές. Έχοντας ως γνώμονα τον καλύτερο φωτισμό του κειμένου και την ευκολότερη πρόσληψή του από τον μαθητή, συνδυάζουμε λ.χ. και αξιοποιούμε τα ακόλουθα: Βασικά γραμματολογικά ιστορικά στοιχεία που φωτίζουν τις κοινωνικές - ιστορικές - λογοτεχνικές συνθήκες παραγωγής του κειμένου (τα ιστορικά γεγονότα που σφράγισαν τους λογοτέχνες λ.χ. της μεταπολεμικής γενιάς, ιδεολογικές και λογοτεχνικές αναζητήσεις, γνωρίσματα νεοτερικής γραφής ). 15

16 Διδακτικές Διδακτικές επισημάνσεις επισημάνσεις (β) Σημαντικά περικειμενικά στοιχεία που συνοδεύουν το κείμενο (τίτλος έργου και συλλογής όπου ανήκει, μότο, αφιέρωση, δείκτες χρόνου και τόπου -λ.χ. ημερομηνία συγγραφής, χρόνος δημοσίευσης- κ.ά.). Κυρίως τα ενδοκειμενικά στοιχεία για το τι λέγεται και το πώς λέγεται κάτι κειμενοκεντρική προσέγγιση - πολλαπλή ανάγνωση ενός κειμένου κατά παραμέτρους και επίπεδα διερεύνησης. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούνται και τα στοιχεία της αφηγηματολογικής προσέγγισης. Διακειμενικά στοιχεία για το πώς συνομιλούν τα κείμενα και οι συγγραφείς μεταξύ τους (συνεξέταση συνανάγνωση λ.χ. του διηγήματος του Μ. Χάκκα «Το ψαράκι της γυάλας» με το ποίημα του Μ. Αναγνωστάκη «Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.χ.»). 16

17 Ο λόγος γ ι α...τα κ ε ί μ ενα (ένα παράδειγμα) Το ψαράκι της γυάλας* Περί αφηγητή Βασική η διάκριση συγγραφέα αφηγητή (παρά τα ανιχνεύσιμα αυτοβιογραφικά στοιχεία του Χάκκα) Διάκριση ανάμεσα στο ποιος μιλά και στο ποιος «βλέπει». Αφηγητής: μιλάει σε γ πρόσωπο και σε ιστορικούς χρόνους («κρατούσε», «είχαν αρχίσει»). Δεν είναι, όμως, παντογνώστης η αφήγηση έχει εσωτερική εστίαση. * Βασική πηγή: σχετική ανάλυση Κώστα Μπαλάσκα στο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γυμνασίου - Λυκείου, τεύχος 5, βιβλίο του καθηγητή. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.,

18 Αφηγητής και ήρωας Ο αφηγητής κρατά μια σχετική απόσταση από τον ήρωα (μιλάει σε γ πρόσωπο, δεν τον ονομάζει, τον σχολιάζει, κάνει ορμώμενος απ αυτόν παρεκβάσεις με δικές του σκέψεις). Ωστόσο «παρακολουθεί» από κοντά τις κινήσεις και τις σκέψεις του, «μιμείται» τη φωνή του αυτούσια (εντός εισαγωγικών), φωτίζει τα δρώμενα μέσα από την προοπτική του ήρωα. Ο αφηγητής διαλέγεται με τον ήρωά του, τον κοντράρει και τον ειρωνεύεται, αλλά παράλληλα τον παρακολουθεί με συμπάθεια και κατανόηση, προσφέροντάς του αρκετά «άλλοθι». Αναλύει τη σκέψη του, φέρνοντας τον αναγνώστη δίπλα σ αυτόν τον άνθρωπο, που γίνεται «ο άνθρωπός μας», «ο δικός μας». Το ψ α ρ ά κ ι τ η ς γ υ ά λ α ς 18

19 Αφηγηματικές τεχνικές Κύρια τεχνική η διήγηση που διακόπτεται από περιγραφές και σχόλια του αφηγητή, καθώς επίσης από μια εκτενή παρέκβασή του (για την «παραλλακτική αξία»). Στη διήγηση ενσωματώνονται οι σκέψεις του ήρωα και ο λόγος του αυτούσια μέσα σε εισαγωγικά (μονόλογος /εσωτερικός μονόλογος). Σε ένα μόνο σημείο παρεμβάλλεται και ο σύντομος διάλογός του με τον άντρα της ξαδέλφης του. Αφηγηματικές τεχνικές με τις οποίες εκφράζεται η σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας του ήρωα: σχολιασμένη περιγραφή ήρωα από τον αφηγητή, σχόλια - παρεμβάσεις αφηγητή, εσωτερικός μονόλογος ήρωα, αναδρομές στο παρελθόν του ήρωα. Το ψ α ρ ά κ ι τ η ς γ υ ά λ α ς 19

20 Ο χρόνος στην αφήγηση Βασική η διάκριση χρόνου ιστορίας και χρόνου αφήγησης Χρόνος ιστορίας (της δράσης, «το παρόν του παρελθόντος»): διαρκεί 8-10 ώρες (από την ώρα που ο ήρωας εμφανίζεται να βγαίνει το πρωί από τον φούρνο και να πορεύεται από την Καισαριανή στην Καλλιθέα. Εκεί κάνει μια στάση για καφέ και επιστρέφει σούρουπο πια, στο σπίτι του, στην Καισαριανή). Χρόνος αφήγησης: ευρύτερο αφηγηματικό πεδίο που εμπλουτίζεται με αναδρομές, οι οποίες ενημερώνουν τον αναγνώστη για το παρελθόν του ήρωα, φωτίζοντας προοδευτικά την παρούσα στάση του. Το αφηγηματικό παρόν συμπλέκεται συνειρμικά με το παρελθόν. Η αφήγηση των γεγονότων ξεκινά από το μέσο της ιστορίας (in medias res) δεν είναι ευθύγραμμη. Το ψ α ρ ά κ ι τ η ς γ υ ά λ α ς 20

21 Χ ρ ό ν ο ς α φ ή γ η σ η ς Το ψαράκι της γυάλας Αναδρομές στο παρελθόν του ήρωα (στην ουρά για ψωμί, συλλήψεις από τα χαράματα, τα Ιουλιανά - Ιούλιος 1965, χρόνια φυλάκισης και εξορίας - Εμφύλιος ) Χρόνος ιστορίας (παρόν - δικτατορία 21 ης Απριλίου 1967) 21

22 Ο λόγος για...τα κείμενα (δεύτερο παράδειγμα) Σοροκάδα* Περί αφηγητή Δύο οι ρόλοι του αφηγητή σε δύο ιστορίες δύο συμπλεκόμενους αφηγηματικούς κύκλους: Πρωταγωνιστής στην πρώτη ιστορία, αφηγείται σε α πρόσωπο την προσωπική του επαναλαμβανόμενη εμπειρία με τη θάλασσα («μ άρεζε να κολυμπάω»), ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται σε κάποιον σε β πρόσωπο, σαν να τον ξεναγεί («πρέπει να ξιπολιθείς»). Γνώστης -ίσως αυτόπτης μάρτυρας- της δεύτερης ιστορίας, αφηγείται σε γ πρόσωπο («είχε έρθει»), ως παντογνώστης, το επεισόδιο με το καράβι. * Βασική πηγή: σχετική ανάλυση Ελπινίκης Νικολουδάκη- Σουρή στο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γυμνασίου - Λυκείου, τεύχος 5, βιβλίο του καθηγητή. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.,

23 Αφηγηματικές τεχνικές Κύρια τεχνική η διήγηση που διακόπτεται σε ορισμένα σημεία από σχόλια του αφηγητή, τα οποία εκφράζουν αμφισβήτηση, χιούμορ και σαρκασμό («κάπως έτσι το λένε, θαρρώ», «οι γυναίκες νιαουρίζανε», «απόμεινε καρφωμένο για να δοξάζει τους κανονισμούς»). Ελάχιστες περιγραφές εντοπίζονται. Ο διάλογος απουσιάζει εντελώς. Ο λόγος των προσώπων (των υπευθύνων του Λιμεναρχείου, του Αμερικάνου καπετάνιου) αποδίδεται σε πλάγιο λόγο («του μήνυσαν να φύγει, κι η σοροκάδα δε σήκωνε λεβεντιά», «αλίμονο αν αλλάζαν αραξοβόλι τι τους είχαν τους κανονισμούς»). Στο διήγημα χρησιμοποιείται η τεχνική της εγκιβωτισμένης αφήγησης. Η δεύτερη ιστορία (που αποτελεί και την κύρια αφήγηση και αφορά στο επεισόδιο με το αμερικανικό πολεμικό) εγκιβωτίζεται μέσα στην πρώτη ιστορία (με τον αφηγητήκολυμβητή).

24 Εγκιβωτισμένη αφήγηση πρώτη ιστορία (προσωπική ιστορία του αφηγητή-κολυμβητή) δεύτερη ιστορία (το επεισόδιο με το αμερικάνικο καράβι)

25 Ο χρόνος στην αφήγηση Ήδη στην πρώτη ιστορία κάποιες πρόδρομες αναφορές («ένα χαμηλό μόλο ίσα ίσα με τη θάλασσα», «με σοροκάδα», «απ τη δαιμονικήν ορμή της θάλασσας») προοικονομούν την εξέλιξη και προϊδεάζουν τον αναγνώστη για το δραματικό επεισόδιο της β ιστορίας. Οι δύο ιστορίες συνδέονται αναχρονιστικά με την αφήγηση και συγκοινωνούν με μια σύντομη αναδρομή (αφορμή γι αυτήν δίνουν τα «κομμάτια καλώδια και λαμαρίνες» στον πάτο της θάλασσας). Η εγκιβωτισμένη ιστορία συνιστά, ολόκληρη, αναδρομική αφήγηση (παρελθοντικοί χρόνοι). Με την ολοκλήρωση της ένθετης ιστορίας, επιστρέφουμε στο αφηγηματικό παρόν (χρήση Ενεστώτα «αν κοιτάξεις»).

26 Ο χρόνος στην αφήγηση (συνέχεια ) Η εγκιβωτισμένη ιστορία ολοκληρώνεται σε σαφές χρονικό πλαίσιο (διάστημα 2-3 μηνών). Σ αυτήν παρατηρείται ευθύγραμμη αφήγηση ως προς τη χρονική σειρά των γεγονότων (αρχική κατάσταση ατμόσφαιρα πανηγυριού {πρβλ. το «Περιμένοντας τους βαρβάρους» του Κ.Π.Καβάφη}, γρήγορη εξέλιξη πλοκής γοργός ρυθμός αφήγησης κορύφωση δραματικού επεισοδίου με τη βύθιση του καραβιού, γεγονός με το οποίο δηλώνεται η τραγική σύγκρουση Ανθρώπου Φύσης και ενεργοποιείται το νοηματικό ζεύγος ύβρεως τιμωρίας). Επίσης, σ αυτήν δηλώνεται συχνά η ροή του χρόνου («τ απόγιομα», «με το σούρουπο», «την άλλη μέρα το πρωί», «απόμεινε δυο τρεις μήνες», «ύστερα το διαλύσανε»).

27 Πώς αναδιαμορφώνουμε, σε δεύτερο επίπεδο, τα ερωτήματά μας, ούτως ώστε: να αποκτήσουν περισσότερο νόημα για τον μαθητή-αναγνώστη; να διασφαλίσουν τη συνολική θεώρηση του κειμένου αλλά και της τέχνης του συγγραφέα; 27

28 Το παιχνίδι των τεχνικών και των τεχνασμάτων ενός συγγραφέα - Το στοίχημα με τον αναγνώστη Με ποιες τεχνικές-τεχνάσματα προσπαθεί ένας πεζογράφος να κεντρίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, αλλά και να το διατηρήσει; Μπορείτε να βασιστείτε στα κείμενα που έχουμε επεξεργαστεί. Κάθε συγγραφέας προσπαθεί να μας παρουσιάσει την «ιστορία» του ως πραγματική και να μας «εμπλέξει» ως αναγνώστες σ αυτή. Πώς πετυχαίνει, συνήθως, αυτή την αληθοφάνεια που επιδιώκει; Πώς ζωντανεύει τον «χάρτινο» κόσμο του; 28

29 Σχολιάζουμε τις πιο κάτω απόψεις «Ο μύθος [η υπόθεση, το story ενός κειμένου] είναι η πιο συνηθισμένη παγίδα που στήνει ο συγγραφέας για να συλλάβει τη συνείδηση του αναγνώστη». Χριστόφορος Μηλιώνης «Το κείμενο είναι σαν έναστρος ουρανός και ο καθένας τον βλέπει από τη δική του οπτική γωνία». Hans R. Jauss (εκπρόσωπος της αναγνωστικής θεωρίας) 29

30 Σχολιάζουμε Χριστόφορος Μηλιώνης «Ανακαλύπτουμε δρόμους να διεισδύσουμε στο κείμενο, χωρίς να κάνουμε μια θεωρία προκρούστεια κλίνη, όπου θα σπαράσσεται το σώμα του λογοτεχνικού κειμένου» Κώστας Μπαλάσκας «Η κειμενοκεντρική προσέγγιση μπορεί να ασκήσει καλύτερα την αναγνωστική όραση του μαθητή και να τον καταστήσει παρατηρητικότερο και άρα κριτικότερο αναγνώστη» 30

31 Ο εκπαιδευτικός ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στο κείμενο και στον μαθητή-αναγνώστη, μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας του μαθητή, καθώς επίσης στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και της δημιουργικής του σκέψης. Οι δραστηριότητες που ακολουθούν σχετικά με ποικίλες πεζογραφικές τεχνικές (και οι οποίες αναφέρονται συνοπτικά) μπορούν να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς προωθούν τη συστηματική ενασχόληση των μαθητών με τα κείμενα και δίνουν το έναυσμα για δημιουργική γραφή. Ο διδάσκων μπορεί να επιλέξει ανάλογου τύπου δραστηριότητες, τις οποίες θα αξιοποιήσει για προφορική /γραπτή διερεύνηση στην τάξη -ως μέρος μιας ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας- είτε θα αναθέσει ως κατ οίκον εργασία, κατ επιλογήν (σε προαιρετική βάση). 31

32 (α) I. Με βάση το προς επεξεργασία κείμενο: Επισήμανση περιγραφικών στοιχείων και λειτουργίας τους στο κείμενο. Επισήμανση του ιδιαίτερου λεξιλογίου και ύφους των προσώπων. Προσθήκη διαλόγου ή μονολόγου σε κείμενο όπου υπάρχει μόνο διήγηση. Συγγραφή θεατρικού διαλόγου εξ αφορμής του κειμένου (σκηνοθετικές οδηγίες). Μετατροπή διαλόγου σε διήγηση ή περιγραφή. Μετατροπή πλαγίου λόγου σε ευθύ και αντιστρόφως. Αλλαγή οπτικής γωνίας - αφηγηματικής σκοπιάς. 32

33 (β) Αλλαγή της αρχής ή/και του τέλους της ιστορίας. Επέκταση της ιστορίας (να γράψουν μια δική τους συνέχεια και τέλος). Τοποθέτηση γεγονότων σε κανονική χρονική σειρά όπου υπάρχουν αναχρονίες. Παρεμβολή αναδρομικής ή/και πρόδρομης αφήγησης όπου υπάρχει χρονική ακολουθία. Πύκνωση ή επέκταση χρόνου αφήγησης (η συνοπτική αφήγηση να γίνει εκτεταμένη και αντίστροφα). Αλλαγή χρόνου ιστορίας (ο παροντικός χρόνος να γίνει παρελθοντικός και αντίστροφα). 33

34 (γ) II. Δημιουργικές δραστηριότητες πέρα από το κείμενο: Συγγραφή διηγήματος με δοσμένα ή όχι τα δομικά του στοιχεία (θέμα, τόπος, χρόνος, πρόσωπα). Συγγραφή μιας ιστορίας για την οποία καθορίζεται το ύφος (σοβαρό, δραματικό, οικείο, χιουμοριστικό). Προφορική ή/και γραπτή αφήγηση με βάση δοσμένες λέξεις (βλ. και φανταστικό διώνυμο - Gianni Rodari). Αφήγηση ιστορίας μέσα από ταύτιση με έναν ήρωα της ιστορίας. 34

35 (δ) Αφήγηση με βάση μοτίβα ή τίτλους παραμυθιών, μύθων, δημοτικών τραγουδιών (πρβλ. και «λειτουργίες» παραμυθιών, του Ρώσου μελετητή παραμυθιών Vladimir Propp). (Έκφραση-Έκθεση, τεύχος Α, ΟΕΔΒ, σ. 261) 35

36 Βασικές πηγές (χρήσιμο υλικό για τον εκπαιδευτικό) Μηλιώνης, Χρ. (1991). Με το νήμα της Αριάδνης. Αθήνα: Σοκόλης {βλ., κυρίως, σελίδες «Βασικές αρχές για τη διδασκαλία της πεζογραφίας»} Μουλλάς, Παν. (1992). Παλίμψηστα και μη. Αθήνα: Στιγμή {βλ., κυρίως, σελίδες «Οι μεταμορφώσεις του αφηγητή»} Παγανός, Γ. (1993). Η νεοελληνική πεζογραφία - θεωρία και πράξη. Αθήνα: Κώδικας. {βλ., κυρίως, σελίδες «Τεχνικές της αφήγησης»} Παρίσης Ιω. και Ν. Παρίσης. Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. Διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου: > (διαδραστικά σχολικά βιβλία) > επιλογή ανά τάξη ή ανά μάθημα. YM-A107&openDir=/4bdaedb5lgm9/4e w8d (α) 36

37 Βασικές πηγές (χρήσιμο υλικό για τον εκπαιδευτικό) Τζιόβας, Δ. (1987). Μετά την αισθητική. Αθήνα: Γνώση. {βλ. ειδικά σελίδες 54-68, Αφηγηματολογία του στρουκτουραλισμού. Διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στο Τσατσούλης, Δ. (1997). Η περιπέτεια της αφήγησης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. {βλ., κυρίως, στο Παράρτημα: «Η τυπολογία του Ζεράρ Ζενέτ για την αφήγηση» (σσ ) και «Οι τρεις αφηγηματικές κατηγορίες του Ζεράρ Ζενέτ για την ανάλυση του λογοτεχνικού κειμένου» (σσ )} Έκφραση - Έκθεση. Για το Λύκειο - τεύχος Α, βιβλίο μαθητή (ενότητα σχετική με την αφήγηση βλ. ειδικά τις σελίδες ) και βιβλίο καθηγητή (σχετικές σελίδες ). Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. Διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου (ό.π.). A110&id=1907 (β) 37

38 Βασικές πηγές (χρήσιμο υλικό για τον εκπαιδευτικό) Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α τεύχος, Α Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Καθηγητή. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. (α έκδοση 2008, σσ ). Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας > Μαθήματα Γενικής Παιδείας > (Ελληνική Γλώσσα) > Λύκειο > Νεοελληνική Λογοτεχνία. Διαθέσιμο, επίσης, στη διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου (ό.π.). Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ τεύχος, Γ Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Καθηγητή. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. (α έκδοση 2008). Διαθέσιμο όπως και το προηγούμενο στις ίδιες πηγές. Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γ Ενιαίου Λυκείου, θεωρητική κατεύθυνση θετική κατεύθυνση (επιλογής), Βιβλίο Καθηγητή. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., 1999 {βλ. ειδικά σελίδες : Γλωσσάρι βασικών όρων αφηγηματολογίας - διαθέσιμο στη διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου (ό.π.)}. (γ) 38

39 Βασικές πηγές (χρήσιμο υλικό για τον εκπαιδευτικό) Οδηγίες διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων στο Λύκειο, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. {βλ. ειδικά τις σελίδες , με τίτλο Σχετικά με την αφηγηματολογία στη διδακτική πράξη} Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας (ό.π.). Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γυμνασίου- Λυκείου, τεύχος 4, Ποίηση -Πεζογραφία, βιβλίο του καθηγητή. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., 1999 {βλ. ειδικά σελίδες , για το πεζογράφημα του Γιώργου Ιωάννου } Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γυμνασίου- Λυκείου, τεύχος 5, Ποίηση -Πεζογραφία, βιβλίο του καθηγητή. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., 2000 {βλ. παραθέματα για Κάσδαγλη και Χάκκα, και ειδικά στις σελίδες το κείμενο του Κώστα Μπαλάσκα με τίτλο «Διδασκαλία αφηγηματικού κειμένου Παράδειγμα: Μάριου Χάκκα, Το ψαράκι της γυάλας»}. (δ) 39

40 Βασικές πηγές (χρήσιμο υλικό για τον εκπαιδευτικό) (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) > Εκδόσεις για την αξιολόγηση των μαθητών > Γ τάξη > Νεοελληνική Λογοτεχνία > Νεοελληνική Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας > επιλογή 4 ης σελίδας για τα κείμενα «Αριάγνη», «Σοροκάδα», «Το ψαράκι της γυάλας». {πρόκειται για παραδείγματα ερωτήσεων σε σχέση με τη διερεύνηση και την αξιολόγηση των κειμένων}. Για το κείμενο του Ιωάννου «ϯ », βλ. ό.π., αλλά επιλογή Β Λυκείου και με τον ίδιο τρόπο επιλογή της 2 ης σελίδας. Για το διήγημα του Πιερίδη «Ο Πορτοκαλόκηπος», βλ. Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας για το Λύκειο, βιβλίο καθηγητή - πεζογραφία, Υ.Α.Π., Λευκωσία 1990, σσ (συγγραφή επιλογή κειμένων: Κώστας Νικολαΐδης). (ε) 40

41 Πηγές - χρήσιμο υλικό Βλ., επίσης, σχετικό υλικό Μαρίας Παπαλεοντίου στην ιστοσελίδα Λογοτεχνίας Μ.Ε. (Υ.Π.Π.) hemata/logotechnia/index.html α) στοιχεία θεωρίας της αφήγησης (σημειώσεις για τον εκπαιδευτικό) β) αναλυτικό σχολιασμό πεζών κειμένων, με βάση την αφηγηματολογική προσέγγιση (και παράλληλα διδακτικές επισημάνσεις): για το πεζογράφημα του Γ. Ιωάννου «ϯ » και το απόσπασμα του Στρ. Τσίρκα «Αριάγνη». (στ) 41

Βασικά στοιχεία Αφηγηματολογίας

Βασικά στοιχεία Αφηγηματολογίας Βασικά στοιχεία Αφηγηματολογίας Διδάσκουσα: Δέσποινα Καραβαγγέλη 1. Αφηγηματικές τεχνικές Η αφηγηματολογία είναι η επιστήμη που μελετά την αφηγηματική λειτουργία και µας προσφέρει ό,τι απαιτείται για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αφηγηματικές τεχνικές -αφηγηματικοί τρόποι

Αφηγηματικές τεχνικές -αφηγηματικοί τρόποι Αφηγηματικές τεχνικές -αφηγηματικοί τρόποι Αφηγηματικές τεχνικές Οι λειτουργίες του αφηγητή 0 αφηγητής μπορεί να είναι πρόσωπο της αφήγησης, με πρωταγωνιστικό ή δευτερεύοντα ρόλο, ή μπορεί να είναι αμέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Νέα Αθηναϊκή Σχολή Λογοτεχνία Β Λυκείου Εισαγωγή Επιμέλεια: Τ. Γιακουμάτου www.netschoolbook.gr 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Εσωτερική αναδιάρθρωση κράτους-στόχος

Διαβάστε περισσότερα

2 - µεταδιηγητικό ή υποδιηγητικό επίπεδο = δευτερεύουσα αφήγηση που εγκιβωτίζεται στη κύρια αφήγηση, π.χ η αφήγηση του Οδυσσέα στους Φαίακες για τις π

2 - µεταδιηγητικό ή υποδιηγητικό επίπεδο = δευτερεύουσα αφήγηση που εγκιβωτίζεται στη κύρια αφήγηση, π.χ η αφήγηση του Οδυσσέα στους Φαίακες για τις π 1 ΟΡΟΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Εστίαση (πρόκειται για τη σχέση του αφηγητή µε τα πρόσωπα της ιστορίας). Μηδενική = όταν έχουµε αφηγητή έξω από τη δράση (αφηγητής παντογνώστης). Εξωτερική = ο αφηγητής γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΞΗ ΩΣ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»

Η ΤΑΞΗ ΩΣ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» Η ΤΑΞΗ ΩΣ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» Στόχοι: Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, η ανάπτυξη, δηλαδή, μέσα στην τάξη-λογοτεχνικό εργαστήρι εσωτερικών κινήτρων, ώστε να εδραιωθεί μια σταθερότερη

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 1. Παρουσίαση του μαθήματος ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας (ΦΕΚ/303, τ. β /13-03-2003) http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΓΗΣΗ 1. Ποιος αφηγείται; 2. Τι αφηγείται; 3. Πώς αφηγείται;

ΑΦΗΓΗΣΗ 1. Ποιος αφηγείται; 2. Τι αφηγείται; 3. Πώς αφηγείται; ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ 1. Ποιος αφηγείται; 2. Τι αφηγείται; 3. Πώς αφηγείται; 1. Ποιος αφηγείται; Ο αφηγητήσ δεν είναι ίδιοσ με τον ςυγγραφζα, εκτόσ από τισ περιπτώςεισ αυτοβιογραφίασ ή απομνημονευμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διδακτική παρέμβαση 2-3 ωρών στο μάθημα της Λογοτεχνίας της Β Λυκείου και συγκεκριμένα στο κείμενο «Ζάβαλη Μάϊκω» του Στρατή Μυριβήλη με αξιοποίηση ΤΠΕ (χρήση αρχείων power point, διαδικτύου και

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Σχεδιασμός - διδακτική οργάνωση θεματικής ενότητας, με βάση τις εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεί μενα Νεοελληνίκη ς Λογοτεχνί ας

Κεί μενα Νεοελληνίκη ς Λογοτεχνί ας Κεί μενα Νεοελληνίκη ς Λογοτεχνί ας Δίδακτίκη - ερμηνευτίκη προσε γγίση πεζου κείμε νου Αλλοφροσύνη, Γ. Φιλίππου Πιερίδη 1 Διδακτικοί στόχοι Οι μαθητές/τριες: Να αντιληφθούν τη βασική ιδέα του διηγήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές, εκφραστικοί τρόποι και εκφραστικά μέσα στη λογοτεχνία

Τεχνικές, εκφραστικοί τρόποι και εκφραστικά μέσα στη λογοτεχνία Τεχνικές, εκφραστικοί τρόποι και εκφραστικά μέσα στη λογοτεχνία Ύφος (συναντιέται επίσης η έννοια «τόνος του κειμένου»): Διδακτικό, παραινετικό, προτρεπτικό, εξομολογητικό, απλό, λιτό, επιγραμματικό, ρητορικό,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΟΜΗΡΟ Ο χρόνος σε μια λογοτεχνική αφήγηση μπορεί να διακριθεί στο χρόνο της ιστορίας και στο χρόνο της αφήγησης:

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΟΜΗΡΟ Ο χρόνος σε μια λογοτεχνική αφήγηση μπορεί να διακριθεί στο χρόνο της ιστορίας και στο χρόνο της αφήγησης: 1 ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΟΜΗΡΟ Ο χρόνος σε μια λογοτεχνική αφήγηση μπορεί να διακριθεί στο χρόνο της ιστορίας και στο χρόνο της αφήγησης: ο χρόνος της ιστορίας ο χρόνος της αφήγησης είναι ο φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Βασικές αρχές Oδηγιών Τι διδάσκουμε; Πώς διδάσκουμε; Τι θέλουμε να πετύχουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Βενετία Μπαλτά Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Στόχοι της εισήγησης:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β Γυμνασίου στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β Γυμνασίου στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β Γυμνασίου στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας 25-27 Ιουνίου 2012 Οργανόγραμμα σεμιναρίου (α) O Ενημέρωση για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: EΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: EΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: EΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: H MAΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ Τι έγινε;

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Μικρό λεξικό βασικών όρων Κύριοι αφηγηματικοί τρόποι: α) Αφήγηση (ή διήγηση): η έκθεση-παρουσίαση πραγματικών ή πλασματικών γεγονότων από ένα πρόσωπο, τον αφηγητή. Η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία - Aimer lire Η θετικά προσδιορισμένη σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β : Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων. Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. 2012-2013

Μέρος Β : Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων. Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. 2012-2013 Μέρος Β : Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. 2012-2013 Άξονες συζήτησης - σεμιναρίου Η γλώσσα ως επικοινωνία Άξονες γλωσσικής διδασκαλίας Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Πρόσληψης των Μορφοσυντακτικών Φαινομένων

Στρατηγικές Πρόσληψης των Μορφοσυντακτικών Φαινομένων Στρατηγικές Πρόσληψης των Μορφοσυντακτικών Φαινομένων Εισηγήσεις για Πρακτικές Εφαρμογές Μαρία Κυπριανού-Λεοντή Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. Τι, πώς, γιατί;

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. Τι, πώς, γιατί; ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Τι, πώς, γιατί; Κοινωνία Μάθηση Εκπαιδευτική Πολιτική Διδασκαλία Σχολικό Εγχειρίδιο Σκοπός Στόχοι Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνία Μάθηση Εκπαιδευτική Πολιτική Διδασκαλία Σκοπός Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Γ Γυμνασίου στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Γ Γυμνασίου στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Γ Γυμνασίου στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας 17-19 Σεπτεμβρίου 2012 Διάρθρωση νέου Π.Σ.Λ. Θεματικές ενότητες Γ Γυμνασίου Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας. εμινάρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων, επτέμβριος 2014

Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας. εμινάρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων, επτέμβριος 2014 Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας εμινάρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων, επτέμβριος 2014 1 Διευκρινίσεις για τα εγχειρίδια «Ο Λόγος Ανάγκη της Ψυχής» Και τα τρία εγχειρίδια και των τριών τάξεων κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο ιαμβικό (U _ ) : αργά ντυθεί, αργά αλλαχθεί, / αργά να πάει το γιόμα U- / U- / U- / U- / U- / U-/ U-/ U Μέτρο τροχαϊκό ( _ U ) : Έπεσε το πούσι

Μέτρο ιαμβικό (U _ ) : αργά ντυθεί, αργά αλλαχθεί, / αργά να πάει το γιόμα U- / U- / U- / U- / U- / U-/ U-/ U Μέτρο τροχαϊκό ( _ U ) : Έπεσε το πούσι Μέτρο ιαμβικό (U _ ) : αργά ντυθεί, αργά αλλαχθεί, / αργά να πάει το γιόμα U- / U- / U- / U- / U- / U-/ U-/ U Μέτρο τροχαϊκό ( _ U ) : Έπεσε το πούσι αποβραδίς -U / -U / -U / -U / -U Μέτρο αναπαιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( )

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Μάιος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ (2013-2014) Κεντρική Επιμόρφωση για Διευθυντές/ντριες & Εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σ ένα συνοριακό σταθμό

Σ ένα συνοριακό σταθμό Σ ένα συνοριακό σταθμό - Αντώνη Σαμαράκη Σχεδιασμός πρότασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Δημιουργία κλίματος δεκτικότητας Προβάλλονται εικόνες σχετικές με σταθμούς και τρένα με μουσική υπόκρουση και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 017 018 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Λογοτεχνίας Λυκείου (υποχρεωτικό μάθημα στο πλαίσιο των Νέων Ελληνικών) η ύλη αναδομείται στα μέτρα μιας ιστορικής-γραμματολογικής προσέγγισης. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα,

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα, Ιστορία Γυμνασίου Γυμνάσιο Βεργίνα, 2012-2013 Ιστορία «Ιστορία, το φως της αλήθειας κι ο δάσκαλος της ζωής» Κικέρων, Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός Διδάσκουμε Ιστορία Α Γυμνασίου: Κ.Μιλτιάδου, Ν.Κασεττά-

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396 2.4. Άξονες ανάγνωσης του τρόπου διδακτικής αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων (ΤΠΕ) στη γλωσσική εκπαίδευση: το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

{επιμέλεια παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου}

{επιμέλεια παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου} {επιμέλεια παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου} Εξ αφορμής των λογοτεχνικών κειμένων (ποιητικών ή πεζών) που έτυχαν επεξεργασίας στην τάξη και με βάση την ίδια θεματική και προβληματισμό, μπορούν να ανατεθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ειρηάννα Δραγώνα Θεατροπαιδαγωγός- Εμψυχώτρια Θεάτρου [ Το κείμενο βασίστηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, λογοτεχνία

φιλολογικές σελίδες, λογοτεχνία ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Από την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, β τεύχος (σελ. 10-11) Μυθιστόρηµα Ιστορία περιπετειών ενός βασικού ήρωα Βίος και Πολιτεία Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 1: Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l Βενετία Αποστολίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά είδη. Σοβαρό, επίσηµο, τυπικό

Βιογραφικά είδη. Σοβαρό, επίσηµο, τυπικό Βιογραφικά είδη (Βιογραφία, µυθιστορηµατική βιογραφία, αυτοβιογραφία, µυθιστορηµατική αυτοβιογραφία, βιογραφικό σηµείωµα, αυτοβιογραφικό σηµείωµα, αποµνηµονεύµατα, ηµερολόγιο, συστατική επιστολή) Περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας Λογοτεχνίας ΓΕΛ

Οδηγίες διδασκαλίας Λογοτεχνίας ΓΕΛ Οδηγίες διδασκαλίας Λογοτεχνίας ΓΕΛ 2016-2017 Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 27/09/2016 Γενικές επισημάνσεις (1) Το μάθημα οργανώνεται κειμενοκεντρικά και λειτουργεί με μαθητοκεντρικές διαδικασίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Γυμνασίου στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Γυμνασίου στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Γυμνασίου στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012 {επιμέλεια παρουσίασης: Βασιλική Σελιώτη & Μαρία Παπαλεοντίου, εποπτεία: Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη μέθοδο project ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΗΛΙΑΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ02, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Απελευθέρωση του μαθητή αναγνώστη από το άγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών Ευφημία Τάφα Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή έκβαση της ανάγνωσης μιας ιστορίας Χρονική στιγμή της ανάγνωσης (πότε) Το είδος του κειμένου (τι) Η «γωνιά» της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: 1329

Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: 1329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών 1 ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Γενικοί άξονες όλων των αναλυτικών 2 Εισαγωγή του ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στα Σχολεία Η εισαγωγή του ΝΑΠ στα Αρχαία Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

για Διευθυντές/Διευθύντριες (Δίκτυα Σχολείων ΕΔΕ): Eνσωμάτωση Δεικτών στη Γλωσσική Διδασκαλία Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

για Διευθυντές/Διευθύντριες (Δίκτυα Σχολείων ΕΔΕ): Eνσωμάτωση Δεικτών στη Γλωσσική Διδασκαλία Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας για Διευθυντές/Διευθύντριες (Δίκτυα Σχολείων ΕΔΕ): Eνσωμάτωση Δεικτών στη Γλωσσική Διδασκαλία Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2014 Α1. Το έργο του Βιζυηνού χαρακτηρίζεται, μεταξύ των άλλων και για τη θεατρικότητά του. Θα μπορούσαν λοιπόν να επισημανθούν τα ακόλουθα στοιχεία, που είναι κοινά,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στα φύλλα εργασίας

Διαφοροποίηση στα φύλλα εργασίας Διαφοροποίηση στα φύλλα εργασίας Πρακτικές εφαρμογές Ευαγγελία Μοναστήρα Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Οκτώβριος 2015 Πολυμορφία μαθητικού πληθυσμού και στα παροικιακά σχολεία Ποιος είναι ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Δημιουργική Γραφή. E-learning. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Δημιουργική Γραφή. E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Δημιουργική Γραφή E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» - 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Εισαγωγικά: Τι είναι λογοτεχνικό αρχείο; Τι περιέχει το αρχείο ενός ποιητή; Ποιος είναι ο πονοκέφαλος ενός εκδότη; Τι ηθικά διλήμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

(πεζού ή ποιητικής συλλογής) θεωρείται από τη διδάσκουσα κέρδος χρόνου και ποιότητας για το «µάθηµα» της Λογοτεχνίας συνοπτικά, διδακτική πρακτική

(πεζού ή ποιητικής συλλογής) θεωρείται από τη διδάσκουσα κέρδος χρόνου και ποιότητας για το «µάθηµα» της Λογοτεχνίας συνοπτικά, διδακτική πρακτική 1 Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη ρ Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Φιλόλογος Πειραµατικού Γυµνασίου Ηρακλείου Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΥΘ/ΜΑ ΩΣ ΟΛΟ. Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ «ΝΙΝΕΤ» ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012 Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαραθώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σχολική Χρονιά 2012-2013 Κ ε ί μ ε ν α Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κείμενα προς συνανάγνωση συνεξέταση Έριχ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ στοιχεία θεωρίας της αφήγησης

Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ στοιχεία θεωρίας της αφήγησης Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ στοιχεία θεωρίας της αφήγησης (σημειώσεις για τον εκπαιδευτικό) Επιμέλεια σημειώσεων: Μαρία Παπαλεοντίου Φιλόλογος Φεβρουάριος 2014 Στοιχεία θεωρίας της αφήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γενική Ενημέρωση

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γενική Ενημέρωση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γενική Ενημέρωση Επαρχιακά Συνέδρια Δ/ντών-ντριών & Δ/νόντων-νουσών Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νοέμβριος 2013 Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, ΕΔΕ Διδασκαλία της Νέας

Διαβάστε περισσότερα