ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία Αρ. Πρωτ.: 2635

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 21 05 2010 Αρ. Πρωτ.: 2635"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας 5 00 Λαμία Πληροφορίες: Γαλάνη Ιουλία Τηλέφωνο: 0 00 FAX: 0 95 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Λαμία Αρ. Πρωτ.: 5 Για πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το ακαδημαϊκό έτος Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 0/ (ΦΕΚ 7/ τ. Α ) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο περιπτ. Γ του Ν. 9/00 (ΦΕΚ / 00 τ. Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».. Tiς διατάξεις του Ν. /99 (ΦΕΚ 75/0 9 τ. Α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση». Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. α και β του Ν. 9/00 (ΦΕΚ 7/0 00 τ. Α ) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».. Τις διατάξεις του άρθρου παρ. 5 του Ν. /00 (ΦΕΚ 5/τ.Α / 00) «Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. /999 (ΦΕΚ /9 99 τ. Α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».. Τις διατάξεις του Π.Δ. /00 (ΦΕΚ 9/ 0 τ. Α ) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)». 7. Τις διατάξεις του Ν.0/005 (ΦΕΚ 0/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».. Τις διατάξεις του Ν. 59/007 (ΦΕΚ 9/τ.Α /0 007) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 0/00 (ΦΕΚ 0/τ.Α / 00) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.». 0. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.79/009 (ΦΕΚ 5/ τ.α ). «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».. Την αριθμ. 50/ απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις των Τμημάτων. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής

2 Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.), του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής, του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου και του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, για το ακαδημαϊκό έτος Η σύμβαση αυτή μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα () ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο () ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη καθώς και στην κατηγορία Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται αντίστοιχα τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών και μελών Ε.ΔΙ.Π. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα ανατεθεί η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης βαθμίδας ή τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία αποζημίωσή του θα είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π. ή των μελών Ε.ΔΙ.Π., κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική. Τα γνωστικά αντικείμενα ή οι ειδικότητες που προκηρύσσονται κατά Τμήμα και Τομέα Μαθημάτων ορίζονται ως ακολούθως: Α. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ α Γνωστικό Αντικείμενο Θέσεων Μαθήματα Ιατρική. Ανατομία Ι (Θ). Ανατομία ΙΙ (Θ). Φυσιολογία Ι (Θ). Φυσιολογία ΙΙ (Θ) 5. Φαρμακολογία (Θ). Μικροβιολογία (Θ) 7. Επιδημιολογία (Θ). Υγιεινή & ασφάλεια εργασίας (Θ) Νοσηλευτική. Ιστορία Νοσηλευτικής (Θ). Νοσηλευτικές Θεωρίες (Θ) Ψυχολογία. Εξελικτική Ψυχολογία (Θ). Κοινωνιολογία της Υγείας (Θ). Ψυχολογία (Θ) ΣΥΝΟΛΟ ωρών ώρες Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ α Ειδικότητα Θέσεων Μαθήματα Ωρών Ιατρική. Ανατομία Ι, ΙΙ (Ε). Φυσιολογία Ι, ΙΙ (Ε) Επισκεπτών Υγείας ή 5. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (Ε) 7 Νοσηλευτική Νοσηλευτική. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη (Ε). Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής (Ε) ΣΥΝΟΛΟ 5 ώρες

3 ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ α Γνωστικό Αντικείμενο Θέσεων Μαθήματα Ωρών Νευρολογία ή Ψυχιατρική (Θ) Ψυχιατρική Νοσηλευτική Νοσηλευτική Αποκατάσταση (Θ) Νοσηλευτική Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (Θ) Ιατρική Παθολογία Ι (Θ) 5 Ιατρική Παθολογία ΙΙ (Θ) Νοσηλευτική Διαπολιτισμική Νοσηλευτική (Θ) 7 ο Μαιευτική Νοσηλευτική Μητρότητας (Θ) ο Νοσηλευτική ο Νοσηλευτική Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις (Θ) ο Ιατρική 9 Νοσηλευτική Νοσηλευτική Μ.Ε.Θ. (Θ) 0 Πληροφορική Υγείας Πληροφορική Υγείας (Θ) Πληροφορική ΣΥΝΟΛΟ 7 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ α Ειδικότητα Θέσεων Μαθήματα Ωρών Νοσηλευτική 5 Χειρουργική Νοσηλευτική Ι (Ε) Νοσηλευτική 5 Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Ε) Νοσηλευτική 5 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ (Ε) 7 Νοσηλευτική 5 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ (Ε) 7 5 Πληροφορική Υγείας Πληροφορική Υγείας (Ε) Πληροφορική Μαιευτική Νοσηλευτική Μητρότητας (Ε) 0 7 Νοσηλευτική Νοσηλευτική Μητρότητας (Ε) Νοσηλευτική 5 Παιδιατρική Νοσηλευτική (Ε) 7 9 Νοσηλευτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (Ε) 7 0 ον )Επισκεπτών Υγείας 5 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (E) 70 ον ) Νοσηλευτική ον )Κοινωνικής Εργασίας ον )Επισκεπτών Υγείας ον ) Νοσηλευτική ον )Κοινωνικής Εργασίας Γεροντολογική Νοσηλευτική (Ε) 5 ΣΥΝΟΛΟ 0

4 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/ α Γνωστικό Αντικείμενο Θέσεων Μαθήματα Μαθ. Εξειδ. Ωρών Ανατομία. Ανατομία Ι (Θ) ΣΥΝΟΛΟ Πληροφορική. Πληροφορική της Υγείας (Θ) ΣΥΝΟΛΟ Ψυχολογία. Ψυχολογία της Υγείας (Θ) ΣΥΝΟΛΟ Φυσιολογία. Φυσιολογία (Θ) ΣΥΝΟΛΟ 5 Παθολογία. Παθολογία (Θ) ΣΥΝΟΛΟ Διοίκηση Επιχειρήσεων (Marketing). Εμπορία Διαφήμιση (Θ) ΣΥΝΟΛΟ 7 Πρώτες Βοήθειες. Πρώτες Βοήθειες (Θ) ΣΥΝΟΛΟ Ακτινολογία. Διαγνωστική Απεικόνιση (Θ) ΣΥΝΟΛΟ 9 Βιοστατιστική. Οικονομία Υγείας Βιοστατιστική (Θ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/ α Γνωστικό Αντικείμενο Θέσεων Μαθήματα Μαθ. Εξειδ. Ωρών Ανατομία. Ανατομία Ι (Ε) ΣΥΝΟΛΟ Φυσιολογία. Φυσιολογία (Ε) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/ α Γνωστικό Αντικείμενο Θέσεων Μαθήματα (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ. ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΚΙΝΗΣΗ. ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ Μαθ. Εξειδ. Ωρών ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

5 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.ΚΛΙΝΙΚΗ Ι. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ Ι. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΙΙ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΙΙ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/ α Ειδ ικό τητ α Γνωστικό Αντικείμενο Θέσεων Μαθήματα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) Φ/θ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ 9 Φ/θ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΡ. ΚΙΝΗΣ.) Μαθ. Εξειδ. Ωρών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ. ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι. ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ε.Φ.Α ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 0 Φ/θ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Φ/θ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ Φ/θ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ι. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙ. ΕΙΔ. ΤΕΧΝ. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ 5. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΟ 0 5

6 Φ/θ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Φ/θ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥ ΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5 Φ/Θ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣ/ΠΕΙΑ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΙ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΙ & TΕΧΝ. Ν/Μ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 0 5 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Φ/θ Φ/Θ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Φ/Θ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 7 Φ/θ Φ/Θ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ. Φ/Θ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Τα μαθήματα που έχουν αστερίσκο θεωρούνται μαθήματα εξειδίκευσης (Μαθ. Εξειδ.) και μπορούν να διδαχθούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. Β. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ) Εφηρμοσμένη Μηχανική ) Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχημεία ΜΑΘΗΜΑ Εφηρμ. Μηχανική (Θ+ΑΠ) Εφηρμ. Μηχανική (Θ) Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχημεία (Θ+ΑΠ) Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχημεία (Θ) ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ΣΥΝΟΛΟ: ή ΣΥΝΟΛΟ: ή ) Τεχνολογία και Περιβάλλον Τεχνολογία και Περιβάλλον (Θ) ΣΥΝΟΛΟ: ) Τεχνική Νομοθεσία Επαγγελματική Δραστηριότητα και Δεοντολογία (Θ) Αρχές Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία (Θ) ΣΥΝΟΛΟ: Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ΘΕΣΕΩΝ ) Φυσικός ) Φυσική (Ε) ΣΥΝΟΛΟ:

7 ΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΡ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ) Ηλεκτρονικά Ισχύος Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θ+ΑΠ) Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θ) Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά (Θ) ) Ηλεκτρομηχανική Μετατροπή Ενέργειας Ηλεκτρ. Mηχανές Ι (Θ+ΑΠ) Ηλεκτρ. Mηχανές ΙΙ (Θ+ΑΠ) Ηλ. Κιν. Συστήματα (Θ+ΑΠ) Ηλεκτρικές Mηχανές Ι (Θ) Ηλεκτρικές Mηχανές ΙΙ (Θ) Ηλ. Κιν. Συστήματα (Θ) Ποιότητα Ηλεκτρ. Ισχύος(Θ) ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ΣΥΝΟΛΟ: ή 5 ) Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι (Θ+ΑΠ) Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι (Θ) Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ (Θ+ΑΠ) Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ (Θ) Τεχνολ. Υψηλών Τάσεων (Θ) Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας (Θ) Εξομοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με Η/Υ (Θ) 7 ΣΥΝΟΛΟ: ή 5 ΣΥΝΟΛΟ: ή ) Φωτοτεχνία Φωτοτεχνία (Θ) ΣΥΝΟΛΟ: 5) Ηλεκτρικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Θ+ΑΠ) Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Θ) Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Θ) Τεχνολογία Κατασκευών (Θ) Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλ/νικών Κατασκευών (Θ) Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Φωτοτεχνία (Θ) Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός Κτηρίων (Θ) ΣΥΝΟΛΟ: ή Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΑΕΙ ): Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ΘΕΣΕΩΝ ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 7 ) Αρχές Σχεδίασης Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (Ε) ) Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (Ε) ) Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Ε)

8 ) Ηλεκτρονικά Ισχύος (Ε) 5) Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε) ) Ηλεκτρολογικές Εγκ/στάσεις (Ε) 7) Σ.Η.Ε. Ι (Ε) ) Σ.Η.Ε. ΙΙ (Ε) 9) Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα (Ε) 0) Τ.Υ.Τ. (Ε) ) Φωτοτεχνία (Ε) ) Τεχνολογία Κατασκευών (Ε) ) Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλ/νικών Κατασκευών (Ε) ) Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Φωτοτεχνία (Ε) 5) Εξομοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με Η/Υ (Ε) ΣΥΝΟΛΟ: 0 ή 0 ΙΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ) Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Μετρολογία Μετρολογία (ΑΠ) ) Προγραμματισμός Η/Υ Χρήση και Εφαρμογή των Ηλ/ κών Υπ/στών στην Ηλεκτρολογία (Θ) ) Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτροτεχνία Ι (Θ + ΑΠ) Ηλεκτροτεχνία Ι (Θ) ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ΣΥΝΟΛΟ: ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΣΥΝΟΛΟ: ή 5 Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ) Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ) Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Mηχα νικού Η/Υ ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ 5) Πληροφορική ή Μηχανικού Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ) Ηλεκτροτεχνία Ι (Ε) ) Ηλεκτροτεχνία ΙΙ (Ε) )Μετρολογία Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Ε) ) Ηλεκτρονικά Ι (Ε) ) Ηλεκτρονικά ΙΙ (Ε) ) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Ε) ) Ψηφιακά Συστήματα (Ε) ) Μικροϋπολογιστές Εφαρμογές (Ε) ) Χρήση και Εφαρμογή των Η/Υ στην Ηλεκτρολογία (Ε) ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. 0 ΣΥΝΟΛΟ: 0 Ή 0 ΣΥΝΟΛΟ: ΣΥΝΟΛΟ: ΣΥΝΟΛΟ: ) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (Ε) ) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ (Ε) ΣΥΝΟΛΟ: ) Ηλεκτρολόγου ) Εισαγωγή στον Αυτόματο 0

9 Μηχανικού ή Αυτοματισμού Έλεγχο (Ε) ) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Ε) ) Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (Ε) ΣΥΝΟΛΟ: Στους παραπάνω πίνακες περιλαμβάνονται τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος που πρόκειται να εφαρμοστεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 00 0 (στο σύνολο ωρών όπου υπάρχουν δύο αριθμοί ισχύει για το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ο δεύτερος αριθμός) καθώς και τα μαθήματα του τρέχοντος προγράμματος σπουδών (αναφέρεται ο πρώτος αριθμός για το τρέχον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο σύνολο ωρών όπου υπάρχουν δύο αριθμοί). ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ Μικροκύματα Θ Μικροκύματα Ραντάρ Ραδιοβοηθήματα Θ Ραντάρ Ραδιοβοηθήματα Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Θ Εφαρμοσμένος Ηλεκτρ/σμος Μικροκύματα Θ Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνιών Θ Επεξεργασία Ακουστικών Σημάτων Θ Τηλεπικοινωνίες Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων Θ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Θ Συστήματα ήχου και εικόνας Θ Τηλεοπτικά Συστήματα Θ Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Διοίκηση Επιχειρήσεων Θ Κεραίες Γραμμές Μετάδοσης Κεραίες Θ Γραμμές Μετάδοσης Θ ΣΥΝΟΛΟ 0 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ε Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων Ε 0 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Ε Μικροκύματα Ε Τηλεπικοινωνίες Ραντάρ Ραδιοβοηθήματα Ε Γραμμές Μετάδοσης Ε Επεξεργασία ακουστικών σημάτων Ε Τηλεοπτικά Συστήματα Ε 9

10 Κεραίες Ε Εφαρμοσμένος Ηλεκτρ/σμος Μικροκύματα Ε ΣΥΝΟΛΟ (όλα τα προηγούμενα μαθήματα του Τομέα Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων είναι εξειδικευμένα μαθήματα) ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ηλεκτρονικά ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα Θ Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων Θ Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων Θ Ηλεκτρονική Φυσική Θ Ηλεκτρικοί Κινητήρες Θ Ρομποτική Θ Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Μετρήσεις Θ Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρον. Κυκλ. Θ Interfaces Μικροελεγκές Κάρτες Θ Ηλεκτρονικά Ισχύος Θ Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ Θ Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρ. Επιστ. Θ Βιομηχανικές Μετρήσεις Αισθητήρες Θ Αναλυτικά όργανα Θ Ιατρικά Ηλεκτρονικά Θ ΣΑΕ Θ Ψηφιακά ΣΑΕ PLCs Θ ΣΑΕ Βιομηχανικές Εφαρμογές ΣΑΕ Θ Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Θ ΣΑΕ ΙΙ Θ Εργασιακό Περιβάλλον Εργασιακό Περιβάλλον Θ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ηλεκτρονικά 9 ΣΥΝΟΛΟ 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα Ε Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων Ε 0 Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων Ε Ηλεκτρονική Φυσική Ε Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ε 0Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ε 0

11 Ηλεκτροτεχνία Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων Ε Σχεδίαση και Κατασκευή Ε Ηλεκτρον. Κυκλωμ. Ηλεκτρονικά Ισχύος Ε Ηλεκτρικοί Κινητήρες Ε Ρομποτική Ε Βιομηχανικές Μετρήσεις Ε Αισθητήρες Αναλυτικά Όργανα Ε Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ Ε Interfaces Μικροελεγκτές Κάρτες Ε ΣΑΕ Ε ΣΑΕ Βιομηχανικές Εφαρμογές ΣΑΕ Ε Ψηφιακά ΣΑΕ PLCs Ε ΣΑΕ ΙΙ Ε ΣΥΝΟΛΟ 0 (όλα τα προηγούμενα μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρονικών Μαθημάτων είναι μη εξειδικευμένα μαθήματα) ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ Μαθηματικά Μαθηματικά Ι Θ Πληροφορική Σήματα συστήματα και ΨΕΣ Θ Δίκτυα Η/Υ Θ Μικροεπεξεργαστές Ηλεκτρονική Υλικά Υλικά ηλεκτρονικής και Θ διατάξεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ Α ΘΕΣΕΩΝ Φυσική Φυσική Ε Μαθηματικά Μαθηματικά ΙΙΙ Ε Προγραμματισμός Ι Ε Προγραμματισμός ΙΙ Ε Δίκτυα Η/Υ Μικροεπεξεργαστές Ε Πληροφορική Σήματα συστήματα και ΨΕΣ Ε Λογική Σχεδίαση Ε Ηλεκτρονική Ηλεκτρονικές Διατάξεις Ε Υλικά Φασματοσκοπίας ΣΥΝΟΛΟ 7 (: εξειδικευμένα μαθήματα του Τομέα Υποδομής και Υπολογιστών)

12 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α/α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ) ΑΡ. ΩΡΩΝ Μαθηματικά Πιθ. Στατ. Μαθηματικά Γραμ. Συστ. Γραμ. Μετ. Μαθηματικά Γραμμική Άλγεβρα Μαθηματικά 5 Μαθηματικά Διακριτά Μαθηματικά Πληροφορική Ασφάλεια 7 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων 9 Τηλεπικοινωνίες Πιθανότητες Στατιστική Σύνολο: Γραμμικά Συστήματα Γραμμικοί Μετ/μοί Σύνολο: Γραμμική Άλγεβρα Σύνολο: Μαθηματικά II Σύνολο: Διακριτά Μαθηματικά Σύνολο: Κρυπτογραφία Σχεδίαση Εικονικών Δικτύων Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Σύνολο: 0 Τεχνολογία Πολυμέσων Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων Τεχνολογία Λογισμικού Σύνολο: Ψηφιακά Συστήματα II Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Μεγάλης Κλίμακας Σύνολο: Κινητές Επικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες

13 0 Φυσική Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων Σήματα και Συστήματα Οικονομικά 5 Φιλοσοφία Μελέτη Υπολογιστικών Συστημάτων 7 Ευφυή Συστήματα και Αυτόματος Έλεγχος Συστήματα Ποιότητας 9 Πληροφορική Εισαγωγή στα Συστήματα Υπολογιστών Θεωρία Πληροφορίας Σύνολο: Φυσική Ηλεκτρονική Φυσική Σύνολο: Σεμινάριο (Πληροφορική στην Εκπαίδευση) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας Σύνολο: 9 Διαδικτυακές Εφαρμογές Πραγματικού Χρόνου Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Τεχνολογίες Διαδικτύου Σύνολο: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Σύνολο: Διοίκηση Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Σύνολο: 5 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Σύνολο: Μοντελοποίηση Συστημάτων Σύνολο: Τεχνητή Νοημοσύνη Σύνολο: Συστήματα Ολικής Ποιότητας Σύνολο: Εισαγωγή στα Συστήματα

14 Υπολογιστών Σύνολο: Σύνολο Θέσεων 9 Σύνολο Ωρών 7 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ Μαθηματικά Πιθ. Στατ. Μαθηματικά Γραμ. Συστ. Γραμ. Μετ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) ΑΡ. ΩΡΩΝ Πιθανότητες Στατιστική Σύνολο: Γραμμικά Συστήματα Γραμμικοί Μετ/μοί Σύνολο: Μαθηματικά Γραμμική Άλγεβρα, Γραμμική Άλγεβρα Σύνολο: Μαθηματικά Μαθηματικά I Μαθηματικά II Σύνολο: 5 Πληροφορική Ασφάλεια Πληροφορική Διαχείριση Δεδομένων 7 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισμικού 5 Κρυπτογραφία Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Σχεδίαση Εικονικών Δικτύων Σύνολο: Βάσεις Δεδομένων Δομές Δεδομένων 0 Σύνολο: Προγραμματισμός I 0 Τεχνολογία Λογισμικού Τεχνολογία Πολυμέσων Προγραμματισμός II 0 Προγραμματισμός III Σχεδιασμός και ανάλυση Αλγορίθμων 0 Σύνολο: 59 Πληροφορική Υπολογιστικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα

15 9 Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων 0 Τηλεπικοινωνίες Φυσική Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων Σήματα και Συστήματα 5 Μελέτη Υπολογιστικών Συστημάτων 5 Κατανεμημένα Συστήματα Σύνολο: 0 Ψηφιακά Συστήματα II Ψηφιακά Συστήματα I 0 Μικροεπεξεργαστ ές Μικροελεγκτές Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Μεγάλης Κλίμακας Σύνολο: Κινητές Επικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες Θεωρία Πληροφορίας Σύνολο: Ηλεκτρονική Φυσική Φυσική Σύνολο: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 0 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας Σύνολο: Διαδικτυακές Εφαρμογές Πραγματικού Χρόνου Δίκτυα Δεδομένων I 0 Δίκτυα Δεδομένων II Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Τεχνολογίες Διαδικτύου Σύνολο: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 0 Σύνολο: 0

16 Μοντελοποίηση Συστημάτων Σύνολο: Συστήματα Ποιότητας Συστήματα Ολικής Ποιότητας Σύνολο: 7 Ευφυή Συστήματα και Αυτόματος Έλεγχος Τεχνητή Νοημοσύνη Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Σύνολο: Σύνολο Θέσεων Σύνολο Ωρών ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. Για τις ανάγκες σε έκτακτο Ε.ΔΙ.Π. Ξένη Γλώσσα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και των Παραρτημάτων.. Για το Τ.Ε.Ι. Λαμίας: Καλύπτονται οι ανάγκες από το Τακτικό Προσωπικό του Ιδρύματος μας.. Για το Παράρτημα Καρπενησίου: (Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος) Ειδικότητα Μάθημα Ώρες/εβδ. Α/Α. Αγγλική Γλώσσα Ορολογία (Θ) Ορολογία Άσκηση Πράξης Ορολογία (Ε) Σύνολο. Για το Παράρτημα Άμφισσας: (Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης) Α/Α Ειδικότητα Μάθημα Ώρες/εβδ.. Αγγλική Γλώσσα Αγγλικά I Αγγλικά II Αγγλικά III Αγγλική Τουριστική Ορολογία Σύνολο 5. Γαλλική Γλώσσα Γαλλικά III Γαλλική Τουριστική Ορολογία Σύνολο 9. Γερμανική Γλώσσα Γερμανικά III Γερμανική Τουριστική Ορολογία Σύνολο 9. Ιταλική Γλώσσα Ιταλικά I Ιταλικά II Ιταλικά III Ιταλική Τουριστική Ορολογία Σύνολο 5

17 Β. Για τις ανάγκες σε έκτακτο Ε.ΔΙ.Π. Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και των Παραρτημάτων.. Για το Τ.Ε.Ι. Λαμίας Α/Α Άθλημα Ώρες/εβδ.. Αεροβική Βάρη 5. Αντισφαίριση. Καλαθοσφαίριση. Κολύμβηση 5. Παραδοσιακοί Χοροί. Πετοσφαίριση 0 7. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο 5X Πολεμικές Τέχνες 0. Υδατοσφαίριση Σύνολο 0. Για το Παράρτημα Καρπενησίου: (Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος) Α/Α Άθλημα Ώρες/εβδ.. Ποδόσφαιρο. Για το Παράρτημα Άμφισσας: (Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης) Α/Α Άθλημα Ώρες/εβδ.. Ποδόσφαιρο 5 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α Γνωστικό αντικείμενο θέσεων Μάθημα Ώρες εβδομάδα Βιομετρία. Βιομετρία () (Θ, ΑΠ) ΣΥΝΟΛΟ: Δασική Βοτανική. Δασική Βοτανική (Συστηματική Γυμνόσπερμα () (Θ, ΑΠ).Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα () (Θ, ΑΠ).Μορφολογία Φυσιολογία Φυτών () (Θ).Σεμινάριο (Ε) ΣΥΝΟΛΟ: ΛιβαδοπονΙα. Λιβαδική οικολογία () (Θ). Αγροδασοπονία () (Θ). Διαχείριση λιβαδικών εκτάσεων () (Θ, ΑΠ) ΣΥΝΟΛΟ: 7 7

18 Δασική Νομοθεσία Πολιτική Οικονομία. Δασική &. Περιβαλλοντική Νομοθεσία () (Θ).Δασική & Περιβαλλοντική πολιτική () (Θ). Δασική Οικονομική & Εκτιμητική () (Θ, ΑΠ) 5 Δασική αναψυχή.αρχιτεκτονική τοπίου (Θ).Δασική Αναψυχή Οικοτουρισμός () (Θ, ΑΠ) Εφαρμοσμένα Μαθηματικό 7 Υλοχρηστική Τεχνολογία Ξύλου ΣΥΝΟΛΟ: 7 ΣΥΝΟΛΟ: 5. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΣΥΝΟΛΟ:. Υλοχρηστική Δομή Ξύλου () (Θ, ΑΠ). Τεχνολογία Ξύλου () (Θ) ΣΥΝΟΛΟ: 5 Οικολογία Προστασία. Οικολογία (Θ) Περιβάλλοντος ΣΥΝΟΛΟ: ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ: Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A/A Ειδικότητα θέσεων Μάθημα Δασολόγου, Δασοπόνου. Βιολογία Άγριας Πανίδας () (Ε). Θηραματική Διαχείριση Άγριας Πανίδας () (Ε) Μαθηματικού, Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Ε) Δασολόγου, Δασοπόνου. Μετεωρολογία Βιοκλιματολογία (Ε). Υδρολογία (Ε) Δασολόγου, Δασοπόνου. Ορεινή Υδρογεωμορφολογία () (Ε). Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων () (Ε). Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία (Ε) 5 Δασολόγου, Δασοπόνου. Δασική Βοτανική (Συστηματική Γυμνόσπερμα) () (Ε). Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμο) () (Ε). Μορφολογία Φυσιολογία Φυτών (Ε) Ωρες/ εβδομάδα ΣΥΝΟΛΟ: 0 ΣΥΝΟΛΟ: ΣΥΝΟΛΟ: 9 9 ΣΥΝΟΛΟ: 0 ΣΥΝΟΛΟ: ΣΥΝΟΛΟ:. Πληροφορική (Ε) Δασολόγου, Δασοπόνου. Λιβαδική οικολογία () (Ε). Αγροδασοπονία () (Ε) 7 Πληροφορικής, Μαθηματικού, Φυσικού, Δασολόγου ΣΥΝΟΛΟ: Δασολόγου, Δασοπόνου. Γ.Σ.Π. Εφαρμογές στη Δασοπονία () (Ε) 9 ΣΥΝΟΛΟ: 9 9 Δασολόγου, Δασοπόνου, Στατιστικής. Βιομετρία (Ε) 9 ΣΥΝΟΛΟ: 9

19 0 Δασολόγου, Δασοπόνου. ΔενδρομετρΙα () (Ε) 9 ΣΥΝΟΛΟ: 9 Δασολόγου, Δασοπόνου. Δασική Εδαφολογία () (Ε) 9 ΣΥΝΟΛΟ: 9 Δασολόγου, Δασοπόνου, Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού. Τοπογραφία (Ε).Τεχνικό Σχέδιο (Ε) Δασολόγου, Δασοπόνου. Δασική Οικολογία () (Ε). Δασοκομική () (Ε). Δασικά φυτώρια (). Δασοκομία Πόλεων () 5. Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές () (Ε) Δασολόγου, Δασοπόνου Ι. Δασοπροστασία () (Ε).Δασικές Πυρκαγιές () (Ε) 5 Δασολόγου, Δασοπόνου. Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων () (Ε). Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων () (Ε) Δασολόγου, Δασοπόνου Οικονομολόγου. Δασική &, Περιβαλλοντική Νομοθεσία() (Ε).Δασική & Περιβαλλοντική Πολιτική () (Ε).Δασική Οικονομική & Εκτιμητική () (Ε) 7 Δασολόγου, Δασοπόνου.Αρχιτεκτονική Τοπίου (Ε).Δασική Αναψυχή Οικοτουρισμός () (Ε) Δασολόγου, Δασοπόνου. Υλοχρηστική Δομή Ξύλου () (Ε). Τεχνολογία Ξύλου () (Ε) ΣΥΝΟΛΟ: ΣΥΝΟΛΟ: ΣΥΝΟΛΟ: 9 ΣΥΝΟΛΟ: 7 9 ΣΥΝΟΛΟ:7 ΣΥΝΟΛΟ : ΣΥΝΟΛΟ : 5 Σύνολο 5 ΣΥΝΟΛΟ : 09 Σημείωση: Τα εξειδικευμένα μαθήματα σημαίνονται με αστερίσκο () ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α/α Γνωστικό Αντικείμενο Μαθήματα (Θεωρία) Θέσεων Διοίκηση Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στον Επιχειρήσεων Τουρισμό 9 Σύνολο ωρών Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Οργάνωση Συνεδρίων Επιβατηγός Ναυτιλία ΣΥΝΟΛΟ 5

20 Νομικά Τουριστική Νομοθεσία Εμπορικό Δίκαιο ΣΥΝΟΛΟ 7 Κοινωνιολογία Τουριστική Κοινωνιολογία ΣΥΝΟΛΟ 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Τουριστικό Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις τουρ. Επιχ. Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ Έρευνα Τουριστικής Αγοράς ΣΥΝΟΛΟ Διαχείριση Ξενοδοχείου Υπηρεσία Υποδοχής Τήρηση Λογαριασμών Πελατών Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με ΗΥ Υπηρεσία Ορόφων ΣΥΝΟΛΟ 7 Διαχείριση Τουρ. Γραφείου Σύνθεση Προώθηση τουρ. Πακέτου Συστήματα Κρατήσεων με ΗΥ Ταξιδιωτικοί Οδηγοί Αεροπορικοί ναύλοι Έκδοση εισιτηρίων ΣΥΝΟΛΟ Επισιτιστικά Μπαρ Ποτά Οινολογία Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου Στοιχεία επαγγελματικής Μαγειρικής ΣΥΝΟΛΟ 5 0 Οικονομικά & Τουρισμός Τουριστική Οικονομία Εισαγωγή στον Τουρισμό Τουρισμός & Ανάπτυξη ΣΥΝΟΛΟ 0 Λογιστικά Κοστολόγηση Έλεγχος ΣΥΝΟΛΟ Ψυχαγωγία Άθληση Ψυχαγωγία & Άθληση πελατών ΣΥΝΟΛΟ Γεωγραφία Τουριστική Γεωγραφία ΣΥΝΟΛΟ Σεμινάριο Σεμινάριο Τελειόφοιτων ΣΥΝΟΛΟ Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α/α Γνωστικό Αντικείμενο Διαχείριση Ξενοδοχείου Διαχείριση Τουρ. Γραφείου Θέσεων Μαθήματα (Εργαστήριο) Ώρες Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με ΗΥ Ε= Τήρηση Λογαριασμών Πελατών Υπηρεσία Ορόφων Ε= Ε= Υπηρεσία Υποδοχής Ε= ΣΥΝΟΛΟ Αεροπορικοί ναύλοι Έκδοση εισιτηρίων 5Ε=5 0

21 Ταξιδιωτικοί Οδηγοί Ε= Σύνθεση/Προώθηση τουρ. Πακέτου Ε= Συστήματα Κρατήσεων με ΗΥ (Galileo) Ε= ΣΥΝΟΛΟ Επισιτιστικά Μπαρ Ποτά Οινολογία Ε= Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου Ε= Στοιχεία Επαγγελματικής Μαγειρικής 5Ε=5 ΣΥΝΟΛΟ 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α/α Γνωστικό Αντικείμενο Μαθήματα (Θεωρία) Θέσεων Διοίκηση Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρήσεων Εφαρμοσμένη Διοικητική Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics Διαχείριση Ορεινών Περιοχών (εαρινό εξαμ.) Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων (εαρινό εξαμ.) Σύνολο ωρών Ειδικά θέματα επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ 9 Μαθηματικά Μαθηματικά για Οικονομολόγους Στατιστική Στατιστική Επιχειρήσεων Οικονομικά Μαθηματικά ΣΥΝΟΛΟ 9 Νομικά Στοιχεία Δικαίου Εργατικό Δίκαιο Εργασιακές σχέσεις ΣΥΝΟΛΟ 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας 7 Μάρκετινγκ Ι Μάρκετινγκ ΙΙ Αρχές Διαφήμισης Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Ι Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας Διαφημιστική Εκστρατεία Συμπεριφορά Καταναλωτή Αρχές Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ Μάρκετινγκ Υπηρεσιών & μη κερδοσκοπικών οργανισμών 5 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Διαφήμιση Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ (εαρινό εξαμ.)

22 Επιχειρησιακή Έρευνα (εαρινό εξαμ.) Διεθνές Μάρκετινγκ (εαρινό εξαμ.) 5 Μάρκετινγκ Ήπιων μορφών τουρισμού Αγροτουρισμός & Οικοτουρισμός (εαρινό εξαμ.) Μάρκετινγκ Αγροτικών & Βιολογικών προϊόντων (εαρινό εξαμ.) Πολυπολιτισμικά Δίκτυα & Νέες καταναλωτικές τάσεις (εαρινό εξαμ.) Έντυπη & Ηλεκτρονική Διαφήμιση (εαρινό εξαμ.) ΣΥΝΟΛΟ 75 9 Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Τεχνολογία Πολυμέσων Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Βάσεις Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοικ. (MIS) ΣΥΝΟΛΟ 7 0 Οικονομικά & Τουρισμός Αρχές Οικονομικής θεωρίας Ι Αρχές Οικονομικής θεωρίας ΙΙ Ιδιωτική Οικον. & Επιχειρηματικότητα Φορολογικό Καθεστώς Επιχειρήσεων Πολιτική Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων Τουριστική Οικονομία Διεθνές Εμπόριο 5 ΣΥΝΟΛΟ Λογιστικά Αρχές Γενικής Λογιστικής Αρχές Λογιστικής Εταιρειών Διοικητική Λογιστική ΣΥΝΟΛΟ Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α/ Γνωστικό Αντικείμενο α Θέσεων Μαθήματα (Εργαστήριο) Ώρες Στατιστική Στατιστική Επιχειρήσεων (άριστη γνώση εφαρμογών με Η/Υ SPSS) Ε= ΣΥΝΟΛΟ 5 Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Ε= Τεχνολογία Πολυμέσων Ε= Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Βάσεις Δεδομένων Ε= Πληροφοριακά Συστήματα Διοικ. (MIS) Ε= ΣΥΝΟΛΟ Λογιστικά Αρχές Γενικής Λογιστικής Ε= Αρχές Λογιστικής Εταιρειών Διοικητική Λογιστική Ε= Ε= ΣΥΝΟΛΟ

23 7 Διοίκηση Μάρκετινγκ Διαφήμιση Μάνατζμεντ Σεμινάριο Εφαρμοσμένη Διοικητική Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών (με άριστη γνώση εφαρμογών με Ε= Η/Υ) Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics (με άριστη γνώση εφαρμογών με Η/Υ) Ε= Ειδικά θέματα επενδύσεων Ε= ΣΥΝΟΛΟ 0 Αρχές Διαφήμισης (άριστη γνώση εφαρμογών με Η/Υ) Ε= Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ Ε= Διαφήμιση Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ε= Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ (εαρινό εξαμ.) Ε= Επιχειρησιακή Έρευνα (εαρινό εξαμ) Ε= Πολυπολιτισμικά Δίκτυα & Νέες καταναλωτικές τάσεις Ε= Έντυπη & Ηλεκτρονική Διαφήμιση Ε= ΣΥΝΟΛΟ Σεμινάριο Τελειόφοιτων (εαρινό εξαμ.) 5 ΣΥΝΟΛΟ 5 Τα μαθήματα των διδασκόντων όλων των κατηγοριών ΕΕΠ και ΕΕΜ προκηρύσσονται με την επιφύλαξη: (α) της ύπαρξης ικανού αριθμού σπουδαστών που θα τα δηλώσουν και (β) αφού καλυφθεί το υποχρεωτικό ωράριο των μονίμων καθηγητών. Τα εξειδικευμένα μαθήματα αναφέρονται στον πίνακα με αστερίσκο () Προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και για την πρόσληψη σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη είναι η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που προκηρύσσεται. Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) είναι τα ακόλουθα, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου: A) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι. I) Τέσσερα () τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού. II) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ I) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη

24 του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού. II) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται. Γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. I) Πτυχίο ή Δίπλωμα Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. II) Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου. Οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και το συγγραφικό έργο συνεκτιμώνται. Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. Όπου γίνεται αναφορά σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού. Ως επαγγελματική δραστηριότητα, όπου απαιτείται, δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά την διάρκεια του χρόνου σπουδών για την λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές. Όσον αφορά το επαγγελματικό έργο σε αντίστοιχο αντικείμενο, αυτό μπορεί να έχει ασκηθεί με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή, είτε ως ελευθέριο επάγγελμα, είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (Αποφάσεις ΣτΕ 07/97 & 7/99). Όσοι εκ των Επιστημονικών Συνεργατών ή Εργαστηριακών Συνεργατών, προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, έχουν αντικαταστήσει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με καλλιτεχνικό έργο, θεωρείται ότι κατέχουν τον αντίστοιχο ακαδημαϊκό τίτλο. Σε περίπτωση προκηρύξεων που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψηφίους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών. Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τ.Ε.Ι. και των Ε.Ε.Μ. της παραγράφου αυτής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Όπου προβλέπεται πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών και δεν υπάρξουν υποψήφιοι με κατάλληλα προσόντα, θα προσληφθούν Εργαστηριακοί Συνεργάτες. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός χρόνος απασχόλησής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα () ώρες εβδομαδιαίως για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες και τις δεκαπέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως για τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες και Ε.Ε.Μ.. Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων, καλύπτοντας για το λόγο αυτόν το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων, καλύπτοντας για το λόγο αυτόν το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. Με τους όρους του άρθρου 9 του Ν. 0/9, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 79/009, «...που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων () εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μη θιγομένων των πολυτέκνων

25 εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο του Ν. 5/9 και το άρθρο παράγραφος του Ν. 00/9». Η άδεια θα πρέπει προσκομισθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης (σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης της άδειας η σύμβαση θα ανακαλείται). Ειδικά ως προς τους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. του Ν. 5/ δεν επιτρέπεται η έναρξη καταβολής αποδοχών χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης Συντάξεων του συνταξιοδοτικού τους φορέα ότι δηλώθηκε η ανάθεση. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος οι εκπαιδευτικοί του παρόντος άρθρου μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να ορισθούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και στους επιτηρητές αποζημίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης, υπολογιζόμενης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των αποδοχών του προτελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, το οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Διευθυντής της Σχολής ή, αν τα Τμήματα ανήκουν σε διαφορετικές Σχολές, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν.0/9, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι του Τ.Ε.Ι. ή του Δημοσίου. Στις αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά προτίμησης οι Τομείς Μαθημάτων, τα γνωστικά αντικείμενα ή ειδικότητες και κατά σειρά προτίμησης τα διδακτικά αντικείμενα (μαθήματα). Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λαμίας, επιφυλάσσεται και διατηρεί το δικαίωμα πριν την έναρξη της σπουδαστικής περιόδου να επιλέξει εκείνα τα μαθήματα είτε είναι επιλογής, είτε είναι υποχρεωτικά, των οποίων θα ολοκληρώσει την διαδικασία ανάθεσης κατόπιν αξιολόγησης εκ μέρους των αντίστοιχων Τμημάτων του και έγκρισης του Συμβουλίου του ΤΕΙ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσληφθεί σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις του Ιδρύματος. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ) Αίτηση σε έντυπο του Τμήματος στην οποία ο υποψήφιος αναφέρει, κατά σειρά προτίμησης, τους Τομείς Μαθημάτων, τα γνωστικά αντικείμενα ή ειδικότητες και κατά σειρά προτίμησης τα διδακτικά αντικείμενα (μαθήματα). ) Πίνακας υποβαλλομένων δικαιολογητικών. ) Επικυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου και όλων των τίτλων σπουδών, των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας. ) Βιογραφικό Σημείωμα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές, την επαγγελματική δραστηριότητα, συνοπτική ανάλυση του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου καθώς και πίνακα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών 5) Αντίτυπα των δημοσιευμάτων ή εκδόσεων του υποψηφίου. ) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας. Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας όπου θα φαίνεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την Ιθαγένεια του οποίου έχει υποψήφιος. β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατιωτική υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγή από αυτές ή έχει αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης και έχε ι εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική 5

26 πολιτική κοινωνική θητεία. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Το πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α) θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος και μόνο για τους υποψήφιους που τελικά θα επιλεγούν. Oι μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την υποβολή της αίτησης για πρόσληψη, θα υποβάλλουν και αντίγραφο της κατατεθείσας αίτησης στην υπηρεσία τους για χορήγηση άδειας άσκησης έργου με αμοιβή. Οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά Νόμο αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (0) ημερών αρχομένη από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο δηλαδή από 0 00 έως και 0 00, υποβάλλονται στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου. Υποβάλλεται επίσης και πίνακας δικαιολογητικών. Για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Κέντρου, για τις θέσεις που αναφέρονται στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας, ενώ για τις θέσεις που αφορούν το Παράρτημα Καρπενησίου και Παράρτημα Άμφισσας μπορούν να υποβάλλονται και στις Γραμματείες των Παραρτημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν τα σχετικά έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες από τις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9.00 π.μ..00 μ.μ.: Για το Τμήμα Νοσηλευτικής: τηλ. 0 0 Για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας: τηλ Για το Τμήμα Ηλεκτρολογίας: τηλ Για το Τμήμα Ηλεκτρονικής: τηλ. 0 0 Για το Τμήμα Πληροφορικής & Τεχν. Υπολογιστών: τηλ Για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής: τηλ Για το Τμήμα Δασοπονίας: τηλ. 70 / 0 Για το Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης: τηλ. 50 7/ 05 H Ταχυδρομική διεύθυνση για τα Τμήματα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας και για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής είναι:

27 Τμήμα... του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών 5 00 ΛΑΜΙΑ Για το Τμήμα Δασοπονίας του Παραρτήματος Καρπενησίου είναι: Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας 00 Καρπενήσι Για το Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας είναι: Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας Αθ. Γκελεστάθη 00 ΑΜΦΙΣΣΑ Σημειώνεται ότι η προκήρυξη υπάρχει και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας Σταύρος Καρκάνης Καθηγητής 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας 35 100 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ Ταχ. /νση : Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη Τ.Θ. 141 ΠΡΟΣ: Τίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Άννα Κώστογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2 AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α Ρ-Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α Ρ-Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡ-Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας 5 00 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: 76ΝΖ469143-ΞΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας 621

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη 19.06.2008 ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ Φ16.2/Α/4484 Ταχ. /νση : Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 21-4-2016. Αρ. Πρωτ. 1036 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαμία 03-10-2013 Αρ. πρωτ.: 2146 Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Σέρρες 22.12.2015 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α.Π.: 4129 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

Εθν. Οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Αντίρριο) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

Εθν. Οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Αντίρριο) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι ΔΥ7ΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Αντίρριο, Αρ. πρωτ.: 2019 Ι 2d t b 3 S 4 υ Ο Ταχ. Δ/νση Εθν. Οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Αντίρριο) Ταχ. Κωδ. 30020 Αντίρριο Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 1/09/014 Αριθμ.πρωτ. 459 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 01/02 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.4/407 Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα 26810 50017 26810 76405 www.teiep.gr vnasi@teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 01-09-2016 Αρ. Πρωτ. 2345 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 22.4.2016 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1075

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Βόγδος Πλιάτσιος Τηλ.: 24610 68283 Φαξ: 24610 39682 Email: prosop@teiwm.gr Koζάνη 30-9-2015 Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/1.4/2525 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣTEΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Ταχ. Δ/νση: 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Τηλέφωνο: 22280 99523 FAX: 22280 99634

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. Ηράκλειο 01-09-2016 Αρ. πρωτ. 4091/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 11-6-2015 Φε. 16α/5364 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, αναγγέλλει την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου για το Ακαδημαϊκο έτος 2014-2015. Κάθε ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 Η Συνέλευση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, στην υπ αριθμ. 8/13-07-2016 συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, Ε.Ε.Μ. και ΕΡ ΙΠ. ακαδ. έτους

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, Ε.Ε.Μ. και ΕΡ ΙΠ. ακαδ. έτους Λάρισα 07/05/009 Αρ. Πρωτ.: 17 Πληροφορίες: - Τµήµατα ΤΕΙ/Λ & Παραρτηµάτων - Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φ. Α. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, Ε.Ε.Μ. και ΕΡ ΙΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2016 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Πάτρα, 01-08-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. πρωτ: 28407 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μεγ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι, 263 34 Πάτρα Τηλ.: 2610 369278 Fax : 2610 369198 e-mail: mixanologia@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/3526 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Μαρούσι 25.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ) ΥΠΟΤΡΟΦΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ) ΥΠΟΤΡΟΦΟ Άρτα, 14.09.2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/4193 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 08 / 04 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4/1799 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Αθήνας, έχοντας υπόψη:

Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Αθήνας, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 15-7-2016 Φε. 16α/6141,6418 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Άρτα 05/ 09 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 4060 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα 19/ 10 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 4782 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 2-1-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Αριθµ. Πρωτ. 4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 23/8/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 6-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 6248/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 24-10-2016 Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 12-5-2015 Φε. 16α/3843 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Γνωστικό Αντικείμενο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ-Α) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα ς Συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμογή: Σεπτέμβριος 2009 Αύγουστος 2013 (Συμβούλιο Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 15/ 07 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 /3530 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Ημερομηνία: Αρ.Πρωτ.: Φε.16β/5275

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Ημερομηνία: Αρ.Πρωτ.: Φε.16β/5275 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Ημερομηνία: 8-6-2016 Αρ.Πρωτ.: Φε.16β/5275 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω 11-10-2016 Αρ. Πρωτ. 2746 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 471 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι T.K. 26334, Πάτρα Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Κ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ Άρτα, 16.10.2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/4065 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα