ΑΔΑ: 4Α Ρ-Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4Α Ρ-Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΑΡ-Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας 5 00 Λαμία Πληροφορίες: Θ. Σαρρής Τηλέφωνο: 0 00 FAX: 0 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Λαμία 0 0 Αρ. Πρωτ.: 5 Για πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το ακαδημαϊκό έτος 0 0. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 0/ (ΦΕΚ 7/ τ. Α ) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο περιπτ. Γ του Ν. /00 (ΦΕΚ / 00 τ. Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».. Tiς διατάξεις του Ν. / (ΦΕΚ 75/0 τ. Α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση». Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. α και β του Ν. /00 (ΦΕΚ 7/0 00 τ. Α ) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».. Τις διατάξεις του άρθρου παρ. 5 του Ν. /00 (ΦΕΚ 5/τ.Α / 00) «Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. / (ΦΕΚ / τ. Α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».. Τις διατάξεις του Π.Δ. /00 (ΦΕΚ / 0 τ. Α ) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)». 7. Τις διατάξεις του Ν.0/005 (ΦΕΚ 0/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».. Τις διατάξεις του Ν. 5/007 (ΦΕΚ /τ.α /0 007) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».. Τις διατάξεις της αριθμ. 75/Ε5/005 (ΦΕΚ 770/5 005 τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας». 0. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.7/00 (ΦΕΚ 5/ 00 τ.α ). «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».. Τις διατάξεις της αριθμ. /507/00/ 0 00 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ /00 τ. Β «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων που διαθέτουν τα προσόντα της παρ. του άρθρου του Ν. 0/ καθώς και Ειδικών Συνεργατών Τ.Ε.Ι.». Τις διατάξεις του Ν. /5 00 (ΦΕΚ 5/ 00 τ. Α ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». Τις διατάξεις του Ν. 5/ 5 00, (ΦΕΚ 5/ 5 00 τα. Α ) "Μέτρα για την εφαρμογή του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας, από τα Κράτη Μέλη του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.". Τις υπ. αριθμ. 555/ 05 0 & 55/7 0 0, αποφάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις των Τμημάτων. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.), του Κέντρου Ξένων

2 Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής, του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου και του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, για το ακαδημαϊκό έτος 0 0. Η σύμβαση αυτή μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα () ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο () ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη καθώς και στην κατηγορία Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται αντίστοιχα τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών και μελών Ε.ΔΙ.Π. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα ανατεθεί η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης βαθμίδας ή τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία αποζημίωσή του θα είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π. ή των μελών Ε.ΔΙ.Π., κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική. Τα γνωστικά αντικείμενα ή οι ειδικότητες που προκηρύσσονται κατά Τμήμα και Τομέα Μαθημάτων ορίζονται ως ακολούθως: Α. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΣ & ΠΡΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Α. Γνωστικό Αντικείμενο Αριθμός Θέσεων Μαθήματα. Ιατρική Χειρουργικού. Ανατομία Ι (Θ) Τομέα. Ανατομία ΙΙ (Θ). Ιατρική Παθολογικού. Φυσιολογία Ι (Θ) Τομέα. Φυσιολογία ΙΙ (Θ). Μικροβιολογία (Θ)* Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Α. Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων Μαθήματα. Νοσηλευτική. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Παθολογικού Τομέα Επιστήμη Ιστορία Νοσηλευτικής (Ε). Νοσηλευτική. Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής Παθολογικού Τομέα Νοσηλευτικές Θεωρίες (Ε)* Ιατρική. Ανατομία Ι (Ε) Χειρουργικού Τομέα. Ανατομία ΙΙ (Ε). Ιατρική. Φυσιολογία Ι (Ε) Παθολογικού Τομέα 5. Επισκεπτών Υγείας Νοσηλευτική Παθολογικού Τομέα Κοινωνικής Εργασίας ΑΔΑ: ΑΡ-Ε Αριθμός Ωρών Χειμερινό ΣΥΝΟΛΟ = 7 Αριθμός Ωρών Χειμερινό 5. Φυσιολογία ΙΙ (Ε). Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (Ε)* 0 ΣΥΝΟΛΟ = 5 7 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ = ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Α. Ειδικότητα Αριθμός Αριθμός Ωρών Μαθήματα Θέσεων Χειμερινό. Νοσηλευτική. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 7 Χειρουργικού Αποκατάσταση (Ε)* Τομέα. Νοσηλευτική. Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Ε)* 0 Παθολογικού Τομέα. Νοσηλευτική 5. Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ (Ε)* 70

3 Χειρουργικού Τομέα. Νοσηλευτική Παθολογικού Τομέα 5 Πληροφορική της Υγείας Πληροφορική. Μαιευτική Νοσηλευτική Χειρουργικού Τομέα 7. Νοσηλευτική Παιδιατρικού/Πα θολογικού Τομέα. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας /Παθολογικού Τομέα. Επισκεπτών Υγείας Νοσηλευτική Παθολογικού Τομέα Κοινωνικής Εργασίας 0. Επισκεπτών Υγείας Νοσηλευτική Παθολογικού Τομέα Κοινωνικής Εργασίας. Παθολογική Νοσηλευτική IΙ Νοσοκομειακές Λοιμώξεις (Ε)*. Πληροφορική της Υγείας (Ε). Νοσηλευτική Μητρότητας Νοσηλευτική Φροντίδα Γυναίκας (Ε). Παιδιατρική Νοσηλευτική (Ε)*. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Συμβουλευτική Νοσηλευτική (Ε)* 5. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ Αγωγή Υγείας (Ε)* 5. Γεροντολογική Νοσηλευτική (Ε)* 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ = 5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ = 7 5 * Τα μαθήματα που έχουν αστερίσκο θεωρούνται μαθήματα εξειδίκευσης (Μαθ. Εξειδ.) και μπορούν να διδαχτούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα. ΤΜΗΜΑ Σ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Χειμ & Εαρ εξαμ ακαδ. έτους 0 0 Α/α Τομέας (όπου εξειδικε υμένο *) Γνωστικό Αντικείμενο Αριθμός Θέσεων Κωδικός Μαθ. Μαθήματα Ε.Μ. * ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ Γ.Μ. Πληροφορική ΦΒ5 Πληροφορική στην Υγεία (ΦΒ5) ΑΔΑ: ΑΡ-Ε Αριθμ. Ωρών θεωρίας ΧΕΙΜ Αριθμ. Ωρών θεωρίας ΕΑΡ ΦΑ5 Τεχνικές Μάλαξης (ΦΑ5) 0 0 Ε.Μ. * &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΔ Ειδ. Τεχνικές Κινητοποίησης (ΦΔ) Γ.Μ. Βιοστατιστική ΦΕ Βιοστατιστική Οικ. Υγείας (Θ, ΦΕ) 5 Γ.Μ. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Marketing) ΦΖ5 Εμπορία & Διαφήμιση (Θ, ΦΖ5) Ε.Μ. * & ΚΑ ΜΕΣΑ ΦΓ Φυσικά Μέσα Ι (ΦΓ) 0

4 ΑΔΑ: ΑΡ-Ε 7 Ε.Μ. ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ. ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ. * ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 0 Ε.Μ. * ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜ Ε.Μ. * ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ Ε.Μ. * & ΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Μ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΦΓ Αναπνευστική Φ/θ (ΦΓ) 0 ΦΓ Φ/θ Καρδιοαγγειακών Παθήσεων (Θ, ΦΓ) ΦΖ Κλιν. Φ/θ Νευροαποκατάσταση ( ΦΖ) ΦΖ Εργονομία & Φ/θ (Θ, ΦΖ) ΦΖ Ομαδική Θ.Α. Ειδ Πληθυσμοί (Θ, ΦΖ) 0 ΦΔ Φυσικά Μέσα ΙΙ (ΦΔ) 0 ΦΔ5 Αρχές Νευροαποκατάστασης (Θ, ΦΔ5) Γ.Μ. * ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ ΦΣΤ Διαγνωστική Απεικόνιση (ΦΣΤ) 0 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ ΩΡΩΝ Γ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 7 0 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Χειμ & Εαρ εξαμ ακαδ. έτους 0 0 α/ α Tομέ ας Ειδικό τητα Εξειδίκευ ση Αριθ μός θέσε ων Κωδικός μαθ. Μαθήματα Ώρες μαθή ματος Εργασ τ ομάδε ς Συν. ώρε ς μαθ ήμα τος Αριθ μ. ωρώ ν εργα στ χειμ Αριθμωρ ών εργαστ εαρ Γ.Μ* ΤΡΙ ΚΗ Ανατομία ΦΑ Ανατομία Νευρικού Σ. & Οργαν. (ΦΑ) (Χ ) 0 Γ.Μ * ΤΡΙ ΚΗ Φυσιολογία ΦΑ Φυσιολογία του Ανθρώπου (ΦΑ) (Χ ) 0 Γ.Μ * ΤΡΙ ΚΗ Ανατομία ΦΑ Ανατομία Μυοσκελετικού Συστ.(ΦΑ) (Χ ) Ε.Μ * Γ.Μ Ε.Μ * Ε.Μ * Πληρ οφορ ική Ρ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ρ ΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ Πληροφορικ ή Ρ ΑΠΕ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ρ ΑΠΕ & ΚΑ ΜΕΣΑ ΦΑ5 ΦΒ5 ΦΔ ΦΓ Τεχνικές Μάλαξης (ΦΑ5) (Χ ) 0 Πληροφορική στην Υγεία (ΦΒ5) Ειδ. Τεχνικές Κινητοποίησης (ΦΔ) (Χ 5) (Χ ) Φυσικά Μέσα Ι (ΦΓ) (Χ 5) 0 0 0

5 0 5 Ε.Μ * Ε.Μ Ε.Μ. * Ε.Μ. * Ε.Μ. Ε.Μ. * Ε.Μ. * Ε.Μ. * Ε.Μ. * Ρ ΑΠΕ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ Ρ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑ ΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ρ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑ ΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ρ ΑΠΕ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ρ ΑΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ρ ΑΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ρ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑ ΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ρ ΑΠΕ & ΚΑ ΜΕΣΑ ΡΑ ΠΕ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚ Ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚ Ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΓ ΦΓ ΦΓ5 7 ΦΕ ΦΕ ΦΖ ΦΔ ΦΔ ΦΣΤ Κινησιοθεραπεία (ΦΓ) (Χ 5) 5 0 Αναπνευστική Φ/θ (ΦΓ) (Χ 5) Κλινική Εργοφυσιολογία (ΦΓ5) Κλιν Φ/θ Μυοσκελετικών Παθ. (ΦΕ) Φ/θ Νευρολογικών Παθ. Ενηλ. (ΦΕ) Κλιν. Φ/θ Νευροαποκατάσταση(ΦΖ ) Κλιν. Καρδιοαναπνευστική Φ/θ (ΦΔ) (Χ 5) 5 0 (Χ 7) (Χ ) (Χ ) 5 0 (Χ ) 0 7 7έως // 0υπολο ιπο ΕΑΡ Φυσικά Μέσα ΙΙ (ΦΔ) (Χ ) 0 Κλ. Φ/θ Μυοσκελετικών Κακ. (ΦΣΤ) ΑΔΑ: ΑΡ-Ε (Χ ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ ΩΡΩΝ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 0 0 έως // υπόλοιπο ΕΑΡ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ Γ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ Γ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 7 για Χειμερινό εξ του Ακαδημαϊκό Έτος 0 0 για το εξ του Ακαδημαϊκό Έτος 0 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 0 για Χειμερινό εξ του Ακαδημαϊκό Έτος 0 0 για το εξ του Ακαδημαϊκό Έτος 0 έως /0/ από /0/ έως το τέλος του Εαρ. εξ του ακ. Έτ. 0 * Τα μαθήματα που έχουν αστερίσκο θεωρούνται μαθήματα εξειδίκευσης (Μαθ. Εξειδ.) και μπορούν να διδαχτούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα. 5

6 ΑΔΑ: ΑΡ-Ε Β. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΣ I. TΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ Εφαρμοσμένη Μηχανική () Εφαρμ. Μηχανική (Θ) ΣΥΝ: Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχημεία () Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχημεία (Θ) ΣΥΝ: Τεχνικά Έργα () Τεχνικά Έργα (Θ) ΣΥΝ: Φυσική () Φυσική (Θ) ΣΥΝ: 5 Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά () () () Μαθηματικά ΙΙ (Θ) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά(Θ) Μαθηματικά Ι (Θ) ΣΥΝ: () Οικονομοτεχνική Ανάλυση (Θ) ΣΥΝ: 7 Χημική Μηχανική () Τεχνολογία & Περιβάλλον (Θ) ΣΥΝ: Ποιοτικός Έλεγχος () Ποιοτικός Έλεγχος (Θ) ΣΥΝ: Κινητήριες Μηχανές () Κινητήριες Μηχανές (Θ) ΣΥΝ: Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ Φυσικός () Φυσική (Ε) ΣΥΝ: Μαθηματικός () Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Ε) ΣΥΝ: ΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ: Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ηλεκτρονικά Ισχύος Ηλεκτρομηχανική Μετατροπή Ενέργειας. ΑΡ. () () () () () ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θ) Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά (Θ) Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (Θ) Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ(Θ) Ηλ. Κιν. Συστήματα (Θ) ΣΥΝ:5

7 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ηλεκτρικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις και Φωτοτεχνία. ή () () () () () () () () () Ποιότ. Ηλεκτρ. Ισχύος (Θ) ΣΥΝ: () () Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι (Θ) Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ (Θ) Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων (Θ) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Θ) Εξομοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με Η/Υ(Θ) Ηλεκτρικές Εγκ/σεις (Θ) Ηλεκτρολ. Εγκ/σεις (Θ) Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλ/νικών Κατασκευών(Θ) Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Φωτοτεχνία (Θ) Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός Κτηρίων (Θ) ΑΔΑ: ΑΡ-Ε 5 5 ΣΥΝ: ΣΥΝ:5 Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΑΕΙ): Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού () () () () () () () () () () () () )Αρχές Σχεδίασης Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (Ε) )Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (Ε) )Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Ε) )Ηλεκτρονικά ισχύος (Ε) 5)Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε) )Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Ε) 7)Σ.Η.Ε. Ι (Ε) )Σ.Η.Ε. ΙΙ (Ε) )Ηλεκτρικά κινητήρια Συστήματα (Ε) 0) Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλ/νικών Κατασκευών (Ε) ) Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Φωτοτεχνία (Ε) ) Εξομοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με Η/Υ (Ε) ΣΥΝ: ΙΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/Ε ΒΔ Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ηλεκτρικές Μετρήσεις Μετρολογία () () () 7 ) Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Θ) ) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Θ) ) Ρομποτική (θ) ΣΥΝ: () ) Μετρολογία Ηλεκτρικές Μετρήσεις Θ) ΣΥΝ: Τηλεπικοινωνίες () ) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ)

8 ΑΔΑ: ΑΡ-Ε Ηλεκτρονικά 5 Πληροφορική Προγραμματισμός Η/Υ Μικροϋπολογιστές Ηλεκτροτεχνία () () () () () () () ) Ηλεκτρονικά Ι (Θ) ) Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ) ) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ (Θ) ) Μικροϋπολογιστές Εφαρμογές (Θ) ) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ι (Θ) ) Ηλεκτροτεχνία ΙΙ (Θ) ) Ηλεκτροτεχνία Ι (Θ) ΣΥΝ: ΣΥΝ: 5 ΣΥΝ: 5 5 ΣΥΝ: 0 7 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Ψηφιακά Συστήματα () () ) Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (Θ) ) Αξιοπιστία & Συντήρηση Ηλεκτρικών Συστημάτων (Θ) ΣΥΝ: 5 () ) Ψηφιακά Συστήματα (θ) ΣΥΝ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΡ. Πληροφορική ή Μηχανικού Η/Υ Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ 5 Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Αυτοματισμού ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ () () () () () () () () () () () () () )Ηλεκτροτεχνία Ι (Ε) )Ηλεκτροτεχνία ΙΙ (Ε) )Μετρολογία Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Ε) )Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (Ε) )Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ (Ε) )Ηλεκτρονικά Ι (Ε) )Ηλεκτρονικά ΙΙ (Ε) )Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Ε) )Ψηφιακά Συστήματα (Ε) )Μικροϋπολογιστές Εφαρμογές (Ε) ) Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Ε) ) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Ε) ) Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (Ε) ΣΗΜΕΙΩΣΗ :(για την στήλη ΕΞΑΜΗΝΟ): όπου () είναι μόνον για το Χειμερινό Εξάμηνο, () είναι μόνον για το Εξάμηνο () είναι για το Χειμερινό και για το εξάμηνο οι αντίστοιχες ώρες 0 ΣΥΝ: ΣΥΝ: 0 ΣΥΝ : ΣΥΝ: 0 ΣΥΝ:

9 ΑΔΑ: ΑΡ-Ε ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 0 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ Μαθηματικά Ι Θ Μαθηματικά Μαθηματικά ΙΙΙ Θ Πληροφορική Δίκτυα Η/Υ Μικροεπεξεργαστές * Θ Ηλεκτρονική Υλικά Υλικά ηλεκτρονικής και διατάξεις Θ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α Φυσική Φυσική Ε Μαθηματικά Μαθηματικά ΙΙΙ Ε 0 Πληροφορική Δίκτυα Η/Υ Μικροεπεξεργαστές* Ε Σήματα, συστήματα και ΨΕΣ * Ε Προγραμματισμός Ι * Ε Λογική Σχεδίαση * Ε 0 Ηλεκτρονική Υλικά Ηλεκτρονικές διατάξεις φασματοσκοπίας Ε : ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 0 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μαθηματικά Μαθηματικά ΙΙ Θ Πληροφορική Δίκτυα Η/Υ Μικροεπεξεργαστές * Θ Ηλεκτρονική Υλικά Υλικά ηλεκτρονικής και διατάξεις Θ : 0 ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α Πληροφορική ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δίκτυα Η/Υ Ε Μικροεπεξεργαστές * Σήματα, συστήματα και ΨΕΣ * Ε Προγραμματισμός ΙΙ * Ε Ηλεκτρονική Υλικά Ηλεκτρονικές διατάξεις Ε φασματοσκοπίας : ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 0 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ηλεκτρονικά ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα * Θ Ηλεκτρονική Φυσική Θ ΣΑΕ * Θ

10 ΑΔΑ: ΑΡ-Ε ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α Ηλεκτρονικά ΑΡΙΘΜΟΣ 7 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί * Θ : 0 ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα * Ε Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων Ε Ηλεκτρονική Φυσική Ε Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ε Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων Ε Σχεδίαση και Κατασκευή Ε 0 Ηλεκτρον. Κυκλωμ. Ηλεκτρονικά Ισχύος Ε 0 ΣΑΕ * Ε Αισθητήρες Interfaces Ε : ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 0 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ ΓΝΩΣΤΙΚΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ Ηλεκτρονικά ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α ΑΡΙΘΜΟΣ Ηλεκτρονικά 5 ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΑΕ * Θ Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί * Θ : ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων Ε Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ε Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ηλεκτροτεχνία Ε Σχεδίαση και Κατασκευή Ε 0 Ηλεκτρον. Κυκλωμ. Ηλεκτρονικά Ισχύος Ε 0 ΣΑΕ * Ε Αισθητήρες Interfaces Ε : ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 0 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΔΑ Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνιών (μόνο χειμερινό εξάμηνο 00 ) * Θ Τηλεπικοινωνίες Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων * Θ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα * Θ Συστήματα ήχου και εικόνας * Θ Κεραίες Γραμμές Κεραίες * Θ 0

11 ΑΔΑ: ΑΡ-Ε Μετάδοσης Γραμμές Μετάδοσης * Θ Ραντάρ Ραδιοβοηθήματα Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα * Θ : 0 ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τηλεπικοινωνίες ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 0 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ Τηλεπικοινωνίες Κεραίες Γραμμές Μετάδοσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α ΑΡΙΘΜΟΣ Τηλεπικοινωνίες ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα * Ε Τηλεπικοινωνίες* Ε Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες * Ε Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων * Ε Οπτικές Επικοινωνίες * Ε Γραμμές Μετάδοσης * Ε Κεραίες * Ε : 0 ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων * Θ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα * Θ Συστήματα ήχου και εικόνας * Θ Κεραίες Θ Γραμμές Μετάδοσης * Θ Ραντάρ Ραδιοβοηθήματα Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Θ : ΜΑΘΗΜΑ Θ/Ε ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα * Ε Τηλεπικοινωνίες* Ε Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες * Ε Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων * Ε Οπτικές Επικοινωνίες * Ε Γραμμές Μετάδοσης * Ε Κεραίες * Ε : 0 * Τα μαθήματα που έχουν αστερίσκο θεωρούνται μαθήματα εξειδίκευσης (Μαθ. Εξειδ.) και μπορούν να διδαχτούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα..

12 ΑΔΑ: ΑΡ-Ε ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α/α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΘΕΩΡ) ΑΡ. ΩΡΩΝ Μαθηματικά Πιθ. Στατ. Χειμερινό εξάμηνο Πιθανότητες Στατιστική Μαθηματικά Γραμ. Συστ. Γραμ. Μετ. Μαθηματικά Γραμμική Άλγεβρα Μαθηματικά Διακριτά Μαθηματικά : Γραμμικά Συστήματα Γραμμικοί Μετ/μοί * : Χειμερινό εξάμηνο Γραμμική Άλγεβρα : εξάμηνο Διακριτά Μαθηματικά * : 5 Πληροφορική Ασφάλεια Ασφάλεια και προστασία δεδομένων Πληροφορική Τεχνολογία Λογισμικού Τεχνολογία Λογισμικού * : 7 Τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες * Φυσική Χειμερινό εξάμηνο Φυσική Ηλεκτρονική Φυσική : Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφορική στην Εκπαίδευση * Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης * : 0 Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών * Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Τεχνολογίες Διαδικτύου * : Σήματα και Συστήματα Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος * : Οικονομικά Επιχειρησιακή Έρευνα * : Φιλοσοφία

13 Πληροφορική Εισαγωγή στα Συστήματα Υπολογιστών 5 Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών συστημάτων Θέσεων Χειμερινό Εξάμηνο Θέσεων Εξάμηνο Εισαγωγή στη Φιλοσοφία * : Χειμερινό εξάμηνο Εισαγωγή στα Συστήματα Υπολογιστών : εξάμηνο Ψηφιακά συστήματα Ι : Ωρών Ωρών 5 ΑΔΑ: ΑΡ-Ε Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΑ) ΑΡ. ΩΡΩΝ Μαθηματικά Πιθ. Στατ. Χειμερινό εξάμηνο Πιθανότητες Στατιστική Μαθηματικά Γραμ. Συστ. Γραμ. Μετ. Μαθηματικά Γραμμική Άλγεβρα : Γραμμικά Συστήματα Γραμμικοί Μετ/μοί * : Χειμερινό εξάμηνο Γραμμική Άλγεβρα : Μαθηματικά Χειμερινό εξάμηνο Μαθηματικά Ι : Μαθηματικά εξάμηνο Μαθηματικά ΙΙ 0 : 0 5 Πληροφορική Ασφάλεια Ασφάλεια και προστασία δεδομένων : Πληροφορική Διαχείριση Δεδομένων Χειμερινό εξάμηνο Βάσεις Δεδομένων* : Πληροφορική Διαχείριση Δεδομένων εξάμηνο Βάσεις Δεδομένων * Δομές Δεδομένων* 0 : 7 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισμικού Χειμερινό εξάμηνο Προγραμματισμός Ι Τεχνολογία Λογισμικού * 0 Προγραμματισμός ΙΙΙ * Σχεδιασμός και ανάλυση Αλγορίθμων *

14 7 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική Υπολογιστικά Συστήματα Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων εξάμηνο : 0 Τεχνολογία Λογισμικού * 0 Προγραμματισμός ΙΙ * : Λειτουργικά Συστήματα * Κατανεμημένα Συστήματα * Ειδικά θέματα κατανεμημένων συστημάτων* : Χειμερινό εξάμηνο Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ * Μικροεπεξεργαστές Μικροελεγκτές * Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Μεγάλης Κλίμακας * : εξάμηνο Ψηφιακά Συστήματα Ι Μικροεπεξεργαστές Μικροελεγκτές * Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Μεγάλης Κλίμακας * : 0 0 Τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες * : Φυσική Χειμερινό εξάμηνο Ηλεκτρονική Φυσική Φυσική : 0 Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης * 0 Πληροφορική στην Εκπαίδευση * : Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων Δίκτυα Δεδομένων Ι 0 Δίκτυα Δεδομένων ΙΙ * Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών * Ηλεκτρονικό εμπόριο & Τεχνολογίες Διαδικτύου * : 0 Σήματα και Συστήματα Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος * 0 : 0 5 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ * ΑΔΑ: ΑΡ-Ε

15 5 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ευφυή Συστήματα και Αυτόματος Έλεγχος εξάμηνο : Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι * : Τεχνητή Νοημοσύνη * Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου * : ΑΔΑ: ΑΡ-Ε Θέσεων Ωρών Χειμερινό Εξάμηνο Θέσεων Εξάμηνο Ωρών 0 * Τα μαθήματα που έχουν αστερίσκο θεωρούνται μαθήματα εξειδίκευσης (Μαθ. Εξειδ.) και μπορούν να διδαχτούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.. ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. Για τις ανάγκες σε έκτακτο Ε.ΔΙ.Π. Ξένη Γλώσσα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και των Παραρτημάτων.. Για το Τ.Ε.Ι. Λαμίας: Καλύπτονται οι ανάγκες από το Τακτικό Προσωπικό του Ιδρύματος μας.. Για το Παράρτημα Καρπενησίου: (Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος) Α/Α Ειδικότητα Μάθημα Εξάμηνο Διδασκαλίας Ώρες/εβδ.. Αγγλική Γλώσσα Ορολογία (Θ) Χειμερινό. Για το Παράρτημα Άμφισσας: (Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης) Α/Α Ειδικότητα Μάθημα Εξάμηνο Διδασκαλίας Ώρες/εβδ.. Αγγλική Γλώσσα Αγγλικά I Αγγλικά II Χειμερινό Αγγλικά III Χειμερινό Αγγλική Τουριστική Ορολογία Χειμερινό 5. Γαλλική Γλώσσα Γαλλική Τουριστική Ορολογία Χειμερινό. Γερμανική Γλώσσα Γερμανική Τουριστική Ορολογία Χειμερινό. Ιταλική Γλώσσα Ιταλικά I Ιταλικά II Χειμερινό Ιταλικά III Χειμερινό Ιταλική Τουριστική Ορολογία Χειμερινό 5 Για το Παράρτημα Άμφισσας η ανάθεση διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας θα πραγματοποιηθεί σε περίπτωση ύπαρξης ικανού αριθμού σπουδαστών /στριών που θα δηλώσουν. Β. Για τις ανάγκες σε έκτακτο Ε.ΔΙ.Π. Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και των Παραρτημάτων.. Για το Τ.Ε.Ι. Λαμίας Α/Α Άθλημα Ώρες/εβδ.. Αεροβική Βάρη. Αντισφαίριση. Βάρη. Καλαθοσφαίριση 5. Κολύμβηση 5

16 . Παραδοσιακοί Χοροί 7. Πετοσφαίριση. Ποδόσφαιρο X & Ποδόσφαιρο 5X5. Πολεμικές Τέχνες 0. Υδατοσφαίριση 0 ΑΔΑ: ΑΡ-Ε. Για το Παράρτημα Καρπενησίου: (Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος) Α/Α Άθλημα Ώρες/εβδ.. Ποδόσφαιρο. Για το Παράρτημα Άμφισσας: (Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης) Α/Α Άθλημα Ώρες/εβδ.. Ποδόσφαιρο ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΣ & ΔΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α Γνωστικό αντικείμενο Αριθμός θέσεων Δασική Νομοθεσία Πολιτική Οικονομία Υλοχρηστική Τεχνολογία Ξύλου Μάθημα.Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία (*) (Θ).Δασική & Περιβαλλοντική πολιτική (*) (Θ). Δασική Οικονομική & Εκτιμητική (*) (Θ,ΑΠ). Υλοχρηστική Δομή Ξύλου (*) (Θ, ΑΠ). Τεχνολογία Ξύλου (*) (Θ) Ωρες/εβδ ομάδα 5 Βιομετρία Βιομετρία (Θ) Δασική Βοτανική. Δασική Βοτανική (Συστηματική Γυμνόσπερμα (Θ) (*).Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα (Θ)(*). Μορφολογία Φυσιολογία Φυτών (Θ)(*).Σεμινάριο (Ε) 5 Λιβαδοπονία. Οικολογία και Διαχείριση Λιβαδιών (Θ)(*). Αγροδασοπονία (Θ)(*) Δασική αναψυχή.δασική Αναψυχή Αρχιτεκτονική τοπίου (Θ) (*) 5 7 Προτεινόμενο Εξάμηνο. Χειμερινό &. Χειμερινό &. Χειμερινό &. Χειμερινό &. Χειμερινό &..Χειμερινό &.Χειμερινό.Χειμερινό &.Χειμερινό &.Χειμερινό & Χειμερινό &

17 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Μάθημα Δασολόγου,. Μετεωρολογία Βιοκλιματολογία Δασοπόνου (Ε). Υδρολογία Διαχείριση υδατικών πόρων (Ε) (*) Δασολόγου, Δασοπόνου. Ορεινή Υδρογεωμορφολογία (*) (Ε). Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων (*) (Ε) Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Δασοπόνου. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε). Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία (Ε) Πληροφορικής, Πληροφορική (Ε) Μαθηματικού, Φυσικού, Δασολόγου 5 Δασολόγου, Γ.Σ.Π. Εφαρμογές στη Δασοπονία (*) Περιβαλλοντολόγου, (Ε) Δασοπόνου Δασολόγου, Δασοπόνου Δασική Εδαφολογία (*) (Ε) 7 Δασολόγου, Δασοπόνου,. Τοπογραφία (Ε) Τοπογράφου Μηχανικού,.Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ (Ε) Πολιτικού Μηχανικού Δασολόγου, Δασοπόνου Οικονομολόγου.Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία (*) (E).Δασική & Περιβαλλοντική Πολιτική (*) (Ε).Δασική Οικονομική & Εκτιμητική (*) (Ε) Δασολόγου, Δασοπόνου. Υλοχρηστική Δομή Ξύλου (*) (Ε). Τεχνολογία Ξύλου (*) (Ε) Ωρες/εβδ ομάδα 7 5 ΑΔΑ: ΑΡ-Ε Προτεινόμενο Εξάμηνο.Χειμερινό..Χειμερινό &.Χειμερινό &.Χειμερινό &.Χειμερινό & Χειμερινό Χειμερινό &..Χειμερινό &.Χειμερινό &.Χειμερινό &.Χειμερινό &. Χειμερινό &. Χειμερινό & 0 Δασολόγου, Δασοπόνου. Βιολογία Άγριας Πανίδας (Ε)(*). Θηραματική Διαχείριση Άγριας Πανίδας (Ε) (*) Δασολόγου, Δασοπόνου.Δασική Βοτανική (Συστηματική Γυμνόσπερμα) (Ε)(*). Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα) (Ε)(*). Μορφολογία Φυσιολογία Φυτών (Ε)(*) Δασολόγου, Δασοπόνου. Οικολογία και Διαχείριση Λιβαδιών (Ε)(*). Αγροδασοπονία (Ε)(*) Δασολόγου, Δασοπόνου,. Βιομετρία (Ε) Στατιστικής Δασολόγου, Δασοπόνου. Δενδρομετρία (Ε) (*) 7 0. Χειμερινό. Χειμερινό &.. Χειμερινό &.Χειμερινό.Χειμερινό &. Χειμερινό & Χειμερινό &

18 5 Δασολόγου, Δασοπόνου.Δασική Οικολογία (Ε)(*).Δασοκομική (Ε)(*).Δασικά φυτώρια(*).δασοκομία Πόλεων(*) 5.Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές (Ε)(*) ΑΔΑ: ΑΡ-Ε.Χειμερινό &. Χειμερινό &.Χειμερινό &. Χειμερινό & 5.Χειμερινό & Δασολόγου, Δασοπόνου 7 Δασολόγου, Δασοπόνου Δασολόγου, Δασοπόνου.Δασοπροστασία (Ε)(*).Δασικές Πυρκαγιές (Ε)(*). Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων (E)(*). Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων (E) (*).Δασική Αναψυχή Αρχιτεκτονική Τοπίου (Ε)(*) 05 5.Χειμερινό &. Χειμερινό &.Χειμερινό &. Χειμερινό & Χειμερινό & * Τα μαθήματα που έχουν αστερίσκο θεωρούνται μαθήματα εξειδίκευσης (Μαθ. Εξειδ.) και μπορούν να διδαχτούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΣ & ΔΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΠΟΡΣ ΚΑΙ ΔΦΗΜΙΣΗΣ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αριθμός α/α Γνωστικό Αντικείμενο Θέσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων Μαθηματικά Στατιστική Νομικά Μαθήματα (Θεωρία) ωρών Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΧΕΙΜ) Εφαρμοσμένη Διοικητική Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics * Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό Οργάνωση Συνεδρίων Διαχείριση Ορεινών Περιοχών Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ειδικά θέματα επενδύσεων * ΣΥΝΟΛΟ Μαθηματικά για Οικονομολόγους * (ΧΕΙΜ) Στατιστική Επιχειρήσεων * (ΕΑΡ) ΣΥΝΟΛΟ 5 Στοιχεία Δικαίου Εργατικό Δίκαιο (ΕΑΡ) Τουριστική Νομοθεσία Εμπορικό Δίκαιο 0 ΣΥΝΟΛΟ

19 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Διαχείριση Τουρ. Γραφείου Πληροφορική 7 Οικονομικά 7 Μάρκετινγκ Ι (ΧΕΙΜ) Μάρκετινγκ ΙΙ (ΕΑΡ) Αρχές Διαφήμισης (ΧΕΙΜ) Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων (ΧΕΙΜ) Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Ι (ΧΕΙΜ) Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας* (ΧΕΙΜ) Διαφημιστική Εκστρατεία Συμπεριφορά Καταναλωτή Αρχές Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ Μάρκετινγκ Υπηρεσιών & μη κερδοσκοπικών οργανισμών 5 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ * Διαφήμιση Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ Επιχειρησιακή Έρευνα * Διεθνές Μάρκετινγκ 5 Μάρκετινγκ Ήπιων μορφών τουρισμού Αγροτουρισμός & Οικοτουρισμός Μάρκετινγκ Αγροτικών & Βιολογικών προϊόντων Πολυπολιτισμικά Δίκτυα & Νέες καταναλωτικές τάσεις Έντυπη & Ηλεκτρονική Διαφήμιση ΣΥΝΟΛΟ 7 Σύνθεση Προώθηση τουρ. Πακέτου ΣΥΝΟΛΟ Εισαγωγή στην Πληροφορική * (ΧΕΙΜ) Τεχνολογία Πολυμέσων * Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Βάσεις Δεδομένων * (ΧΕΙΜ) Πληροφοριακά Συστήματα Διοικ. (MIS) * (ΕΑΡ) ΣΥΝΟΛΟ 7 Αρχές Οικονομικής θεωρίας Ι (ΧΕΙΜ) Αρχές Οικονομικής θεωρίας ΙΙ (ΕΑΡ) Ιδιωτική Οικον. & Επιχειρηματικότητα (ΕΑΡ) Φορολογικό Καθεστώς Επιχειρήσεων Τουρισμός & Ανάπτυξη Πολιτική Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων * Τουριστική Οικονομία Διεθνές Εμπόριο 5 ΣΥΝΟΛΟ Λογιστικά Αρχές Γενικής Λογιστικής (ΧΕΙΜ) Αρχές Λογιστικής Εταιρειών (ΧΕΙΜ) Διοικητική Λογιστική ΣΥΝΟΛΟ Ψυχαγωγία Άθληση Ψυχαγωγία & Άθληση πελατών ΣΥΝΟΛΟ 0 Σεμινάριο Σεμινάριο Τελειόφοιτων 5 ΣΥΝΟΛΟ 5 ΑΔΑ: ΑΡ-Ε

20 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α/ α Γνωστικό Αντικείμενο Αριθ μός Θέσε ων Στατιστική Διαχείριση Ξενοδοχείου Διαχείριση Τουρ. Γραφείου Επισιτιστικά 5 Πληροφορική Λογιστικά 7 Διοίκηση Μάρκετινγκ Διαφήμιση Μαθήματα (Εργαστήριο) 0 Ώρες Στατιστική Επιχειρήσεων (άριστη γνώση εφαρμογών με Η/Υ SPSS) * (ΕΑΡ) Ε Χ = ΣΥΝΟΛΟ Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με ΗΥ Ε Χ = Τήρηση Λογαριασμών Πελατών Ε Χ = Υπηρεσία Ορόφων Ε Χ = Υπηρεσία Υποδοχής Ε Χ = ΣΥΝΟΛΟ Αεροπορικοί ναύλοι Έκδοση εισιτηρίων 5Ε Χ =5 Ταξιδιωτικοί Οδηγοί Ε Χ = Σύνθεση/Προώθηση τουρ. Πακέτου Ε Χ = Συστήματα Κρατήσεων με ΗΥ (Galileo) Ε Χ = ΣΥΝΟΛΟ Μπαρ Ποτά Οινολογία (ΧΕΙΜ) Ε Χ = Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου Ε Χ = Στοιχεία Επαγγελματικής Μαγειρικής (ΧΕΙΜ) 5Ε Χ =5 ΣΥΝΟΛΟ Εισαγωγή στην Πληροφορική * (ΧΕΙΜ) Ε Χ = Τεχνολογία Πολυμέσων * Ε Χ = Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Βάσεις Δεδομένων* (ΧΕΙΜ) Ε Χ = Πληροφοριακά Συστήματα Διοικ. (MIS) * (ΕΑΡ) Ε Χ = ΣΥΝΟΛΟ Αρχές Γενικής Λογιστικής (ΧΕΙΜ) Ε Χ = Αρχές Λογιστικής Εταιρειών (ΧΕΙΜ) Ε Χ = Διοικητική Λογιστική Ε Χ = ΣΥΝΟΛΟ Εφαρμοσμένη Διοικητική Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Ε Χ = (με άριστη γνώση εφαρμογών με Η/Υ) Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics* (με άριστη γνώση εφαρμογών με Η/Υ) Ε Χ = Ειδικά θέματα επενδύσεων * Ε Χ = Αρχές Διαφήμισης (άριστη γνώση εφαρμογών με Η/Υ) ΣΥΝΟΛΟ 0 (ΧΕΙΜ) Ε Χ = Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ Ε Χ = Διαφήμιση Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ε Χ = Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ Ε Χ = Επιχειρησιακή Έρευνα * Ε Χ = Πολυπολιτισμικά Δίκτυα & Νέες καταναλωτικές τάσεις Ε Χ = Έντυπη & Ηλεκτρονική Διαφήμιση Ε Χ = ΑΔΑ: ΑΡ-Ε ΣΥΝΟΛΟ * Τα μαθήματα που έχουν αστερίσκο θεωρούνται μαθήματα εξειδίκευσης (Μαθ. Εξειδ.) και μπορούν να διδαχτούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα..

21 Προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη είναι η ΑΔΑ: κατοχή ΑΡ-Ε διδακτορικού διπλώματος και για την πρόσληψη σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη είναι η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που προκηρύσσεται. Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) είναι τα ακόλουθα, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου: A) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι. I) Τέσσερα () τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού. II) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ I) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού. II) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται. Γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. I) Πτυχίο ή Δίπλωμα Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. II) Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου. Οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και το συγγραφικό έργο συνεκτιμώνται. Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. Όπου γίνεται αναφορά σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού. Ως επαγγελματική δραστηριότητα, όπου απαιτείται, δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά την διάρκεια του χρόνου σπουδών για την λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές. Όσον αφορά το επαγγελματικό έργο σε αντίστοιχο αντικείμενο, αυτό μπορεί να έχει ασκηθεί με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή, είτε ως ελευθέριο επάγγελμα, είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (Αποφάσεις ΣτΕ 07/7 & 7/). Σε περίπτωση προκηρύξεων που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψηφίους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών. Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τ.Ε.Ι. και των Ε.Ε.Μ. της παραγράφου αυτής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Όπου προβλέπεται πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών και δεν υπάρξουν υποψήφιοι με κατάλληλα προσόντα, θα προσληφθούν Εργαστηριακοί Συνεργάτες. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός χρόνος απασχόλησής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα () ώρες εβδομαδιαίως για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες και τις δεκαπέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως για τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες και Ε.Ε.Μ.. Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων, καλύπτοντας για το λόγο αυτόν το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων, καλύπτοντας για το λόγο αυτόν το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. Με τους όρους του άρθρου του Ν. 0/, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 7/00, «...που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για

22 εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων () εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση ΑΔΑ: σε ΑΡ-Ε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο του Ν. 5/ και το άρθρο παράγραφος του Ν. 00/». Η άδεια θα πρέπει προσκομισθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης (σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης της άδειας η σύμβαση αυτοδίκαια θα θεωρείται λυμένη). Ειδικά ως προς τους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 5/ (ΦΕΚ 5/ 5 τ. Α ). Με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος οι εκπαιδευτικοί του παρόντος άρθρου μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να ορισθούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και στους επιτηρητές αποζημίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης, υπολογιζόμενης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των αποδοχών του προτελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, το οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Διευθυντής της Σχολής ή, αν τα Τμήματα ανήκουν σε διαφορετικές Σχολές, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν.0/, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι του Τ.Ε.Ι. ή του Δημοσίου. Στις αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά προτίμησης οι Τομείς Μαθημάτων, τα γνωστικά αντικείμενα ή ειδικότητες και κατά σειρά προτίμησης τα διδακτικά αντικείμενα (μαθήματα). Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λαμίας, επιφυλάσσεται και διατηρεί το δικαίωμα πριν την έναρξη του εκάστοτε εξαμήνου να επιλέξει εκείνα τα μαθήματα είτε είναι επιλογής, είτε είναι υποχρεωτικά, των οποίων θα ολοκληρώσει την διαδικασία ανάθεσης κατόπιν αξιολόγησης εκ μέρους των αντίστοιχων Τμημάτων του και έγκρισης του Συμβουλίου του ΤΕΙ. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της Εκπαιδευτικής διαδικασίας έχουν ήδη καταρτιστεί τα εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμματα των Τμημάτων τα οποία είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο και στις Γραμματείες των Τμημάτων. Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα ληφθούν υπόψη στην ανάθεση μαθημάτων στους Επιστημονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και στους Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσληφθεί σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις του Ιδρύματος. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ) Αίτηση σε έντυπο του Τμήματος στην οποία ο υποψήφιος αναφέρει, κατά σειρά προτίμησης, τους Τομείς Μαθημάτων, τα γνωστικά αντικείμενα ή ειδικότητες και κατά σειρά προτίμησης τα διδακτικά αντικείμενα (μαθήματα). ) Πίνακας υποβαλλομένων δικαιολογητικών. ) Επικυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου και όλων των τίτλων σπουδών, των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας. ) Βιογραφικό Σημείωμα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές, την επαγγελματική δραστηριότητα, συνοπτική ανάλυση του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου καθώς και πίνακα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών 5) Αντίτυπα των δημοσιευμάτων ή εκδόσεων του υποψηφίου. ) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας. Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας όπου θα φαίνεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την Ιθαγένεια του οποίου έχει υποψήφιος. β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατιωτική υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγή από αυτές ή έχει αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης και έχει εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική θητεία. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Το πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α) θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος και μόνο για τους υποψήφιους που τελικά θα επιλεγούν. Oι μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την υποβολή της αίτησης για πρόσληψη, θα υποβάλλουν και αντίγραφο της κατατεθείσας αίτησης στην υπηρεσία τους για

23 ΑΔΑ: ΑΡ-Ε χορήγηση άδειας άσκησης έργου με αμοιβή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση πρόσληψής τους από τα Τμήματα. Οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά Νόμο αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (0) ημερών αρχομένη από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο δηλαδή από 0 0 έως και 07 0 υποβάλλονται στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου. Υποβάλλεται επίσης και πίνακας δικαιολογητικών. Για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Κέντρου, για τις θέσεις που αναφέρονται στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας, ενώ για τις θέσεις που αφορούν το Παράρτημα Καρπενησίου και Παράρτημα Άμφισσας μπορούν να υποβάλλονται και στις Γραμματείες των Παραρτημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν τα σχετικά έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες από τις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες.00 π.μ..00 μ.μ.: Για το Τμήμα Νοσηλευτικής: τηλ. 0 0/ Για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας: τηλ. 0 07/77 Για το Τμήμα Ηλεκτρολογίας: τηλ. 0 07/ Για το Τμήμα Ηλεκτρονικής: τηλ. 0 0/ Για το Τμήμα Πληροφορικής & Τεχν. Υπολογιστών: τηλ. 0 0/ Για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής: τηλ Για το Τμήμα Δασοπονίας: τηλ. 70 / 0 Για το Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης: τηλ. 50 7/ 05 H Ταχυδρομική διεύθυνση για τα Τμήματα Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών, και για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής είναι: Τμήμα... του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών 5 00 ΛΑΜ Για το Τμήμα Δασοπονίας του Παραρτήματος Καρπενησίου είναι: Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας 00 Καρπενήσι Για το Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας είναι: Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας Αθ. Γκελεστάθη 00 ΑΜΦΙΣΣΑ Σημειώνεται ότι η προκήρυξη υπάρχει και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας Σταύρος Καρκάνης Καθηγητής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας 35 100 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας 5 00 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 Ηράκλειο 16-10-2013 Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ4691ΟΗ-ΠΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΛΕ4691ΟΗ-ΠΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 21 05 2010 Αρ. Πρωτ.: 2635

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 21 05 2010 Αρ. Πρωτ.: 2635 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας 5 00 Λαμία Πληροφορίες: Γαλάνη Ιουλία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΤΕΙΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΤΕΙΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ελαβε γνώση Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω: 07-07-2017 Αρ.Πρωτ.: 2297 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. Ηράκλειο 21-09-2017 Αρ. πρωτ. 4818/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρύτανης του Τ.Ε.Ι.

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Οκτωβρίου 2017 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: 131. Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: 131. Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19-6-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για πρόσληψη θέσεων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για πρόσληψη θέσεων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για πρόσληψη θέσεων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 0-0 Το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην αρ.4/-7-0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ Ταχ. /νση : Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη Τ.Θ. 141 ΠΡΟΣ: Τίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2109250285 e-mail:gramde@teiion.gr FAX:2109250290 Αθήνα, 22/09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πάτρα: 5-9 - 207 Αρ. Πρωτ.: 28842 TMHMA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κουκούλι Τ.Κ. 263 34, Πάτρα Πληροφορίες: Ν. Τσιράκου Τηλ.: 260-369205 Email: touristikes@teipat.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πάτρα: - 7-07 Αρ. Πρωτ.: 07 TMHMA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κουκούλι Τ.Κ. 6 4, Πάτρα Πληροφορίες: Ν. Τσιράκου Τηλ.: 60-6905 Email: touristikes@teipat.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α864691ΟΔ-242. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/5224

ΑΔΑ: 4Α864691ΟΔ-242. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/5224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση προκήρυξης Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ του ΑΤΕΙΘ»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση προκήρυξης Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ του ΑΤΕΙΘ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 18-01-2017 Αρ. Πρωτ.:ΔΦ16.2/A/159 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ι.Μομφεράτου 27& Η.Μηνιάτη Τ.Κ 281 00 Αργοστόλι Κεφαλλονιά Τηλέφωνο: 26710 25820 FAX:26710 25923

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Άννα Κώστογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 4143 Ψαχνά,19-9-2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Το Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO AKAΔΗΜΑΊΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO AKAΔΗΜΑΊΚΟ ΕΤΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO AKAΔΗΜΑΊΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω 12-1-2017 Αρ. Πρωτ. 82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2 AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Τ.Ε.Ι.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΆΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Τ.Ε.Ι.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΆΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΣ Ηράκλειο 13-2-2014 Αρ. πρωτ. 907/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΙΑ

Τηλέφωνο: (26310) ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαμία 03-10-2013 Αρ. πρωτ.: 2146 Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη 19.06.2008 ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ Φ16.2/Α/4484 Ταχ. /νση : Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: Φε.16α/4294

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: Φε.16α/4294 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: 23-5-2017 Φε.16α/4294 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310)

Τηλέφωνο: (26310) ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 7 /06/011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ./358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ24691ΟΔ-337. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131

ΑΔΑ: ΒΟΝ24691ΟΔ-337. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 22-12-2014 Φε. 16α/16188 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αιγάλεω 18-01-2016 Αρ. Πρωτ. 127 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔ. ΕΤΟΥΣ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 29-9-2014 Φε. 16α/11738 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: 76ΝΖ469143-ΞΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας 621

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 30/09/2015 Αριθ.Πρωτ.:Φ.4/3798 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6Β5Θ46914Υ-ΖΩ8 Αιγάλεω 26-6-2017 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : Αιγάλεω Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/6770

Ημερομηνία : Αιγάλεω Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/6770 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία : Αιγάλεω 20-7-2017 Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/6770 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 1.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ : Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ & Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ η λ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 1-0-017 Αρ. πρωτ.: 519 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣTEΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Ταχ. Δ/νση: 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Τηλέφωνο: 22280 99523 FAX: 22280 99634

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Σέρρες 22.12.2015 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α.Π.: 4129 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 11.07.2017 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ Δ/1581

Διαβάστε περισσότερα