hp LaserJet 3300mfp series

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "hp LaserJet 3300mfp series"

Transcript

1 hp LaserJet 3300mfp µ

2

3 hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας»

4 Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρµογή ή η µετάφραση χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια, εκτός από ό,τι θεωρείται επιτρεπτό σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Κωδικός προϊόντος: C Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2002 Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho Η.Π.Α. Κανονισµοί FCC Αυτός ο εξοπλισµός ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι είναι σύµφωνος µε τους περιορισµούς για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύµφωνα µε την ενότητα 15 των κανόνων FCC. Σκοπός αυτών των περιορισµών είναι να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεµβολών σε εγκατάσταση οικίας. Αυτός ο εξοπλισµός παράγει, χρησιµοποιεί και είναι δυνατό να εκπέµψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Εάν αυτός ο εξοπλισµός δεν είναι εγκατεστηµένος και δεν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές σε επικοινωνίες ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, δεν παρέχεται καµία εγγύηση ότι η παρεµβολή δεν θα πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισµός δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεµβολές σε ραδιοφωνική ή σε τηλεοπτική λήψη, οι οποίες µπορούν να καθορισθούν µε την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του εξοπλισµού, ο χρήστης παροτρύνεται να δοκιµάσει να επανορθώσει την παρεµβολή µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα: Αλλάξτε τον προσανατολισµό ή µετατοπίστε τη θέση της κεραίας λήψης. Αυξήστε την απόσταση µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη. Συνδέστε τον εξοπλισµό σε πρίζα σε κύκλωµα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο βρίσκεται ο δέκτης. Συµβουλευτείτε το µεταπωλητή ή έµπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση στο προϊόν, η οποία δεν εγκρίνεται ρητά από την HP µπορεί να καταστήσει άκυρη την άδεια του χρήστη για τη λειτουργία αυτού του εξοπλισµού. Η χρήση θωρακισµένου καλωδίου διασύνδεσης θεωρείται απαραίτητη, ώστε να είναι σύµφωνη µε τους περιορισµούς της Κατηγορίας Β, της ενότητας 15 των Κανόνων FCC. Για περισσότερες κανονιστικές πληροφορίες, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης του HP LaserJet Εγγύηση Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δεν παρέχει καµία εγγύηση αναφορικά µε αυτήν την πληροφορία. Η HEWLETT-PACKARD ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η Hewlett-Packard δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για κάθε άµεση, έµµεση, τυχαία, επακόλουθη, ή άλλη υποτιθέµενη ζηµία σε σχέση µε την παροχή ή τη χρήση αυτής της πληροφορίας. Πιστοποιήσεις εµπορικών σηµάτων Τα σήµατα Microsoft, Windows, και Windows NT αποτελούν U.S. εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Όλα τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στον οδηγό µπορεί να αποτελούν εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων εταιρειών.

5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή Προϊόντα ΗP LaserJet 3300 series Περιβαλλοντικές απαιτήσεις Απαιτήσεις σύνδεσης δικτύου Χρήση υποστηριζόµενου server εκτύπωσης HP Jetdirect Εγκατάσταση του προϊόντος Συναρµολόγηση του προϊόντος Για να ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος Για να συνδέσετε ένα καλώδιο εκτυπωτή στο προϊόν Για να εγκαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης Για να εγκαταστήσετε και να τοποθετήσετε το δίσκο εισόδου µέσων εκτύπωσης και το δίσκο εισόδου προτεραιότητας Για να εγκαταστήσετε το δίσκο εισόδου ADF Για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας Έλεγχος της εργασίας σας Για να δοκιµάσετε τον εκτυπωτή Για να δοκιµάσετε το αντιγραφικό µε τη χρήση του δίσκου εισόδου του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων (ADF) Για να δοκιµάσετε το αντιγραφικό µε τη χρήση του επίπεδου σαρωτή Για να τυπώσετε ένα µενού αντιστοίχησης του πίνακα ελέγχου Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του προϊόντος Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή Για να συνδέσετε το προϊόν σε υπολογιστή Σύνδεση του προϊόντος σε δίκτυο Για να συνδέσετε το προϊόν 3320n σε δίκτυο µε τη χρήση του server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x Για να τοποθετήσετε το server εκτύπωσης Εγκατάσταση του λογισµικού Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό (Windows) Για να εγκαταστήσετε µόνο το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows) Για να εγκαταστήσετε µόνο το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows XP) Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό (Macintosh OS 9.1) Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό (Macintosh OS X) ELWW 1

6 3 Επίλυση προβληµάτων Επίλυση προβληµάτων προϊόντος ΗP LaserJet Χρήση του πίνακα επίλυσης προβληµάτων Πού να ανατρέξετε για περισσότερες πληροφορίες Για να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη από το λογισµικό προϊόντος Για να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη από το CD-ROM του προϊόντος Για να λάβετε πληροφορίες µέσω τηλεφώνου Για να λάβετε πληροφορίες στο Internet Για να λάβετε πληροφορίες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ELWW

7 1 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος HP LaserJet 3300 series όλα-σε-ένα, ένα ισχυρό επιχειρησιακό εργαλείο µε δυνατότητες εξοπλισµού γραφείου πλήρους φάσµατος. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το προϊόν για εκτύπωση, αντιγραφή, έγχρωµη σάρωση, σάρωση στο διαδίκτυο και σάρωση σε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροιµείου. Χρησιµοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να σας βοηθήσει στην ολοκλήρωση των ακόλουθων εργασιών: Εξοικείωση µε το προϊόν Συναρµολόγηση του εξοπλισµού του προϊόντος Σύνδεση του προϊόντος µε υπολογιστή ή µε δίκτυο Εγκατάσταση του λογισµικού του προϊόντος Προϊόντα ΗP LaserJet 3300 series Τα προϊόντα HP LaserJet 3300 series τυπώνουν και αντιγράφουν έως 15 σελίδες ανά λεπτό (σελ./λεπτό) και περιέχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Επίπεδο αντιγραφικό/σαρωτής Μνήµη (RAM) 32 megabytes (MB) Υποδοχή DIMM για προσθήκη γραµµατοσειρών και µνήµης Θύρα USB 1.1 και παράλληλη θύρα IEEE 1284-B Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα διαφορετικά διαθέσιµα µοντέλα, το περιεχόµενο της συσκευασίας κάθε µοντέλου καθώς και τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά. ELWW Προϊόντα ΗP LaserJet 3300 series 3

8 Περιεχόµενο συσκευασίας Μοντέλο Επιπρόσθετο περιεχόµενο Εισαγωγή ELWW

9 Περιγραφή Το προϊόν HP LaserJet 3300mfp περιέχει επίπεδο αντιγραφικό/σαρωτή, µνήµη RAM 32 MB, µία υποδοχή DIMM για την προσθήκη γραµµατοσειρών και µνήµης, µία θύρα USB 1.1 και µία παράλληλη θύρα IEEE 1284-B. Περιεχόµενο συσκευασίας: 1) οχείο µελάνης 2) καλώδιο τροφοδοσίας 3) οδηγός «Ξεκινώντας» και φυλλάδιο υποστήριξης 4) CD-ROM το οποίο περιέχει το λογισµικό προϊόντος και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης 5) δίσκος εισόδου µέσων εκτύπωσης 250 φύλλων και δίσκος εισόδου προτεραιότητας. Σηµείωση:Το προϊόν HP LaserJet 3300se mfp διαφέρει από το προϊόν HP LaserJet 3300 µόνο στην εισαγωγή ειδικού λογισµικού. Αυτό το προϊόν διατίθεται µόνο στις Η.Π.Α. Το προϊόν HP LaserJet 3310mfp περιέχει επίπεδο αντιγραφικό/σαρωτή, µνήµη RAM 32 MB, µία υποδοχή DIMM για την προσθήκη γραµµατοσειρών και µνήµης, µία θύρα USB 1.1 και µία παράλληλη θύρα IEEE 1284-B. εν έχει κουµπιά σάρωσης στον πίνακα ελέγχου. Η πρόσβαση στη λειτουργία σάρωσης πραγµατοποιείται µέσω του λογισµικού του προϊόντος όταν το προϊόν είναι συνδεδεµένο σε υπολογιστή. Επίσης περιέχει αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 σελίδων. Περιεχόµενο συσκευασίας: 1) οχείο µελάνης 2) καλώδιο τροφοδοσίας 3) οδηγός «Ξεκινώντας» και φυλλάδιο υποστήριξης 4) CD-ROM το οποίο περιέχει το λογισµικό του προϊόντος και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης 5) δίσκος εισόδου µέσων εκτύπωσης 250 φύλλων και δίσκος εισόδου προτεραιότητας, 6) δίσκος εισόδου ADF. Το προϊόν HP LaserJet 3320mfp περιέχει επίπεδο αντιγραφικό/σαρωτή, µνήµη RAM 32 MB, µία υποδοχή DIMM για την προσθήκη γραµµατοσειρών και µνήµης, µία θύρα USB 1.1και µία παράλληλη θύρα IEEE 1284-B. ιαθέτει κουµπιά σάρωσης στον πίνακα ελέγχου και περιέχει αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 σελίδων. Περιεχόµενο συσκευασίας: 1) οχείο µελάνης 2) καλώδιο τροφοδοσίας 3) οδηγός «Ξεκινώντας» και φυλλάδιο υποστήριξης 4) CD-ROM το οποίο περιέχει το λογισµικό του προϊόντος και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης 5) δίσκος εισόδου µέσων εκτύπωσης 250 φύλλων και δίσκος εισόδου προτεραιότητας 6) δίσκος εισόδου ADF. ELWW Προϊόντα ΗP LaserJet 3300 series 5

10 Περιεχόµενο συσκευασίας Μοντέλο Επιπρόσθετο περιεχόµενο Εισαγωγή ELWW

11 Περιγραφή Το προϊόν HP LaserJet 3320n mfp περιέχει επίπεδο αντιγραφικό/σαρωτή, µνήµη RAM 32 MB, µία υποδοχή DIMM για την προσθήκη γραµµατοσειρών και µνήµης, µία θύρα USB 1.1, µία παράλληλη θύρα IEEE 1284-B και έναν αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 σελίδων. Περιλαµβάνει server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x για σύνδεση στο δίκτυο 10Base-T ή στο δίκτυο 100Base-Tx (ορισµένες φορές ονοµάζεται Ethernet και Fast Ethernet αντίστοιχα). Ο server εκτύπωσης παρέχει λύσεις δικτύου για επικοινωνία σε πρωτόκολλα TCP/IP, IPX, Novell Netware και AppleTalk. Περιεχόµενο συσκευασίας: 1) οχείο µελάνης 2) καλώδιο τροφοδοσίας 3) οδηγός «Ξεκινώντας» και φυλλάδιο υποστήριξης 4) CD-ROM το οποίο περιέχει το λογισµικό του προϊόντος, το λογισµικό του server εκτύπωσης και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης 5) δίσκος εισόδου µέσων εκτύπωσης 250 φύλλων και δίσκος εισόδου προτεραιότητας 6) δίσκος εισόδου ADF 7) server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x µε κλιπ στήριξης 8) καλώδιο USB 1.1 9) τροφοδοτικό server εκτύπωσης. Το προϊόν HP LaserJet 3330mfp περιέχει επίπεδο αντιγραφικό/σαρωτή, µνήµη RAM 32 MB, µία υποδοχή DIMM για την προσθήκη γραµµατοσειρών και µνήµης, µία θύρα USB 1.1, µία παράλληλη θύρα IEEE 1284-B και έναν αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 σελίδων. Επίσης περιέχει δυνατότητες πλήρους λειτουργίας φαξ και περιλαµβάνει φαξ V.34 µε χαρακτηριστικά ταχείας κλήσης, παρακολούθησης φαξ και µεταχρονολογηµένων φαξ. Περιεχόµενο συσκευασίας: 1) οχείο µελάνης 2) καλώδιο τροφοδοσίας 3) οδηγός «Ξεκινώντας» και φυλλάδιο υποστήριξης 4) CD-ROM το οποίο περιέχει το λογισµικό του προϊόντος, το λογισµικό του φαξ και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης 5) δίσκος εισόδου µέσων εκτύπωσης 250 φύλλων και δίσκος εισόδου προτεραιότητας 6) δίσκος εισόδου ADF 10) οδηγός φαξ 11) καλώδιο τηλεφώνου. Σηµείωση Μόνο το προϊόν HP LaserJet 3320n περιλαµβάνει καλώδιο εκτυπωτή. Κάθε καλώδιο USB 1.1 ή παράλληλο καλώδιο IEEE 1284-B µπορεί να χρησιµοποιείται για τη σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή. Η αγορά των καλωδίων µπορεί να πραγµατοποιείται στη διεύθυνση Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε το βοηθητικό εξοπλισµό της HP, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης του προϊόντος. ELWW Προϊόντα ΗP LaserJet 3300 series 7

12 Περιβαλλοντικές απαιτήσεις Εγκαταστήστε το προϊόν σε θέση η οποία να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια µακριά από άµεση επαφή µε το φως και µακριά από σκόνη, φωτιά και αναθυµιάσεις αµµωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον αερίζεται, ότι δεν υπόκειται σε απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας και βρίσκεται εντός των ακόλουθων ορίων: Θερµοκρασία: 15 έως 32,5 C (59 έως 90,5 F) Σχετική υγρασία: υγρασία 10 έως 80% (χωρίς συµπύκνωση) Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από το προϊόν για πρόσβαση των µέσων εκτύπωσης και ότι αερίζεται κανονικά. Η τροφοδότηση στην ευθεία δίοδο των µέσων εκτύπωσης θα εµφανίζεται πίσω από το προϊόν. 74 εκ. (29 ίντσες) 53 εκ. (21 ίντσες) 81 εκ. (32 ίντσες) 8 1 Εισαγωγή ELWW

13 Απαιτήσεις σύνδεσης δικτύου Εάν έχετε αγοράσει τον HP LaserJet 3320n και θέλετε να συνδέσετε το προϊόν σε δίκτυο µε τη χρήση του server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x που περιέχεται µε το προϊόν, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού τού οδηγού. Εάν έχετε αγοράσει ένα προϊόν HP LaserJet 3300 series διαφορετικό από το HP LaserJet 3320n και θέλετε να συνδέσετε το προϊόν σε δίκτυο, πρέπει να χρησιµοποιήσετε έναν υποστηριζόµενο server εκτύπωσης HP Jetdirect και να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Χρήση υποστηριζόµενου server εκτύπωσης HP Jetdirect στη σελίδα 10. Η επιλογή του server εκτύπωσης εξαρτάται από τον τύπο της σύνδεσης δικτύου που έχετε και από τον αριθµό συσκευών που θέλετε να συνδέσετε στο server εκτύπωσης. Οι παρακάτω servers εκτύπωσης υποστηρίζονται από τα προϊόντα HP LaserJet 3300 series και διατίθενται από τον τοπικό µεταπωλητή της HP ή στη διεύθυνση Μοντέλο Αριθµός προϊόντος Χρήση server εκτύπωσης Αριθµός έκδοσης υλικολογισµικού HP Jetdirect 170x J3258B Σύνδεση δικτύου 10Base-T (συνδέει ένα προϊόν σε δίκτυο) HP Jetdirect 175x J6035A Σύνδεση δικτύου 10Base-T ή 100Base-Tx (συνδέει ένα προϊόν σε δίκτυο) HP Jetdirect 300x J3263A Σύνδεση δικτύου 10Base-T ή 100Base-Tx (συνδέει ένα προϊόν σε δίκτυο) HP Jetdirect 310x J6038A Σύνδεση δικτύου 10Base-T ή 100Base-Tx (περιλαµβάνεται σε προϊόντα HP LaserJet 3320n - συνδέει ένα προϊόν σε δίκτυο) HP Jetdirect 500x J3264A Σύνδεση δικτύου Token Ring (συνδέει το προϊόν και µέχρι δύο άλλες συσκευές σε δίκτυο) Όλα Όλα H ή µεγαλύτερη Όλα J ή µεγαλύτερη Σηµείωση: Το προϊόν υποστηρίζεται µόνο στη «Θύρα 1» αυτού του server εκτύπωσης. ELWW Απαιτήσεις σύνδεσης δικτύου 9

14 Μοντέλο Αριθµός προϊόντος Χρήση server εκτύπωσης Αριθµός έκδοσης υλικολογισµικού HP Jetdirect 500x J3265A Σύνδεση δικτύου BNC, 10Base-T, ή 100Base-Tx (συνδέει το προϊόν και µέχρι δύο άλλες συσκευές σε δίκτυο) J ή µεγαλύτερη Σηµείωση: Το προϊόν υποστηρίζεται µόνο στη «Θύρα 1» αυτού του server εκτύπωσης. Σηµείωση Η HP δε συνιστά τη χρήση των servers εκτύπωσης HP Jetdirect µε υλικολογισµικό προηγούµενης έκδοσης από αυτή που αναφέρεται παραπάνω. Για να ελέγξετε τον αριθµό έκδοσης του υλικολογισµικού, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του server εκτύπωσης για οδηγίες αναφορικά µε την εκτύπωση µιας σελίδας ρυθµίσεων. Εάν έχετε ένα server εκτύπωσης HP Jetdirect 170x και ο αριθµός µοντέλου είναι και όχι J3258B, ο server εκτύπωσης δεν είναι συµβατός µε το προϊόν HP LaserJet 3300 series. Εάν έχετε ένα server εκτύπωσης HP Jetdirect 300x ή 500x και ο αριθµός έκδοσης υλικολογισµικού δεν είναι H ή J ή µεγαλύτερος, πρέπει να µεταφέρετε µια αναβάθµιση υλικολογισµικού από το web site της HP στη διεύθυνση για να χρησιµοποιήσετε το server εκτύπωσης µε τα προϊόντα HP LaserJet 3300 series. Χρήση υποστηριζόµενου server εκτύπωσης HP Jetdirect Εάν συνδέετε το προϊόν σας σε δίκτυο µε server εκτύπωσης HP Jetdirect τον οποίο αγοράσατε ξεχωριστά από το προϊόν HP LaserJet 3320n, προβείτε στην ακόλουθη διαδικασία για να εγκαταστήσετε το προϊόν σας. 1 Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό για να συναρµολογήσετε τον εξοπλισµό του προϊόντος σας. 2 Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του server εκτύπωσης για να συνδέσετε το προϊόν HP LaserJet 3300 series σε δίκτυο µε τη χρήση ενός από τους υποστηριζόµενους servers εκτύπωσης HP Jetdirect που αναφέρονται παραπάνω. 3 Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση του λογισµικού στη σελίδα 24 για να εγκαταστήσετε το λογισµικό προϊόντος που περιέχεται στο προϊόν HP LaserJet 3300 series. Σηµείωση Μην εγκαθιστάτε το λογισµικό που περιέχεται σε κάθε server εκτύπωσης HP Jetdirect τον οποίο αγοράσατε ξεχωριστά. Χρησιµοποιήστε το λογισµικό προϊόντος στο CD-ROM του προϊόντος HP LaserJet 3300 series Εισαγωγή ELWW

15 2 Εγκατάσταση του προϊόντος Ακολουθήστε τις διαδικασίες σε αυτήν την ενότητα για να συναρµολογήσετε το προϊόν HP LaserJet 3300 series, για να το συνδέσετε σε υπολογιστή ή σε δίκτυο, για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και για να εγκαταστήσετε το λογισµικό του προϊόντος. Συναρµολόγηση του προϊόντος Αυτή η ενότητα σας δείχνει µε ποιο τρόπο θα συνδέσετε το καλώδιο του εκτυπωτή στο προϊόν, θα εγκαταστήσετε το δοχείο µελάνης, τους δίσκους εισόδου µέσων εκτύπωσης και το δίσκο εισόδου του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων και µε ποιο τρόπο θα συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος. Σηµείωση Μόνο το προϊόν HP LaserJet 3320n περιλαµβάνει καλώδιο εκτυπωτή. Οποιοδήποτε καλώδιο USB 1.1 ή παράλληλο καλώδιο IEEE 1284-B µπορεί να χρησιµοποιείται για τη σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή. Η αγορά των καλωδίων µπορεί να πραγµατοποιείται στη διεύθυνση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το βοηθητικό εξοπλισµό της HP, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη του προϊόντος. Για να ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος Αφαιρέστε την ταινία συσκευασίας και τα χαρτόνια από τη µονάδα πριν συνεχίσετε µε την εγκατάσταση του προϊόντος. ELWW Συναρµολόγηση του προϊόντος 11

16 Για να συνδέσετε ένα καλώδιο εκτυπωτή στο προϊόν 1 Για να συνδέσετε ένα καλώδιο εκτυπωτή στο προϊόν σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 2 Σηµείωση Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το προϊόν HP LaserJet 3300 µόνο ως αντιγραφικό µηχάνηµα ή ως φαξ χωρίς να το συνδέσετε σε υπολογιστή παραλείψτε αυτήν την ενότητα και ανατρέξτε στην ενότητα Για να εγκαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης στη σελίδα Σηµείωση Τα Windows 95 και τα Windows NT 4.0 δεν υποστηρίζουν συνδέσεις καλωδίου USB µε τον υπολογιστή. Οι υπολογιστές Macintosh δεν υποστηρίζουν συνδέσεις παράλληλων καλωδίων Ανοίξτε τη θύρα του δοχείου µελάνης τραβώντας τις πλευρές της θύρας µπροστά όπως φαίνεται στην εικόνα. 2 Ανοίξτε το αριστερό κάλυµµα του προϊόντος πατώντας το µάνδαλο απελευθέρωσης. 3 Τοποθετήστε το ένα άκρο του καλωδίου USB (1) ή του παράλληλου καλωδίου (2) στη σωστή υποδοχή, στο εσωτερικό του αριστερού καλύµµατος, όπως φαίνεται στην εικόνα. 4 Περάστε το καλώδιο µέσα από το άνοιγµα του αριστερού καλύµµατος όπως φαίνεται στην εικόνα και κλείστε το αριστερό κάλυµµα Εγκατάσταση του προϊόντος ELWW

17 Σηµείωση Εάν χρησιµοποιείτε ένα καλώδιο USB, πρέπει να το περάσετε µέσα από την άνω εγκοπή στο αριστερό κάλυµµα. Εάν χρησιµοποιείτε παράλληλο καλώδιο, πρέπει να το περάσετε µέσα από την κάτω εγκοπή. Αφού συνδέσετε το καλώδιο του εκτυπωτή, αφήστε ανοικτή τη θύρα του δοχείου µελάνης και προχωρήστε στην ενότητα Για να εγκαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης στη σελίδα 14. Θα συνδέσετε το καλώδιο του εκτυπωτή µε τον υπολογιστή σας κατά τη διαδικασία εγκατάστασης. ELWW Συναρµολόγηση του προϊόντος 13

18 Για να εγκαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης 1 Για να εγκαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: ΠΡΟΣΟΧΗ Για να µην προκαλέσετε βλάβη στο δοχείο µελάνης, µην το εκθέτετε στο φως για περισσότερο από λίγα λεπτά Βεβαιωθείτε ότι η θύρα του δοχείου µελάνης είναι ανοικτή. 2 Αφαιρέστε το δοχείο µελάνης από τη συσκευασία του και εντοπίστε την ταινία ασφαλείας στο άκρο του δοχείου. 3 Για να αφαιρέσετε την ταινία ασφαλείας από το δοχείο, τραβήξτε την ταινία από αυτό. Αποφύγετε να έλθετε σε επαφή µε το µαύρο γραφίτη στην ταινία. 4 Τοποθετήστε το δοχείο όπως φαίνεται στην εικόνα, µε τα βέλη προς την κατεύθυνση του προϊόντος. 5 Κλείστε τη θύρα του δοχείου µελάνης. Το δοχείο µελάνης δεσµεύεται όταν η κλείσει η θύρα. Σηµείωση Εάν πέσει γραφίτης στα ρούχα σας ή σε άλλο ύφασµα, σκουπίστε τον µε στεγνό πανί. Ξεπλύνετέ τα σε κρύο νερό και στεγνώστε τα. 5 ΠΡΟΣΟΧΗ Το ζεστό νερό ή η θερµότητα από στεγνωτήριο µπορεί να σταθεροποιήσει το γραφίτη στο ύφασµα. Η εταιρεία Hewlett-Packard δεν µπορεί να προτείνει τη χρήση δοχείων µελάνης που δεν κατασκευάζονται από την HP, είτε είναι καινούργια, είτε έχουν γεµίσει ξανά, είτε έχουν επανακατασκευασθεί. Εφόσον δεν αποτελούν προϊόντα της HP, η HP δεν µπορεί να επέµβει στο σχεδιασµό τους ή στον έλεγχο της ποιότητάς τους Εγκατάσταση του προϊόντος ELWW

19 Για να εγκαταστήσετε και να τοποθετήσετε το δίσκο εισόδου µέσων εκτύπωσης και το δίσκο εισόδου προτεραιότητας Για να εγκαταστήσετε και να τοποθετήσετε το δίσκο εισόδου µέσων εκτύπωσης και το δίσκο εισόδου προτεραιότητας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1 Τοποθετήστε τους δίσκους προς τα µέσα και προς τα κάτω σε γωνία, όπως φαίνεται στην εικόνα, έως ότου ασφαλίσουν. Αφαιρέστε την ταινία που συνδέει τους δύο δίσκους. 2 Αφαιρέστε το δίσκο εισόδου προτεραιότητας. Στο δίσκο εισόδου µέσων εκτύπωσης, τραβήξτε τους οδηγούς µέσων εκτύπωσης προς τα έξω και τραβήξτε προς τα έξω το επίµηκες στήριγµα µέσων εκτύπωσης ώστε να τακτοποιήσετε τα µέσα εκτύπωσης. 3 Τοποθετήστε τα µέσα εκτύπωσης στο δίσκο εισόδου. 4 Ρυθµίστε τους οδηγούς έως ότου βρεθούν σε επίπεδη θέση µε τα µέσα εκτύπωσης. 5 Εγκαταστήστε το δίσκο εισόδου προτεραιότητας επάνω από το δίσκο εισόδου µέσων εκτύπωσης. Σηµείωση Εάν οι οδηγοί των µέσων εκτύπωσης δεν είναι αρκετά σφιγµένοι, τα µέσα εκτύπωσης µπορεί να ξεφύγουν και να προκαλέσουν εµπλοκή. 5 ELWW Συναρµολόγηση του προϊόντος 15

20 Για να εγκαταστήσετε το δίσκο εισόδου ADF Εάν το προϊόν σας έχει αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF), ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εγκαταστήσετε το δίσκο εισόδου ADF: 1 Ευθυγραµµίστε τις προεξοχές στο δίσκο εισόδου µε τις δύο εσοχές στο κάλυµµα του ADF. 2 Τοποθετήστε το δίσκο στις εσοχές, όπως φαίνεται στην εικόνα, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του. Για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας Για να συνδέσετε το προϊόν σας σε πηγή τροφοδοσίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. 1 Εάν έχετε το προϊόν των 220V, εντοπίστε το διακόπτη λειτουργίας στο πίσω µέρος του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιηµένο. 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν, όπως φαίνεται στην εικόνα (1). 3 Τοποθετήστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας απευθείας σε γειωµένη πρίζα AC (2) Εάν έχετε το προϊόν των 220V, ανοίξτε το διακόπτη λειτουργίας. Εάν έχετε το προϊόν των 110V, δεν υπάρχει διακόπτης λειτουργίας. Όταν συνδεθεί µε την τροφοδοσία θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα Εγκατάσταση του προϊόντος ELWW

21 Σηµείωση Η HP δεν συνιστά τη χρήση συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) που λειτουργούν εφεδρικά µε µπαταρία ή µε καταστολείς αιφνίδιας µεταβολής τάσης µε αυτό το προϊόν. Πολλοί καταστολείς αιφνίδιας µεταβολής τάσης και συσκευές που λειτουργούν εφεδρικά µε µπαταρία µπορεί να προκαλέσουν βλάβες στον εκτυπωτή. Έλεγχος της εργασίας σας Σε αυτό το σηµείο κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, ελέγξτε την εργασία σας δοκιµάζοντας τις λειτουργίες εκτύπωσης και αντιγραφής του προϊόντος HP LaserJet Για να δοκιµάσετε τον εκτυπωτή Για να δοκιµάσετε τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1 Στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε το κουµπί µενού/enter. 2 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά < και > για να επιλέξετε Reports (Αναφορές) και πατήστε το κουµπί µενού/enter. 3 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά < και > για να επιλέξετε Config Report (Αναφορά Ρυθµίσ) και πατήστε το κουµπί µενού/enter. Τυπώνεται µία σελίδα ρυθµίσεων, εµφανίζοντας την τρέχουσα ρύθµιση του προϊόντος και η οθόνη του πίνακα ελέγχου επιστρέφει στο Ready (Η συσκευή είναι έτοιµη). Εάν η σελίδα δεν τυπώνεται επιτυχώς, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβληµάτων στη σελίδα 31. Για να δοκιµάσετε το αντιγραφικό µε τη χρήση του δίσκου εισόδου του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων (ADF) Χρησιµοποιήστε τη σελίδα ρυθµίσεων που µόλις τυπώσατε για να δοκιµάσετε το αντιγραφικό. 1 Ρυθµίστε τους οδηγούς στο δίσκο εισόδου του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων στο µέγεθος της σελίδας ρυθµίσεων. 2 Τοποθετήστε πρώτα τη σελίδα ρυθµίσεων στο επάνω µέρος του δίσκου εισόδου του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων και τυπώστε µε την όψη προς τα επάνω. Ελέγξτε ότι στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται Το έγγραφο έχει τοποθετηθεί. 3 Στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε start/copy (εκκίνηση/αντιγραφή). ELWW Έλεγχος της εργασίας σας 17

22 Το προϊόν δηµιουργεί ένα αντίγραφο της σελίδας ρυθµίσεων και η οθόνη του πίνακα ελέγχου επιστρέφει στο Ready (Η συσκευή είναι έτοιµη). Εάν η σελίδα δεν τυπώνεται επιτυχώς, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβληµάτων στη σελίδα Για να δοκιµάσετε το αντιγραφικό µε τη χρήση του επίπεδου σαρωτή Εάν το προϊόν σας δεν έχει δίσκο εισόδου αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων, µπορείτε ακόµη να δοκιµάσετε το αντιγραφικό, τοποθετώντας τη σελίδα ρυθµίσεων στη γυάλινη επιφάνεια του επίπεδου σαρωτή. 1 Τοποθετήστε τη σελίδα ρυθµίσεων µε την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του επίπεδου σαρωτή, όπως φαίνεται στην εικόνα. 2 Κλείστε µαλακά το κάλυµµα. 3 Στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε start/copy (εκκίνηση/αντιγραφή). Το προϊόν δηµιουργεί ένα αντίγραφο της σελίδας ρυθµίσεων και η οθόνη του πίνακα ελέγχου επιστρέφει στο Ready (Η συσκευή είναι έτοιµη). Εάν η σελίδα δεν τυπώνεται επιτυχώς, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβληµάτων στη σελίδα 31. ΠΡΟΣΟΧΗ Για να µην παρουσιασθεί βλάβη στο προϊόν, µην αφήσετε το κάλυµµα του σαρωτή να πέσει στη γυάλινη επιφάνεια. Πάντοτε να κλείνετε το κάλυµµα του σαρωτή όταν το προϊόν δεν είναι σε χρήση Εγκατάσταση του προϊόντος ELWW

23 Για να τυπώσετε ένα µενού αντιστοίχησης του πίνακα ελέγχου Εκτός από την εκτύπωση µιας σελίδας ρυθµίσεων, µπορείτε επίσης να δοκιµάσετε το προϊόν σας τυπώνοντας ένα µενού αντιστοίχησης που εµφανίζει όλες τις επιλογές µενού του πίνακα ελέγχου. Για να τυπώσετε ένα µενού αντιστοίχησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1 Στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε µενού/enter. 2 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά < και >για να επιλέξετε Reports (Αναφορές) και πατήστε το κουµπί µενού/enter. 3 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά < και >για να επιλέξετε Menu Structure ( οµή µενού) και πατήστε το κουµπί µενού/enter. Τυπώνεται ένα µενού αντιστοίχησης, το οποίο εµφανίζει όλες τις επιλογές µενού του πίνακα ελέγχου. Εάν το µενού αντιστοίχησης δεν τυπώνεται επιτυχώς, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβληµάτων στη σελίδα 31. ELWW Έλεγχος της εργασίας σας 19

24 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του προϊόντος Αφού συναρµολογήσετε το υλικό και δοκιµάσετε το προϊόν, επιλέξτε µία από τις ρυθµίσεις που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του προϊόντος HP LaserJet 3300 series. Ρύθµιση Ανεξάρτητο αντιγραφικό µηχάνηµα Σύνδεση σε αποκλειστικό υπολογιστή ή υπολογιστές Σύνδεση σε δίκτυο µε server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x Οδηγίες Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί το προϊόν σας είναι έτοιµο για χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή στη σελίδα 21. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση του προϊόντος σε δίκτυο στη σελίδα 22. Σηµείωση: Εάν έχετε αγοράσει τον server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x χωριστά από το προϊόν HP LaserJet 3320n, µην εγκαθιστάτε το λογισµικό που περιείχε ο server εκτύπωσης. Χρησιµοποιήστε το λογισµικό προϊόντος στο CD-ROM του προϊόντος HP LaserJet 3300 series. Σύνδεση σε δίκτυο µε server εκτύπωσης HP Jetdirect διαφορετικό από το µοντέλο 310x είτε την τεκµηρίωση για το server εκτύπωσης HP Jetdirect και έπειτα ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση του λογισµικού στη σελίδα 24. Σηµείωση: Μην εγκαθιστάτε το λογισµικό που περιλαµβάνεται µε τους servers εκτύπωσης HP Jetdirect. Χρησιµοποιήστε το λογισµικό προϊόντος που περιλαµβάνεται στο CD-ROM του προϊόντος HP LaserJet 3300 series. Σύνδεση µόνο σε τηλεφωνική γραµµή, για λειτουργίες αποστολής/λήψης φαξ και αντιγραφής (µόνο για το HP LaserJet 3330) Σύνδεση σε τηλεφωνική γραµµή και σε αποκλειστικό υπολογιστή, για λειτουργίες πλήρους εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και αποστολής/λήψης φαξ (µόνο για το HP LaserJet 3330) Για οδηγίες αναφορικά µε τη σύνδεση του προϊόντος σε τηλεφωνική γραµµή, δείτε το εγχειρίδιο του φαξ HP LaserJet Για οδηγίες αναφορικά µε τη σύνδεση του προϊόντος σε τηλεφωνική γραµµή, δείτε το εγχειρίδιο του φαξ HP LaserJet 3330 και έπειτα ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση του λογισµικού στη σελίδα 24 αυτού του οδηγού Εγκατάσταση του προϊόντος ELWW

25 Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή Αυτή η ενότητα σας δείχνει τον τρόπο σύνδεσης του προϊόντος HP LaserJet 3300 σε υπολογιστή µε το καλώδιο του εκτυπωτή που συνδέσατε προηγουµένως στο προϊόν. Μπορείτε να συνδέσετε δύο υπολογιστές στο προϊόν HP LaserJet 3300 έναν µε παράλληλο καλώδιο και έναν µε καλώδιο USB επιτρέποντας την κοινή χρήση του προϊόντος. Σηµείωση Οι υπολογιστές που «τρέχουν» τα Windows 95 ή τα Windows NT 4.0 SP3 δεν υποστηρίζουν συνδέσεις καλωδίου USB. Οι υπολογιστές Macintosh δεν υποστηρίζουν συνδέσεις παράλληλων καλωδίων. Σηµείωση Εάν χρησιµοποιείτε παράλληλο καλώδιο, συνδέστε το απευθείας σε αποκλειστική παράλληλη θύρα IEEE 1284-B διπλής κατεύθυνσης, συµβατή µε ECP. Εάν η παράλληλη θύρα είναι συνδεδεµένη µε άλλη συσκευή (όπως εξωτερική συσκευή αποθήκευσης), αυτή η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί. Για να συνδέσετε το προϊόν σε υπολογιστή Σηµείωση Εάν δεν έχετε συνδέσει ένα καλώδιο εκτυπωτή στο προϊόν σας, ανατρέξτε στην ενότητα Για να συνδέσετε ένα καλώδιο εκτυπωτή στο προϊόν στη σελίδα 12 πριν την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας. 1 Ενώ έχετε ανοικτό τον υπολογιστή, κλείστε όλες τις ανοικτές εφαρµογές. 2 Τοποθετήστε το USB (1) ή το παράλληλο καλώδιο (2) από τον εκτυπωτή στην κατάλληλη υποδοχή στον υπολογιστή PC ή Macintosh όπως φαίνεται στην εικόνα. 1 2 ΠΡΟΣΟΧΗ Μη συνδέετε ένα παράλληλο καλώδιο σε σειριακή θύρα στον υπολογιστή σας. Αυτή η ενέργεια µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν και οι δυο τύποι θύρας µπορούν να µπερδευτούν εύκολα. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τον καθορισµό της παράλληλης θύρας, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του υπολογιστή. 3 Εάν το παράθυρο New Hardware Wizard (Οδηγός νέου υλικού) εµφανισθεί στην οθόνη του υπολογιστή, κάνετε κλικ στο Cancel (Ακύρωση). ELWW Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή 21

26 Σύνδεση του προϊόντος σε δίκτυο Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην παρούσα ενότητα για να συνδέσετε το προϊόν HP LaserJet 3320n σε δίκτυο, µε τη χρήση του server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x και τοποθετήστε το server εκτύπωσης στο προϊόν ή σε άλλη επιφάνεια. Εάν χρησιµοποιείτε server εκτύπωσης HP Jetdirect τον οποίο έχετε αγοράσει χωριστά για να συνδέσετε το προϊόν HP LaserJet 3300 series σε δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα Απαιτήσεις σύνδεσης δικτύου στη σελίδα 9 και στην ενότητα Χρήση υποστηριζόµενου server εκτύπωσης HP Jetdirect στη σελίδα Εγκατάσταση του προϊόντος ELWW

27 2 Για να συνδέσετε το προϊόν 3320n σε δίκτυο µε τη χρήση του server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x Σηµείωση Εάν δεν έχετε συνδέσει ένα καλώδιο USB στο προϊόν σας, ανατρέξτε στην ενότητα Για να συνδέσετε ένα καλώδιο εκτυπωτή στο προϊόν στη σελίδα 12 πριν την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας. 1 Εντοπίστε το server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x που περιέχεται µε το προϊόν. 2 Έχοντας το σύµβολο USB στο καλώδιο µε την όψη προς τα επάνω, τοποθετήστε το ορθογώνιο άκρο του καλωδίου USB (που είναι συνδεδεµένο στο προϊόν) στην υποδοχή USB στο µπροστινό µέρος του server εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι το βύσµα έχει τοποθετηθεί σωστά. 3 Συνδέστε το server εκτύπωσης σε τοπικό δίκτυο10base-t ή 100Base-Tx, εισάγοντας ένα καλώδιο δικτύου στη θύρα δικτύου στην πίσω πλευρά του server εκτύπωσης. 4 Τοποθετήστε το τροφοδοτικό του server εκτύπωσης σε πρίζα τροφοδοσίας. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω µέρος του server εκτύπωσης. 5 Η πράσινη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης (1) αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα περίπου και έπειτα παραµένει πράσινη ώστε να δείχνει ότι η σύνδεση λειτουργίας πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία. Η φωτεινή ένδειξη 10 ή 100 LED (2) δείχνει ότι η σύνδεση στο δίκτυο πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία. ELWW Σύνδεση του προϊόντος σε δίκτυο 23

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Εγκατάσταση λογισμικού Σημείωση για τη σύνδεση USB: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση. Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες στα Windows 1. Από το μενού Αρχείο της εφαρμογής λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Mac

Οδηγός Χρήσης για Mac Οδηγός Χρήσης για Mac Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα... 1 Χρήση του Εργαλείου εκ νέου Διαμόρφωσης Mac... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού FreeAgent... 4 Aσφαλής αφαίρεση μονάδων δίσκου... 9 Διαχείριση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη F201 ADSL USB MODEM Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας...2 2 Το F201 ADSL USB Modem...2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 2 2.2 Θύρες συσκευής και φωτεινές ενδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή αρχιτεκτονική για τον server και τον client, οι συνδέσεις δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες 1. Στο μενού File (Αρχείο) του προγράμματος λογισμικού, κάντε κλικ στο Print (Εκτύπωση). 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw Εκτυπωτές hp LaserJet 1160 και hp LaserJet 1320 Οδηγός Χρήστη Σχετικά µε τα Πνευµατικά ικαιώµατα (Copyright) 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος 2 3. Χαρακτηριστικά Προσωπικού Εκτυπωτή Ετικετών Avery 2 4. Περιγραφή τμημάτων Προσωπικού Εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1 HP Scanjet G3010 Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...2 Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...2 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...2 Τρόπος χρήσης του λογισµικού HP Photosmart...3 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων

Αντιµετώπιση προβληµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Η NETGEAR συνιστά να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε περισσότερα. Δρομολογητής Smart WiFi Nighthawk X10 AD7200. Μοντέλο R9000

Κάντε περισσότερα. Δρομολογητής Smart WiFi Nighthawk X10 AD7200. Μοντέλο R9000 Κάντε περισσότερα Δρομολογητής Smart WiFi Nighthawk X10 AD7200 Μοντέλο R9000 Όνομα και κωδικός πρόσβασης δικτύου WiFi Το προκαθορισμένο όνομα δικτύου WiFi (SSID) και το κλειδί δικτύου (κωδικός πρόσβασης)

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Linksys PLWK400. Κιτ επέκτασης ασύρματου δικτύου Powerline AV

Οδηγός χρήσης. Linksys PLWK400. Κιτ επέκτασης ασύρματου δικτύου Powerline AV Οδηγός χρήσης Linksys PLWK400 Κιτ επέκτασης ασύρματου δικτύου Powerline AV Περιεχόμενα Περιεχόμενα Επισκόπηση.............. 3 Χαρακτηριστικά.................. 3 PLE400 3 PLW400 4 Πώς λειτουργεί το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε απλά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα μια παράλληλη θύρα στον Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα