hp LaserJet 3300mfp series

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "hp LaserJet 3300mfp series"

Transcript

1 hp LaserJet 3300mfp µ

2

3 hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας»

4 Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρµογή ή η µετάφραση χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια, εκτός από ό,τι θεωρείται επιτρεπτό σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Κωδικός προϊόντος: C Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2002 Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho Η.Π.Α. Κανονισµοί FCC Αυτός ο εξοπλισµός ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι είναι σύµφωνος µε τους περιορισµούς για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύµφωνα µε την ενότητα 15 των κανόνων FCC. Σκοπός αυτών των περιορισµών είναι να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεµβολών σε εγκατάσταση οικίας. Αυτός ο εξοπλισµός παράγει, χρησιµοποιεί και είναι δυνατό να εκπέµψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Εάν αυτός ο εξοπλισµός δεν είναι εγκατεστηµένος και δεν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές σε επικοινωνίες ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, δεν παρέχεται καµία εγγύηση ότι η παρεµβολή δεν θα πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισµός δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεµβολές σε ραδιοφωνική ή σε τηλεοπτική λήψη, οι οποίες µπορούν να καθορισθούν µε την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του εξοπλισµού, ο χρήστης παροτρύνεται να δοκιµάσει να επανορθώσει την παρεµβολή µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα: Αλλάξτε τον προσανατολισµό ή µετατοπίστε τη θέση της κεραίας λήψης. Αυξήστε την απόσταση µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη. Συνδέστε τον εξοπλισµό σε πρίζα σε κύκλωµα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο βρίσκεται ο δέκτης. Συµβουλευτείτε το µεταπωλητή ή έµπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση στο προϊόν, η οποία δεν εγκρίνεται ρητά από την HP µπορεί να καταστήσει άκυρη την άδεια του χρήστη για τη λειτουργία αυτού του εξοπλισµού. Η χρήση θωρακισµένου καλωδίου διασύνδεσης θεωρείται απαραίτητη, ώστε να είναι σύµφωνη µε τους περιορισµούς της Κατηγορίας Β, της ενότητας 15 των Κανόνων FCC. Για περισσότερες κανονιστικές πληροφορίες, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης του HP LaserJet Εγγύηση Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δεν παρέχει καµία εγγύηση αναφορικά µε αυτήν την πληροφορία. Η HEWLETT-PACKARD ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η Hewlett-Packard δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για κάθε άµεση, έµµεση, τυχαία, επακόλουθη, ή άλλη υποτιθέµενη ζηµία σε σχέση µε την παροχή ή τη χρήση αυτής της πληροφορίας. Πιστοποιήσεις εµπορικών σηµάτων Τα σήµατα Microsoft, Windows, και Windows NT αποτελούν U.S. εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Όλα τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στον οδηγό µπορεί να αποτελούν εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων εταιρειών.

5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή Προϊόντα ΗP LaserJet 3300 series Περιβαλλοντικές απαιτήσεις Απαιτήσεις σύνδεσης δικτύου Χρήση υποστηριζόµενου server εκτύπωσης HP Jetdirect Εγκατάσταση του προϊόντος Συναρµολόγηση του προϊόντος Για να ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος Για να συνδέσετε ένα καλώδιο εκτυπωτή στο προϊόν Για να εγκαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης Για να εγκαταστήσετε και να τοποθετήσετε το δίσκο εισόδου µέσων εκτύπωσης και το δίσκο εισόδου προτεραιότητας Για να εγκαταστήσετε το δίσκο εισόδου ADF Για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας Έλεγχος της εργασίας σας Για να δοκιµάσετε τον εκτυπωτή Για να δοκιµάσετε το αντιγραφικό µε τη χρήση του δίσκου εισόδου του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων (ADF) Για να δοκιµάσετε το αντιγραφικό µε τη χρήση του επίπεδου σαρωτή Για να τυπώσετε ένα µενού αντιστοίχησης του πίνακα ελέγχου Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του προϊόντος Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή Για να συνδέσετε το προϊόν σε υπολογιστή Σύνδεση του προϊόντος σε δίκτυο Για να συνδέσετε το προϊόν 3320n σε δίκτυο µε τη χρήση του server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x Για να τοποθετήσετε το server εκτύπωσης Εγκατάσταση του λογισµικού Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό (Windows) Για να εγκαταστήσετε µόνο το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows) Για να εγκαταστήσετε µόνο το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή (Windows XP) Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό (Macintosh OS 9.1) Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό (Macintosh OS X) ELWW 1

6 3 Επίλυση προβληµάτων Επίλυση προβληµάτων προϊόντος ΗP LaserJet Χρήση του πίνακα επίλυσης προβληµάτων Πού να ανατρέξετε για περισσότερες πληροφορίες Για να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη από το λογισµικό προϊόντος Για να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη από το CD-ROM του προϊόντος Για να λάβετε πληροφορίες µέσω τηλεφώνου Για να λάβετε πληροφορίες στο Internet Για να λάβετε πληροφορίες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ELWW

7 1 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος HP LaserJet 3300 series όλα-σε-ένα, ένα ισχυρό επιχειρησιακό εργαλείο µε δυνατότητες εξοπλισµού γραφείου πλήρους φάσµατος. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το προϊόν για εκτύπωση, αντιγραφή, έγχρωµη σάρωση, σάρωση στο διαδίκτυο και σάρωση σε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροιµείου. Χρησιµοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να σας βοηθήσει στην ολοκλήρωση των ακόλουθων εργασιών: Εξοικείωση µε το προϊόν Συναρµολόγηση του εξοπλισµού του προϊόντος Σύνδεση του προϊόντος µε υπολογιστή ή µε δίκτυο Εγκατάσταση του λογισµικού του προϊόντος Προϊόντα ΗP LaserJet 3300 series Τα προϊόντα HP LaserJet 3300 series τυπώνουν και αντιγράφουν έως 15 σελίδες ανά λεπτό (σελ./λεπτό) και περιέχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Επίπεδο αντιγραφικό/σαρωτής Μνήµη (RAM) 32 megabytes (MB) Υποδοχή DIMM για προσθήκη γραµµατοσειρών και µνήµης Θύρα USB 1.1 και παράλληλη θύρα IEEE 1284-B Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα διαφορετικά διαθέσιµα µοντέλα, το περιεχόµενο της συσκευασίας κάθε µοντέλου καθώς και τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά. ELWW Προϊόντα ΗP LaserJet 3300 series 3

8 Περιεχόµενο συσκευασίας Μοντέλο Επιπρόσθετο περιεχόµενο Εισαγωγή ELWW

9 Περιγραφή Το προϊόν HP LaserJet 3300mfp περιέχει επίπεδο αντιγραφικό/σαρωτή, µνήµη RAM 32 MB, µία υποδοχή DIMM για την προσθήκη γραµµατοσειρών και µνήµης, µία θύρα USB 1.1 και µία παράλληλη θύρα IEEE 1284-B. Περιεχόµενο συσκευασίας: 1) οχείο µελάνης 2) καλώδιο τροφοδοσίας 3) οδηγός «Ξεκινώντας» και φυλλάδιο υποστήριξης 4) CD-ROM το οποίο περιέχει το λογισµικό προϊόντος και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης 5) δίσκος εισόδου µέσων εκτύπωσης 250 φύλλων και δίσκος εισόδου προτεραιότητας. Σηµείωση:Το προϊόν HP LaserJet 3300se mfp διαφέρει από το προϊόν HP LaserJet 3300 µόνο στην εισαγωγή ειδικού λογισµικού. Αυτό το προϊόν διατίθεται µόνο στις Η.Π.Α. Το προϊόν HP LaserJet 3310mfp περιέχει επίπεδο αντιγραφικό/σαρωτή, µνήµη RAM 32 MB, µία υποδοχή DIMM για την προσθήκη γραµµατοσειρών και µνήµης, µία θύρα USB 1.1 και µία παράλληλη θύρα IEEE 1284-B. εν έχει κουµπιά σάρωσης στον πίνακα ελέγχου. Η πρόσβαση στη λειτουργία σάρωσης πραγµατοποιείται µέσω του λογισµικού του προϊόντος όταν το προϊόν είναι συνδεδεµένο σε υπολογιστή. Επίσης περιέχει αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 σελίδων. Περιεχόµενο συσκευασίας: 1) οχείο µελάνης 2) καλώδιο τροφοδοσίας 3) οδηγός «Ξεκινώντας» και φυλλάδιο υποστήριξης 4) CD-ROM το οποίο περιέχει το λογισµικό του προϊόντος και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης 5) δίσκος εισόδου µέσων εκτύπωσης 250 φύλλων και δίσκος εισόδου προτεραιότητας, 6) δίσκος εισόδου ADF. Το προϊόν HP LaserJet 3320mfp περιέχει επίπεδο αντιγραφικό/σαρωτή, µνήµη RAM 32 MB, µία υποδοχή DIMM για την προσθήκη γραµµατοσειρών και µνήµης, µία θύρα USB 1.1και µία παράλληλη θύρα IEEE 1284-B. ιαθέτει κουµπιά σάρωσης στον πίνακα ελέγχου και περιέχει αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 σελίδων. Περιεχόµενο συσκευασίας: 1) οχείο µελάνης 2) καλώδιο τροφοδοσίας 3) οδηγός «Ξεκινώντας» και φυλλάδιο υποστήριξης 4) CD-ROM το οποίο περιέχει το λογισµικό του προϊόντος και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης 5) δίσκος εισόδου µέσων εκτύπωσης 250 φύλλων και δίσκος εισόδου προτεραιότητας 6) δίσκος εισόδου ADF. ELWW Προϊόντα ΗP LaserJet 3300 series 5

10 Περιεχόµενο συσκευασίας Μοντέλο Επιπρόσθετο περιεχόµενο Εισαγωγή ELWW

11 Περιγραφή Το προϊόν HP LaserJet 3320n mfp περιέχει επίπεδο αντιγραφικό/σαρωτή, µνήµη RAM 32 MB, µία υποδοχή DIMM για την προσθήκη γραµµατοσειρών και µνήµης, µία θύρα USB 1.1, µία παράλληλη θύρα IEEE 1284-B και έναν αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 σελίδων. Περιλαµβάνει server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x για σύνδεση στο δίκτυο 10Base-T ή στο δίκτυο 100Base-Tx (ορισµένες φορές ονοµάζεται Ethernet και Fast Ethernet αντίστοιχα). Ο server εκτύπωσης παρέχει λύσεις δικτύου για επικοινωνία σε πρωτόκολλα TCP/IP, IPX, Novell Netware και AppleTalk. Περιεχόµενο συσκευασίας: 1) οχείο µελάνης 2) καλώδιο τροφοδοσίας 3) οδηγός «Ξεκινώντας» και φυλλάδιο υποστήριξης 4) CD-ROM το οποίο περιέχει το λογισµικό του προϊόντος, το λογισµικό του server εκτύπωσης και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης 5) δίσκος εισόδου µέσων εκτύπωσης 250 φύλλων και δίσκος εισόδου προτεραιότητας 6) δίσκος εισόδου ADF 7) server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x µε κλιπ στήριξης 8) καλώδιο USB 1.1 9) τροφοδοτικό server εκτύπωσης. Το προϊόν HP LaserJet 3330mfp περιέχει επίπεδο αντιγραφικό/σαρωτή, µνήµη RAM 32 MB, µία υποδοχή DIMM για την προσθήκη γραµµατοσειρών και µνήµης, µία θύρα USB 1.1, µία παράλληλη θύρα IEEE 1284-B και έναν αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 σελίδων. Επίσης περιέχει δυνατότητες πλήρους λειτουργίας φαξ και περιλαµβάνει φαξ V.34 µε χαρακτηριστικά ταχείας κλήσης, παρακολούθησης φαξ και µεταχρονολογηµένων φαξ. Περιεχόµενο συσκευασίας: 1) οχείο µελάνης 2) καλώδιο τροφοδοσίας 3) οδηγός «Ξεκινώντας» και φυλλάδιο υποστήριξης 4) CD-ROM το οποίο περιέχει το λογισµικό του προϊόντος, το λογισµικό του φαξ και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης 5) δίσκος εισόδου µέσων εκτύπωσης 250 φύλλων και δίσκος εισόδου προτεραιότητας 6) δίσκος εισόδου ADF 10) οδηγός φαξ 11) καλώδιο τηλεφώνου. Σηµείωση Μόνο το προϊόν HP LaserJet 3320n περιλαµβάνει καλώδιο εκτυπωτή. Κάθε καλώδιο USB 1.1 ή παράλληλο καλώδιο IEEE 1284-B µπορεί να χρησιµοποιείται για τη σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή. Η αγορά των καλωδίων µπορεί να πραγµατοποιείται στη διεύθυνση Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε το βοηθητικό εξοπλισµό της HP, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης του προϊόντος. ELWW Προϊόντα ΗP LaserJet 3300 series 7

12 Περιβαλλοντικές απαιτήσεις Εγκαταστήστε το προϊόν σε θέση η οποία να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια µακριά από άµεση επαφή µε το φως και µακριά από σκόνη, φωτιά και αναθυµιάσεις αµµωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον αερίζεται, ότι δεν υπόκειται σε απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας και βρίσκεται εντός των ακόλουθων ορίων: Θερµοκρασία: 15 έως 32,5 C (59 έως 90,5 F) Σχετική υγρασία: υγρασία 10 έως 80% (χωρίς συµπύκνωση) Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από το προϊόν για πρόσβαση των µέσων εκτύπωσης και ότι αερίζεται κανονικά. Η τροφοδότηση στην ευθεία δίοδο των µέσων εκτύπωσης θα εµφανίζεται πίσω από το προϊόν. 74 εκ. (29 ίντσες) 53 εκ. (21 ίντσες) 81 εκ. (32 ίντσες) 8 1 Εισαγωγή ELWW

13 Απαιτήσεις σύνδεσης δικτύου Εάν έχετε αγοράσει τον HP LaserJet 3320n και θέλετε να συνδέσετε το προϊόν σε δίκτυο µε τη χρήση του server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x που περιέχεται µε το προϊόν, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού τού οδηγού. Εάν έχετε αγοράσει ένα προϊόν HP LaserJet 3300 series διαφορετικό από το HP LaserJet 3320n και θέλετε να συνδέσετε το προϊόν σε δίκτυο, πρέπει να χρησιµοποιήσετε έναν υποστηριζόµενο server εκτύπωσης HP Jetdirect και να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Χρήση υποστηριζόµενου server εκτύπωσης HP Jetdirect στη σελίδα 10. Η επιλογή του server εκτύπωσης εξαρτάται από τον τύπο της σύνδεσης δικτύου που έχετε και από τον αριθµό συσκευών που θέλετε να συνδέσετε στο server εκτύπωσης. Οι παρακάτω servers εκτύπωσης υποστηρίζονται από τα προϊόντα HP LaserJet 3300 series και διατίθενται από τον τοπικό µεταπωλητή της HP ή στη διεύθυνση Μοντέλο Αριθµός προϊόντος Χρήση server εκτύπωσης Αριθµός έκδοσης υλικολογισµικού HP Jetdirect 170x J3258B Σύνδεση δικτύου 10Base-T (συνδέει ένα προϊόν σε δίκτυο) HP Jetdirect 175x J6035A Σύνδεση δικτύου 10Base-T ή 100Base-Tx (συνδέει ένα προϊόν σε δίκτυο) HP Jetdirect 300x J3263A Σύνδεση δικτύου 10Base-T ή 100Base-Tx (συνδέει ένα προϊόν σε δίκτυο) HP Jetdirect 310x J6038A Σύνδεση δικτύου 10Base-T ή 100Base-Tx (περιλαµβάνεται σε προϊόντα HP LaserJet 3320n - συνδέει ένα προϊόν σε δίκτυο) HP Jetdirect 500x J3264A Σύνδεση δικτύου Token Ring (συνδέει το προϊόν και µέχρι δύο άλλες συσκευές σε δίκτυο) Όλα Όλα H ή µεγαλύτερη Όλα J ή µεγαλύτερη Σηµείωση: Το προϊόν υποστηρίζεται µόνο στη «Θύρα 1» αυτού του server εκτύπωσης. ELWW Απαιτήσεις σύνδεσης δικτύου 9

14 Μοντέλο Αριθµός προϊόντος Χρήση server εκτύπωσης Αριθµός έκδοσης υλικολογισµικού HP Jetdirect 500x J3265A Σύνδεση δικτύου BNC, 10Base-T, ή 100Base-Tx (συνδέει το προϊόν και µέχρι δύο άλλες συσκευές σε δίκτυο) J ή µεγαλύτερη Σηµείωση: Το προϊόν υποστηρίζεται µόνο στη «Θύρα 1» αυτού του server εκτύπωσης. Σηµείωση Η HP δε συνιστά τη χρήση των servers εκτύπωσης HP Jetdirect µε υλικολογισµικό προηγούµενης έκδοσης από αυτή που αναφέρεται παραπάνω. Για να ελέγξετε τον αριθµό έκδοσης του υλικολογισµικού, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του server εκτύπωσης για οδηγίες αναφορικά µε την εκτύπωση µιας σελίδας ρυθµίσεων. Εάν έχετε ένα server εκτύπωσης HP Jetdirect 170x και ο αριθµός µοντέλου είναι και όχι J3258B, ο server εκτύπωσης δεν είναι συµβατός µε το προϊόν HP LaserJet 3300 series. Εάν έχετε ένα server εκτύπωσης HP Jetdirect 300x ή 500x και ο αριθµός έκδοσης υλικολογισµικού δεν είναι H ή J ή µεγαλύτερος, πρέπει να µεταφέρετε µια αναβάθµιση υλικολογισµικού από το web site της HP στη διεύθυνση για να χρησιµοποιήσετε το server εκτύπωσης µε τα προϊόντα HP LaserJet 3300 series. Χρήση υποστηριζόµενου server εκτύπωσης HP Jetdirect Εάν συνδέετε το προϊόν σας σε δίκτυο µε server εκτύπωσης HP Jetdirect τον οποίο αγοράσατε ξεχωριστά από το προϊόν HP LaserJet 3320n, προβείτε στην ακόλουθη διαδικασία για να εγκαταστήσετε το προϊόν σας. 1 Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό για να συναρµολογήσετε τον εξοπλισµό του προϊόντος σας. 2 Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του server εκτύπωσης για να συνδέσετε το προϊόν HP LaserJet 3300 series σε δίκτυο µε τη χρήση ενός από τους υποστηριζόµενους servers εκτύπωσης HP Jetdirect που αναφέρονται παραπάνω. 3 Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση του λογισµικού στη σελίδα 24 για να εγκαταστήσετε το λογισµικό προϊόντος που περιέχεται στο προϊόν HP LaserJet 3300 series. Σηµείωση Μην εγκαθιστάτε το λογισµικό που περιέχεται σε κάθε server εκτύπωσης HP Jetdirect τον οποίο αγοράσατε ξεχωριστά. Χρησιµοποιήστε το λογισµικό προϊόντος στο CD-ROM του προϊόντος HP LaserJet 3300 series Εισαγωγή ELWW

15 2 Εγκατάσταση του προϊόντος Ακολουθήστε τις διαδικασίες σε αυτήν την ενότητα για να συναρµολογήσετε το προϊόν HP LaserJet 3300 series, για να το συνδέσετε σε υπολογιστή ή σε δίκτυο, για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και για να εγκαταστήσετε το λογισµικό του προϊόντος. Συναρµολόγηση του προϊόντος Αυτή η ενότητα σας δείχνει µε ποιο τρόπο θα συνδέσετε το καλώδιο του εκτυπωτή στο προϊόν, θα εγκαταστήσετε το δοχείο µελάνης, τους δίσκους εισόδου µέσων εκτύπωσης και το δίσκο εισόδου του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων και µε ποιο τρόπο θα συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος. Σηµείωση Μόνο το προϊόν HP LaserJet 3320n περιλαµβάνει καλώδιο εκτυπωτή. Οποιοδήποτε καλώδιο USB 1.1 ή παράλληλο καλώδιο IEEE 1284-B µπορεί να χρησιµοποιείται για τη σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή. Η αγορά των καλωδίων µπορεί να πραγµατοποιείται στη διεύθυνση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το βοηθητικό εξοπλισµό της HP, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη του προϊόντος. Για να ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος Αφαιρέστε την ταινία συσκευασίας και τα χαρτόνια από τη µονάδα πριν συνεχίσετε µε την εγκατάσταση του προϊόντος. ELWW Συναρµολόγηση του προϊόντος 11

16 Για να συνδέσετε ένα καλώδιο εκτυπωτή στο προϊόν 1 Για να συνδέσετε ένα καλώδιο εκτυπωτή στο προϊόν σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 2 Σηµείωση Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το προϊόν HP LaserJet 3300 µόνο ως αντιγραφικό µηχάνηµα ή ως φαξ χωρίς να το συνδέσετε σε υπολογιστή παραλείψτε αυτήν την ενότητα και ανατρέξτε στην ενότητα Για να εγκαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης στη σελίδα Σηµείωση Τα Windows 95 και τα Windows NT 4.0 δεν υποστηρίζουν συνδέσεις καλωδίου USB µε τον υπολογιστή. Οι υπολογιστές Macintosh δεν υποστηρίζουν συνδέσεις παράλληλων καλωδίων Ανοίξτε τη θύρα του δοχείου µελάνης τραβώντας τις πλευρές της θύρας µπροστά όπως φαίνεται στην εικόνα. 2 Ανοίξτε το αριστερό κάλυµµα του προϊόντος πατώντας το µάνδαλο απελευθέρωσης. 3 Τοποθετήστε το ένα άκρο του καλωδίου USB (1) ή του παράλληλου καλωδίου (2) στη σωστή υποδοχή, στο εσωτερικό του αριστερού καλύµµατος, όπως φαίνεται στην εικόνα. 4 Περάστε το καλώδιο µέσα από το άνοιγµα του αριστερού καλύµµατος όπως φαίνεται στην εικόνα και κλείστε το αριστερό κάλυµµα Εγκατάσταση του προϊόντος ELWW

17 Σηµείωση Εάν χρησιµοποιείτε ένα καλώδιο USB, πρέπει να το περάσετε µέσα από την άνω εγκοπή στο αριστερό κάλυµµα. Εάν χρησιµοποιείτε παράλληλο καλώδιο, πρέπει να το περάσετε µέσα από την κάτω εγκοπή. Αφού συνδέσετε το καλώδιο του εκτυπωτή, αφήστε ανοικτή τη θύρα του δοχείου µελάνης και προχωρήστε στην ενότητα Για να εγκαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης στη σελίδα 14. Θα συνδέσετε το καλώδιο του εκτυπωτή µε τον υπολογιστή σας κατά τη διαδικασία εγκατάστασης. ELWW Συναρµολόγηση του προϊόντος 13

18 Για να εγκαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης 1 Για να εγκαταστήσετε ένα δοχείο µελάνης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: ΠΡΟΣΟΧΗ Για να µην προκαλέσετε βλάβη στο δοχείο µελάνης, µην το εκθέτετε στο φως για περισσότερο από λίγα λεπτά Βεβαιωθείτε ότι η θύρα του δοχείου µελάνης είναι ανοικτή. 2 Αφαιρέστε το δοχείο µελάνης από τη συσκευασία του και εντοπίστε την ταινία ασφαλείας στο άκρο του δοχείου. 3 Για να αφαιρέσετε την ταινία ασφαλείας από το δοχείο, τραβήξτε την ταινία από αυτό. Αποφύγετε να έλθετε σε επαφή µε το µαύρο γραφίτη στην ταινία. 4 Τοποθετήστε το δοχείο όπως φαίνεται στην εικόνα, µε τα βέλη προς την κατεύθυνση του προϊόντος. 5 Κλείστε τη θύρα του δοχείου µελάνης. Το δοχείο µελάνης δεσµεύεται όταν η κλείσει η θύρα. Σηµείωση Εάν πέσει γραφίτης στα ρούχα σας ή σε άλλο ύφασµα, σκουπίστε τον µε στεγνό πανί. Ξεπλύνετέ τα σε κρύο νερό και στεγνώστε τα. 5 ΠΡΟΣΟΧΗ Το ζεστό νερό ή η θερµότητα από στεγνωτήριο µπορεί να σταθεροποιήσει το γραφίτη στο ύφασµα. Η εταιρεία Hewlett-Packard δεν µπορεί να προτείνει τη χρήση δοχείων µελάνης που δεν κατασκευάζονται από την HP, είτε είναι καινούργια, είτε έχουν γεµίσει ξανά, είτε έχουν επανακατασκευασθεί. Εφόσον δεν αποτελούν προϊόντα της HP, η HP δεν µπορεί να επέµβει στο σχεδιασµό τους ή στον έλεγχο της ποιότητάς τους Εγκατάσταση του προϊόντος ELWW

19 Για να εγκαταστήσετε και να τοποθετήσετε το δίσκο εισόδου µέσων εκτύπωσης και το δίσκο εισόδου προτεραιότητας Για να εγκαταστήσετε και να τοποθετήσετε το δίσκο εισόδου µέσων εκτύπωσης και το δίσκο εισόδου προτεραιότητας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1 Τοποθετήστε τους δίσκους προς τα µέσα και προς τα κάτω σε γωνία, όπως φαίνεται στην εικόνα, έως ότου ασφαλίσουν. Αφαιρέστε την ταινία που συνδέει τους δύο δίσκους. 2 Αφαιρέστε το δίσκο εισόδου προτεραιότητας. Στο δίσκο εισόδου µέσων εκτύπωσης, τραβήξτε τους οδηγούς µέσων εκτύπωσης προς τα έξω και τραβήξτε προς τα έξω το επίµηκες στήριγµα µέσων εκτύπωσης ώστε να τακτοποιήσετε τα µέσα εκτύπωσης. 3 Τοποθετήστε τα µέσα εκτύπωσης στο δίσκο εισόδου. 4 Ρυθµίστε τους οδηγούς έως ότου βρεθούν σε επίπεδη θέση µε τα µέσα εκτύπωσης. 5 Εγκαταστήστε το δίσκο εισόδου προτεραιότητας επάνω από το δίσκο εισόδου µέσων εκτύπωσης. Σηµείωση Εάν οι οδηγοί των µέσων εκτύπωσης δεν είναι αρκετά σφιγµένοι, τα µέσα εκτύπωσης µπορεί να ξεφύγουν και να προκαλέσουν εµπλοκή. 5 ELWW Συναρµολόγηση του προϊόντος 15

20 Για να εγκαταστήσετε το δίσκο εισόδου ADF Εάν το προϊόν σας έχει αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF), ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εγκαταστήσετε το δίσκο εισόδου ADF: 1 Ευθυγραµµίστε τις προεξοχές στο δίσκο εισόδου µε τις δύο εσοχές στο κάλυµµα του ADF. 2 Τοποθετήστε το δίσκο στις εσοχές, όπως φαίνεται στην εικόνα, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του. Για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας Για να συνδέσετε το προϊόν σας σε πηγή τροφοδοσίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. 1 Εάν έχετε το προϊόν των 220V, εντοπίστε το διακόπτη λειτουργίας στο πίσω µέρος του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιηµένο. 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν, όπως φαίνεται στην εικόνα (1). 3 Τοποθετήστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας απευθείας σε γειωµένη πρίζα AC (2) Εάν έχετε το προϊόν των 220V, ανοίξτε το διακόπτη λειτουργίας. Εάν έχετε το προϊόν των 110V, δεν υπάρχει διακόπτης λειτουργίας. Όταν συνδεθεί µε την τροφοδοσία θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα Εγκατάσταση του προϊόντος ELWW

21 Σηµείωση Η HP δεν συνιστά τη χρήση συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) που λειτουργούν εφεδρικά µε µπαταρία ή µε καταστολείς αιφνίδιας µεταβολής τάσης µε αυτό το προϊόν. Πολλοί καταστολείς αιφνίδιας µεταβολής τάσης και συσκευές που λειτουργούν εφεδρικά µε µπαταρία µπορεί να προκαλέσουν βλάβες στον εκτυπωτή. Έλεγχος της εργασίας σας Σε αυτό το σηµείο κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, ελέγξτε την εργασία σας δοκιµάζοντας τις λειτουργίες εκτύπωσης και αντιγραφής του προϊόντος HP LaserJet Για να δοκιµάσετε τον εκτυπωτή Για να δοκιµάσετε τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1 Στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε το κουµπί µενού/enter. 2 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά < και > για να επιλέξετε Reports (Αναφορές) και πατήστε το κουµπί µενού/enter. 3 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά < και > για να επιλέξετε Config Report (Αναφορά Ρυθµίσ) και πατήστε το κουµπί µενού/enter. Τυπώνεται µία σελίδα ρυθµίσεων, εµφανίζοντας την τρέχουσα ρύθµιση του προϊόντος και η οθόνη του πίνακα ελέγχου επιστρέφει στο Ready (Η συσκευή είναι έτοιµη). Εάν η σελίδα δεν τυπώνεται επιτυχώς, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβληµάτων στη σελίδα 31. Για να δοκιµάσετε το αντιγραφικό µε τη χρήση του δίσκου εισόδου του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων (ADF) Χρησιµοποιήστε τη σελίδα ρυθµίσεων που µόλις τυπώσατε για να δοκιµάσετε το αντιγραφικό. 1 Ρυθµίστε τους οδηγούς στο δίσκο εισόδου του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων στο µέγεθος της σελίδας ρυθµίσεων. 2 Τοποθετήστε πρώτα τη σελίδα ρυθµίσεων στο επάνω µέρος του δίσκου εισόδου του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων και τυπώστε µε την όψη προς τα επάνω. Ελέγξτε ότι στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται Το έγγραφο έχει τοποθετηθεί. 3 Στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε start/copy (εκκίνηση/αντιγραφή). ELWW Έλεγχος της εργασίας σας 17

22 Το προϊόν δηµιουργεί ένα αντίγραφο της σελίδας ρυθµίσεων και η οθόνη του πίνακα ελέγχου επιστρέφει στο Ready (Η συσκευή είναι έτοιµη). Εάν η σελίδα δεν τυπώνεται επιτυχώς, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβληµάτων στη σελίδα Για να δοκιµάσετε το αντιγραφικό µε τη χρήση του επίπεδου σαρωτή Εάν το προϊόν σας δεν έχει δίσκο εισόδου αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων, µπορείτε ακόµη να δοκιµάσετε το αντιγραφικό, τοποθετώντας τη σελίδα ρυθµίσεων στη γυάλινη επιφάνεια του επίπεδου σαρωτή. 1 Τοποθετήστε τη σελίδα ρυθµίσεων µε την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του επίπεδου σαρωτή, όπως φαίνεται στην εικόνα. 2 Κλείστε µαλακά το κάλυµµα. 3 Στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε start/copy (εκκίνηση/αντιγραφή). Το προϊόν δηµιουργεί ένα αντίγραφο της σελίδας ρυθµίσεων και η οθόνη του πίνακα ελέγχου επιστρέφει στο Ready (Η συσκευή είναι έτοιµη). Εάν η σελίδα δεν τυπώνεται επιτυχώς, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβληµάτων στη σελίδα 31. ΠΡΟΣΟΧΗ Για να µην παρουσιασθεί βλάβη στο προϊόν, µην αφήσετε το κάλυµµα του σαρωτή να πέσει στη γυάλινη επιφάνεια. Πάντοτε να κλείνετε το κάλυµµα του σαρωτή όταν το προϊόν δεν είναι σε χρήση Εγκατάσταση του προϊόντος ELWW

23 Για να τυπώσετε ένα µενού αντιστοίχησης του πίνακα ελέγχου Εκτός από την εκτύπωση µιας σελίδας ρυθµίσεων, µπορείτε επίσης να δοκιµάσετε το προϊόν σας τυπώνοντας ένα µενού αντιστοίχησης που εµφανίζει όλες τις επιλογές µενού του πίνακα ελέγχου. Για να τυπώσετε ένα µενού αντιστοίχησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1 Στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε µενού/enter. 2 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά < και >για να επιλέξετε Reports (Αναφορές) και πατήστε το κουµπί µενού/enter. 3 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά < και >για να επιλέξετε Menu Structure ( οµή µενού) και πατήστε το κουµπί µενού/enter. Τυπώνεται ένα µενού αντιστοίχησης, το οποίο εµφανίζει όλες τις επιλογές µενού του πίνακα ελέγχου. Εάν το µενού αντιστοίχησης δεν τυπώνεται επιτυχώς, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβληµάτων στη σελίδα 31. ELWW Έλεγχος της εργασίας σας 19

24 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του προϊόντος Αφού συναρµολογήσετε το υλικό και δοκιµάσετε το προϊόν, επιλέξτε µία από τις ρυθµίσεις που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του προϊόντος HP LaserJet 3300 series. Ρύθµιση Ανεξάρτητο αντιγραφικό µηχάνηµα Σύνδεση σε αποκλειστικό υπολογιστή ή υπολογιστές Σύνδεση σε δίκτυο µε server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x Οδηγίες Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί το προϊόν σας είναι έτοιµο για χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή στη σελίδα 21. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση του προϊόντος σε δίκτυο στη σελίδα 22. Σηµείωση: Εάν έχετε αγοράσει τον server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x χωριστά από το προϊόν HP LaserJet 3320n, µην εγκαθιστάτε το λογισµικό που περιείχε ο server εκτύπωσης. Χρησιµοποιήστε το λογισµικό προϊόντος στο CD-ROM του προϊόντος HP LaserJet 3300 series. Σύνδεση σε δίκτυο µε server εκτύπωσης HP Jetdirect διαφορετικό από το µοντέλο 310x είτε την τεκµηρίωση για το server εκτύπωσης HP Jetdirect και έπειτα ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση του λογισµικού στη σελίδα 24. Σηµείωση: Μην εγκαθιστάτε το λογισµικό που περιλαµβάνεται µε τους servers εκτύπωσης HP Jetdirect. Χρησιµοποιήστε το λογισµικό προϊόντος που περιλαµβάνεται στο CD-ROM του προϊόντος HP LaserJet 3300 series. Σύνδεση µόνο σε τηλεφωνική γραµµή, για λειτουργίες αποστολής/λήψης φαξ και αντιγραφής (µόνο για το HP LaserJet 3330) Σύνδεση σε τηλεφωνική γραµµή και σε αποκλειστικό υπολογιστή, για λειτουργίες πλήρους εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και αποστολής/λήψης φαξ (µόνο για το HP LaserJet 3330) Για οδηγίες αναφορικά µε τη σύνδεση του προϊόντος σε τηλεφωνική γραµµή, δείτε το εγχειρίδιο του φαξ HP LaserJet Για οδηγίες αναφορικά µε τη σύνδεση του προϊόντος σε τηλεφωνική γραµµή, δείτε το εγχειρίδιο του φαξ HP LaserJet 3330 και έπειτα ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση του λογισµικού στη σελίδα 24 αυτού του οδηγού Εγκατάσταση του προϊόντος ELWW

25 Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή Αυτή η ενότητα σας δείχνει τον τρόπο σύνδεσης του προϊόντος HP LaserJet 3300 σε υπολογιστή µε το καλώδιο του εκτυπωτή που συνδέσατε προηγουµένως στο προϊόν. Μπορείτε να συνδέσετε δύο υπολογιστές στο προϊόν HP LaserJet 3300 έναν µε παράλληλο καλώδιο και έναν µε καλώδιο USB επιτρέποντας την κοινή χρήση του προϊόντος. Σηµείωση Οι υπολογιστές που «τρέχουν» τα Windows 95 ή τα Windows NT 4.0 SP3 δεν υποστηρίζουν συνδέσεις καλωδίου USB. Οι υπολογιστές Macintosh δεν υποστηρίζουν συνδέσεις παράλληλων καλωδίων. Σηµείωση Εάν χρησιµοποιείτε παράλληλο καλώδιο, συνδέστε το απευθείας σε αποκλειστική παράλληλη θύρα IEEE 1284-B διπλής κατεύθυνσης, συµβατή µε ECP. Εάν η παράλληλη θύρα είναι συνδεδεµένη µε άλλη συσκευή (όπως εξωτερική συσκευή αποθήκευσης), αυτή η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί. Για να συνδέσετε το προϊόν σε υπολογιστή Σηµείωση Εάν δεν έχετε συνδέσει ένα καλώδιο εκτυπωτή στο προϊόν σας, ανατρέξτε στην ενότητα Για να συνδέσετε ένα καλώδιο εκτυπωτή στο προϊόν στη σελίδα 12 πριν την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας. 1 Ενώ έχετε ανοικτό τον υπολογιστή, κλείστε όλες τις ανοικτές εφαρµογές. 2 Τοποθετήστε το USB (1) ή το παράλληλο καλώδιο (2) από τον εκτυπωτή στην κατάλληλη υποδοχή στον υπολογιστή PC ή Macintosh όπως φαίνεται στην εικόνα. 1 2 ΠΡΟΣΟΧΗ Μη συνδέετε ένα παράλληλο καλώδιο σε σειριακή θύρα στον υπολογιστή σας. Αυτή η ενέργεια µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν και οι δυο τύποι θύρας µπορούν να µπερδευτούν εύκολα. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τον καθορισµό της παράλληλης θύρας, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του υπολογιστή. 3 Εάν το παράθυρο New Hardware Wizard (Οδηγός νέου υλικού) εµφανισθεί στην οθόνη του υπολογιστή, κάνετε κλικ στο Cancel (Ακύρωση). ELWW Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή 21

26 Σύνδεση του προϊόντος σε δίκτυο Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην παρούσα ενότητα για να συνδέσετε το προϊόν HP LaserJet 3320n σε δίκτυο, µε τη χρήση του server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x και τοποθετήστε το server εκτύπωσης στο προϊόν ή σε άλλη επιφάνεια. Εάν χρησιµοποιείτε server εκτύπωσης HP Jetdirect τον οποίο έχετε αγοράσει χωριστά για να συνδέσετε το προϊόν HP LaserJet 3300 series σε δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα Απαιτήσεις σύνδεσης δικτύου στη σελίδα 9 και στην ενότητα Χρήση υποστηριζόµενου server εκτύπωσης HP Jetdirect στη σελίδα Εγκατάσταση του προϊόντος ELWW

27 2 Για να συνδέσετε το προϊόν 3320n σε δίκτυο µε τη χρήση του server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x Σηµείωση Εάν δεν έχετε συνδέσει ένα καλώδιο USB στο προϊόν σας, ανατρέξτε στην ενότητα Για να συνδέσετε ένα καλώδιο εκτυπωτή στο προϊόν στη σελίδα 12 πριν την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας. 1 Εντοπίστε το server εκτύπωσης HP Jetdirect 310x που περιέχεται µε το προϊόν. 2 Έχοντας το σύµβολο USB στο καλώδιο µε την όψη προς τα επάνω, τοποθετήστε το ορθογώνιο άκρο του καλωδίου USB (που είναι συνδεδεµένο στο προϊόν) στην υποδοχή USB στο µπροστινό µέρος του server εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι το βύσµα έχει τοποθετηθεί σωστά. 3 Συνδέστε το server εκτύπωσης σε τοπικό δίκτυο10base-t ή 100Base-Tx, εισάγοντας ένα καλώδιο δικτύου στη θύρα δικτύου στην πίσω πλευρά του server εκτύπωσης. 4 Τοποθετήστε το τροφοδοτικό του server εκτύπωσης σε πρίζα τροφοδοσίας. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω µέρος του server εκτύπωσης. 5 Η πράσινη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης (1) αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα περίπου και έπειτα παραµένει πράσινη ώστε να δείχνει ότι η σύνδεση λειτουργίας πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία. Η φωτεινή ένδειξη 10 ή 100 LED (2) δείχνει ότι η σύνδεση στο δίκτυο πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία. ELWW Σύνδεση του προϊόντος σε δίκτυο 23

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

HP DeskJet 1125C. Getting Started Guide ➎❽➄❹➍9➌ ❸➀➆➈❸➀ ❾❽➌❷➂❸. Οδηγός Εκκίνησης. Professional Series ❸❺ ➇❷10 ❸➀❽❻➎ ➃❽❽➆. Read Me First!

HP DeskJet 1125C. Getting Started Guide ➎❽➄❹➍9➌ ❸➀➆➈❸➀ ❾❽➌❷➂❸. Οδηγός Εκκίνησης. Professional Series ❸❺ ➇❷10 ❸➀❽❻➎ ➃❽❽➆. Read Me First! HP DeskJet 1125C Professional Series Getting Started Guide Οδηγός Εκκίνησης ➎❽➄❹➍9➌ ❸➀➆➈❸➀ ❾❽➌❷➂❸ Read Me First! ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟ! ❸❺ ➇❷10 ❸➀❽❻➎ ➃❽❽➆ Acknowledgements Microsoft is a U.S. registered trademark

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16 Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στο FAX Utility (Μόνο Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης φαξ... 5 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12

Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Έναρξη χρήσης 4 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Φόρτιση του

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick HSPA+/3G/2G

USB Stick HSPA+/3G/2G Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSPA+/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: λήψη έως 21.6

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1550M Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625

Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625 Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625 Τεύχος 3.0 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Υπάρχουν οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας τις έχετε πάντοτε μαζί σας και στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ΕΣΩΤ. 1 V 10.10.08 07:15 Þ Μενού Πλήκτρα φορητού ακουστικού 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα