Παρουσίαση στον πολίτη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση στον πολίτη"

Transcript

1 Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση

2 Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από τους δεκαπέντε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες, στις 17 και 18 Ιουνίου Καταρτίστηκε µε βάση ένα προσχέδιο, το οποίο συνέταξε η Ευρωπαϊκή Συνέλευση και υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης στις 20 Ιουνίου Το Σύνταγµα διαιρείται σε τέσσερα µέρη στα οποία παρουσιάζεται αντίστοιχα η θεσµική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ένωσης, οι πολιτικές και η λειτουργία της Ένωσης και, τέλος, οι γενικές και τελικές διατάξεις. Η παρουσίαση αυτή έχει ως στόχο να εξηγήσει τη συµβολή του Συντάγµατος, η εκπόνηση του οποίου αποσκοπούσε στο να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες των ευρωπαίων πολιτών και να αποκτήσει η Ένωση περισσότερη δηµοκρατία, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα. Θέλετε να παρακολουθείτε την επικαιρότητα σχετικά µε τη συζήτηση για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης; ραντεβού στον ιστοχώρο Futurum: ( 1 ) Το πλήρες κείµενο του Συντάγµατος διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Internet µέσω του εξυπηρετητή Europa ( Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004 ISBN: Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2004 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. Printed in Germany TYΠΩMENO ΣE XAPTI ΛEYKAΣMENO XΩPIΣ XΛΩPIO

3 Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη Ευρωπαϊκή Ένωση Ενηµερωτικό έγγραφο, που εκδόθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Το έγγραφο αυτό δεν έχει καµιά νοµική ισχύ και δεν δεσµεύει τα Ευρωπαϊκά Όργανα.

4 Πίνακας περιεχοµένων 1. Γέννηση και εκπόνηση του Συντάγµατος 3 2. Παρουσίαση του Συντάγµατος 7 3. Ένα Σύνταγµα για τους ευρωπαίους πολίτες Αξίες και στόχοι της Ένωσης Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και θεµελιώδη δικαιώµατα Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια Τα θεµελιώδη δικαιώµατα Ποιος κάνει τι στην Ένωση; ιασάφηση των αρµοδιοτήτων Θεµατοφύλακας της ορθής άσκησης των αρµοδιοτήτων: η αρχή της επικουρικότητας Ένωση νοµιµότητας και δηµοκρατικότητας Ιδιότητα µέλους της Ένωσης Τα όργανα στην υπηρεσία του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος Το θεσµικό πλαίσιο της Ένωσης Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Το Συµβούλιο Υπουργών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υπουργός Εξωτερικών Το ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο Η Επιτροπή των Περιφερειών Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Τα µέσα δράσης της Ένωσης Απλούστευση των µέσων Νοµοθετική διαδικασία Τα οικονοµικά της Ένωσης Η εξωτερική δράση της Ένωσης Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Άλλες πολιτικές της Ένωσης: συµβολή του Συντάγµατος Έναρξη ισχύος και αναθεώρηση του Συντάγµατος 28

5 1. Γέννηση και εκπόνηση του Συντάγµατος Τα τελευταία δεκαπέντε έτη ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηµατοδοτήθηκαν από µια σειρά αναθεωρήσεων των ευρωπαϊκών συνθηκών. Καθεµία από τις αναθεωρήσεις αυτές προετοιµάστηκε από µια διακυβερνητική διάσκεψη ( Κ ) στην οποία συµµετείχαν για ορισµένους µήνες οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών µελών. Στις εργασίες των Κ συµµετείχε επίσης η Επιτροπή και συνέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τακτικές αναθεωρήσεις των συνθηκών Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, που υπογράφτηκε το Φεβρουάριο 1986, επέτρεψε στην Ένωση να δηµιουργήσει την ενιαία της αγορά και να εγκαθιδρύσει στο έδαφός της την ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των κεφαλαίων της οποίας επωφελούνται οι επιχειρήσεις και οι ευρωπαίοι πολίτες. Η συνθήκη του Μάαστριχ, που υπογράφτηκε έξι έτη αργότερα, το Φεβρουάριο του 1992, επέτρεψε στην Ένωση να σηµειώσει πρόοδο σε µια σειρά από τοµείς: τη δηµιουργία ενός ενιαίου νοµίσµατος, την κοινή εξωτερική πολιτική, τη συνεργασία στους τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Ωστόσο, µετά το Μάαστριχ, η εµβάθυνση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ένωσης έχασε κατά κάποιο τρόπο τη δυναµική της. Οι δύο διακυβερνητικές διασκέψεις που οδήγησαν στην υπογραφή των συνθηκών του Άµστερνταµ το 1997 και της Νίκαιας το 2001, µολονότι κατέστησαν δυνατή την επίτευξη ορισµένων επιτυχιών, χαρακτηρίστηκαν από έλλειψη πολιτικής θέλησης και µια σειρά από θεσµικά θέµατα, παρά τη σηµασία τους την παραµονή της διεύρυνσης της Ένωσης, παρέµειναν αναπάντητα (πώς θα διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της Ένωσης µε εικοσιπέντε κράτη µέλη ή και παραπάνω; πώς θα κατοχυρωθεί η νοµιµοποίηση των οργάνων που εκπροσωπούν τα κράτη και τους ευρωπαϊκούς λαούς;). Όταν τον εκέµβριο του 2000, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των δεκαπέντε κρατών µελών, που συγκεντρώθηκαν στη Νίκαια, κατέληξαν σε συµφωνία για την αναθεώρηση των συνθηκών, έκριναν αναγκαίο να συνεχιστούν οι θεσµικές µεταρρυθµίσεις που κατά γενική οµολογία δεν προχώρησαν επαρκώς µε τη συνθήκη της Νίκαιας. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δροµολόγησε µια ευρύτερη και βαθύτερη συζήτηση σχετικά µε το µέλλον της Ένωσης µε στόχο τη νέα αναθεώρηση των συνθηκών. Ανάγκη θσµικής µταρρύθµισης στην υπηρσία της διυρυµένης Ένωσης Ώθηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Νίκαιας Το Σύνταγµα της Ευρώπης 3

6 ήλωση του Λάκεν Η Συνέλευση: µια νέα, πιο ανοικτή και πιο διαφανής µέθοδος για την αναθεώρηση των συνθηκών Εντολή της Συνέλευσης: εξεύρεση απαντήσεων σε διάφορα ερωτήµατα σχετικά µε το µέλλον της Ευρώπης Ένα έτος µετά τη Νίκαια, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που συνήλθε στο Λάκεν, εξέδωσε τη ήλωση του Λάκεν για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δήλωση αυτή απευθύνεται η έκκληση στην Ένωση να αποκτήσει περισσότερη δηµοκρατία, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα και να ανοίξει ο δρόµος για την εκπόνηση συντάγµατος που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε µέχρι τη στιγµή εκείνη για την αναθεώρηση των συνθηκών αποτέλεσε αντικείµενο πολυάριθµων κριτικών. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι υπόθεση όλων των πολιτών. Τα στάδια που σηµατοδοτούν την εξέλιξή της δεν µπορούν πλέον να αποφασίζονται σε διακυβερνητικές διασκέψεις που διεξάγονται κεκλεισµένων των θυρών µόνον µε τους υπευθύνους των κυβερνήσεων των κρατών µελών. Για το λόγο αυτό, προκειµένου να διασφαλιστεί µια όσο το δυνατόν πιο διαφανής και ευρύτερη προετοιµασία της προσεχούς διακυβερνητικής διάσκεψης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε να συγκαλέσει µια Συνέλευση στην οποία συµµετείχαν τα κύρια ενδιαφερόµενα µέρη της συζήτησης: εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των δεκαπέντε κρατών µελών και των δεκατριών υποψήφιων χωρών εκπρόσωποι των εθνικών Κοινοβουλίων τους, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και δεκατρείς παρατηρητές από την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι και ο Ευρωπαίος ιαµεσολαβητής. Η µέθοδος της Συνέλευσης επέτρεψε για πρώτη φορά να διατυπωθούν όλες οι ευρωπαϊκές και εθνικές απόψεις στο πλαίσιο ευρείας, ανοικτής και διαφανούς συζήτησης. Η εντολή των 105 µελών της Συνέλευσης και των αναπληρωτών τους, υπό την προεδρία του κ. Giscard d Estaing, καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν. Αποστολή τους ήταν να εξετάσουν τα κύρια ερωτήµατα που εγείρει η µελλοντική εξέλιξη της Ένωσης, και να αναζητήσουν απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές θα παρουσιαστούν σε έγγραφο που θα χρησιµεύσει ως αφετηρία για τις διαπραγµατεύσεις στη διακυβερνητική διάσκεψη, η οποία θα λάβει, όπως προβλέπει η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οριστικές αποφάσεις. Μια σειρά από ορισµένα θέµατα είχαν καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν: πώς θα εξασφαλισθεί ο καλύτερος καταµερισµός των αρµοδιοτήτων της Ένωσης; Πώς θα απλοποιηθούν τα µέσα δράσης της Ένωσης; Πώς θα υπάρξει περισσότερη δηµοκρατία, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Πώς θα απλοποιηθούν οι υπάρχουσες Συνθήκες; Πώς η απλοποίηση αυτή µπορεί να οδηγήσει στη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συντάγµατος; 4 Το Σύνταγµα της Ευρώπης

7 Συστάθηκε ένα προεδρείο µε αποστολή να κατευθύνει τη συζήτηση της Συνέλευσης. Το Προεδρείο αυτό επανδρώθηκε µε δεκατρείς προσωπικότητες: τον πρόεδρο, κ. Giscard d Estaing και τους δύο αντιπροέδρους κ.κ. Amato και Dehaene, τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των τριών κρατών µελών που ασκούσαν την προεδρία του Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, δύο εκπροσώπους των εθνικών Κοινοβουλίων, δύο εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους δύο εκπροσώπους της Επιτροπής (οι κ.κ. Barnier και Vitorino). Ο εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου της Σλοβενίας κλήθηκε να συµµετέχει στις συνεδριάσεις. Η πρώτη συνεδρίαση της Συνέλευσης έλαβε χώρα στις 28 Φεβρουαρίου Η Συνέλευση συνήλθε για δεκαπέντε µήνες σε συνόδους ολοµέλειας διάρκειας δύο ή τριών ηµερών µια ή δύο φορές ανά µήνα στο µέγαρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Παράλληλα µε τις ολοµέλειες της Συνέλευσης, ο προβληµατισµός διεξήχθη στο πλαίσιο των οµάδων εργασίας ή των κύκλων συζήτησης, που συστάθηκαν µε βάση µια σειρά ειδικών θεµάτων και την προεδρία των οποίων άσκησε ένα µέλος του προεδρείου. Για λόγους διαφάνειας δηµοσιεύθηκαν στον ιστοχώρο της Συνέλευσης ( οι εισηγήσεις των µελών της Συνέλευσης, τα πρακτικά των συζητήσεων και τα σχέδια κειµένου που συζητήθηκαν. Για να διευρυνθεί περαιτέρω η συζήτηση και να συµµετάσχουν όλοι οι πολίτες, η Συνέλευση αφιέρωσε µια από τις ολοµέλειές της στις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, οι οµάδες επαφής, µε βάση το µοντέλο των οµάδων εργασίας, επέτρεψαν στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οργάνωση των εργασιών της Συνέλευσης: ένας Πρόεδρος, ο κ. Giscard d Estaing, ένα Προεδρείο για να κατευθύνουν τη συζήτηση Σύνοδοι ολοµέλειας και οµάδες εργασίας Ιστοχώρος Φόρουµ της κοινωνίας των πολιτών ηµιουργήθηκε ένα φόρουµ για τις οργανώσεις αυτές (κοινωνικοί εταίροι, οικονοµικοί κύκλοι, ΜΚΟ, ακαδηµαϊκοί κύκλοι, κ.λπ.) που µπόρεσαν να καταθέσουν σε έναν ιστοχώρο που δηµιουργήθηκε για το λόγο αυτό ( τις εισηγήσεις τους στη συζήτηση για το µέλλον της Ένωσης. Τέλος, στον ιστοχώρο Futurum ( συνεχίστηκε η δηµοσίευση των εγγράφων και των ηλεκτρονικών συνδέσµων κάθε προέλευσης που είχαν σχέση µε τη συζήτηση για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από συζητήσεις που διάρκεσαν περισσότερο από ένα έτος, η Συνέλευση κατέληξε οµόφωνα στο σχέδιο Συντάγµατος που υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Futurum Οµόφωνη υποβολή από τη Συνέλευση του σχεδίου Συντάγµατος ενόψει της διακυβερνητικής διάσκεψης Το Σύνταγµα της Ευρώπης 5

8 Παρουσίαση του σχεδίου της Συνέλευσης στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ο κ. Giscard d Estaing µπόρεσε έτσι να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα των εργασιών της Συνέλευσης στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης, στις 20 Ιουνίου Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκρινε ότι το σχέδιο συνταγµατικής συνθήκης, το οποίο υποβλήθηκε από την Συνέλευση, αποτελούσε µια ιστορική φάση προς την υλοποίηση του στόχου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δηλαδή να έρθει η Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της να ενισχυθεί ο δηµοκρατικός χαρακτήρας της Ένωσής µας να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσής µας να δρα ως συνεκτική και ενιαία δύναµη στη διεθνή σκηνή και να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στις προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκρινε ότι η Συνέλευση είχε αποδείξει τη χρησιµότητά της ως φόρουµ δηµοκρατικού διαλόγου. Μετά από µια τελευταία συνεδρίαση των µελών της, η Συνέλευση υπέβαλε το τελικό σχέδιο στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, στη Ρώµη, στις 18 Ιουλίου Οι εργασίες της διακυβερνητικής διάσκεψης Το κείµενο που παρουσίασε η Συνέλευση χρησίµευσε ως βάση για τις εργασίες της διακυβερνητικής διάσκεψης, στην οποία συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των εικοσιπέντε υφιστάµενων κρατών, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Οι τρεις υποψήφιες για ένταξη χώρες, η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Τουρκία, συµµετείχαν επίσης σε όλες τις συνεδριάσεις της διακυβερνητικής διάσκεψης. Η διάσκεψη πραγµατοποίησε πολλές συνεδριάσεις από τον Οκτώβριο του 2003, σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, καθώς και σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Μετά από οκτώ µήνες διαπραγµατεύσεων, η διάσκεψη περάτωσε τις εργασίες της µε τη διαπίστωση συµφωνίας των κυβερνήσεων των εικοσιπέντε κρατών µελών, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών, στις 17 και 18 Ιουνίου Τα έγγραφα τα σχετικά µε τις εργασίες της διακυβερνητικής διάσκεψης δηµοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο του Συµβουλίου της Ένωσης για τη διακυβερνητική διάσκεψη ( Μετά την έγκρισή του από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, το Σύνταγµα θα υπογραφεί από αυτούς και στην συνέχεια θα επικυρωθεί από κάθε κράτος µέλος, σύµφωνα µε τους θεσµικούς κανόνες που ισχύουν σε καθένα από αυτά (δηλαδή µε κοινοβουλευτική διαδικασία και/ή µε δηµοψήφισµα). Το Σύνταγµα θα τεθεί σε ισχύ µόνο µετά από την επικύρωσή του από τα εικοσιπέντε κράτη µέλη. 6 Το Σύνταγµα της Ευρώπης

9 2. Παρουσίαση του Συντάγµατος Το Σύνταγµα αντικαθιστά, µε ένα ενιαίο κείµενο και για λόγους απλούστερης παρουσίασης και σαφήνειας το σύνολο των υφιστάµενων συνθηκών. Αποτελείται από τέσσερα µέρη: Το πρώτο µέρος περιέχει τις διατάξεις που ορίζουν την Ένωση, τους στόχους της, τις αρµοδιότητές της, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεών της και τα όργανά της. Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων που διακηρύχθηκε επισήµως στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας το εκέµβριο του 2000 ενσωµατώθηκε στο σχέδιο ευρωπαϊκού συντάγµατος και αποτελεί το µέρος ΙΙ. Το τρίτο µέρος του Συντάγµατος αφορά τις πολιτικές και τις δράσεις της Ένωσης και επαναλαµβάνει ένα σηµαντικό µέρος των διατάξεων των υφιστάµενων συνθηκών. Το τέταρτο µέρος περιέχει τις τελικές ρήτρες, εκ των οποίων είναι οι διαδικασίες έγκρισης της αναθεώρησης του συντάγµατος. Ενιαίο κείµενο: το ευρωπαϊκό σύνταγµα Τέσσερα µέρη Ι. Θεµελιώδεις διατάξεις του συντάγµατος ΙΙ. Χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων ΙΙΙ. Πολιτικές της Ένωσης IV. Τελικές διατάξεις Το Σύνταγµα της Ευρώπης 7

10 3. Ένα Σύνταγµα για τους ευρωπαίους πολίτες 3.1 Αξίες και στόχοι της Ένωσης Ένωση πολιτών και κρατών Αξίες της Ένωσης Τα σύµβολα της Ένωσης: σηµαία, ύµνος, έµβληµα, νόµισµα και ηµέρα της Ευρώπης Θεµελιώδεις ελευθερίες και καταπολέµηση των διακρίσεων Στόχοι της Ένωσης Μέσα στην υπηρεσία των στόχων της Ένωσης Το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος ιδρύει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ένωση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης. Η Ένωση αυτή είναι ανοικτή σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που σέβονται τις αξίες της και αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τις προωθήσουν από κοινού. Το σύνταγµα ορίζει τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση: το σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ελευθερία, τη δηµοκρατία, την ισότητα, το κράτος δικαίου, καθώς και το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Αυτές οι αξίες είναι κοινές µεταξύ των κρατών µελών στην κοινωνία που χαρακτηρίζεται από την πολυφωνία, την απουσία διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και την καταπολέµηση των διακρίσεων. Πολλά σύµβολα της Ένωσης έχουν συµπεριληφθεί στο Σύνταγµα. Η ευρωπαϊκή σηµαία αναπαριστά έναν κύκλο από δώδεκα χρυσά αστέρια σε µπλε φόντο. Ο ευρωπαϊκός ύµνος προέρχεται από την «Ωδή στη χαρά» της ένατης συµφωνίας του Μπετόβεν. Το έµβληµα της Ένωσης είναι «Ενότητα στην πολυµορφία». Το νόµισµα της Ένωσης είναι το ευρώ και η 9 η Μαΐου εορτάζεται ως ηµέρα της Ευρώπης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, καθώς και η ελευθερία εγκατάστασης, κατοχυρώνονται από την Ένωση στο εσωτερικό της. Το σύνταγµα απαγορεύει κάθε µορφή διάκρισης λόγω εθνικότητας. Η Ένωση έχει ως στόχο να προωθήσει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευηµερία των λαών της. Παρέχει στους πολίτες της ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, καθώς και µια ενιαία αγορά στην οποία ο ανταγωνισµός είναι ελεύθερος και υπόκειται σε στρεβλώσεις. Εργάζεται για την Ευρώπη της βιώσιµης ανάπτυξης µε βάση την ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη, την σταθερότητα των τιµών, την κοινωνική οικονοµία της αγοράς µε υψηλό ανταγωνισµό και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης. Προάγει την επιστηµονική και τεχνική πρόοδο. Καταπολεµά τον αποκλεισµό και τις διακρίσεις και προωθεί τη δικαιοσύνη και την κοινωνική προστασία, την ισότητα των δύο φύλων, την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών.η Ένωση προωθεί την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών της. Για να επιτύχει τους στόχους της, η Ένωση διαθέτει αρµοδιότητες που της ανατίθενται µε το Σύνταγµα από τα κράτη µέλη. Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται µε την κοινοτική µέθοδο εντός ενιαίου θεσµικού πλαισίου. 8 Το Σύνταγµα της Ευρώπης

11 Η Ένωση πρέπει να σέβεται την ισότητα των κρατών µελών έναντι του Συντάγµατος. Πρέπει επίσης να σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών µελών της, συµπεριλαµβανοµένης της τοπικής και περιφερειακής αυτονοµίας. Πρέπει επίσης να σέβεται τις βασικές λειτουργίες του κράτους,ιδιαίτερα τις λειτουργίες που έχουν σκοπό τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δηµόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας. Βάσει της αρχής της χρηστής συνεργασίας η Ένωση και τα κράτη µέλη της σέβονται το ένα το άλλο και αλληλοβοηθούνται για την εκπλήρωση των στόχων που απορρέουν από το Σύνταγµα. Τα κράτη µέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της. Η Ένωση και τα κράτη µέλη Απέχουν από κάθε είδους µέτρο που είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των σκοπών που διατυπώνονται στο Σύνταγµα. Η Ένωση διαθέτει νοµική προσωπικότητα για την επιβεβαίωση και να προώθηση των αξιών και των συµφερόντων της στη διεθνή σκηνή. Συµβάλλει στην ειρήνη, ασφάλεια, βιώσιµη ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ των λαών, στο ελεύθερο και δίκαιο εµπόριο, στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου, και ιδιαίτερα των δικαιωµάτων των παιδιών, καθώς και στο σεβασµό και την ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου. Το Σύνταγµα και το δίκαιο που έχει θεσπιστεί από την Ένωση στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί, υπερισχύουν του εθνικού δικαίου των κρατών µελών. Η Ένωση και ο υπόλοιπος κόσµος Το δίκαιο της Ένωσης υπερισχύει του εθνικού δικαίου των κρατών µελών 3.2 Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και θεµελιώδη δικαιώµατα Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια Η ιθαγένεια της Ένωσης συµπληρώνει την εθνική ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά. Το Σύνταγµα επιβεβαιώνει σαφώς τα δικαιώµατα που προκύπτουν από την ιθαγένεια της Ένωσης: το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας και ελεύθερης διαµονής, το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και στις δηµοτικές εκλογές, το δικαίωµα διπλωµατικής και προξενικής προστασίας, το δικαίωµα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και το δικαίωµα προσφυγής στο Μεσολαβητή και αλληλογραφίας µε τα κοινοτικά όργανα σε µια από τις γλώσσες της Ένωσης και γραπτής απάντησης στην ίδια γλώσσα. Ο παραπάνω κατάλογος δεν αναφέρει όλα τα σχετικά δικαιώµατα. Σε έναν ειδικό τίτλο του Συντάγµατος, που έχει ως αντικείµενο τη «δηµοκρατική ζωή της Ένωσης», απαριθµούνται και άλλα δικαιώµατα των πολιτών της Ένωσης. Πρόκειται για τη δυνατότητα να εκφράζουν και να ανταλλάσσουν απόψεις σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων της Ένωσης και το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των οργάνων της Ένωσης. Ιθαγένεια της Ένωσης ως συµπλήρωµα της εθνικής ιθαγένειας Κατάλογος δικαιωµάτων που διαθέτουν οι πολίτες της Ένωσης Ένα µέρος του Συντάγµατος έχει ως αντικείµενο τη δηµοκρατική ζωή Το Σύνταγµα της Ευρώπης 9

12 3.2.2 Τα θεµελιώδη δικαιώµατα Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του ευρωπαϊκού συντάγµατος Το κείµενο του Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων εγκρίθηκε από προηγούµενη Συνέλευση. Το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν επισήµως το Χάρτη στις 8 εκεµβρίου Ωστόσο, αυτός δεν αποτελούσε µέρος των συνθηκών της Ένωσης και δεν είχε νοµική δεσµευτική ισχύ. Το Σύνταγµα επιτελεί ένα σηµαντικό επίτευγµα που επιτρέπει στην Ένωση να διαθέτει το δικό της κατάλογο δικαιωµάτων. Ο Χάρτης ενσωµατώνεται στο Σύνταγµα και αποτελεί το µέρος ΙΙ. Οι διατάξεις του έχουν νοµική δεσµευτική ισχύ χωρίς ωστόσο αυτό να διευρύνει τις αρµοδιότητες της Ένωσης. Τα θεσµικά όργανα, τα όργανα και οι υπηρεσίες της Ένωσης οφείλουν να σέβονται τα δικαιώµατα που ορίζονται στο Χάρτη. Οι ίδιες υποχρεώσεις επιβάλλονται στα κράτη µέλη όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα µεριµνά για την τήρηση του Χάρτη. Το περιεχόµενό του δεν τροποποιήθηκε σε σχέση µε το κείµενο που εκπόνησε η προηγούµενη Συνέλευση. Έγιναν µόνον ορισµένες τροποποιήσεις τυπικού χαρακτήρα. Το περιεχόµενο του Χάρτη είναι ευρύτερο από το περιεχόµενο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών που υπογράφηκε στη Ρώµη στις 4 Νοεµβρίου 1950 (ΕΣ Α), η οποία έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης. Είναι γεγονός, ότι µολονότι η ΕΣ Α περιορίζεται στα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, ο Χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων διέπει και άλλους τοµείς όπως είναι το δικαίωµα ορθής διοίκησης, τα κοινωνικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, η προστασία των ατοµικών δεδοµένων ή η βιοηθική. Προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου Με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες, η Ένωση δεν διέθετε την αρµοδιότητα να προσχωρήσει στην ΕΣ Α. Αντιθέτως, το Σύνταγµα προβλέπει σαφώς την προσεχή προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣ Α. Όπως και για την ενσωµάτωση του Χάρτη στο Σύνταγµα, η προσχώρηση στην ΕΣ Α δεν θα επιφέρει κάποια τροποποίηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές καθορίζονται στο Σύνταγµα. Η εξ ολοκλήρου ενσωµάτωση του Χάρτη και η προσχώρηση στην ΕΣ Α αποτελούν διαδικασίες συµπληρωµατικές και µη εναλλακτικές. 10 Το Σύνταγµα της Ευρώπης

13 3.3 Ποιος κάνει τι στην Ένωση; ιασάφηση των αρµοδιοτήτων Μια σηµαντική συµβολή του Συντάγµατος είναι ότι αποσαφηνίζει τις αρµοδιότητες της Ένωσης και τους αντίστοιχους ρόλους των οργάνων της. Η Ένωση µπορεί να δρα µόνο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που της αναθέτει το Σύνταγµα, στο οποίο επισηµαίνονται σαφώς τα θέµατα στα οποία τα κράτη µέλη εκχώρησαν αρµοδιότητες δράσης στην Ένωση και εισάγει την κατηγοριοποίηση των αρµοδιοτήτων της. Κατηγοριοποίηση αρµοδιοτήτων Η κατηγορία των αποκλειστικών αρµοδιοτήτων της Ένωσης Στην πρώτη κατηγορία εµπίπτουν ορισµένα ειδικά θέµατα για τα οποία η Ένωση δρα µόνη της εξ ονόµατος του συνόλου των κρατών µελών. Πρόκειται για τις αποκλειστικές αρµοδιότητες. Θεωρήθηκε εξ ορισµού ότι η ανάληψη µιας δράσης στο επίπεδο της Ένωσης ήταν πιο αποτελεσµατική από ό,τι εάν τη δράση αυτή αναλάµβανε ξεχωριστά καθένα ένα από τα κράτη µέλη. Η κατηγορία αυτή αφορά: - την τελωνειακή ένωση - τη θέσπιση των κανόνων ανταγωνισµού που απαιτούνται για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς - τη νοµισµατική πολιτική για τα κράτη µέλη που έχουν ως νόµισµα το ευρώ - τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής - την κοινή εµπορική πολιτική. Σε µια δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται οι τοµείς στους οποίους η Ένωση αναλαµβάνει δράση όταν αυτή εξασφαλίζει προστιθέµενη αξία στη δράση των κρατών µελών, η οποία µερικές φορές είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Οι σχετικές αρµοδιότητες καλούνται «κοινές αρµοδιότητες». εύτερη κατηγορία: οι κοινές αρµοδιότητες Η κατηγορία αυτή αφορά: - την εσωτερική αγορά - ορισµένες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής - την οικονοµική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή - τη γεωργία και την αλιεία, εκτός της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων - το περιβάλλον - την προστασία των καταναλωτών - τις µεταφορές - τα διευρωπαϊκά δίκτυα - την ενέργεια - το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης - ορισµένες πτυχές των κοινών προκλήσεων ασφαλείας στον τοµέα της δηµόσιας υγείας - ορισµένες αρµοδιότητες στους τοµείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήµατος - ορισµένες αρµοδιότητες στους τοµείς της συνεργασίας αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Σύνταγµα της Ευρώπης 11

14 Συντονισµός των εθνικών πολιτικών στους τοµείς της οικονοµίας και της απασχόλησης Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Οι συµπληρωµατικές αρµοδιότητες Σε ορισµένους άλλους τοµείς, δηλαδή στους τοµείς της οικονοµίας και της απασχόλησης, τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη να συντονίζουν, στο πλαίσιο της Ένωσης, τις εθνικές πολιτικές τους. Το Σύνταγµα προβλέπει επίσης ότι η Ένωση είναι αρµόδια να καθορίσει και να υλοποιήσει µια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της σταδιακής χάραξης µιας πολιτικής άµυνας. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία αρµοδιοτήτων εντάσσονται οι συµπληρωµατικές αρµοδιότητες: η Ένωση παρεµβαίνει µόνο για τον συντονισµό ή την συµπλήρωση των ενεργειών των κρατών µελών, τα οποία διατηρούν συνεπώς µια ιδιαίτερα σηµαντική ελευθερία δράσης, καθώς και τη βασική ευθύνη διαχείρισης έναντι των πολιτών τους. Στους τοµείς αυτούς, η Ένωση δεν µπορεί να προβεί σε εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών. Η κατηγορία αυτή αφορά: - την προστασία και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων - τη βιοµηχανία - τον πολιτισµό - τον τουρισµό - την εκπαίδευση, τη νεότητα, τον αθλητισµό και την επαγγελµατική κατάρτιση - τη πολιτική πρoστασία - τη διοικητική συνεργασία. ιάταξη ευελιξίας που συµπληρώνει την ταξινόµηση των αρµοδιοτήτων Για να διατηρηθεί ορισµένη ευελιξία στο σύστηµα, µια διάταξη επιτρέπει στο Συµβούλιο να καλύπτει ενδεχοµένως κενά που θα προκύψουν στις αρµοδιότητες της Ένωσης εάν κριθεί ότι µια δράση είναι αναγκαία σε κοινοτικό επίπεδο για την εκπλήρωση ενός από τους στόχους του Συντάγµατος. Το Συµβούλιο αποφασίζει στην περίπτωση αυτή µε οµοφωνία ύστερα από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 12 Το Σύνταγµα της Ευρώπης

15 3.4 Θεµατοφύλακας της ορθής άσκησης των αρµοδιοτήτων: η αρχή της επικουρικότητας Η αρχή της επικουρικότητας έχει σκοπό να εγγυηθεί ότι η Ένωση κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της αναλαµβάνει δράση µόνον στις περιπτώσεις που αυτή είναι πραγµατικά απαραίτητη και εξασφαλίζει προστιθέµενη αξία στη δράση των κρατών µελών. Σκοπός της αρχής της επικουρικότητας είναι να διασφαλίσει πως οι αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη µε την άσκηση διαρκούς ελέγχου ως προς το κατά πόσο η δράση που αναλαµβάνεται σε κοινοτικό επίπεδο δικαιολογείται σε σχέση µε τις δυνατότητες που παρέχονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η αρχή της αναλογικότητας έχει επίσης το στόχο να διασφαλίσει την ορθή άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, εξακριβώνοντας ότι το περιεχόµενο και η µορφή δράσης που αναλαµβάνει η Ένωση δεν υπερβαίνουν όσα είναι απαραίτητα για να επιτύχει τους στόχους της Συνθήκης. Το Σύνταγµα ενισχύει την εφαρµογή των δύο αυτών αρχών. Όταν η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση, πρέπει να αιτιολογεί τους τρόπους µε τους οποίους έλαβε υπόψη της αυτές τις δύο αρχές. Για πρώτη φορά, κάθε εθνικό κοινοβούλιο θα µπορεί να επανεξετάζει τις προτάσεις αυτές και να εκδίδει αιτιολογηµένη γνώµη εάν θεωρεί ότι η αρχή της επικουρικότητας δεν έγινε σεβαστή. Εάν το ένα τρίτο των κοινοβουλίων έχουν την ίδια άποψη, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την πρότασή της. Το τελευταίο επίπεδο ελέγχου εντοπίζεται µετά τη θέσπιση νόµου, µε το δικαίωµα προσφυγής στο ικαστήριο των ΕΚ. Αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας Νέος µηχανισµός για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας......καθώς και δικαιοδοτικός έλεγχος 3.5 Ένωση νοµιµότητας και δηµοκρατικότητας Το Σύνταγµα ορίζει για πρώτη φορά τα δηµοκρατικά θεµέλια της Ένωσης και ενισχύει τη συγκεκριµένη πραγµάτωσή τους. Το Σύνταγµα προβλέπει νέες υποχρεώσεις για τα κοινοτικά όργανα όσον αφορά τη διαβούλευση µε την κοινωνία των πολιτών, τη διαφάνεια την πρόσβαση στα έγγραφα και το σεβασµό των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, στο Σύνταγµα κατοχυρώνεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Η Ένωση διατηρεί επίσης τακτικό διάλογο µε τις εκκλησίες και τις µη οµολογιακές ενώσεις. Εξάλλου, το Σύνταγµα θεσπίζει ένα νέο µηχανισµό που παρέχει τη δυνατότητα άµεσης έκφρασης των πολιτών, εφόσον αριθµούν τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο και αντιπροσωπεύουν σηµαντικό αριθµό κρατών µελών. Με το νέο αυτό µηχανισµό, οι πολίτες µπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να υποβάλει στον νοµοθέτη πρόταση νόµου, την οποία θεωρούν απαραίτητη. ηµοκρατική συµµετοχή ως θεµέλιο της Ένωσης Πώς επιτυγχάνεται µεγαλύτερη δηµοκρατική συµµετοχή; Νόµοι µε πρωτοβουλία των πολιτών. Το Σύνταγµα της Ευρώπης 13

16 Αυξηµένος ρόλος για τα εθνικά κοινοβούλια Τα εθνικά κοινοβούλια, έχοντας την πλειοψηφία στη Συνέλευση, ώθησαν τα µέλη της να εξεύρουν µέσα για την ανάπτυξη του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η διαφάνεια των εργασιών στο Συµβούλιο θα επιτρέψει στα Κοινοβούλια να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις θέσεις των κυβερνήσεών τους σε αυτό, και ο µηχανισµός «έγκαιρης προειδοποίησης» για την τήρηση της επικουρικότητας τους παρέχει µια άµεση οδό για να επηρεάσουν τη νοµοθετική διαδικασία. Με το µηχανισµό αυτό, θα ενηµερώνονται για κάθε νέα πρωτοβουλία και σε περίπτωση που το ένα τρίτο των εθνικών κοινοβουλίων κρίνει ότι µια πρόταση της Επιτροπής παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την πρότασή της. Η βελτίωση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας θα µπορέσει έτσι να ενισχύσει τη θέση των κοινοβουλίων εντός της Ένωσης. 3.6 Ιδιότητα µέλους της Ένωσης Ένταξη στην Ένωση: υποχρέωση σεβασµού των αξιών της Ένωσης Αναστολή δικαιωµάτων σε περίπτωση παραβίασης των αξιών της Ένωσης Εισαγωγή στο σύνταγµα της δυνατότητας για ένα κράτος µέλος να αποχωρήσει από την Ένωση Για να µπορέσει να προσχωρήσει στην Ένωση, ένα ευρωπαϊκό κράτος πρέπει να σέβεται τις αξίες της. Για την ένταξη ενός κράτους απαιτείται οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου, η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η επικύρωση της συµφωνίας ένταξης από όλα τα κράτη µέλη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µε οµόφωνη απόφασή του (χωρίς να συµµετέχει στην απόφαση αυτή το σχετικό κράτος) και µετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (που αποφασίζει µε πλειοψηφία των δύο τρίτων), µπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς παράβασης των αξιών της Ένωσης από ένα κράτος µέλος, ύστερα από την οποία το Συµβούλιο µπορεί να αναστείλει µε ειδική πλειοψηφία τα δικαιώµατα του εν λόγω κράτους µέλους. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει πρόκειται για καινοτοµία που εισήχθη µε το Σύνταγµα σύµφωνα µε τους συνταγµατικούς τους κανόνες, να αποχωρήσει από την Ένωση. Οι σχέσεις του θα διέπονται τότε από συµφωνία που θα συναφθεί µεταξύ του εν λόγω κράτους και της Ένωσης. 14 Το Σύνταγµα της Ευρώπης

17 4. Τα όργανα στην υπηρεσία του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος Για την προώθηση του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος και για να µπορέσει η Ένωση να επιτύχει τους στόχους του, είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα αποτελεσµατικό και νοµιµοποιηµένο θεσµικό πλαίσιο. Η διπλή αυτή ανάγκη καθίσταται ακόµα µεγαλύτερη στη διευρυµένη Ένωση µε εικοσιπέντε κράτη µέλη ή και παραπάνω. Το Σύνταγµα επαναλαµβάνει τις υπάρχουσες βασικές διατάξεις εισάγοντας παράλληλα δύο νέα θεσµικά σχήµατα: µια σταθερότερη προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και έναν Υπουργό Εξωτερικών. 4.1 Το θεσµικό πλαίσιο της Ένωσης Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, το θεσµικό πλαίσιο αυτό καθεαυτό περιλαµβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διαδραµατίζει καίριο ρόλο στον τοµέα της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής της Ένωσης. Όσον αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο, εξασφαλίζει τον έλεγχο των εσόδων και των δαπανών της Ένωσης. Παράλληλα µε τα θεσµικά αυτά όργανα υπάρχουν δύο συµβουλευτικά όργανα, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται οι πολίτες των κρατών µελών. Στους περισσότερους τοµείς, το Κοινοβούλιο κατέχει το ρόλο του συννοµοθέτη. Αποτελεί επίσης την αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή µαζί µε το Συµβούλιο και ασκεί τα καθήκοντα πολιτικού ελέγχου της Επιτροπής. Το Σύνταγµα ενισχύει τις αρµοδιότητες συννοµοθέτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επεκτείνοντας σε νέους τοµείς το πεδίο της λεγόµενης διαδικασίας της συναπόφασης, η οποία στο εξής θα αποκαλείται νοµοθετική διαδικασία µε την οποία το Κοινοβούλιο αποφασίζει από κοινού µε το Συµβούλιο. Ο αριθµός των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι εκλέγονται µε καθολική ψηφοφορία για πενταετή θητεία καθορίζεται σε 750. Κάθε κράτος µέλος διαθέτει, µε βάση την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, τουλάχιστον έξι έδρες και κατ ανώτατο όριο 96 έδρες. Ο ακριβής αριθµός των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος µέλος θα αποφασιστεί πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: νοµοθετικά, δηµοσιονοµικά καθήκοντα και καθήκοντα πολιτικού ελέγχου Επέκταση της νοµοθετικής διαδικασίας της συναπόφασης του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου Μέγιστο 750 µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Το Σύνταγµα της Ευρώπης 15

18 4.1.2 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ρόλος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ένα νέο πρόσωπο στο θεσµικό τοπίο της Ένωσης: ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι το όργανο που έχει την αποστολή να παρέχει στην Ένωση την αναγκαία πολιτική ώθηση για την ανάπτυξή της. εν νοµοθετεί. Κατά γενικό κανόνα, αποφασίζει µε οµοφωνία.το Σύνταγµα προβλέπει τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ανά τρίµηνο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς κράτους ή κυβερνήσεων των κρατών µελών, τον Πρόεδρό του (νέο αξίωµα στη θεσµική αρχιτεκτονική της Ένωσης) και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Βάσει των διατάξεων του Συντάγµατος, ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης συµµετέχει επίσης στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Την παρούσα στιγµή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, όπως όλα τα όργανα του Συµβουλίου, προεδρεύεται από το κράτος µέλος που ασκεί για έξι µήνες την προεδρία της Ένωσης, σύµφωνα µε µια προκαθορισµένη σειρά. Το Σύνταγµα τροποποιεί το σύστηµα αυτό µε τη δηµιουργία του µόνιµου αξιώµατος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και η θητεία του διαρκεί δυόµισι έτη και µπορεί να ανανεωθεί για µια φορά. Ο ρόλος αυτού του Προέδρου αυτού θα είναι να προεδρεύει και να καθοδηγεί τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Θα έχει καθήκοντα εκπροσώπησης σε υψηλό επίπεδο της Ένωσης στον τοµέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Το Συµβούλιο Υπουργών Ρόλος του Συµβουλίου των Υπουργών Σύνθεση του Συµβουλίου των Υπουργών Το Συµβούλιο είναι το θεσµικό όργανο της Ένωσης στο οποίο εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις των κρατών µελών. Το Συµβούλιο ασκεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη νοµοθετική και τη δηµοσιονοµική λειτουργία. Αποτελεί το πρωτεύον όργανο για τη λήψη αποφάσεων στον τοµέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας, καθώς και στον τοµέα του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών. Το Συµβούλιο των Υπουργών απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο ο οποίος διορίζεται από κάθε κράτος µέλος σε υπουργικό επίπεδο και έχει διάφορες συνθέσεις. Κατά τον τρόπο αυτό, για παράδειγµα, οι υπουργοί Γεωργίας συνεδριάζουν στο πλαίσιο ειδικής σύνθεσης του Συµβουλίου προκειµένου να λάβουν αποφάσεις στον τοµέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. 16 Το Σύνταγµα της Ευρώπης

19 Την παρούσα στιγµή, την προεδρία όλων των οργάνων του Συµβουλίου ασκεί εκ περιτροπής για έξι µήνες ένα µόνο κράτος µέλος. Το Σύνταγµα δεν τροποποιεί ριζικά το σύστηµα αυτό. Συµφωνήθηκε ωστόσο να ασκείται η εν λόγω εκ περιτροπής προεδρία ανά οµάδα τριών χωρών που ορίζονται για διάρκεια δεκαοκτώ µηνών. Το σύστηµα αυτό θα µπορούσε να εξελιχθεί µελλοντικά, δεδοµένου ότι θα καταστεί δυνατόν να τροποποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία. Όσον αφορά το Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις», θα προεδρεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα καθορίσει τους κανόνες εφαρµογής του συστήµατος αυτού µεταξύ των κρατών µελών, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων και τις ευρωπαϊκές γεωγραφικές ισορροπίες. Το Συµβούλιο Εξωτερικών θα προεδρεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης. Προεδρία του Συµβουλίου των Υπουργών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Επιτροπή δηµιουργήθηκε για να εκπροσωπεί σε πλήρη ανεξαρτησία, το κοινό ευρωπαϊκό συµφέρον σε όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης. Στο νοµοθετικό τοµέα αποτελεί τον κινητήρα: προτείνει «τους νόµους» που στη συνέχεια υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης. Ρόλος της Επιτροπής Η Επιτροπή εξασφαλίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των κοινών πολιτικών (όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική για παράδειγµα), εκτελεί τον προϋπολογισµό και διαχειρίζεται τα κοινοτικά προγράµµατα. Για τη συγκεκριµένη εκτέλεση των πολιτικών και των κοινοτικών προγραµµάτων, η Επιτροπή βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις εθνικές διοικήσεις. Στο εξωτερικό επίπεδο, η Επιτροπή εκπροσωπεί την Ένωση και διενεργεί τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις (π.χ. τις διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ΠΟΕ). Το Σύνταγµα προβλέπει ότι την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας ασκεί ο υπουργός Εξωτερικών. Τέλος, η Επιτροπή µεριµνά για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων της Συνθήκης και των αποφάσεων που λαµβάνουν τα κοινοτικά όργανα, π.χ. στον τοµέα του ανταγωνισµού. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη συλλογικά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που µπορεί να εγκρίνει πρόταση µοµφής απέναντί της, µε την οποία η Επιτροπή εξαναγκάζεται σε συλλογική παραίτηση. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η Επιτροπή λαµβάνει τις αποφάσεις της µε την απλή πλειοψηφία των µελών της. Το Σύνταγµα της Ευρώπης 17

20 Σύνθεση της Επιτροπής : ένας επίτροπος ανά κράτος µέλος, µέχρι το 2014, και στη συνέχεια ο αριθµός των µελών της µειώνεται στα δύο τρίτα του αριθµού των κρατών µελών. Ορισµός του Προέδρου της Επιτροπής και των Επιτρόπων Από την αρχή η Επιτροπή αποτελούνταν από δύο υπηκόους των πολυπληθέστερων κρατών µελών και από έναν υπήκοο από κάθε ένα από τα άλλα κράτη µέλη. Η συνθήκη της Νίκαιας περιόρισε τη σύνθεση της Επιτροπής σε έναν επίτροπο για κάθε κράτος µέλος. Συνεπώς αυτή θα είναι η σύνθεση της Επιτροπής που θα οριστεί την 1η Νοεµβρίου Το Σύνταγµα ορίζει ότι από το 2014, ο αριθµός των µελών της Επιτροπής θα µειωθεί και θα αντιστοιχεί στα δύο τρίτα του αριθµού των κρατών µελών. Κατά συνέπεια, οι Επίτροποι θα επιλέγονται βάσει ενός συστήµατος εκ περιτροπής, µε το οποίο αντιµετωπίζονται ισότιµα όλα τα κράτη µέλη. Η Συνέλευση δεν άλλαξε θεµελιωδώς τον τρόπο ορισµού του Προέδρου της Επιτροπής αλλά το Σύνταγµα επισηµαίνει σαφώς ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όταν προτείνει τον υποψήφιο Πρόεδρο της Επιτροπής για εκλογή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα των ευρωπαϊκών εκλογών. Το Συµβούλιο, σε συµφωνία µε τον ορισθέντα Πρόεδρο της Επιτροπής, εγκρίνει στην συνέχεια τον κατάλογο των µελλοντικών επιτρόπων, µε βάση τις προτάσεις των κρατών µελών. Όπως ήδη ισχύει επί του παρόντος, ο Πρόεδρος και οι Επίτροποι, που ορίζονται µε πενταετή θητεία, θα αποτελούν ακολούθως το αντικείµενο συλλογικής ψήφου έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υπουργός Εξωτερικών Καινοτοµία: ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης: η φωνή της Ένωσης στη διεθνή σκηνή Η δηµιουργία του αξιώµατος του Υπουργού Εξωτερικών αποτελεί µια από τις κύριες καινοτοµίες που εισάγει το Σύνταγµα. Χάρη στο αξίωµα αυτό, θα υπάρξει µεγαλύτερη συνοχή στην εξωτερική δράση της Ένωσης, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. Οι άλλες χώρες θα αναγνωρίζουν ευκολότερα τη φωνή της Ένωσης. Ο Υπουργός αυτός, θα έχει ένα διπλό αξίωµα: θα ασκεί πράγµατι τα καθήκοντα που έχουν επί του παρόντος ανατεθεί σε δύο πρόσωπα: στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου, Ύπατο Εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, και στον Επίτροπο που είναι αρµόδιος για τις εξωτερικές σχέσεις. Θα είναι εποµένως ο εντολοδόχος του Συµβουλίου για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και συγχρόνως µέλος της Επιτροπής, αρµόδιο για τις εξωτερικές σχέσεις (θα είναι εξάλλου ένας από τους Αντιπροέδρους της Επιτροπής). Θα προεδρεύει του Συµβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων και θα µεριµνά για την συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Ορισµός του Υπουργού Εξωτερικών Ο Υπουργός Εξωτερικών θα διορίζεται µε ειδική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,σε συµφωνία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 18 Το Σύνταγµα της Ευρώπης

21 4.1.6 Το ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το Σύνταγµα προβλέπει ότι το ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περιλαµβάνει το ικαστήριο, το τακτικό ικαστήριο (που σήµερα καλείται Πρωτοδικείο) και ειδικά δικαστήρια. Το ικαστήριο και το τακτικό ικαστήριο αποτελούνται από έναν τουλάχιστον δικαστή από κάθε κράτος µέλος. Το ικαστήριο θα έχει ως αποστολή την τήρηση του δικαίου της Ένωσης.Οι αρµοδιότητες του καλύπτουν τις διενέξεις µεταξύ των κρατών µελών, µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών, µεταξύ των οργάνων, µεταξύ των ιδιωτών και της Ένωσης. Επίσης είναι αρµόδιο να αποφασίζει σε θέµατα ερµηνείας του δικαίου της Ένωσης που θέτει ένας εθνικός δικαστής στο πλαίσιο µιας διένεξης που εκδικάζεται από ένα εθνικό δικαστήριο. Η τελευταία αυτή αρµοδιότητα, «η προδικαστική», είναι βασική για να εξασφαλισθεί η ενιαία ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης στο έδαφός της. Σύνθεση του ικαστηρίου Ρόλος του ικαστηρίου Το Σύνταγµα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν ευκολότερα προσφυγή κατά των κανονισµών της Ένωσης, ακόµη και αν δεν τους αφορούν ατοµικά (όπως επιβάλλουν σήµερα οι Συνθήκες) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Η δηµιουργία της Νοµισµατικής Ένωσης και του ενιαίου νοµίσµατος, του ευρώ, οδήγησε στη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Τράπεζα έχει ως αποστολή να ασκεί την ευρωπαϊκή νοµισµατική πολιτική που καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα των Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Συγκεκριµένα, τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ (συµβούλιο των διοικητών και διοικητικό συµβούλιο) διευθύνουν το ευρωπαϊκό σύστηµα κεντρικών τραπεζών που έχει ως αποστολή τη διαχείριση της κυκλοφορίας του χρήµατος, την καθοδήγηση των συναλλαγµατικών εργασιών, τη διάθεση και τη διαχείριση των επίσηµων συναλλαγµατικών αποθεµάτων των κρατών µελών και την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµής. Ο πρώτος στόχος της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασκεί την ευρωπαϊκή νοµισµατική πολιτική Το Ελεγκτικό Συνέδριο Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξασφαλίζει τον έλεγχο των λογαριασµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: εξετάζει τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισµού της Ένωσης και εξασφαλίζει την ορθή χρηµατοοικονοµική διαχείριση. Αποτελείται από έναν υπήκοο από κάθε κράτος µέλος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες Το Σύνταγµα της Ευρώπης 19

22 4.1.9 Η Επιτροπή των Περιφερειών Η Επιτροπή των Περιφερειών: συµβουλευτικό όργανο Σύνθεση της Επιτροπής των Περιφερειών Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελείται από εκπροσώπους των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. ιαβουλεύεται µε το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή στους τοµείς που άπτονται των τοπικών και περιφερειακών συµφερόντων, ιδίως της εκπαίδευσης, της δηµόσιας υγείας, της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Ο µέγιστος αριθµός των µελών της Επιτροπής Περιφερειών καθορίζεται σε 350. ιορίζεται για θητεία πέντε ετών από το Συµβούλιο Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (1) Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: συµβουλευτικό όργανο Σύνθεση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), αποτελείται από αντιπροσώπους των οικονοµικών και κοινωνικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Εκδίδει συµβουλευτικές γνωµοδοτήσεις στα όργανα, ιδίως στο πλαίσιο της νοµοθετικής διαδικασίας. Η γνώµη της ΕΟΚΕ ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο ή την Επιτροπή, πριν από την υιοθέτηση µιας σειράς πράξεων που σχετίζονται µε την εσωτερική αγορά, την εκπαίδευση, την προστασία των καταναλωτών, το περιβάλλον, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική. Ο αριθµός µελών της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής καθορίστηκε σε µέγιστο 350. Τα µέλη της διορίζονται από το Συµβούλιο µε πενταετή θητεία. (1) Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, σύµφωνα µε την ορολογία της συνταγµατικής συνθήκης. 20 Το Σύνταγµα της Ευρώπης

23 5. Τα µέσα δράσης της Ένωσης 5.1 Απλούστευση των µέσων Η απλούστευση των µέσων που διαθέτει η Ένωση για την ανάληψη δράσης αποτελούσε από µόνη της ένα ειδικό κεφάλαιο της δήλωσης του Λάκεν στην οποία καθορίστηκε η εντολή της Συνέλευσης. Οι εργασίες της Συνέλευσης επέτρεψαν την απλοποίηση του υφιστάµενου συστήµατος. Η τυπολογία των νοµοθετικών πράξεων περιορίζεται σε έξι µέσα (νόµος, νόµος-πλαίσιο, κανονισµός, απόφαση, σύσταση και γνωµοδότηση). Στον περίφηµο λόγο του πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν, ο βέλγος πρωθυπουργός διαπίστωσε την ύπαρξη 36 ειδών διαφορετικών πράξεων! ηµιουργείται µια ιεραρχία µεταξύ του νοµοθετικού επιπέδου και του επιπέδου εφαρµογής των νόµων όπως σε όλα τα εθνικά νοµικά συστήµατα. Απλούστευση των µέσων που επιτρέπουν στην Ένωση να ασκεί τις αρµοδιότητες της Έξι νοµοθετικά µέσα Νοµοθετικό επίπεδο και επίπεδο εφαρµογής Ο νόµος θα καθορίζει τα βασικά στοιχεία ενός τοµέα, ενώ η αρµοδιότητα για τον καθορισµό των πιο τεχνικών πτυχών θα µπορεί να ανατεθεί στην Επιτροπή υπό τον έλεγχο των δύο συννοµοθετών, γεγονός που θα επιτρέψει την ελάφρυνση των εργασιών τους. Έτσι, θα µπορέσουν να επικεντρωθούν στα σηµαντικότερα θέµατα της ζωής των πολιτών. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, αποτελεί αρµοδιότητα της Επιτροπής η έκδοση κατ εξουσιοδότηση κανονισµών, που συµπληρώνουν και/ή τροποποιούν τα µη ουσιαστικά στοιχεία του νόµου, υπό τον έλεγχο των συννοµοθετών. Τροποποιήσεις µη ουσιαστικών στοιχείων του νόµου 5.2 Νοµοθετική διαδικασία Η νοµοθετική διαδικασία που σήµερα καλείται διαδικασία συναπόφασης δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την αρµοδιότητα ισότιµου συννοµοθέτη µε το Συµβούλιο. Με βάση τη διαδικασία αυτή ένα κείµενο που υποβάλλεται από την Επιτροπή, µετά από διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους κύκλους, εγκρίνεται στην πράξη συγχρόνως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συµβούλιο. Η γενίκευση της διαδικασίας συναπόφασης, που εισάγει το Σύνταγµα ως συνήθη νοµοθετική διαδικασία, αποτελεί την καλύτερη έκφραση της διττής νοµιµοποίησης, των κρατών (το Συµβούλιο) και των λαών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), που χαρακτηρίζει την Ένωση. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις θα υπάρχουν ειδικοί νόµοι, που θα υιοθετούνται από το Συµβούλιο µόνο ή σπανιότερα µόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Σύνταγµα ορίζει ότι το Συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του µε πλειοψηφία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες το Σύνταγµα προβλέπει άλλη διαδικασία, όπως είναι η οµοφωνία. Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο συννοµοθετούν Ψηφοφορία στο Συµβούλιο Το Σύνταγµα της Ευρώπης 21

24 Ορισµός της ειδικής πλειοψηφίας Πεδίο εφαρµογής της ειδικής πλειοψηφίας Ειδικές αποφάσεις για την ΚΕΠΑ Πρόοδος χωρίς όλοι να συµµετέχουν σε µια ενισχυµένη συνεργασία Η πλειοψηφία αυτή, που καλείται «ειδική πλειοψηφία», υπολογίζεται σήµερα µε βάση ένα σύστηµα στάθµισης των ψήφων, που λαµβάνει υπόψη µέχρις ενός βαθµού τον πληθυσµό των κρατών. Το Σύνταγµα εισάγει, από το 2009, έναν νέο τρόπο ορισµού της ειδικής πλειοψηφίας στο Συµβούλιο: πρόκειται για τη διπλή πλειοψηφία, των κρατών µελών και των λαών, η οποία αποτελεί την έκφραση της διπλής νοµιµότητας της Ένωσης. Η διπλή πλειοψηφία εξασφαλίζεται όταν µια απόφαση λάβει το 55% των κρατών µελών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσµού της Ένωσης. Η επέκταση της ψηφοφορίας µε την ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο, που προβλέπεται στο Σύνταγµα, για περίπου είκοσι διατάξεις για τις οποίες επί του παρόντος προβλέπεται η οµοφωνία, θα διευκολύνει τη λήψη των αποφάσεων. Η οµοφωνία, και εποµένως η δυνατότητα ενός µόνου κράτους µέλους να µπορεί να εµποδίσει τη λήψη απόφασης, διατηρήθηκε για παράδειγµα στον τοµέα της φορολογίας που συνδέεται µε την εσωτερική αγορά ή για τις ελάχιστες προδιαγραφές της κοινωνικής ασφάλισης. Μια διάταξη του Συντάγµατος, που ονοµάζεται «ρήτρα γέφυρας», επιτρέπει ωστόσο τη µεταγενέστερη εξέλιξη προς την κατεύθυνση της ειδικής πλειοψηφίας, µε οµόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Προβλέπονται ιδιαίτερες διατάξεις για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένης της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας. Προκειµένου να διευκολυνθεί η στενότερη συνεργασία µεταξύ των κρατών της Ένωσης που επιθυµούν, σε ένα συγκεκριµένο τοµέα που ανταποκρίνεται στους στόχους της Ένωσης αλλά που δεν υπάγεται στις αποκλειστικές αρµοδιότητες της, να προχωρήσουν πέρα από την ολοκλήρωση που προβλέπεται στις συνθήκες, η συνθήκη του Άµστερνταµ εισήγαγε την έννοια της «ενισχυµένης συνεργασίας». Ο στόχος στον οποίο απέβλεπε αυτό το είδος συνεργασίας ήταν να επιτραπεί σε έναν περιορισµένο αριθµό κρατών που έχουν τις δυνατότητες και επιθυµούν να προχωρήσουν, να επιδιώξουν την εµβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σεβόµενα παράλληλα το θεσµικό πλαίσιο της Ένωσης. Η ενισχυµένη συνεργασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο ως τελευταία λύση (όταν δεν είναι δυνατό να αναληφθεί δράση µε όλα τα κράτη µέλη) πρέπει να περιλαµβάνει έναν ελάχιστο αριθµό κρατών µελών (το Σύνταγµα καθορίζει τον αριθµό αυτόν στο ένα τρίτο των κρατών µελών) και πρέπει να παραµένει ανοικτή στη συµµετοχή όλων των κρατών µελών κάθε στιγµή. Οι πράξεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο ενισχυµένης συνεργασίας δεσµεύουν µόνο τα κράτη µέλη που συµµετείχαν. 22 Το Σύνταγµα της Ευρώπης

25 5.3 Τα οικονοµικά της Ένωσης Ο κοινοτικός προϋπολογισµός ακολουθεί τις κλασικές δηµοσιονοµικές αρχές και βασίζεται σε ορισµένες αρχές εκ των οποίων η ενότητα (το σύνολο των δαπανών και των εσόδων συγκεντρώνεται σε ένα ενιαίο έγγραφο), η αυτοτέλεια της χρήσης (οι δηµοσιονοµικές εργασίες περιλαµβάνονται σε µια ετήσια χρήση) και η ισορροπία (οι δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα έσοδα). Το Σύνταγµα προβλέπει ότι ένας ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου, που αποφασίζει µε οµοφωνία, καθορίζει το «πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο» και τα ετήσια ανώτατα όρια των δαπανών της Ένωσης. Ο προϋπολογισµός πρέπει να τηρεί το εν λόγω πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Ο προϋπολογισµός χρηµατοδοτείται µε ίδιους πόρους της Ένωσης, οι οποίοι προέρχονται ουσιαστικά από ένα ποσοστό του ΦΠΑ που εισπράττεται από τα κράτη µέλη και µια εισφορά ενός ορισµένου ποσοστού του ΑΕΠ των κρατών µελών. Τα όρια και οι κατηγορίες των πόρων αυτών καθορίζονται από το Συµβούλιο και, επιπλέον, πρέπει να επικυρώνονται από όλα τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη υποβολής του ετήσιου σχεδίου προϋπολογισµού της Ένωσης. Το Σύνταγµα προβλέπει την ψήφιση του προϋπολογισµού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, που αποτελούν την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, µε βάση µια διαδικασία σαφώς απλούστερη από εκείνην που ισχύει σήµερα. Η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισµό υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην πράξη, ένα σηµαντικότατο τµήµα του προϋπολογισµού εκτελείται καθηµερινά από τα κράτη µέλη, ιδίως όσον αφορά τα τµήµατα του προϋπολογισµού που σχετίζονται µε τη γεωργία. Ο προϋπολογισµός της Ένωσης Πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο Οι ίδιοι πόροι ηµοσιονοµική διαδικασία Εκτέλεση του προϋπολογισµού Το Σύνταγµα της Ευρώπης 23

26 6. Η εξωτερική δράση της Ένωσης Όλη η εξωτερική δράση της Ένωσης παρουσιάζεται σε έναν ενιαίο τίτλο: προσπάθεια βελτίωσης της κατανόησης και της συνεκτικότητας ιατήρηση της οµοφωνίας Καινοτοµία: δηµιουργία του αξιώµατος του Υπουργού των Εξωτερικών της Ένωσης Πολιτική ευρωπαϊκής άµυνας και σεβασµός των πολιτικών δεσµεύσεων των κρατών µελών ηµιουργία του οργανισµού εξοπλισµών Αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών, σε περίπτωση για παράδειγµα τροµοκρατικών επιθέσεων Όλες οι διατάξεις σχετικά µε την εξωτερική δράση της Ένωσης συγκεντρώθηκαν σε ένα µόνον τίτλο του συντάγµατος ενώ στις προηγούµενες συνθήκες ήταν διεσπαρµένες σε διάφορα µέρη. Το κείµενο έτσι γίνεται πιο κατανοητό. Η συγκέντρωση αυτή επιτρέπει µια πιο συνεκτική δράση της Ένωσης απέναντι στις τρίτες χώρες, καθώς όλες οι δράσεις, είτε πρόκειται για οικονοµικές είτε για ανθρωπιστικές ή πολιτικές, έχουν κοινούς στόχους. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, το Συµβούλιο θα συνεχίσει να αποφασίζει οµόφωνα στις περισσότερες περιπτώσεις. Το Σύνταγµα δεν µπόρεσε να επιτύχει σε αυτό το σηµείο την πρόοδο που πολλοί περίµεναν. Σε µια Ένωση 25 ή 30 κρατών, η οµοφωνία, δηλαδή το δικαίωµα αρνησικυρίας κάθε κράτους µέλους, δεν θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων! Η πιο ενδιαφέρουσα καινοτοµία είναι η δηµιουργία της θέσης του υπουργού Εξωτερικών. Ο υπουργός θα εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου της Επιτροπής αλλά θα εργάζεται σε άµεση σχέση µε τα κράτη µέλη σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. Η θέσπιση του νέου αυτού αξιώµατος αναµένεται να αναπτύξει περαιτέρω την αµοιβαία εµπιστοσύνη και τα ευρωπαϊκά αντανακλαστικά των κρατών µελών. Το πρόσωπο αυτό θα διευθύνει µια ευρωπαϊκή υπηρεσία για την ανάληψη εξωτερικής δράσης, µια διπλωµατική υπηρεσία που θα αποτελείται από υπαλλήλους του Συµβουλίου, της Επιτροπής και των εθνικών διπλωµατικών υπηρεσιών και θα διαθέτει αντιπροσωπείες σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσµου. Ο υπουργός εξωτερικών θα συµβάλει στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας της Ένωσης και στην προβολή των απόψεών της στον κόσµο. Θα µπορεί για παράδειγµα να οµιλεί εξ ονόµατος της Ένωσης στο Συµβούλιο Ασφαλείας Ηνωµένων Εθνών. Η πολιτική άµυνας της Ένωσης οικοδοµείται σιγά-σιγά ενώ παράλληλα γίνονται σεβαστοί οι διάφοροι πολιτισµοί καθώς και οι πολιτικές δεσµεύσεις των κρατών µελών (δεν πρόκειται να τερµατισθεί η ουδετερότητα ορισµένων κρατών µελών ούτε να υπάρξει ανταγωνισµός µε το ΝΑΤΟ). Θα δηµιουργηθεί ένας οργανισµός εξοπλισµών προκειµένου τα χρήµατα των φορολογικών να χρησιµοποιούνται καλύτερα, και να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις στα στρατιωτικά προγράµµατα των διαφορετικών κρατών µελών. Τα κράτη µέλη όταν εισήλθαν στην Ένωση αποδέχθηκαν την αρχή της αλληλεγγύης το ένα απέναντι στο άλλο. Η αλληλεγγύη αυτή δεν είναι µόνο οικονοµική: σε περίπτωση τροµοκρατικών επιθέσεων ή φυσικών καταστροφών το Σύνταγµα προβλέπει στο εξής την παρέµβαση της Ένωσης. Επιπλέον, στην περίπτωση που ένα κράτος µέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα λοιπά κράτη µέλη πρέπει να του παράσχουν βοήθεια και αρωγή. 24 Το Σύνταγµα της Ευρώπης

27 Το Σύνταγµα επιτρέπει επίσης στα κράτη µέλη που διαθέτουν το απαραίτητο στρατιωτικό δυναµικό και έχουν αναλάβει σηµαντικότερες δεσµεύσεις, να καθιερώνουν µεταξύ τους µια µόνιµη διαρθρωµένη συνεργασία µέσα στην Ένωση. Όσον αφορά το εξωτερικό εµπόριο, η Επιτροπή διαπραγµατεύεται, για ολόκληρη την Ένωση, µε τις τρίτες χώρες,ιδιαίτερα στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου για να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά συµφέροντα σε θέµατα εµπορίου, εµπορευµάτων και υπηρεσιών, πνευµατικής ιδιοκτησίας και επενδύσεων. Στον τοµέα αυτό, το Σύνταγµα ενισχύει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο ανέρχεται στο ίδιο επίπεδο µε το Συµβούλιο ενώ µέχρι στιγµής οι συνθήκες δεν του αναγνώριζαν κανέναν ρόλο ούτε ελέγχου ούτε απόφασης. Οι κανόνες απόφασης του Συµβουλίου καθίστανται επίσης σαφέστεροι έτσι ώστε η Ένωση να εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό παράγοντα στη ρύθµιση της παγκόσµιας οικονοµίας. Ο κύριος στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης είναι η εξάλειψη της φτώχειας. Η Ένωση και τα κράτη µέλη της αντιπροσωπεύουν πάνω από 50% της παγκόσµιας δηµόσιας ενίσχυσης και έχουν κάθε συµφέρον να συντονίζουν τις ενέργειές τους για να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα του σκοπού τους αυτού. Μια διάταξη του συντάγµατος έχει ως αντικείµενο την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας της Ένωσης (που διαχειρίζεται η ECHO) έτσι ώστε να προβληθεί η ιδιαίτερη φύση της (υπόκειται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν αποτελεί µέσο άσκησης πολιτικών πιέσεων). Το Σύνταγµα προβλέπει σαφώς πότε η Ένωση µπορεί να διαπραγµατεύεται διεθνείς συµφωνίες και επισηµαίνει ξεκάθαρα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται: η Επιτροπή (ή ο Υπουργός Εξωτερικών) διαπραγµατεύεται και το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζουν από κοινού εάν αποδέχονται το αποτέλεσµα. υνατότητα µόνιµης διαρθρωµένης αµυντικής συνεργασίας µεταξύ ορισµένων κρατών µελών. Εξωτερικό εµπόριο: η Επιτροπή διαπραγµατεύεται µε τις τρίτες χώρες Περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαφέστεροι κανόνες λήψης απόφασης στο Συµβούλιο Η αναπτυξιακή πολιτική στοχεύει στην εξάλειψη της φτώχειας Πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας ιαπραγµάτευση διεθνών συµφωνιών Το Σύνταγµα της Ευρώπης 25

28 7. Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Κατάλληλα µέσα για την ανάληψη από κοινού δράσης ενάντια στην τροµοκρατία και την εγκληµατικότητα Απουσία ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα. Έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης Κοινή πολιτική σε θέµατα ασύλου Κοινή πολιτική σε θέµατα µετανάστευσης Ένωση αλληλεγγύης και δηµοκρατικές διαδικασίες Η έννοια του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εµφανίζεται ήδη στις υπάρχουσες συνθήκες. Ωστόσο, µε το Σύνταγµα παρέχονται στην Ένωση τα κατάλληλα µέσα για να αποφασίζει τις λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιµετωπίσει (πώς να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων; πώς να αντιµετωπισθεί η τροµοκρατία και τα σοβαρά εγκλήµατα; πώς να αντιµετωπισθούν οι µεταναστευτικές ροές;). Το Σύνταγµα αυξάνει επίσης την αποτελεσµατικότητα, τη δηµοκρατικότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών που ισχύουν. Όπως προέβλεπαν ήδη οι παρούσες Συνθήκες, το Σύνταγµα προβλέπει, για τα κράτη µέλη που ανήκουν στο «χώρο Σένγκεν», την απουσία ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης και θα καθορίσει κανόνες για τους ελέγχους στους οποίους υπόκεινται τα άτοµα που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα. Επιπλέον, η Ένωση θα µπορεί να διαχειρίζεται µε ολοκληρωµένο τρόπο τα σύνορά της. Αυτό σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι θα συσταθεί µονάδα που µπορεί να βοηθάει και να επικουρεί τους εθνικούς συνοριακούς φύλακες στο δύσκολο καθήκον ελέγχου και εποπτείας των συνόρων. Η Ένωση πρέπει θα πρέπει να διαθέτει µια κοινή πολιτική σε θέµατα ασύλου, σεβόµενη παράλληλα τη Σύµβαση της Γενεύης σχετικά µε τους πρόσφυγες και διασφαλίζοντας ότι κάθε άτοµο που χρειάζεται διεθνή προστασία όντως του παρέχεται η προστασία αυτή. Εν αντιθέσει µε τις παρούσες Συνθήκες, που προβλέπουν µόνον τον καθορισµό ελάχιστων κανόνων, το Σύνταγµα προβλέπει τη δηµιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου που περιέχει ιδίως ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες και κοινές διαδικασίες. Η Ένωση θα εφαρµόσει επίσης µια κοινή πολιτική σε θέµατα µετανάστευσης. Το Σύνταγµα καθορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές αυτής της κοινής πολιτικής, κάτι που δεν προβλέπεται στις υπάρχουσες Συνθήκες. Σκοπός είναι η αποτελεσµατική διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, η εξασφάλιση της δίκαιης µεταχείρισης των µεταναστών που είναι εντάξει µε το νόµο για τη διαµονή τους και η πρόληψη καθώς και η καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης και της εµπορίας ανθρώπων. Το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβουν µέτρα για το σκοπό αυτό, για παράδειγµα όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για να µεταναστεύσει κάποιος στα κράτη µέλη ή τα δικαιώµατα των µεταναστών. Η Ένωση θα µπορέσει έτσι να λάβει µέτρα για να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών µελών στα θέµατα ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών. Κατά την εφαρµογή των πολιτικών αυτών θα τηρείται η αρχή της αλληλεγγύης,η οποία θα είναι και οικονοµικού χαρακτήρα, κάτι που προβλέπεται στο Σύνταγµα. Η δηµοκρατική νοµιµοποίηση θα ενισχυθεί σηµαντικά. Στις υπάρχουσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει µόνο γνωµοδοτήσεις σχετικά µε τα θέµατα αυτά ενώ το Σύνταγµα προβλέπει ότι όλα τα µέτρα λαµβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Μια άλλη σηµαντική αλλαγή αφορά το ικαστήριο, που θα ασκεί το δικαιοδοτικό του έλεγχό σε όλες τις πράξεις που υιοθετούνται. Τέλος, η Επιτροπή θα είναι η µόνη πηγή νοµοθετικής πρωτοβουλίας και θα ασκεί επίσης το ρόλο της ως θεµατοφύλακα των συνθηκών. 26 Το Σύνταγµα της Ευρώπης

29 Όπως ήδη συµβαίνει, η Ένωση θα συνεχίσει να αναλαµβάνει δράση στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις,µε τον όρο ότι πρόκειται για θέµατα διακρατικού χαρακτήρα. Εν αντιθέσει µε τις υπάρχουσες Συνθήκες, το Σύνταγµα αναθέτει στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την αρµοδιότητα να ψηφίζει νόµους ή νόµους-πλαίσια έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα αυξηµένο επίπεδο πρόσβασης στη ικαιοσύνη. Με βάση τις ισχύουσες συνθήκες, η Ένωση µπορούσε ήδη να αναλαµβάνει δράση στον τοµέα της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας για ποινικές υποθέσεις αλλά τα θέµατα αυτά, όπως η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας, προβλέπονταν σε χωριστό τµήµα της Συνθήκης της Ένωσης. Ο πυλώνας αυτός αποκαλούνταν «ο τρίτος πυλώνας» και χαρακτηριζόταν από τη διακυβερνητική µέθοδο λήψης των αποφάσεων. Το Σύνταγµα καινοτοµεί σε αυτό τον τοµέα διότι καταργεί τον τρίτο πυλώνα και συγκεντρώνει σε µια µόνο οµάδα όλες τις πολιτικές της Ένωσης για να αυξήσει τη δηµοκρατικότητα, την αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών. Μια ιδιαιτερότητα είναι ότι µια οµάδα κρατών µελών (το ένα τέταρτο) µπορεί να αναλάβει µια πρωτοβουλία όπως και η Επιτροπή. Το δικαίωµα αρνησικυρίας εγκαταλείπεται σε µεγάλο βαθµό υπέρ της ειδικής πλειοψηφίας. Το Κοινοβούλιο συννοµοθετεί µε το Συµβούλιο και οι κανόνες που υιοθετούνται υπόκεινται στον έλεγχο του ικαστηρίου των ΕΚ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα µπορούν έτσι να θέτουν τους ορισµούς και τις κοινές κυρώσεις για µια σειρά σοβαρών και διακρατικών εγκληµάτων που απαριθµούνται στο Σύνταγµα. Τα εγκλήµατα αυτά θα είναι πολύ σοβαρά, όπως η τροµοκρατία, το εµπόριο ναρκωτικών, η εµπορία ανθρώπων, ο ρατσισµός και η ξενοφοβία, η σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών, τα εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος. Χάρη στο Σύνταγµα η Ένωση θα µπορεί έτσι να ψηφίζει νόµους-πλαίσια για υποθέσεις ποινικού δικαίου, όσον αφορά τα δικαιώµατα των θυµάτων και των ανθρώπων στην ποινική δικονοµία. Οι µηχανισµοί της δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών που ήδη υπάρχουν, όπως η Eurojust, θα ενισχυθούν. Επίσης, το Συµβούλιο θα µπορεί να αποφασίσει στο µέλλον για τη θέσπιση της θέσης του ευρωπαϊκού εισαγγελέα που θα αναζητά και θα καταζητά τους αυτουργούς και τους συνεργούς σε σοβαρά διακρατικά εγκλήµατα. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί οµόφωνα από τα κράτη µέλη. Στον τοµέα της αστυνοµικής συνεργασίας η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία, η Ευρωπόλ, αποτελεί δοµή για την ανάπτυξη της αστυνοµικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών τους τοµείς της πρόληψης και της καταπολέµησης των σοβαρών µορφών της οργανωµένης διεθνούς εγκληµατικότητας. Το Σύνταγµα προβλέπει ότι η Ευρωπόλ θα υπόκειται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. ικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Κοινές κυρώσεις κατά διακρατικών εγκληµάτων υνατότητα να δηµιουργηθεί µια ευρωπαϊκή εισαγγελία για την εκδίκαση των αυτουργών διακρατικών εγκληµάτων Αστυνοµική συνεργασία Το Σύνταγµα της Ευρώπης 27

30 8. Άλλες πολιτικές της Ένωσης: συµβολή του Συντάγµατος Μεταρρύθµιση ορισµένων πολιτικών της Ένωσης Συνοχή της δράσης της Ένωσης Νέες δυνατότητες δράσης σε ορισµένους τοµείς Η Συνέλευση και η διακυβερνητική διάσκεψη έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στη µεταρρύθµιση ορισµένων πολιτικών (κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, οικονοµική και νοµισµατική ένωση). Αντιθέτως, οι άλλες πολιτικές που ασκεί η Ένωση, δεν αποτέλεσαν αντικείµενο σηµαντικών τροποποιήσεων. Αντίθετα µε ορισµένες προγενέστερες αναθεωρήσεις των συνθηκών (Ενιαία Πράξη ή συνθήκη του Μάαστριχ), το Σύνταγµα δεν επεκτείνει ιδιαίτερα τις αρµοδιότητες της Ένωσης. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στη διατήρηση της συνοχής της δράσης της Ένωσης, µέσω διατάξεων που διασφαλίζουν ότι λαµβάνονται υπόψη οι συνολικοί στόχοι και ιδιαίτερα η ισότητα των φύλων, το περιβάλλον, οι καταναλωτές, κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή κάθε ειδικής πολιτικής. Το Σύνταγµα εισάγει νέες νοµικές βάσεις που θα επιτρέψουν στην Ένωση να επεµβαίνει σε περίπτωση ανάγκης στους τοµείς της δηµόσιας υγείας, έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια των πολιτών (για παράδειγµα η άτυπη πνευµονία, η βιοτροµοκρατία), την ενέργεια, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες, η συνέχειά της, η ασφάλεια παροχής της, η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η εξοικονόµηση της ενέργειας, την προστασία των πολιτών, για να βοηθηθούν τα κράτη µέλη στην αντιµετώπιση καταστροφών φυσικού ή ανθρώπινου χαρακτήρα, τον αθλητισµό, για να αναπτυχθεί η εκπαιδευτική διάστασή του και να συντονισθούν οι προσπάθειές κατά της λήψης αναβολικών. 9. Έναρξη ισχύος και αναθεώρηση του Συντάγµατος Έναρξη ισχύος του Συντάγµατος Έναρξη ισχύος του Συντάγµατος Η συνταγµατική συνθήκη προβλέπει την επικύρωση από όλα τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τους θεσµικούς κανόνες που ισχύουν σε καθένα από αυτά (µε κοινοβουλευτική έγκριση και/ή µε δηµοψήφισµα). Εάν δύο έτη µετά την υπογραφή της έχει επικυρωθεί µόνο από τα τέσσερα πέµπτα των κρατών µελών, τότε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιλαµβάνεται του θέµατος. Μεταγενέστερες αναθεωρήσεις του Συντάγµατος Αναθεώρηση του συντάγµατος: καθιέρωση της µεθόδου της Συνέλευσης Οι αναθεωρήσεις θα προετοιµάζονται στο εξής κανονικά από µια Συνέλευση, εκτός και αν αυτές είναι περιορισµένης εµβέλειας. Η Συνέλευση θα πρέπει να εγκρίνει οµόφωνα σύσταση προς τη διακυβερνητική διάσκεψη που θα αποφασίζει µε κοινή συµφωνία τις τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ µόνο αφότου επικυρωθούν από όλα τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. Μια ελαστικότερη διαδικασία προβλέπεται για ορισµένες τροποποιήσεις, όπως είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία για ορισµένους τοµείς δράσης. Για τις τροποποιήσεις αυτές, η επίτευξη οµοφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι επαρκείς. 28 Το Σύνταγµα της Ευρώπης

31 Για περισσότερες πληροφορίες «Europe Direct» Εάν έχετε ερωτήµατα για το ευρωπαϊκό Σύνταγµα, µπορείτε να καλέσετε δωρεάν τον αριθµό ή τον αριθµό µε χρέωση «Futurum» Εάν επιθυµείτε να µάθετε περισσότερα για το ευρωπαϊκό Σύνταγµα, µπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο Ευρωπαϊκές Κοινότητες Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σ. 21x29,7 cm ISBN :

32 25 Kράτη Μέλη Υποψήφιες Χώρες KA GR-C Ευρωπαϊκές Κοινότητες διεύθυνση αλληλογραφίας: B-1049 Brussels (Belgium)

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη Θεµελιώδη δικαιώµατα και καταπολέµηση των διακρίσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή Ιστορικό Οι αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 732. Ευρωεκλογές 13 Ιουνίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 732. Ευρωεκλογές 13 Ιουνίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 732 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2003. Γενική ιεύθυνση Πληρоφόρησης και ηβσίων Σ έσεων. www.europarl.eu.int VO Communication - QA-55-03-536-GR-C - ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενότητα 2 η : Οι Δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεώργιος Ανδρέου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1.1. Ιστορική εξέλιξη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα το 1974 ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. Γρήγορα εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Σχέδιο ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εγκρίθηκε µε συναίνεση από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση στις 13 Ιουνίου και 10 Ιουλίου 2003 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΩΜΗ 18 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX.

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (13.03) (OR. fr) CONV 602/03 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Τα οικονοµικά της Ένωσης : σχέδιο άρθρων 38 έως 40 Τίτλος VII:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Κέλλυ Κωτσαρέλη

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Κέλλυ Κωτσαρέλη ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Κέλλυ Κωτσαρέλη Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί έναν μοναδικό σχηματισμό οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 27 ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2002 (OR. fr) CONV 369/02

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2002 (OR. fr) CONV 369/02 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2002 (OR. fr) CONV 369/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Προεδρείο Αποδέκτης : Συνέλευση Θέµα : Προσχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης ιαβιβάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2014 COM(2014) 580 final 2014/0274 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αναθεωρημένης συμφωνίας περί ιδρύσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Άρθρο 14 Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 33 Υπηρεσίες γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2015 COM(2015) 389 final 2015/0180 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης κατά την 12 η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 12.2.2008 B6-0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-0005/2008 και B6-0006/2008 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και/ή να επικυρώσουν, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγµα έκδοση φιλική για τον αναγνώστη του Jens-Peter Bonde ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Το Σύνταγµα έκδοση φιλική για τον αναγνώστη του Jens-Peter Bonde ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ Έκδοση φιλική για τον αναγνώστη, µε υπογραµµίσεις, σχόλια στο περιθώριο και εξαιρετικά χρήσιµο ευρετήριο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχετε µπροστά σας το νέο σχέδιο Συντάγµατος της ΕΕ, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

5455/02 ZAC/as DG H II EL

5455/02 ZAC/as DG H II EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2002 (OR. en) 5455/02 EUROPOL 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου και του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-201 ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 23 Νοεµβρίου 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Οι κύριοι σταθμοί Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Περιγραφή της κατάστασης της ιακυβερνητικής ιάσκεψης από 14 Φεβρουαρίου έως 6 Ιουνίου 2000 πριν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου Elmar

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 31.10.2017 JOIN(2017) 40 final 2017/0279 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2010 (09.12) (OR. en) 17569/10 FIN 709 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί την Κοινωνία των Πολιτών

Συµβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί την Κοινωνία των Πολιτών Τι είναι η ΕΟΚΕ; Συµβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί την Κοινωνία των Πολιτών «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή επικουρούνται από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (52/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Cortes Generales του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σύσταση για Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009) 570 τελικό 2009/0158 (CNB) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, παρέχει την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, παρέχει την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/2209(INI) 4.1.2005 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ THΣ 4ης MAΪOΥ 2009 1 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού 2, - έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ρόλος:

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ρόλος: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ρόλος: καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέλη: οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα