αποτελεί καινοτομία και θεσμοποιεί την πλούσια νομολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ( ΕΚ) πάνω στα θέματα αυτά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αποτελεί καινοτομία και θεσμοποιεί την πλούσια νομολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ( ΕΚ) πάνω στα θέματα αυτά."

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. Αθήνα, Αρ.Πρωτ. 17γ/10/33/ΦΝ 417 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX: Τηλέφωνο: Θ Ε Μ Α : Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών. Στις νέες Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες διέπουν πλέον από και εφεξής τις δημόσιες συμβάσεις (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), όπως αναφέρεται στις Εγκυκλίους μας με αριθμούς 1/2006 και 4/2006, εμπεριέχεται άρθρο (με αριθμό 2 στην Οδηγία 2004/18 και 10 στην Οδηγία 2004/17) με ταυτόσημη διατύπωση, που ορίζει επί λέξει ότι «Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια». Η ιδιαίτερη διατύπωση της αρχής αυτής σε άρθρο των νέων Οδηγιών, αποτελεί καινοτομία και θεσμοποιεί την πλούσια νομολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ( ΕΚ) πάνω στα θέματα αυτά. Ενόψει της σπουδαιότητας που αποδίδει η κοινοτική έννομη τάξη (τόσο το Ευρωπαϊκό ικαστήριο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) στην πλήρη κατανόηση των αρχών αυτών από τα όργανα που εφαρμόζουν τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων, απευθύνουμε την εγκύκλιο αυτή και παρέχουμε εντολή για την τήρησή της. 1

2 Α. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της αποφυγής των διακρίσεων με βάση την εθνικότητα εμπεριέχεται στην Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και εξειδικεύθηκε με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ( ΕΚ). Σύμφωνα με πλείστες αποφάσεις του (ενδεικτικά βλέπετε αποφάσεις επί της υπόθεσης C-496/1999, Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA, C-470/99, Universale-Bau κ.λ.π.), η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ των υποψηφίων, σκοπεύει στην προώθηση της ανάπτυξης υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που μετέχουν σε διαδικασία αναθέσεως δημοσίας συμβάσεως, γι αυτό όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες κατά τη διατύπωση των όρων των προσφορών τους και, ως εκ τούτου, οι όροι που πρέπει να πληρούν οι προσφορές πρέπει να είναι όμοιοι για όλους τους υποψηφίους. 2. H αρχή της διαφάνειας αποτελεί το επιστέγασμα της προαναφερθείσας αρχής και έχει στην ουσία ως σκοπό να αποκλείει τον κίνδυνο ευνοιοκρατίας και καταχρήσεως εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Προϋποθέτει ότι όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπο ώστε, αφενός, να παρέχουν σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς υποψηφίους τη δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθιστούν δυνατό τον εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικό έλεγχο του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση. Προχωρώντας περαιτέρω, η απόφαση C-496/1999 έκρινε ότι η αναθέτουσα αρχή, οφείλει να τηρεί αυστηρά τα κριτήρια που η ίδια έχει καθορίσει όχι μόνον κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού αυτή καθ' εαυτή, η οποία έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των προσφορών και την ανακήρυξη του μειοδότη, αλλά, γενικότερα, μέχρι το πέρας του σταδίου εκτελέσεως της οικείας συμβάσεως. Επομένως, εφόσον μια προσφορά που δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους πρέπει να απορρίπτεται, κατά μείζονα λόγο η αναθέτουσα αρχή δεν δικαιούται να αλλοιώνει τη γενική οικονομία του διαγωνισμού τροποποιώντας στη συνέχεια μονομερώς έναν από τους ουσιώδεις όρους του και, ειδικότερα, μια διάταξη που, αν 2

3 είχε περιληφθεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού, θα είχε παράσχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να υποβάλουν ουσιωδώς διαφορετική προσφορά. 3. Η τροποποίηση όρων του διαγωνισμού κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης επιτρέπεται μόνον εφόσον προβλέπεται ρητά η εν λόγω δυνατότητα τροποποίησης, όπως και οι τρόποι εφαρμογής της, στην προκήρυξη του διαγωνισμού που έχει συντάξει και η οποία οριοθετεί το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να διεξαχθεί η διαδικασία, οπότε όλες οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μετάσχουν στον διαγωνισμό το γνωρίζουν εξ αρχής και τελούν, κατ' αυτόν τον τρόπο, σε ισότητα κατά την υποβολή της προσφοράς τους. Εφόσον δεν προβλέπεται ρητά παρόμοια δυνατότητα, αλλά η αναθέτουσα αρχή σκοπεύει, κατά το στάδιο που έπεται της αναθέσεως της συμβάσεως, να αποκλίνει από έναν από τους ουσιώδεις προβλεπόμενους όρους, δεν μπορεί νομίμως να συνεχίσει τη διαδικασία εφαρμόζοντας άλλους όρους από τους αρχικά προβλεφθέντες, διότι με τον τρόπο αυτό θα αλλοιώνονταν οι όροι αυτοί που διέπουν την ανάθεση της συμβάσεως, γεγονός που θα συνεπαγόταν αναπόφευκτα παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχειρίσεως των υποψηφίων, εφόσον δεν εξασφαλίζονται η ενιαία εφαρμογή των όρων του διαγωνισμού και η αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Β. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. 4. Η ορθή εφαρμογή της νομολογίας αυτής, η οποία παρατέθηκε ανωτέρω σχεδόν λέξη προς λέξη από τις σκέψεις της απόφασης C-496/1999, Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA, συνεπάγεται τις ακόλουθες υποχρεώσεις στα όργανα των αναθετουσών αρχών που εμπλέκονται στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών: α) Κατά τη σύνταξη των προκηρύξεων των συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να θέτουν όρους αποδοχής ή αποκλεισμού των προσφορών σαφείς, κατανοητούς και όχι διφορούμενους. Με τον τρόπο αυτό οι προκηρύξεις «παρέχουν σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς υποψηφίους τη δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση και αφετέρου «καθιστούν δυνατό τον εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικό έλεγχο του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα 3

4 κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση», όπως επί λέξει αναφέρει η προαναφερθείσα απόφαση του ΕΚ. Στην ίση μεταχείριση και διαφάνεια αποσκοπούν πολλές από τις διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών που αφορούν την έγκαιρη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων, τη δυνατότητα των ενδιαφερομένων να λάβουν γνώση έγκαιρα των απαραιτήτων συμβατικών στοιχείων ώστε να συντάξουν την προσφορά τους κ.ο.κ. Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να σέβονται τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας στη χώρα μας εξασφαλίζεται με την έκδοση και αναπροσαρμογή (όταν παρίσταται ανάγκη, εξ αιτίας λ.χ. μεταβολών στη νομοθεσία ή τη νομολογία) των προκηρύξεων έργων και μελετών με στόχο την απλοποίηση και αποσαφήνιση των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι Πρότυπες Προκηρύξεις και τα λοιπά έγγραφα των διαγωνισμών, που δημοσιεύθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ σύμφωνα με τους νόμους 3263/05 (για τις συμβάσεις έργων) και 3316/05 (για τις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών) αποτρέπουν το ενδεχόμενο σύνταξης και δημοσιοποίησης προκηρύξεων ασαφών, διφορούμενων και μη κατανοητών, οι οποίες κατά το παρελθόν αιφνιδίαζαν τους ενδιαφερόμενους και έφερναν σε δύσκολη θέση τόσο αυτούς όσο και τις αναθέτουσες αρχές στο στάδιο του ελέγχου πλέον των προσφορών και εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, με πλήθος δικαστικών και άλλων εμπλοκών. β) Εφόσον οι όροι τεθούν, πρέπει και να τηρούνται αυστηρά. Η ίδια η ιακήρυξη πρέπει να δίνει το μέτρο της αυστηρότητας (λ.χ. να επισημαίνει σαφώς τους λόγους αποκλεισμού, ή τις περιπτώσεις που θα ζητηθούν εξηγήσεις και διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους) ώστε η εφαρμογή της να καθίσταται πλέον εύκολη και προβλέψιμη. Οι αναθέτουσες αρχές δεν δικαιούνται να υποχωρούν από τους τεθέντες όρους και προϋποθέσεις, αλλά πρέπει να τους τηρούν αυστηρά, διότι σε αντίθετη περίπτωση παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης (λόγω της αυτής αντιμετώπισης των κανονικών και παράτυπων προσφορών), αν γίνεται δεκτός στο διαγωνισμό υποψήφιος που θα έπρεπε, σύμφωνα με όρο της προκήρυξης, να αποκλειστεί. Απαραίτητη βεβαίως προϋπόθεση για τη διάγνωση της παράτυπης και της κανονικής προσφοράς αποτελεί η σαφήνεια του όρου ο οποίος παραβιάζεται. Όροι ασαφείς που δίνουν την δυνατότητα διφορούμενων ερμηνειών, είναι ευεπίφοροι σε υποκειμενικές εκτιμήσεις, άρα σε παραβίαση της αρχής της διαφάνειας. 4

5 γ) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας έχει όμως εφαρμογή και στη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, όπως νομολόγησε η απόφαση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου C-496/99. Όλοι οι υποψήφιοι που δεν αναδείχθηκαν τελικώς ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ελέγχουν αν η σύμβαση στην οποία διαγωνίσθηκαν διατηρεί αναλλοίωτο το αντικείμενό της κατά την εκτέλεσή της. Σε αντίθετη περίπτωση, αν για οποιοδήποτε λόγο επέρχονται αλλαγές κατά τη διάρκειά της, η αρχή της ίσης μεταχείρισης παραβιάζεται, διότι αν οι αλλαγές αυτές ήταν γνωστές και προδιαγεγραμμένες εξ αρχής (από τα συμβατικά τεύχη και τη ιακήρυξη), είναι πιθανό να ήταν διαφορετική η έκβαση του διαγωνισμού, αφού οι προσφορές των διαγωνιζομένων συναρτώνται απολύτως με το συγκεκριμένο αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Επειδή πάντως πρέπει να διασφαλίζεται και η αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας διαγωνισμού και εκτέλεσης των συμβάσεων (αφού οι διαδικασίες δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά τείνουν στην παραγωγή ενός αποτελέσματος), υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας, δηλαδή αλλοίωσης του αντικειμένου της σύμβασης, μόνο όμως εφόσον τόσο η πιθανότητα της αλλαγής, όσο και ο τρόπος με τον οποίο θα επέλθουν οι μεταβολές προβλέπονται από τα τεύχη του διαγωνισμού. Με το ζήτημα της αλλοίωσης του αντικειμένου της σύμβασης συνδέονται αρκετές διατάξεις του δικαίου της χώρας μας, όπως ιδίως η ανάλωση της δαπάνης των απροβλέπτων στις συμβάσεις των έργων, η (περιορισμένη) χρήση των «επί έλασσον δαπανών», η παράταση των προθεσμιών των συμβάσεων. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις οι σχετικές δυνατότητες επισημαίνονται βεβαίως στο νόμο, αλλά πρέπει επίσης να επισημαίνονται και στις προκηρύξεις ή στα συμβατικά τεύχη των διαγωνισμών. Εν προκειμένω ενδιαφέρει όχι τόσο η πρόβλεψη των μεταβολών, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι μεταβολές, δηλαδή οι κανόνες που ρυθμίζουν το εύρος και τις πιθανές αλλοιώσεις της σύμβασης. Στην θέσπιση ακριβώς των κανόνων αυτών (που έλειπαν από το προηγούμενο δίκαιο) αποσκοπεί η γνωστή εγκύκλιος του Υπουργείου μας για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών. Οι κανόνες της εγκυκλίου αυτής πολύ σύντομα θα είναι και νόμος του κράτους και θα ισχύσουν αναδρομικά από 1 ης Η ίση μεταχείριση και η διαφάνειας αποτελούν όπως προκύπτει από τα ανωτέρω όχι άμεσα εφαρμόσιμους λεπτομερειακούς κανόνες, αλλά αρχές που διαυλακώνουν όλο το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση που τίθενται ζητήματα ερμηνείας συγκεκριμένων κανόνων του δικαίου ή των προκηρύξεων, οι αρχές αυτές 5

6 αποτελούν βασικά εργαλεία του ερμηνευτή, που πρέπει να τις λαμβάνει υπόψη του και να κατευθύνει την ερμηνεία προς την ικανοποίησή τους. Η εφαρμογή των αρχών αυτών από όλα τα όργανα που εμπλέκονται στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων αποτελεί εν τέλει βασική υποχρέωση της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την αρχή της κοινοτικής πίστεως του άρθρου 10 της Συνθήκης ΕΟΚ, κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνουν την Κοινότητα στην εκτέλεση της αποστολής της και να απέχουν από κάθε μέτρο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποστολή αυτή. Η Εγκύκλιος αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας ημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ Ε (ggde.gr). Παρέχεται εντολή σε όλα τα αρμόδια για τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων όργανα για την πιστή εφαρμογή της. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓ Ε. Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣ Ε. 5. Γραφείο κ.κ Γεν. /ντών της ΓΓ Ε. 6. /νση 17 ( 10 ) ΕΛ.ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 7. /νση 11 (δ). 8. /νση Πληροφορικής ( για την ανάρτηση της Εγκυκλίου στην ιστοσελίδα της ΓΓ Ε του ΥΠΕΧΩ Ε ) 6

7 Ανήκει στην Ε. 7 Αριθμ.πρωτ. 17γ/10/33/ΦΝ 417 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Υπουργείο Εσωτερικών ημόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Σταδίου 27 & ραγατσανίου 2, Αθήνα α) Γενική Γραμματεία ημόσιας ιοίκησης, Βασ.Σοφίας 15, Αθήνα β) Γενική Γραμματεία Ισότητας, ραγατσανίου 8, Αθήνα γ) Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, Αθήνα 2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Χολαργός α) Υπηρεσία Έργων Π.Α. [ ΥΠΕΠΑ] Χολαργός β) Υπηρεσία Έργων Στρατού-Γραφ.Στρατ.Έργων γ) Υπηρεσία Έργων Αεροπορίας/Γ5 δ) Υπηρεσία Έργων Ναυτικού /νση Έργων /Γ4 ε ) Υπηρεσία Έργων - /νση Οικονομικού Ελέγχου Ναυτικού ( ΟΕΝ) στ) ΓΕΝ/ΓΕΠΝ/ΤΕ3 Λ.Μεσογείων Χολαργός 3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Αθήνα α) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Νίκης 5 7 ΑΘΗΝΑ β) ΣΟΕ Νίκης 5-7 Αθήνα γ) Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Λυκούργου 14-16, Αθήνα 4. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Αθήνα α) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - 20η /νση ΥΕΕ Τμ. Β., Πανεπιστημίου 37, Αθήνα -26 η /νση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής ημοσιολογιστικών ιατάξεων β) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 51 η Προγραμματισμού &Ελέγχων Τμήμα α Πανεπιστημίου 57 ΤΚ ΑΘΗΝΑ γ) Γενικό Χημείο του Κράτους, Τσόχα 16, Αθήνα 5. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης α) /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αχαρνών Αθήνα β Αρεταίειο Νοσοκομείο, Βασ.Σοφίας 76, Αθήνα γ)αιγηνίτειο Νοσοκομείο, Βασ.Σοφίας 72, Αθήνα 6. Υπουργείο ικαιοσύνης Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων α) Γεν.Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αχαρνών 417, Αθήνα β) Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αχαρνών 417, Αθήνα 8. Υπουργείο Πολιτισμού α) /νση Αναστηλώσεων Βυζ. & Μεταβυζαντινών μνημείων/ Τμήμα Έργων Ερμού 56 Τ.Κ β) /νση Εκτελέσεως Έργων Μουσείων Πλατεία Καρύτση 12, γ).π.κ.α.ν.μ. Ερμού 17, Αθήνα δ) Γεν. Γραμ. Αθλητισμού Κηφησίας 7, ΑΘΗΝΑ (2) ε) Γεν. /νση Εποπτείας Κατασκευής και Συντήρησης Αθλητικών Έργων Ακαδημίας 4, ΑΘΗΝΑ 9. Υπουργείο ημόσιας Τάξης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων α) ΥΕΒ β) Γεν. Γραμματεία ασών/ /νση Αναδασώσεως Ιπποκράτους 3-5 Τ.Κ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ημοσίων Έργων, 7

8 Αμαλιάδος και Πουλίου, α) /νση ιοικητικού, γ) Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π.Ε.Ρ. β) /νση Κατασκευής Έργων, δ) /νση Χωροταξίας ε) /νση Τοπογραφικών Εφαρμογών στ) /νση Ειδικών Έργων Α.Π. Λ. Κηφησίας α) Όλες τις Κεντρικές /νσεις και ανεξάρτητα Τμήματα της Γεν.Γραμματείας ημ.έργων β) Όλες τις Κεντρικές /νσεις και ανεξάρτητα Τμήματα της Γεν.Γραμματείας Συγχρ. ημ.έργων γ) ΕΥ Ε της ΓΓ Ε και Γραφείων αυτών δ ) Σώμα Επιθεωρητών ημοσίων Έργων, Βαρβάκη 12, Αθήνα 13. Υπουργείο Ανάπτυξης α) Γεν. Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / Τεχνική Υπηρεσία Μεσογείων Αθήνα β) Γεν.Γραμματεία Βιομηχανίας, Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα γ)ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα Ειδική Υπηρεσία Ε.Π.Ανταγωνιστικότητα Μεσογείων ΑΘΗΝΑ 14. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωικής Προστασίας, α)γεν.γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29, Αθήνα β) Λ.Π.Φ.Λ/ Υπουργείο Εργασίας Αθήνα 15. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Πειραιάς 17. Υπουργείο Μακεδονίας -Θράκης Θεσ/νίκης 18. Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα α) Γεν.Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Αχαρνών 417, Αθήνα 19. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα 20. Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μυτιλήνη 21. Βουλή των Ελλήνων Τεχνική Υπηρεσία 22. Υπηρεσία ημοσιονομικού Ελέγχου (Υ Ε) και Πάρεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γ.Γ..Ε. 23. Ελεγκτικό Συνέδριο [15 αντίτυπα] ΤΣΟΧΑ ΚΑΙ Βουρνάζου 4 ΤΚ Αθήνα 24. Ελεγκτικό Συνέδριο Τμήμα IV [5αντίτυπα] 25. Γενικές Γραμματείες Περιφερειών του Κράτους α) /νση ημοσίων Έργων β) /νση Ελέγχου Κατασκευής Έργων γ) /νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων δ) /νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ιοίκησης των Περιφερειών που λειτουργούν στις Ν.Α. ε) /νση ΠΕΧΩ 26. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α) Γραφείο Νομάρχου β) ΤΥΝ γ) /νσεις Πολεοδομίας δ) Λιμενικά Ταμεία 27. ήμος Αθηναίων /νση Προγραμματισμού Χαλκοκονδύλη 33, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών- /νση ΣΤ/4 Π.Καννελοπούλου Αθήνα 29.Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) (2) Ακτή Μιαούλη και 2 ας Μεραρχίας Πειραιά 30. Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (2) Τ.Θ Θεσ/νίκη 8

9 31. Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας (4) Ωρωπού 156, Γαλάτσι 32. Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Θεσ/νίκης (ΕΥΑΘ) Θεσ/νίκη 33. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, Πατησίων 187 & Ευπαλίνου, Αθήνα 34.Ο.Α.Σ.Π. Ξάνθου 32, Ν. Ψυχικό 35. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Γεωργικής Σχολής 46, Φοίνικας- Θεσ/νίκη 36. Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών(ΙΟΚ)-Λεωφ.Αλεξάνδρας 91, Αθήνα 37. «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» 6 ο χλμ. Οδού Θεσ/νίκης Θέρμης Τ.Θ Θεσ/νίκη 38. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Λ.Μεσογείων , Αθήνα 40. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.- 26 ης Οκτωβρίου 99, Θεσ/νίκη 41. «ιεθνής Αερολιμήν Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος Α..Ε.» 5 Ο χλμ Λεωφ. Σπάτων- Λούτσας, Τ.Κ Σπάτα 42. Τεχνικό Επιμ. Ελλάδος (ΤΕΕ) Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα 43. ΕΠΑΝΟΜ Β.Σοφίας 120, Αθήνα 44. ΕΠΟΣ- Πλ. Μαβίλη, Αθήνα 45. Οργανισμός ιαχείρισης ημοσίου Υλικού (Ο Υ), Σταδίου 60, Αθήνα 46. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Πατησίων 30 και Καποδιστρίου, Αθήνα 47. Εθνικό Κέντρο ημόσιας ιοίκησης, Πειραιώς και Θράκης 2, Ταύρος 48. Πανελ. Ένωση ιπλ. Μηχ. Εργολ. Ε (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23, Αθήνα 49. Πανελ.Ένωση Συνδέσμου Εργολ. Ε (ΠΕΣΕ Ε) Θεμιστοκλέους Αθήνα 50. Σύνδεσμο Ανωτ.Τεχν. Εταιρ. (ΣΑΤΕ) Φειδίου 14, Αθήνα 51. Πανελ.Ένωση ιπλ. Μηχανολ. Ηλεκτρολ.Εργολ. Ε (ΠΕ ΜΗΕ Ε) Αχαρνών 34, ΑΘΗΝΑ 52. Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών (Ε.Ε.ΤΕ.Μ.)Μάρνης 44, Αθήνα 53. Πανελ.Ένωση Πτυχ. Ηλεκ/γων- Μηχ/γων Εργολ. Ε (ΠΕΠΗΜΕ Ε) Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα 54. Πανελ. Σύνδεσμο Εργολ.Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Νομαρχιακά Μητρώα Θεμιστοκλέους 4, Αθήνα 55. Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ- HELLASCO), Μακεδόνων 2, Αθήνα 56. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Η τάξεως (ΣΤΕΗΤ), Πινδάρου 4, Αθήνα 57. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Ιπποκράτους 19, Αθήνα α) Τεχν.Υπηρ. β) Περ/κο Υποκ/μα Θες/νίκης Υποδ/ση Τεχνική Αριστοτέλους 15, Θεσ/νίκη 58. Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ), Φαβιέρου 30, Αθήνα 59. ΟΑΕ / ΤΥ ωδεκανήσου 6 Άνω Καλαμάκι Κτηματική Εταιρεία του ημοσίου, Νομική Υπηρεσία, Λεωφ. Αλεξάνδρας 158Α, Αθήνα 61. Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) (2) Πατησίων 37, Αθήνα 62. Οργανισμό Εργατικής Εστίας, Αγησιλάου 10, Αθήνα 63. Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Καρόλου 1, Αθήνα α) Γεν. /νση Υποδομής, Καρόλου 1-3, Αθήνα 64. Έργα Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. ( ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.), Καρόλου 27, Αθήνα 65. Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ) (2) Σταδίου 15, Αθήνα 66. ΕΟΜΜΕΧ Έβρου και Ξενίας 16, Αθήνα 67. Ολυμπιακή Αεροπορία Εταιρ. Μονάδα Εγκαταστάσεων, Λ. Συγγρού 96 9

10 Αθήνα 68. Ταχυδρ. Ταμιευτήρια (Κεντρικό) Πεσμαζόγλου 2, Αθήνα 69. ΕΛΤΑ Τεχνική Υπηρεσία Απελλού 1, Αθήνα 70. ΗΣΑΠ Α.Ε. Αθηνάς 67, Αθήνα 71. ΗΛΠΑΠ Κίρκης και Αχαϊας Αθήνα 72. Ε.Ο.Τ. ΤΣΟΧΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Αθήνα (2) 73. HELEXPO, ΕΘ Α.Ε. α) Τεχνική /νση Εγνατίας Θεσσαλονίκη 74. ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Μεσογείων 96, Αθήνα 75.Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) α) /νση 7 Τ.Θ.70360, ΓΛΥΦΑ Α β) /νση 8 Τ.Θ.70360, ΓΛΥΦΑ Α Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) - Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών - /νση Τεχνικής Συντήρησης Τ.Θ.70360, ΓΛΥΦΑ Α 76. Εργατική Εστία Αγησιλάου 10, Αθήνα 77. Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίων : ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημίου Αθήνα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Θεσ/νίκη ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Εγνατία 156- Τ.Θ. 1591, Θεσ/νίκη ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα ΑΙΓΑΙΟΥ Βουλγαροκτόνου Αθήνα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τάκη Οικονομάκη 47, Βόλος ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ εληγιώργη 55-59, Αθήνα ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Λεωφ.Συγγρού 136, Αθήνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, Πατησίων 76, Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, Ιερά Οδός 75, Αθήνα ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ), 28 ΗΣ Οκτωβρίου Αθήνα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Χανιά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Καραολή ημητρίου 80, Πειραιάς ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Τεχνική Υπηρεσία, Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, Αθήνα 78. Σιβιτανίδειος Σχολή, έναντι ΕΗΣ Καλλιθέας 79. ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Τεχν. Υπηρ., Αγ. Παρασκευή 80.Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Αγ. Παρασκευή 81.ΕΡΤ- /νση Τεχν. Υπηρ. Μεσογείων 402, Αγ. Παρασκευή 82. Τράπεζα της Ελλάδος- Τεχν. Υπηρ. Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα 83. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Κοραή Αθήνα 84. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Αθηνάς 14, Αθήνα 85. Αγροτική Τράπεζα της ελλάδος- Τμ. Κτηρίων ΑΤΕ Συγγρού 173, Αθήνα 86. Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων /νση Τεχν. Υπηρ., Βουκουρεστίου 15, Αθήνα 87. Ε.Τ.Β.Α. Β.ΠΕ Α.Ε. Σαλαμίνος Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 88. Υπουργείο Γεωργίας Τμήμα Καπνού, Τεχνική Υπηρεσία Αχαρνών 330 και Καραβία Αθήνα 89. Ε.Β.Ε.Α. Ακαδημίας 7, Αθήνα 90. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 18, Αθήνα 91. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 10

11 Χ.Τρικούπη και Ελ. Βενιζέλου 44, Αθήνα 92. ΓΕΩΤ. Ε.Ε. ιδότου 26, Αθήνα 93. Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων Ξενοφώντος 15α, Αθήνα 94. ΙΓΜΕ Μεσογείων 70, Αθήνα 95. Ο.ΑΝ.Α.Κ. Μάχης Κρήτης 3, Ηράκλειο 96. Ελληνικό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Ε.Π.Ε., Ηπείρου Αθήνα 97.Ταμείο Αρχ/κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων /νση Αποτυπώσεων και Συντ. Κτηρίων, Ελ. Βενιζέλου 57, Αθήνα 98. ΒΙΠ & ΤΒΑ Σαλαμίνας 72-74, Καλλιθέα 99. Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών ημοσίων Έργων (ΤΣΜΕ Ε), Κολοκοτρώνη Αθήνα 100. Αρχιτεκτονική αντίληψη, Ζαϊμη 2, Αθήνα 101. ΓΕΝΙΚΗ ημοπρασιών, Σωνιέρου 20 Κ. Παλαιολόγου, Αθήνα 102. ΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- εληγιάννη 24 & Μπουμπουλίνας Αθήνα 103. ιαρκής Ερμηνευτικός Κώδιξ Πολεοδομικής Νομοθεσίας Κάνιγγος 4ος & 5ος Όροφος Αθήνα 104. Ειδική Υπηρεσία ιαχ/σης Ε.Π.Θεσσαλίας , Μονάδα Γ υπόψη κου Χασιώτη, Σωκράτους 111, Λάρισα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥ Ε/ΑΟΕΕ Θεμιστοκλέους 7 & Γαμβέτα, Αθήνα 106. Περιφέρεια υτ.ελλάδος/ Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος υτ. Ελλάδος, Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28, ΤΘ Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. Ν.Αιγαίου , Ακτή Παπάγου Ερμούπολη, Σύρος 108.Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας-Θράκης,Υπηρ. ιαχ. Ε.Π. Ανατ.Μακεδ.& Θράκης, Λοχ. Ορφανουδάκη & Ηλέκτρας, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 109. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Σίνδος Θεσσαλονίκη 110.Υπουργείο Πολιτισμού- /νση Μελετών Μουσείων Πλ.Καρύτση ΑΘΗΝΑ 111.ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρμα Αεροπορίας, Αμαξοστάσιο, υτ. Αερολιμένας Ελληνικού 112. ΕΘΙΑΓΕ Γραφείο Μελετών & Κατασκευών Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά Παράδεισος Αμαρουσίου Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 113. Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ Ν.Π... Κων. Καραμανλή ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 114 ΕΣΑΚ Λ.Κνωσού 83 ΤΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 115. Σ.Τ.Ε.Α.Τ Πινδάρου ΑΘΗΝΑ 116. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Τεχνική Υπηρεσία Λέκκα

12 ΑΘΗΝΑ 118. Περιφέρεια Κρήτης Υπηρεσία ιαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης Μποφώρ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 119. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πάτρας - /νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών Μ.Αλεξάνδρου ΠΑΤΡΑ 120. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Γενική /νση Περιφέρειας /νση ασών Ν.Ροδόπης 3ο χλμ. Κομοτηνής-Αλεξ/πολης Τ.Κ

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ1-3Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ1-3Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: 4ΑΣΨ1-3Υ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 Aθήνα 8 / 7 / 2011 Αρ Πρωτ Δ17γ/10/105/ΦΝ 448 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/ 12 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/ 12 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 19/ 12 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ Πρωτ Δ11δ/607/1 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ(Δ11) ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕOΚ (δ) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2014.

ΘΕΜΑ : Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2014. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: Δ11δ/520/5 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12/10/2011 Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ κ.αναστασιου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12/10/2011 Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ κ.αναστασιου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12/10/2011 Η ΓΕΝ Δ/ΝΤΡΙΑ καναστασιου ΑΔΑ:45001-ΧΥΜ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 10/10/2011 Αρ Πρωτ Δ11δ/ο/3/72 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/ 12 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/ 12 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΔΑ: 45ΨΩ1-Σ7Υ ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 19/ 12 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ Πρωτ Δ11δ/607/1 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 11/6/2015 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: ΔΚΠ/οικ/586 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.pedmede.gr ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 04 εκεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

www.pedmede.gr ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 04 εκεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 04 εκεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: 13ε/ο/21814 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & Λ. ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ13 ΤΜΗΜΑ ε Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από 30/9/2015.

Θέμα : Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από 30/9/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενηµερώνουµε ότι η νέα ταχυδροµική διεύθυνση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου,

Σας ενηµερώνουµε ότι η νέα ταχυδροµική διεύθυνση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ. 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Λ. Συγγρού 60 Αθήνα Τ.Κ. : : 11742 Τηλέφωνο : 2132158820 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 Αριθ. πρωτ.:σεεδδ/φ.6/8874

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΠΡΟΓΡΑΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΠΡΟΓΡΑΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανοίγει ο διάλογος για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών, καθώς και του συστήματος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Ω -ΠΓ.0) Εµπλεκόµενοι φορείς ΠΓ-0 από ΠΓ-8 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 1 ΥΠΕΧΩ Ε / ΓΓ Ε ιευθυνση Οδικών Έργων ( 1) Χαρ. Τρικούπη 182 10178 Μελετών Έργων Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. ΑΔΑ Β4Ω3Ω11-5Ε0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. fax e-mail Πλατεία Ελευθερίας, 50500, Σέρβια Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 24/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 30073 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Πληρ.: Κ. Τσιρικτσής Τηλ. +30 25923 50017 Fax: +30 25923 50077

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 21 Νοεμβρίου 2014 Σύνδεσμος Υδρεύσεως Αρ. Πρωτ.: 770 Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση : Πυρσινέλλα 4 ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 20/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ.πρωτ: 2/105199 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: ΤΚ: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα 8-8-2012 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 46941 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦ: Φαίδρα Οικονόµου Ταχ. /νση: Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 ράµα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφ. Χριστίνα Σακελλαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφ. Χριστίνα Σακελλαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφ. Χριστίνα Σακελλαρίου Κριάρη 30, Χανιά Κρήτης 73135 Χανιά:21/08/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Τηλ: 210-3385122- 126 Φαξ: 2103385199 Αθήνα, 20-4-2015 Email:dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109, 2109285106, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 09/12/2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Δημοκρατίας 31 Αίγινα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Τ. Κ. : 180 10 Αριθ. πρωτ.: 77 Fax: 22970 26320 Τηλέφωνο : E mail: 22970

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ζίχνη 22/03/2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.:- 5832 - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Πληροφορίες: Νούλης Στέργιος Ταχ.Δ/νση: 62042 Νέα Ζίχνη Τηλέφωνο: 2324350623 ΦΑΞ: 2324350624 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Γεωργίου & Ορφέως Ταχ. Κώδ. : 68300 Πληροφορίες : Αθ. Γκιρτζιμανάκης Τηλέφωνο : 25533-50604,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος 85500 (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Γαστούνη 10-10- 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 16494 Δ/νση:Πλατεία Ηρώων 18 Ταχ. Κώδικας: 27300 Τηλέφωνο: 2623360767, 2623360702 Φαξ: 2623032839

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ζευγολατιό : 02-04-2012 Αριθμ. Πρωτ. : 185 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Γραφείο προσωπικού Πληρ.: Ι. Τσάκωνας Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό Ταχ. Κωδ.: 200 01 Τηλ.: 27410

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ4691ΩΓ-Α. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 22 / 6 / 2011 Ρ10/1072 Π Ρ Ο Σ :

ΑΔΑ: 4Α3Υ4691ΩΓ-Α. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 22 / 6 / 2011 Ρ10/1072 Π Ρ Ο Σ : Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 22 / 6 / 2011 Αριθμ. Πρωτ. Ρ10/1072 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ : Όπως ο Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ AΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.Δ.Α.Κ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Σ. Ζυγούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501627 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Τηλέφωνο:210-8707368

Διαβάστε περισσότερα

Ακριβές αντίγραφο O Προϊστάµενος Κεντρικής Υπηρεσίας

Ακριβές αντίγραφο O Προϊστάµενος Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελληνικό 1 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. ΤΥ/ 7/Γ/37929 /7919 ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛ. α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ (υφυπουργείο) 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 9 10 2 12 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015»

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΔΑ Β43ΦΩΞ1-ΑΥ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 15 Οκτωβρίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθ Πρωτ 24406 Διεύθυνση Διοικητικών& Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Πληροφορίες Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ1469ΗΕΥ-ΤΟΙ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε µετατάξεις υπαλλήλων

ΑΔΑ: Β4Σ1469ΗΕΥ-ΤΟΙ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε µετατάξεις υπαλλήλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 22 Νοεµβρίου 2012 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Αριθ. Πρωτ : 15106 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τσιµισκή 29, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /νση: ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΠΛ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ) ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 1 1 7 1 15 13 2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σκόπελος, 23.03.2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2259 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 23-6-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 4228 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 4 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 7865 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 4 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 7865 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 4 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 7865 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος 85500 (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ Aταλάντη, 24-7-2012 Αρ. Πρωτ.: 15399 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ /ΝΣΗ:ΠΛ.. ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 35200 Τηλέφωνο: 223302237 ΦΑΞ: 2233022606 e-mail:dimoslokron@otenet.gr ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016»

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (δ) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (δ) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (δ) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α Αθήνα, 10- Σεπτεµβρίου -2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙA ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣH ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. α) Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 3 β) Γραφεία κ.κ. Υπουργών και Υφυπουργών 47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. α) Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 3 β) Γραφεία κ.κ. Υπουργών και Υφυπουργών 47 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ.αντ. α) Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 3 β) Γραφεία κ.κ. Υπουργών και Υφυπουργών 47 ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Οικονοµικό Γραφείο Πρωθυπουργού Ηροδότου

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285118, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ OIKONOMIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ. φ/2/12610 Μητροπόλεως 12 14, 10563 Αθήνα ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: Β4ΣΩ469ΗΙΖ-1ΚΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501694

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: Β4ΣΩ469ΗΙΖ-1ΚΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501694 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: Β4ΣΩ469ΗΙΖ-1ΚΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501694 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr Αρ. Πρωτ. 250 ΠΡΟΣ Αθήνα, 30/01/2013 Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ /νση:αγία Κυριακή Θεριακησίου Ταχ. Κώδικας: 45500 Τηλέφωνο: 2654360139 Φαξ:2654360120 Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 7355 ΠΡΟΣ: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 01/07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πάρος 11-09-2013 Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:526 ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διεύθυνση: Παροικία Πάρου Τ.Κ 84400 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

A ΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση-συµπλήρωση προκήρυξης διαγωνισµού κατάταξης οκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος(ανδρών γυναικών) έτους 2006»

A ΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση-συµπλήρωση προκήρυξης διαγωνισµού κατάταξης οκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος(ανδρών γυναικών) έτους 2006» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.ΕΚ. ΤΜΗΜΑ : Α Πειραιάς 01-9 - 2006 Αριθ. Πρωτ.: 1212.1/19/2006 ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ, /νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 4 Ταχ.Κωδ. 69200 ΙΑΣΜΟΣ Πληροφορίες Τηλέφωνο Μ.ΚΑΡΟΥΝΗ, Χ,ΜΠΟΥΚΑ 2534350105,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης Εγκύκλιος εφαρμογής της.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης Εγκύκλιος εφαρμογής της. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19 /9/2008. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Τµηµ. Εσόδων) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 19 /9/2008. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Τµηµ. Εσόδων) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 19 /9/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε40/308 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-3-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 500354 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»

ΘΕΜΑ : «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» Αθήνα 9 / 9 /2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ (Ίδρυµα Ντάελ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ (Ίδρυµα Ντάελ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Ίδρυµα Ντάελ) * * * νση : Πλατεία Αγ.Σπυρίδωνα 83100 Σάµος Πληρ. : Κων. Ανδρειωτάκης Τηλ. : 2273350121 Φαξ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήρα, 16 Νοεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: - 14721 - ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας & Τ Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Φηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα : α Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΚΥΘΗΡΑ Τ.Κ. 80100 Πληροφορίες : Κομηνού Ελένη Τηλ. : 27360. 31213 Fax : 27360. 31919 e-mail : kythira@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση»

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 30/01/2013 Αρ.πρωτ.: 1011/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις Διοικητικού Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, παρέχονται οι ακόλουθες επισημάνσεις:

ΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, παρέχονται οι ακόλουθες επισημάνσεις: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α 5034357 ΕΞ 2013 19 Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Association of Chemical Engineers. Λεωφόρος Δημοκρατίας 42, 15452 Παλαιό Ψυχικό www.psxm.org.gr e-mail: sec.psxm@gmail.

Hellenic Association of Chemical Engineers. Λεωφόρος Δημοκρατίας 42, 15452 Παλαιό Ψυχικό www.psxm.org.gr e-mail: sec.psxm@gmail. Hellenic Association of Chemical Engineers Λεωφόρος Δημοκρατίας 42, 15452 Παλαιό Ψυχικό www.psxm.org.gr e-mail: sec.psxm@gmail.com Αριθμ. Πρωτ.: 15988 Αθήνα, 4/5/2015 ΠΡΟΣ: ΕΠΠΕΡΑΑ, Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 6.602.388,75

Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 6.602.388,75 ΑΔΑ: 4ΑΙΦ-Υ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 27148/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΖΛ8. ΘΕΜΑ : «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)»

ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΖΛ8. ΘΕΜΑ : «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα