ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, νόμιμα προσκληθέντα, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ύστερα από την υπ αριθμ. 6468/ πρόσκληση του Προέδρου της κ. Μιχάλη Λιβάνη αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή ήταν παρόντα από τα επτά (7) μέλη τα πέντε (5) : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μιχάλης Λιβάνης (Πρόεδρος) 1. Όμηρος Σ. Κωστόπουλος 2. Ευστ. Καρτάνος 2. Διον. Γρίβας 3. Θεόδ. Σαρδελής 4. Ελένη Ραυτοπούλου 5. Επαμ. Μαυροκέφαλος (αποχώρησε μετά το 3 ο θέμα ημ. διάταξης) Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγείται το 5 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011» αφού τα μέλη της Ο.Ε. αποφάσισαν ομόφωνα για το κατεπείγον της συνεδρίασης, αναφέρει : <Με τις παρ.1, 2 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής: «1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων Κοινοτήτων, τον ισολογισμό τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. 3. Ο ισολογισμός τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων Κοινοτήτων εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.» Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 1. Ο απολογισμός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το οναματεπώνυμον του δημάρχου ταμίου μετά προσδιορισμού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώματι εμφανίζει κατά στήλας κατά την διάταξιν των κεφαλαίων άρθρων του προϋπολογισμού. α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα τα υπόλοιπα εισπρακτέα. β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωματικάς εκτάκτους ειδικαί πιστώσεις, τα

2 ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα τα υπόλοιπα πληρωτέα. Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: «1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει: α')το χρηματικόν υπόλοιπον του προηγουμένου έτους, β') τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω, γ') τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω, δ') τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω, ε') τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω στ') το χρηματικόν υπόλοιπον. 2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την μεταφοράν του χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.» Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον απολογισμό. Ο Ταμίας του Δήμου μας μέσω του Δημάρχου κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Παραθέτω ενώπιόν σας τα σχετικά στοιχεία σχέδιο ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2011 σας καλώ να ψηφίσουμε επ αυτού. Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο έλαβε υπόψη της: Το άρθρο 163 του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10. Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε μέσω του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή. Τα άρθρα του ΒΔ 17/5-15-6/1959. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011, όπως κυρώθηκε με την αριθ. 52/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου τις σχετικές διατάξεις του κώδικα. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, ως εξής: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,47 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2011 ΧΩΡΙΣ ΤΟ Χ.Υ ,95 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,11 ΕΚΤΑΚΤΑΕΞΟΔΑ ,79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,90 Χ.Υ (2010) ,68 Χ.Υ (31/12/2011) ,73 ΤΟ Χ.Υ (31/12/2011) ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ :

3 Χ.Υ. ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 Χ.Υ. ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,73 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν με απόφαση της ΟΕ, επεστράφησαν στο ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Για τα εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν αποδόθηκαν οι κανονικά οι λογαριασμοί απαλλάχθηκα κάθε ευθύνης οι υπόλογοι. Β. Καταρτίζει τον απολογισμό, ισολογισμό τα αποτελέσματα χρήσεως έτους 2011, όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις που ακολουθούν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκρισή από το Δημοτικό Συμβούλιο. > ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2011 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος) ΚΑΕ Περιγραφή 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος ΠΥ ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα , , , , Μισθώματα απο , , , ,10 ιχθυοκαλιέργειες (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , Τέλος ύ οικιών & καταστημάτων (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Λοιπά έσοδα , , , , Τέλη υδρεύσεως οικιών , , , ,71 κατ/των 0324 Λοιπά έσοδα ύδρευσης , , , , Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 6.000, , , , Δικαίωμα ενταφιασμού 7.000, , , , Διώματα γάμων 2.000, ,00 500,00 500, Τέλος Ακίνητης , , , ,41 Περιουσίας 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο , , , ,69

4 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσόδων κατ/των 0461 Λοιπά τέλη διώματα 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , , , , , , , , , , , , Ειδικό τέλος λατομικών 6.000, ,00 0,00 0,00 προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών , , , ,37 (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0511 Φόρος , , , ,92 ηλεκτροδοτούμενων χώρων 0512 Φόρος ζύθου , , , , Τακτική επιχ/ση για την κάλυψη γενικών αναγκών , , ,46 ########## 0614 ΚΑΠ για λειτουργικές ανάγκες σχολείων από Ν.Τ Έσοδα ΚΑΠ δαπάνες αφαλ/σης ύδατος 0620 ΕΣΟΔΑ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΩΝ , , , , , , , ,00 0, , , , Έσοδα από παράβολα , , , ,00 αδειών 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που , , , ,75 δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις , , , , Κεντρικοί αυτοτελείς , , , ,00 πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1314 Λοιπά Ειδικά , , , ,73 Προγράμματα 1411 Έσοδα απο δωρεές , , , ,00 (Δρακούλη] 1421 Εσοδα κληροδοτήματος , , , ,21 Εξωγής 1511 Προσαυξήσεις 500,00 500, , ,68

5 1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 3212 Τέλη διώματα ύδρευσης 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ταμεία 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , ,00 927,82 927, , , , ,00 0,00 0, , ,72 0, ,00 0,00 0, , , , , , , ,04 ########## ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2011 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος) ΚΑΕ Περιγραφή Γενικές Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 33 νδ 5441/66) Γενικές Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) Γενικές Δαπάνες αιρετών Εγκεκριμένο ς ΠΥ Διαμορφωμ ένος ΠΥ Δεσμευθέντα Ενταλ θέντα Πληρω θέντα , , , , , , , , , , , , , , ,65

6 Γενικές Λοιπές αποζημιώσεις έξοδα αιρετών Γενικές Αποζημίωση μελών γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου Γενικές Διώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών φόρων Γενικές Λοιπά έξοδα βεβαίωσης είσπραξης Γενικές Λοιπά έξοδα τρίτων Γενικές Ταχυδρομικά Τέλη Γενικές Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τηλετυπία τέλη εσωτερικού Γενικές Κινητή Τηλεφωνία Γενικές Επικοινωνίες Γενικές Οδοιπορικά έξοδα , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,24 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,40 999,25 753,87 753,87

7 αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Γενικές Εξοδα ενημέρωσης προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Γενικές Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων αντιπροσωπειών Γενικές Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Γενικές Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις διαλέξεις Γενικές Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων Γενικές Εξοδα αδελφοποιήσεω ν Γενικές Συνδρομές INTERNET 9.000, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00

8 Γενικές Δικαστικά έξοδα έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Γενικές Εξοδα συμβολαιογράφ ων δικαστικών επιμελητών Γενικές Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Γενικές Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Γενικές Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές Γενικές Απόδοση σε Παιδικούς βρεφονηπιακούς Σταθμούς Γενικές Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς Γενικές Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 7.000, , , , , , ,00 599,50 599,50 599,50 300,00 300,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 969,18 969,18 969,18

9 Γενικές Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Γενικές Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους σωματεία Γενικές Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Οικονομικές Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντ αι βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά ειδικά τακτικά επιδόματα) Οικονομικές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες νυκτερινές ώρες λοιπές πρόσθετες αμοιβές Οικονομικές Εφάπαξ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33

10 Οικονομικές Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντ αι βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά ειδικά τακτικά επιδόματα) Οικονομικές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες νυκτερινές ώρες λοιπές πρόσθετες αμοιβές Οικονομικές Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντ αι βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά ειδικά τακτικά επιδόματα) Οικονομικές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 4.800, ,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 384,00 384,00 384, , , , , ,10 0, ,00 0,00 0,00 0,00

11 Οικονομικές Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού συμμετοχής σε συνέδρια σεμινάρια Οικονομικές Αμοιβές λογιστών Οικονομικές Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Οικονομικές Λοιπά έξοδα τρίτων Οικονομικές Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Οικονομικές Λοιπά μισθώματα Οικονομικές Ασφάλιστρα ακινήτων Οικονομικές Συντήρηση επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 2.000, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10

12 έργων) Οικονομικές Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων Οικονομικές Συντήρηση επισκευή επίπλων λοιπού εξοπλισμού σκευών λοιπού εξοπλισμού Οικονομικές Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικές Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Οικονομικές Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Οικονομικές Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90

13 Οικονομικές Μεταφορές εν γένει Οικονομικές Οδοιπορικά έξοδα αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οικονομικές Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Οικονομικές Προμήθεια βιβλίων κλπ Οικονομικές Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπά υλικά γραφείων Οικονομικές Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφηση ς πολλαπλών εκτυπώσεων Οικονομικές Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Οικονομικές Προμήθεια 4.000, , , , , , ,00 742,82 742,82 742, , , , , , , ,00 675,78 675,78 675, , , , , , , ,00 195,00 195,00 195, , , , , , , , , , ,66

14 ειδών ευπρεπισμού Οικονομικές Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Οικονομικές Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Οικονομικές Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών λοιπών εργασιών Οικονομικές Υλικά συντήρησης επισκευής κτιρίων Οικονομικές Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Οικονομικές Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμο ύ φωτογραφήσεω ν , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 998,69 998,69 998,69

15 Οικονομικές Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Οικονομικές Προμήθεια φυτοπαθολογικο ύ υλικού Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού κοινωνικής πολιτικής - Μεταφορές προσώπων Υπηρεσία ύ - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντ αι βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά ειδικά τακτικά επιδόματα) Υπηρεσία ύ - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες νυκτερινές ώρες λοιπές πρόσθετες αμοιβές Υπηρεσία ύ - Εφάπαξ 2.000, ,00 980,00 980,00 980, , , , , ,30 0, ,34 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 45,46 45,46 45,46

16 Υπηρεσία ύ - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντ αι βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά ειδικά τακτικά επιδόματα) Υπηρεσία ύ - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υπηρεσία ύ - Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Υπηρεσία ύ - Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών κοινόχρηστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας Υπηρεσία , , , , ,20 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00

17 ύ - Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας Υπηρεσία ύ - Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Υπηρεσία ύ - Λοιπά μισθώματα Υπηρεσία ύ - Λοιπά ασφάλιστρα Υπηρεσία ύ - Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων Υπηρεσία ύ - Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Υπηρεσία ύ - Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Υπηρεσία 8.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96

18 ύ - Μεταφορές εν γένει Υπηρεσία ύ - Οδοιπορικά έξοδα αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσία ύ - Προμήθεια ειδών ευπρεπισμού Υπηρεσία ύ - Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής Υπηρεσία ύ - Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υπηρεσία ύ - Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 1.500, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 397,85 397,85 397, , , , , , , , , , , , , , , ,17

19 Υπηρεσία ύ - Υλικά συντήρησης επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Υπηρεσία ύ - Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Υπηρεσία ύ - Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Υπηρεσία ύ - Ανταλλακτικά επίπλων σκευών λοιπού εξοπλισμού Υπηρεσία ύ - Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμο ύ φωτογραφήσεω ν Υπηρεσία ύ - Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,99

20 Υπηρεσίες Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντ αι βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά ειδικά τακτικά επιδόματα) Υπηρεσίες Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες νυκτερινές ώρες λοιπές πρόσθετες αμοιβές Υπηρεσίες Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υπηρεσίες Λοιπά μισθώματα Υπηρεσίες Συντήρηση επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , , , , , , , , ,86 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,26

21 (πλην κτιρίων έργων) Υπηρεσίες Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων Υπηρεσίες Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Υπηρεσίες Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ Υπηρεσίες Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Υπηρεσίες Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Υπηρεσίες Μεταφορές εν γένει , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,61

22 Υπηρεσίες Οδοιπορικά έξοδα αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίες Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) Υπηρεσίες Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής Υπηρεσίες Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υπηρεσίες Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Απαλλοτριώσεις - Απαλλοτριώσεις οικοπέδου στο Δ.Δ. Πλατρειθιά για διάνοιξη δρόμου παράκαμψης 1.000, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 0,00 0,00 0,00

23 ατο Κάμπο -ΣΑΤΑ Απαλλοτριώσεις - Λοιπός εξοπλισμός Έργα - Δαπάνες κατασκευής επέκτασης συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Έργα - Κατασκευή υπονόμων ομβριών υδάτων περ. Μαντζαράτα απο οικία Πίππου έως οικία Λάζαρη κ πάρκιν Έργα - Πλατείες πάρκα παιδότοποι Έργα - Οδοίοδοστρώματα Έργα - Πεζοδρόμια Έργα - Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης Έργα - Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Έργα - Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Έργα - Συνέχιση αγροτικού δρόμου Φρίκες - Μάρμαγκα- ΠΙΝ_ΣΑΕΠ Μελέτες - Μελέτες έρευνες για κατασκευές επέκταση κτιρίων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 0,00 0,00 0, , , , , , , ,80 0,00 0,00 0,00

24 Μελέτες , ,00 0,00 0,00 0,00 Μελέτες έρευνες για κατασκευές επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) OΦΕΙΛΕΣ Π.Ο.Ε , , , , ,82 Αμοιβές έξοδα προσωπικού 7135 Λοιπός , ,68 0,00 0,00 0,00 εξοπλισμός 8231 Εισφορές σε 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ασφαλιστικούς οργανισμούς ταμεία 9111 Αποθεματικό , ,58 0,00 0,00 0,00 ########## ########## ,59 ######### Μειοψηφεί ο κ. Ε. Μαυροκέφαλος επικεφαλής του Συνδυασμού ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2013. Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΒΑΝΗΣ Για την αντιγραφή - ο Γραμματέας ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) Προηγούμενο Οικ. έτος (2012) Οι. Έτος 2013 Προϋπολογισθ. Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.820.346,21 1.759.786,06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα