ελτίο Ανταγωνιστικότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ελτίο Ανταγωνιστικότητας"

Transcript

1 Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 44 Μάρτιος 2007 Μέτρια επίδοση της Ελλάδας στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τοµέα Σύµφωνα µε τη νέα έκθεση του World Economic Forum The Travel and Tourism Competitiveness Report Σύµφωνα µε το World Economic Forum: Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 24 η θέση στη συνολική κατάταξη 124 χωρών σύµφωνα µε τον είκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας. Τις πρώτες θέσεις καταλαµβάνουν χώρες υψηλού εισοδήµατος, µε ανεπτυγµένο επιχειρηµατικό περιβάλλον, ευνοϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο, σύγχρονες υποδοµές και επαρκείς ανθρώπινους και φυσικούς πόρους. Η θέση της Ελλάδας επηρεάζεται θετικά από τους πολιτιστικούς της πόρους, τις εξαιρετικές γενικές συνθήκες υγιεινής και την ασφάλεια που προσφέρει η χώρα µας. Αρνητικά επηρεάζουν παράγοντες όπως το ρυθµιστικό πλαίσιο, κυρίως σχετικά µε τις Ξένες Άµεσες Επενδύσεις και τους περιορισµούς στην ξένη ιδιοκτησία, καθώς επίσης και το χαµηλό επίπεδο των µεταφορών. Συνολική κατάταξη της Ελλάδας Σύµφωνα µε τον είκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum (WEF), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 24 η θέση µεταξύ 124 χωρών. Ο είκτης Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας αναπτύχθηκε από το WEF και χρησιµοποιείται πρώτη φορά το Στόχος αυτού του δείκτη είναι να µετρηθούν οι παράγοντες και οι πολιτικές που καθιστούν ελκυστική την ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα µεταξύ διαφορετικών χωρών. Επιπλέον, η σχετική έκθεση του WEF µε τίτλο «The Travel and Tourism Competitiveness Report» έχει σκοπό να αναλύσει νέα ερωτήµατα και παραµέτρους αναφορικά µε την ταξιδιωτική και τουριστική ανταγωνιστικότητα όπως την ποιότητα του µάρκετινγκ των χωρών προορισµού και την προτεραιότητα των κυβερνήσεων στον τοµέα του τουρισµού. Οι τρεις βασικοί υποδείκτες του είκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας είναι: 1. Το Ρυθµιστικό πλαίσιο 2. Το Επιχειρηµατικό περιβάλλον και οι τουριστικές υποδοµές 3. Οι Ανθρώπινοι, πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι Οι τρεις αυτοί υποδείκτες αναλύονται σε επιµέρους στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται µε την κατάταξη της Ελλάδας σε κάθε ένα από αυτά στον Πίνακα 1. Την πρώτη θέση στον είκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας καταλαµβάνει η Ελβετία και ακολουθούν η Αυστρία (2 η ), η Γερµανία (3 η ), η Ισλανδία (4 η ), οι ΗΠΑ (5 η ), το Χονγκ Κονγκ (6 η ), ο Καναδάς (7 η ) και η Σιγκαπούρη (8 η ). Οι υψηλές θέσεις αυτών των χωρών καταδεικνύουν τη σηµασία του ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ρυθµιστικού πλαισίου, σε συνδυασµό µε τις ανεπτυγµένες τουριστικές υποδοµές και την εστίαση στους ανθρώπινους και φυσικούς πόρους στη δηµιουργία ενός ελκυστικού 1

2 περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα. Σε σχέση µε τους άµεσους ανταγωνιστές της, η Ελλάδα υστερεί έναντι της Ισπανίας (15 η ), της Κύπρου (20 η ) και της Πορτογαλίας (22 η ), ενώ υπερτερεί έναντι της Κροατίας (38 η ), της Τουρκίας (52 η ) και της Αιγύπτου (58 η ). Τα δυνατά σηµεία της Ελλάδας είναι οι πολιτιστικοί πόροι (23 η θέση), οι εξαιρετικές γενικές συνθήκες υγιεινής (3 η θέση) καθώς και η ασφάλεια που προσφέρει η χώρα µας (18 η θέση). Οι παράγοντες αυτοί ενισχύονται από την θετική στάση των Ελλήνων έναντι των τουριστών (23 η θέση) καθώς και από την προτεραιότητα που έχει ο τοµέας του τουρισµού στην κυβερνητική δράση (22 η θέση). Όµως, από την άλλη µεριά, υστερούµε σε µια σειρά από άλλους σηµαντικούς παράγοντες όπως το γενικό ρυθµιστικό πλαίσιο, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται στην 57 η θέση, λόγω της αυστηρής µη ευνοϊκής νοµοθεσίας για τις ξένες επενδύσεις, τους περιορισµούς στην ιδιοκτησία από αλλοδαπούς καθώς και την δυσκολία χορήγησης βίζα. Άλλη µια περιοχή όπου παρατηρείται σηµαντική υστέρηση είναι οι υποδοµές των αεροπορικών και οδικών µεταφορών, όπου η χώρα µας χαρακτηρίζεται σαν ελάχιστα αποτελεσµατική σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, σηµαντικό µειονέκτηµα παρατηρείται και στον τοµέα των ανθρώπινων πόρων, όπου η έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού µας κατατάσσει στην 55 η θέση (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Συγκριτική θέση της Ελλάδας στους επιµέρους δείκτες του είκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας Κατάταξη Επιµέρους στοιχεία δείκτη (124 χώρες) Α. Ρυθµιστικό πλαίσιο Κανόνες και ρυθµίσεις Περιβαλλοντικοί κανονισµοί Ασφάλεια Υγεία και υγιεινή 3 5. Προτεραιότητα τουριστικού τοµέα 22 Β. Επιχειρηµατικό περιβάλλον και τουριστικές υποδοµές Υποδοµές αεροµεταφορών Υποδοµές οδικών µεταφορών Τουριστικές υποδοµές 7 9. Υποδοµές τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας Ανταγωνιστικότητα τιµών 103 Γ. Ανθρώπινοι, πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι Ανθρώπινοι πόροι 55 Εκπαίδευση και κατάρτιση 47 ιαθεσιµότητα ειδικευµένου εργατικού δυναµικού 96 Επίπεδο ευηµερίας εργατικού δυναµικού Στάση έναντι τουριστών Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι 23 Πηγή: WEF - The Travel and Tourism Competitiveness Report 2007 ιαπιστώσεις Προτάσεις Με βάση τα παραπάνω στοιχεία της έκθεσης του WEF, οι κατευθύνσεις της τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα πρέπει να περιλαµβάνουν πρωτίστως: τη βελτίωση του επιχειρηµατικού και ρυθµιστικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση των γενικών υποδοµών µε έµφαση στις αεροµεταφορές, την άρση των εµποδίων προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, τη διευκόλυνση στη χορήγηση visa και τη συνεχή αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού. 2

3 Σύγκριση της Ελλάδας µε το µέσο όρο της ΕΕ στα επιµέρους στοιχεία του είκτη Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας Α. Ρυθµιστικό πλαίσιο Προτεραιότητα τουριστικού τοµέα Κανόνες και ρυθµίσεις Περιβαλλοντικοί κανονισµοί Υγεία και υγιεινή Ασφάλεια Ελλάδα Μέσος όρος ΕΕ Μέσος όρος ανταγωνιστριών χωρών* * Αίγυπτος, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία, Τουρκία Β. Επιχειρηµατικό περιβάλλον και τουριστικές υποδοµές Ανταγωνιστικότητα τιµών Υποδοµές αεροµεταφορών Υποδοµές οδικών µεταφορών Υποδοµές τεχνολογιών πληροφορίας και Τουριστικές υποδοµές επικοινωνίας Ελλάδα Μέσος όρος ΕΕ Μέσος όρος ανταγωνιστριών χωρών* * Αίγυπτος, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία, Τουρκία Γ. Ανθρώπινοι, πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι Ανθρώπινοι πόροι Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι Στάση έναντι τουριστών Ελλάδα Μέσος όρος ΕΕ Μέσος όρος ανταγωνιστριών χωρών* * Αίγυπτος, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία, Τουρκία 3

4 Σύγκριση της Ελλάδας µε τις χώρες της ΕΕ στα επιµέρους στοιχεία του είκτη Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας Α. Ρυθµιστικό πλαίσιο 1. Κανόνες και ρυθµίσεις 2. Περιβαλλοντικοί κανονισµοί 1 Ιρλανδία 5,69 2 Γερµανία 5,67 3 Λουξεµβούργο 5,67 4 ανία 5,56 5 Μεγάλη Βρετανία 5,54 6 Ολλανδία 5,50 7 Φιλανδία 5,46 8 Αυστρία 5,33 9 Βέλγιο 5,33 10 Σουηδία 5,30 11 Σλοβακία 5,30 12 Ουγγαρία 5,26 13 Πορτογαλία 5,23 14 Τσεχία 5,15 15 Γαλλία 5,00 16 Ισπανία 4,95 17 Εσθονία 4,92 18 Κύπρος 4,87 19 Μάλτα 4,79 20 Ελλάδα 4,77 21 Πολωνία 4,66 22 Ρουµανία 4,61 23 Λιθουανία 4,59 24 Ιταλία 4,58 25 Λετονία 4,57 26 Σλοβενία 4,27 27 Βουλγαρία 4,25 1 ανία 6,11 2 Αυστρία 6,09 3 Γερµανία 6,05 4 Φιλανδία 5,98 5 Σουηδία 5,87 6 Ολλανδία 5,69 7 Λουξεµβούργο 5,65 8 Μεγάλη Βρετανία 5,52 9 Γαλλία 5,50 10 Βέλγιο 5,44 11 Ιρλανδία 5,18 12 Πορτογαλία 5,05 13 Σλοβενία 5,01 14 Τσεχία 4,82 15 Εσθονία 4,78 16 Ουγγαρία 4,75 17 Σλοβακία 4,59 18 Ισπανία 4,51 19 Ελλάδα 4,39 20 Λετονία 4,31 21 Λιθουανία 4,29 22 Κύπρος 4,26 23 Ιταλία 4,26 24 Μάλτα 4,21 25 Πολωνία 3,96 26 Ρουµανία 3,31 27 Βουλγαρία 3,24 3. Ασφάλεια 4. Υγεία και υγιεινή 1 Φιλανδία 6,55 2 Γερµανία 6,26 3 Αυστρία 6,20 4 ανία 6,00 5 Πορτογαλία 5,82 6 Λουξεµβούργο 5,70 7 Σουηδία 5,64 8 Μάλτα 5,62 9 Ελλάδα 5,53 10 Σλοβακία 5,37 11 Ουγγαρία 5,32 12 Ολλανδία 5,29 13 Εσθονία 5,25 14 Ιρλανδία 5,22 15 Γαλλία 5,22 16 Σλοβενία 5,21 17 Κύπρος 5,17 18 Βέλγιο 5,06 19 Λετονία 4,92 20 Μεγάλη Βρετανία 4,88 21 Ισπανία 4,84 22 Τσεχία 4,74 23 Ιταλία 4,73 24 Λιθουανία 4,60 25 Πολωνία 4,26 26 Ρουµανία 4,26 27 Βουλγαρία 3,46 1 Βέλγιο 6,59 2 Ελλάδα 6,53 3 Ιταλία 6,41 4 Φιλανδία 6,32 5 Γαλλία 6,27 6 Γερµανία 6,23 7 Ουγγαρία 6,20 8 Σουηδία 6,19 9 Αυστρία 6,18 10 Ολλανδία 6,16 11 ανία 6,14 12 Πορτογαλία 6,13 13 Σλοβακία 5,99 14 Λουξεµβούργο 5,97 15 Ισπανία 5,93 16 Μάλτα 5,82 17 Βουλγαρία 5,81 18 Εσθονία 5,75 19 Μεγάλη Βρετανία 5,70 20 Σλοβενία 5,69 21 Κύπρος 5,69 22 Ιρλανδία 5,69 23 Τσεχία 5,32 24 Λιθουανία 5,24 25 Λετονία 4,56 26 Πολωνία 4,07 27 Ρουµανία 3,68 4

5 5. Προτεραιότητα τουριστικού τοµέα 1 Ισπανία 5,54 2 Κύπρος 5,49 3 Μάλτα 5,37 4 Αυστρία 5,17 5 Ελλάδα 4,85 6 Ιρλανδία 4,84 7 Πορτογαλία 4,78 8 Γαλλία 4,69 9 Εσθονία 4,67 10 Μεγάλη Βρετανία 4,38 11 Ουγγαρία 4,22 12 Πολωνία 4,15 13 Βουλγαρία 4,11 14 Τσεχία 3,97 15 Γερµανία 3,90 16 Ιταλία 3,86 17 Φιλανδία 3,76 18 Σλοβενία 3,51 19 ανία 3,47 20 Ρουµανία 3,45 21 Λουξεµβούργο 3,41 22 Βέλγιο 3,40 23 Ολλανδία 3,24 24 Σουηδία 3,22 25 Λετονία 3,22 26 Λιθουανία 3,21 27 Σλοβακία 3,05 5

6 Β. Επιχειρηµατικό περιβάλλον και τουριστικές υποδοµές 6. Υποδοµές αεροµεταφορών 7. Υποδοµές οδικών µεταφορών 1 Μεγάλη Βρετανία 5,59 2 Γαλλία 5,45 3 Γερµανία 5,39 4 Ισπανία 5,17 5 Σουηδία 4,87 6 Ολλανδία 4,80 7 ανία 4,63 8 Φιλανδία 4,55 9 Ιρλανδία 4,33 10 Ιταλία 4,20 11 Αυστρία 4,10 12 Βέλγιο 3,99 13 Κύπρος 3,83 14 Πορτογαλία 3,81 15 Ελλάδα 3,72 16 Λουξεµβούργο 3,68 17 Μάλτα 3,58 18 Τσεχία 3,39 19 Λετονία 3,19 20 Εσθονία 3,17 21 Λιθουανία 3,07 22 Ουγγαρία 2,98 23 Βουλγαρία 2,75 24 Σλοβενία 2,72 25 Πολωνία 2,60 26 Ρουµανία 2,38 27 Σλοβακία 2,30 1 Γερµανία 6,58 2 Γαλλία 6,44 3 ανία 6,21 4 Ολλανδία 6,20 5 Βέλγιο 6,05 6 Φιλανδία 5,88 7 Σουηδία 5,74 8 Μεγάλη Βρετανία 5,52 9 Αυστρία 5,49 10 Ισπανία 5,42 11 Λουξεµβούργο 5,10 12 Πορτογαλία 4,99 13 Εσθονία 4,48 14 Λιθουανία 4,47 15 Ελλάδα 4,42 16 Λετονία 4,29 17 Σλοβενία 4,28 18 Τσεχία 4,27 19 Σλοβακία 4,01 20 Ιρλανδία 3,85 21 Κύπρος 3,84 22 Ιταλία 3,77 23 Ουγγαρία 3,74 24 Μάλτα 3,62 25 Πολωνία 3,60 26 Βουλγαρία 3,33 27 Ρουµανία 3,01 8. Τουριστικές υποδοµές 9. Υποδοµές τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 1 Αυστρία 6,92 2 Ισπανία 6,80 3 Κύπρος 6,10 4 Λουξεµβούργο 6,05 5 Ελλάδα 6,02 6 Ιταλία 6,00 7 Πορτογαλία 5,89 8 Μάλτα 5,60 9 Ιρλανδία 5,58 10 Γαλλία 5,40 11 Γερµανία 5,28 12 Μεγάλη Βρετανία 5,23 13 Σλοβενία 5,22 14 Εσθονία 4,84 15 ανία 4,61 16 Τσεχία 4,49 17 Βουλγαρία 4,43 18 Σουηδία 4,39 19 Φιλανδία 4,33 20 Σλοβακία 4,29 21 Ολλανδία 4,16 22 Βέλγιο 4,15 23 Ουγγαρία 4,15 24 Λετονία 4,08 25 Λιθουανία 3,80 26 Πολωνία 3,61 27 Ρουµανία 3,55 1 Σουηδία 6,31 2 Μεγάλη Βρετανία 5,73 3 Λουξεµβούργο 5,69 4 ανία 5,44 5 Μάλτα 5,39 6 Ολλανδία 5,37 7 Γερµανία 5,31 8 Φιλανδία 5,24 9 Εσθονία 4,86 10 Γαλλία 4,83 11 Αυστρία 4,79 12 Τσεχία 4,49 13 Ιταλία 4,48 14 Σλοβενία 4,47 15 Βέλγιο 4,39 16 Ιρλανδία 4,31 17 Κύπρος 4,26 18 Ισπανία 3,93 19 Πορτογαλία 3,83 20 Σλοβακία 3,78 21 Λετονία 3,73 22 Ελλάδα 3,65 23 Ουγγαρία 3,61 24 Λιθουανία 3,54 25 Πολωνία 3,46 26 Βουλγαρία 3,05 27 Ρουµανία 2,85 6

7 10. Ανταγωνιστικότητα τιµών 1 Εσθονία 4,92 2 Λετονία 4,68 3 Λουξεµβούργο 4,67 4 Σλοβακία 4,66 5 Βουλγαρία 4,63 6 Κύπρος 4,48 7 Λιθουανία 4,35 8 Πολωνία 4,24 9 Ρουµανία 4,19 10 Ιρλανδία 4,15 11 Ουγγαρία 4,07 12 Τσεχία 4,03 13 Πορτογαλία 3,99 14 Ελλάδα 3,99 15 Ισπανία 3,93 16 Σλοβενία 3,87 17 Μάλτα 3,68 18 Γερµανία 3,56 19 Αυστρία 3,55 20 Βέλγιο 3,49 21 Ιταλία 3,43 22 Φιλανδία 3,41 23 Γαλλία 3,35 24 Ολλανδία 3,34 25 Μεγάλη Βρετανία 3,30 26 Σουηδία 3,10 27 ανία 2,90 7

8 Γ. Ανθρώπινοι, πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι 11. Ανθρώπινοι πόροι 12. Στάση έναντι τουριστών 1 ανία 6,08 2 Μεγάλη Βρετανία 5,97 3 Φιλανδία 5,87 4 Ιρλανδία 5,83 5 Σλοβακία 5,78 6 Λουξεµβούργο 5,69 7 Ολλανδία 5,55 8 Αυστρία 5,53 9 Γερµανία 5,52 10 Τσεχία 5,50 11 Βέλγιο 5,49 12 Εσθονία 5,45 13 Σουηδία 5,43 14 Γαλλία 5,42 15 Ουγγαρία 5,34 16 Λετονία 5,33 17 Μάλτα 5,32 18 Πορτογαλία 5,32 19 Πολωνία 5,31 20 Ισπανία 5,30 21 Ιταλία 5,26 22 Κύπρος 5,24 23 Σλοβενία 5,23 24 Ελλάδα 5,21 25 Λιθουανία 5,15 26 Βουλγαρία 5,08 27 Ρουµανία 4,96 1 Κύπρος 6,48 2 Μάλτα 6,03 3 Λουξεµβούργο 5,84 4 Ελλάδα 5,71 5 Βουλγαρία 5,56 6 Εσθονία 5,54 7 Αυστρία 5,53 8 Πορτογαλία 5,10 9 Ισπανία 5,09 10 Σλοβενία 4,99 11 Βέλγιο 4,99 12 Ιταλία 4,79 13 Ιρλανδία 4,77 14 ανία 4,72 15 Σλοβακία 4,71 16 Τσεχία 4,65 17 Ολλανδία 4,60 18 Γερµανία 4,54 19 Λιθουανία 4,44 20 Μεγάλη Βρετανία 4,43 21 Ρουµανία 4,43 22 Σουηδία 4,42 23 Γαλλία 4,42 24 Ουγγαρία 4,39 25 Λετονία 4,29 26 Φιλανδία 4,15 27 Πολωνία 3, Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι 1 Γερµανία 6,75 2 Αυστρία 6,52 3 Βέλγιο 6,38 4 Μεγάλη Βρετανία 6,32 5 ανία 5,97 6 Σουηδία 5,96 7 Γαλλία 5,95 8 Τσεχία 5,80 9 Ολλανδία 5,74 10 Ισπανία 5,62 11 Σλοβακία 5,62 12 Φιλανδία 5,52 13 Πολωνία 5,52 14 Ιταλία 5,50 15 Λουξεµβούργο 5,29 16 Ελλάδα 5,29 17 Πορτογαλία 5,28 18 Ουγγαρία 5,20 19 Κύπρος 5,15 20 Λιθουανία 4,80 21 Βουλγαρία 4,70 22 Μάλτα 4,66 23 Ρουµανία 4,64 24 Εσθονία 4,54 25 Ιρλανδία 4,49 26 Σλοβενία 4,43 27 Λετονία 4,27 8

9 Συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της Ελλάδας Συγκριτικά πλεονεκτήµατα Θέση /124 Συγκριτικά µειονεκτήµατα Θέση /124 Ασφάλεια Κόστος στις επιχειρήσεις από τη βία και την εγκληµατικότητα...16 Υγεία και υγιεινή Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υποδοµές υγείας...1 Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιµο νερό...1 Αναλογία ιατρών στον πληθυσµό...3 Προτεραιότητα τουριστικού τοµέα Συµµετοχή σε εκθέσεις του τουριστικού τοµέα...4 Προτεραιότητα κυβέρνησης στον τουριστικό τοµέα...18 Τουριστικές υποδοµές Ύπαρξη µεγάλων επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων...1 ωµάτια ξενοδοχείων...4 Αυτόµατες Ταµειακές Μηχανές που δέχονται κάρτες Visa...20 Υποδοµές τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας Τηλεφωνικές γραµµές...11 Ανταγωνιστικότητα τιµών Φόροι εισιτηρίων και έξοδα αεροδροµίων...9 Ανθρώπινοι πόροι Συµµετοχή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση...1 Κρούσµατα ελονοσίας...1 Προσδόκιµο ζωής...15 Στάση έναντι τουριστών Προτάσεις για εκτεταµένα επαγγελµατικά ταξίδια...11 Εξωστρέφεια τουριστικού τοµέα...18 Συµπεριφορά απέναντι στους τουρίστες...23 Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι Κίνδυνος ελονοσίας και κίτρινου πυρετού...1 Αριθµός µνηµείων παγκόσµιας κληρονοµιάς...12 Κανόνες και ρυθµίσεις Ρυθµίσεις σχετικά µε τις Ξένες Άµεσες Επενδύσεις Φραγµοί στην ξένη ιδιοκτησία Βαθµός ελευθερίας σε διµερείς συµφωνίες αερ/κών υπηρεσιών Απαιτήσεις για την έκδοση visa ικαιώµατα περιουσίας Περιβαλλοντική νοµοθεσία Σαφήνεια και σταθερότητα περιβαλλοντικών ρυθµίσεων Στενότητα περιβαλλοντικών ρυθµίσεων Προτεραιότητα κυβ/σης στη βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού Ασφάλεια Αξιοπιστία υπηρεσιών της αστυνοµίας Κόστος στις επιχειρήσεις από την τροµοκρατία Υγεία και υγιεινή Προσπάθειες κυβ/σης για µείωση κινδύνων υγείας από πανδηµίες.. 25 Προτεραιότητα τουριστικού τοµέα απάνες κυβέρνησης στον τοµέα του τουρισµού Αποτελεσµατικότητα marketing και branding Υποδοµές αεροµεταφορών Πλήθος αεροδροµίων ίκτυο διεθνών αεροµεταφορών Ποιότητα υποδοµών αεροµεταφορών ιαθεσιµότητα επιβατοχιλιοµέτρων Αναχωρήσεις ανά κατοίκους Αριθµός αερογραµµών Υποδοµές οδικών µεταφορών Σιδηροδροµικές υποδοµές Οδικές υποδοµές Λιµενικές υποδοµές Εγχώριο δίκτυο µεταφορών Υποδοµές τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας Έκταση χρήσης διαδικτύου από τις επιχειρήσεις Χρήστες διαδικτύου Ανταγωνιστικότητα τιµών Επίπεδα τιµών καυσίµων Μονάδες αγοραστικής δύναµης Έκταση και αποτελεσµατικότητα φορολογίας Ανθρώπινοι πόροι Πρακτικές πρόσληψης και απόλυσης Ποιότητα εκπαιδευτικού συστήµατος ιαθεσιµότητα υπηρεσιών έρευνας και κατάρτισης Ευκολία στην πρόσληψη ξένου εργατικού δυναµικού Έκταση κατάρτισης προσωπικού Αναφορές κρουσµάτων HIV Συµµετοχή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Κρούσµατα φυµατίωσης Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι Προστατευόµενες περιοχές σε εθνικό επίπεδο Ενδιαφέρον επιχειρήσεων για τα οικοσυστήµατα Καταστροφές από διοξείδιο του άνθρακα Πηγή: WEF - The Travel and Tourism Competitiveness Report

10 Γενική κατάταξη των 124 χωρών σύµφωνα µε τον είκτη Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Ρυθµιστικό πλαίσιο ΥΠΟ ΕΙΚΤΕΣ Επιχειρηµατικό περιβάλλον και τουριστικές υποδοµές Ανθρώπινοι, πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι Χώρα Κατάταξη Βαθµολογία Κατάταξη Βαθµολογία Κατάταξη Βαθµολογία Κατάταξη Βαθµολογία Ελβετία 1 5,66 2 5,80 2 5,36 2 5,81 Αυστρία 2 5,54 3 5, ,97 1 5,86 Γερµανία 3 5,48 6 5,62 3 5,23 6 5,61 Ισλανδία 4 5,45 5 5,69 8 5,04 5 5,61 Ηνωµένες Πολιτείες 5 5, ,06 1 5, ,5 Χονγκ Κονγκ 6 5,33 4 5, , ,44 Καναδάς 7 5, ,31 4 5, ,4 Σιγκαπούρη 8 5,31 1 5, , ,11 Λουξεµβούργο 9 5, ,28 9 5,04 8 5,6 Ηνωµένο Βασίλειο 10 5, ,20 6 5, ,58 ανία 11 5,27 8 5, ,76 9 5,59 Γαλλία 12 5, ,34 5 5,1 28 5,27 Αυστραλία 13 5, , , ,3 Νέα Ζηλανδία 14 5, , ,57 7 5,6 Ισπανία 15 5, ,15 7 5, ,34 Φιλανδία 16 5,16 7 5, , ,18 Σουηδία 17 5, , , ,27 Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 18 5, , , ,31 Ολλανδία 19 5, , , ,3 Κύπρος 20 5, , ,5 3 5,62 Βέλγιο 21 5, , ,41 4 5,62 Πορτογαλία 22 5, , ,5 30 5,23 Νορβηγία 23 5,04 9 5, , ,12 Ελλάδα 24 4, , , ,41 Ιαπωνία 25 4, , , ,15 Μάλτα 26 4, , , ,33 Ιρλανδία 27 4, , , ,03 Εσθονία 28 4, , , ,18 Μπαρµπάντος 29 4, , , ,38 Ταϊβάν 30 4, , , ,32 Μαλαισία 31 4, , , ,84 Ισραήλ 32 4, , , ,18 Ιταλία 33 4, , , ,18 Τυνησία 34 4, , , ,15 Τσεχία 35 4, , , ,32 Κατάρ 36 4, , ,1 49 4,99 Σλοβακία 37 4, , , ,37 Κροατία 38 4, , , ,55 Αγ. Μαυρίκιος 39 4, , , ,15 Ουγγαρία 40 4, , , ,98 Κόστα Ρίκα 41 4, , , ,34 Κορέα 42 4, , , ,67 Ταϊλάνδη 43 4, , , ,82 Σλοβενία 44 4, , , ,88 Χιλή 45 4, , , ,03 Ιορδανία 46 4, , , ,82 Μπαχρέιν 47 4, , , ,86 Τζαµάικα 48 4, , , ,17 Μεξικό 49 4, , ,6 50 4,98 Αγ. οµίνικος 50 4, , , ,24 Λιθουανία 51 4, , , ,79 Τουρκία 52 4, , , Λετονία 53 4, , ,63 Βουλγαρία 54 4, , , ,11 Παναµάς 55 4, , , ,76 Ουρουγουάη 56 4, , , ,75 Μαρόκο 57 4, , , ,93 Αίγυπτος 58 4, , , ,7 Βραζιλία 59 4, , , ,7 Ινδονησία 60 4, , ,3 56 4,85 Σερβία & Μαυροβούνιο 61 4, , , ,47 Νότια Αφρική 62 4, , , ,37 Πολωνία 63 4, , ,5 60 4,81 Αργεντινή 64 4, , , ,05 Ινδία 65 4, , , ,55 Γεωργία 66 4, , , ,18 Κουβέιτ 67 4, , , ,46 Ρωσία 68 4, , , ,71 (συνέχεια στην επόµενη σελίδα) 10

11 (συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα) ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Ρυθµιστικό πλαίσιο ΥΠΟ ΕΙΚΤΕΣ Επιχειρηµατικό περιβάλλον και τουριστικές υποδοµές Ανθρώπινοι, πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι Χώρα Κατάταξη Βαθµολογία Κατάταξη Βαθµολογία Κατάταξη Βαθµολογία Κατάταξη Βαθµολογία Γουατεµάλα 69 4, , , ,69 Μποτσουάνα 70 3, , ,3 85 4,47 Κίνα 71 3, , , ,39 Κολοµβία 72 3, , , ,62 Ναµίµπια 73 3, , , ,37 Αρµενία 74 3, , ,8 62 4,77 Αζερµπαϊτζάν 75 3, , , ,45 Ρουµανία 76 3, , ,2 71 4,68 Ελ Σαλβαδόρ 77 3, , , ,36 Ουκρανία 78 3, , , ,45 Σρι Λάνκα 79 3, , , ,69 Τανζανία 80 3, , , ,64 Περού 81 3, , , ,59 Καζακστάν 82 3, , , ,44 ΠΓ Μ 83 3, , , ,07 Γκάµπια 84 3, , , ,28 Τρινιντάντ & Τοµπάγκο 85 3, , , ,20 Φιλιππίνες 86 3, , , ,29 Βιετνάµ 87 3, , , ,63 Ονδούρα 88 3, , , ,44 Νικαράγουα 89 3, , , ,54 Αλβανία 90 3, , , ,07 Μογγολία 91 3, , , ,86 Μαυριτανία 92 3, , , ,67 Αλγερία 93 3, , , ,37 Ζάµπια 94 3, , , ,67 Μολδαβία 95 3, , , ,54 Καµπότζη 96 3, , , ,45 Ισηµερινός 97 3, , , ,38 Κένυα 98 3, , , ,15 Βενεζουέλα 99 3, , , ,41 Γουιάνα 100 3, , , ,09 Ουγκάντα 101 3, , , ,70 Κιργισία 102 3, , , ,52 Πακιστάν 103 3, , , ,88 Βοσνία & Ερζεγοβίνη 104 3, , , ,14 Μάλι 105 3, , , ,36 Νεπάλ 106 3, , , ,60 Ζιµπάµπουε 107 3, , , ,99 Σουρινάµ 108 3, , , ,02 Βολιβία 109 3, , , ,20 Τατζικιστάν 110 3, , , ,18 Παραγουάη 111 3, , , ,00 Μαδαγασκάρη 112 3, , , ,09 Μπουρκίνα Φάσο 113 3, , , ,17 Μαλάουι 114 3, , , ,90 Νιγηρία 115 3, , , ,86 Μπενίν 116 3, , , ,96 Αιθιοπία 117 3, , , ,08 Καµερούν 118 3, , , ,22 Μοζαµβίκη 119 3, , , ,71 Μπαγκλαντές 120 3, , , ,96 Λεσότο 121 3, , , ,48 Αγκόλα 122 2, , , ,25 Μπουρούντι 123 2, , , ,50 Τσαντ 124 2, , , ,72 Πηγή: WEF - The Travel and Tourism Competitiveness Report

Συνολική κατάταξη της Ελλάδας

Συνολική κατάταξη της Ελλάδας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 45 Απρίλιος 2007 Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται πολλών άλλων χωρών στην ετοιµότητα για χρήση νέων τεχνολογιών Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 48 Απρίλιος 2008 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Νέα επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας το 2008 στον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το 2010-2001 Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, οι εξαγωγές αγαθών της Αυστραλίας κατά το οικονομικό έτος 2010-11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Ε Ρ Ε Υ Ν Α WORLD ECONOMIC FORUM Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2012-2013 Δυσοίωνα είναι τα μηνύματα αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 43 Σεπτέµβριος 2006 Τα αποτελέσµατα της έκθεσης του World Economic Forum 2006 2007 Ολική ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

6038 Κ.Δ.Π. 924/2003. Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003)

6038 Κ.Δ.Π. 924/2003. Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003) Ε.Ε. Παρ. ΪΙΙ(Ι) Αρ. 3791, 31.12.2003 6038 Κ.Δ.Π. 924/2003 Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 9(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ The Global Competitiveness Report 2016-2017 ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX - ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΧΩΡΏΝ 3 ΔΕΊΚΤΗΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ - ΟΙ 12 ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας.

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας. Ε Ρ Ε Υ Ν Α World Economic Forum Το Global Information Technology Report 2013 επισημαίνει το βασικό ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως καταλύτη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Οριακή βελτίωση του Mικροοικονοµικού είκτη Ανταγωνιστικότητας παρά τη χειροτέρευση του Mακροοικονοµικού

Ελλάδα Οριακή βελτίωση του Mικροοικονοµικού είκτη Ανταγωνιστικότητας παρά τη χειροτέρευση του Mακροοικονοµικού Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Νοέµβριος 2002 Ελλάδα 2002 - Οριακή βελτίωση του Mικροοικονοµικού είκτη Ανταγωνιστικότητας παρά τη χειροτέρευση του Mακροοικονοµικού Σύµφωνα µε την διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες Αγία Λουκία 5 5 3 8 3 Άγιος Βικέντιος 4 4 3 8 3 Άγιος Κίτς & Νέβις 4 4 3 7-8 3 Άγιος Πέτρος & Μικελόν 4 5 3 10 3 Αζερμπαϊτζάν 2 3 3 6 3

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS) ΒΕΛΓΙΟ ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΑ 10% 02/01/14 εως ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως ΟΛΕΣ N/A Διαθέσιμο μόνο σε BRUSSELS ZAVENTEM APT & MAX ΚΡΑΤΗΣΗ 14 ΗΜΕΡΕΣ 20% 02/01/14 εως ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ 20% 02/01/14 εως 13/02/14

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 07 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής Τιμοκατάλογος Περιαγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2012 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.

Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ. Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) Μόλυνση (Λανθάνουσα λοίμωξη): 1.900.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Q no borders Roamer Μάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q σελ 3 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Smart EU Combo Q no

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 7-7-2011 Αριθ.Πρωτ.574 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.1080/31-8-2010

Διαβάστε περισσότερα

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD Η Ελλάδα, για το 2015, κατέγραψε σημαντική υποχώρηση στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας και πλέον βρίσκεται στην 56 η θέση μεταξύ 61 χωρών, από την 50 η θέση την οποία είχε καταλάβει κατά το προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγράμματος W

Τιμοκατάλογος Προγράμματος W Τιμοκατάλογος Προγράμματος W ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ W Μηνιαίο Πάγιο 60 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.500 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.500 Mobile Internet 1,5GB Χρεώσεις μετά την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova Internet Τιμή ανά μήνα (με προπληρωμή 12 μηνών) 15,12 - Τιμή ανά μήνα (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam για Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα σταθερά Μηνιαίο πάγιο 28,13 Internet έως 24Mbps Απεριόριστο Nova

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ / % / % ΙΤΑΛΙΑ 448.236.708 510.188.432-12,14% 801.193.802 1.026.085.557-21,92% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 405.150.873 441.455.128-8,22% 1.070.713.144 1.174.688.843-8,85% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 259.609.749

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet)

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα προς σταθερά Νοva

Απεριόριστα προς σταθερά Νοva Απεριόριστα προς σταθερά Νοva Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.99 21.50 21.50 Ενεργοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων

Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ με τη συμμετοχή όσων τοπικών και περιφερειακών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούλιος 2013 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό, email: info@forthnetgroup.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Full Επιπλέον Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA103 και ΚΑ107 Κινητικότητα για Φοιτητές και Προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α) ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος Ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβείες - Προξενεία

Πρεσβείες - Προξενεία Πρεσβείες - Προξενεία ΑΙΓΥΠΤΟΣ Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 3, Αθήνα 210 3618612-3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ Λεωφόρος Συγγρού 253, Αθήνα 210 9403483, 210 9430922 ΑΙΤΗ ηµοκρίτου 5, Αθήνα 210 3610766 ΑΛΒΑΝΙΑ Καραχρήστου 1,

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο Το KNX είναι το Πρότυπο CENELEC EN 50090 το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HBES) βασισμένο στο KNX.

Διαβάστε περισσότερα

ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι

ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Ευρώπη... 5 Αμερική... 8 Ασία... 12 Αυστραλία... 14 Αφρική... 15 2 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΡΟΤΑΡΥ Φίλες και φίλοι,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 41 Απρίλιος 2008 Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Forthnet SAT 20 & Forthnet 2play Απεριόριστα SAT Υπηρεσία σταθερά σταθερά + κινητά Μηνιαίο πάγιο 29,90

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 1 Ιουνίου 2016 1/8 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Noέμβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015.

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. 2 «Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων σταθερής και Internet Vodafone Home Vodafone Home double play ευέλικτα Vodafone Home telephony ευέλικτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0249(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Reinhard Bütikofer (PE441.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0249(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Reinhard Bütikofer (PE441. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2008/0249(COD) 18.6.2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-38 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE441.312v01-00) Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό

Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό DIGITAL PLANT Πληροφορικής και πικοινωνιών στην λλάδα Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό Digital Planet, διεθνώς οι δαπάνες για την παγκόσµια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και πικοινωνιών (ΤΠ), το 2008 θα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Θέμα: Capital controls και πολιτική αβεβαιότητα καταβαράθρωσαν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας από την 50 η στην 56 η θέση μεταξύ 61 χωρών, σύμφωνα με την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές Κλήσεις. Χρέωση ανά λεπτό. Προς. Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων. Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ -

Τοπικές Κλήσεις. Χρέωση ανά λεπτό. Προς. Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων. Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Τοπικές Κλήσεις Προς Χρέωση ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0371 Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2014 22:00-22:55 Pre Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ & ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:55 00:55 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 00:55-01:20 Post Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 13/6/2014 18:30-18:55 Pre Game ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 18:55 20:55 ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ. Καλούνται οι εισαγόμενοι επιτυχόντες στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ. Καλούνται οι εισαγόμενοι επιτυχόντες στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Νοσηλευτικής Αθήνα 09 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Καλούνται οι εισαγόμενοι επιτυχόντες στο Τμήμα Νοσηλευτικής του

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Λαχανικά

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Λαχανικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 26 Ιουνίου 2015 Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Λαχανικά ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 1/5 Υπηρεσία Vodafone Home double play GR +300 Vodafone Home double play GR Vodafone Home double play ευέλικτα 300 Vodafone Home adsl plus double-play

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα