ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

3 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οδηγός Σπουδών Αλεξανδρούπολη, Σεπτέµβριος 2015 Έκδοση του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Επιτροπή Εκδόσεων Ταχυδροµική ιεύθυνση: ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολη Τηλέφωνα επικοινωνίας: , Τηλεοµοιοτυπία (Fax): Γραμματείας: Ιστότοπος Τµήµατος:

4 2 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...4 Αποστολή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Ν.4009/2011)... 4 Τα Παιδαγωγικά Τµήµατα... 4 To Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης... 5 ιοικητική Οργάνωση του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης... 6 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ...9 ιοικητική και οργανωτική δοµή... 9 Εργαστήρια Βιβλιοθήκη Προσωπικό του Τµήµατος Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (.Ε.Π.)...11 ιδάσκοντες άλλων Τµηµάτων του.π.θ. (με ανάθεση)...11 Ειδικό Εργαστηριακό ιδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε. Ι.Π.)...12 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)...12 ιοικητικό Προσωπικό...12 Εκπαιδευτικοί με απόσπαση...12 Στοιχεία επικοινωνίας προσωπικού και υπηρεσιών Οργάνωση χώρων Σχολής Επιστηµών Αγωγής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΕΠΗ...20 Α. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (για εισακτέους από το ακαδηµαϊκό έτος µε ένταξη και των εισακτέων του ) Β. Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών (για εισακτέους από το ακαδηµαϊκό έτος µε ένταξη και των εισακτέων του ) Γ. Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών (για εισακτέους ακαδηµαϊκών ετών και ) Πρόγραµµα διδασκόµενων µαθηµάτων Πρόγραµµα Πρακτικής Κατάρτισης (Π.Π.Κ.) Οι στόχοι του Προγράµµατος Πρακτικής Κατάρτισης (ΠΠΚ)...40 Πλαίσια, προϋποθέσεις και διαδικασίες πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης...40 Αναλυτικό Πρόγραµµα Πρακτικής Κατάρτισης...42 Περιεχόµενο Ενοτήτων και Μαθηµάτων του Π.Π.Κ Κανονισµός Προγράµµατος Πρακτικής Κατάρτισης (Π.Π.Κ.)...49

5 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Ξένες Γλώσσες (Ξ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...53 Ειδικές ρυθµίσεις για το Τ.Ε.Ε.Π.Η Εσωτερικός Κανονισµός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Λειτουργίας του Γραφείου Εκπαιδευτικού Υλικού - Ειδικής Βιβλιοθήκης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΕΠΗ...61 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» (Έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος ). 61 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» (έναρξη το ακαδημαϊκό έτος ) ιατµηµατικό ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (από έως ) ΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ / ERASMUS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Περιγράμματα / περιλήψεις µαθηµάτων...76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Περιγράμματα Ξένων Γλωσσών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...263

6 4 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αποστολή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Ν.4009/2011) Tα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύµατα (A.E.I.) έχουν ως αποστολή: α) να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιµάζουν τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες για την εφαρµογή της στο επαγγελµατικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισµό, β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συµβάλουν στη δια βίου µάθηση µε σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, περιλαµβανοµένης και της διδασκαλίας από απόσταση, µε βάση την επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισµένα κριτήρια, γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών/τριών, να µεριµνούν για την επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων και να διαµορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών, δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελµατικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης,την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας και την καινοτοµία, µε προσήλωση στις αρχές της επιστηµονικής δεοντολογίας, της βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ε) να προωθούν τη συνεργασία µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ερευνητικούς φορείς στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσµατική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών/τριών και των αποφοίτων τους, συµβάλλοντας στην οικοδόµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, και στ) να συµβάλουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε επιστηµονική, επαγγελµατική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και µε σεβασµό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα Παιδαγωγικά Τµήµατα Τα πρώτα Πανεπιστηµιακά Παιδαγωγικά Τµήµατα ( ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών) ιδρύθηκαν το 1982 µε τον Νόµο 1268/82 στα Πανεπιστήµια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης (µε έδρα την Αλεξανδρούπολη) και Κρήτης (µε έδρα το Ρέθυµνο), άρχισαν δε να λειτουργούν σταδιακά από το ακαδηµαϊκό έτος Με µεταγενέστερα Προεδρικά ιατάγµατα ιδρύθηκαν και νέα Παιδαγωγικά Τµήµατα ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (µε έδρα τη Ρόδο), στο

7 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (µε έδρα το Βόλο), όπως επίσης και Παραρτήµατα των Παιδαγωγικών Τµηµάτων ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε έδρα τη Φλώρινα. Η οργάνωση και η λειτουργία των Παιδαγωγικών Τµηµάτων διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Α.Ε.Ι. και από τις ειδικές διατάξεις του Προεδρικού ιατάγµατος 320/83. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ιατάγµατος αυτού, πέραν της γενικής αποστολής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, τα Παιδαγωγικά Τµήµατα έχουν ειδικότερα ως αποστολή: α) Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήµες µε την ακαδηµαϊκή και την εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα. β) Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. γ) Να συµβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά σε ζητήµατα Παιδαγωγικής. δ) Να συµβάλουν στην αντιµετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβληµάτων εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό, τα Τµήµατα Νηπιαγωγών µετεξελίχθηκαν σε Τµήµατα Επιστηµών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, διευρύνοντας τους επαγγελµατικούς ορίζοντες των αποφοίτων τους. Σήµερα, τα Τµήµατα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Επιστηµών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία παρέχουν στους/στις φοιτητές/φοιτήτριές τους τη δυνατότητα να διεκδικούν θέσεις εκπαιδευτικού παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. To Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Tο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (.Π.Θ.) ιδρύθηκε το 1973 µε το Nοµοθετικό ιάταγµα 87/73. Oνοµάστηκε «HMOKPITEIO» προς τιµήν του φιλοσόφου ηµόκριτου του Aβδηρίτη. Tο.Π.Θ. αποτελείται συνολικά από δεκαοκτώ (18) Tµήµατα, το οποία οργανώνονται σε οκτώ (8) Σχολές. Έδρα του Πανεπιστήµιου είναι η Kοµοτηνή, ενώ οι σχολές του βρίσκονται κατανεμημένες σε τέσσερεις πόλεις: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης - Π.Τ..Ε. Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία - Τ.Ε.Ε.Π.Η.

8 6 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία ΚΟΜΟΤΗΝΗ Νομική Σχολή Τµήµα Νοµικής Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού - Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας Τµήµα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξεινίων Χωρών Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών Τµήµα Κοινωνικής ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης, µε εισαγωγικές κατευθύνσεις Κοινωνικής ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΞΑΝΘΗ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας Τµήµα ασολογίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ιοικητική Οργάνωση του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης Τα όργανα του Ιδρύµατος (Ν. 4009/2011) είναι τα εξής: α) το Συµβούλιο, β) ο Πρύτανης και γ) η Σύγκλητος. Συµβούλιο Το Συµβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε µέλη. Σε ιδρύµατα στα οποία ο αριθµός των καθηγητών πρώτης βαθµίδας είναι µικρότερος των πενήντα, τα µέλη του Συµβουλίου είναι έντεκα. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου συνεχίζεται ως τη λήξη της, ανεξαρτήτως αν έχει µεταβληθεί ο αριθµός των καθηγητών πρώτης βαθµίδας του ιδρύµατος. Τα εννέα ή επτά µέλη του δεκαπενταµελούς ή του ενδεκαµελούς Συµβουλίου, αντίστοιχα, είναι

9 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν εσωτερικά µέλη του ιδρύµατος και, ειδικότερα, οκτώ ή έξι µέλη, αντίστοιχα, είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και ένα µέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών/τριών του ιδρύµατος. Τα υπόλοιπα έξι ή τέσσερα µέλη, αντίστοιχα, είναι εξωτερικά. Πρύτανης Ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθµίδας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισµένο κύρος και σηµαντική διοικητική εµπειρία. Ο Πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύµατος ως αναπληρωτές Πρύτανη, στους οποίους µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές του, µε απόφασή του που εγκρίνεται από το Συµβούλιο. Πρύτανης.Π.Θ.: Αθανάσιος Καραµπίνης, Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Σύγκλητος Η Σύγκλητος αποτελείται: α) από τον Πρύτανη, β) τους Κοσµήτορες των Σχολών, γ) τους Προέδρους των Τµηµάτων και µέχρι δύο ανά Σχολή, δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών/τριών, έναν των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού. Η ακριβής σύνθεση και ο αριθµός των µελών της Συγκλήτου προβλέπονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος. Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, οι αναπληρωτές του Πρύτανη και ο γραµµατέας του ιδρύµατος. Όργανα της Σχολής Όργανα της Σχολής είναι: α) ο Κοσµήτορας, β) η Κοσµητεία, και γ) η Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των µελών του Εργαστηριακού ιδακτικού Προσωπικού (Ε ΙΠ) και των µελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία µεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών. Κοσµήτορας Σχολής Επιστηµών Αγωγής: Γεώργιος Παπαγεωργίου Καθηγητής Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης Λήξη θητείας: 31 Αυγούστου 2015

10 8 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Διάρκεια Διδασκαλίας Από Δευτέρα έως Τετάρτη και από Πέμπτη έως Τρίτη Αργίες Τετάρτη (Εθνική Επέτειος) Τρίτη (Επέτειος Πολυτεχνείου) Τετάρτη (Εορτή των Θεοφανείων) Σάββατο (Εορτή Τριών Ιεραρχών) Διακοπές για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά Από Πέμπτη έως και Τετάρτη Εξεταστική Περίοδος Από Δευτέρα έως Παρασκευή ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Διάρκεια Διδασκαλίας Από Δευτέρα έως Παρασκευή και από Δευτέρα έως Τετάρτη Αργίες Από Παρασκευή έως Καθαρά Δευτέρα Παρασκευή (Εθνική Επέτειος) Κυριακή (Πρωτομαγιά) Δευτέρα (Εορτή Αγίου Πνεύματος) Διακοπές Πάσχα Από Μ. Δευτέρα έως Παρασκευή Τοπικές Εορτές Σάββατο (Απελευθέρωση πόλεων Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης) Εξεταστική Περίοδος Από Δευτέρα έως Παρασκευή Περίοδος επαναληπτικών εξετάσεων για τα δύο εξάμηνα Από Δευτέρα έως Παρασκευή Θερινές Διακοπές Από Παρασκευή έως Τετάρτη

11 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Το Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία άρχισε να λειτουργεί το 1987, ενώ από το 1992 αποτελεί αυτοδύναµο Τµήµα. Στα 28 χρόνια που πέρασαν από την ίδρυσή του αναπτύχθηκε ως ένα επιστηµονικά αξιόπιστο Πανεπιστηµιακό Τµήµα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας, µε σαφή προσανατολισµό στις σύγχρονες θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις των Επιστηµών της Εκπαίδευσης. Στο πνεύµα αυτό έχει προετοιµάσει όλα τα προηγούµενα χρόνια περίπου 2000 εκπαιδευτικούς παιδιών προσχολικής ηλικίας που µπορούν να ασκήσουν µε επάρκεια παιδαγωγικό και ερευνητικό έργο. ιοικητική και οργανωτική δοµή Όργανα του Τµήµατος Όργανα του Τµήµατος είναι: α) Ο Πρόεδρος β) η Συνέλευση του Τµήµατος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τοµείς, γ) ο ιευθυντής του Τοµέα και δ) η Γενική Συνέλευση του Τοµέα. Ως προς το νοµικό καθεστώς των αρµοδιοτήτων των οργάνων αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4009/2011 (Α 195). Συνέλευση του Τµήµατος Η Συνέλευση του Τµήµατος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τµήµατος, σύµφωνα µε όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (Α 195), έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των µελών του Εργαστηριακού ιδακτικού Προσωπικού (Ε ΙΠ) και των µελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών/φοιτητριών του Τµήµατος (έναν/µια προπτυχιακό/προπτυχιακή και έναν/µια µεταπτυχιακό/µεταπτυχιακή φοιτητή/φοιτήτρια). Πρόεδρος Αναστασία ηµητρίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

12 10 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία Εργαστήρια Στο Τµήµα έχουν συσταθεί µε Προεδρικά ιατάγµατα και λειτουργούν τα ακόλουθα Εργαστήρια: «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης» «Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» µε ιευθύντρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία ηµητρίου. «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» µε ιευθύντρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαλήνη Ρεκαλίδου. «Εργαστήριο Πληροφορικής» µε ιευθυντή τον Επίκουρο Καθηγητή ηµήτριο Πρέντζα. «Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού» µε ιευθυντή τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Σαπουντζή. Ακόµη, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, λειτουργούν τα ακόλουθα µη θεσµοθετηµένα εργαστήρια: Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού - Ειδική Βιβλιοθήκη Εργαστήριο Εικαστικών και Κατασκευής Παιδαγωγικού Υλικού (από κοινού µε το Π.Τ..Ε.) Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών Βιβλιοθήκη Οι σχετικές ανάγκες του Τµήµατος καλύπτονται από την κοινή βιβλιοθήκη των δύο Τµηµάτων της Σχολής Επιστηµών της Αγωγής του.π.θ., η οποία περιλαµβάνει: Βιβλιοστάσιο ανειστικό Τµήµα Τµήµα Περιοδικών Τµήµα Υπολογιστών Αναγνωστήριο, και Χώρο οργάνωσης του υλικού Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ. ( δίδεται πρόσβαση σε διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Online βάσεις δεδομένων, πρόσβαση στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ HEALlink, υπηρεσία διαδανισμού, κ.ά.)

13 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Προσωπικό του Τµήµατος Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (.Ε.Π.) Καθηγητές Λέλα Γώγου Αναπληρωτές Καθηγητές Αναστασία ηµητρίου Αχιλλέας ραµαλίδης ήµητρα Ευαγγέλου Γαλήνη Ρεκαλίδου Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Φυσικές Επιστήµες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαθηµατικά και Ανάλυση εδοµένων Παιδαγωγική και Εκπαιδευτικές Εφαρµογές Παιδαγωγική και Εφαρµογές στην Εκπαίδευση Επίκουροι Καθηγητές Αίγλη Ζαφειράκου 1 Παιδαγωγικά Αλέξανδρος Θεοδωρίδης Φιλοσοφική Ανθρωπολογία και Αγωγή Σοφία Ιακωβίδου Νεοελληνική Λογοτεχνία Κωνσταντίνος Καραδηµητρίου Παιδαγωγική Ίκαρος Μαντούβαλος Νεότερη Ελληνική Κοινωνική Ιστορία Γεώργιος Μαυροµµάτης Μειονοτική και ιαπολιτισµική Εκπαίδευση Μαρία Μουµουλίδου Σύγχρονη ιδακτική για την Προσχολική Εκπαίδευση Βασιλική Μπρουσκέλη Ψυχολογία της Υγείας Αναστασία Οικονοµίδου Παιδική Λογοτεχνία ηµήτριος Πρέντζας Πληροφορική Αντώνιος Σαπουντζής Κοινωνική Ψυχολογία Βασιλική Τσάκωνα Κοινωνιογλωσσολογία και Ανάλυση Λόγου Αναστασία Φιλιππουπολίτη Παιδαγωγική και Μουσειακή Εκπαίδευση Λέκτορας Αλεξάνδρα Καρούσου Γνωστική και Γλωσσική Ανάπτυξη ιδάσκοντες άλλων Τµηµάτων του.π.θ. (με ανάθεση) Μαρία Βεργέτη Αντώνιος Καµπάς Κωνσταντίνος Κόκκινος Νικόλαος Μακρής Συµεών Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Σακονίδης Γεώργιος Τεκτονίδης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤ Ε Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Καθηγητής, ΠΤΔΕ Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤ Ε Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤ Ε Καθηγητής, ΠΤΔΕ ΕΕ ΙΠ, ΤΕΦΑΑ 1 Τελεί υπό αναστολή ιδιότητας

14 12 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία Ειδικό Εργαστηριακό ιδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε. Ι.Π.) (α) Σχολής Επιστηµών Αγωγής Ευαγγελία Κοψαλίδου Μαριάννα Παυλίδου (β) Δ.Π.Θ. Μαρία Αµµάρι Αικατερίνη Μαυροµαρά-Λαζαρίδου Ελένη Πανίδου Μουσική Αισθητική Αγωγή Αγγλικά Γαλλικά Γερµανικά Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) Παναγιώτα Αθανασίου Καλλιόπη Γόιδα Ζωή αλούκα Παρθενόπη Ξενιτίδου Νικόλαος Παπαδόπουλος Μαρία Χατζησάββα ιοικητικό Προσωπικό Κερασούλα Κυρτλιώτη (Αν. Γραµµατέας) Ελένη Εµµανουηλίδου 2 Μαρία Τσιβά Εκπαιδευτικοί με απόσπαση Ελένη Τζιώρα (ΠΕ60) 2 ανήκει στη Σχολή Επιστηµών Αγωγής

15 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Στοιχεία επικοινωνίας προσωπικού και υπηρεσιών ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΕΠΗ Τηλέφωνο Κυρτλιώτη Κερασούλα Αν. Γραµµατέας Εµµανουηλίδου Ελένη Τσιβά Μαρία Τηλεοµοιοτυπία (Fax) ΜΕΛΗ ΕΠ Τηλέφωνο Γώγου Λέλα - Καθηγήτρια ηµητρίου Αναστασία - Αν. Καθηγήτρια Δραµαλίδης Αχιλλέας - Αν. Καθηγητής Ευαγγέλου ήµητρα Αν. Καθηγήτρια Θεοδωρίδης Αλέξανδρος Επικ. Καθηγητής Ιακωβίδου Σοφία Επικ. Καθηγήτρια Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Επικ. Καθηγητής Καρούσου Αλεξάνδρα - Λέκτορας Μαντούβαλος Ίκαρος Επικ. Καθηγητής Μαυροµµάτης Γεώργιος - Επίκ. Καθηγητής Μουµουλίδου Μαρία Επίκ. Καθηγήτρια Μπρουσκέλη Βασιλική Επίκ. Καθηγήτρια Οικονοµίδου Αναστασία Επίκ. Καθηγήτρια Πρέντζας ηµήτριος Επίκ. Καθηγητής Ρεκαλίδου Γαλήνη Αν. Καθηγήτρια Σαπουντζής Αντώνης - Επίκ. Καθηγητής Τσάκωνα Βασιλική Επίκ. Καθηγήτρια Φιλιππουπολίτη Αναστασία Επίκ. Καθηγήτρια ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (με ανάθεση) Τηλέφωνο Βεργέτη Μαρία (Αναπλ. Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ) Καµπάς Αντώνιος (Αν.Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ) Κόκκινος Κωνσταντίνος (Καθηγητής, ΠΤΔΕ) Μακρής Νικόλαος (Αν. Καθηγητής, ΠΤΔΕ) Παπαδόπουλος Συµεών (Επ.Καθηγητής, ΠΤΔΕ) Σακονίδης Χαράλαμπος (Καθηγητής, ΠΤΔΕ) Τεκτονίδης Γεώργιος (ΕΕΔΙΠ, ΤΕΦΑΑ)

16 14 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία ΜΕΛΗ Ε.Ε.ΔΙ.Π Τηλέφωνο Αµµάρι Μαρία Κοψαλίδου Ευαγγελία Μαυροµαρά-Λαζαρίδου Αικατερίνη Πανίδου Ελένη ΜΕΛΗ Ε.Τ.Ε.Π. Τηλέφωνο Αθανασίου Παναγιώτα Γόιδα Καλλιόπη Δαλούκα Ζωή Ξενιτίδου Παρθενόπη Παπαδόπουλος Νίκος Χατζησάββα Μαρία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο Ιστότοπος Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών uth.gr Εργαστήριο Πληροφορικής Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ [ ] Τηλέφωνο Βασιλειάδου Μαρία Καρακύριου Κυριακή, Μανούση Σοφία Οικονοµάκη Ανδριανή Δανειστικό Τμήμα ΕΠΟΠΤΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΛΕΣΧΗ ΦΥΛΑΚΕΣ

17 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Οργάνωση χώρων Σχολής Επιστηµών Αγωγής Το Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία στεγάζεται από κοινού µε το Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης σε τέσσερα κτίρια που βρίσκονται στη Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης. ΚΤΙΡΙΟ Δ (Προκατ) ΚΤΙΡΙΟ Β Ανατολικός διάδρομος ΚΤΙΡΙΟ Β Δυτικός διάδρομος ΚΤΙΡΙΟ Γ ΚΤΙΡΙΟ Α (Νέο κτίριο) 1. ΚΤΙΡΙΟ Α (Νέο Κτίριο) Ισόγειο: Γραμματεία, Κυλικείο*, Γραφεία Καθηγητών, 1 ος όροφος: Γραφεία Καθηγητών, Αίθουσα Συνεδριάσεων* Υπόγειο: Αίθουσα Θεμέλιο* 2. ΚΤΙΡΙΟ B (Παλαιό Κτίριο) Ισόγειο: Βιβλιοθήκη*, Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γραφεία Καθηγητών 1 ος όροφος: Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού Ειδική Βιβλιοθήκη, Εργαστήριο Πληροφορικής, Εργαστήριο Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης, Γραφεία Καθηγητών, Αίθουσες διδασκαλίας. 3. ΚΤΙΡΙΟ Γ Ισόγειο: Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή*, Εστιατόριο*, 1 ος όροφος: Εργαστήριο Εικαστικών και Κατασκευής Παιδαγωγικού Υλικού*, Αίθουσα Βιωµατικών Εργαστηρίων Πρακτικής Κατάρτισης. 4. ΚΤΙΡΙΟ Δ (ΠΡΟΚΑΤ) Αίθουσα διδασκαλίας*, Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης*, Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού * Σηµειώνονται οι χώροι που χρησιµοποιούνται από κοινού µε το Π.Τ..Ε.

18 16 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία ΚΤΙΡΙΟ Α (Νέο κτίριο) Ισόγειο Γραφείο Ι. Μαντούβαλου Γραφείο Δ. Ευαγγέλου Γραφείο Σ. Ιακωβίδου Γραφείο Α. Οικονομίδου ΚΗΠΟΣ Γραφείο Ν.Παπαδόπουλου Γραφείο Ζ. Δαλούκα Π. Αθανασίου Γραφείο Α. Καρούσου ΣΚΑΛΑ Γραφείο Ν. Γρηγοριάδη Γραφείο ΠΤΔΕ Ν. Μακρή Γραφείο ΠΤΔΕ Κ. Κόκκινου ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραμματεία ΠΤΔΕ για 1 ο όροφο Γραφείο Μ.Χατζησάββα, Π. Ξενιτίδου Φωτοτυπικά μηχανήματα Γραμματεία ΤΕΕΠΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Τουαλέτες ΣΚΑΛΑ για 1 ο όροφο & υπόγειο ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Αρχείο ΤΕΕΠΗ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

19 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν ΚΤΙΡΙΟ Α (Νέο κτίριο) 1 ος όροφος Γραφείο Μ.Μουμουλίδου Γραφείο Α. Δημητρίου Γραφείο Κ.Καραδημητρίου Γραφείο Β. Τσάκωνα Γραφείο Α. Δραμαλίδη Γραφείο Γ. Ρεκαλίδου Γραφείο Λ. Γώγου ΣΚΑΛΑ προς Ισόγειο Γραφείο Διασύνδεσης Γραφείο Κοσμήτορα Διάδρομος - γραφεία καθηγητων ΠΤΔΕ ΣΚΑΛΑ προς Ισόγειο Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Επιστημών Αγωγής

20 18 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία ΚΤΙΡΙΟ Β (Παλαιό κτίριο) Ισόγειο (Δυτικός διάδρομος) Τουαλέτες Γραφείο Γ. Μαυρομμάτη Α. Σαπουντζή Γραφείο ΠΤΔΕ Γραφείο Β.Μπρουσκέλη Α. Φιλιππουπολίτη Γραφείο ΠΤΔΕ Εργαστήριο ΠΤΔΕ Εργαστήριο ΠΤΔΕ Αίθουσα Η/Υ Φοιτητών ΤΕΕΠΗ Γραφείο ΠΤΔΕ Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλ.Εκπ. Γραφείο ΠΤΔΕ Γραφείο Δ. Πρέντζα Γραφείο ΠΤΔΕ Προς Ανατολικό διάδρομο ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (από κτίριο Α) Γραφείο Διδασκόντων με ανάθεση Αίθουσα ΠΤΔΕ Ισόγειο (Ανατολικός διάδρομος) Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Αγωγής Γραφείο Εποπτριών Πρακτικής Άσκησης Αποθήκη Γραμματείας Σκάλες για τον 1 ο όροφο

21 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Κτίριο Β (Παλαιό Κτίριο) 1 ος όροφος Αίθουσες ΠΤΔΕ Γραφείο Διδασκόντων Ξένων Γλωσσών Αίθουσα Ξένων Γλωσσών Εργαστήριο Πληροφορικής Αίθουσα 13 Γραφείο Α. Θεοδωρίδη Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας και Μελέτης για την Οικογ. & την Παιδ. Ηλικία Εργαστήριο ΠΤΔΕ Αίθουσα 7 Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού Ειδική Βιβλιοθήκη Γραφείο ΠΤΔΕ Αίθουσα 16 Τουαλέτες ΣΚΑΛΑ από Ισόγειο ΣΚΑΛΑ από Ισόγειο

22 20 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΕΠΗ Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα υπάρχουν δύο παράλληλα προγράµµατα προπτυχιακών σπουδών: (α) το πρόγραµµα σπουδών των εισακτέων των ακαδηµαϊκών ετών και , και (β) το νέο πρόγραµµα σπουδών των εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους και επόµενων ακαδηµαϊκών ετών, στο οποίο εντάσσονται και οι εισακτέοι του ακαδηµαϊκού έτους Και στα δύο προγράµµατα σπουδών, προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου είναι επιτυχής παρακολούθηση 51 υποχρεωτικών και κατ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων, 4 Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών και των 5 ενοτήτων του Προγράµµατος Πρακτικής Κατάρτισης. Μεταξύ των δύο προγραµµάτων υπάρχουν κάποιες διαφορές στον αριθμό των υποχρεωτικών και των κατ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων, στα εξάµηνα διδασκαλίας ορισµένων υποχρεωτικών και κατ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων και στις πιστωτικές µονάδες ECTS. Για την καλύτερη οργάνωση των ζητηµάτων του προγράµµατος σπουδών υπάρχουν: Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών στο οποίο τα µαθήµατα έχουν οργανωθεί σε οµάδες µαθηµάτων µε βάση το επιστηµονικό τους αντικείµενο. Το Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών που περιλαµβάνει την κατανοµή των µαθηµάτων στα οκτώ εξάµηνα κανονικής φοίτησης, καθώς και τις ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες διδακτικές και πιστωτικές µονάδες. Υποδεικνύει την επιστηµονικά λογική πορεία των σπουδών. Το Πρόγραµµα ιδασκοµένων Μαθηµάτων που περιλαµβάνει την κατανοµή των διδασκόµενων µαθηµάτων στα οκτώ εξάµηνα κανονικής φοίτησης, καθώς και τις ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες διδακτικές και πιστωτικές µονάδες. Τέλος, στο Παράρτημα, παρατίθενται τα Περιγράμματα των Μαθημάτων, στα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά οι μαθησιακοί στόχοι, το περιεχόμενο, οι τρόποι αξιολόγησης και η βιβλιογραφία κάθε μαθήματος. Α. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (για εισακτέους από το ακαδηµαϊκό έτος µε ένταξη και των εισακτέων του ) Περιλαµβάνει τους τίτλους των υποχρεωτικών (Υ) µαθηµάτων, των κατ επιλογήν υποχρεωτικών (Ε) µαθηµάτων, των φροντιστηρίων (Φ) µε τον χαρακτηριστικό κωδικό τους. Τα µαθήµατα µε βάση το επιστηµονικό τους αντικείµενο έχουν οργανωθεί σε οµάδες µαθηµάτων ως εξής:

23 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Οµάδα Μαθηµάτων Αριθµός Υποχρεωτικών Μαθηµάτων Αριθµός κατ Επιλογήν Υποχρεωτικών Μαθηµάτων Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης (Κ) 9 14 Ψυχολογία (Ψ) 8 5 Παιδαγωγική ιδακτική ( ) 9 6 Πολιτισµός και Εκπαίδευση (Π) 5 13 Θετικές Επιστήµες (Θ) 7 6 Μεθοδολογία (Μ) 1 2 Επιπλέον διδάσκονται υποχρεωτικά Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών στα τέσσερα πρώτα εξάµηνα ενώ από το 3ο µέχρι και το 8ο εξάµηνο διδάσκονται πέντε (5) υποχρεωτικές ενότητες του Προγράµµατος Πρακτικής Κατάρτισης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα µαθήµατα ανά οµάδα µαθηµάτων. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα περιέχουν στον κωδικό τους το γράµµα «Υ» ενώ τα κατ επιλογήν υποχρεωτικά περιέχουν το γράμμα «Ε». Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης (Κ) Εξ. Σπ. Κ 01 Ε Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος ( ) 7 Κ 03 Υ Εισαγωγή στην κοινωνιολογία 2 Κ 04 Υ Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι 3 Κ 05 Υ Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΙΙ 6 Κ 07 Ε Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της ευρωπαϊκής κοινωνίας 3 Κ 13 Ε Έμφυλες ταυτότητες και εκπαίδευση 6 Κ 14 Ε Ποιοτικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 8 Κ 16 Υ Εισαγωγή στη φιλοσοφία 1 Κ 17 Υ Φιλοσοφία της παιδείας 8 Κ 19 Ε Σύγχρονη φιλοσοφική ανθρωπολογία 7 Κ 20 Υ Νεοελληνική ιστορία 1 Κ 24 Υ Διαπολιτισμική εκπαίδευση 4 Κ 25 Ε Θρησκεία και εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες 7 Κ 30 Ε Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα Ι 6 Κ 31 Ε Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα ΙΙ 7 Κ 32 Ε Κείμενα φιλοσοφικού παιδαγωγικού προβληματισμού 4 Κ 33 Ε Ειδικά θέματα κοινωνιολογίας της οικογένειας 7 Κ 34 Ε Ιστορία και η διδακτική της 8 Κ 35 Υ Κοινωνιογλωσσολογία 8 Κ 36 E Γραμματισμός στα ΜΜΕ 5 Κ 37 Ε Κοινωνιολογία της οικογένειας 5 Κ 38 Ε Ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός 7 Κ 39 Υ Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας 4

24 22 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία Ψυχολογία (Ψ) Εξ. Σπ. Ψ 02 Υ Γνωστική ψυχολογία 2 Ψ 03 Υ Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού Ι 3 Ψ 04 Υ Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙ 4 Ψ 06 Υ Κοινωνική ψυχολογία 6 Ψ 14 Υ Ψυχολογία της υγείας 4 Ψ 23 Ε Οι διομαδικές σχέσεις στην κοινωνική ψυχολογία 7 Ψ 24 Ε Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας 8 Ψ 28 Ε Παιδί και γεγονότα ζωής 6 Ψ 29 Υ Εισαγωγή στην ψυχολογία 1 Ψ 32 Ε Σεξουαλικότητα και υγεία 5 Ψ 33 Ε Επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη 5 Ψ 34 Υ Ψυχοπαθολογία του παιδιού 8 Ψ 35 Υ Εκπαιδευτική Ψυχολογία 5 Παιδαγωγική ιδακτική ( ) Εξ. Σπ. Δ 01 Υ Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης 1 Δ 02 Υ Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής 5 Δ 03 Υ Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη (εισακτέοι μέχρι και το ) 2 Δ 04 Υ Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην εκπαίδευση 4 Δ 06 Υ Σύγχρονη διδακτική: Βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής 3 Δ 17 Υ Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης 2 Δ 23 Υ Ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση 5 Δ 43 Υ Ειδική Αγωγή 6 Δ 40 Υ Καθοδήγηση της συμπεριφοράς του παιδιού στο νηπιαγωγείο 7 Δ 41 Υ Σύγχρονα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης (εισακτέοι από ) 2 Δ 05 Ε Παιδαγωγικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις 5 Δ 12 Ε Διδακτική της ελληνικής γλώσσας 4 Δ 13 Ε Αγωγή υγείας στην προσχολική εκπαίδευση 7 Δ 27 Ε Εξατομικευμένη μάθηση με εποπτεία: θεωρία και έρευνα 6 Δ 37 Ε Παιδαγωγική και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση 6 Δ 42 Ε Μελέτη παιδιού 6 Πολιτισµός και Εκπαίδευση (Π) Εξ. Σπ. Π 03 Υ Εισαγωγή στη γλωσσολογία: ανάλυση της ελληνικής γλώσσας 1 Π 05 Υ Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία 1 Π 06 Ε Σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία 5 Π 07 Ε Ιστορία της τέχνης 3 Π 17 Υ Εισαγωγή στη μουσειοπαιδαγωγική 3 Π 23 Υ Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και οι αναγνώσεις τους 7 Π 37 Ε Εφαρμοσμένη μουσειοπαιδαγωγική 6

25 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Π 38 Ε Ζητήματα μουσειολογίας 5 Π 39 Ε Μυθιστόρημα μαθητείας 8 Π 40 Ε Ανατρεπτικές αφηγήσεις της παιδικής ηλικίας 3 Π 42 Ε Διακειμενικότητα-Διασκευές λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά 8 Π 43 Υ Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία 2 Π 44 Ε Ποίηση του 20ού αι. 6 Π 45 Ε Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε παιδικά μουσεία και μουσεία επιστημών 4 Π 46 Ε Δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο 7 Π 47 Ε Ανάλυση λόγου 3 Π 48 E Λαϊκή αφηγηματολογία 3 Π 49 E Λαϊκός πολιτισμός 8 Θετικές Επιστήμες (Θ) Εξ. Σπ. Θ 01 Υ Βασικές έννοιες μαθηματικών 2 Θ 02 Υ Περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη 7 Θ 03 Υ Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών Ι 1 Θ 04 Υ Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών ΙI 2 Θ 05 Ε Έννοιες φυσικών επιστημών για την προσχολική ηλικία 6 Θ 06 Ε Πληροφορική στην εκπαίδευση 4 Θ 07 Ε Πολυμέσα και δίκτυα στην προσχολική εκπαίδευση 5 Θ 08 Υ Περιγραφική στατιστική 6 Θ 10 Υ Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση 5 Θ 12 Υ Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία 5 Θ 13 Ε Περιβαλλοντικά θέματα και η διδασκαλία τους 8 Θ 16 Ε Γεωμετρικές έννοιες 3 Θ 17 Ε Υπολογιστικά περιβάλλοντα διαχείρισης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων 7 Μεθοδολογία (Μ) Εξ. Σπ. Μ 01 Υ Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας I 3 Μ 02 Ε Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας ΙΙ 5 Μ 03 Ε Επιστημονική προσέγγιση πτυχιακής και ερευνητικής εργασίας 5 Ξένες Γλώσσες (Ξ) Εξ. Σπ. Ξ 07 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας Ι 1 Ξ 08 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙΙ 2 Ξ 09 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙΙΙ 3 Ξ 10 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙV 4

26 24 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία Πτυχιακή Εργασία (Χ) Εξ. Σπ. Χ 01 Ε Πτυχιακή εργασία 7 Χ 02 Ε Πτυχιακή εργασία 8 Χ 03 Ε Πτυχιακή εργασία 8 Πρακτική Κατάρτιση (Α) Εξ. Σπ. Α1 Πρακτική Α1 3 Α2 Πρακτική Α2 4 Α3 Πρακτική Α3 5 Α4 Πρακτική Α4 6 Α5 Πρακτική Α5 7-8

27 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Β. Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών (για εισακτέους από το ακαδηµαϊκό έτος µε ένταξη και των εισακτέων του ) Περιλαµβάνει την κατανοµή των µαθηµάτων στα 8 εξάµηνα κανονικής φοίτησης, καθώς και τις ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες διδακτικές µονάδες. Υποδεικνύει την επιστηµονικά λογική πορεία των σπουδών. θ ε φ δ.µ. π.µ. = θεωρία (ώρες/εβδομ.) = εργαστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις (ώρες/εβδ.) = φροντιστηριακές ασκήσεις (ώρες/εβδ.) = διδακτικές µονάδες = πιστωτικές µονάδες (ECTS) Α/Α Κωδ. 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. 1 2 Κ 16 Υ Εισαγωγή στη φιλοσοφία Κ 20 Υ Νεοελληνική ιστορία Ψ 29 Υ Εισαγωγή στην ψυχολογία Δ 01 Υ Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης Π 03 Υ Εισαγωγή στη γλωσσολογία: ανάλυση της ελληνικής γλώσσας Π 05 Υ Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία Θ 03 Υ Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών Ι Ξ 07 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας Ι π.μ. ECTS Α/Α Κωδ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. π.μ. ECTS 1 Κ 03 Υ Εισαγωγή στην κοινωνιολογία Ψ 02 Υ Γνωστική ψυχολογία Δ 17 Υ Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης Δ 03 Υ Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη (Εισακτέοι ) Δ 41 Υ Σύγχρονα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης (Εισακτέοι από και μετά) 5 Θ 01 Υ Βασικές έννοιες μαθηματικών Θ 04 Υ Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών ΙI Π 43 Υ Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Ξ 08 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙΙ

28 26 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία Α/Α Κωδ. 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. π.μ. ECTS 1 Κ 04 Υ Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι Ψ 03 Υ Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού Ι Δ 06 Υ Σύγχρονη διδακτική: Βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής Π 17 Υ Εισαγωγή στη μουσειοπαιδαγωγική Μ 01 Υ Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας I Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 7 Ξ 09 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙΙΙ Α1 Πρακτική Α1: 3 4 ΠΚ1. Ο περιβάλλων χώρος, το πρόγραμμα λειτουργίας και το παιδί του Νηπιαγωγείου ΠΚ2. Ψυχοκινητική - Κινητικό παιχνίδι και βιωματική μάθηση Κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Κ 07 Ε Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ευρωπαϊκής κοινωνίας Π 07 Ε Ιστορία της τέχνης Θ 16 Ε Γεωμετρικές έννοιες Π 40 Ε Ανατρεπτικές αφηγήσεις της παιδικής ηλικίας Π 47 Ε Ανάλυση λόγου Π 48 Ε Λαϊκή αφηγηματολογία Α/Α Κωδ. 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. π.μ. ECTS 1 Κ 24 Υ Διαπολιτισμική εκπαίδευση Κ 34 Υ Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας (Εισακτέοι ) Κ 39 Υ Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας (Εισακτέοι από και μετά) 3 Ψ 14 Υ Ψυχολογία της υγείας Δ 04 Υ Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην εκπαίδευση 5 Ψ 04 Υ Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙ Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 7 Ξ 10 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙV Α2 Πρακτική Α2 5 4 ΠΚ3. Παρατήρηση του παιδιού ΠΚ4. Σχεδιασμός και εφαρμογή δραστηριότητας στο Νηπιαγωγείο ΠΚ5. Μουσική Κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Κ 21 Ε Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας (εισακτέοι ) Θ 06 Ε Πληροφορική στην εκπαίδευση Κ 32 Ε Κείμενα φιλοσοφικού παιδαγωγικού προβληματισμού Δ 12 Ε Διδακτική της ελληνικής γλώσσας Π 45 Ε Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε παιδικά μουσεία και μουσεία επιστημών 3-3 4

29 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Α/Α Κωδ. 5 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. π.μ. ECTS 1 Θ 10 Υ Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση Δ 23 Υ Ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση 3 Θ 12 Υ Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία 4 Δ 02 Υ Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής Ψ 35 Υ Εκπαιδευτική ψυχολογία Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 7 Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 8 Α3 Πρακτική Α3 5 2 ΠΚ6. Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ΠΚ7. Αισθητική αγωγή Ι ΠΚ8. Κουκλο-Θέατρο για παιδιά ΠΚ8A. Φροντιστήριο Κινδύνων - Ατυχημάτων Κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Δ 05 E Παιδαγωγικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις Θ 07 Ε Πολυμέσα και δίκτυα στην προσχολική εκπαίδευση Ψ 32 Ε Σεξουαλικότητα και υγεία Π 38 Ε Ζητήματα μουσειολογίας Π 06 Ε Σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία Ψ 33 Ε Επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη Μ 02 Ε Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας ΙΙ Μ 03 Ε Επιστημονική προσέγγιση πτυχιακής και ερευνητικής εργασίας Κ 36 E Γραμματισμός στα ΜΜΕ Κ 37 E Κοινωνιολογία της οικογένειας Α/Α Κωδ. 6 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. π.μ. ECTS 1 Κ 05 Υ Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΙΙ Ψ 06 Υ Κοινωνική ψυχολογία Θ 08 Υ Περιγραφική στατιστική Δ 43 Υ Ειδική Αγωγή Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 6 Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 7 Α4 Πρακτική Α4 5 6 ΠΚ9. Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρατήρηση και αξιολόγηση ημερήσιου προγράμματος. ΠΚ10. Δραματικό Παιχνίδι - Δραματοποίηση ΠΚ11. Αισθητική αγωγή ΙΙ

30 28 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία Κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (6 ο εξάμηνο) Ψ 28 Ε Παιδί και γεγονότα ζωής Δ 37 Ε Παιδαγωγική και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση Π 37 Ε Εφαρμοσμένη μουσειοπαιδαγωγική Θ 05 Ε Έννοιες φυσικών επιστημών για την προσχολική ηλικία Δ 27 Ε Εξατομικευμένη μάθηση με εποπτεία: θεωρία και έρευνα Π 44 Ε Ποίηση του 20ού αι Δ 42 Ε Μελέτη παιδιού Κ 30 Ε Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα Ι Κ 13 Ε Έμφυλες ταυτότητες και εκπαίδευση Α/Α Κωδ. 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. π.μ. ECTS 1 Π 23 Υ Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και οι αναγνώσεις τους Θ 02 Υ Περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη Δ 40 Υ Καθοδήγηση της συμπεριφοράς του παιδιού στο νηπιαγωγείο Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 5 Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 6 Χ 01 Ε Πτυχιακή εργασία ή Μάθημα επιλογής [[από την παρακάτω 3 4 λίστα των Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 7 Α5 Πρακτική Α5 3 6 ΠΚ12. Το Σχέδιο Εκπαιδευτικής Δράσης και οι μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο ΠΚ13. Σχέσεις του νηπιαγωγείου με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία ΠΚ16. Ανάγνωση και Γραφή: Αναπτυξιακές Όψεις και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Ηλικία Κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Κ 19 Ε Σύγχρονη φιλοσοφική ανθρωπολογία Ψ 23 Ε Οι διομαδικές σχέσεις στην κοινωνική ψυχολογία Κ 38 Ε Ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός Κ 25 Ε Θρησκεία και εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες Θ 17 Ε Υπολογιστικά περιβάλλοντα διαχείρισης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων Π 46 Ε Δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο Δ 13 Ε Αγωγή υγείας στην προσχολική εκπαίδευση Κ 01 Ε Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος ( ) Κ 31 Ε Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα ΙΙ Κ 33 Ε Ειδικά θέματα κοινωνιολογίας της οικογένειας 3-3 4

31 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Α/Α Κωδ. 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. π.μ. ECTS 1 K 17 Υ Φιλοσοφία της παιδείας Κ 35 Υ Κοινωνιογλωσσολογία Ψ 34 Υ Ψυχοπαθολογία του παιδιού Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 5 Χ 02 Ε Πτυχιακή εργασία ή Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω 3 4 λίστα των Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 6 Χ 03 Ε Πτυχιακή εργασία ή Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω 3 4 λίστα των Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 7 Α5 Πρακτική Α5 8 6 ΠΚ15. Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικής μονάδας Κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Κ 14 Ε Ποιοτικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ψ 24 Ε Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας Π 39 Ε Μυθιστόρημα μαθητείας Π 42 Ε Διακειμενικότητα-Διασκευές λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά Θ 13 Ε Περιβαλλοντικά θέματα και η διδασκαλία τους Κ 34 Ε Ιστορία και η διδακτική της Π 49 E Λαϊκός πολιτισμός 3-3 4

32 30 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία Γ. Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών (για εισακτέους ακαδηµαϊκών ετών και ) Περιλαµβάνει την κατανοµή των µαθηµάτων στα 8 εξάµηνα κανονικής φοίτησης, καθώς και τις ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες διδακτικές µονάδες. Υποδεικνύει την επιστηµονικά λογική πορεία των σπουδών. θ ε φ δ.µ. π.µ. = θεωρία (ώρες/εβδομ.) = εργαστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις (ώρες/εβδ.) = φροντιστηριακές ασκήσεις (ώρες/εβδ.) = διδακτικές µονάδες = πιστωτικές µονάδες (ECTS) Α/Α Κωδ. 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. π.μ. ECTS 1 Κ 16 Υ Εισαγωγή στη φιλοσοφία Κ 20 Υ Νεοελληνική ιστορία Ψ 29 Υ Εισαγωγή στην ψυχολογία Δ 01 Υ Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης Π 03 Υ Ιστορία και δομή της ελληνικής γλώσσας Π 10 Υ Λαϊκή αφηγηματολογία Θ 03 Υ Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών Ι Ξ 07 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας Ι Α/Α Κωδ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. 1 Κ 03 Υ Εισαγωγή στην κοινωνιολογία Ψ 02 Υ Γνωστική ψυχολογία Δ 17 Υ Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης Δ 03 Υ Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη Π 05 Υ Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία Π 18 Υ Λαϊκός πολιτισμός Θ 01 Υ Βασικές έννοιες μαθηματικών Θ 04 Υ Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών ΙI Ξ 08 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙΙ π.μ. ECTS

33 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Α/Α Κωδ. 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. 1 Κ 04 Υ Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι Ψ 03 Υ Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού Ι Δ 06 Υ Σύγχρονη διδακτική: Βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής Π 43 Υ Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Π 17 Υ Εισαγωγή στη μουσειοπαιδαγωγική Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 7 Ξ 09 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙΙΙ Α1 Πρακτική Α1: 3 3 ΠΚ1. Ο περιβάλλων χώρος, το πρόγραμμα λειτουργίας και το παιδί του Νηπιαγωγείου ΠΚ2. Ψυχοκινητική - Κινητικό παιχνίδι και βιωματική μάθηση Κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Κ 01 Ε Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος ( ) Π 07 Ε Ιστορία της τέχνης Θ 16 Ε Γεωμετρικές έννοιες Π 40 Ε Ανατρεπτικές αφηγήσεις της παιδικής ηλικίας π.μ. ECTS Α/Α Κωδ. 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. 1 Κ 24 Υ Διαπολιτισμική εκπαίδευση Κ 34 Υ Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας Ψ 04 Υ Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙ Ψ 14 Υ Ψυχολογία της υγείας Δ 02 Υ Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής Δ 04 Υ Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην εκπαίδευση π.μ. ECTS Θ 10 Υ Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] Ξ 10 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙV Α2 Πρακτική Α2 5 4 ΠΚ3. Παρατήρηση του παιδιού ΠΚ4. Σχεδιασμός και εφαρμογή δραστηριότητας στο Νηπιαγωγείο ΠΚ5. Μουσική Κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Κ 21 Ε Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας Π 41 Ε Έθιμα στον κύκλο του χρόνου Θ 06 Ε Πληροφορική στην εκπαίδευση Π 45 Ε Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε παιδικά μουσεία και μουσεία επιστημών Κ 32 Ε Κείμενα φιλοσοφικού παιδαγωγικού προβληματισμού Δ 12 Ε Διδακτική της ελληνικής γλώσσας

34 32 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία Α/Α Κωδ. 5 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. π.μ. ECTS 1 Κ 23 Υ Κοινωνιολογία της οικογένειας Ψ 07 Υ Ψυχοπαθολογία του παιδιού Ι Δ 23 Υ Ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση 4 Δ 32 Υ Ειδική Αγωγή I Θ 12 Υ Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία 6 Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 7 Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 8 Α3 Πρακτική Α3 5 2 ΠΚ6. Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ΠΚ7. Αισθητική αγωγή Ι ΠΚ8. Κουκλο-Θέατρο για παιδιά ΠΚ8A. Φροντιστήριο Κινδύνων - Ατυχημάτων Κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Δ 05 E Παιδαγωγικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις Θ 07 Ε Πολυμέσα και δίκτυα στην προσχολική εκπαίδευση Κ 30 Ε Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα Ι Ψ 32 Ε Σεξουαλικότητα και υγεία Π 38 Ε Ζητήματα μουσειολογίας Π 44 Ε Ποίηση του 20ού αι Π 46 Ε Δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο 3 4 Κ 36 E Γραμματισμός στα ΜΜΕ Α/Α Κωδ. 6 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. π.μ. ECTS 1 Κ 05 Υ Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΙΙ Ψ 06 Υ Κοινωνική ψυχολογία Θ 08 Υ Περιγραφική στατιστική Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 5 Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 6 Α4 Πρακτική Α4 5 5 ΠΚ9. Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρατήρηση και αξιολόγηση ημερήσιου προγράμματος. ΠΚ10. Δραματικό Παιχνίδι - Δραματοποίηση ΠΚ11. Αισθητική αγωγή ΙΙ Κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Κ 13 Ε Έμφυλες ταυτότητες και εκπαίδευση Δ 13 Ε Αγωγή υγείας στην προσχολική εκπαίδευση Δ 33 Ε Ειδική Αγωγή ΙΙ

35 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Δ 37 Ε Παιδαγωγική και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση Π 37 Ε Εφαρμοσμένη μουσειοπαιδαγωγική Θ 05 Ε Έννοιες φυσικών επιστημών για την προσχολική ηλικία Μ 02 Ε Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας ΙΙ Κ 07 Ε Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ευρωπαϊκής κοινωνίας Κ 27 Ε Κοινωνικές οργανώσεις και διαχείριση κρίσεων Κ 31 Ε Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα ΙΙ Ψ 19 Ε Ψυχοπαθολογία του παιδιού ΙΙ Δ 27 Ε Εξατομικευμένη μάθηση με εποπτεία: θεωρία και έρευνα Δ 42 Ε Μελέτη παιδιού (προσφέρεται μόνο στους εισακτέους του ) Α/Α Κωδ. 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. 1 Π 23 Υ Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και οι αναγνώσεις τους Θ 02 Υ Περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη Δ 40 Υ Καθοδήγηση της συμπεριφοράς του παιδιού στο νηπιαγωγείο Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 5 Χ 01 Ε Πτυχιακή εργασία ή Μάθημα επιλογής [[από την παρακάτω 3 4 λίστα των Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 6 Α5 Πρακτική Α5 3 8 ΠΚ12. Το Σχέδιο Εκπαιδευτικής Δράσης και οι μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο ΠΚ13. Σχέσεις του νηπιαγωγείου με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία ΠΚ16. Ανάγνωση και Γραφή: Αναπτυξιακές Όψεις και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Ηλικία Κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Κ 19 Ε Σύγχρονη φιλοσοφική ανθρωπολογία Ψ 23 Ε Οι διομαδικές σχέσεις στην κοινωνική ψυχολογία Ψ 28 Ε Παιδί και γεγονότα ζωής Κ 38 Ε Ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός Κ 25 Ε Θρησκεία και εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες Θ 17 Ε Υπολογιστικά περιβάλλοντα διαχείρισης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων Κ 33 Ε Ειδικά θέματα κοινωνιολογίας της οικογένειας π.μ. ECTS

36 34 T μ ή μ α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ η ν Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή Η λ ι κ ία Α/Α Κωδ. 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ θ ε/φ δ.μ. π.μ. ECTS 1 K 17 Υ Φιλοσοφία της παιδείας Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω λίστα των Κατ 3 4 Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 3 Χ 02 Ε Πτυχιακή εργασία ή Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω 3 4 λίστα των Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 4 Χ 03 Ε Πτυχιακή εργασία ή Μάθημα επιλογής [από την παρακάτω 3 4 λίστα των Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων] 5 Α5 Πρακτική Α5 8 5 ΠΚ15. Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικής μονάδας Κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Κ 14 Ε Ποιοτικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ψ 24 Ε Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας Π 39 Ε Μυθιστόρημα μαθητείας Π 42 Ε Διακειμενικότητα-Διασκευές λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά Θ 13 Ε Περιβαλλοντικά θέματα και η διδασκαλία τους Κ 34 Ε Ιστορία και η διδακτική της Κ 35 E Κοινωνιογλωσσολογία 3-3 4

37 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Πρόγραµµα διδασκόµενων µαθηµάτων ο ΕΞΑΜΗΝΟ Διδάσκων θ ε/φ δ.μ. 1 Κ 16 Υ Εισαγωγή στη φιλοσοφία Α. Θεοδωρίδης Κ 20 Υ Νεοελληνική ιστορία Ι. Μαντούβαλος Ψ 29 Υ Εισαγωγή στην ψυχολογία Α. Καρούσου Α. Σαπουντζής π.μ. ECTS Δ 01 Υ Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης Μ. Μουμουλίδου Π 03 Υ Εισαγωγή στη γλωσσολογία: ανάλυση της Β. Τσάκωνα ελληνικής γλώσσας Π 05 Υ Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία Σ. Ιακωβίδου Θ 03 Υ Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών Ι Δ. Πρέντζας Ξ 07 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας Ι Μ. Αμμάρι Τ. Μαυρομαρά Ε. Πανίδου ο ΕΞΑΜΗΝΟ Διδάσκων θ ε/φ δ.μ. 1 Κ 03 Υ Εισαγωγή στην κοινωνιολογία Μ. Βεργέτη Ψ 02 Υ Γνωστική ψυχολογία Α. Καρούσου Δ 17 Υ Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης Μ. Μουμουλίδου Δ 41 Υ Σύγχρονα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης π.μ. ECTS Κ. Καραδημητρίου Θ 01 Υ Βασικές έννοιες μαθηματικών Α. Δραμαλίδης Θ 04 Υ Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών ΙI Δ. Πρέντζας Π 43 Υ Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Α. Οικονομίδου Ξ 08 Φ Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙΙ Μ. Αμμάρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014-15 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Σχολή Επιστηµών Αγωγής Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Οδηγός Σπουδών 2014 2015

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Σχολή Επιστηµών Αγωγής Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Οδηγός Σπουδών 2014 2015 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Σχολή Επιστηµών Αγωγής Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Οδηγός Σπουδών 2014 2015 1 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Σχολή Επιστηµών Αγωγής Τµήµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Πρέντζας. Α. Θεοδωρίδης. Α. Δημητρίου. Α. Μόγιας - Α.Δημητρίου. Σελίδα 1 από 8

Δ. Πρέντζας. Α. Θεοδωρίδης. Α. Δημητρίου. Α. Μόγιας - Α.Δημητρίου. Σελίδα 1 από 8 Ημερομηνία Έτος Ώρα Μάθημα Εξεταστής ίθουσ. Επιτηρητές ευτέρα 23 Τρίτη 24 A 11:00-13:00 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Θεοδωρίδης B Γ 9:00:12:00 Πολυμέσα & δίκτυα στην προσχολική εκπ/ση 13:00-15:00 Σύγχρονη φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-17 Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν 2 0 1 6-1 7 1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΤΗ 1-9-2015 08:15-11:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΑΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009-2010

ΤΕΠΑΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009-2010 ΤΕΠΑΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009-2010 Άλλα 8 αντίστοιχα τμήματα στην Ελλάδα Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016* ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ημερομηνία 09:00-12:00 001Υ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιορδανίδης γραπτά 47 12:00-13:00 002Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 08:15-11:00 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-ΒΑΒ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Σπουδών A εξαμήνου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών Κωδικός Τίτλος μαθήματος ΠΕΥ100 ΠΕΥ101 ΝΥ101α ΠΝΥ201 ΠΝΕ402 ΠΝΕ435 ΝΕ403α ΠΝΕ506 ΠΝΥ302 ΠΝΕ142

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 Κωδικός Τίτλος μαθήματος Διδάσκων ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Μπάκας Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 1 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΕΚΔΟΣΗ: 1 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 509. Θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201-2016 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα)

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά 4-5 Ξάνθη 6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής εκπαιδεύει και καταρτίζει Παιδαγωγούς Προσχολικής Αγωγής στην απόκτηση και την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 θα ξεκινήσουν την

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22-10-2014) εδοµένου ότι από το τρέχον ακαδ. έτος το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Γ -Δ εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Γ -Δ εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Ημερομηνία 1-9-2015 Εκπ/κή Πολιτική Προσχολική Παιδ. Σύγχρονες διδακτικές προτάσεις Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017 1 1. Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22-10-2014) εδοµένου ότι από το τρέχον ακαδ. έτος το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μεθοδολογία 9-12 Ψυχολογία και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ.

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. Σοφία Μαρσίδου, Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Συντομογραφία: Προ. = Προαπαιτούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ΥΚΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Συντομογραφία: Προ. = Προαπαιτούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ΥΚΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Συντομογραφία: Προ. = Προαπαιτούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ΥΚΟ) Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Εξάμηνο Χειμερινό ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6.10.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 8.30-12.00 Πληροφοριακός Γραμματισμός και Χρήση Ψυχολογία και / Κοινωνιολογία της Νέες Τεχνολογίες και Πηγών Σχολείο ς Διαπολιτισμική Υπόγειο (Φίστα) (Μπουγατζέλη) (Αϊδίνης-Μπίμπου) 03 (Κουγιουμουτζάκη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 201 2015, 2015 201, 201-2017 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2015 20:00-22:45 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΠΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ψυχολογία και (Αϊδίνης-Μπίμπου) Μεθοδολογία ς Έρευνας (Αϊδίνης-Λιάμπας- Ντρενογιάννη) Φυσικές και Ανθρωπογενείς Μεταβολές του Γήινου Περιβάλλοντος (Λαμπρινός- Ταμουτσέλη) Κοινωνιολογία της ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ψυχολογία και (Αϊδίνης-Μπίμπου) Μεθοδολογία ς Έρευνας (Κουϊμτζή) Δημιουργική Γραφή και Φιλαναγνωσία (Καρακίτσιος) Κοινωνιολογία της ς (Κουγιουμουτζάκη) Εκπαιδευτικοί: Αποστολή, Ρόλος και Επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας 118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό, για την διδασκαλία των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικών Ασκήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α.Π. 7223 Ρόδος 27.10.2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η Συνέλευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Εκπαίδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Εκπαίδευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ Ι Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ ΙI Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

"ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ" Α Κατεύθυνση

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Α Κατεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ" ΤΕΕΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ / ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη Δευτέρα 8/6/15 11.00-13.00 12.00-14.00 10.00-11.00 9.00-12.00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΈΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Γ -Δ εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Γ -Δ εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ημερομηνία 1-9-2014 2-9-2014 3-9-2014 4-9-2014 5-9-2014 Κινητική αγωγή και μάθηση ΠΕΥ 200

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (Συνέλευση 1 / 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2013) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008) ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Τηλ : 210-3443010-2227 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ημερομηνία Ώρα Μάθημα Εξάμηνο Τρόπος εξέτασης ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9 ΤΡΙΤΗ 3/9 9:00-12:00 Υ107 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερόµενων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/3/10394/04-02-2013 για τρεις θέσεις (Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος G.Kaltsas@ee.teiath.gr Αθήνα 2015 ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα