ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH 3,80. Veggie Roast (335 Kcal)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH 3,80. Veggie Roast (335 Kcal)"

Transcript

1

2 ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH BRIOCHE SANDWICH 2 mini μπριοζάκια με ησρί κρέμα, ζολομό καπνιζηό και άνηθο. 2 mini brios with cream cheese, smoked salmon and dill. 3,80 Veggie Roast (335 Kcal) Μελιηζάνα, κολοκύθι, τρφμαηιζηές πιπεριές, μανιηάρια πλεσρώηοσς και πάζηα ελιάς Eggplant, zucchini, colorful peppers 3,60 (Το προηείνοσμε με μπαγκέηα ολικής αλέζεφς) Low Kcal (380 Κcal) Γαλοπούλα, light έμμενηαλ, ελαθριά ζφς μοσζηάρδας, αγγοσράκι,ρόκα Turkey, light emental, light mustard sauce, cucumber and rocket leafs ( Το προηείνοσμε με μπαγκέηα ολικής αλέζεφς) 3,60 Full Greek Τσρί θέηα, ρίγανη, θρέζκια ηομάηα, ελιές & κάπαρη. Feta cheese, oregano, tomato, olives and capper. 3,40 ( Το προηείνοσμε με μπαγκέηα λεσκή) Ham ΖΑΜΠΟΝ Ζαμπόν μπούηι, γκούνηα ησρί, ηομάηα και μαγιονέζα Ham, gouda cheese, tomato and mayonnaise 3,30 ( Το προηείνοσμε με μπαγκέηα λεσκή)

3 ΣΑΛΑΤΕΣ/SALADS Pesto Φαρφαλύνεσ με μοτςαρϋλα, τομϊτα και πϋςτο βαςιλικού. Pasta, mozzarella, tomato, basil pesto. Olive Πϋννεσ ό φαρφϊλεσ με πϊςτα ελιϊσ, μανούρι και τοματύνια Olive pasta, Greek manouri cheese, cherries. 4,50 4,50 Chef's Pasta Πϋνεσ με ζαμπόν μπούτι, γκούντα, χρωματιςτϋσ πιπεριϋσ & cocktail dressing. Pasta ham, gouda cheese, peppers, cocktail dressing. 4,50 αιάηα Παλδαηζία - Pandesia salad Iceberg, ραντιίτςιο ρόκα, λόλα πράςινη κόκκινη, πιπεριέσ ψητέσ τρικολόρε μανοφρι ςχάρασ προτείνουμε ςωσ ρεμουλάν Radicchio, lola lettuce, iceberg, rocket leafs, bell peppers manouri cheese with remoulan sauce. Kαίζαρα - Caesar Kαρδιϋσ ςαλατικών, κοτόπουλο, καλαμπόκι, crouton, φλϋικσ παρμεζϊνασ, Caesar dressing Various salads, chicken, corn, crouton, parmesan flakes, Caesar dressing. Αζήθφηε "ΣΟΝΟ" - Tuna Salad Μαρούλι, iceberg, τόνο, κρεμμύδι, ϊνηθο, αγγούρι τουρςύ, ςωσ βινεγκρϋτ μουςτϊρδασ. Lettuce, iceberg, tuna, onion, dill, cucumber pickles, mustard vinaigrette sauce. 5,70

4 VEGETERIAN ΣΑΛΑΤΕΣ/SALADS Taboule Μαχληαλοζαιάηα Σαλάηα από πλιγούρι, ηομάηα και μαχνηανό ζσνοδεύεηαι με κροσηόν Bulgur, parsley, tomato, lemon & oil, croutons. 4,30 Ρσδοζαιάηα κε ιαταληθά Κoλοκσθάκι, καρόηο, ζέλινο, τρφμαηιζηές πιπεριές, μαχνηανό, αμύγδαλα, μπρόκολο, ζηαθίδες, ρύζι basmati και αγριόρσζο. Basmati & wild rice, celery, peppers, parsley, almond, broccoli, raisins. 4,10 Φαθές κε ιηαζηή ηοκάηα Φακές με λιαζηή και θρέζκια ηομάηα, ελιές, ηομαηίνια & κόκκινη πιπεριά. ζσνοδεύεηαι με dressing από ελαιόλαδο και balsamic. Lentil, sun dried tomato, olives, red peppers, cherries, olive & balsamic. 4,00

5 ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΦΗΤΟ/ ΜΑΙΝ COURSE Μοσζαθάς - Mousakas Μπεςαμϋλ, μακαρόνι, πατϊτα, μελιτζϊνα,κιμϊσ μοςχαρύςιοσ Béchamel, pasta, potatoes, eggplant, minced veal meat Ειάτηζηε παραγγειία 8 κερίδες Παζηίηζηο Pastitsio Μπεςαμϋλ, μακαρόνι, κιμϊσ μοςχαρύςιοσ Béchamel, pasta, veal minced meat Ειάτηζηε παραγγειία 8 κερίδες Λαταλοληοικάδες ασγοιέκολο - Cabbage rolls Λαχανόφυλλα, μοςχαρύςιοσ κιμϊσ, αυγό, λεμονι, ρυζι Cabbage leafs, minced veal meat, rice, egg and lemon sauce Γηοσβαριάθηα ασγοιέκολο - Meatballs in egg and lemon sauce Μοςχαρύςιοσ κιμϊσ με ςϊλτςα αυγολεμονο. Meatballs with minced veal meat with and egg and lemon. Κοιοθσζάθη γεκηζηό κε θηκά, ρύδη θαη ασγοιέκολο Κιμϊσ μοςχαρύςιοσ, κολοκύθι, ρύζι, αυγό, λεμόνι Minced meat, zucchini, rice, egg, lemon 5,00 Μοζτάρη τοσλθηάρ - Veal hounkiar style Μοςχϊρι, ντομϊτα και μελιτζϊνα Veal, eggplant, tomato Μοζταράθη λοσά Μοςχϊρι με ςϊλτςα ψητού ςυνοδεύεται με ρύζι και αγριόρυζο Veal with roasted sauce 6,00 6,00 Χοηρηλό υεηό κε δελδροιίβαλο - Roasted pork with rosemary Χοιρινό, δενδρολύβανο, ελαιόλαδο, ςκόρδο ςυνοδεύεται με ρύζι αγριόρυζο Pork, rosemary, olive oil, garlic θαιοπίληα κε ζάιηζα Μαδέρα - Scallops with madera sauce Φιλέηο τοιρινό με μανιηάρια, ζάληζα κραζιού με λατανικά υηηά και παηάηες θούρνοσ rad Pork fillet, mushroom and wine sauce 5,90 6,50

6 οσηδοσθάθηα κσρλαίηθα - Meatballs from Smyrna Μοςχαρύςιοσ και χοιρινόσ κιμϊσ, κύμινο, ςκόρδο, ντομϊτα με ρύζι βουτύρου Veal and pork minced meat with cumin, garlic and tomato Φηιέηο ζτάρας κε υεηά ιαταληθά - Grilled fillet with vegetables 13,50 Φηιέηο θοηόποσιο κε ζάιηζα BBQ - Chicken fillet with BBQ sauce Κοτόπουλο, ςϊλτςα b.b.q ςυνοδεύεται με πατϊτεσ rad φούρνου Chicken, b.b.q sauce with rad baked potatoes 6,50 Φηιέηο θοηόποσιο γεκηζηό - Chicken fillet stuffed Κοτόπουλο γεμιςτό με ςπανϊκι και ανθότυρο ςυνοδεύεται με πατϊτεσ φούρνου rad Stuffed with spinach and anthotyro cheese, side baked rad potatoes 7,00 παγγέηη Ναποιηηέλ - Spaghetti Napoli Μακαρόνια, ςϊλτςα ντομϊτα και βαςιλικό Pasta with tomato sauce and basil 5,00 παγγέηη Μποιφλέδ - Spaghetti Bolognese Μακαρόνια, κιμϊσ μοςχαρύςιοσ Pasta, with minced veal meat sauce Πέλες κε κπρόθοιο, παρκεδάλα - Penne with broccoli Πϋνεσ με μπρόκολο και παρμεζϊνα Broccoli, penne, parmesan Βίδες αιά θρεκ - Fusilly pasta with cream Κρϋμα γϊλακτοσ, μπϋικον, τυρύ Cream, bacon and cheese

7 Φαζοιάθηα - Green Beans Πρϊςινα με ντομϊτα Green beans with tomato 4,90 Αραθάς - Peas Ντομϊτα και αρωματικϊ χόρτα Peas with tomato and herb 4,90 παλαθόρσδο - Spinach Ρύζι, ςπανϊκι και ελαιόλαδο Spinach, rice, olive oil 4,90 Μπάκηες - Okra Ντομϊτα ελαιόλαδο,ξύδι Okra, tomato, olive oil, vinegar 4,90 Γεκηζηά - Stuffed vegetables Ντομϊτεσ, πιπεριϋσ με ρύζι, δυόςμο, Tomato, peppers, rice, mint Ειάτηζηε παραγγειία 5 κερίδες

COLD APPETIZERS. ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

COLD APPETIZERS. ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ COLD APPETIZERS. ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Selection of Dips 7.00 Επιλογή Ορεκτικών White taramas, guacamole, and spicy cheese dip, served with grilled pita bread and tortilla chips Λευκός ταραμάς, αβοκάντο ντιπ και

Διαβάστε περισσότερα

mediterranean flavours

mediterranean flavours mediterranean flavours APPETIZERS Crab Quesadillas 8.00 An excellent Spanish appetizer with a combination of crab meat, jalapenos and cheese Ένα εξαιρετικό ισπανικό ορεκτικό που συνδυάζει κάβουρα, πιπεριές

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to. i m a t e I t al ian Experience. U l t. T h e

Welcome to. i m a t e I t al ian Experience. U l t. T h e Welcome to T h e U l t i m a t e I t al ian Experience It will be maccheroni (macaroni), I swear to you, that will unite Italy Giuseppe Garibaldi, on liberating Naples in 1860 Il Gusto has created a truly

Διαβάστε περισσότερα

Êáëþò Þëèáôå. Οµελέτα γιαγιάς (αυγά, κρεµµύδι, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντοµάτα, κολοκυθάκι, πατάτες και φέτα)

Êáëþò Þëèáôå. Οµελέτα γιαγιάς (αυγά, κρεµµύδι, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντοµάτα, κολοκυθάκι, πατάτες και φέτα) Êáëþò Þëèáôå ÊáëÞ óáò üñåîç! Welcome Enjoy your meal! ΠΡΩΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΖΕΙΣ Μπουφές Πρωινό µε ελεύθερη επιλογή. Καφές γαλλικός, µαύρο τσάι, φασκόµηλο, γάλα, σοκολάτα, χυµός πορτοκάλι, βούτυρο, µαργαρίνη, µαρµελάδες

Διαβάστε περισσότερα

CAFÉ la MODE The choice is growing... CAFÉ la MODE Η επιλογή μεγαλώνει. Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis

CAFÉ la MODE The choice is growing... CAFÉ la MODE Η επιλογή μεγαλώνει. Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis CAFÉ la MODE The choice is growing... Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis & new Café la Mode Latsia CAFÉ la MODE is not just another café/restaurant! It is a unique location that combines

Διαβάστε περισσότερα

menus Athenaeum InterContinental Athens Syngrou Avenue 89-93 Athens, 11745 Greece Go to www.intercontinental.com/meetings or click here to contact us

menus Athenaeum InterContinental Athens Syngrou Avenue 89-93 Athens, 11745 Greece Go to www.intercontinental.com/meetings or click here to contact us menus Ελληνικά english Athenaeum InterContinental Athens Syngrou Avenue 89-93 Athens, 11745 Greece Go to www.intercontinental.com/meetings or click here to contact us ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανεξάρτητα από το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

Prices include all taxes / Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους

Prices include all taxes / Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους served until 12.00 pm σερβίρεται µέχρι τις 12.00 μμ Croissant / Κρουασάν Freshly baked butter, cheese and chocolate croissant / Φρεσκοψημένα κρουασάν με βούτηρο, τυρί η σοκολάτα Two Fried eggs on toast

Διαβάστε περισσότερα

Mozzarella Caprice Φρεσκο τυρι Μοτσαρελλα µε ντοµατα, πεστο βασιλικου και ροκa Fresh Mozzarella cheese with tomato, pesto, rocket

Mozzarella Caprice Φρεσκο τυρι Μοτσαρελλα µε ντοµατα, πεστο βασιλικου και ροκa Fresh Mozzarella cheese with tomato, pesto, rocket ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS Mozzarella Caprice Φρεσκο τυρι Μοτσαρελλα µε ντοµατα, πεστο βασιλικου και ροκa Fresh Mozzarella cheese with tomato, pesto, rocket Cheese Saganaki Τηγανισµενο τυρι µε φρεσκα ροκα και

Διαβάστε περισσότερα

Σούπα ημέρας Soup of the day Καρπάτσιο χταποδιού, Octopus carpaccio Καρπάτσιο μοσχαριού Beef carpaccio Πίτα με θαλασσινά Seafood pasty

Σούπα ημέρας Soup of the day Καρπάτσιο χταποδιού, Octopus carpaccio Καρπάτσιο μοσχαριού Beef carpaccio Πίτα με θαλασσινά Seafood pasty MENU Ψωμάκια και κριτσίνια από τον φούρνο μας 1,50 Homemade bread rolls and grissinis Πρώτα πιάτα Σούπα ημέρας Καρπάτσιο χταποδιού, πάνω σε ρεβυθοσαλάτα με λαδολέμονο Καρπάτσιο μοσχαριού με ρόκα, παρμεζάνα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Price List

Τιμοκατάλογος Price List Τιμοκατάλογος Price List Σε άλλες εποχές σαν γνήσιος ενετός ναυτικός θ αράζατε εδώ το καράβι σας. Τώρα πια ως σύγχρονος ταξιδευτής θα αράξετε δίπλα στη θάλασσα για να απολαύσετε πλήρες πρωινό, καφέ, δροσερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese 4,33 c / 4,90 c 170gr Φάβα με κάππαρε Split peas with capers 3,98 c / 4,50 c Τσροπιηάρι Tiropitari Greek

Διαβάστε περισσότερα

Café la Mode. Café la Mode

Café la Mode. Café la Mode Café la Mode Τα τέσσερα Café la Mode, Ακρόπολης, Μακαρίου, Δασούπολης και Λατσιά, αποτελούν καθημερινά πόλο έλξης, με το καθένα να έχει το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα. Τα Café la Mode συνδυάζουν ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ FRENCH FRIED POTATOES POMMES FRITES 1.50 ΦΕΤΑ FETA FETA 2.00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ FRIED ZUCCHINI FRITTIERTE ZUCCHINI 3.

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ FRENCH FRIED POTATOES POMMES FRITES 1.50 ΦΕΤΑ FETA FETA 2.00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ FRIED ZUCCHINI FRITTIERTE ZUCCHINI 3. ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ FRENCH FRIED POTATOES POMMES FRITES 1.50 ΦΕΤΑ FETA FETA 2.00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ FRIED ZUCCHINI FRITTIERTE ZUCCHINI 3.50 ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ SPICY CHEESESALAD SCHARFER KÄSESALAT 3.50 ΠΑΤΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Appetizers 15,00. Ορεκτικά 15,00. Κυρίως Πιάτα 27,00. Main courses 27,00. Desserts 12,00. Επιδόρπια 12,00. Three course menu 47,00

Appetizers 15,00. Ορεκτικά 15,00. Κυρίως Πιάτα 27,00. Main courses 27,00. Desserts 12,00. Επιδόρπια 12,00. Three course menu 47,00 Zωμός από καβούρια με εγχώριες γαρίδες και μυρωδικά από τον κπο μας Ταρτάρ σολομού με μαγιονέζα ελαιόλαδου Παραδοσιακό ριζότο Βενετίας με αρακά και παντσέτα Clear broth from crab with local shrimps and

Διαβάστε περισσότερα

επιλογές για όλη τη μέρα // all day selections (12.30' 23:00')

επιλογές για όλη τη μέρα // all day selections (12.30' 23:00') επιλογές για όλη τη μέρα // all day selections (12.30' 23:00') Τοστ με τυρί, ζαμπόν και ντομάτα Toast with cheese, ham and tomato 2,50 Λευκή μπαγκέτα με τυρί, ζαμπόν, πράσινη σαλάτα και σπιτική μαγιονέζα

Διαβάστε περισσότερα

Χταπόδι σχάρας με πράσινη φάβα, καραμελωμένα κρεμμύδια και λάδι πάπρικας * 20 Grilled octopus with green fava, caramelised onions and paprika oil

Χταπόδι σχάρας με πράσινη φάβα, καραμελωμένα κρεμμύδια και λάδι πάπρικας * 20 Grilled octopus with green fava, caramelised onions and paprika oil Ορεκτικά / Starters Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με Κρητικό αλμυρίκι, αβοκάντο, καβουρδισμένο αμύγδαλο 16 και βινεγκρέτ gazpacho V Cretan tamarisk salad with mixed greens, avocado, roasted almond and gazpacho

Διαβάστε περισσότερα

Η κουζίνα µας πιστή στις παραδοσιακές αρκαδικές συνταγές χρησιµοποιεί αγνό παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκα ελληνικά τοπικά προϊόντα και φρέσκα κρέατα και

Η κουζίνα µας πιστή στις παραδοσιακές αρκαδικές συνταγές χρησιµοποιεί αγνό παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκα ελληνικά τοπικά προϊόντα και φρέσκα κρέατα και Η Αρκαδία είναι ένας ειδυλλιακός τόπος. Πεζογράφοι και ποιητές όλων των εποχών, από την αρχαιότητα και το µεσαίωνα µέχρι τα νεότερα χρόνια, εξυµνούν τις φυσικές της καλλονές. Κόµπαζε εκείνος που µπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Appetizers. Crisp Spicy Calamari Τραγανό Πικάντικο Καλαμάρι

Appetizers. Crisp Spicy Calamari Τραγανό Πικάντικο Καλαμάρι Appetizers King Crab Cake Κέικ Καβουριών Crab meat mixed with local herbs, served with mango sauce Καβουρόψιχα ανάμικτη με φρέσκα βότανα, σερβίρεται με σάλτσα μάνγκο 9,50 Green Mussels Πράσινα Μύδια Gratin

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ/ CRUSTACEA 1 & 2 CONTAINING GLUTEN ΨΑΡΙΑ/ FISH 1 ΑΥΓΑ/ EGGS 1 ΑΡΑΧΙΔΕΣ. Γρανίτα/ Granita 0

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ/ CRUSTACEA 1 & 2 CONTAINING GLUTEN ΨΑΡΙΑ/ FISH 1 ΑΥΓΑ/ EGGS 1 ΑΡΑΧΙΔΕΣ. Γρανίτα/ Granita 0 Ημ/νία αναθεώρησης: 29//25 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ / ALLERGEN INFORMATION and products thereof 2 Crustacean is the scientific name of shrimp, crayfish, crabs, lobsters 3 Molluscs is the scientific name

Διαβάστε περισσότερα

Κρύα ορεκτικά Cold appetizers

Κρύα ορεκτικά Cold appetizers Menu Τα ορεκτικά μας σερβίρονται με ένα σφηνάκι Βότκα Our appetizers are served with a shot of Vodka Κρύα ορεκτικά Cold appetizers Ρέγγα α λα ρούς Με αρωματικά βότανα, πατάτα και ѱωμί μποροντίνσκι Russian

Διαβάστε περισσότερα

Γευστικές Προτάσεις από το εστιατόριο Σελήνη για δεξιώσεις και γεύµατα στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρου Μ. Νοµικού

Γευστικές Προτάσεις από το εστιατόριο Σελήνη για δεξιώσεις και γεύµατα στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρου Μ. Νοµικού Restaurant, Santorini, tel:+302286022249, fax:+302286024395, http://www.selene.gr, email:ιnfo@selene.gr 2012 Γευστικές Προτάσεις από το εστιατόριο Σελήνη για δεξιώσεις και γεύµατα στο Συνεδριακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30

Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30 ROOM SERVICE MENU ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST 6:30am - 11:30am Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30 Φρέσκος Χυμός Πορτοκάλι ή Γκρέιπφρουτ Fresh Orange Juice or Grapefruit Juice Εσπρέσο, Εσπρέσο Ντεκαφεϊνέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΝΟ. Fruit juices Χυμοί Φρούτων. bread Rolls Ψωμάκια (στρογγυλά) Croissants Κρουασάν. danish pastries Δανέζικα ψωμάκια

ΠΡΩΙΝΟ. Fruit juices Χυμοί Φρούτων. bread Rolls Ψωμάκια (στρογγυλά) Croissants Κρουασάν. danish pastries Δανέζικα ψωμάκια ROOM service Menu CONtINeNtAl breakfast ΠΡΩΙΝΟ Fruit juices Χυμοί Φρούτων bread Rolls Ψωμάκια (στρογγυλά) Croissants Κρουασάν danish pastries Δανέζικα ψωμάκια Marmalade-honey Μαρμελάδα - Μέλι Choice of

Διαβάστε περισσότερα

Room Service Menu G RAND R ESORT L AGONISSI

Room Service Menu G RAND R ESORT L AGONISSI Room Service Menu G RAND R ESORT L AGONISSI R o o m S e r v i c e M e n u ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST 7:00 11:30 hrs ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΙΝΟ / 30,00 CONTINENTAL BREAKFAST Φρέσκος Χυμός Πορτοκάλι ή Γκρέιπφρουτ Fresh Orange

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 9:00-19:00 ΓΛΥΚΑ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 20:00 ΚΑΦΕΣ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 21:00 ΜΕΤΑ ΤΗΣ 21:00 ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΕΝΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 9:00-19:00 ΓΛΥΚΑ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 20:00 ΚΑΦΕΣ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 21:00 ΜΕΤΑ ΤΗΣ 21:00 ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΕΝΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 9:00-19:00 ΓΛΥΚΑ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 20:00 ΚΑΦΕΣ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 21:00 ΜΕΤΑ ΤΗΣ 21:00 ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΕΝΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ KITCHEN IS OPEN FROM 9:00-19:00 SWEETS SERVED UNTIL 20:00

Διαβάστε περισσότερα

DINE IN TAKE AWAY DELIVERY

DINE IN TAKE AWAY DELIVERY deliciously healthy! fusion wraps Freshest ingredients CLASSIC WRAP 410kcal 3.90 Tortilla wrap, halloumi, lountza, tomato, cucumber, omega-3 sauce / Πίτα tortilla, χαλούμι, λούντζα, ντομάτα, αγγουράκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦEΔΕΣ KΡΥΟΙ MILKSHAKES

ΚΑΦEΔΕΣ KΡΥΟΙ MILKSHAKES Απολαύστε μια νέα πρόταση για θεϊκό παγωτό, απλό, φρέσκο, αληθινό φαγητό και δροσιστικά ροφήματα δίπλα στο κύμα. Στη δωδώνη beachside σας προσφέρουμε φιλική εξυπηρέτηση σε μια χαλαρή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Διαβάστε περισσότερα

Charter No:... Type of the Yacht:... Name of the Yacht:... Charterer:... Date of delivery:... Time of delivery:...

Charter No:... Type of the Yacht:... Name of the Yacht:... Charterer:... Date of delivery:... Time of delivery:... FOR GREECE Charter No:... Type of the Yacht:... Name of the Yacht:... Charterer:... Date of delivery:... Time of delivery:... Attention please: quantities should be written in Kilos, grams or pieces Head

Διαβάστε περισσότερα

ALL AMERICAN BUFFET. Hors d oeuvre Humus of beans with wasabi and fresh vegetables sticks Mini satay chicken skewers

ALL AMERICAN BUFFET. Hors d oeuvre Humus of beans with wasabi and fresh vegetables sticks Mini satay chicken skewers MENU ALL AMERICAN BUFFET Hors d oeuvre Humus of beans with wasabi and fresh vegetables sticks Mini satay chicken skewers Salads Apple and fennel coleslaw salad Green mixed salad with Asian vinaigrette

Διαβάστε περισσότερα

FRÜHSTÜCK ΠΡΩΙΝΟ BREAKFAST

FRÜHSTÜCK ΠΡΩΙΝΟ BREAKFAST FRÜHSTÜCK ΠΡΩΙΝΟ BREAKFAST Tee Τσάι Tea Griechischer Kaffee Ελληνικός καφές Greek coffee Nescafé Νεσκαφέ Nescafé Frappé Φραπέ Ice coffee Freduccino (kalter Cappuccino) Φρέντο Freddo Cappuccino Καπουτσίνο

Διαβάστε περισσότερα