1.1 Κυπριακά Παραδοςιακά Ορεκτικά/ Cyprus Traditional Appetizers Ποικιλύα από καπνιςτϊ κυπριακϊ ορεκτικϊ υνοδεύονται με ψωμύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 Κυπριακά Παραδοςιακά Ορεκτικά/ Cyprus Traditional Appetizers 5.85. Ποικιλύα από καπνιςτϊ κυπριακϊ ορεκτικϊ υνοδεύονται με ψωμύ"

Transcript

1 1. Ορεκτικά/Starters 1.1 Κυπριακά Παραδοςιακά Ορεκτικά/ Cyprus Traditional Appetizers 5.85 Ποικιλύα από καπνιςτϊ κυπριακϊ ορεκτικϊ υνοδεύονται με ψωμύ A variety of traditional smoked Cyprus appetizers served with bread 1.2 Παραδοςιακά υνοδευτικά/traditional side orders 6.50 Σαχύνι, Σαραμϊσ, Ελιϋσ, γιαούρτι Tahini, taramas, olives, yoghurt 2. Ζεςτά Ορεκτικά/Hot starters 2.1 Ζεςτό τυρί φέτα/hot feta cheese 5.30 Ψημϋνο τυρύ φϋτα με ντομϊτεσ, κρεμμύδι, ρύγανη, ςε ζεςτό ψωμύ Pan fried feta cheese with tomatoes, olives and spring onions, oregano on hot bread 2.2 Φωριάτικο Φαλούμι χάρασ (4 τεμ)/grilled Halloumi (4pcs) 3.75 Χωριϊτικο Χαλούμι χϊρασ Grilled Halloumi cheese 2.3 Φωριάτικο Λουκάνικο/Cyprus Homemade Sausage 3.95 Χωριϊτικα Λουκϊνικα Cyprus Homemade Sausage 2.4 Φόρτα Εποχήσ με αυγά/seasonal wild grown vegetables with eggs ούπα τησ Ημέρα/Soup of the day 4.80 πιτικό ούπα Homemade Soup

2 3. αλάτεσ/salads Μικρή Μεγάλη Regular Large 3.1 Φωριάτικη αλάτα/village Salad Μαρούλι, ντομϊτα, αγγουρϊκι, κραμπύ, φϋτα, ελιϋσ, κρεμμύδι Fresh cut lettuce, tomato, cucumber, cabbage, feta, olives, onion 3.2 Σονοςαλάτα/ Tuna Salad Μαρούλι, τόνοσ, αγγουρϊκι, κρεμμύδι, ντομϊτα, Lettuce, tuna, cucumber, onion, tomato 3.3 Ελληνική αλάτα/greek Salad Μαρούλι, ντομϊτεσ,ελύεσ,φϋττα,παξιμϊδι,ρύγανη,κρεμμύδι, καπϊρι Lettuce, tomatoes, olives, feta cheese, rusks, oregano, onion, caper leavesi.

3 4. άντουιτσ&μπιφτέκια/sandwiches&burgers 4.1 άντουιτσ Διάφορα/Mix Sandwich 6.25 Μπϋικον, χαλούμι,χαμ,τυρύ,ντομϊτα,μαρούλι,αγγουρϊκι Bacon, halloumi, ham,cheese,tomato, lettuce,cucumber 4.2 Μπιφτέκι/Hamburger 6.25 Μπιφτϋκι Βοδινό με μαρούλι, ντομϊτα, και αγγουρϊκι Beef Burger with lettuce, tomato, and cucumber 4.3 Μπιφτέκι με τυρί/cheeseburger 6.40 Μπιφτϋκι Βοδινό με τυρύ,μαρούλι,ντομϊτα,αγγουρϊκι Beef Burger with cheese, lettuce, tomato, cucumber 4.4 Φορτοφαγικό Μπιφτέκι/Vegetarian Burger 6.25 Χορτοφαγικό Μπιφτϋκι, μαρούλι, ντομϊτα,αγγουρϊκι Vegetarian burger, lettuce, tomato, cucumber 5. Αυγά&Ομελέττεσ/Eggs&Omelet 5.1 Ομελέτα Φάμ, Μανιτάρια, Φαλούμι, Μπέικον,Πιπεριέσ 6.25 Ham, Mushrooms, halloumi, bacon, green peppers 5.2 Φορτοφαγική Ομελέττα/Vegetarian Omelet 6.25 Μανιτϊρια, Πιπεριϋσ, Κρεμμύδι, Ντομϊτα, Ρύγανη Mushroom, green peppers, onion, tomato,oregano 5.3 Πρωινό γέυμα/breakfast Αυγϊ, Χαλούμι, Λουκϊνικο, Μπϋικον,μανιτϊρι,ντομϊτα.αγγουρϊκι 2 eggs, halloumi, sausage, bacon,mushroom,tomato,cucumber Όλα ςυνοδεύονται με τηγανιτέσ Πατάτεσ/ΑLL SERVED WITH FRENCH FRIES

4 6 Ζυμαρικά/Pastas 6.1 Ραβιόλεσ Adventure/Adventure Raviolli 9.80 Χωριϊτικϋσ Ραβιόλεσ ςτο φούρνο με μπϋικον, ςιταροπούλα, μανιτϊρια φρϋςκα κρϋμα,τυρι Oven baked ravioli with bacon,sweet corn, mushroom,fresh cream &cheese 6.2 Φορτοφαγικέσ Ραβιόλεσ Adventure/Adventure Vegetarian Raviolli 9.60 Χωριϊτικϋσ Ραβιόλεσ ςτο φούρνο με, ςιταροπούλα, μανιτϊρια φρϋςκα κρϋμα,τυρι Oven vegetarian ravioli with,sweet corn, mushroom,fresh cream &cheese 6.3 Πάςτα Με τυριά/cheese tricolore 8.00 Μακαρόνια ςτον φούρνο με μπϋικον,φρϋςκα κρϋμα&μανιτϊρια Oven baked tricolore pasta with bacon,fresh cream and mushrooms 6.4 παγγέτι Καρμπονάρα/ Spaghetti Carbonara 6.90 Μακαρόνια, μανιτϊρια,χαμ,μπεύκον,φρϋςκα κρϋμα,τυρύ παρμεζάνα,λευκο κραςι Spaghetti, mushrooms, ham,bacon,cream,parmesan cheese 6.5 παγγέτι Μπολονέζ/Spaghetti bolognaise 6.90 Μακαρόνια, ςϊλτςα ντομϊτασ, κειμϊσ Spaghetti, tomato sauce and mince meat 6.6 παγγέτι/spaghetti 5.90 Μακαρόνια παγγϋτι με τυρύ Spaghetti with grated cheese

5 7. Κυρίωσ Πιάτα/Main Dishes 7.1 Κοτόπουλο Adventure/Adventure Chicken Special Κοτόπουλο με κόκκινεσ και πρϊςινεσ πιπεριϋσ, κρεμμύδια, μανιτϊρια μπαχαρικϊ, φρϋςκα κρϋμα και ςαμπϊνια. Chicken with green& red peppers, onions, mushrooms, spices, fresh cream and Champagne. 7.2 Κοτόπουλο Υιλέτο/ Fillet Chicken Κοτόπουλο Φιλϋτο ςχϊρασ Grilled fillet of chicken 7.3 Κοτόπουλο γεμιςτό/chicken cordon bleu Γεμιςτό φιλϋτο κοτόπουλο με τυρύ και χαμ καλυμμϋνο με καπόρα Stuffed Chicken with cheese & ham in breadcrumbs 7.4 Κοτόπουλο νίτςελ/ Chicken Schnitzel Κοτόπουλο πανϋ με ςουςϊμι Breaded Chicken with sesame seeds 7.5 Φοιρινά Υιλετάκια Κουμανδαρίασ/Adventure special fillet de pork Χοιρινό φιλϋτο με ςϊλτςα κουμανδαρύασ, κρεμμύδι και βότανα Fillet of pork with sauce commandaria, onion and herbs. 7.6 Φοιρινή Μπριζόλα/Pork Chops Χοιρινό Μπριζόλα ςχϊρασ Grilled Pork Chops 7.7 Φοιρινή Μπριζόλα ςε κραςί/pork chop in wine Μαριναριςμένη μπριζόλα ςτο κραςί και τα βότανα Tender pork chop marinated in wine & herbs ΑLL MAIN DISHES SERVED WITH VEGETABLES AND CHOICE OF FRENCH FRIES, JACKET POTATOES OR RICE ΟΛΑ ΣΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΑ ΕΡΒΙΡΟΝΣΑΙ ΜΕ ΛΑΦΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΣΗΓΑΝΙΣΕ ΠΑΣΑΣΕ Η ΣΖΑΚΕΣ Η ΡΤΖΙ

6 7.8 Μπέικον χοιρινό/ BBQ spare ribs μπϋικον χοιρινϊ με γλυκόξινη ςϊλτςα 4spare ribs with bbq sauce 7.9 Μπέικον Υλαμαντζέρι/Flamantzeri Bacon Μπϋικον χοιρινό ςχϊρασ με αρωματικϊ Grilled pork bacon 7.10 Παΰδάκια Αρνίςια/Lamb Chops Παώδϊκια Αρνύςια ςτην ςχϊρα 4 Grilled Lamb chops 7.11 τεικ Νταΰάνα/ Steak Diane Ζουμερό φιλϋτο ςτεικ 280γρ με κρεμμύδι,μανιταρϊκια,&φρϋςκα κρϋμα A Juicy fillet steak 280gr with onion,mushrooms&fresh cream 7.12 τεικ Πιπεράτο / Pepper steak Ζουμερό φιλϋτο ςτεικ 280γρ με μπόλικο πιπϋρι A Juicy fillet steak 280gr with rich pepper souce 7.13 Στεικ Φιλέτο/ Fillet Steak Ζουμερό φιλϋτο ςχϊρασ 280γρ A Juicy fillet steak 280gr 7.14 Μπριζόλα Βοδινή/Beef Chop Βοδινό Μπριζόλα ςτην ςχϊρα Grilled beef chop 7.15 τιφάδο βοδινό/stewed beef with onions με κρεμμύδι, πϊςτα ντομϊτασ, with onion, tomato sauce,spices&herbs ΑLL MAIN DISHES SERVED WITH VEGETABLES AND CHOICE OF FRENCH FRIES, JACKET POTATOES OR RICE ΟΛΑ ΣΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΑ ΕΡΒΙΡΟΝΣΑΙ ΜΕ ΛΑΦΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΣΗΓΑΝΙΣΕ ΠΑΣΑΣΕ Η ΣΖΑΚΕΣ Η ΡΤΖΙ

7 7.16 Adventure φιλέτο ολωμού/adventure special salmon steak Φιλϋτο ολωμού με ϊςπρη κρϋμα,κρεμμύδι,ϊνηθο,ούζο Salmon steak with white cream,onion,parsley,ouzo,dill 7.17 Kαλαμάρι τηγανιςμένο/ Fried Kalamari Πέςτροφα/ Trout Πϋςτροφα με βούτυρο και ςκόρδο Trout with butter and garlic sause 7.19 Πιάτο τησ ημέρασ/dish of the day Ρωτόςτε το ςερβιτόρο για λεπτομϋρειεσ Ask the waiter for details ΑLL MAIN DISHES SERVED WITH VEGETABLES AND CHOICE OF FRENCH FRIES, JACKET POTATOES OR RICE. ΟΛΑ ΣΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΑ ΕΡΒΙΡΟΝΣΑΙ ΜΕ ΛΑΦΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΣΗΓΑΝΙΣΕ ΠΑΣΑΣΕ Η ΣΖΑΚΕΣ Η ΡΤΖΙ. Αbove prices include v.a.t. and service charge. Όλεσ οι παραπϊνω τιμϋσ περιλαμβϊνουν φ.π.α. και υπηρεςύεσ.

8 8.1 Μικρόμεζέσ/Mini Meze αλϊτα,4 Ορεκτικϊ, Χόρτα εποχόσ με αυγϊ, πατϊτεσ, χαλούμι, λουκϊνικο, πιλϊφι, κοτόπουλο ςχϊρασ, μπϋικον χοιρινό, μια επιλογό πελϊτη από τον κατϊλογο Salad, 4 appetizers, vegetables with eggs, potatoes, halloumi, sausage, rice grill chicken,pork bacon, a selection from the catalogue. 8.2 Μεγάλο μεζέσ/full Meze αλϊτα,4 Ορεκτικϊ, Χόρτα εποχόσ με αυγϊ, πατϊτεσ, λαχανικϊ ςε χυλό, χαλούμι, λουκϊνικο μανιτϊρια, μακαρόνια, κεφτϋδεσ,αφϋλια,πουργούρι,τταβϊσ, μπϋικον χοιρινό, κοτόπουλο, Salad, 4 appetizers, vegetables with eggs,λαχανικά ςε χυλό, halloumi, sausage, mushroom pasta, meat balls, afelia,tavas, pourgouri,pork bacon, chicken 8.3 Μικρό μπουφέ/ Mini Buffe αλϊτα, γιαούρτι, πατϊτεσ του φούρνου, μακαρόνια, χοιρινό μπϋικον, κοτόπουλο Salad, yogurt, baked potatoes,, pasta, pork bacon, chicken 8.4 Μπουφέ/Buffe αλϊτεσ, 6 ορεκτικϊ, 8 ζεςτϊ 4 salads, 8 appetizers, 8 main dishes Σο 8.2 το 8.3 και το 8.4 μόνο με παραγγελύεσ 8.2, 8.3 and the 8.4 on order Αbove prices include v.a.t. and service charge. Όλεσ οι παραπϊνω τιμϋσ περιλαμβϊνουν φ.π.α. και υπηρεςύεσ.

THE OLD TOWN Grill House

THE OLD TOWN Grill House THE OLD TOWN Grill House Code Description Price (Incl.VAT) Κωδικός Περιγραφή Φαγητού Τιμή (Με ΦΠΑ) STARTERS / ΟΡΕΚΤΙΚΑ OLT001 Soup of the Day/Σούπα της ημέρας 4.00 Variety of soups (ask the waiter) OLT002

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ Chef s Seasonal Salad 7.95 Σαλάτα Εποχιακή του Σεφ Fresh salad nicely combined with strips of ham, chicken, cheddar cheese, hard-boiled eggs in a wonderful chef s dressing, accompanied

Διαβάστε περισσότερα

Welcome Καλωσορίσατε. Since 2002. Visit Us www.carobmill-restaurants Like Us Facebook: CarobMill Restaurants

Welcome Καλωσορίσατε. Since 2002. Visit Us www.carobmill-restaurants Like Us Facebook: CarobMill Restaurants Welcome Καλωσορίσατε Since 2002 isit Us www.carobmill-restaurants Like Us Facebook: CarobMill Restaurants Starters I Ορεκτικά Ας ξεκινήσουμε λοιπόν... Bruschetta Freshly baked ciabatta bread, topped with

Διαβάστε περισσότερα

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Homemade Soup of the day - Σούπα ημέρας 6.00 Selection of Bruschetta (4 pieces)

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Homemade Soup of the day - Σούπα ημέρας 6.00 Selection of Bruschetta (4 pieces) APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Homemade Soup of the day - Σούπα ημέρας 6.00 Selection of Bruschetta (4 pieces) Fresh tomato, basil, garlic, olive oil, balsamic vinegar and fresh oregano Ντομάτα, βασιλικό, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

mediterranean flavours

mediterranean flavours mediterranean flavours APPETIZERS Crab Quesadillas 8.00 An excellent Spanish appetizer with a combination of crab meat, jalapenos and cheese Ένα εξαιρετικό ισπανικό ορεκτικό που συνδυάζει κάβουρα, πιπεριές

Διαβάστε περισσότερα

REFRESHING SALADS. ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ

REFRESHING SALADS. ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ REFRESHING SALADS. ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ Cyprus Country Salad 11.00 Σαλάτα του Αγρού Crispy deep-fried halloumi cheese with mixed greens Τραγανό τηγανισμένο χαλούμι με ανάμεικτη πράσινη σαλάτα Prawn Salad 19.00

Διαβάστε περισσότερα

COLD APPETIZERS. ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

COLD APPETIZERS. ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ COLD APPETIZERS. ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Selection of Dips 7.00 Επιλογή Ορεκτικών White taramas, guacamole, and spicy cheese dip, served with grilled pita bread and tortilla chips Λευκός ταραμάς, αβοκάντο ντιπ και

Διαβάστε περισσότερα

Mozzarella Caprice Φρεσκο τυρι Μοτσαρελλα µε ντοµατα, πεστο βασιλικου και ροκa Fresh Mozzarella cheese with tomato, pesto, rocket

Mozzarella Caprice Φρεσκο τυρι Μοτσαρελλα µε ντοµατα, πεστο βασιλικου και ροκa Fresh Mozzarella cheese with tomato, pesto, rocket ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS Mozzarella Caprice Φρεσκο τυρι Μοτσαρελλα µε ντοµατα, πεστο βασιλικου και ροκa Fresh Mozzarella cheese with tomato, pesto, rocket Cheese Saganaki Τηγανισµενο τυρι µε φρεσκα ροκα και

Διαβάστε περισσότερα

Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00

Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00 salads AS MAIN Chicken Breast Salad 13.50 17.00 Chicken breast marinated in Garam Masala spices, set on crispy selected salad greens blended with a yogurt and lemon sauce topped with almonds & raisins

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ MENΟU ΜΕΖΕΔΕΣ ΣΙΕΦΤΑΛΙΕΣ ΜΙΞ (ΣΟΥΒΛ. ΣΙΕΦΤ.) ΜΠΡΙΖΟΛΑ. ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ. ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΕΣ &.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ MENΟU ΜΕΖΕΔΕΣ ΣΙΕΦΤΑΛΙΕΣ ΜΙΞ (ΣΟΥΒΛ. ΣΙΕΦΤ.) ΜΠΡΙΖΟΛΑ. ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ. ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΕΣ &. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΣ MENΟU ΜΕΖΕΔΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ &.ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑΧΙΝΗ. ΤΖΑΤΖΙΚΙ. ΕΛΙΕΣ. ΓΙΑΟΥΡΤΙ. ΞΥΔΑΤΑ. ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ. (ΤΟ ΑΤΟΜΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΣΑΛΑΤΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝ. ΦΕΤΑ (ΤΟ ΑΤΟΜΟ) ΠΑΙΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 24 ΩΡΕΣ 24 HOURS AVAILABLE

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 24 ΩΡΕΣ 24 HOURS AVAILABLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 24 ΩΡΕΣ 24 HOURS AVAILABLE Κρύο πιάτο Eagles Palace Φιλέτο γαλοπούλα, γραβιέρα, αυγό, τοματίνια χειροποίητα ντολμαδάκια τυρί φέτα, ντιπ γιαουρτιο, κριτσίνια Eagles Palace cold plate Smoked turkey

Διαβάστε περισσότερα

Appetizers. Crisp Spicy Calamari Τραγανό Πικάντικο Καλαμάρι

Appetizers. Crisp Spicy Calamari Τραγανό Πικάντικο Καλαμάρι Appetizers King Crab Cake Κέικ Καβουριών Crab meat mixed with local herbs, served with mango sauce Καβουρόψιχα ανάμικτη με φρέσκα βότανα, σερβίρεται με σάλτσα μάνγκο 9,50 Green Mussels Πράσινα Μύδια Gratin

Διαβάστε περισσότερα

CAFÉ la MODE The choice is growing... CAFÉ la MODE Η επιλογή μεγαλώνει. Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis

CAFÉ la MODE The choice is growing... CAFÉ la MODE Η επιλογή μεγαλώνει. Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis CAFÉ la MODE The choice is growing... Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis & new Café la Mode Latsia CAFÉ la MODE is not just another café/restaurant! It is a unique location that combines

Διαβάστε περισσότερα

We hope you will enjoy your visit.

We hope you will enjoy your visit. Dear valuable customer, The Old Town Seafood Grill is fish restaurant established in 2014 in tourist area of Limassol by the succesful la Croissanterie team. This is fine dining at its best! High quality,

Διαβάστε περισσότερα

Prices include all taxes / Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους

Prices include all taxes / Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους served until 12.00 pm σερβίρεται µέχρι τις 12.00 μμ Croissant / Κρουασάν Freshly baked butter, cheese and chocolate croissant / Φρεσκοψημένα κρουασάν με βούτηρο, τυρί η σοκολάτα Two Fried eggs on toast

Διαβάστε περισσότερα

Êáëþò Þëèáôå. Οµελέτα γιαγιάς (αυγά, κρεµµύδι, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντοµάτα, κολοκυθάκι, πατάτες και φέτα)

Êáëþò Þëèáôå. Οµελέτα γιαγιάς (αυγά, κρεµµύδι, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντοµάτα, κολοκυθάκι, πατάτες και φέτα) Êáëþò Þëèáôå ÊáëÞ óáò üñåîç! Welcome Enjoy your meal! ΠΡΩΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΖΕΙΣ Μπουφές Πρωινό µε ελεύθερη επιλογή. Καφές γαλλικός, µαύρο τσάι, φασκόµηλο, γάλα, σοκολάτα, χυµός πορτοκάλι, βούτυρο, µαργαρίνη, µαρµελάδες

Διαβάστε περισσότερα

Café la Mode. Café la Mode

Café la Mode. Café la Mode Café la Mode Τα τέσσερα Café la Mode, Ακρόπολης, Μακαρίου, Δασούπολης και Λατσιά, αποτελούν καθημερινά πόλο έλξης, με το καθένα να έχει το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα. Τα Café la Mode συνδυάζουν ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Ψωμί & Ντιπ (Bread & Dip Sauce).0,80 ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Τυροκαυτερή (Spicy cheese salad)..2,70 Τυροκαυτερή με αποξηραμένο μπούκοβο (Hot Cheese sauce with dried pepper seeds)...2,50 Τυρί σαγανάκι (Fried

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH 3,80. Veggie Roast (335 Kcal)

ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH 3,80. Veggie Roast (335 Kcal) ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH BRIOCHE SANDWICH 2 mini μπριοζάκια με ησρί κρέμα, ζολομό καπνιζηό και άνηθο. 2 mini brios with cream cheese, smoked salmon and dill. 3,80 Veggie Roast (335 Kcal) Μελιηζάνα, κολοκύθι,

Διαβάστε περισσότερα

Σούπα ημέρας Soup of the day Καρπάτσιο χταποδιού, Octopus carpaccio Καρπάτσιο μοσχαριού Beef carpaccio Πίτα με θαλασσινά Seafood pasty

Σούπα ημέρας Soup of the day Καρπάτσιο χταποδιού, Octopus carpaccio Καρπάτσιο μοσχαριού Beef carpaccio Πίτα με θαλασσινά Seafood pasty MENU Ψωμάκια και κριτσίνια από τον φούρνο μας 1,50 Homemade bread rolls and grissinis Πρώτα πιάτα Σούπα ημέρας Καρπάτσιο χταποδιού, πάνω σε ρεβυθοσαλάτα με λαδολέμονο Καρπάτσιο μοσχαριού με ρόκα, παρμεζάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese 4,33 c / 4,90 c 170gr Φάβα με κάππαρε Split peas with capers 3,98 c / 4,50 c Τσροπιηάρι Tiropitari Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ. Nepheli Hotel. Winter Bar Restaurant. Summer Roof Garden

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ. Nepheli Hotel. Winter Bar Restaurant. Summer Roof Garden Nepheli Hotel Panorama - Thessaloniki OF LOFT by NEPHELI HOTEL Κομνηνών 1, Πανόραμα Θεσσαλονίκη 2310.342.002 www.nepheli.gr/loft 6ος όροφος Winter Bar Restaurant Summer Roof Garden Winter Bar Restaurant

Διαβάστε περισσότερα

FRÜHSTÜCK ΠΡΩΙΝΟ BREAKFAST

FRÜHSTÜCK ΠΡΩΙΝΟ BREAKFAST FRÜHSTÜCK ΠΡΩΙΝΟ BREAKFAST Tee Τσάι Tea Griechischer Kaffee Ελληνικός καφές Greek coffee Nescafé Νεσκαφέ Nescafé Frappé Φραπέ Ice coffee Freduccino (kalter Cappuccino) Φρέντο Freddo Cappuccino Καπουτσίνο

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to. i m a t e I t al ian Experience. U l t. T h e

Welcome to. i m a t e I t al ian Experience. U l t. T h e Welcome to T h e U l t i m a t e I t al ian Experience It will be maccheroni (macaroni), I swear to you, that will unite Italy Giuseppe Garibaldi, on liberating Naples in 1860 Il Gusto has created a truly

Διαβάστε περισσότερα

Η κουζίνα µας πιστή στις παραδοσιακές αρκαδικές συνταγές χρησιµοποιεί αγνό παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκα ελληνικά τοπικά προϊόντα και φρέσκα κρέατα και

Η κουζίνα µας πιστή στις παραδοσιακές αρκαδικές συνταγές χρησιµοποιεί αγνό παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκα ελληνικά τοπικά προϊόντα και φρέσκα κρέατα και Η Αρκαδία είναι ένας ειδυλλιακός τόπος. Πεζογράφοι και ποιητές όλων των εποχών, από την αρχαιότητα και το µεσαίωνα µέχρι τα νεότερα χρόνια, εξυµνούν τις φυσικές της καλλονές. Κόµπαζε εκείνος που µπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Price List

Τιμοκατάλογος Price List Τιμοκατάλογος Price List Σε άλλες εποχές σαν γνήσιος ενετός ναυτικός θ αράζατε εδώ το καράβι σας. Τώρα πια ως σύγχρονος ταξιδευτής θα αράξετε δίπλα στη θάλασσα για να απολαύσετε πλήρες πρωινό, καφέ, δροσερούς

Διαβάστε περισσότερα

Καραμελωμένο μανούρι 7,00 πάνω σε πουρέ από μπρόκολο και καβουρδισμένο αμύγδαλο Caramelized manouri cheese with mashed broccoli and roasted almonds

Καραμελωμένο μανούρι 7,00 πάνω σε πουρέ από μπρόκολο και καβουρδισμένο αμύγδαλο Caramelized manouri cheese with mashed broccoli and roasted almonds φαγητό food σερβίρονται κρύα cold starters Φιλετάκια γαύρου 7,00 μαριναρισμένα σε ελαιόλαδο με σκόρδο και μαϊντανό πάνω σε σαλάτα ψιλοκομμένης τομάτας αρωματισμένη με βασιλικό Αnchovy fillets marinated

Διαβάστε περισσότερα

Η κουζίνα µας πιστή στις παραδοσιακές αρκαδικές συνταγές χρησιµοποιεί αγνό παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκα ελληνικά τοπικά προϊόντα και φρέσκα κρέατα και

Η κουζίνα µας πιστή στις παραδοσιακές αρκαδικές συνταγές χρησιµοποιεί αγνό παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκα ελληνικά τοπικά προϊόντα και φρέσκα κρέατα και Η Αρκαδία είναι ένας ειδυλλιακός τόπος. Πεζογράφοι και ποιητές όλων των εποχών, από την αρχαιότητα και το µεσαίωνα µέχρι τα νεότερα χρόνια, εξυµνούν τις φυσικές της καλλονές. Κόµπαζε εκείνος που µπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Ruinart Blanc de Blancs, Brut 130.00 (Recommended by our Sommelier) Ruinart Rosé, Brut 130.00 (Recommended by our Sommelier)

Ruinart Blanc de Blancs, Brut 130.00 (Recommended by our Sommelier) Ruinart Rosé, Brut 130.00 (Recommended by our Sommelier) Champagnes and Sparkling Wines / Σαμπάνιες και Αφρώδη Κρασιά Champagnes / Σαμπάνιες 37.5cl 75cl Ruinart Blanc de Blancs, Brut 130.00 (Recommended by our Sommelier) Ruinart Rosé, Brut 130.00 (Recommended

Διαβάστε περισσότερα

Χταπόδι σχάρας με πράσινη φάβα, καραμελωμένα κρεμμύδια και λάδι πάπρικας * 20 Grilled octopus with green fava, caramelised onions and paprika oil

Χταπόδι σχάρας με πράσινη φάβα, καραμελωμένα κρεμμύδια και λάδι πάπρικας * 20 Grilled octopus with green fava, caramelised onions and paprika oil Ορεκτικά / Starters Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με Κρητικό αλμυρίκι, αβοκάντο, καβουρδισμένο αμύγδαλο 16 και βινεγκρέτ gazpacho V Cretan tamarisk salad with mixed greens, avocado, roasted almond and gazpacho

Διαβάστε περισσότερα