Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C."

Transcript

1 Περιεχόµενα Πριν τη χρήση...2 Τοποθέτηση και εγκατάσταση...3 Περιγραφή της συσκευής...4 Έλεγχος λειτουργίας...5 Χρήση...5 Συντήρηση και καθαρισµός...6 Οδηγός σφαλµάτων...6 Οδηγίες τοποθέτησης...7 Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C. Πριν τη χρήση Πριν συνδέσετε τη συσκευή µε την παροχή, τοποθετήστε το όρθιο για περίπου 2 ώρες. Η στάση αυτή θα µειώσει την πιθανότητα δυσλειτουργίας στο σύστηµα ψύξης λόγω της µεταφοράς. Καθαρίστε τη συσκευή λεπτοµερώς, ειδικά στο εσωτερικό ( είτε τον καθαρισµό και τη συντήρηση). Σε περίπτωση που τα εσωτερικά εξαρτήµατα δεν είναι τοποθετηµένα σωστά, ρυθµίστε τα εκ νέου όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Περιγραφή της συσκευής". Οδηγίες χρήσης Αυτές οι οδηγίες προορίζονται για το χρήστη. Περιγράφει τη συσκευή και τη σωστή και ασφαλή χρήση του. Προετοιµάστηκαν γιατί διάφορους τύπους/µοντέλα ψυγείων, εποµένως µπορεί να βρείτε περιγραφές µερικών λειτουργιών και εξαρτηµάτων που η συσκευή σας δεν έχει. Οδηγίες τοποθέτησης Οι εντοιχιζόµενες συσκευές είναι εξοπλισµένες µε οδηγίες για την τοποθέτηση στο έπιπλο της κουζίνας. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί από καταρτισµένο τεχνικό και οι οδηγίες είναι για αυτή τη χρήση µόνο. Φροντίζουµε για το περιβάλλον Τα προϊόντα µας χρησιµοποιούν φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία, η οποία µπορεί είτε να ανακυκλωθεί είτε να απορριφθεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Για αυτόν τον λόγο, τα µεµονωµένα υλικά συσκευασίας είναι σαφώς χαρακτηρισµένα. Αυτές οι οδηγίες είναι τυπωµένες είτε σε ανακυκλωµένο χαρτί είτε σε χωρίς χλώριο λεύκανση του χαρτιού. Όταν η συσκευή σας φθαρεί, παρακαλώ προσπαθήστε να µην φορτώσετε το περιβάλλον, αλλά καλέστε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κέντρο απόρριψης. ( είτε «Απόρριψη της φθαρµένης συσκευής») Συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας Προσπαθήστε να µην ανοίγετε την πόρτα πάρα πολύ συχνά, ειδικά όταν ο καιρός είναι υγρός και καυτός. Μόλις ανοίξετε την πόρτα, κλείσετε την το συντοµότερο δυνατό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό εάν έχετε ένα ψηλό µοντέλο. Κάθε τόσο ελέγξτε εάν η συσκευή αερίζεται αρκετά (επαρκής κυκλοφορία αέρα πίσω από τη συσκευή). Γυρίστε το χειριστήριο θερµοστατών από την υψηλότερη σε χαµηλότερη ρύθµιση το συντοµότερο δυνατόν (εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο είναι φορτωµένη η συσκευή, την περιβαλλοντική θερµοκρασία...). Πριν φορτώσετε τη συσκευή µε φρέσκα τρόφιµα, σιγουρευτείτε ότι κρύωσαν σε περιβαλλοντική θερµοκρασία, (εκτός από τη σούπα) Ο πάγος και τα στρώµατα πάγου αυξάνουν την κατανάλωση της ενέργειας, συνεπώς καθαρίστε τη συσκευή µόλις το στρώµα είναι 3-5 χιλ. παχύ. Εάν το λάστιχο είναι χαλασµένο ή εάν βγάζει ότι η µόνωση είναι ελλιπής, η κατανάλωση είναι ουσιαστικά µεγαλύτερη. Για να αποκαταστήσετε την αποδοτικότητα, αντικαταστήστε το λάστιχο. Ο συµπυκνωτής στον οπίσθιο µέρος πρέπει να είναι πάντα καθαρός, χωρίς σκόνη ή οποιεσδήποτε ακαθαρσίες. Πάντα να εξετάζετε τις οδηγίες που περιγράφονται στις παραγράφους «Τοποθέτηση» και «Συµβουλές για την Εξοικονόµηση Ενέργειας», διαφορετικά η κατανάλωση ενέργειας είναι µεγαλύτερη. Smeg Srl Petco S.A. 2

2 Σηµαντικό Εάν έχετε αγοράσει αυτήν την συσκευή για να αντικαταστήσετε µια παλαιά που εξοπλίζεται µε κλειδαριά που δεν µπορεί να ανοίξει από µέσα (κλειδαριά, µπουλόνι), σιγουρευτείτε ότι η κλειδαριά είναι σπασµένη. Αυτό θα το καταστήσει αδύνατο για τα παιδιά να κλειδωθούν µέσα στη συσκευή. Κίνδυνος ασφυξίας! Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σωστά µε την παροχή, (δείτε: Σύνδεση µε την παροχή). Εάν τα τρόφιµα έχουν παράξενη µυρωδιά ή χρώµα, απορρίψτε τα, επειδή είναι πολύ πιθανό να έχουν χαλάσει και εποµένως να υπάρξει κίνδυνος. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος πριν την επισκευή (µόνο ένας καταρτισµένος τεχνικός πρέπει να την επισκευάσει), πριν τον καθαρισµό και πριν αντικαταστήσετε τον λαµπτήρα. Μην αποψύξετε τη συσκευή κάνοντας χρήση άλλων ηλεκτρικών συσκευών (πιστολάκι, καθαριστής ατµού κ.λ.π...) και µην ξύσετε ποτέ το στρώµα του πάγου µε αιχµηρά αντικείµενα. Χρησιµοποιήστε µόνο τα εσωκλειόµενα εργαλεία ή τα εργαλεία που συστήνονται από τον κατασκευαστή. Χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος - να είστε προσεκτικοί να µην βλάψετε το οπίσθιο µέρος της συσκευής (τη µονάδα των συµπυκνωτών ή τις σωλήνες π.χ. κατά την µετακίνηση της συσκευής) ή οποιουδήποτε µέρους του συστήµατος ψύξης µέσα στη συσκευή. Μην χρησιµοποιήσετε αιχµηρά αντικείµενα για την απόψυξη της συσκευής. Χρησιµοποιήστε µόνο τα εσωκλειόµενα εργαλεία ή τα εργαλεία που συστήνονται από τον κατασκευαστή. Το σύστηµα ψύξης της συσκευής γεµίζει µε ψυκτική ουσία και λάδι, έτσι όταν βλάπτεται η συσκευή, χειριστείτε µε προσοχή και σύµφωνα µε τις απαραίτητες περιβαλλοντικές προφυλάξεις. ( είτε: Φροντίζουµε για το περιβάλλον). Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι µέσα στη συσκευή ή στο εξωτερικό οπίσθιο τοίχωµα. ιάθεση της φθαρµένης συσκευής Όταν η συσκευή σας φθείρει, απορρίψτε την. Εάν η συσκευή έχει κλειδαριά, σπάστε την, προκειµένου να αποτραπούν ενδεχόµενα ατυχήµατα (υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά που παίζουν να κλειδωθούν µέσα στη συσκευή). Το σύστηµα ψύξης της συσκευής, το οποίο γεµίζει µε ψυκτική ουσία, και οι µονωτικές ουσίες πρέπει να αντιµετωπιστούν χωριστά και να υποβληθούν σε επεξεργασία. Καλέστε το πλησιέστερο κέντρο απόρριψης. Εάν δεν βρίσκετε ένα, ελάτε σε επαφή µε τις τοπικές αρχές. Να είστε προσεκτικοί για να µην βλάψετε τους σωλήνες στον οπίσθιο µέρος της συσκευής (κίνδυνος ρύπανσης). Τοποθέτηση και εγκατάσταση Επιλογή της σωστής θέσης Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα ξηρό και τακτικά αερισµένο δωµάτιο. Η περιβαλλοντική θερµοκρασία εξαρτάται από το µοντέλο (κλάση) της συσκευής και δηλώνεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. Κλάση Περιβαλλοντική θερµοκρασία SN (υποφυσιολογικό) από + 10 C + έως 32 C Ν (κανονικό) από + 16 C + έως 32 C ST (υποτροπικό) από + 18 C + έως 38 C Τ (τροπικό) από + 18 C + έως 43 C Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που εκπέµπουν θερµότητα (π.χ. κουζίνα, θερµαντικό σώµα, θερµάστρα νερού ή παρόµοιες συσκευές) και µην την εκθέσετε στο άµεσο φως του ήλιου. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον 3 εκατ. µακριά από ηλεκτρική ή αερίου κουζίνα και τουλάχιστον 30 εκατ. µακριά από σόµπα πετρελαίου ή άνθρακα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, χρησιµοποιήστε µια κατάλληλη µόνωση. Πίσω από τη συσκευή πρέπει να υπάρξουν ελεύθερα διαστηµικά τουλάχιστον 200εκ 2 και επάνω από τη συσκευή τα κρεµαστά ερµάρια της κουζίνας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκατ. µακριά από τη συσκευή προκειµένου να είναι επαρκής ο εξαερισµός της µονάδας των συµπυκνωτών. Σύνδεση µε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος Συνδέστε τη συσκευή µε το καλώδιο και το φις στην πρίζα µε απαραίτητα γείωση (υποδοχή ασφάλειας). Η απαραίτητη ονοµαστική τάση και η συχνότητα είναι υποδειγµένες στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η σύνδεση µε την παροχή και η γείωση πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τα τρέχοντα πρότυπα και κανονισµούς. Η συσκευή έχει ανοχή τάσης από -15 έως +10 %. Smeg Srl Petco S.A. 3

3 Περιγραφή της συσκευής Ράφι (1) (ο αριθµός των ραφιών εξαρτάται από το µοντέλο) Το ράφι µπορεί να τοποθετηθεί κατ επιλογήν στους οδηγούς µέσα στη συσκευή. Προστατεύεται από την τυχαία εξαγωγή. Εάν θέλετε να το αφαιρέσετε, ανυψώστε ελαφρώς επάνω το πίσω µέρος και τραβήξτε έξω. Τα γυάλινα ράφια (µερικά µοντέλα µόνο) προστατεύονται από πλαστικές ασφάλειες. Πριν τραβήξετε έξω το ράφι, σύρετέ τα προς το µέρος σας. Οι πλαστικές ασφάλειες µπορούν επίσης να αφαιρεθούν, εντούτοις, είναι καλύτερα να τα κρατήσετε για πιθανή µεταφορά. Τα µη ανθεκτικά τρόφιµα πρέπει να αποθηκεύονται στο πίσω µέρος των ραφιών δηλ. το πιο κρύο µέρος. Έξοδος αποψυγµένου νερού (2) Το εσωτερικό του ψυγείου ψύχετε µε την ψύξη του συστήµατος που ενσωµατώνεται στο οπίσθιο τοίχωµα. Κάτω από το σύστηµα υπάρχει ένα κανάλι και µια έξοδος για το νερό που ξεπαγώνει. Τακτικά να ελέγχετε την έξοδο και το κανάλι, επειδή πρέπει να φράξουν (π.χ. µε υπόλοιπο τροφής). Εάν φράξει, χρησιµοποιήστε ένα πλαστικό καλαµάκι για να το καθαρίστε. οχείο φρούτων και λαχανικών (3) Το δοχείο είναι στο κατώτατο σηµείο της συσκευής κάτω από το γυάλινο ράφι. Παρέχει επαρκή υγρασία, ευεργετική για τα φρούτα και τα λαχανικά (λιγότερη αφυδάτωση). Πόρτα Η πόρτα περιλαµβάνει διάφορα ράφια ή δοχεία που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση αυγών, τυριών, βουτύρου και γιαουρτιών καθώς επίσης και άλλων µικρότερων συσκευασιών, κονσερβών, δοχείων κ.λ.π.. Το χαµηλότερο ράφι χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των µπουκαλιών. Φωτισµός στο εσωτερικό του ψυγείου Το φως του εσωτερικού της συσκευής ανάβει, όταν ανοίγετε την πόρτα. Η λειτουργία του φωτός δεν εξαρτάται από τη θέση του χειριστηρίου του θερµοστάτη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή µπορεί να εξοπλιστεί µε διάφορα εξαρτήµατα, ανάλογα µε το µοντέλο της συσκευής. Τα διάφορα εξαρτήµατα (δοχείο καρυκευµάτων, στηρίγµατα ή πρόσθετα ράφια) µπορούν να αγοραστούν στα εξουσιοδοτηµένα τεχνικά κέντρα. Smeg Srl Petco S.A. 4

4 Έλεγχος λειτουργίας Η συσκευή ελέγχεται µε το χειριστήριο του θερµοστάτη, που τοποθετείται στο άνω δεξί µέρος µέσα στη συσκευή. Γυρίστε το χειριστήριο από τη θέση STOP (0) προς το 7 και αντίθετα. Επιλογή θερµοκρασίας Υψηλότερες επιλογές στο χειριστήριο (προς το 7) σηµαίνει χαµηλότερη θερµοκρασία (πιο κρύο) και στα τρία διαµερίσµατα της συσκευής. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής µπορεί ακόµη και να µειωθεί κάτω από 0 C. Υψηλότερες επιλογές πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε περίπτωση που η πραγµατικά απαιτείται. Όταν η περιβαλλοντική θερµοκρασία είναι κανονική, εµείς συστήνουµε τη µέση ρύθµιση. Αλλαγές στη περιβαλλοντική θερµοκρασία έχει επιπτώσεις στη θερµοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής (επιλέξτε τη σωστή ρύθµιση του χειριστηρίου των θερµοστατών). Στη θέση STOP (0) η συσκευή δεν λειτουργεί (το σύστηµα ψύξης απενεργοποιείτε), όµως η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος δεν διακόπτεται (το φως ανάβει, όταν εσείς ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου). Η θερµοκρασία στο ψυγείο εξαρτάται επίσης από το πόσο συχνά η πόρτα ανοίγει. Χρήση Αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων Η σωστή χρήση της συσκευής, τα επαρκώς συσκευασµένα τρόφιµα, η σωστή θερµοκρασία και οι προφυλάξεις θα επηρεάσουν ουσιαστικά την ποιότητα των τροφίµων που αποθηκεύονται. Τα τρόφιµα που αποθηκεύονται στο ψυγείο πρέπει να συσκευαστούν κατάλληλα ώστε να αποτραπεί η µίξη των διάφορων βαθµών υγρασίας και των µυρωδιών (σε σακούλες πολυαιθυλενίου, αλουµινόχαρτο, καλυµµένα δοχεία ή µπουκάλια). Πριν αποθηκεύσετε τα τρόφιµα στο ψυγείο, αφαιρέστε την υπερβάλλουσα συσκευασία (όπως την πολυσυσκευασία των γιαουρτιών). Τακτοποιήστε οµοιόµορφα και σιγουρευτείτε ότι τα τρόφιµα δεν αγγίζουν το ένα το άλλο (οι διάφορες µυρωδιές µπορούν να αναµιχθούν). Βεβαιώστε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τις συσκευασίες. Μην αποθηκεύσετε ποτέ εύφλεκτες, πτητικές ή εκρηκτικές ουσίες. Τα ποτά µε υψηλό ποσοστό οινοπνεύµατος πρέπει να αποθηκευτούν σε καλά σφραγισµένα µπουκάλια σε κάθετη θέση. Τα τρόφιµα δεν πρέπει να αγγίξουν τον οπίσθιο τοίχο του ψυγείου! Τα ζεστά τρόφιµα πρέπει να κρυώσουν πριν αποθηκεύουν. Τα τραγανά και ευαίσθητα τρόφιµα πρέπει να αποθηκευτούν στα πιο κρύα µέρη του ψυγείου. Προσπαθήστε να µην ανοίγετε την πόρτα πάρα πολύ συχνά. Θέστε το θερµοστάτη στη ρύθµιση όπου οι χαµηλότερες θερµοκρασίες επιτυγχάνονται, αποφεύγοντας όµως το πάγωµα των τροφίµων. Χρησιµοποιήστε ένα θερµόµετρο και µετρήστε τη θερµοκρασία στα µεµονωµένα διαµερίσµατα. Τοποθετήστε το θερµόµετρο σε ένα ποτήρι µε νερό. Οι αναγνώσεις της θερµοκρασίας είναι πιο αξιόπιστες λίγες ώρες αφότου επιτυγχάνεται µια σταθερή θερµοκρασία. Μερικές οργανικές λύσεις όπως τα πτητικά έλαια στο λεµόνι ή την φλούδα του πορτοκαλιού, το οξύ στο βούτυρο κ.λ.π. θα µπορούσαν να προκαλέσουν ζηµία όταν έρθουν σε επαφή µε πλαστικές επιφάνειες ή τα λάστιχα, ακόµη και να προκαλέσουν επιταχυνόµενη γήρανση του πλαστικού υλικού. Η δυσάρεστη µυρωδιά µέσα στο ψυγείο είναι ένα σηµάδι ότι κάτι συµβαίνει µε τα τρόφιµα ή ότι το ψυγείο σας χρειάζεται καθαρισµό. Η δυσάρεστη µυρωδιά µπορεί να αποβληθεί ή να µειωθεί µε το πλύσιµο του εσωτερικού του ψυγείου µε ένα ήπια διάλυµα νερού και ξιδιού. Συστήνουµε επίσης τη χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα για να καθαρίσετε τον αέρα ή να εξουδετερώσετε τις µυρωδιές. Εάν προγραµµατίζετε µεγάλης διάρκειας αχρηστίας, αφαιρέσετε τα ευαίσθητα τρόφιµα από τη συσκευή προτού φύγετε. Χρόνος αποθήκευσης φρέσκων τροφίµων στο ψυγείο Τρόφιµα Χρόνος αποθήκευσης (ηµέρες) Βούτυρο = = = = = Αυγά = = = = Κρέας: φρέσκο άκοπο + + = τεµαχισµένο + = καπνιστό = = = = Ψάρια + = Μαρινάρισµα = = = = Ρίζα = = = = = = Τυρί = = = = = = = = = = Γλυκά + + = = = = Φρούτα + + = = = = = = = = Έτοιµα φαγητά + + = = Επεξήγηση: + συνιστώµενος χρόνος αποθήκευσης = πιθανός χρόνος αποθήκευσης Smeg Srl Petco S.A. 5

5 Συντήρηση και καθαρισµός Αυτόµατη απόψυξη εν υπάρχει καµία ανάγκη να αποψυχθεί το ψυγείο, καθώς η κατάθεση πάγου στον εσωτερικό πίσω τοίχο αποψύχεται αυτόµατα. Ο πάγος δηµιουργείται στον εσωτερικό πίσω τοίχο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συµπιεστή. Αργότερα, όταν δεν λειτουργεί ο συµπιεστής ο πάγος αποψύχετε και το νερό που δηµιουργείται συλλέγετε και στραγγίζετε µέσω της εξόδου στον εσωτερικό πίσω τοίχο στον συσσωρευτή των αγωγών που τοποθετείται επάνω από το συµπιεστή, από όπου και εξατµίζεται. Καθαρισµός της συσκευής Αποσυνδέστε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιµοποιήστε επιθετικά προϊόντα καθαρισµού δεδοµένου ότι µπορεί να βλάψετε την επιφάνεια. Καθαρίστε το εξωτερικό µε νερό και απορρυπαντικό. Οι λουστραρισµένες επιφάνειες καθαρίζονται µε µαλακό ύφασµα και ένα βασισµένο στο οινόπνευµα προϊόν καθαρισµού (π.χ. καθαριστικά γυαλιών). Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε οινόπνευµα. Η επάλειψη λειαντικών και ειδικών επιθετικών καθαριστικών, όπως καθαριστικά ανοξείδωτου χάλυβα, δεν είναι κατάλληλα για τον καθαρισµό των πλαστικών και επενδυµένων µερών. Αφαιρέστε τα αποσπώµενα εξαρτήµατα από το εσωτερικό της συσκευής και καθαρίστε τα µε νερό και υγρό απορρυπαντικό. Τα πλαστικά µέρη δεν µπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Πλύνετε το εσωτερικό της συσκευής µε χλιαρό νερό, στο οποίο προσθέστε µια ή δύο κουταλιές ξιδιού. Όποτε µπορείτε να σκουπίζετε το συµπυκνωτή στον οπίσθιο τοίχο. Χρησιµοποιήστε τη µαλακή βούρτσα ή την ηλεκτρική σκούπα. Καθαρίστε το συλλέκτη των αγωγών στο συµπιεστή του ψυγείου. Μην αφαιρέστε τον συλλέκτη! Μετά τον καθαρισµό, συνδέστε τη συσκευή µε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος και τοποθετήστε τα τρόφιµα στο εσωτερικό. Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε αχρηστία Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για µια µεγάλη περίοδο, θέστε το χειριστήριο του θερµοστάτη στη θέση STOP (0), αποσυνδέετε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος, αφαιρέστε τα τρόφιµα, αποψύξτε και καθαρίστε τη συσκευή. Αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοικτή. Οδηγός σφαλµάτων Κατά τη διάρκεια της χρήσης, µπορεί να συναντήσετε µερικά προβλήµατα που προκύπτουν στις περισσότερες περιπτώσεις από ανάρµοστο χειρισµό της συσκευής και µπορείτε εύκολα να τα λύσετε. Η συσκευή αποτυγχάνει να λειτουργήσει µετά από την σύνδεση µε την παροχή Ελέγξτε την λειτουργικότητα της πρίζας και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι αναµµένη (χειριστήριο θερµοστατών σε λειτουργούσα επιλογή). Συνεχής λειτουργία του συστήµατος ψύξης Η πόρτα ανοίγει συχνά ή αφέθηκε ανοιγµένη για υπερβολικά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η πόρτα δεν είναι κατάλληλα κλεισµένη (η πόρτα µπορεί να κρέµασε, το λάστιχο µπορεί να είναι βρώµικο ή φθαρµένο). Ίσως έχετε υπερφορτώσει τη συσκευή µε φρέσκα τρόφιµα. Ο λόγος µπορεί να είναι ο ανεπαρκής εξαερισµός του συµπιεστή και του συµπυκνωτή (βεβαιωθείτε για την επαρκή κυκλοφορία αέρα και σκουπίστε το συµπυκνωτή). Σχηµατισµός πάγου στον εσωτερικό οπίσθιο τοίχο Όσο το νερό που δηµιουργείται από την απόψυξη τρέχει στο κανάλι και µέσω της εξόδου στραγγίζετε στο συλλέκτη του συµπιεστή, η αυτόµατη απόψυξη της συσκευής λειτουργεί κανονικά. Σε περίπτωση που ο σχηµατισµός του πάγου στον εσωτερικό πίσω τοίχο αυξάνεται (3-5 χιλ.), πρέπει να αποψυχθεί χειροκίνητα. Θέστε το χειριστήριο του θερµοστάτη στη θέση STOP (0) και αφήστε την πόρτα ανοικτή. Μην χρησιµοποιήσετε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές για να λιώσετε τον πάγο και µην τον ξύσετε µε αιχµηρά αντικείµενα. Μετά την ολοκλήρωση της απόψυξης, γυρίστε το χειριστήριο στην επιθυµητή θέση και κλείστε την πόρτα. Η αιτία του αυξανόµενου σχηµατισµού πάγου µπορεί να είναι µια από τις ακόλουθες: η πόρτα δεν σφραγίζει καλά (καθαρίστε το λάστιχο εάν είναι βρώµικο ή αντικαταστήστε το εάν είναι φθαρµένο) η πόρτα ανοίγει συχνά ή αφέθηκε ανοιγµένη για υπερβολικά µεγάλο χρονικό διάστηµα τα τρόφιµα που αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο ήταν ζεστά τα τρόφιµα ή τα σκεύη αγγίζουν τον εσωτερικό πίσω τοίχο. Το νερό διαρρέει από το ψυγείο Σε περίπτωση που η έξοδος διαφυγής του νερού είναι φραγµένη ή το νερό διαφεύγει από το κανάλι, το νερό διαρρέει από το ψυγείο. Καθαρίστε τη φραγµένη έξοδο, π.χ. µε ένα πλαστικό καλαµάκι. Αποψύξτε χειροκίνητα το αυξανόµενο στρώµα πάγου. είτε "Σχηµατισµός πάγου στον εσωτερικό οπίσθιο τοίχο". Smeg Srl Petco S.A. 6

6 Θόρυβος Η ψύξη στις συσκευές συντήρησης και κατάψυξη δηµιουργείται από το σύστηµα ψύξης µε συµπιεστή, ο οποίος παράγει τον θόρυβο. Το πόσο θορυβώδης είναι η συσκευή, εξαρτάται από το που τοποθετείται, τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται και πόσο παλαιά είναι η συσκευή. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συµπιεστή ακούγεται η ροή των ψυκτικών ουσιών ακόµα και όταν δεν λειτουργεί ο συµπιεστής. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν έχει καµία επίδραση στη διάρκεια ζωής της συσκευής. Αφού εκκινήσετε τη συσκευή, η λειτουργία του συµπιεστή και η ροή των ψυκτικών ουσιών µπορεί να είναι πιο θορυβώδης, το οποίο δεν σηµαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά µε τη συσκευή και δεν έχει καµία επίδραση στη διάρκεια ζωής της συσκευής. Βαθµιαία ο θόρυβος µειώνεται. Μερικές φορές ένας ισχυρότερος θόρυβος ακούγεται, ο οποίος είναι µάλλον ασυνήθιστος για τη συσκευή. Αυτός ο θόρυβος είναι συχνά συνέπεια της λανθασµένης τοποθέτησης. - Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί και να ευθυγραµµιστεί σταθερά σε στερεή βάση. - εν πρέπει να αγγίζει τους τοίχους ή τα ερµάρια των κουζινών που στέκονται δίπλα σε αυτή. - Ελέγξτε τα εξαρτήµατα στο εσωτερικό της συσκευής, πρέπει να τοποθετηθούν σωστά στις θέσεις τους. Επίσης ελέγξτε τα µπουκάλια, τις κονσέρβες και άλλα δοχεία που µπορεί να αγγίζουν το ένα το άλλο. Αντικατάσταση λαµπτήρα Πριν αντικαταστήσετε τον λαµπτήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος. Πιέστε το κάλυµµα στην οπίσθια πλευρά (προς την κατεύθυνση του βέλους 1) και αφαιρέστε το (κατεύθυνση βέλους 2). Αντικαταστήστε το λαµπτήρα µε έναν νέο (E14, µέγιστο 10W). Μην ξεχνάτε: ο παλαιός λαµπτήρας δεν ανήκει στα οργανικά απόβλητα. Ο λαµπτήρας είναι αναλώσιµο αγαθό και εποµένως δεν αφορά εγγύηση. Οδηγίες τοποθέτησης ΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Οι οδηγίες τοποθέτησης για την συσκευή αφορούν µόνο καταρτισµένους τεχνικούς. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί και να εγκατασταθεί σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες, τα τρέχοντα πρότυπα και κανονισµούς. Οι οδηγίες τοποθέτησης προετοιµάστηκαν για διάφορους τύπους/µοντέλα, εποµένως µπορούν να περιγράψουν µερικές διαδικασίες που δεν ισχύουν για τη συσκευή σας. ιαστάσεις τοποθέτησης και απαραίτητη κυκλοφορία αέρα Ο οπίσθιος τοίχος της συσκευής ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής (και το νερό εξατµίζεται από το συλλέκτη στο συµπιεστή). Πρέπει εποµένως να επιτρέψετε την επαρκή κυκλοφορία αέρα στο οπίσθιο τµήµα της συσκευής. Στη βάση της µονάδας της κουζίνας που προορίζεται για τον εντοιχισµό της συσκευής, πρέπει να υπάρξουν τουλάχιστον 200εκ 2 ελεύθερο διάστηµα, για την επαρκή κυκλοφορία αέρα. Στο ανώτερο µέρος της συσκευής ο αέρας βγαίνει, έτσι µην καλύψετε το άνοιγµα για την εκροή του αέρα. Smeg Srl Petco S.A. 7

7 Μεταβάλλοντας την κατεύθυνση του ανοίγµατος της πόρτας Εάν βρίσκετε την κατεύθυνση του ανοίγµατος της πόρτας στη συσκευή σας ενοχλητική, µπορείτε να την αλλάξετε. Οι τρύπες στην αντίθετη πλευρά έχουν προετοιµαστεί ήδη από το εργοστάσιο και είναι καλυµµένες. Αφαιρέστε το κάλυµµα του επάνω µεντεσέ, ξεβιδώστε τον µεντεσέ και βγάλτε την πόρτα (η πόρτα δεν ασφαλίζει µε τον κάτω µεντεσέ). Ξεβιδώστε την ανώτερη ράγα, αντικαταστήστε την στην αντίθετη πλευρά της συσκευής και βιδώστε την. Αφαιρέστε τη ροδέλα από τον κάτω µεντεσέ και ξεβιδώστε (περιστρέφοντας δεξιόστροφα) το σύνδεσµο του µεντεσέ. Αντικαταστήστε το σύνδεσµο και τη ροδέλα στην αντίθετη πλευρά στο άνοιγµα του κάτω µεντεσέ στην αντίθετη πλευρά της συσκευής. Βγάλτε όλες τις γωνίες της πόρτας και ανταλλάξτε τες (αντί της γωνίας µε την τρύπα εισάγεται αυτό χωρίς την τρύπα και αντίστροφα). Βάλτε την πόρτα της συσκευής στον κάτω µεντεσέ. Καθορίστε τον άνω µεντεσέ και καλύψτε τον. Αντικαταστήστε τους συρόµενους οδηγούς στην αντίθετη πλευρά της πόρτας. Καλύψτε τις υπόλοιπες τρύπες µε τα διακοσµητικά καλύµµατα. Ελέγξτε το λάστιχο, δεν πρέπει να ζαρώνει και πρέπει να σφραγίζει καλά. Εάν δεν µονώνει καλά το λάστιχο στη συσκευής τέλεια, θα πρέπει να θερµανθεί από µια κατάλληλη απόσταση (π.χ. µε τη βοήθεια ενός στεγνωτήρα µαλλιών) και ελαφρώς τεντώστε το στο απαραίτητο ύψος. Μεταβάλλοντας την κατεύθυνση του ανοίγµατος της πόρτας της κατάψυξης Ξεβιδώστε την ασφάλεια κλεισίµατος και τον µεντεσέ του διαµερίσµατος χαµηλής θερµοκρασίας και βγάλτε την πόρτα. Καλύψτε τις τρύπες µε τα παρεχόµενα πλαστικά καλύµµατα. Γυρίστε την πόρτα 180 και αντικαταστήστε στην αντίθετη πλευρά του διαµερίσµατος χαµηλής θερµοκρασίας. Καθορίστε τον µεντεσέ και την ασφάλεια κλεισίµατος της πόρτας (στις ήδη παρεχόµενες οπές). 1 Κάλυµµα για τον άνω µεντεσέ 2 Άνω µεντεσές 3 Άνω ράγα 4 Συρόµενος οδηγός 5 Ροδέλα κάτω µεντεσέ 6 Πείρος κάτω µεντεσέ 7 Κάτω µεντεσές 8 Γωνία χωρίς οπή 9 Γωνία µε οπή 10 ιαµέρισµα χαµηλής θερµοκρασίας 11 Ασφάλεια κλεισίµατος 12 Μεντεσές πόρτας Smeg Srl Petco S.A. 8

8 Τοποθετώντας τη συσκευή Ωθήστε τη συσκευή περίπου 38 χιλ. στη µονάδα της κουζίνας και επιτρέψτε τουλάχιστον 4 χιλ. ελεύθερου διαστήµατος στις πλευρές µεταξύ της συσκευής και τους πλευρικούς τοίχους της µονάδας της κουζίνας (σχέδιο 1). Ανοίξτε ευρέως την πόρτα και βάλτε την µαζί µε την πόρτα της µονάδων της κουζίνας. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη. - Καθορίστε τους συρόµενους οδηγούς (που συνδέονται µε µια πλαστική σακούλα µαζί µε τις βίδες ST 4.2 X 9,5) µε την άκρη της πόρτας. Καλύψτε τις ανοικτές οπές µε το συνηµµένο κάλυµµα. - Βάλτε µαζί την πόρτα της συσκευής και την πόρτα της µονάδας της κουζίνας (σχέδιο 2). - Παρεµβάλετε τους συρόµενους οδηγούς και καθορίστε τους στην πόρτα της µονάδας της κουζίνας περίπου 15 χιλ. από την άκρη, χρησιµοποιώντας τις βίδες Α 4 X 12 (σχέδιο 3). - Αποµακρύνετε τους οδηγούς και χωρίστε την πόρτα της συσκευής από την πόρτα της µονάδας της κουζίνας. - Καθορίστε τους οδηγούς και να είστε προσεκτικοί για να µην κινηθούν κατά τον καθορισµό (σχέδιο 4). - Καθορίστε τους οδηγούς στην αρχική θέση. - Κλείστε την πόρτα και ελέγξτε το λάστιχο (δεν πρέπει να ζαρώνει). Η πόρτα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει οµαλά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή µε ύψος 575 χιλ. έχει µόνο έναν συρόµενο οδηγό. Καθορίστε τη συσκευή στη µονάδα της κουζίνας. Στην ανώτερη πλευρά, καθορίστε τις τρεις βίδες Α 4 X 12 µέσω της ράγας και στη χαµηλότερη πλευρά µε δύο βίδες Α 4 X 16, µέσω των κάτω µεντεσέδων. Τρυπήστε οπές Ø 3x5 (σχέδιο 5). Σφραγίστε το κενό στην αντίθετη πλευρά του µεντεσέ µε την εσωκλειόµενη µόνωση (σχέδιο 6). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στη µονάδα της κουζίνας, αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και ορίστε το χειριστήριο του θερµοστάτη στο STOP (0) ή να σβήσετε το διακόπτη. Smeg Srl Petco S.A. 9

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης GR Οδηγίες χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση της. Ο ψυγείο-καταψύκτης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχόµαστε θερµά για ότι καλύτερο µε τη νέα συσκευή σας!

Σας ευχόµαστε θερµά για ότι καλύτερο µε τη νέα συσκευή σας! Εγκατάσταση - χρήση - συντήρηση ΦΟΥΡΝΟΣ NORDTON Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε στην επιλογή σας. Αυτό το νέο προσεκτικά σχεδιασµένο προϊόν, που κατασκευάζεται µε υλικά αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισηµάνσεις Ασφαλείας

Επισηµάνσεις Ασφαλείας Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ... 3 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ... 4 3.1 Επιλέγοντας τη θέση... 4 3.2 Προσδιορισµός θέσης και ευθυγράµµιση της συσκευής... 4

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια.

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης είναι μία συσκευή σχεδιασμένη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Περιεχόμενα ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ 3 3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3.1. Επιλέγοντας τη θέση 4 3.2. Τοποθετώντας και ευθυγραμμίζοντας την συσκευή 4 3.3. Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: W7258GD ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να µειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Καταψύκτης EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την πρώτη λειτουργία. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA körting ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA Οδηγίες Χρήσεως 20 Οδηγίες Χρήσεως Ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRW00P CRW400P ΨΥΓΕΙΑ ΚΡΑΣΙΩΝ CRW00P-CRW400P 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική άποψη Εκκίνηση και Χρήση, 4 Ξεκινώντας τη συσκευή Χρήση της κατάψυξης στη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

7081 872-00 KTP 14../KT/K

7081 872-00 KTP 14../KT/K Εγχειρίδιο χρήσης για ψυγεία μικρού και κανονικού μεγέθους 7081 872-00 KTP 14../KT/K 1606 Η συσκευή με μία ματιά Στοιχεία χειρισμού, Σχ. A1: 1 Άνοιγμα/κλείσιμο και Ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 = θερμό 7 =

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRIF600 ΜΟΝΤΕΛΟ CRIF600 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο να τηρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ körting ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ Εγκατάστασης Λειτουργίας Συντήρησης 17 Ψυγείο με κατάψυξη Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε.

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DC-60/ DC-70/ DC-90 Vr. 03 Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DC-60/ DC-70/ DC-90 Vr. 03 Instructions Manual Kitchen Hoods DC-60/ DC-70/ DC-90 Vr. 03 Manuel

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120.1 D) "Teka" 2 Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας

Διαβάστε περισσότερα

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις ηλεκτρικές συσκευές μας. Οι συσκευές ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

MTM 1911 F MTM 1913 F

MTM 1911 F MTM 1913 F Φυλλάδιο οδηγιών Δίπορτο Ψυγείο GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Αξεσουάρ, 5 Τμήμα συντήρησης Τμήμα κατάψυξης Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRI600 ΨΥΓΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ CRI 600 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΙΤΣΑ2915 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση 3. Σημαντικές οδηγίες 3. Γενική περιγραφή 4. Ο πίνακας ελέγχου 5. Ρύθμιση του ρολογιού 5

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση 3. Σημαντικές οδηγίες 3. Γενική περιγραφή 4. Ο πίνακας ελέγχου 5. Ρύθμιση του ρολογιού 5 Περιεχόμενα Εγκατάσταση 3 Σημαντικές οδηγίες 3 Γενική περιγραφή 4 Ο πίνακας ελέγχου 5 Ρύθμιση του ρολογιού 5 Ρύθμιση της έντασης των μικροκυμάτων 5 Οθόνη 6 Χειριστήρια επιλογών 6 Προγραμματισμός 7 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10. ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18543 Τ. 2104212350, ΦΑΞ 2104200036, Εmail info@carad.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10. ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18543 Τ. 2104212350, ΦΑΞ 2104200036, Εmail info@carad. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10 ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18543 Τ. 2104212350, ΦΑΞ 2104200036, Εmail info@carad.gr ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΣ ΗUMIFIX 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγειοκαταψύκτης GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας τη συσκευή Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRF400 ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ CRF400

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRF400 ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ CRF400 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRF400 ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ CRF400 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Περιεχόµενα Οδηγίες για τον χρήστη 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση 2 Συντήρηση 3 Οδηγίες για τον εγκαταστάτη 3 Εγκατάσταση 3 Τοποθέτηση 3 Σύνδεση µε την τάση 4

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 1 1 Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 21 21 Capsules Dark Roasting 21 Capsules Medium Roasting 14 Capsules Decaffeinated Το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 8 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα