Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C."

Transcript

1 Περιεχόµενα Πριν τη χρήση...2 Τοποθέτηση και εγκατάσταση...3 Περιγραφή της συσκευής...4 Έλεγχος λειτουργίας...5 Χρήση...5 Συντήρηση και καθαρισµός...6 Οδηγός σφαλµάτων...6 Οδηγίες τοποθέτησης...7 Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C. Πριν τη χρήση Πριν συνδέσετε τη συσκευή µε την παροχή, τοποθετήστε το όρθιο για περίπου 2 ώρες. Η στάση αυτή θα µειώσει την πιθανότητα δυσλειτουργίας στο σύστηµα ψύξης λόγω της µεταφοράς. Καθαρίστε τη συσκευή λεπτοµερώς, ειδικά στο εσωτερικό ( είτε τον καθαρισµό και τη συντήρηση). Σε περίπτωση που τα εσωτερικά εξαρτήµατα δεν είναι τοποθετηµένα σωστά, ρυθµίστε τα εκ νέου όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Περιγραφή της συσκευής". Οδηγίες χρήσης Αυτές οι οδηγίες προορίζονται για το χρήστη. Περιγράφει τη συσκευή και τη σωστή και ασφαλή χρήση του. Προετοιµάστηκαν γιατί διάφορους τύπους/µοντέλα ψυγείων, εποµένως µπορεί να βρείτε περιγραφές µερικών λειτουργιών και εξαρτηµάτων που η συσκευή σας δεν έχει. Οδηγίες τοποθέτησης Οι εντοιχιζόµενες συσκευές είναι εξοπλισµένες µε οδηγίες για την τοποθέτηση στο έπιπλο της κουζίνας. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί από καταρτισµένο τεχνικό και οι οδηγίες είναι για αυτή τη χρήση µόνο. Φροντίζουµε για το περιβάλλον Τα προϊόντα µας χρησιµοποιούν φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία, η οποία µπορεί είτε να ανακυκλωθεί είτε να απορριφθεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Για αυτόν τον λόγο, τα µεµονωµένα υλικά συσκευασίας είναι σαφώς χαρακτηρισµένα. Αυτές οι οδηγίες είναι τυπωµένες είτε σε ανακυκλωµένο χαρτί είτε σε χωρίς χλώριο λεύκανση του χαρτιού. Όταν η συσκευή σας φθαρεί, παρακαλώ προσπαθήστε να µην φορτώσετε το περιβάλλον, αλλά καλέστε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κέντρο απόρριψης. ( είτε «Απόρριψη της φθαρµένης συσκευής») Συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας Προσπαθήστε να µην ανοίγετε την πόρτα πάρα πολύ συχνά, ειδικά όταν ο καιρός είναι υγρός και καυτός. Μόλις ανοίξετε την πόρτα, κλείσετε την το συντοµότερο δυνατό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό εάν έχετε ένα ψηλό µοντέλο. Κάθε τόσο ελέγξτε εάν η συσκευή αερίζεται αρκετά (επαρκής κυκλοφορία αέρα πίσω από τη συσκευή). Γυρίστε το χειριστήριο θερµοστατών από την υψηλότερη σε χαµηλότερη ρύθµιση το συντοµότερο δυνατόν (εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο είναι φορτωµένη η συσκευή, την περιβαλλοντική θερµοκρασία...). Πριν φορτώσετε τη συσκευή µε φρέσκα τρόφιµα, σιγουρευτείτε ότι κρύωσαν σε περιβαλλοντική θερµοκρασία, (εκτός από τη σούπα) Ο πάγος και τα στρώµατα πάγου αυξάνουν την κατανάλωση της ενέργειας, συνεπώς καθαρίστε τη συσκευή µόλις το στρώµα είναι 3-5 χιλ. παχύ. Εάν το λάστιχο είναι χαλασµένο ή εάν βγάζει ότι η µόνωση είναι ελλιπής, η κατανάλωση είναι ουσιαστικά µεγαλύτερη. Για να αποκαταστήσετε την αποδοτικότητα, αντικαταστήστε το λάστιχο. Ο συµπυκνωτής στον οπίσθιο µέρος πρέπει να είναι πάντα καθαρός, χωρίς σκόνη ή οποιεσδήποτε ακαθαρσίες. Πάντα να εξετάζετε τις οδηγίες που περιγράφονται στις παραγράφους «Τοποθέτηση» και «Συµβουλές για την Εξοικονόµηση Ενέργειας», διαφορετικά η κατανάλωση ενέργειας είναι µεγαλύτερη. Smeg Srl Petco S.A. 2

2 Σηµαντικό Εάν έχετε αγοράσει αυτήν την συσκευή για να αντικαταστήσετε µια παλαιά που εξοπλίζεται µε κλειδαριά που δεν µπορεί να ανοίξει από µέσα (κλειδαριά, µπουλόνι), σιγουρευτείτε ότι η κλειδαριά είναι σπασµένη. Αυτό θα το καταστήσει αδύνατο για τα παιδιά να κλειδωθούν µέσα στη συσκευή. Κίνδυνος ασφυξίας! Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σωστά µε την παροχή, (δείτε: Σύνδεση µε την παροχή). Εάν τα τρόφιµα έχουν παράξενη µυρωδιά ή χρώµα, απορρίψτε τα, επειδή είναι πολύ πιθανό να έχουν χαλάσει και εποµένως να υπάρξει κίνδυνος. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος πριν την επισκευή (µόνο ένας καταρτισµένος τεχνικός πρέπει να την επισκευάσει), πριν τον καθαρισµό και πριν αντικαταστήσετε τον λαµπτήρα. Μην αποψύξετε τη συσκευή κάνοντας χρήση άλλων ηλεκτρικών συσκευών (πιστολάκι, καθαριστής ατµού κ.λ.π...) και µην ξύσετε ποτέ το στρώµα του πάγου µε αιχµηρά αντικείµενα. Χρησιµοποιήστε µόνο τα εσωκλειόµενα εργαλεία ή τα εργαλεία που συστήνονται από τον κατασκευαστή. Χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος - να είστε προσεκτικοί να µην βλάψετε το οπίσθιο µέρος της συσκευής (τη µονάδα των συµπυκνωτών ή τις σωλήνες π.χ. κατά την µετακίνηση της συσκευής) ή οποιουδήποτε µέρους του συστήµατος ψύξης µέσα στη συσκευή. Μην χρησιµοποιήσετε αιχµηρά αντικείµενα για την απόψυξη της συσκευής. Χρησιµοποιήστε µόνο τα εσωκλειόµενα εργαλεία ή τα εργαλεία που συστήνονται από τον κατασκευαστή. Το σύστηµα ψύξης της συσκευής γεµίζει µε ψυκτική ουσία και λάδι, έτσι όταν βλάπτεται η συσκευή, χειριστείτε µε προσοχή και σύµφωνα µε τις απαραίτητες περιβαλλοντικές προφυλάξεις. ( είτε: Φροντίζουµε για το περιβάλλον). Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι µέσα στη συσκευή ή στο εξωτερικό οπίσθιο τοίχωµα. ιάθεση της φθαρµένης συσκευής Όταν η συσκευή σας φθείρει, απορρίψτε την. Εάν η συσκευή έχει κλειδαριά, σπάστε την, προκειµένου να αποτραπούν ενδεχόµενα ατυχήµατα (υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά που παίζουν να κλειδωθούν µέσα στη συσκευή). Το σύστηµα ψύξης της συσκευής, το οποίο γεµίζει µε ψυκτική ουσία, και οι µονωτικές ουσίες πρέπει να αντιµετωπιστούν χωριστά και να υποβληθούν σε επεξεργασία. Καλέστε το πλησιέστερο κέντρο απόρριψης. Εάν δεν βρίσκετε ένα, ελάτε σε επαφή µε τις τοπικές αρχές. Να είστε προσεκτικοί για να µην βλάψετε τους σωλήνες στον οπίσθιο µέρος της συσκευής (κίνδυνος ρύπανσης). Τοποθέτηση και εγκατάσταση Επιλογή της σωστής θέσης Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα ξηρό και τακτικά αερισµένο δωµάτιο. Η περιβαλλοντική θερµοκρασία εξαρτάται από το µοντέλο (κλάση) της συσκευής και δηλώνεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. Κλάση Περιβαλλοντική θερµοκρασία SN (υποφυσιολογικό) από + 10 C + έως 32 C Ν (κανονικό) από + 16 C + έως 32 C ST (υποτροπικό) από + 18 C + έως 38 C Τ (τροπικό) από + 18 C + έως 43 C Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που εκπέµπουν θερµότητα (π.χ. κουζίνα, θερµαντικό σώµα, θερµάστρα νερού ή παρόµοιες συσκευές) και µην την εκθέσετε στο άµεσο φως του ήλιου. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον 3 εκατ. µακριά από ηλεκτρική ή αερίου κουζίνα και τουλάχιστον 30 εκατ. µακριά από σόµπα πετρελαίου ή άνθρακα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, χρησιµοποιήστε µια κατάλληλη µόνωση. Πίσω από τη συσκευή πρέπει να υπάρξουν ελεύθερα διαστηµικά τουλάχιστον 200εκ 2 και επάνω από τη συσκευή τα κρεµαστά ερµάρια της κουζίνας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκατ. µακριά από τη συσκευή προκειµένου να είναι επαρκής ο εξαερισµός της µονάδας των συµπυκνωτών. Σύνδεση µε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος Συνδέστε τη συσκευή µε το καλώδιο και το φις στην πρίζα µε απαραίτητα γείωση (υποδοχή ασφάλειας). Η απαραίτητη ονοµαστική τάση και η συχνότητα είναι υποδειγµένες στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η σύνδεση µε την παροχή και η γείωση πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τα τρέχοντα πρότυπα και κανονισµούς. Η συσκευή έχει ανοχή τάσης από -15 έως +10 %. Smeg Srl Petco S.A. 3

3 Περιγραφή της συσκευής Ράφι (1) (ο αριθµός των ραφιών εξαρτάται από το µοντέλο) Το ράφι µπορεί να τοποθετηθεί κατ επιλογήν στους οδηγούς µέσα στη συσκευή. Προστατεύεται από την τυχαία εξαγωγή. Εάν θέλετε να το αφαιρέσετε, ανυψώστε ελαφρώς επάνω το πίσω µέρος και τραβήξτε έξω. Τα γυάλινα ράφια (µερικά µοντέλα µόνο) προστατεύονται από πλαστικές ασφάλειες. Πριν τραβήξετε έξω το ράφι, σύρετέ τα προς το µέρος σας. Οι πλαστικές ασφάλειες µπορούν επίσης να αφαιρεθούν, εντούτοις, είναι καλύτερα να τα κρατήσετε για πιθανή µεταφορά. Τα µη ανθεκτικά τρόφιµα πρέπει να αποθηκεύονται στο πίσω µέρος των ραφιών δηλ. το πιο κρύο µέρος. Έξοδος αποψυγµένου νερού (2) Το εσωτερικό του ψυγείου ψύχετε µε την ψύξη του συστήµατος που ενσωµατώνεται στο οπίσθιο τοίχωµα. Κάτω από το σύστηµα υπάρχει ένα κανάλι και µια έξοδος για το νερό που ξεπαγώνει. Τακτικά να ελέγχετε την έξοδο και το κανάλι, επειδή πρέπει να φράξουν (π.χ. µε υπόλοιπο τροφής). Εάν φράξει, χρησιµοποιήστε ένα πλαστικό καλαµάκι για να το καθαρίστε. οχείο φρούτων και λαχανικών (3) Το δοχείο είναι στο κατώτατο σηµείο της συσκευής κάτω από το γυάλινο ράφι. Παρέχει επαρκή υγρασία, ευεργετική για τα φρούτα και τα λαχανικά (λιγότερη αφυδάτωση). Πόρτα Η πόρτα περιλαµβάνει διάφορα ράφια ή δοχεία που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση αυγών, τυριών, βουτύρου και γιαουρτιών καθώς επίσης και άλλων µικρότερων συσκευασιών, κονσερβών, δοχείων κ.λ.π.. Το χαµηλότερο ράφι χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των µπουκαλιών. Φωτισµός στο εσωτερικό του ψυγείου Το φως του εσωτερικού της συσκευής ανάβει, όταν ανοίγετε την πόρτα. Η λειτουργία του φωτός δεν εξαρτάται από τη θέση του χειριστηρίου του θερµοστάτη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή µπορεί να εξοπλιστεί µε διάφορα εξαρτήµατα, ανάλογα µε το µοντέλο της συσκευής. Τα διάφορα εξαρτήµατα (δοχείο καρυκευµάτων, στηρίγµατα ή πρόσθετα ράφια) µπορούν να αγοραστούν στα εξουσιοδοτηµένα τεχνικά κέντρα. Smeg Srl Petco S.A. 4

4 Έλεγχος λειτουργίας Η συσκευή ελέγχεται µε το χειριστήριο του θερµοστάτη, που τοποθετείται στο άνω δεξί µέρος µέσα στη συσκευή. Γυρίστε το χειριστήριο από τη θέση STOP (0) προς το 7 και αντίθετα. Επιλογή θερµοκρασίας Υψηλότερες επιλογές στο χειριστήριο (προς το 7) σηµαίνει χαµηλότερη θερµοκρασία (πιο κρύο) και στα τρία διαµερίσµατα της συσκευής. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής µπορεί ακόµη και να µειωθεί κάτω από 0 C. Υψηλότερες επιλογές πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε περίπτωση που η πραγµατικά απαιτείται. Όταν η περιβαλλοντική θερµοκρασία είναι κανονική, εµείς συστήνουµε τη µέση ρύθµιση. Αλλαγές στη περιβαλλοντική θερµοκρασία έχει επιπτώσεις στη θερµοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής (επιλέξτε τη σωστή ρύθµιση του χειριστηρίου των θερµοστατών). Στη θέση STOP (0) η συσκευή δεν λειτουργεί (το σύστηµα ψύξης απενεργοποιείτε), όµως η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος δεν διακόπτεται (το φως ανάβει, όταν εσείς ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου). Η θερµοκρασία στο ψυγείο εξαρτάται επίσης από το πόσο συχνά η πόρτα ανοίγει. Χρήση Αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων Η σωστή χρήση της συσκευής, τα επαρκώς συσκευασµένα τρόφιµα, η σωστή θερµοκρασία και οι προφυλάξεις θα επηρεάσουν ουσιαστικά την ποιότητα των τροφίµων που αποθηκεύονται. Τα τρόφιµα που αποθηκεύονται στο ψυγείο πρέπει να συσκευαστούν κατάλληλα ώστε να αποτραπεί η µίξη των διάφορων βαθµών υγρασίας και των µυρωδιών (σε σακούλες πολυαιθυλενίου, αλουµινόχαρτο, καλυµµένα δοχεία ή µπουκάλια). Πριν αποθηκεύσετε τα τρόφιµα στο ψυγείο, αφαιρέστε την υπερβάλλουσα συσκευασία (όπως την πολυσυσκευασία των γιαουρτιών). Τακτοποιήστε οµοιόµορφα και σιγουρευτείτε ότι τα τρόφιµα δεν αγγίζουν το ένα το άλλο (οι διάφορες µυρωδιές µπορούν να αναµιχθούν). Βεβαιώστε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τις συσκευασίες. Μην αποθηκεύσετε ποτέ εύφλεκτες, πτητικές ή εκρηκτικές ουσίες. Τα ποτά µε υψηλό ποσοστό οινοπνεύµατος πρέπει να αποθηκευτούν σε καλά σφραγισµένα µπουκάλια σε κάθετη θέση. Τα τρόφιµα δεν πρέπει να αγγίξουν τον οπίσθιο τοίχο του ψυγείου! Τα ζεστά τρόφιµα πρέπει να κρυώσουν πριν αποθηκεύουν. Τα τραγανά και ευαίσθητα τρόφιµα πρέπει να αποθηκευτούν στα πιο κρύα µέρη του ψυγείου. Προσπαθήστε να µην ανοίγετε την πόρτα πάρα πολύ συχνά. Θέστε το θερµοστάτη στη ρύθµιση όπου οι χαµηλότερες θερµοκρασίες επιτυγχάνονται, αποφεύγοντας όµως το πάγωµα των τροφίµων. Χρησιµοποιήστε ένα θερµόµετρο και µετρήστε τη θερµοκρασία στα µεµονωµένα διαµερίσµατα. Τοποθετήστε το θερµόµετρο σε ένα ποτήρι µε νερό. Οι αναγνώσεις της θερµοκρασίας είναι πιο αξιόπιστες λίγες ώρες αφότου επιτυγχάνεται µια σταθερή θερµοκρασία. Μερικές οργανικές λύσεις όπως τα πτητικά έλαια στο λεµόνι ή την φλούδα του πορτοκαλιού, το οξύ στο βούτυρο κ.λ.π. θα µπορούσαν να προκαλέσουν ζηµία όταν έρθουν σε επαφή µε πλαστικές επιφάνειες ή τα λάστιχα, ακόµη και να προκαλέσουν επιταχυνόµενη γήρανση του πλαστικού υλικού. Η δυσάρεστη µυρωδιά µέσα στο ψυγείο είναι ένα σηµάδι ότι κάτι συµβαίνει µε τα τρόφιµα ή ότι το ψυγείο σας χρειάζεται καθαρισµό. Η δυσάρεστη µυρωδιά µπορεί να αποβληθεί ή να µειωθεί µε το πλύσιµο του εσωτερικού του ψυγείου µε ένα ήπια διάλυµα νερού και ξιδιού. Συστήνουµε επίσης τη χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα για να καθαρίσετε τον αέρα ή να εξουδετερώσετε τις µυρωδιές. Εάν προγραµµατίζετε µεγάλης διάρκειας αχρηστίας, αφαιρέσετε τα ευαίσθητα τρόφιµα από τη συσκευή προτού φύγετε. Χρόνος αποθήκευσης φρέσκων τροφίµων στο ψυγείο Τρόφιµα Χρόνος αποθήκευσης (ηµέρες) Βούτυρο = = = = = Αυγά = = = = Κρέας: φρέσκο άκοπο + + = τεµαχισµένο + = καπνιστό = = = = Ψάρια + = Μαρινάρισµα = = = = Ρίζα = = = = = = Τυρί = = = = = = = = = = Γλυκά + + = = = = Φρούτα + + = = = = = = = = Έτοιµα φαγητά + + = = Επεξήγηση: + συνιστώµενος χρόνος αποθήκευσης = πιθανός χρόνος αποθήκευσης Smeg Srl Petco S.A. 5

5 Συντήρηση και καθαρισµός Αυτόµατη απόψυξη εν υπάρχει καµία ανάγκη να αποψυχθεί το ψυγείο, καθώς η κατάθεση πάγου στον εσωτερικό πίσω τοίχο αποψύχεται αυτόµατα. Ο πάγος δηµιουργείται στον εσωτερικό πίσω τοίχο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συµπιεστή. Αργότερα, όταν δεν λειτουργεί ο συµπιεστής ο πάγος αποψύχετε και το νερό που δηµιουργείται συλλέγετε και στραγγίζετε µέσω της εξόδου στον εσωτερικό πίσω τοίχο στον συσσωρευτή των αγωγών που τοποθετείται επάνω από το συµπιεστή, από όπου και εξατµίζεται. Καθαρισµός της συσκευής Αποσυνδέστε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιµοποιήστε επιθετικά προϊόντα καθαρισµού δεδοµένου ότι µπορεί να βλάψετε την επιφάνεια. Καθαρίστε το εξωτερικό µε νερό και απορρυπαντικό. Οι λουστραρισµένες επιφάνειες καθαρίζονται µε µαλακό ύφασµα και ένα βασισµένο στο οινόπνευµα προϊόν καθαρισµού (π.χ. καθαριστικά γυαλιών). Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε οινόπνευµα. Η επάλειψη λειαντικών και ειδικών επιθετικών καθαριστικών, όπως καθαριστικά ανοξείδωτου χάλυβα, δεν είναι κατάλληλα για τον καθαρισµό των πλαστικών και επενδυµένων µερών. Αφαιρέστε τα αποσπώµενα εξαρτήµατα από το εσωτερικό της συσκευής και καθαρίστε τα µε νερό και υγρό απορρυπαντικό. Τα πλαστικά µέρη δεν µπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Πλύνετε το εσωτερικό της συσκευής µε χλιαρό νερό, στο οποίο προσθέστε µια ή δύο κουταλιές ξιδιού. Όποτε µπορείτε να σκουπίζετε το συµπυκνωτή στον οπίσθιο τοίχο. Χρησιµοποιήστε τη µαλακή βούρτσα ή την ηλεκτρική σκούπα. Καθαρίστε το συλλέκτη των αγωγών στο συµπιεστή του ψυγείου. Μην αφαιρέστε τον συλλέκτη! Μετά τον καθαρισµό, συνδέστε τη συσκευή µε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος και τοποθετήστε τα τρόφιµα στο εσωτερικό. Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε αχρηστία Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για µια µεγάλη περίοδο, θέστε το χειριστήριο του θερµοστάτη στη θέση STOP (0), αποσυνδέετε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος, αφαιρέστε τα τρόφιµα, αποψύξτε και καθαρίστε τη συσκευή. Αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοικτή. Οδηγός σφαλµάτων Κατά τη διάρκεια της χρήσης, µπορεί να συναντήσετε µερικά προβλήµατα που προκύπτουν στις περισσότερες περιπτώσεις από ανάρµοστο χειρισµό της συσκευής και µπορείτε εύκολα να τα λύσετε. Η συσκευή αποτυγχάνει να λειτουργήσει µετά από την σύνδεση µε την παροχή Ελέγξτε την λειτουργικότητα της πρίζας και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι αναµµένη (χειριστήριο θερµοστατών σε λειτουργούσα επιλογή). Συνεχής λειτουργία του συστήµατος ψύξης Η πόρτα ανοίγει συχνά ή αφέθηκε ανοιγµένη για υπερβολικά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η πόρτα δεν είναι κατάλληλα κλεισµένη (η πόρτα µπορεί να κρέµασε, το λάστιχο µπορεί να είναι βρώµικο ή φθαρµένο). Ίσως έχετε υπερφορτώσει τη συσκευή µε φρέσκα τρόφιµα. Ο λόγος µπορεί να είναι ο ανεπαρκής εξαερισµός του συµπιεστή και του συµπυκνωτή (βεβαιωθείτε για την επαρκή κυκλοφορία αέρα και σκουπίστε το συµπυκνωτή). Σχηµατισµός πάγου στον εσωτερικό οπίσθιο τοίχο Όσο το νερό που δηµιουργείται από την απόψυξη τρέχει στο κανάλι και µέσω της εξόδου στραγγίζετε στο συλλέκτη του συµπιεστή, η αυτόµατη απόψυξη της συσκευής λειτουργεί κανονικά. Σε περίπτωση που ο σχηµατισµός του πάγου στον εσωτερικό πίσω τοίχο αυξάνεται (3-5 χιλ.), πρέπει να αποψυχθεί χειροκίνητα. Θέστε το χειριστήριο του θερµοστάτη στη θέση STOP (0) και αφήστε την πόρτα ανοικτή. Μην χρησιµοποιήσετε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές για να λιώσετε τον πάγο και µην τον ξύσετε µε αιχµηρά αντικείµενα. Μετά την ολοκλήρωση της απόψυξης, γυρίστε το χειριστήριο στην επιθυµητή θέση και κλείστε την πόρτα. Η αιτία του αυξανόµενου σχηµατισµού πάγου µπορεί να είναι µια από τις ακόλουθες: η πόρτα δεν σφραγίζει καλά (καθαρίστε το λάστιχο εάν είναι βρώµικο ή αντικαταστήστε το εάν είναι φθαρµένο) η πόρτα ανοίγει συχνά ή αφέθηκε ανοιγµένη για υπερβολικά µεγάλο χρονικό διάστηµα τα τρόφιµα που αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο ήταν ζεστά τα τρόφιµα ή τα σκεύη αγγίζουν τον εσωτερικό πίσω τοίχο. Το νερό διαρρέει από το ψυγείο Σε περίπτωση που η έξοδος διαφυγής του νερού είναι φραγµένη ή το νερό διαφεύγει από το κανάλι, το νερό διαρρέει από το ψυγείο. Καθαρίστε τη φραγµένη έξοδο, π.χ. µε ένα πλαστικό καλαµάκι. Αποψύξτε χειροκίνητα το αυξανόµενο στρώµα πάγου. είτε "Σχηµατισµός πάγου στον εσωτερικό οπίσθιο τοίχο". Smeg Srl Petco S.A. 6

6 Θόρυβος Η ψύξη στις συσκευές συντήρησης και κατάψυξη δηµιουργείται από το σύστηµα ψύξης µε συµπιεστή, ο οποίος παράγει τον θόρυβο. Το πόσο θορυβώδης είναι η συσκευή, εξαρτάται από το που τοποθετείται, τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται και πόσο παλαιά είναι η συσκευή. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συµπιεστή ακούγεται η ροή των ψυκτικών ουσιών ακόµα και όταν δεν λειτουργεί ο συµπιεστής. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν έχει καµία επίδραση στη διάρκεια ζωής της συσκευής. Αφού εκκινήσετε τη συσκευή, η λειτουργία του συµπιεστή και η ροή των ψυκτικών ουσιών µπορεί να είναι πιο θορυβώδης, το οποίο δεν σηµαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά µε τη συσκευή και δεν έχει καµία επίδραση στη διάρκεια ζωής της συσκευής. Βαθµιαία ο θόρυβος µειώνεται. Μερικές φορές ένας ισχυρότερος θόρυβος ακούγεται, ο οποίος είναι µάλλον ασυνήθιστος για τη συσκευή. Αυτός ο θόρυβος είναι συχνά συνέπεια της λανθασµένης τοποθέτησης. - Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί και να ευθυγραµµιστεί σταθερά σε στερεή βάση. - εν πρέπει να αγγίζει τους τοίχους ή τα ερµάρια των κουζινών που στέκονται δίπλα σε αυτή. - Ελέγξτε τα εξαρτήµατα στο εσωτερικό της συσκευής, πρέπει να τοποθετηθούν σωστά στις θέσεις τους. Επίσης ελέγξτε τα µπουκάλια, τις κονσέρβες και άλλα δοχεία που µπορεί να αγγίζουν το ένα το άλλο. Αντικατάσταση λαµπτήρα Πριν αντικαταστήσετε τον λαµπτήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος. Πιέστε το κάλυµµα στην οπίσθια πλευρά (προς την κατεύθυνση του βέλους 1) και αφαιρέστε το (κατεύθυνση βέλους 2). Αντικαταστήστε το λαµπτήρα µε έναν νέο (E14, µέγιστο 10W). Μην ξεχνάτε: ο παλαιός λαµπτήρας δεν ανήκει στα οργανικά απόβλητα. Ο λαµπτήρας είναι αναλώσιµο αγαθό και εποµένως δεν αφορά εγγύηση. Οδηγίες τοποθέτησης ΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Οι οδηγίες τοποθέτησης για την συσκευή αφορούν µόνο καταρτισµένους τεχνικούς. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί και να εγκατασταθεί σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες, τα τρέχοντα πρότυπα και κανονισµούς. Οι οδηγίες τοποθέτησης προετοιµάστηκαν για διάφορους τύπους/µοντέλα, εποµένως µπορούν να περιγράψουν µερικές διαδικασίες που δεν ισχύουν για τη συσκευή σας. ιαστάσεις τοποθέτησης και απαραίτητη κυκλοφορία αέρα Ο οπίσθιος τοίχος της συσκευής ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής (και το νερό εξατµίζεται από το συλλέκτη στο συµπιεστή). Πρέπει εποµένως να επιτρέψετε την επαρκή κυκλοφορία αέρα στο οπίσθιο τµήµα της συσκευής. Στη βάση της µονάδας της κουζίνας που προορίζεται για τον εντοιχισµό της συσκευής, πρέπει να υπάρξουν τουλάχιστον 200εκ 2 ελεύθερο διάστηµα, για την επαρκή κυκλοφορία αέρα. Στο ανώτερο µέρος της συσκευής ο αέρας βγαίνει, έτσι µην καλύψετε το άνοιγµα για την εκροή του αέρα. Smeg Srl Petco S.A. 7

7 Μεταβάλλοντας την κατεύθυνση του ανοίγµατος της πόρτας Εάν βρίσκετε την κατεύθυνση του ανοίγµατος της πόρτας στη συσκευή σας ενοχλητική, µπορείτε να την αλλάξετε. Οι τρύπες στην αντίθετη πλευρά έχουν προετοιµαστεί ήδη από το εργοστάσιο και είναι καλυµµένες. Αφαιρέστε το κάλυµµα του επάνω µεντεσέ, ξεβιδώστε τον µεντεσέ και βγάλτε την πόρτα (η πόρτα δεν ασφαλίζει µε τον κάτω µεντεσέ). Ξεβιδώστε την ανώτερη ράγα, αντικαταστήστε την στην αντίθετη πλευρά της συσκευής και βιδώστε την. Αφαιρέστε τη ροδέλα από τον κάτω µεντεσέ και ξεβιδώστε (περιστρέφοντας δεξιόστροφα) το σύνδεσµο του µεντεσέ. Αντικαταστήστε το σύνδεσµο και τη ροδέλα στην αντίθετη πλευρά στο άνοιγµα του κάτω µεντεσέ στην αντίθετη πλευρά της συσκευής. Βγάλτε όλες τις γωνίες της πόρτας και ανταλλάξτε τες (αντί της γωνίας µε την τρύπα εισάγεται αυτό χωρίς την τρύπα και αντίστροφα). Βάλτε την πόρτα της συσκευής στον κάτω µεντεσέ. Καθορίστε τον άνω µεντεσέ και καλύψτε τον. Αντικαταστήστε τους συρόµενους οδηγούς στην αντίθετη πλευρά της πόρτας. Καλύψτε τις υπόλοιπες τρύπες µε τα διακοσµητικά καλύµµατα. Ελέγξτε το λάστιχο, δεν πρέπει να ζαρώνει και πρέπει να σφραγίζει καλά. Εάν δεν µονώνει καλά το λάστιχο στη συσκευής τέλεια, θα πρέπει να θερµανθεί από µια κατάλληλη απόσταση (π.χ. µε τη βοήθεια ενός στεγνωτήρα µαλλιών) και ελαφρώς τεντώστε το στο απαραίτητο ύψος. Μεταβάλλοντας την κατεύθυνση του ανοίγµατος της πόρτας της κατάψυξης Ξεβιδώστε την ασφάλεια κλεισίµατος και τον µεντεσέ του διαµερίσµατος χαµηλής θερµοκρασίας και βγάλτε την πόρτα. Καλύψτε τις τρύπες µε τα παρεχόµενα πλαστικά καλύµµατα. Γυρίστε την πόρτα 180 και αντικαταστήστε στην αντίθετη πλευρά του διαµερίσµατος χαµηλής θερµοκρασίας. Καθορίστε τον µεντεσέ και την ασφάλεια κλεισίµατος της πόρτας (στις ήδη παρεχόµενες οπές). 1 Κάλυµµα για τον άνω µεντεσέ 2 Άνω µεντεσές 3 Άνω ράγα 4 Συρόµενος οδηγός 5 Ροδέλα κάτω µεντεσέ 6 Πείρος κάτω µεντεσέ 7 Κάτω µεντεσές 8 Γωνία χωρίς οπή 9 Γωνία µε οπή 10 ιαµέρισµα χαµηλής θερµοκρασίας 11 Ασφάλεια κλεισίµατος 12 Μεντεσές πόρτας Smeg Srl Petco S.A. 8

8 Τοποθετώντας τη συσκευή Ωθήστε τη συσκευή περίπου 38 χιλ. στη µονάδα της κουζίνας και επιτρέψτε τουλάχιστον 4 χιλ. ελεύθερου διαστήµατος στις πλευρές µεταξύ της συσκευής και τους πλευρικούς τοίχους της µονάδας της κουζίνας (σχέδιο 1). Ανοίξτε ευρέως την πόρτα και βάλτε την µαζί µε την πόρτα της µονάδων της κουζίνας. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη. - Καθορίστε τους συρόµενους οδηγούς (που συνδέονται µε µια πλαστική σακούλα µαζί µε τις βίδες ST 4.2 X 9,5) µε την άκρη της πόρτας. Καλύψτε τις ανοικτές οπές µε το συνηµµένο κάλυµµα. - Βάλτε µαζί την πόρτα της συσκευής και την πόρτα της µονάδας της κουζίνας (σχέδιο 2). - Παρεµβάλετε τους συρόµενους οδηγούς και καθορίστε τους στην πόρτα της µονάδας της κουζίνας περίπου 15 χιλ. από την άκρη, χρησιµοποιώντας τις βίδες Α 4 X 12 (σχέδιο 3). - Αποµακρύνετε τους οδηγούς και χωρίστε την πόρτα της συσκευής από την πόρτα της µονάδας της κουζίνας. - Καθορίστε τους οδηγούς και να είστε προσεκτικοί για να µην κινηθούν κατά τον καθορισµό (σχέδιο 4). - Καθορίστε τους οδηγούς στην αρχική θέση. - Κλείστε την πόρτα και ελέγξτε το λάστιχο (δεν πρέπει να ζαρώνει). Η πόρτα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει οµαλά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή µε ύψος 575 χιλ. έχει µόνο έναν συρόµενο οδηγό. Καθορίστε τη συσκευή στη µονάδα της κουζίνας. Στην ανώτερη πλευρά, καθορίστε τις τρεις βίδες Α 4 X 12 µέσω της ράγας και στη χαµηλότερη πλευρά µε δύο βίδες Α 4 X 16, µέσω των κάτω µεντεσέδων. Τρυπήστε οπές Ø 3x5 (σχέδιο 5). Σφραγίστε το κενό στην αντίθετη πλευρά του µεντεσέ µε την εσωκλειόµενη µόνωση (σχέδιο 6). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στη µονάδα της κουζίνας, αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και ορίστε το χειριστήριο του θερµοστάτη στο STOP (0) ή να σβήσετε το διακόπτη. Smeg Srl Petco S.A. 9

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 5. ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 11 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 12 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 6 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 6 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε για την επιλογή σας. Ο κατασκευαστής Σηµείωση: Ο κατασκευαστής ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα