ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: / 77278, Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ελένη Αναγνωστοπούλου τηλ.: , Γραμματέας: Σοφία Γιαλεδάκη τηλ.: , Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών: Δήμητρα Αναργύρου, τηλ.: Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών: Γεώργιος Μοτάκης, τηλ.: , Ιστοσελίδα: fax: Α. Οργάνωση Τμήματος Το Τμήμα αποτελείται από τέσσερις (4) Τομείς: Τομέας Κλασικών Σπουδών O Τομέας Κλασικών Σπουδών θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της αρχαίας ελληνικής και λατινικής φιλολογίας, της παπυρολογίας και της επιγραφικής. Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας O Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της βυζαντινής φιλολογίας, της παλαιογραφίας, της νεότερης ελληνικής φιλολογίας, και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Τομέας Γλωσσολογίας Ο Τομέας Γλωσσολογίας θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της θεωρητικής, της εφαρμοσμένης και της ιστορικής γλωσσολογίας. Τομέας Θεατρολογίας και Μουσικολογίας Ο Τομέας Θεατρολογίας και Μουσικολογίας θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της θεωρίας και ιστορίας του θεάτρου και του κινηματογράφου, καθώς και, όταν αυτό καθίσταται εφικτό, της ιστορίας της ελληνικής και δυτικής μουσικής. 1

2 Β. Κανονισμός και Πρόγραμμα Σπουδών 1. Μαθήματα και Διδακτικές Μονάδες α. Στα οκτώ εξάμηνα των ακαδημαϊκών σπουδών του, ο φοιτητής / η φοιτήτρια οφείλει να παρακολουθήσει εικοσιπέντε (25) βασικά μαθήματα Φιλολογίας (Yποχρεωτικά Επιλεγόμενα Φιλολογίας, YΕΦ:3x25=75 ώρες) και τρία (3) μαθήματα γενικής κατάρτισης, προσφερόμενα από τα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (Yποχρεωτικά Επιλεγόμενα Γενικής Κατάρτισης, YΕΓ: 3x3=9 ώρες). Οφείλει ακόμη να επιλέξει εννέα (9) μαθήματα ειδίκευσης (Yποχρεωτικά Επιλεγόμενα Τομέα, YΕΤ: 3x9=27 ώρες) από το Πρόγραμμα του Τομέα της προτίμησής του (Κλασικών Σπουδών, Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας, Θεατρολογίας και Μουσικολογίας). Tα μαθήματα YET εξειδικεύονται κατά τομέα παρακάτω (Β.2). Στο Πρόγραμμα του ίδιου Τομέα πρέπει να εντάσσονται τουλάχιστον τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) Σεμινάρια που ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ενώ το τέταρτο μπορεί να προέρχεται και από άλλον Τομέα του Τμήματος (ΣΕΜ: 3x4 =12 ώρες). Τέλος, ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τρία Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΛΕ: 3x3=9 ώρες), από όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου Kρήτης, καθώς και ένα Υποχρεωτικό Μάθημα Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Τουρκικά). Επομένως, για την απόκτηση του Πτυχίου απαιτούνται συνολικά σαράντα οκτώ (48) μαθήματα ή εκατόν σαράντα τέσσερις (3x48=144) διδακτικές μονάδες (δ.μ.). Βλ. αναλυτικότερα τους Πίνακες 1 και 2. β. Με δήλωσή του, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία κατά την έναρξη του τρίτου εξαμήνου σπουδών, ο φοιτητής ορίζει τον Τομέα που θα ακολουθήσει ώς το τέλος των σπουδών του. γ. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε περισσότερα από επτά (7) μαθήματα ανά εξάμηνο. Μετά το έκτο (ΣΤ ) εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε ένα επιπλέον μάθημα, δηλαδή σε οκτώ (8) μαθήματα το εξάμηνο, προϋπόθεση όμως για την απόκτηση πτυχίου είναι η επιτυχής παρακολούθηση δύο (2) τουλάχιστον μαθημάτων τόσο κατά το έβδομο, όσο και κατά το όγδοο εξάμηνο. δ. Δηλώσεις μαθημάτων/συγγραμμάτων ή αλλαγές σε κατατεθείσες δηλώσεις μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές (εκτός αν υπάρχει ευθύνη του Τμήματος), ενώ ο βαθμός μη δηλωθέντων μαθημάτων δεν αναγνωρίζεται. ε. Για τη συμμετοχή στα Σεμινάρια ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική, και η απουσία σε περισσότερες από τρεις εβδομαδιαίες συναντήσεις συνεπάγεται απώλεια του σεμιναρίου. 2

3 στ. Η παρακολούθηση Σεμιναρίων δεν επιτρέπεται αν ο φοιτητής δεν έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα προαπαιτούμενα μαθήματα του Τομέα (Β.4). Βαθμός Σεμιναρίου χωρίς την πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης δεν αναγνωρίζεται. ζ. Στην αρχή κάθε εξαμήνου ο Τομέας εκτιμά τα αριθμητικά δεδομένα των εγγραφών σε κάθε μάθημα και με εισήγηση του διδάσκοντος αποφασίζει αν συντρέχουν λόγοι περιορισμού στις εγγραφές, με την προϋπόθεση ότι το ίδιο ή συναφές μάθημα θα προσφερθεί ώς το τέλος του ίδιου ακαδ. έτους. η. Εφόσον το διδακτικό δυναμικό του Τμήματος το επιτρέπει, όλα τα μαθήματα YΕΦ προσφέρονται κάθε χρόνο και οπωσδήποτε το λιγότερο τρεις φορές ανά τετραετία. θ. Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος που αναφέρεται παρακάτω είναι ενδεικτική. Συνιστάται η παρακολούθηση των μαθημάτων YΕΦ όσο γίνεται πιο νωρίς μετά την έναρξη των σπουδών έτσι ο φοιτητής θα αποκτήσει σύντομα τις βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων YΕΤ και την αποδοτική συμμετοχή του στα Σεμινάρια. ι. Η εγγραφή στις Θεματογραφίες ΑΕΦ 015 και ΛΑΦ 015 ρυθμίζεται αλφαβητικώς ή/και κατά έτος ο φοιτητής δηλαδή εγγράφεται στα εκάστοτε λειτουργούντα τμήματα Θεματογραφιών ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου του ή/και το έτος φοίτησής του και δεν μπορεί να αλλάξει τμήμα. Οι εξετάσεις σε όλες τις θεματογραφίες περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και εξέταση σε άγνωστο κείμενο (ευθύ και αντίστροφο). ια. Το Τμήμα μπορεί να οργανώσει, με δαπάνη του Πανεπιστημίου, εκπαιδευτική εκδρομή για φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν μάθημα, Σεμινάριο ή Άσκηση, για τα οποία είναι υποχρεωτική επιτόπια εξέταση της διδακτέας ύλης (χειρόγραφα, έγγραφα, βιβλιοθήκες, προφορικό υλικό, κ.τ.λ.). ιβ. Προκειμένου για φοιτητές άλλων Σχολών του Iδρύματος, η εγγραφή σε μάθημα του Τμήματος Φιλολογίας εγκρίνεται από τον οικείο Τομέα, κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντος και σε συνεννόηση με το Τμήμα προέλευσής τους. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ι. Υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα Φιλολογίας (ΥΕΦ) 75 ώρες Α. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ) 21 ώρες 1. Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία 2. Θεματογραφία (015) 3. Όμηρος-Επική Ποίηση 4. Λυρική Ποίηση 5. Δραματική Ποίηση 6. Ιστοριογραφία 7. Φιλοσοφική Πεζογραφία/Ρητορική Β. Λατινική Φιλολογία (ΛΑΦ) 12 ώρες 1. Εισαγωγή στη Λατινική Φιλολογία/Επισκόπηση της Λατινικής λογοτεχνίας 2. Θεματογραφία (015) 3. Πεζογραφία 4. Ποίηση Γ. Βυζαντινή Φιλολογία (ΒΥΦ) 9 ώρες 1. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία 2. Η περίοδος 4ος 10ος αι. 3. Η περίοδος 11ος 15ος αι. Δ. Νεοελληνική Φιλολογία (ΝΕΦ) 15 ώρες 1. Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία και στην ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου 2. Η περίοδος έως το Η περίοδος Η περίοδος από το 1900 έως σήμερα 5. Θεωρία Λογοτεχνίας-Λογοτεχνική κριτική-συγκριτική Φιλολογία Ε. Γλωσσολογία (ΓΛΩ) 12 ώρες 1. Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία 2. Εισαγωγή στην Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας 3. Σύνταξη 4. Νεοελληνική Γραμματική Ζ. Θεατρολογία-Κινηματογράφος (Θ/Κ) 6 ώρες 1. Νεοελληνικό ή Παγκόσμιο Θέατρο 2. Ελληνικός ή Παγκόσμιος Κινηματογράφος 4

5 ΙΙ. Υποχρεωτικά μαθήματα γενικής κατάρτισης (ΥΕΓ) 9 ώρες 1. Ιστορία (Αρχαία/Μέσων Χρόνων-Βυζάντιο/Νεοτέρων Χρόνων)* 2. Φιλοσοφία ή Παιδαγωγική άσκηση* 3. Αρχαιολογία ή Ιστορία Τέχνης της Δύσης* * συστήνεται στους φοιτητές να επιλέξουν ανάλογα με την κατεύθυνσή τους ΙΙΙ. Υποχρεωτικά και Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα κατά Τομέα (ΥΕΤ) Τα μαθήματα εξειδικεύονται στη σελ ώρες ΙV. Σεμινάρια (ΣΕΜ) 12 ώρες 1. Προσφερόμενα από τον τομέα της ειδίκευσης τουλάχιστον 9 ώρες 2. Προσφερόμενα από το Τμήμα Φιλολογίας Τα σεμινάρια εξειδικεύονται στη σελ. 9 V. Ελεύθερες Επιλογές (ΕΛΕ): 9 ώρες VI. Ξενόγλωσση Γραμματεία και Ορολογία (Ξ.Γ.): 12 ώρες 2. Μαθήματα ΥΕΤ Τα Μαθήματα ΥΕΤ, τα οποία μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και Σεμινάρια, εξειδικεύονται κατά Τομέα ως εξής: Τομέας Κλασικών Σπουδών Κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της ο φοιτητής/η φοιτήτρια του Τομέα οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε επιλεγμένα αρχαία ελληνικά (AEΦE 400) και λατινικά (ΛAΦE 400) κείμενα. Ο κατάλογος των κειμένων αυτών καταρτίζεται από τον Τομέα και αναθεωρείται ανά τετραετία. Δεν υπάρχει διδασκαλία ούτε υποχρέωση παρακολούθησης συγκεκριμένων μαθημάτων, αλλά μόνο επιτυχής εξέταση στα κείμενα του καταλόγου. Η εξέταση γίνεται χωριστά για τα Αρχαία Ελληνικά και καλύπτει έξι (6) δ.μ. και χωριστά για τα Λατινικά και καλύπτει τρεις (3) δ.μ. Οι υπόλοιπες δεκαοκτώ (18) δ.μ. ΥΕΤ εξασφαλίζονται με την επιτυχή εξέταση στα Ανθολόγια αρχαίας ελληνικής και λατινικής πεζογραφίας και ποίησης (ΑΕΦ 030, ΛΑΦ 030), καθώς και σε κανονικώς διδασκόμενα μαθήματα ΑΕΦ/ΛΑΦ. Ανθολόγιο αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας και ποίησης (ΑΕΦ 030) Ανθολόγιο λατινικής πεζογραφίας και ποίησης (ΛΑΦ 030) Ανάγνωση επιλεγμένων αρχαίων ελληνικών κειμένων (ΑΕΦΕ 400) Ανάγνωση επιλεγμένων λατινικών κειμένων (ΛΑΦΕ 400) Μαθήματα ΑΕΦ/ΛΑΦ 6 ώρες 12 ώρες 5

6 Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας Ανάγνωση επιλεγμένων βυζαντινών κειμένων (ΒΥΦΦ 400) Ιστορία και ανάγνωση επιλεγμένων νεοελληνικών κειμένων (ΝΕΦΦ 400) 6 ώρες Μαθήματα ΒΥΦ/ΝΕΦ 18 ώρες Σημείωση: Για τα μαθήματα της Ανάγνωσης επιλεγμένων βυζαντινών κειμένων (ΒΥΦΦ 400) και της Ιστορίας και ανάγνωσης επιλεγμένων νεοελληνικών κειμένων (ΝΕΦΦ 400) δεν υπάρχει διδασκαλία ούτε υποχρέωση παρακολούθησης συγκεκριμένων μαθημάτων, αλλά μόνο επιτυχής εξέταση στην ύλη που προσδιορίζει ο Τομέας. Τομέας Γλωσσολογίας ΓΛΩΦ 111 Γενετική Μετασχηματιστική Γραμματική/Σύνταξη ΙΙ ή ΓΛΩΦ 211 Εισαγωγή στη θεωρία της Μινιμαλιστικής Γραμματικής ΓΛΩΦ 120 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία ή ΓΛΩΦ 121 Μεθοδολογία της έρευνας στην εφαρμοσμένη Γλωσσολογία ΓΛΩΦ 147 Εισαγωγή στη Φωνολογία (Φωνολογία Ι) ή ΓΛΩΦ 153 Φωνολογία της νέας ελληνικής ΓΛΩΦ 180 Εισαγωγή στη Σημασιολογία και στη Φιλοσοφία της Γλώσσας ή ΓΛΩΦ 181 Εισαγωγή στη Λογική και στην Τυπική Σημασιολογία ΓΛΩΦ Ελεύθερη Επιλογή 15 ώρες Τομέας Θεατρολογίας-Μουσικολογίας Νεοελληνικό Θέατρο/Παγκόσμιο Θέατρο (ΘΝΕ/ΘΠΑ) Ελληνικός Κινηματογράφος/Παγκόσμιος Κινηματογράφος (ΚΕΛ/ΚΠΑ) Νεοελληνικό Θέατρο/Παγκόσμιο Θέατρο/Ελληνικός Κινηματογράφος/ Παγκόσμιος Κινηματογράφος 6 ώρες 6 ώρες 15 ώρες Σημείωση: Έως δύο από τα μαθήματα YΕΤ είναι δυνατό να αντικατασταθούν με Σεμινάρια της αντίστοιχης ειδικότητας ή συναφή μαθήματα που τυχόν προσφέρονται από άλλο Τομέα ή Τμήμα, ύστερα όμως από έγκριση του οικείου Τομέα. (Παράδειγμα: ένα μάθημα ΑΕΦ μπορεί να αντικατασταθεί από ένα μάθημα ΑΙΣ/ΚΑΡ [Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας] ή Παραδόσεις όπως «Ιστορία του Αρχαίου Θεάτρου» [ΘΠΑ] ή «Ερμηνεία διαλεκτικών επιγραφών» [ΓΛΩ]). 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ι. Μαθήματα ΚΟΡΜΟΥ ή ΥΕΦ: 25 7 μαθήματα ΑΕΦ ( γραμματειακές ενότητες: Έπος/Λυρική ποίηση/δράμα/ιστοριογραφία/φιλοσοφία-ρητορική) 4 μαθήματα ΛΑΦ ( ποίηση + 1 πεζογραφία) 3 μαθήματα ΒΥΦ (100 + περίοδος 4 ος 10 ος αι. + περίοδος 11 ος 15 ος αι.) 5 μαθήματα ΝΕΦ (100 + περίοδος ως το περίοδος περίοδος σήμερα + Θεωρία λογοτεχνίας/λογοτεχνική Κριτική/Συγκριτική Φιλολογία) 4 μαθήματα Γλωσσολογίας ( Σύνταξη + Νεοελληνική Γραμματική) 1 μάθημα ΘΝΕ (Νεοελληνικό Θέατρο) ή ΘΠΑΦ (Παγκόσμιο Θέατρο) 1 μάθημα ΚΕΛΦ (Ελληνικός Κινηματογράφος) ή ΚΠΑΦ (Παγκόσμιος Κινηματογράφος) II. Μαθήματα ΥΕΓ: 3 1 Ιστορία (Αρχαία/Μέσων Χρόνων-Βυζάντιο/Νεοτέρων Χρόνων)* + 1 Φιλοσοφία ή Παιδαγωγική άσκηση + 1 Αρχαιολογία ή Ιστορία Τέχνης της Δύσης III. Μαθήματα ΥΕΤ: 9 Εδώ ανήκουν και τα μαθήματα ΑΕΦΕ 400, ΛΑΦΕ 400, ΒΥΦΦ 400, ΝΕΦΦ 400, τα οποία δε διδάσκονται, αλλά οι φοιτητές εξετάζονται σε επιλεγμένα κείμενα και βιβλία ΑΕΦ/ΛΑΦ/ΒΥΦ/ΝΕΦ, τα οποία τους ανακοινώνονται από το πρώτο έτος των σπουδών τους. IV. Σεμινάρια: 4 Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να πάρουν και παραπάνω σεμινάρια, εφόσον το επιθυμούν. Αλλά οι πιστωτικές μονάδες των επιπλέον σεμιναρίων είναι 5 και όχι 8, όπως στα υποχρεωτικά 4 σεμινάρια (Πίνακας 3). V. Ελεύθερες Επιλογές: 3 Τα μαθήματα αυτά μπορούν να επιλέγονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Π.Κ. Ως μαθήματα ΕΛΕ, ωστόσο, μπορούν να επιλεγούν και μαθήματα του Τμήματος. Εφόσον το επιθυμούν, οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να πάρουν και στις 3 ΕΛΕ 3 μαθήματα Γλωσσολογίας, για παράδειγμα, ή 3 μαθήματα Θεάτρου/Κινηματογράφου, ή 2 μαθήματα ΝΕΦ/ΒΥΦ και 1 ΑΕΦ/ΛΑΦ, ή όποιον άλλον συνδυασμό. VI. Ξενόγλωσση Γραμματεία και Ορολογία (Ξ.Γ.): 4 Για το πτυχίο, τα 4 μαθήματα Ξένης Γλώσσας λογίζονται ως ένα μάθημα. Δηλαδή ο βαθμός της Ξ.Γ. στο πτυχίο είναι ένας, και συγκεκριμένα ο μέσος όρος των βαθμών των 4 μαθημάτων. 7

8 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ: 48 ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ: 144 (48Χ3) ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ: 240 (30 ανά εξάμηνο) 3. Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών και Πιστωτικές Μονάδες Το Τμήμα Φιλολογίας εφαρμόζει την αντιστοίχηση των μαθημάτων του με πιστωτικές μονάδες ECTS ως εξής: 5 ECTS ανά παράδοση και άσκηση, 8 ECTS ανά σεμινάριο και 2 ECTS ανά εξάμηνο διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας. Για την κατανομή των Πιστωτικών Mονάδων (ECTS) στα προσφερόμενα μαθήματα βλ. τον Πίνακα 3. Συντονιστής ECTS του Τμήματος: Στέλιος Παναγιωτάκης, αναπληρωτής καθηγητής. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Οι αριθμοί στους πίνακες αναφέρονται σε πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα α/α 1ο 2ο 3ο 4ο 1 ΑΕΦ 015: 5 ΓΛΩ 102 (2): 5 ΑΕΦ (2ΕΝ): 5 ΑΕΦ (3ΕΝ): 5 2 ΑΕΦ 100: 5 ΑΕΦ (1ΕΝ) : 5 ΛΑΦ (1ΕΝ): 5 ΛΑΦ (2ΕΝ): 5 3 ΛΑΦ 015: 5 ΛΑΦ 100: 5 ΝΕΦ (2ΕΝ): 5 ΒΥΦ (2ΕΝ): 5 4 ΝΕΦ 100: 5 ΚΕΛΦ/ΚΠΑΦ 5 ΘΝΕ/ΘΠΑΦ : 5 ΝΕΦ (3ΕΝ): 5 5 ΝΕΦ (1ΕΝ): 5 ΒΥΦ 100: 5 ΓΛΩ (3): 5 ΓΛΩ (4): 5 6 ΓΛΩ 100 (1): 5 ΒΥΦ (1ΕΝ): 5 ΥΕΤ 1: 5 ΥΕΤ 2: 5 7 Σύνολο ECTS ο 6ο 7ο 8ο 1 ΑΕΦ (4ΕΝ): 5 ΑΕΦ (5ΕΝ): 5 ΥΕΤ 5:** 5 ΥΕΤ 7: 5 2 ΥΕΓ 1: 5 ΥΕΤ 4:* 5 ΥΕΤ 6:*** 5 ΥΕΤ 8: 5 3 ΝΕΦ (4ΕΝ): 5 ΕΛΕ 1: 5 ΕΛΕ 2: 5 ΥΕΤ 9: 5 4 ΥΕΤ 3: 5 ΥΕΓ 2: 5 ΥΕΓ 3: 5 ΕΛΕ 3: 5 5 Ξ.Γ.: 2 Ξ.Γ.: 2 Ξ.Γ.: 2 Ξ.Γ.: 2 6 ΣΕΜ: 8 ΣΕΜ: 8 ΣΕΜ: 8 ΣΕΜ: 8 7 Σύνολο ECTS

9 * Για όσους έχουν επιλέξει τον Τομέα ΒΝΕΦ προτείνεται το μάθημα ΒΥΦΦ 400 ** Για όσους έχουν επιλέξει τον Τομέα Κ.Σ. προτείνεται το μάθημα ΛΑΦΕ 400 *** Για όσους έχουν επιλέξει τον Τομέα ΒΝΕΦ προτείνεται το μάθημα ΝΕΦΦ 400 (το οποίο είναι διπλό). Για όσους έχουν επιλέξει τον Τομέα Κ.Σ. προτείνεται το μάθημα ΑΕΦΕ 400 (το οποίο είναι διπλό). 4. Προαπαιτούμενα μαθήματα και Σεμινάρια Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.2188/1994, άρθρο 1 παρ. 5 στον Ν.2083/1992 για τα ΑΕΙ, καθορίζεται «αλληλουχία προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων από τα προαπαιτούμενα μαθημάτων». Για το Τμήμα Φιλολογίας εξαρτώμενα μαθήματα είναι όλα τα Σεμινάρια, ενώ προϋπόθεση για την εγγραφή στα Σεμιναριακά Μαθήματα είναι η επιτυχής παρακολούθηση των παρακάτω προαπαιτούμενων κατά Τομέα μαθημάτων: ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟYΔΩΝ Για σεμινάριο ΑΕΦ: ΑΕΦ 100 και ΑΕΦ 015 Για σεμινάριο ΛΑΦ: ΛΑΦ 100 και ΛΑΦ 015 ΤΟΜΕΑΣ ΒYΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Για σεμινάριο ΒΥΦ: ΒΥΦ 100 και ΑΕΦ 015 Για σεμινάριο ΝΕΦ: ΝΕΦ 100 και δύο (2) παραδόσεις ΝΕΦ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ: ΓΛΩ 100 και μία (1) παράδοση στο σχετικό αντικείμενο ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: Μία (1) παράδοση ΘΝΕΦ/ΘΠΑΦ/ΚΕΛΦ/ΚΠΑΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κλασικών Σπουδών ΑΕΦ ΛΑΦ ΑΕΦ/ΛΑΦ Επιλεγόμενο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας ΒΥΦ ΝΕΦ ΒΥΦ/ΝΕΦ Επιλεγόμενο Γλωσσολογίας ΓΛΩ 9 ώρες Επιλεγόμενο 9

10 Θεατρολογίας-Μουσικολογίας ΘΝΕ/ΘΠΑ ΚΕΛ/ΚΠΑ ΘΝΕ/ΘΠΑ/ΚΕΛ/ΚΠΑ Επιλεγόμενο 5. Βραβεία και Υποτροφίες - Βραβείο Louis Robert Ετήσιο βραβείο που απονέμεται στις δύο καλύτερες προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές αρχαιογνωστικές εργασίες των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους. Εργασίες με βαθμό άριστα υποβάλλονται από τους διδάσκοντες των οικείων Τομέων σε τριμελείς επιτροπές, τις οποίες συγκροτούν τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Το βραβείο αυτό θεσμοθετήθηκε ύστερα από εισήγηση του αείμνηστου καθηγητή Ι. Καμπίτση στη μνήμη του επιφανούς αρχαιογνώστη Louis Robert, καθηγητή στο Κολλέγιο της Γαλλίας και μέλους της Ακαδημίας των Επιγραφών. Στον προπτυχιακό φοιτητή χορηγούνται επίσης υποτροφίες και βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), για τις οποίες πληροφορίες δίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι φοιτητές μπορούν επιπλέον να ενημερωθούν από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου για τις υποτροφίες και τα βραβεία ιδιωτών και εταιρειών (βλ. και 6. Εργαστήρια Τμήματος Εργαστήριο Παπυρολογίας και Επιγραφικής (ΦΕΚ 143Α/1-7-98) Διευθυντής: Μιχαήλ Πασχάλης, τηλ.: , Το Εργαστήριο αυτό εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Παπυρολογίας και της Επιγραφικής. Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροταινιών (ΦΕΚ 143Α/1-7-98) Διευθύντρια: Μαρίνα Δετοράκη, τηλ.: , Το Εργαστήριο αυτό εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες, στα γνωστικά αντικείμενα της Παλαιογραφίας / Κωδικολογίας και της μελέτης της Φιλολογίας και Ιστορίας του Βυζαντινού και Νέου Ελληνισμού. Εργαστήριο Γλωσσολογίας (ΦΕΚ 193Α/ ) Διευθυντής: Γεωργία Κατσιμαλή, τηλ.: , Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή τις εφαρμογές της τεχνολογίας για την διεξαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Γλωσσολογίας (θεωρητικής και εφαρμοσμένης). 10

11 Εργαστήριο Θεάτρου και Μουσικής (ΦΕΚ 270Α/ ) Διευθύντρια: Παναγιώτα Μήνη, τηλ , Tο Eργαστήριο Θεατρολογίας και Mουσικολογίας εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του Θεάτρου, της Mουσικής και του Kινηματογράφου με δική του πλούσια συλλογή διαφανειών, δισκοθήκη, βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη καθώς και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. 11

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012 / 2013 1 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κώτσης Μέλη: Απόστολος Κατσίκης Μαρία Πουρνάρη Αναστάσιος Εμβαλωτής Γεώργιος Νικολάου Σουζάννα Νικολάου Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 1 Σελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών της Αγωγής οδηγός σπουδών Γραμματέας Τμήματος: Ευγενία Μυλωνά, Τηλ. 28310-77652, e-mail: emilona@edc.uoc.gr Οργάνωση του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Φωτογραφικό Υλικό Αρχείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημήτριος Βάγιας Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης Π. Γ. Μιχαηλίδης, "Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης", Διημερίδα με θέμα Οι Φυσικές Επιστήμες στην Α/θια Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 7-8 Φεβρουαρίου 1997, πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα