Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8 περιεχόμενα 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 Εγκύκλιος της ΟΒΕ 20 Παρέμβαση της ΟΒΕ στη Βουλή για τα συστήματα Εισροών- Εκροών 24 H νέα ρύθμιση των προστίμων ηφαιστου 30 Επιστολή της ΟΒΕ για τα βυτιοφόρα των πρατηρίων 34 Η Γενική Συνέλευση της OBE 42 Η Γενική Συνέλευση της EBNA 50 Παρουσίαση έκθεσης AUTOTEC HELLAS Επιχειρήθηκε μείωση εν κρυπτώ συντάξεων του ΤΕΒΕ! 58 Νέα επιχειρήσεων 8 Απρίλιος 2013

9

10

11

12 ÌÇÍÉÁÉÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÔÙÍ ÂÅÍÆÉÍÏÐÙËÙÍ ôï ãñüììá ôçò óýíôáîçò Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Σε κλίµα µεγάλου προβληµατισµού πραγµατοποιήθηκαν οι γενικές συνελεύσεις της ΟΒΕ και της ΕΒΝΑ. Ήταν πολύ φυσικό αφού οι εξελίξεις στον κλάδο µας είναι από αρνητικές µέχρι καταστροφικές. Εκατοντάδες πρατήρια έχουν κλείσει και πολλά είναι µε το ένα πόδι στο κλείσιµο. Τα νέα βάρη που έχουν συσσωρευτεί στον κλάδο είναι δυσβάστακτα. Παρότι την τελευταία στιγµή µε παρεµβάσεις της ΟΒΕ και των Ενώσεων έγινε δυνατό να γίνει νέα ρύθµιση στα πρόστιµα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ και στη χρηµατοδότηση της εγκατάστασης των συστηµάτων εισροών - εκροών και πάλι τα βάρη είναι δυσβάστακτα. Όπως είπε κάποιος συνάδελφος στη ΓΣ της ΟΒΕ «ποιός τους είπε ότι µας περισσεύουν χιλ. ευρώ για τα συστήµατα και 3-6 χιλ για τα πρόστιµα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ για τα οποία πληρώσαµε όλους τους φόρους και µας τα βάζουν τόσο εύκολα σαν να είµαστε εφοπλιστές;». Μα φυσικά ξέρουν ότι δεν έχουµε και ξέρουν ότι πολλά πρατήρια δεν θα αντέξουν. Όµως όπως η ΟΒΕ έχει καταγγείλει επανειληµµένως δεν θα τους πειράξει και πολύ αφού µέσα στους σχεδιασµούς τους είναι το πέταγµα των βενζινοπωλών από την αγορά και η άλωσή της από µεγάλες εταιρείες και από διάφορα αµφιλεγόµενης προέλευσης συµφέροντα. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΟΒΕ «πως αλλιώς να εξηγήσεις ότι σε περίοδο κρίσης και πτώσης της κατανάλωσης κάποιοι αγοράζουν και ανακαινίζουν πρατήρια που κλείνουν κάνοντας µεγάλες επενδύσεις; Είναι δυνατόν να το κάνουν χωρίς να έχουν τις «άκρες» τους για µεγάλα µελλοντικά κέρδη «µε τον τρόπο τους»; Από την άλλη τι σηµαίνει µια απότοµη αύξηση των εταιρικών πρατηρίων σε βάρος των επαγγελµατιών βενζινοπωλών; Είναι τα παραπάνω ζητήµατα που καίνε τον κλάδο και µας προβληµατίζουν. Μας έχουν προγράψει; Μας έχουν για κλείσιµο; Όπως και να έχουν όµως τα πράγµατα εµείς θα συνεχίσουµε τον αγώνα επιβίωσης. Κανένας κλάδος δεν χάθηκε όταν αγωνίστηκε. Αντίθετα χάθηκαν οι κλάδοι που στάθηκαν µε µοιρολατρία στα γεγονότα. Ο απολογισµός δράσης της ΟΒΕ στη ΓΣ ήταν σαφής: «Ο αγώνας συνεχίζεται». Συνεχίζεται για τον κλάδο, το πρατήριο, τη δουλειά µας και τα παιδιά µας. Συνεχίζουµε λοιπόν. 12 Απρίλιος 2013 Éäéïêôçóßá: íùóç Âåíæéíïðùëþí Íïìïý ÁôôéêÞò Ëüíôïõ 8, ÁÈÇÍÁ Ôçë , , Fax: ÅÂÍÁ: ÏÂÅ: Åêäüôçò: Zάγκα Μαρία ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ: Ζάγκα Μαρία ÌåóóÞíçò Ãåþñãéïò Ôïýíôáò ããåëïò Õðåýèõíïò ýëçò: ÓôÝñãéïò Âáóéëåßïõ ÄçìïóéïãñáöéêÞ óõíåñãáóßá ñçò Âáóéëåßïõ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÅÂÍÁ ÐÑÏÅÄÑÏÓ: ÆÁÃÊÁ ÌÁÑÉÁ, ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ: ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ: ÊÁËÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ, ÔÁÌÉÁÓ: ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ÌÅËÇ: ÊÉÏÕÓÇÓ ÌÉ ÁËÇÓ, ÔÏÕÍÔÁÓ ÁÃÃÅËÏÓ, ÌÅÓÓÇÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, ÃÅÙÑÃÁÊÁÊÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË, ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÏÂÅ ÊÉÏÕÓÇÓ ÌÉ ÁËÇÓ, ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ: ÌÁÃËÏÕÓÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ: ÔÁÌÉÁÓ: ÔÓÁÊÁËÇÓ ÍÉÊÏÓ, ÁÍÁÐËÇÑÙÔÇÓ Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ: ÌÅÔÁÎÁÓ ÌÉ ÁËÇÓ, ÊÏËÏÊÁÓ ÐÁÍÔÅËÇÓ, ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ÐÑÏÅÄÑÏÓ: ÔÏÕÍÔÁÓ ÁÃÃÅËÏÓ, ÌÅËÇ: ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ, ÌÉÓÔÉËÉÄÇÓ ÇËÉÁÓ, ñõóïóðüèçò Ãåþñãéïò Äáíáþí 75, ºëéïí Ô.Ê ÔÇË.: , FAX: Õðåýèõíïò ÄéáöÞìéóçò: Åõèýìéïò Ëõìðåñüðïõëïò Äéáöçìçóôéêü ÔìÞìá: ÃêÝñãêç Åýç Õðåýèõíç Óåëéäïðïßçóçò: Áíáóôáóßá ñõóïóðüèç Óåëéäïðïßçóç: ÂáóéëéêÞ ÊåöáëÜ Åýç ÊÝêêïõ

13

14

15

16 êëáäéêü íýá Εγκύκλιος της ΟΒΕ Για τα θέματα: Αγαπητοί συνάδελφοι, Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 39 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81 5/4/2013) ρυθμίστηκαν εκ νέου τα πρόστιμα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ. Η νέα αυτή ρύθμιση δεν ήρθε τυχαία αλλά είναι αποτέλεσμα συνεχών μαχών που έδωσε ο κλάδος με επικεφαλής την ΟΒΕ και τις Ενώσεις. Δεν είναι η ρύθμιση που προτείναμε εμείς αλλά έστω και έτσι η μείωση των μεγάλων και άδικων προστίμων είναι μεγάλη και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει το 90%. Προκειμένου να αξιοποιήσετε τη ρύθμιση με τον καλύτερο τρόπο, σας ενημερώνουμε ότι: Η ρύθμιση των προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΥ Έμμεση παράταση 5 μηνών στην εγκατάσταση συστημάτων Εισροών-Εκροών 1. Για κάθε στοιχείο «παράβασης» επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. 2. Για «παραβάσεις» με στοιχεία από 15 μέχρι 50 το πρόστιμο παραμένει ευρώ. Όσοι έχετε πάνω από 15 στοιχεία «παραβάσεων» να σπεύσετε να την αξιοποιήστε. 3. Για «παραβάσεις» με στοιχεία το πρόστιμο είναι ευρώ. 4. Για «παραβάσεις» με στοιχεία το πρόστιμο είναι ευρώ. 5. Για «παραβάσεις» που είναι πάνω από 150 επιβάλλεται πρόστιμο ευρώ για τις πρώτες 150 και από κει και πάνω πακέτο 50 ευρώ για κάθε μία πενηντάδα «παραβάσεων». Ένας βενζινοπώλης πχ με «παραβάσεις» θα πληρώσει (17Χ50)= ευρώ σύνολο. 6. Η ρύθμιση των ανωτάτων προστίμων αφορά μόνο τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης και όχι όσους δεν καταχώρησαν καθόλου τις συναλλαγές. 7. Η ρύθμιση επιβάλει τα πρόστιμα με βάση τον συνολικό αριθμό στοιχείων για κάθε έτος χωριστά. 8. Η προθεσμία προσφυγής στη ρύθμιση όσων ήδη έχουν λάβει καταλογιστικές πράξεις και για όσους πλήρωσαν ήδη πρόστιμα πάνω από ευρώ, είναι δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι και την 4η Ιουνίου Τα πρόστιμα που ρυθμίζονται αφορούν την περίοδο από μέχρι Στη ρύθμιση υπάγονται και όσοι προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχει εκδοθεί απόφασή τους. 11. Για όσους έχουν πληρώσει πάνω από ευρώ δίνεται η δυνατότητα να προσφύγουν για να διεκδικήσουν τα επί πλέον ποσά που κατέβαλαν. 12. Προσοχή. Δεν συνιστούν παράβαση οι διορθώσεις όταν αυτές έγιναν μέσα στη προθεσμία των 14 ημερών. Τα πρόστιμα από τέτοιες «παραβάσεις» πρέπει να σας τα αφαιρέσουν. 13. Όσοι δεν έχετε παραλάβει ακόμη καταλογιστική πράξη να την αναμένετε μέσα σε 3 μήνες για τις παραβάσεις του 2011 και σε 6 μήνες για τις παραβάσεις μέχρι το Όσοι δεν καταχώρησαν καθόλου τις συναλλαγές για το πετρέλαιο θέρμανσης στον ΗΦΑΙΣΤΟ δεν μπαίνουν στη νέα ρύθμιση και ισχύει γι αυτούς η προηγούμενη, 100 ευρώ ανά στοιχείο ανεξαρτήτως αριθμού. 15. Η αίτηση ρύθμισης υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο με ταυτόχρονη παραίτηση από ένδικα μέσα κατά του Δημοσίου. 16 Απρίλιος 2013

17

18 êëáäéêü íýá ΠΡΟΣΟΧΗ Η προθεσμία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου και γίνεται: 1. Όταν έχει ήδη εκδοθεί και επιδοθεί καταλογιστική πράξη και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής ή έχει ασκηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί επ αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου. 2. Όταν έχει ήδη καταβληθεί ποσό καταλογισθέντος προστίμου μεγαλύτερο των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, με την οποία αιτούνται την επιστροφή της διαφοράς μεταξύ των καταβληθέντων προστίμων και των νέων. Έμμεση παράταση 5 μηνών στην εγκατάσταση συστημάτων Εισροών-Εκροών στα Πρατήρια Μετά από συνεχείς πιέσεις της ΟΒΕ αλλά και η αναγνώριση της πρακτικής αδυναμίας να εγκατασταθούν τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών εκροών καυσίμων στα πρατήρια των περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία της 27/3/2013, οδήγησε το υπουργείο Ανάπτυξης σε έμμεση πεντάμηνη παράταση του χρόνου περάτωσης της εγκατάστασης του μέχρι 27/8/2013. Θυμίζουμε ότι η τελευταία υπουργική Απόφαση για τη χρηματοδότηση των συστημάτων εκδόθηκε μόλις 5 ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία! Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Η ρύθμιση προβλέπει κλείσιμο όσων πρατηρίων δεν έχουν εγκαταστήσει συστήματα ελέγχου εισροών-εκροών όγκου καυσίμων εφόσον ο πρατηριούχος δεν έχει και δεν επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα κατηρτισμένη σύμβαση με εταιρεία εγκατάστασης, με προβλεπόμενη ημερομηνία αποπεράτωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης εντός πέντε μηνών από τη λήξη του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις. Ικανοποιείται έτσι, ένα αίτημα της ΟΒΕ το οποίο γινόταν όλο και πιο έντονο τον τελευταίο καιρό. Όπως επισημαίνει το υπουργείο Ανάπτυξης, θεσπίζεται παράλληλα αντικειμενικό σύστημα καθορισμού των ποινών με πρόβλεψη κατηγοριών παραβάσεων και κυρώσεων. 18 Απρίλιος 2013

19

20 êëáäéêü íýá Παρέμβαση της ΟΒΕ στη Βουλή για τα συστήματα Εισροών- Εκροών Στις 17/4 η ΌΒΕ εξέθεσε τις θέσεις της δια του προέδρου της Μ. Κιούση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τα προβλήματα που παρουσιάζει η εγκατάσταση των Συστημάτων Εισροών-Εκροών σε Πρατήρια υγρών καυσίμων. Eπίσης κατέθεσε ειδική τροπολογία για την παράταση του χρόνου εγκατάστασης. «Π αρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, επιτέλους τα ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου εισροών εκροών καυσίμων άρχισαν να εγκαθίστανται. Αυτή την εγκατάσταση θα πρέπει να τη δούμε μόνο σαν αρχή και όχι σαν κάποιο τέλος. Θα πρέπει σύντομα τα συστήματα να εγκατασταθούν σε όλα τα στάδια διακίνησης μέχρι τον καταναλωτή. Η σημερινή τροποποίηση που συζητείται βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση. Πράγματι υπάρχει σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στην εγκατάσταση και είναι απαραίτητο να συνεχίσουν να λειτουργούν τα πρατήρια εν όσο τα συστήματα θα εγκαθίστανται. Να μη ξεχνάμε ότι η τελευταία υπουργική απόφαση εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2012 και η απόφαση για τη χρηματοδότηση εκδόθηκε μόνο 5 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης των συστημάτων στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το θέμα της χρηματοδότησης όμως δεν μπορεί να το θεωρήσουμε κλεισμένο. Σε μια κατάσταση κρίσης και ραγδαίου ρυθμού κλεισίματος πρατηρίων καυσίμων από τη μείωση της κατανάλωσης, το κόστος εγκατάστασης είναι πλέον δυσβάστακτο για τα πρατήρια. Η πρότασή μας είναι πάγια: χρηματοδότηση στο 100% του κόστους. Τα συστήματα εγκαθίστανται κατά πρώτο λόγο για να παταχθεί το λαθρεμπόριο και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, τα οποία, αν επιδειχθεί η ανάλογη πολιτική βούληση, πολύ γρήγορα θα αποσβέσουν τη χρηματοδότηση. Δείτε ξανά το θέμα της χρηματοδότησης. Ένα άλλο θέμα που θέτουμε είναι το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων ροών πετρελαίου θέρμανσης στην κατανάλωση, εκτός συστημάτων εισροών εκροών. Δεν αρκεί τα πρατήρια να έχουν συστήματα ελέγχου. Αν κάποιοι επαγγελματίες που διακινούν μεγάλες ποσότητες στην αγορά διαφεύγουν των συστημάτων και των ελέγχων τότε το σύστημα πάταξης της λαθραίας διακίνησης είναι διάτρητο. Δεν μπορεί εμείς να ελεγχόμαστε μέχρι σταγόνας και οι μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης να είναι ανεξέλεγκτοι. Σας φαίνεται παράλογη η παρατήρησή μας; Τι είδους ελέγχους επιβάλετε όταν υπάρχουν εξαιρέσεις και μάλιστα τη στιγμή που είναι αναγκαία η εγκατάσταση των συστημάτων σε όλα τα στάδια; Παρακαλούμε όπως λυθεί άμεσα το πρόβλημα 20 Απρίλιος 2013

21 êëáäéêü íýá αυτό και πριν φτάσουμε στο παρά 5 δηλαδή στον Οκτώβριο και μείνουν εκτός έλεγχου μεγάλες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης. Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε ότι η πολιτική της εξίσωσης των ειδικών φόρων πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης απέτυχε και στην είσπραξη των προβλεπόμενων εσόδων και στην πάταξη του λαθρεμπορίου. Επισημαίνουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να επανέλθει στον χαμηλό συντελεστή με προοπτική μηδενισμού του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Φέτος η χώρα πάγωσε και φτάσαμε να έχουμε τραγικά κοινωνικά γεγονότα από την αδυναμία των φτωχών στρωμάτων να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι καιρός η πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες της και κανένας δεν θα την κατακρίνει αν αναγνωρίσει και διορθώσει ένα λάθος. Για τις ποινές θα επισημάνουμε δυο παραμέτρους. Η πρώτη είναι η προσοχή που πρέπει να δοθεί στην αναλογικότητα ποινών παράβασης ώστε σε κάθε περίπτωση να ικανοποιείται το αίσθημα του δικαίου. Να μη έχουμε αδικαιολόγητα υψηλές ποινές. Όλες οι ποινές πρέπει να αντιστοιχούν σε πραγματικές παραβάσεις. Έχουμε δυστυχώς την περίπτωση των προστίμων του ΗΦΑΙΣΤΟΥ όπου για απλές παραλείψεις ανάρτησης συναλλαγών για τις οποίες πληρώθηκαν όλοι οι φόροι, επιβλήθηκαν αρχικά εκατομμύρια πρόστιμα για λαθρεμπόριο(!), μετά μετατράπηκαν σε δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες και με την τελευταία τροποποίηση σε μερικές χιλιάδες και αυτές άδικες. Ας μην επαναληφθούν αυτές οι ακρότητες που οδηγούν σε εξόφθαλμες αδικίες. Για τη δημοσιοποίηση ονομάτων για πρόστιμα και των ποινών θα καλέσουμε τον κύριο υπουργό να είναι πολύ προσεκτικός. Έχουμε πικρή πείρα από παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διασυρμού συναδέλφων με αναρτήσεις ονομάτων, παράβασης και ποινής χωρίς τελεσιδικία οι όποιοι σε πολλές περιπτώσεις αθωώνονταν. Θα πρέπει να προληφθούν παρόμοια φαινόμενα. Δεν είναι δυνατόν να διασύρονται και να καταστρέφονται έντιμοι συνάδελφοι και μετά τη δικαίωσή τους από τα δικαστήρια απλώς να αφαιρείται το όνομα αν αφαιρείται από τους πίνακες παραβατών χωρίς κανένας να είναι υπεύθυνος για τη ζημία που προκάλεσε. Πόσο δίκαιο είναι αυτό; Απρίλιος

22

23

24 êëáäéêü íýá H νέα ρύθμιση των προστίμων ηφαιστου ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.Πρ. Δ33Α ΕΞ/ Αναθεώρηση διατάξεων του άρθρου 147 παράγραφος 9 Ν.2960/01 και του άρθρου 320 παράγραφος 8 Ν.4072/2012. Αθήνα 8/4/2013 Αρ.Πρ. Δ33Α ΕΞ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 33η Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Δ33Α ΕΞ 2013 ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση διατάξεων του άρθρου 147 παράγραφος 9 Ν.2960/01 και του άρθρου 320 παράγραφος 8 Ν.4072/2012. Συνημμένα σας διαβιβάζουμε το άρθρο 39 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81/ ) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος 9 του άρθρου 147 Ν.2960/2001 και η παράγραφος 8 του άρθρου 320 Ν.4072/2012, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την νέα διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/2001 το πρόστιμο που επιβάλλεται για την παράλειψη καταχώρησης και για την εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώρηση των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, παραμένει εκατό (100) ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο. Παράλληλα, θεσπίζεται ανώτατο όριο του προς επιβολή προστίμου ως ακολούθως: 0-50 φορολογικά στοιχεία: πρόστιμο έως ευρώ, φορολογικά στοιχεία: πρόστιμο ευρώ, φορολογικά στοιχεία: πρόστιμο ευρώ 24 Απρίλιος 2013

25

26 êëáäéêü íýá ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Για τις εκπρόθεσμες ή ανακριβείς καταχωρήσεις άνω των 150 φορολογικών στοιχείων το ανώτατο όριο των ευρώ επαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 50 φορολογικά στοιχεία. Η επιβολή ανώτατου ορίου προστίμου ισχύει μόνο για περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης συναλλαγών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης και δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις παράλειψης καταχώρησης συναλλαγών. Το ανώτατο όριο του προστίμου επιβάλλεται με βάση τον συνολικό αριθμό των εκπρόθεσμα ή ανακριβώς καταχωρημένων φορολογικών στοιχείων ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ημερολογιακό έτος και έναντι όλων των Τελωνειακών αρχών. Η νέα διάταξη θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή του ανώτατου ορίου προστίμου, την υποβολή αίτησης εκ μέρους του μέλους ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης, την άμεση καταβολή του καταλογιζομένου προστίμου και την ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 Ν.2960/01 καθοριζόμενα ένδικα μέσα. Κατά την εφαρμογή της ευνοϊκής ρύθμισης επιβολής ανώτατου ορίου προστίμου, τα Τελωνεία δύνανται να ακολουθούν διαδικασία ανάλογη της εφαρμογής του άρθρου 158 Ν.2960/2001. Περαιτέρω, με την αναθεώρηση της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/2001,θεσπίζεται εκ νέου η ποινή της διαγραφής μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τις περιπτώσεις μη καταχώρησης συναλλαγών ανεξαρτήτως του πλήθους των μη καταχωρημένων φορολογικών στοιχείων, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης συναλλαγών άνω των 150 φορολογικών στοιχείων και εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης συναλλαγών ανεξαρτήτως του πλήθους των φορολογικών στοιχείων όταν διαπιστώνεται λαθρεμπορία. Η ποινή της διαγραφής θα επιβάλλεται από το αρμόδιο Τελωνείο και θα κοινοποιείται στην Γ.Γ.Π.Σ. για ενέργειες αρμοδιότητάς της στο Πληροφοριακό Σύστημα Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης. Σύμφωνα με την νέα διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 320 του Ν.4072/2012, ορίζεται ότι η νέα διάταξη του άρθρου 147 παράγραφος 9 Ν.2960/01 ισχύει αναδρομικά για παραβάσεις εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης που τελέστηκαν από 01/01/2011 μέχρι την δημοσίευση του νόμου 4141/2013. Η ποινή της διαγραφής μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. όμως δεν έχει αναδρομική ισχύ, δεδομένου ότι αποτελεί διάταξη δυσμενέστερη της προϊσχύουσας, και εφαρμόζεται μόνο για παραβάσεις που τελούνται μετά την δημοσίευση του νόμου 4141/ Απρίλιος 2013

27

28 êëáäéêü íýá ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Για τις περιπτώσεις όπου τα Τελωνεία έχουν ήδη εκδώσει και επιδώσει καταλογιστικές πράξεις, με τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο ανώτερο των ορίων που θεσπίζονται με την αναθεώρηση του άρθρου 147 παρ. 9 Ν.2960/01, δύναται να υποβληθεί αίτηση του καταλογιζομένου για υπαγωγή του στη νέα ρύθμιση εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του νόμου 4141/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα της καταβολής του ανώτατου ορίου του προστίμου και της παραίτησης από τα ένδικα μέσα. Σε αυτή την περίπτωση το αρμόδιο Τελωνείο θα προβαίνει σε πράξη αναμόρφωσης της αρχικής καταλογιστικής πράξης. Για τις περιπτώσεις όπου έχει εισπραχθεί ήδη από τα Τελωνεία ποσό που επιβάλλεται από καταλογιστική πράξη και υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της νέας διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/2001, ο καταλογιζόμενος δύναται να υποβάλλει σχετική αίτηση επιστροφής της διαφοράς μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του ποσού του ανώτατου ορίου προστίμου. Επισημαίνεται τέλος, ότι η νέα διάταξη θέτει συγκεκριμένα χρονικά όρια για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν σε παραβάσεις του άρθρου 147 παράγραφος 9 Ν.2960/2001. Ειδικότερα, ορίζει την υποχρέωση των αρμόδιων Τελωνείων να εκδόσουν εντός τριών μηνών τις καταλογιστικές πράξεις που αφορούν σε παραβάσεις που τελέστηκαν το έτος 2011 και εντός έξι μηνών τις καταλογιστικές πράξεις που αφορούν σε παραβάσεις που τελέστηκαν το έτος Η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης δεν θίγει τι προθεσμίες παραγραφής του άρθρου 152 Ν.2960/2001, αλλά οι Τελωνειακές αρχές της χώρας οφείλουν να προβούν στην άμεση έκδοση των καταλογιστικών πράξεων έτους 2011 και 2012 προκειμένου να εισπραχθούν τα οφειλόμενα πρόστιμα για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Η Γ.Γ.Π.Σ. και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την άμεση αποστολή στα κατά τόπους αρμόδια Τελωνεία των καταστάσεων με τις εκπρόθεσμες και ανακριβείς καταχωρήσεις συναλλαγών των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. προκειμένου να τηρηθούν τα ανωτέρω χρονικά όρια έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων. Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση των Τελωνειακών αρχών αρμοδιότητάς σας προς εφαρμογή των νέων διατάξεων για τον καταλογισμό των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων. H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ 28 Απρίλιος 2013

29

30 êëáäéêü íýá Επιστολή της ΟΒΕ για τα βυτιοφόρα των πρατηρίων Η ΟΒΕ με επιστολή της προς το υπουργείο ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας υποδομών μεταφορών και δικτύων ζήτησε την αλλαγή του νόμου για τα βυτιοφόρα των πρατηρίων και την αποτίναξη των νέων βαρών που πέφτουν στα πρατήρια. Όπως αναφέρει η ΟΒΕ, τώρα, με την εφαρμογή της Εφαρμογή της ΚΥΑ Α8/48012/5053 (ΦΕΚ 3052 Β/ ), καλούμαστε το 95% από τα βυτιοφόρα οχήματά μας να τα αντικαταστήσουμε, με νέα οχήματα χαμηλών εκπομπών με προδιαγραφές EURO IV ή νεώτερες και να κάνουμε επενδύσεις της τάξεως των Euro την ώρα που έχουμε πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων μας μέχρι και 80%. Σε ότι αφορά την άμεση εφαρμογή της παραπάνω απαίτησης τοποθέτησης συστήματος GPS, ειδικότερα στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα των πρατηρίων υγρών καυσίμων μέχρι τις διαπιστώνουμε με ότι συνεχίζεται από την πλευρά της πολιτείας να υλοποιείται το σχέδιο εξάλειψης των ιδιωτικών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου υγρών καυσίμων με την επιλεκτική επιβολή μέτρων πάταξης λαθρεμπορίου σχεδόν αποκλειστικά στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Να μη ξεχνάμε ότι τα βυτιοφόρε των πρατηρίων διακινούν καύσιμα τα οποία έχουν βγει από τα συστήματα εισροών -εκροών και είναι πλήρως ελεγχόμενα. 30 Απρίλιος 2013

31 êëáäéêü íýá Όταν δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η υλοποίηση της υποχρέωσης εγκατάστασης GPS και του ελέγχου στα βυτιοφόρα των εταιρειών που προμηθεύονται από τα διυλιστήρια, είναι παράλογο να επιβάλλεται η εγκατάσταση στα βυτιοφόρα των πρατηρίων. Επί πλέον ποιος θα ελέγχει την κίνηση βυτιοφόρων των πρατηρίων όταν αυτός ο έλεγχος δεν έχει ξεκινήσει ούτε στα βυτιοφόρα των εταιρειών; Πραγματικά μας εκπλήσσει δυσάρεστα το γεγονός ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα επιβάλλεται στο σύνολο των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας, η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών και συγχρόνως η επιβολή τοποθέτησης συστημάτων GPS στο σύνολο των βυτιοφόρων των πρατηρίων ενώ από την άλλη επιβάλλεται η απόσυρση αυτών των βυτιοφόρων και η αντικατάστασή του με νέο προσαρμοσμένο στις προδιαγραφές EURO IV. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την αντιφάσκουσα αυτή απόφαση τη χρονική στιγμή που τα έσοδα στις επιχειρήσεις μας έχουν μειωθεί δραματικά, για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς μας, κυρίως δε λόγω της μνημονιακής πολιτικής η οποία και δια στόματος των δανειστών μας έχει χαρακτηριστεί λανθασμένη. Η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης για παράδειγμα έχει επιφέρει μόνο αρνητικά αποτελέσματα, σε όλα τα επίπεδα, μείωση των εσόδων των πρατηρίων, μείωση εσόδων στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, μείωση εσόδων από είσπραξη Φ.Π.Α., περιβαλλοντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την καύση στερεών καυσίμων και επιβολή προστίμων, περιβαλλοντική επιβάρυνση από την άναρχη και παράνομη υλοτόμηση, παράνομη διακίνηση στερών καυσίμων, κλπ. Ενώ φαινομενικά επιβάλλονται μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος στον κυκεώνα της κρίσης που βιώνουμε οι λάθος πολιτικές οδήγησαν σε ανεξέλεγκτη καύση στερεών καυσίμων και τελικά σε πολλαπλάσια περιβαλλοντική επιβάρυνση. Όσον αφορά την τοποθέτηση των συστημάτων GPS στα βυτιοφόρα οχήματα των πρατηρίων υγρών καυσίμων τα οποία δεν φορτώνουν καύσιμα από διυλιστήρια ή τελωνειακούς χώρους, παρά από τις ίδιες αποθήκες των πρατηρίων υγρών καυσίμων, δεν καταλαβαίνουμε ποιες ποσότητες λαθραίων καυσίμων θα εντοπιστούν με αυτό τον τρόπο. Επιπλέον σημειώνεται ότι τα βυτιοφόρα των πρατηρίων διαθέτουν κυρίως ένα διαμέρισμα και επομένως τεχνικά δεν έχει εφαρμογή ούτε η σφράγιση διαμερίσματος ούτε η στιγματοποίηση βυτιοφόρων οχημάτων των πρατηρίων μπορεί να προσφέρει ωφέλιμα δεδομένα, τη στιγμή που το όχημα μπορεί να κινείται άδειο για άλλο σκοπό από αυτό της μεταφοράς καυσίμων. Για τον λόγο αυτό σας ζητούμε : Α) Παράταση μέχρι την 31/12/2014 για την τοποθέτηση του συστήματος ABS, για όλα τα βυτιοφόρα οχήματα από 4 έως 8 τόνους, ανεξάρτητα του πότε κατασκευάστηκαν (πριν ή μετά το έτος 2001) και ταξινομήθηκαν μέχρι την 1/1/2005 από τις Πολυτεχνικές Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, ανεξάρτητα αν φέρουν και αμιγώς υδραυλικά φρένα. Β) Παράταση για τρία τουλάχιστον χρόνια της εξάμηνης παράτασης στην κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων, της παραγράφου 3 του άρθρο 6 της ΚΥΑ Α8/48012/5053 (ΦΕΚ 3052 Β/ ). Γ) Απαλλαγή της υποχρέωσης για την τοποθέτηση του συστήματος GPS στα βυτιοφόρα των πρατηρίων που φορτώνουν από εγκαταστάσεις τους με σύστημα εισροών εκροών. Αξιότιμε κύριε υπουργέ, Εν έτη 2013 μέσα σε μια καταστροφική περίοδο που διανύουμε. οι πρατηριούχοι καλούνται να υποβληθούν σε πρόσθετα έξοδα 6-12 χιλ. ευρώ για να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών εκροών και ταυτόχρονα καλούντα να επωμισθούν νέα κόστη όπως της τοποθέτησης του GPS και της απόσυρσης του συνόλου σχεδόν του στόλου των βυτιοφόρων τους πράγμα που για το 80% των πρατηριούχων είναι δυσβάστακτο. Απρίλιος

32

33

34 êëáäéêü íýá ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Συνήλθε στις 21 Απριλίου η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΒΕ. Φέτος ο τόπος της συνέλευσης ορίστηκε το ΕΚΕΠ και συνδυάστηκε με την έκθεση AUTO TEC για πρατήρια και συνεργεία αυτοκινήτου. Η συνέλευση εξέτασε σειρά από προβλήματα του κλάδου ενώ έγινε πλήρης ενημέρωση για τα συστήματα εισροών εκροών από τον τεχνικό σύμβουλο της ομοσπονδίας Δημήτρη Σαμαρά. Στις εργασίες της συνέλευσης παραβρέθηκε και ο πρώην Αντιπρόεδρος της ΟΒΕ Γιάννης Μαγλουσίδης ο οποίος ευχαρίστησε τα μέλη της ΓΣ για την καρποφόρα συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια και έταξε τον εαυτό του στην υπηρεσία του κλάδου παρά τη συνταξιοδότησή του. Όπως είπε, «συνταξιοδοτήθηκα από το πρατήριο όχι από τη δράση». Ξεχωριστή παρέμβαση έκανε ο πρόεδρος της ΟΒΕ Μιχάλης Κιούσης ο οποίος αναφέρθηκε στις ατελείωτες ώρες και μέρες που έτρεχε στα υπουργεία για να λυθούν προβλήματα όπως των προστίμων του ΗΦΑΙΣΤΟΥ, της χρηματοδότησης των συστημάτων εισροών εκροών, του Ταμείου κλπ. Οπως παρατήρησε, η συνεχής μείωση της συμμετοχής των βενζινοπωλών στις κινητοποιήσεις είχε αρνητικά αποτελέσματα για τον κλάδο. «Αν ήμασταν περισσότεροι, είπε, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά για εμάς». 34 Απρίλιος 2013

35 êëáäéêü íýá Συνοπτικά ανέφερε τα εξής: Η κατάσταση του κλάδου είναι γνωστή σε όλους. Γενικά υπάρχει μια πολιτική να μας βγάλουν από την αγορά και να τη χαρίσουν σε μεγάλα και «περίεργα» συμφέροντα. Για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τις ελάχιστες δυνάμεις που έχουμε αποσπασθήκαμε από τη δουλειά μας και πολλές φορές ξημεροβραδιαζόμαστε σε υπουργεία και υπηρεσίες. Δυστυχώς αυτά λίγοι τα ξέρουν και λίγοι έχουν συνείδηση του τι τραβήξαμε. Όλο το χρόνο δεν μπορέσαμε να ησυχάσουμε. Εκατοντάδες μικρά και μεγάλα προβλήματα προέκυψαν και πολλές φορές έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε επί τόπου. Ατελείωτος είναι ο αριθμός τους αλλά εδώ θα επισημάνω μόνο τα κυριότερα. Τα τελευταία χρόνια η συμμέτοχη στις κινητοποιήσεις έχουν ατονήσει πολύ. Ενώ τα προβλήματα διογκώνονται η συμμετοχή μειώνεται. Απασχοληθήκαμε ώρες και μέρες για να καλούμε τους συναδέλφους στις κινητοποιήσεις που κάναμε το Δυστυχώς τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Τα κτυπήματα στο Ταμείο μας είναι γνωστά. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές με τη διοίκηση του ΟΑΕΕ προσπαθώντας να περάσουμε τις θέσεις μας. συναντηθήκαμε με τον υπουργό Εργασίας, με υπηρεσιακούς παράγοντες με υπαλλήλους. Περιμέναμε με τις ώρες για να γίνουν οι συναντήσεις παρότι καταφέρναμε ελάχιστα. Αλλά και αυτά τα ελάχιστα δεν θα τα είχαμε Οργώσαμε τα υπουργεία για να μην αυξηθεί ο ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης. Οργανώσαμε διαδηλώσεις τον Οκτώβριο. Επί μέρες και μήνες ασχοληθήκαμε στο υπουργείο Μεταφορών με τις όρια ασφαλείας και τις αποστάσεις για να μη χαρίσουν στα σούπερ μάρκετ τη δουλειά μας. συναντηθήκαμε με υφυπουργούς και υπηρεσιακούς. Συμμετείχαμε στις γενικές κινητοποιήσεις εργαζομένων και μικρομεσαίων κατά των μνημονίων και των νέων μέτρων τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Ήμασταν παρόντες από πλευράς διοίκησης. Πόσες φορές έχουμε νυχτώσει στο υπουργειο Οικονομικων για τον ΗΦΑΙΣΤΟ δεν μπορέσαμε να μετρήσουμε. Συσκέψεις επι συσκέψεων πολλές εντελώς έκτακτες για να λύσουμε αυτό το τόσο σκληρό πρόβλημα. Ομοίως δεκάδες ήταν οι συσκέψεις, οι παρεμβάσεις και τα τηλεφωνήματα από τον Δεκέμβριο μέχρι 22/2 μέχρι να ανατρέψουμε την άρνηση της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει τα συστήματα εισροών εκροών. Ακομη και σήμερα συνεχίζοτναι οι συσκέψεις και οι παρμβάσεις μας για να λυθούν προβλήματα εγκατάστασης των συστημάτων. Καταγγείλαμε προσβλητική και παραπλανητική διαφήμιση για το Φ. Αέριο και το ΠΘ. Καταθέσαμε στην αρμόδια Επιτροπή. πετύχαμε την απαγόρευση εκείνης της διαφήμισης. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο στην οργάνωση της Ημερίδας για τα συστήματα εισροών εκροών στην Αθήνα. Αφιερώσαμε ώρες πολλές σε συναντήσεις με την ΠΟΠΕΚ προκειμένου να προωθηθεί η ενότητα. Ήταν δύσκολες στιγμές για εμάς αλλά για χάρη του κλάδου το κάναμε έστω και αν δεν υπήρξαν αποτελέσματα πέρα από κάποιες κοινές ενέργειες και τη κινητοποίηση του Οκτωβρίου. Απρίλιος

36 êëáäéêü íýá Ο απολογισμός δράσης Την εισήγηση για τον απολογισμό δράσης του ΔΣ της ΟΒΕ παρουσίασε ο ΓΓ Α. Τουντας. Ο απολογισμός έχει ως εξής: «Καλωσορίζουμε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΒΕ η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης για τον κλάδο. Είμαστε σε μια καμπή εξέλιξης για πολλά ζητήματα που αφορούν το άμεσο μέλλον μας. Από μας και από το τι θα πράξουμε, θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό οι εξελίξεις. Θα θέλαμε εδώ να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας της εταιρείας Χρυσοσπάθη, που είναι δημιουργοί της έκθεσης AUTO TEC, για τη φιλοξενία της ΓΣ στις αίθουσες του εκθεσιακού κέντρου ΕΚΕΠ. Διανύουμε μια από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία του κλάδου μας. Εκατοντάδες πρατήρια έχουν κλείσει και πολλά είναι στα πρόθυρα κλεισίματος. Οι βενζινοπώλες εξώνονται από τα πρατήρια και αυτά καταλαμβάνονται από μεγάλες εταιρείες με αλυσίδες πρατηρίων και σε ορισμένες περιπτώσεις, δυστυχώς, από άτομα που οι πρακτικές τους δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και απλώς υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των νομίμων πρατηρίων. Αλλάζει σταδιακά το τοπίο της αγοράς και αν συνεχιστεί αυτό σε λίγο θα γίνει μια άγνωστη για εμάς και για τους φίλους καταναλωτές αγορά. Η ολιγοπώληση είναι προ των πυλών. Με τις πολιτικές που ασκούνται τίθενται ζητήματα ύπαρξης για χιλιάδες πρατήρια. Από τότε που ξέσπασε η κρίση κάθε χρόνο είμαστε χειρότερα. Οι όροι βιωσιμότητας των πρατηρίων ανατρέπονται. Ανατρέπονται όχι μόνο από την κρίση αλλά και από τα μέτρα που λαμβάνουν σε βάρος μας. Το θεσμικό πλαίσιο ανατρέπεται. Η φορολογία ανατρέπεται. Οι πελάτες μας έχουν διαρκώς και λιγότερα χρήματα για να αγοράσουν καύσιμα. Η κατακορυφη μείωση της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης που κυμαίνεται μεταξύ 70% και 80%, οι φόροι και τα χαράτσια που μας επέβαλαν και τώρα το μεγαλύτερο μέρος από το κόστος των συστημάτων εισροών - εκροών που μας επέριψαν, αθετώντας προηγούμενες δεσμεύσεις τους, θα οδηγήσουν και άλλους βενζινοπώλες σε έξωση από την αγορά. Πολλά πρατήρια δεν άντεξαν τα βάρη και τους φόρους. Θα θυμηθόμαστε ότι κατά το ξέσπασμα της κρίσης οι βενζινοπώλες ήταν περί τους Το 2009 ήταν ασφαλισμένοι βενζινοπώλες στο ΤΕΑΠΥΚ ήταν Το 2011 ο αριθμός τους μειώθηκε στις λόγω και της κατάληψης πολλών πρατηρίων από εταιρείες. Δεν ξέρουμε αν αυτός ο αριθμός είναι τελικός αλλά δείχνει ότι από την έναρξη της κρίσης μέχρι το 2011 ο αριθμός των βενζινοπωλών στο Ταμείο μειώθηκε 36 Απρίλιος 2013

περιεχόμενα 12 Το γράμμα της σύνταξης 14 Προς χρηματοδότηση των συστημάτων εισροών-εκροών 20 Ποιος δε θέλει τα συστήματα εισροών-εκροών; 26 Τα συστήματα εισροών-εκροών και οι παλινδρομήσεις της Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 12 Το γράμμα της σύνταξης 14 Ημερίδα των βενζινοπωλών για τα συστήματα εισροών-εκροών 20 Επιχορήγηση συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων 30 Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 16 Γ.Γ.Π.Σ.: Τεχνικές οδηγίες για το σύστημα εισροών-εκροών 20 ΟΒΕ: Ζητάμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση των συστημάτων για τα επαρχιακά πρατήρια 22 ΔΙΕΠΠΥ: Η σφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 Ρυθμιστήκαν, επιτέλους, τα πρόστιμα του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ»! 20 Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος 24 Παρατηρήσεις της ΟΒΕ για τη διαδικασία επιδότησης συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

08 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 Αλλαγές στους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. για τα καύσιμα 34 Νέος κύκλος επιδότησης συστήματα εισροώνεκροών για όλους! 36 Eκτίμηση των νέων ρυθμίσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών»

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 16 Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης! 17 Εκπονήθηκε η αναλογιστική μελέτη για το ΤΕΑΠΥΚ 20 Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

08 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 Ημερίδα της ΟΒΕ για τη φορολογία και τα συστήματα εισροών-εκροών 24 Χρηματοδοτούνται πρατήρια για τα συστήματα εισροών-εκροών 28 Σε κρίσιμη καμπή τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών»

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Γ - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 14 Λουκέτο σε πρατήρια χωρίς σύστημα εισροών-εκροών 18 Συνεχείς συσκέψεις για την επίλυση των προβλημάτων εγκατάστασης των συστημάτων εισροών-εκροών 20 Σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 14 Μετά από ενέργειες της ΟΒΕ: Απαλλαγή τοποθέτησης ABS σε παλιά βυτιοφόρα! 16 Απίστευτη γραφειοκρατία της ΓΓΠΣ με το Μητρώο εισροών- εκροών 22 Κρυφές αυξήσεις με

Διαβάστε περισσότερα

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών».

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». www.dkmtkm.com/wordpress 3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». Την Παρασκευή 26/9 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τη συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜA Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

08 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 OBE: Σταματήστε την καταστροφή των βενζινοπωλών 26 Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ε.Β.Ν.Α. 36 Οι νέες εισφορές του Ταμείου Βενζινοπωλών 50 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_4_02072015 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)»

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/72/31097 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_5_09072015 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β -Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Συνοπτική πρώτη παρουσίαση από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Α Ιστορική αναδροµή 1. Τι ίσχυε από 1-1-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

08 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 ΟΒΕ: Δε θα είναι, ούτε φέτος, φθηνό το πετρέλαιο θέρμανσης 20 Η εξέλιξη της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης 24 Οι κυβερνητικές θέσεις για το πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr Δελτίο Τύπου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Δημόσια έσοδα 135 εκατομμυρίων ευρώ αναζητούν εισπράκτορα Μέσα στο εύθραυστο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και σε μια δύσκολη χρονική περίοδοο για τη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ 40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση των 2 πινάκων με τα νέα όρια ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_3_01072015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 14 Νόμος το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας εταιρειών-πρατηρίων 20 Έξι μήνες παράταση για το GPS στα βυτία 22 Έλεγχοι & ποινές για παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία LEGAL INSIGHTS ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις προβλέπονται στα άρθρα 53-62 του ν. 4174/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Α. Άρθρο 18 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων

Α. Άρθρο 18 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5003183 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ,18 η ΤΜΗΜΑΤΑ Δ',Α' Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ -ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ -ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ -ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 > Ναύλοι Η Οµοσπονδία Φορτηγών AuTOKwmicnxjv Ελλάδος σε ανακοίνωση της επισηµαίνει ότι παραµένουν «σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα» ra ναύλοι στις ακτοπλοϊκές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέοι διψήφιοι Κωδικοί Διακοπής στο πληροφοριακό σύστημα Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ

ΘΕΜΑ: Νέοι διψήφιοι Κωδικοί Διακοπής στο πληροφοριακό σύστημα Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Σατωβριάνδου

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 1 Η Ελληνική αγορά εμπορίας Πετρελαιοειδών Στην αγορά λειτουργούν: 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Aθήνα, Τ:2107292365-6, F:2107290942, E: th@thesisltd.com, Url:www.thesisltd.

ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Aθήνα, Τ:2107292365-6, F:2107290942, E: th@thesisltd.com, Url:www.thesisltd. ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Aθήνα, Τ:2107292365-6, F:2107290942, E: th@thesisltd.com, Url:www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013 Σημείωση: Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιώνας έκανε την ακόλουθη δήλωση για το ασφαλιστικό ζήτημα των μηχανικών:

Βασίλης Τσιώνας έκανε την ακόλουθη δήλωση για το ασφαλιστικό ζήτημα των μηχανικών: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της Δ. Ε. του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας Βασίλης Τσιώνας έκανε την ακόλουθη δήλωση για το ασφαλιστικό ζήτημα των μηχανικών: Την περίοδο που διανύουμε αλλά κυρίως τα χρόνια της κρίσης, οι

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα