Εισήγηση προς το Δ.Σ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισήγηση προς το Δ.Σ."

Transcript

1 ΔΕΥΑΜΒ Εισήγηση προς το Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Προέδρου Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ για υπογραφή σχετικών εγγράφων και συναλλαγών της Επιχείρησης με τις Τράπεζες και το Δημόσιο. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Νόμου 1069/80, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ εκπροσωπεί την Επιχείρηση ενώπιον πάσης Αρχής και υπογράφει τα συμβόλαιά της. Παρ όλα αυτά, οι Τράπεζες ζητούν εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. προς τον Πρόεδρο για την υπογραφή των πάσης φύσεως τραπεζικών εγγράφων. Εισηγούμαστε, επομένως, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο κ. Αχιλλέα Μπέο ή τούτου κωλυομένου τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στέργιο Παπαευσταθίου, όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο ή στοιχείο κατά τις δοσοληψίες της Επιχείρησης με τις Τράπεζες ή το Δημόσιο για την εξόφληση υποχρεώσεων, την είσπραξη απαιτήσεων, την ανάληψη χρημάτων και κάθε συναλλαγή της ΔΕΥΑΜΒ με τους παραπάνω. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

2 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Πρόεδρο στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ο.Ε.Υ. αναφέρεται ότι «ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης, το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, νε μεταβιβάσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο ή και σε μέλη του Δ.Σ» Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την εκχώρηση στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. ΣΤΕΡΓΙΟ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ την αρμοδιότητα υπογραφής, αντί του Προέδρου Δ.Σ, των κάτωθι εγγράφων, τούτου δε κωλυομένου η αρμοδιότητα υπογραφής θα ασκείται από τον Πρόεδρο: Πάσης φύσεως συμβάσεις, λογαριασμούς και εντάλματα πληρωμής, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00), καθώς και προέλεγχος και προσυπογραφή όλων των συμβάσεων, λογαριασμών και ενταλμάτων, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000,00). Πάσης φύσεως διακηρύξεις και δημοπρασίες προϋπολογισμού μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000,00), καθώς και προέλεγχος και προσυπογραφή όλων των διακηρύξεων και δημοπρασιών, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000,00). Συμβάσεις Εργασίας Έργου Προσωπικού Αποφάσεις Προσλήψεων και Αποχωρήσεων Προσωπικού Μισθοδοσία - Αποζημιώσεις Προσωπικού Χορήγηση Αδείας Γενικού Δ/ντή Μετακινήσεις Γενικού Δ/ντή Μετακινήσεις Προσωπικού στο Εξωτερικό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

3 ΔΕΥΑΜΒ Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση Κεντρικού Ταμία της ΔΕΥΑΜΒ για συναλλαγές με τις Τράπεζες και το Δημόσιο. «Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ εξουσιοδοτεί τον Κεντρικό Ταμία της ΔΕΥΑΜΒ κ. Τουρναβίτη Νικόλαο του Αθανασίου να προβαίνει για λογαριασμό της ΔΕΥΑΜΒ σε καταθέσεις, αναλήψεις, εισπράξεις επιταγών και οποιαδήποτε άλλη οικονομική συναλλαγή με το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα, τους ΟΤΑ, τις Τράπεζες και τους λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς». Επίσης, «Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο κ. Καπουρνιώτη Δημήτριο του Θεοδώρου, ως Αναπληρωτή του Κεντρικού Ταμία της ΔΕΥΑΜΒ, να οπισθογραφεί επιταγές καταναλωτών, για ανάληψη των ποσών από τον λογαριασμό του καταναλωτή και ταυτόχρονη υποχρεωτική κατάθεση του προϊόντος στον τραπεζικό λογαριασμό της ΔΕΥΑΜΒ». Η εξουσιοδότηση δίνεται μόνο γι αυτή την εργασία και για καμία άλλη συναλλαγή. Παρακαλούμε για την έγκριση της σχετικής εισήγησης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

4 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθμ. 265/2014 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, περί «Έγκρισης Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΜΒ με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου της Πράξης Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου (Φάση Μελέτης), με κωδικό ΟΠΣ στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης». Με την 265/2014 απόφασή του το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ τροποποίησε την αρχική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΜΒ με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου» της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου (Φάση Μελέτης)», με κωδικό ΟΠΣ στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και όρισε μέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Με την ανωτέρω απόφαση ορίσθηκαν ως μέλη της επιτροπής παρακολούθησης οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. κ. Ξηρακιάς Ηλίας με αναπληρωτή τον κ. Μαυρογιάννη Λεωνίδα. Με την αλλαγή του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ επιβάλλεται ο ορισμός νέων εκπροσώπων μελών του νέου Δ.Σ. στην ως άνω Επιτροπή. Παρακαλώ όπως ορίσετε αντίστοιχα μέλη, δηλαδή, εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

5 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 197/2014 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, περί ορισμού επιτροπών Παραλαβής Έργων. Με την υπ αριθμ. 197/2014 απόφαση του ΔΣ ορίστηκαν τα μέλη των επιτροπών παραλαβής έργων για το Η απόφαση ψηφίστηκε μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4257/2014 και το υπ αριθμ.6215/ κοινό υπηρεσιακό σημείωμα των Δ/ντών Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών και Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών, με το οποίο ζητήθηκε να διενεργηθεί από την αντίστοιχη επιτροπή, κλήρωση για τον ορισμό επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Με την αλλαγή του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ και την σύσταση του νέου ΔΣ τα μέλη των επιτροπών παραλαβής που είναι μέλη του Δ,Σ της επιχείρησης πρέπει να ορισθούν ξανά. Τα υπηρεσιακά μέλη των επιτροπών όπως αναφέρονται στην απόφαση είναι τα εξής: 1) Για το έργο: Νο82 Συμπλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων & Κατασκευή Διακλαδώσεων στη Μ.Π. Βόλου Τακτικά Χούσος Γ. (Πρόεδρος) Καμβρογιάννης Αν. Αναπληρωματικά Διομή Ευτ. ( Αναπλ. Πρόεδρος) Μπουντουργιάννης Γ. 2) Για το έργο: Νο85 Συμπλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων & Κατασκευή Διακλαδώσεων στη Μ.Π. Βόλου. Τακτικά Προμυριώτης Στ.(Πρόεδρος) Στάνιος Πασχ. Αναπληρωματικά Θεοφανίδου Ελ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Κανταρτζής Στ. 3) Για το έργο: Ν1 Αποκαταστάσεις Οδοστρωμάτων με ασφαλτοτάπητα και Τομών Οδοστρωμάτων με Ασφαλτοτάπητα Τακτικά Στρίκου Βασ. (Πρόεδρος) Στάνιος Πασχ. Αναπληρωματικά Διομή Ευτ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Καψιώτου Μ. 4) Για το έργο: Αποκατάσταση Οδού με Ασφαλτοτάπητα Οικισμού Τραπεζοϋπαλλήλων Χρυσής Ακτής Παναγιάς. Τακτικά Χούσος Γ. (Πρόεδρος) Κανταρτζής Στ. Αναπληρωματικά Γκέκας Αρ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Προμυριώτης Στ. 5) Για το έργο: Ν17 Αποκαταστάσεις Πεζοδρομίων και Κρασπεδορείθρων Τακτικά Θεοφανίδου Ελ. (Πρόεδρος) Τσέτη Χρ. Αναπληρωματικά Γκέκας Αρ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Στρίκου Βασ. 6) Για το έργο: Ν18 Αποκαταστάσεις Πεζοδρομίων και Κρασπεδορείθρων Τακτικά

6 Μπουντουργιάννης Γ. (Πρόεδρος) Κανταρτζής Στ. Αναπληρωματικά Χούσος Γ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Καμβρογιάννης Αν. 7) Για το έργο: Νο 7 Κατασκευή νέων Παροχών Ύδρευσης σε διάφορες θέσεις του Δήμου Βόλου. Τακτικά Στεργίου Λαμ. (Πρόεδρος) Στάνιος Πασχ. Αναπληρωματικά Φαφούτης Χρ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Καψιώτου Μ. 8) Για το έργο: Νο5 Αποκατάσταση Τομών Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων Τακτικά Φαφούτης Χρυσόστομος (Πρόεδρος) Καψιώτου Μαρία Αναπληρωματικά Γκέκας Αρ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Προμυριώτης Στ. 9) Για το έργο: Νο89 Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων Τακτικά Χούσος Γ. (Πρόεδρος) Καμβρογιάννης Αν. Αναπληρωματικά Διομή Ευτ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Στεργίου Λαμ. 10) Για το έργο: Ενίσχυση Ανακατασκευή Δικτύων Ομβρίων Νοτίου Τομέα Νεάπολης Τακτικά Φαφούτης Χρ. (Πρόεδρος) Κανταρτζής Στ. Αναπληρωματικά Διομή Ευτ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Στάνιος Πασχ. 11) Για το έργο: Νο 80 Συντήρηση Δικτύων Ακαθάρτων Ομβρίων Τακτικά Γκέκας Αρ. (Πρόεδρος) Καμβρογιάννης Αν. Αναπληρωματικά Κανταρτζής Στ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Στάνιος Πασχ. 12) Για το έργο: Νο 83 Συντήρηση Δικτύων Ακαθάρτων Ομβρίων Τακτικά Στεργίου Λ. (Πρόεδρος) Γκέκας Αρ. Αναπληρωματικά Θεοφανίδου Ελ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Κανταρτζής Στ. 13) Για το έργο: Νο 84 Συντήρηση Δικτύου Ακαθάρτων Ομβρίων Τακτικά Διομή Ευτ. (Πρόεδρος) Στρίκου Βασ. Αναπληρωματικά Φαφούτης Χρ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Μπουντουργιάννης Γ.

7 14) Για το έργο: Ν6 Κατασκευή Ιδιωτικών Παροχών Τακτικά Γκέκας Αρ. (Πρόεδρος) Στάνιος Πασχ. Αναπληρωματικά Διομή Ευτ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Προμυριώτης Στ. 15) Για το έργο: Νο 17 Αντικατάσταση Αγωγών Διανομής Δικτύου Ύδρευσης Μ.Π. Βόλου Τακτικά Τσέτη Χρ. (Πρόεδρος) Μπουντουργιάννης Γ. Αναπληρωματικά Διομή Ευτ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Καψιώτου Μ. 16) Για το έργο: Νο 3 Αντικατάσταση και Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Τακτικά Διομή Ευτ. (Πρόεδρος) Φαφούτης Χρ. Αναπληρωματικά Θεοφανίδου Ελ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Στάνιος Πασχ. 17) Για το έργο: Νο 87 Συντήρηση Δικτύων Ακαθάρτων Ομβρίων Τακτικά Στρίκου Βασ. (Πρόεδρος) Καψιώτου Μ. Αναπληρωματικά Γκέκας Αρ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Κανταρτζής Στ. 18) Για το έργο: Νο 88 Συντήρηση και Απόφραξη Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων Τακτικά Διομή Ευτ. (Πρόεδρος) Στρίκου Βασ. Αναπληρωματικά Χούσος Γ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Τσέτη Χρ. 19) Για το έργο: Επεμβάσεις σε Δίκτυα για την Παρακολούθηση των έργων Οδοποιίας Τακτικά Καμβρογιάννης Αν. (Πρόεδρος) Τσέτη Χρ. Αναπληρωματικά Θεοφανίδου Ελ. (Αναπλ. Πρόεδρος) Στρίκου Βασ. Σημειώνεται ότι το τρίτο μέλος των παραπάνω επιτροπών παραλαβής θα προκύψει μέσα από κλήρωση των διοικητικών συμβούλων όπως αναφέρεται στο Ν. 4257/2014. Εισηγούμαι Την τροποποίηση της υπ αριθμ. 197/2014 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ και τον ορισμό, κατόπιν κληρώσεως, μελών του Δ.Σ., στις παραπάνω επιτροπές. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

8 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό μελών του Τεχνικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 2. Α. του Ο.Ε.Υ. Σύμφωνα με το άρθρο 2.Α του ΟΕΥ της ΔΕΥΑΜΒ, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης συνεπικουρούνται από το Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο υποστήριξης των έργων της Διεύθυνσης και ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και συμμετέχουν : Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης που ορίζονται από αυτό, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Συντονιστής του Συμβουλίου Οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών της Επιχείρησης Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΥΑΜΒ. Παρακαλώ για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της συνταξιοδότησης της υπεύθυνης του Γραφείου Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΥΑΜΒ και μέχρι να τοποθετηθεί αντικαταστάτης το συμβούλιο θα είναι τετραμελές. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

9 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: «Ορισμός Επιτροπής Αποζημιώσεων Καταναλωτών» Με την 413/2013 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ είχε ορισθεί επιτροπή αποζημιώσεων για την αντιμετώπιση αιτημάτων καταναλωτών προς αποζημίωση υλικών ζημιών, συνεπεία βλαβών των δικτύων μας. Με την αλλαγή της σύνθεσης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ προτείνουμε τον ορισμό νέας Επιτροπής, αποτελούμενης από : - Ένα μέλος του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του - Δύο υπηρεσιακούς με τους αναπληρωτές τους: Μαρία Καψιώτου με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τιλελή Γιάννη Μπουντουργιάννη. με αναπληρωτή την Λαμπρινή Στεργίου Η Επιτροπή θα εξετάζει το αίτημα, θα συμβουλεύεται τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους και θα εισηγείται στο Δ.Σ. Εισηγούμαι την λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Αποζημίωσης υλικών ζημιών, συνεπεία βλαβών των δικτύων μας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

10 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ Θέμα: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στον υφιστάμενο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Άρθρο 5Γ2 προβλέπεται η συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου στη ΔΕΥΑΜΒ που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., δύο (2) μέλη του Δ.Σ., που ορίζονται από αυτό, το Γενικό Διευθυντή και ένα Εκπρόσωπο του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΜΒ, ο οποίος ορίζεται με απόφασή του. Ήδη ο σύλλογος εργαζομένων στη ΔΕΥΑΜΒ με την με αριθμό πρωτοκόλλου 10757/ επιστολή του όρισε εκπρόσωπο τον κ. Ζεμπέογλου Βάϊο. Παρακαλούμε όπως ορίσετε τα δύο μέλη του Δ.Σ. που θα μετέχουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

11 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων ΚΑ των εξόδων της Γ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Λαμβάνοντας υπόψη το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/ντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων ΚΑ των εξόδων της Γ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Σύμφωνα με το άρθ.72 παρ.1δ του Ν. 3852/10 το Δ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτο γιατί με την ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών της ΔΕΥΑΜΒ, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από την ροή των εσόδων στο ταμείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μια απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και των άρθρων άρθρου 21 παρ. 7 και 9 και άρθρου 22 του Ν. 2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό. Έχοντας υπόψη την Γ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ αριθμ. 253/2014 απόφασή του και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ : 7ΧΦΧΟΠ10-55Υ), προτείνεται η έγκριση των παρακάτω πιστώσεων της Γ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014: Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης Χαρτόσημο λοιπών πράξεων Δικαστικά Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την έγκριση διάθεσης πίστωσης των ΚΑ των εξόδων της Γ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Εισηγούμαι Την έγκριση διάθεσης πιστώσεων ΚΑ των εξόδων της Γ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

12 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης, ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Λαμβάνοντας υπόψη το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/ντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Στις 19/8/2014 διενεργήθηκε Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια συστήματος μέτρησης παροχής», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ). Η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών με το υπ αριθμ. 9422/ πρακτικό, γνωμοδότησε υπέρ της κατακύρωσης της εν λόγω εργασίας στην εταιρία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ με τιμή ,00 (πλέον ΦΠΑ). Έχοντας υπόψη την Β αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Εργαλεία & όργανα αποχέτευσης ,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Εισηγούμαι Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΉΣ

13 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.340,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Λαμβάνοντας υπόψη το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/ντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.340,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων κρίθηκε απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου στο σύνολο της έκτασης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων που αφορά χρονικό διάστημα ενός έτους, ποσού 2.340,00 πλέον ΦΠΑ. Για την εν λόγω προμήθεια τηρήθηκε η εκ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995 οριζόμενη διαδικασία, και με την αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Συντήρηση πρασίνου 2.340,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.340,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

14 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 150,52 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Λαμβάνοντας υπόψη το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/ντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 150,52 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων κρίθηκε απαραίτητη η προμήθεια τριών τηλεφωνικών συσκευών ποσού 150,52 πλέον ΦΠΑ. Για την εν λόγω προμήθεια τηρήθηκε η εκ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995 οριζόμενη διαδικασία, και με την αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Συσκευές επικοινωνίας 150,52 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 150,52 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Εισηγούμαι Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 150,52 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

15 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Ορισμός μέλους Δ.Σ. στην Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών. Λαμβάνοντας υπόψη το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/ντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Ορισμός μέλους Δ.Σ. στην Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών. Η σύσταση της επιτροπής παραλαβής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980. Επεσήμανε ότι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του Π.Δ. 28/1980 και οι Δ.Ε.Υ.Α. περιλαμβάνονται στους φορείς που έχει εφαρμογή το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα. Κάθε παροχή υπηρεσίας (εργασία ή μεταφορά) που διενεργείται με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, κατ αναλογία των διατάξεων που ισχύουν για τους δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, η οποία αποτελείται από ένα μέλος του συμβουλίου και δύο υπαλλήλους της επιχείρησης. Έργο, δηλαδή της επιτροπής είναι η παραλαβή κάθε εργασίας και μεταφοράς που θα συντελείται από μέχρι 31/12/2014. Ο σύμβουλος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπάλληλοι από τον Πρόεδρο. Έχοντας υπόψιν : α) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. β) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 και της παρ. 4 του άρθρου 70 του Π.Δ. 28/1980. γ) Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980. δ) Την αναγκαιότητα πλήρωσης της επιτροπής παραλαβής. ζητούμε: Τον ορισμό ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (που διενεργούνται με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980), έτους 2014, ο οποίος σε περίπτωση κωλύματος θα αναπληρώνεται από άλλον Διοικητικό Σύμβουλο. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής απόφασης Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

16 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών προμηθειών για την «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου», προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/ντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών προμηθειών για την «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου», προϋπολογισμού ,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Έχοντας υπόψιν το παρακάτω πρακτικό : Δ Ε Υ Α Μ Β Βόλος, 29/08/2014 Αρ. Πρωτ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου», προϋπολογισμού ,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ( Συνοδεύεται από τον <<πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών>>) Στο Βόλο και στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ Κωνσταντά σήμερα την 29 η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε η επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 7 του Ν. 2286/95, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 508/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, αποτελούμενη από τους : 1. Ευαγγελία Κοφινά, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως πρόεδρο 2. Λαμπρινή Στεργίου, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως μέλος 3. Ζώτη Ιουλία, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως μέλος προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου», προϋπολογισμού ,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η επιτροπή, μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης από τη Διακήρυξη ώρας (11:00) κήρυξε τη λήξη της διαδικασίας κατάθεσης παραλαβής των προσφορών. Σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία παρέστησε ο έχοντας καταθέσει την προσφορά, η επιτροπή έδωσε α/α στον φάκελο προσφοράς, τον μονόγραψε και κατέγραψε τη συμμετοχή και τον παρόντα στον συνημμένο στο παρόν «Πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών». Ο εν λόγω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. Κατόπιν η επιτροπή αποσφράγισε τον κύριο φάκελο, ανέγραψε τον ίδιο α/α συμμετοχής και μονόγραψε τα περιεχόμενα σ αυτόν το φάκελο δικαιολογητικά και τον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Όλα αυτά αναγράφηκαν αναλυτικά στον πιο πάνω αναφερόμενο «Πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών».

17 Μετά από αυτό, η επιτροπή συνεδρίασε χωρίς την παρουσία του ενδιαφερομένου και εξέτασε την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Π.ΣΥΜΕΩΝ γίνεται δεκτός για τη συνέχεια της διαδικασίας δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά του πληρούσαν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Στη συνέχεια σε ανοικτή συνεδρίαση η επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς, η οποία έχει ως εξής: 1.ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Π. ΣΥΜΕΩΝ με τιμή πλέον ΦΠΑ ,00 ευρώ. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 213/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου», προϋπολογισμού ,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). β. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 23 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/1995. γ. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. δ. Την προσφορά του συμμετέχοντα. Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην επιχείρηση ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Π. ΣΥΜΕΩΝ η οποία προσέφερε το ποσό των ,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, διότι το προσφερόμενο είδος, όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική προσφορά της, καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και έχει τιμή εντός του ορίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η ε π ι τ ρ ο π ή Ευαγγελία Κοφινά Λαμπρινή Στεργίου Ιουλία Ζώτη Πρόεδρος Μέλος Μέλος Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1) Την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 2) Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας & Αξιολόγησης διαγωνισμών για την «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου», αξίας ,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ του προϋπολογισμού Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

18 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες των ΕΕΛ», προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/ντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης διαγωνισμών Προμηθειών για την : «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες των ΕΕΛ», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ). Έχοντας υπόψιν το παρακάτω πρακτικό : 24/09/2014 Βόλος, Αρ. Πρωτ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΕΛ», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ) ( Συνοδεύεται από τον <<πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών>>) Στο Βόλο και στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ Κωνσταντά σήμερα την 26 η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:45 συνήλθε η επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 7 του Ν. 2286/95, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 508/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, αποτελούμενη από τους : 1. Νίκη Μαυροκεφαλίδου, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, αναπληρωματικό μέλος, ως αναπληρώτρια πρόεδρο 2. Λαμπρινή Στεργίου, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως μέλος 3. Ιουλία Ζώτη, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως μέλος προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των ΕΕΛ», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ). Η επιτροπή, μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης από τη Διακήρυξη ώρας (11:00) κήρυξε τη λήξη της διαδικασίας κατάθεσης παραλαβής των προσφορών. Μία και μοναδική προσφορά κατατέθηκε. Σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία παρέστησε ο έχον καταθέσει την προσφορά, η επιτροπή έδωσε α/α στον φάκελο προσφοράς, τον μονόγραψε και κατέγραψε τη συμμετοχή στον συνημμένο στο παρόν «Πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών». Ο εν λόγω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. Κατόπιν η επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο, ανέγραψε τον ίδιο α/α συμμετοχής και μονόγραψε τα περιεχόμενα σ αυτόν τον φάκελο δικαιολογητικά και τον κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς. Όλα αυτά αναγράφηκαν αναλυτικά στον πιο πάνω αναφερόμενο «Πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών». Μετά από αυτό, η επιτροπή συνεδρίασε χωρίς την παρουσία του ενδιαφερομένου και εξέτασε την ορθότητα και την πληρότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, των δικαιολογητικών του συμμετέχοντα. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι και ο ενδιαφερόμενος γίνεται δεκτός για τη συνέχεια της διαδικασίας δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά του πληρούσαν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

19 Στη συνέχεια σε ανοικτή συνεδρίαση η επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Διαπίστωσε ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είχε χρησιμοποιήσει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της διακήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 6 της διακήρυξης. Παρ όλα αυτά η επιτροπή έκρινε ομόφωνα να γίνει δεκτή, η αναγραφή των τιμών σε άλλο έντυπο, δεδομένου ότι μετά την υπ αριθμ. 9136/ διευκρινιστική οδηγία που δόθηκε από τη ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με τον τύπο και την προσφερόμενη ποσότητα του υλικού δεν μπορούσε να συμπληρωθεί στο προτυπομένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς. Η οικονομική προσφορά έχει ως εξής : 1. Η εταιρεία ΓΚΕΡΟ ΑΕ. με τιμή πλέον Φ.Π.Α ,00 ευρώ. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 241/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των ΕΕΛ», προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ. β. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 23 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/1995. γ. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία ΓΚΕΡΟ ΑΕ η οποία προσέφερε το ποσό των ,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, διότι τα προσφερόμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική προσφορά της, καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και είναι εντός του ορίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η ε π ι τ ρ ο π ή Νίκη Μαυροκεφαλίδου Λαμπρινή Στεργίου Ιουλία Ζώτη Αναπληρώτρια Πρόεδρος Μέλος Μέλος Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1) Την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 2) Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας & Αξιολόγησης διαγωνισμών για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των ΕΕΛ» 3) Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

20 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών προμηθειών για την «Προμήθεια συστήματος μέτρησης παροχής», προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/ντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών προμηθειών για την «Προμήθεια συστήματος μέτρησης παροχής», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ). Έχοντας υπόψη το παρακάτω πρακτικό : Βόλος, 26/08/2014 Αρ. Πρωτ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια συστήματος μέτρησης παροχής», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ) ( Συνοδεύεται από τον «πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών») Στο Βόλο και στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ Κωνσταντά σήμερα την 19 η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:45 συνήλθε η επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 7 του Ν. 2286/95, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 508/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, αποτελούμενη από τους : 1. Νίκη Μαυροκεφαλίδου, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, αναπληρωματικό μέλος, ως αναπληρώτρια πρόεδρο 2. Τιλελής Δημήτριος, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, αναπληρωματικό μέλος, ως μέλος 3. Ιουλία Ζώτη, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως μέλος προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια συστήματος μέτρησης παροχής», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ). Η επιτροπή, μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης από τη Διακήρυξη ώρας (11:00) κήρυξε τη λήξη της διαδικασίας κατάθεσης παραλαβής των προσφορών. Κατατέθηκε μία και μοναδική προσφορά στην Επιτροπή. Σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία παρέστησε ο μοναδικός συμμετέχον, η επιτροπή έδωσε α/α στον φάκελο προσφοράς, τον μονόγραψε και κατέγραψε τη συμμετοχή στον συνημμένο στο παρόν «Πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών». Ο εν λόγω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. Κατόπιν η επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο, ανέγραψε τον ίδιο α/α συμμετοχής και μονόγραψε τα περιεχόμενα σ αυτόν τον φάκελο δικαιολογητικά και τον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Όλα αυτά αναγράφηκαν αναλυτικά στον πιο πάνω αναφερόμενο «Πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών».

21 Μετά από αυτό, η επιτροπή συνεδρίασε χωρίς την παρουσία του ενδιαφερομένου και εξέτασε την ορθότητα και την πληρότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, των δικαιολογητικών του συμμετέχων. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος γίνεται δεκτός για τη συνέχεια της διαδικασίας δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά του πληρούσαν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Στη συνέχεια ανοίχθηκε ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, ο οποίος έχει ως εξής : 1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ, ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING, με ποσό ,00, πλέον ΦΠΑ 23%. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 215/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος μέτρησης παροχής», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ) β. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 23 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/1995. γ. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING η οποία προσέφερε το ποσό των ,00 ευρώ, διότι τα προσφερόμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική προσφορά της, καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και έχουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η ε π ι τ ρ ο π ή Νίκη Μαυροκεφαλίδου Τιλελής Δημήτριος Ιουλία Ζώτη Αναπληρώτρια Πρόεδρος Αναπληρωματικό Μέλος Μέλος Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1) Την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 2) Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας & Αξιολόγησης διαγωνισμών για την «Προμήθεια συστήματος μέτρησης παροχής» αξίας ,00 (πλέον ΦΠΑ). 3) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ,00 στον ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων έτους Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

22 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών προμηθειών για την «Απολύμανση, Απεντόμωση & Μυοκτονία των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ για δυο έτη» προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/ντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών προμηθειών για την «Απολύμανση, Απεντόμωση & Μυοκτονία των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ για δυο έτη» προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ) Έχοντας υπόψη τα παρακάτω πρακτικά : Δ Ε Υ Α Μ Β Βόλος, 26/08/2014 Αρ. Πρωτ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 1 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) Για την «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ,ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», προϋπολογισμού ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ( Συνοδεύεται από τον <<πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών>>) Στο Βόλο και στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ Κωνσταντά σήμερα την 19 η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:45 συνήλθε η επιτροπή διαγωνισμού του άρθρου 18 του Π.Δ. 28/80 η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 506/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, αποτελούμενη από τους : 1. Γεώργιος Φραγκογιάννης, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως πρόεδρο 2. Νικόλαος Τουρναβίτης, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως μέλος 3. Μαρία Καψιώτου, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως μέλος προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ,ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ). Η επιτροπή, μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης από τη Διακήρυξη ώρας (12:00) κήρυξε τη λήξη της διαδικασίας κατάθεσης παραλαβής των προσφορών. Η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο δυο φακέλους συμμετοχής, οι οποίοι παρελήφθησαν στην υπηρεσία μία ημέρα πριν της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, του ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΣΑΜΗ και της ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, και σε ανοικτή συνεδρίαση στην οποία παρέστησαν τρείς συμμετέχοντες, η ΕΝΤΟΜ, η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Ο.Ε. και ο ΖΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, η επιτροπή άνοιξε τις προσφορές όλων των συμμετεχόντων και έδωσε α/α στους φακέλους, τους μονόγραψε και τους κατέγραψε στον συνημμένο στο παρόν «Πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών». Ο εν λόγω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. Κατόπιν η επιτροπή αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους, ανέγραψε τον ίδιο α/α συμμετοχής και μονόγραψε τα περιεχόμενα σ αυτούς τους φακέλους δικαιολογητικά και τους κλειστούς φακέλους των οικονομικών προσφορών.

23 Όλα αυτά αναγράφηκαν αναλυτικά στον πιο πάνω αναφερόμενο «Πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών». Μετά από αυτό, η επιτροπή συνεδρίασε χωρίς την παρουσία των ενδιαφερομένων και εξέτασε την ορθότητα και την πληρότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού η επιτροπή έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 209/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ,ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. γ. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. έκρινε ομόφωνα ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι γίνονται δεκτοί για τη συνέχεια της διαδικασίας δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά τους πληρούσαν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:30 π.μ. Γνωστοποιούμε ότι η παρουσία σας δεν είναι υποχρεωτική. Η Ε π ι τ ρ ο π ή : Γεώργιος Φραγκογιάννης Νικόλαος Τουρναβίτης Μαρία Καψιώτου Πρόεδρος Μέλος Μέλος Δ Ε Υ Α Μ Β & Βόλος, 28/08/2014 Αρ. Πρωτ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2 ο - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Για την «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ,ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ( Συνοδεύεται από τον <<πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών>>) Στο Βόλο και στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ Κωνσταντά σήμερα την 27 η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε η επιτροπή διαγωνισμού του άρθρου 18 του Π.Δ. 28/80 η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 506/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, αποτελούμενη από τους : 1. Γεώργιος Φραγκογιάννης, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως πρόεδρο 2. Νικόλαος Τουρναβίτης, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως μέλος 3. Μαρία Καψιώτου, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως μέλος προκειμένου να ανοίξει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ,ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ 23%). Η επιτροπή, μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης ώρας (10:30) σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία παρέστησε η εταιρία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Ο.Ε.,αποσφράγισε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής: 1. Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ με τιμή 5.780,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 2. Η εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΗΞΗ Α.Ε. με τιμή 9.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 3. Η εταιρεία ΕΝΤΟΜ με τιμή 9.864,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 4. Η εταιρεία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Ο.Ε. με τιμή 7.990,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 5. Ο ΖΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ με τιμή 9.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 209 / 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας : «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ,ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. γ. Την υπ αριθμ. 3/2014 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η ψήφιση του Κ.Α έτους 2014.

24 δ. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. ε. Το 1 Ο πρακτικό με αριθμ.πρωτ. 9430/ Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΒΑΡΣΑΜΗ ο οποίος προσέφερε το ποσό των 5.780,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. διότι η προσφορά του είναι η πλέον συμφέρουσα και ικανοποιητική για την επιχείρηση. Η Ε π ι τ ρ ο π ή Γεώργιος Φραγκογιάννης Νικόλαος Τουρναβίτης Μαρία Καψιώτου Πρόεδρος Μέλος Μέλος Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1) Την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 2) Την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας & Αξιολόγησης διαγωνισμών για την «Απολύμανση, Απεντόμωση & Μυοκτονία των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ για δυο έτη» αξίας 5.780,00 (πλέον ΦΠΑ) Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ του προϋπολογισμού Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

25 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας. Λαμβάνοντας υπόψη το Υ.Σ. της Διευθύντριας Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας. Με το άρθρο 10 του Ν.4257/14(ΦΕΚ 93Α / ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και την με αριθμ. πρωτ. οικ.31635/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των Ν.4257/2014 και 4258/2014», οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό ορισμένου χρόνου, με τις διαδικασίες έγκρισης ως προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών. Η πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, εξαιρείται από τους περιορισμούς των εγκρίσεων των άλλων συμβάσεων (ποσοστιαία μείωση κατ έτος), καθώς και από τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006. Το Υπουργείο Εσωτερικών, απαντώντας με το με αριθμ. πρωτ / έγγραφό του, σε σχετικό ερώτημά μας, για τη δυνατότητα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, μας γνωρίζει ότι η ΔΕΥΑΜΒ ως ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, εμπίπτει στις ανωτέρω διατάξεις και έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω Ζητούμε Τη λήψη σχετικής απόφασης για την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων, προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με τις κάτωθι ειδικότητες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας: Π.Ε. ΧΗΜΙΚΩΝ ένας (1) Π.Ε. ΒΙΟΛΟΓΩΝ ένας (1) Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ένας (1) Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δύο (2) Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ένας (1) Τ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΩΝ τρεις (3) Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ δύο (2) Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ δύο (2) Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ δύο (2) Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ τέσσερεις (4) Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ δέκα τέσσερεις (14) Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,35 και θα βαρύνει τον ΚΑ του προϋπολογισμού 2014, με το ποσό των ,00 και τον ΚΑ του προϋπολογισμού 2014 με το ποσό των 7.778,79. Το υπόλοιπο θα επιβαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο επόμενο Δ.Σ. Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής Απόφασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1

26 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO : Δ/νρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δεληευθυμίου Πηνελόπη ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Οικονομίδη Δημήτρη ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας. Με την αριθμ πρωτ. 249/2014 απόφασή του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ενέκρινε την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών Γενικών καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας. Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 9248/ Ανακοίνωση της Επιχείρησης, προκηρύχθηκε η πρόσληψη των παραπάνω ατόμων. Κατατέθηκαν στην Επιχείρηση είκοσι τέσσερεις (24) Αιτήσεις (Συνημμένη Κατάσταση) μαζί με τα ζητούμενα από την Ανακοίνωση δικαιολογητικά, δηλ. φωτ/φο της αστυνομικής ταυτότητας και της κάρτας ανεργίας. Ζητούμε Τη λήψη σχετικής απόφασης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης των οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών Γενικών καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο επόμενο Δ.Σ. Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής Απόφασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\φάκελος (2)\ΘΕΜΑ 23 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.doc 1

27 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για σύναψη ειδικών συμβάσεων με ασκούμενους σπουδαστές Τ.Ε.Ι. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO : Δ/νρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δεληευθυμίου Πηνελόπη ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Οικονομίδη Δημήτρη Με την ΚΥΑ Ε5/1797/86 ρυθμίζονται τα θέματα αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ. Εφαρμόζοντας την παρ.6 του άρθρου 1 του ν.4046/12, τα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων της ΕΓΣΣΕ που ισχύουν από 14/2/2012, διαμορφώνουν την ακαθάριστη αποζημίωσή τους. Η Επιχείρηση εισπράττει από τον ΟΑΕΔ, ως επιχορήγηση το 50% του συνολικού ποσού που καταβάλλει. Η ΔΕΥΑΜΒ προσφέρεται να απασχολήσει σπουδαστές των κάτωθι ειδικοτήτων: (3) τρείς σπουδαστές ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρολογίας (2) δύο σπουδαστές ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας (3) τρεις σπουδαστές ΤΕΙ Τμήματος Λογιστικής & Χρηματ/κών (2) δύο σπουδαστές ΤΕΙ Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής (1) έναν σπουδαστή ΤΕΙ Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (2) δύο σπουδαστές ΤΕΙ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (3) τρείς σπουδαστές ΤΕΙ Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Παρακαλούμε, όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για την έγκριση σύναψης (16) δεκαέξι ειδικών συμβάσεων με ασκούμενους σπουδαστές ΤΕΙ, ως ανωτέρω. Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

28 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την καταβολή του υπολοίπου της κανονικής αδείας αποχωρούντων υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την καταβολή του υπολοίπου της κανονικής αδείας αποχωρούντων υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης. Έχοντας υπόψη: α) την με αριθμ. πρωτ / Αίτηση της μονίμου υπαλλήλου ΜΗΤΣΙΟΥ- ΚΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΕ που αφορά στην καταβολή του υπολοίπου της κανονικής αδείας μέχρι 11/08/2014, λόγω συνταξιοδότησης, την οποία δεν χρησιμοποίησε, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, β) την με αριθμ. πρωτ / Αίτηση του υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΚΑΡΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΥΕ που αφορά στην καταβολή του υπολοίπου της κανονικής αδείας μέχρι 11/07/2014, λόγω συνταξιοδότησης, την οποία δεν χρησιμοποίησε, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, ΖΗΤΟΥΜΕ 1. Την έγκριση της καταβολής του υπολοίπου της κανονικής αδείας μέχρι 11/08/2014, λόγω συνταξιοδότησης, της πρώην εργαζόμενης, ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ χωρίς περαιτέρω αξιώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. 2. Την έγκριση της καταβολής του υπολοίπου της κανονικής αδείας μέχρι 11/07/2014, λόγω συνταξιοδότησης, του πρώην εργαζόμενου ΚΑΡΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ χωρίς περαιτέρω αξιώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής Απόφασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

29 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την μεταβολή ασφάλισης δύο (2) εργαζομένων της ΔΕΥΑΜΒ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO : Δ/νρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δεληευθυμίου Πηνελόπη ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Οικονομίδη Δημήτρη ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την μεταβολή ασφάλισης δύο (2) εργαζομένων της ΔΕΥΑΜΒ. Με τις με αριθμ. πρωτ. 9841/ & 10186/ Αιτήσεις στους, αντίστοιχα οι εργαζόμενοι Τριανταφύλλου Ηλίας, Υδραυλικός Δ.Ε. και Μαλλιαρός Ιωάννης Οδηγός Δ.Ε., ζητούν την υπαγωγή τους στην ασφάλιση των Βαρέων ενσήμων, μετά από την αλλαγή και την κατάταξη-τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας στις οποίες προβλέπεται η υπαγωγή των εργαζομένων στα Βαρέα ένσημα. Εφαρμόζοντας τον ΟΣΥΚ του ΙΚΑ και έχοντας υπόψη την ειδικότητα και το αντικείμενο εργασίας τους, δηλ. Τεχνίτης και εγκαταστάτης σωληνώσεων απασχολούμενος στη συντήρηση και επισκευή δικτύων διανομής ο Τριανταφύλλου Ηλίας, και Οδηγός βαρέων φορτηγών στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων ο Μαλλιαρός Ιωάννης Ζητούμε Τη λήψη σχετικής απόφασης για τη μεταβολή της ασφάλισής τους και την υπαγωγή τους στα Βαρέα ένσημα. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο επόμενο Δ.Σ. Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής Απόφασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\φάκελος (2)\ΘΕΜΑ 26 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.doc 1

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 03ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 03ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:Ω2ΤΕΟΕΠΘ-69Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ:Ω2ΤΕΟΕΠΘ-69Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» Για το έτος 2014 θέτω υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Υπηρεσίας για τις Επιτροπές Παραλαβής Έργων: 1. Για έργα μικρής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 01ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Έκτακτης Κατεπείγουσαςτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 01ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Έκτακτης Κατεπείγουσαςτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 12/201 Ημέρ. Απόφασης : 2/8/201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ α) Με την αρ. 13/2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 465-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 191-07/03-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΘΕΜΑ: 31 ο Εισήγηση Έγκρισης Μειοδότη Αναδόχου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 1 Τ.Κ. 2 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 137 ΘΕΜΑ: «Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Εισήγηση προς το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Με την απόφαση 255/2005 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποδέχθηκε τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από τα Πρακτικά της 3 ης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-01 ΑΠΟΦΑΣΗ 76/01 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 25/19-08-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 633-24/29-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 348-14/30-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 197-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 02.04.2015 Αρ. πρωτ.: 1848 ΚΟΙΝ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κέρκυρα, 02.04.2015 Αρ. πρωτ.: 1848 ΚΟΙΝ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 161 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 26/11-09-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 25/1/2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας Πανεπιστημίου 254, Πάτρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 26 Μαρτίου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 77322/589 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών για την προμήθεια υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 69-71, ΤΚ 26442, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610 465800 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση πρακτικού και έγκριση αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 23-10-2015 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-16/28-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.Τη γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται πρακτικό της συνεδρίασης.

4.Τη γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται πρακτικό της συνεδρίασης. 3.Τη με αρ. αρ. 35/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου Ερμούπολης με θέμα Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου Ερμούπολης ο.ε 2014, η οποία εγκρίθηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης : 67/2012 Περίληψη Συζήτηση και λήψη απόφασης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2012.

Αριθμός απόφασης : 67/2012 Περίληψη Συζήτηση και λήψη απόφασης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2012. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 7-2012 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια υλικών και εργαλείων συντήρησης και γενικής χρήσης» Σωστικές Επεμβάσεις Στερέωσης ΝΑ πύργου αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων»

«Προμήθεια υλικών και εργαλείων συντήρησης και γενικής χρήσης» Σωστικές Επεμβάσεις Στερέωσης ΝΑ πύργου αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Φάκελος: Φ1/16 Ταχ.Δ/νση: Μακρυγιάννη 2-4 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-04-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 169 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 25/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 25ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 09ης Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 25ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 09ης Ιουνίου 2015 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΘΕΜΑ: 6 ο της Ημερήσιας Διάταξης «Διαβίβαση φακέλου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, μικροϋλικών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

Σελίδα 1 από 6 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 369-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κέρκυρα,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κέρκυρα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας Ταχ. Κωδ.: 49100

Διαβάστε περισσότερα