Ενημερωτική Ανακοίνωση Αρ. 13/64 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 5 Ιουνίου Διεθνές Νομισματικό Ταμείο th Street, NW Washington, D. C.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτική Ανακοίνωση Αρ. 13/64 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 5 Ιουνίου 2013. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 700 19 th Street, NW Washington, D. C."

Transcript

1 Ενημερωτική Ανακοίνωση Αρ. 13/64 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 5 Ιουνίου 2013 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο th Street, NW Washington, D. C USA Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ Ολοκληρώνει τις Διαβουλεύσεις του Άρθρου IV για το 2013, Ολοκληρώνει την Τρίτη Επισκόπηση της Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (ΔΠΜ), και Συζητά την Εκ των Υστέρων Αξιολόγηση της Εφεδρικής Συμφωνίας (SBA) του 2010 με την Ελλάδα Στις 31 Μαΐου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε τις Διαβουλεύσεις του Άρθρου IV για το 2013 με την Ελλάδα 1 και ολοκλήρωσε την Τρίτη Επισκόπηση της απόδοσης της χώρας στο πλαίσιο ενός οικονομικού προγράμματος που υποστηρίζεται από συμφωνία Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (ΔΠΜ) (βλ. Δελτίο Τύπου Αρ.13/195). Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε επίσης την Εκ των Υστέρων Αξιολόγηση της Κατ Εξαίρεση Πρόσβασης στο πλαίσιο της Εφεδρικής Συμφωνίας (SBA) του 2010 για την Ελλάδα 2. 1 Σύμφωνα με το Άρθρο IV της Σύμβασης του ΔΝΤ, το ΔΝΤ διεξάγει διμερείς συζητήσεις με τα μέλη, συνήθως σε ετήσια βάση. Ένα κλιμάκιο επισκέπτεται τη χώρα, συλλέγει οικονομικές και δημοσιονομικές πληροφορίες, και συζητά με αξιωματούχους τις οικονομικές εξελίξεις και πολιτικές της χώρας. Επιστρέφοντας στην έδρα του, το κλιμάκιο συντάσσει μία έκθεση, η οποία αποτελεί τη βάση για τη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο Γενικός Διευθυντής, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συνοψίζει τις απόψεις των Εκτελεστικών Διευθυντών, και η σύνοψη αυτή αποστέλλεται στις αρχές της χώρας. Επεξήγηση των προσδιοριστικών που χρησιμοποιούνται στις περιλήψεις παρέχονται στη διεύθυνση: 2 Η υποχρέωση διενέργειας εκ των υστέρων αξιολογήσεων συμφωνήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ το Σεπτέμβριο του 2002 για μέλη που χρησιμοποιούν την κατ εξαίρεση πρόσβαση όταν διέρχονται κρίση στο λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων, και το Φεβρουάριο του 2003 επεκτάθηκε σε οιαδήποτε χρήση έκτακτης πρόσβασης. Σκοπός μιας Εκ των Υστέρων Αξιολόγησης είναι να προσδιορίσει κατά πόσον οι αιτιολογήσεις που παρουσιάστηκαν στην αρχή του εκάστοτε προγράμματος ήταν συνεπείς προς τις πολιτικές του ΔΝΤ και να επανεξετάσει την απόδοση στο πλαίσιο του προγράμματος. Προς επίτευξη του εν λόγω σκοπού, οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις επιχειρούν να εξετάσουν με κριτική διάθεση και ειλικρίνεια δύο βασικά ερωτήματα: (i) η μακροοικονομική στρατηγική, ο σχεδιασμός του προγράμματος, και η χρηματοδότηση ήταν κατάλληλα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλους σύμφωνα με την πολιτική του ΔΝΤ, (continued )

2 2 Βασικές Πληροφορίες Από την τελευταία διαβούλευση του Άρθρου IV στα μέσα του 2009, η Ελλάδα βρίσκεται σε βαθιά οικονομική κρίση. Η κρίση ήταν επακόλουθο της συσσώρευσης ως το 2009 έκτακτων δημοσιονομικών και εξωτερικών ανισορροπιών αποτέλεσμα της δημοσιονομικής επέκτασης μετά την ένταξη στο ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από χαμηλού κόστους εξωτερικό δανεισμό. Η ανατιμολόγηση του συναφούς προς την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση κινδύνου, οι μεγάλες αναθεωρήσεις στα στοιχεία του δημοσίου ελλείμματος και χρέους, και η επιδείνωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο προκάλεσαν την κρίση στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση απώλεσε την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές το 2010, και εφαρμόστηκε ένα φιλόδοξο πολυετές πρόγραμμα προσαρμογής με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και του ΔΝΤ. Σκοπός του προγράμματος ήταν να καταστήσει βιώσιμη τη δημοσιονομική θέση μέσω σημαντικής εμπροσθοβαρούς εξυγίανσης, και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα μέσω ολοκληρωμένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το χρηματοοικονομικό σύστημα. Παρασχέθηκε πρωτοφανής διεθνής υποστήριξη αρχικά με 3ετές χρηματοδοτικό πακέτο από κοινού με χώρες-μέλη της ζώνης του Ευρώ ύψους 110 δισεκατομμυρίων στο πλαίσιο Εφεδρικής Συμφωνίας (SBA) το Μάιο του 2010, και στη συνέχεια με πακέτο από κοινού με χώρες-μέλη της ζώνης του Ευρώ ύψους 173 δισεκατομμυρίων στο πλαίσιο του Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού το Μάρτιο του 2012 (εκ των οποίων περίπου 136 δισεκατομμύρια ήταν χρηματοδότηση που υπερέβαινε το μηεκταμιευθέν μέρος από το πρώτο πακέτο). Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στη σταθεροποίηση της Ελληνικής οικονομίας. Το κυκλικώς προσαρμοσμένο πρωτογενές ισοζύγιο βελτιώθηκε αθροιστικά κατά περίπου 15% του ΑΕΠ κατά την περίοδο , και το ονομαστικό πρωτογενές έλλειμμα αναμένεται να εξαλειφθεί το Οι εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας οι οποίες υλοποιήθηκαν στις αρχές του 2012 συνέβαλαν στη διόρθωση των μισθών και τη σημαντική μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε από 15% περίπου του ΑΕΠ το 2008 σε 3,4% το Διατηρήθηκε η χρηματοοικονομική σταθερότητα, μεταξύ άλλων και μέσω ευρείας ανακεφαλαιοποίησης του συστήματος. Η Ελλάδα παρέμεινε εντός της ζώνης του Ευρώ, το οποίο ήταν και βασικός της στόχος, ενώ οι συναφείς δευτερογενείς επιπτώσεις που ενδεχομένως να είχαν σοβαρό αντίκτυπο σε μία εύθραυστη παγκόσμια οικονομία συγκρατήθηκαν σχετικά καλά. Η Ελλάδα, όμως, προσαρμόστηκε κυρίως μέσω ύφεσης, αντί μέσω μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Διάφοροι αντίξοοι και αλληλο-ενισχυόμενοι παράγοντες συνέβαλαν στην επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος, μεγάλη εκροή καταθέσεων, και υποτονική οικονομική ανάπτυξη το περίοδοι πολιτικής αναταραχής έθεσαν εν συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής έκτακτης πρόσβασης; και (ii) τα αποτελέσματα στο πλαίσιο του προγράμματος εκπλήρωσαν τους προγραμματικούς στόχους;

3 3 αμφιβόλω την υποστήριξη του προγράμματος στο εσωτερικό της χώρας οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και οι ανησυχίες εν σχέσει προς τη στρατηγική εξωτερικής χρηματοδότησης, τη βιωσιμότητα του χρέους και το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωζώνη υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη. Οι παράγοντες αυτοί ενίσχυσαν τα αρνητικά αποτελέσματα της εμπροσθοβαρούς δημοσιονομικής εξυγίανσης και οδήγησαν σε βαθύτερη ύφεση. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα βίωσε μία από τις βαθύτερες υφέσεις που έχουν πλήξει ποτέ προηγμένη οικονομία εν καιρώ ειρήνης. Η παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 22% στη διάρκεια της περιόδου , η ανεργία αυξήθηκε περίπου στο 27%, και η ανεργία μεταξύ των νέων υπερβαίνει πλέον το 60%. Η υποτονική οικονομική ανάπτυξη κατέστησε αναπόφευκτη την αναδιάρθρωση του υψηλού δημοσίου χρέους. Με συμμετοχή τόσο των ιδιωτών όσο και των επισήμων πιστωτών σε μια τέτοια αναδιάρθρωση το 2012, το φορτίο χρέους μειώθηκε σημαντικά. Εν τούτοις, το δημόσιο χρέος εξακολουθούσε να ανέρχεται στο 157% του ΑΕΠ στα τέλη του Επομένως, η δέσμευση εκ μέρους των Ευρωπαίων εταίρων της Ελλάδας να προβούν στην παροχή περαιτέρω ελάφρυνσης υπό όρους, αν χρειαστεί, προκειμένου ο προβλεπόμενος λόγος χρέους προς ΑΕΠ να μειωθεί στο 124% έως το 2020 και σε επίπεδα ουσιαστικά χαμηλότερα από το 110% του ΑΕΠ έως το 2022, είναι κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας. Η ανάκαμψη της Ελλάδας αναμένεται να είναι σταδιακή. Παρ ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα συνεχίσει να αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη, η Ελλάδα έχει πλέον αφήσει πίσω της το μεγαλύτερο μέρος της διαρθρωτικής δημοσιονομικής προσαρμογής, και η σταθερή εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να βοηθήσει να αντιστραφούν οι προσδοκίες, να βελτιώσει τις συνθήκες ρευστότητας, και να οδηγήσει σε ανάκαμψη επενδύσεων και καθαρών εξαγωγών. Στη βάση αυτή, η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 4,2% το 2013, αλλά να ενισχυθεί κατά 0,6% το Εκτίμηση Διοικητικού Συμβουλίου Οι Εκτελεστικοί Διευθυντές επαίνεσαν τις Ελληνικές Αρχές για τη μέχρι στιγμής πρόοδο που έχει συντελεστεί στην αντιμετώπιση βαθιά ριζωμένων αδυναμιών εν μέσω οξύτατης και επώδυνης για το κοινωνικό σύνολο ύφεσης. Η δημοσιονομική προσαρμογή ήταν εξαιρετική από κάθε άποψη διεθνούς σύγκρισης, η μισθολογική προσαρμογή έδωσε τη δυνατότητα να ελαττωθεί σημαντικά το κενό ανταγωνιστικότητας, και διασφαλίσθηκε η σταθερότητα στο χρηματοοικονομικό τομέα. Οι Διευθυντές σημείωσαν, εν τούτοις, ότι η πορεία προς την ανάκαμψη παραμένει πολύ δύσκολη, υπό το πρίσμα των υψηλών ακόμη επιπέδων ανεργίας, δημοσίου χρέους και μη εξυπηρετούμενων δανείων. Παρότρυναν τις αρχές να πολλαπλασιάσουν τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες για τη βελτίωση της φορολογικής και δημόσιας διοίκησης και την ενίσχυση της παραγωγικότητας, σημειώνοντας πως οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις θα προαγάγουν την αποδοτική κατανομή πόρων και θα τονώσουν την παραγωγή, θα διευκολύνουν την εναπομείνασα δημοσιονομική προσαρμογή, και θα καταστήσουν πιο ισομερές το βάρος της προσαρμογής.

4 4 Οι Διευθυντές σημείωσαν ότι η Ελλάδα βαδίζει προς την ολοκλήρωση της απαιτούμενης δημοσιονομικής προσαρμογής της. Υπογράμμισαν ότι προτεραιότητα τώρα είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσα από τη μεταρρύθμιση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης ώστε να βελτιωθεί η εισπρακτική αποτελεσματικότητα και να ενισχυθεί η επιχειρησιακή της ανεξαρτησία και, αν χρειαστεί, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ανεξάρτητης φορολογικής υπηρεσίας. Οι Διευθυντές ενθάρρυναν τις αρχές να εξοικονομήσουν οφέλη από την καλύτερη είσπραξη φόρων, να συνεχίσουν να διευρύνουν τη φορολογική βάση, και να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ιδιαιτέρως τη στοχευμένη μείωση του προσωπικού και την αντικατάσταση των ελλιπούς απόδοσης υπαλλήλων με ικανότερο προσωπικό. Οι Διευθυντές τόνισαν ότι είναι απαραίτητη μια κρίσιμη μάζα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να μειωθούν οι τιμές καταναλωτή, να τονωθούν οι επενδύσεις, και να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα. Παρατήρησαν ότι η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας έχει αυξήσει τη μισθολογική ευελιξία. Οι Διευθυντές προτρέπουν να γίνουν περαιτέρω βήματα προκειμένου να αναπροσαρμοστούν οι τιμές κατ αντιστοιχία προς τις μειώσεις των μισθών μέσω της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων και άλλων αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον ευρύτερα. Οι Διευθυντές επικρότησαν το σημαντικό επίτευγμα ως προς την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των τραπεζών. Σημειώνοντας ότι η εν λόγω διαδικασία θα οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό το τραπεζικό σύστημα υπό κρατική ιδιοκτησία, κάλεσαν τις αρχές να ενισχύσουν το πλαίσιο διακυβέρνησης στο χρηματοοικονομικό τομέα και, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, να επαναιδιωτικοποιήσουν τις τράπεζες που θα είναι υπό τον έλεγχο του κράτους. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την εξυγίανση των ισολογισμών και την αποκατάσταση της πιστωτικής ανάπτυξης και, εν προκειμένω, οι Διευθυντές προσβλέπουν στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης των πλαισίων για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας και των προβληματικών δανείων. Οι Διευθυντές εξέφρασαν την ανησυχία ότι το δημόσιο χρέος προβλέπεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και την επόμενη δεκαετία και συμφώνησαν με την εκτίμηση ότι οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι βαίνουν μειούμενοι. Στο πλαίσιο αυτό, οι Διευθυντές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις διαβεβαιώσεις των Ευρωπαίων εταίρων της Ελλάδας ότι θα εξετάσουν πρόσθετα μέτρα και περαιτέρω βοήθεια, αν χρειαστεί, προκειμένου το χρέος να μειωθεί σε επίπεδα ουσιαστικά χαμηλότερα από το 110% του ΑΕΠ μέχρι το 2022, με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα υλοποιήσει πλήρως όλες τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Οι Διευθυντές επικρότησαν επίσης τη συνεχιζόμενη δέσμευση των Ευρωπαίων εταίρων της Ελλάδας για την παροχή επαρκούς οικονομικής υποστήριξης προς την Ελλάδα καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και μετά το πέρας αυτού, εωσότου η χώρα αποκτήσει και πάλι πρόσβαση στις αγορές, υπό τον όρο η Ελλάδα να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις και τους στόχους του προγράμματος προσαρμογής. Οι περισσότεροι Διευθυντές θεώρησαν ότι, εάν οι ανησυχίες περί της βιωσιμότητας του χρέους επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα, ακόμη και με

5 το πλαίσιο που ισχύει πλέον για την ελάφρυνση του χρέους, και παρά τη σθεναρή εφαρμογή του προγράμματος από τις Ελληνικές αρχές, θα χρειαζόταν να εξετασθεί το ενδεχόμενο πιο εμπροσθοβαρούς προσέγγισης για την ελάφρυνση του χρέους. Οι μακροοικονομικές προοπτικές και οι προοπτικές για το χρέος πρέπει να παραμείνουν υπό στενή επιτήρηση. 5 Οι Διευθυντές επικρότησαν την ειλικρινή αποτίμηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης της έκτακτης πρόσβασης στο πλαίσιο της Εφεδρικής Συμφωνίας (Stand-by), και συμφώνησαν ότι παρέχει καλή βάση για να αντλήσουν πολύτιμα διδάγματα όλες οι πλευρές. Οι Διευθυντές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που έχει για το σχεδιασμό των προγραμμάτων η επαρκής χρηματοδότηση, ο αποφασιστικός ενστερνισμός και οι δυνατότητες υλοποίησής τους. Σημείωσαν τη διαπίστωση ότι το πρόγραμμα των Εφεδρικών Συμφωνιών είχε βασιστεί σε υπέρμετρα αισιόδοξες υποθέσεις, μεταξύ άλλων και για την οικονομική ανάπτυξη, αν και κάποιοι θεώρησαν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ειπωθεί μόνον κρίνοντας εκ των υστέρων. Οι Διευθυντές έκριναν σκόπιμο να υπάρξει καλύτερη ρύθμιση επιμερισμού των κινδύνων εντός της ζώνης του Ευρώ, και σημείωσαν τα οφέλη της έγκαιρης αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους με τις απαραίτητες διασφαλίσεις για τη συγκράτηση του κινδύνου μετάδοσης των επιπτώσεων και του ηθικού κινδύνου. Λαμβάνοντας υπ όψιν την ανάγκη να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση προς όλα τα μέλη του Ταμείου, οι Διευθυντές εν γένει έκριναν ότι υπάρχουν περιθώρια διαμόρφωσης των πολιτικών δανεισμού του Ταμείου αναλόγως των εκάστοτε περιστάσεων νομισματικών ενώσεων, ακόμη και δημιουργίας καταλλήλων συστημάτων για συνεργασία με τους θεσμούς επιπέδου ένωσης. Οι Ενημερωτικές Ανακοινώσεις (PINs) αποτελούν μέρος των προσπαθειών του ΔΝΤ να προαγάγει τη διαφάνεια των απόψεων του ΔΝΤ και της ανάλυσης των οικονομικών εξελίξεων και πολιτικών. Με τη συναίνεση της εκάστοτε χώρας (ή των εκάστοτε χωρών), οι Ενημερωτικές Ανακοινώσεις εκδίδονται κατόπιν συζητήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των διαβουλεύσεων του Άρθρου IV με χώρεςμέλη, της εποπτείας του των εξελίξεων σε περιφερειακό επίπεδο, της παρακολούθησης μετά το πέρας των προγραμμάτων, και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων χωρών-μελών με πιο μακροπρόθεσμες προγραμματικές δεσμεύσεις. Ενημερωτικές Ανακοινώσεις εκδίδονται και κατόπιν συζητήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί γενικότερων ζητημάτων πολιτικής, εκτός και αν λάβει διαφορετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο σε μία συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι επίσης διαθέσιμη η έκθεση του κλιμακίου (χρησιμοποιήστε το δωρεάν πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader για να δείτε αυτό το αρχείο pdf) για τις Διαβουλεύσεις του Άρθρου IV για το 2013 με την Ελλάδα.

6 6 Ελλάδα: Επιλεγμένοι Οικονομικοί Δείκτες, Πρόγρ. Εκτίμ. Πρόβλ. (% μεταβολή, εκτός αν υπάρχει άλλη ένδειξη) Εγχώρια οικονομία Πραγματικό ΑΕΠ -3,1-4,9-7,1-6,0-6,4-4,2 Παραγωγικό κενό (% δυνητικής παραγωγής) 7,3 3,3-2,6-7,3-7,7-10,6 Συνολική εγχώρια ζήτηση -5,5-7,0-8,7-8,7-10,4-5,6 Ιδιωτική κατανάλωση -1,6-6,2-7,7-7,7-9,1-6,9 Δημόσια κατανάλωση 4,9-8,7-5,2-6,2-4,2-4,0 Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου -13,7-15,0-19,6-14,4-19,2-4,0 Μεταβολή αποθεμάτων (συμβολή) -1,2 0,7-0,4 0,4 0,0 0,4 Εξωτερικό ισοζύγιο (συμβολή) 3,0 3,0 2,4 3,3 3,7 2,6 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -19,4 5,2 0,3-1,2-2,4 3,0 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -20,2-6,2-7,3-11,5-13,8-6,4 Ποσοστό ανεργίας (%) 1/ 9,4 12,5 17,5 24,4 24,2 27,0 Ανεργία 1/ -1,0-2,7-6,6-9,2-8,2-3,7 Μοναδιαίο κόστος εργασίας 4,2-1,1-3,9-8,1-6,1-6,5 Τιμές καταναλωτή (εθνικός ΔΤΚ), μέσος όρος περιόδου 1,2 4,7 3,3 1,2 1,5-0,8 Τιμές καταναλωτή (Εναρμ. ΔΤΚ), μέσος όρος περιόδου 1,3 4,7 3,1... 1,0... Πυρήνας τιμών, μέσος όρος περιόδου 2/ 2,3 2,6 1, ,3... Αποπληθωριστής ΑΕΠ 2,3 1,1 1,0-0,5-0,8-1,1 (Ως ποσοστό του ΑΕΠ, εκτός αν υπάρχει άλλη ένδειξη) Ισοζύγιο πληρωμών Τρεχουσών Συναλλαγών -11,2-10,1-9,9-4,2-3,4-0,8 Δομικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών -7,0-8,3-10, ,4-4,9 Εμπορικό ισοζύγιο -7,8-6,8-6,0-2,5-2,5-0,2 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 18,3 20,5 23,4 25,3 25,4 27,4 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -26,2-27,3-29,5-27,8-27,9-27,6 Συνολικές μεταβιβάσεις 0,6 0,1 0,3 0,3 0,7 1,8 Καθαρές εισπράξεις εισοδημάτων -3,9-3,5-4,1-2,0-1,6-2,5 Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση -86,4-98,4-86,1-94,2-114,1-118,9 Δημόσια οικονομικά (γενική κυβέρνηση) Σύνολο εσόδων 38,3 40,6 42,4 43,6 44,1 44,3 Σύνολο δαπανών 54,0 51,4 52,0 50,3 50,4 48,4 Πρωτογενείς δαπάνες 48,8 45,5 44,8 45,1 45,4 44,3 Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης -15,6-10,8-9,6-6,7-6,3-4,1 Πρωτογενές ισοζύγιο -10,5-4,9-2,4-1,5-1,3 0,0 Κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές ισοζύγιο -13,0-6,1-1,3... 2,2 5,0 Χρέος γενικής κυβέρνησης Επιτόκια και χρηματοδότηση Επιτόκιο δανεισμού (%) 3/ 5,1 6,1 6,8... 5,8 6,4 Εξέλιξη ιδιωτικής χρηματοδότησης (% μεταβολή) 4/ 4,2 0,0-3,1-7,2-4,0-6,5 Συναλλαγματικές ισοτιμίες, τέλος περιόδου (% μεταβολή) 3/ Ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία 0,4-3,7 0, ,5 0,1 Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (με βάση τον ΔΤΚ) 1,7-1,2-0, ,9-2,1 Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (με βάση το μοναδιαίο κόστος εργασίας στη βιομηχανία) 1,1 0,8-6, ,4-8,4 Πληροφοριακά στοιχεία: Ονομαστικό ΑΕΠ (δισεκατομμύρια ευρώ) Ονομαστικό ΑΕΠ (% μεταβολή) -0,9-3,9-6,1-6,5-7,1-5,3 1/ Βάσει Έρευνας για το Εργατικό Δυναμικό. 2/ Οι βασικές τιμές δεν περιλαμβάνουν ενέργεια, διατροφή, ποτά και καπνά. 3/ Στοιχεία για το 2013 από Μάρτιο. 4/ Περιλαμβάνει τιτλοποιημένα ή άλλως μεταβιβαζόμενα δάνεια από το 2010 και εξής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. Κύριο Olli Rehn, Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες. Κύριο Jean-Claude Trichet,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/14 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 78, Ιανουάριος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σπουδαστής Χάντικας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ.

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ. ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δρ.Αλέξανδρος Φ.Παπαρσένος Αλωνίων 34 Γ, 14 562 Κηφισιά Περίληψη Η εργασία αυτή θέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ιούλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ιανουάριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Οι μεταφράσεις του αρχικού κειμένου του εγγράφου παραχωρούνται από την ΕΤΑΑ μόνο για την ευκολία του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/13 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 74, Ιανουάριος 2014 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Η κρίση του χρηµατιστικού καπιταλισµού στην ευρωπεριοχή, ελλείψεις στην αρχιτεκτονική της οικονοµικής πολιτικής, και πολιτικές αποπληθωριστικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Κύπρος φαίνεται να αντιστέκεται στην παγκόσμια κρίση μέχρι στιγμής.

1. Η Κύπρος φαίνεται να αντιστέκεται στην παγκόσμια κρίση μέχρι στιγμής. ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Συναντήσεις με τις Κυπριακές Αρχές με βάση το Άρθρο IV, 2009 (2009 Article IV Consultations) Δήλωση Συμπερασμάτων του Κλιμακίου Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2009 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα