ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα Αρ. Πρωτ.: οικ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Λ. Συγγρού : : Φ. Γιατρέλλη : : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σας γνωρίζουµε ότι, µε βάση την υπ αριθ. 2404/2013 (µε Α Α:ΒΛ1Β7Λ7-ΑΓΞ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να αποσύρει δεκαεπτά (17) συνολικά οχήµατα & µηχανήµατα έργου (ΜΕ) της.ε.σ.ε. Περιφέρειας Αττικής στη ιεύθυνση ιαχείρισης ηµόσιου Υλικού (Τέρµα Αναπαύσεως Άνω Λιόσια, Μαγουλέζα). Τα 16 οχήµατα και ΜΕ θα µεταφερθούν από το Εργοτάξιο Καπανδριτίου (31 ο ΧΛΜ Αθηνών Λαµίας) και ένα (1) θα µεταφερθεί από τα Μέγαρα (Αποθήκη Μεγάρων, Ελαιουργική, 38,5 ο ΧΛΜ Παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, διασταύρωση Περάµατος. Η συγκεκριµένη υπηρεσία µεταφοράς (CPV: ) έχει προϋπολογισµό 5.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα ανατεθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον προσφέροντα τη χαµηλότερη τιµή. Κατόπιν αυτού καλούνται τα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα που επιθυµούν, να υποβάλουν στη ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών στο γραφείο 310, 3ος όροφος, τηλέφωνο , Λεωφ. Συγγρού 80-88, Αθήνα 11741, καθηµερινά από έως και και ώρες 07:30-14:30, έγγραφες σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 13 ης εκεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.µ. Α. Τρόπος Υποβολής της Προσφοράς Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε ένα σφραγισµένο Φάκελο. Πάνω στον φάκελο θα αναγράφονται τα στοιχεία του συµµετέχοντος (Ονοµατεπώνυµο, Τηλ., Φαξ, Ταχυδροµική ιεύθυνση, ΑΦΜ και ΟΥ) και ο τίτλος: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (αριθµός πρωτοκόλλου)». Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο πρέπει να υπάρχουν τα εξής δύο δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του συµµετέχοντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι: Σελίδα 1 από 8

2 (α) ο συµµετέχων αναλαµβάνει να φέρει εις πέρας και ολοκληρωµένα την απόσυρση των δεκαέξι (16) οχηµάτων & µηχανηµάτων έργου από το Καπανδρίτι και ενός (1) ακόµη από τα Μέγαρα στην ιεύθυνση ιαχείρισης ηµόσιου Υλικού, όπως ακριβώς περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. (β) η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει κάθε κόστος για την µεταφορά-απόσυρση, χωρίς καµία επιπλέον απαίτηση από την Περιφέρεια Αττικής, οικονοµική ή άλλη. (γ) ο συµµετέχων φέρει αποκλειστική ευθύνη, νοµική ή άλλη, για την προσήκουσα µεταφορά των οχηµάτων & µηχανηµάτων έργου σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος και για τη συµµόρφωση στις απαιτήσεις των νόµων και αποφάσεων που ισχύουν περί µεταφοράς & κυκλοφορίας (δ) σε περίπτωση που ζητηθούν, ο συµµετέχων έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει δικαιολογητικά, τα οποία εµφανίζουν ότι νόµιµα ασκείται το συγκεκριµένο επάγγελµα/υπηρεσία 2. Οικονοµική Προσφορά, καθαρογραµµένη και υπογεγραµµένη µε σφραγίδα. Η οικονοµική Προσφορά πρέπει να ακολουθεί το σχετικό υπόδειγµα. Β. Τεχνικές Προδιαγραφές 1. Για την ασφαλή φόρτωση και µεταφορά των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου ισχύουν οι γενικοί κανόνες του αρ.32 του ΚΟΚ, όπως ισχύει, και οι διατάξεις του ν.3446/ Για την φόρτωση των οχηµάτων προς µετακίνηση, απαιτείται αρχικά γερανοφόρο φορτηγό, ικανοποιητικής ανυψωτικής ικανότητας που να ξεπερνά κατά 30% το βάρος του κάθε οχήµατος (ως δικλείδα ασφαλείας) ούτως ώστε κάθε όχηµα να φορτωθεί µε ασφάλεια επάνω σε κατάλληλες νταλίκες (µέγιστο βάρος οχηµάτων, ΜΕ περίπου 12 τον.) 3. Η ανύψωση των οχηµάτων κατά την φόρτωση θα γίνεται µε αλυσίδες αντίστοιχης αντοχής (όπου θα ξεπερνά τα 30%), οι οποίες θα προσδένονται σε κατάλληλα και ασφαλή σηµεία. 4. Το φορτίο, αφού φορτωθεί µε τα κατάλληλα µέσα θα πρέπει να ελεγχθεί και να προσδεθεί στην νταλίκα µε αλυσίδες και ειδικά κλειδιά ασφαλείας σε κατάλληλα και ασφαλή σηµεία, τα οποία θα εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα πρόσδεσης για την ασφαλή µεταφορά τους. 5. Η απόθεση του κάθε οχήµατος σε κάθε νταλίκα θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή, η τοποθέτησή τους να είναι σωστή, ώστε να µην δηµιουργούνται προεξοχές και παράκεντρα βάρη προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής µεταφορά τους. 6. Τα φορτηγά οχήµατα, τα οποία θα πραγµατοποιήσουν την µεταφορά, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες νταλίκες, ώστε, όταν θα φέρουν το φορτίο, να µην υπερβαίνουν τα όρια ύψους στα διάφορα οδικά δίκτυα που θα κινηθούν, να έχουν ικανότητα φόρτωσης που θα ξεπερνά το 45% του φορτίου που αφορά η παρούσα περιγραφή, να βρίσκονται σε άρτια κατάσταση προς κάθε χρήση. 7. Μετά την εξασφάλιση της ασφαλούς µεταφοράς του, το φορτίο θα πρέπει να αποτεθεί µε ασφάλεια στον χώρο -που θα υποδειχθεί- του Ο Υ, µε αντίστοιχα γερανοφόρα οχήµατα όπως προαναφέρθηκε. Σελίδα 2 από 8

3 8. Επισηµαίνουµε ότι όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου θα παραληφθούν από το εργοτάξιο Καπανδριτίου, πλην ενός, του φορτωτή MF µε αριθµό πινακίδας KY 185 και αριθµό πλαισίου , ο οποίος θα παραληφθεί από την αποθήκη της ΕΣΕ στα Μέγαρα. 9. Αναλυτικά η υπηρεσία µεταφοράς αφορά τα κάτωθι οχήµατα και µηχανήµατα έργου: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ.Ε.Σ.Ε. ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Α/Α Είδος αυτοκινήτου / µηχανήµατος Μάρκα αυτοκινήτου µηχανήµατος Αριθµός κυκλοφορίας - (Αρ. πλαισίου) Μήκος πλάτος ύψος βάρος 1 Επιβατικό MITSUBISHI 2 Επιβατικό BMW 3 Επιβατικό OPEL ASCONA 4 Επιβατικό TOYOTA 5 Ηµιφορτηγό IVECO 6 Ηµιφορτηγό IVECO 7 Ηµιφορτηγό 8 Ηµιφορτηγό FORD TRANSIT FORD TRANSIT 9 Φορτηγό DODGE 10 Φορτηγό DODGE 11 Φορτηγό DODGE 12 Πολυεργάτες UNiMOG 13 Πολυεργάτες UNiMOG 14 Επουλώσεως λάκκων MERCEDES 15 Φορτωτές MF 16 Φορτωτές MF 17 Φορτωτές KY 5227 DA161VEY KY 5603 WBA ΚΥ 3895 WOL00086S ΚΥ 4032 KP KY 3920 ZCF KY 3960 ZCFC KY 5539 GB84TD15453 KY 5304 GB84TD15450 KY 5303 R KY 5574 RG KY 5299 G KY KY KY KY KY MF KY 185 (Μέγαρα) , ,76 4,5 4,93 2,31 2, ,93 2,31 2, , , ,8 3,05 2, ,8 3,05 2, ,8 3,05 2, ,7 2,5 2, ,04 1, ,1 2,5 2, ,1 2, ,1 2, ,1 2, Σελίδα 3 από 8

4 Γ. Παραλαβή 1. Η παράδοση καθώς και η ποιοτική & ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής υλικών-εργασιών-παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Αυτή η αρµόδια επιτροπή παραλαβής θα συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο. 2. Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής (εισερχόµενου υλικού) θα παραδώσει και η ιεύθυνση ιαχείρισης ηµόσιου Υλικού στον µεταφορέα που θα αναλάβει και θα ολοκληρώσει τη µεταφορά.. Πληρωµή Κρατήσεις Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει από τη ιεύθυνση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής εντός εννέα (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος από την αρµόδια Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών Τα νόµιµα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: (α) Τιµολόγιο ελτίο Αποστολής. (β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. (γ) Πρακτικό Παραλαβής και Υλικών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. (δ) Πρακτικό Παράδοσης-Παραλαβής (εισερχόµενου υλικού) από τη ιεύθυνση ιαχείρισης ηµόσιου Υλικού Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας µεταφοράς είναι: 1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, 2. Τέλος χαρτοσήµου 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, 3. Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου 4. 0,10% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 5. Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,10% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 6. Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0829ΟΑ του Ε.Φ του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Αττικής, όπου έχει πιστωθεί το ποσό των 5.000,00 σύµφωνα και µε την υπ αρ / (µε Α Α: ΒΛ1 7Λ7-ΡΗ1) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ (ακολουθούν 2 υποδείγµατα: Υπόδειγµα Υπεύθυνης ήλωσης & Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς) Σελίδα 4 από 8

5 Υπόδειγµα Υπεύθυνης ήλωσης Σελίδα 5 από 8

6 Σελίδα 6 από 8 ΑΔΑ: ΒΛ087Λ7-Α27

7 Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς Σελίδα 7 από 8

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ.Ε.Σ.Ε. Α/Α Είδος αυτοκινήτου / µηχανήµατος Μάρκα αυτοκινήτου µηχανήµατος Αριθµός κυκλοφορίας - (Αρ. πλαισίου) 1 Επιβατικό MITSUBISHI 2 Επιβατικό BMW 3 Επιβατικό OPEL ASCONA 4 Επιβατικό TOYOTA 5 Ηµιφορτηγό IVECO 6 Ηµιφορτηγό IVECO 7 Ηµιφορτηγό FORD TRANSIT 8 Ηµιφορτηγό FORD TRANSIT 9 Φορτηγό DODGE 10 Φορτηγό DODGE 11 Φορτηγό DODGE 12 Πολυεργάτες UNiMOG 13 Πολυεργάτες UNiMOG 14 Επουλώσεως λάκκων MERCEDES 15 Φορτωτές MF 16 Φορτωτές MF 17 Φορτωτές KY 5227 DA161VEY KY 5603 WBA ΚΥ 3895 WOL00086S ΚΥ 4032 KP KY 3920 ZCF KY 3960 ZCFC KY 5539 GB84TD15453 KY 5304 GB84TD15450 KY 5303 R KY 5574 RG KY 5299 G KY KY KY KY KY MF KY 185 (Μέγαρα) ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: Η παρούσα καλύπτει κάθε κόστος για την ολοκληρωµένη µεταφορά των αναφερόµενων στον Πίνακα οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου. Καµία άλλη οικονοµική απαίτηση πέραν της αναγραφόµενης δεν έχω. ΑΘΗΝΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ.. Σελίδα 8 από 8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1086 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014 Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49104 Fax: (23210) 49127 Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002826836 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-05 Ρόδος, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/1731 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Παππάς Ζήσης Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 19/01-02-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Αναστάσιος Πιερράτος Τηλέφωνο: (22410) 80163 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Βιοµηχανικών Αερίων Yπ αριθµ. 1/14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Βιοµηχανικών Αερίων Yπ αριθµ. 1/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.919 ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 14-02-2014 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Υποψήφιους αναδόχους

Προς: Υποψήφιους αναδόχους ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Καθαρισµός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ε Α- Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ..» Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΗΜΔΗΣ: 15REQ002734627 2015-04-8) α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΗΜΔΗΣ: 15REQ002734627 2015-04-8) α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα