339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93"

Transcript

1 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών Ναυσιπλοΐας (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 32(111) του 1993 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΆΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Έχοντας υπόψη ότι η Διεθνής Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών Ναυσιπλοΐας καταρτίστηκε κατά την Ένατη Διπλωματική Διάσκεψη Ναυτικού Δικαίου και υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 10 Μαΐου Έχοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 της Διεθνούς αυτής Συμβάσεως επιτρέπει την προσχώρηση Κράτους που δεν είχε αντιπροσωπευθεί στην Ένατη Διπλωματική Διάσκεψη Ναυτικού Δικαίου. Εκτιμώντας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ' αρ Απόφαση του της 15ης Σεπτεμβρίου 1993 ενέκρινε την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Διεθνή αυτή Σύμβαση. Για τους λόγους αυτούς, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για Συνοπτικός την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία τί τλ <>ς επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών Ναυσιπλοΐας (Κυρωτικός) Νόμος του Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου Ερμηνεία. «Σύμβαση» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών Ναυσιπλοΐας, που καταρτίστηκε κατά την Ένατη Διπλωματική Διάσκεψη Ναυτικού Δικαίου και υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 10 Μαΐου (1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση. Κύρωση. (2) Η κύρωση ενεργείται υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος, που παρέχεται με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 της Συμβάσεως, και διαφυλάσσεται η εξουσία των Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας προς δίωξη των αδικημάτων που τελούνται μέσα στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2 Πίνακας Μέρος I Μέρος II. Ν. 32(ΠΙ)/ (3) Το κείμενο της Συμβάσεως εκτίθεται σε πρωτότυπο στην Αγγλική στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε μετάφραση στην Ελληνική στο Μέρος II του Πίνακα. (4) Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του πρωτότυπου κειμένου στην Αγγλική και του σε Ελληνική μετάφραση κειμένου, υπερισχύει το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική. ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 3) ΜΕΡΟΣ Ι INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO PENAL JURISDICTION IN MATTERS OF COLLISION OR OTHER INCIDENTS OF NAVIGATION (Brussels, May 10th, 1952) The High Contracting Parties, Having recognized the advisability of establishing by agreement certain uniform rules relating to penal jurisdiction in matters of collision or other incidents of navigation. Have decided to conclude a convention for this purpose and thereto have agreed as follows: Article 1 In the event of a collision or any other incident of navigation concerning a sea going ship and involving the penal or disciplinary responsibility of the master or of any other person in the service of the ship, criminal or disciplinary proceedings may be instituted only before the judicial or administrative authorities of the State of which the ship was flying the flag at the time of the collision or other incident of navigation. Article 2 In the case provided for in the preceding Article, no arrest or detention of the vessel shall be ordered, even as a measure of investigation, by any authorities other than those whose flag the ship was flying. Article 3 Nothing contained in this Convention shall prevent any State from permitting its own authorities, in cases of colli

3 341 sion or other incidents of navigation, to take any action in respect of certificates of competence or licences issued by that State or to prosecute its own nationals for offences committed while on board a ship flying the flag of another State. Article 4 This Convention does not apply to collisions or other incidents of navigation occurring within the limits of a port or in inlands waters. Furthermore the High Contracting Parties shall be at liberty, at the time of signature, ratification or accession to the Convention, to reserve to themselves the right to take proceedings in respect of offences committed within their own territorial waters. Article 5 The High Contracting Parties undertake to submit to arbitration any disputes between Stales arising out of the interpretation or application of this Convention, but this shall be without prejudice to the obligations of thosctiigh Contracting Parlies who have agreed to submit their disputes to the International Court of Justice. Article 6 This Convention shall be open for signature by the States represented at the Ninth Diplomatic Conference on Maritime Law. The protocol of signature shall be drawn up through the good offices of the Belgian Ministry of Foreign Affairs. Article 7 This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the Belgian Ministry of Foreign Affairs which shall notify all signatory and acceding States of the deposit of any such instruments. Article 8 a) This Convention shall come into force between the two States which first ratify it, six months after the date of the deposit of the second instrument of ratification. b) This Convention shall come into force in respect of each signatory State which ratifies it after the deposit of the second instrument of ratification six months after the date of the deposit of the instrument of ratification of that State.

4 L 342 Article 9 Any State not represented at the Ninth Diplomatic Co? fere nee on Maritime Law may accede to this Convention. The accession of any State shall be notified to the Belgian Ministry of Foreign Affairs which shall inform through diplomatic channels all signatory and acceding States of such notification. The Convention shall come into force in respect of the acceding State six months after the date of the receipt of such notification but not before the Convention has come into force in accordance with the provisions of Article 8, a). Article 10 Any High Contracting Party may three years after the coming into force of this Convention in respect of such High Contracting Party or at any time thereafter request that a conference be convened in order to consider amendments to the Convention. Any High Contracting Party proposing to avail itself of this right shall notify the Belgian Government which shall convene the conference within six months thereafter. Article 11 Any High Contracting Party shall have the right to denounce this Convention at any time after the coming into force thereof in respect of such High Contracting Party. * This denunciation shall take effect one year after the date on which notification thereof has been received by the Belgian Government which shall inform through diplomatic channels all the other High Contracting Parties of such notification. Article 12 a) Any High Contracting Party may at the time of its ratification of or accession to this Convention or at any time thereafter declare by written notification to the Belgian Ministry of Foreign Affairs that the Convention shall extend to any of the territories for whose internatonal relations it is responsible. The Convention shall six months after the date of the receipt of such notification by the Belgian Ministry of Foreign Affairs extent to the territories named therein, but not before the date of the coming into force of the Convention in respect of such High Contracting Party.

5 343 b) A High Contracting Party which has made a declaration under a) of this Article extending the Convention to any territory for whose international relations it is responsible may at any time thereafter declare by notification given to the Belgian Ministry of Foreign Affairs that the Convention shall cease to extend to such territory and the Convention shall one year after the receipt of the notification by the Belgian Ministry of Foreign Affairs cease to extend thereto. c) The BelgianMinistry of Foreign Affairs shall inform through diplomatic channels all signatory and acceding State* of any notification received by it under this Article. Done at Brussels, in a single copy, May 10, 1952, in the French and English languages, the two texts being equally authentic. (Follow the signatures)

6 344 Me Ρ6Σ // ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΊΑς ΒουΕέλλεΓ. 10 Μαΐου 1952 Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, Έχοντας αναγνωρίσει ως επιθυμητή την καθιέρωση οπό συμφώνου ορισμένων ομοιόμορφων κανόνων δικαίου αναφορικά με την ποινική δι καιοδοσία επί θεμάτων συγκρούσεως πλοίων ή άλλων περιστατικών ναυσιπλοΐας, και Αποφάσισαν την προς το σκοπό αυτό συνομολόγηση Συμβάσεως προς τούτο συμφώνησαν στα ακόλουθα: Άρθρο 1 - Σε περίπτωση συγκρούσεως ή άλλου περιστατικού ναυσ π>ο"ίσς, που. αφορά θαλασσοπλοούν πλοίο και επάγεται την ποιν κή ή πειε.ρχική ευθύνη του πλοιάρχου ή άλλου προσώπου που υπηρετεί στο πλοίο, ποινική ή πειθαρχική δίωξη μπορεί να ασκηθεί μόνον ενώπιον των δικαστικών ή διοικητικών αρχών του Κράτους, του οποίου το πλοίο έφερε τη σημαία κατά το χρόνο της συγκρούσεως ή άλλου περιστατικού ναυσιπλοΐας...'.' Άρθρο 2 Στην προβλεπόμενη στο προηγούμενο άρθρο περίπτωση, δεν επιτρέπεται να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση ή η κατακράτηση του πλοίου, ούτε καν ως ανακριτικό μέτρο, από οργ % έ<^ άλλες εκτός από τις αρχές της χώρας της οποίας το πλοίο έφερε τη σημαία.

7 345 Άρθρο 3 Ουδεμία από τις διατάζεις της Συμβάσεως αυτής παρακωλύει οποιοδήποτε Κράτος από του να επιτρέψει στις δικές του αρχές, σε περιπτώσεις συγκρούσεων ή άλλων περιστατικών της ναυσιπλοΐας, να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με πιστοποιητικά ικανότητας ή άδειες που εκδόθηκαν από το Κράτος αυτό ή να προβούν στη δίωξη των δικών του υπηκόων για αδικήματα που τελέστηκαν επί πλοίου που φέρει τη σημαία άλλου Κράτους. Άρθρο 4 Η Σύμβαση αυτή δεν εφαρμόζεται επί συγκρούσεων ή άλλων περιστατικών ναυσιπλοΐας που επισυμβαίνουν μέσα στο. όρια λιμένων ή μέσα στα εσωτερικά ύδατα. Επιπλέον, τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη είναι ελεύθερα, κατά το χρόνο της υπογραφής, επικύρωσης ή προσχώρησης στη Σύμβαση, να επιφυλάξουν εις αυτά το δικαίωμα να προβαίνουν στη δίωξη των αδικημάτων που τελούνται μέσα στα δικά τους χωρικά ύδατα. ' \ρθρο 5 Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση προς παραπομπή σε διαιτησία των διαφορών που δυνατό να αναφύουν μεταξύ Κρατών περί την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Συμβάσεως αυτής, χο.»ρίς αυτό να επηρεάζει τις υποχρεώσεις εκείνων των Υψηλών'Συμβαλλομένων Μερών, που συμφώνησαν στην υποβολή των μεταξύ τους διαφορών στο Διεθνές Δικαστήριο. Άρθρο 6 Η Σύμβαση αυτή θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή από τα Κράτη που αντιπροσωπεύτηκαν στην Ένατη Διπλωματική Διάσκεψη Ναυτικού Δικαίου. Το Πρωτόκολλο της υπογραφής θα καταρτιστεί με φροντίδα του Βε'λγι κού Υπουργέ ίου Εξωτερικών. Άρθρο 7 Η Σύμβαση αυτή υπόκειται σε επικύρωση, τα δε έγγραφα επικυρώσεως κατατίθενται στο Βελγικό Υπουργείο Εξωτερικών, που γνωστοποιεί την κατάθεση των εγγράφων αυτών οε όλα τα Κράτη που υπέγραψαν ή προσχώρησαν στη Σύμβαση.

8 346 'ApSpo θ (α) Η Σύμβαση αυτή 6α τεθεί σε ισχύ μεταξύ των δύο Κρατών, που πρώτα 6α επικυρώσουν αυτή, μετά πάροδο έξι μηνών από της ημερομηνίας της κατάθεσης του δεύτερου εγγράφου επικυρώσεως. (6) Η Σύμβαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ αναφορικά με οποιοδήποτε Κράτος που επικυρώνει αυτή μετά την κατάθεση του δεύτερου εγγράφου επικυρώσεως της, μετά πάροδο έξι μηνών οπό της ημερομηνίας της κατάθεσης του εγγράφου επικυρώσεως του Κρότους αυτού. Άρθρου 9 Κράτος που δεν αντιπροσωπεύτηκε στην Έννατη Διπλωματική Διάσκεψη Ναυτικού Δικαίου, δύναται να προσχωρήσει στη Σύμβαση αυτι=. Η προσχώρηση ανακοινώνεται στο Βελγικό Υπουργείο Εζωτερι κών, το οποίο με τη διπλωματική οδό πληρος"ορε ί' περί τούτου όλα τα Κράτη που υπέγραφαν ή προσχώρησαν στη Σύμβαση αυτή. Η Σύμβαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ, αναφορικά με οποιοδήποτε Κράτος που προσχωρεί εις αυτή, μετά πάροδο έξι μηνών από της -λήψεως της οικείος ανακοινώσεως, όχι όμως πριν η Σύμβαση αυτή τεθεί σε ισχύ κοτά τα οριζόμενα στο άρθρο 8(α). Άρθρο 10 Οποιοδήποτε από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη έχει το δικαίωμα, μετά πάροδο τριών ετών ΟΦ' ότου η Σύμβαση αυτή τεθεί οε ισχύ αναφορικά με το Υψηλό αυτό Συμβαλλόμενο Μέρος ή. οποτεδήποτε μετά ταύτα, να ζητήσει τη σύγκληση διασκέψεως προς εξέταση τροποποιήσεων της. Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος, προτιθέμενο να κάμει χρήση του πιο πάνω δικαιώματος, οφείλει να ανακοινώσει τούτο στη βελγική Κυβέρνηση, που συγκαλεί τη Διάσκεψη μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Άρθρο 11 Οποιοδήποτε από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη έχει το δικαίωμα προς καταγγελία της Συμβάσεως αυτής, οποτεδήποτε

9 347 μετά την έναρξη της ιοχύος της Συμβάσεως ως προς αυτό. Η καταγγελία καθίσταται νομικά ισχυρή μετά πάροδο ενός έτους από της ημερομηνίας κατά την οποία η οικεία ανακοίνωση 6α ληφθεί από τη Βελγική Κυβέρνηση, που 6α πληροφορεί περί τούτου με τη διπλωματική οδό όλα τα λοιπά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 12 1 (α) Οποιοδήποτε από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη έχει το δικαίωμα, κατά το χρόνο της επικυρώσεως ή της προσχωρήσεως του οτη Σύμβαση ή οποτεδήποτε μετά ταύτα, να δηλώσει με έγγραφο ανακοίνωση του στο Βελγικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι η ισχύς της Συμβάσεως θα επεκτείνεται σε οποιοδήποτε από τα εδάφη, για τις διεθνείς σχέσεις, των οποίων είναι υπεύθυνο. Έξι μήνες μετά την ημερομηνία λήψεως της οικείας ανακοινώσεως από το Βελγικό Υπουργείο Εξωτερικών, ή ισχύς της Συμβάσεως αυτής επεκτείνεται στα κατονομαζόμενα στην ανακοίνωση εδάφη, όχι όμως πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της Συμβάσεως αναφορικά με το Υψηλό αυτό Συμβαλλόμενο Μέρος. (6) Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος, που έκαμε δήλωση δυνάμει της παραγράφου (α) του Άρθρου αυτού, με την οποία η ισχύς της Συμβάσεως επεκτείνεται σε εδάφη για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων το Μέρος αυτό είναι υπεύθυνο, έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε μετά ταύτα να δηλώσει με έγγραφο ανακοίνωση του στο Βελγικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι η Σύμβαση 8α παύσει να ισχύει στα εδάφη αυτά, η δε Σύμβαση θα παύσει να ισχύει μετά πάροδο ενός έτους από της λήψεως της οικείας ανακοινώσεως οπό το Βελγικό Υπουργείο Εξωτερικών. (γ) Το Βελγικό Υπουργείο Εξωτερικών θα πληροφορεί με τη διπλωματική οδό όλα τα Κράτη που υπέγραψαν ή προσχώρησαν στη Σύμβαση αυτή περί των ανακοινώσεων που λαμβάνει \<ατά τις διατάξεις του Άρθρου αυτού. Έγινε στις Βρυξέλλες, σε ένα και μόνο πρωτότυπο, στις 1ΰ Μαΐου 1952, σε δύο εξ' ίσου αυθεντικά κείμενα, στη Γαλλική και την Αγγλική.

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 47/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Συμβάσεως δια τήν Έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 38(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 14/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί Απαγορεύσεως της Στρατιωτικής ή Ετέρας Εχθρικής Χρησιμοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

7 Ν. 40Π)/93. E.E. Παρ. Ι(ΗΙ) Αρ. 2781,12.3.93

7 Ν. 40Π)/93. E.E. Παρ. Ι(ΗΙ) Αρ. 2781,12.3.93 E.E. Παρ. Ι(ΗΙ) Αρ. 2781,12.3.93 7 Ν. 40Π)/93 Ο περί της Σύμβασης για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

133 Ν. 14(ΠΙ)/95. E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95

133 Ν. 14(ΠΙ)/95. E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95 E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95 133 Ν. 14(ΠΙ)/95 Ο περί της Σύμβασης περί των Χώρων Ενδιαίτησης των Πληρωμάτων στα Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3875 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 49/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 6 ΠΑΡΑΚΟΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 6 ΠΑΡΑΚΟΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 6 ΠΑΡΑΚΟΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Διακρίνουμε την παρακοή σε διάταγμα Δικαστηρίου από την καταφρόνηση - περιφρόνηση του Δικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006. Ν. 3(lll)/2006

Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006. Ν. 3(lll)/2006 Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006 Ν. 3(lll)/2006 Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ο περί της Συμφωνίας και Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Επανεισδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a').

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a'). Σύμβασις EΛΛAΔOΣ HΝΩΜΕΝΩΝ ΠOΛITΕΙΩΝ ΤΗΣ AMEPIKHΣ (H.Π.A.) NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a'). Περί κυρώσεως φορολογικής συμβάσεως μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένων Πολιτειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 224 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διορίζεται ως Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS The current terms and conditions as described below consist of a summary description of the

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της ηµοκρατίας της Κορέας,

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της ηµοκρατίας της Κορέας, ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.2571 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα