ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανακοινώνονται σήμερα οι εισαγόμενοι στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου (ΑΑΕΙ), στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΣΥ) της Ελλάδας, καθώς και στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος Η κατανομή των θέσεων έχει γίνει με βάση τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 που διενήργησε η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από τις 17 Μαΐου μέχρι και τις 10 Ιουνίου Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι τόσο η χορήγηση Απολυτηρίου σε τελειόφοιτους μαθητές, όσο και η χορήγηση του Γενικού Βαθμού Κατάταξης-Πρόσβασης, βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των θέσεων που παραχωρούνται από τα Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Οι τελικές βαθμολογίες των εξεταζόμενων μαθημάτων για σκοπούς απόλυσης των τελειοφοίτων έχουν ήδη διαβιβασθεί σε όλα τα Δημόσια Λύκεια και Τεχνικές Σχολές και με βάση αυτά τα αποτελέσματα έχουν εκδοθεί τα Απολυτήρια. Επιπρόσθετα, έχουν σταλεί στα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης οι βαθμολογίες των τελειόφοιτων μαθητών οι οποίοι επέλεξαν να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, για σκοπούς απόλυσης. Όπως, έχει επανειλημμένα λεχθεί, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τροποποίηση της Ελληνικής Νομοθεσίας η κατανομή των θέσεων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας. Απαραίτητη προϋπόθεση για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας είναι η κατοχή Απολυτηρίου και η εξασφάλιση του Γενικού Βαθμού Κατάταξης-Πρόσβασης μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Ο Γενικός Βαθμός Κατάταξης-Πρόσβασης, σε εικοσάβαθμη κλίμακα, όλων των υποψηφίων που συμμετείχαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2013, ανακοινώνεται σήμερα. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις διεξάγονται με βάση το Νόμο του 2006 έως 2007 που προνοεί για όλες τις διαδικασίες διεξαγωγής των Εξετάσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων. H υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις έγινε ηλεκτρονικά σε όλα τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης που λειτούργησαν ως Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων υπό την καθοδήγηση της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Επιπλέον, λειτούργησαν σε όλες τις επαρχίες έξι (6) Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων για τους αποφοίτους παλαιότερων χρόνων και τελειοφοίτους των Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, όπως και των Ιδιωτικών Σχολείων. Τα θέματα όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων του Πλαισίου Πρόσβασης ετοιμάστηκαν από πενταμελείς Επιτροπές Θεματοθετών. Μετά τον καταρτισμό των Εξεταστικών δοκιμίων, οι Επιτροπές Θεματοθετών ενισχύονταν και με ένα έκτο μέλος, του οποίου ο ρόλος ήταν υποβοηθητικός προς την εκάστοτε Επιτροπή με κύριο στόχο την περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας των εξεταστικών δοκιμίων. Σε κάθε Επιτροπή συμμετείχαν επιθεωρητές του αντίστοιχου μαθήματος, μέλη του διδακτικού προσωπικού των Δημόσιων 1

2 Πανεπιστημίων της Κύπρου, Βοηθοί Διευθυντές και έμπειροι εκπαιδευτικοί Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Οι Επιτροπές συγκροτήθηκαν κατόπιν εισήγησης των Διευθύνσεων Μέσης Εκπαίδευσης, με έγκριση της αρμόδιας αρχής και συνέρχονταν 24 ώρες πριν από κάθε εξέταση στο Κέντρο Θεματοθέτησης, όπου καταρτίζονταν και πολλαπλασιάζονταν τα εξεταστικά δοκίμια. Η όλη εργασία γίνεται κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας, έτσι που να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας θεματοθέτησης. Οι θεματοθέτες, οι δακτυλογράφοι, οι τεχνικοί φωτοτύπησης και το προσωπικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων, που είχε την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Θεματοθέτησης, εργάστηκαν σε απομονωμένη πτέρυγα ξενοδοχείου, στην οποία ελεγχόταν από ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας, η οποιαδήποτε πρόσβαση ατόμων πάνω σε 24ωρη βάση. Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, τα μέλη των Επιτροπών Θεματοθετών υπέγραψαν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν ασχοληθεί με φροντιστηριακά μαθήματα, περιλαμβανομένων και των μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και δεν έχουν υποψήφιο συγγενή μέχρι και τέταρτου βαθμού συγγένειας. Συνολικά εξετάστηκαν 92 μαθήματα πρόσβασης-απόλυσης, τα οποία επιλέχτηκαν για σκοπούς εξέτασης από τους υποψηφίους. Για την εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας εργάστηκαν, ως κριτές και μέλη της Αγωνόδικου Επιτροπής 65 καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής. Η διόρθωση των γραπτών έγινε από βαθμολογητές που επιλέγησαν από τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης στα Βαθμολογικά Κέντρα, που λειτούργησαν στη Λευκωσία (Συντονιστικό), στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πανεπιστημιούπολη και στη Λεμεσό, στην Γ Τεχνική Σχολή. Τα Βαθμολογικά Κέντρα λειτουργούσαν, καθημερινά, συνήθως από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 09:00 μ.μ., συμπεριλαμβανομένων και Σαββατοκυριάκων. Η διόρθωση των γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα παρέχει την ευχέρεια στους διορθωτές να συντονίζονται μεταξύ τους, σε συνεχή βάση με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται γρήγορη και ομοιόμορφη βαθμολόγηση των δεκάδων χιλιάδων γραπτών. Για την περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας των Εξετάσεων και σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, εφαρμόστηκε, όπως κάθε χρόνο μετά το συντονισμό, δοκιμαστική διόρθωση πριν από την έναρξη της κανονικής διόρθωσης. Όλοι οι βαθμολογητές διόρθωσαν αριθμό τυχαίων ανώνυμων γραπτών, η Υπηρεσία Εξετάσεων προχώρησε στη στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών και δόθηκε ανατροφοδότηση με στόχο την εξασφάλιση ομοιόμορφης βαθμολόγησης των γραπτών. Εξαιτίας όλων αυτών των μέτρων που λήφθηκαν παρουσιάστηκε σημαντική μείωση των υπό αναβαθμολόγηση γραπτών. Συνολικά παραλήφθηκαν γραπτά, τα οποία βαθμολογήθηκαν από 455 εκπαιδευτικούς. Η βαθμολόγηση έγινε ανεξάρτητα από δύο βαθμολογητές. Κάθε φορά που η διαφορά των δύο βαθμολογητών ήταν μεγαλύτερη του 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, ακολουθούσε αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή. Από το 2006, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου που διέπει τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων, οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών καλύπτονται και ο αναβαθμολογητής βαθμολογεί το γραπτό χωρίς να τις γνωρίζει. Ως εκ τούτου, επανεξέταση των γραπτών ή άλλη αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται. Τονίζεται, εκ νέου, ότι το λογισμικό που αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Εξετάσεων τα τελευταία χρόνια για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των επί μέρους βαθμολογιών και των αθροισμάτων δεν επιτρέπει σφάλμα στην καταχώρηση των βαθμών των γραπτών. Το έργο της διεκπεραίωσης των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι πράγματι σύνθετο και πολύπλοκο. Αρκεί να αναφερθεί ότι σχεδόν όλα τα Λύκεια και οι Τεχνικές Σχολές, λειτούργησαν ως Εξεταστικά ή Συντονιστικά Κέντρα. Για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 λειτούργησαν 56 Εξεταστικά Κέντρα, εργάσθηκαν γύρω στους 390 εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης ως Πρόεδροι ή μέλη των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων και διεκπεραιώθηκαν 6754 επιτηρήσεις (Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, ορίστηκαν δύο λειτουργοί Μέσης Εκπαίδευσης ως 2

3 επιτηρητές σε κάθε αίθουσα εξέτασης). Για τη μεταφορά των εξεταστικών δοκιμίων από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Σχολεία προς τα Εξεταστικά Κέντρα εργάστηκαν 407 Βοηθοί Διευθυντές Α ή Βοηθοί Διευθυντές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Οι Βοηθοί Διευθυντές παρέμεναν και επόπτευαν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στα διάφορα Εξεταστικά Κέντρα, ως εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Στο Κέντρο Θεματοθέτησης και στα Βαθμολογικά Κέντρα απασχολήθηκαν 14 λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και για πρώτη φορά 62 άνεργοι πτυχιούχοι. Η Υπηρεσία Εξετάσεων, ενεργώντας πάντοτε μέσα στα πλαίσια του σχετικού Νόμου, παρείχε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων διευκολύνσεις σε 640 υποψηφίους με ειδικές ανάγκες οι οποίοι υπέβαλαν σχετική αίτηση στην Ειδική Επιτροπή, που συστάθηκε με βάση τον περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Τροποποιητικό Νόμο του Οι παρεχόμενες διευκολύνσεις στόχευαν στο να εξουδετερώνουν, κατά το δυνατό, τη φυσική ή άλλη αδυναμία των υποψηφίων χωρίς ταυτόχρονα να τους παρέχουν οποιοδήποτε πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων υποψηφίων. Αναφέρεται, επίσης, ότι άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να διεκδικήσουν αριθμό υπεράριθμων θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) Κύπρου με κριτήρια, διαδικασίες και ποσοστό που καθορίζουν τα ίδια τα ΑΑΕΙ. Για περισσότερες πληροφορίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με τα ΑΑΕΙ της Κύπρου. Σύμφωνα με τον περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο, έχουν προσφερθεί και φέτος στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων, σε ποσοστό 10%, υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών και υπεράριθμες θέσεις, σε ποσοστό 3%, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις προϋπόθεση για τους υποψηφίους των συγκεκριμένων κατηγοριών ήταν η εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% του Γενικού Βαθμού Κατάταξης-Πρόσβασης του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα προτίμησής τους. Η ενημέρωση των υποψηφίων/ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα θα γίνει και ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση: Για τον κάθε εισαγόμενο στα διάφορα Τμήματα δίνεται, σύμφωνα με το Νόμο Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο αριθμός υποψηφίου και ο Γενικός Βαθμός Κατάταξης-Πρόσβασης, που εξάγεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα και προκύπτει μετά από τη στατιστική επεξεργασία των βαθμών των υποψηφίων σε κάθε μάθημα, όπως περιγράφεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Υπενθυμίζεται ότι, έχουν ήδη αποσταλεί στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης οι αρχικές βαθμολογίες των τελειοφοίτων για σκοπούς έκδοσης των Απολυτηρίων. Για τα Προγράμματα Σπουδών, επιπέδου Πανεπιστημίου, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξασφαλίσει βαθμό σε τέσσερα τουλάχιστον εξεταζόμενα μαθήματα του Πλαισίου Πρόσβασης και για τα Προγράμματα Σπουδών, επιπέδου ΤΕΙ και ΑΞΙΚ, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία σε τρία τουλάχιστον εξεταζόμενα μαθήματα του Πλαισίου Πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι ο Γενικός Βαθμός Κατάταξης-Πρόσβασης ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο έτος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση το «Γενικό Βαθμό Κατάταξης-Πρόσβασης» και τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Όσοι υποψήφιοι έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα διεκδίκησης θέσης σε ένα Επιστημονικό Πεδίο τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο το «Γενικό βαθμό 3

4 Κατάταξης-Πρόσβασης» που συγκέντρωσε ο καθένας. Στη συνέχεια γίνεται η κατανομή και προσφορά των θέσεων, αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας και με βάση τη Δήλωση Προτίμησης που συμπλήρωσε ικανοποιείται η καλύτερη στη σειρά προτίμηση του υποψηφίου (1η, 2η, 3η κτλ.), που επιτρέπει η σειρά επιτυχίας του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η κατανομή των υποψηφίων στις διαθέσιμες θέσεις των Δημόσιων ΑΑΕΙ της Κύπρου και των Στρατιωτικών Σχολών της Ελλάδας. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Υποψήφιοι οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στα ΑΑΕΙ της Κύπρου ή στις Στρατιωτικές και Δραματικές Σχολές της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης και στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, νοουμένου ότι εμπίπτουν στην κατηγορία Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής. Μόλις το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας συγκεκριμενοποιήσει το μηχανογραφικό που θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή των αιτήσεων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα εκδόσει ανακοίνωση για την όλη διαδικασία. Η ανακοίνωση, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων και στον ημερήσιο τύπο. ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η διάθεση των θέσεων για τα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας, θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίες δημιουργούνται μετά την κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, συμπληρώνονται με διαδικασίες που αποφασίζουν και ανακοινώνουν τα ίδια τα Δημόσια Πανεπιστήμια. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ Για τους άρρενες που εξασφάλισαν θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου και δε μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, είναι δυνατό να γίνει κράτηση θέσης σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια τα Ιδρύματα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τα ίδια τα ΑΑΕΙ της Κύπρου, σύμφωνα με οδηγίες που παρατίθενται πιο κάτω. Για τους άρρενες στρατεύσιμους οι οποίοι εξασφαλίζουν θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 θα γίνουν ειδικές διευθετήσεις με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας για κράτηση της θέσης, μέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ Στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2013, υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής, με σκοπό την απόκτηση απολυτηρίου και τη διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας, 9274 υποψήφιοι. Από αυτούς 6244 διεκδικούν πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου και Ελλάδας. Με τη σημερινή κατανομή έχουν διατεθεί 2104 θέσεις, από τις οποίες 1425 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 509 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 85 στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, 84 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας και 1 θέση στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, έχουν προσφερθεί στους τελειοφοίτους και αποφοίτους Τεχνικών Σχολών και Εσπερινών Σχολείων, ως υπεράριθμες, συνολικά 86 θέσεις. Συγκεκριμένα, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρθηκαν 37 υπεράριθμες θέσεις, για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 35, για το ΑΞΙΚ 11 και για τις Στρατιωτικές Σχολές της 4

5 Ελλάδας 3. Το σύνολο των θέσεων που προσφέρθηκαν κατά τη φετινή χρονιά στους υποψηφίους ανέρχεται σε Η διαδικασία διεξαγωγής και εξαγωγής των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων ολοκληρώθηκε έγκαιρα, με επιτυχία από την Υπηρεσία Εξετάσεων, την οποία και συγχαίρω για τη συνεχή αναβάθμιση των απαιτούμενων διαδικασιών διεξαγωγής των εξετάσεων και για την εντατική εργασία και την ευσυνειδησία του ολιγομελούς προσωπικού της στη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τη Γενική Διευθύντρια του Υ.Π.Π., τη Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα, την Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων Δρ Τέρψα Κωνσταντινίδου - Παύλου, που είχε τη γενική ευθύνη της οργάνωσης, διεξαγωγής και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Ευχαριστίες απευθύνω, επίσης, στους λειτουργούς της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Γιώργο Σιαμμά, Ευάγγελο Γραμμενίδη, Χαράλαμπο Σπύρου, Ειρήνη Αναξαγόρα, Θεοδώρα Κακουρή, Ελευθερία Σιακαλλή, Χριστιάνα Μιχαήλ, Έλενα Γιάκουμου, Έλενα Γεωργιάδου και Γκλόρια Τζεραρντίνι που εργάστηκαν σκληρά και με ζήλο για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των εξετάσεων. Ευχαριστώ, επιπλέον, τους Διευθυντές της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τον ΠΛΕ κ. Κυπριανό Λούη, τους Υπευθύνους και τις Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων, τους θεματοθέτες, τους βαθμολογητές, τους επιτηρητές, και όλους όσοι συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεκπεραίωση του δύσκολου αυτού έργου. Ευχαριστώ επιπρόσθετα, τους Παντελή Παπακωνσταντίνου, Ιούλιο Ζούμο, Ιφιγένεια Ιωάννου, Λυδία Λειβαδιώτη, Χαρά Χατζηκώστα, Άθω Κυριάκου, Σωκράτη Καρεκλά, Μάρκο Χατζημιχαήλ, που, επίσης, εργάστηκαν για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Παγκύπριων Εξετάσεων Ευχαριστίες εκφράζω ακόμη προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, του οποίου τα κτίρια διατέθηκαν για τη λειτουργία του Συντονιστικού Βαθμολογικού Κέντρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου για τη συνεργασία και τη θετική συμβολή τους στην όλη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων. Τέλος, ευχαριστώ θερμά την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου που παρείχε διακριτικά τις υπηρεσίες της για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1 Ιουλίου

6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 ανά μάθημα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2012 και 2011 ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 2013 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 2013 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 2012 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 2011 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ,52 8,88 10,07 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ,19 10,51 9,81 ΙΣΤΟΡΙΑ ,8 10,35 8,61 ΛΑΤΙΝΙΚΑ 22 12,83 13,93 14,07 ΑΓΓΛΙΚΑ ,36 14,2 13,41 ΓΑΛΛΙΚΑ 48 14,18 13,9 15,36 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 14 15,57 13,52 15,65 ΙΤΑΛΙΚΑ 19 12,47 12,63 16,74 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 10 14,35 14,44 14,95 ΤΟΥΡΚΙΚΑ 2 16,51 17,7 8,38 ΡΩΣΣΙΚΑ 91 16,4 15,17 14,95 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ,55 8,34 9,74 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.Κ ,9 11,54 11,6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4-ΩΡΟ 49 8,15 7,16 7,54 Θ.Κ. / Τ.Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ,38 13,89 13,28 ΦΥΣΙΚΗ , ,1 ΦΥΣΙΚΗ 4-ΩΡΟ Τ.Σ. 52 4,51 2,3 3,22 ΧΗΜΕΙΑ ,09 12,19 12,94 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ,81 8,89 10,55 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ,94 13,8 14,19 ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ,87 15,08 14,04 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ,13 9,82 8,52 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ,39 13,61 11,47 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ,85 11,45 11,57 ΤΕΧΝOΛΟΓΙΑ Ι (Π.Κ.) 846 6,67 6,22 5,87 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (Π.Κ.) 726 7,11 6,61 5,79 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (Θ.Κ.) ,11 10,33 9,35 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (Θ.Κ.) 210 8,85 9,03 7,4 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 386 7,67 7,28 6,46 (Π.Κ.) ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ,05 11,95 10,93 (Θ.Κ.) ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ,85 10,9 10,38 ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ/ΑΡΜΟΝΙΑ 36 10,43 11,54 9,29 Σημείωση: Οι μέσοι όροι αναφέρονται στην κλίμακα

7 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ 1. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Κωδικός Υποψηφίου: 6072 Έτος Αποφοίτησης: 2013 Σχολείο Αποφοίτησης: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ Διεύθυνση: Σολωμού Φραγκουλίδη 5, 3113 Λεμεσό Τηλ.: / «Γενικός Βαθμός Κατάταξης/Πρόσβασης»: 20 Έχει εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Π.Κ 2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ Κωδικός Υποψηφίου: 1653 Έτος Αποφοίτησης: 2013 Σχολείο Αποφοίτησης: Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ Λευκωσίας Διεύθυνση: Μιχαλάκη Καραολή 8, 6024 Ανάγυια Τηλ.: / «Γενικός Βαθμός Κατάταξης/Πρόσβασης»: 19,93419 Έχει εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Γραφικές Τέχνες) ΤΕΠΑΚ 3. ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κωδικός Υποψηφίου: 8043 Έτος Αποφοίτησης: 2013 Σχολείο Αποφοίτησης: ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ Διεύθυνση: Ελευθερίας 23, 4527 Μουτταγιάκα, Λεμεσός Τηλ.: / «Γενικός Βαθμός Κατάταξης/Πρόσβασης»:19,88923 Έχει εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα Ιατρικής Σχολής Π.Κ 4. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΙΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ Κωδικός Υποψηφίου: 4829 Έτος Αποφοίτησης: 2013 Σχολείο Αποφοίτησης: ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ Διεύθυνση: Ελλάδος 12, Διαμ. 401, 2003 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Τηλ.: / «Γενικός Βαθμός Κατάταξης/Πρόσβασης»: 19,88259 Έχει εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Π.Κ 5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Κωδικός Υποψηφίου: 8926 Έτος Αποφοίτησης: 2013 Σχολείο Αποφοίτησης: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ Διεύθυνση: Αμβρακικού 19, Λαϊκή Λευκωθέα, 3115 Λεμεσός Τηλ.: / «Γενικός Βαθμός Κατάταξης/Πρόσβασης»: 19,87617 Έχει εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα Ιατρικής Σχολής Π.Κ 7

8 6. ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Κωδικός Υποψηφίου: 7361 Έτος Αποφοίτησης: 2013 Σχολείο Αποφοίτησης: ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Διεύθυνση: Στροβόλου 45Β, 2480 Τσέρι Τηλ.: / «Γενικός Βαθμός Κατάταξης/Πρόσβασης»:19,87554 Έχει εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής (Δημοτική Εκπαίδευση) Π.Κ 7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΣΟΥΛΛΑΣ Κωδικός Υποψηφίου: 3798 Έτος Αποφοίτησης: 2013 Σχολείο Αποφοίτησης: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Διεύθυνση: Έκτωρος 7 Α, 3060 Λεμεσός Τηλ.: / «Γενικός Βαθμός Κατάταξης/Πρόσβασης»: 19,78732 Έχει εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών Π.Κ 8. ΠΟΥΛΛΗ ΤΣΙΕΛΕΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ Κωδικός Υποψηφίου: 6836 Έτος Αποφοίτησης: 2013 Σχολείο Αποφοίτησης: ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Διεύθυνση: Όλυμπου 14, 2035 Στρόβολος Τηλ.: / «Γενικός Βαθμός Κατάταξης/Πρόσβασης»: 19,78724 Έχει εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα Ιατρικής Σχολής Π.Κ 9. Κωδικός Υποψηφίου: 7443 Έτος Αποφοίτησης: 2013 «Γενικός Βαθμός Κατάταξης/Πρόσβασης»:19,78188 Έχει εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής Π.Κ 10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ Κωδικός Υποψηφίου: 8846 Έτος Αποφοίτησης: 2013 Σχολείο Αποφοίτησης: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Διεύθυνση: 1 ης Απριλίου 63, 7600 Αθηαίνου Τηλ.: / «Γενικός Βαθμός Κατάταξης/Πρόσβασης»: 19,77458 Έχει εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας (Κλασικές Σπουδές) 8

9 ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ (εντός της πρώτης δεκάδας) ΜΕ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Κωδικός Υποψηφίου: 2397 Έτος Αποφοίτησης: 2008 Σχολείο Αποφοίτησης: Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ Διεύθυνση: Ευρίκλειας 5, 4154 Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός Τηλ.: / «Γενικός Βαθμός Κατάταξης/Πρόσβασης»:19,98043 Έχει εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς Τμήμα Ὀπλων 2. ΣΑΦΕΙΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Κωδικός Υποψηφίου: 7159 Έτος Αποφοίτησης: 2013 Σχολείο Αποφοίτησης: Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Διεύθυνση: Κώστα Χρίστου 2, 7640 Κόρνος Τηλ.: / «Γενικός Βαθμός Κατάταξης/Πρόσβασης»: 19,89375 Έχει εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού 9

10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Δίνονται πιο κάτω ειδικές οδηγίες για κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, τις οποίες παρακαλούνται να προσέξουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 1. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1.1. Εγγραφές Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα εγγράψει τους νέους φοιτητές από την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 μέχρι και την Δευτέρα 8 Ιουλίου Οι νέοι φοιτητές παρακαλούνται θερμά να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω : Μέχρι τη Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013, κάθε νέος φοιτητής θα πρέπει να προμηθευτεί το ειδικό έντυπο εγγραφής από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αν. Γ. Λεβέντης, Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Αθαλάσσας, ανατολικά δρόμου Αγλαντζιάς-Γερίου, Λευκωσία), από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου στη διεύθυνση «Ανακοινώσεις», ή από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, να το συμπληρώσει και να επικολλήσει στην κατάλληλη θέση μία πρόσφατη φωτογραφία Ο φοιτητής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του θα πρέπει να καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πανεπιστημιούπολη) από την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 μέχρι και την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013, από 8:30π.μ 1:00μ.μ. στην Αίθουσα 010 στο Κτίριο 7 - Κέντρο Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη (Περιοχή Αθαλάσσας, ανατολικά του δρόμου Αγλαντζιάς-Γερίου, δίπλα από το κτίριο Λεβέντη). Οι φοιτητές αναμένεται να τηρήσουν τις ημερομηνίες και τα ωράρια που αναφέρονται πιο πάνω για την εγγραφή τους. Μόνο σε περιπτώσεις πραγματικής έκτακτης ανάγκης είναι δυνατή η αλλαγή στην ώρα προσέλευσής τους Μαζί με την αίτηση τους, οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιημένο αντίγραφο του απολυτηρίου, το οποίο δεν θα επιστραφεί και αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι άρρενες που εξασφάλισαν θέση και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013/14, θα πρέπει να επισυνάψουν επίσης αντίγραφο απολυτηρίου ή αναστολής από την Εθνική Φρουρά. Επισημαίνεται πως οι φοιτητές δε 10

11 χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο της βαθμολογίας τους, γιατί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα αποστείλει στο Πανεπιστήμιο τα αποτελέσματα όλων των επιτυχόντων Οι νέοι φοιτητές εγγράφονται επίσης στη Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ) καταβάλλοντας το ποσό των 35 και για τα τέσσερα έτη σπουδών τους. Τα 17 είναι για την εγγραφή τους ως μέλη της ΦΕΠΑΝ, τα 14 καταβάλλονται για προσωπική ασφάλιση (προαιρετικά) και τα 4 εισφορά στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών. Σημειώσεις : 1. Τονίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν το έντυπο εγγραφής τους, θα απωλέσουν τη θέση τους. 2. Όσα άτομα έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά δεν επιθυμούν να εγγραφούν, θα πρέπει να ενημερώσουν την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας επικοινωνώντας με το τηλέφωνο ή να αποστείλουν τηλεμήνυμα (fax) στον αριθμό Κράτηση θέσης λόγω κατάταξης στην Εθνική Φρουρά Για τους άρρενες που εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, η θέση τους θα πρέπει να κρατηθεί για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά. Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αν. Γ. Λεβέντης, Πανεπιστημιούπολη Λευκωσία), από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου στη διεύθυνση «Ανακοινώσεις» ή από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Στο έντυπο περιλαμβάνεται δήλωση για κράτηση θέσης. Το έντυπο πρέπει να κατατεθεί στις ημερομηνίες και ώρες όπως αναφέρονται πιο πάνω, από την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 μέχρι και την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013, 8:30π.μ 1:00μ.μ. στην Αίθουσα 010 στο Κτίριο 7 - Κέντρο Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Τονίζεται ότι όσοι από τους υποψήφιους δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα το έντυπο εγγραφής για να τους κρατηθεί η θέση, θα χάσουν τη θέση τους. 11

12 1.3 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Προϋποθέσεις για διεκδίκηση θέσης 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης, για εξασφάλιση θέσης για το Σεπτέμβριο 2013, έχουν μόνο όσοι υποψήφιοι έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2013, νοουμένου ότι είναι έτοιμοι να φοιτήσουν. Εκτός των πιο πάνω, δικαίωμα υποβολής έχουν οι στρατιώτες που παρακάθισαν σε εξετάσεις το 2011 ή 2012, νοουμένου ότι κατέχουν απολυτήριο στρατού. 2. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βαθμολογία όχι χαμηλότερη από το 80% της βαθμολογίας που πήρε ο/η τελευταίος υποψήφιος που εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, νοουμένου ότι έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και έχουν εξασφαλίσει το 50% της συνολικής βαθμολογίας. 3. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον αιτητή ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. 4. Θα πρέπει να δηλωθεί η σειρά προτίμησης αναγράφοντας, πρώτη, δεύτερη, τρίτη κλπ μόνο για τα προγράμματα σπουδών στα οποία ο αιτητής επιθυμεί να εισαχθεί και για τα οποία έχει παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου των Παγκύπριων Εξετάσεων. 5. Η σειρά προτίμησης που θα δηλωθεί είναι ανεξάρτητη από τη δήλωση προτίμησης που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και για αυτό η δήλωση αυτή δε θα ληφθεί υπόψη Υποβολή Αιτήσεων Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση ως υπεράριθμοι μέσω της κατηγορίας των ειδικών κριτηρίων, θα πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας τα πιο κάτω έντυπα, από την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 μέχρι την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 από τις 8.30 π.μ μ.μ., στον προθάλαμο του ισογείου του κτιρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, στην Πανεπιστημιούπολη (περιοχή Αθαλάσσας, ανατολικά του δρόμου Αγλαντζιάς-Γερίου): 1. Ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο μπορούν να προμηθευτούν την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ή από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου στη διεύθυνση «Ανακοινώσεις», καθώς και από τα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 2. Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά με τα οποία βεβαιώνεται η ειδική κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος (όπως αναφέρονται και στην αίτηση). 3. Επισημαίνεται πως οι αιτήσεις που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες και με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές, ούτε και θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μετά τις 9 Ιουλίου

13 1.3.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. Κατηγορία Α: Ποσοστό 5% των Κυπρίων εισακτέων - Υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις: ΑΙ Παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, πεσόντων στους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου και των δολοφονηθέντων από τις Τουρκικές κατοχικές δυνάμεις μετά από το ΑΙΙ Υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειές τους παίρνουν μηνιαίο δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (λόγω υγείας ή οικονομικής κατάστασης γονέων). ΑΙΙI Υποψήφιοι των οποίων ο ένας γονέας έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας 1, και με άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (οικονομικό 2, κοινωνικό 3 ). AΙV AV AVI Ορφανοί και από τους δύο γονείς. Ορφανοί από ένα γονιό και με άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας 1, οικονομικό 2, κοινωνικό 3,). Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ένα ή κανένα γονιό (λόγω διαζυγίου ή εγκατάλειψης) και με άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας 1, οικονομικό 2, κοινωνικό 3, ). Κατηγορία Β: Ποσοστό 6% των Κυπρίων εισακτέων - Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες σοβαρές περιστάσεις: ΒΙ ΒII BΙΙΙ Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας που θα εγκριθούν από το Ιατρικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως τετραπληγικοί, παραπληγικοί, ανάπηροι, θαλασσαιμικοί, τυφλοί ή με σοβαρό πρόβλημα όρασης (να έχει τουλάχιστο 1/10 όρασης ή λιγότερο με διορθωτικά μέσα στο καλύτερο μάτι), κωφοί ή με σοβαρό πρόβλημα ακοής (τουλάχιστο 60dB απώλειας στο καλύτερο αυτί), διαβητικοί, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κ.α. Υποψήφιοι με σοβαρό ψυχιατρικό 4 / ψυχολογικό 4 πρόβλημα / σύνδρομο (π.χ. ανορεξία, κλινική κατάθλιψη) ή με σοβαρό μαθησιακό 5 πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) που θα εγκριθούν από το Ιατρικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Υποψήφιοι που είχαν σοβαρό περιστατικό κατά την εξεταστική περίοδο (π.χ. ασθένεια αιτητή, θάνατος συγγενών 1ου βαθμού). 13

14 BΙV Υποψήφιοι που παίρνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Κατηγορία Γ: Ποσοστό 3% των Κυπρίων εισακτέων - Υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών, όπως ορίζονται παρακάτω: ΓI Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων (1%). ΓΙΙ Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30o έτος της ηλικίας τους την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εισδοχής. ΓIIΙ Υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό 6 ή στις τέχνες. 7 ΓΙV ΓV Υποψήφιοι οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκου. Υποψήφιοι οι οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέλη του διοικητικού προσωπικού 8 (3 θέσεις) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. Σοβαρό πρόβλημα υγείας θεωρείται το πρόβλημα αυτό που καθιστά το γονιό ανίκανο για εργασία. Θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση λήψης σύνταξης ανικανότητας για εργασία με ποσοστό τουλάχιστο 75% ή βεβαίωση λήψης σύνταξης αναπηρίας με ποσοστό 60% από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα θεωρούνται ότι υπάρχουν όταν το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του αιτητή δεν υπερβαίνει, για την Κατηγορία AV τις το χρόνο και για τις κατηγορίες AVI και ΑΙΙΙ τις το χρόνο. Για καθορισμό του κατά κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ατομικού εισοδήματος του αιτητή, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων* μελών της οικογένειας. 3. Τα κοινωνικά προβλήματα θα πρέπει να βεβαιώνονται με εμπεριστατωμένη κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία της δομής της οικογένειας και των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας. 4. Σοβαρό ψυχολογικό ή ψυχιατρικό πρόβλημα ή σύνδρομο θα πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη έκθεση στο Ειδικό Έντυπο που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, (Παράρτημα Ι), από εγγεγραμμένο ψυχίατρο ή ειδικό ψυχολόγο εγγεγραμμένο σε σχετική ειδικότητα στο Μητρώο Ψυχολόγων Κύπρου, όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 5. Τα μαθησιακά προβλήματα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) θα πρέπει να πιστοποιούνται με έκθεση βάσει αναγνωρισμένης αξιολόγησης 14

15 από εγγεγραμμένο ειδικό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο. 6. Τα κριτήρια έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με τον ΚΟΑ. 7. Η επιλογή γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 8. Τα μέλη του Διοικητικού προσωπικού να φοιτούν σε κλάδους που να συνάδουν με τις υπηρεσίες που προσφέρουν εντός του Π.Κ. *Εξαρτώμενα μέλη: Είναι τα μέλη της οικογένειας, δηλ. οι γονείς, ο αιτητής και άλλα άγαμα τέκνα μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένεια τους και δεν έχουν υπερβεί το 18 ο έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι έγγαμος, ως εξαρτώμενα άτομα λογίζονται ο αιτητής, ο/η σύζυγος του αιτητή και τυχόν εξαρτώμενα τέκνα Ανακοίνωση τελικών αποφάσεων για εισδοχή φοιτητών με Ειδικά Κριτήρια Οι τελικές αποφάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου αναμένεται να ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου Ανακοινώσεις», την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013 το απόγευμα και θα δημοσιευτούν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης την επόμενη μέρα. 1.4 Φοιτητική Εστία Υποβολή Αιτήσεων Διαμονής από Κύπριους Πρωτοετείς Φοιτητές Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις από πρωτοετείς Κύπριους προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση με την 1η Κατανομή, για διαμονή στη Φοιτητική Εστία στην Πανεπιστημιούπολη, από την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 μέχρι και τη Τρίτη 9 Ιουλίου Σημειώνεται ότι την περίοδο αυτή θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και όσοι θα διεκδικήσουν θέση ως υπεράριθμοι μέσω της διαδικασίας των ειδικών κριτηρίων Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διαμονή στη Φοιτητική Εστία έχουν όσοι φοιτητές πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις: Έχουν την ιδιότητα του προπτυχιακού φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Έχουν υποβάλει την αίτηση διαμονής στη Φοιτητική Εστία μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες από τη διαμονή τους στη Φ. Εστία (σε περίπτωση που διέμεναν παλαιότερα). 15

16 Το κατά κεφαλή ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας δεν ξεπερνά τις (συνολικό ετήσιο εισόδημα οικογένειας, διά τον αριθμό των εξαρτωμένων μελών της οικογένειας). Σημ.: 1. Αιτητές με γονείς εγκλωβισμένους ή ορφανοί και από τους δύο γονείς εισάγονται στη Φοιτητική Εστία αυτοδικαίως. 2. Αιτητές με αναπηρίες (τυφλοί, τετραπληγικοί, παραπληγικοί και με κινησιακά προβλήματα) εισάγονται στη Φοιτητική Εστία Αυτοδικαίως, δεδομένου ότι ο αριθμός των αιτήσεων δεν υπερβαίνει τον αριθμό διαθέσιμων δωματίων για άτομα με σοβαρές αναπηρίες. Διαφορετικά, οι αιτήσεις αξιολογούνται ως ξεχωριστή κατηγορία με βάση τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης για επιλογή αυτών που θα διαμείνουν στη Φ.Ε Κριτήρια Επιλογής Ενοίκων Η αξιολόγηση των αιτήσεων διαμονής θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Οικονομική κατάσταση οικογένειας αιτητή. Κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Απόσταση μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του αιτητή από την πόλη της Λευκωσίας Τύπος / Αριθμός Δωματίων Στους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές που θα επιλεγούν θα παραχωρηθούν συνολικά 45 μονόκλινα δωμάτια (τύπου Β) με κοινόχρηστους χώρους υγιεινής και κουζίνα για κάθε οκτώ δωμάτια Ενοίκιο Το ύψος ενοικίου για τα δωμάτια τύπου Β ανέρχεται στα 102/άτομο/μήνα Πληροφορίες Για έντυπα αιτήσεων διαμονής στη Φοιτητική Εστία και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας, τους κανόνες επιλογής ενοίκων και την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Πανεπιστημιούπολη), τηλ /4045, Φαξ: , 1.5 Εβδομάδα Ενημέρωσης και Έναρξη Μαθημάτων Από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 θα είναι η Εβδομάδα Ενημέρωσης των πρωτοετών φοιτητών από τα Τμήματα τους. Οι εγγραφές στα μαθήματά τους θα γίνουν την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 ενώ τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου Περισσότερες πληροφορίες 16

17 σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Οδηγίες Παρακαλούμε διαβάστε πολύ προσεκτικά την πιο κάτω ανακοίνωση που αφορά την Εγγραφή των Νεοεισερχομένων Φοιτητών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Κράτηση Θέσης για άρρενες, τις Υπεράριθμες θέσεις μέσω Ειδικών Κριτηρίων, την κατανομή Κενών Θέσεων που ενδέχεται να δημιουργηθούν, τη Στέγαση των Φοιτητών καθώς και τη βδομάδα ενημέρωσης και εγγραφής σε μαθήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2013/14. Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι οι εγγραφές όλων των νεοεισερχόμενων φοιτητών θα γίνουν την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 3 μέχρι 5 Ιουλίου 2013, στο Εργαστήριο Η/Υ του κτηρίου «Πολυξένης Λοϊζιάς και Ελένης Αυτόνομου» που βρίσκεται στην οδό Αθηνών (στο χώρο του κτηρίου «Ανδρέας Θεμιστοκλέους» - Κοινοί Χώροι Διδασκαλίας), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω: Μέχρι τη μέρα των εγγραφών κάθε φοιτητής θα πρέπει να προμηθευτεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του ΤΕΠΑΚ (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα) ή από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση το Έντυπο Εγγραφής, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει και να επικολλήσει στην κατάλληλη θέση μία πρόσφατη φωτογραφία. Ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο εγγραφής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να το μηχανογραφήσει ο ίδιος σε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα που θα εγκατασταθεί στους Η/Υ για το σκοπό αυτό. Νεοεισερχόμενος Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει τη θέση του, θα το δηλώνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή θα δηλώσει το ενδιαφέρον του για δεύτερη κατανομή στο χώρο, τη μέρα και την ώρα που θα πραγματοποιεί την εγγραφή του στο πανεπιστήμιο στο Τμήμα που ήδη εξασφάλισε θέση. Μαζί με την αίτησή τους, οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν: 17

18 α) Αντίγραφο του απολυτηρίου του σχολείου τους β) Φωτοαντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας και γ) Για τους άρρενες που εξασφάλισαν θέση και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος , αντίγραφο απολυτηρίου από την Εθνική Φρουρά. Εν όψει της πιθανότητας οι υποψήφιοι να μην λάβουν έγκαιρα το αντίγραφο του Δελτίου Αποτελεσμάτων Υποψηφίου, που θα αποσταλεί στους επιτυχόντες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το δελτίο δεν χρειάζεται να επισυναφθεί στην αίτηση. Τα στοιχεία θα ελέγχονται από το Πανεπιστήμιο. Πέρα από την κατάθεση των εντύπων εγγραφής, οι νέοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα μιας προκαταρκτικής ενημέρωσης για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο εξασφάλισαν θέση, για τη φοιτητική ζωή καθώς επίσης και για τις υποδομές του Πανεπιστημίου. Το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό θα είναι στη διάθεση των φοιτητών και των γονιών για επίλυση αποριών. Οι υποψήφιοι προτρέπονται να τηρήσουν το ωράριο που ανακοινώνεται για να διευκολυνθεί η εγγραφή τους. Μόνο σε περιπτώσεις πραγματικής έκτακτης ανάγκης είναι δυνατή η αλλαγή στην ώρα προσέλευσής τους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 10:30-11:00 Ενημέρωση για Θέματα Φοιτητικής Ζωής και Σπουδών (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») 11:00-11:30 Ενημέρωση για Θέματα Στέγασης, αιτήσεις για φοιτητικές εστίες, ενοικίαση διαμερισμάτων στο «Δίκτυο» και τον ιδιωτικό τομέα. (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού 8:00-9:30 Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο (Κτήριο «Πολυξένης Λοϊζιάς & Ελένης Αυτόνομου» /Εργαστήριο Η/Υ) 9:30-10:30 Ενημέρωση από το Τμήμα (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας 9:30-11:00 Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο (Κτήριο «Πολυξένης Λοϊζιάς & Ελένης Αυτόνομου» /Εργαστήριο Η/Υ) 11:30-12:30 Ενημέρωση από το Τμήμα (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Πολυμέσα & Γραφικές Τέχνες) 11:00-12:30 Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο (Κτήριο «Πολυξένης Λοϊζιάς & Ελένης Αυτόνομου» /Εργαστήριο Η/Υ) 12:30-13:30 Ενημέρωση από το Τμήμα (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») 18

19 Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 12:30-14:00 Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο (Κτήριο «Πολυξένης Λοϊζιάς & Ελένης Αυτόνομου» /Εργαστήριο Η/Υ) 14:00-15:00 Ενημέρωση από το Τμήμα (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 10:30-11:00 Ενημέρωση για Θέματα Φοιτητικής Ζωής και Σπουδών (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») 11:00-11:30 Ενημέρωση για Θέματα Στέγασης, αιτήσεις για φοιτητικές εστίες, ενοικίαση διαμερισμάτων στο «Δίκτυο» και τον ιδιωτικό τομέα. (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων 8:00-9:30 Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο (Κτήριο «Πολυξένης Λοϊζιάς & Ελένης Αυτόνομου» /Εργαστήριο Η/Υ) 9:30-10:30 Ενημέρωση από το Τμήμα (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 9:30-11:00 Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο (Κτήριο «Πολυξένης Λοϊζιάς & Ελένης Αυτόνομου» /Εργαστήριο Η/Υ) 11:30-12:30 Ενημέρωση από το Τμήμα (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής) 11:00-12:30 Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο (Κτήριο «Πολυξένης Λοϊζιάς & Ελένης Αυτόνομου» /Εργαστήριο Η/Υ) 12:30-13:30 Ενημέρωση από το Τμήμα (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών 12:30-14:00 Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο (Κτήριο «Πολυξένης Λοϊζιάς & Ελένης Αυτόνομου» /Εργαστήριο Η/Υ) 14:00-15:00 Ενημέρωση από το Τμήμα (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 10:30-11:00 Ενημέρωση για Θέματα Φοιτητικής Ζωής και Σπουδών (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») 11:00-11:30 Ενημέρωση για Θέματα Στέγασης, αιτήσεις για φοιτητικές εστίες, ενοικίαση διαμερισμάτων στο «Δίκτυο» και τον ιδιωτικό τομέα. (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») 19

20 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 8:00-9:30 Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο (Κτήριο «Πολυξένης Λοϊζιάς & Ελένης Αυτόνομου» /Εργαστήριο Η/Υ) 09:30-10:30 Ενημέρωση από το Τμήμα (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») Τμήμα Αποκατάστασης (Λογοθεραπεία) 9:30-11:00 Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο (Κτήριο «Πολυξένης Λοϊζιάς & Ελένης Αυτόνομου» /Εργαστήριο Η/Υ) 11:30-12:30 Ενημέρωση από το Τμήμα (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») Τμήμα Νοσηλευτικής 11:00-14:00 Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο (Κτήριο «Πολυξένης Λοϊζιάς & Ελένης Αυτόνομου» /Εργαστήριο Η/Υ) 14:00-15:00 Ενημέρωση από το Τμήμα Νοσηλευτικής (Αμφιθέατρο «Π. Γεωργιάδης») Σημείωση : 3. Τονίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν το έντυπο εγγραφής τους στις πιο πάνω ημερομηνίες, θα χάσουν τη θέση τους. 4. Όσα άτομα έχουν εξασφαλίσει θέση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά δεν επιθυμούν να εγγραφούν, θα ήταν βοηθητικό αν πριν τις ημερομηνίες εγγραφών επικοινωνούσαν με τα τηλέφωνα / / ή να απέστελλαν τυλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) στον αριθμό Β. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Για τους άρρενες που εξασφάλισαν θέση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, η θέση τους θα κρατηθεί για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά. Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής και να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία εγγραφής που ισχύει για όλους τους νεοεισερχόμενους φοιτητές. Τονίζεται ότι όσοι από τους εισακτέους δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα το έντυπο εγγραφής για να τους κρατηθεί η θέση, θα χάσουν τη θέση τους. Γ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Προϋποθέσεις για διεκδίκηση θέσης 1. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βαθμολογία όχι μικρότερη από το 80% της βαθμολογίας (γενικός βαθμός πρόσβασης) που πήρε ο/η τελευταίος/α υποψήφιος/α που εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει το 50% της συνολικής βαθμολογίας. 20

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλευτικής Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός Τηλ.. 25 002380 & 25 002411 Fax. 25 00 2683 Ηλ. Διεύθυνση: counseling@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 32 Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία 36

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου λ Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α Ε Ξ Ε Τ ΑΣ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Μ α θ ή μ α τ α Π ρ ό σ β α σ η ς Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Λύκειο Ιδαλίου Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Παγκύπριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Προεδρία Καθηγητή Πάνου Γκούμα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2013 Αγαπητή μας φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Οι μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2016 Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2016 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Φεβρουάριος 2014 Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων, Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής, Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Προεδρία Καθηγητή Πάνου Γκούμα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2014 Αγαπητή μας φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π.

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. 310/90 Oι Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσανατολισμού

Προγράμματα Προσανατολισμού Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.Κωδ. : 185

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 12.00ΜΜ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πρόλογος σελ. 3 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα