ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Περίοδος Διεξαγωγής Παγκύπριων Εξετάσεων 2008 Οι Παγκύπριες Εξετάσεις προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν μεταξύ 26 Μαΐου και 14 Ιουνίου Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι: (α) Η χορήγηση απολυτηρίου στους τελειόφοιτους, σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς. (β) Η χορήγηση του «πιστοποιητικού πρόσβασης» και του «γενικού βαθμού κατάταξης» στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους. Σημειώνεται ότι το «πιστοποιητικό πρόσβασης» και ο «γενικός βαθμός κατάταξης» ισχύουν μόνο για τη χρονιά που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα πιο πάνω. (γ) Η κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ Κύπρου και των θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας που ενδεχομένως θα προσφέρει η Ελλάδα, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. 3. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου έχουν: (α) Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν τουλάχιστον έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής και οι οποίοι είναι: (i) Τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι Λυκείων ή Τεχνικών Σχολών, ή δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ή πλήρους κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης του ίδιου ή παρόμοιου τύπου της Κύπρου, ή (ii) Τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι ξένου σχολείου Ανώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (λυκειακού επιπέδου), που λειτουργεί νόμιμα στην Κύπρο ή σε ξένη χώρα, με την προϋπόθεση ότι το απολυτήριό τους συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της ξένης χώρας ότι ο κάτοχος του συγκεκριμένου τίτλου έχει το δικαίωμα εισδοχής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας στην οποία υπάγεται το σχολείο. (β) Ξένοι υπήκοοι, τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, οι οποίοι φοίτησαν τουλάχιστον στην τελευταία τάξη Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής ή δημόσιου Εσπερινού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή δημόσιας Εσπερινής Τεχνικής Σχολής ή πλήρους κύκλου σπουδών αναγνωρισμένης Ιδιωτικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου.

2 2 4. Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου έχουν όσοι από τους υποψηφίους: (α) Εξασφαλίζουν «γενικό βαθμό κατάταξης - πρόσβασης», (β) Πληρούν τους περιορισμούς πρόσβασης που καθορίζονται στον Οδηγό Εξετάσεων, (γ) Έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία Εξετάσεων, κατά την ημερομηνία της κατανομής των θέσεων, αναγνωρισμένο απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ή βεβαίωση από το διευθυντή του σχολείου τους ότι έχουν αποκτήσει απολυτήριο σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. 5. Περιορισμοί πρόσβασης Η πρόσβαση των αποφοίτων κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υπόκειται σε περιορισμούς που καθορίζει η αρμόδια αρχή. Οι περιορισμοί αυτοί, για το 2008, δημοσιεύονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2008 και ισχύουν και για το έτος 2009 (Εξαιρείται το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, για το οποίο διαφοροποιούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης το 2009). 6. Υποβολή αιτήσεων Οι αιτήσεις υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι δηλώσεις προτίμησης Τμημάτων για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου συμπληρώνονται μέσα στο μήνα Μάρτιο, σε χρονικά περιθώρια που καθορίζει η αρμόδια αρχή. Για το 2008 έχει καθοριστεί η περίοδος από τις 17 Μαρτίου μέχρι 28 Μαρτίου. Όλα τα τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου εντάσσονται σε πέντε Επιστημονικά Πεδία, σύμφωνα με τους περιορισμούς πρόσβασης που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώνουν προτίμηση για απεριόριστο αριθμό Τμημάτων/Σχολών από δύο το πολύ Επιστημονικά Πεδία, εφόσον πληρούν τους περιορισμούς πρόσβασης. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις των ΑΑΕΙ Κύπρου (ή/και στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Ελλάδας), τελειόφοιτοι και απόφοιτοι, υποβάλλουν αίτηση προς την Υπηρεσία Εξετάσεων, στην οποία περιλαμβάνονται τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν. Για τις θέσεις της Κύπρου δηλώνονται ταυτόχρονα και οι προτιμήσεις των υποψηφίων σε Επιστημονικά Πεδία και Τμήματα (το μήνα Μάρτιο). Για τις θέσεις της Ελλάδας συμπληρώνεται ξεχωριστή αίτηση με τις προτιμήσεις τον Ιούλιο. Παράλληλα, οι τελειόφοιτοι των δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών υποβάλλουν αίτηση προς το Σχολείο τους με τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν για σκοπούς απόλυσης. Διευκρινίζεται ότι όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση υποψηφίου προς την Υπηρεσία Εξετάσεων εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν μπορούν εκ των υστέρων να ζητούν «γενικό βαθμό κατάταξης - πρόσβασης» ή/και «πιστοποιητικό πρόσβασης» και αποκλείονται από την κατανομή των θέσεων, έστω και αν τα μαθήματα που δηλώνουν για σκοπούς απόλυσης περιλαμβάνονται στους περιορισμούς πρόσβασης.

3 3 Τονίζεται ότι το έντυπο αίτησης για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου είναι ξεχωριστό από το έντυπο αίτησης για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Ελλάδας και ως εκ τούτου μπορεί να είναι και διαφορετικές οι προτιμήσεις ενός υποψηφίου σε Πεδία και Τμήματα. Δηλαδή, στο έντυπο της Ελλάδας μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώνει εντελώς διαφορετικά Πεδία και Τμήματα από εκείνα που δήλωσε στο έντυπο της Κύπρου (και αντίστροφα). 7. Κατανομή θέσεων Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έχει αρμοδιότητα για την κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, με βάση το νόμο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 22(Ι) του Η κατανομή των θέσεων των ΑΑΕΙ της Κύπρου αναμένεται να ανακοινωθεί στα τέλη Ιουνίου Διεκδίκηση θέσης για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας Η κατανομή των θέσεων για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Ελλάδας της κατηγορίας των «αλλοδαπών-αλλογενών» (κοινοτικών), στην οποία ανήκουν και οι Κύπριοι θα γίνει από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και θα ανακοινωθεί παράλληλα με τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, όπως έγινε το Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σε ξεχωριστό έντυπο μεταξύ 1 και 10 Ιουλίου Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώσουν προτίμηση για 40 το πολύ Τμήματα, ενώ δικαιούνται να επιλέξουν Τμήματα από δύο το πολύ Επιστημονικά Πεδία. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των ελληνικών ΑΑΕΙ θα πρέπει να προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά που ζητά η Ελλάδα, τα οποία, με βάση τις μέχρι τώρα σχετικές οδηγίες είναι τα εξής: α) Αίτηση μηχανογραφικό δελτίο υποψηψίου. β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. γ) Μία (1) φωτογραφία μικρού μεγέθους. δ) Πρωτότυπο τίτλο απόλυσης ή αποδεικτικό απόλυσης επικυρωμένο από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή (διευθυντή σχολείου). ε) Βεβαίωση με το «γενικό βαθμό κατάταξης πρόσβασης» (από την Υπηρεσία Εξετάσεων). στ) Βεβαίωση υπηκοότητας/καταγωγής που να δείχνει την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας απ αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή). ζ) Βεβαίωση από το σχολείο αποφοίτησης, που να πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, στην τελευταία τάξη, από την έναρξη του σχολικού έτους (έντυπο Π1). Νοείται ότι για το 2008 θα εκδοθούν νέες οδηγίες από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. της Ελλάδας, οι οποίες και θα κοινοποιηθούν έγκαιρα στους Κύπριους υποψήφιους, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Τονίζεται ότι, με βάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να μπορεί ένας απόφοιτος κυπριακού σχολείου να διεκδικήσει θέση στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Ελλάδας, θα πρέπει να συμμετέχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις κάθε έτους και να έχει εξασφαλίσει «γενικό βαθμό κατάταξης πρόσβασης» (επιπρόσθετα με τους άλλους περιορισμούς που τίθενται). Άρα, ακόμη κι αν κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να διεκδικήσει θέση μόνο στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση και να συμμετάσχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης τον Μάρτιο.

4 4 9. «Γενικός Βαθμός κατάταξης πρόσβασης» Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων στα διάφορα Τμήματα (τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας) είναι ο «γενικός βαθμός κατάταξης πρόσβασης» (βαθμός σε εικοσάβαθμη κλίμακα). Ο «γενικός βαθμός κατάταξης πρόσβασης» εξάγεται από το μέσο όρο της βαθμολογίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εξεταζόμενων μαθημάτων για τα Πανεπιστήμια ή τουλάχιστον τριών (3) εξεταζόμενων μαθημάτων για τα άλλα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. ΤΕΙ, ΑΞΙΚ). Οι υποψήφιοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να επιλέξουν ως εξεταζόμενο και ένα επιπρόσθετο μάθημα, οποιοδήποτε από τα μαθήματα πρόσβασης, ανεξάρτητα αν όντως το χρειάζονται για διευκόλυνση της πρόσβασής τους. Επιπρόσθετα, μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στις ειδικές εξετάσεις της Πρακτικής Δοκιμασίας (Φυσική Αγωγή) ή/και της Αρμονίας-Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου. Οι ειδικές αυτές εξετάσεις βαθμολογούνται επίσης σε εικοσάβαθμη κλίμακα και συνυπολογίζονται στο «γενικό βαθμό κατάταξηςπρόσβασης», όπως τα άλλα μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να επιλέξει να εξεταστεί το πολύ σε πέντε (5) μαθήματα και το πολύ σε δύο (2) επιπρόσθετες ειδικές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή ο «γενικός βαθμός κατάταξης πρόσβασης» θα είναι ο μέσος όρος και των εφτά (7) βαθμών, ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις του υποψηφίου σε Πεδία και Τμήματα. Άρα, η βαρύτητα της ειδικής εξέτασης στο «γενικό βαθμό κατάταξης» ενός υποψηφίου εξαρτάται από το σύνολο των μαθημάτων που επιλέγει να εξεταστεί (π.χ. αν επιλέξει η ειδική εξέταση να είναι ένα από τα πέντε, η βαρύτητα θα είναι 20%). Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει μόνο ένα «γενικό βαθμό κατάταξης πρόσβασης», ανεξάρτητα από το πόσα και ποια μαθήματα εξετάστηκε, ή από το πόσα και ποια Πεδία ή Τμήματα επιθυμεί να δηλώσει στις προτιμήσεις του. Τονίζεται ότι οι ειδικές εξετάσεις πρέπει να είναι επιπρόσθετες των ελάχιστων μαθημάτων που απαιτούνται (τέσσερα για τα Πανεπιστήμια και τρία για τα ΤΕΙ). Αυτό δεν ισχύει για τα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και τα τμήματα Μουσικών Σπουδών. Υποψήφιος που επιθυμεί να δηλώσει στις προτιμήσεις του μόνο τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής πρέπει να εξεταστεί σε τουλάχιστον τρία μαθήματα συν την ειδική εξέταση στην Πρακτική Δοκιμασία (σύνολο 4), ενώ υποψήφιος που επιθυμεί να δηλώσει στις προτιμήσεις του μόνο τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών πρέπει να εξεταστεί σε τουλάχιστον δύο μαθήματα συν την ειδική εξέταση Αρμονία Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου (σύνολο 3). Υποψήφιος που δεν εξασφαλίζει βαθμολογία σε τρία τουλάχιστον μαθήματα που περιλαμβάνονται στα μαθήματα πρόσβασης δεν μπορεί να πάρει «γενικό βαθμό κατάταξης». Για παράδειγμα, υποψήφιος που είχε δηλώσει τρία μαθήματα πρόσβασης (για σκοπούς ΤΕΙ) αλλά δεν προσήλθε ή μηδενίστηκε σε ένα από τα τρία, τότε δεν μπορεί να πάρει «γενικό βαθμό κατάταξης» και κατά συνέπεια αποκλείεται από την κατανομή θέσεων.

5 5 10. Επιλογή μαθημάτων (α) Οι υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι δημόσιων Λυκείων ή δημόσιων Τεχνικών Σχολών δικαιούνται να επιλέξουν μόνο μαθήματα που έχουν διδαχθεί ως τελειόφοιτοι, με εξαίρεση ένα μάθημα που μπορεί να μην το έχουν διδαχθεί. Το μάθημα που δεν διδάχθηκαν μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα μαθήματα πρόσβασης που επέλεξαν (π.χ. ένα από τα τρία ή τέσσερα κτλ). Οι ειδικές δοκιμασίες θεωρούνται διδαγμένο μάθημα για όλους τους υποψήφιους. (β) Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι παλαιότερων ετών ή απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι πλήρους κύκλου σπουδών ιδιωτικών σχολείων (ίδιου ή παρόμοιου τύπου) και Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, μπορούν να επιλέγουν εξεταζόμενα μαθήματα πρόσβασης ανεξάρτητα αν τα έχουν διδαχθεί στο σχολείο ή όχι. (γ) Τα μαθήματα πρόσβασης που έχουν δίπλα ένδειξη Τ.Σ. (δηλαδή Τεχνικής Σχολής) μπορούν να επιλεγούν μόνο από τους τελειόφοιτους ή απόφοιτους Τεχνικών Σχολών. Ειδικές πρόνοιες για τα Μαθηματικά, Αγγλικά και Φυσική περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εξετάσεων. (δ) Νοείται ότι ένας τελειόφοιτος μπορεί με τα ίδια ακριβώς μαθήματα να συμμετέχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις, τόσο για σκοπούς απόλυσης όσο και για σκοπούς πρόσβασης. (ε) Οι τελειόφοιτοι Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών παρακάθηνται για σκοπούς απόλυσης σε τελικές εξετάσεις διαφορετικού επιπέδου από τις Παγκύπριες Εξετάσεις, όπως ισχύει και σήμερα. (στ) Ένας υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει να εξεταστεί σε δύο επίπεδα του ίδιου μαθήματος (π.χ. Μαθηματικά κατεύθυνσης και Μαθηματικά Κοινού Κορμού) για τον ίδιο σκοπό (π.χ. για πρόσβαση). Μπορεί, όμως, να δηλώσει π.χ. Μαθηματικά Κοινού Κορμού για σκοπούς απόλυσης και Μαθηματικά Κατεύθυνσης για σκοπούς πρόσβασης ή αντίστροφο. Διευκρινίζεται ότι τελειόφοιτος που π.χ. διδάχθηκε Μαθηματικά Κοινού Κορμού δικαιούται μεν να επιλέξει για σκοπούς πρόσβασης τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης και το αντίστροφο, θα θεωρείται όμως ότι επιλέγει μάθημα που δεν έχει διδαχθεί. (ζ) Νοείται ότι υποψήφιος που εξασφάλισε θέση σε ΑΑΕΙ της Κύπρου δικαιούται να διεκδικήσει θέση και στην Ελλάδα. Νοείται επίσης ότι είναι πιθανόν ένας υποψήφιος να εξασφαλίσει θέση και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. 11. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Οι βαθμολογίες των εξεταζόμενων μαθημάτων που αφορούν την απόλυση, θα δίδονται χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία στα Σχολεία (γύρω στις 25 Ιουνίου) για την έκδοση των Απολυτηρίων. Οι βαθμολογίες των μαθημάτων πρόσβασης, αφού τύχουν επεξεργασίας, θα χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Εξετάσεων για σκοπούς υπολογισμού του «γενικού βαθμού κατάταξης πρόσβασης». Από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα ανακοινώνονται σε όλους τους υποψηφίους οι αρχικές βαθμολογίες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.

6 6 12. Δεύτερη σειρά εξετάσεων Διευκρινίζεται ότι μόνο για σκοπούς απόλυσης θα διεξάγεται και δεύτερη σειρά εξετάσεων, όπως γινόταν και με το σύστημα των Παγκύπριων Εξετάσεων, για να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία εξέτασης στους μαθητές, που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν μπόρεσαν να παρακαθήσουν στην πρώτη σειρά εξετάσεων. 13. Θέσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας Οι θέσεις στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας συνεχίζουν να κατανέμονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, και γι αυτό θα περιλαμβάνονται στην αίτηση/μηχανογραφικό δελτίο της Κύπρου (Μαρτίου). Οι υποψήφιοι για τα Ανώτερα και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας πρέπει να υποβάλλουν στο Υπουργείο Άμυνας αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2008, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. (Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2008, Τόμος Α, σελίδα 65). 14. Θέσεις για τις Δραματικές Σχολές και τις Σχολές Καλών Τεχνών Οι θέσεις στις Δραματικές Σχολές και στις Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας θα συνεχίσουν επίσης να κατανέμονται από την Κύπρο, με τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα. Με βάση τους κανονισμούς της Ανώτερης Σχολής Δραματικής του Εθνικού Θεάτρου οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, κατά το έτος που παρακάθηνται στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Οι υποψήφιοι της Σχολής Καρόλου Κουν υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση και παρακάθηνται και σε εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας και καταβάλλουν δίδακτρα για τη φοίτησή τους. 15. Ο περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων νόμος Ν.22(Ι)/2006 Όλες οι διαδικασίες διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων βασίζονται στις πρόνοιες του περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων νόμου Ν.22(Ι)/2006 και του τροποποιητικού Νόμου του 2007 και όλες οι πτυχές που αφορούν το αδιάβλητο, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των εξετάσεων διασφαλίζονται πλήρως. 16. Έλληνες απόφοιτοι σχολείων που λειτουργούν στην Κύπρο Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου που πρόκειται να διεκδικήσουν θέση στα ΑΕΙ της Ελλάδας αποκλειστικά και μόνο στην κατηγορία των «Ομογενών», δε χρειάζονται «γενικό βαθμό κατάταξης πρόσβασης» (ισχύει ο γενικός βαθμός του απολυτηρίου τους) και δε δεσμεύονται από τους περιορισμούς πρόσβασης. Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες εισαγωγής των υποψηφίων που υπάγονται στην κατηγορία των ομογενών δίνονται σε ξεχωριστό ενημερωτικό φυλλάδιο. 5 Δεκεμβρίου 2007

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κική Μαυρομάτη ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου λ Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α Ε Ξ Ε Τ ΑΣ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Μ α θ ή μ α τ α Π ρ ό σ β α σ η ς Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Λύκειο Ιδαλίου Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Παγκύπριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Πλαίσιο 1 1 ο Επιστημονικό Πεδίο * Πλαίσιο 4

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Πλαίσιο 1 1 ο Επιστημονικό Πεδίο * Πλαίσιο 4 ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Πλαίσιο 1 3. Αγγλικά Πλαίσιο 4 3. Ιταλικά Πλαίσιο 2 3. Γαλλικά ** Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Πλαίσιο 5 3. Ισπανικά Ισπανικά, Ρωσικά, ** Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής Παγκύπριες Εξετάσεις Επιστηµονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ και ΠΛΑΙΣΙA ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ª Àª π ƒà ª ø À ø. Με χαιρετισμούς, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

ª Àª π ƒà ª ø À ø. Με χαιρετισμούς, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ª Àª π ƒà ª ø À ø Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές, Με την παρούσα έκδοση παραδίδουμε στην πανεπιστημιακή κοινότητα τους νέους κανόνες προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Προγράµµατα Σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) βασίζονται στο σύστηµα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΜΕΡΟΣ Α (ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 1. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών ΤΕΠΑΚ..1. Δήμος Κάτω Πολεμιδιών.. 4. Επιτροπή Υποτροφιών Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών ΤΕΠΑΚ..1. Δήμος Κάτω Πολεμιδιών.. 4. Επιτροπή Υποτροφιών Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών ΤΕΠΑΚ..1 Δήμος Κάτω Πολεμιδιών.. 4 Επιτροπή Υποτροφιών Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου....7 Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας..11 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2013/2014

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2013/2014 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2014/2015

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2014/2015 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2014/2015 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΙΟΥ 2012 387 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΙΟΥ 2012 387 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΙΟΥ 2012 387 Αριθμός 341 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Προς: 1) Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης (έδρες τους)

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Προς: 1) Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης (έδρες τους) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.23 14:23:40 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΨΛΧ9-03Ο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πρόλογος σελ. 3 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες για τη διαδικασία των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων;

Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες για τη διαδικασία των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων; Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες για τη διαδικασία των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων; Για οποιαδήποτε Αίτηση-Δήλωση μαθητών και αποφοίτων ή κατάθεση Δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ενηµερωτικό φυλλάδιο ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 2 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα