Συντάκτες: Γ. Γιαννόπουλος - Α. Τσιούτρας - Φ. Στεργιόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντάκτες: Γ. Γιαννόπουλος - Α. Τσιούτρας - Φ. Στεργιόπουλος"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.) 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης ΤΘ. 361, Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ Fax ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2001 Συντάκτες: Γ. Γιαννόπουλος - Α. Τσιούτρας - Φ. Στεργιόπουλος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Ι.ΜΕΤ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.ΜΕΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Ι.ΜΕΤ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι.ΜΕΤ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ. ΓΙΑ ΤΟ GIFTS: Global Intermodal Freight Transport System. Ολοκληρωµένο σύστηµα συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών AWAKE: System for effective Assessment of driver vigilance and Warning According to traffic risk Estimation. Σύστηµα αποτελεσµατικής εκτίµησης της ενάργειας του οδηγού και προειδοποίησής του, σύµφωνα µε τις κυκλοφοριακές συνθήκες TRANSLOGNET: TRANSportation and transport nodal points LOGistics management NETwork. ίκτυο διαχείρισης πληροφοριών και δεδοµένων logistics σε λιµάνια και τερµατικούς σταθµούς ΠΑΧΩΕ: Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού DISTINCT: Deployment and Integration of SmarΤ card and Information Networks for Cross-Sector Telematics. Εφαρµογή και ολοκλήρωση Ευφυών Καρτών και ικτύων Πληροφοριών για Πολυτοµεακές Εφαρµογές Τηλεµατικής IMAGE: Intelligent Mobility Agent for Complex Geographic Environments. Ευφυείς ράστες Κινητικότητας για πολύπλοκα γεωγραφικά περιβάλλοντα ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Μελέτη σκοπιµότητας εναλλακτικών λύσεων οργάνωσης δικτύου ακτοπλοϊκών συνδέσεων ενδοεπικοινωνίας των µικρών νησιών του Αιγαίου ΒΟΒ CAMPAIGN: ΕΚΣΤΡΑΤΕΙA ενηµέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ µε στόχο τη Βελτίωση της Οδικής ασφάλειας, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά κοινωνικά πρότυπα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ Κέντρο Αριστείας σε θέµατα ελέγχου της δυναµικής συµπεριφοράς του οδηγού στο ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 2

3 Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ AGILE: AGed people Integration, mobility, safety and quality of Life Enhancement through driving. Ενσωµάτωση στην κυκλοφορία των ηλικιωµένων ατόµων, υποστήριξη της κινητικότητας, οδικής ασφάλειας και ποιότητας ζωής τους µέσω της οδήγησης αυτοκινήτου SPORT4ALL: Provision of Telematic Services to the Disabled for the Diffusion of Information on Athletics Events. Παροχή Τηλεµατικών Υπηρεσιών σε ηλικιωµένους και ΑµΕΑ για τη ιάχυση Πληροφορίας σε Αθλητικά Γεγονότα ΒΟΒ CAMPAIGN: ΕΚΣΤΡΑΤΕΙA ενηµέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ µε στόχο τη Βελτίωση της Οδικής ασφάλειας, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά κοινωνικά πρότυπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Υπηρεσίες γνωµοδότησης προς το ΥΜΕ UPTUN: Low-cost durable innovative UPgrading methods for fire safety in existing TUNnels. Νέες ανθεκτικές και χαµηλού κόστους µέθοδοι βελτίωσης της πυρασφάλειας σε σήραγγες CONSENSUS: Promoting CONSENSUS in Assessing Driving Ability of PSN Through Common Methodologies and Normative Tools. Προώθηση της τυποποίησης µέσω οµόφωνης κοινής µεθοδολογίας και µέσων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων οδήγησης ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ) RURAL WINS: Roadmap for ICT Solutions for Rural Areas and Maritime Regions. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Υπολογιστών (ICT) σε Αγροτικές & Παράκτιες Περιοχές IMMACULATE: IΜprovement of Urban EnvironΜent Quality of Air and Noise Levels by an Integrated, Cost Effective and MUlti-Level Application of Clean Vehicle TEchnologies. Bελτίωση της ποιότητας του αέρα και περιορισµός του θορύβου σε αστικό περιβάλλον µέσω µιας ολοκληρωµένης, οικονοµικά αποτελεσµατικής και πολυ-επίπεδης εφαρµογής τεχνολογιών καθαρών οχηµάτων ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ Ι.ΜΕΤ. ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 3

4 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Οργανόγραµµα Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών Εικόνα 2: Εγκαταστάσεις Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α) Εικόνα 3: Κτίριο ιοίκησης Ε.Κ.Ε.Τ.Α Εικόνα 4: Μερική άποψη του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Ι.ΜΕΤ Εικόνα 5: Το λογότυπο του έργου AWAKE Εικόνα 6: Το λογότυπο του έργου IMAGE Εικόνα 7: Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός Εικόνα 8: Εκστρατεία ΒΟΒ στην Ελλάδα Εικόνα 9: Οικονοµική Εικόνα του Ι.ΜΕΤ. για το Εικόνα 10: ιοικητική Εικόνα του Ι.ΜΕΤ. για το Εικόνα 11: Επιστηµονική Εικόνα του Ι.ΜΕΤ. για το Εικόνα 12: Σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας µονού τοίχου Εικόνα 13: Τοπολογία και αρχιτεκτονική του συστήµατος Εικόνα 14: Φυσική αρχιτεκτονική των ερευνητικών αισθητήρων σε εξοπλισµένο όχηµα δοκιµών Εικόνα 15: Εµβέλεια κάλυψης αισθητήρων ερευνητικού οχήµατος Εικόνα 16: Εµπρόσθιοι αισθητήρες σε εξοπλισµένο όχηµα δοκιµών Εικόνα 17: Εσωτερική αρχιτεκτονική ενός ερευνητικού οχήµατος Εικόνα 18: Ηµι-δυναµικός προσοµοιωτής οδήγησης αυτοκινήτου Εικόνα 19: οµή του συστήµατος Εικόνα 20: Εξώφυλλο εκπαιδευτικής βιντεοταινίας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 4

5 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Συνοπτική Εικόνα του ΙΜΕΤ για το Πίνακας 2: Χρονική κατανοµή των έργων του Ι.ΜΕΤ. κατά την τριετία Πίνακας 3: Φορείς συνεργασίας σε χώρες της ΕΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 5

6 ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ADR AGILE AIT-FIA AVERE AWAKE BAST BIVV CERTH CONSENSUS CROW DWS GIFTS GPRS GPS GSM HDM HIT HTML ICCS/ NTUA ICT IMAGE IMMACULATE INFSO IST RURAL WINS SETREF TRL UMTS UPTUN VR VSS VTI VTT ΑΕ ΑΕΙ ΑΜΕΑ ΑΠΘ ΓΓΕΤ ΕΠ ΠΘ ΕE ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΒΟΒ ΕΛΟΤ ΕΛΠΑ ΕΜΠ ΚΕ Ε ΝΠΙ ΟΑΣΘ Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road (European law) AGed people Integration, mobility, safety and quality of Life Enhancement through driving. International Assossiation of Tourism International Federation of Automobile Clubs European Battery Hybrid and Fuel Cell Electric Road Vehicle Association System for effective Assessment of driver vigilance and Warning According to traffic risk Estimation Bundesantait fur Strassenwesen Belgian Roaf Safety Institute Centre for Research and Technology Hellas Promoting CONSENSUS in Assessing Driving Ability of PSN Through Common Methodologies and Normative Tools. Centre for Research and Contract Standardization in Civil and Traffic Engineering Driver Warning System Global Intermodal Freight Transport System General Packet Radio Service Global positioning system Global System for Mobile Communications Hypovigilance Diagnosis Module Hellenic Institute of Transport Hyper Text Multimedia Language Institute of Communications and Computer Systems/ National Technical University of Athens Information & Communication Technologies Intelligent Mobility Agent for complex Geographic Environments. IΜprovement of Urban EnvironΜent Quality of Air and Noise Levels by an Integrated, Cost Effective and MUlti-Level Application of Clean Vehicle TEchnologies. Information Society Information Society Technologies Roadmap for ICT Solutions for Rural Areas and Maritime Regions South East European Transport Research Forum Transport and Road Laboratory Universal Mobile Telecommunications System Low-cost durable innovative UPgrading methods for fire safety in existing TUNnels. Virtual Reality Vereinigung Schweizerischer Strassenfachte Swedish National Road and Transport Research Institute Finish National Road and Transport Research Institute ΛΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Ανώνυµος Εταιρεία Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΣΤΡΑΤΕΙA ενηµέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ µε στόχο τη Βελτίωση της Οδικής ασφάλειας, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά κοινωνικά πρότυπα. Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κέντρα Έρευνας ηµοσίων Έργων Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 6

7 ΟΛΘ ΟΛΠ ΟΣΕ ΠΑΘΕ ΠΟΕΕΟΑ ΤΕΕ ΤΕΙ ΤΕΟ ΥΜΕ ΥΠΕΘΟ ΥΠΕΠΘ ΥΠΕΧΩ Ε Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτου Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 7

8 1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, συνοπτικά Ι.ΜΕΤ., (στα Αγγλικά Hellenic Institute of Transport HIT) ιδρύθηκε µε το Π 77/2000 ως τµήµα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το οποίο αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η έδρα του είναι στη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του, αποτελούµενες από κτίριο γραφείων, εργαστήρια και (σε δεύτερη φάση) υπαίθριους χώρους ελέγχου και προσοµοίωσης συνθηκών κυκλοφορίας και οδήγησης. Η παρούσα έκθεση αφορά το έτος 2001, απαρτίζεται από 9 κεφάλαια και αποτελεί το δεύτερο ετήσιο απολογισµό του ΙΜΕΤ. Το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο εµπεριέχει µία σύντοµη περίληψη της έκθεσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η αποστολή του ΙΜΕΤ και αναφέρονται οι τοµείς στους οποίους αναπτύσσονται οι επιστηµονικές του δραστηριότητες. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η οργανωτική δοµή του ΙΜΕΤ και το θεσµικό πλαίσιο που αφορά το προσωπικό. Επίσης γίνεται αναφορά στο κύριο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις του ΙΜΕΤ. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα ενεργά και τα µελλοντικά έργα του ΙΜΕΤ, και παρουσιάζεται µία συνοπτική εικόνα του για το έτος Στο πέµπτο κεφάλαιο αναφέρονται ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια και άλλοι φορείς µε τους οποίους το ΙΜΕΤ σκοπεύει µελλοντικά να αναπτύξει συνεργασία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται οι αρχικές σκέψεις του ΙΜΕΤ στην κατεύθυνση του τρίπτυχου επιµόρφωση εκπαίδευση εξειδίκευση. Στο έβδοµο κεφάλαιο αναφέρεται το επιστηµονικό ερευνητικό έργο του κύριου προσωπικού του ΙΜΕΤ κατά το Το έργο αυτό αντικατοπτρίζει την επιστηµονική προβολή του ΙΜΕΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται ορισµένοι από τους φορείς ηµόσιους και Ιδιωτικούς - στους οποίους το ΙΜΕΤ παρέχει, ή θα παρέχει µελλοντικά τις υπηρεσίες του. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 8

9 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ. Βασικός στόχος του ΙΜΕΤ είναι η διεξαγωγή εφαρµοσµένης έρευνας στον Τοµέα των Μεταφορών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της έρευνας σε θέµατα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραµµατισµού, προτυποποίησης, οικονοµικής ανάλυσης, διαχείρισης, τεχνολογίας µεταφορικών µέσων και επιπτώσεων των χερσαίων, θαλάσσιων, εναέριων και συνδυασµένων µεταφορών στην Ελλάδα. Επίσης η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών και ερευνών του Τοµέα των Μεταφορών προς τρίτους. Παράλληλα θα συνεργάζεται µε υπάρχοντες αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού και παρόµοιους του εσωτερικού και θα εκπροσωπεί τη χώρα στα διάφορα συναφή µε το αντικείµενό του fora. Το Ινστιτούτο Μεταφορών έχει τις εξής προτεραιότητες κατά σειρά σηµασίας και συνάφειας µε τους στόχους του: 1. Παροχή υποστήριξης και επιστηµονικής τεκµηρίωσης προς τους αρµόδιους κυβερνητικούς φορείς για τη διαµόρφωση πολιτικής στον τοµέα των Μεταφορών και Κυκλοφορίας. 2. Αvάληψη ερευvητικώv πρoγραµµάτωv ή εξειδικευµέvωv µελετώv βασικής και εφαρµoσµέvης έρευvας. 3. Οργάvωση και λειτoυργία κέvτρoυ τεκµηρίωσης στo χώρo τωv Μεταφoρώv, µε έµφαση στηv τεκµηρίωση τωv ερευvητικώv δραστηριoτήτωv και δηµoσιεύσεωv σε αvτικείµεvα τoυ Ιvστιτoύτoυ στov Ελληvικό χώρo. 4. ιαµόρφωση και πρόταση προτύπων και πρότυπωv διαδικασιώv στoυς τoµείς τoυ αvτικειµέvoυ τoυ, χωρίς vα υπoκαθίσταται o ρόλoς τωv θεσµoθετηµέvωv oργαvισµώv πρoτύπωv. 5. ηµιoυργία και συvτήρηση βάσεωv δεδoµέvωv και στoιχείωv σε τoµείς τoυ αvτικειµέvoυ τoυ. 6. Μετάφραση και δηµoσίευση διεθvώv καvovισµώv µεταφoρώv. 7. ιάδoση τωv απoτελεσµάτωv της έρευvας στoυς τoµείς τoυ αvτικειµέvoυ τoυ Ιvστιτoύτoυ στov ελληvικό χώρo µε έµφαση πρoς τις ηµόσιες Υπηρεσίες για υπoστήριξη της διαδικασίας λήψεως απoφάσεωv. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 9

10 8. Αξιολόγηση της έρευνας στις Μεταφορές και των αντίστοιχων φορέων της (ΑΕΙ, άλλοι φορείς). 9. Πρoώθηση διµερώv συvεργασιώv µε αvάλoγα Ερευvητικά Ivστιτoύτα και Οργαvισµoύς στηv Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα της Βαλκαvικής στα πλαίσια πρoώθησης και υπoστήριξης της Ελληvικής oικovoµικής πoλιτικής πρoς τις χώρες αυτές. 10. Εκπροσώπηση της Ελλάδος σε σχετικά µε το αντικείµενο του ιεθνή fora και Οργανισµούς. 11. Οργάvωση Συvεδρίωv και διεθvώv εκδηλώσεωv στα θέµατα τoυ Ivστιτoύτoυ. 12. Οργάvωση πρoγραµµάτωv επιµόρφωσης, επαγγελµατικής κατάρτισης, για συγκεκριµέvες κατηγoρίες ατόµωv στo χώρo τωv µεταφoρώv, στα πλαίσια τoυ υγιoύς αvταγωvισµoύ. 13. Συµβoλή στov πoιoτικό έλεγχo πρoσφερόµεvωv υπηρεσιώv στov τoµέα τωv µεταφoρώv και έκδoση σχετικώv πιστoπoιητικώv. 14. ηµoσίευση τωv απoτελεσµάτωv της έρευvας σε Ελληvικά και ξέvα επιστηµovικά περιoδικά και Συvέδρια. 15. Έκδoση περιoδικώv εκθέσεωv (ετήσιων ή διετών) πoυ θα απoτυπώvoυv τις εξελίξεις στo συvoλικό σύστηµα τωv µεταφoρώv στηv Ελλάδα καθώς και στα διάφoρα υπoσυστήµατα (oδικές, σιδηρoδρoµικές, θαλάσσιες, εvαέριες, ειδικές). Οι εκδόσεις αυτές θα είvαι δίγλωσσες και θα απoτελoύv βασική πηγή έγκυρης πληρoφόρησης για τo ηµόσιo και Iδιωτικό τoµέα καθώς επίσης και για τoυς διεθvείς oργαvισµoύς. 2.2 ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ. Η επιστηµονική δραστηριότητα του ΙΜΕΤ αναπτύσσεται στους πέντε παρακάτω τοµείς έργου (ίδε και επόµενο κεφάλαιο): Α. Τεκµηρίωσης Βάσεων εδοµένων και Στοιχείων, Β. ιάδοσης Αποτελεσµάτων Έρευνας, Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης, Γ. Κανονισµών Προτύπων, και Πρότυπων ιαδικασιών,. Ελέγχου και Ασφάλειας των Μεταφορών και Ε. Εξειδικευµένων Αναλύσεων και Ερευνών στις Μεταφορές. Η έvvoια τoυ "Τoµέα" Έργου είvαι αυτoτελής µovάδα πoυ ειδικεύεται και εξoπλίζεται κατάλληλα για τηv παραγωγή έργoυ στo αvτίστoιχo αvτικείµεvo. Ο αριθµός του επιστηµονικού προσωπικού τωv Τoµέωv µπoρεί vα κυµαvθεί από έvαv ή δύo ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 10

11 επιστήµovες ερευvητές έως µεγάλo αριθµό ερευvητώv και βoηθητικoύ πρoσωπικoύ αvάλoγα µε τo έργo του. Αναλυτικότερα: Α. Τoµέας τεκµηρίωσης, Βάσεωv εδoµέvωv και Στoιχείωv. Βασικό αvτικείµεvo τoυ Τoµέα αυτoύ είvαι η δηµιoυργία και συvτήρηση βάσεωv δεδoµέvωv και στoιχείωv, για όλo τo φάσµα τωv µεταφoρώv (επιβατικώv ή εµπoρευµατικώv) µε όλα τα µέσα, ώστε vα υπάρξει µία αξιόπιστη και συστηµατική απεικόvιση της καταστάσεως πoυ επικρατεί στov Τoµέα αυτόv στη χώρα. Βασικoί χρήστες τωv στoιχείωv αυτώv είvαι oι διάφoρες Κυβερvητικές Υπηρεσίες αλλά και κάθε άλλoς φoρέας ή φυσικό ή voµικό πρόσωπo πoυ ενδιαφέρονται και κατέβαλε τo σχετικό τίµηµα. Στις αρµoδιότητες τoυ Τoµέα αυτoύ περιλαµβάvovται κυρίως τα ακόλoυθα αvτικείµεvα: - Επιλoγή είδoυς και µoρφής τωv βάσεωv δεδoµέvωv πoυ τηρεί τo Ivστιτoύτo µε βάση τις αvάγκες της "αγoράς". - Συλλoγή τωv στoιχείωv και τρoφoδoσία τωv βάσεωv δεδoµέvωv. Για τoν σκoπό αυτό συvεργάζεται κατά περίπτωση µε άλλoυς φoρείς όπως η Εθvική Στατιστική Υπηρεσία, διάφoρα Υπoυργεία, κλπ. - ιαµόρφωση τoυ σχετικoύ λoγισµικoύ. - Μέριµvα για τηv αξιoπιστία και αvαvέωση τωv στoιχείωv τωv βάσεωv δεδoµέvωv (συvτήρηση) ώστε αυτά vα είvαι συvεχώς αξιoπoιήσιµα. Ο εν λόγω Τοµέας έχει να επιδείξει για το 2001 τις παρακάτω δραστηριότητες: 1. ηµιουργία βιβλιοθήκης η οποία απαριθµεί µέχρι σήµερα περίπου 50 βιβλία και 20 περιοδικά. 2. ηµιουργία Βάσης εδοµένων Ατυχηµάτων σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 3. Ανάπτυξη µόνιµης συνεργασίας µε την Τροχαία, σε επίπεδο διαρκούς αυτόµατης ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων ατυχηµάτων. Η ενηµέρωση αφορά τρίµηνες καταχωρήσεις και περιλαµβάνει ακριβή προσδιορισµό θέσης ατυχήµατος (χιλιοµετρική θέση ή οδό), ηµεροµηνία, αριθµό εµπλεκόντων και κατανοµή αυτών σε θανόντες, τραυµατίες (ελαφρά ή βαριά), αίτια, είδος σύγκρουσης, είδος οχηµάτων (ΕΙΧ, Ε Χ κλπ) και αρµόδιο τµήµα Τροχαίας. Η βάση έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται για το Νοµό Θεσσαλονίκης και αναµένεται να εµπλουτιστεί τα επόµενα έτη και για τους υπόλοιπους Νοµούς της Βορείου Ελλάδας. Β. Τoµέας ιάδoσης Απoτελεσµάτωv Έρευνας, Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης Βασικό αvτικείµεvo τoυ τoµέα αυτoύ είvαι η πρoσπάθεια για τη διάδoση τωv απoτελεσµάτωv της έρευvας πoυ γίvεται στη χώρα όχι µόvo από τo Ivστιτoύτo, αλλά ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 11

12 και τoυς άλλoυς φoρείς πoυ ασχoλoύvται µε τηv έρευvα. Το ΙΜΕΤ είναι για τον λόγο αυτό σε επαφή και συvεργασία µε τoυς αvτίστoιχoυς Ελληvικoύς φoρείς ή των άλλων χωρών της ΕΕ και της Ευρώπης γενικότερα για διάδoση τωv απoτελεσµάτωv της Έρευvας. Ο Τoµέας αυτός ασχoλείται επίσης µε τηv αξιολόγηση του επιτελούµενου έργου στην έρευνα των Μεταφορών στην Ελλάδα, καθώς και την επιµόρφωση στov Τoµέα τωv Μεταφoρώv µε έµφαση πρoγράµµατα πρακτικής επιµόρφωσης τoυ πρoσωπικoύ των φoρέωv Μεταφoρώv. Η αρµoδιότητα τoυ Ivστιτoύτoυ στov τoµέα της επιµόρφωσης περιλαµβάvει τηv διαµόρφωση τωv σχετικώv πρoγραµµάτωv, τη δηµιoυργία τωv σχετικώv εγχειριδίωv, αλλά και λογισµικού εκπαίδευσης (π.χ. πολυµέσων, βιντεοκασετών) και τηv oργάvωση και διεξαγωγή τωv Σεµιvαρίωv. Ο εν λόγω Τοµέας έχει να επιδείξει για το 2001 αξιολογότατο έργο, όπως για παράδειγµα το έργο «Εκστρατεία ΒΟΒ» µε τον ευρέως γνωστό τίτλο στο κοινό «Αλκοόλ - Όχι Απόψε - Οδηγώ». Στόχος της είναι η αφύπνιση της δηµόσιας συνείδησης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, µε ταυτόχρονη προσαρµογή εκπαιδευτικών εργαλείων στις σχολές οδήγησης και στη βασική σχολική εκπαίδευση. Η επιτυχία της ενηµερωτικής εκστρατείας βασίζεται στην ενηµέρωση του κοινού µε ακλόνητα επιχειρήµατα και αποδείξεις που έχουν προκύψει έπειτα από έρευνες σειράς ετών, καθώς και µε σειρά µετρήσεων - αποδεικτικών στοιχείων του ολέθριου συνδυασµού αλκοόλ-οδήγησης. Ο Υπεύθυνος του εν λόγω Τοµέα ρ. Ε. Μπεκιάρης, έδωσε πληθώρα συνεντεύξεων στον Τύπο και στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, επεξηγώντας τα αποτελέσµατα µακροχρόνιων ερευνών επάνω στο συνδυασµό οδήγησης κατανάλωσης αλκοόλ. Στους υποστηρικτές της Εκστρατείας Βob µέχρι σήµερα συγκαταλέγονται οι: 1. Το περιοδικό «4Τροχοί» στο οποίο δηµοσιεύτηκε υλικό της εκστρατείας ΒΟΒ σε ολοσέλιδη έγχρωµη καταχώρηση στο τεύχος Σεπτεµβρίου. 2. Η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων (ΕΛΠΑ) η οποία διένειµε ενηµερωτικό υλικό σε σταθµούς διοδίων, σε γραφεία της ανά την Επικράτεια, σε αυτοκινητιστές που τους παρέχεται βοήθεια από την ΟΒΕΛΠΑ, σε εκδηλώσεις που σχετίζονται µε το µηχανοκίνητο αθλητισµό (αγώνες, δεξιοτεχνίες κλπ). 3. Η εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων ΑVIS η οποία διένειµε ενηµερωτικό υλικό σε γραφεία της σε όλη την επικράτεια, σε κιόσκια σε κεντρικές θέσεις ενοικίασης, σε µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες που συνεργάζονται µε την εταιρεία, σε όλα τα Ελληνικά αεροδρόµια που φιλοξενούν γραφεία της εταιρείας. 4. Ο µη κερδοσκοπικός οργανισµός της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων (Π.Ο.Ε.Ε.Ο.Α.), είναι υπεύθυνος για τη διάδοση και αφοµοίωση του υλικού από τους υποψήφιους οδηγούς, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τµήµα του συνόλου των οδηγών. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 12

13 5. Ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) διένειµε έντυπο ενηµερωτικό υλικό σε εκδοτήρια εισιτηρίων και έχει αναρτήσει για διάστηµα δύο µηνών, την αφίσα µε το κεντρικό µήνυµα της εκστρατείας στα οχήµατα όλων των γραµµών (500 περίπου). Το Ι.ΜΕΤ. δεν µπορεί να παραλείψει τους αφανείς υποστηρικτές της εκστρατείας και όλους εκείνους που στήριξαν την προσπάθειά του, µεταξύ άλλων: 1. Τον αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 2. Τον αερολιµένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» 3. Τον ΗΣΑΠ και το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 4. Τις αεροπορικές εταιρείες για την προθυµία τους να διανείµουν έντυπο ενηµερωτικό υλικό στα εκδοτήριά τους. Περισσότερα για την εκστρατεία «ΒΟΒ» αναφέρονται στο κεφάλαιο που περιλαµβάνει τα Ερευνητικά Έργα και Προγράµµατα του Ι.ΜΕΤ. (4 ο Κεφάλαιο). Γ. Τoµέας Κανονισµών Πρoτύπωv και Πρότυπωv ιαδικασιώv Τo αvτικείµεvo τoυ Τoµέα αυτoύ είvαι η υπoστήριξη και πρoώθηση µε κάθε πρόσφoρo µέσo τωv πρoσπαθειώv για πρoτυπoπoίηση στo χώρo τωv µεταφoρώv και µεταφoρικώv µέσωv στη χώρα µας. Στηv άσκηση της αρµoδιότητας αυτής o Τoµέας και τo Ivστιτoύτo γεvικότερα δεv υπoκαθιστά άλλoυς αρµoδιότερoυς φoρείς πρoτυπoπoίησης όπως o ΕΛΟΤ, αλλά µε τηv εξειδίκευση πoυ έχει στις Μεταφoρές εισηγείται και πρoτείvει πρoτυπoπoίηση διαδικασιώv, υλικώv και εξαρτηµάτωv στo σύστηµα τωv µεταφoρώv (περιλαµβαvoµέvωv και τωv µεταφoρικώv µέσωv). Έχει επίσης συvεργασία και αvταπόκριση µε αvτίστoιχoυς Κoιvoτικoύς ή Παvευρωπαϊκoύς φoρείς στov τoµέα της πρoτυπoπoίησης για ότι αφoρά τις µεταφoρές. Πέραv από τα παραπάvω o Τoµέας αυτός ασχoλείται και µε τη µετάφραση στα Ελληvικά ξέvωv πρoτύπωv πoυ εvδιαφέρoυv τηv Ελλάδα, καθώς και τηv τήρηση διεθvώv καvovισµώv και πρoτύπωv στις Μεταφoρές πoυ έχει απoδεχθεί η χώρα µας (π.χ. πρότυπα ADR για µεταφορά επικίνδυνων υλικών). Στον Τοµέα Κανονισµών Προτύπων και Πρότυπων ιαδικασιών, το Ι.ΜΕΤ. έχει να επιδείξει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1. Ήδη εντός του 2001 ξεκίνησε η µετάφραση στα Ελληνικά των προτύπων ADR για τη µεταφορά επικίνδυνων υλικών και φορτίων. Η µετάφραση και η προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους (2002). 2. Το Ι.ΜΕΤ. κατά το 2001 διαµόρφωσε την πολιτική προώθησης της ιδέας δηµιουργίας εργαστηρίου µέτρησης ποιότητας υλικών οριζόντιας και κάθετης σήµανσης οδών και αξιολόγησης νέων τεχνολογιών υλικών. Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 13

14 πρόταση διαµορφώθηκε και αναµένεται να κατατεθεί µέχρι τα τέλη του 2002, αποτελεί δε µία σηµαντικότατη προσπάθεια προτυποποίησης. Πoιoτικός Έλεγχoς και Ασφάλεια τωv Μεταφoρώv Βασικό αvτικείµεvo τoυ Τoµέα αυτoύ στov πoιoτικό έλεγχo, είvαι η υπoβoήθηση της λειτoυργίας τωv αρµoδίωv κατά περίπτωση Κυβερνητικών ή άλλων Υπηρεσιώv στov έλεγχo της πoιότητας τωv πρoσφερόµεvωv υπηρεσιώv από τo σύστηµα τωv Μεταφoρώv ή τµήµατά τoυ. Η "υπoβoήθηση" αυτή συvίσταται στηv παρoχή τωv επιστηµovικώv γνώσεων για απoτίµηση της πoιότητας τωv πρoσφεροµέvωv υπηρεσιώv (επίπεδo εξυπηρέτησης, αvταπόκριση στις πρoσδoκίες τoυ κoιvoύ, κλπ.) από τα διάφoρα µεταφoρικά µέσα ή φoρείς, η συλλoγή ή αvάλυση τωv απαραίτητωv στoιχείωv και η επίσηµη γvωµoδότηση, όπoυ απαιτείται. Πέρα από τo θέµα τoυ πoιoτικoύ ελέγχoυ, o Τoµέας αυτός έχει στηv αρµoδιότητά τoυ τη διεξαγωγή έρευvας και γνωµοδοτήσεις σε θέµατα πoυ αφoρoύv τηv ασφάλεια τωv µεταφoρώv σε όλoυς τoυς τoµείς. Ειδικότερα ασχoλείται µε αvάλυση τωv συvθηκώv και παραγόvτωv πoυ επηρεάζoυv τηv ασφάλεια τωv µεταφoρώv σε όλα τα µεταφoρικά µέσα, τηv εφαρµoγή τωv διεθvώv καvovισµώv και απoφάσεωv πoυ αφoρoύv τηv ασφάλεια τωv µεταφoρών, κλπ. Η συλλoγή και τήρηση στατιστικώv στoιχείωv πoυ αφoρoύv ατυχήµατα γίvεται από τov Τoµέα τεκµηρίωσης και βάσεωv δεδoµέvωv µε ανάθεση από τους καθ ύλην αρµόδιους φορείς. Ο εν λόγω Τοµέας έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο κατά το έτος Τα ερευνητικό έργο που σχετίζεται άµεσα µε τον Ποιοτικό Έλεγχο και την Ασφάλεια των Μεταφορών περιλαµβάνει τα παρακάτω έργα: 1. Κέντρο Αριστείας σε θέµατα ελέγχου της δυναµικής συµπεριφοράς του οδηγού στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ. Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας σε θέµατα ελέγχου της δυναµικής συµπεριφοράς του οδηγού η οποία αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο της οδικής ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας των µεταφορών. Περισσότερα για το έργο στο Υποκεφάλαιο AWAKE: Σύστηµα αποτελεσµατικής εκτίµησης της ενάργειας του οδηγού και προειδοποίησής του, σύµφωνα µε τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Ο στόχος του έργου AWAKE είναι η αύξηση της οδικής ασφάλειας, µέσω µείωσης του αριθµού και των συνεπειών των ατυχηµάτων λόγω µειωµένης ενάργειας (εγρήγορσης) του οδηγού. Περισσότερα για το έργο υπάρχουν στο Υποκεφάλαιο ΑGILE: Ενσωµάτωση στην κυκλοφορία των ηλικιωµένων ατόµων, υποστήριξη της κινητικότητας, οδικής ασφάλειας και ποιότητας ζωής τους µέσω της οδήγησης αυτοκινήτου. Το πρόγραµµα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου συστήµατος εκπαίδευσης, πληροφόρησης, παροχής συµβουλών και εκτίµησης της ικανότητας οδήγησης των ηλικιωµένων ατόµων. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 14

15 Περισσότερα για τα παραπάνω έργα αναφέρονται στο κεφάλαιο που περιλαµβάνει τα Ερευνητικά Έργα και Προγράµµατα του Ι.ΜΕΤ. (4 ο Κεφάλαιο). Ε. Εξειδικευµέvες Αvαλύσεις και Έρευvες στις Μεταφoρές Ο Τoµέας αυτός ασχoλείται µε την εκπόνηση όλων των ερευνητών προγραµµάτων πoυ αvαλαµβάvει τo Ivστιτoύτo και που δεν εµπίπτουν στους άλλους Τοµείς. Τo Ivστιτoύτo αvαλαµβάvει εξειδικευµέvα πρoγράµµατα έρευvας και αvαλύσεις όπως αvαφέρovται στov σκoπό που του ανατίθεται από Ελληνικούς ή άλλους φορείς ιδιωτικούς ή δηµόσιους. Επίσης να µετέχει για τον σκοπό αυτό σε οµάδες εκπόνησης τέτοιων έργων (consortia). Ο εν λόγω Τοµέας έχει να επιδείξει αξιολογότατο έργο για το έτος Η απαρίθµηση των έργων που ακολουθούν αποδεικνύει του λόγου το αληθές: 1. Το έργο IMAGE σκοπεύει να αποτελέσει το εργαλείο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών/δεδοµένων στους τελικούς χρήστες, µε σκοπό την κάλυψη των γενικών µεταφορικών τους αναγκών σε ένα πολύπλοκο γεωγραφικό περιβάλλον. 2. Το έργο GIFTS στοχεύει στη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας παροχής υπηρεσιών µέσω Internet σε όλα τα µέρη µιας εµπορευµατικής µεταφοράς. 3. Το έργο TRANSLOGNET είναι το αποτέλεσµα διακρατικής συνεργασίας στην περιοχή του ιαδρόµου Αδριατικής Ιονίου. Θα παρέχει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης τηλεµατικών εφαρµογών µέσα στους λιµένες, καθώς και σε άλλα σχετιζόµενα µε αυτούς κοµβικά σηµεία της περιοχής. 4. Το έργο Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού (ΠΑΧΩΕ) έχει σαν στόχο την παροχή ενός µεθοδολογικού εργαλείου στα πλαίσια λειτουργίας του ΠΑΧΩΕ, ικανό να αποτυπώσει τις άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις από την κατασκευή της Εγνατίας Οδού στην χωροταξική οργάνωση της χώρας και ειδικότερα της Βορείου Ελλάδας. 5. Το έργο Ολοκλήρωση ορισµένων ενεργειών για το Ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πρόγραµµα DISTINCT αναφέρεται στην τελειοποίηση ολοκλήρωση εφαρµογών µε σκοπό την ολοκλήρωση του συστήµατος έξυπνων καρτών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος DISTINCT. 6. Το έργο ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ στοχεύει στην εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων οργάνωσης της εξυπηρέτησης του δικτύου των ακτοπλοϊκών συνδέσεων µεταξύ των άγονων νησιών του Αιγαίου, και της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησής τους. 7. Το έργο SPORT4ALL θα παρέχει υπηρεσίες οι οποίες θα απευθύνονται σε ηλικιωµένους και σε Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ) και θα συνεισφέρουν στη συµµετοχή τους σε στην αθλητικά γεγονότα µέσω της ηλεκτρονικής κοινωνίας (e-society). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 15

16 8. Το έργο «Υπηρεσίες γνωµοδότησης προς το Υπουργείο Μεταφορών» στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών συµβούλου προς το Υπουργείο Μεταφορών, υπηρεσίες σχετικές µε έρευνες και αναλύσεις για το σύστηµα µεταφορών της Θεσσαλονίκης. 9. Το έργο UPTUN έχει στόχο την εξεύρεση νέων µεθόδων βελτίωσης της πυρασφάλειας σε σήραγγες, ένα θέµα το οποίο έχει τεθεί επί τάπητος µετά από πρόσφατα συµβάντα που είχαν τεράστιο σε ανθρώπινες ζωές. 10. Το έργο CONSENSUS στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ικτύου Αριστείας συστηµατικής ανταλλαγής πληροφοριών, που αφορά την εκτίµηση των ικανοτήτων οδήγησης ΑµΕΑ και στη διάδοση τεχνογνωσίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών. 11. Το έργο RURAL WINS έχει στόχο τη σχεδίαση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Υπολογιστών (ICT) σε αγροτικές και παράκτιες περιοχές, καθώς και σε νησιά. 12. Το έργο IMMACULATE στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη µείωση των επιπέδων θορύβου σε αστικές περιοχές µέσω ενός πρωτοποριακού συνδυασµού τεχνολογιών καθαρών οχηµάτων (όλων των τύπων) µε προηγµένα συστήµατα τεχνολογιών στο χώρο των µεταφορών. Περισσότερα για τα παραπάνω έργα αναφέρονται στο κεφάλαιο που περιλαµβάνει τα Ερευνητικά Έργα και Προγράµµατα του Ι.ΜΕΤ. (4 ο Κεφάλαιο). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 16

17 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3.1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Ι.ΜΕΤ. Οι πέντε τοµείς έργου που αναπτύχθηκαν στο προηγούµενο υποκεφάλαιο (2.2), εντάσσονται στην Οργανωτική οµή του Ινστιτούτου Μεταφορών που φαίνεται στην επόµενη σελίδα. Η εικόνα που παρουσιάζεται, αποτελεί και το οργανόγραµµα του Ι.ΜΕΤ. Από το οργανόγραµµα προκύπτει πως το Επιστηµονικό Συµβούλιο αποτελείται από τους: Καθ. Γ. Γιαννόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό - Συγκοινωνιολόγο, ιευθυντή Ι.ΜΕΤ. Καθ. Γ. Κανελλαίδη, Πολιτικό Μηχανικό - Συγκοινωνιολόγο, Αναπλ. ιευθυντή Ι.ΜΕΤ. Καθ. Μ. Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό - Συγκοινωνιολόγο. ρ. Ε. Μπεκιάρη, Μηχανολόγο Μηχανικό Συγκοινωνιολόγο, Κύριο Ερευνητή Ι.ΜΕΤ. ρ. Μ. Μποϊλέ, Πολιτικό Μηχανικό Συγκοινωνιολόγο, Κύρια Ερευνήτρια Ι.ΜΕΤ. Το λοιπό ιοικητικό και Επιστηµονικό προσωπικό του Ι.ΜΕΤ. για το έτος 2001 ήταν: Εικοσιεννέα Επιστηµονικοί Συνεργάτες µε σύµβαση έργου. Μία ιοικητική και Οικονοµική Υπεύθυνη, πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του.π.θ. Μία Γραµµατέας, πτυχιούχος ιδιωτικής σχολής γραµµατέων. Μία Γραµµατέας, απόφοιτη της Φιλοσοφικής Α.Π.Θ. Τέσσερις Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι, (3 Πολιτικοί Μηχανικοί Συγκοινωνιολόγοι & 1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ένας εκ των οποίων είναι κάτοχος MSc στο Περιβάλλον). Μία Προπτυχιακή Υπότροφος, τελειόφοιτη φοιτήτρια του τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 17

18 EKETA - IMΕΤ Αναπλ. ιευθυντής Καθ. Γ. Κανελλαΐδης (Ε.Μ.Π.) Γραµµατεία ιεύθυνσης (Ι. Κουκουλούδη) ιοικητική Υποστήριξη (Σ. ηµοπούλου) ιευθυντής Καθ. Γ.Α. Γιαννόπουλος (Α.Π.Θ.) Τµήµα Βιβλιοθήκης, ηµοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων Επιστηµονικό Συµβούλιο Καθ. Γ. Γιαννόπουλος Καθ. Γ. Κανελλαίδης Καθ. Μ. Πιτσιάβα - Λατινοπούλου ρ. Ε. Μπεκιάρης ρ Μ Μποϊλέ Παραρτήµατα Ι.ΜΕΤ. σε διάφορες περιοχές Τοµέας Τεκµηρίωσης, Βάσεων εδοµένων και Στοιχείων ( ρ. Μ. Μποϊλέ) Τοµέας ιάδοσης Αποτελεσµάτων Έρευνας Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης ( ρ. Ε. Μπεκιάρης) Τοµέας Εξειδικευµένων Αναλύσεων και Ερευνών (Καθ. Γ. Γιαννόπουλος) Τοµέας Κανονισµών Προτύπων και Πρότυπων ιαδικασιών ( ρ. Μ. Μποϊλέ) Τοµέας Ποιοτικού Ελέγχου & Ασφάλειας των Μεταφορών ( ρ. Ε. Μπεκιάρης) Εικόνα Error! Unknown switch argument.: Οργανόγραµµα Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 18

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÈÅÓÇ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏÕ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ΜΑΪΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Καθ. Γ. Α. Γιαννόπουλος Διεθυντής Ι.ΜΕΤ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Καθ. Γ. Α. Γιαννόπουλος Διεθυντής Ι.ΜΕΤ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η έκθεσή μας αυτή για το έτος 2009, που φθάνει στα χέρια των πολλών φίλων και συνεργατών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ετήσια έκθεση 2007 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Ιανουάριος 2008 6 ο χλμ. οδού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 ΕΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏ Ι.ΜΕΤ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΜΕΤ

ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΜΕΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΜΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ 2014 ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΜΕΤ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΜΕΤ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2006 Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και 25% από Εθνικούς Πόρους Οµάδα έργου 1. Επιστηµονικός υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα