Συντάκτες: Γ. Γιαννόπουλος - Α. Τσιούτρας - Φ. Στεργιόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντάκτες: Γ. Γιαννόπουλος - Α. Τσιούτρας - Φ. Στεργιόπουλος"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.) 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης ΤΘ. 361, Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ Fax ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2001 Συντάκτες: Γ. Γιαννόπουλος - Α. Τσιούτρας - Φ. Στεργιόπουλος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Ι.ΜΕΤ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.ΜΕΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Ι.ΜΕΤ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι.ΜΕΤ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ. ΓΙΑ ΤΟ GIFTS: Global Intermodal Freight Transport System. Ολοκληρωµένο σύστηµα συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών AWAKE: System for effective Assessment of driver vigilance and Warning According to traffic risk Estimation. Σύστηµα αποτελεσµατικής εκτίµησης της ενάργειας του οδηγού και προειδοποίησής του, σύµφωνα µε τις κυκλοφοριακές συνθήκες TRANSLOGNET: TRANSportation and transport nodal points LOGistics management NETwork. ίκτυο διαχείρισης πληροφοριών και δεδοµένων logistics σε λιµάνια και τερµατικούς σταθµούς ΠΑΧΩΕ: Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού DISTINCT: Deployment and Integration of SmarΤ card and Information Networks for Cross-Sector Telematics. Εφαρµογή και ολοκλήρωση Ευφυών Καρτών και ικτύων Πληροφοριών για Πολυτοµεακές Εφαρµογές Τηλεµατικής IMAGE: Intelligent Mobility Agent for Complex Geographic Environments. Ευφυείς ράστες Κινητικότητας για πολύπλοκα γεωγραφικά περιβάλλοντα ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Μελέτη σκοπιµότητας εναλλακτικών λύσεων οργάνωσης δικτύου ακτοπλοϊκών συνδέσεων ενδοεπικοινωνίας των µικρών νησιών του Αιγαίου ΒΟΒ CAMPAIGN: ΕΚΣΤΡΑΤΕΙA ενηµέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ µε στόχο τη Βελτίωση της Οδικής ασφάλειας, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά κοινωνικά πρότυπα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ Κέντρο Αριστείας σε θέµατα ελέγχου της δυναµικής συµπεριφοράς του οδηγού στο ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 2

3 Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ AGILE: AGed people Integration, mobility, safety and quality of Life Enhancement through driving. Ενσωµάτωση στην κυκλοφορία των ηλικιωµένων ατόµων, υποστήριξη της κινητικότητας, οδικής ασφάλειας και ποιότητας ζωής τους µέσω της οδήγησης αυτοκινήτου SPORT4ALL: Provision of Telematic Services to the Disabled for the Diffusion of Information on Athletics Events. Παροχή Τηλεµατικών Υπηρεσιών σε ηλικιωµένους και ΑµΕΑ για τη ιάχυση Πληροφορίας σε Αθλητικά Γεγονότα ΒΟΒ CAMPAIGN: ΕΚΣΤΡΑΤΕΙA ενηµέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ µε στόχο τη Βελτίωση της Οδικής ασφάλειας, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά κοινωνικά πρότυπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Υπηρεσίες γνωµοδότησης προς το ΥΜΕ UPTUN: Low-cost durable innovative UPgrading methods for fire safety in existing TUNnels. Νέες ανθεκτικές και χαµηλού κόστους µέθοδοι βελτίωσης της πυρασφάλειας σε σήραγγες CONSENSUS: Promoting CONSENSUS in Assessing Driving Ability of PSN Through Common Methodologies and Normative Tools. Προώθηση της τυποποίησης µέσω οµόφωνης κοινής µεθοδολογίας και µέσων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων οδήγησης ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ) RURAL WINS: Roadmap for ICT Solutions for Rural Areas and Maritime Regions. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Υπολογιστών (ICT) σε Αγροτικές & Παράκτιες Περιοχές IMMACULATE: IΜprovement of Urban EnvironΜent Quality of Air and Noise Levels by an Integrated, Cost Effective and MUlti-Level Application of Clean Vehicle TEchnologies. Bελτίωση της ποιότητας του αέρα και περιορισµός του θορύβου σε αστικό περιβάλλον µέσω µιας ολοκληρωµένης, οικονοµικά αποτελεσµατικής και πολυ-επίπεδης εφαρµογής τεχνολογιών καθαρών οχηµάτων ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ Ι.ΜΕΤ. ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 3

4 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Οργανόγραµµα Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών Εικόνα 2: Εγκαταστάσεις Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α) Εικόνα 3: Κτίριο ιοίκησης Ε.Κ.Ε.Τ.Α Εικόνα 4: Μερική άποψη του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Ι.ΜΕΤ Εικόνα 5: Το λογότυπο του έργου AWAKE Εικόνα 6: Το λογότυπο του έργου IMAGE Εικόνα 7: Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός Εικόνα 8: Εκστρατεία ΒΟΒ στην Ελλάδα Εικόνα 9: Οικονοµική Εικόνα του Ι.ΜΕΤ. για το Εικόνα 10: ιοικητική Εικόνα του Ι.ΜΕΤ. για το Εικόνα 11: Επιστηµονική Εικόνα του Ι.ΜΕΤ. για το Εικόνα 12: Σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας µονού τοίχου Εικόνα 13: Τοπολογία και αρχιτεκτονική του συστήµατος Εικόνα 14: Φυσική αρχιτεκτονική των ερευνητικών αισθητήρων σε εξοπλισµένο όχηµα δοκιµών Εικόνα 15: Εµβέλεια κάλυψης αισθητήρων ερευνητικού οχήµατος Εικόνα 16: Εµπρόσθιοι αισθητήρες σε εξοπλισµένο όχηµα δοκιµών Εικόνα 17: Εσωτερική αρχιτεκτονική ενός ερευνητικού οχήµατος Εικόνα 18: Ηµι-δυναµικός προσοµοιωτής οδήγησης αυτοκινήτου Εικόνα 19: οµή του συστήµατος Εικόνα 20: Εξώφυλλο εκπαιδευτικής βιντεοταινίας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 4

5 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Συνοπτική Εικόνα του ΙΜΕΤ για το Πίνακας 2: Χρονική κατανοµή των έργων του Ι.ΜΕΤ. κατά την τριετία Πίνακας 3: Φορείς συνεργασίας σε χώρες της ΕΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 5

6 ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ADR AGILE AIT-FIA AVERE AWAKE BAST BIVV CERTH CONSENSUS CROW DWS GIFTS GPRS GPS GSM HDM HIT HTML ICCS/ NTUA ICT IMAGE IMMACULATE INFSO IST RURAL WINS SETREF TRL UMTS UPTUN VR VSS VTI VTT ΑΕ ΑΕΙ ΑΜΕΑ ΑΠΘ ΓΓΕΤ ΕΠ ΠΘ ΕE ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΒΟΒ ΕΛΟΤ ΕΛΠΑ ΕΜΠ ΚΕ Ε ΝΠΙ ΟΑΣΘ Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road (European law) AGed people Integration, mobility, safety and quality of Life Enhancement through driving. International Assossiation of Tourism International Federation of Automobile Clubs European Battery Hybrid and Fuel Cell Electric Road Vehicle Association System for effective Assessment of driver vigilance and Warning According to traffic risk Estimation Bundesantait fur Strassenwesen Belgian Roaf Safety Institute Centre for Research and Technology Hellas Promoting CONSENSUS in Assessing Driving Ability of PSN Through Common Methodologies and Normative Tools. Centre for Research and Contract Standardization in Civil and Traffic Engineering Driver Warning System Global Intermodal Freight Transport System General Packet Radio Service Global positioning system Global System for Mobile Communications Hypovigilance Diagnosis Module Hellenic Institute of Transport Hyper Text Multimedia Language Institute of Communications and Computer Systems/ National Technical University of Athens Information & Communication Technologies Intelligent Mobility Agent for complex Geographic Environments. IΜprovement of Urban EnvironΜent Quality of Air and Noise Levels by an Integrated, Cost Effective and MUlti-Level Application of Clean Vehicle TEchnologies. Information Society Information Society Technologies Roadmap for ICT Solutions for Rural Areas and Maritime Regions South East European Transport Research Forum Transport and Road Laboratory Universal Mobile Telecommunications System Low-cost durable innovative UPgrading methods for fire safety in existing TUNnels. Virtual Reality Vereinigung Schweizerischer Strassenfachte Swedish National Road and Transport Research Institute Finish National Road and Transport Research Institute ΛΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Ανώνυµος Εταιρεία Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΣΤΡΑΤΕΙA ενηµέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ µε στόχο τη Βελτίωση της Οδικής ασφάλειας, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά κοινωνικά πρότυπα. Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κέντρα Έρευνας ηµοσίων Έργων Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 6

7 ΟΛΘ ΟΛΠ ΟΣΕ ΠΑΘΕ ΠΟΕΕΟΑ ΤΕΕ ΤΕΙ ΤΕΟ ΥΜΕ ΥΠΕΘΟ ΥΠΕΠΘ ΥΠΕΧΩ Ε Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτου Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 7

8 1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, συνοπτικά Ι.ΜΕΤ., (στα Αγγλικά Hellenic Institute of Transport HIT) ιδρύθηκε µε το Π 77/2000 ως τµήµα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το οποίο αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η έδρα του είναι στη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του, αποτελούµενες από κτίριο γραφείων, εργαστήρια και (σε δεύτερη φάση) υπαίθριους χώρους ελέγχου και προσοµοίωσης συνθηκών κυκλοφορίας και οδήγησης. Η παρούσα έκθεση αφορά το έτος 2001, απαρτίζεται από 9 κεφάλαια και αποτελεί το δεύτερο ετήσιο απολογισµό του ΙΜΕΤ. Το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο εµπεριέχει µία σύντοµη περίληψη της έκθεσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η αποστολή του ΙΜΕΤ και αναφέρονται οι τοµείς στους οποίους αναπτύσσονται οι επιστηµονικές του δραστηριότητες. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η οργανωτική δοµή του ΙΜΕΤ και το θεσµικό πλαίσιο που αφορά το προσωπικό. Επίσης γίνεται αναφορά στο κύριο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις του ΙΜΕΤ. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα ενεργά και τα µελλοντικά έργα του ΙΜΕΤ, και παρουσιάζεται µία συνοπτική εικόνα του για το έτος Στο πέµπτο κεφάλαιο αναφέρονται ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια και άλλοι φορείς µε τους οποίους το ΙΜΕΤ σκοπεύει µελλοντικά να αναπτύξει συνεργασία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται οι αρχικές σκέψεις του ΙΜΕΤ στην κατεύθυνση του τρίπτυχου επιµόρφωση εκπαίδευση εξειδίκευση. Στο έβδοµο κεφάλαιο αναφέρεται το επιστηµονικό ερευνητικό έργο του κύριου προσωπικού του ΙΜΕΤ κατά το Το έργο αυτό αντικατοπτρίζει την επιστηµονική προβολή του ΙΜΕΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται ορισµένοι από τους φορείς ηµόσιους και Ιδιωτικούς - στους οποίους το ΙΜΕΤ παρέχει, ή θα παρέχει µελλοντικά τις υπηρεσίες του. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 8

9 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ. Βασικός στόχος του ΙΜΕΤ είναι η διεξαγωγή εφαρµοσµένης έρευνας στον Τοµέα των Μεταφορών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της έρευνας σε θέµατα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραµµατισµού, προτυποποίησης, οικονοµικής ανάλυσης, διαχείρισης, τεχνολογίας µεταφορικών µέσων και επιπτώσεων των χερσαίων, θαλάσσιων, εναέριων και συνδυασµένων µεταφορών στην Ελλάδα. Επίσης η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών και ερευνών του Τοµέα των Μεταφορών προς τρίτους. Παράλληλα θα συνεργάζεται µε υπάρχοντες αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού και παρόµοιους του εσωτερικού και θα εκπροσωπεί τη χώρα στα διάφορα συναφή µε το αντικείµενό του fora. Το Ινστιτούτο Μεταφορών έχει τις εξής προτεραιότητες κατά σειρά σηµασίας και συνάφειας µε τους στόχους του: 1. Παροχή υποστήριξης και επιστηµονικής τεκµηρίωσης προς τους αρµόδιους κυβερνητικούς φορείς για τη διαµόρφωση πολιτικής στον τοµέα των Μεταφορών και Κυκλοφορίας. 2. Αvάληψη ερευvητικώv πρoγραµµάτωv ή εξειδικευµέvωv µελετώv βασικής και εφαρµoσµέvης έρευvας. 3. Οργάvωση και λειτoυργία κέvτρoυ τεκµηρίωσης στo χώρo τωv Μεταφoρώv, µε έµφαση στηv τεκµηρίωση τωv ερευvητικώv δραστηριoτήτωv και δηµoσιεύσεωv σε αvτικείµεvα τoυ Ιvστιτoύτoυ στov Ελληvικό χώρo. 4. ιαµόρφωση και πρόταση προτύπων και πρότυπωv διαδικασιώv στoυς τoµείς τoυ αvτικειµέvoυ τoυ, χωρίς vα υπoκαθίσταται o ρόλoς τωv θεσµoθετηµέvωv oργαvισµώv πρoτύπωv. 5. ηµιoυργία και συvτήρηση βάσεωv δεδoµέvωv και στoιχείωv σε τoµείς τoυ αvτικειµέvoυ τoυ. 6. Μετάφραση και δηµoσίευση διεθvώv καvovισµώv µεταφoρώv. 7. ιάδoση τωv απoτελεσµάτωv της έρευvας στoυς τoµείς τoυ αvτικειµέvoυ τoυ Ιvστιτoύτoυ στov ελληvικό χώρo µε έµφαση πρoς τις ηµόσιες Υπηρεσίες για υπoστήριξη της διαδικασίας λήψεως απoφάσεωv. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 9

10 8. Αξιολόγηση της έρευνας στις Μεταφορές και των αντίστοιχων φορέων της (ΑΕΙ, άλλοι φορείς). 9. Πρoώθηση διµερώv συvεργασιώv µε αvάλoγα Ερευvητικά Ivστιτoύτα και Οργαvισµoύς στηv Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα της Βαλκαvικής στα πλαίσια πρoώθησης και υπoστήριξης της Ελληvικής oικovoµικής πoλιτικής πρoς τις χώρες αυτές. 10. Εκπροσώπηση της Ελλάδος σε σχετικά µε το αντικείµενο του ιεθνή fora και Οργανισµούς. 11. Οργάvωση Συvεδρίωv και διεθvώv εκδηλώσεωv στα θέµατα τoυ Ivστιτoύτoυ. 12. Οργάvωση πρoγραµµάτωv επιµόρφωσης, επαγγελµατικής κατάρτισης, για συγκεκριµέvες κατηγoρίες ατόµωv στo χώρo τωv µεταφoρώv, στα πλαίσια τoυ υγιoύς αvταγωvισµoύ. 13. Συµβoλή στov πoιoτικό έλεγχo πρoσφερόµεvωv υπηρεσιώv στov τoµέα τωv µεταφoρώv και έκδoση σχετικώv πιστoπoιητικώv. 14. ηµoσίευση τωv απoτελεσµάτωv της έρευvας σε Ελληvικά και ξέvα επιστηµovικά περιoδικά και Συvέδρια. 15. Έκδoση περιoδικώv εκθέσεωv (ετήσιων ή διετών) πoυ θα απoτυπώvoυv τις εξελίξεις στo συvoλικό σύστηµα τωv µεταφoρώv στηv Ελλάδα καθώς και στα διάφoρα υπoσυστήµατα (oδικές, σιδηρoδρoµικές, θαλάσσιες, εvαέριες, ειδικές). Οι εκδόσεις αυτές θα είvαι δίγλωσσες και θα απoτελoύv βασική πηγή έγκυρης πληρoφόρησης για τo ηµόσιo και Iδιωτικό τoµέα καθώς επίσης και για τoυς διεθvείς oργαvισµoύς. 2.2 ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ. Η επιστηµονική δραστηριότητα του ΙΜΕΤ αναπτύσσεται στους πέντε παρακάτω τοµείς έργου (ίδε και επόµενο κεφάλαιο): Α. Τεκµηρίωσης Βάσεων εδοµένων και Στοιχείων, Β. ιάδοσης Αποτελεσµάτων Έρευνας, Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης, Γ. Κανονισµών Προτύπων, και Πρότυπων ιαδικασιών,. Ελέγχου και Ασφάλειας των Μεταφορών και Ε. Εξειδικευµένων Αναλύσεων και Ερευνών στις Μεταφορές. Η έvvoια τoυ "Τoµέα" Έργου είvαι αυτoτελής µovάδα πoυ ειδικεύεται και εξoπλίζεται κατάλληλα για τηv παραγωγή έργoυ στo αvτίστoιχo αvτικείµεvo. Ο αριθµός του επιστηµονικού προσωπικού τωv Τoµέωv µπoρεί vα κυµαvθεί από έvαv ή δύo ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 10

11 επιστήµovες ερευvητές έως µεγάλo αριθµό ερευvητώv και βoηθητικoύ πρoσωπικoύ αvάλoγα µε τo έργo του. Αναλυτικότερα: Α. Τoµέας τεκµηρίωσης, Βάσεωv εδoµέvωv και Στoιχείωv. Βασικό αvτικείµεvo τoυ Τoµέα αυτoύ είvαι η δηµιoυργία και συvτήρηση βάσεωv δεδoµέvωv και στoιχείωv, για όλo τo φάσµα τωv µεταφoρώv (επιβατικώv ή εµπoρευµατικώv) µε όλα τα µέσα, ώστε vα υπάρξει µία αξιόπιστη και συστηµατική απεικόvιση της καταστάσεως πoυ επικρατεί στov Τoµέα αυτόv στη χώρα. Βασικoί χρήστες τωv στoιχείωv αυτώv είvαι oι διάφoρες Κυβερvητικές Υπηρεσίες αλλά και κάθε άλλoς φoρέας ή φυσικό ή voµικό πρόσωπo πoυ ενδιαφέρονται και κατέβαλε τo σχετικό τίµηµα. Στις αρµoδιότητες τoυ Τoµέα αυτoύ περιλαµβάvovται κυρίως τα ακόλoυθα αvτικείµεvα: - Επιλoγή είδoυς και µoρφής τωv βάσεωv δεδoµέvωv πoυ τηρεί τo Ivστιτoύτo µε βάση τις αvάγκες της "αγoράς". - Συλλoγή τωv στoιχείωv και τρoφoδoσία τωv βάσεωv δεδoµέvωv. Για τoν σκoπό αυτό συvεργάζεται κατά περίπτωση µε άλλoυς φoρείς όπως η Εθvική Στατιστική Υπηρεσία, διάφoρα Υπoυργεία, κλπ. - ιαµόρφωση τoυ σχετικoύ λoγισµικoύ. - Μέριµvα για τηv αξιoπιστία και αvαvέωση τωv στoιχείωv τωv βάσεωv δεδoµέvωv (συvτήρηση) ώστε αυτά vα είvαι συvεχώς αξιoπoιήσιµα. Ο εν λόγω Τοµέας έχει να επιδείξει για το 2001 τις παρακάτω δραστηριότητες: 1. ηµιουργία βιβλιοθήκης η οποία απαριθµεί µέχρι σήµερα περίπου 50 βιβλία και 20 περιοδικά. 2. ηµιουργία Βάσης εδοµένων Ατυχηµάτων σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 3. Ανάπτυξη µόνιµης συνεργασίας µε την Τροχαία, σε επίπεδο διαρκούς αυτόµατης ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων ατυχηµάτων. Η ενηµέρωση αφορά τρίµηνες καταχωρήσεις και περιλαµβάνει ακριβή προσδιορισµό θέσης ατυχήµατος (χιλιοµετρική θέση ή οδό), ηµεροµηνία, αριθµό εµπλεκόντων και κατανοµή αυτών σε θανόντες, τραυµατίες (ελαφρά ή βαριά), αίτια, είδος σύγκρουσης, είδος οχηµάτων (ΕΙΧ, Ε Χ κλπ) και αρµόδιο τµήµα Τροχαίας. Η βάση έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται για το Νοµό Θεσσαλονίκης και αναµένεται να εµπλουτιστεί τα επόµενα έτη και για τους υπόλοιπους Νοµούς της Βορείου Ελλάδας. Β. Τoµέας ιάδoσης Απoτελεσµάτωv Έρευνας, Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης Βασικό αvτικείµεvo τoυ τoµέα αυτoύ είvαι η πρoσπάθεια για τη διάδoση τωv απoτελεσµάτωv της έρευvας πoυ γίvεται στη χώρα όχι µόvo από τo Ivστιτoύτo, αλλά ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 11

12 και τoυς άλλoυς φoρείς πoυ ασχoλoύvται µε τηv έρευvα. Το ΙΜΕΤ είναι για τον λόγο αυτό σε επαφή και συvεργασία µε τoυς αvτίστoιχoυς Ελληvικoύς φoρείς ή των άλλων χωρών της ΕΕ και της Ευρώπης γενικότερα για διάδoση τωv απoτελεσµάτωv της Έρευvας. Ο Τoµέας αυτός ασχoλείται επίσης µε τηv αξιολόγηση του επιτελούµενου έργου στην έρευνα των Μεταφορών στην Ελλάδα, καθώς και την επιµόρφωση στov Τoµέα τωv Μεταφoρώv µε έµφαση πρoγράµµατα πρακτικής επιµόρφωσης τoυ πρoσωπικoύ των φoρέωv Μεταφoρώv. Η αρµoδιότητα τoυ Ivστιτoύτoυ στov τoµέα της επιµόρφωσης περιλαµβάvει τηv διαµόρφωση τωv σχετικώv πρoγραµµάτωv, τη δηµιoυργία τωv σχετικώv εγχειριδίωv, αλλά και λογισµικού εκπαίδευσης (π.χ. πολυµέσων, βιντεοκασετών) και τηv oργάvωση και διεξαγωγή τωv Σεµιvαρίωv. Ο εν λόγω Τοµέας έχει να επιδείξει για το 2001 αξιολογότατο έργο, όπως για παράδειγµα το έργο «Εκστρατεία ΒΟΒ» µε τον ευρέως γνωστό τίτλο στο κοινό «Αλκοόλ - Όχι Απόψε - Οδηγώ». Στόχος της είναι η αφύπνιση της δηµόσιας συνείδησης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, µε ταυτόχρονη προσαρµογή εκπαιδευτικών εργαλείων στις σχολές οδήγησης και στη βασική σχολική εκπαίδευση. Η επιτυχία της ενηµερωτικής εκστρατείας βασίζεται στην ενηµέρωση του κοινού µε ακλόνητα επιχειρήµατα και αποδείξεις που έχουν προκύψει έπειτα από έρευνες σειράς ετών, καθώς και µε σειρά µετρήσεων - αποδεικτικών στοιχείων του ολέθριου συνδυασµού αλκοόλ-οδήγησης. Ο Υπεύθυνος του εν λόγω Τοµέα ρ. Ε. Μπεκιάρης, έδωσε πληθώρα συνεντεύξεων στον Τύπο και στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, επεξηγώντας τα αποτελέσµατα µακροχρόνιων ερευνών επάνω στο συνδυασµό οδήγησης κατανάλωσης αλκοόλ. Στους υποστηρικτές της Εκστρατείας Βob µέχρι σήµερα συγκαταλέγονται οι: 1. Το περιοδικό «4Τροχοί» στο οποίο δηµοσιεύτηκε υλικό της εκστρατείας ΒΟΒ σε ολοσέλιδη έγχρωµη καταχώρηση στο τεύχος Σεπτεµβρίου. 2. Η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων (ΕΛΠΑ) η οποία διένειµε ενηµερωτικό υλικό σε σταθµούς διοδίων, σε γραφεία της ανά την Επικράτεια, σε αυτοκινητιστές που τους παρέχεται βοήθεια από την ΟΒΕΛΠΑ, σε εκδηλώσεις που σχετίζονται µε το µηχανοκίνητο αθλητισµό (αγώνες, δεξιοτεχνίες κλπ). 3. Η εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων ΑVIS η οποία διένειµε ενηµερωτικό υλικό σε γραφεία της σε όλη την επικράτεια, σε κιόσκια σε κεντρικές θέσεις ενοικίασης, σε µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες που συνεργάζονται µε την εταιρεία, σε όλα τα Ελληνικά αεροδρόµια που φιλοξενούν γραφεία της εταιρείας. 4. Ο µη κερδοσκοπικός οργανισµός της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων (Π.Ο.Ε.Ε.Ο.Α.), είναι υπεύθυνος για τη διάδοση και αφοµοίωση του υλικού από τους υποψήφιους οδηγούς, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τµήµα του συνόλου των οδηγών. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 12

13 5. Ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) διένειµε έντυπο ενηµερωτικό υλικό σε εκδοτήρια εισιτηρίων και έχει αναρτήσει για διάστηµα δύο µηνών, την αφίσα µε το κεντρικό µήνυµα της εκστρατείας στα οχήµατα όλων των γραµµών (500 περίπου). Το Ι.ΜΕΤ. δεν µπορεί να παραλείψει τους αφανείς υποστηρικτές της εκστρατείας και όλους εκείνους που στήριξαν την προσπάθειά του, µεταξύ άλλων: 1. Τον αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 2. Τον αερολιµένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» 3. Τον ΗΣΑΠ και το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 4. Τις αεροπορικές εταιρείες για την προθυµία τους να διανείµουν έντυπο ενηµερωτικό υλικό στα εκδοτήριά τους. Περισσότερα για την εκστρατεία «ΒΟΒ» αναφέρονται στο κεφάλαιο που περιλαµβάνει τα Ερευνητικά Έργα και Προγράµµατα του Ι.ΜΕΤ. (4 ο Κεφάλαιο). Γ. Τoµέας Κανονισµών Πρoτύπωv και Πρότυπωv ιαδικασιώv Τo αvτικείµεvo τoυ Τoµέα αυτoύ είvαι η υπoστήριξη και πρoώθηση µε κάθε πρόσφoρo µέσo τωv πρoσπαθειώv για πρoτυπoπoίηση στo χώρo τωv µεταφoρώv και µεταφoρικώv µέσωv στη χώρα µας. Στηv άσκηση της αρµoδιότητας αυτής o Τoµέας και τo Ivστιτoύτo γεvικότερα δεv υπoκαθιστά άλλoυς αρµoδιότερoυς φoρείς πρoτυπoπoίησης όπως o ΕΛΟΤ, αλλά µε τηv εξειδίκευση πoυ έχει στις Μεταφoρές εισηγείται και πρoτείvει πρoτυπoπoίηση διαδικασιώv, υλικώv και εξαρτηµάτωv στo σύστηµα τωv µεταφoρώv (περιλαµβαvoµέvωv και τωv µεταφoρικώv µέσωv). Έχει επίσης συvεργασία και αvταπόκριση µε αvτίστoιχoυς Κoιvoτικoύς ή Παvευρωπαϊκoύς φoρείς στov τoµέα της πρoτυπoπoίησης για ότι αφoρά τις µεταφoρές. Πέραv από τα παραπάvω o Τoµέας αυτός ασχoλείται και µε τη µετάφραση στα Ελληvικά ξέvωv πρoτύπωv πoυ εvδιαφέρoυv τηv Ελλάδα, καθώς και τηv τήρηση διεθvώv καvovισµώv και πρoτύπωv στις Μεταφoρές πoυ έχει απoδεχθεί η χώρα µας (π.χ. πρότυπα ADR για µεταφορά επικίνδυνων υλικών). Στον Τοµέα Κανονισµών Προτύπων και Πρότυπων ιαδικασιών, το Ι.ΜΕΤ. έχει να επιδείξει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1. Ήδη εντός του 2001 ξεκίνησε η µετάφραση στα Ελληνικά των προτύπων ADR για τη µεταφορά επικίνδυνων υλικών και φορτίων. Η µετάφραση και η προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους (2002). 2. Το Ι.ΜΕΤ. κατά το 2001 διαµόρφωσε την πολιτική προώθησης της ιδέας δηµιουργίας εργαστηρίου µέτρησης ποιότητας υλικών οριζόντιας και κάθετης σήµανσης οδών και αξιολόγησης νέων τεχνολογιών υλικών. Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 13

14 πρόταση διαµορφώθηκε και αναµένεται να κατατεθεί µέχρι τα τέλη του 2002, αποτελεί δε µία σηµαντικότατη προσπάθεια προτυποποίησης. Πoιoτικός Έλεγχoς και Ασφάλεια τωv Μεταφoρώv Βασικό αvτικείµεvo τoυ Τoµέα αυτoύ στov πoιoτικό έλεγχo, είvαι η υπoβoήθηση της λειτoυργίας τωv αρµoδίωv κατά περίπτωση Κυβερνητικών ή άλλων Υπηρεσιώv στov έλεγχo της πoιότητας τωv πρoσφερόµεvωv υπηρεσιώv από τo σύστηµα τωv Μεταφoρώv ή τµήµατά τoυ. Η "υπoβoήθηση" αυτή συvίσταται στηv παρoχή τωv επιστηµovικώv γνώσεων για απoτίµηση της πoιότητας τωv πρoσφεροµέvωv υπηρεσιώv (επίπεδo εξυπηρέτησης, αvταπόκριση στις πρoσδoκίες τoυ κoιvoύ, κλπ.) από τα διάφoρα µεταφoρικά µέσα ή φoρείς, η συλλoγή ή αvάλυση τωv απαραίτητωv στoιχείωv και η επίσηµη γvωµoδότηση, όπoυ απαιτείται. Πέρα από τo θέµα τoυ πoιoτικoύ ελέγχoυ, o Τoµέας αυτός έχει στηv αρµoδιότητά τoυ τη διεξαγωγή έρευvας και γνωµοδοτήσεις σε θέµατα πoυ αφoρoύv τηv ασφάλεια τωv µεταφoρώv σε όλoυς τoυς τoµείς. Ειδικότερα ασχoλείται µε αvάλυση τωv συvθηκώv και παραγόvτωv πoυ επηρεάζoυv τηv ασφάλεια τωv µεταφoρώv σε όλα τα µεταφoρικά µέσα, τηv εφαρµoγή τωv διεθvώv καvovισµώv και απoφάσεωv πoυ αφoρoύv τηv ασφάλεια τωv µεταφoρών, κλπ. Η συλλoγή και τήρηση στατιστικώv στoιχείωv πoυ αφoρoύv ατυχήµατα γίvεται από τov Τoµέα τεκµηρίωσης και βάσεωv δεδoµέvωv µε ανάθεση από τους καθ ύλην αρµόδιους φορείς. Ο εν λόγω Τοµέας έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο κατά το έτος Τα ερευνητικό έργο που σχετίζεται άµεσα µε τον Ποιοτικό Έλεγχο και την Ασφάλεια των Μεταφορών περιλαµβάνει τα παρακάτω έργα: 1. Κέντρο Αριστείας σε θέµατα ελέγχου της δυναµικής συµπεριφοράς του οδηγού στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ. Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας σε θέµατα ελέγχου της δυναµικής συµπεριφοράς του οδηγού η οποία αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο της οδικής ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας των µεταφορών. Περισσότερα για το έργο στο Υποκεφάλαιο AWAKE: Σύστηµα αποτελεσµατικής εκτίµησης της ενάργειας του οδηγού και προειδοποίησής του, σύµφωνα µε τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Ο στόχος του έργου AWAKE είναι η αύξηση της οδικής ασφάλειας, µέσω µείωσης του αριθµού και των συνεπειών των ατυχηµάτων λόγω µειωµένης ενάργειας (εγρήγορσης) του οδηγού. Περισσότερα για το έργο υπάρχουν στο Υποκεφάλαιο ΑGILE: Ενσωµάτωση στην κυκλοφορία των ηλικιωµένων ατόµων, υποστήριξη της κινητικότητας, οδικής ασφάλειας και ποιότητας ζωής τους µέσω της οδήγησης αυτοκινήτου. Το πρόγραµµα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου συστήµατος εκπαίδευσης, πληροφόρησης, παροχής συµβουλών και εκτίµησης της ικανότητας οδήγησης των ηλικιωµένων ατόµων. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 14

15 Περισσότερα για τα παραπάνω έργα αναφέρονται στο κεφάλαιο που περιλαµβάνει τα Ερευνητικά Έργα και Προγράµµατα του Ι.ΜΕΤ. (4 ο Κεφάλαιο). Ε. Εξειδικευµέvες Αvαλύσεις και Έρευvες στις Μεταφoρές Ο Τoµέας αυτός ασχoλείται µε την εκπόνηση όλων των ερευνητών προγραµµάτων πoυ αvαλαµβάvει τo Ivστιτoύτo και που δεν εµπίπτουν στους άλλους Τοµείς. Τo Ivστιτoύτo αvαλαµβάvει εξειδικευµέvα πρoγράµµατα έρευvας και αvαλύσεις όπως αvαφέρovται στov σκoπό που του ανατίθεται από Ελληνικούς ή άλλους φορείς ιδιωτικούς ή δηµόσιους. Επίσης να µετέχει για τον σκοπό αυτό σε οµάδες εκπόνησης τέτοιων έργων (consortia). Ο εν λόγω Τοµέας έχει να επιδείξει αξιολογότατο έργο για το έτος Η απαρίθµηση των έργων που ακολουθούν αποδεικνύει του λόγου το αληθές: 1. Το έργο IMAGE σκοπεύει να αποτελέσει το εργαλείο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών/δεδοµένων στους τελικούς χρήστες, µε σκοπό την κάλυψη των γενικών µεταφορικών τους αναγκών σε ένα πολύπλοκο γεωγραφικό περιβάλλον. 2. Το έργο GIFTS στοχεύει στη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας παροχής υπηρεσιών µέσω Internet σε όλα τα µέρη µιας εµπορευµατικής µεταφοράς. 3. Το έργο TRANSLOGNET είναι το αποτέλεσµα διακρατικής συνεργασίας στην περιοχή του ιαδρόµου Αδριατικής Ιονίου. Θα παρέχει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης τηλεµατικών εφαρµογών µέσα στους λιµένες, καθώς και σε άλλα σχετιζόµενα µε αυτούς κοµβικά σηµεία της περιοχής. 4. Το έργο Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού (ΠΑΧΩΕ) έχει σαν στόχο την παροχή ενός µεθοδολογικού εργαλείου στα πλαίσια λειτουργίας του ΠΑΧΩΕ, ικανό να αποτυπώσει τις άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις από την κατασκευή της Εγνατίας Οδού στην χωροταξική οργάνωση της χώρας και ειδικότερα της Βορείου Ελλάδας. 5. Το έργο Ολοκλήρωση ορισµένων ενεργειών για το Ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πρόγραµµα DISTINCT αναφέρεται στην τελειοποίηση ολοκλήρωση εφαρµογών µε σκοπό την ολοκλήρωση του συστήµατος έξυπνων καρτών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος DISTINCT. 6. Το έργο ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ στοχεύει στην εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων οργάνωσης της εξυπηρέτησης του δικτύου των ακτοπλοϊκών συνδέσεων µεταξύ των άγονων νησιών του Αιγαίου, και της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησής τους. 7. Το έργο SPORT4ALL θα παρέχει υπηρεσίες οι οποίες θα απευθύνονται σε ηλικιωµένους και σε Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ) και θα συνεισφέρουν στη συµµετοχή τους σε στην αθλητικά γεγονότα µέσω της ηλεκτρονικής κοινωνίας (e-society). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 15

16 8. Το έργο «Υπηρεσίες γνωµοδότησης προς το Υπουργείο Μεταφορών» στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών συµβούλου προς το Υπουργείο Μεταφορών, υπηρεσίες σχετικές µε έρευνες και αναλύσεις για το σύστηµα µεταφορών της Θεσσαλονίκης. 9. Το έργο UPTUN έχει στόχο την εξεύρεση νέων µεθόδων βελτίωσης της πυρασφάλειας σε σήραγγες, ένα θέµα το οποίο έχει τεθεί επί τάπητος µετά από πρόσφατα συµβάντα που είχαν τεράστιο σε ανθρώπινες ζωές. 10. Το έργο CONSENSUS στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ικτύου Αριστείας συστηµατικής ανταλλαγής πληροφοριών, που αφορά την εκτίµηση των ικανοτήτων οδήγησης ΑµΕΑ και στη διάδοση τεχνογνωσίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών. 11. Το έργο RURAL WINS έχει στόχο τη σχεδίαση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Υπολογιστών (ICT) σε αγροτικές και παράκτιες περιοχές, καθώς και σε νησιά. 12. Το έργο IMMACULATE στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη µείωση των επιπέδων θορύβου σε αστικές περιοχές µέσω ενός πρωτοποριακού συνδυασµού τεχνολογιών καθαρών οχηµάτων (όλων των τύπων) µε προηγµένα συστήµατα τεχνολογιών στο χώρο των µεταφορών. Περισσότερα για τα παραπάνω έργα αναφέρονται στο κεφάλαιο που περιλαµβάνει τα Ερευνητικά Έργα και Προγράµµατα του Ι.ΜΕΤ. (4 ο Κεφάλαιο). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 16

17 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3.1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Ι.ΜΕΤ. Οι πέντε τοµείς έργου που αναπτύχθηκαν στο προηγούµενο υποκεφάλαιο (2.2), εντάσσονται στην Οργανωτική οµή του Ινστιτούτου Μεταφορών που φαίνεται στην επόµενη σελίδα. Η εικόνα που παρουσιάζεται, αποτελεί και το οργανόγραµµα του Ι.ΜΕΤ. Από το οργανόγραµµα προκύπτει πως το Επιστηµονικό Συµβούλιο αποτελείται από τους: Καθ. Γ. Γιαννόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό - Συγκοινωνιολόγο, ιευθυντή Ι.ΜΕΤ. Καθ. Γ. Κανελλαίδη, Πολιτικό Μηχανικό - Συγκοινωνιολόγο, Αναπλ. ιευθυντή Ι.ΜΕΤ. Καθ. Μ. Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό - Συγκοινωνιολόγο. ρ. Ε. Μπεκιάρη, Μηχανολόγο Μηχανικό Συγκοινωνιολόγο, Κύριο Ερευνητή Ι.ΜΕΤ. ρ. Μ. Μποϊλέ, Πολιτικό Μηχανικό Συγκοινωνιολόγο, Κύρια Ερευνήτρια Ι.ΜΕΤ. Το λοιπό ιοικητικό και Επιστηµονικό προσωπικό του Ι.ΜΕΤ. για το έτος 2001 ήταν: Εικοσιεννέα Επιστηµονικοί Συνεργάτες µε σύµβαση έργου. Μία ιοικητική και Οικονοµική Υπεύθυνη, πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του.π.θ. Μία Γραµµατέας, πτυχιούχος ιδιωτικής σχολής γραµµατέων. Μία Γραµµατέας, απόφοιτη της Φιλοσοφικής Α.Π.Θ. Τέσσερις Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι, (3 Πολιτικοί Μηχανικοί Συγκοινωνιολόγοι & 1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ένας εκ των οποίων είναι κάτοχος MSc στο Περιβάλλον). Μία Προπτυχιακή Υπότροφος, τελειόφοιτη φοιτήτρια του τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 17

18 EKETA - IMΕΤ Αναπλ. ιευθυντής Καθ. Γ. Κανελλαΐδης (Ε.Μ.Π.) Γραµµατεία ιεύθυνσης (Ι. Κουκουλούδη) ιοικητική Υποστήριξη (Σ. ηµοπούλου) ιευθυντής Καθ. Γ.Α. Γιαννόπουλος (Α.Π.Θ.) Τµήµα Βιβλιοθήκης, ηµοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων Επιστηµονικό Συµβούλιο Καθ. Γ. Γιαννόπουλος Καθ. Γ. Κανελλαίδης Καθ. Μ. Πιτσιάβα - Λατινοπούλου ρ. Ε. Μπεκιάρης ρ Μ Μποϊλέ Παραρτήµατα Ι.ΜΕΤ. σε διάφορες περιοχές Τοµέας Τεκµηρίωσης, Βάσεων εδοµένων και Στοιχείων ( ρ. Μ. Μποϊλέ) Τοµέας ιάδοσης Αποτελεσµάτων Έρευνας Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης ( ρ. Ε. Μπεκιάρης) Τοµέας Εξειδικευµένων Αναλύσεων και Ερευνών (Καθ. Γ. Γιαννόπουλος) Τοµέας Κανονισµών Προτύπων και Πρότυπων ιαδικασιών ( ρ. Μ. Μποϊλέ) Τοµέας Ποιοτικού Ελέγχου & Ασφάλειας των Μεταφορών ( ρ. Ε. Μπεκιάρης) Εικόνα Error! Unknown switch argument.: Οργανόγραµµα Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 18

19 3.2 ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.ΜΕΤ. Καθ. Γ. Α. Γιαννόπουλος, /ντής Ι.ΜΕΤ. Ο κ. Γιαννόπουλος είναι καθηγητής Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και ιευθυντής του Ινστιτούτου Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (του Υπ. Ανάπτυξης Έρευνας και Τεχνολογίας). Ο κ. Γιαννόπουλος έχει ασχοληθεί τα τελευταία 25 χρόνια σε όλους τους τοµείς των Μεταφορών κυρίως ως υπεύθυνος µεγάλων µελετητικών ή ερευνητικών προγραµµάτων (πάνω από 100), στους τοµείς των ηµόσιων Επιβατικών Συγκοινωνιών, Εµπορευµατικών Μεταφορών, Οδικής κυκλοφορίας και κυκλοφοριακού ελέγχου, πολιτικής των Μεταφορών, και εφαρµογές της τηλεµατικής σε διάφορους κλάδους των Μεταφορών (οδική κυκλοφορία, οργάνωση λιµένων, θαλάσσιες και εµπορευµατικές µεταφορές, ηλεκτρονική πληρωµή στις µεταφορές, κλπ). Έχει συγγράψει πάνω από 100 επιστηµονικές εργασίες και άρθρα που δηµοσιεύθηκαν σε Ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιοδικά ή Συνέδρια, και 8 βιβλία εκ των οποίων τα 2 στην Αγγλική. Ο κ. Γιαννόπουλος διετέλεσε Σύµβουλος του Υπουργείου Μεταφορών επί 7ετία, και αναπληρωτής του Έλληνα Υπουργού Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή ιάσκεψη Υπουργών Μεταφορών για 6 χρόνια. Ήταν επίσης επικεφαλής της οµάδας των εµπειρογνωµόνων στις Μεταφορές κατά τις διαπραγµατεύσεις ένταξης της χώρας στην ΕΕ. Από το 1989 είναι συνεχώς εκπρόσωπος της χώρας αρχικά στην επιτροπή διαχείρισης του προγράµµατος Προηγµένων Εφαρµογών Τηλεµατικής στις Μεταφορές (Advanced Transport Telematics) και αργότερα στην ειδική οµάδα εµπειρογνωµόνων του προγράµµατος IST (Information Society Technologies) της Γεν. /νσης INFSO της ΕΕ. Το 1997 ίδρυσε, και είναι µέχρι σήµερα πρόεδρος της Συνεργασίας για τη έρευνα στις Μεταφορές Ν.Α. Ευρώπης (South East European Transport Research Forum SETREF) που σήµερα είναι ένας ιεθνής µη κυβερνητικός Οργανισµός µε πάνω από 30 Οργανισµούς µέλη σε 12 χώρες της περιοχής. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 19

20 Καθ. Γ. Κανελλαϊδης, Αναπλ. /ντής Ι.ΜΕΤ. Αναπληρωτής ιευθυντής του Ινστιτούτου Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης είναι ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) κ. Γ. Κανελλαΐδης, ο οποίος γεννήθηκε στο Αίγιο τον Οκτώβριο του Ο καθηγητής κ. Γ. Κανελλαΐδης αποτελεί µέλος του ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ΕΜΠ από το 1987, ενώ από τον Σεπτέµβριο του 2000 είναι ιευθυντής του Τοµέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής του Τµήµατος των Πολιτικών Μηχανικών του Ιδρύµατος. ιδάσκει στους σπουδαστές του Τµήµατος τα δύο υποχρεωτικά µαθήµατα της «Οδοποιίας» και στους σπουδαστές της κατεύθυνσης του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού τo υποχρεωτικό µάθηµα των «Ειδικών Κεφαλαίων Οδοποιίας» και το κατ επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα των «Ειδικών Θεµάτων Σχεδιασµού Οδών». Επιβλέπει επίσης διπλωµατικές εργασίες σπουδαστών καθώς και διδακτορικές διατριβές. Η έρευνα αποτελεί µια από τις κύριες ασχολίες του καθώς από το 1987 συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα που ανατέθηκαν στο ΕΜΠ τόσο από φορείς της Ελλάδας (αναφέρονται "η ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα", "η ανάπτυξη µεθοδολογίας προσδιορισµού επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας", "η σύνταξη προδιαγραφών για τον Έλεγχο Οδικής Ασφάλειας στην Εγνατία Οδό", κ.λπ.) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αναφέρονται "η ανάπτυξη µέτρων για τη µείωση των κινδύνων εµπλοκής σε ατύχηµα των ευάλωτων και µη έµπειρων χρηστών της οδού" - PROMISING, "η διερεύνηση µέτρων ασφαλείας στις θέσεις εκτελέσεως εργασιών επί των οδών" - ARROWS, "το πλαίσιο κανονισµών για τον σχεδιασµό οδών" - SAFESTAR, κ.λπ.). Επισηµαίνεται ότι συνολικά µέχρι σήµερα έχει συµµετάσχει ενεργά σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράµµατα, στα περισσότερα από τα οποία υπήρξε ο επιστηµονικός υπεύθυνος. Έχει λάβει µέρος σε περισσότερα από 60 διεθνή και εθνικά συνέδρια σχετικά µε τις Μεταφορές παρουσιάζοντας επιστηµονικές εργασίες, ενώ µεγάλος αριθµός (55) επιστηµονικών εργασιών του έχει δηµοσιευθεί σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ο καθηγητής κ. Γ. Κανελλαΐδης έχει µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία εξειδικευµένη στο χώρο των Μεταφορών και της Συγκοινωνιακής Υποδοµής παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς στην Ελλάδα (ΥΠΕΧΩ Ε, ΕΥ Ε ΠΑΘΕ, "Εγνατία Οδός", κ.λπ.) και διεθνώς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας της Αυστραλίας, ανικό Οδικό Ινστιτούτο, κ.λπ.). Ανάµεσα στις λοιπές του δραστηριότητες ο καθηγητής κ. Γ. Κανελλαΐδης είναι µέλος της επιτροπής για τον σχεδιασµό και τη λειτουργία των οδών της Αµερικανικής Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών (ASCE), κριτής στο διεθνές περιοδικό "Journal of Transportation Engineering" της ASCE, πρόεδρος του Τεχνικού Συµβουλίου του ΕΜΠ κ.λπ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΜΕΤ 2001 Σελίδα 20

6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης ΤΘ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ. (0310) 498263 Fax. (0310) 498269 Email: hit@certh.gr

6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης ΤΘ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ. (0310) 498263 Fax. (0310) 498269 Email: hit@certh.gr ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ) 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης ΤΘ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ. (0310) 498263 Fax. (0310) 498269 Email: hit@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης ΤΘ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310498263 Fax 2310498269 Email: hit@certh.gr - http://www.hit.certh.

6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης ΤΘ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310498263 Fax 2310498269 Email: hit@certh.gr - http://www.hit.certh. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.) 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης ΤΘ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310498263 Fax 2310498269 Email:

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α Συµπεράσµατα της ηµερίδας «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μείζον ζήτημα ειδικά για την Ελλάδα Προτεραιότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Πρόσφατα η νέα Επίτροπος για τις Μεταφορές κα. Violeta Bulc έθεσε την οδική

Μείζον ζήτημα ειδικά για την Ελλάδα Προτεραιότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Πρόσφατα η νέα Επίτροπος για τις Μεταφορές κα. Violeta Bulc έθεσε την οδική Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ): Εκπαιδευτικά εργαλεία για την οδική ασφάλεια Λίλα Γαϊτανίδου Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος Συνεργάτης-Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκήρυξη θέσεων Ερευνητών του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1056 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέµα: Προκήρυξη θέσεων Ερευνητών του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1056 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-46Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 318/189-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Προκήρυξη θέσεων Ερευνητών του άρθρου 2 παρ. 2 του

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): D.089 /MIS 299841

ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): D.089 /MIS 299841 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 19/03/2013 Αρ.Πρωτ. 9668 ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έτος ίδρυσης: 2000 Το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Προώθηση του τρίπτυχου Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία ιεξαγωγή Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÈÅÓÇ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏÕ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ΜΑΪΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ... 1

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 03-10-2013 Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α. Εσπερίδα ACTIS: Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη 29/6/2015 Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:.κα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικών Εµπειρογνωµόνων και Συνεργατών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικών Εµπειρογνωµόνων και Συνεργατών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικών Εµπειρογνωµόνων και Συνεργατών του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) καθώς και για κάλυψη άμεσων αναγκών του Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ YΠOYPΓEIO ANAΠTYΞHΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµη, 27-10-2011 Αρ. Πρωτοκόλλου : 3261/27-10-2011 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρµη, 27-10-2011 Αρ. Πρωτοκόλλου : 3261/27-10-2011 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρµη, 27-10-2011 Αρ. Πρωτοκόλλου : 3261/27-10-2011 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεµατικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1109_14-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης Ανάπτυξη ασύρµατου συστήµατος εσωτερικού χώρου χαµηλού κόστους για µετάδοση φωνής και δεδοµένων σε πολιτιστικά κέντρα βασισµένο σε Bluetooth Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΔET A.E./ GRNET S.A. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας/ Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα,01/03/2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 170/990/9U6 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου / Ειδικού Επιστηµονικού Συνεργάτη µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα