ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

2 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα 2. Ο ρόλος του ΟΑΣΑ στη διαµόρφωση παιδείας για την αστική κινητικότητα 3. Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ΟΑΣΑ 4. Βασικά αποτελέσµατα ερευνών ΟΑΣΑ 2

3 Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα (1) Κυκλοφοριακή συµφόρηση Συνεχιζόµενη αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου Κορεσµός οδικού δικτύου Χαµηλή µέση ταχύτητα επιφανειακών ΜΜΜ και ΙΧ Συνθήκες µετακίνησης Αυξηµένη κατά 15% µέση διάρκεια µετακίνησης µε ΙΧ και ΜΜΜ από το Μ.Ο των ευρωπαϊκών πόλεων Χαµηλότερη κατά 26% µέση διανυόµενη απόσταση µε ΜΜΜ από το Μ.Ο των ευρωπαϊκών πόλεων 3

4 Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα (2) Μέτρα ευνόησης ΜΜΜ Έλλειψη προτεραιότητας ΜΜΜ στους σηµατοδοτούµενους κόµβους Μικρότερο µήκος λεωφορειολωρίδων /1000 κατοίκους κατά 57% από το Μ.Ο τωνευρωπαϊκώνπόλεων Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επιβατικά οχήµατα υπεύθυνα για το 40% των εκποµπών CO 2 και 70% των εκποµπώνάλλωνρύπων 4

5 Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα (3) Τροχαία Ατυχήµατα 370 νεκροί το 2006 (πηγή ΕΣΥΕ) 26% νεκρών είναι πεζοί και 74% οδηγοί & επιβάτες επιβατικών οχηµάτων & δικύκλων Στάθµευση θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης στο. Αθηναίων θέσεις σε οργανωµένους χώρους περίπου παράνοµες θέσεις στο µικρό δακτύλιο της Αθήνας θέσεις σε σταθµούς µετρό Θέσεις Park-&-Ride/1.000 κατοίκους Αθήνα:0,54, Μαδρίτη: 3,08, Παρίσι:9,87, Ρώµη: 3,85 5

6 Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα (4) Ανάπτυξη χρήσεων γης Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και λειτουργία σηµαντικών εγκαταστάσεων που µεταβάλλουν τις χρήσεις γης Αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων & µετατροπή των χρήσεων τους σε υπερτοπικής σηµασίας Επιτακτική ανάγκη εναρµόνισης ανάπτυξης χρήσεων γης και συστήµατος µεταφορών 6

7 Ο ρόλος του ΟΑΣΑ (1) Η νέα πολιτική για τις Μεταφορές και το Αστικό περιβάλλον Ησηµερινή κατάσταση στην πρωτεύουσα είναι σύνθετη και µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο µέσω πολιτικών όπως : Πόλεις ελεύθερης ροής Πράσινες πόλεις Έξυπνες, προσβάσιµες και ασφαλείς αστικές συγκοινωνίες Πηγές χρηµατοδότησης Ανάγκη διαµόρφωσης παιδείας αστικής κινητικότητας 7

8 Ο ρόλος του ΟΑΣΑ (2) Στόχοι-Επιδιώξεις Η ανάδειξη των ΜΜΜ σαν κύριο µέσο καθηµερινής µετακίνησης και ο περιορισµός της χρήσης των ιδιωτικών µεταφορικών µέσων Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος Ηπαροχήίσωνευκαιριώνµετακίνησης σε όλους Αύξηση του µεριδίου των ΜΜΜ Αύξηση της αποδοτικότητας του Συστήµατος Αστικών Συγκοινωνιών 8

9 Ο ρόλος του ΟΑΣΑ (3) ράσεις για την Αστική Κινητικότητα (1) Στόχος 1: Πόλεις ελεύθερης ροής Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης.σ Επέκταση δικτύου λεωφορειολωρίδων (50χλµ. σήµερα, 6 νέα χλµ. υπό δηµοπράτηση) Προώθηση µέσων πληροφόρησης Αναδιοργάνωση δικτύου λεωφορείων & τρόλεϊ για την τροφοδότηση των ΜΣΤ Πλήρη ή µερική αποµάκρυνση αφετηριών από ιδιαίτερα επιβαρηµένα σηµεία του Κέντρου της Αθήνας ηµιουργία επιβατικών σταθµών λεωφορείων και σταθµών µετεπιβίβασης Συνεργασία µε ΚΤΕΛ Αττικής για συνδυασµένες µεταφορές 9

10 Ο ρόλος του ΟΑΣΑ (4) ράσεις για την Αστική Κινητικότητα (2) Στόχος 2: Πιο «Πράσινες» Πόλεις Χρήση καθαρών οχηµάτων µέσω της προµήθειας 520 λεωφορείων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (100 αρθρωτά, 220 midi και 200 φυσικού αερίου) Συµµετοχή στις διαδικασίες της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Πλατφόρµας Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίµου Στόχος 3: Πιο «Έξυπνες» Αστικές Συγκοινωνίες ιαδικασία Σ ΙΤ για την εισαγωγή: τηλεµατικής σε όλο τον στόλο των λεωφορείων και τρόλεϊ και του Αυτόµατου Συστήµατος Συλλογής Κοµίστρου Πληροφόρηση κοινού ενηµερωτικά πολύπτυχα αναβάθµιση της ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ και του πληροφοριακού 10 κέντρου 185

11 Ο ρόλος του ΟΑΣΑ (5) ράσεις για την Αστική Κινητικότητα (3) Στόχος 4: Προσβάσιµες Αστικές Συγκοινωνίες Αναβάθµιση υποδοµών µε επενδύσειςύψους561,8 εκ. ευρώ ( ): Αγορά τροχαίου υλικού (τρόλεϊ, λεωφορεία, αστ. σιδηρόδροµος ) Κατασκευή αµαξοστασίων, ηλεκτρονικών κέντρων ελέγχου, εκσυγχρονισµός υποδοµής ΗΣΑΠ, νέος σταθµός ανεφοδιασµού φυσικού αερίου Εξυπηρέτηση εµποδιζόµενων ατόµων Σύνταξη νέου Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (ΧΥΚ) Εισαγωγή νέων προϊόντων κοµίστρου, π.χ. ενιαίο εισιτήριο ισχύος 90 λεπτών της ώρας Λειτουργία Παρατηρητηρίου Εκπόνηση Αναπτυξιακού Προγράµµατος Στρατηγικού Σχεδιασµού (διεξαγωγή ερευνών και µελετών για τις επιβατικές µετακινήσεις) 11

12 Ο ρόλος του ΟΑΣΑ (6) ράσεις για την Αστική Κινητικότητα (4) Στόχος 5: Ασφαλείς Αστικές Μεταφορές Λειτουργία ΘΕΠΕΚ - Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο TETRA για το συντονισµό µεταξύ των αρµόδιων φορέων Εκσυγχρονισµός στόλου και υποδοµών Μέτρα που συµβάλλουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας: Επέκταση λεωφορειολωρίδων 24ωρη λειτουργία γερανοφόρων οχηµάτων, εξοπλισµένων µε GPS & ΤETRA Φωτογραφικές συσκευές για τον έλεγχο και την καταγραφή παραβάσεων σε λεωφορειολωρίδες (> φωτογραφίες/έτος και >8.000 κλήσεις) Λειτουργία νυχτερινών λεωφορειακών γραµµών 12

13 Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ΟΑΣΑ (1) Το πρόγραµµα θα καταλήξει στη Σύνταξη του Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής για τις ηµόσιες Συγκοινωνίες Το πρόγραµµα είναι3ετούς διάρκειας ( ) Συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Σιδηρόδροµοι-Αεροδρόµια-Αστικές Συγκοινωνίες του Γ ΚΠΣ Κόστος : Περιλαµβάνει 6 υποέργα 13

14 Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ΟΑΣΑ (2) ιάρθρωση Προγράµµατος ΟΑΣΑ -Υποέργα Μελέτη Προέλευσης Προορισµού Μετακινήσεων Κυκλοφοριακές Μετρήσεις στο Οδικό ίκτυο Αττικής Μελέτη Μετακινήσεων στα ΜΜΜ Επιστ. Υποστήριξη Ερευνών & Μελέτης Μετακινήσεων Μελέτη Σκοπιµότητας για την εξυπηρέτηση του Πειραιά µε ΜΣΤ Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής για τις ηµόσιες Συγκοινωνίες Έχει ολοκληρωθεί Υπό εκπόνηση 14

15 Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ΟΑΣΑ (3) Περιοχή Μελέτης ΠΕΑΣ: Περιοχή Εξυπηρέτησης Αστικών Συγκοινωνιών ΥΑ: Υπόλοιπη Αττική 15

16 Βασικά αποτελέσµατα ερευνών ΟΑΣΑ (1) Κινητικότητα στην Περιοχή Εξυπηρέτησης Αστικών Συγκοινωνιών ( ) Ηµερήσιες Μετακινήσεις* % αύξηση ,7% αύξηση Συνολικές Μετακινήσεις Μετακινήσεις µε Α.Σ * Μετακίνηση = απλή διαδροµή απόένασηµείο σε ένα άλλο, µε έναµεταφορικό µέσο 16

17 Βασικά αποτελέσµατα ερευνών ΟΑΣΑ (2) είκτης Κινητικότητας στην Περιοχή Εξυπηρέτησης Αστικών Συγκοινωνιών ( ) 2,5 2 1,5 Ηµερήσιες µετακινήσεις µε όλα τα µέσα / άτοµο 1,25 60% αύξηση 2,03 1 0,5 2006: 0,88 µετακινήσεις µε ΜΜΜ / άτοµο

18 Βασικά αποτελέσµατα ερευνών ΟΑΣΑ (3) είκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ στην Περιοχή Εξυπηρέτησης Αστικών Συγκοινωνιών ( ) ΙΧ/1000 κατοίκους Αύξηση 51% του δείκτη ιδιοκτησίας ΙΧ την τελευταία 10-ετία

19 Βασικά αποτελέσµατα ερευνών ΟΑΣΑ (5) Μερίδιο Αστικών Συγκοινωνιών στην Περιοχή Εξυπηρέτησης Αστικών Συγκοινωνιών 42,00% 40,00% 38,00% Αύξηση 15% του µεριδίου των Α.Σ (µετακινήσεις) την τελευταία 10-ετία 40,20% 36,00% 34,90% 34,00% 32,00%

20 Βασικά αποτελέσµατα ερευνών ΟΑΣΑ (7) Σύνθεση κυκλοφορίας (1) Εσωτερικός ακτύλιος 14,68% 1,45% ίκυκλα 2,96% Επιβατικά& Ηµιφ/γά Ταξί 28,87% Λεωφορεία Φορτηγά 52,03% Όρια Ν. Αττικής 2,02% 15,10% 0,83% 1,53% 80,53% ίκυκλα Επιβατικά& Ηµιφ/γά Ταξί Λεωφορεία Φορτηγά 20

21 Βασικά αποτελέσµατα ερευνών ΟΑΣΑ (8) Σύνθεση κυκλοφορίας (2) Αποχωρήσεις από Επιβατικούς Τερµατικούς Σταθµούς (λιµάνια, αεροδρόµιο, σιδηροδρ. σταθµοί, σταθµοί υπεραστικών 14,96% 3,21% 2,36% 62,19% λεωφορείων) 17,28% ίκυκλα Επιβατικά& Ηµιφ/γά Ταξί Λεωφορεία Φορτηγά 21

22 Βασικά αποτελέσµατα ερευνών ΟΑΣΑ (9) Μέση απόσταση µετακίνησης µε ΜΜΜ στην Πρωτεύουσα Χλµ ,02 2,35 5,93 3,65 4,06 17,8 * 2 0 λεωφορείο τρόλει µετρό (γραµµή 1) µετρό (γραµµές 2, 3) τραµ προαστιακός * Αφορά το αστικό τµήµα της γραµµής του Προαστιακού (Μαγούλα-.Πλακεντίας) 22

23 Βασικά αποτελέσµατα ερευνών ΟΑΣΑ (10) Αξία χρόνου µετακίνησης ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ,1 Ευρώ/ώρα ,9 7,6 10, Χρόνος Περ/τος Χρόνος Αναµονής Χρόνος Εντός Οχήµατος Χρόνος Αναζήτησης Θέσης Στάθµευσης 23

24 Βασικά αποτελέσµατα ερευνών ΟΑΣΑ (11) Βελτίωση Α.Σ.. (τελευταία( 3ετία) % επιβατών που αντιλαµβάνονται σηµαντική βελτίωση στους παρακάτω παράγοντες 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 74% 65% 54% 50% 40% 40% 39% 33% 31% 22% 24

25 Βασικά αποτελέσµατα ερευνών ΟΑΣΑ (12) Αξιολόγηση Απόδοσης Α.Σ. Λεωφορειολωρίδες % επιβατών που πιστεύει ότι η λειτουργία λεωφορειολωρίδων είναι σωστό µέτρογιανααυξηθείηαξιοπιστίακαιηταχύτητατων λεωφορείωνκαιτωντρόλεϊ ΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ 4% ΟΧΙ 3% Α 2% 8 στους 10 ερωτώµενους έχουν θετική στάση στη λειτουργία λεωφορειολωρίδων ΛΙΓΟ 12% ΝΑΙ 79% 25

26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας 26

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007 Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α.......................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α. Ρουχωτάς, Αναπλ. Διευθυντής ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α. Ρουχωτάς, Αναπλ. Διευθυντής ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. Ρουχωτάς, Αναπλ. Διευθυντής ΟΑΣΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Μητροπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΕΡΟΣ Α....................................................................... 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΝΕΛΛΗ ΤΖΙΒΕΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος MSc ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 02 Σχεδιασμός-Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία : EKΔOΣEIΣ AΔAM-ΠEPΓAMOΣ ABEE ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2009 31.12.2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2009 31.12.2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2009 31.12.2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ 01/01/09 31/12/09...2 ΜΕΡΟΣ Α...6 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...7 1.1. Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε....7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συγκοινωνίες: το συν στις κοινωνίες. Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Προκλήσεις και δυνατότητες Μαρία Ζαρκαδούλα Γρηγόρης Ζωίδης Κ.Α.Π.Ε. Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» 6 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009).

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). 2. Τοπικές μεταφορές 2A. Παρουσίαση κατάστασης O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). Η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 31/12/2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 31/12/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 31/12/2014 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 4 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΔΠΧΑ ΕΛΠ ΟΑΣΑ ΟΣΥ Οχλμ ΠΔΕ ΣΑΣ Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 31/12/2013

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 31/12/2013 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 31/12/2013 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ ΟΣΥ Οχλμ ΠΔΕ ΣΑΣ ΣΤΑΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008 Έκθεση Eταιρικής Υπευθυνότητας 2008 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................9 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.......................................10

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Πολιτικής για το Αστικό Περιβάλλον. Μεταφορές

Πρόταση Πολιτικής για το Αστικό Περιβάλλον. Μεταφορές Πρόταση Πολιτικής για το Αστικό Περιβάλλον Θ. Βλαστός Καθηγητής Ε.Μ.Π. 2009 Μεταφορές Προς ένα νέο πολιτισµό για τις αστικές µετακινήσεις Α. Η υφιστάµενη κατάσταση Στην ελληνική πόλη όλοι οι δείκτες οι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ . EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΑ ΑΕ. ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΑΣΑ ΑΕ. ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΑΣΑ ΑΕ ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ( 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 Αντώνης Σταθόπουλος - ΕΜΠ, Γιώργος Γιαννής - ΕΜΠ, Μιχάλης Αναστασάκης - ΕΡΓΟΣΕ, Μαθιός Καρλαύτης - ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

καθώς και το ενετικό λιµάνι µε τα νεώρια και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος και οµορφιάς.

καθώς και το ενετικό λιµάνι µε τα νεώρια και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος και οµορφιάς. 1/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιστηµονική Επιτροπή Επίβλεψης της µελέτης «Προστασία και Ανάδειξη της Παληάς Πόλης Ηρακλείου» είχε εισηγηθεί

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: κα. ΘΕΟΧΑΡΗ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:17.35 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 20.40 ΘΕΜΑ: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ 16:30-17:00

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα