Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)"

Transcript

1 Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα,

2 οµή Παρουσίασης 1. Κοινοτική Οδηγία -Γενικά Χαρακτηριστικά της περιοχής της Αθήνας 2. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης 3. Πιλότος Αθήνας Προσέγγιση - Στόχοι 4. Πιλότος Αθήνας Συμμετέχοντες

3 Οδηγία από ΕΕ ITS Directive Directive 2010/40/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (6 Αυγούστου) ηµιουργία Νοµοθετικού πλαισίου για την κοινή Ευρωπαϊκή ανάπτυξη του ITS στις οδικές µεταφορές Τοµέας ενδιαφέροντος: Βέλτιστη χρήση δεδοµένων σχετικά µε το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις µετακινήσεις Προτεραιότητες: Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για πολυτροπικές µετακινήσεις και για την κυκλοφορία σε πραγµατικό χρόνο

4 Η περιοχή της Αττικής (1/2) Επίκεντρο της οικονοµικής, βιοµηχανικής, πολιτιστικής και πολιτικής δραστηριότητας Ραγδαία αύξηση του πληθυσµού τα τελευταία 25 χρόνια Πληθυσµό άνω των 4 εκατ. κατοίκων Αθήνα, 5 η πιο πυκνοκατοικηµένη πρωτεύουσα στην ΕΕ

5 Η περιοχή της Αττικής (2/2) Ραγδαία αύξηση του στόλου των οχηµάτων Αυξανόµενη ζήτηση για µετακινήσεις Ελλιπή πληροφόρηση των µετακινούµενων σε πραγµατικό χρόνο Από το 2006 επιτρέπεται η παροχή και εκµετάλλευση κυκλοφοριακών δεδοµένων από άλλους φορείς

6 Οι προκλήσεις Πλήρη αξιοποίηση των πηγών πληροφόρησης Προώθηση βέλτιστων στρατηγικών διαχείρισης και σχεδιασµού µεταφορών ιασύνδεση πληροφόρησης του συνόλου των µέσων µεταφοράς Στόχος καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

7 οµή Παρουσίασης 1. Κοινοτική Οδηγία -Γενικά Χαρακτηριστικά της περιοχής της Αθήνας 2. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης 3. Πιλότος Αθήνας Προσέγγιση - Στόχοι 4. Πιλότος Αθήνας Συμμετέχοντες

8 Η Έρευνα στα πλαίσια του έργου Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις ανάγκες: των μετακινούμενων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε δεδομένα, μεθοδολογίες και συγκοινωνιακά εργαλεία ώστε να καθορίσουν πολιτικές αποτελεσματικότερης διαχείρισης της κυκλοφορίας στα αστικά δίκτυα. Στην έρευνα συμμετείχαν εκπρόσωποι των παρακάτω οργανισμών: Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων (2) ΟΑΣΑ (2) Γενική γραμματεία Δημοσίων Έργων (1) Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (1)

9 Αποτελέσματα της έρευνας - Χρήστες Οι χρήστες, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν ανέφεραν ότι χρειάζονται τις παρακάτω πληροφορίες: Οι οδηγοί αυτοκινήτων πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία στις οδούς και τα διάφορα συμβάντα. Οι χρήστες ΜΜΜ πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια και τις όποιες έκτακτες αλλαγές γίνονται σε αυτά. Οι επισκέπτες πληροφορίες σχετικά με την κίνηση των ΜΜΜ. Πολλοί από τους εκπροσώπους όλων των κατηγοριών ανέφεραν ότι θα τους ενδιέφερε η πληροφόρηση σχετικά με φιλικές προς το περιβάλλον διαδρομές. Συγκεντρωτικό συμπέρασμα: Οι περισσότεροι χρήστες δεν δηλώνουν πρόθυμοι να αλλάξουν τον τρόπο μετακίνησης τους (επιλογή μέσου), λόγω της λήψης πληροφοριών. Θα ήταν παρόλα αυτά πρόθυμοι να αλλάξουν την «συμπεριφορά» τους αν ήταν σίγουροι ότι η παρεχόμενη πληροφόρηση είναι ακριβής, σωστή και έγκαιρη.

10 Αποτελέσματα της έρευνας Πάροχοι συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων Οι εκπρόσωποι των φορέων αναγνώρισαν τα παρακάτω βασικά προβλήματα σχετικά με την κυκλοφορία στην Αθήνα: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο, καθώς και στα επιμέρους κέντρα μικρότερων δήμων Το μερίδιο των ΜΜΜ πρέπει να αυξηθεί Έλλειψη στην ποιότητα και την ακρίβεια της παρεχόμενης πληροφορίας Ελλιπής αστυνόμευση στις περιοχές όπου υπάρχει απαγόρευση στάθμευσης καθώς και στις λεωφορειολωρίδες Μεγάλος αριθμός ατυχημάτων τα οποία οδηγούν συχνά σε κυκλοφοριακή συμφόρηση Έλλειψη προσβασιμότητας στα ΜΜΜ για ΑΜΕΑ Έλλειψη φιλικών προς το περιβάλλον ΜΜΜ.

11 Αποτελέσματα της έρευνας Πάροχοι συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων Η χρήση έξυπνων τεχνολογιών μπορεί να βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης. Πιο επιτυχημένο μέσο παροχής πληροφοριών θεωρείται το VMS, ενώ ως λιγότερο επιτυχημένα μέσα αναφέρθηκαν το ραδιόφωνο, η τηλεόραση καθώς και οι στατικές πληροφορίες στις στάσεις των ΜΜΜ σχετικά με τα δρομολόγια. Πιο χρήσιμες θεωρούνται οι πληροφορίες που παρέχονται σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κίνηση των ΜΜΜ. Την παρούσα στιγμή δεν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους πάροχους πληροφόρησης για ΙΧ και σε πάροχους πληροφόρησης ΜΜΜ. Μια τέτοιου είδους συνεργασία θα ήταν πολύ δύσκολη για αυτό και δεν υπάρχει σχετικό πλάνο. Υπάρχει έντονος προβληματισμός σχετικά με την εξεύρεση πόρων για την ανάπτυξη των απαραίτητων συστημάτων πληροφόρησης.

12 οµή Παρουσίασης 1. Κοινοτική Οδηγία -Γενικά Χαρακτηριστικά της περιοχής της Αθήνας 2. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης 3. Πιλότος Αθήνας Προσέγγιση - Στόχοι 4. Πιλότος Αθήνας Συμμετέχοντες

13 Η περίπτωση του πιλότου της Αθήνας Υλοποίηση πιλότου στην Ευρώπη Οµογενοποιηµένο περιεχόµενο διαφορετικών πηγών κυκλοφοριακών δεδοµένων Προσέγγιση συνδυασµένης µεταφοράς Ενοποιηµένες υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες Νέες τεχνικές διαχείρισης κυκλοφορίας Περιορισµοί Ελλιπής κάλυψη σηµείων σε κυκλοφοριακά δεδοµένα Άµεση ή έµµεση εµπλοκή διάφορων φορέων

14 Στόχοι του πιλότου Υιοθέτηση προτεινόµενης αρχιτεκτονικής ανοιχτής πλατφόρµας Κυκλοφοριακά δεδοµένα Ιστορικά Στατικά Χαρτογραφικά υπόβαθρα ροµολόγια Μέσων Μεταφοράς Πραγµατικού χρόνου Μετρητές πεδίου Χρήση FCD Εµπλοκή των σχετικών φορέων (δηµόσιων και ιδιωτικών)

15 Πλατφόρµα VIAJEO Σχεδιασμός Μεταφορών Σχεδιασμός ΜΜΜ Σχεδιασμός περιβαλλοντικού οφέλους Δημιουργία της Πληροφορίας Πληροφόρηση κυκλοφοριακής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο Σχεδιασμός περιβαλλοντικού οφέλους Δυναμική καθοδήγηση πορείας Πληροφόρηση σχετικά με τα ΜΜΜ Κράτηση και πληρωμή Σχεδιασμός συνδυασμένου ταξιδίου Data Exchange Network Διαχείριση και Λειτουργία Μεταφορών Αστικός κυκλοφοριακός έλεγχος Λειτουργία ΜΜΜ Λειτουργία στόλου Ταξί Διάχυση Πληροφορίας Σύστημα απεικόνισης σε λεωφορεία. Μετρό και σε στάσεις λεωφορείων Σύστημα πλοήγησης σε αυτοκίνητο Υποστήριξη συνδυασμένης μεταφοράς μέσω κινητού τηλεφώνου ή web Αθήνα Σάο Πάολο Πεκίνο Σαγκάη

16

17 Εφαρµογές Χρήση δεδοµένων από µετακινούµενα οχήµατα (FCD) ιαχείριση επαγγελµατικού στόλου Συνδυασµένη µεταφορά και παροχή πληροφόρησης σε πραγµατικό χρόνο Παρατηρητήριο για ηµόσιους Οργανισµούς και Υπεύθυνων λήψης αποφάσεων

18 Υπηρεσίες ιαχείριση στόλου σε εταιρεία ταξί και παροχή πληροφόρησης κυκλοφοριακής κατάστασης Εγκατάσταση εξοπλισµού σε οχήµατα ταξί (FCD) Παροχή βέλτιστης διαδροµής και συµβάντωνσε οθόνη Σχεδιασµός συνδυασµένου ταξιδίου και παροχή πληροφόρησης σε πραγµατικό χρόνο προς τους τελικούς χρήστες Web Sms Smartphone Παρατηρητήριο για ηµόσιους Οργανισµούς και Υπεύθυνων λήψης αποφάσεων

19 οµή Παρουσίασης 1. Κοινοτική Οδηγία -Γενικά Χαρακτηριστικά της περιοχής της Αθήνας 2. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης 3. Πιλότος Αθήνας Προσέγγιση - Στόχοι 4. Πιλότος Αθήνας Συμμετέχοντες

20 Υπεύθυνος πιλότου Αθήνας παροχή καινοτόµων υπηρεσιών περιεχοµένου και λύσεων στον τοµέα των Ευφυών Μεταφορών και Τηλεµατικής ραστηριοποίηση σε 3 βασικούς άξονες ιαχείριση κυκλοφορίας ιαχείριση στόλου και επιχειρησιακών πόρων Παροχή υπηρεσιών περιεχοµένου και πληροφόρησης για τις Μεταφορές Ανάπτυξη web portal

21 Εταίροι πιλότου Αθήνας (1/3) Ερευνητικό Ινστιτούτο, µέλος του ΕΚΕΤΑ Παροχή και υποστήριξη ερευνητικών υπηρεσιών στον τοµέα των Μεταφορών στην Ελλάδα ιεξαγωγή εφαρµοσµένης έρευνας και επιστηµονική υποστήριξη και τεκµηρίωση προς τους φορείς λήψης αποφάσεων

22 Εταίροι πιλότου Αθήνας (2/3) Εξειδίκευση στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη συστηµάτων λογισµικού για ευφυή συστήµατα µεταφορών Πεδίο δραστηριότητας Ανάπτυξη συστηµάτων κυκλοφοριακού ελέγχου ιαχείριση στόλου οχηµάτων Συστήµατα πληροφόρησης χρηστών

23 Εταίροι πιλότου Αθήνας (3/3) Προέρχεται από τη Fiat Group Σχεδιασµό και παραγωγή συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας στο τοµέα των µεταφορών Τοµέας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής R&D σε σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρµογών και προϊόντων σε συστήµατα αυτοµατισµού και επικοινωνιών

24 Βασικό Μοντέλο Πιλότου Αθήνας USERS APPLICATION - SERVICE PROVIDERS Professionals fleets Give Data ANCO ITS SOLUTIONS SUPPLIERS ANCO Get Services INFOTRIP INFOTRIP Consumers/ End users Get Services INFOTRIP MIZAR Authorities Give Data CERTH/HIT MAGNETI MARELLI Get Services

25 Ευχαριστώ Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα,

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013. 6 χλμ. Οδού Χαριλάου Θέρμης l Τ.Θ. 60361 l 57001 l Θέρμη Θεσσαλονίκη

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013. 6 χλμ. Οδού Χαριλάου Θέρμης l Τ.Θ. 60361 l 57001 l Θέρμη Θεσσαλονίκη ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

FLIPPER Project. Flexible Transport Services and ICT platform for Eco Mobility in urban and rural European areas

FLIPPER Project. Flexible Transport Services and ICT platform for Eco Mobility in urban and rural European areas Το έργο FLIPPER συγχρηματοδοτήθηκε από το: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών FLIPPER Project Flexible Transport Services and ICT platform for Eco Mobility in urban and rural European areas Επιστημονικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Προκλήσεις και δυνατότητες Μαρία Ζαρκαδούλα Γρηγόρης Ζωίδης Κ.Α.Π.Ε. Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6 χλμ. Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. Ταπεινόπουλος ηµήτρης Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. υπ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Παναγιώτης Τσαλής Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Το παρόν κείµενο αποτελεί µια συνοπτική έκδοση του ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα