-1- Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-1- Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1

2 -1- Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εξώφυλλο: Ταφικά µνηµεία του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας. Φωτογραφίες Ν. Στυλιανίδης, Σεπτέµβριος 2010 (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).

3 -2- ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλος: Μέλος: Μέλος: Μέλος: Μέλος: Θεόδωρος Ι. αρδαβέσης Κωνσταντίνος Ν. Μποζίνης Ιωάννης Ν. Μάγρας Θεοφάνης Γ. Ουγγρίνης Κωνσταντίνος Γ. Ανδρεάδης Σπυρίδων Κ. Κρήτας ηµήτριος Τ. Παπακώστας ηµοσθένης Στ. Τσολάκης Παναγιώτης Γ. Ψωνόπουλος ISBN:??????????? Copyright: 2010 ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρώτη Έκδοση: Θεσσαλονίκη, Η πνευµατική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καµία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Κατά το Ν /20 (όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 2121/93 και ισχύει σήµερα) και κατά τη ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (η οποία έχει κυρωθεί µε το Ν. 100/1975), απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστηµα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αγίας Σοφίας 38, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: Web site: ακτυλογράφηση : «ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ» - Print & Copy Shop Κων. Μελενίκου 22, Θεσσαλονίκη τηλ Εκτύπωση :?????????????????

4 -3- ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ι. ΑΡ ΑΒΕΣΗΣ Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2010

5 -4-

6 -5- Στη µνήµη του αδελφού µου ηµήτρη Ι. αρδαβέση Χειρουργού Ορθοπεδικού, ανάργυρου θεράποντα απόρων και συνειδητοποιηµένου µέλους της Φ.Α.Α.Θ.

7 -6-

8 -7- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχοµένων... 7 Πρόλογος... 9 Εισαγωγή Η απόφαση ίδρυσης Ορθόδοξου Χριστιανικού Νεκροταφείου στη Θεσσαλονίκη Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης Παλαιότεροι χώροι Νεκροταφείων των Ορθοδόξων Χριστιανών στη Θεσσαλονίκη Η ίδρυση και λειτουργία του Νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας Οι υπηρεσίες εκφοράς των νεκρών Εκχωρήσεις τµηµάτων του Νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας Η αφαίρεση των δικαιωµάτων και των αρµοδιοτήτων της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης από τα Νεκροταφεία Επίλογος Παραρτήµατα α. Παράρτηµα 1 ο : Σύµβαση της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης µε την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Θεσσαλονίκης β. Παράρτηµα 2 ο : ιατάξεις περί του Νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας... 91

9 -8- γ. Παράρτηµα 3 ο : Εσωτερικός Κανονισµός του Νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας δ. Παράρτηµα 4 ο : Ειδικές ιατάξεις περί Λειτουργίας των δύο Νεκροταφείων Πηγές Βιβλιογραφία

10 -9- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας αποτελεί για την πόλη της Θεσσαλονίκης µνηµείο αξιοσηµείωτης ιστορικής, πολιτισµικής και συναισθηµατικής αξίας. Η ίδρυσή του το 1875 και η εύρυθµη λειτουργία του τα επόµενα 57 χρόνια ταυτίζονται µε τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, της οποίας το πολυεπίπεδο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και φιλεκπαιδευτικό έργο συνδέεται µε τη νεώτερη ιστορία της Μακεδονικής πρωτεύουσας. Το 1931 ψηφίστηκε ο νόµος 5148, ο οποίος µε το άρθρο 8 όρισε ότι «τα νεκροταφεία ανήκουσιν ως προς την διοίκησιν και διαχείρισιν εις τους ήµους και τας Κοινότητας». Με βάση τη διάταξη αυτή ο ήµος Θεσσαλονίκης «κατέλαβε δια υπαλλήλων του», το 1932, τόσο το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας, όσο και το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής, µε αποτέλεσµα να στερηθεί, έκτοτε, η Αδελφότητα σηµαντικούς οικονοµικούς πόρους προερχόµενους από τη διαχείρισή τους και να οδηγηθεί σε περιορισµό του εύρους των φιλανθρωπικών της δραστηριοτήτων. Ο ήµος Θεσσαλονίκης µε βάση το νόµο 5148, ο οποίος «αφορά ρητώς όχι εις το ιδιοκτησιακόν καθεστώς των νεκροταφείων, αλλά µόνον εις το καθεστώς διοικήσεως και εις την διαχείρισιν αυτών» λειτούργησε τα νεκροταφεία της πόλης, επί δεκαετίες, µε τρόπο υποδειγµατικό. Με τη σταδιακή επέκταση της πόλης το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας βρέθηκε στο κέντρο του πολεοδοµικού ιστού, ενώ παράλληλα η ανεπάρκεια χώρου για περαιτέρω χρήση του άρχισε να γίνεται εµφανής. Τα δεδοµένα αυτά συνεισέφεραν στην απόφαση του ήµου να στα- µατήσουν οι ταφές στους κοινούς τάφους από την 1 η Νοεµβρίου 1973 και από το έτος 1980 στους οικογενειακούς, µε συνεπακόλουθο το νέο

11 -10- νεκροταφείο «Αναστάσεως του Κυρίου» να αντικαταστήσει το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας. Ως µνηµείο της πόλης, πλέον, η Ευαγγελίστρια πρέπει να τύχει της δέουσας προστασίας και ανάδειξης. Παράλληλα, είναι σκόπιµη η αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, που αφορούν στη δοµή και λειτουργία του νεκροταφείου και άπτονται των πεδίων της αρχιτεκτονικής, της αισθητικής, της θρησκειολογίας, της ηθογραφίας, της δηµογραφίας, της δηµοπαθολογίας και γενικά της ιστορίας του, προς την κατεύθυνση της εκπόνησης ερευνών. Η παρούσα εργασία αφορά σε προσέγγιση πτυχών της ιστορίας του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας, την περίοδο από την ίδρυσή του το 1875 µέχρι τα χρόνια του µεσοπολέµου, όταν η λειτουργία του τελούσε υπό την επίβλεψη και τη φροντίδα της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης. Για την εκπόνηση της εργασίας έγινε αξιολόγηση και σύνθεση στοιχείων, που έχουν δηµοσιευθεί σε διάφορες έρευνες (Ε. Κακουλίδου,. Σταύρου, Ε. Χεκίµογλου κ.ά.), καθώς και αξιοποίηση στοιχείων, που αντλήθηκαν ύστερα από συστηµατική αναζήτηση στο Ιστορικό Αρχείο της Αδελφότητας. Σε κάθε περίπτωση το θέµα του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας και γενικά των κοιµητηριακών χώρων της Θεσσαλονίκης είναι ευρύτατο και ανοιχτό σε περισσότερες και ενδελεχέστερες έρευνες. Θεόδωρος Ι. αρδαβέσης Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2010

12 -11- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταφή, ο τάφος και τα ταφικά έθιµα αποτελούν µία αλληλένδετη ενότητα, η οποία από τους προϊστορικούς χρόνους είχε αποκτήσει θεσµικό χαρακτήρα µε περίβληµα θρησκευτικού κύρους. Ειδικότερα, µε τον όρο ταφή, προσδιορίζεται στην ελληνική γλώσσα, κυρίως, η εντός της γης απόθεση του νεκρού και µε τον όρο τάφος, ο χώρος που θα αποτελέσει την τελευταία κατοικία του. Ο ίδιος, όµως, όρος παρουσιάζει εθνολογικά και θρησκειολογικά ευρύτερο περιεχόµενο δηλώνοντας, επιπρόσθετα, την παράδοση του σώµατος του νεκρού στο υγρό στοιχείο, την έκθεσή του σε στοιχεία της φύσης ή σε πτωµατοφάγα ζώα και πτηνά ή και την παράδοσή του στην πυρά. Γενικότερα, η επιλογή του τρόπου διάθεσης του νεκρού σώµατος απασχόλησε τόσο τις αρχαίες, όσο και τις σύγχρονες κοινωνίες και υπαγορεύτηκε από παραµέτρους θρησκευτικών πεποιθήσεων, κοινωνικών στάσεων, γεωγραφίας, κλιµατολογικών συνθηκών, αισθητικής και προστασίας της δηµόσιας υγείας. Κατά συνέπεια τα νεκροταφεία, που αφορούν σε προκαθορισµένες περιοχές προοριζόµενες αποκλειστικά για τον ενταφιασµό των νεκρών, διαµορφώθηκαν κατά περίπτωση σε απλά και λιτά ή σε πολύπλοκα και µεγαλοπρεπή, οι δε χώροι τους χαρακτηρίστηκαν απαγορευµένοι ή ιεροί τόποι. Στην Αρχαία Ελλάδα από τον 6 ο π.χ. αιώνα και αργότερα στη Ρώµη η ταφή και η απότιση τιµών στους νεκρούς τελούνταν έξω από τις πόλεις και τους οικισµούς, κυρίως, για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας. Την ίδια µέριµνα για την ίδια αιτία είχαν επιδείξει, επίσης, οι Εβραίοι, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και οι Κινέζοι. Αντίθετα οι Χριστιανοί χρησιµοποιούσαν τις κατακόµβες τόσο ως τόπους λατρείας, όσο και για τις ταφές των νεκρών, ενώ όταν άρχισαν να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα έθαβαν τους νεκρούς, κυρίως, σε εκκλησίες και σε αυλές των εκκλησιών. Σταδιακά τα λιθόστρωτα των εκκλησιών

13 -12- γέµισαν ασφυκτικά µε ταφόπλακες. Στις αυλές των εκκλησιών, τα φέρετρα τοποθετούνταν το ένα πάνω στο άλλο µέσα στους τάφους, µέχρι λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ενώ για να εξασφαλισθούν χώροι για νέους ενταφιασµούς, οι νεωκόροι αφαιρούσαν, κρυφά, οστά και µερικώς αποσυντεθηµένα πτώµατα από παλαιότερες ταφές. Πολλοί τέτοιοι χώροι αποτέλεσαν άµεσες πηγές πρόκλησης ασθενειών και επιδηµιών για όσους σύχναζαν εκεί. Περί τα µέσα του 18 ου αιώνα οι συνέπειες του ενταφιασµού µεγάλου αριθµού νεκρών µέσα και γύρω από τις εκκλησίες συνδυαστικά µε την έλλειψη επαρκούς χώρου για περαιτέρω ταφές µέσα στα όρια των πόλεων, αποτέλεσαν αντικείµενο δηµόσιου προβληµατισµού και την απαρχή λήψης µέτρων για τη διευθέτηση του ζητήµατος. Πρώτη η επαναστατική κυβέρνηση στη Γαλλία καθόρισε µε διάταγµα τον τρόπο ε- γκατάστασης των νεκροταφείων, τους όρους της ταφής των νεκρών και τους χώρους όπου αποκλειστικά και µόνο αυτή ήταν επιτρεπτή για λόγους υγιεινής και κοινωνικής πρόνοιας. Άποψη του Εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης λίγο µετά το τέλος του Α παγκοσµίου πολέµου. Η δενδροφυτευµένη περιοχή στο βάθος είναι το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας (Αρχείο Θ.Ι. αρδαβέση).

14 -13- Η ΑΠΟΦΑΣΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τις τελευταίες δεκαετίες του 19 ου αιώνα η Οθωµανική κυβέρνηση αξιολογώντας ως αναπόφευκτη επιλογή την ανάγκη εκσυγχρονισµού του κράτους, υιοθέτησε διάφορες µεταρρυθµίσεις και νεωτερισµούς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν η θέσπιση νόµου για την οργάνωση και λειτουργία νεκροταφείων, µε τον οποίο η ταφή των νεκρών έπαυε, πλέον, να αποτελεί κοινωνικοθρησκευτικό καθήκον και ρυθµίζονταν εφεξής µε πολιτειακές διατυπώσεις. Το Επταπύργιο και άποψη του Μουσουλµανικού νεκροταφείου λίγο µετά το τέλος του Α παγκοσµίου πολέµου (Αρχείο Θ.Ι. αρδαβέση). Ο συγκεκριµένος νόµος, ο οποίος κοινοποιήθηκε από το Οικουµενικό Πατριαρχείο σε όλες τις Μητροπόλεις της δικαιοδοσίας του, προέβλεπε την ίδρυση νεκροταφείων σε ολόκληρη την επικράτεια σε χώρους εγκεκριµένους από τις αρχές και προς αποκλειστική χρήση για ταφή νεκρών, εκτός από συγκεκριµένες περιπτώσεις που επιτρεπόταν να αποτε-

15 -14- λούν εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις αυτές, σύµφωνα µε εγκύκλιο που έστειλε ο Πατριάρχης Γρηγόριος το 1868 στις Μητροπόλεις, αφορούσαν στους πνευµατικούς αρχηγούς, εννοώντας κυρίως τους θρησκευτικούς, που επιτρεπόταν να εξακολουθούν να θάβονται «εν ταις ιδίαις αυτών εκκλησίαις και µοναστηρίοις». Οι εξαιρέσεις αφορούσαν, επίσης, σε όσες οικογένειες «έτυχαν ανέκαθεν να έχωσιν ιδίους τάφους επί τω όρω µεντοι, όπως, λαµβάνοντες πρώτον την άδειαν παρά της Κυβερνήσεως επισήµως θάπτωσιν αυτούς εν τοις ιδίοις αυτών τάφοις, καθόσον απαγορεύεται τουντεύθεν ίνα πωλώνται ή αγοράζωνται εντός της πόλεως τοιούτοι εν τοις περιβόλοις των εκκλησιών, έτι δε και επί τω όρω όπως κλείωσιν αυτούς καλώς δια λίθου και πλίνθων εις βαθµόν του να µη εισέρχηται αήρ». Μέχρι τη θέσπιση του νέου νόµου, σύµφωνα µε επίσηµα έγγραφα και νοµικά κείµενα του Οθωµανικού κράτους «η δικαιοδοσία επί των νεκροταφείων των Ορθοδόξων ανήκει κατ αρχάς µεν εις την εκκλησίαν, είτα δε εις τας Κοινότητας, θεωρουµένης της επί των νεκροταφείων δικαιοδοσίας κατ εξοχήν κοινοτικής και εκκλησιαστικής διό και τα προνό- µια τα υπό του κατακτητού παραχωρηθέντα ανεγνώριζαν την δικαιοδοσίαν ταύτην». Στη Θεσσαλονίκη η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ενταφίαζε τα µέλη της µε βάση τους εκκλησιαστικούς κανόνες, έχοντας µοναδική υ- ποχρέωση προς τις Οθωµανικές αρχές τη δήλωση του θανάτου του αποθανόντος µέλους της. Με τις νέες συνθήκες θεσµοθετήθηκαν αρκετές διατυπώσεις και προδιαγραφές σχετικά µε τις ταφές και τη λειτουργία των νεκροταφείων, ενώ το κράτος άρχισε να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή τους.

16 -15- Ιωακείµ ο Γ ( ) Μεγάλη µορφή της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, την οποία υπηρέτησε ως διάκονος στη Βιέννη και την Κωνσταντινούπολη, ως Μητροπολίτης Βάρνας και στη συνέχεια Θεσσαλονίκης και τέλος ως Οικουµενικός Πατριάρχης δύο φορές ( και ). Μεταξύ των ποικίλων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων που ανέπτυξε ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, συγκαταλέγεται η ίδρυση και λειτουργία των νεκροταφείων της Ελληνικής Κοινότητας από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, της οποίας αναγορεύτηκε Επίτι- µος Πρόεδρος. Την περίοδο εκείνη αγλάιζε τη Θεσσαλονίκη µε την παρουσία του ως Μητροπολίτης ο από Βάρνης Ιωακείµ, ο µετέπειτα Οικουµενικός Πατριάρχης Ιωακείµ Γ ο ηµητριάδης αποκαλούµενος Μεγαλόφρων και Μεγαλοπρεπής. Ο Ιωακείµ, µε το διορατικό πνεύµα που τον χαρακτήριζε, αντιλήφθηκε αµέσως, ότι οι συγκυρίες της εποχής ήταν κατάλληλες για την ίδρυση από την Ελληνική Κοινότητα της πόλης ενός σύγχρονου νεκροταφείου. Επιπρόσθετα, οι πιέσεις της Βουλγαρικής παροικίας προς τις Οθωµανικές αρχές για την παραχώρηση έκτασης έξω από το ανατολικό τείχος µε σκοπό τη δηµιουργία δικού της νεκροταφείου, επέτεινε την ανάγκη άµεσης κινητοποίησης της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας προς την ίδια κατεύθυνση. Άλλωστε, ήταν η εποχή των έ- ντονων εθνοτικών ανταγωνισµών και διενέξεων µε διακύβευµα τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία γενικότερα. Ο Ιωακείµ έχοντας επίγνωση της πολυπλοκότητας, της ευθύνης και του µεγάλου κόστους που απαιτούσε η προσπάθεια ίδρυσης και λειτουργίας ενός νεκροταφείου σύγχρονων προδιαγραφών, είχε την έµπνευση να αποτανθεί στο σωµατείο «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης Φ.Α.Α.Θ.» και να ζητήσει από το ιοικητικό της Συµβούλιο την ανάληψη του όλου έργου.

17 -16- Στα πλαίσια των σχετικών διαδικασιών εντάσσεται αίτηση της Φιλοπτώχου Αδελφότητας, το περιεχόµενο της οποίας, όπως καταχωρήθηκε στα Πρακτικά της Κοινοτικής ηµογεροντίας µε ηµεροµηνία 17 Ο- κτωβρίου 1874, έχει ως εξής: «Αναγιγνώσκεται η υπ αριθ. πρωτ. επιστολή δι ής η Φιλόπτωχος Αδελφότης προτείνει ίνα ληφθή φροντίς προς ανέγερσιν νεκροταφείου προσφέρουσα συνάµα την συνδροµήν της ως ότι εγκριθή αρµοδία και ικανή. Μετά την ανάγνωσιν αυτής ο πρόεδρος της αδελφότητος εντιµότατος κος Περικλής Χατζηλαζάρου παρών ως µέλος της εικοσιτετραµελούς επιτροπής προτείνει εκ µέρους της αδελφότητος ίνα η δαπάνη της ανεγέρσεως του νεκροταφείου γένηται υπέρ της αδελφότητος, ανθ ης να παραχωρηθή αυτή το δικαίωµα του λαµβάνειν τα εκ της πωλήσεως των τάφων εισπραττόµενα κατά τίνα συντασσόµενον κανονισµόν ορίζοντα τα τέλη άτινα µέλλει λαµβάνειν. Ο εντιµότατος κύριος Χαϊδευτός αντιτάσσει ότι τούτο είναι καλλίτερον να γίνει εκ µέρους της κοινότητος, οριζοµένης επιτροπής προς σύναξιν συνδροµών προς τούτο. Μεθ ικανήν συζήτησιν επί ψηφοφορίας γενοµένης προφορικώς εγένετο παραδεκτή η πρότασις της φιλοπτώχου αδελφότητος δι απολύτου πλειοψηφίας». Πανοραµική άποψη του ανατολικού τοµέα της Θεσσαλονίκης από τα Κάστρα. Μπροστά από το ηµοτικό Νοσοκοµείο εκτείνεται το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας (Αρχείο Κ.Ι.Θ.).

18 -17- Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το 1871, λίγους µήνες µετά το σχίσµα της Βουλγαρικής Εκκλησίας, οι ηγέτες της Ελληνικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης αποφάσισαν και υλοποίησαν την ίδρυση της «Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης Φ.Α.Α.Θ.», η οποία θα λειτουργούσε εφεξής, εµφανώς ως µοχλός στήριξης των αναξιοπαθούντων και αφανώς, ως µηχανισµός προώθησης των εθνικών δικαίων. Η συνεχής αύξηση των µελών της, µε γεωµετρική πρόοδο και οι γενναίες οικονοµικές ενισχύσεις ελλήνων οµογενών της Ευρώπης υπό τη µορφή δωρεών, ευεργετηµάτων και συνδροµών συνεισέφεραν στην αύξηση της περιουσίας της, η οποία τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της υπερέβη τις χρυσές Οθωµανικές λίρες. Από το κεφάλαιο αυτό α- ποφασίστηκε το 40,0% να αποτελέσει αποθεµατικό και το υπόλοιπο 60,0% να διατεθεί σε ευαγείς και εθνικούς σκοπούς. Προς την κατεύθυνση αυτή συµβλήθηκε µε έλληνες ιατρούς και φαρµακοποιούς για την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε άπορους, στήριζε φυλακισµένους πατριώτες και ενίσχυε χήρες και ορφανά παιδιά. Επιπρόσθετα, µε πόρους της Αδελφότητας επιδοτήθηκαν Ενορίες, Εκκλησιαστικές και Εθνικές Οργανώσεις, διδάσκαλοι και άποροι µαθητές. Το 1875, λίγα χρόνια µετά την ίδρυσή της, η Αδελφότητα, έχοντας µεταξύ των µελών της τους πλέον διακεκριµένους Έλληνες της Θεσσαλονίκης και έχοντας αποκτήσει µε το έργο και την προσφορά της αναγνωρισιµότητα, ευρύτατη αποδοχή, κοινωνική επιρροή και κύρος απέναντι στις Οθωµανικές αρχές, αποδέχθηκε την πρόταση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας για την ίδρυση και λειτουργία οργανωµένων νεκροταφείων.

19 -18- Το πρακτικό ίδρυσης της Φ.Α.Α.Θ. στις 5 εκεµβρίου 1871 (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).

20 -19- ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έχοντας ως σηµεία αναφοράς διάφορες δηµοσιευµένες και ανέκδοτες αρχειακές πηγές οι Ε. Χεκίµογλου και Α. Σατραζάνης κατέληξαν, µετά από αναλυτική έρευνά τους, στην παρακάτω υπόθεση εργασίας για τους παλαιότερους νεκροταφειακούς χώρους της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, επισηµαίνοντας την πιθανότητα νεότερα δεδοµένα να την ενισχύσουν ή να την αποδυναµώσουν: 1. Κατά την πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας τον 15 ο και 16 ο αιώνα, το χριστιανικό νεκροταφείο είχε αναπτυχθεί στο χώρο µεταξύ του ανατολικού τείχους (σηµερινή οδός Φιλικής Εταιρείας) και του ση- µερινού πάρκου της ΧΑΝΘ. 2. Από τον 17 ο αιώνα άρχισαν οι ενταφιασµοί προς ανατολάς, κοντά στην Πύλη της Καλαµαριάς µεταξύ του τείχους και του χειµάρρου της Ευαγγελίστριας. 3. Το παραθαλάσσιο νεκροταφείο χρησιµοποιήθηκε για τους φυλακισµένους που πέθαιναν στο δεσµωτήριο, καθώς και για τα θύµατα της πανούκλας. 4. Κατά τον 18 ο αιώνα χρησιµοποιήθηκαν αµφότερα τα νεκροταφεία, ενώ οι ιερωµένοι και τα επιφανή µέλη της Κοινότητας θάβονταν στους περιβόλους των ναών. 5. Κατά τον 19 ο αιώνα η χρήση του παραθαλάσσιου νεκροταφείου ατόνησε, διότι εξέλιπε η πανούκλα και η Κοινότητα προσπάθησε να κατοχυρώσει την έκτασή του ως κοινοτικό κτήµα και όχι ως νεκροταφείο. Τα προαναφερθέντα αποτελούν τα πρότερα δεδοµένα των νεκροταφειακών χώρων της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Θεσσαλονίκης µέχρι το 1875, έτος κατά το οποίο ανέλαβε η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης την ίδρυση σύγχρονου νεκροταφείου στην περιοχή της Ευαγγελίστριας.

21 -20- Χαρτογραφική απεικόνιση της περιοχής του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας την περίοδο του µεσοπολέµου (Αρχείο Θ.Ι. αρδαβέση).

22 -21- Η Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Στις 24 Απριλίου 1875 η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Θεσσαλονίκης προχώρησε σε σύµβαση µε τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών για την ίδρυση και λειτουργία µόνιµων και µε σύγχρονες υποδοµές νεκροταφείων. Η σύµβαση επικυρώθηκε από τον τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιωακείµ και καταχωρήθηκε στα αρχεία της Μητρόπολης µε τον αριθµό 653. Π. Χατζηλαζάρου Μ. Παπαδόπουλος Ι. Σαµαριναίος Η σύµβαση της Φ.Α.Α.Θ. µε την Κοινότητα για την ίδρυση νεκροταφείων στη Θεσσαλονίκη υπογράφηκε από την πλευρά της Αδελφότητας από τον Πρόεδρο Περικλή Χατζηλαζάρου, Τραπεζίτη, Πρόξενο των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Μιχαήλ Παπαδόπουλο, ιατρό, Έφορο των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, Πρόεδρο του Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου και Ιωάννη Σαµαριναίο, ιατρό, δηµογέροντα. Από τα µέλη της ηµογεροντίας και της εικοσιτετραµελούς Επιτροπής που υπέγραψαν τη σύµβαση οι 17 ήταν ταυτόχρονα µέλη της Αδελφότητας. Η σύµβαση επικυρώθηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιωακείµ.

23 -22- Με τη συγκεκριµένη σύµβαση η Κοινότητα εκχώρησε τα δικαιώ- µατά της στην Αδελφότητα «εφ όλου του εκτός των ανατολικών τειχών χώρου συµπεριλαµβανοµένης της περιοχής των Λατοµείων, του Αγιάσµατος του Αγίου Παύλου και του Κέδρηνου Λόφου, ήτοι του χώρου εκείνου όπου επί αιώνας εθάπτοντο οι των Ορθοδόξων Ελλήνων νεκροί». Η βασική υποχρέωση που ανέλαβε η Αδελφότητα, σύµφωνα µε σύµβαση, ήταν η παράδοση έτοιµου προς λειτουργία νεκροταφείου «ιδίαις δαπάναις», µέσα σε τρία χρόνια, ενώ µε το άρθρο 11 της ίδιας σύµβασης αφηνόταν στη διακριτική της ευχέρεια «να ανεγείρη και έτερον νεκροταφείον παρά την θέσιν της Αγίας Παρασκευής». Η προσπάθεια ίδρυσης του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας είχε πλέον δροµολογηθεί και το πρώτο µέληµα της Αδελφότητας ήταν η περιτείχιση του χώρου. Το συγκεκριµένο έργο, που παρουσίαζε δυσκολίες στην εκτέλεσή του, λόγω διαφόρων κωλυµάτων που προέβαλλαν οι Οθωµανικές αρχές, ξεκίνησε άµεσα και ολοκληρώθηκε, σταδιακά, µετά πάροδο αρκετών ετών. Το 1891, ύστερα από παρέµβαση του επιτροπεύοντος της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης Επισκόπου Αρδαµερίου Σοφρωνίου επετράπη η περιτείχιση της Ευαγγελίστριας προς την πλευρά της λεωφόρου της Χρυσής Πύλης και προς την πλευρά «τα Πλατάνια του Λάζου», της ο- ποίας η περιοχή εντάχθηκε στο νεκροταφείο. Με την επέκταση αυτή και την ισοπέδωση ανωµαλιών του εδάφους το εµβαδό του νεκροταφείου αυξήθηκε, περίπου, κατά 30%. Η περιτείχιση της πλευράς προς τη Χρυσή Πύλη ανατέθηκε στο συνεργείο του Ι. Τσιµάνη και της πλευράς προς τη θέση «τα Πλατάνια του Λάζου» στο συνεργείο του ηµάδη. Αµφότερα τα συνεργεία τοποθέτησαν στις προσόψεις σιδηρά κιγκλιδώµατα έναντι 19,5 γροσίων τον τεκτονικό πήχυ, ενώ το συνολικό κόστος της περιτείχισης, της ισοπέδωσης και του καλλωπισµού του χώρου ανήλθε σε ,30 γρόσια.

24 -23- Το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας στις αρχές του 20 ου αιώνα. ιακρίνεται το ηµοτικό Νοσοκοµείο (σήµερα Γ.Ν.Θ. «Άγιος ηµήτριος»), (Αρχείο Κ.Ι.Θ.). Η Αδελφότητα, επιδιώκοντας τις καλές σχέσεις µε τις αρχές, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς το Γενικό ιοικητή Ζιχνή Πασά, καθώς και στον προκάτοχό του Γκαλίπ Πασά για την αδειοδότηση υλοποίησης του έργου. Το 1895 το ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας υπέβαλε γραπτό αίτηµα προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Αθανάσιο, προκειµένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες προς τις αρχές, ώστε να επιτραπεί η περιτείχιση του κοιµητηριακού χώρου στη θέση Τάπια ή Τάµπια. Το όνοµα αυτό είχε δοθεί από ένα οχυρό ή τάµπια που υπήρχε στην περιοχή, η οποία εκτείνονταν, µε τα σηµερινά δεδοµένα, από τον ευρύτερο χώρο του σηµείου που βρίσκεται το άγαλµα του Καρατάσου, µέχρι το νοσοκοµείο «Γ. Γεννηµατάς». Το συγκεκριµένο έγγραφο της Αδελφότητας, που παρατίθεται στη συνέχεια, είναι ιδιαίτερης σηµασίας, γιατί προσφέρει στοιχεία για µία ακόµη θέση όπου λειτουργούσε νεκροταφείο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας, πριν από την ίδρυση της Ευαγγελίστριας.

25 -24- Προς την Αυτού Παναγιότητα τον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Κύριον Κύριον Αθανάσιον Φιλόπτωχος Αδελφότης Θεσσαλονίκης Αρ. 53 Εν Θεσσαλονίκη τη 10 η Αυγούστου 1895 Παναγιώτατε Το ηµέτερον ιοικητικόν Συµβούλιον από πολλού µετά λύπης του παρατηρεί ότι το παρά την Τάπιαν εκτεταµένον γήπεδον του αρχαίου Νεκροταφείου της Ηµετέρας Κοινότητος εν τω οποίω χιλιάδες τάφων των προγόνων ηµών κείνται καταπατείται υπό του τυχόντος, εν καιρώ δε βροχών αναφαίνονται πολλαχού τα οστά των ενταφιασθέντων προς µεγίστην θλίψιν παντός παρατηρητού. Επειδή δε εσχάτως δια του εν λόγω γηπέδου εχαράχθη και οδός χάριν συντοµίας των µεταβαινόντων από της Χρυσής Πύλης προς την Καλαµαριάν, επειδή συγχρόνως ένεκα θρησκευτικών και άλλων ευνοήτων λόγων τα τοιαύτα Νεκροταφεία δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται δι άλλους σκοπούς αλλά ανήκουσιν εις την Κοινότητα εις την προ αµνηµονεύτων χρόνων χρ (δυσανάγνωστο) διετέθησαν, ε- πειδή και οι άλλοι σύνοικοι λαοί προς τον ειρηµένον σκοπόν περιφρουρούντες τα δικαιώµατά των από ικανού χρόνου ήρξαντο περιτειχίζοντες τα µεγάλης εκτάσεως αρχαία και νέα νεκροταφεία των, και επειδή το αυτό δικαίωµα εκ του Νόµου κέκτηται και η ηµετέρα Κοινότης, εθεωρήσαµεν αναγκαίον και εγγράφως να καθυποβάλωµεν τας σκέψεις µας ταύτας τη Υµετέρα Παναγιότητι επί τω τέλει όπως αν εγκρίνητε ζητηθή υπό των αρ- µοδίων η δωρεάν άδεια περιτειχίσεως και του τµήµατος τούτου ίνα µη καταπατούνται οι τάφοι των προγόνων µας και καταληφθή υπό του τυχό-

26 -25- ντος το εγκαταλε ( ) το µόνον σπουδαίον υπό πάσαν έποψιν γήπεδον τούτο επί του οποίου η Κοινότης ηµών µέχρις εικοσαετίας από σήµερον έθαπτε τους νεκρούς της. Έχοντες την ελπίδα ότι αποδεικνύοντες την σπουδαιότητα του ζητή- µατος εις την εγνωσµένην µέριµναν της Υµετέρας Παναγιότητος ουδόλως αµφιβάλλοµεν ότι και υπό των αρχών της Κοινότητος το ζήτηµα θέλει κατανοηθή και συντόνως θέλουσι επεξεργασθεί τα χρειώδη επ αγαθώ της ηµετέρας Κοινότητος. Επί τούτοις κατασπαζόµενοι την Υµετέραν εξιάν διατελούµεν της Υµετέρας Παναγιότητος. Ο Πρόεδρος Αθ. Αντωνιάδης Πειθήνια Πνευµατικά Τέκνα Ο γραµµατεύς Μιχ. Τσοµπάνογλος Παράλληλα µε το έργο περιτοίχισης του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας ανοικοδοµήθηκε από την Αδελφότητα ο οµώνυµος ναός, κατασκευάστηκαν χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών, δωµάτια για τις κατοικίες του ιερέως και του φύλακα, οστεοφυλάκειο, χωνευτήριο προς αποθήκευση των οστών και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Οι Θεσσαλονικείς προσέτρεξαν προς υποστήριξη της προσπάθειας της Αδελφότητας, προσφέροντας σηµαντικές οικονοµικές ενισχύσεις και δωρεές σε είδη. Με τον τρόπο αυτό στο ποσό των 400 χρυσών Οθωµανικών λιρών του αποθεµατικού της Αδελφότητας, που διατέθηκε ολόκληρο ως βασικό κεφάλαιο για την έναρξη των εργασιών, προστέθηκαν άλλες 100 χρυσές Οθωµανικές λίρες της Αδελφότητας ύστερα από σύναψη δανείου, 80 λίρες από τη Μάρθα Βάλλιου, 50 λίρες από τον Αθανάσιο Ιωαννίδη και 10 λίρες από τον Ματθαίο Χατζηγεωργίου. Το 1881

27 -26- µε την προσφορά 100 λιρών από τους Αθανάσιο Ιωαννίδη και ηµήτριο Κατούνη κατασκευάστηκε η µεγάλη υδάτινη δεξαµενή και το υδραγωγείο του νεκροταφείου. Το 1898 µε πόρους του κληροδοτήµατος του ζεύγους των οµογενών από τη Σεβαστούπολη της Ρωσίας Εµµανουήλ και Σµαράγδας Γραµµατικώφ κτίστηκε το κωδωνοστάσιο του ναού υπό την επίβλεψη του Ι. Τσιµάνη. Τέλος, µε γενναία δωρεά του Γεωργίου Βλάλη ανοικοδοµήθηκαν η αίθουσα συνεδριάσεων και τα γραφεία της Επιτροπής Επιστασίας του νεκροταφείου, που εξοπλίστηκαν µε κοµψά έπιπλα. Σε γενικές γραµµές, µε την ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου που συγκέντρωσε η Αδελφότητα, ολοκληρώθηκαν οι βασικές υποδοµές του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας, που άρχισε να λειτουργεί κανονικά το Το γεγονός ότι δεν περατώθηκε το έργο εντός µιας τριετίας, όπως όριζε η σύµβαση του 1875, θα µπορούσε να αποδοθεί στα διάφορα εµπόδια που παρεµβάλλονταν, συνεχώς, από τις Οθωµανικές Αρχές. Στην όλη προσπάθεια της ίδρυσης και στη συνέχεια της λειτουργίας και της συνεχούς βελτίωσης των υποδοµών του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας σηµαντικότατη υπήρξε η προσφορά των µελών της Επιτροπής Επιστασίας του νεκροταφείου, που όριζε το ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας. Η Επιτροπή αυτή, κατά την περίοδο που η «Ευαγγελίστρια» λειτουργούσε µε φροντίδα της Αδελφότητας, πλαισιώθηκε από διακεκριµένα µέλη της και επιφανείς Θεσσαλονικείς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Αλεξιάδης Κωνσταντίνος, Αντωνιάδης Νικόλαος, Βλάλης Γεώργιος, Βουγιούκας Γρηγόριος, Γεωργιάδης Θεόδωρος, Γεωργιάδης Χ. Κωνσταντίνος, Θεοδωρίδης Λάζαρος, Κεχαγιάς Γρηγόριος, Κοντορέπας ηµήτριος, Κρεούζης Γρηγόριος, Λεόπουλος Μιχαήλ, Μάνος Αθανάσιος, Τουρτούλης Μιχαήλ, Τσιµάνης Γεώργιος και Τσολάκης Νικόλαος.

28 -27- Άποψη των λιθορυχείων της Ευαγγελίστριας στις αρχές του 20 ου αιώνα. Αριστερά διακρίνεται ο περίβολος του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας (Αρχείο Κ.Ι.Θ.). Σταδιακά το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας άρχισε να γεµίζει µε τάφους, από τους οποίους πολλοί έφεραν προτοµές, επιτύµβια γλυπτά και ανάγλυφα. Το παλαιότερο ταφικό γλυπτό ήταν η προτοµή του Γρηγορίου Παπαδόπουλου, ενώ µεταξύ των πλέον κοµψών και πλούσιων σε διάκοσµο ταφικών µνηµείων συγκαταλέγονταν οι τάφοι της Οικογένειας Άµποτ και του Ιωάννη Πρασακάκη. Αρκετοί τάφοι έφεραν προτοµές ή αγάλµατα που αφορούσαν σε δεόµενους αγγέλους και γονυκλινείς γυναίκες και άλλοι έφεραν γλυπτά διακοσµητικά στοιχεία, όπως σταυρούς, κρίνους και άλλα λουλούδια.

29 -28- Ο τάφος του Προέδρου της Φ.Α.Α.Θ. ηµητρίου Κατσάλη (αριστερά) και ο τάφος της οικογένειας Μιχαήλ Κυριακού (δεξιά) στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). Οι τάφοι των οικογενειών Ζαρούκα (αριστερά) και Σνωκ (δεξιά) στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).

30 -29- ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών, παράλληλα µε την προσπάθεια ανάπτυξης κοιµητηριακών υποδοµών στη Θεσσαλονίκη, επιλήφθηκε της οργάνωσης υπηρεσίας εκφοράς των νεκρών. Το σκέλος της συγκεκριµένης ευθύνης προβλέπονταν στο άρθρο 6 της Σύµβασης του 1875 µε την Κοινότητα. Το άρθρο αυτό ανέφερε ότι «Η Φιλόπτωχος Αδελφότης υποχρεούται προσέτι να διατηρεί φέρετρα κοινά τριών τάξεων ενοικιάζουσα ταύτα εις τας κηδείας και να προσφέρει το αναγκαίον προσωπικόν και υλικόν δια την νεκροποµπήν. Τα καθ έκαστα δε τούτων καθώς και τα δικαιώµατα θέλουσιν ορισθεί εν ιδιαιτέροις διατάξεσιν». Το ζήτηµα της προµήθειας φερέτρων απασχόλησε ιδιαίτερα την Αδελφότητα για το λόγο, ότι ο κύριος κατασκευαστής και πωλητής φερέτρων στη Θεσσαλονίκη ήταν ένας Βούλγαρος ξυλουργός, που είχε εγκατεστηµένο το εργαστήριό του στην Εγνατία οδό. Οι έντονες εθνοτικές αντιπαραθέσεις της εποχής και η στάση που είχε υιοθετήσει η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα περί µηδενικής οικονοµικής ή άλλης συναλλαγής και συνεργασίας µε Βούλγαρους, οδήγησε την Αδελφότητα στην αναζήτηση Έλληνα κατασκευαστή φερέτρων. Η τελική επιλογή αφορούσε στον ξυλουργό Ηρακλή Τσίπη, που είχε και ο ίδιος εγκατεστηµένο το εργαστήριό του επί της Εγνατίας, απέναντι από το φαρµακείο του Πεντζίκη. Η επιλογή του Τσίπη από την Αδελφότητα, ως κατασκευαστή φερέτρων, δεν ήταν τυχαία, αλλά σαφώς αιτιολογηµένη και είχε ως σκοπό την οικονοµική του ενίσχυση για λόγους βιοπορισµού. Ο Τσίπης ήταν ένας συνειδητοποιηµένος πατριώτης, Τµηµατάρχης του Εκτελεστικού και βοηθός Τµηµατάρχη του Τµήµατος Πληροφοριών της «Ελληνικής Οργάνωσης», που ανελάµβανε και διεκπεραίωνε µε γενναιότητα σηµαντικές και επικίνδυνες αποστολές στα πλαίσια του Μακεδονικού Αγώνα.

31 -30- Από το 1887 και εντεύθεν η Αδελφότητα και οι Έλληνες γενικότερα αγόραζαν φέρετρα µόνο από τον Τσίπη, ο οποίος, συνεργαζόµενος, αργότερα, µε τον γαµπρό του ράκο Γιαννουκάκο, µετέτρεψε, σταδιακά, το ξυλουργείο του σε γραφείο κηδειών, το πρώτο στη Θεσσαλονίκη, που λειτουργεί από τους διαδόχους του µέχρι τις µέρες µας. Η κηδεία του Ηρακλή Τσίπη το 1930 µπροστά από το γραφείο του στην οδό Εγνατία (Αρχείο Η. Πετρόπουλου). Η πρόβλεψη του άρθρου 6 της σύµβασης του 1875 περί φροντίδας της Αδελφότητας «να προσφέρει το αναγκαίον προσωπικόν και υλικόν δια την νεκροποµπήν», υπήρξε αντικείµενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται στη λογοδοσία του Προέδρου της Α- δελφότητας Κωνσταντίνου Τάττη προς τη Γενική Συνέλευση των µελών

32 -31- της το 1892, όπου αναφέρονται τα εξής: «ουχί άσκοπον θεωρώ όπως καταδείξω προς τα αξιότιµα µέλη της Αδελφότητος ότι το ηµέτερον σωµατείον δύναται πάνυ ευχερώς να αναλάβη τα της διαρρυθµίσεως των κηδειών επ ωφελεία αυτού τε και των συµπολιτών ηµών καθ ότι εάν η Α- δελφότης κατ αποκοπήν λαµβάνουσα χρηµατικόν τι ποσόν ανάλογον προς την κοινωνικήν κατάστασιν του κηδευοµένου, και σπουδαίον πρόσοδον υπέρ του αγαθοεργού αυτής σκοπού θα δηµιουργήση και τους οικείους των κηδευοµένων θα απαλλάξη από ανουσείων µεριµνών και από ανθρώπων οίτινες εν τοιαύταις θλιβεραίς περιστάσεσι των οικείων των κηδευοµένων επιδιώκουσι να κερδοσκοπήσωσι, δια ταύτα την πραγµατοποίησιν του έργου τούτου εκθύµως συνιστώµεν τοις διαδόχοις ηµών». Προς την κατεύθυνση αυτή η Αδελφότητα αγόρασε το 1893 νεκροφόρο άµαξα για τη µεταφορά των νεκρών «πράγµα που κατέστη απαραίτητον λόγω των διαστάσεων της πόλης», όπως αναφέρει σε επιστολή της προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Αθανάσιο, που εστάλη στις 30 Νοεµβρίου Στην ίδια επιστολή γίνεται αναφορά στην απόφαση του.σ. της Αδελφότητας να εισπράττονται «δικαιώµατα µεταφοράς δια της νεκροφόρου, για µεν εκείνους που ενταφιάζονταν σε οικογενειακούς ή πρώτης τάξεως κοινούς τάφους 1 ½ λίρα οθωµανική, για τους Β τάξεως 1 λίρα οθωµανική, για τους Γ ½ λίρα οθωµανική και για εκείνους που προέρχονταν από τις φυλακές ή το νοσοκοµείο µόνον ¼ της λίρας. ια την µεταφορά δε από την οικίαν εις την ενοριακήν εκκλησίαν και την εντεύθεν τοποθέτησιν των νεκρών εν τω νεκροφορείω µέχρι της ενταφιάσεως θα υ- πάρχουν τέσσαρες έµµισθοι της Αδελφότητος νεκροφορείς πενθίµως και οµοιοµόρφως ενδεδυµένοι». Στη συνέχεια παρακαλείται ο Παναγιώτατος να «καθυποβάλη την σχεδιασθείσαν διατίµησιν εις την κρίσιν και επικύρωσιν της ηµογεροντίας της Κοινότητος».

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡ. 36 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Aριθμός Eκτύπωσης: 1320 ISBN 978-960-467-073-4 Α ΕΚΔΟΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1974 Β ΕΚΔΟΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ Το Ασβεστοχώρι Σελ.2 Το Ασβεστοχώρι βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο 400 μέτρων, χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες δύο λόφων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Γιάννης Αλήθειας «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του Χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο» Α Έκδοση : Ιούνιος 2010 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ Ιατρός Υγιεινολόγος Βιοπαθολόγος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Θεόδωρος I. Δαρδαβέσης γεννήθηκε στη Φλώρινα, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 272 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό

Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Φιλία Φέλµπερτ Γερµανο-ελληνικός Σύλλογος Φιλίας» (όπως συντάχθηκε στις 22 Απριλίου 2012) 1 Όνοµα και έδρα (1) Ο σύλλογος φέρει το όνοµα Φιλία Φέλµπερτ Γερµανο-ελληνικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.»

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 5ης-2-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..21/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1913-2011 Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Σας προσκαλεί με τιμή να μετάσχετε στη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ. Α ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαύριο 30/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 16928 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο ΠΡΟΣ: -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τηλέφωνο: 22923/

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 16/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ)

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ) Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 1. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) 1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει την περίθαλψη των προσφύγων την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας Ορεστιάδα Φεβρουάριος 2009 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο του κανονισµού Ο παρών κανονισµός έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. νεκρών» Τηλ: 210 4520835 Φαξ: 210 4528948 Εmail: prommet@yahoo.gr ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. νεκρών» Τηλ: 210 4520835 Φαξ: 210 4528948 Εmail: prommet@yahoo.gr ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Μαρία Μηλιώρη Πειραιάς 19770/16-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προς κ.κ. Γ. Παπαδόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην παρ. 1 συµπληρώνονται οι λέξεις : Επαγγελµατική Οργάνωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κατασκευής Τεχνικών Έργων

ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην παρ. 1 συµπληρώνονται οι λέξεις : Επαγγελµατική Οργάνωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κατασκευής Τεχνικών Έργων ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στο κείµενο του καταστατικού της 19 ης Οκτωβρίου 2009 επέρχονται οι παρακάτω συµπληρώσεις και διορθώσεις, όπως προέκυψαν από τις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 120 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 12 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ενηµερώνει τους µετόχους επί των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Εγκρίθηκε από το Δ.Σ./ΣΕΠ στη συνεδρίαση της 16.11.1994) Περιεχόμενα Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ.Σ./ΣΕΠ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών Προς: Πίνακας Αποδεκτών Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: 12.5.09 Κοινοποίηση: Πίνακας Κοινοποιήσεων Θέµα: Ανεξέλεγκτοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή µε φαξ και e-mail

Αποστολή µε φαξ και e-mail Αποστολή µε φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Σεπτεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 32781 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. Τηλ: 210 4520835 Φαξ: 210 4528948 Εmail: prommet@yahoo.gr ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. Τηλ: 210 4520835 Φαξ: 210 4528948 Εmail: prommet@yahoo.gr ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Μ. Μηλιώρη Τηλ: 210 4520835

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 13 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 13 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.13/13-7-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.387/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση πιστώσεων εγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 31/2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 31/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα