Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Άξονας προτεραιότητας: 7 - «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης Τηλ.: Fax: ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

2

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Άξονας 7 - «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» Κωδικός Προτεραιότητας 76 «Υποδομές Υγείας» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΜΑΗΣ 2013 Μελετητές: Καλογεράκης Γιάννης πολ.μηχ. Δήμου Χανίων Παπαδάκη Αφροδίτη αρχ.μηχ. Δήμου Χανίων Ευθυμίου Γιώργος μηχ.μηχ. Δήμου Χανίων 1

4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ : ΧΡΗΜ/ΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ με Φ.Π.Α. ΕΣΠΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την υποβολή πρότασης έργου για την δημιουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ στον Δήμο Χανίων, με σκοπό την ένταξη και πλήρη χρηματοδότηση του στο πλαίσιο του Άξονα 7 - «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» για τον Κωδικό Προτεραιότητας 76 «Υποδομές Υγείας», σύμφωνα με τον Καν. 1083/2006, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και νήσων Αιγαίου Το συνολικό κόστος του έργου βάση του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%. Ο Άξονας 7 - «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» για τον Κωδικό Προτεραιότητας 76 «Υποδομές Υγείας», σύμφωνα με τον Καν. 1083/2006 και στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και νήσων Αιγαίου , προβλέπεται η δημιουργία δομών Αστικών Κέντρων Υγείας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, καθώς με τα Αστικά Κέντρα Υγείας αναβαθμίζεται όχι μόνο η Πρωτοβάθμια αλλά, κατ επέκταση και η Δευτεροβάθμια περίθαλψη. Τα Κέντρα Υγείας Αστικών Περιοχών έχουν σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και Κοινωνική Φροντίδα, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πρόκειται για δομές οι οποίες θα εγγυώνται την ελάχιστη και αναγκαία, αλλά επαρκή και ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών, με εστίαση στην προαγωγή της υγείας και την προληπτική ιατρική. Η λειτουργία Κέντρων Υγείας σε αστικές περιοχές συμβάλλει στην αποσυμφόρησή των νοσοκομείων, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο εργασίας, σε επίπεδο τόσο επειγόντων περιστατικών όσο και τακτικών ιατρείων. Το γεγονός αυτό διευκολύνει αφενός τα νοσοκομεία και αφετέρου τους ασθενείς, αφού η πρόσβαση στο Κ.Υ. είναι ευκολότερη και η εξυπηρέτηση ταχύτερη και αποτελεσματικότερη. 2

6 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Προκειμένου να εφαρμοστούν οι αρχές της ισότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, τα Αστικά Κέντρα Υγείας πρέπει να πληρούν τις εξής τρεις κατηγορίες προδιαγραφών: Πολεοδομικές Κτιριολογικές - κτιριοδομικές Λειτουργικές. Πολεοδομικές προδιαγραφές Διαμορφώνονται από μια σειρά κριτηρίων (δημογραφικά, γεωγραφικά - συγκοινωνιακά, κοινωνικο-οικονομικά, περιβαλλοντικά, επιδημιολογικά κ.ά.), τα οποία αποδίδουν την εικόνα των διοικητικών ενοτήτων ενός πολεοδομικού συγκροτήματος, στα όρια του οποίου θα γίνει η χωροθέτηση μίας Μονάδας Υγείας. Κτιριολογικές - Κτιριοδομικές προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζονται από κριτήρια, αναφορικά με την περιγραφή των απαιτούμενων χώρων, του αναγκαίου εξοπλισμού και ενός ενδεικτικού προϋπολογισμού για το κόστος κατασκευής και προμήθειας του εξοπλισμού. Σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας, οι βασικότεροι χώροι ενός Αστικού Κέντρου Υγείας περιλαμβάνουν: εξεταστήρια (χώροι εξέτασης των ασθενών ανά ιατρική ειδικότητα, καθώς και γραφεία ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού, χώρος υποδοχής - αναμονής ανά εξεταστήριο) τμήμα Α Βοηθειών βραχείας νοσηλείας εργαστήρια (ακτινολογικό, μικροβιολογικό) χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (γραφείο κοινωνικού λειτουργού, υποδοχή επισκεπτών, γραφεία προσωπικού, γραφεία συναντήσεων-συνεντεύξεων) χώρους εξυπηρέτησης κοινού και προσωπικού χώρους διοίκησης χώρους λοιπού προσωπικού (γραφείο τεχνικών-συντηρητών, γραφείο θυρωρού, αίθουσα προσωπικού καθαριότητας, αποδυτήρια) βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γενικές αποθήκες -αναλωσίμων ιατρικών μηχανημάτων, ιατρικών αεριών, οργάνων γυμναστικής- χώρος ακαθάρτων, χώρος ακαθάρτου ιματισμού, φαρμακείο, χώρος Η/Μ εγκαταστάσεων, χώρος εγκαταστάσεων πυρόσβεσης). 3

7 3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η παρούσα έκθεση συντάσσεται προκειμένου να συνοδεύσει τις τεχνικές μελέτες του κτιρίου που θα στεγαστεί το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίων το οποίο συστάθηκε με την με αριθμό Υ3α/ΓΠ οικ /10 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 617 Β/ Το κτίριο προβλέπεται να κατασκευαστεί στην αστική περιοχή του Δήμου Χανίων και στην θέση που τώρα βρίσκεται το Παλαιό Εγκαταλειμμένο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ο «Άγιος Γεώργιος» στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ 378 α, ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων, εντός του Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Χανίων Τομέας IV. Το Οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ 378 α με συνολικό εμβαδόν 9.273,65 τ.μ. έχει χαρακτηριστεί ως χώρος Υγείας και Πρόνοιας με διακριτό διαχωρισμό του χώρου Υγείας (με εμβαδόν 5.848,41 τ.μ.) από τον χώρο Πρόνοιας (με εμβαδόν 3.425,24τ.μ.). ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Θέση ιδιοκτησίας στην πόλη των Χανίων Συγκεκριμένα το κτίριο του Κέντρου Υγείας καθώς και οι απαραίτητοι χώροι κίνησης και στάθμευσης που το περιβάλλουν, θα κατασκευαστούν στο τμήμα έκτασης 5.848,41 τ.μ. του Οικοδομικού τετραγώνου όπου προβλέπονται χρήσεις Υγείας. Η υπόλοιπη έκσταση θα αξιοποιηθεί μελλοντικά για την διαμόρφωση χώρων πρασίνου καθώς και κοινόχρηστων χώρων που θα εξυπηρετούν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το δομημένο περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται αρχιτεκτονικά ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για τις γειτονιές κατοικίας της περιοχής Αμπεριάς, που διαθέτουν ένα ικανό αριθμό μεσοαστικών διώροφων και ισόγειων κατοικιών των αρχών του 20 ου αιώνα, αρκετές από αυτές με κήπους και περίτεχνες περιφράξεις. 4

8 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Στην αρχιτεκτονική μελέτη δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην γενική χωροθέτηση του κτιρίου, στο ύψος και την κατανομή των όγκων του αλλά και στο σχεδιασμό των χώρων κίνησης και στις εισόδους και εξόδους του ώστε να προσαρμόζεται ήπια στον αστικό ιστό. Παράλληλα δόθηκε κατεύθυνση βιοκλιματικής προσέγγισης με την κατασκευή φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου στο μεγαλύτερο μέρος του δώματος του κτιρίου.σε συνδυασμό και με την γενικότερη φύτευση του περιβάλλοντος χώρου και τον μελλοντικό σχεδιασμό του όμορου χώρου πρόνοιας δημιουργείται έτσι μια ισχυρή επιφάνεια πρασίνου σε καίριο σημείο της πόλης. γενική κάτοψη πρότασης 5

9 Το Λειτουργικό Πρόγραμμα του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίων διαμορφώνεται αναλυτικά ακολουθώντας τις κτιριολογικές απαιτήσεις σε χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης, όπως αυτές καθορίζονται και προδιαγράφονται αναλυτικά δημοσιευμένες αποφάσεις σύστασης και ίδρυσης του. στις Πιο συγκεκριμένα το νέο κτήριο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα: Επίπεδο α (στάθμη -3,00 από το φυσικό έδαφος του οικοπέδου στο σημείο κυρίας εισόδου του κτιρίου) Ανάλυση χώρων στο επίπεδο α : Βοηθητικοί χώροι (1),(3),(4-ΗΧ),(5) στο διάγραμμα δόμησης : 415,47 τ.μ., που προσμετρούνται στην δόμηση του οικοπέδου. Αποθήκες (2) στο διάγραμμα δόμησης : 197,28 τ.μ. που δεν προσμετράτε στην δόμηση Ημιυπαίθριοι Χώροι (Η.Χ.) στο διάγραμμα δόμησης : 18,36 τ.μ. Το επίπεδο αυτό είναι προσπελάσιμο από εξωτερική ράμπα και από τον εσωτερικό κατακόρυφο άξονα κίνησης του κτηρίου. Εδώ έχουν τοποθετηθεί οι Η/Μ χώροι, δηλαδή η γεννήτρια, το UPS, ο ηλεκτρικός πίνακας και ο πίνακας ασθενών ρευμάτων, η δεξαμενή και το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, οι φιάλες πυρόσβεσης, η αποθήκη τεχνικού υλικού, το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, ο χώρος συλλογής και αποκομιδής επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, το γραφείο του συντηρητή, το αρχείο, αποθήκες υλικών, και οι βοηθητικοί χώροι καθαριότητας. Επίπεδο β (στάθμη +0,50 από το φυσικό έδαφος του οικοπέδου στο σημείο κυρίας εισόδου του κτιρίου) Ανάλυση χώρων στο επίπεδο β : Κύριοι χώροι ιατρικού κέντρου και κλιμακοστάσιο (1),(2),(3),(4),(5) : 631,11 τ.μ. που προσμετρούνται στην δόμηση του οικοπέδου. Αναπτύσσεται γραμμικά εκατέρωθεν ενός διαμήκους διαδρόμου. Έχει τρεις εισόδους κατά μήκος της νότιας όψης : την Κεντρική Είσοδο του κοινού που οδηγεί στα εργαστήρια και τα ιατρεία, την Είσοδο Α Βοηθειών και μια Βοηθητική Είσοδο Προσωπικού που οδηγεί στα γραφεία ιατρών και στους χώρους προσωπικού. Αναλυτικά, στο επίπεδο β υπάρχουν οι χώροι: Χώροι Α βοηθειών: αίθουσα μικροεπεμβάσεων, λουτρά ασθενών, χώροι καθαρών ακαθάρτων, θάλαμος βραχείας νοσηλείας, θάλαμος μόνωσης,, χώρος φορείου, και χώρος αναμονής. 6

10 Εργαστήρια εξεταστήρια: δύο ανεξάρτητοι ακτινολογικοί χώροι - θάλαμος χειριστηρίου και σκοτεινός θάλαμος, μικροβιολογικό εργαστήριο, οδοντιατρείο και τρία ανεξάρτητα εξεταστήρια. Χώροι προσωπικού: δωμάτιο εφημερεύοντος ιατρού,αναψυκτήριο με κουζίνα και δύο συγκροτήματα αποδυτηρίων. Γραφεία και χώροι αναμονής : γραφεία προσωπικού,γραφεία ιατρών, γραφείο διοίκησης με γραμματεία,γραφείο κοιν. λειτουργού, γραφείο μικροβιολόγου, στάση αδερφής, χώρος πληροφοριών, χώροι αναμονής κοινού, χώροι υγιεινής κοινού και ΑΜΚ. Περιβάλλων χώρος κτιρίου : Ο περιβάλλων χώρος δεντροφυτεύεται για τη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος και κατασκευάζεται πεζοδρόμιο κίνησης και υπαίθριοι καθιστικοί χώροι. Στον άξονα κίνησης πεζών κατασκευάζεται και ειδικός άξονας κίνησης τυφλών. Η περιοχή διέλευσης και στάθμευσης αυτοκινήτων ασφαλτοστρώνεται και δημιουργούνται θέσεις στάθμευσης για το προσωπικό, τα ασθενοφόρα καθώς και χώρος στάθμευσης επισκεπτών. Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό της πραγματοποιούμενης δόμησης του οικοπέδου σύμφωνα και με το σχετικό διάγραμμα που συνοδεύει την οικοδομική άδεια του Νέου Κέντρου Υγείας, προσμετρούνται επίσης η απόληξη του κλιμακοστασίου (6) : 37,21 τ.μ. και ο υποσταθμός της ΔΕΗ : 43,75 τ.μ. 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό περιγράφονται αναλυτικά ως εξής : 1. ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 οπλισμένο με σιδηρούν οπλισμό S500s. 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Οι εξωτερικές τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν από διπλή δρομική οπτοπλινθοδομή συνολικού πάχους 25εκ. με την θερμομόνωση η οποία θα είναι ενδεικτικού τύπου θερμικού κελύφους να τοποθετείται στην εξωτερική παρειά τόσο της τοιχοποιίας όσο και του φέροντος οργανισμού. 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν από απλή δρομική οπτοπλινθοδομή, διπλή δρομική με ενδιάμεσο κενό και μπατική πάχους 10, 25 και 20 εκατοστά αντίστοιχα, ενώ τα επιχρίσματα θα κατασκευαστούν από τριφτά ασβεστοτσιμεντοκονιάματα 3 στρώσεων. 7

11 6. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Οι επιστρώσεις των δαπέδων του ισογείου θα γίνουν με τάπητα από linoleum ενώ στο υπόγειο θα γίνει κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου βαρέως τύπου. Οι επιστρώσεις των δαπέδων στους χώρους υγιεινής θα γίνουν με κεραμικά αντιολισθητικά πλακίδια. Στον περιβάλλοντα χώρο τα πεζοδρόμια κίνησης και στάσεις πεζών θα επιστρωθούν με τσιμεντένιες πλάκες πεζοδρομίου και βοτσαλόπλακες. Στον άξονα κίνησης πεζών θα κατασκευαστεί ειδικός άξονας κίνησης τυφλών με ειδικές τσιμεντόπλακες. Η περιοχή διέλευσης και στάθμευσης αυτοκινήτων θα ασφαλτοστρωθεί. 4. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ Στους χώρους υγιεινής και στο παρασκευαστήριο οι κατακόρυφες επικαλύψεις θα γίνουν με κεραμικά πλακίδια. 5. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ Στο δώμα θα γίνει πλήρης κατασκευή στρώσεων θερμομόνωσης και στεγανοποίησης οι οποίες σε ένα τμήμα θα καλυφθούν με πλάκες πεζοδρομίου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα θα κατασκευαστεί φυτεμένο δώμα εκτατικού τύπου. Οι οροφή του επιπέδου β θα επικαλυφθεί με πλάκες γυψοσανίδας σε κατάλληλο μεταλλικό σκελετό. 7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Τα εξωτερικά κουφώματα θα κατασκευαστούν από αλουμίνιο βαρέως τύπου με θερμοδιακοπή, με ηλεκτροστατική βαφή στο χρώμα που θα επιλέξει η Υπηρεσίας Επίβλεψης. Τα υαλοστάσια που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των κουφωμάτων θα είναι διπλά ενεργειακά με επίστρωση χαμηλής εκπομπής low-e. 8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Εσωτερικά τα κουφώματα θα είναι ξύλινα πρεσσαριστά, επενδεδυμένα με υλικό με αντιμικροβιακές ιδιότητες, πλαίσιο λευκής σκληρής ξυλείας και σύνθετο πήχη προστασίας Meranti. 9. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Τα επιχρίσματα που θα κατασκευαστούν εξωτερικά θα είναι αυτά που προβλέπονται για την επικάλυψη της θερμομόνωσης τύπου θερμικού κελύφους. 10. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Τα επιχρίσματα που θα κατασκευαστούν εσωτερικά θα είναι από τριφτά ασβεστοτσιμεντοκονιάματα 3 στρώσεων. 11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Εσωτερικά οι χρωματισμοί θα γίνουν σπατουλαριστοί με πλαστικά οικολογικά χρώματα ενώ αντίστοιχα εξωτερικά θα χρησιμοποιηθούν πλαστικά χρώματα. 8

12 12. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Οι επενδύσεις των κλιμακοστασίων θα γίνουν με λευκό μάρμαρο. 13. ΚΑΓΚΕΛΑ Θα τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα από ανοξείδωτες διατομές, στα σημεία που προβλέπει η αρχιτεκτονική μελέτη. 14. ΣΚΙΑΔΙΑ Στα σημεία εισόδου και στον εξωτερικό χώρο του αναψυκτηρίου θα τοποθετηθούν πέργκολες ανοιγοκλοιώμενες ηλεκτροκίνητες, με περσίδες αλουμινίου σε μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικά βαμμένες. Η αρχιτεκτονική μελέτη και πιο ειδικά,τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου, οι εξωτερικοί χρωματισμοί και το χρώμα των κουφωμάτων, έχουν εγκριθεί με την 135/131/ απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, με την 2754/ απόφαση της Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και την 1986/ απόφαση της Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, όπως περιγράφονται στο διάγραμμα δόμησης, και θα εφαρμοστούν με την οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Αποχέτευση. Τα λύματα θα συγκεντρώνονται με κατακόρυφες σωληνώσεις στο κεντρικό συλλεκτήριο δίκτυο που θα βρίσκεται στο επίπεδο του ισογείου και από εκεί μέσω φρεατίων θα διοχετεύονται προς το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα. Τα λύματα και τα απόνερα υπογείου θα συγκεντρώνονται σε φρεάτιο δαπέδου στο υπόγειο και από εκεί με άντληση θα ανυψώνονται στο υπερκείμενο συλλεκτήριο αποχετευτικό σύστημα. Το εσωτερικό δίκτυο αποχετεύσεως του κτιρίου καθώς και το εντός εδάφους (πρωτεύον δευτερεύον- αερισμού) θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC με ειδική δομή τριπλού τοιχώματος και διαστατικά στοιχεία και αντοχές σύμφωνα με τις προδιαγραφές ELOT Ειδικά για το κεντρικό δίκτυο που είναι εντός θεμελίωσης στο υπόγειο προβλέπεται με σωλήνες πιέσεως 10 ατμ. Οι εγκαταστάσεις αποχετεύσεως ακαθάρτων θα είναι όλη τους την έκταση στεγανές για τις αναπτυσσόμενες πιέσεις υγρών καθώς επίσης στεγανές στα αέρια που αναπτύσσονται μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι οριζόντιες σωλήνες θα τοποθετούνται με ενιαία κλίση μεταξύ διαδοχικών σημείων επισκέψεως και η κλίση θα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς. Επίσης θα υπάρχει κεντρικό σύστημα αερισμού. 9

13 2. Όμβρια Η απομάκρυνση των ομβρίων νερών προβλέπεται, με δημιουργία σημείων συγκέντρωσης στα δώματα του κτιρίου και τον περιβάλλοντα χώρο. Στην συνέχεια με οριζόντιες και κάθετες σωληνώσεις καταλήγουν στο ισόγειο με ελεύθερη απορροή. Η απαγωγή των ομβρίων νερών από τα δώματα θα γίνεται με κατακόρυφες υδρορροές. Η συγκέντρωση των ομβρίων νερών των ακάλυπτων χώρων θα γίνεται με εσχάρες υδροσυλλογής και το όλο σύστημα θα καταλήγει με δίκτυα οριζοντίων αγωγών ή επιφανειακώς στα ρείθρα των δρόμων. Για τις εισόδους του υπογείου προβλέπεται η τοποθέτηση κατά μήκος σχαρών συλλογής ομβρίων και διοχέτευσης τους μέσω αγωγών προς το δίκτυο ομβρίων. 3. Ύδρευση. Η υδροδότηση του συνόλου των προγραμματιζόμενων εγκαταστάσεων προβλέπεται να γίνει από το υφιστάμενο δίκτυο της πόλης. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία δεξαμενής αποθήκευσης νερού. Στον χώρο υδροστασίου στο υπόγειο θα τοποθετηθεί ο κεντρικός συλλέκτης διανομής νερού ο οποίος θα τροφοδοτείται μέσω πιεστικού από την δεξαμενή. Η παραγωγή ζεστού νερού θα γίνεται μέσω ηλιακών συλλεκτών ή εναλλακτικά μέσω boiler από την ανάκτηση θερμότητας από την αντλία θερμότητας. Όλο το κεντρικό και δευτερεύον δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης θα κατασκευαστεί από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται εντός σπιράλ εντός των δαπέδων και της τοιχοποιίας και θα οδεύουν από τους τοπικούς συλλέκτες προς τους υδραυλικούς υποδοχείς. Για την απομόνωση των υδραυλικών υποδοχέων θα τοποθετούνται σφαιρικές βάννες με πεταλούδα που θα ελέγχονται τοπικά. Οι συνδέσεις των ειδών υγιεινής με τα ακροκιβώτια απόληξης θα γίνουν μέσω εύκαμπτων συνδέσμων (φλέξιμπλ). 4. Υδραυλικός ανελκυστήρας. Στο κτίριο προβλέπεται η τοποθέτηση ενός ανελκυστήρα προσώπων, διαστάσεως θαλάμου 1,1 Χ1,4 μ ικανότητας 8 ατόμων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου. Ο ανελκυστήρας θα είναι υδραυλικός με μηχανοστάσιο στο υπόγειο του κτιρίου. Ο ανελκυστήρας θα εξυπηρετεί και άτομα με ειδικές ανάγκες. 5. Ισχυρά Ηλεκτρολογικά Δίκτυα. Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του κτιρίου προβλέπεται να γίνεται από το τοπικό δίκτυο χαμηλής τάσεως της ΔΕΗ (220/380 V 50 Hz) που υπάρχει μπροστά στο οικόπεδο. Προβλέπεται μια παροχή ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσεως. Η απαιτούμενη τυποποιημένη παροχή της ΔΕΗ είναι Νο 6. Το δίκτυο εσωτερικής ηλ. Εγκατάστασης θα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 10

14 (Η/Ζ) και UPS για περίπτωση διακοπής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Η/Ζ θα επικουρεί όλο το φορτίου φωτισμού των κτιρίων. Οι εγκαταστάσεις ισχυρών ηλεκτρολογικών δικτύων θα περιλαμβάνουν : - την εγκατάσταση φωτισμού ρευματοδοτών - τον φωτισμό ασφαλείας - την ηλεκτροδότηση του εξωτερικού φωτισμού και φωτισμού περιβάλλοντος χώρου - τους ηλεκτρικούς πίνακες φωτισμού - τους ηλεκτρικούς πίνακες κίνησης - τον γενικό ηλεκτρικό πίνακα - την εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης - τον πίνακα αντιστάθμισης (διόρθωσης συνημίτονου) Για το εσωτερικό δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές σωληνώσεις και μεταλλικές σχάρες, οι οποίες θα οδεύουν εντός της τοιχοποιίας, της ψευδοροφής και του δαπέδου. Η κατασκευή του δικτύου θα ακολουθεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας καθώς και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD Ασθενή Ηλεκτρολογικά Δίκτυα. Οι εγκαταστάσεις ασθενών ηλεκτρολογικών δικτύων θα περιλαμβάνουν : - την τηλεφωνική εγκατάσταση - το σύστημα ασφαλείας - την εγκατάσταση κεραίας και αντίστοιχων κεραιοδοτών - το μεγαφωνικό σύστημα - το δίκτυο υπολογιστών - το δίκτυο πυρανίχνευσης Για το εσωτερικό δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές σωληνώσεις και μεταλλικές σχάρες, οι οποίες θα οδεύουν εντός της τοιχοποιίας, της ψευδοροφής και του δαπέδου. Η κατασκευή του δικτύου θα ακολουθεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας. 7. Πυρασφάλεια. Η πυροπροστασία του κτιρίου έχει μελετηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί (ΠΔ 71/88). Προβλέπεται η κατασκευή δικτύου πυρανίχνευσης όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη μελέτη καθώς και η τοποθέτηση συστημάτων τοπικής εφαρμογής στους επικίνδυνους χώρους. 11

15 8. Αντικεραυνική προστασία. Για την αντικεραυνική προστασία του κτιρίου θα κατασκευαστεί θεμελιακή γείωση, η οποία θα συνδεθεί μέσω ισοδύναμων ζυγών με τους ηλεκτρικούς πίνακες και τα μεταλλικά επικίνδυνα μέρη. Επίσης η περιμετρική γείωση θα συνδεθεί με το αντικεραυνικό σύστημα τύπου κλωβού που θα εγκατασταθεί στο κτίριο. 9. Εξωτερικός φωτισμός. Προβλέπεται η κατασκευή εξωτερικού δικτύου φωτισμού του Νοσοκομείου με την τοποθέτηση σε κατάλληλα σημεία φανοστατών για την ανάδειξη του και τον κατάλληλο φωτισμό του. 10. Θέρμανση Κλιματισμός- Αερισμός. Ο κλιματισμός και η θέρμανση του χώρου θα γίνεται με κατάλληλες μονάδες συστήματος VRV, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από μία εξωτερική αντλία θερμότητας. Οι αποχετεύσεις των μονάδων θα οδεύουν στο δάπεδο και θα καταλήγουν είτε σε κοντινά σιφώνια είτε προς τις υδρορροές μέσω σωληνώσεων VPE Φ22. Στους χώρους που απαιτείται θα κατασκευαστεί δίκτυο αεραγωγών για τον σωστό εξαερισμό τους. Το δίκτυο θα τροφοδοτείται από έξι VAM που θα βρίσκονται στις θέσεις εντός του κτιρίου, στην ψευδοροφή, όπως φαίνεται και στα σχετικά σχέδια. Η κατασκευή των δικτύων θα γίνει με βάση τα σχετικά σχέδια και με τις οδηγίες της επίβλεψης. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών αφορά τα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία και αφορούν τόσο τα κουφώματα (εξωτερικά εσωτερικά) όσο και τα διάφορα ξυλουργικά (ντουλάπια πάγκοι). Συγκεκριμένα η δαπάνη των απολογιστικών περιλαμβάνει: - Χειρολαβές - Κλειδαριές και κύλινδροι - Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας - Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος - Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας - Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου - Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών 12

16 - Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. - Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. - Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. - Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. - Αναστολείς (stoppers) - Αναστολείς θύρας - δαπέδου - Αναστολείς θύρας - τοίχου - Αναστολείς φύλλων ερμαρίου - Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχει συνταχθεί σχετική μελέτη και έχει εκδοθεί η 107/2013 Άδεια Δόμησης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων. Χανιά / 05/ 2013 Ο Προϊστάμενος τμήματος Θεωρήθηκε Οι μελετητές Μελετών Η Δ/ντρια ΤΥΔΧ Α.Παπαδάκη Φ.Τρουλλάκης Α.Λακιωτάκη Αρχιτέκτονας Μηχ. Πολιτικός Μηχ. Πολιτικός Μηχ. Γ.Καλογεράκης Πολιτικός Μηχ. Γ.Ευθυμίου Μηχανολόγος Μηχ. 13

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2014 1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το ακίνητο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α. ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Α2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 8 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 9 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η "ΧΑΡΑ" Έργο: Προσθήκη Κτηρίου με Υπόγειο, Ισόγειο, Α & Β Όροφο στο Οικοτροφείο Παλλήνη Αττικής ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ :

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2011 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή με σύντομη αναφορά στους σκοπούς της επένδυσης 4 1. Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ. 1. Εγκρίνεται ο κτιριοδομικός κανονισμός, όπως στα επόμενα άρθρα. 2. Σκοπός. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

να σχεδιαστεί ένα κτήριο που να πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου και ευέλικτου σε προσαρμογές κτηρίου γραφείων,

να σχεδιαστεί ένα κτήριο που να πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου και ευέλικτου σε προσαρμογές κτηρίου γραφείων, Περιγραφή Ακινήτου Οικόπεδο εμβαδού 7.108 τμ εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης», στον Δήμο Πυλαίας. Βρίσκεται επί της οδού Ευρώπης, βόρεια της Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα