(cost approach) 2/11/07 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(cost approach) 2/11/07 2"

Transcript

1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας µηχανικός Α.Π.Θ. ΕκτιµητήςµέλοςΕΛ.Ι.Ε. & Σ.ΕΚ.Ε.

2 π.χ. ΑΚΙΝΗΤΟ: Βιοµηχανοστάσιοεπιφανείας 1.763,50 µ2 επίγηπέδου µ2 επί της οδού xxx του Παραρτήµατος της ΒΙ.ΠΕ. Β Φάση Θεσσαλονίκης του.. Σίνδου του ήµου Εχεδώρου, του Νοµού Θεσσαλονίκης. (Η εκτίµηση αναφέρεται στο 2010) 2/11/07 2

3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περίληψη 1.2 Στοιχεία Φακέλου 1.3 Τοποθεσία/ ΠεριγραφήΑκινήτου 1.4 Οικοπεδικό Σκέλος Οικοδοµικά Κατασκευαστικά στοιχεία κτιρίου 1.5 Πολεοδοµικά Στοιχεία 1.6 Στοιχεία Τοπικής Κτηµαταγοράς 1.7 Συγκριτικά στοιχεία 2 EKTIMΗΣΗ ΑΞΙΑΣ 2.1 Χαρακτηριστικά Ακινήτου 2.2 Μελέτη Εκτίµησης /Μεθοδολογία 2.3 Αντικατάστασης Ακίνητο 3 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 4.1 Γενικές Παραδοχές Εκτίµησης/ Βασικοί Όροι Έκθεσης Εκτίµησης 4.2 Αρχές Εκτίµησης 7/6/2012 3

4 Τα κτίσµατα και κατασκευές όπως περιγράφονται από την οικοδοµική άδεια : Α' υπόγειο: Βοηθητικοίαποθηκευτικοίχώροι 795,00τ.µ. Ισόγειο: Κύριος παραγωγικός χώρος 600,00τ.µ. Ισόγειο: Γραφεία 178,50τ.µ. 1ος Όροφος: Γραφεία 190,00τ.µ. ΣΥΝΟΛΟ 1.763,50τ.µ. 2/11/07 4

5 Η κατασκευή του κτίσµατος έγινε το Το κτίριο είναι συµβατικής κατασκευής εξ οπλισµένου σκυροδέµατος µε επικάλυψη της οροφής απόπλάκαοπλισµένουσκυροδέµατος δώµα. Το 2001 πραγµατοποιήθηκε µερική ανακαίνιση του κτιρίου. Η πρόσοψη του κτιρίου όπου αντιστοιχούν οι χώροι γραφείων χαρακτηρίζεται από συµµετρικά υαλοπετάσµατα διακοπτόµενα από φέροντα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος. Στο βόρειο τµήµα του βρίσκεται το κεντρικό κλιµακοστάσιο. Επίσης διαθέτει δύο ανελκυστήρες εµπορευµάτων που συνδέουν το υπόγειο µε το ισόγειο.

6 Το κτίριο έχει ίχνος επίµηκες µε εξωτερικές διαστάσεις 15µ. x 53µ., και είναι δυνατή η χρήση του ως κάθε µορφής βιοµηχανικού ή αποθηκευτικού χώρου µε επιπλέον γραφειακούς χώρους. Χρησιµοποιείται ως βιοτεχνικός χώρος παραγωγής κατεψυγµένωνπροϊόντωνµεαντίστοιχουςχώρουςγραφείων. Αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα: Υπόγειο (Βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι - ψυγεία): 795,00 µ2 Ισόγειο (Κύριος παραγωγικός χώρος - ψυγεία): 600,00 µ2 Ισόγειο + 1 ος όροφος (γραφεία): 178, ,00 µ2

7 Μέθοδος Κόστους Ο φέροντας οργανισµός του κτιρίου είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα στο σύνολο των επιπέδωντου. Το κυρίαρχο στοιχείο της κεντρικής όψης του κτίσµατος είναι τα υαλοπετάσµατα, τα οποία συνδυάζονται µε τα φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα εσωτερικά χωρίσµατα είναι σταθερά πλην κάποιων χωρισµάτων στον όροφο των γραφείων τα οποία είναι από ξηρά δόµηση. Ηεπίστρωσητωνδαπέδωντουυπογείουκαιτουισογείουείναιαπόβιοµηχανικόδάπεδο, τοοποίοστοεπίπεδοτουισογείουείναιπολύκαλήςποιότηταςκαιάριστηςσυντήρησης. Τα δάπεδα του Α ορόφου είναι επιστρωµένα µε κεραµικά πλακίδια. Τα δάπεδα της κλίµακας είναι επιστρωµένα µε πλάκες µαρµάρου. Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα είναι από προφίλ αλουµινίου, χρωµατισµένου µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου λευκού χρώµατος και διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες. Τα εσωτερικά κουφώµατα είναι πρεσσαριστά.

8 Υπάρχει κεντρική εγκατάσταση θέρµανσης µε καλοριφέρ πετρελαίου, ενώ στους χώρους των γραφείων επιπλέον υπάρχουν διαιρούµενες κλιµατιστικές µονάδες. Έχουν τοποθετηθεί 2 ανελκυστήρες φορτίων Ο φωτισµός όλων των χώρων γίνεται µε φωτιστικά σώµατα φθορισµού. Υπάρχει πλήρης τηλεφωνική εγκατάσταση Υπάρχουν συστήµατα ασφαλείας του κτιρίου αποτελούµενα από ανιχνευτές κίνησης και κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης. Έχει εγκατασταθεί πλήρες σύστηµα πυρόσβεσης αποτελούµενο από πυροσβεστικέςφωλιέςκαιπυροσβεστικόσυγκρότηµα (πιεστικόδοχείο, ηλεκτροκίνητες αντλίες, jockey, δεξαµενή νερού κλπ.), ενώ στο επίπεδο του ισογείου υπάρχουν ανιχνευτές καπνού, σύστηµα καταιονισµού (sprinklers). Υπάρχει ηλεκτρικός υποσταθµός Υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

9 Μέθοδος Κόστους Οι αξίες των βιοµηχανικών οικοπεδικών εκτάσεων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης ορίζονται από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε σε: 200 /µ2 για όλες τις εκτάσεις 10% προσαύξηση στην ανωτέρω αξία/µ2 για γωνιακά οικόπεδα µε την τιµή αυτή να ισχύει µέχρι εκτάσεως 90µ.x90µ.

10 Για λόγους διευκόλυνσης της σύγκρισης µεταξύ των συγκριτικών στοιχείων πώλησης ανάλογων ακινήτων και καθώς ο λόγος κτίσµατος / οικοπέδου, είναι σε όλα διαφορετικός, έγινε η παραδοχή ότι η µέση τιµή πώλησης κτισµένης γης είναι από 110 /µ2-130 /µ2 ούτως ώστε να µπορέσει να εξαχθείµιαλογικήτιµήµονάδαςγιατακτίσµατα. ΗχρήσητηςτρέχουσαςτιµήςµονάδοςτηςγηςτηςΕΤ.ΒΑ. ΒΙ.ΠΕ. οδηγείσεπολύχαµηλέςτιµέςγια τα κτίσµατα ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόµα και στην υπόνοια ότι το κτίσµα εµπεριέχεται µέσα στο οικόπεδο, αν και στην πραγµατικότητα επεξηγείται από το ότι προ 3 ετών οι αξίες γης ήταν στα 53 /µ2. Ηαξίατουοικοπέδουανέρχεταισε 200/µ2 ήσε 2.800µ2 Χ 120/µ2 = Η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ανέρχεται σε κατ αποκοπή. Η συνολική αγοραία αξία της γης του ακινήτου εκτιµάται, συνεπώς σε ήτοι σε

11 Κόστος κατασκευής κτιρίου και επικειµένων: Το αποσβεσµένο κόστος κατασκευής του κτιρίου, υπολογίζεται βάσει του κόστους κατασκευής νέου κτιρίου, αποµειούµενο µε ετήσια απαξίωση 1,50%, λαµβάνοντας υπόψη και την ανακαίνισητουακινήτουπουέγινετο 2001, έχειωςεξής: Κόστος αντικατάστασης υπογείου 795τ.µ.= ,00 (795τ.µ. x αρχ. Κ.Κ. 400 /µ2 x (1-0,015) 9 ) Κόστος αντικατάστασης βιοτεχνικού χώρου 600τ.µ.= ,00 (600τ.µ. x αρχ. Κ.Κ. 460 /µ2 x (1-0,015) 9 ) Κόστος αντικατάστασης τµήµατος γραφείων 368,50τ.µ.= ,00 (368,50τ.µ. x αρχ. Κ.Κ. 600 /µ2 x (1-0,02) 9 ) Το σύνολο του κόστους κατασκευής του ακινήτου ανέρχεται σε ήτοι σε /µ2 καικρίνεταιεύλογοκαιαντιπροσωπευτικότηςποιότηταςκαιτηςκατάστασηςαυτού.

12 Το σύνολο του κόστους κατασκευής του ακινήτου, συνεπώς - που αντιστοιχεί στην µέγιστη ανταπόκριση που πρέπει να έχει τo ακίνητο σε αγοραστές που θα το χρησιµοποιούσαν για την ίδια ή παραπλήσια χρήση και θα εξυπηρετούνταν από όλες τις εγκαταστάσεις που αυτό φέρει - υπολογίζεται σε = ~

13 Μέθοδος Αποσβεσµένου Κόστους Αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost Method) Σύµφωναµετηµέθοδοαυτήεκτιµάταιηαγοραίααξίατουγηπέδουτουακινήτου, βάσει συγκριτικών στοιχείων και σε αυτήν προστίθεται το κόστος κατασκευής των επ αυτού κτιρίων και λοιπών επικείµενων (µόνιµα προσαρτηµένων) εγκαταστάσεων και έγγειων βελτιώσεων, στην παρούσα φάση και κατάστασή τους ήτοι το λεγόµενο «κόστος αντικατάστασης» των κτιρίων του ακινήτου. Η λογική πίσω από τη µέθοδο του αποσβεσµένου κόστους αντικατάστασης είναι ότι ο εκάστοτε επενδυτής είναι διατεθειµένος να πληρώσει για ένα ακίνητο, το πολύ όσο θα του κόστιζε να κατασκευάσειµόνοςτουέναάλλοµεταίδιαχαρακτηριστικά (IVS GN 8).

Έκθεση Εκτίμησης Εμπορικού Καταστήματος (PRAKTIKER) επί της οδού Καρτερού 22, Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης

Έκθεση Εκτίμησης Εμπορικού Καταστήματος (PRAKTIKER) επί της οδού Καρτερού 22, Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης Έκθεση Εκτίμησης Εμπορικού Καταστήματος (PRAKTIKER) επί της οδού Καρτερού 22, Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30-6-2014

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30-6-2014 Eurobank Properties ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30-6-2014 Αρ. Πρωτ.: ME/220/2014 Προς: EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ Κα Θεανώ Αθητάκη Λ. Κηφισίας 117 Μαρούσι 15124 31 Ιουλίου 2014 Eurobank Properties

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣH ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣH ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣH ΑΤΤΙΚΗΣ Κρίσιμη Ημερομηνία Εκτίμησης: 01/04/2015 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ 12 ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση Υπόψη κ. Τσέπερη Ανδρέα Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2014 1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το ακίνητο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά 5 Συγκριτική μέθοδος 5.1. Γενικά Η συγκριτική μέθοδος εκτίμησης ακινήτων είναι η πιο βασική μέθοδος εκτίμησης της αξίας των ακινήτων. Θεωρείται η μητέρα όλων των μεθόδων εκτίμησης και συνηθίζεται να εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 23 & ΠΙΝΔΑΡΟΥ 36, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ» 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 23 & ΠΙΝΔΑΡΟΥ 36, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ» 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 23 & ΠΙΝΔΑΡΟΥ 36, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ» 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Αυτοψία... 4 1.2 Σκοπός και αντικείμενο μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 342/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 342/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 4-5-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/03/2015

ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/03/2015 Grivalia Properties ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/03/2015 Αρ.Πρωτ: PEF-000122 Προς: GRIVALIA PROPERTIES REIC Κηφισίας 117 151 24 Μαρούσι 18 Φεβρουαρίου 2015 Grivalia Properties Copyright 2015 NAI Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος

Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος Ι' ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και εφαρμοσμένες πρακτικές - Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Νικόλας Καρανικόλας karanik@auth.gr +30 6932 880888 Το προφίλ μηχανικού εκτιμητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α. ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012 ΠΡΟ Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012 ΠΡΟ Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλλιρρόης 5 &

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ Αρ. Πρωτ.: PEF-000123 Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κον Πουλημένο Παναγιώτη Αν. Τσόχα 18-20 Αθήνα, 11521 10 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Έργο: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ιεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Έργο: Διεύθυνση: Μελετητής: Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Φίλυρο Θεσσαλονίκης Νικόλαος Σπένδας Οκτώβριος 2011 1 Περιεχόμενα: 1. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης... σελ.3 2. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ" Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εκτίμησης. Εντολέας Εκτίμησης. Αντικείμενο Εκτίμησης. Σκοπός Εκτίμησης

Τίτλος εκτίμησης. Εντολέας Εκτίμησης. Αντικείμενο Εκτίμησης. Σκοπός Εκτίμησης Τίτλος εκτίμησης Εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτου , με την παραδοχή με την παραδοχή της εισφοράς του όμορου ακινήτου του ΤΑΙΠΕΔ Εντολέας Εκτίμησης Την εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα