ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά στις ελάχιστες υποχρεώσεις του αναδόχου-μισθωτή σχετικά με την ανακατασκευή του ως άνω κτηρίου. Οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν από έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και εγκεκριμένες μελέτες και αφού χορηγηθούν οι απαιτούμενες άδειες και ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας (σκαλωσιές, περιφράξεις κ.λ.π.). Με το πέρας των εργασιών θα αποκατασταθούν τα πεζοδρόμια σε αμφότερες τις προσόψεις σύμφωνα με προδιαγραφές του Δήμου Αθηναίων. Πέρα από τα παρακάτω αναφερόμενα, οι ελάχιστες εργασίες θα προκύψουν μετά τις απαιτήσεις της οικοδομικής αδείας και τις εγκρίσεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας, στις οποίες ο εργολάβος πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως. Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση των στοιχείων του κτηρίου (τοίχοι, δάπεδα, στέγη κλπ.) που κρίνονται ακατάλληλα από πλευράς στατικότητας, αισθητικής και λειτουργικότητας του ακινήτου, σύμφωνα πάντα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη. Ως προς τις εκσκαφές θα γίνουν επίσης οι απαιτούμενες και προβλεπόμενες στην στατική μελέτη, με λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Λόγω του διατηρητέου χαρακτήρα του ακινήτου θα διατηρηθεί ανέπαφο το εξωτερικό του περίβλημα με αποξήλωση κι αντικατάσταση των στοιχείων των όψεων που το υποβαθμίζουν και ταυτόχρονα παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του νέου κτιρίου όπως ενδεικτικά αναφέρονται: πάσης φύσεως επιγραφές, κατεστραμμένα εξωτερικά κουφώματα, υαλοστάσια-βιτρίνες, ρολλά, πρόχειρα στέγαστρα κλπ. Θα ακολουθηθούν πιστά οι υποδείξεις του επιβλέποντα από την πλευρά της αρχαιολογικής υπηρεσίας 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Το εξωτερικό περίβλημα του ακινήτου κατασκευασμένο από φέρουσα λιθοδομή θα υποστεί τις κατάλληλες συμπληρώσεις και ενισχύσεις, ενώ τα νέα στοιχεία του φέροντος οργανισμού (θεμελίωση, πλάκες, κλιμακοστάσια, φρεάτιο ανελκυστήρα κλπ.) θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μεταλλικό σκελετό, βάσει εγκεκριμένης στατικής μελέτης. Κατά τη φάση αυτή του φέροντος οργανισμού θα προβλεφθούν οι δίοδοι των σωληνώσεων που θα απαιτηθούν για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου. 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Όπως προαναφέρθηκε διατηρείται και ενισχύεται, σύμφωνα με την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη. Η φέρουσα εξωτερική τοιχοποιία του κτηρίου καθώς κι οι μόνιμοι εσωτερικοί τοίχοι που θα εμφανίζονται στην συγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής. Τυχόν επιπλέον εσωτερικά χωρίσματα που θα απαιτηθούν πέραν των όσων αρχικά εγκρίθηκαν, θα αποτελούν προσωρινά στοιχεία του κτηρίου, τα οποία θα τοποθετηθούν μετά την ολοκλήρωση των τυχόν νέων φερόντων στοιχείων ώστε να είναι δυνατή η μελλοντικά αφαίρεση τους χωρίς την ύπαρξη εμφανών προβλημάτων.

2 4. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Θα είναι τριπτά με ασβεστοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, ενώ σημειώνεται ότι στους περιμετρικούς τοίχους του υπογείου θα προηγηθεί η στεγανοποίηση τους. 5. ΣΤΕΓΗ Η νέα στέγη του κτιρίου, δύναται να δημιουργηθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από φέροντα ξύλινα ή μεταλλικά στοιχεία και με επένδυση από κεραμίδια και με όλα τα απαιτούμενα υλικά για την επαρκή υγρομόνωση και θερμομόνωση της σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 6. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Τα δάπεδα των εξωστών και των κοινοχρήστων χώρων (πλατύσκαλα, σκαλοπάτια κλπ.) θα επιστρωθούν με πλάκες μαρμάρου σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη, Για τους βοηθητικούς χώρους και τα w.c. θ χρησιμοποιηθούν επίσης μάρμαρα ή κεραμικά πλακίδια α διαλογής, τόσο στα δάπεδα όσο και στους τοίχους. Στους κυρίους χώρους η επένδυση των δαπέδων (ξύλο, μάρμαρο, τυχόν ψευδοδάπεδο κλπ.) θα πρέπει να εξυπηρετεί και να συνάδει με τη βασική χρήση του κτηρίου. 7. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Στα πλαίσια της ριζικής ανακαίνισης των όψεων του κτιρίου, θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα εξωτερικά κουφώματα του διατηρώντας τα υφιστάμενα υλικά. Έτσι τα εξωτερικά κουφώματα των ορόφων θα είναι ξύλινα ανοιγόμενα, με διπλούς υαλοπίνακες και πατζούρια γαλλικού τύπου, ενώ το ισόγειο στη θέση των παλαιών, θα τοποθετηθούν νέες μεταλλικές θύρες με διπλούς επίσης υαλοπίνακες, τα οποία θα προστατεύονται από μεταλλικά ρολά. Η κεντρική είσοδος του κτηρίου (επί της οδού Κηρυκείου) θα είναι ασφαλείας, με εμφάνιση παρόμοια με την υπάρχουσα. Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι ξύλινα, πολυτελούς εμφάνισης. 8. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ Προβλέπεται η συντήρηση ή αντικατάσταση των σιδηρικών κιγκλιδωμάτων καθ όλο το μήκος των εξωστών με νέα, ιδίου σχεδίου, ενώ μεταλλικό κιγκλίδωμα απλής μορφής θα χρησιμοποιηθεί και στα κλιμακοστάσια και τους εσωτερικούς εξώστες. 9. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Οι χρωματισμοί των εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων προβλέπονται είτε με πλαστικό χρώμα επί του τοίχου για τους βοηθητικούς χώρους π.χ. του υπογείου, είτε με πλαστικό σπατουλαριστό για τους κυρίως χώρους. Θα γίνουν τουλάχιστον σε δύο διαστρώσεις, μέχρις επιτεύξεως ομοιόχρωμης αποχρώσεως, με εγχώριο πλαστικό χρώμα αρίστης ποιότητας, αφού προηγηθεί απαραιτήτως η κατάλληλη προετοιμασία των εν λόγω επιφανειών βάσει οδηγιών του εργοστασίου παραγωγής. Στα κιγκλιδώματα των εξωστών θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο αστάρι αντισκωριακό και ντουκόχωμα σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. Οι εξωτερικοί τοίχοι της οικοδομής θα χρωματιστούν με αδιάβροχο, ελαστικό, αυτοκαθαριζόμενο, ακρυλικό χρώμα σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη. 10. ΟΨΕΙΣ Προβλέπεται η πλήρης ανακαίνιση των διατηρητέων όψεων του κτηρίου, έτσι ώστε να αντικατασταθούν όλα τα απαξιωμένα υφιστάμενα υλικά με να ίδιας τεχνοτροπίας (π.χ. κουφώματα κλπ.) και εν γένει να αποκατασταθούν όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία με τρόπο ώστε να αναβαθμίζεται το ακίνητο και να προβλέπεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του.

3 11. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Όλα τα είδη υγιεινής θα είναι πολυτελείας από πορσελάνη, χρώματος λευκού IDEAL STADARD ή παρεμφερούς ποιότητας. Στις λεκάνες θα τοποθετηθεί καζανάκι πιέσεως από πορσελάνη της ίδιας ποιότητας. Οι νιπτήρες θα ένθετοι τύπου γούρνας επικαθήμενοι σε πάγκο μαρμάρου ή απλοί με κολώνα, με προσαρμοσμένο καθρέπτη, με μπιζουταρισμένα τα άκρα και κατάλληλα στερεωμένο επί των υπενδεδυμένων με κεραμικό πλακίδια τοίχων. Στους πάγκους νεροχυτών θα τοποθετηθούν νεροχύτες INOX, ή συνθετικοί λευκοί ή εκ πορσελάνης. 12. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. ΥΔΡΕΥΣΗ Θα κατασκευαστεί εξ αρχής πλήρες δίκτυο παροχής νερού από χαλκοσωλήνες βαρέως τύπου. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς (π.χ. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.2411/86) προδιαγραφές και διαστάσεις ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα. 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Θα κατασκευαστεί εξ αρχής πλήρες δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων με πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς (π.χ. Τ.Ο.Τ.Τ.Ε. 2412/86) προδιαγραφές, διαστάσεις και κλίσεις ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα και θα φέρει επαρκή σε αριθμό σημεία ελέγχου και καθαρισμού κλειστού τύπου. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα πλημμυρισμού του υπογείου, από όπου μέσω διάταξης κλειστού μηχανοσίφωνα και βαλβίδα αντεπιστροφής, τα ακάθαρτα θα οδηγούνται στον κεντρικό αγωγό του Δήμου. Η σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων, θα γίνει με επιμέλεια και δαπάνες του μισθωτή. Η αποχέτευση των υδραυλικών υποδοχέων που ο μισθωτής πιθανά θα τοποθετήσει στο χώρο του υπογείου, θα γίνει σε στεγανό φρεάτιο, απ όπου με τη χρήση αντλητικού συστήματος τα ακάθαρτα θα οδηγούνται με υπερύψωση με προστασία αναστροφής, στο οριζόντιο δίκτυο (στην οροφή του υπογείου) και από εκεί με κεντρικό αγωγό. Για την αποστράγγιση του υπογείου από πιθανή ύπαρξη υπογείων νερών θα κατασκευαστεί υποχρεωτικά φρεάτιο αποστράγγισης κάτω από το δάπεδο του υπογείου, από το οποίο θα ξεκινούν σωληνώσεις μέχρι και το ρείθρο του πεζοδρομίου, ώστε με τη χρήση αντλητικού συστήματος να είναι δυνατή η διατήρηση της στάθμης των υπογείων υδάτων σε ασφαλές βάθος κάτω από τη στάθμη του δαπέδου του υπογείου. 13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι τριφασική και θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας (σήμανση CE). Θα κατασκευαστεί θεμελιακή γείωση προστασίας της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκαταστάσεως, καθώς και ανεξάρτητο τρίγωνο γειώσεως για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του κτηρίου. Οι διαστάσεις των ως άνω γειώσεων θα είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την επαρκή γείωση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Δ.Ε.Η. 1. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Θα τοποθετηθεί ανελκυστήρας ηλεκτροκίνητος, αυτόματος, αναγνωρισμένης ευρωπαϊκής εταιρίας με καμπίνα πολυτελούς κατασκευής τουλάχιστον 4 ατόμων, ο οποίος θα εξυπηρετεί όλα τα επίπεδα του κτηρίου (από υπόγειο μέχρι α όροφο). Η όλη η εγκατάσταση θα διαθέτει τα

4 κατάλληλα εξαρτήματα και θα διέπεται από τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπουν οι ελληνικοί και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η προσθήκη δεύτερου βοηθητικού ανελκυστήρα σε περίπτωση που απαιτείται για τη σκοπούμενη χρήση του κτηρίου, ο ανελκυστήρας δε αυτός πρέπει να προβλεφθεί τόσο στο στάδιο της μελέτης όσο και στο στάδιο της κατασκευής του φέροντος οργανισμού. 2. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβλέπεται σύστημα κλιματισμού ψυχρού και θερμού αέρα, εξαερισμού και προκλιματισμού νωπού αέρα, που θα αποτελείται από τον εξωτερικό συμπιεστή, τις σωληνώσεις του ψυκτικούθερμαντικού υγρού και τα εσωτερικά μηχανήματα ανακυκλοφορίας του αέρα. Οι διελεύσεις των σωληνώσεων θα καθοριστούν βάσει ακριβούς μελέτης κλιματισμού που θα έχει προηγηθεί και θα προβλεφθούν στη φάση κατασκευής του φέροντα οργανισμού του κτηρίου. Η στερέωση όλων των δικτύων (νερού και αεραγωγών) θα γίνει μόνο με χρήση εξαρτημάτων στερεώσεως αναγνωρισμένων κατασκευαστών πάνω στ σταθερά οικοδομικά στοιχεία του κτηρίου ώστε να εξασφαλιστεί απροβλημάτιστη μακροχρόνια λειτουργία τους. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση κλιματισμού θα πρέπει να είναι γνωστών εργοστασίων και να διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας (σήμανση CE) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Θα τοποθετηθούν γραμμές συναγερμού για την τοποθέτηση φωτοκυττάρων ελέγχου όλων των εσωτερικών χώρων του κτηρίου καθώς και παγίδων στις εισόδους. 4. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Θα κατασκευαστεί πλήρες δίκτυο πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, με χρήση ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών υλικών, σωληνώσεων και εξαρτημάτων αναγνωρισμένου εργοστασίου, σύμφωνα με τη μελέτη πυρασφάλειας που θα εγκρίνει η Πυροσβεστική υπηρεσία. 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Προβλέπεται εφόσον είναι εφικτή η σύνδεση, η κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου φυσικού αερίου, σύμφωνα με τη μελέτη που θα υποβληθεί και θα εγκριθεί από την Εταιρία παροχής Αερίου Αττικής. 6. ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΓΡΑΜΜΕΣ DATA Θα ολοκληρωθεί το έργο εισαγωγής καλωδίων ΟΤΕ (βάσει προδιαγραφών) από το πεζοδρόμιο μέχρι τον κεντρικό κατανεμητή τηλεφώνων στο εσωτερικό του κτηρίου. Ο κεντρικός τηλεφωνικός κατανεμητής θα διαθέτει σαφώς διαχωρισμένα πεδία εισαγωγής τηλεφωνικών γραμμών, εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου DATA, ενώ και σε κάθε όροφο θα προβλεφθεί η απαιτούμενη υποδομή για εγκατάσταση τηλεφώνων ή τηλεφωνικού συστήματος και δικτύου DATA, στα επιθυμητά σημεία. Σε κάθε εντοιχισμένη διέλευση σωληνώσεων για ισχυρά ή ασθενή ρεύματα, θα τοποθετείται και μία τουλάχιστον επιπλέον (κενή) σωλήνωση για μελλοντική επαύξηση των ηλεκτρικών γραμμών. 14. ΠΑΡΟΧΕΣ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο μισθωτής θα πρέπει να αναλάβει με δική του μέριμνα και δαπάνη όλες τις συνδέσεις του κτηρίου (μετά των κοινοχρήστων χώρων του) με τα δίκτυα της πόλης, καθώς και όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των ως άνω συνδέσεων (ή τυχόν απαιτηθούν μελλοντικά).

5 15. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι ως άνω αναφερόμενες εργασίες καθορίζουν το πλαίσιο των ελάχιστων υποχρεώσεων που θα πρέπει να αναλάβει ο υποψήφιος μισθωτής. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα ακολουθήσουν τις προδιαγραφές της μελέτης και της Αρχαιολογικής υπηρεσίας. Κατόπιν έγκρισης του ιδιοκτήτη είναι αποδεκτές οποιεσδήποτε επιπλέον εργασίες εκτελέσει ο μισθωτής προς όφελος του μισθίου, ενώ κατάργηση/ τροποποίηση των ως άνω αναφερόμενων μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές ή κατόπιν γραπτής εγκρίσεως του εκμισθωτή.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ :ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2013 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ονοματεπώνυμο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 342/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 342/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 4-5-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΞΕΝΩΝΑΣ) 5.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ε.Ο.Τ. & Γ,Ο.Κ.) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Τουριστικά καταλύματα: Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Πλατεία Οικονομίδη ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2. ΣΧΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τη δράση L311, L312, L313 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα