ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2014"

Transcript

1 ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2014

2 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους διαφάνειας, ειλικρινούς συνεργασίας, τακτικής ενημέρωσης και σεβασμού προς τους πολίτες, υπόχρεους και συνεργάτες με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης για ένα καλύτερο περιβάλλον.» Στόχοι Συστήματος Ευαισθητοποίηση τελικού χρήστη και συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ενεργή συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με σκοπό την δημιουργία κοινωνικής συνείδησης. Συμβολή και στήριξη των υπόχρεων εισαγωγέων στην ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος. Μεγιστοποίηση του όγκου συλλογής για τα επόμενα χρόνια και για το 2016 κάλυψη κατ ελάχιστον του 45% των φορητών μπαταριών που διακινούνται κατά μέσο όρο στην Ελληνική αγορά την τελευταία τριετία, όπως προβλέπεται από την Ε.Ε. και την Ελληνική Νομοθεσία. 1

3 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά Στοιχεία: Η Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ Α.Ε. με ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004 (ΦΕΚ 2828/ ) με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Από τον Απρίλιο του 2005 ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας άλλαξε από Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ ΑΕ σε Α.Φ.Η.Σ. ΑΕ (ΦΕΚ 2209/8.4.05) προκειμένου να είναι ένα όνομα πιο εύκολο, εύηχο και αναγνωρίσιμο στον πολίτη. Η A.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έλαβε την έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ αριθμόν / απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 10568/ ) για να οργανώσει και να λειτουργήσει Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Τον Ιανουάριο του 2012 ανανεώθηκε η άδεια έγκρισης της Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. με την υπ. αρ. 70/ απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΕΔΣΑΠ και δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ). Σύμφωνα με τον Νόμο 2939/ (ΦΕΚ 179Α), όλοι οι κατασκευαστές και εισαγωγείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, είναι υποχρεωμένοι είτε να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είτε να οργανώνουν ατομικά συστήματα. Τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 που αντικαθιστά το Π.Δ. 115/2004 και θεσπίζει τους κανόνες για τη διάθεση των 2

4 ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά καθώς και τις διαδικασίες συλλογής, ανακύκλωσης και αξιοποίησής τους. 1.2 Στοιχεία Επικοινωνίας: Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Μελίσσια, Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Τ.Κ , τηλέφωνα , , φαξ , ηλεκτρονική διεύθυνση Από τον Σεπτέμβριο του 2005 λειτουργεί η ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ από όπου πολίτες και συνεργάτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, το πρόγραμμα ανακύκλωσης και την πρόοδο των δραστηριοτήτων της ΑΦΗΣ. Η ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ ανανεώθηκε στις αρχές του 2013 όπου αναρτώνται πλέον συμβάσεις, οι συμμετέχοντες στο σύστημα, Ισολογισμοί της εταιρείας και άλλες πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα υπάρχει ειδική φόρμα για την δωρεάν παραγγελία των κάδων ΑΦΗΣ όπου ο συνεργάτης μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του. Η εταιρεία από το 2005 μέχρι και σήμερα απασχολεί, πλην του Γενικού Διευθυντή, δύο ακόμη άτομα. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κύριος Βασίλειος Βάσσιος Υπεύθυνος επικοινωνίας για παροχή στοιχείων διαχείρισης και οικονομικών στοιχείων είναι ο Γενικός Διευθυντής κ. Ηλίας Ορδόλης στα τηλέφωνα και Διαχειριζόμενο Ρεύμα Αποβλήτων: Η ΑΦΗΣ διαχειρίζεται το ρεύμα των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιλαμβάνει κυρίως φορητές μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακα, αλκαλικές, νικελίου- 3

5 καδμίου νικελίου υδριδίου μετάλλου, λιθίου, λιθίου-ιόντος, μολύβδουοξέος, κομβιόσχημες κ.α. Με βάση τα στοιχεία από τα εργοστάσια ανακύκλωσης εκτιμάται ότι οι κατηγορίες των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην Ελλάδα αναλύονται ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1.4(α) Γεωγραφική κάλυψη: Το 2014 τοποθετήθηκαν πανελλαδικά επί πλέον κάδοι συλλογής φθάνοντας συνολικά τους , υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο μας κατά 617%. 4

6 Να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει νέες τοποθετήσεις κάδων αφαιρουμένων αυτών που αντικαταστάθηκαν ή αυτών που επεστράφησαν από κλείσιμο καταστημάτων ή και διακοπή συνεργασιών. Η τοποθέτηση κάδων περιελάμβανε όλους ανεξαιρέτως τους νομούς της Ελλάδας, ενώ η γεωγραφική κατανομή των κάδων είναι ανάλογη με την πληθυσμιακή κάλυψη όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI (Α) ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΔΩΝ 10,9% 4,1% 15,5% 8,2% 25,3% 36,0% ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI (Β) ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 5

7 Αναλυτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής με αναλογία πληθυσμού 34,4% έχει τοποθετηθεί το 36,0% των κάδων, στη Βόρειο Ελλάδα με αναλογία πληθυσμού 25,3% έχει τοποθετηθεί το 25,3% των κάδων, στη κεντρική Ελλάδα με πληθυσμό 12,5% έχει τοποθετηθεί το 10,9% των κάδων, στη δυτική Ελλάδα με πληθυσμό 5,3% έχει τοποθετηθεί το 4,1% των κάδων, στη Πελοπόννησο με πληθυσμό 10,5% έχει τοποθετηθεί το 8,2% των κάδων και τα νησιά με πληθυσμό 12,0% έχει τοποθετηθεί το 15,5% των κάδων. 1.4(β) Κάλυψη ανά Κατηγορία: Η τοποθέτηση κάδων συλλογής σε σημεία εύκολα προσβάσιμα στον πολίτη συνεχίσθηκε και το 2014 και περιελάμβανε Δήμους, κοινότητες, σχολεία, σουπερμάρκετ, εμπορικά καταστήματα, δημόσιους φορείς, νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, πολυκαταστήματα και άλλα σημεία μεγάλης προσέλευσης του καταναλωτή. Τα σχολεία αντιπροσωπεύουν το 22,9% των συνολικών κάδων ενώ οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 24,7%, τα εμπορικά καταστήματα το 24,7%, οι Δήμοι και φορείς το 16,0%. Τέλος στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συμμετέχουν όλες οι αλυσίδες σουπερμάρκετ και οι αλυσίδες τηλεπικοινωνιών με ποσοστά 7,0% και 4,6% αντίστοιχα καθώς και ένα μικρό ποσοστό νοικοκυριών 0,1%. 6

8 Οι κάδοι φέρουν τα στοιχεία της ΑΦΗΣ, λογότυπο, τηλέφωνα, φαξ καθώς και το μήνυμα «Ανακύκλωση Μπαταριών» στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Αναλυτικά η τοποθέτηση κάδων ανά κατηγορία εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙIΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7

9 Αναλυτικά στοιχεία για τις τοποθετήσεις κάδων ανά νομό και ανά κατηγορία εμφανίζονται στα συνημμένα 1 και Μετοχική σύνθεση: Οι Μέτοχοι της εταιρείας είναι τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE), η ΜΑΡΒΟ ΑΒΕΕ και η ENERGIZER HELLAS SA οι οποίοι και ανέλαβαν το 2004 την πρωτοβουλία της ίδρυσης της εταιρείας Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ. ΑΕ «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών, Ανώνυμη Εταιρεία». Το μετοχικό κεφάλαιο της Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ ΑΕ είναι ευρώ που αντιστοιχεί σε μετοχές. Η μετοχική σύνθεση των 3 εταιρειών είναι η εξής: -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE: 54% -ENERGIZER HELLAS SA: 40% -ΜΑΡΒΟ ΑΒΕΕ: 6% Οι συμβατικές υποχρεώσεις των μετόχων είναι ακριβώς οι ίδιες με τους υπόλοιπους υπόχρεους διαχειριστές. Στα πλαίσια της νομοθεσίας και του χαρακτήρα της Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ ΑΕ που λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, δεν προβλέπεται διανομή κερδών προς τους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από τους: Βασίλειος Βάσσιος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Καρτάλης Αντιπρόεδρος Χρήστος Αλτιπαρμάκης Μέλος Ευτυχία Ζιώγα Μέλος Δημήτριος Βεγιόπουλος - Μέλος 8

10 1.6 Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού: Η εταιρεία απασχολεί 3 άτομα προσωπικό ως ακολούθως: Ηλίας Ν. Ορδόλης: Γενικός Διευθυντής Κατερίνα Δημητριάδη: Βοηθός Γενικού Διευθυντού Δώρα Γκαβού: Γραμματέας 1.7 Υποδομές και εξοπλισμός: Η εταιρεία ενοικιάζει γραφεία 70 τετραγωνικών μέτρων στα Μελίσσια επί της οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας 73, στον δεύτερο όροφο. Δεν υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις καθώς αποθηκευτικοί χώροι και άλλες υποδομές καλύπτονται από εξωτερικούς συνεργάτες. Η εταιρεία χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση του έργου της και την παρακολούθηση ποσοτικών στοιχείων το λογισμικό Navision της Microsoft που έχει παραμετροποιηθεί για να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες της ΑΦΗΣ. 1.8 Οργανωτική δομή Σ.Ε.Δ: Η Οργανωτική δομή του συστήματος εμφανίζεται στο παρακάτω πίνακα: 9

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΗΣ 1.9 Εσωτερικός κανονισμός: Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που αφορά προμήθειες υλικών και συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες που παρατίθεται στο παράρτημα Ib. 10

12 2. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τα προγράμματα για την προώθηση της ανακύκλωσης το 2014 περιελάμβαναν εκτός από τις νέες τοποθετήσεις κάδων, την αποστολή ενός 4σέλιδου φυλλαδίου ενημέρωσης σε νέους συνεργάτες, την αποστολή CD- ROM σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με μια παρουσίαση για τα οφέλη της ανακύκλωσης, συνεντεύξεις σε έντυπο τύπο με στόχο την ενημέρωση του κοινού, παρουσιάσεις σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, οργανισμούς και σε τοπικές ημερίδες δήμων και κοινοτήτων, καθώς και μια καμπάνια στην τηλεόραση και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 2014 υπάρχει σημαντική απόκλιση στα έσοδα της εταιρείας κατά 31% έναντι του Επιχειρησιακού Σχεδίου λόγω της παρατεταμένης και μεγαλύτερης πτώσης της αγοράς των φορητών μπαταριών. Όμως η σημαντική μείωση των εξόδων αντιστάθμισε αντίστοιχα και τις ζημίες που εμφανίζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο. 3. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3.1 Ο αριθμός των υπόχρεων έφθασε τους 126, όμως 37 από τους εισαγωγείς φορητών μπαταριών δεν έκαναν καθόλου εισαγωγές το Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τη διαχρονική εξέλιξη των συμβεβλημένων υπόχρεων: 11

13 ΠΙΝΑΚΑΣ V ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ Αριθμός υπόχρεων % Αύξησης ,6 6, ,6-49,4 10.9% 5,9% 17,7% Εκτιμάται σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς περίπου 3%-5% των υπόχρεων δεν είναι συμβεβλημένοι με το σύστημα. Αναλυτικός κατάλογος των συμβεβλημένων υπόχρεων εμφανίζεται στο παράρτημα ΙΙα. 3.2 Ποσότητες που διατίθενται στην αγορά: Με βάση τα στοιχεία από τα παραρτήματα πωλήσεων των υπόχρεων διαχειριστών και μια εκτίμηση των μπαταριών ενσωματωμένων σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, που δόθηκαν από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, η ετήσια διακίνηση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για το 2014 παρουσίασε περαιτέρω μείωση κατά 2,6% φθάνοντας τους τόνους που οφείλεται εν μέρει στη σχετική αύξηση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών σε βάρος των παραδοσιακών μπαταριών, αλλά κυρίως στην γενικότερη οικονομική κρίση της αγοράς. Η αγορά ανά τύπο μπαταρίας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα VΙ : 12

14 ΠΙΝΑΚΑΣ VΙ - ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΤΥΠΟΣ ΒΑΡΟΣ/ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΑ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) % ΚΟΜΒΙΟΣΧΗΜΕΣ 1, ,4% ,4% ΑΑ/ΑΑΑ 16, ,6% ,7% C/D/9V/4.5V/ΛΟΙΠΕΣ 83, ,8% ,0% ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΜ. 28, ,4% ,1% ΓΡΑΜ. 865, ,2% ,9% ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΗΤΩΝ 22, ,0% ,0% ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΗΗΕ 122, ,0% ,0% ΕΞΑΓΩΓΕΣ 3% ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ 23, Να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι των δηλωθέντων ποσοτήτων γίνονται σε όλες τις δηλώσεις των διαχειριστών ανά τρίμηνο και σε περιπτώσεις λάθους ή αμέλειας επιστρέφονται στον υπεύθυνο για συμπληρωματική δήλωση. 3.3 Οικονομικά στοιχεία που αφορούν έσοδα: Τα έσοδα από εισφορές έφθασαν ,00 με τη μέση ετήσια εισφορά να είναι ,05. Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης παρατηρούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές από περίπου το ένα τρίτο των υπόχρεων αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει επισφαλείς απαιτήσεις. 13

15 4. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 4.1 Εμβέλεια Συστήματος: Το σύστημα δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα σε όλους ανεξαιρέτως τους νομούς της Ελλάδας με ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στη νησιωτική Ελλάδα. Όλοι οι ΟΤΑ συνεργάζονται με την ΑΦΗΣ με την μορφή επικοινωνίας και ενημέρωσης, δεδομένου ότι οι τοποθετήσεις κάδων γίνονται απ ευθείας από την εταιρεία χωρίς την παρέμβαση των ΟΤΑ. 4.2 Σημεία Συλλογής: Ο παρακάτω πίνακας VIΙ απεικονίζει τις τοποθετήσεις κάδων διαχρονικά από το 2005 μέχρι σήμερα, ανά νομό και σε σχέση με τον πληθυσμό. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούμε τις περιοχές που έχουν έλλειψη κάδων σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού και προσαρμόζουμε την στρατηγική μας ανάλογα. Δηλαδή συγκρίνουμε το ποσοστό των κάδων ανά νομό σε σχέση με το σύνολο των κάδων, με το πληθυσμιακό ποσοστό του κάθε νόμου σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού. Έτσι επισημαίνουμε νομούς όπου το ποσοστό των κάδων είναι μικρότερο από το πληθυσμιακό ποσοστό τους και λαμβάνουμε τις ενέργειες για την προώθηση καδών στις περιοχές αυτές. 14

16 ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Sum of ΠΟΣΟΤΗΤΑ Years ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 Region 2 ΝΟΜΟΣ Grand Total % ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ % ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ,24% ,18% ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,78% ,23% ΑΤΤΙΚΗ Total ,02% ,41% ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,16% ,35% ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ,47% ,32% ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,76% ,58% ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ,90% ,95% ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ,08% ,32% ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ,29% ,32% ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,45% ,48% ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ,81% ,82% ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,27% ,43% ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ,91% ,92% ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ,09% ,32% ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ,13% ,18% ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ,75% ,01% ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ,37% ,83% ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ,49% ,50% ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,36% ,98% ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ Total ,28% ,32% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ,53% ,71% ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,57% ,04% ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,33% ,42% ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,17% ,56% ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,51% ,54% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total ,12% ,26% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,49% ,20% ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ,79% ,99% ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,17% ,29% ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,61% ,18% ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ,05% ,54% ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,99% ,90% ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,84% ,28% ΝΟΜΟΣ ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ ,56% ,64% ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ,38% ,44% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total ,88% ,46% ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,43% ,36% ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ ,70% ,71% ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,42% ,35% ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,36% ,70% ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,00% ,04% ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,58% ,02% ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,72% ,69% ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ,18% ,96% ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ,20% ,21% ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,04% ,75% ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ,65% ,39% ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ,63% ,35% ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ,63% ,48% ΝΗΣΙΑ Total ,53% ,01% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ,90% ,96% ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,73% ,93% ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ,33% ,99% ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ,92% ,76% ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,29% ,41% ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,81% ,91% ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,19% ,58% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Total ,17% ,53% Grand Total ,00% ,00% 15

17 Η συλλογή των αποβλήτων γίνεται κατόπιν επικοινωνίας του συνεργάτη μας με την εταιρεία η οποία παραπέμπει σε καθημερινή βάση το αίτημα συλλογής στον τοπικό μας συλλέκτη. Η παραλαβή των μπαταριών γίνεται εντός 5 ημερών. Ο κάδος της ΑΦΗΣ είναι 20 λίτρων ώστε να γίνεται εύκολα η αποκομιδή μπαταριών και διαφανής προκειμένου να αναγνωρίζεται εύκολα από τον πολίτη. 4.3 Νησιωτικές περιοχές: Η νησιωτική Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στο πρόγραμμα της ΑΦΗΣ με τρόπο πέραν των προσδοκιών μας. Στις τοποθετήσεις κάδων, 9 στους 10 νομούς με την υψηλότερη κάλυψη είναι νησιωτικές περιοχές, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 16

18 Όπως βλέπουμε από τον παραπάνω πίνακα ο νομός Σάμου έχει την υψηλότερη κάλυψη με 9,0 κάδους ανά χίλιους κατοίκους, με τα Δωδεκάνησα στη δεύτερη θέση με 8,7 κάδους ανά χίλιους κατοίκους και τις Κυκλάδες στη τρίτη θέση με 8,5 κάδους ανά χίλιους κατοίκους. Τη λίστα των 10 συμπληρώνει και η Χαλκιδική που κατά μία έννοια μπορεί να θεωρηθεί νησιωτική περιοχή. Να σημειωθεί ότι ο μέσος πανελλαδικός όρος είναι 5,6 κάτοικοι ανά χίλιους κατοίκους όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος για την Ε.Ε. είναι 1,8 κάδοι. Δηλαδή οι νησιωτικές περιοχές έχουν 3,5 έως 5 φορές καλύτερη κάλυψη από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Σαν συνέπεια της εξαιρετικής κάλυψης, η νησιωτική Ελλάδα παρουσιάζει την μεγαλύτερη συλλογή μπαταριών, σε γραμμάρια ανά κάτοικο, μετά την Αττική και παρά το γεγονός ότι η περιοχή της Αττικής έχει περίπου το 55% της κατανάλωσης των φορητών μπαταριών. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι η κατανάλωση φορητών μπαταριών στις νησιωτικές περιοχές είναι μόνο 10,2% συμπεραίνουμε ότι έχουν πανελλαδικά την καλύτερη συλλογή μπαταριών ανά μπαταρία που καταναλώνεται. Αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι οι νομοί Χανίων, Χίου και Κερκύρας είναι σημαντικά πάνω από τον μέσο πανελλαδικό όρο με 75,86 γραμμάρια ανά κάτοικο, 71,56 γραμμάρια ανά κάτοικο και 60,64 γραμμάρια ανά κάτοικο αντίστοιχα. Ο παρακάτω πίνακας IX απεικονίζει τις συλλογές σε γραμμάρια ανά κάτοικο για όλους τους νομούς της Ελλάδος: 17

19 ΠΙΝΑΚΑΣ IX ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ Sum of ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2014 Region 2 ΝΟΜΟΣ 2014 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ/ΚΑΤΟΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑ , ,87 ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ,61 ΑΤΤΙΚΗ Total , ,88 ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 917, ,84 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 6.104, ,39 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,43 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 4.684, ,15 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4.268, ,61 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.427, ,25 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.138, ,31 ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 2.407, ,98 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 7.332, ,86 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2.940, ,11 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 4.301, ,80 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 4.059, ,48 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2.539, ,97 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 6.596, ,89 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2.379, ,47 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4.840, ,05 ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ Total , ,94 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 1.622, ,98 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5.620, ,17 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.795, ,46 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6.565, ,57 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1.939, ,69 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total , ,47 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5.935, ,26 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ , ,65 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 403, ,61 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.887, ,29 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 6.985, ,13 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8.115, ,05 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5.093, ,50 ΝΟΜΟΣ ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ 6.253, ,95 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1.564, ,24 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total , ,57 ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.097, ,72 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ 9.068, ,35 ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 728, ,83 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ,94 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6.881, ,64 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.904, ,10 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.698, ,73 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 4.750, ,16 ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 786, ,88 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.936, ,14 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 2.053, ,00 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ , ,86 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 3.728, ,56 ΝΗΣΙΑ Total , ,89 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3.414, ,43 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.473, ,55 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ , ,53 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 3.234, ,81 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ , ,42 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3.226, ,37 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4.105, ,75 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Total , ,41 Grand Total , ,62 18

20 4.4 Εξοπλισμός: Το σύστημα δεν διαθέτει εξοπλισμό συλλογής και μεταφοράς δεδομένου ότι όλες οι εργασίες αυτές γίνονται απ εξωτερικούς συνεργάτες. 4.5 Συμβάσεις με συλλέκτες: Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τους συλλέκτες μεταφορείς που χρησιμοποιούνται από την ΑΦΗΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ X ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ECO TRANS ΕΠΕ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,Ν.ΚΙΛΚΙΣ, Σ.Σ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, ΙΩΝΙΑ /05/ /05/2016 Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ, Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ENVIROCHEM A.E. Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 58, ΠΕΙΡΑΙΑΣ /01/ /01/2017 POLYECO A.E. Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ, Ν.ΑΧΑΙΑΣ, Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Ν. ΑΡΤΑΣ, Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ, Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ, Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Ν.ΧΑΝΙΩΝ, Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 16 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ /06/ /06/2015 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΡΙΑ, ΛΕΣΒΟΣ /11/ /12/2012 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ Ν. ΔΡΑΜΑΣ, Ν.ΣΕΡΡΩΝ, Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ, Ν.ΞΑΝΘΗΣ, Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ, Ν.ΕΒΡΟΥ 6 ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ,ΔΡΑΜΑ /03/ /12/2013 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ, Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ /01/ /12/2016 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Ν.ΗΛΕΙΑΣ, Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΑΖΕΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ /12/ /12/2015 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 19

21 4.6 Συμβάσεις προσωρινής αποθήκευσης: Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης από συνεργάτες της ΑΦΗΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ XI ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ECO TRANS ΕΠΕ Σ.Σ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /05/ /05/2016 POLYECO A.E. 16 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ /06/ /06/2015 ΔΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ 6 ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ,ΔΡΑΜΑ /03/ /12/2013 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΑΖΕΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ /12/ /12/2015 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ENVIROCHEM S.A ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 58, ΠΕΙΡΑΙΑΣ /1/2015-3/1/

22 5. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5.1 Ετήσια ποσότητα φορητών μπαταριών: Η ετήσια ποσότητα των φορητών μπαταριών που εισάγεται στην Ελλάδα, μετά από συνεχείς μειώσεις την τελευταία τετραετία, εμφανίζεται στους τόνους (περίπου 70 εκατομμύρια μπαταρίες) για το 2014 με μείωση κατά 3,3% έναντι του Οι ποσότητες αυτές προκύπτουν από τις δηλώσεις των υπόχρεων εισαγωγέων για το 2014 ενώ εκτιμάται ότι επί πλέον περίπου 135 τόνοι προέρχονται από ενσωματωμένες σε ΑΗΕΕ μπαταρίες με βάση τα συνολικά στοιχεία της αγοράς των ΑΗΕΕ. Από τις παραπάνω ποσότητες εκτιμάται ότι περίπου ένα 3% εξάγεται κυρίως σε βαλκανικές χώρες αλλά και σε Μέση Ανατολή και Αφρική. 5.2 Ποσότητες αποβλήτων που συλλέχθηκαν: Το 2014 συλλέχθηκαν κιλά φορητών μπαταριών ήτοι περίπου 27,5 εκατομμύρια φορητές μπαταρίες. Ο παρακάτω πίνακας XII απεικονίζει αναλυτικά τα κιλά συλλογής ανά κατηγορία: 21

23 ΠΙΝΑΚΑΣ XΙΙ ΚΙΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ) Industry Group Code Contact Group Code 2014 Grand Total 22 % in 2014 SUPERMARKET 82,30 176,30 0,01% ALDI 135, ,93 0,02% ALEX PAK 340,20 0,00% ANYTIME 907, ,00 0,15% BAZAAR 325, ,00 0,05% DIA 136,00 926,94 0,02% EXTRA 93,00 285,00 0,02% LIDL , ,09 1,95% MAKRO 532, ,66 0,09% MARKET IN 2.547, ,50 0,42% MERIMNA 293, ,00 0,05% MY MARKET 7.619, ,38 1,25% NEW DAILY EXPRESS 167,00 353,00 0,03% PRAKTIKER 1.737, ,21 0,29% ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ , ,26 3,79% ΑΛΙΜΕΝΤΑ 12,00 686,00 0,00% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ , ,37 2,60% ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 226,10 950,30 0,04% ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΥΝ.ΠΕ 825, ,30 0,14% ΑΤΛΑΝΤΙΚ 1.368, ,50 0,22% ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ 355, ,00 0,06% ΑΦΡΟΔΙΤΗ 371, ,00 0,06% ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ , ,61 1,71% ΓΕΓΟΣ 209,00 572,00 0,03% ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 670, ,70 0,11% ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΡΚΕΤ 41,00 583,30 0,01% ΙΝΚΑ 1.744, ,90 0,29% ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ 316, ,00 0,05% ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ , ,40 2,10% ΜΑΣΟΥΤΗΣ , ,65 1,88% ΠΕΝΤΕ ΑΕ 1.697, ,84 0,28% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 1.202, ,00 0,20% ΠΡΟΟΔΟΣ 507, ,40 0,08% ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ , ,82 3,47% ΣΠΑΚ ΜΑΡΚΕΤ 67,00 77,00 0,01% ΦΑΙΣΤΟΣ 65,00 635,10 0,01% ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 1.952, ,90 0,32% SUPERMARKET Total , ,56 21,81%

24 ΔΗΜΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ,54 2,51% ΔΗΜΟΤ.ΚΕΝΤΡΑ , ,24 1,93% Μ.Κ.Ο 4.908, ,65 0,81% ΣΤΡΑΤ.ΜΟΝΑΔΕΣ 6.265, ,93 1,03% ΔΗΜΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ Total , ,36 6,28% ΕΚΠ.ΙΔΡΥΜΑΤΑ 13,00 0,00% ΓΥΜΝΑΣΙΑ 5.370, ,35 0,88% ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ , ,87 3,68% ΙΕΚ 1.065, ,55 0,18% ΛΥΚΕΙΑ 3.223, ,58 0,53% ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3.965, ,08 0,65% ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2.416, ,13 0,40% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2.951, ,65 0,49% ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2.424, ,37 0,40% ΕΚΠ.ΙΔΡΥΜΑΤΑ Total , ,58 7,20% ΕΜΠΟΡΙΚΑ DISTA 179,40 893,30 0,03% HONDOS 346, ,37 0,06% JUMBO 9.002, ,60 1,48% MOTHERCARE 156,00 391,50 0,03% VICKO 182, ,60 0,03% VIDEO CLUB 802, ,70 0,13% ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ 413, ,50 0,07% ΓΡΗΓΟΡΗΣ 508, ,30 0,08% ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ , ,19 3,00% ΚΑΥΚΑΣ 2.553, ,78 0,42% ΛΟΙΠΑ , ,07 13,67% ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4.765, ,09 0,78% ΟΠΑΠ 1.816, ,04 0,30% ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 620, ,20 0,10% ΠΛΑΙΣΙΟ 3.362, ,80 0,55% ΠΡΑΤΗΡΙΑ Υ.Κ , ,74 0,25% ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 104, ,60 0,02% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 20,50 0,00% ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 4.473, ,40 0,74% ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ , ,73 1,76% ΕΜΠΟΡΙΚΑ Total , ,01 23,50% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ TV PRODUCTIONS 481, ,50 0,08% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ , ,91 4,68% ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 511, ,40 0,08% ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ , ,00 12,60% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,49 10,57% ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ,78 3,70% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ,08 31,71% 23

25 Total ΟΙΚΙΕΣ ΟΙΚΙΑ 634, ,50 0,10% ΟΙΚΙΕΣ Total 634, ,50 0,10% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ COSMOTE 1.301, ,30 0,21% CYTA 129,70 216,10 0,02% FORTHNET 1.013, ,60 0,17% NOKIA 495, ,10 0,08% OTESHOP 2.968, ,91 0,49% VODAFONE 7.167, ,17 1,18% WIND 3.442, ,68 0,57% ΓΕΡΜΑΝΟΣ , ,05 6,21% ΛΟΙΠΕΣ 2.966, ,90 0,49% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Total , ,81 9,41% Grand Total , ,90 100,00% Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι για το 2014 οι κατηγορίες των επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν το 31,7% του συνόλου, τα εμπορικά καταστήματα το 23,5%, τα σουπερμάρκετ το 21,8%, οι τηλεπικοινωνίες το 9,4%, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα το 7,2%, και οι δήμοι- φορείς το 6,3%%. Τέλος οι οικίες αντιπροσωπεύουν το 0,1% του συνόλου των κιλών συλλογής. Ο παρακάτω πίνακας XIIΙ εμφανίζει τα κιλά συλλογής ανά περιφέρεια: 24

26 ΠΙΝΑΚΑΣ XΙΙΙ ΚΙΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Sum of ΠΟΣΟΤΗΤΑ Sort Region ΝΟΜΟΣ 2014 % 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 6.104,70 1,00% 25 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 4.684,90 0,77% ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.442,10 1,22% ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2.940,50 0,48% ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2.539,50 0,42% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ Total ,70 3,90% 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,00 9,20% ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4.268,50 0,70% ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 2.407,50 0,40% ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 4.301,50 0,71% ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 4.059,50 0,67% ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 6.596,40 1,08% ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4.840,00 0,80% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Total ,40 13,55% 3 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 917,30 0,15% ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.138,70 0,35% ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 7.332,10 1,20% ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2.379,90 0,39% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Total ,00 2,10% 4 ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 1.622,60 0,27% ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.795,70 0,30% ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6.565,90 1,08% ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1.939,70 0,32% ΗΠΕΙΡΟΣ Total ,90 1,96% 5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.901,50 0,48% ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 6.985,50 1,15% ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8.115,00 1,33% ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5.093,00 0,84% ΘΕΣΣΑΛΙΑ Total ,00 3,80% 6 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.097,10 0,18% ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 728,50 0,12% ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6.881,90 1,13% ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 786,10 0,13% ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ Total 9.493,60 1,56% 7 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ,40 2,02% ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5.620,30 0,92% ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 3.234,10 0,53% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total ,80 3,47% 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5.935,00 0,98% ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ,00 1,85% ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 403,90 0,07%

27 ΝΟΜΟΣ ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ 6.253,00 1,03% ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1.564,50 0,26% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Total ,40 4,18% 9 ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ,90 45,59% ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,50 5,69% ΑΤΤΙΚΗ Total ,40 51,28% 10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3.414,50 0,56% ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.473,00 0,24% ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,90 2,34% ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3.226,00 0,53% ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4.105,00 0,67% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Total ,40 4,35% 11 ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 4.750,50 0,78% ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 2.053,00 0,34% ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 3.728,00 0,61% ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Total ,50 1,73% 12 ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ 9.068,00 1,49% ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.904,00 0,97% ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Total ,00 2,46% 13 ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,60 2,57% ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.698,40 0,61% ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.936,70 0,65% ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ,20 1,85% ΚΡΗΤΗ Total ,90 5,67% Grand Total ,00 100,00% Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα η περιφέρεια της Αττικής συλλέγει το 51,3% των συνολικών ποσοτήτων ακολουθούμενη από την περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας με 13,6% και τρίτη την περιφέρεια της Κρήτης με 5,7%. 5.3 Ποσότητες αποβλήτων που εισάγονται: Δεν υπάρχουν στοιχεία για τις συνολικές εισαγωγές φορητών μπαταριών για το 2014 παρά μόνον οι ποσότητες που διακινήθηκαν από τους εισαγωγείς. 26

28 Να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία του Retail Audit της Nielsen S.A. το 2014 καταγράφονται πωλήσεις των φορητών μπαταριών περίπου στα 43 εκατομμύρια τεμάχια, σε σχέση με τα 70 εκατομμύρια τεμάχια που καταγράφονται από τους εισαγωγείς μπαταριών. Η διαφορά που παρουσιάζεται ενδεχομένως οφείλεται σε σημαντικά μεγαλύτερες εξαγωγές από το 3% που εκτιμάται. Με βάση το σύνολο της αγοράς των τόνων και τους τόνους συλλογής των 608 τόνων το ποσοστό συλλογής για το 2014 διαμορφώνεται στο 37,5%. Με βάση τον μέσο όρο τριετίας όπως έχει θεσπισθεί από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/66 και την Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 το ποσοστό συλλογής για το 2014 διαμορφώνεται στο 36,8%. 27

29 6.ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι φορητές μπαταρίες που συλλέγονται αποστέλλονται σε 2 εργοστάσια ανακύκλωσης και επεξεργασίας στο εξωτερικό: Α) REVATECH S.A. Rue de L lle Monsin 95 B-4020 Liege Belgium Αριθμός αδείας: R.1.2/05/2002/12, DDT35/MJ/MV Λήξη αδείας: 31/1/2022 Β) GREENWEEE Park Industrial Frasinu DJ 203D Buzau-Slobozia Km 5-6 Com. Tintesti, Buzau Romania Αριθμός αδείας: Νο. 283/15/9/2009 Revision 22/8/2012 Λήξη αδείας: 14/9/2019 Το 2014 εστάλησαν και ανακυκλώθηκαν στα 2 αυτά εργοστάσια του εξωτερικού 570,2 τόνοι φορητών μπαταριών, εκ των οποίων τόνοι ανακυκλώθηκαν στην REVATECH και 334,5 τόνοι στην GREENWEEE. Παράλληλα 146,1 τόνοι ανακυκλώθηκαν σε εργοστάσια του εσωτερικού για ένα σύνολο 716,4 τόνων όπως εμφανίζεται από τον παρακάτω πίνακα: 28

30 ΠΙΝΑΚΑΣ XΙV ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Μεταφορέας Ημερομηνία Εξαγωγής Ποσότητα (kg) Εγκατάσταση ENVIROCHEM 27/1/ REVATECH ENVIROCHEM 23/2/ REVATECH ENVIROCHEM 17/4/ REVATECH ENVIROCHEM 29/5/ REVATECH ENVIROCHEM 11/7/ REVATECH ENVIROCHEM 6/8/ REVATECH ENVIROCHEM 25/9/ REVATECH ENVIROCHEM 23/10/ REVATECH ENVIROCHEM 28/11/ REVATECH ENVIROCHEM TOTAL REVATECH POLYECO 7/2/ GREENWEEE POLYECO 21/2/ GREENWEEE POLYECO 26/2/ GREENWEEE POLYECO 11/3/ GREENWEEE POLYECO 14/3/ GREENWEEE POLYECO 11/4/ GREENWEEE POLYECO 13/5/ GREENWEEE POLYECO 4/6/ GREENWEEE POLYECO 1/7/ GREENWEEE POLYECO 11/7/ GREENWEEE POLYECO 31/10/ GREENWEEE POLYECO 31/10/ GREENWEEE POLYECO 31/10/ GREENWEEE POLYECO 11/11/ GREENWEEE POLYECO 25/11/ GREENWEEE POLYECO 12/12/ GREENWEEE POLYECO 12/12/ GREENWEEE POLYECO TOTAL ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ POLYECO 9/4/ METPLAST POLYECO 24/11/ SUNLIGHT ECOTRANS 1/1/ /1/ ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ GRAND TOTAL

31 7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ α) Διαφημιστικοί Στόχοι: Επίτευξη αναγνωρισιμότητας του προγράμματος της ΑΦΗΣ στο 85% για το Προτροπή του τελικού χρήστη στην εναπόθεση των μπαταριών στους ειδικούς κάδους. Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνήθειας στον τελικό χρήστη (αυτόματη συμπεριφορά). Παρουσίαση συστήματος ως κοινωνικά υπεύθυνου για την προστασία του περιβάλλοντος Ενημέρωση του κοινού για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μη ανακύκλωσης μπαταριών. β) Κοινό που απευθυνόμαστε: Πρωτεύοντες αποδέκτες: Παιδιά ηλικίας από 8 18 ετών. Δεκτικοί στην διαφήμιση Είναι οι τακτικότεροι χρήστες μπαταριών Ευαισθητοποιούνται εύκολα διότι αποτελούν άμεσους αποδέκτες της περιβαλλοντικής, υγειονομικής και οικιστικής υποβάθμισης Ενσωματώνουν συνήθειες εύκολα Εξασφαλίζουν την μελλοντική επιρροή της κοινωνίας. 30

32 Δευτερεύοντες αποδέκτες: Γονείς με περιβαλλοντική συνείδηση. Τείνουν να δώσουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους. Άτομα με γενικότερη υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (οικολόγοι). Γνωρίζουν την σημασία της προσφοράς του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος. γ)το μήνυμα Πρωτεύον μήνυμα: «Η φύση μας γεμίζει ενέργεια. Ας της το ανταποδώσουμε με μια κίνηση» (προστατεύουμε και φροντίζουμε το περιβάλλον). Δευτερεύον μήνυμα: «Η ανακύκλωση μπαταριών είναι ευθύνη όλων μας» (η ανακύκλωση είναι δείγμα πολιτισμού). δ) Διαφημιστικό Πρόγραμμα 2014 ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΟ Ι Α Ν Φ Ε Β Μ Α Ρ Α Π Ρ Μ Α Ι Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ Λ Α Υ Γ Σ Ε Π Τ Ο Κ Τ Ν Ο Ε Δ Ε Κ TV Περιοδικά Internet WEB TV Φυλλάδιο 31

33 ε) Αποτελεσματικότητα διαφημιστικής καμπάνιας Η διαφημιστική καμπάνια της ΑΦΗΣ επικεντρώθηκε στην τηλεόραση και επίσης σε περιοδικά, Internet, Web TV, Facebook και φυλλάδια. Στόχοι της καμπάνιας ήταν: 1. Η δημιουργία αναγνωρισιμότητας για τον αριθμό και τα σημεία των κάδων της ΑΦΗΣ. 2. Αύξηση ανακύκλωσης μπαταριών από τους καταναλωτές. 3. Ισχυρή παρουσία στο Facebook και δημιουργία βάσης φίλων. 4. Ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετάσχουν και να προωθήσουν τα μηνύματα για το πρόγραμμα ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ. Σχετικά posts στα Social Media εμφανίζονται παρακάτω: 32

34 33

35 Με τις παραπάνω ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την καθημερινή ανάρτηση (post) στο Facebook για ολόκληρο το 2014, το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών γνωστοποιήθηκε στην ευρύτερη αγορά με αποτέλεσμα να επικυρωθεί η εικόνα και το κύρος της ΑΦΗΣ σε νεαρότερες ηλικίες και παράλληλα να ενημερωθεί το κοινό μέσω ενός φιλικού, διασκεδαστικού και διαδραστικού μέσου. Παράλληλα η τηλεοπτική καμπάνια που έτρεξε Νοέμβριο και Δεκέμβριο με 233 εμφανίσεις απέδωσε 588 GRP S (Gross Rating Points) με κάλυψη 72% του τηλεοπτικού κοινού που είδαν κατά μέσο όρο 4,1 φορές την διαφήμισή μας. Τέλος η καμπάνια μας στο Web TV διάρκειας 7 εβδομάδων απέδωσε views (συνημμένο 3). ζ). Φυλλάδιο Ενημέρωσης Με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση του πολίτη για το πρόγραμμα ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ, ένα 4σελιδο ενημερωτικό φυλλάδιο μοιράστηκε σε σχολεία, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, δήμους, σουπερμάρκετ κ.α. Το φυλλάδιο περιέχει πληροφορίες για την ΑΦΗΣ, τους λόγους που πρέπει να ανακυκλώνουμε, ποιοι συμμετέχουν στο σύστημα, και τις διαδικασίες χορήγησης κάδων καθώς και του τρόπου παραλαβής των μπαταριών. 34

36 4ΣΕΛΙΔΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου φυλλάδια σε ολόκληρη την επικράτεια. 35

37 η). Ιστοσελίδα ΑΦΗΣ Από τις αρχές του 2013 η ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ ανανεώθηκε με σκοπό να είναι πιο φιλική προς τον χρήστη και παράλληλα πιο λειτουργική για τις ανάγκες της ΑΦΗΣ. Στην ιστοσελίδα πολίτες και συνεργάτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, το πρόγραμμα και τα οφέλη της ανακύκλωσης, πρόοδο των δραστηριοτήτων της ΑΦΗΣ, καθώς και συμβάσεις, απολογιστικές εκθέσεις, ισολογισμοί και η άδεια λειτουργίας της ΑΦΗΣ. Στην ιστοσελίδα επίσης υπάρχει «αίτηση δωρεάν κάδου» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους, προκειμένου να τους αποσταλεί δωρεάν ο κάδος συλλογής. Η αποστολή κάδου πραγματοποιείται εντός 5 ημερών. Στην ιστοσελίδα οι εικόνες εναλλάσσονται προωθώντας μηνύματα και πληροφορίες προς τον χρήστη όπως παρακάτω: 36

38 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 37

39 θ). Αποστολή CD-ROM σε σχολεία Με στόχο την ταχύτερη και εκτενέστερη ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα ανακύκλωσης αποστέλλονται στα σχολεία που τοποθετούν κάδους συλλογής ( σχολεία), παρουσιάσεις σε μορφή CD-ROM με θέμα την ανακύκλωση μπαταριών (ξεχωριστή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Με αυτό τον τρόπο προσφέρουμε ένα έτοιμο «εργαλείο» στους εκπαιδευτικούς για μια ολοκληρωμένη ενημέρωση των μαθητών (ΣΥΝ. 4 & ΣΥΝ. 5). ι). Ημερίδες Ενημέρωσης Μια σειρά από ημερίδες ενημέρωσης έλαβαν χώρα σε τοπικό επίπεδο και σε συνεργασία με δήμους, κοινότητες, νομαρχίες και διευθύνσεις εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν για τα προγράμματα ανακύκλωσης στη χώρα μας. Στις ημερίδες αυτές συμμετείχαν τοπικοί παράγοντες καθώς και στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις διαδικασίες και τους τρόπους συνεργασίας (ΣΥΝ.6). κ). Συνεντεύξεις Μια σειρά από συνεντεύξεις σε περιοδικά, εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς είχαν σαν αποτέλεσμα την γνωστοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης, τα οφέλη της ανακύκλωσης αλλά και των αποτελεσμάτων της ΑΦΗΣ στο ευρύ κοινό. 38

40 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕ ΣΚΑΙ Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν το 2014 η Ελλάδα έχει το δεύτερο ευρύτερο δίκτυο συλλογής μπαταριών στην Ευρώπη με την ΑΦΗΣ να εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο «Ελληνικές διακρίσεις». 39

41 Παράλληλα η ΑΦΗΣ συμπεριελήφθη για το 2014 στις «καλές πρακτικές» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Regions For Recycling (R4R Good Practices) σαν ένα από τα πιο πετυχημένα συστήματα ανακύκλωσης στην Ευρώπη: The recycling scheme for batteries in Greece is one of the most successful in Europe. It has a network of 60,000 collection bins, the second largest in EU. Currently, the collection rate is at 33.9% (EU target is 25% and 45% by 2016) and in ,000,000 batteries were collected. In Europe, the mean coverage of collection bins is 1.8 bins per thousand inhabitants, while in Greece it is 5.5 bins per thousand inhabitants Το πλήρες άρθρο εμφανίζεται στο συνημμένο 7. 40

42 λ). Ενημέρωση Συνεργατών Σε μια προσπάθεια να προβάλλουμε τη συμμετοχή αλλά και την στήριξη των συνεργατών μας υπάρχει διαρκής ενημέρωση για την πορεία της ΑΦΗΣ και τα αποτελέσματά της έτσι ώστε όλοι οι συνεργάτες μας να νοιώθουν ότι συμμετέχουν ενεργά και συνεισφέρουν, ο καθένας με τον τρόπο του, στο έργο της ανακύκλωσης μπαταριών. μ) Ανταπόκριση κοινού Η ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι εντυπωσιακή. Καθημερινά η εταιρεία λαμβάνει δεκάδες ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά μηνύματα από πολίτες που ζητούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την ΑΦΗΣ, ζητούν να συμμετάσχουν στη συλλογή των μπαταριών καθώς και τρόπους για να βοηθήσουν εθελοντικά στην επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ. Η ανταπόκριση του κοινού είναι εμφανής από το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μακράν την καλύτερη κάλυψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάδους ανά χίλιους κατοίκους, με 5,6 κάδους, όταν ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος είναι 1,8 κάδοι ανά χίλιους κατοίκους όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα. 41

43 ΠΙΝΑΚΑΣ XV ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικότερα από την περιφέρεια, μας ζητούν να στείλουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα ώστε να τα παίζουν δωρεάν στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς τους σταθμούς. Παράλληλα πολλές εταιρείες και φορείς χρησιμοποιούν την ΑΦΗΣ ως μέσο προώθησης και σύνδεσμο (link) στην ιστοσελίδα τους μεγιστοποιώντας έτσι την αναγνωρισιμότητα του προγράμματος ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ. Η ΑΦΗΣ συμμετέχει σε μια σειρά προγραμμάτων στήριξης οργανισμών όπως στο παρακάτω εκπαιδευτικό ίδρυμα με την απονομή βραβείων ΑΦΗΣ: 42

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013 ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Επενδύουμε στην ανάπτυξη Συσσωρεύουμε γνώση Διαχειριζόμαστε με σύστημα 2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Ασπρόπυργος, Απρίλιος 2014 ΠΡΟΟΙΜΙΟ/ ΣΚΟΠΟΣ του Παρόντος Αξιότιμοι Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2013 Αθήνα 3 ος 2013 Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Πληροφορίες... 3 1.1 Ίδρυση... 3 1.2 Εδρα και διεύθυνση Συστήµατος... 7 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 9 η Ιουλίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

2011 απολογισμός δέκατης ένατης χρήσης

2011 απολογισμός δέκατης ένατης χρήσης 4Διοικητικό Συμβούλιο και Στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3. Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4. Εταιρικό Προφίλ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3. Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4. Εταιρικό Προφίλ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4 Εταιρικό Προφίλ 7 ΕΚΕ: Επιχειρηματική Προσέγγιση και Βασικές Δεσμεύσεις 14 Εταιρική Διακυβέρνηση 19 Κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. - Μήνυμα Προέδρου 5. - Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. - Οι στόχοι μας το 2012 Πώς τα πήγαμε 9. - Που στοχεύουμε το 2013 11

Περιεχόμενα. - Μήνυμα Προέδρου 5. - Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. - Οι στόχοι μας το 2012 Πώς τα πήγαμε 9. - Που στοχεύουμε το 2013 11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ετήσιαέκθεση2012 Περιεχόμενα - Μήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2012 Πώς τα πήγαμε 9 - Που στοχεύουμε το 2013 11 - Σημαντικές Εξελίξεις 13 - Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2010

Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2010 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1/1 31/12/2010 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος 2013 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01. Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα