ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMA 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις, με πλάτη Α1 Α. Αν οι ταλαντώσεις έχουν ίδια διεύθυνση, συχνότητα και θέση ισορροπίας, τότε το αποτέλεσμα της σύνθεσης: α. είναι πάντοτε απλή αρμονική ταλάντωση β. μπορεί να παρουσιάζει διακροτήματα γ. είναι η ακινητοποίηση του σώματος, αν οι ταλαντώσεις έχουν διαφορά φάσης π rad δ. είναι ταλάντωση με πλάτος μεταξύ των τιμών Α1 και Α μονάδες 5 A. Ένα σημείο Α ενός εγκάρσιου γραμμικού αρμονικού κύματος έχει κάποια στιγμή μηδενική απομάκρυνση και αρνητική ταχύτητα. Αν η διαφορά φάσης του σημείου Α με ένα σημείο Β είναι φα-φβ=5π/6 τότε : α. Το σημείο Β έχει θετική απομάκρυνση και αρνητική ταχύτητα. β. Το σημείο Β έχει θετική απομάκρυνση και θετική ταχύτητα. γ. Το σημείο Β έχει αρνητική απομάκρυνση και αρνητική ταχύτητα. δ. Το σημείο Β έχει αρνητική απομάκρυνση και αρνητική ταχύτητα. μονάδες 5 A3. Ένα παιδί κάθεται σε περιστρεφόμενο σκαμνάκι και στρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα, έχοντας ανοικτά τα χέρια του στην έκταση. Στη συνέχεια φέρνει τα χέρια του στην ανάταση. α. Η στροφορμή παραμένει σταθερή, ενώ η κινητική ενέργεια μειώνεται. β. Η στροφορμή και η κινητική ενέργεια δεν μεταβάλλονται. γ. Η στροφορμή παραμένει σταθερή, ενώ η κινητική ενέργεια αυξάνεται. δ. Η στροφορμή μειώνεται, ενώ η κινητική ενέργεια παραμένει σταθερή. μονάδες 5 A4. Ηχητική πηγή και παρατηρητής βρίσκονται σε σχετική κίνηση. Ο παρατηρητής ακούει ήχο μεγαλύτερης συχνότητας από αυτόν που παράγει η πηγή, μόνο όταν α. η πηγή είναι ακίνητη και ο παρατηρητής απομακρύνεται από αυτήν. β. ο παρατηρητής είναι ακίνητος και η πηγή απομακρύνεται από αυτόν. γ. ο παρατηρητής και η πηγή κινούνται με ομόρροπες ταχύτητες, με τον παρατηρητή να προπορεύεται και να έχει κατά μέτρο μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτήν της πηγής. δ. ο παρατηρητής και η πηγή κινούνται με ομόρροπες ταχύτητες, με την πηγή να προπορεύεται και να έχει κατά μέτρο ταχύτητα μικρότερη από αυτήν του παρατηρητή. μονάδες 5 A5. Να χαρακτηρίσετε κάθε πρόταση (Σ) σωστή ή (Λ) λανθασμένη. α) Η συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης του αρμονικού ταλαντωτή είναι πάντα ίση με την ιδιοσυχνότητά του.

2 β) Σε πολύ μικρές αποστάσεις από ένα ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο, που παράγει ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο έχουν διαφορά φάσης π/. γ) Ο ρυθμός μεταβολής της ιδιοστροφορμής της Γης είναι μηδέν. δ) Έκκεντρη ονοµάζεται μια κρούση, αν οι ταχύτητες των σωµάτων βρίσκονται σε τυχαία διεύθυνση. ε) Οι ακτίνες Χ έχουν μικρότερο μήκος κύματος από τις υπέρυθρες. μονάδες 5 ΘEMA ο B1. Σφαίρα μάζας m και κινητικής ενέργειας Κ συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με σώμα τριπλάσιας μάζας που κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση. Η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος είναι 4Κ. Επομένως η ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση είναι: α) 7Κ/ β) 16Κ/3 γ) 5Κ/ δ)4κ Επιλέξτε την σωστή απάντηση. (μονάδες ) Δικαιολογήστε την επιλογή σας. (μονάδες 6) B. Στο διπλανό σχήμα το ελατήριο έχει σταθερά Κ και το σώμα (μία σακούλα με άμμο) έχει μάζα m. Το σύστημα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Α. Αν η περίοδος περιστροφής του δίσκου είναι σύστημα βρίσκεται σε συντονισμό i) Σωστό ii) Λάθος Δικαιολογήστε την απάντησή σας. T m K τότε το (μονάδες 1) (μονάδες 4) Β Αν η περίοδος του διεγέρτη είναι η μισή από αυτή της προηγούμενης και ανοίξουμε μια τρύπα στη σακούλα (οπότε η μάζα της άμμου μειώνεται), το πλάτος της ταλάντωσης θα: i) αυξηθεί ii) παραμείνει το ίδιο iii) μειωθεί (μονάδες 1) Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (μονάδες 4) Β3. Από τη βάση δύο όμοιων κεκλιμένων επιπέδων βάλλονται με την ίδια αρχική ταχύτητα υο ένας κύβος και μία ομογενής σφαίρα. Ο κύβος κινείται στο ένα κεκλιμένο επίπεδο χωρίς τριβές και η σφαίρα κυλίεται στο άλλο χωρίς να ολισθαίνει.

3 Α Αν h1 το μέγιστο ύψος στο οποίο φτάνει ο κύβος και h το μέγιστο ύψος στο οποίο φτάνει η σφαίρα, τότε ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι η σωστή; α) h1 > h β) h1 = h γ) h1 < h μονάδες 3 Β Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας μονάδες 6 Δίνεται η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της: I cm mr 5, όπου mσφ, R η μάζα και η ακτίνα της σφαίρας. ΘΕΜΑ 1 A1. α A. γ A3. γ A4. δ A5. α)λ β)σ γ)σ δ)λ ε)σ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ B1. Σωστό είναι το β) Από την Α.Δ.Ο. ισχύει: m 3m 4mV 3 4V (1) Από την εκφώνηση ισχύει: Κτελ=4Κ οπότε: 1 4mV 1 4 m V V (για V=υ προκύπτει πως η αρχική κίνηση του σώματος ήταν ίδιας φοράς με τη σφαίρα, κάτι που αντιβαίνει τις προϋποθέσεις της εκφώνησης) Άρα από την (1) έχουμε: Οπότε: 1 1 Q m 3m 1 m K 1 4mV m 3m 4m K 3 B. A. Είναι σωστό διότι όταν η περίοδος του διεγέρτη γίνει ίση με την ιδιοπερίοδο του ταλαντωτή τότε το σύστημα είναι σε συντονισμό. Β. Το πλάτος θα αυξηθεί. Αρχικά η ιδιοπερίοδος του ταλαντωτή είναι διπλάσια από την περίοδο του διεγέρτη. Καθώς όμως μειώνεται η μάζα του ταλαντωτή, θα μειώνεται και η περίοδός του

4 ( T m K ). Καθώς θα πλησιάζει την περίοδο του διεγέρτη, το πλάτος θα αυξάνει καθώς θα πλησιάζουμε στον συντονισμό. Β3. Α. Σωστή απάντηση είναι η (γ). Β. Ο κύβος εκτελεί (μόνο) μεταφορική κίνηση, στη διάρκεια της οποίας η μόνη δύναμη που παράγει έργο είναι το βάρος του. Η μηχανική ενέργεια του κύβου διατηρείται. Εφαρμόζουμε Α.Δ.Μ.Ε.: (Σχήμα 1) U1+K1=U+K 1 m mgh 1 h 1 (1) g (υ = ) (υ = ) N N h 1 T στ h υ ο B U = βαρ υ ο B U = βαρ σχήμα (i) σχήμα (ii) Εφαρμόζουμε επίσης Α.Δ.Μ.Ε. για τη σφαίρα (η στατική τριβή δεν παράγει έργο). Επειδή η σφαίρα κυλίεται στο κατώτερο σημείο έχει κινητική ενέργεια και λόγω μεταφορικής και λόγω περιστροφικής κίνησης, οπότε: m I cm mgh m mr mgh m m( R ) mgh m m mgh m mgh gh h () 1 1 1g Από (1) και () προκύπτει πως h1 < h

5 Θέμα 3 Στο κύκλωμα του σχήματος δίνονται: πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε=1V μηδενικής εσωτερικής αντίστασης, πυκνωτής χωρητικότητας C ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L. Αρχικά ο διακόπτης είναι στη θέση (Α) και ο πυκνωτής φορτίζεται πλήρως με Q=1-3 C. 1. Να υπολογίσετε το τη χωρητικότητα του πυκνωτή. Γυρίζουμε το διακόπτη στη θέση (Β) τη χρονική στιγμή t= και το κύκλωμα εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις με περίοδο: T = π 5 s.να υπολογίσετε το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου. 3. Να υπολογίσετε το πλάτος της έντασης του ρεύματος 4.Να γράψετε την εξίσωση σε συνάρτηση με το χρόνο για την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το πηνίο. 5.Να υπολογίσετε το ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή τη χρονική στιγμή t1 κατά την οποία η ηλεκτρική του ενέργεια, είναι τριπλάσια από την ενέργεια του μαγνητικού πεδίου στο πηνίο για πρώτη φορά 6.Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t1 του ερωτήματος 5

6 ΛΥΣΗ 1. Επειδή αρχικά ο πυκνωτής είναι πλήρως φορτισμένος, ισχύει: C = Q E C = 1 3 C 1V C = 1 4 F. Από τον τύπο T = π LC θα υπολογίσουμε το συντελεστή αυτεπαγωγής L: T = π LC L = T = π 4π C 4π H L = 1H 3. Ξέρουμε ότι Ι = ωq οπότε θα χρειαστεί να υπολογίσουμε πρώτα το ω Τ = π ω ω = π Τ ω = π π 5 ( r ) ω = 1 r/s s Συνεπώς I = ωq I = A I =.1 A 4.Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι q = Qσυν(ωt) = 1 3 συν (1t) (C)

7 5. Από την ΑΔΕ ισχύει : U E + U B = E ολ U E U Ε = E ολ 4 3 U E = E ολ U E = 3 4 E ολ 1 q Q C = C q = 3 Q 6. q = Qσυν(ωt) 3 Q = Qσυν(ωt) 3 συν ( π 6 ) = συν (1t) t = (s) = συν (1t)

8 ΘΕΜΑ 4 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Η ομογενής τροχαλία του σχήματος ακτίνας R και μάζας mτ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που περνάει από το κέντρο της Ο και είναι κάθετος στο επίπεδο της. Σώμα Σ1 μάζας m1=m είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο αβαρούς νήματος το οποίο είναι τυλιγμένο στην περιφέρεια της τροχαλίας. Αρχικά το σύστημα είναι ακίνητο. Κάτω από το σώμα Σ1 και σε απόσταση h βρίσκεται σώμα Σ μάζας m=m το οποίο ισορροπεί στερεωμένο στη μία άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k η άλλη άκρη του οποίου είναι στερεωμένη στο έδαφος. Αφήνουμε ελεύθερο το σύστημα τροχαλίας-σώματος Σ1 να κινηθεί. Mετά από χρόνο t το σώμα Σ1 συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με το σώμα Σ. Τα μεγέθη της ταχύτητας u προ της κρούσης της m 1=M, η επιτάχυνσή της και η γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας υπολογίζονται εύκολα μέσω των τύπων Στ = Ια γ ΣF = Mα cm ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ Α.Δ.Μ.Ε. ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΑΘΟΥΣ α cm = Rα γ h = 1 α cmt u = α cm t

9 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1. Πλαστική κρούση με ταυτόχρονο «κόψιμο» του νήματος σε αυτή Αρχικά μεγέθη u, x = mg (συμπίεση ελατηρίου ) K Τελικά μεγέθη u K, y = Mg K (Εντοπισμός θέσης ισορροπίας ) Ισχύει : P α = P τ => Mu = (m + M)u K όπου m=m και Μ=m 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. Πλαστική κρούση χωρίς να κοπεί το νήμα: L α = L τ Ιω + ΜuR = (m + M)u K R + Iω Κ έχω θερμότητα - απώλεια στην κρούση δηλαδή: 1 Mu > 1 (m + M)u K u K u < M m + M < 1 => u K < u άρα το νήμα χαλαρώνει, συνεπώς Τ= => α γ==> ω κ=ω Άρα: Ιω + mur = (m + M)uKR + Iω mu = (m + M)u K Δηλαδή η περίπτωση αυτή ταυτίζεται με την 1 περίπτωση

10 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3. Πλαστική κρούση χωρίς να κοπεί το νήμα με Μ>>>m και Μ>>>m τ(μάζα τροχαλίας) L α = L τ Ιω + ΜuR = (m + M)u K R + Iω Κ, Ι = cm τ R (c < 1) cm τ R ω + ΜuR = (m + M)u K R + cm τ R ω Κ ( cm τ Μ ( cm τ Μ u + M Μ u) = (m M + M M ) u k + cm τ Μ u k u + M u) = Μ u = Μ Μ (m + M ) u M M K + cm τ Μ u k ( cm τ Μ + 1) u = (cm τ Μ + 1) u K u = u K Μελέτη της ταλάντωσης της m+m για τις περιπτώσεις 1,,3

11 x = mg K y = Mg 1 k Εντοπισμός Θ.Ι. Εντοπισμός N.Θ.Ι. (m + M)u K + 1 ky = 1 ka A = ± (m + M+)u + ky k Εντοπισμός του πλάτους ταλάντωσης για t=, θέση y και u K> Βρίσκω αρχική φάση, εξίσωση ταλάντωσης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4. Ενδιαφέρουσα η περίπτωση στην οποία ακριβώς στην κρούση παράλληλα στο νήμα χρησιμοποιώ αβαρή ράβδο που «σκαλώνει» μεταξύ τροχαλίας και m ώστε να μην χαλαρώσει το νήμα: τότε: i) L α = L τ Ιω + (m + M)uR = Iω Κ + (m + M)u K R Υπάρχει τότε δύναμη Τ που αλληλεπιδρά στην Μ και στην τροχαλία ii) Ισχύει: u K=ω KR και εύκολα: u K = Iω + (m + M)uR u K, ω I Κ = R + (m + M)R R iii) Σημειώστε ότι η u k είναι πάντοτε μεγαλύτερη της κοινής ταχύτητας των περιπτώσεων 1, ενώ η ω κ είναι μικρότερη της ω. Ο λόγος είναι ότι οι δυνάμεις αβαρούς ράβδου, στην κρούση αλλάζουν κατεύθυνση και δίνουν ροπή στην τροχαλία αντίθετη της προηγούμενης, εnώ στην m δίνει δύναμη στην κατεύθυνση της mg!!!! Μελέτη της ταλάντωσης της m+m στην 4 περίπτωση Προσοχή Αμέσως μετά την κρούση οι τάσεις στο νήμα επανακτούν την κλασσική αρχική προ κρούσης κατεύθυνση

12 ΤΟΤΕ: Στην διαδρομή y μέχρι τη Θ.Ι. : Κ τελ Κ αρχ = ΣW [ 1 (m + M)u + 1 Ιω ] [ 1 (m + M)u k + 1 Ιω k ] = (m + M)gy [ 1 K(x + y) 1 Kx ] Μετά την Ν.Θ.Ι. : u < u => T = => ω = u R έχω Γ.A.Τ. για την m+m στην τροχαλία,

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ κ Θέµα ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα πο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα κύκλωµα LC εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ταλαντώσεις. Η ελάττωση του πλάτους (απόσβεση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της Βασικές ασκήσεις στις φθίνουσες ταλαντώσεις.. Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με πλάτος που μειώνεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση =,8e,t (S.I.). Να υπολογίσετε: α. το πλάτος της ταλάντωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 05 011 ΘΕΜΑ Α Α1. Σωστό το γ. Α. Σωστό το β. Α3. Σωστό το γ. Α4. Σωστό το γ. Α.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα