ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση."

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα μηχανικό σύστημα εκτελεί, σε περιβάλλον με απόσβεση, εξαναγκασμένη ταλάντωση με συχνότητα διεγέρτη διπλάσια από την ιδιοσυχνότητα του συστήματος. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή. α)το πλάτος της ταλάντωσης είναι το ήμισυ της μέγιστης δυνατής τιμής β)ο ρυθμός απορρόφησης ενέργειας από το σύστημα είναι ο μέγιστος δυνατός. γ) Το πλάτος της ταλάντωσης παραμένει σταθερό. δ)για να αυξηθεί το πλάτος της ταλάντωσης πρέπει να αυξήσουμε την συχνότητα του διεγέρτη.. Η σφαίρα του σχήματος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει F στο κεκλιμένο επίπεδο. Η u cm ισχύς της δύναμης F που ασκείται συνεχώς στο κέντρο θ μάζας, είναι αυτή την χρονική στιγμή t = t1 : α) P= F ucm σuνθ β) P= F ucm ηmθ γ) P= F ucm σuνφ δ) P= F ucm ηmϕ φ w

2 πx πt 3. Στασιμο κύμα με εξίσωση y = Aσυν ηµ έχει δημιουργηθεί σε γραμμικό λ T ελαστικό μέσο που ταυτίζεται με τον άξονα x ' Ox. Η απόσταση του δεύτερου δεσμού αριστερά της αρχής Ο και της τρίτης κοιλιάς δεξιά της αρχής είναι : α), 5 λ β),5 λ γ) 1, 75 λ δ),75 λ όπου λ το μήκος κύματος των κυμάτων που συμβάλλουν. 4. Στη διάταξη του σχήματος ο τροχός (Τ) μάζας Μ δύναται να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο με τον άξονα του οριζόντιο, η τροχαλία έχει ροπή αδράνειας Ι και μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον ακλόνητο άξονα τροχαλία (Σ) F (T) της. Το σώμα (Σ) μάζας m συγρατείται πάνω στο μη λείο οριζόντιο επίπεδο δεχομενο την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F. Αν αυξήσουμε την τιμή της δύναμης F ο τροχός (Τ) κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει ανερχόμενος το κεκλιμένο επίπεδο, το αβαρές μη εκτατό νήμα δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της τροχαλίας ενω το σωμα (Σ) επιταχυνεται στο οριζόντιο επίπεδο. Η ενέργεια που παρέχει η δύναμη F στο σύστημα γίνεται: α) Μεταφορική και στροφική κινητική του τροχού (Τ), στροφική κινητική της τροχαλίας και κινητική ενέργεια του σώματος (Σ). β) Μεταφορική και στροφική κινητική του τροχού (Τ), στροφική κινητική της τροχαλίας, κινητική ενέργεια του σώματος (Σ) και θερμότητα λόγω τριβών στο οριζόντιο επίπεδο. γ) Μεταφορική και στροφική κινητική του τροχού (Τ), στροφική κινητική της τροχαλίας, κινητική ενέργεια του σώματος (Σ)και θερμότητα λόγω της αναπτυσσόμενης τριβής μεταξύ τροχού και κεκλιμένου επιπέδου δ) τίποτα από τα παραπάνω.

3 ΙΙ. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα «Σ» αν είναι σωστή η το γράμμα «Λ» αν είναι λανθασμένη. 1. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση ο ρυθμός μείωσης του πλάτους είναι σταθερός στην πάροδο του χρόνου.. Στην κεντρική κρούση δυο σωμάτων οι ορμές πριν και μετά ανήκουν στην ίδια διεύθυνση. 3. Αν η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι μικρότερη από αυτή που εκπέμπει η πηγή τότε η απόσταση μεταξύ πηγής παρατηρητή αυξάνεται. 4. Η γωνιακή ταχύτητα και η γωνιακή επιτάχυνση έχουν πάντα την ίδια φορά. 5. Σε μια αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου ειναι μέγιστη όταν το φορτίο στον πυκνώτη ειναι ίσο με το μηδέν. ΘΕΜΑ Β Β1. Το σώμα Σ1 του σχήματος κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου u και συγκρούεται κεντρικά, ελαστικά με άλλο όμοιο με αυτό σώμα Σ που ισορροπεί δεμένο στο άκρο αβαρούς,μη εκτατού νήματος μήκους l. Αν το σώμα Σ αμέσως μετά την κρούση δέχεται δύναμη από το από το νήμα που είναι διπλάσια από αυτή που δέχεται ελάχιστα πριν τη κρούση τότε : α) u = gl β) u = gl γ) u = 3gl Σ1 u L όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Σ Μονάδες 7

4 Β. Τα ιδανικά συστήματα του σχήματος ισορροπούν με τα ελατήρια σταθεράς k,k στο φυσικό τους μήκος και τα σώματα Σ1, Σ μάζας m, m αντίστοιχα να εφάπτονται όπως φαίνεται στο σχήμα. Απομακρύνουμε τα δυο σώματα από τη θέση τους κατά x 1, x = x1 αντίστοιχα και τα αφήνουμε ταυτόχρονα ελεύθερα να κινηθούν τη χρονική στιγμή t=0. Το οριζόντιο επίπεδο ειναι λείο και τα σώματα εχουν αμελητέες διαστάσεις. Η κρούση μεταξύ των σωμάτων, όταν συμβεί είναι κεντρική και ελαστική. (Σ1) (Σ) k m m k Ι) Σε ποια θέση θα συγκρουστούν τα σώματα για πρώτη φορά και ποια χρονική στιγμή t 1; ΙΙ) Να υπολογίσετε τις ταχύτητες των σωμάτων μετά την πρώτη κρούση τους σε συνάρτηση με τα σύμβολα της εκφώνησης. Να επιλέξετε θετική φορά για τις ταχύτητες την φορά κίνησης του Σ1 λίγο πριν συγκρουστεί για πρώτη φορά με το σώμα Σ. III) Να παραστήσετε γραφικά, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σύμβολα, την απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του σώματος Σ1 σε συνάρτηση με το χρόνο. Β3. Το στερεό (Π) του σχήματος αποτελείται απο εναν ομογενή κύλινδρο ικανού ύψους h που εχει μάζα Μ=8m και ακτίνα R και από δυο όμοιους ομογενείς κύλινδρους μάζας m και ακτίνας R που εχουν μικρότερο ύψος. Το σύστημα των στερεών έχει άξονα περιστροφής που ειναι άξονας συμμετρίας και Μονάδες 9 διέρχεται απο τα κέντρα μάζας και των τριών στερεών, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ι. Η ροπή αδράνειας του στερεού (Π) ως προς τον άξονα συμμετρίας του είναι : α) mr β) 1, 5mR γ) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. x 1 x 4mR Άξονας συμμετρίας m, R m, R 8m, R/ ΙΙ. Τοποθετούμε το στερεό (Π) σε κεκλιμένο επίπεδο γνωστής γωνίας κλίσης φ και το

5 αφήνουμε ελεύθερο με R/ αποτέλεσμα αυτό να κυλίεται R χωρίς να ολισθαίνει υπο την Α-τρόπος επίδραση του βάρους του, με δυο τρόπους. Α-τροπος: Το στερεό κυλίεται στο R/ επίπεδο πατώντας στους R εξωτερικούς κυλίνδρους ακτίνας Β-τρόπος R, με επιτάχυνση άξονα φ συμμετρίας a 1. Β- τρόπος: Το στερεό κυλίεται στο κατάλληλου πλάτους επίπεδο πατώντας στον εσωτερικό κύλινδρο ακτίνας R/, με επιτάχυνση άξονα συμμετρίας a. Σε όλη την διάρκεια της κύλισης ο άξονας συμμετρίας του στερεού (Π) δεν αλλάζει προσανατολισμό. Για τα μέτρα των μεταφορικών επιταχύνσεων του άξονα συμμετρίας, στις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει : α) a1 > a β) a1 < a γ) a1 = a Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. ΙΙΙ. Το στερεό (Π) κυλίεται στο κεκλιμένο επίπεδο με τον τρόπο-β. Ονομάζουμε ucm την ταχύτητα του άξονα συμμετρίας του στερεού και u A την ταχύτητα του ανώτερου ucm σημείου ενός εξωτερικού κυλίνδρου ακτίνας R. Κάθε χρονική στιγμή το πηλίκο ua είναι ίσο με : α) 1 β) 1 3 γ) 3 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Σε κάθε μια απο τις παραπάνω ερωτήσεις να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Η ροπή αδράνειας ομογενή κυλίνδρου μάζας m και ακτίνας R ως προς άξονα 1 συμμετρίας που είναι κάθετος στο επίπεδό του είναι : I = mr. Μοναδες 9 ΘΕΜΑ Γ Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο που ταυτίζεται με τον άξονα x ' Ox. Η αρχή μέτρησης των αποστάσεων στον άξονα την χρονική στιγμή t=0 έχει απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας της ίση με το μηδέν και θετική ταχύτητα, οπότε η χρονική της εξίσωση είναι της μορφής y O = Aηµωt. Η γραφική παράσταση της

6 απομάκρυνσης από την θέση ισορροπίας ενός σημείου Σ του μέσου με θέση x = 1, m είναι αυτή του σχήματος: Σ 0.1 y (m) t (s) Γ1. Να προσδιορίσετε την φορά διάδοσης του κύματος και να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Γ. Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος. Γ3. Να παραστήσετε γραφικά την φάση του σημείου Σ σε συνάρτηση με τον χρόνο. Να παραστησετε επισης γραφικα το στιγμιότυπο του κύματος στον άξονα x ' Ox την στιγμή t = t1 που η φάση του σημείου Σ είναι ίση με φ = Σ πrad. Η γραφική να γίνει μεταξύ του σημείου x = 0 και του σημείου στο οποίο εχει φτάσει το κύμα τη χρονική στιγμή t = t1. Γ4. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σημείου Λ που βρίσκεται στην θέση x = + Λ 0,75m 9π όταν η φάση του σημείου Σ είναι φ 4 rad Σ =. Γ5. Στον ίδιο άξονα προκαλούμε την διάδοση ενός δεύτερου κύματος, ίδιου πλάτους και συχνότητας με το αρχικό, που διαδίδεται σε αντίθετη κατεύθυνση με αποτέλεσμα την δημιουργία στάσιμου κύματος. Η αρχή μέτρησης Ο είναι κοιλία του στάσιμου κύματος και την χρονική στιγμή t=0 έχει θετική ταχύτητα. α) Να γράψετε την χρονική εξίσωση της ταχύτητας των υλικών σημείων του μέσου. β) Να παραστήσετε γραφικά το πλάτος των σημείων του μέσου σε συνάρτηση με την θέση x στον θετικό ημιάξονα απο τη θεση x = 0 μέχρι τον τέταρτο δεσμό. Μονάδες 6

7 ΘΕΜΑ Δ Δυο ομογενείς λεπτοί δίσκοι (1),() είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να έχουν κοινό οριζόντιο άξονα συμμετρίας και έχουν αντίστοιχα μάζες R 1 R m1 = 1 kg, m = 3kg καθώς και ακτίνες R1 = 0,5m και R = R1 = 1m. T στ Το σύστημα των δυο δίσκων μπορεί να στρέφεται ως ένα σώμα ως προς τον άξονα συμμετρίας και αρχικά ισορροπεί Πλάγια όψη όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο αβαρές μη εκτατό σχοινί που είναι τυλιγμένο στο αυλακι του δισκου () ασκούμε οριζόντια δύναμη F =,5N, στο αβαρές σχοινί που είναι τυλιγμένο στο αυλακι του δισκου (1) ασκείται τάση νήματος T 1, ενώ στο σημείο επαφής με το οριζόντιο επίπεδο ασκείται στατική τριβή προς τα δεξιά T στ. Δ1. Να υπολογίσετε την ροπή αδράνειας του συστήματος των δυο δίσκων ως προς τον άξονα συμμετρίας τους. Μονάδες 3 Δ. Με δεδομένη την ισορροπία του συστήματος των δυο δίσκων να υπολογίσετε την τάση του νήματος T 1 και την T στ Μονάδες 3 Δ3. Να εξετάσετε αν οι δισκοι έχουν την ίδια πυκνότητα. Να θεωρησέτε ότι και οι δυο έχουν μικρό «πάχος» h. Μονάδες 3 Κόβουμε το σχοινί που συνδέει τον δίσκο (1) με τον κατακόρυφο τοίχο και το σύστημα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει στο οριζόντιο επίπεδο, υπο την επίδραση της δυναμης F που ασκείται στο σήμειο Α, με τον άξονα συμμετρίας να παραμένει συνεχώς οριζόντιος χωρίς να αλλάζει προσανατολισμό. Δ4. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του άξονα συμμετρίας. Να επιλέξετε ως αρχή μέτρησης των χρόνων t = 0 την στιγμή που κόβεται το σχοινί. Δ5. Να υπολογίσετε την εφαπτομενική επιτάχυνση του σημείου Ζ που είναι κάθε χρονική στιγμή το ανώτερο σημείο του δίσκου (1). Δ6. Το σχοινί που είναι τυλιγμένο στον δίσκο () έχει μήκος l = 100mκαι κάποια στιγμή ξετυλίγεται ολόκληρο χωρίς ποτέ να έχει γλιστρήσει πάνω σε αυτόν. Να παραστήσετε γραφικά την ταχύτητα ενός σημείου του άξονα συμμετρίας, από την χρονική στιγμή t=0 μέχρι την χρονική στιγμή t = 10s. T 1 Ζ Α F

8 Δ7. Να υπολογίσετε τον ρυθμό με τον οποίο προσφέρει ενέργεια η δυναμη F στο στερεό την χρονική στιγμή ελάχιστα πριν σταματήσει να επιδρά σε αυτό. Δίνονται : Η ροπή αδράνειας ομογενή δίσκου μάζας m και ακτίνας R ως προς άξονα συμμετρίας 1 που είναι κάθετος στο επίπεδό του είναι : I = mr. Ο όγκος λεπτού δισκου(ουσιαστικά κυλίνδρου) είναι το γινόμενο του εμβαδού της βάσης του, επί το μικρο ύψος h. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMA 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm)

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm) Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ/ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο A. Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο έχει τη διεύθυνση του άξονα x x, διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα, μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΘΕΜΤ ΦΥΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ γαπητοί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας προτείνουν για άλλη μια χρονιά, ένα ολοκληρωμένο επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου, αποτελούμενο από: Επαναληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος 1 Ένα στερεό εκτελεί μεταφορική κίνηση όταν: α) η τροχιά κάθε σημείου είναι ευθεία γραμμή β) όλα τα σημεία του έχουν ταχύτητα που μεταβάλλεται με το χρόνο γ) μόνο το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος.

α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 1. Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται: α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα ο Φσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθνσης Γ Λκείο 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Η εξίσωση της αποµάκρνσης σε έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, πλάτος χ 0 και κκλικής σχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση: χ χ 0 ηµωt.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ κ Θέµα ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα πο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα κύκλωµα LC εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 009. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 1 3 3 1 0-1 ½ 0-1 0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα