ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Θανάσης Ζούνος Γεωπόνος MSc Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων

2 Βιοκτόνα Προϊόντα (ΒΠ) Χρήση για τον Έλεγχο εχθρών ασθενειών για τον Άνθρωπο, τα Ζώα και το Περιβάλλον

3 Η χρήση Βιοκτόνων Προϊόντων παρουσιάζει Πλεονεκτήματα Κινδύνους Ανθρώπους Ζώα Περιβάλλον Ανθρώπους Ζώα Περιβάλλον (ρύπανση νερού, εδάφους, & αέρα)

4 Η Ανάγκη Υιοθέτησης Νομοθετικού Πλαισίου σε όλη την ΕΕ οδήγησε στην οδηγία 98/8/ΕΚ και τώρα πια στον κανονισμό 528/2012 Διαφορετικές Απαιτήσεις Στοιχείων Αξιολογήσεις Διαφορετικές Αποφάσεις από τα Κ-Μ της Ε.Ε. Ανάγκη Εναρμόνισης των Εθνικών Νομοθεσιών (ενιαίες αρχές) Προς επίτευξη Ελεύθερης Διακίνησης Αγαθών & Προστασία της Υγείας Και του Περιβάλλοντος

5 ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Οδηγία 98/8/ΕΚ Εναρμονίστηκε στο Εθνικό μας Δίκαιο με το Π.Δ. 205/01 Ο κανονισμός 528/2012 αντικαθιστά την οδ. 98/8/ΕΚ και είναι άμεσα εφαρμοστέος από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ από την 1/9/2013 Δεν απαιτείται εναρμόνιση στο Εθνικό μας δίκαιο παρά μόνο επιμέρους νομοθετικές εφαρμοστικές ρυθμίσεις θεμάτων που σαφώς προσδιορίζονται σ αυτόν

6 ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Στον Καν. 528/2012 περιγράφονται 22 Τύποι Βιοκτόνων Προϊόντων ενώ στο Π.Δ. 205/2001 περιγράφονταν 23 Τύποι Βιοκτόνων Προϊόντων Αρμόδιες Αρχές στη Χώρα μας για τα Βιοκτόνα Προϊόντα είναι: Ο Ε.Ο.Φ και Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής)

7 Ορισμός βιοκτόνου σύμφωνα με τον Καν. 528/2012 κάθε ουσία ή μείγμα, στη μορφή υπό την οποία παραδίδεται στον χρήστη, που περιέχει, παράγει ή αποτελείται από μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες και προορίζεται να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης, κάθε ουσία ή μείγμα, που παράγεται από ουσίες ή μείγματα που δεν εμπίπτουν τα ίδια στην προηγούμενη περίπτωση, το οποίο θα χρησιμοποιείται με σκοπό να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης,

8 Βιοκτόνα Προϊόντα Υπάρχουν 4 μεγάλες κατηγορίες 1. Απολυμαντικά 2. Συντηρητικά 3. Εντομοκτόνα για την προστασίας του ανθρώπου των ζώων και του περιβάλλοντος. 4. Λοιπά βιοκτόνα Οι βασικότερες κατηγορίες που είναι στην αρμοδιότητα του ΥΠ.Α.Α.&Τ. είναι: τα Συντηρητικά Ξύλου, τα Τρωκτικοκτόνα και τα Παρασιτοκτόνα Υγειονομικής Σημασίας (εντομοκτόνα και απωθητικά) αλλά και άλλοι 9 τύποι προϊόντων που είναι Αρμοδιότητας του Υπουργείου μας.

9 23 ΤΠ με την οδηγία 98/8/ΕΕ 22 ΤΠ με τον Κανονισμό 528/2012 ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2 Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ 3 Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4 Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΤΠ1: Υγιεινή του ανθρώπου ΤΠ 2: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα ΤΠ 3: Κτηνιατρική υγιεινή ΤΠ4: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών ΤΠ 5: Πόσιμο νερό ΤΠ 6: Συντηρητικά για αποθηκευμένα προϊόντα (εξαιρούνται, τρόφιμα, ζωοτροφές καλλυντικά, φάρμακα εκτός από τρωκτικοκτόνα) ΤΠ 7: Συντηρητικά μεμβρανών ΤΠ 8: Συντηρητικά ξύλου ΤΠ 9: Συντηρητικά ινών, δέρματος, καουτσούκ και πολυμερών ΤΠ 10: Συντηρητικά δομικών υλικών ΤΠ 11: Συντηρητικά για υγρά συστημάτων ψύξης και επεξεργασίας ΤΠ 12: Γλοιοκτόνα ΤΠ 13: Συντηρητικά ρευστών κατεργασίας και κοπής ΤΠ 14: Τρωκτικοκτόνα ΤΠ15: Πτηνοκτόνα ΤΠ 16: Μαλακιοκτόνα, σκωληκοκτόνα και προϊόντα για των έλεγχο άλλων ασπονδύλων ΤΠ 17: Ιχθυοκτόνα ΤΠ 18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων ΤΠ 19: Απωθητικά και προσελκυστικά ΤΠ 20: Έλεγχος άλλων σπονδυλωτών ΤΠ21: Αντιρρυπαντικά επιχρίσματα ΤΠ 22: Ρευστά για βαλσάμωμα και ταρίχευση

10 Βιοκτόνα Προϊόντα Αρμόδιες Αρχές 1) Ε.Ο.Φ για τους παρακάτω τύπους προϊόντων: Τύπος προϊόντων 1: Υγιεινή του ανθρώπου Τύπος προϊόντων 2: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεσα εφαρμογή σε ανθρώπους και ζώα Τύπος προϊόντων 3: Κτηνιατρική υγιεινή Τύπος προϊόντων 4: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών Τύπος προϊόντων 5: Απολυμαντικά πόσιμου νερού Τύπος προϊόντων 6: Συντηρητικά συσκευασμένων ειδών Τύπος προϊόντων 7: Συντηρητικά μεμβρανών Τύπος προϊόντων 11: Συντηρητικά υγρών συστημάτων ψύξεως Τύπος προϊόντων 22: Υγρά βαλσαμώματος και ταρίχευσης

11 Βιοκτόνα Προϊόντα 2. ΥΠ.Α.Α.&Τ για τους παρακάτω τύπους προϊόντων: Τύπος προϊόντων 8: Συντηρητικά ξύλου Τύπος προϊόντων 9: Συντηρητικά ινών, δέρματος, καουτσούκ και πολυμερών Τύπος προϊόντων 10: Συντηρητικά δομικών υλικών Τύπος προϊόντων 12: Γλοιοκτόνα Τύπος προϊόντων 13: Συντηρητικά ρευστών κατεργασίας και κοπής Τύπος προϊόντων 14: Τρωκτικοκτόνα Τύπος προϊόντων 15: Πτηνοκτόνα Τύπος προϊόντων 16: Μαλακιοκτόνα, σκωληκοκτόνα και προϊόντα για τον έλεγχο άλλων ασπονδύλων Τύπος προϊόντων 17: Ιχθυοκτόνα Τύπος προϊόντων18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων Τύπος προϊόντων 19: Απωθητικά και προσελκυστικά Τύπος προϊόντων 20: Έλεγχος άλλων σπονδυλωτών Τύπος προϊόντων 21: Αντιρρυπαντικά επιχρίσματα

12 Ισχύουσα Νομοθεσία για την Έγκριση Διάθεσης στην Αγορά των Βιοκτόνων Προϊόντων Από ο Kαν. 528/2012 Ν. 721/77 και όπως ισχύει (KYA & KΥΑ ) Ν. 2538/97 Ν. 4036/2012 Οδ. 98/8/ΕΚ: Ισχύει από (έχει αντικατασταθεί από τον καν. 528/2012) Δεν αναφέρω άλλες ΥΑ μικρότερης σημασίας όπως και τη νομοθεσία σήμανσης

13 Βιοκτόνα Προϊόντα Ο Καν. 528/2012 αφορά: 1) την επαναξιολόγηση των κυκλοφορούντων πριν την (παλαιών) δ.ο. στην Ε.Ε. 2) την έγκριση νέων δ.ο. στην Ε.Ε. 3) Την άδεια κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων στην Ε.Ε.

14 Ο κανονισμός ορίζει κανόνες για: Την κατάρτιση από την ΕΕ καταλόγου δραστικών ουσιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα. Τη χορήγηση εγκρίσεων σε βιοκτόνα. Την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων εντός της ΕΕ. Τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων στα Κράτη Μέλη της ΕΕ Την κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ κατεργασμένων αντικειμένων.

15 Στον κανονισμό : Περιγράφεται το πεδίο εφαρμογής του με σαφείς εξαιρέσεις όπου υπάρχει επικάλυψη με άλλη νομοθεσία (άρθρο 2). Δίνονται όλοι οι ορισμοί των θεμάτων που πραγματεύεται (άρθρο 3). Προσδιορίζονται σαφώς οι διαδικασίες έγκρισης των δραστικών ουσιών (Κεφάλαιο II). Προσδιορίζονται σαφώς οι διαδικασίες επανεξέτασης της έγκρισης των δραστικών ουσιών (Κεφάλαιο III). Δίνονται οι γενικές αρχές σχετικά με τη χορήγηση αδειών (εγκρίσεων) για τα βιοκτόνα προϊόντα (Κεφάλαιο IV).

16 Γενικές αρχές για τη χορήγηση έγκρισης σε βιοκτόνο προϊόν Οι εγκρίσεις χορηγούνται για μέγιστη περίοδο 10 ετών Μπορεί να χορηγηθεί έγκριση σε μεμονωμένο βιοκτόνο προϊόν ή σε οικογένεια προϊόντων. Προωθούνται πράξεις για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων προϊόντων (άρθρο 18). Προσδιορίζονται σαφώς οι διαδικασίες της έγκρισης των βιοκτόνων προϊόντων.

17 Απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης Προσδιορίζονται όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα βιοκτόνο προϊόν να μπορεί να εγκριθεί με την απλουστευμένη διαδικασία όπως πχ: να μην περιέχει νανοϋλικό να μην περιέχει ανησυχητικές ουσίες Να μην απαιτείται χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κατά την εφαρμογή του Οι δραστικές που περιέχει να έχουν ενταχθεί στο Παράρτημα I Να είναι επαρκώς αποτελεσματικό Περιγράφεται η διαδικασία έγκρισης των προϊόντων και ορίζονται σαφή χρονοδιαγράμματα

18 Εθνικές εγκρίσεις για βιοκτόνα Η αίτηση υποβάλλεται σε ΚΜ της επιλογής του αιτούντα (Κεφάλαιο VI). Θεσπίζονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το κάθε στάδιο εξέτασης της αίτησης. Η αξιολόγηση γίνεται από το αρμόδιο ΚΜ. Ουσιαστικά ακολουθείται η υφισταμένη διαδικασία που προσδιορίστηκε στην 98/8.

19 Αμοιβαία Αναγνώριση εγκρίσεων βιοκτόνων προϊόντων (Κεφάλαιο VII) Οι αιτήσεις υποβάλλονται ουσιαστικά κατά τον υφιστάμενο τρόπο. Το κάθε ΚΜ μπορεί να χορηγήσει έγκριση για το προϊόν κατ αναλογία. Ορίζονται σαφή χρονοδιαγράμματα της διαδικασίας Μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία «παράλληλης αμοιβαίας αναγνώρισης» με επίσης ορισμένα σαφή χρονοδιαγράμματα

20 Αμοιβαία Αναγνώριση εγκρίσεων βιοκτόνων προϊόντων (Κεφάλαιο VII) Στον οργανισμό δημιουργείται ομάδα συντονισμού στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΚΜ που θα χειρίζεται θέματα «διχογνωμίας» μεταξύ του ΚΜ αναφοράς και του ΚΜ που διαφωνεί σε θέματα της έγκρισης. Για ανεπίλυτες αντιρρήσεις προβλέπεται παραπομπή τους στη Επιτροπή Ένα ΚΜ μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση Αμοιβαίας Αναγνώρισης σε βιοκτόνο εάν προβάλει αιτιολογημένα λόγους όπως: Προστασία του περιβάλλοντος Δημόσια ασφάλεια και τάξη Προστασία εθνικών θησαυρών κτλ (άρθρο 37) Αίτηση Αμοιβαίας Αναγνώρισης μπορούν να υποβάλλουν και επίσημοι ή επιστημονικοί φορείς τεκμηριώνοντας το αίτημά τους έχοντας και τη συγκατάθεση του κατόχου της έγκρισης.

21 Εγκρίσεις της Ένωσης (Κεφάλαιο VIII) Θεσμοθετούνται εγκρίσεις που εκδίδονται από την Επιτροπή και ισχύουν στο σύνολο της ΕΕ. Στο άρθρο 42 αναφέρονται οι Τύποι Προϊόντων που θα μπορεί να χορηγείται άδεια της Ένωσης και από πότε. Ο αιτών αποφασίζει για το είδος της έγκρισης που θα αιτηθεί. Η Επιτροπή μέχρι την 31/12/2017 υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του άρθρου 42 (Κεφάλαιο VII). Προσδιορίζονται οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται και σαφή χρονοδιαγράμματα

22 Ακύρωση, επανεξέταση και τροποποίηση αδειών (Κεφάλαιο IX) Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώνει τις Αρμόδιες Αρχές ή/και τον Οργανισμό για απρόσμενες ή δυσμενείς επιπτώσεις από τη χρήση του βιοκτόνου προϊόντος Μετά από αίτημα του κατόχου μπορεί να γίνει ακύρωση της έγκρισης ή τροποποίηση αυτής Η μέγιστη περίοδος «χάριτος» διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 360 ημέρες (1 έτος)

23 Παράλληλο Εμπόριο (Κεφάλαιο X) Χορηγείται κατόπιν αιτήματος άδεια παράλληλου εμπορίου από την Αρμόδια Αρχής του ΚΜ (μέλος εισόδου) βιοκτόνου για το οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση σε άλλο ΚΜ (μέλος προέλευσης) εάν το ΚΜ εισόδου διαπιστώσει ότι το εν λόγω σκεύασμα είναι πανομοιότυπο με ήδη εγκεκριμένο βιοκτόνο στο ΚΜ εισόδου.

24 Τεχνική ισοδυναμία δραστικών ουσιών (Κεφάλαιο XI) Η αίτηση υποβάλλεται στον Οργανισμό. Η αξιολόγηση γίνεται από τον οργανισμό με σαφή χρονοδιαγράμματα Ο οργανισμός μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του ΚΜ που έκανε την αξιολόγηση της δραστικής Εισάγει μια πιο κεντρική προσέγγιση σε ότι αφορά τις εγκρίσεις των Β. Π.

25 Παρεκκλίσεις απαιτήσεων (Κεφ. XII) Ορίζονται σαφώς περιπτώσεις παρέκκλισης από τα άρθρα 17 και 19 (άρθρο 55) Έρευνα και ανάπτυξη Εξαίρεση από την καταχώρηση δυνάμει του καν. 1907/2006

26 Κατεργασμένα υλικά (Κεφ. XII) Κατεργασμένα υλικά είναι όλα τα προϊόντα προς κατανάλωση (χρήση είτε από το ευρύ κοινό είτε από επαγγελματίες χρήστες) τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με κάποιο βιοκτόνο προϊόν. Αυτά τα προϊόντα για να διατεθούν στην Ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασία με κάποια βιοκτόνο δραστική ουσία που είναι ήδη εγκεκριμένη στην ΕΕ. Με τη διάταξη αυτή, προστατεύεται άμεσα ο άνθρωπος (καθόσον έρχεται σε επαφή με το «επεξεργασμένο υλικό») αλλά και το περιβάλλον καθώς κάποιες δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα προϊόντα δεν εγκρίνονται στην ΕΕ λόγω των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον που προκαλούνται από τη χρήση των υλικών που έχουν επεξεργαστεί με αυτές τις ουσίες. Θεσμοθετούνται υποχρεώσεις σήμανσης των προϊόντων αυτών

27 Τα ΚΜ θεσπίζουν διατάξεις κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης/εων των διατάξεων του κανονισμού και οργανώνουν σύστημα ελέγχου της αγοράς Προβλέπονται όλα τα μεταβατικά μέτρα για τη μετάβαση από την οδηγία 98/8 στον κανονισμό

28 Όμως Η οδηγία 98/8 δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως σε κανένα ΚΜ καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το πρόγραμμα επαναξιολόγησης των γνωστών στην ΕΕ δραστικών ουσιών. Ως εκ τούτου ακόμη και μετά την που τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός, στη χώρα μας θα εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η εθνική νομοθεσία (δηλαδή ο ν. 721/77 κτλ)

29 Στόχος Να επιτευχθεί: Υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος

30 ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΠ18 Παρασιτοκτόνα Υγειονομικής Σημασίας Απαιτείται έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό (ερασιτεχνική χρήση με πώλησή τους ακόμη και από super markets) όσο και σε επαγγελματίες για εξειδικευμένη χρήση. Στη Χώρα μας «Υπάγονται» στα γεωργικά φάρμακα (Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα προϊόντα) λόγω κυρίως: Των ίδιων δραστικών ουσιών Των ίδιων μεθόδων εφαρμογής Των ίδιων κινδύνων από τη χρήση τους (ίδιες δραστικές)

31 Παρασιτοκτόνα Υγειονομικής Σημασίας (Π.Υ.Σ.) Πολλοί θεωρούν ότι η χρήση τους περιορίζεται μόνο μέσα σε σπίτια ή για ατομική προστασία αλλά ισχύει μόνο σε μερικές περιπτώσεις. Σε σημαντικές περιπτώσεις όμως, όπως είναι η καταπολέμηση μυγών και κουνουπιών, μόνο η επέμβαση στις εστίες ανάπτυξης των εντόμων μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα (και φυσικά είναι εκτός σπιτιών) και σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται εφαρμογές ευρείας κλίμακας.

32 Κουνούπια σε ορυζώνες

33 Σκευάσματα και ακμαία κουνούπια Υπάρχουν αρκετά σκευάσματα που είναι εγκεκριμένα και για την καταπολέμηση κουνουπιών στο στάδιο του ακμαίου με υπολειμματικό ψεκασμό επιφανειών. Γενικά οι περισσότερες δραστικές αυτών των σκευασμάτων ανήκουν στη γενική κατηγορία των πυρεθροϊδών

34 Κουνούπια και ορυζώνες (προνυμφοκτονία) Στη χώρα μας σήμερα υπάρχουν σκευάσματα με οριστική έγκριση για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε ορυζώνες στο στάδιο της προνύμφης με δραστική ουσία Bti, diflubenzuron και s-methoprene) Η υπηρεσία αναγνωρίζοντας το πρόβλημα προσπαθεί να δώσει, έστω και πρόσκαιρες, λύσεις σε ετήσια βάση (πάντα μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας και έχοντας υπ όψιν και όλους τους παραπάνω στόχους) πχ με κατ εξαίρεση άδεια εφαρμογής τους από αέρος.

35 4 ος στόχος: Η εν γένει οικονομία της περιοχής Καταπολέμηση κουνουπιών στις εστίες ανάπτυξής τους (π.χ. ορυζώνες) 1 ος στόχος: Η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας 2 ος στόχος: Η προστασία του περιβάλλοντος 3 ος στόχος: Η διασφάλιση της καλλιέργειας

36 Ορθή χρήση βιοκτόνων Τα σκευάσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το ΥΠ.Α.Α.&ΤΡ. ως βιοκτόνα. Ο τρόπος εφαρμογής, το φάσμα δράσης, οι δόσεις εφαρμογής κτλ καθορίζονται επακριβώς στην έγκρισή τους και πρέπει να ακολουθούνται πιστά. Δεν εγκρίνονται δ.ο. αλλά σκευάσματα

37 Διενέργεια Καταπολεμήσεων μεγάλης έκτασης (φορείς που εμπλέκονται) ΥΠ.Α.Α.&Τ. Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Εγκρίσεις των βιοκτόνων προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα καταπολέμησης Άλλοι φορείς: Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης Περιφέρεια, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμοι

38 Websites και επαφές tection/index_en.htm Τα (Αθ. Ζούνος) (Β. Βάγιας) Τα τηλ.:

39 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα / 3 / 2015 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα