ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ Δρ Ειρήνη Καραναστάση, Επίκουρος Καθηγήτρια Φυτοπροστασίας Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

2 Βιοκτόνα Σκευάσματα Χρήση για τον Έλεγχο εχθρών & ασθενειών στον Άνθρωπο, τα Ζώα και το Περιβάλλον

3 Η χρήση βιοκτόνων παρουσιάζει Πλεονεκτήματα Κινδύνους Άνθρωπος Ζώα Περιβάλλον ρύπανση νερού, εδάφους, & αέρα

4 Ανάγκη Υιοθέτησης Νομοθετικού Πλαισίου Οδηγία ΕΕ 98/8/ΕΚ και κανονισμός 528/2012 Η Οδηγία 98/8/ΕΚ εναρμονίστηκε στο Εθνικό μας Δίκαιο με το Π.Δ. 205/01 Ο Κανονισμός 528/2012 αντικαθιστά την 98/8/ΕΚ και είναι άμεσα εφαρμοστέος από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ από την 1/9/2013. Δεν απαιτείται εναρμόνιση στο Εθνικό μας δίκαιο παρά μόνο επιμέρους νομοθετικές εφαρμοστικές ρυθμίσεις θεμάτων που σαφώς προσδιορίζονται σ αυτόν

5 Ορισμός βιοκτόνου σύμφωνα με τον Καν. 528/2012 κάθε ουσία ή μείγμα, στη μορφή υπό την οποία παραδίδεται στον χρήστη, η οποία περιέχει, παράγει ή αποτελείται από μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες και προορίζεται να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης, κάθε ουσία ή μείγμα, που παράγεται από ουσίες ή μείγματα που δεν εμπίπτουν τα ίδια στην προηγούμενη περίπτωση, η οποία χρησιμοποιείται με σκοπό να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης.

6 Βιοκτόνα Σκευάσματα 1. Απολυμαντικά 2. Συντηρητικά 3. Εντομοκτόνα για την προστασία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος. 4. Λοιπά βιοκτόνα

7 Βιοκτόνα Σκευάσματα Στον Καν. 528/2012 περιγράφονται 22 Τύποι Βιοκτόνων Προϊόντων ενώ στο Π.Δ. 205/2001 περιγράφονταν 23 Τύποι Βιοκτόνων Προϊόντων Αρμόδιες Αρχές στη Χώρα μας για τα Βιοκτόνα Προϊόντα είναι: Ε.Ο.Φ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής)

8 23 ΤΠ με την οδηγία 98/8/ΕΕ 22 ΤΠ με τον Κανονισμό 528/2012 ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2 Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ 3 Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4 Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΤΠ1: Υγιεινή του ανθρώπου ΤΠ 2: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα ΤΠ 3: Κτηνιατρική υγιεινή ΤΠ4: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών ΤΠ 5: Πόσιμο νερό ΤΠ 6: Συντηρητικά για αποθηκευμένα προϊόντα (εξαιρούνται, τρόφιμα, ζωοτροφές καλλυντικά, φάρμακα εκτός από τρωκτικοκτόνα) ΤΠ 7: Συντηρητικά μεμβρανών ΤΠ 8: Συντηρητικά ξύλου ΤΠ 9: Συντηρητικά ινών, δέρματος, καουτσούκ και πολυμερών ΤΠ 10: Συντηρητικά δομικών υλικών ΤΠ 11: Συντηρητικά για υγρά συστημάτων ψύξης και επεξεργασίας ΤΠ 12: Γλοιοκτόνα ΤΠ 13: Συντηρητικά ρευστών κατεργασίας και κοπής ΤΠ 14: Τρωκτικοκτόνα ΤΠ15: Πτηνοκτόνα ΤΠ 16: Μαλακιοκτόνα, σκωληκοκτόνα και προϊόντα για των έλεγχο άλλων ασπονδύλων ΤΠ 17: Ιχθυοκτόνα ΤΠ 18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων ΤΠ 19: Απωθητικά και προσελκυστικά ΤΠ 20: Έλεγχος άλλων σπονδυλωτών ΤΠ21: Αντιρρυπαντικά επιχρίσματα ΤΠ 22: Ρευστά για βαλσάμωμα και ταρίχευση

9 Αρμόδιες Αρχές 1) Ε.Ο.Φ για τους παρακάτω τύπους προϊόντων: ΤΠ1: Υγιεινή του ανθρώπου ΤΠ2: Απολυμαντικά - φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή σε ανθρώπους και ζώα ΤΠ3: Κτηνιατρική υγιεινή ΤΠ4: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών ΤΠ5: Απολυμαντικά πόσιμου νερού ΤΠ6: Συντηρητικά συσκευασμένων ειδών ΤΠ7: Συντηρητικά μεμβρανών ΤΠ11: Συντηρητικά υγρών συστημάτων ψύξεως ΤΠ22: Υγρά βαλσαμώματος και ταρίχευσης

10 Αρμόδιες Αρχές 2. ΥΠ.Α.Α.&Τ για τους παρακάτω τύπους προϊόντων: ΤΠ8: Συντηρητικά ξύλου ΤΠ9: Συντηρητικά ινών, δέρματος, καουτσούκ και πολυμερών ΤΠ10: Συντηρητικά δομικών υλικών ΤΠ12: Γλοιοκτόνα ΤΠ13: Συντηρητικά ρευστών κατεργασίας και κοπής ΤΠ14: Τρωκτικοκτόνα ΤΠ15: Πτηνοκτόνα ΤΠ16: Μαλακιοκτόνα, σκωληκοκτόνα και προϊόντα για τον έλεγχο άλλων ασπονδύλων ΤΠ17: Ιχθυοκτόνα ΤΠ18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων ΤΠ19: Απωθητικά και προσελκυστικά ΤΠ20: Έλεγχος άλλων σπονδυλωτών ΤΠ21: Αντιρρυπαντικά επιχρίσματα

11 Όμως Η οδηγία 98/8 δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως σε κανένα ΚΜ ΕΕ καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το πρόγραμμα επαναξιολόγησης των γνωστών στην ΕΕ δραστικών ουσιών. Ως εκ τούτου ακόμη και μετά την που τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός, στη Χώρα μας θα εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η εθνική νομοθεσία (δηλαδή ο ν. 721/77)

12 Στόχος Να επιτευχθεί: Υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος

13 ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΠ18 Παρασιτοκτόνα Υγειονομικής Σημασίας Στη Χώρα μας «υπάγονται» στα γεωργικά φάρμακα (Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα προϊόντα) λόγω κυρίως: Των ίδιων δραστικών ουσιών Των ίδιων μεθόδων εφαρμογής Των ίδιων κινδύνων από τη χρήση τους (ίδιες δραστικές) Απαιτείται έγκριση κυκλοφορίας από το ΥΠ.Α.Α.&ΤΡ. Ο τρόπος εφαρμογής, το φάσμα δράσης, οι δόσεις εφαρμογής κτλ καθορίζονται επακριβώς στην έγκρισή τους και πρέπει να ακολουθούνται πιστά. Δεν εγκρίνονται δ.ο. αλλά σκευάσματα

14 Παρασιτοκτόνα Υγειονομικής Σημασίας Μπορεί να απευθύνονται σε επαγγελματίες για εξειδικευμένη χρήση, αλλά και στο ευρύ κοινό (ερασιτεχνική χρήση με πώλησή τους ακόμη και από super markets). Η χρήση τους δεν περιορίζεται μόνο μέσα σε σπίτια ή για ατομική προστασία. Σε σημαντικές περιπτώσεις (καταπολέμηση μυγών και κουνουπιών) επιβάλεται η επέμβαση στις εστίες ανάπτυξης των εντόμων (και φυσικά εκτός των σπιτιών), σε πολλές περιπτώσεις με εφαρμογές ευρείας κλίμακας, για να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

15 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

16 Η λέξη βιοκτόνος (βιο-κτόνος) προέρχεται από το Bιο (βίος = το ζείν) και το επίθεμα κτόνος = ο φονεύων*. Bιoκτόνος στο σπίτι μας μπορεί να είναι: 1. ο ιδιώτης - ερασιτέχνης εφαρμοστής 2. ο επαγγελματίας εφαρμοστής που αποδεδειγμένα θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των καταναλωτών, στον βωμό της ακόρεστης ανθρώπινης πλεονεξίας και του αλόγιστου οικονομικού κέρδους, θυσιάζοντας Υγεία -Περιουσία - Περιβάλλον, περιφρονώντας συγχρόνως, και τις ηθικές αξίες. *κατά τον Κύριο Κωνσταντίνο Θ. Μπουχέλο Ομότιμο Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

17 Τα συνεργεία - εταιρείες- επιχειρήσεις, με την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος φέρουν τεράστια ευθύνη σε σχέση με την ορθή και ασφαλή εφαρμογή των βιοκτόνων, και πρέπει να τηρούν πιστά ΟΛΕΣ τις απαραίτητες προφυλάξεις που αναγράφονται στην ετικέτα ή όχι. Οι κυρώσεις επί σχετικών παραβάσεων σε κατοικημένους χώρους είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

18 ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣ!!! Η παρουσία του υπεύθυνου ειδικού επιστήμονα καθόλη τη διάκεια του έργου της καταπολέμησης για την επίβλεψή της είναι επιβεβλημένη.

19 Οι άσκοποι ψεκασμοί πρέπει να αποφεύγονται. Απαιτείται αναγνώριση του προβλήματος από τον ειδικό επιστήμονα και μόνο εφόσον απαιτείται επέμβαση, να γίνεται με το πλέον κατάλληλο φάρμακο, ακολουθώντας τον Κώδικα Καλής Πρακτικής, με τις λιγότερες επιδράσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

20 Επαγγελματική Απορρύπανση και Εξυγίανση ενός χώρου Εξασφαλίζεται από την ορθή και ασφαλή εφαρμογή των Βιοκτόνων πρώτον για θέματα υγείας, ακόμα και μετά την εφαρμογή για τον περιορισμό άλλων ασθενειών (αλλεργιολογικές, πνευμονολογικές, ηπατίτιδα Β, νόσο των φτωχών) και δεύτερον για θέματα περιουσίας, καταστροφή οικείων αντικειμένων - εντός του χώρου - (στρώματα, χαλιά,σαλόνια), αλλά και το περιβάλλον.

21 Ο Φέρων την ειδική αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος Πριν την έναρξη πρέπει να έχει προμηθευτεί φόρμες εργασίας, γάντια και μπότες επιπλέον μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα, γυαλιά, προσωπίδα, καπέλο και ποδιά). κιβώτιο Α βοηθειών με αντίδοτα για τα συνήθως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα, απαραίτητο επαγγελματικό εξοπλισμό (ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης, συσκευή εκτόξευσης κόνεων - DUSTER, εκνεφωτήρα MISTER και ειδικές ηλεκτρικές σκούπες* [αναφέρονται ενδεικτικά]. * Νέα νομοθεσία που αφορά σε ονομαστική ισχύ εισόδου, μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας, τάξη επιδόσεων καθαρισμού, ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης, ποσοστό επανεκπομπής σκόνης, στάθμη ηχητικής ισχύος

22 ΚΑΝΟΝΑΣ ΖΩΗΣ!!! Δεν καπνίζουμε, δεν πίνουμε, δεν τρώμε κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων, αλλά και για τουλάχιστον μισή ώρα μετά και οπωσδήποτε ΠΟΤΕ πριν πλυθούμε και αλλάξουμε ρούχα.

23 Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

24 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Η ετικέτα αποτελεί τον μοναδικό τρόπο διοχέτευσης της γνώσης που προκύπτει από εξειδικευμένες μελέτες στον τελικό αποδέκτη που είναι ο χρήστης. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και ακολουθείτε τις οδηγίες, ειδικά τις συστάσεις ασφαλείας.

25 Τι είναι η ετικέτα; Η ετικέτα είναι το επίσημο έγγραφο που περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τις οδηγίες για την ορθή χρήση του. Είναι υποχρεωτικό να ακολουθείτε τις οδηγίες. Διαβάζετε όλες τις πληροφορίες ακόμα κι όταν επαναλαμβάνονται. Οι οδηγίες δεν είναι ίδιες για όλα τα προϊόντα.

26 Τα διάφορα μέρη της ετικέτας Όνομα προϊόντος, παρασκευαστής Χαρακτηριστικά προϊόντος (δραστική ουσία, μορφή σκευάσματος, συνδυαστικότητα με άλλα προϊόντα) Σύμβολα κινδύνου (πικτογράμματα) Προφυλάξεις κατά τη χρήση (φράσεις κινδύνου και ασφαλείας, κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας) Εγκεκριμένες χρήσεις, δοσολογία, τρόπος και χρόνος εφαρμογής Χρονικά διαστήματα ασφάλειας Μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να φοράτε στο χώρο εργασίας Προτεινόμενα μέτρα και Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος Συμβουλές προς γιατρούς και φαρμακευτικός εξοπλισμός που θα χρειαστεί σε περίπτωση ατυχήματος.

27 Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης & Σήμανσης δυνητικά επικίνδυνων προϊόντων Σύμβολα κινδύνου που σχετίζονται με το προϊόν Πολύ τοξικό Τοξικό Ερεθιστικό Τ+ Βασίζεται αποκλειστικά στις βλαπτικές ιδιότητες του προϊόντος, χωρίς να υπολογίζεται η έκθεση κατά τη χρήση του, η οποία εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ο κίνδυνος κατά τη χρήση αποκλειστικά και μόνο από την ταξινόμηση και σήμανση.

28 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ Προστατευτείτε κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, τουλάχιστον με φόρμα εργασίας, γάντια, προσωπίδα και μπότες Η φόρμα και τα γάντια πρέπει να φέρουν τη σήμανση C E που ακολουθείται από τέσσερις αριθμούς και τα πικτογράμματα Τα χέρια είναι αυτά που εκτίθενται περισσότερο. Χρησιμοποιείται τα κατάλληλα γάντια νιτριλίου Οι μπότες πρέπει να φέρουν τα σύμβολα Ο4 ή Ο5 ή O ORO ή OB ORO ή OB FO, να είναι τύπου D (ύψος της μπότας), από καουτσούκ και με τρακτερωτή σόλα.

29 Πιθανοί τρόποι εισόδου του σκευάσματος στον οργανισμό Διαδερμική απορρόφηση (απορρόφηση από το δέρμα) Εισπνοή Κατάποση

30 Διαδερμική απορρόφηση Το δέρμα αποτελεί τη σημαντικότερη οδό έκθεσης. Μέσω του δέρματος απορροφώνται οι μεγαλύτερες ποσότητες. Η διαδερμική απορρόφηση είναι ο πιο συχνός τρόπος έκθεσης Η ταχύτητα της διαδερμικής απορρόφησης (Μπράτσα, χέρια, πρόσωπο και πόδια ακάλυπτα) μπορεί να είναι πολύ μεγάλη ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό προϊόν Η υψηλή θερμοκρασία και ο ιδρώτας αυξάνουν την ταχύτητα διαδερμικής απορρόφησης.

31 Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία Ανοίγετε πάντα προσεκτικά τις συσκευασίες για να αποφεύγονται διαρροές και πιτσιλιές Αδειάζετε με προσοχή τις συσκευασίες για να αποφεύγετε τις πιτσιλιές. Κρατάτε τις μακριά από το σώμα για να μειώσετε την πιθανότητα πιτσιλίσματος Αφού τελειώσετε τη μέτρηση της ποσότητας των προϊόντων που θα χρησιμοποιήσετε, κλείνετε αμέσως τις συσκευασίες για την αποφυγή διαρροής Τοποθετείτε τις συσκευασίες προσεκτικά για να μη χυθεί το περιεχόμενό τους

32 Αποφεύγετε τις πιτσιλιές Όταν αδειάζετε το περιεχόμενο μιας μεγάλης συσκευασίας (μεγαλύτερης των 5lt), στο ψεκαστικό βυτίο, πρέπει να το κάνετε με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την παράλληλη είσοδο αέρα μέσα στη συσκευασία. Αυτό εμποδίζει τον παφλασμό του υγρού που μπορεί να προκαλέσει πιτσιλιές. Οι αραιώσεις των σκευασμάτων να γίνονται σε ανοικτό χώρο, μακριά από κατοικίες, στάβλους και νερά, σε επίπεδη επιφάνεια.

33 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ 1. Ο εφαρμοστής δεν απομακρύνεται από το σημείο που γίνεται η παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και δεν το αφήνει αφύλαχτο. 2. Άτομα που δεν σχετίζονται με την προετοιμασία και εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού πρέπει να απομακρύνονται, ιδιαίτερα παιδιά, καθώς και ζώα και μέλισσες. 3. Να υπολογίζεται η ακριβής ποσότητα ψεκαστικού υγρού που θα χρειαστεί για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, ώστε να μην περισσεύει ποσότητα που πρέπει να πεταχτεί καθώς δεν μπορεί να αποθηκευτεί. 4. Το ψεκαστικό υγρό δεν ανακατεύεται ποτέ με τα χέρια.

34 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ 6. Κατά την ανάμιξη των σκευασμάτων πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα τα παρακάτω: Ειδικός δοσομετρητής Σέσουλες ή σπάτουλες για τη μεταφορά σκόνης ή κοκκωδών σκευασμάτων (ποτέ με το χέρι). Σκεύη ανάμιξης που χρησιμοποιούνται μόνο για αυτό το σκοπό. Καθαρό νερό, σαπούνι και πετσέτα ή απορροφητικό χαρτί για πλύσιμο του προσωπικού. 7. Οι ψεκαστήρες, ειδικά της πλάτης, γεμίζονται και κλείνονται με μεγάλη προσοχή ώστε να μην υπάρχουν διαρροές.

35 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ 8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η πραγματοποίηση ψεκασμών σε εξωτερικούς χώρους όταν πνέει δυνατός αέρας γιατί δεν επιτυγχάνεται σωστή εφαρμογή στα επιθυμητά σημεία, και πραγματοποιείται μεταφορά σταγονιδίων με σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο τον χρήστη, τα ζώα και το περιβάλλον. 9. Ο ψεκασμός σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να αποφεύγεται όταν βρέχει ή όταν πρόκειται να βρέξει σύντομα, γιατί τότε θα πρέπει να επαναληφθεί λόγω έκπλυσης του φυτοπροστατευτικού.

36 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ 10. Εφαρμογές δεν πρέπει επίσης να γίνονται τις θερμές ώρες της ημέρας, γιατί ο ιδρώτας αυξάνει την απορρόφηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία ασφυκτικών συνθηκών, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τα μέσα προσωπικής προστασίας. 11. Ο εξοπλισμός εφαρμογής πρέπει να ελέγχεται πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής για τη σωστή ρύθμιση και λειτουργία του. 12. Ο χρήστης πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη, τα σταγονίδια, τους ατμούς και τα αέρια των σκευασμάτων. 13. Οι ψεκασμοί απαγορεύεται να γίνονται από παιδιά ή άτομα που δεν ξέρουν ή δεν τηρούν τις απαραίτητες προφυλάξεις.

37 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ 14. Ο ψεκασμός πρέπει να διακόπτεται αν αντιληφθούμε ότι στο σημείο ψεκασμού πλησιάζουν άλλα άτομα χωρίς μέσα προσωπικής προστασίας ή ζώα. 15. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, οι χρήστες απαγορεύεται να τρώνε, πίνουν ή καπνίζουν. 16. Ο αναδευτήρας του ψεκαστικού πρέπει να είναι συνέχεια σε λειτουργία. 17. Πρέπει να αποφεύγονται οι υψηλές πιέσεις. 18. Να μην αποφράσσονται τα μπεκ φυσώντας με το στόμα. 19. Ο χρήστης να μην ψεκάζει για πολλές ώρες. 20. ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ

38 Μέρη του σώματος που εκτίθενται περισσότερο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής Βάζετε τη φόρμα εργασίας πάντα πάνω από τις μπότες. Τα πόδια είναι από τα πιο εκτεθειμένα μέρη.

39 Πως θα ξεχωρίσετε τη μάσκα που παρέχει τον απαιτούμενο βαθμό προστασίας Η μάσκα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις Τη σήμανση CE και να ακολουθείται από τέσσερις αριθμούς και τα πικτογράμματα Για σκόνη και ψεκαστικό νέφος: μάσκα φίλτρο FFP2 ή FFP3 (EN 149/2001) Για οργανικούς ατμούς που υπάρχουν στα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Α2 (ΕΝ405/2002 ή ΕΝ141/2000) Για άλλες ουσίες όπως οξέα χρειάζονται άλλου τύπου φίλτρα (Β, Ε, Κ). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή

40 Πώς πλένεται η μάσκα πολλαπλών χρήσεων Να πλένετε το εσωτερικό της μάσκας με ένα πανί υγρό (με ήπιο απορρυπαντικό). Μην τη πλένετε κάτω από τη βρύση Οι μάσκες χωρίς ανάγκη συντήρησης δεν πλένονται

41 Αντικαθιστάτε συχνά τις μάσκες και τα φίλτρα Επαληθεύστε την ημερομηνία λήξης των φίλτρων Εάν τα φίλτρα ή οι μάσκες έχουν φθαρεί πρέπει να αντικαθίστανται Αντικαθιστάτε τις μάσκες: Εάν αντιληφθείτε την παραμικρή οσμή, γεύση ή άλλη ενόχληση Εάν αισθανθείτε δυσκολία στην αναπνοή Εάν δεν εφαρμόζουν καλά στο πρόσωπο

42 ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ξεπλύνετε τρεις φορές τις κενές συσκευασίες με καθαρό νερό και αδειάστε στο ψεκαστικό. Είναι μια πρακτική με την οποία αξιοποιείται όλη η ποσότητα του προϊόντος περιορίζοντας ταυτόχρονα τα υπολείμματα που μένουν στη συσκευασία.

43 Διαδικασία για το τριπλό ξέπλυμα 1. Αδειάζετε πλήρως το περιεχόμενο της συσκευασίας στο ψεκαστικό βυτίο 2. Γεμίζετε τη συσκευασία με νερό κατά το ¼ της περιεκτικότητάς της 3. Κλείνετε τη συσκευασία και ανακινείτε έντονα για μερικά δευτερόλεπτα 4. Ρίχνετε το νερό στο ψεκαστικό βυτίο 5. Επαναλάβετε άλλες δυο φορές τα βήματα 2-4

44 Μην πετάτε ποτέ τις άδειες συσκευασίες απρόσεκτα Μην πετάτε ποτέ τις άδειες συσκευασίες: Στον αγρό Σε ποτάμια, ρυάκια και αρδευτικά κανάλια Σε κάδους κατοικημένων περιοχών

45 Μην πετάτε ποτέ τις άδειες συσκευασίες απρόσεκτα Μην καίτε τις συσκευασίες στον αγρό ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος Μην επαναχρησιμοποιείτε τις κενές συσκευασίες γιατί περιέχουν υπολείμματα Αχρηστεύετε πάντα τις κενές συσκευασίες για να μην χρησιμοποιηθούν ξανά

46 Συστήματα διαχείρισης των κενών συσκευασιών Όπου είναι εφικτό, οι κενές συσκευασίες πρέπει να συλλέγονται για ανακύκλωση ή ανάκτηση. Όπου δε λειτουργούν προγράμματα ανακύκλωσης σε δημοτικό ή περιφερειακό επίπεδο, η διαχείριση των κενών συσκευασιών πρέπει να γίνεται μέσα στην εκμετάλλευση ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες για την άριστη πρακτική.

47 ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ Να πλένετε τα γάντια πολλαπλών χρήσεων με νερό κάθε φορά που τα χρησιμοποιείται, αλλά και πριν τα βγάλετε. Το πλύσιμο παρατείνει το χρόνο ζωής των γαντιών. Εάν δεν πλυθούν τα προϊόντα διεισδύουν στο εσωτερικό τους και ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.

48 Πριν βάλετε τα γάντια Τα χέρια σας πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά Ελέγξτε αν τα γάντια έχουν κάποιο ορατό ελάττωμα, σχισμές, σβολιάσματα και μικρές τρύπες. Αιχμαλωτίστε τον αέρα (όχι φουσκώνοντας) αναδιπλώνοντας και πιέζοντας για να δείτε εάν υπάρχει τυχόν διαρροή.

49 Πώς να βγάζετε τα γάντια πολλαπλών χρήσεων αφού τα πλύνετε Βγάλτε το ένα γάντι μερικώς (μόνο το μέρος των δακτύλων) Με το χέρι του πρώτου γαντιού, βγάζετε το άλλο γάντι Εισάγετε τον αντίχειρα χωρίς γάντι στο ανώτερο μέρος του δεύτερου γαντιού Βγάλτε το χέρι και κρατήστε τα γάντια ενωμένα από την εσωτερική επιφάνεια

50 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Να πλένετε τον ρουχισμό εργασίας μετά από κάθε μέρα εργασίας, πάντα ξεχωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες πλυσίματος του κατασκευαστή για τα υπόλοιπα μέσα ατομικής προστασίας.

51 Διαδικασία καθαρισμού Φόρμα πολλαπλών χρήσεων: Ακολουθείτε τις οδηγίες πλυσίματος του κατασκευαστή. Να πλένετε τα ρούχα που έχουν εκτεθεί σε μεγάλες ποσότητες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φόρμα και καπέλο) δύο συνεχόμενες φορές Γάντια πολλαπλών χρήσεων: Πλύσιμο πάντα με νερό πριν τα βγάλετε Μπότες: Πλύσιμο σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή μετά από κάθε εργασία. Στην συνέχεια αφήνετε να στεγνώσουν Μάσκες πολλαπλών χρήσεων: Καθάρισμα του εσωτερικού με ένα πανί ή υγρό ύφασμα (ήπιο απορρυπαντικό). Μην τις πλένετε κάτω από τη βρύση Προσωπίδα: Καθάρισμα μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή Γυαλιά: Καθάρισμα του εσωτερικού με ένα πανί ή υγρό ύφασμα Ποδιά: Πλύσιμο με νερό μετά από κάθε εργασία

52 ΝΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κάντε πάντα ντους μετά από κάθε εφαρμογή (ψεκασμό) Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι Προτιμάτε να έχετε ντους στο χώρο εργασίας σας Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, μεταφερθείτε στο πλησιέστερο σημείο όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα Φοράτε καθαρά ρούχα Αποφεύγετε έτσι κάθε πιθανό κίνδυνο για εσάς ή τους γύρω σας

53 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ανανεώστε συχνά τα μέσα ατομικής προστασίας (φόρμα εργασίας, γάντια, μπότες, προσωπίδα, μάσκα, γυαλιά, καπέλο και ποδιά). Αντικαθιστάτε άμεσα τα ελαττωματικά ή χαλασμένα μέρη των μέσων ατομικής προστασίας

54 Αποθήκευση των μέσων ατομικής προστασίας Διατηρείτε τουλάχιστον δύο σύνολα όλων των μέσων ατομικής προστασίας: Ένα για χρήση και Ένα εφεδρικό Διατηρείτε ξεχωριστά τα μέσα ατομικής προστασίας που χρησιμοποιείτε από τα εφεδρικά Φυλάσσετέ τα σε μέρος καθαρό και ξηρό

55 Αντικαθιστάτε συχνά τις φόρμες εργασίας Αντικαθιστάτε τις φόρμες εργασίας (μίας χρήσης) μετά από κάθε ημέρα εργασίας. Μην πλένετε και μην χρησιμοποιείτε περισσότερο από μία φορά Αντικαθιστάτε τις φόρμες εργασίας πολλαπλών χρήσεων εάν έχουν σχιστεί ή φθαρεί, πριν υπερβούν το ανώτατο όριο πλύσεων που αναγράφεται στην ετικέτα

56 Αντικαθιστάτε συχνά τις μπότες Να πλένετε τις μπότες στο τέλος κάθε ημέρας εργασίας και να τις αφήνετε να στεγνώσουν Να τις επιθεωρείτε συχνά για πιθανά σχισίματα, τρύπες ή άλλες φθορές και να τις αντικαθιστάτε όταν αυτό είναι απαραίτητο Η συχνή αντικατάστασή τους μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης Αντικαθιστάτε τις μπότες το αργότερο μετά από 6 μήνες χρήσης.

57 Αντικαθιστάτε συχνά τα γάντια Μη χρησιμοποιείτε γάντια μιας χρήσης περισσότερο από μία φορά Αντικαθιστάτε περιοδικά τα γάντια πολλαπλών χρήσεων διότι τα χημικά προϊόντα μπορεί να συνεχίσουν να δρουν πάνω στα γάντια ακόμα κι όταν δεν τα χρησιμοποιείτε Εάν έχετε την παραμικρή αμφιβολία για τις προστατευτικές τους ιδιότητες, χρησιμοποιήστε ένα νέο ζευγάρι γάντια

58 Αντικαθιστάτε συχνά τις μάσκες και τα φίλτρα Επαληθεύστε την ημερομηνία λήξης των φίλτρων Εάν τα φίλτρα ή οι μάσκες έχουν φθαρεί, αντικαθίστανται Αντικαθιστάτε τις μάσκες: Εάν αντιληφθείτε την παραμικρή οσμή, γεύση ή άλλη ενόχληση Εάν αισθανθείτε δυσκολία στην αναπνοή Εάν δεν εφαρμόζουν καλά στο πρόσωπο

59 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα. Πλύνετε απευθείας με νερό και σαπούνι το δέρμα που εκτέθηκε στο προϊόν. Ζητείστε ιατρική βοήθεια εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

60 Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του δέρματος Βγάλτε αμέσως τα ρούχα Καθαρίστε αμέσως και σε βάθος το μέρος του σώματος που εκτέθηκε με άφθονο νερό και σαπούνι Πλύνετε τα μαλλιά και καθαρίστε το δέρμα κάτω από τα νύχια των χεριών και των ποδιών Φορέστε καθαρά ρούχα Πλύνετε τα ρούχα προστασίας με νερό και σαπούνι Εάν έχει βραχεί το εσωτερικό των γαντιών και των μποτών, δεν μπορεί να καθαριστεί με πλύσιμο

61 Μέτρα σε περίπτωση επαφής με τα μάτια Πλένετε με άφθονο καθαρό νερό τα μάτια τουλάχιστον για 10 λεπτά Ζητήστε ιατρική βοήθεια όταν αυτό είναι εφικτό/απαραίτητο

62 Μετά από ατύχημα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ και γάλακτος

63 Συμπτώματα πιθανής δηλητηρίασης Γενικά: υπερβολική εξασθένιση και αίσθημα κόπωσης Δέρμα: ερεθισμός, αίσθημα καύσου (κάψιμο), εκτεταμένη εφίδρωση και στίγματα Μάτια: φαγούρα, αίσθημα καύσου (κάψιμο), δάκρια, δυσκολία στην όραση ή σκοτοδίνη, συγκλίνουσες ή διασταλμένες κόρες Πεπτικό σύστημα: αίσθημα καύσου (κάψιμο) στο στόμα και στο λαιμό, αυξημένη έκκριση σάλιου, ναυτία, εμετός, κοιλιακοί πόνοι και διάρροια Νευρικό σύστημα: Πόνος στο κεφάλια, ναυτία, σύγχυση, ασυναρτησία, μυϊκές συσπάσεις, ασταθές βάδισμα, μπερδεμένη ομιλία, επιθετικότητα και ασυνειδησία Αναπνευστικό σύστημα: βήχας, πόνος και δύσπνοια στο στήθος, δυσκολία στην αναπνοή και λαχάνιασμα

64 Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν αισθανθείτε αδιαθεσία Εάν μετά από έκθεση σε κάποιο προϊόν αισθανθείτε κάποια ενόχληση, ζητήστε απαραιτήτως βοήθεια Μην κάνετε μόνοι σας διάγνωση για δηλητηρίαση Τα συμπτώματα δηλητηρίασης από βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά μπορεί να εκδηλωθούν αρκετή ώρα μετά από την έκθεση

65 Διαθεσιμότητα καθαρού νερού Προσπαθήστε να έχετε πάντα πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό Μια μάνικα αρκεί για να πλύνετε δέρμα και μάτια σε περίπτωση ατυχήματος Για πλύσεις ανάγκης διατηρείτε πάντα κοντά στην περιοχή παρασκευής και εφαρμογής του ψεκαστικού υγρού, σαπούνι και τουλάχιστον 20 λίτρα καθαρό νερό σε ένα σφραγισμένο δοχείο

66 Αξιολόγηση και καταγραφή στοιχείων Αναγνωρίστε τις αιτίες μετά από ένα ατύχημα: Τι συνέβη πως συνέβη πότε συνέβη γιατί συνέβη που συνέβη Τι μπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε στο μέλλον παρόμοια ανεπιθύμητα γεγονότα Λάβετε προφυλάξεις για να αποφύγετε να συμβεί ξανά

67 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν αισθανθείτε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια ή μετά την εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού Δείξτε στο γιατρό την ετικέτα του προϊόντος. Περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάλογη θεραπεία

68 Σε περίπτωση δηλητηρίασης Είναι πολύ σημαντικό σε περίπτωση που κάποιος πάθει δηλητηρίαση, να διατηρηθεί σταθερή η αναπνοή του. Να γίνεται τεχνητή αναπνοή εάν αυτό είναι απαραίτητο. Το σώμα θα πρέπει να είναι γυρισμένο στο πλάι με το κεφάλι προς τα πίσω. Εάν το άτομο ζεσταίνεται και ιδρώνει, πρέπει να δροσιστεί με κρύο νερό και εάν κρυώνει να σκεπαστεί με ρούχα ή με κάποιο κάλυμμα.

69 Σε περίπτωση δηλητηρίασης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών, κυρίως αλκοολούχων ποτών και γάλακτος Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό, εκτός εάν αναγράφεται στην ετικέτα και πάντα υπό ιατρικό έλεγχο. Χρησιμοποιείται στη συνέχεια ενεργό άνθρακα. Μην χρησιμοποιείτε αλατόνερο για να προκαλέσετε εμετό Μην προκαλείτε ποτέ εμετό σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους Μην κρατάτε τον ασθενή που έχει σπασμούς. Κρατήστε το στόμα του ανοιχτό με ένα πανί τυλιγμένο ανάμεσα στα δόντια του Μελετήστε τις αιτίες της δηλητηρίασης για να μην επαναληφθεί.

70 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. Το ψεκαστικό διάλυμα, τα έτοιμα δολώματα, τα αχρησιμοποίητα σκευάσματα, τα σκεύη και τα εργαλεία που ήρθαν σε επαφή με τα σκευάσματα δεν μένουν αφύλακτα, διότι αποτελούν κίνδυνο. 2. Τηρούνται αρχεία όπου καταγράφονται με ακρίβεια όλα τα στοιχεία για τους ψεκασμούς (ημερομηνία εφαρμογής, σκοπός, δραστική ουσία και εμπορικό όνομα, δοσολογία, χρόνος ασφάλειας κ.α.). 3. Τοποθετούνται ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες με κεφαλαία γράμματα σε όλα τα σημεία που έγινε ψεκασμός, καθ όλο το χρονικό διάστημα που αναφέρει στην ετικέτα ότι δεν επιτρέπεται η προσέγγιση.

71 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4. Καθαρίζεται καλά, με προστατευτικά γάντια, όλος ο προστατευτικός και λοιπός εξοπλισμός (μεζούρες, βαρέλια, βυτία, κλπ). Στο τέλος πλένονται τα γάντια με σαπούνι. 5. Όλα τα παραπάνω τοποθετούνται σε προστατευμένα σημεία για να στεγνώσουν. 6. Το ψεκαστικό δοχείο ξεπλένεται από το ψεκαστικό υγρό και καθαρίζεται σε σημείο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό και απέχει τουλάχιστον 30 μέτρα από οποιαδήποτε πηγή νερού.

72 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7. Οι βαμβακερές φόρμες και τα υφασμάτινα καπέλα πλένονται σε πλυντήριο ή με το χέρι μόνα τους για αποφυγή ρύπανσης άλλων ενδυμάτων, μετά από κάθε χρήση. Όλα τα μέσα ατομικής προστασίας, αφού στεγνώσουν, φυλάσσονται χωριστά από τα φάρμακα. 8. Μετά το πέρας όλων των εργασιών, αλλά και στα ενδιάμεσα διαλείμματα, οι χειριστές πρέπει να πλένουν επιμελώς το πρόσωπο και τα χέρια τους με άφθονο νερό σαπούνι, ιδιαίτερα πριν τη κατανάλωση φαγητών και ποτών και πριν να καπνίσουν.

73 Διαχείριση κενών συσκευασιών 1. Οι κενές συσκευασίες καθαρίζονται με τριπλό πλύσιμο με καθαρό νερό κατά την ώρα γεμίσματος του ψεκαστήρα και το νερό του ξεπλύματος να προστίθεται στο ψεκαστικό δοχείο. 2. Οι κενές συσκευασίες που περιέχουν ατμούς κόνεος υδροκυανίου, δεν πρέπει να ξεπλένονται ή να καθαρίζονται αλλά να γεμίζονται με ξηρό χώμα ή άμμο και να γίνεται παραπέρα διαχείριση με βάση τις οδηγίες της ετικέτας.

74 Διαχείριση κενών συσκευασιών 3. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση των ξεπλυμένων κενών συσκευασιών, οι οποίες πρέπει να φυλάγονται με ασφάλεια μέχρι την απόρριψη ή την καταστροφή τους. 4. Η καταστροφή των κενών συσκευασιών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως περιγράφεται στην ετικέτα.

75 Διαχείριση κενών συσκευασιών 5. Τα τελευταία χρόνια, προτείνεται από το ΥΠ.Α.Α. και Τρ., η καταστροφή των κενών συσκευασιών με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης τους, και η εναπόθεσή του σε ενδεδειγμένα σημεία συλλογής για ανακύκλωση, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες. 6. Άλλη αποδεκτή πρακτική είναι το κάψιμο των κενών συσκευασιών σε ειδικές υψικαμίνους, οι οποίες επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα.

76 Διαχείριση κενών συσκευασιών 7. Για ορισμένες συσκευασίες επιτρέπεται η ταφή (αναγράφεται στην ετικέτα), αλλά πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η τοποθεσία ταφής δεν παρουσιάζει κίνδυνο μόλυνσης επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων, το σημείο ταφής πρέπει να είναι κατάλληλα σημασμένο και να γίνεται καταγραφή των υλικών θάβονται εκεί. Στον πυθμένα του λάκκου και κατά διαστήματα σε διαστρωμάτωση τοποθετείται άσβηστος ασβέστης, σε επαρκή ποσότητα.

77

78 ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ!

79 Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να είναι ενήμερος για τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην οικία του και μπορεί να πληροφορηθεί για τα εγκεκριμένα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας Κατάλογοι Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων & Βιοκτόνων

80

φροντίδα ζωής προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας

φροντίδα ζωής προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας φροντίδα ζωής προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας ευρετήριο 1. Ανάγνωση της ετικέτας 2. 3. 4. Προστασία κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού Προστασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Θανάσης Ζούνος Γεωπόνος MSc Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων Βιοκτόνα Προϊόντα (ΒΠ) Χρήση για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης. στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των. Τροφίμων

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης. στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των. Τροφίμων Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των Τροφίμων Αθήνα 2004 1 Κεφάλαιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Κεφάλαιο 2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 7 2.1 Από πού προκαλούνται οι τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 91770-15-9, 64742-81-0 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 294-799-5, 265-184-9 (αντίστοιχα) ΧΡΗΣΗ : Καύσιμο ειδικών προδιαγραφών, χρησιμοποιούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 8889/99312 ΠΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής»

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Πλαίσιο αναφοράς...4 1.2 Σκοπιμότητα...5

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 5 1. Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας; Αίτια της κλιματικής αλλαγής 6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ομάδα υλικών : Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Λάδι κινητήρα Motor Oil SAE 5W-30 Long life (S-SDB) Engine oil SAE 5W-30

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ Μαρία Γιανναδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρώτες Βοήθειες 1.1 Τι Περιλαμβάνει το Φαρμακείο 2. Τραύματα 1 1 2 2.1 Αιμορραγία 2 2.1.1 Συμπτώματα Αιμορραγίας 2 2.1.2 Α Βοήθειες 2 2.1.2.1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα του βιβλίου "SAFETY

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Οι κίνδυνοι στο εργαστήριο Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στα κλινικά εργαστήρια απειλείται

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα