Σύνολο ενεργητικού , ,16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνολο ενεργητικού , ,16"

Transcript

1 ΑΡ.Μ.Α.Ε /80/Β/86/159 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΙΡΕΝΕ Α.Ε. Ισολογισμός 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,52 Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,01 0,01 Λοιπός εξοπλισμός , ,65 Σύνολο , ,18 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 254,03 254,03 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 1.103, ,45 Σύνολο 1.357, ,48 Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,66 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εμπορεύματα 5.954, ,61 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις , ,53 Λοιπές απαιτήσεις , ,75 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,61 Σύνολο , ,89 Σύνολο κυκλοφορούντων , ,50 Σύνολο ενεργητικού , , Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο , ,36 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού , ,91 Αφορολόγητα αποθεματικά , ,23 Αποτελέσματα εις νέο , ,77 Σύνολο , ,37 Σύνολο καθαρής θέσης , ,73 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια , ,97 Κρατικές επιχορηγήσεις 0, ,43 Σύνολο , ,40 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια , ,83 Εμπορικές υποχρεώσεις 0, ,86 Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 916,75 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης , ,59 Σύνολο , ,03 Σύνολο υποχρεώσεων , ,43 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων , ,16 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015 ) Κύκλος εργασιών ( καθαρός) , ,11 Κόστος πωλήσεων , ,32 Μικτό αποτέλεσμα , ,79 Λοιπά συνήθη έσοδα 6.000, , , ,79 Έξοδα διοίκησης , ,94 Έξοδα διάθεσης , ,65 Λοιπά έξοδα και ζημιές , ,88 Λοιπά έσοδα και κέρδη ,43 0,00 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων , ,32 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,47 Αποτέλεσμα προ φόρων , ,85 Φόροι εισοδήματος ,72 0,00 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους , ,85 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Ανδρέας Νικολής Σάββας Διακοσάββας Νίκος Αυγενικός

2 1. α) Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) β) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) γ) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) δ) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) ε) Α.Μ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.(Παρ.(ε) άρθρου 29 ) στ) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) ζ) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) η) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) συμφωνία με τον παρόντα νόμο θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29) Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων) Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29) 4. Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου (Παρ. 6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29) 6. Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29) 7. Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29) 8. α) Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις β) (Παρ. 13 άρθρου 29) Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29) γ) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) 9. Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 10. (Παρ. 17 άρθρου 29) Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29) 11. Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29) 12. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. 13. (Παρ. 25 άρθρου 29) Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 Σημειώσεις ΞΕΚΤΕ ΣΙΡΕΝΕ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2015 Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΙΡΕΝΕ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Κρητικά Ρόδος Τ.Κ /80/Β/86/ ΝΑΙ OΧΙ Μικρή Δεν εντοπίστηκαν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών γίνεται στις σημειώσεις Δεν έγιναν Δεν συσχετίστηκαν περιουσιακά στοιχεία Επισυνάπτεται πίνακας ( 1 ) Δεν υπάρχει , ,40 Η εταιρεία για την εξασφάλιση του δανείου ποσού ,24 έχει παραχωρήσει στην τράπεζα το δικαίωμα πρώτης υποθήκης σε Επισυνάπτεται πίνακας ( 2 ) Δεν υπάρχει ,00 Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 Συνοπτική Αναφορά των Λογιστικών Πολιτικών 1) Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: α) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων.

3 β) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 25. 2) Αποσβέσεις παγίων Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υποβλήθηκε σε απόσβεση. Η απόσβεση άρχισε όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν µε τη σταθερή µέθοδο µε συντελεστές που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 4172/13. Η γη δεν υπόκειται σεαπόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση. 3) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος. 4) Αποθέµατα και υπηρεσίες Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέµατος: Προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο της τελευταίας τιµής της αγοράς. 5) Προκαταβολές δαπανών και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά). Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 6) Υποχρεώσεις 6.1 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγώρισης, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώνται στα οφειλόµενα ποσά. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαµβάνουν τραπεζικά δάνεια, εµπορικές και κάθε άλλου είδους υποχρεώσεις. Τόκοι χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων: Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 6.2 Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 6.3 Προβλέψεις: εν έχουν γίνει προβλέψεις 7.Έσοδα και κέρδη Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευµένα. Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω: α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά τους. β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. γ) Τα οικονοµικά οφέλη από την συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται: α)µετά την ολοκλήρωση των διανυκτερεύσεων των πελατών β)µετά την υπογραφή των συµβολαίων µε τα τουριστικά πρακτορεία την περίοδο αναφοράς εφόσον πρόκειται για εγγυηµένες πωλήσεις. Τα κέρδη από επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κερδών από αναστροφές προβλέψεων και αποµειώσεων, αναγνωρίζονται βάσει των ρυθµίσεων του παρόντος νόµου. Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται, όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Κάθε άλλο έσοδο ή κέρδος αναγνωρίζεται βάσει των ρυθµίσεων του παρόντος νόµου στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα κέρδη παρουσιάζονται κατάλληλα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε το καθαρό ποσό τους. 8) Έξοδα Τα έξοδα περιλαµβάνουν: α) Τις πάσης φύσεως δαπάνες µισθοδοσίας εργαζοµένων, περιλαµβανοµένων των προβλέψεων για µελλοντικές παροχές. β) Τις επισκευές και συντηρήσεις. γ) Τις αποσβέσεις ενσώµατων και άλλων πάγιων στοιχείων. δ) Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα. ε) Τους τόκους και συναφή έξοδα. στ) Τα έξοδα και τις ζηµίες που προκύπτουν από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. ζ) Τις ζηµίες που προκύπτουν από την διαγραφή περιουσιακών στοιχείων. η) Τις λοιπές προκύπτουσες ζηµίες που παρουσιάζονται µε το καθαρό ποσό τους. θ) Το φόρο εισοδήµατος της περιόδου. ι) Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαµβάνεται στις προηγούµενες κατηγορίες. Κάθε ως άνω δαπάνη αναγνωρίζεται και ταξινοµείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε κατάλληλο τρόπο, εκτός εάν η δαπάνη αυτή καλύπτει τον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου. 9. Στοιχεία της καθαρής θέσης Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαµβάνουν: α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο οντότητας. β) Τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλη νοµοθεσίας ή του καταστατικού. γ) Τα αποτελέσµατα εις νέον. Τα ως άνω κονδύλια της καθαρής θέσης αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στα ονοµαστικά τους ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 10. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόµισµα εν υπάρχουν συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 11. Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων και διόρθωση λαθών

4 εν έχουν γίνει µεταβολές των λογιστικών πολιτικών στην χρήση Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Ο ΥΠΥΘΥΝΟΣ του ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΗΣ Νικόλαος Αυγενικός ( 37 5) / 5 37

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Αξια Μεταβολές Αξια Αποσβέσεις Αποσβέσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστη κτήσεως 2015 κτήσεως Μέχρι χρήσεως Μέχρι Αξία 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Γήπεδα - Οικόπεδα ,93 0, ,93 0,00 0,00 0, ,93 11 Κτίρια & Τεχνικά εργά , , , , , , ,30 12 Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοίπος Μηχ/κος Εξοπλισμός ,94 0, , ,93 0, ,93 0,01 13 Μεταφορικά Μέσα 7.130,27 0, , ,26 0, ,26 0,01 14 Έπιπλα-Λοιπός Εξοπλισμός , , , , , , ,80 Σύνολα , , , , , , ,05

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔ.ΛΟΓ. ΕΣΟΔΑ 70 Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων ,06 73 Έσοδα από διανυκτερεύσεις ,71 73 Έσοδα από πρωινά-γεύματα -ποτά ,72 73 Έσοδα από λοιπά τμήματα ξενοδοχείου ,19 75 Έσοδα από ενοίκιο καταστήματος 6.000,00 78 Έσοδα από ιδιόχρηση ξενοδοχείου ,76 81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ,43 Σύνολον Εσόδων ,87 ΕΞΟΔΑ 24 Κόστος πωληθέντων πρώτων υλών ,95 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,53 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 6.260,00 62 Παροχές τρίτων ,79 63 Φόροι - Τέλη 2.598,57 64 Διάφορα έξοδα ,91 65 Τόκοι και συναφή έξοδα ,89 66 Αποσβέσεις παγίων ,78 81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,57 Σύνολον Εξόδων ,99 Κέρδη χρήσεως ,88